Sunteți pe pagina 1din 14

- PROIECT AFACERI IN MEDIUL VIRTUAL

PLAN DE AFACERI
Cuprins
1. Date introductive
2. Misiunea firmei
3. Infiintarea firmei
4. Analiza pietei
5. Segmentarea pietei
. Competitie si diferenta dintre !est Consulting si restul firmelor de
consultanta
". Strategia de vanzare
#. $c%ipa manageriala
&. 'reviziunile privind contul de profit si pierdere
'lan de afaceri firma consultanta
1. Date introductive
C()S*+, -$. este o firma de consultan cu capital privat romanesc, al carei scop
principal este acordarea de consultan in afaceri societatilor ce o solicita, sub forma urmatoarelor
servicii:
Consultan n domeniul dezvoltrii i implementrii Sistemelor de Management ISO
Consultan privind planificarea afacerilor si planificarea de mareting
Consultan privind finantarile din diverse surse ! banci, fonduri structurale, firme de
creditare"
Studii de fezabilitate
Consultan #uridica la infiintarea, modificarea sau lic$idarea societatilor comerciale
Consultan privind managementul resurselor umane
2. Misiunea firmei
Intr%un mediu de afaceri dinamic precum cel prezent pe piata actuala romaneasca si
internationala cu tendinte si oportunitati ce apar in fiecare zi, organizatiile au nevoie de spri#in real
si permanent pentru dezvoltarea afacerii pe plan intern si international& C()S*+, -$. este o
firma de consultanta cu capital privat romanesc, al carei scop este acordarea de consultanta in
afaceri tuturor societatilor ce o solicita, sub forma urmatoarelor servicii:
% consultan n domeniul dezvoltrii i implementrii Sistemelor de Management ISO
% consultanta privind planificarea afacerilor si planificarea de mareting
% consultanta privind finantarile din diverse surse ! banci, fonduri structurale, firme de creditare"
% studii de fezabilitate
% consultanta #uridica la infiintarea, modificarea sau lic$idarea societatilor comerciale
% consultanta privind managementul resurselor umane
Obiectivul principal al C()S*+, -$. este imbunatatirea continua al serviciilor prestate pentru
clienti si furnizarea celor mai bune solutii de proiectare a sistemelor de management&
% 'ate de identificare ale agentului economic
(umele societii : SC C()S*+, -$. S)*
(umr de nregistrare la Oficiul )egistrului Comerului /4012343221200#
Cod unic de inregistrare 2( 5543412
+orma #uridic de constituire S)* % Societate cu raspundere limitata
Sediul social: ,ucuresti, Str& Mi$ai ,ravu nr& --, ,loc ./0, Scara 0, et& /, ap& 10, sec&/
2unct de lucru: ,ucuresti, Str& Mi$ai ,ravu nr& --, ,loc ./0, Scara 0, et& /, ap& 10, sec&/
3ipul activitii principale i codul C.4( :
% 5600 % .ctivitati de consultanta pentru afaceri si management
3ipuri activitati secundare si codul C.4(:
% 5-// % .ctivitati #uridice
% 5-/0 % .ctivitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal
% 5-/1 % .ctivitati de studiere a pietei si de sonda#
(atura capitalului: Integral privat, romanesc
Capital social : /666 )O(
.sociai : 0 asiciati fiecare detinand cate /6 parti sociale in valoare de 76 ron fiecare, in total o
pondere de /668 din capitalul social al firmei
3. Infiintarea firmei
.sociatii firmei C()S*+, -$.3 DA)CI* 2A45A), '('(5ICI DA)I$+A, vor
aduce fiecare 9,666 )O( ca investitie, iar restul de /6:,666 )O( fiind contractati printr%un credit
pe /7 ani& .ceste doua fonduri combinate vor acoperi c$eltuielile de infiintare si operatiunile din
primul an&
C%eltuieli de infiintare
*egalizare -,766 )O(
,irotica 7,666 )O(
.ltele /,766 )O(
,otal c%eltuieli de
infiintare
113000 2()
