Sunteți pe pagina 1din 21

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI

CONSILIUL NAIONAL PENTRU CURRICULUM


PROGRAM COLAR PENTRU CLASA A IX-A
CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
L I MB A F R A N C E Z
Programa a fost aprobat prin Ordin al ministrului educaiei, cercetrii i tineretului nr. 3458 /
0.03.!004.
"ucureti, !004
NOT DE PREZENTARE
#urriculumul de $%&"% &O'()*( pentru clasele a %+,a a fost elaborat a-.ndu,se /n -edere
urmtoarele0
noua structur a sistemului de /n-m.nt liceal din )om.nia1
curriculumul parcurs de ele-i p.n /n clasa a 2%%%,a1
reperele impuse de O&(#3 54!3/!3.5!.!003 pri-ind aprobarea Planurilor cadru de /n-m.nt
pentru clasele a %+,a i a +,a1
documentele europene pri-ind ac6i7iionarea competenelor c6eie /n cadrul /n-m.ntului
obligatoriu1
necesitatea de a oferi prin curriculum un rspuns mult mai adec-at cerinelor sociale, e8primat /n
termeni de ac6i7iii finale uor e-aluabile la /nc6eierea ciclului inferior al liceului.
Pre7entul curriculum urmrete structurarea ciclului inferior al liceului pe filiere i profiluri i a fost
elaborat urmrindu,se0
A. Practica rai!a"# a "i$%ii. Prin de7-oltarea competenelor de receptare i producere, ele-ul -a
putea, /n limitele cunotinelor dob.ndite, s decodifice i s produc /n mod contient, at.t oral c.t i /n
scris, mesa9e corecte i adec-ate funcional,comunicati-.
&. Fr$ar'a (i )'*+"tar'a )' c$,'t'!' )' i!t'raci-!'. (le-ul -a fi capabil s utili7e7e
contient i adec-at funcional modaliti i te6nici de interaciune :oral i /n scris; /n di-erse conte8te
comunicati-e.
C. D'*+"tar'a -!r t'.!ici )' $-!c# i!t'"'ct-a"#. (le-ul -a /n-a s utili7e7e strategii i te6nici
de studiu prin care s -alorifice cunotine i deprinderi ac6i7iionate inclusi- prin studiul altor discipline,
dintr,o perspecti- cross,curricular, s utili7e7e informaii din tabele, sc6eme, s foloseasc dicionare i
alte tipuri de lucrri de referin, alte surse de informare, inclusi- internetul.
<n aceste condiii, proiectarea curricular pornete de la trei puncte de reper0 programele din clasele
anterioare, documentele #omisiei (uropene referitoare la de7-oltarea competenelor c6eie i =#adrul (uropean
#omun de )eferin pentru limbi0 /n-are, predare, e-aluare= publicat de #onsiliul (uropei /n 58 i re-i7uit
/n !000. 'in aceast perspecti-, pre7entul curriculum construiete, pe ba7a ac6i7iiilor dob.ndite p.n la
sf.ritul /n-m.ntului gimna7ial, competene de comunicare deri-ate dintr,un consens larg, european i
contribuie la de7-oltarea de competene c6eie din patru dintre cele opt domenii de competene c6eie identificate
la ni-el european0 :!; comunicarea n limbi strine, :5; a nva s nvei, :>; cometene interersonale!
interculturale! sociale "i civice, :8; sensibili#area la cultur ? domenii asumate i de sistemul de /n-m.nt
rom.nesc.
Obiecti-ul fundamental al disciplinei $%&"% &O'()*( este ac6i7iionarea i de7-oltarea de ctre
ele-i a competenelor de comunicare necesare pentru o comunicare adec-at situaional / acceptat social
prin /nsuirea de cunotine, deprinderi i atitudini specifice, /n conformitate cu =Imlementation o$
%E&ucation ' (rainin) *+,+ ro)ramme= :!003;, la ni-eluri ec6i-alente cu cele pre-7ute /n Ca&rul
Euroean Comun &e Re$erin-
<n conformitate cu planurile cadru aprobate prin O&(#3 54!3/!3.5!.!003, disciplina Li$%a
Fra!c'*# are urmtorul r'/i$ )' ,r')ar' la clasele a %+,a, liceu0
0N TRUNC1IUL COMUN
ca $%&"@ 5 :anul 2%% de studiu;0 ! ore pe sptm.n, la toate filierele, profilurile i speciali7rile.
ca $%&"@ ! :anul 2 de studiu;0 ! ore pe sptm.n, la toate filierele, profilurile i speciali7rile
:cu e8cepia colilor / claselor cu predare /n limbile minoritilor naionale;.
ca $%&"@ 3 :anul % de studiu; ? posibil a fi studiat la toate filierele, profilurile i speciali7rile
prin /nlocuirea uneia dintre limbile moderne :$5 sau $!; studiate /n gimna7iu :cu aceeai alocare
orar ca cea /nlocuit;.
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
2
0N CURRICULUM DIFERENIAT
numai ca $%&"@ 5 :anul 2%% de studiu;0 5 or pe sptm.n, la filiera teoretic, profil umanist i la
filiera -ocaional, profil militar :&.@.%. i &.@p.*.;.
5
0N CURRICULUM LA DECIZIA COLII
ca $%&"@ 3 :anul % de studiu; ? posibil a fi studiat la toate filierele, profilurile i speciali7rile1
limba 3 se poate studia i de ctre ele-ii colilor / claselor cu predare /n limbile minoritilor
naionale :care, /n conformitate cu art. 8, alin. 3 din O&(#3 54!3 / !003, nu au ore pre-7ute
pentru $! /n trunc6iul comun sau /n curriculum difereniat;.
ca $%&"@ 5 sau ! ? posibil a fi studiat la toate filierele, profilurile i speciali7rile ca opional de
aprofundare, de e8tindere, ca disciplin nou sau ca opional integrat, pe ba7a unor programe
elaborate local.
