Sunteți pe pagina 1din 35

ROMGAZ

Societatea Naional de Gaze Naturale Romgaz S,A. - Media - Romnia


CONSILIUL DE ADMINISTRAIE
Nr. 10.101/10.04.2013
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind activitatea desfasurata
de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. in perioada 01.01.2012- 31.12.2012
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. s-a infiintat conform Hotararii Guvernului nr.575/2001 prin
fuziunea S.C. EXPROGAZ S.A. cu S.N.D.S.G.N. DEPOGAZ S.A. Obiectul principal de
activitate este cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, producia si
inmagazinarea gazelor naturale.
ROMGAZ are in structura sa cinci sucursale care isi desfasoara activitatea in domeniul
principal de activitate, precum si prestarea seviciilor de reparaii capitale sonde, operaii speciale,
transport, mentenanta si o sucursala fara personalitate juridica la Bratislava.
La data de 31.12.2012, ROMGAZ are un capital social de 383.038.380 lei, constituit
dintr-un numr de 38.303.838 aciuni comune cu o valoare nominala de 10 lei.
Structura actionariatului este urmatoarea:
Ministerul Economiei: 85,007107 %; o SC Fondul
Proprietatea S.A.: 14,992893 %.
Capitolul I. INDICATORI FIZICI
Nr.
crt.
Denumire produs BVC Realizari Diferente Indici
mii.lei %
0
i 3 4 5=4-3 6=4/3x100
1 Gaz metan intern extras, d.c.: 5 680.0 5 663.3 - 16.7 99.71%
2 - gaze proprii 5 491.4 5 474.2 - 17.2 99.69%
3 - Schlumberger (100%) 188.6 189.1 0.5 100.26%
4
Gaz metan intern livrat (inclusiv
Schlumberger (50%))
5 449.6 5 147.6 - 302.1 94.46%
5 Gaz metan intern livrat (fara asocieri) 5 355.3 5 053.0 - 302.3 94.35%
6
Servicii de extractie gaze din depozite 2 760.0 I 892.7 - 867.3 68.58%
7 Servicii de injecie gaze in depozite 2 760.0 2 158.0 - 602.0 78.19%
8 Gaze import livrate 466.9 605.8 138.9 129.75%

mii. mc
Cantitatea de gaze livrate la consumatori din producia curenta si depozite a fost mai mica
dect cea prevzut in buget cu 5,54%.
Capital social: 383.195.150 RON CIF: RO 14056826
Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 R008 RNCB 0231
0195 2533 000i - BCR Media ROI? BRDE 310S
V024 6190 3300 - BRD Media
A
Z
T
>
S.N.G.N.
Romgaz
S.A.
551130,
Piaa
Constantin
Mota,
IQNet 1 ! ^ ! nr.4, Media, jud. Sibiu - Romnia
Telefon 004-0269-201020
fefSffK1 Flx 004-0269-846901
Cantitatile de gaze livrate principalilor consumatori se prezint astfel:

Evoluia cantitatilor de gaze interne livrate in perioada 2008 - 2012 este prezentata in graficul
urmtor:

Capitolul II. VENITURI
Indicatorii cuprini in bugetul de venituri si cheltuieli pentru perioada analizata, sunt aprobai
prin HG nr. 1251/12.12.2012, publicat in Monitorul Oficial nr.869/20.12.2012.
mii lei

Veniturile totale realizate au fost mai mici dect cele realizate in aceeai perioada a anului
mii. mc
Nr.
crt.
CONSUMATORI Cantitate Pondere
0 i 2
3
I EON GAZ ROMANIA 1 416.1 27.51%
2 GDF SUEZ ENERGY ROMANIA 1 15.4 21.67%
3 AZOMURES Tg.Mures 529.5 10.29%
4 ELECTROCENTRALE Bucureti 499.6 9.70%
5 CONEF Gaz 391.4 7.60%
6 ARELCO 306.2 5.95%
7 TRANSGAZ Media 242.5 4.71%
8 ELECTROCENTRALE GALAI 170.0 3.30%
9 TEN GAZ 141.5 2.75%
10 WIEE ROMANIA 131.6 2.56%
11 Alti clieni 203.8 3.96%
iU
TOTAL 5 147.6 100.00%

Specificaii Reaiizari
2011
BVC
2012
Reaiizari
2012
Indici
(2012/2011)
Indici (Reaiizari/
BVC 2012)
i 2 3 4 5=3/2x100 6=4/3x100
Venituri exploatare 4 551 837 4 176 163 4 339 101 95.33% 103.90%
Venituri financiare 115 270 119 188 159212 138.12% 133.58%
Total venituri 4 667 107 4 295 351 4 498 313 96.38% 104.73%
2011 cu 3,62% si mai mari dect cele prevzute in buget cu 4,73%.
Depasirea veniturilor prevzute in buget se datoreaza in principal, depirii preului si
volumului de gaze livrate din import.
Structura veniturilor de exploatare pe activitati este redata in tabelul de mai jos:

In veniturile de exploatare aferente altor activitati sunt cuprinse veniturile sucursalelor de
prestri servicii ctre terti, veniturile aferente Bazna si S o vata, veniturile din penalitatile facturate la
sediul societatii.
Analiza cifrei de afaceri m activitati
In structura veniturilor de exploatare, este cuprinsa cifra de afaceri, care reprezint veniturile
facturate ctre clieni.
Cifra de afaceri pe activitati realizata in perioada Ianuarie-Decembrie 2012, comparativ cu cea
realizata in perioada Ianuarie-Decembrie 2011 si cea prevzut in buget pentru Ianuarie-Decembrie
2012 este redata in tabelul de mai jos:

Cifra de afaceri a fost mai mica dect cea realizata in anul anterior cu 8,74% si mai mare dect
cea prevzut in buget cu 2,82%.
mii lei
Specificaii Realizari
2011
BVC
2012
Realizari
2012
Indici
(2012/2011}
Indici
(Realizari/
BVC 2012)
l 2 3 4 5=3/2x100 6=4/3x100
Venituri exploatare, din care:
4 551 837 4 176 163 4 339 101 95.33% 103.9%
- activitatea de extractie gaze 2 704 815 2 893 787 2 814 878 104.07% 97.27%
- activ.de inmagazinare gaze 328 803 320 531 258 571 78.64% 80.67%
- asocieri in participatiune 95 932 96 193 95 118 99.15% 98.88%
- import gaze naturale 1 348 364 770 353 1 047 464 77.68% 135.97%
- distributie gaze naturale 104

133 127.88%

- alte activitati 73 819 95 300 122 937 166.54% 129.00%
Venituri financiare 115 270 119 1SS 159 212 138.12% 133.58%
TOTAL VENITURI 4 667 107 4 295 351 4 498 313 96.38% 104.73%
mii iei
Specificaii Realizari
2011
BVC
2012
Realizari
2012
Indici
(2012/2011)
Indici
(Realizari/ BVC
2012)
l
2 3 4 5=3/2x100 6=4/3x100
Cifra de afaceri 4 211150 3 737 417 3 842 983 91.26% 102.82%
- activitatea de extractie gaze
naturale
2 383 121 2 530 421 2 412 938 101.25% 95.36%
- activ.de inmagazinare 344 269 319476 244 944 71.15% 76.67%
- import gaze naturale 1 348 364 770 353 1 047 464 77.68% 135.97%
- asocieri in participatiune 95 494 96 193 94 457 98.91% 98.20%
-distributie 96

126 131.37%

- alte activitati 39 805 20 974 43 054 108.16% 205.27%
Structura cifrei de afaceri realizata pe activitati are urmatoarea reprezentare grafica:

Analiza pe factori a cifrei de afaceri din activitatea de producie gaze
La cifra de afaceri obtinuta din livrarea gazelor proprii s-a efectuat analiza mai detaliata pe
factori, folosind metoda substitutiilor in lant si este prezentata in tabelul de mai jos:

Cifra de afaceri din activitatea de producie realizata fata de cea prevzut in BVC a fost mai
mica cu 117.483 mii lei. Influentele pe factori sunt urmatoarele:
inregistrarea unei cantitati mai mici a produciei vndute cu 5,65% a dus la inregistrarea unor
venituri din gaze mai mici dect cele prevzute in buget cu 142 845 mii lei (livrri
influentate de cererea de pe piaa, condiiile meteo);
vanzarea gazelor cu un pret mediu mai mare cu 1,06% fata de cel prevzut in buget a dus la
creterea veniturilor din vanzarea gazelor cu 25.362 mii lei. Preul este mai mare dect cel
prevzut in buget deoarece in trimestrul I s-au prevzut in buget reduceri comerciale si
financiare iar cele efectiv acordate au fost sub nivelul bugetat.

Cifra de afaceri obtinuta din vanzarea gazelor
proprii (fara asocieri)
BVC 2012
(qo*Po)
Realizari 2012
(qi*Pi)
Indici (Realizari/B
VC)
0 i 2
3
Cantitate (mii. mc) 5 355.3 5 053.0 94.35%
Pret (lei/mmc) 472.5 477.5 101.06%
Valoare (mii lei) 2 530 421.2 2 412 937.7 95.36%
Diferena (Realizari - BVC) - 117 483

Influenta cantitati (qi*po-qo*po) - 142 845
Influenta pret (qi*prqj
!l!
Po) 25 362
Analiza pe factori pentru activitatea de import


Veniturile din vanzarea gazelor din import au fost mai mari dect cele prevzute in buget cu
277.111 mii lei. Aceasta cretere se datoreaza variaiei cantitatii si preturilor astfel:
- vanzarea unei cantitati de import mai mari cu 29,75% dect cea din BVC a dus la creterea
veniturilor din import cu 229.157,4 mii lei. In buget sunt cuprinse cantitatile de gaze din
import care sunt prevzute in contractul take-or-pay, iar achiziiile si livrrile efective sunt
in funcie de solicitrile clienilor;
- vanzarea gazelor din import cu un pret mediu de vanzare (lei/mmc) cu 4,8% mai mare decit
cel prevzut in buget a dus la depasirea veniturilor din import cu 47.953,7 mii lei (influente
curs valutar, cotatii petroliere).
Analiza activitatii de inmagazinare
In cadrul activitatii de inmagazinare, veniturile facturate au urmatoarea componenta:
mii lei

Tarifele de inmagazinare folosite la fundamentarea veniturilor pentru perioada Ianuarie-
Decembrie 2012, atat cele realizate cat si cele din buget, sunt cele aprobate prin Ordinul ANRE
nr.63/2009, prelungite conform Ordinului nr. 18/11 mai 2012 pana in 30 sept 2012 si conform
Ordinului nr.36/2012 pana la 31 decembrie 2012, si anume:

Cifra de afaceri aferenta activitatii de inmagazinare este mai mica dect cea realizata in
perioada Ianuarie-Decembrie 2011 cu 28,85% si mai mica dect cea
Cifra de afaceri obtinuta din vanzarea gazelor
din import
BVC 2012
(qo*Po)
Realizari 2012
(qi*Pi)
Indici
(Realizari/BVC)
0
i
2
3
Cantitate (mii. mc) 466.9 605.8 129.75%
Pret (lei/mmc) 1 649.8 1 729.0 104.80%
Valoare (mii lei) 770 353.1 1 047 464.2 335.97%
Diferena (Realizari - BVC) 277 111.1

Influenta cantitati (qi*po-qo
,!!
po) 229 157.4

Influenta pret (qi*Prqi*po) 47 953.7

Cifra de afaceri aferenta
activitatii de
inmagazinare
Realizari
2011
BVC
2012
Realizari
2012
Indici
(2012/2011)
Indici
(Realizari/
BVC 2012)
i 2 3 4 5=3/2x100 6=4/3x100
Servicii de rezervare capacitate
210,256.2 157,991.1 135,237.2 64.32% 85.60%
Servicii de injecie gaze 73,428.3 80,958.8 54,489.7 74.21% 67.31%
Servicii de extractie gaze 60,584.9 80,525.7 55,217.4 91.14% 68.57%
TOTAL 344,269.4 319,475.6 244,944.3 71.15% 76.67%
Tarif rezervare lei/MWh/c ici u inmag 5,65
I Tarif injecie lei/MWh 2,76
| Tarif extractie lei/MWh 2,76

prevzut in buget cu 23,33%. Veniturile din inmagazinare nu s-au realizat la nivelul prevzut in
buget, deoarece in buget se prevede extractia ntregii cantitati de gaze din depozite (stoc final
zero), iar in practica, a ramas un stoc de gaze la finele ciclului de extractie (aprilie 2012) de 449,8
mil.mc.
Analiza activitatii de distribuie
Activitatea de distributie gaze naturale, este o activitate reglementata si se desfasoara in
zonele Piscu Stejari si Ghercesti. Romgaz are incheiate contracte de concesiune cu primaria Piscu
Stejari pentru distributia din Piscu Stejari si cu MECMA Bucureti pentru zona Ghercesti.
Activitatea se desfasoara in cadrul sucursalei Trgu- Mures. Preul final de livrare a gazelor
naturale este reglementat, conform Ordinului ANRE nr.31/2012. Tariful de distributie este de
asemenea reglementat, conform Ordin ANRE nr. 103/2008, cu completrile si modificrile
ulterioare.
Cifra de afaceri nregistrata la activitatea de distributie este redata in tabelul de mai jos:

