Sunteți pe pagina 1din 9

Abstract

În construcţiile de instalaţii de foraj au fost introduse două modele în afară de sistemul


convenţional de ridicare. Primul concept este reprezentat de o instalatie A.S. RamRig
hidraulică maritimă, bazat pe actionarea acesteia cu cilindri hidraulici alimentati de până la
3,4 MW de putere hidraulică într-un sistem hidraulic buclă închisă. Această sinteză a
tehnologiei bine-cunoscute permite utilizarea unei compensaţii integrate active şi pasive,
precum şi stocarea şi reutilizarea energiei din faza de coborâre a unei operaţii. Conceptul
RamRig face ca frânele mecanice şi ambreiajele să dispară, deoarece ridicarea şi coborârea
încărcăturii sunt controlate exclusiv de bucla hidraulica închisă. Acest lucru scade numărul de
componente mecanice critice în sistemul de ridicare la un nivel minim. Manipularea în
siguranţă şi închiderea de urgenţă a cantităţilor extreme de energie hidraulică este realizată
de valvele tip catus, ceea ce face ca redirijarea puterii hidraulice să fie posibilă cu pierderi
minore.
Al doilea este un concept nou de instalatie pe uscat bazat pe un sistem pinion-cremaliera
cu o noua generatie de platforme care pot comuta instantaneu între diferitele operatii de
interventie, foraj sau de omorare a sondei. Noul concept de instalatie. Timpul de mobilizare
este redus în timp ce platforma are mai puţine încărcături de camioane, o platformă mai rapidă
şi un nivel de automatizare mai ridicat. Instalatia va avea un singur operator, cu o capacitate
completă de manipulare a materialelor tubulare cu un sistem complet automatizat de control.
Instalatia este complet echipata cu Top Drive care poate deservi manevrarii garniturii de foraj.
Lucrarea se va concentra pe caracteristici legate construcţia instalaţiei de foraj, şi modul în
care aceasta poate reduce costurile operaţionale şi de a îmbunătăţi performanţa.
Conceptele noi de instalatii de foraj
Rambing © sistemul de ridicare in timpul forajului, [2, 3, 4, 5, 6, 8 şi 9].
Ridicarea şi coborârea cu instalatia RamRig © se face cu ajutorul celor doi cilindri
hidraulici în loc de troliul convenţional şi mast. Liniile de ridicare sunt paralele, lungimea fixă,
cablurile sunt ancorate la podeaua instalatiei, si la Top Drive (Figura 1, 2). Cablurile trec peste
role, transformand astfel presiunea cu care se împing Berbecii (Pistoanele) din cilindrii la o
forţă de ridicare ascendentă a ansamblului de ghidare şi unitatii de Top Drive. Distanţa de
deplasare şi viteza unitatii Top Drive este de două ori mai mare decât cea a berbecilor. Viteza
maximă a cursei berbecilor este de 1 m/s, permiţând unităţii Top Drive să se deplaseze cu 2
m/s. Alimentarea RamRig se face printr-o unitate centrală hidraulică (HPU) cu 8 până la 14
pompe de capacitate egală. Oricare dintre pompe poate da o forţă de ridicare maximă, dar cu o
viteză minimă, ceea ce înseamnă că puterea
poate fi salvată pentru majoritatea
operaţiunilor de foraj. Pompele sunt cu
deplasare variabila şi sunt alimentate de
motoare de viteză constantă de curent
alternativ. Un debit suplimentar poate fi
furnizat de la un acumulator, care, de
asemenea, acționează ca un rezervor atunci
când efectuează o compensare pasivă. Supapa
de blocuri în sistem acţionează ca bariere de
etanşare de pe diferite părţi ale sistemului de
ridicare. Supapele din conducte sunt de tipul
cartuş.