Pornind de la regimul de predare a limbii france7e, c-rric-"-$--" ,'!tr- c"a2a a IX-a "ic'- '2t'
3r$at )i!4
o PROGRAMA 5 ,'!tr- "i$%a $)'r!# 5 6a!-" 7II )' 2t-)i-8, care se adresea7 ele-ilor de
liceu de la toate filierele i profilurile care au /nceput studiul limbii france7e /n clasa a %%%,a1
o PROGRAMA 9 ,'!tr- "i$%a $)'r!# 9 6a!-" 7 )' 2t-)i-8, care se adresea7 ele-ilor de
liceu de la toate filierele i profilurile care au /nceput studiul limbii france7e /n clasa a 2,a
o PROGRAMA : ,'!tr- "i$%a $)'r!# : 6a!-" I )' 2t-)i-8, care se adresea7 ele-ilor de liceu
de la toate filierele i profilurile care doresc ca pe durata liceului s studie7e limba france7 /n
locul uneia dintre cele studiate /n gimna7iu, precum i ele-ilor din /n-m.ntul /n limbile
minoritilor naionale, care nu au studiat limba modern ! /n gimna7iu :i pentru care studiul
celei de a doua limbi moderne este la deci7ia colii;.
'elimitarea parcursului de /n-are se reali7ea7 pe ba7a unui model de proiectare care /mbin
competene i tipuri de coninuturi.
Str-ct-ra ,r/ra$'"r '2t' -r$#tar'a4
5. COMPETENE GENERALE :definite ca ansambluri structurate de cunotine i deprinderi
care se formea7 pe /ntreaga durat a liceului;1
!. 7ALORI I ATITUDINI :ce urmea7 a fi formate pe /ntreg parcursul /n-m.ntului liceal
pentru educarea tinerilor /n spiritul -alorilor europene;1
3. COMPETENE SPECIFICE :deri-ate din competenele generale i care se formea7 pe
durata unui an de studiu; cr'"at' c- FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR.
@ceast corelare constituie pi-otul curriculum,ului, care accentuea7 latura sa pragmatic0
de-ine astfel transparent nu numai ce se /n-a, dar mai ales /n ce scop se /n-a anumite
coninuturi.
4. SUGESTII METODOLOGICE 2tr-ct-rat' ,' )-# )$'!ii4
C!i!-t-ri r'c$a!)at' care sunt structurate, pentru fiecare limb, /n0
T'$' :pre7int domeniile i temele care -or constitui conte8tul pentru reali7area acti-itilor
de /n-are pe parcursul orelor de limba france7 i -or delimita tematica ce -a fi folosit /n
e-aluare;.
E"'$'!t' )' c!2tr-ci' a c$-!ic#rii :conin categorii de structuri ling-istice care -or fi
utili7ate /n comunicare;.
F-!cii c$-!icati+' a"' "i$%ii :preci7ea7 actele de -orbire necesare pentru adec-area
funcional a comunicrii;
S c-rt /.i) $'t)"/ic :sugestii oferite ca spri9in pentru proiectarea i reali7area demersul
didactic;
5
Programele pentru ora din #' pentru profilurile &ilitar &.@.%. i &.@.P.*. -a fi elaborat /n colile respecti-e
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
3
C$,'t'!'"' /'!'ra"' sunt comune pentru programele 5 i !, iar din programa 3 lipsete
competena referitoare la transferul i medierea mesa9elor, consider.ndu,se c aceasta este dificil de atins
de ctre ele-i care /ncep studiul limbii france7e abia /n clasa a %+,a.
*O3@0
Termenul de competene generale, fie c este orba de programa !, " sau #, se spri$in pe
conceptul de competene generale indiiduale, aa cum acesta este definit %n &adrul 'uropean &omun
de (eferin dar adaug la abilitile subiectului %n situaie de %nare i de comunicare )a stp*ni
sistemul limbii, a utiliza cunotinele noionale i empirice despre lume, a ti s fii, a ti s %nei+ i alte
ansambluri de cunotine referitoare la producerea i receptarea mesa$elor orale i scrise %n dierse
situaii de comunicare, -in acest punct de edere, formularea competenelor generale %n curriculum-ul de
limbi strine pentru liceu include, %n mod deliberat, i elemente pe care autorii &adrul 'uropean &omun
de (eferin le e.pliciteaz la capitolul actiiti de limba$ )",!,#,+ Insistena asupra receptrii, a
producerii, a interaciunii i a medierii c/iar %n enunul competenelor generale nu este %nt*mpltoare, 'a
atest orientarea spre pra.is a actualului curriculum i ar trebui s induc un comportament dinamic, at*t
la profesor, c*t i la ele, %n sensul c sarcinile de comunicare, atinse prin actiiti, dezolt competena
de comunicare %n i prin sc/imbul erbal, at*t %n codul scris c*t i %n codul oral al limbii,
In acelai timp, prezena semnificati a unor termeni, care aparin sferei actiitilor, %n
formularea generic a celor patru competene este de natur s sublinieze c scopul %nrii este nu
transmiterea de cunotine despre limba %n sine, ci antrenarea eleilor %n operaii discursie din ce %n ce
mai comple.e, 0e de alt parte, din considerente de politic educaional, accentul pus pe comportament
$ustific eidenierea alorilor i a atitudinilor %n mod distinct, pentru a fi scoas la ieal mai pregnant
legtura cu finalitile i profilul de formare %n %nm*ntul obligatoriu din (om*nia, 1stfel, trsturi de
personalitate i atitudini, care in de imaginea de sine i respecti imaginea celuilalt %n comunicare