Activele firmei la
infiintare
,ani lic$izi 57,666 )O(
.lte active :,666 )O(
.ctive imobilizate 07,666 )O(
,otal Active 10&3000 2()
,otal fonduri necesare 1203000 2()
C$eltuielile de infiintare //,666 )O(
.ctivele la infiintare /6:,666 )O(
3otal fonduri necesare /06,666 )O(
Active
.ctive nelic$ide 1-,666 )O(
,ani lic$izi la infiintare 57,666 )O(
Soldul bancar la infiintarea firmei 57,666 )O(
,otal Active 10&3000 2()
Credite
Credite curente 6 )O(
Credite pe termen lung /6:,666 )O(
,otal Credite 10&3000 2()
Capital
Investitii 'lanificate
Investor / 9,666 )O(
Investor 0 9,666 )O(
,otal Investitii 'lanificate 123000 2()
C$eltuieli de infiintare !//,666 )O("
3otal Capital /,666 )O(
3otal Capital and Credite /6:,666
,otal -onduri 1203000
4. Analiza pietei
C()S*+, -$. se va a;a in special pe proiectele pentru firmele care sunt la inceput,
preferabil la infiintare, si deasemenea pe proiectele de absorbitie a fondurilor sructurale europene&
C()S*+, -$. doreste sa isi creeze un nume destul de rapid pe piata de consultanta din )omania
din acest motiv vrem sa inc$eiem mai multe contracte de parteneriat cu primariile din tara pentru
accesarea fondurilor europene, de asemenea ne vom a;a pe proiectele pentru firmele care sunt la
inceput pentru a avea un punct de plecare in continuarea relatiilor pentru eventuale proiecte& In
graficul ce urmeaza voi prezenta piata asupra careia firma C()S*+, -$. se va a;a si potentiali
noi clienti&
Analiza pietei
0669 0665 066< 066: 06/6
2otentiali Clienti Crestere
Companiile nou
infiintate
/68 ::6,666 /,6:6,666 /,0::,666 /,-0<,:66 /,75/,5:6
Companiile de /%1 ani
vec$ime
<8 -66,666 -10,666 -55,596 707,1-/ 7<6,0/7
Companiile cu peste 1
ani vec$ime
98 /66,666 /67,566 //0,766 /06,/66 /0<,607
.ltele !proiecte
fonduri structurale"
578 7,666 :,666 /7,666 0-,666 -7,666
3otal !crestere medie" 0-&578
/,-:7,66
6
/,905,566 /,<<:,096 0,65-,1-/ 0,0<6,616
5. Segmentarea pietei
Companiile nou infiintate
Companiile nou infiintate au adesea nevoie de consultanta si de diverse planuri pentru a
porni cu dreptul in businessul in care au inceput& 'e aceea noi ne vom incerca sa le indeplinim
e;igentele si le vom furniza la cerere tot ce au nevoie pentru a reusi pe piata romaneasca&
Companiile cu 1-3 ani vechime
Companiile tinere cu vec$ime de /%1 ani sunt mai putin probabil in cautarea de consultanta
pentru piata pe care activeaza, insa aceste companii pot avea nevoie de noi planuri de mareting sau
de e;tindere lucru care C()S*+, -$. il ofera la cerere&
Companiile cu peste 3 ani vechime
Companiile cu e;perienta mai mare de 1 ani aunevoie de servicii mult mai specializate si
mai aprofundate spre e;emplu consultanta in ceea ce priveste managementul resurselor umane, dar
si alte servicii pe care C()S*+, -$. le va furniza in viitor la cerere&
. Competitie si diferenta dintre C()S*+, -$. si restul firmelor de
consultanta
4;iste destule firme de consultanta pe piata romaneasca insa ma#oritatea ofera informatii si
sfaturi de consultanta si servicii manageriale, C()S*+, -$. ofera intr%un mediu tanar si dinamic
nu numai informatii ci si solutii la problemele care le implica crearea unei noi societati precum si
proiectele municipalitatilor pentru accesarea fonsurilor structurale europene& Inca o mare diferenta
intre C()S*+, -$. si celelalte firme de consultanta este faptul ca noi ne gandim la timpul tau si
de aceea toate etapele de la contactarea firmei noastre pana la predarea proiectele se pot face online