Analiza cifrei de afaceri aferenta asocierilor in participatiune
Cifra de afaceri aferenta asocierilor in participatiune, comparativ cu cea programata este
redata in tabelul de mai jos:

Veniturile din asocieri realizate au fost mai mici dect cele prevzute in buget datorita
vanzarii unei cantitati mai mici de gaze dect cele prognozate (cu excepia asocierii
Schiumberger).
Venituri financiare
Veniturile financiare realizate sunt mai mari dect cele realizate in anul anterior cu
38.12% si mai mari dect cele prevzute in buget cu 33.58%, venituri constituite in proporie de
93% din dobnzi si 7% din diferente de curs valutar.
Specificaii Anul 2011 Anul 2012
Indici
2012/
2011
mii MWH lei/MWh mii lei mii MWH lei/MWh mii lei
i 2
3 4 5
6
7 8=7/4x100
Total cifra de afaceri, din
care:

95*66

125.67 131.37
Venituri distributie 1.65 21.44 35.45 1.65 21.61 35.70 100.71
Venituri furnizare 1.65 9.48 15.67 1.65 21.18 35.00 223.35
Venituri acces

7.27

16.12 221.81
Valoare gaz intern 1.18 31.50 37.28 1.23 31.50 38.85 104.23
Asociere BVC an 2012 Realizari an 2012 Diferente
Cantitate mii.
mc
Pret lei/m
mc
Valoare mii
lei
Cantitate mii.
mc
Pret
lei/mmc
Valoare
mii lei
mil.mc mii lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Schlumberger 94.30 475.14 44 806 94.54 475.94 44 997 0.24 191
Aurelian 7.64 474.93 3 627 6.91 466.05 3 222 -0.72 - 405
Amromco 100.30 476.16 47 761 96.09 481.21 46 238 -4.22 - 1 523
TOTAL 202.24 475.64 96 193 197.54 478.16 94 457 -4.69 -1736

Capitolul III. CHELTUIELI

Cheltuielile realizate n perioada ianuarie-decembrie 2012 au fost mai mici cu 11,26% fata de
cele realizate in aceeai perioada a anului anterior si mai mici dect cele prevzute in buget cu 3,27% .
Cheltuielile de exploatare
Situatia comparativa a cheltuielilor pe activitati se prezint astfel:

Conform execuiei bugetare anexate s~au inregistrat depiri la urmatoarele elemente de
cheltuieli:
- cheltuielile cu energia si apa, cu 4,25%, datorita faptului ca preul energiei a crescut cu
peste 5% si s-au pus in funciune obiective noi de investirii, respectiv statii de comprimare si uscare
gaze;
- cheltuieli cu achiziia gazelor din import, cu 21,37%, datorita cererii de gaze din
import la clieni. Fata de depasirea cheltuielilor de 21,37%, veniturile din livrare import au fost mai
mari cu 35,97%.
Cheltuielile financiare
Cheltuielile financiare inregistrate in perioada lanuarie-Decembrie 2012 sunt mai mari dect
cele realizate in aceeai perioada a anului 2011 si mai mari dect cele prevzute in buget datorita
nregistrrii diferentelor de curs valutar mai mari dect cele prevzute in buget.
Capitolul IV, ANALIZA REZULTATELOR ACTIVITATE
Rezultatul brut realizat in Ianuarie-Decembrie 2012 este prezentat in tabelul de mai jos:
mii lei
Explicaii Realizar)
2011
BVC
2012
Reaiizari
2012
Indici
(2012/2011)
Indici
(Reaiizari/ BVC
2012)
i 2 3 4 5=3/2x100 6=4/3x100
Cheltuieli de exploatare 3 287 332 3 044 265 2 906 613 88.42% 95.48%
Cheltuieli financiare 59 108 25 508 62 865 106.36% 246.45%
Total cheltuieli 3 346441 3 069 773 2 969 479 88.74% 96.73%
Specificaii Reaiizari
2011
BVC
2012
Reaiizari
2012
Indici
(2012/2011)
Indici
(Reaiizari/
BVC 2012)
i
2 3 4 5=3/2x100 6=4/3x100
Cheltuieli exploatare, din care:
3 287 332 3 044 265 2 906 613 88.42% 95.48%
- activitatea de extractie 1 742 001 1 766 778 1 728 294 99.21% 97.82%
- activitatea de inmagazinare 404 191 313 683 272 294 67.37% 86.81%
- asocieri in participatiune 73 396 80 350 64 848 88.35% 80.71%
- import gaze natural 1 163 754 741 364 899 790 77.32% 121.37%
- activitatea de distributie 779

759 97.47%

-alte activitati 101 610 142 089 68 291 67.21% 48.06%
-ajustari si provizioane - 198 400

- 127 663 64.35%

Cheltuieli financiare 59 108 25 508 62 865 106.36% 246.45%
Total cheltuieli 3 346 441 3 069 773 2 969 479 88.74% 96.73%


Rezultatul brut realizat in perioada Ianuarie-Decembrie de 1.528.834 mii lei este mai mare
dect cel realizat in aceeai perioada a anului 2011 cu 15,76%.
Veniturile totale prevzute in buget au fost depite cu 4,73%, iar cheltuielile totale au fost mai
mici cu 3,27% dect cele prevzute in buget. Ca urmare si profitul realizat este mai mare dect cel
programat cu 24,74%.
Structurat pe activitati, rezultatul brut se prezint astfel:

Activitatea de inmagazinare inregistreaza pierdere datorita faptului ca ANRE nu a aprobat n
ultimii trei ani ajustarea tarifului de inmagazinare conform prevederilor legislaiei in vigoare.
Activitatea de distributie gaze naturale este o activitate neprofitabila, preul final reglementat de
ctre ANRE, este stabilit la un nivel de piaa, daca ar fi stabilit pe baza costurilor, ar rezulta un pret final
mai mare cu cca. 300% dect cele practicate in tara. Nivelul costurilor (amortizare, personal, taxe)
inregistrate la aceasta activitate este ridicat iar volumele de gaze livrate sunt foarte mici. Romgaz a
prezentat analize detaliate ale acestei activitati si a fcut demersuri la MECMA in vederea renunrii la
concesiune, rspunsul fiind nefavorabil.
Execuia bugetara pentru anul 2012, respectiv situatia comparativa a indicatorilor economico-
financiari cuprini in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 aprobat prin HG nr. 1251/2012,
este prezentata in Anexa nr.l.
mii lei
Explicaii Realizari
2011
BVC
2012
Realizari
2012
Indici
(2012/2011)
Indici
(Realizari/
BVC 2012)
i 2
3 4 5=3/2x100 6=4/3x100
Rezultat din exploatare 1 264 505 1 131 899 1 432 488 113.28% 126.56%
Rezultat financiar 56 162 93 680 96 347 171.55% 102.85%
Rezultat brut 1320 667 1 225 579 1 528 834 115.76% 124.74%
Impozit pe profit 288 918 232108 284 785 98.57% 122.70%
Rezultat net 1 031 749 993 471 1244 049 120.58% 125.22%
mii lei
Explicaii Realizari
2011
BVC
2012
Realizari
2012
Indici
(2012/2011)
Indici
(Realizari/
BVC 2012)
i 2
3 4 5=3/2x100 6=4/3x100
Activitatea de extractie gaze
962 813.4
1 127 008.3 1 086 583.8
112.86% 96.41%
Activitatea de inmagazinare - 75 388.4 6 847.1 - 13 723.6 18.20% -200.43%
Asocieri in participatiune 22 535.9 15 843.3 30 270.5 134.32% 191.06%
Import gaze naturale 184 610.7 28 989.5 147 674.4 79.99% 509.41%
Distributie gaze naturale - 675.6 0.0 - 626.1 92.66%

Alte activitati (include si rezultat
financiar)
226 770.8 46 890.4 278 655.5 122.88% 594.27%
TOTAL 1 320 666.7 1 225 578.6 1 528 834.5 115.76% 124.74%

ei
Capitolul V. ANALIZA SITUAIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE SI A
ECHILIBRULUI FINANCIAR AL SOCIETII
In urma analizei echilibrului financiar al societatii, au rezultat urmtorii indicatori:
Fondul de rulment = Capitaluri permanente - Active imobilizate = Capital propriu + Datorii pe
t.f,+ Provizioane+Subventii pt investiii Active imobilizate = 4,341.379 mii
Fondul de rulment exprima condiiile echilibrului financiar pe termen scurt care rezulta din
confruntarea dintre lichiditatea activelor pe termen scurt si exigibilitatea pasivelor pe termen scurt,
fiind un mijloc de finanare si un indicator de lichiditate.
La 31 decembrie 2012, fondul de rulment are o valoare pozitiva, ceea ce inseamna ca
resursele permanente au depit alocarile permanente, deci o parte din acestea au fost utilizate pentru
finanarea activelor circulante. Aceasta situatie reprezint un semn favorabil privind solvabilitatea
si echilibrul financiar. ___________________________________________________________
Nevoia de Fond de Rulment = (Active circulante-Disponibilitati + Cheltuieli in
avansMDatorii curente - Credite pe t.s.+ Venituri in avans) = 4.174.206 mii lei
Nevoia de fond de rulment pune in evidenta capacitatea ciclului de exploatare de a-si
echilibra nevoile ciclice din surse ciclice de capital.
La 31 decembrie 2012 societatea inregistreaza o nevoie de fond de rulment care poate fi insa
acoperita complet de fondul de rulment, fiind inferioara acestuia,
nonunonr! orf-fal 1 ri nari i-n1 firv<anj"*-i ov coti i trl-n rrft f-of-nn metrii fo In y 1 i t
Trezoreria neta - Fond de Rulment - Nevoia de Fond de Rulment = Disponibilitjat -banusli -
Ciedile pe termen scurt 2: 11iTrt73Tmrtei -------------------------------------------------------------
Pe baza rezultatelor economice s-au calculat urmtorii indicatori:
Rata rentabilitatii economice = Profit brut / Capital permanent = 15,32%
- acest indicator reprezint un indicator al perspectivelor de cretere a societatii si al
performantelor sale in utilizarea capitalurilor detinute, independent de factorii de producie (capital,
fora de munca) si de modul de finanare (politica financiara).
Rata rentabilitatii comerciale (profitului) = Profit brut I Cifra de afaceri = 39,78%
- reflecta buna organizare a activitatii in scopul obinerii de profituri cat mai mari raportate
la cifra de afaceri;
- este favorabil, nivelul recomandat pentru acest indicator este de peste 10%.
Lichiditatea curenta = Active curente /Datorii curente= 6,32
- reflecta posibilitatea activelor circulante de a se transforma in termen scurt in lichiditati
pentru a acoperi obligaiile de plata exigibile;
- are o valoare favorabila, recomandrile privind nivelul lichiditatii fiind intre
8 si 2.
Solvabilitatea patrimoniala = Capital propriu / Total pasiv - 90,38%
- reflecta faptul ca datoriile sunt mici comparativ cu capitalul propriu, aratand gradul de
independenta al societatii fata de capitalurile strine;
- valoarea recomandata este de peste 30%, deci la nivelul Romgaz indicatorul este favorabil.
Rata rentabilitatii economice (ROE) - Profit net / Capital propriu - 12,46%
- acest indicator reprezint un indicator al perspectivelor de cretere a societatii si al
performantelor sale in utilizarea capitalurilor detinute, independent de factorii de