)lingistic i intercultural+ sunt reorganizate %n $urul unui ansamblu de alori i poziionate %n
curriculum-ul de limbi moderne %n mod diferit, dar nu diergent, fa de referenialul european care
aeaz trsturile de personalitate i atitudinile sub genericul competenei generale indiiduale a ti s
fii, &ele dou opiuni e/iculeaz, %n principiu, aceeai termeni i propun, %n particular, configuraii
compatibile,
2bseraiile precedente %i menin pertinena i %n perspectia eoluiei procesului de %nare la
limbi moderne,
@stfel, la ni-elul ciclurilor primar i gimna7ial, parcursul formati- s,a concentrat pe de7-oltarea
capacitilor de receptare i producere de mesa9e orale i scrise1 /n clasa a %+,a i urmtoarele, alturi de
dou competene generale care continu acest parcurs, se adaug interaciunea /n comunicarea oral i
scris, precum i transferul i medierea mesa9elor. 'elimitarea unei competene de interaciune este
necesar pentru ca ele-ii de -.rsta liceal s de-in contieni de modul in care o interaciune oral / scris
este eficient si s cunoasc criteriile de e-aluare a acestor interaciuni. <n ca7ul medierii i transferului
mesa9elor :programele 5 i !; a-em de,a face cu o competen de ordin superior, a crei formare poate fi
asumat /n mod legitim la ni-elul liceului. @ceasta presupune treceri de la un cod la altul :/ntre dou limbi,
de e8emplu, sau de la -erbal la non,-erbal i in-ers; sau adaptri i reformulri ale di-erselor mesa9e /n
funcie de situaia de comunicare.
7a"ri"' (i atit-)i!i"' sunt comune pentru toate tipurile de programe.
S't-ri"' )' c$,'t'!' 2,'ci3ic' cr'"at' c- 3r$' )' ,r'*'!tar' a c!i!-t-ri"r constituie
esena programelor. )ubricile =#ompetene specifice= conin competene formulate astfel /nc.t s poat fi
formate pe parcursul unui an de studiu i s permit e-aluarea standardi7at. )ubricile =Aorme de
pre7entare a coninuturilor= cuprind at.t tipuri i categorii de suporturi / te8te c.t i te6nici ce urmea7 a fi
/nsuite de ele-i;.
<n ca7ul Programei 5, /n rubrica =competene specifice= se gsesc i competene / elemente de competen
scrise cu aldine1 acestea -or fi formate la ele-ii din clasele care au pre-7ut 5 or /n #' :filiera teoretic, profil
umanist;. <n aceast program, rubricile =Aorme de pre7entare a coninuturilor= sunt structurate pe 3runc6i comun
:3#; i #urriculum difereniat :#';, tipurile de coninut din rubrica =Aorme de pre7entare a coninuturilor #'=
urm.nd a se utili7a numai la clasele care au pre-7ut 5 or /n #' :filiera teoretic, profil umanist; la limba
modern 5.
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
4
Pentru filiera -ocaional, profil militar :&.@.%. i &.@p.*.; se -or forma !-$ai competenele
pentru trunc6i comun i se -or utili7a !-$ai tipurile de coninut din rubrica =Aorme de pre7entare a
coninuturilor 3#=. Pentru ora din #', programele colare -or fi elaborate la ni-el local.
Ca,it"-" )' 2-/'2tii $'t)"/ic' de aplicare este menit a -eni /n spri9inul cadrelor didactice /n
-ederea organi7rii unui demers didactic modern i eficient i este structurat /n dou subcapitole.
5. coninuturi recoman&ate &e Comisia Naional pentru fiecare program pentru orientarea
demersului didactic /n -ederea construirii competenelor specifice1
!. scurt )/i& meto&olo)ic pentru proiectarea i derularea acti-itii la clas.
$istele de coninuturi recomandate conin arii tematice pentru conte8tuali7area acti-itilor de /n-are,
elemente de construcie a comunicrii :categorii de structuri ling-istice; care -or fi ac6i7iionate i cu care
se -a opera pe parcursul acti-itilor, i acte de -orbire :funcii comunicati-e ale limbii; care -or fi e8ersate
i utili7ate de ele-i.
<n elaborarea programelor s,au a-ut /n -edere, /n conformitate cu documentele de politic
educaional ale &(#3 i cu pre-ederile documentelor europene asumate de )om.nia, competenele i de
ni-elurile de performan pre-7ute de Ca&rul Euroean Comun &e Re$erin- Pentru a se crea condiiile
de reali7are a unei e-aluri unitare i standardi7ate a ni-elului de ac6i7iionare a capacitilor/
competenelor, i /n scopul de a se crea premisele pentru o e-entual certificare a competenelor de
comunicare /n limba modern dob.ndite /n coal, se -or elabora, pentru finele ciclului inferior al liceului,
standarde curriculare de performan. @cestea -or fi corelate cu ni-elurile pre-7ute de Ca&rul Euroean
Comun &e Re$erin! /n conformitate cu recomandrile #omisiei (uropene-
Ni+'"-ri"' i!t# din Ca&rul Euroean Comun &e Re$erin -or fi, "a 3i!'"' cic"-"-i i!3'rir a" "ic'-"-i,
urmtoarele0
Li$%a 5 - ni-elul "5 entru toate cometenele
Li$%a 9 - 0entru cometenele &e recetare ? ni-el "51 0entru cometenele &e ro&ucere ? ni-el @!