Figura 1
Elementele principale ale ansamblului schematizat
RamRig ©: Ansamblu Cilindru Piston (A), Geamblac
(B), Structura metalica (C), Cablu (D), Rola (E),
Dispozitiv de echilibrare (F), Top Drive (G),
Ansamblu de Ghidare (H).
Sistemul hidraulic-Sistemul cu buclă închis. [1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 şi 17].
Un sistem hidraulic cu buclă închisă constă în mod normal dintr-un motor rotativ şi o
pompă, formând o transmisie hidraulică. Într-o transmisie hidraulică, o pompă transformă
energia mecanică furnizată de maşina de forţă în energie hidraulică; aceasta este retransformată
în energie mecanică de un motor hidraulic care antrenează maşina de lucru. Un bun exemplu al
sistemului convenţional de buclă închisă este unitatea Top Drive hidraulică. În cazul sistemului
de ridicare cu cilindrii, motorul transmisiei se înlocuiește cu un cilindru diferenţial care
acționează ca actuator. Diferit de transmisia rotativă, sistemul cu buclă inchisa cu cilindrii
trebuie să ia în considerare pierderea de ulei din sistem, (in timpul in care cilindrul este impins),
precum şi manipularea unui exces de ulei, (in timpul retragerii cilindrului). Pentru a rezolva
problemele legate de diferite condiţii de alimentare, a fost implementat un circuit semi-închis.
Fiecare pompă de alimentare este conectată la un bloc de distribuţie care acţionează ca o izolare
pentru fiecare pompă [9].

©
Figura 2 RamRig noul concept pentru platforme offshore.
©
Figura 3 RamRig noul concept pentru platforme offshore.

Manevrarea RamRig
Ridicarea
Ridicarea se face prin alocarea
numărului dorit de pompe pentru
ridicare prin intermediul operatorului.
Debitul de la pompe este direct
proporţional cu viteza cilindrului şi
viteza Ansamblului de Ghidare.
Încărcătura care trebuie ridicată
determină presiunea. Toate
încărcăturile sunt ridicate cu aceeaşi
viteză şi acurateţe în limitele de
presiune ale pompelor. Pompele din
apropierea cilindrilor servesc două
funcţii; securizarea încărcăturii într-o
poziţie fixa a Top Drive-ului şi
utilizarea cilindrului in modul de
regenerare. In modul de regenerare
cilindrul acţioneaza ca un cilindru
piston.