producie (capital, fora de munca) si de modui de finanare (politica financiara). Aceasta rata trebuie sa
fie superioara ratei inflaiei. Inflaia inregistrata in perioada Ianuarie-Decembrie 2012 a fost de 4,95%,
deci indicatorul este favorabil, reflectnd astfel capacitatea societatii de rennoire si cretere a activelor
intr-o perioada cat mai scurta.
Rata rentabilitatii activelor (ROA) = Profit net/ Total active= 11,26%
-rezultatul reprezint eficienta cu care este utilizat capitalul investit in societate,
EBIT = Profit brut + Cheltuielile cu dobnzile = 1.529.396 mii lei
- aceasta valoare reprezint profitul inainte de dobnzi si impozitare si reprezint profitul
obtinut de companie inainte de plata oricror obligaii fata de creditorii firmei si inainte de plata
impozitului pe profit. Acest indicator elimina din analiza rezultatului influenta dobnzilor pltite de
firma si a fiscalitatii.
EBITDA = EBIT+ amortizarea + cota de dezvoltare + provizioane = 2.318.648 mii lei
- acest indicator reprezint o valoare a EBIT modificata si ajustata cu provizioanele
constituite, amortizarea si cota de dezvoltare inregistrate de ctre firma si reprezint un nivel al
profitului neafectat nici de impozite nici de plile ctre creditori.
Capitolul VI. PROVIZIOANE SI AJUSTAM
La 31 decembrie 2012,societatea noastra a revizuit estimrile privind obligaiile viitoare de
dezafectare a sondelor si a diminuat valoarea provizionului cu suma de 144.604.771 lei. Acest provision
a fost calculat pe baza estimrii costurilor de dezafectare a sondelor,a estimrii perioadei cand acestea
vor fi dezafectate si a fost adus la valoarea prezenta folosind un factor de actualizare bazat pe dobanda
aferenta unor investitii cu grad maxim de sigurana (titluri de stat). ncepnd cu 1 ianuarie 2010,
actualizarea provizioanelor pentru dezafectarea sondelor de producie si refacerea terenurilor afectate de
activitatea de exploatare a resurselor de gaze naturale in costul mijlocului fix, este prevzut explicit si
de O.M.F. nr.3055/2009.
Provizionul pentru pensii si alte obligaii similare a crescut in anul 2012 cu suma de 10.158.460
lei,valoarea in sold la 31.12.2012 fiind de 63.785.302 lei. Acest provizion se calculeaza pentru
beneficiile ce vor fi acordate salariailor la momentul pensionarii in funcie de vechimea in munca in
industria gazului conform contractului colectiv de munca incheiat cu angajaii societatii. Creterea
provizionului se datoreaza modificrii unor ipoteze de calcul referitoare la rata de actualizare si rata de
cretere a salariului.Calculul a fost fcut de o firma profesionista acreditata pentru servicii actuare in
baza unui contract de prestri servicii.
In anul 2012, societatea a inregistrat un provizion de mediu in suma de 10.838.145 lei, la care
se adauga provizion constituit pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora in circuitul
economic, silvic sau agricol, in limita unei cote de 1 % aplicate asupra diferenei dintre veniturile si
cheltuielile de exploatare, pe toata durata de funcionare a exploatarii zcmintelor naturale, in suma de
6.034.430 lei.
In anul 2012, Societatea a inregistrat o cheltuiala cu provizionul pentru riscuri si cheltuieli in
suma de 11.501.251 lei, in aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificrile si completrile ulterioare in baza
O.M.F. nr. 128/2005 si O.M.F. nr418/2005, Codului
Fiscal Titlul II,art.20 si art.22, art.55 si Normelor de aplicare a Codului Fiscal, reprezentnd beneficii
salariale acordate angajailor in anul urmtor,avand ca baza de calcul profitul net realizat in exerciiul
financiar ncheiat,dar nu mai mult de un salariu de baza mediu lunar realizat.
Influenta in Contul de profit si Pierdere a provizioanelor si ajustarilor este urmatoarea: n Venituri:
- ajustari pentru deprecierea construciilor 217.586 Iei
- ajustari pentru depreciere imobilizri corporale in curs 1.027.705 lei
- ajustari pentru depreciere creane 115.841.167 lei

- provizion pentru dezafectarea sondelor de gaze 25.803.235 lei
- provizion pentru impozit amanat 35.346.917 lei
- ajustare furnizori 150.106 lei
- reversare provizion pentru redare terenuri in circuitul agricol 7.515.043 lei
- reversare provizion constituit in anul 2011 pentru participarea salariatiilor la profitul
net 11.122.303 lei
In Cheltuieli:
- ajustari pentru depreciere creane 28.330.893 lei
- provizion pentru cheltuieli de mediu 10.838.145 lei
- provizion pentru redare terenuri in circuitul agricol 6.896.285 lei
- provizion pentru dezafectare sonde de gaze 391.147 lei
- provizion pentru participarea salariailor la profitul net al anului 2012
11. 501.251 Iei
- provizion pentru pensii si alte obligaii 10.158.460 lei
Capitolul VIL SITUAIA CREDITELOR
Singurul imprumut pe care ROMGAZ il are angajat este mprumutul BIRD 3723 RO/1994
contractat pentru reabilitarea sectorului petrolier romanesc, in valoare totala de 17.885.130,53 USD.
In cursul anului 2012, pentru mprumutul BIRD 3723 RO/1994 s-au efectuat doua rambursari
de rate, dobnzi si comisioane, in lunile aprilie 2012 si octombrie 2012.
Situatia creditului BIRD in anul 2012 a fost urmatoarea:
Sold la 01 ianuarie 2012 2.010.348,39 USD
Total rambursari de rate an 2012 2.010.348,39 USD
Total dobnzi pltite in anul 2012 141.114,06 USD
Sold mprumut la 31 decembrie 2012 0
Ratele scadente impreuna cu dobanda si comisionul de 1/10 din dobanda au fost pltite in
termenul precizat de Ministerul Finanelor Publice, din fonduri proprii Romgaz, conform graficului de
rambursare. Creditul a fost rambursat integral in luna octombrie 2012.
Capitolul VIII. SITUATIA CREANELOR SI ARIERATELOR
La data de 31 decembrie 2012 ROMGAZ sediu a inregistrat creane aferente livrrilor de gaze
in urmatoarea structura:
- creane totale 1.778.917 mii lei;
- creane restante 802.564 mii lei.

TRIM. IV
Fata de situatia existenta la finele anului 2011 evoluia a fost crescatoare atat in ceea ce
privete nivelul creanelor totale cat si in ceea ce privete nivelul creanelor restante. Creterea
creanelor restante s-a datorat in cea mai mare parte faptului ca pe parcursul anului, pe cale amiabila nu
s-a reuit recuperarea datoriilor istorice inregistrate de unii clieni, si anume: SC GHCL UPS OM, SC
CET IASI, SC TERMA CONFORT SA, SC TERMA SERV SRL, precum si a faptului ca negocierile
si etapele legale de preluare in plata a SC CET IERNUT de la SC ELECTROCENTRALE
BUCURETI in contul datoriilor au durat o perioada mai lunga dect cea prognozata.
mii lei

Pe parcursul anului 2012 evoluia creanelor a fost oscilanta de la o luna la alta, evoluia
trimestriala fata de nivelul planificat fiind redata in graficul de mai jos:
CREANTE RESTANTETRIM. I TRIM, li TRIM. III
BVC 2012 REALIZAT 2012
In anul 2012 a fost ncheiata o singura convenie de ealonare respectiv cea cu SC
Electrocentrale Galai SA.
In acelai timp pentru anul 2012 era in derulare inca o convenie de ealonare cu SC
Interagro SA Bucureti.
Principalii clieni restanti la data de 31.12.2012, comparativ cu creanele inregistrate la
31.12.2011 sunt:
mii lei


31.12.2011 31.12.2012 1
Creante totale 1.162.063 1.778.917
Creante restante 647.623 802.564 i
CLIENI 31.12.2011 31.12.2012
1 2 3
ELECTROCENTRALE BUCURETI 507 257.5 655 899.8
GHCL UPSOM 60 841.9 60 841.9
SC CET IASI 39 555.7 46 270.6
SC G-ON EUROGAZ BUCURETI 0.0 1 043.2
SC TERMA SERV SA ALEXANDRIA 0.0 8 660.5
| Alti clieni 39 968.0 19 847.6
i TOTAL CREANE RESTANTE 647 623.1 802 563.7
802
564
671710
194000 188000
200 000
181754
900 ooo
800 ooo
700 000
600 000
500 000
1000
00
300000
200000
100000
oCreanele restante ale Electrocentrale Bucureti reprezint 82% din volumul total al
acestora. In cazul in care aceste creane se anuleaza (prin preluarea CTE Iernut), nivelul creanelor
restante scad considerabil. Darea in plata a CTE Iernut in vederea anularii creanelor
Electrocentrale Bucureti s-a finalizat in anul 2013, la 31 ianuarie. ncepnd cu data de 1 februarie
2013, CTE Iernut a devenit sucursala in cadrul SNGN Romgaz SA Media.
La data de 31.12.2012, sunt in derulare doua convenii de ealonare a creanelor, incheiate
cu SC Interagro SA si SC Electrocentrale Galai,
Situatia esalonarilor se prezint in felul urmtor:
1. SC INTERAGRO SA BUCURETI:
a. Suma esalonata: 410.902.852,63 lei
b. Perioada esalonata: 14.07.2009-31.07.2014
c. Numr rate achitate: 41 in cuantum total (rata+dobanda) de 252.788.995,38 lei
d. Numr rate ramase de achitat: 19 in cuantum total de 197.585.875,63 lei
e. Numr rate restante: 0
f. Garanii constituite in cuantum de: 140.942.357 lei.
2. SC ELECTROCENTRALE GALAI SA:
a. Suma esalonata: 65.042.249 lei
b. Perioada esalonata: 01.05.2012-30.04.2014
c. Numr rate achitate: 8 in cuantum
total (rata +dobanda)
25.485.385,19 lei
d. Numr rate ramase de achitat: 16 in cuantum total de 43.361.499,32 lei
e. Numr rate restante: 0
f. Garanii constituite in cuantum de: 65.042.249 lei.

Masuri ntreprinse de SNGN Romgaz SA Media in vederea recuperrii creanelor
restante pana la 31.12.2012:
Vechimea creanelor restante la data de 31 decembrie 2012 este prezentata in tabelul de mai
jos:
mii lei
Valoare SUMA RESTANTA DEFALCATA PE VECHIMI
1-30 zile 31-60
zile
61-90
zile
91-365 zile
peste 1 an
Electrocentrale
Bucureti
655 899.8 418.2

148 224.1 507 257.5
GHCL UPSOM 60 841.9

60 841.9
SC CETIASI 46 270.6

4 934.4 41 336.2
SC G-ON EUROGAZ
Bucureti
11 043.2 292.5 302.2 292.5 10 156.1 0.0
SC TERMA SERV SA
ALEXANDRIA
8 660.5 119.6 123.6 119.6 1 096.7 7 200.9
ALTI CLIENT!, din care:
19 847.6