Li$%a : - ni-elul @5B, entru toate cometenele
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
5
COMPETENE GENERALE
Li$%a $)'r!# 5 (i "i$%a $)'r!# 9
5. R'c',tar'a $'2a;'"r tra!2$i2' ra" 2a- <! 2cri2 <! )i3'rit' 2it-aii )'
c$-!icar'
9. Pr)-c'r'a )' $'2a;' ra"' 2a- 2cri2' a)'c+at' -!r a!-$it' c!t'=t'
:. R'a"i*ar'a )' i!t'raci-!i <! c$-!icar'a ra"# 2a- 2cri2#
>. Tra!23'r-" (i $')i'r'a $'2a;'"r ra"' 2a- 2cri2' <! 2it-aii +ariat' )'
c$-!icar'
Li$%a $)'r!# :
5. R'c',tar'a $'2a;'"r tra!2$i2' ra" 2a- <! 2cri2 <! )i3'rit' 2it-aii )'
c$-!icar'
9. Pr)-c'r'a )' $'2a;' ra"' 2a- 2cri2' a)'c+at' -!r a!-$it' c!t'=t'
:. R'a"i*ar'a )' i!t'raci-!i <! c$-!icar'a ra"# 2a- 2cri2#
7ALORI I ATITUDINI
Ma!i3'2tar'a 3"'=i%i"it#ii <! ca)r-" 2c.i$%-"-i )' i)'i (i <! ca)r-" "-cr-"-i <! 'c.i,# <! )i3'rit'
2it-aii )' c$-!icar'
C!(ti'!ti*ar'a r"-"-i "i$%ii $)'r!' ca $i;"c )' acc'2 "a ,atri$!i-" c-"t-rii -!i+'r2a"'
Di2,!i%i"itat'a ,'!tr- acc',tar'a )i3'r'!'"r (i ,'!tr- $a!i3'2tar'a t"'ra!'i ,ri! a%r)ar'a
critic# a )i3'r'!'"r (i a 2t'r'ti,-ri"r c-"t-ra"' tra!2$i2' c- a;-tr-" "i$%ii 3ra!c'*'
D'*+"tar'a i!t'r'2-"-i ,'!tr- )'2c,'rir'a -!r a2,'ct' c-"t-ra"' 2,'ci3ic', ,ri! r'c',tar'a
-!'i +ari't#i )' t'=t' <! "i$%a 3ra!c'*# (i ,ri! ra,rtar'a "a ci+i"i*aia 2,ai-"-i c-"t-ra"
3ra!c3!
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
6
PROGRAMA 5 6"i$%a $)'r!# 5 - ,'!tr- tat' 3i"i'r'"', ,r3i"-ri"' (i 2,'cia"i*#ri"' )'
"ic''8
9
COMPETENE SPECIFICE I FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
:
,- Recetarea mesa1elor transmise oral sau in scris in &i$erite situaii &e comunicare
C$,'t'!' 2,'ci3ic' Fr$' )' ,r'*'!tar' a
c!i!-t-ri"r TC
Fr$' )' ,r'*'!tar' a
c!i!-t-ri"r CD
5.5 @nticiparea elementelor de coninut ale
unui te8t pe ba7a titlului / unui stimul -i7ual
5.! %dentificarea sensului global al unui
mesa9
5.: I)'!ti3icar'a )' i!3r$aii c.'i' )i!
t'=t' a-t'!tic'
5.4 %dentificarea de detalii din mesa9e orale /
scrise :autentice;
5.5 Celectarea de informaii din mai multe
te8te /n scopul /ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
5.> R'c-!a(t'r'a r/a!i*#rii "/ic' a -!-i
,ara/ra3 ? t'=t "it'rar
3e8te autentice de
comple8itate medie0
con-ersaii, /nregistrri audio /
-ideo sau citite cu glas tare de
ctre profesor, rapoarte orale,
te8te de informare general,
articole de pres
Paragrafe / te8te
descripti-e i narati-e
Pre7entri orale :de
dificultate i lungime
medie; pe teme de interes
3e8te de tipuri di-erse
:de lungime medie; de
informare general din
di-erse surse
<nregistrri audio,-ideo
din programe de tiri
3e8te literare
3e8te adec-ate profilului
*- 0ro&ucerea &e mesa1e orale sau scrise a&ecvate unor anumite conte2te
C$,'t'!' 2,'ci3ic' Fr$' )' ,r'*'!tar' a
c!i!-t-ri"r TC
Fr$' )' ,r'*'!tar' a
c!i!-t-ri"r CD
!.5 'escrierea :oral / /n scris; a unor acti-iti
cotidiene, obiceiuri1
!.! )elatarea coninutului unui film/ a" -!'i
,+'2tiri, pe ba7a unui plan de idei dat
!.3 )edactarea de paragrafe / te8te pe o tem
de interes
!.4 #ompletarea de formulare
!.5 )edactarea de te8te funcionale simple
!.> R'"atar'a 2-% 3r$# )' ra,rt a
)'23#(-r#rii -!'i acti+it#i )' /r-, ? ,ri'ct
i!)i+i)-a" ? acti+it#i cti)i'!' 'tc.