Figura 4 Ridicarea si coborarea


Regenerarea energiei
Regenerarea energiei este defapt o stocare a
puterii disponibile la coborarea cilindrilor. Acest mod
face posibilă stocarea energiei independent de
exploatare. Uleiul stocat într-un acumulator poate fi
amplificat în circuit atunci când se dorește o viteză
suplimentară.
Compensarea
Sunt posibile trei tipuri diferite de compensare cu
RamRig ©: compensarea activă, compensarea pasivă şi
compensarea semi-activă.
Compensarea activă
Compensarea activă se realizează prin permiterea
unui senzor de miscare pentru a controla pompele.
Viteza de ridicare și poziția sunt folosite ca intrări la
valoarea de referință a pompei. Poziția și viteza efectivă
sunt măsurate și utilizate ca valori corective,
determinând valoarea de referință a pompei și, în
consecință, poziția cilindrului într-un regulator de buclă
închisă.
Compensarea pasivă
Compensaţia pasivă se face prin intermediul
aceluiaşi acumulator utilizat pentru stocarea energiei.
Presiunea gazului din acumulatorul pistonului și vasele
de presiune conectate la acumulator sunt variabile.
Înainte de o operațiune de compensare pasivă, pistonul
din acumulator este centrat și presiunea gazului este
setată egală cu presiunea de încărcare măsurată în
cilindru. Când se atinge echilibrul, se deschide o Figura 5 Schema hidraulica
conexiune hidraulică prin intermediul valvelor cartuşului, iar pistonul cilindrului se coboara pe o
perna de gaz. Cilindrul şi pistonul acumulatorului vor acţiona în faza inversă, adică atunci când
cilindrul se deplasează în jos, pistonul acumulatorului se deplasează în sus şi invers. Greutatea
aparentă pe sapa variaza datorita pierderilor hidraulice în circuitul hidraulic. Pierderile tipice sunt
mecanice, în plus faţă de pierderile legate de debitul de fluid şi variaţiile de presiune în vasele de
presiune din cauza compresiei atunci când pistonul acumulatorului este în mişcare. Compensaţia
maximă de ridicare depinde dacă dispozitivul funcţionează în modul regenerativ sau nu. Valorile
tipice de ridicare maxime sunt de 7,6 şi 15,2 m în modul normal şi regenerative, respectiv. Ridicare
şi coborâre se poate face prin adăugarea sau îndepărtarea fluidului din circuit. Datorită echilibrului
de presiune, nivelul va stabiliza şi a preveni pistonul acumulatorului de la atingerea accident
vascular cerebral sfârşitul înainte de cilindri berbec începe să se mişte.
Compensarea semi-activă
Compensarea semi-activă se face prin supra-presurizarea vaselor de presiune determinind
astfel o forţă pozitivă pe partea pistonului a cilindrilor şi de operare pompe pe partea tija. Ieşirea
pompei este controlată de un senzor de ridicare la fel ca în compensarea activă. Ridicarea şi
coborârea se efectuează ca şi în compensarea pasivă.
Siguranţa
Frânarea
Frânarea încărcăturii se face cu ajutorul unei creșteri a presiunii pe partea pistonului. Forța
este egală cu produsul presiunii și suprafața suprafeței pe care acționează presiunea. Acceleraţia
este pur şi simplu forţa împărţită la masă. Masa este constantă, astfel încât o creştere a presiunii
la partea pistonului va duce la o decelerare imediată.
Protectorul podelei
Comparativ cu un troliu conventional, monitorizarea poziției cilindrului este ușoară și
fiabilă. Există un contor de impulsuri incremental integrat în ansamblul cilindrului, cu o precizie
de 1/10 mm. O monitorizare continuă a vitezei de încărcare, a greutăţii şi a poziţiei permite
monitorizarea eficientă a energiei cinetice a încărcăturii. Sistemul de control calculează distanța
de frânare necesară pe baza parametrilor menționați mai sus. În cazul în care operatorul
deplasează încărcătura dincolo de punctul în care ar trebui să pornească frânarea, sistemul de
control va interfera și frâna sarcina la distanța calculată.
Platformele cu pinion-cremalieră
Istoria platformelor cu pinion-cremalieră, [18]. Ansamblul pinion-cremaliera a fost cu noi
în diverse aplicaţii de zeci de ani. Metoda este bine cunoscuta pentru o durabilitate lungă şi o
eficienţă ridicată. Experienţa cu privire la utilizarea ansamblului pinion-cremaliera în industria
de foraj datează de la mijlocul anilor 80, atunci când a fost folosit în principal pentru
echipamente de manipulare a ţeavilor şi alte maşini relativ lent în mişcare.
Tehnologie pinion-cremaliera [11].
Conceptul principal al
tehnologiei pinion-cremaliera este
de a înlocui troliul de foraj,
cablurile, cu un sistem liniar, direct
de manevrare[5]. Acest lucru duce
la utilizarea unui mast cu o
constructie care inglobeaza întregul
sistem de ridicare, în loc de o
structura metalica convenţionale
sau un mast cu sistemul de ridicare
împărţit în mai multe elemente
(Figura 6).
"Secretul" din spatele
tehnologiei pinion-cremaliera il
reprezinta ansamblul cremalierelor
conectate împreună într-un mod
special pentru a forma un raft liniar
rigid atunci când sunt orientate cu
angrenajul pe partea acționată de
pinioane.
Un angrenaj conic în partea
de jos a mastului face ca modulele
cremaliera sa fie rotite, astfel încât
angrenajul sa fie vertical opus fata
de partea de încărcare, actionata de
pinioane. Pinionele sunt conduse
de motoarele de acționare prin
intermediul reductoarelor de turatie
și angreneaza cu cremealierele pe
partea de încărcare (acționată),
translatand astfel în sus pentru
ridicare și în jos pentru coborare.

Figura 6 Noul concept pentru instalatiile de foraj.


Cremalierele gliseaza într-un aranjament de ghidare special. Ca atare, designul este
atractiv inteligent şi simplu. De fapt, instalatia de foraj cu pinion-cremaliera este primul sistem
de foraj care actioneaza garnitura de foraj direct, evitând complet utilizarea cablurilor. Aceasta
înseamnă că mişcarea verticală a garniturii de foraj poate fi controlată cu o acurateţe fără
precedent. Nu există nici o intindere în cabluri, pierdere de eficienţă sau inerţie în rolele
geamblacului, o linie rapidă care rulează la viteze ridicole, rapoarte de viteze în troliu şi blocuri,
straturi de sârmă pe tambur. Într-o comparaţie directă cu o instalaţie convenţionale, instalatia
de foraj cu pionion-cremaliera arata un factor de eficienţă mai bună, o forta de inertie mai mica
si inceputul si sfarsitul cursei, o mentenanta redusa, precum şi o greutate redusă. În dolari, este
mai rentabilă.