Electrocentrale Galai 8 000.0 8 000.0

S.C. Interagro S.A.
Bucureti
7 305.7 7 305.7

SC Grupul de Comer si
investitii Targu Tiu
1 308.6 32.9 34.0 32.9 1 208.8


- ELECTROCENTRALE Bucureti: se desfasoara procedura privind darea in plata a CET Iernut,
nr. 14806/17.07.2012. In luna iuie s-a cesionat creana de la Termoelectrica la Eectrocentrale
Bucureti, in suma de 115.311 mii lei.
- GHCL UPSOM Ocna-Mures: - faliment in forma simplificata.
- CET Iasi: s-a deschis procedura de insolventa.
- SC TERMA SERV SA Alexandria: s-a solicitat deschiderea procedurii de insolventa
(nr.2965/9.02.2012).
- INTERAGRO SA: in prezent nu mai exista relaii contractuale, doar Convenia de ealonare nr.
128/14.07.2009. SNGN ROMGAZ SA a solicitat instantei obligarea debitoarei SC
INTERAGRO SA la plata sumei de 51.485.687,41 lei, reprezentnd c\v facturi gaze.
- G-ON Eurogaz Bucureti : s-a trimis adresa de notificare nr. 13888/4.07.2012, s-a naintat dosar
juridic nr.14646/16.07.2012 si nr. 15110/20.07.2012. Se poarta discuii cu reprezentanii
debitoarei, in vederea lichidrii datoriei.
- Grup de Comer si Investiii Targu-Jiu: s-a inaintat dosar juridic
nr. 12904/21.06.2012, nr. 15025/19.07.2012. Dosarul a ramas in pronunare pe data de
12.12.2012, data la care s-a admis cererea formulata de creditoarea SNGN ROMGAZ SA.
Urmeaza a se comunica hotararea instantei motivata.
La data de 07.01.2013 s-a recepionai din partea debitoarei o propunere pentru stingerea
datoriei (grafic de plai lunare ianuarie-iunie 2013).
- Energon Power&Gas: creana inregistrata s-a diminuat, recuperandu-se pe cale amiabila suma
de 2.553.773,46 lei. Urmeaza a se recupera suma de 265.592,44 lei, reprezentnd penalitati
aferente facturii de gaze din luna iulie.
- SC Uzina Termica Comanesti SA: dosarul nr.3878/110/2007, avand ca obiect procedura
insolventei, se afla pe rol la Tribunalul Bacau, cu termen de judecata in data de 14.02.2013
pentru continuarea procedurii.
- SC Uzina Termica Giurgiu SA: in executare silita la Birou Executor Judectoresc Iordache on,
pana in prezent s-a recuperat suma de 40.447,67 lei din suma de recuperat care era in cuantum
de 45.000 lei, ramanand de recuperat suma de 4.552,33 lei.
- SC Terma Confort SA Roiorii de Vede: in executare silita in cadrul Dosarului Executional
nr.264/2011, nregistrat la Birou Executor Judectoresc Mihaita Marian Roiori de Vede.
ROMGAZ a ncheiat anul 2012 cu arierate 0 (zero).
Capitolul IX. SITUAIA REPARTIZRII PROFITULUI NET - PROPUNERE
Repartizarea profitului net pe anul 2012 se face conform BVC rectificat pe anul 2012
aprobat prin HG nr. 1251/2012, repartizare bazata pe recomandrile Memorandumului cu tema
Masuri ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul
2012 ale operatorilor economici cu capital integral ori majoritar de stat
>
aprobat de Guvernul
Romniei.
Profitul net realizat la 31.12.2012 este de 1.244.049.105,75 lei, din care se scade pierderea
nerepartizata din anii precedeni inregistrata in contul 1171 in suma de 8.357.474,61 lei, rezultnd
un profit de repartizat in suma de 1.235.691.631,14 lei.
Propunerea de repartizare se face conform meniunilor de mai sus, respectiv 85% sub forma
de dividende si 15% surse proprii de finanare, astfel;
- surse proprii de finanare (fondul de dezvotare) 175.577.681,14 lei
- dividende cuvenite acionarilor 1.060.113.950,00 lei din care:
- Ministerul Economiei (care deine la 31.12.2012: 85,0071055543%
din capitalul social) suma de 901.172.184 lei
- Fondul Propietatea (care deine la 31.12.2012: 14,9928944457%

din capitalul social) suma de 158.941.766 Iei.
Menionam ca la caicului privind repartizarea profitului s-a avut in vedere cheltuiala cu
provizionul nregistrat pentru beneficii acordate salariailor in funcie de rezultatul exerciiului in
suma de 11.501.251 lei, provizion nregistrat conform prevederilor O.M.F. nr. 128/2005 si O.M.F.
nr.418/2005.
Capitolul X. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata si a Ordinului
M.F. nr.2861/2009 s-a procedat la inventarierea anuala a patrimoniului ROMGAZ, pe baza Deciziei
nr.432/24.09,2012 emisa de directorul general si a deciziilor emise de directorii de sucursale.
Fiecare sucursala si sediu a inventariat activele si pasivele proprii aflate in sold la data de
30.09.2012 si a ntocmit un proces-verbal privind inventarierea pe care l-a prezentat comisiei
centrale. Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in evidentele contabile astfel:
- plusuri de inventar constatate in suma de 1.297,70 lei;
- minusuri de inventar constatate in suma de 238,80 lei, acestea fiind recuperate de la cei
responsabili.
Capitolul XI. OBIECTIVELE SI CRITERIILE PE PERFORMANTA
La data de 22.12.2012 intra in vigoare Contactul de Mandat ncheiat intre SNGN ROMGAZ
SA si Directorul General, contract valabil pana la finalizarea procedurii de selectare si numire a
Directorului General in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta
corporativa a ntreprinderilor publice.
Contractul de Mandat are ca scop ndeplinirea unor obiective si criterii de performanta.
Criteriile si obiectivele de performanta cuprind indicatori specifici agentului economic, cat si
indicatori obligatorii privind reducerea arieratelor, a cheltuielilor la 1000 lei venituri, creterea
productivitatii muncii.
Punctajul final realizat pentru anul 2012 in ndeplinirea Criteriilor si Obiectivelor de
Performanta a fost de 107,3 puncte.
Capitolul XIL ANALIZA INVESTIIILOR
Programul anual de investirii pentru anul 2012, in conformitate cu Bugetul de Venituri si
Cheltuieli rectificat aprobat prin HG nr. 1251/2012, a fost in suma de 531.506 mii lei din care,
526.146 mii lei pentru investirii si 5.360 mii lei pentru
rambursri rate aferente creditelor. Cheltuielile de investitii realizate in anul 2012 au fost de
519.053 mii lei. Finanarea programului s-a fcut exclusiv din surse proprii si anume din
amortizare, cota de dezvoltare si sume destinate finantarii investiiilor alocate din profitul net.
Valoarea mijloacelor fixe puse in funciune la 31.12.2011 a fost de 517.702 mii lei
reprezentnd 79,62% din valoarea mijloacelor fixe programate sa fie puse in funciune pana la
sfarsitul anului 2012. Investiiile puse in funciune includ si proiecte incepute in anii anteriori si
finalizate in anul 2012.


Realizarea Programului de investitii fata de program
2 000

1. Lucrri de cercetare geologica pentru descoperirea de noi resurse $i rezerve de gaze
naturale:
PROGRAM
Program anual (fizic si valoric):
a) foraj de cercetare:
- execuie foraj - 24 sonde/40.475 m/206.850 mii lei
- pregtire documentaie de execuie (PTE) - 21 sonde/38.975 ml 14.950
mii lei
b) cercetare geologica:
- prospeciuni seismice 2D - 1000 km / 26.807 mii lei
- prospeciuni seismice 3D - 1600 kmp / 59.528 mii lei
- geochimie de suprafaa - 2000 probe / 4.234 mii lei
- sondaje magnetotelurice - 800 sondaje / 5.104 mii lei.
Defalcat pe capitolele cuprinse in programul de investitii pentru anul 2012, cheltuielile de
investitii la 31.12.2012 sunt reprezentate in tabelul de mai jos:
mii lei
j Program
2012
Realizat
2012
%
1 2
3 4=3/2x100
I. Lucrri de explorare geologice pentru descoperirea de noi
rezerve de gaz metan
182 950 180 309 98.56
II. Lucrri de foraj exploatare, punere n producie sonde,
infrastructura si utilitati
68 444 71 013 103.75
III, Susinerea capacitatii de inmagazinare subterana a gazelor
86 790 94 638 109.04
IV. Lucrri de proiecia mediului nconjurtor 1 728 1 718 99.42
V. Retelmologizarea i modernizarea instalaiilor si
echipamentelor din dotare
136 690 127 623 93.37
VI. Dotri i utilaje independente 17 568 22 596 128.62
\ VII. Cheltuieli pentru studii si proiecte 31 976 21 156 66.16
TOTAL 526 146 519 053 98.65
1

1500
100
0
| 500
Cap.l Cap| Cap.11 Cap.IV Cap.V Cap.V Cap.VIl
1
-------------------------------------------- PROGR'/Wi RFAtiZAl

REALIZARI fizice la 12 luni:
a) forai de cercetare
- s-au finalizat lucrrile de foraj pentru 8 sonde, =>18.774 m forai, si anume sondele: 2
Armeni, 16 Cloasterf, 1 Boian, 303 Nades, 4 Puinii Nord, 3 Valea Moldovei, 21 Petrilaca, 1 Parava
- sunt n curs de execuie lucrri pentru forarea a 3 sonde (2 Boian, 10 Caragele, 3
Varvata); pentru aceste 3 sonde au fost proiectati 7125 m de forat, din care s-au forat pana in prezent
4.429m
- au fost contractate lucrrile de execuie foraj pentru 7 sonde care insumeaza 16.369 m
de forat contractati (contractul a fost semnat, dar execuia va incepe numai in anul 2013 deoarece nu
exista burlane de foraj). Sondele contractate sunt urmatoarele: 1 Idiciu, 8 Caragele, 9 Caragele, 1
Cris, 34 Porumbeni, 5 Herepea, 1 Grebenis Vest
- sunt n curs de contractare / evaluare oferte 6 sonde, fiind proiectati 19.556 m de forat.
Aceste sonde sunt: 2 Slcii, 3 Slcii, 1 Florica, 4 Jibert, 905 Frasin, I Chendu
- pentru 11 sonde proiectul tehnic de execuie este finalizat si urmeaza organizarea
procedurilor de achiziie a lucrrilor de execuie foraj. Aceste sonde sunt: 2 Vaida, 304 Nades, 1
Tapu, 27 Caragele, 21 Caragele, 4 Mecea, 25 Chedea, 400 Delenii, 302 Nades, 305 Nades, 121
Axente Sever
- 17 sonde se afla in curs de proiectare a lucrrilor de foraj, si anume: I Sincai Vest,
16,17,19, 20, 22, 29, 18, 12 Caragele, 1 Buza, 252 Tg.Mure, 11 Urziceni Nord, 100 Todiresti, 103
Tazlau, l Laslau Nord, 401 Delenii, 1 Cibu,
b) In domeniul cercetrii geologice s-au efectuat:
- pentru lucrrile de prospeciuni seismice 2D s-a incheiat un contract pe 3 loturi pentru 700
km in valoare de 26.807 mii lei. Din acest contract s-au executat 466,58 km
- pentru lucrrile de prospeciuni seismice 3D, a fost ncheiat un contract in data de
08.02.2012 pentu 700 kmp, in valoare de 50.571,5 mii lei, contract care a fost finalizat. Pentru restul
de kmp ramai sunt in derulare procedurile de achiziie publica, urmnd ca deschiderea ofertelor sa
aiba loc in data de 23.01.2013, ntruct licitatia precedenta din 06.08.2012 a fost anulata
- pentru lucrtrile de geochimie de suprafaa a fost incheiat un contract in valoare de 255.000
Eu (1.142,2 mii lei) pentru executarea a 2000 de probe, contract care a fost finalizat.
- s-a incheiat in data de 03.08.2012 un contract pentru operaii de sondaje magnetotelurice,
prospeciuni gravimetrice, magnetice T si studii geologice, pentru 800 sondaje, in valoare de
5.355 mii lei, cu termen de finalizare in 12 luni (august 2013), din care s-au executat pana in prezent
sondaje pentru 328 puncte de nregistrare.
2. Lucrri foraj exploatare, punere in exploatare sonde, instalaii tehnologice de gaze,
infrastructura si utiliti in cmpurile de gaze:
Program fizic anual - direcii prioritare:
a) execuie foraj exploatare: 4 sonde/2980 m/l 1.700 mii lei
b) proiectare foraj de exploatare: 5 sonde
c) sisteme de condiionare a gazelor: 1 SUG cu TEG si 11 instalatii uscare gaze cu sruri
delicvescente
d) compresoare de camp: 5 unitati
e) instalatii tehnologice de suprafaa (IT) - legri sonde
0 instalatii de incalzire/producere energie electrica in sistem cogenerare/trigenerare la statii
de comprimare, g) asocieri.
REALIZARI fizice la 12 luni:
a) Execuie foraj de exploatare:
- s-au executat lucrrile de foraj pentru: sonda 180 Ludu - 1.000 m si sonda 216