'escrieri de obiecte,
persoane, situaii
Po-estire oral
Paragrafe
@rticole de pres a8ate pe
di-erse arii tematice
Aormulare i alte te8te
funcionale
)apoarte orale / scrise
scurte
)edactri structurate
Po-estire scris
3- Reali#area &e interaciuni n comunicarea oral sau scris
C$,'t'!' 2,'ci3ic' Fr$' )' ,r'*'!tar' a
c!i!-t-ri"r TC
Fr$' )' ,r'*'!tar' a
c!i!-t-ri"r CD
3.5 Aormularea de idei/ preri pe teme de
interes /n cadrul unei discuii / /n mesa9e de
rspuns
3.! @daptarea formei mesa9ului la situaia de
comunicare /n funcie de stilul formal/
informal folosit de interlocutor
:.: R')actar'a )' 2cri2ri )' r#2,-!2 <!
car' 2-!t '=,ri$at' ,#r'ri )'2,r' 2-%i'ct'
"'/at' )' ,r'c-,#ri"' ti!'ri"r
'ialogul structurat
#on-ersaia cotidian
&esa9e personale
Ccrisori personale
Aunciile comunicati-e ale
limbii necesare e8ercitrii
acestor competene
'iscuia
%nter-iul g6idat
Ccrisori oficiale simple
:in-itaie, solicitare de
informaii i / sau de
documentaie;
Auncii comunicati-e ale
limbii necesare e8ercitrii
acestei competene
4

!
#u e8cepia profilului &ilitar &.@.%. i &.@.P.*., unde curriculum pentru ora din #' -a fi elaborat /n colile
respecti-e
3
#ompetenele scrise cu aldine i coninuturile din rubrica =Aorme de pre7entare a coninuturilor #'= aparin
curriculum,ului difereniat i se adresea7 numai claselor de liceu teoretic, profil umanist, care au pre-7ut o or /n
#' /n planul cadru.
4
@cestea -or fi alese de profesori )i!tr' c'"' $arcat' c- a")i!' din lista de la capitolul #O*D%*E3E)%
)(#O&@*'@3(
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
7
4- (rans$erul "i me&ierea mesa1elor orale sau scrise n situaii variate &e comunicare
C$,'t'!' 2,'ci3ic' Fr$' )' ,r'*'!tar' a
c!i!-t-ri"r TC
Fr$' )' ,r'*'!tar' a
c!i!-t-ri"r CD
4. 53ransformarea unor mesa9e din -orbire
direct /n -orbire indirect :relatarea la
pre7ent a unor mesa9e audiate;
4. !Etili7area dicionarului biling- pentru
traducerea unor te8te funcionale scurte din
limba france7 /n limba rom.n
4. 3Cinteti7area sub form de sc6em /
notie a coninutului unui te8t scris / $'2a;
ra"
>. >Tra)-c'r'a <! (i )i! "i$%a r$@!# a
-!r t'=t' 2c-rt' )i! )$'!ii )' i!t'r'2
-ti"i*@!) )ici!ar-"
&esa9e orale :/nregistrate
sau emise de profesor / ele-i;
Prospecte, instruciuni,
3e8te de informare general
*otie
3e6nici de utili7are a
dicionarului biling-
Aragmente de te8te
literare de dificultate
medie
3e8te literare scurte :/n
forma original sau
adaptate;
<nregistrri audio / -ideo
din dotarea colii sau
reali7ate de profesor
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
8
PROGRAMA 9 6"i$%a $)'r!# 9 A ,'!tr- tat' 3i"i'r'"', ,r3i"-ri"' (i 2,'cia"i*#ri"' )'
"ic''8
COMPETENE SPECIFICE I FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
1 Recetarea mesa1elor transmise oral sau n scris n &i$erite situaii &e comunicare
C$,'t'!' 2,'ci3ic' Fr$' )' ,r'*'!tar' a c!i!-t-ri"r
5.5 %dentificarea unor informaii specifice dintr,un te8t
citit / ascultat pe subiecte familiare, articulat clar i cu
-ite7 normal
5.! 'esprinderea sensului global / a ideilor eseniale dintr,
un te8t, pe ba7a unor /ntrebri de spri9in
5.3 'educerea /nelesului unor elemente le8icale
necunoscute cu a9utorul conte8tului
5.4 Celectarea unor informaii rele-ante din fragmente de
te8te informati-e, instruciuni, tabele, 6ri, pentru a
/ndeplini o sarcin de lucru
Pre7entri orale / scrise :de dificultate i
lungime medie; pe teme de interes
3e8te de comple8itate medie, autentice sau
adaptate :articole, fragmente din articole,
e8trase din presa de tineret;
'ialoguri, con-ersaii
'i-erse configuraii te8t,imagine
Frafice i tabele
<nregistrri audio / -ideo din pre7entri de
tiri radio / 32
2 0ro&ucerea &e mesa1e orale sau scrise a&ecvate unor conte2te variate &e comunicare
C$,'t'!' 2,'ci3ic' Fr$' )' ,r'*'!tar' a c!i!-t-ri"r
!.5 )edactarea de instruciuni, anunuri de mic
publicitate, pagini de 9urnal
!.! (laborarea ? oral sau /n scris ? unei descrieri simple a
unui e-eniment sau a unor e8periene personale, pe ba7
de suport -i7ual sau pornind de la un plan de idei
)edactri cu caracter personal
Ccurte anunuri destinate spaiului public
:anunuri de mic publicitate;
Pre7entare oral / scris
'escrieri de obiecte, persoane
Paragrafe pe di-erse arii tematice