Top Drive [2, 3, 4, 6, 7, 10].


Platforma de foraj cu pinion-cremaliera conține un sistem de acționare Top Drive actionat
electric, [9], montat permanent pe un Ansamblu de ghidare care gliseaza pe mast și fixat într-
unul din modulele de cramaliera.

Un mast de manipulare a materialelor tubulare


Pentru a oferi o operațiune de foraj în condiții de siguranță și "hands-free", se folosește
un sistem complet automatizat de manipulare a materialelor tubulare [9, 10, 11]. Mişcarea
verticală materialelor tubulare este, desigur, prin intermediul sistemului pinion-cremaliera, care
permite o precizie mare si sigura a manevrarii.

Figura 7 Top Drive

Masă rotativă. O masa rotativă este folosită pentru sprijinii sarcinile date de materialele
tubulare. Opţiunile viitoare includ o rotaţie a mesei rotative la materialul tubular pentru a realiza
conexiunile, precum şi două pene actionate hidraulic cu rulmenţi şi o frână de blocare pentru a
manipula în condiţii de siguranţă garnitura de foraj.
References
[1] Tysső, A.: Automatiseringsteknikk, modellering, analyse og syntese av reguleringssystemer, 2 utgave 1985.
[2] Artymiuk, J.: Kierunki rozwoju hydraulicznych napędów urządzeń wiertniczych. IX Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 2-3.07.1998.
[3] Artymiuk J.: Kierunki rozwoju w urządzeniach wiertniczych - głowica obrotowa i hydrauliczna konstrukcja
wyciągowa. Konferencja Naukowo - Techniczna, Jasło, 19.06.1998.
[4] Artymiuk J.: Directions of development of the „Top Drive” heads. X Medzinárodná vedecko-technická
konferencia „Nové poznatky oblasti vŕtania ťažby, dopravy a uskladňovania uhlovodíkov”. Podbanské, s.
5-7. Oct. 1999.
[5] Artymuik, J.: Stare wiertnie do lamusa. Nafta & gaz biznes, nr 12/2003. s.18-23.
[6] Artymiuk, J., Loland J.: Top drive technology-electric PTD. Nové poznatky v oblasti vrtania, tazby, dopravy a
uskladnovania uhl'ovodíkov Podbanské 2002: XI Medzinárodná Vedecko-Technická Konferencia, 29-31
októbra 2002, Podbanské, Slovensko, conference contributions Technická Univerzita v Kosiciach. Fakulta
Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. S. 3-11.
[7] Artymiuk, J., Hollekim, H., Sokalski, M.: New Drilling Technology-Top Drive System. VII Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 20-21.06.1996.
[8] Artymiuk, J., Rudshang, B., Skibelid. T.: Modern use of closed-loop hydraulics for controling and powering
of cylinder-based hoisting systems. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Nowe
metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie”. Kraków,
24-25 czerwiec, 1999.
[9] Artymiuk, J., Sokalski, M.: Nowe technologie w wiertnictwie – automatyzacja procesu manewrowania rurami.
14-th INTERNACIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE. New Methods Technologies in
Petroleum Geology, Drilling and Reservoir Engineering. Zakopane, 11-13 Czerwca, 2003.
[10] Artymiuk, J., Sokalski, M.: Nowe technologie w wiertnictwie - automatyzacja wybranych procesów
wiercenia. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Nowe metody i technologie w
geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie”. Zakopane, 11-13 Czerwca, 2003.
S. 1-4 (zeszyt strona 15).
[11] Artymiuk, J., Zachariasen, E.: New Combined Drilling, Workover and Snubbing Rig Concept. Drilling Oil
Gas. Annual 23/1-2006. AGH University of science and technology press. Cracow. s. 69-78.
[12] Benjamin, Wylie, E., Victor, L. Streeter.: Fluid transients corrected edition 1983.
[13] Breunighaus Hydromatik GMBH RD 00 190
[14] Frank, M. White.: Fluid Mechanics, Second edition 1996.
[15] Fridtjov, Irgens.: Dynamikk, 2. utgave 1985.
[16] Reuben, M., Olson.: Essentials of engineering fluid mechanics, fourth edition 1980.
[17] Richard, E.: Sonntag, Gordon Van Wylen.: Introduction to thermodynamics, classical & statistical, second
edition 1982.
[18] Sense EDM-papers and catalogs.
[19] A new concept drilling hoisting systems rigs