Nades - 1280m
- este in foraj sonda 205 Alunu
- pentru sonda 181 Cusmed - 700 m a fost semnat contractul pentru executarea
forajului, dar execuia va incepe in 2013 deoarece lipsesc burlanele
b) Proiectare foraj de exploatare:
- sunt in curs de elaborare proiectele pentru 5 sonde : 234 Petis, 100 Todiresti, 103
Tazlau, 252 Tg. Mure si 240 Corunca Sud. Pentru aceste sonde a fost prevzut numai buget
de pregtire. Pentru sonda 240 Corunca Sud a fost finalizat proiectul si urmeaza ca anunul
pentru achiziia execuiei sa fie publicat in ianuarie 2013
c) Sisteme de condiionare a gazelor:
- SUG Danes (execuie 100%) - contract incheiat in anul 2010- s-au finalizat
lucrrile
~ Cele 11 Statii de Uscare cu sruri delicvescente (Agnita, Bunesti & Jilbert,
Urziceni 1 Nord, Florica, Bratesti, 23 Slatina, 26 Slatina, Boldu, Sapunari, Cucerdea, Turdas)
au fost puse in funciune in august 2012
d) 5 unitati electrocompresoare - contract in derulare, termen de finalizare 24.05.2013;
e) Instalatii tehnologice de suprafaa (IT) - legri sonde
- S-au finalizat instalaiile tehnologice de suprafaa pentru 11 sonde (300 Nades, 2,
3 Batranesti, 18 Bis Cristur, 519 Roman, 517, 518 Roman Batranesti, 1 Varvata, 1 Visa, 180
Ludu si 3 Faurei)
- Sunt in curs de execuie 5 instalatii tehnologice de suprafaa (Valorificarea
gazelor n structura Herepea, I.T. pentru sonda 97 Gradistea, I.T. pentru sonda 7 Caragele,
I.T. Bilciuresti, I.T. pentai sonda 2 Bogatu Roman)
- Sunt in curs de derulare procedurile de achiziie execuie instalatii tehnologice de
suprafaa pentru 8 sonde (23 Eremieni, 18 Sabed, 4 Faurei, 15, 18 Puini, 12 Porumbeni, 301
Nades si 2 Varvata)
- Sunt in curs de obinere terenuri/avize, acorduri, autorizatii pentru realizarea
instalaiilor tehnologice de suprafaa la 12 sonde (20 Ghindari, 1
Livezeni, 171, 28 Chedea, 103 Paltin, 4, 5, 6 Batranesti, 2, 3, 4 Jibert si 216 Nades)
- Sunt in curs de elaborare proiectele tehnice pentru instalaiile tehnologice de
suprafaa pentru 3 sonde (91, 205 Alunu si 2 Armeni)
f) Valorificare gaze structura Cojocna prin montare de grup producere energie electrica: s-au
achiziionai echipamentele (100%) - valoare contract 6.400 mii lei, - au fost finalizate
instalaiile, in prezent obiectivul se afla in probe
g) Programele minime de lucrri care au fcut obiectul asocierilor a fost indeplinit in totalitate.
Susinerea si creterea capacitatii de inmagazinare subterana a gazelor:
Program fizic prioritar:
- Continuarea dezvoltrii depozitelor Sarmasel si Urziceni cu scopul de cretere a capacitatilor de
stocare a depozitelor, prin realizarea unor statii de compresoare cu debite suplimentare pentru
injectie/extractie
- Finalizare lucrri la statia de uscare si panou de msurare pe depozitul Ghercesti.
RBALIZARI fizice la 12 luni:
Depozit Sarmasel - Proiectare statie de compresoare contract ncheiat in anul 2010, valoare
contract 7.623 mii lei; s-a tncheiat prima etapa de proiectare care a cuprins intocmirea
proiectelor, avizele si caietele de sarcini; urmeaza in etapa a doua realizarea detaliilor de
execuie, asistenta tehnica documentaie pentru cartea tehnica, etc.
- Depozit Urziceni - Statie de compresoare M2 - contract incheiat in anul 2011, valoare contract

109.999 mii lei; contractul se afla in execuie - termen de finalizare 31.10.2013. Compresoarele
au fost achiziionate
- Amenajare depozit de inmagazinare Ghercesti Instalaiile tehnologice s-au finalizat. Contractul a
fost aditionat cu executarea unei statii de uscare si a unui panou de msurare fiscala - contract
incheiat in anul 2006 - termen de finalizare 31.03.2013. Lucrrile au fost finalizate, urmeaza
recepia si punerea in funciune care este posibil sa se efectueze in ianuarie 2013.
Modernizarea si retehnologizarea utilajelor si echipamentelor din dotare:
PROGRAM:
- Modernizari/reactivari sonde
- Modernizri SUG cu silicagel si TEG
- Modernizare instalaiilor tehnologice din depozitele Bilciuresti si Urziceni cu scopul de
creterea capacitatii zilnice de livrare a gazelor la Bilciuresti, respectiv creterea capacitatii de
stocare pentru Urziceni.
RBALIZARI fizice la 12 luni:
In ceea ce privete modernizrile de sonde care au fost executate in regie proprie, s-a
indeplinit in totalitate ceea ce a fost programat.
Astfel, in cadrul Sucursalei Tg. Mure au fost reechipate 30 de sonde si au fost reactivate 5 sonde,
in timp ce in cadrul Sucursalei Media au fost reechipate 66 de sonde.

- Modernizare SUG Tigmandru - contract incheiat in anul 2010 - contractul in valoare de 15.022
mii lei a fost finalizat si mijlocul fix a fost pus n funciune;
- S-a finalizat modernizarea la SUG Glavanesti, valoare contract 3.270 mii lei- mijlocul fix a
fost pus in funciune.
- S-a finalizat modernizarea la SUG Tazlau, valoare contract 4.800 mii lei.
- S-a finalizat modernizarea la SUG Batranesti.
- Depozit Bilciuresti - modernizri IT (grup nou si SUG cu TEG) - contract ncheiat in anul
2009, valoare contract 75.258 mii lei - contract finalizat;
- Depozit Urziceni - modernizri IT - contract incheiat in anul 2010, valoare contract 22.900 mii
lei - contract finalizat;
- Modernizare sonde depozite Bilciuresti, Urziceni, Balaceanca - contract incheiat in 23.07.2012
si aflat in execuie, cu termen de finalizare 23.07.2013;
- s-au finalizat 11 instalatii uscare gaze cu sruri delicvescente, contract incheiat in luna iulie
2012, pentru care s-a decontat intreaga valoare a contractului, si anume 1.513 mii lei.

Realizarea Programului de investit pe sucursale
200 000 ISO 000
jy "160 000
:s 140 000
C
120 000
*100 000 30 000 50 000 40 000 20 000

Gradul de inzestrare tehnica a societatii in anul 2012 (mijloace fixe/numar mediu personal) a fost
de 981.665 mii lei cu 17,23% mai mic dect in anul 2011.
Defalcarea pe sucursale a realizrilor cuprinse in programul de investitii, este redata in tabelul
si graficul de mai jos;
mii lei
BVC 2012 Realizari 2012 % Diferente
0 f 2 3=2/1x100 4=2-1
Sucursala Media 173 520 173 377 99.92 - 143
Sucursala Tirgu-Mures 186 620 186 874 100.14 254
Sucursala Ploieti 127 250 124 125 97.54 - 3 125
SIRCOSS Media 7 035 7 035 100.00 0
STTM Tirgu-Mures 3 871 3 851 99.48 - 20
Sediu 27 850 23 791 85.43 - 4 059
TOTAL 526 146 519 053 98.65 - 7 093


Gradul de nnoire (raportul intre punerile in funciune si valoarea totala a mijloacelor fixe existente)
in 2012 este de 19.2% mai mic dect cel din 2011 de 10.35%.
Rata investirii productive (raportul dintre cheltuielile cu investiiile si valoarea adaugata), este de
18,64% fata de 21,9% in anul anterior.
Sinteza cheltuielilor privind investiiile programate si realizate in cursul anului 2012, pe capitole si
sucursale, este prezentata in Anexa nr.2.
Capitolul XIII. ANALIZA ACTIVITATII IN DOMENIUL CERCETRII GEOLOGICE
Lucrrile de cercetare geologica desfasurate pe perimetre in cursul anului 2012, se prezint astfel:
TRANSI LVANI A NORD (RG 01):
> s-au executat 684 km
2
de seismica 3D
TRANSI LVANI A CENTRU (RG 02):
> s-au executat 16km
2
de seismica 3D
> s-a sapat 1 sonda de explorare-evaluare cu un metraj 2100m
TRANSI LVANI A SUD (RG 03):
> s-a sapat: 4 sonde de explorare-dechidere cu un metraj de 961 Om.
MOLDOVA NORD (RG 04):
> s-au executat 370 sondaje magnetotelurice
> s-au executat 217,275 km de profile seismice 2D
> s-au realizat 2000 probe geochimie de suprafaa Gore-Sorber
> s-a sapat: 1 sonda de explorare deschidere de 2645m si 1 sonda explorare- evaluare cu un metraj de
1325m
MUNTENI A NORD-EST (RG 06):
> s-a sapat: 1 sonda de explorare-deschidere cu un metraj de 3150m.
EVI I I -8 EST DEPRESI UNEA PANONI CA:
> s-au executat 300 km de profle seismice 2D.
Metrajul total realizat de ctre Romgaz in anul 2012 a fost de 18764 m forai din care:
- 3425 m realizai de sonde de explorare-evaluare (2 sonde),
- 15.339 m realizai de sonde de explorare-deschidere (6 sonde).
Totalul profilelor seismice executate in perimetrele Romgaz este de 517,275 km seismica 2D i
7001cm
2
seismica 3D.
Totalul probelor geochimice in perimetrele Romgaz este de 2000.
Sondajele magnetotelurice in numr de 370 s-au executat in perimetrul RG.04. Programele pentru
etapele viitorare sunt cuprinse in programul de investitii aprobat pentru 2013.

Capitolul XIV. PARTICIPAREA ROMGAZ LA CAPITALUL SOCIAL AL ALTOR
SOCIETATI

Menionam faptul ca datele din tabelul de mai sus sunt date preliminate la 31.12.2012 pentru
societatile SC Amgaz SA si SC Depomures SA (datele finale vor fi discutate si aprobate in CA-ul
societilor din data de 25.04.2013), iar la celelate societati sunt datele finale.

Facem precizarea ca celelalte societati comerciale la care ROMGAZ este acionar nu au repartizat
dividende de la data infiintarii.
3. Situatia modificrii capitalului social in anul 2012 la societatile mixte la care Romgaz deine
participatii, prezentata in tabelele de mai jos:
1. Veniturile, cheltuielile si rezultatele nregistrate in anul 2012 de ctre societile mixte la care
Romgaz este acionar: ____________________________ __________ _____________
Date economice
SC Amgaz SA SCGHCL
Upsom
Romania SA
SC Depomures
SA
Nextebank
SA
SC M-l Petrogas
Services Romania
SRL
S.c. AGRI
LNG Pro}ect
Company
SRL
Venituri totale 14.883 3.459.720 24.174.579 . 154.397.457 182.490
Cheltuieli totale 1.954.944 55.660.791 25.704.789
-
155.508.068 474.080
Profit - - - - - -
Pierdere 1.940.061 52.201.071 1.530.210 . (.110.611 291.590
Impozit pe profit - -
- -
173.904
-
Profit net - - - - - -
Pierdere neta .940.061 52.201.071 1.530.210 - 1.284.515 291.590
D i vi den de reparti zate - - - -