3 Reali#area &e interaciuni n comunicarea oral sau scris
C$,'t'!' 2,'ci3ic' Fr$' )' ,r'*'!tar' a c!i!-t-ri"r
3.5 (8primarea po7iiei :acord / de7acord; fa de opiniile
e8primate /n cadrul unei discuii
3.! #omunicarea /n -ederea reali7rii unei sarcini care
necesit un sc6imb de informaii simplu i direct
3.3 )edactarea unor mesa9e de rspuns /n care sunt
e8primate mulumiri sau scu7e
3.4 *otarea informaiilor pertinente dintr,o comunicare pe
subiecte cunoscute, rostit clar i rar, pe care o poate
/ntrerupe pentru a cere formulri sau repetri
'ialogul
#on-ersaia cotidian
&esa9e personale
Ccrisori personale simple
Aunciile comunicati-e ale limbii
necesare e8ercitrii acestor competene
4 (rans$erul "i me&ierea mesa1elor orale sau scrise n situaii variate &e comunicare
C$,'t'!' 2,'ci3ic' Fr$' )' ,r'*'!tar' a c!i!-t-ri"r
4.5 <nregistrarea informaiilor receptate oral sau /n scris
sub form de notie cu suport dat
4.! )educerea unui paragraf la o idee esenial
4.3 )eformularea, la cererea interlocutorului, a unei replici
/n cadrul unei con-ersaii pe teme familiare
Aragmente de te8te de informare general
Aie i instruciuni de lucru
'ialogul i con-ersaia
<nregistrri audio / -ideo din dotarea
colii sau reali7ate de profesor
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
9

PROGRAMA : 6"i$%a $)'r!# : A ,'!tr- tat' 3i"i'r'"', ,r3i"-ri"' (i 2,'cia"i*#ri"' )'
"ic''8
COMPETENE SPECIFICE I FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
1 Recetarea mesa1elor transmise oral "i n scris n &iverse situaii &e comunicare
C$,'t'!' 2,'ci3ic' Fr$' )' ,r'*'!tar' a
c!i!-t-ri"r
5.5 'esprinderea sensului global / ideii principale ale unui
mesa9 scurt articulat clar i rar / dintr,un te8t scurt
5.! @socierea de informaii factuale dintr,un te8t citit / au7it cu
o imagine/un set de imagini
5.3 %dentificarea de informaii specifice /n materiale simple de
tipul brourilor de informare, fragmentelor de te8t care descriu
e-enimente, altor te8te autentice
5.4 Cesi7area ordinii e-enimentelor relatate /ntr,un te8t scurt i
simplu, audiat sau citit
pre7entare oral
fragmente din articole de pres
imagini publicitare
con-ersaii
dialoguri simple
te8te scurte, autentice sau adaptate
2 0ro&ucerea &e mesa1e orale sau scrise a&ecvate unor conte2te variate &e comunicare
C$,'t'!' 2,'ci3ic' Fr$' )' ,r'*'!tar' a
c!i!-t-ri"r
!.5 #ererea i oferirea de informaii despre sine, despre
persoane, despre acti-iti din uni-ersul imediat, folosind o
intonaie adec-at
!.! Aolosirea de formule orale / scrise simple, adec-ate unor
situaii de comunicare u7uale
!.3 Aormularea / redactarea de instruciuni pentru acti-iti
cotidiene
!.4 )edactarea unui te8t scurt, format din fra7e simple, folosind
elemente de relaie simple, despre e-enimente, persoane din
mediul familial, dup un plan dat
%n-itaie
3elegram
@nun de mic publicitate
Paragrafe simple din te8te
funcionale
'escriere simpl oral sau scris

3 Reali#area &e interaciuni n comunicarea oral "i scris
C$,'t'!' 2,'ci3ic' Fr$' )' ,r'*'!tar' a
c!i!-t-ri"r
3.5 Participarea la interaciuni -erbale /n conte8te cotidiene pe
teme familiare
3.! )edactarea de mesa9e scurte pe teme familiare /n situaii /n
care nu poate a-ea loc o interaciune -erbal oral direct
3.3 )eali7area de instruciuni simple, orale sau scrise, /n
conte8te funcionale, c.nd acestea sunt completate i de imagini
sau sc6eme
3.4 Orientarea /n spaiu pe ba7a unui set de instruciuni simple
articulate clar i rar
#on-ersaii simple
%nstruciuni simple
Aunciile comunicati-e ale limbii
necesare e8ercitrii acestor
competene
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
10
SUGESTII METODOLOGICE
NOTE4
5. #omisia naional de limba france7 recomand ca, pentru formarea i de7-oltarea competenelor
specifice i a -alorilor i atitudinilor pre-7ute /n programe, s fie utili7ate coninuturile din listele de mai
9os.
9. $a alegerea temelor i te8telor pe care se -a lucra se -a a-ea /n -edere corelarea lor cu filiera, profilul
i domeniul de prespeciali7are al fiecrei clase.
:. (c6ilibrarea sarcinilor de lucru se -a reali7a astfel0 la te8te dificile se -or stabili sarcini de lucru cu grad
mic de dificultate, la te8te uoare, se -a a-ea /n -edere ca gradul de dificultate a sarcinilor de lucru s
fie sporit.