pe site%ul firmei ===& consultfe;&eu&ro, lucru care imbunatateste timpul de predare>livrare al
proiectelor precum si timpul necesar cu deplasarea la sediul firmei de consultanta&
". Strategia de vanzare
C()S*+, -$. incearca sa adopte o noua formula de vanzari mult mai rapida si noua pe
piata romaneasca cea prin internet, lucru care va reduce semnificativ timpul in care clientul va intra
in posesia planului& .cest lucru ne face siguri sa credem ca tabelele de mai #os cu vanzarile
previzionate sunt aproape de adevar& 3abelele urmatoare sunt previzionate pe urmatorii trei ani&
5anzarile previzionate
)umarul de proiecte
previzionate
200# 200& 2010
2lanuri de afaceri /76 196 776
Consultanta pentru firmele nou
infiintate
/57 096 766
Consultan privind finantarile din
diverse surse
006 176 966
Studii de fezabilitate 006 176 966
3otal proiecte previzionate 597 /,106 0,076
'returi 200# 200& 2010
2lanuri de afaceri /,766 )O( /,766 )O( /,966)O(
Consultanta pentru firmele nou
infiintate
/,966 )O( /,966 )O( /,566 )O(
Consultan privind finantarile din
diverse surse
0,666 )O( 0,666 )O( 0,066 )O(
Studii de fezabilitate /,666 )O( /,666 )O( /,/66 )O(
5anzari previzionate 200# 200& 2010
2lanuri de afaceri 007,666 )O( 7-6,666 )O( <<6,666 )O(
Consultanta pentru firmele nou
infiintate
0<6,666 )O( -/9,666 )O( <76,666 )O(
Consultan privind finantarile din
diverse surse
--6,666 )O( 566,666 )O( /,106,666 )O(
Studii de fezabilitate 006,666 )O( 176,666 )O( 996,666 )O(
3otal vanzari previzionate /,/97,666 )O( 0,669,666 )O( 1,5/6,666 )O(
Costurile previzionate 200# 200& 2010
2lanuri de afaceri 6&66 6&66 6&66
Consultanta pentru firmele nou
infiintate
6&66 6&66 6&66
Consultan privind finantarile din
diverse surse
6&66 6&66 6&66
Studii de fezabilitate 6&66 6&66 6&66
.lte costuri !energie, intretinere
servere si unitate, telefonie, etc"
066,666 )O( 066,666 )O( 006,666 )O(
Costuri neprevazute <6,666 )O( 57,666 )O( 96,666 )O(
3otal costuri 0<6,666 )O( 057,666 )O( 0<6,666 )O(
#. $c%ipa manageriala
.mandoi actionarii si cei doi viitori consultani au o e;perienta suficienta in planificarea
afacerilor si finantarea lor prin urmare suntem increzatori ca vom face face previziunilor din primul
an de activitate& Incepand cu al doilea an de activitate daca totul va fi precum previzionat firma va
mai anga#a inca 0 consultanti, urmand ca in al treilea an sa mai fie anga#at inca un consultant&
2reviziunile privind salarizarea sunt dupa cum urmeaza in tabelul urmator&
'lanuri privind personalul
200# 200& 2010
Conducerea >
Consultantii
066,666 )O( 196,666 )O( 976,666 )O(
.ltii 6 6 6
3otal .nga#ati - 9 5
,otal 'lati 2003000 2() 303000 2() 503000 2()
&. 'reviziunile privind contul de profit si pierdere
In urmatoarele grafice si tabele voi prezenta previziunile prevind contul de profit si pierdere
al firmei !est Consulting6
'rofit si c%eltuieli previzionate
5enituri 200# 200& 2010
?anzari /,/97,666 )O( 0,669,666 )O( 1,5/6,666 )O(
Costurile directe 6 6 6
.lte costuri neprevazute <6,666 )O( 57,666 )O( 96,666 )O(
3otal costuri <6,666 )O( 57,666 )O( 96,666 )O(
C%eltuieli
Salarii 066,666 )O( 196,666 )O( 976,666 )O(
Mareting si alte c$eltuieli :9,666 )O( /66,666 )O( /67,666 )O(
@tilitati 066,666 )O( 066,666 )O( 006,666 )O(
2lata ta;e !3?.Aalte ta;e" /6-,666 )O( //6,666 )O( /07,666 )O(
.ltele 6 6 6
,otal c%eltuieli 003000 2() ""03000 2() 131003000 2()
'rofit inainte de plata ta7elor 4#53000 2() 13113000 2() 235503000 2()
,a7e ""300 2() 1#53"0 2() 40#3000 2()
'rofit net 40"3400 2() &"53240 2() 231423000 2()