-
Dividende incasate - - - - ii -
2. Situatia dividendelor primite de ctre Romgaz, de la data nfiinrii societatii mixte pana la zi:
Situatia dividendelor primite in contul Romgaz de la Nextebank Bank: _________ __
Anul in care s-a acordat dividend Valoare dividende ncasat / anul incasarii
2001 16.185,42 RON/2002
2002 48.729,04 RON/2003
2003 71.803,05 RON/2004
2004 35.045,26 RON/2005
Total 171.762,77 RON
Situatia dividendelor primite in
Services Romania SRL:
contul ROMGAZ de la SC M-I Petrogas
Anul in care s-a acordat dividend Valoare dividende ncasat / anul incasarii
2006 164.666,00 RQN/2007
lei!|:
Prin Hot. Nr.l 1/19.04.2012 Adunarea Generala a Acionarilor Nextebank SA a aprobai majorarea capitalului social prin
aport de numerar. S-au subscris un numr de 84.779.695 de aciuni la o valoare nominala de 0,77 lei, capitalul social
crescnd de la nivelul de 127.118.479,18 lei Ia valoarea de 192.398.844,33 lei. Prin hotararea nr. 13/19.04.2012 a
Adunrii Generale a Acionarilor Nextebank s-a aprobat modificarea denumirii bncii din Romexterra in Nextebank.
** Adunarea Generala a Acionarilor a SC AGR! LNG a aprobat la data de 20.03.2012 majorarea capitalului social cu
2.292.000 lei prin emiterea unui numr de 219.960 parii sociale.
Capitolul XV. ACTIVITATEA PRIVIND ACORDURILE DE ASOCIERE,
COOPERARE SI PARTENERIAT
1. Acordurile de cooperare ncheiate intre Rorngaz si companiile Aurelian Petroleum
SRL, Raffles Energy SRL si Europa Oil&Gas SRL
In cadrul perimetrului Brodina - Explorare, in anul 2012, Rorngaz a sustinut, in cota
de participare a acordul de cooperare pentru acest perimetru, finalizarea lucrrilor de abandonare
a sondei de explorare Horodnic, lucrri de achiziie seismica
Denumire societate 2011
Capital social
Nr.actiuni/
Nr.parli
sociale
Val.
aciuni/
Val.
parti
sociale
S.N.G.N. Rorngaz S.A.
Capital
social
Nr. aciuni/
Nr. parti
sociale
Pondere in
capital social
(%)
S.C. Amgaz S.A. 23,300,000 2,330,000 10 8,155,000 815,500 35
S.C. GHCL Upsom Romana
S.A.
40,664,607.75 162,658,431 0.25 1,710,000 6,840,000 4.205131
S.C. Depomures S.A. 300,000 30,000 10 120,000 12,000 40
S.C. MI Petrogas Services
Romania S.R.L.
607,000 1,000 607 60,700 100 10
MKB Nextebank SA * 127,118,479.18 165,088,934 0.77 230,916.84 299,892 0.181655
S.C. AGRI LNG Project
Company S.R.L.**
850,000.00 85,000 10.00 212,500.00 21,250 25
Denumire societate 2012
Capital social
Nr. aciuni/ Nr.
parii sociale
Val.
aciuni/
Vai.
parti
sociale
S.N.G.N. Rorngaz S.A.
Capital
social
Nr. aciuni/
Nr. parti
sociale
Pondere
in
capital
social
(%)
S.C. Amgaz S.A. 23,300,000 2,330,000 10 8,155,000 815,500 35
S.C. GHCL Upsom Romania
S.A.
40,664,607.75 162,658,431 0.25 1,710,000 6,840,000 4.205131
S.C. Depomures S.A. 300,000 30,000 10 120,000 12,000 40
S.C. MI Pelrogas Services
Romania SRL
607,000 1,000 607 60,700 100 10
MKB Nextebank S.A. * 192,398,844.33 249,868,629 0.77 230,916.84 299,892 0.12002
S.C. AGRI LNG Projeci
Company S.R.L. **
2,979,600.00 297,960 10.00 744,900.00 74,490 25

2D si prelucrare si interpretare profile seismice 150 km, achiziie, prelucrare si interpretare sondaje
magnetotelurice 500 statii si achiziie, prelucrare si interpretare 600 module geochimice Gore-Sorber, in
conformitate cu Programul de Lucrri angajat fata de Agenia Naionala pentru Resurse Minerale.
Producia obtinuta si livrata in anul 2012 din structurile productive din cadrul perimetrului
Brodina - Producie, care a revenit cotei de participare Romgaz, respectiv 37,5% a fost 72.290,89 Mwh,
(6.913,47 mmc).
In cadrul perimetrului Cuejdiu, in anul 2012, Romgaz a sustinut, in cota sa de participare la
acordul de operare in comun pentru acest perimetru, realizarea lucrrilor de abandonare a sondei 1 Boitea,
precum si a operaiunilor de abandonare a lucrrilor incluse in Programul de Lucrri in vederea predrii
concesiunii ctre ANRM. Acordul de concesiune pentru desfasurarea operaiunilor de explorare-dezvoltare-
exploatare a perimetrului Cuejdiu a incetat la data de 24 august 2012,
In cadrul perimetrului Bacau-Nord, la care Romgaz deine o cota de participare de 40% in cadrul
acordului de operare in comun, in anul 2012 s-au executat lucrri de masurare si studii geofizice in zona
Lilieci, in vederea punerii in producie experimentala a sondei Liliecii in perspectiva valorificrii gazelor
prin producere de energie electrica.
2. Acordul de cooperare incheiat de Romgaz cu compania Amromco Energy SRL ntruct, in cadrul
Acordului de Asociere incheiat intre Romgaz si Amromco, Programul de Cretere a Produciei a expirat la
data de 24 mai 2011, pentru anul 2012 cei doi parteneri au convenit incheierea unui Contract de Tranzacie
care sa reglementeze Operaiunile de Cretere a Produciei atat pentru anul 2012, cat si pentru viitor.
Lucrrile executate de Amromco in anul 2012 au fost recunoscute de Romgaz deoarece reprezentau
obligaii asumate in fata ANRM de ctre Operator, in numele asociailor. Tototada, veniturile obtinute din
vanzarea gazelor din cadrul acestei asocieri, au fost efectul lucrrilor executate la sonde. Contractul de
Tranzacie a fost aprobat in edina CA a Romgaz din data de 13 februarie 2013, fapt pentru care
cheltuielile pentru anul 2012 au fost inregistrate in contabilitatea Romgaz imediat dupa aceasta data, pe luna
decembrie 2012.
Lucrrile majore executate in suprafaa contractuala in anul 2012 au fost: punerea in producie a
sondei Gura utii IA (sonda noua), forajul sondei Gheboaia 209, compresor Bibesti si compresor Fierbini.
Producia aferenta cotei de participare Romgaz in anul 2012, obtinuta,ca urmare a realizarii
programelor de lucrri, a fost de 1.000.902,615 MWh, respectiv 96.086,199 mmc.
3. Contractul de Asociere in participatiune incheiat de Romgaz cu compania Schlumberger
Logelco I nc
In anul 2012 in suprafaa contractuala aferenta acestui acord de cooperare, respectiv cmpul
Laslaul Mare, au fost efectuate lucrri de adancire la sondele 120 si 143, lucrri de reparaii capitale la
sonda 137, precum si lucrri de mentenanta la sonde, conform programelor de lucrri aprobate .
Producia aferenta cotei de participare Romgaz de 50%, obtinuta in anul 2012, din exploatarea
sondelor aflate in suprafaa contractuala si care fac obiectul acordului de cooperare a fost de 989.412,445
MWh, respectiv 94.544,809 mmc.
4. Acordul de cooperare ncheiat de Romgaz cu companiile Lukoil Overseas Atash BV si Vanco
I nternational Ltd.
La data de 19.07.2012 Romgaz a ncheiat doua Acorduri de Farm-Out cu companiile Lukoil si
Vanco prin care a dobndit o cota de 10% din Acordurile de Concesiune pentru perimetrele Ex-29 Est
Rapsodia si Ex-30 Trident de pe platoul continental al Marii Negre, precum si doua Amendamente la
Acordurile de Operare in Comun cu companiile mai sus mentionate.
In conformitate cu Programele Minimale de Explorare, prin care asociaii s-au angajat in fata
ANRM sa desfasoare operaiuni petroliere de explorare-dezvoltare- exploatare in perimetrele mai sus
mentionate, in anul 2012, Romgaz a sustinut, in cota sa de 10% lucrrile de achiziie seismica.
5. Acorduri de parteneriat si asociere ncheiate de Romgaz cu companii strine in vederea

executant de operaiuni petroliere in afara granielor tarii
ROMGAZ, prin Sucursala Bratislava, a sustinut in anul 2012, in cadrul celor trei perimetre de
explorare din Slovacia in care are calitatea de co-titular, in cota sa de participare de 25%, realizarea
lucrrilor de achiziie de date gravimetrice si magnetice precum si studii geologice si geofizice, prevzute
de Programele Minimale de Lucrri de explorare angajate in fata autori tatii competente.
In cele doua licene de explorare din Polonia, societatea noastra a suportat, in cota de participare
de 30% prevzut de acordurile de cooperare, realizarea lucrrilor de foraj al sondei 1 Sosna precum si
studii geochimice, prevzute de Programele Minime de Lucrri angajate in fata autoritatilor competente.
Capitolul XVI . ACTIVITATEA DE CONTROL INTERN SI CONTROL MANAGERIAL
1. NDEPLINIREA PROGRAMULUI DE CONTROL INTERN
In perioada analizata s-au verificat 7 obiective din cele 7 cuprinse in planul

2. REZULTATELE OBINUTE DE CONTROLUL INTERN DE
GESTIUNE IN PERIOADA RAPORTATA
In activitatea desfasurata s-au urmrit obiectivele cuprinse in N.M. 63943/1991 aprobate prin H.G.
nr.720/1991 fiind detaliate si adaptate la specificul activittii din cadrul societatii prin tematica proprie de
control.
In timpul si ca urmare a controalelor efectuate s-au constatat pagube materiale si bneti in valoare
de 4.401,42 lei, din care:
lipsuri in gestiune in valoare de 51,56 lei, din care:
- C.I.R.R.F.M.Bazna - 51,56 lei;
consum de carburant nejustificat in valoare de 3.924,83 lei, din care:
- S.I.R.C.O.S.S. Media - 1,244,57 lei;
- S.T.T.M. Targu Mure - 2.680,26 lei;
alte pagube in valoare de 425,03 Iei, din care:
- S.T.T.M. Targu Mure (contravaloare acumulatori schimbai in termenul de
garanie fara respectarea procedurii) - 425,03 lei.
Valoarea stocurilor fara micare in perioada controlata a fost de 17.076.059,48
lei.
de control.
Nr.
crt.
Denumirea
obiectivului
Activitatea ce urineaz a fi controlata Perioada
supusa
controlului
Perioada 1 de
desfasura
re
0 2 3 4
l.
Siluatii, raporlari ctre
MJE.C.M.A. si CA
- - 03.01.2012-
13.01.2012
2. S.N.G.N. Romgaz Sediu
Gestionarea bunurilor materiale si
bneti conform NM nr.63943/91
01.12.2010 -
31.12.201!
16.01.2012-
10.02.2012
3.
Centrul de instruire, recuperare,
reabilitarea forei de munca Bazna
Gestionarea bunurilor materiale si
bneti conform NM nr. 63943/91
01.04.2011 -
31.01.2012
13.02.2012-
09.03.2012
4. S.I.R.C.O.S.S. Media
Gestionarea bunurilor materiale si
bneti conform NM nr. 63943/91
01.01.2011 -
28.02.2012
12.03.2012-
04.05.2012
5. STTM Targu Mure
Gestionarea bunurilor materiale si
bneti conform NM nr. 63943/91
01.04.2011 -
30.04.2012
07.05.2012-
29.06.2012
6. Sucursala de Producie Media
Gestionarea bunurilor materiale si
bneti conform NM nr. 63943/91
01.07.2011 -
14.09.2012
16.07.2012-
14.09.2012
7. S.I.S.G.N. Ploieti
Gestionarea bunurilor materiale si
bneti conform NM nr. 63943/91
01.09.2011 -
16.11.2012
24.09.2012-
16.11.2012

Din totalul stocurilor in valoare de 117.858.281,47 lei stocurile fara micare au o pondere de 14,48
%.
Cu ocazia controalelor efectuate s-a verificat si modul de soluionare al masurilor dispuse cu ocazia
controalelor anterioare, constatandu-se ca acestea s-au realizat la termenele stabilite, dar cu mici excepii,
unele masuri au fost reluate pentru realizare.
In vederea eliminrii deficientelor s-au stabilit la fiecare sucursala si secie masurile concrete ce
trebuiesc luate, persoanele raspunzatoare, precum si termenele de rezolvare.
3. CONTROL MANAGERIAL
In cursul anului 2012, au fost realizate aciuni in vederea dezvoltrii sistemului de control
intern/managerial, in conformitate cu Programul de dezvoltare aprobat. Astfel, in urma autoevaluarii anuale
a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2012, prin centralizarea rezultatelor, au rezultat
urmatoarele:
din total 25 standarde necesar a fi implementate:
- 22 standarde implementate;
- 3 standarde parial implementate.
Pentru cele 3 standarde parial implementate, si anume: 4 Funcii sensibile, 20 Gestionarea
abaterilor si 21 Continuitatea activitatii, au fost propuse aciuni de dezvoltare in cadrul Programului de
dezvoltare a sistemului pentru anul 2013. Neimplementarea toatala a celor 3 standarde se datoreaza si
modificrilor structurii organizatorice din cursul anului 2012.
Capitolul XVII. ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN
EXTRAS DIN RAPORTUL ANUAL 2012 AL ACTIVITII BIROULUI AUDIT
INTERN
Misiunile de audit intern planificate au rezultat in urma analizei riscurilor. Proiectul Planului Anual
2012 impreuna cu documentaia aferenta a fost prezentat spre aprobare Directorului General pana la data de
30 noiembrie a anului anterior pentru care s-a realizat planificarea.
Din cele 4 misiuni planificate in 2012, toate se incadreaza in funciile suport:
- Gestiunea resurselor umane;
- Achiziiile de lucrri si servicii, inclusiv derulare contractuala;
- Fundamentarea si elaborarea B.V.C. si Analizele economico-financiare;
- Activitatea de T.I.
Modul de calcul al timpului disponibil pentru planul anual de audit intern - formular codificat prin
procedura interna 21F-05 releva faptul ca:
- fondul calendaristic total de timp este de 219 zile.
- fond de timp disponibil pentru misiuni de audit intern este de 184 zile. Diferena de 35 de zile este
alocata celorlalte activitati de audit intern conform
legislaiei: Raportarea anuala, Planificarea anuala si strategica, Programului de imbunatatire a calittii
auditului intern, Pregtirii profesionale si altor solicitri din partea managementului etc.
Prezentam in continuare misiunile derulate in anul 2012.
1. Misiuni de audit privind procesul bugetar
In cadrul acestei grupe se incadreaza Misiunea de audit intern de asigurare planificata Fundamentarea si
elaborarea B.V.C. si Analizele economico-financiare, avand ca obiective principale:
S Fundamentarea si elaborarea B.V.C. al S.N.G.N. Rorngaz S.A.;
S Urmarirea si execuia B.V.C.;
S ntocmirea raportrilor periodice;
S Analizele economico-financiare.
2. Misiuni de audit privind achiziiile
Achiziia de lucrri si servicii, inclusiv derularea contractuala.Obiectivele principale ale acestei misiuni au
fost:

S Organizarea si planificarea activittii de achiziii servicii si lucrri;
S Pregatirea atribuirii contractelor;
S Derularea si urmarirea contractuala.
3. Misiuni de audit intern privind resursele umane Obiectivele
principale ale acestei misiuni au fost:
S Planificarea si monitorizarea instruirii personalului;
S Evaluarea si analiza performantelor personalului;
S Schimbarea locului de munca si a funciei;
S Funciile sensibile;
S Declaraiile de avere.
4. Misiuni de audit privind sistemul IT
Obiectivele misiunii au fost:
S Planul strategic;
S Organizarea si funcionarea Direciei IT;
S Implementarea Sistemului IT;
S Securitatea IT.
Planul anual de audit intern pe 2012 a fost indeplinit 100%, iar gradul de acoperire cu aciuni de audit la
solicitarea managementului a fost tot de 100%, realizandu-se toate misiunile solicitate.
Capitolul XVIII. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETII
La inceputul anului 2012 structura de organizare a ROMGAZ se prezenta dupa cum urmeaza :
- Sediul societatii avand in componenta un numr de patru departamente, cinci direcii (in subordinea
directorului general/directori generali adjunci) si o divizie;
- Sucursala de Producie Gaze Media;
- Sucursala de Producie Gaze Targu Mure;
- Sucursala de Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale Ploieti;
- Sucursala de Interventii, Reparaii Capitale si Operaii Speciale la Sonde Media;
- Sucursala de Transport Tehnologic si Mentenanta Targu Mure;
- Sucursala Romgaz - Bratislava.
In conformitate cu prevederile reglementarilor interne existente au fost aprobate urmatoarele
modificri de structura organizatorica:
> Decizia nr.9/19.01.2012 modificarea structurii de organizare la Sucursala de Transport Tehnologic i
Mentenanta Targu Mure:
> desfiinarea Compartimentului Protectia Mediului;
> infiintarea Biroului Protectia Mediului.
> Decizia nr.19/01.02.2012 modificarea structurii de organizare la Sucursala de Producie Targu
Mure:
> desfiinarea Statiei de Comprimare Corunca din cadrul Seciei de Comprimare;
> infiintarea Formaiei de verificare si intretinere material tubular in cadrul Serviciului Achiziii si
aprovizionare.
> Decizia nr.20/01.02.2012 modificarea structurii de organizare la sediul ROMGAZ:
> desfiinarea Serviciului Protectia Mediului prin comasarea cu Serviciul Management de Mediu din
cadrul Direciei H.E.S.Q.;
> trecerea Centrului de Documentare si Informare din subordinea directorului general in subordinea
efului de cabinet;
> desfiinarea Direciei Financiar - Contabile si a postului de director direcie;
> modificarea si completarea domeniilor (activittiilor) coordonate de directorul general si directorii

generali adjunci.
> Decizia nr.47/23.02.2012 modificarea structurii de organizare la sediul ROMGAZ:
> infiintarea Direciei Managementul Energiei;
> modificarea si completarea domeniilor (activittiilor) coordonate de directorul general si directorii
generali adjunci.
> Hotararea Consiliului de Administraie nr.16/26.03.2012 modificarea structurii de organizare
la sediul ROMGAZ:
> desfiinarea Departamentului Economic si a Direciei Financiar - contabile;
> desfiinarea posturilor de director department la Departamentul Economic si director direcie la
Direcia Financial* - contabila;
> infiintarea unui post de Director General Adjunct Economic;
> nfiinarea unei direcii noi cu denumirea Direcia Contabila, in subordinea directorului general
adjunct economic;
> infiintarea unei direcii noi cu denumirea Direcia Financiara, subordinea directorului general
adjunct economic;
> infiintarea unui post de director direcie la Direcia Contabila;
> infiintarea unui post de director direcie la Direcia Financiara;
> trecerea Serviciului Bugete si Analize Economico - Financiare, in subordinea directa a directorului
general adjunct economic.
> Decizia nr.215/13.07.2012 modificarea structurii de organizare la Sucursala de Producie Gaze
Media prin infiintarea postului de Inginer Sef Masurare, Calitate Gaze.
> Decizia nr.281/27.07.2012 modificarea structurii de organizare la sediul
ROMGAZ.
Prin decizia mentionata au fost desfiintate un numr de unitati organizatorice (direcii, servicii, birouri)
si au fost infiintate un numr mai redus de unitati organizatorice. nfiinarea unitatilor organizatorice s-a
realizat in principal prin comasarea unor activitati existente, in scopul plasarii acestora sub aceeai
autoritatea manageriala.
> Decizia nr.315/01.08.2012 modificarea structurii de organizare la Sucursala de Transport Tehnologic
si Mentenanta Targu Mure:
> desfiinarea postului de Director Commercial;
> desfiinarea postului de DirectorTehnic si
infiintarea unui post cu
denumirea Director Exploatare - Dezvoltare;
> trecerea :
- Seciei Transport Tehnologic si Mentenanta Media;
- Seciei Transport Tehnologic si Mentenanta Tg. Mure (incluznd in structura sa si
Atelierul Mentenanta Transport Tehnologic Tg. Mure);
- Atelierul Transport Tehnologic si Mentenanta Ploieti;
- Atelierul Transport Tehnologic si Mentenanta Roman, in subordinea
Directorului Exploatare - Dezvoltare.
> trecerea Serviciului Programare Dispecerizare si Urmrire Transporturi, din subordinea
Directorului Comercial (post desfiinai), in subordinea Directorului Exploatare - Dezvoltare;
> desfiinarea Serviciului Dezvoltare, Mecanic din
subordinea Inginerului Sef
si infiintarea unui serviciu nou cu denumirea Serviciu Dezvoltare, in
subordinea Directorului Exploatare - Dezvoltare;
> trecerea Serviciului Achiziii, Aprovizionare si Depozitare, aflat in subordinea Directorului
Comercial (post desfiintat), in subordinea Directorului Exploatare - Dezvoltare;
> trecerea Laboratorului de ncercri si Verificri Echipamente pentru Automatizri si Seciei de

Mentenanta Tg. Mure, aflate in subordinea Directorului Tehnic (post desfiintat), in subordinea
Inginerului Sef;
> trecerea Biroului Sigurana Circulaiei din subordinea Inginerului Sef, in subordinea Directorului
Exploatare - Dezvoltare;
> desfiinarea Serviciului Marketing - Comercial;
> infiintarea Serviciului Decontri Transporturi, in subordinea Directorului Economic;
> trecerea Biroului Mecano-Energetic, in subordinea directa a Inginerului Sef.
> Decizia nr.348/17.08.2012 modificarea structurii de organizare la Sucursala de Producie Gaze
Media:
> infiintarea unui birou nou cu denumirea Biroul Analize Economice, n cadrul Serviciului
Controlul Costurilor, Preturi si Tarife;
> desfiinarea Serviciului Achiziii si a Biroului Contracte din cadrul Serviciului Achiziii si
infiintarea Serviciului Contracte.
> Decizia nr.363/24.08.2012 modificarea structurii de organizare la sediul ROMGAZ:
> trecerea Biroului Exploatare Monitorizare Sediu din subordinea Serviciului Administrativ aflat
in cadrul Departamentului Economic, in cadrul Departamentului Tehnic - Achiziii, in
subordinea directorului de department;
> infiintarea unui birou nou in cadrul Serviciului Investiii, Management Proiecte, Management
Risc, cu denumirea Biroul Management Proiecte;
> desfiinarea Biroului Marketing si a Serviciului Planificare Achiziii si infiintarea unui serviciu
nou cu denumirea Serviciul Estimri Valori si Programare Achiziii Publice.
> Decizia nr.403/10.09.2012 modificarea structurii de organizare la Sucursala de Producie Gaze
Media si Sucursala de Producie Gaze Targu Mure:
> desfiinarea Biroului Foraj si Probe de Producie din cadrul Serviciului
Dezvoltare, supervizare - din structura organizatorica a Sucursalei de
Producie Gaze Media;
> desfiinarea Biroului Foraj si Probe de Producie din cadrul Serviciului
Dezvoltare, supervizare - din structura organizatorica a Sucursalei de
Producie Gaze Targu Mure.
> Decizia nr.443/27.09.2012 modificarea structurii de organizare la sediul ROMGAZ:
> infiintarea Biroului Analiza, Gestionare Riscuri, in subordinea Directorului General Adjunct;
> modificarea denumirii Serviciului Investiii, Management Proiecte, Management Risc din cadrul
Departamentului Tehnic - Achiziii, noua denumire fiind Serviciul Investitii Management
Proiecte.
> Decizia nr.451/01.10.2012 modificarea structurii de organizare la Sucursala de Transport Tehnologic
si Mentenanta Targu Mure:
> desfiinarea Serviciului Decontri Transporturi si a Serviciului Programare Dispecerizare
Transporturi si infiintarea unui serviciu nou cu denumirea Serviciul Planing Decontare si
Urmrire Transporturi, in subordinea Directorului Tehnic;
> desfiinarea Serviciului Dezvoltare si a Biroului Mecano-Energetic si infiintarea unui serviciu
nou cu denumirea Serviciul Dezvoltare, Mecano- Energetic;
> modificarea denumirii Serviciului Achiziii, Aprovizionare, Depozitare in Serviciul
Aprovizionare si Depozitare;
> infiintarea unui post de Inginer Sef Exploatare;
> desfintarea postului de Inginer Sef si infiintarea unui post nou de Inginer Sef Mecanic;
> trecerea Serviciului Tehnologia Informaiei din subordinea postului de Inginer Sef (desfiintat),
in subordinea Directorului de Sucursala.
> Decizia nr.472/01.10.2012 modificarea structurii de organizare la sediul ROMGAZ:
> desfiinarea postului de Director General Adjunct (dezvoltare);