CONINUTURI RECOMANDATE ,'!tr- PROGRAMA 5
6"i$%a $)'r!# 5 - ,'!tr- tat' 3i"i'r'"', ,r3i"-ri"' (i 2,'cia"i*#ri"' )' "ic''8
B
3(&(
>

Ce recomand ca acti-itile de /n-are la $. 5 s fie proiectate i reali7ate /n conte8tul urmtoarelor teme0
- 'O&(*%E$ P()CO*@$
)elaii interpersonale
2iaa personal :alimentaie, sntate, acti-iti de timp liber;
Eni-ersul adolescenei :cultur, sport , "it'rat-r# ,'!tr- ti!'r't;
Sti"-ri )' +ia# <! "-$'a 3ra!c3!#
- 'O&(*%E$ PE"$%#
Dri, regiuni, orae ? obiecti-e culturale i turistice
@specte din -iaa contemporan :ecologice, 2cia"'1 c!2'r+ar'a ,atri$!i-"-i
c-"t-ra";
)elaia cu instituiile i ser-iciile publice
- 'O&(*%E$ O#EP@D%O*@$
#unoaterea unor aspecte semnificati-e din -iaa profesional
- 'O&(*%E$ ('E#@D%O*@$
2iaa cultural i uni-ersul mass,media
)epere de cultur i ci-ili7aie ale spaiului cultural france7 (i a"' c-"t-rii -!i+'r2a"'
T'=t' )i! "it'rat-ra 3ra!c'*# (i 3ra!c3!#
($(&(*3( '( #O*C3)E#D%( @ #O&E*%#G)%%
4
0
Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 5 se recomand a se opera cu urmtoarele elemente de
construcie a comunicrii0
%. $(+%#
, cu-inte, sintagme corespun7.nd funciilor comunicati-e i domeniilor tematice
, relaii semantice :sinonime, antonime, omonime, ,ar!i$', familii de cu-inte;
%%. F)@&@3%#G
@rticolul i substanti-ul :consolidare;
@d9ecti-ul calificati- i pronominal
, ad9ecti-e cu grade de comparaie neregulate :consolidare;
5
#u e8cepia profilului &ilitar &.@.%. i &.@.P.*., unde curriculum,ul pentru ora din #' -a fi elaborat /n colile
respecti-e
>
'omeniile tematice notate cu a")i!' -or fi utili7ate !-$ai la clasele din 3i"i'ra t'r'tic#, ,r3i"-" -$a!i2t
4
(lemente de construcie a comunicrii notate cu a")i!' -or fi utili7ate !-$ai la clasele din 3i"i'ra t'r'tic#, ,r3i"-"
-$a!i2t
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
11
, ad9ecti-ele posesi-e, demonstrati-e i ne6otr.te :formele cele mai frec-ente /n comunicare;
:consolidare;
, ad9ecti-ul numeral :consolidare;
pronumele
, pronumele personale :accentuate i neaccentuate; cu funcie de subiect i pronumele on
:consolidare;
, pronumele personale complemente i locul lor /n fra7a aserti- i interogati-, locul
pronumelor personale complemente /n fra7a imperati- :consolidare;
, pronumele demonstrati- :consolidare;
, pronumele en i H :sistemati7are;
, pronumele relati-e simple :consolidare; i compuse
, pronumele ne6otr.t :formele cele mai frec-ente /n comunicare; :consolidare;
-erbul
, diate7a acti- :consolidare;
, diate7a pasi-
, modul indicati- 0 pre7ent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, -iitor :consolidare;
, perfectul simplu0 recunoatere i 3"2ir' <! ,+'2tir'
, concordana timpurilor la indicati-
, modul imperati- 0 afirmati- i negati- :consolidare;
, modul condiional0 condiionalul pre7ent i trecut :consolidare;
, si condiional :%,%%,%%%;
, modul sub9oncti-0 sub9oncti-ul pre7ent al -erbelor neregulate :consolidare; i folosirea
sub9oncti-ului pre7ent /n completi-a direct :consolidare;
, gerun7iul
ad-erbul
, ad-erbul de mod, de timp, de loc, de afirmaie i de negaie :consolidare;
, a)+'r%' c- /ra)' )' c$,arai' !'r'/-"at# :consolidare;
prepo7iii i con9uncii frec-ente :consolidare;
3%PE)% '( A)@I(
, fra7a aserti-, fra7a interogati- direct, fra7a imperati- :consolidare;
, fra7a negati- :sistemati7are;
NOTA 50 #ategoriile gramaticale enumerate aparin metalimba9ului de specialitate. <n cadrul comunicrii
didactice, ele -or fi introduse /n mod raional, potri-it ne-oilor de e8ersare / /mbogire a funciilor
comunicati-e i nu -or face obiectul unei e-aluri e8plicite.
NOTA 90 #onsolidarea se refer la reluarea elementelor de construcie a comunicrii introduse /n anii de
studiu anteriori, cu /mbogirea -alenelor comunicati-e i / sau di-ersificarea conte8telor de utili7are.
AE*#D%% #O&E*%#@3%2( @$( $%&"%%
8
0
Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 5 se -or ac6i7iiona i utili7a urmtoarele funcii comunicati-e
ale limbii4
5. a se pre7enta / a,i pre7enta colegii / mediul i modul de lucru
!. a anga9a / a continua / a /nc6eia un sc6imb -erbal
3. a da / a cere informaii practice despre persoane, obiecte, locuri, e-enimente, e8periene personale
4. a descrie persoane, obiecte, locuri, acti-iti, e8periene personale
5. a relata acti-iti / e-enimente
>. a face o urare / a felicita
4. a cere / a da / a refu7a permisiunea
8. a e8prima o interdicie
. a e8prima acordul / de7acordul
50. a cere / a da e8plicaii
8
Aunciile comunicati-e ale limbii notate cu a")i!' -or fi utili7ate !-$ai la clasele din 3i"i'ra t'r'tic#, ,r3i"-"
-$a!i2t
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
12
55. a e8prima necesitatea/obligaia
59. a-(i '=,ri$a i!t'r'2-"
53. a '=,ri$a -! ,-!ct )' +')'r' ,'r2!a"
NOT0 Aormele ling-istice de reali7are a acestor funcii -or fi consolidate, cu /mbogirea -ariantelor i /
sau di-ersificarea conte8telor de utili7are.