> modificarea denumirii postului de Director General Adjunct (resurse umane- actionariat), noua
denumire fiind Director General Adjunct (inmagazinare - actionariat);
> modificarea denumirii postului de Director General Adjunct (explorare- productie-
inmagazinare), noua denumire fiind Director General Adjunct(explorare-productie).
Capitolul XIX, MANAGEMENTUL CALITATII
Principalele activitati desfasurate cadrul Serviciului MQ in cursul anului
2012:
1. Finalizarea ediiei 1 a documentelor SMQ si tinerea la zi a acestora, in conformitate cu cererile de
modificare primite si cu schimbrile organizatorice intervenite pe parcursul anului.
2. Analiza procesului de producie in vederea determinrii tendintei acestuia, in conformitate cu
cerina SR EN ISO 9001-2008;
3. Evaluarea SMQ prin audit intern in vederea identificrii oportunitatilor de imbunatatire.
4. Autoevaluarea SMQ pentru determinarea progresului nivelului de maturitate.
5. Instruire in domeniul responsabilitatii sociale,
Activitatile prioritare pentru anul 2013 sunt:
1. Recertificarea Sistemului de Management al Calitatii.
2. Evaluarea SMQ prin audit intern in vederea identificrii oportunitatilor de imbunatatire;
3. Determinarea stabili tatii si tendintei proceselor desfasurate in SNGN ROMGAZ SA MEDIA;
4. Autoevaluarea SMQ pentru determinarea progresului nivelului de maturitate;
5. Stabilirea criteriilor de operare si control pentru procesul de Producie a curentului electric.
Capitolul XX. ACTIVITATEA DE PROTECIE A MEDIULUI
Activitatea Serviciului Management de Mediu in anul 2012, a constat in coordonarea activittii de
meninere si imbunatatire a Sistemului de Management de Mediu (SMM) certificat in S.N.G.N. Romgaz
S.A. si a activitatii din cadrul serviciilor de Protectia mediului/sucursale, in scopul conformrii la cerinele
legale de protectia mediului, pe urmatoarele direcii de activitate:
S Au fost revizuite 5 documente SMM
v'' Au fost elaborarate 2 proceduri de mediu i 9 instruciuni de mediu, in scopul completrii sistemului
documentar al SMM S A fost monitorizat stadiul realizarii Programului de Management de Mediu
stabilit pentru anul 2012
S Au fost actualizate Listele cu aspecte de mediu (AM)/sucursale/sediu si listele cu aspectele semnificative
de mediu(ASM), in vederea stabilirii Obiectivelor si intelor de mediu (OM, TM)/sucursale/sediu pentru
anul 2013 S An fost stabilite si documentate Obiectivele si intele de mediu pe Romgaz pentru anul 2013,
Programele de Management de Mediu (PMM) /sucursale/sediu pentru anul 2013 si aciunile necesare pentru
realizarea lor S S-a realizat interfata cu organismele de certificare, in vederea organizarii auditurilor de
supraveghere a SMM, implementat in organizaie S Au fost efectuate 40 de instruiri interne. Instruirile au
vizat contientizarea utilizatorilor documentelor SMM, in vederea creterii gradului de conformitate la
cerinele SMM
S Au fost efectuate 109 audituri interne de mediu, in vederea monitorizrii si evaluarii conformitii
activitatilor auditate cu cerinele documentelor SMM S S-a ntocmit Raportul de funcionare a SMM/2011
S In vederea perfecionrii profesionale, din cadrul serviciului Management de Mediu si a serviciilor de
Proiecia mediului/sucursale s-a efectuat un curs cu tematica privind Responsabil Managementul
Deeurilor, la care au participat 20 de persoane
S S-a urmrit conformarea la cerinele legale privind autorizarea de mediu a tuturor amplasamentelor (131
de obiective) Romgaz, din care: 4 obiective sunt in curs de autorizare, 24 in curs de reautorizare, pentru 2

obiective s-a solicitat revizuirea autorizaiei, pentru 1 obiectiv s-a solicitat actualizarea autorizaiei integrate
de mediu, iar pentru 1 obiectiv s-a depus documentaie de abandonare. S S-a urmrit nivelul de
conformare cu prevederile legislaiei privind protectia mediului, monitoriznd modalitatile de soluionare
pentru depiri ale limitelor admise de reglementrile in vigoare S S-au elaborat raportari, statistici,
rapoarte, analize, etc., referitoare la activitatea de protectia mediului, solicitate de Directorului General
Adjunct Inmagazinare - Actionariat) sau de institutii ale statului si autoritati de reglementare S S-au
intocmit capitole de protectia mediului care se preiau in caietele de sarcini si ulterior in contract, pentru
achiziii de servicii/produse/lucrari cu potential impact negativ asupra mediului S S-au verificat capitolele
de protectia mediului, , in scopul avizarii din punct de vedere al proieciei mediului, a proiectelor propuse la
Consiliile Tehno- Economice (CTE)
S S-a planificat si realizat activitatea de instruire, cu cerinele legale aplicabile in domeniul protectiei
mediului la nivelul sediului societatii dar si in sucursalele Romgaz
S S-a planificat si organizat activitatea de inspecii de mediu, pentru verificarea conformrii cu cerinele
legale de mediu, aplicabile activitatilor inspectate; s-au efectuat 171 de inspecii interne de mediu
(Serviciul Management de Mediu si Serviciile de Protectia Mediului din cadrul sucursalelor) in urma
carora au fost deschise un numr de 17 Rapoarte de neconformitate constatata/potentiala. Pana la
sfarsitul anului 2012, au fost inchise 13 din aceste neconformitati. In urma inspeciilor Grzilor de
Mediu, pe anul 2012, Romgaz nu a suportat sanciuni impuse de neconformarea la legislaia specifica
de protectia mediului.
S A fost centralizata situatia privind cheltuielile pentru protectia mediului Romgaz/anul 2012, fiind
planificata pentru aceste cheltuieli suma de 18.213,5 mii lei din care s-a cheltuit suma de 14.938,194
mii lei.
S S-a urmrit realizarea programelor de actiuni/masuri pentru prevenire si/sau limitare a impactului
asupra mediului prin:
-Reabilitare sistem injecie ape reziduale Structura Sadinca
-Montare colector ape uzate Danes
-Montare instalatie refulare impuritati 3 Glavanesti
-Dezafectari si ecologizari sonde si instalatii tehnologice abandonate
-Transformare sonde in sonde de injecie 433 Roman
-Autorizare sond injecie 242 Roman
-Montare instalatie nepoluanta S.U.G. Glavanesti
-Montare instalatie nepoluanta S.U.G. Tazlau
-Autorizare sond injecie 13 Retis
-Colectarea selectiva a deeurilor si gestionarea acestora
-Meninerea evidentei substanelor periculoase, msurtorilor (analizelor) pentru determinarea
calitatii factorilor de mediu
-Achiziie de servicii salubrizare, servicii igienizare-curatenie
-Simulri accidente ecologice
-Montare habe 6 m
3
colectare scurgeri la spalare
-Montare habe 10 m
3
cu dispersor de fluide
-Modernizare hab 30 m
3
pentru spalare echipamente
Prioriti pentru anul 2013
S Conformarea la cerinele legale de mediu, urmare prelurii Termocentralei de la Iernut
S Recertificarea Sistemului de Management de Mediu din cadrul organizaiei
S lmbunatatirea activitatii de inspecii interne, in vederea identificrii necoformitatilor
constatate/potentiale, privind conformarea la cerinele legale, pentru prevenirea posibilelor sanciuni
ale autoritatilor de reglementare in domeniu
S Imbunatatirea procesului de evidenta a gestiunii deeurilor prin realizarea si implementarea registrului

Online privind evidenta gestiunii deeurilor
S Urmarirea stadiului de realizare a aciunilor corective din Rapoartele de neconformitati
constatate/potentiale, ramase deschise.
Capitolul XXI, ACTIVITATEA DE LISTARE LA BURSA
Prin Hotararea de Guvern nr.831/2010 (.Privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta
publica a S.N.G.N. Rorngaz S.A) fost aprobata vanzarea de ctre Ministerul Economiei, Comerului si
Mediului de Afaceri (M.E.C.M.A.), prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizrii in Industrie
(O.P.S.P.I.) prin Oferta Publica Secundara Iniiala (O.P.S.I.), a unui pachet de aciuni administrat la
S.N.G.N. Rorngaz
S.A., reprezentnd 15 % din capitalul social al societatii.
Urmare a acestei Hotarari de Guvern, la data de data de 19 martie 2012, a fost semnat intre
Ministerul Economiei, Comerului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si
Privatizrii in Industrie, pe de o parte, si Sindicatul de Intermediere (constituit din Erste Group Bank
AG, Banca Comerciala Romana, Goldman Sachs International si Raiffeisen Capital & Investment), pe
de alta parte, un Contract de Intermediere avand ca obiect oferta publica secundara iniiala de vanzare a
pachetului de aciuni emise de ROMGAZ, reprezentnd 15% din capitalul social existent al societatii
(denumita in continuare oferta publica secundara iniiala ROMGAZ).
Adunarea Generala a Acionarilor ROMGAZ a aprobat, la data de 26 martie semnarea unei Scrisori de
Angajament, anexa la Contractul de Intermediere.
Prin aceasta Scrisoare de Angajament, societatea noastra, in calitate de emitent, s-a obligat fata de
Sindicatul de Intermediere si MECMA (prin OPSPI), printre altele:
sa desemneze separat, pe cheltuiala ROMGAZ,
consultanti/furnizori
recunoscui in domeniu in vederea furnizrii anumitor rapoarte si opinii necesare pentru Oferta
Publica Secundara Iniiala, dupa cum urmeaza;
a. un expert internaional pentru pregatirea unui raport de specialitate, la standardele pieei
internaionale, privind resursele minerale ale ROMGAZ;
b. auditori internaionali pentru emiterea de scrisori de confort de tip SAS72 la standarde
internaionale (pentru a evita orice nenelegere, prin auditori internaionali se intelege si
auditorii ROMGAZ);
c. o societate de avocatura internaionala recunoscuta in domeniu in
vederea emiterii unei scrisori privind continutul Prospectului in
conformitate cu reglementrile pieei de capital din Statele Unite ale Americii (10b-5);
sa contracteze serviciile unei firme de avocatura si sa suporte onorariile
acesteia, in scopul asistarii ROMGAZ in procesul de negociere si incheiere a Contractului
International de Intermediere intre MECMA, Consoriul de
Intermediere si ROMGAZ.
In raport cu serviciile tertilor de asigurat de ROMGAZ, in baza scrisorii de angajament, in anul
2012 au fost contractate serviciile societatii de avocatura in vedere emiterii scrisorii privind continutul
Prospectului in conformitate cu reglementrile pieei de capital din Statele Unite ale Americii (10b-5) si
serviciile pentru emiterea de scrisori de confort de tip SAS72 la standarde internaionale.
Totodata au fost demarate procedurile necesare contractrii serviciilor unui expert internaional
pentru pregatirea unui raport de specialitate, la standardele pieei internaionale, privind resursele minerale
ale ROMGAZ.
In raport cu oferta publica secundara iniiala, pe parcursul anului 2012, au fost realizate activitatiie
specifice aferente procesului de due diligence juridic, respectiv colectarea si furnizarea ctre Sindicatul de
Intermediere a datelor si informaiilor necesare acestui proces (inclusiv obinerea declasificarii anumitor

documente necesare procesului de due diligence).
Din estimrile Sindicatului de Intermediere se astepata ca oferta publica secundara iniiala
ROMGAZ sa fie lansata la inceputul lunii octombrie 2013.
CONCLUZI I SI PROPUNERI
Situatiile financiare la data de 31.12.2011 au fost intocmite in conformitate cu: -Legea Contabilitatii
nr.82/1991 republicata;
-Reglementrile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin O.M.F. nr.3055/2009 cu
modificrile ulterioare;
-Reglementari specifice sectorului de gaze naturale.

Copie Romgaz
In perioada urmatoare ROMGAZ va avea ca prioritate descoperirea de noi zcminte de gaze
naturale,dezvoltarea capacitatii de inmagazinare,modernizarea infrastructurii, imbunatatirea calitatii gazelor
livrate, modernizarea msurrii fiscale de debite de gaze, crearea bazelor de date fiscale.
Forajul sondelor va trebui sa puna in evidenta noi rezerve de gaze naturale.
In activitatea de inmagazinare gaze se vor realiza lucrri pentru creterea capacitatii de inmagazinare
gaze naturale, creterea flexibilitii in asigurarea unor vrfuri de consum orare, realizarea statiilor de
comprimare necesare procesului de inmagazinare.
Dupa preluarea CTE Iernut (1 feb.2013), SNGN Romgaz SA Media va diversifica activitatea cu
producerea de energie electrica, prin urmatoarele obiective: o Asigurarea consumului propriu de energie
electrica in cadrul companiei; o ncheierea de contracte bilaterale prin OPCOM (Operatorul Pieei de
energie electrica prin PCCB - Piaa contractelor bilaterale); o Ofertarea energiei pe PZU.Piata pentru Ziua
Urmatoare (PZU) este o piaa centralizata operat de OPCOM; o Ofertarea energiei pe piaa de echilibrare;
o ntocmirea studiului de fezabilitate privind Oportunitatea modernizarii/retehnologizarii grupurilor
energetice din cadrul S.P.E.H. Iernut n diverse variante tehnologice, inclusiv prin utilizarea ciclului
combinat gaze- abur.
Tot in domeniul producerii de energie electrica Romgaz va introduce o capacitate de producere a
energiei electrice ia Cojocna cu o putere instalata de 3MWh.