CONINUTURI RECOMANDATE ,'!tr- PROGRAMA 9
6"i$%a $)'r!# 9 A ,'!tr- tat' 3i"i'r'"', ,r3i"-ri"' (i 2,'cia"i*#ri"' )' "ic''8
3(&(
Ce recomand ca acti-itile de /n-are la $. ! s fie proiectate i reali7ate /n conte8tul urmtoarelor teme0
- 'O&(*%E$ P()CO*@$
Aamilia0 membrii familiei
2iaa personal :locuin, cumprturi, alimentaie, sntate , sport ;
Eni-ersul adolescenei :stiluri de -ia;
- 'O&(*%E$ PE"$%#
Dri, regiuni, orae ? obiecti-e turistice i culturale
@specte din -iaa social :locuri i ser-icii publice;
)elaia cu instituiile i ser-iciile publice
- 'O&(*%E$ O#EP@D%O*@$
&eserii, ocupaii, acti-iti de timp liber
- 'O&(*%E$ ('E#@D%O*@$
#oresponden i proiecte colare
Eni-ersul cultural france7 ? trecut i pre7ent ? obiceiuri i tradiii1 personaliti din sfera
artistic / literar / tiinific / sporti-
($(&(*3( '( #O*C3)E#D%( @ #O&E*%#G)%%0
Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern ! se recomand a se opera cu urmtoarele elemente de
construcie a comunicrii0
%. $(+%#
, cu-inte, sintagme corespun7.nd funciilor comunicati-e i domeniilor tematice
, relaii semantice :sinonime, antonime, omonime, familii de cu-inte;
%%. F)@&@3%#G
@rticolul i substanti-ul :consolidare;
, 6otr.t i ne6otr.t :consolidare;
, ca7uri de substituire a articolului partiti- :sistemati7are;
@d9ecti-ul
, ad9ecti-ul calificati- 0acordul i gradele de comparaie :consolidare;
, ad9ecti-ul posesi- i demonstrati-:consolidare;
, ad9ecti-ul ne6otr.t :formele frec-ente; :consolidare;
, ad9ecti-ul numeral cardinal :consolidare;
Pronumele
, pronumele personal subiect :forme accentuate i neaccentuate; :consolidare;
, pronumele personal complement direct i indirect :locul lor /n fra7a aserti- i imperati-;
, pronumele demonstrati-
, pronumele relati- simplu :consolidare;
, pronumele ad-erbiale en i H :sistemati7are;
2erbul
, modul indicati-0 pre7ent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, -iitor :consolidare;
, modul imperati- :consolidare;
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
13
, modul condiional0 condiionalul pre7ent1 Jsi condiional=, % i %%
@d-erbul :elemente cu mare frec-en /n comunicare;
, ad-erbe de mod, de cantitate, de timp, de loc, de afirmaie i de negaie :consolidare;
Prepo7iii i con9uncii :elemente cu mare frec-en /n comunicare; :consolidare;
NOTA 50 #ategoriile gramaticale enumerate aparin metalimba9ului de specialitate. <n cadrul comunicrii
didactice, ele -or fi introduse /n mod raional, potri-it ne-oilor de e8ersare / /mbogire a funciilor
comunicati-e i nu -or face obiectul unei e-aluri e8plicite.
NOTA 90 #onsolidarea se refer la reluarea elementelor de construcie a comunicrii introduse /n anii de
studiu anteriori, cu /mbogirea -alenelor comunicati-e i / sau di-ersificarea conte8telor de utili7are.
FUNCII COMUNICATI7E ALE LIM&II4
Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern ! se -or ac6i7iiona i utili7a urmtoarele funcii comunicati-e
ale limbii4
5. a se pre7enta / a,i pre7enta colegii / mediul de lucru
!. a situa /n spaiu persoane / obiecte / aciuni
3. a relata la pre7ent
4. a da / a cere informaii practice despre persoane, obiecte, locuri, aciuni
5. a e8prima cantitatea
>. a e8prima gusturi, preferine
4. a e8prima intenia
8. a e8prima acordul/de7acordul
. a mulumi, a rspunde la mulumiri
50. a se scu7a
NOT0 Aormele ling-istice de reali7are a acestor funcii -or fi consolidate, cu /mbogirea -ariantelor i /
sau di-ersificarea conte8telor de utili7are.
CONINUTURI RECOMANDATE ,'!tr- PROGRAMA :
6"i$%a $)'r!# : A ,'!tr- tat' 3i"i'r'"', ,r3i"-ri"' (i 2,'cia"i*#ri"' )' "ic''8
3(&(
Ce recomand ca acti-itile de /n-are la $ 3 s fie proiectate i reali7ate /n conte8tul urmtoarelor teme0
- 'O&(*%E$ P()CO*@$
Persoane : /nsuiri fi7ice, naionalitate, starea sntii;
Aamilia0 membrii familiei, relaii interpersonale
@limentaie
Petrecerea timpului liber
- 'O&(*%E$ PE"$%#
Orientarea /n spaiu, cltorii, mi9loace de transport
#umprturi, maga7ine, preuri
$umea /ncon9urtoare0 plante i animale
- 'O&(*%E$ O#EP@D%O*@$
&eserii, ocupaii
- 'O&(*%E$ ('E#@D%O*@$
Kcoala0 relaii cu colegii, orar, materii
Obiceiuri i tradiii0 srbtori tradiionale
Eni-ersul france70 orae, monumente, mu7ee
($(&(*3( '( #O*C3)E#D%( @ #O&E*%#G)%%0
Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 3 se recomand a se opera cu urmtoarele elemente de
construcie a comunicrii0
%. AO*(3%#G K% O)3OF)@A%(
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
14
, reguli de pronunie i de transcriere a sunetelor/grupurilor de sunete
%%. $(+%#
, cu-inte, sintagme corespun7.nd funciilor comunicati-e i domeniilor tematice
%%%. F)@&@3%#G
Cubstanti-ul
, femininul i pluralul substanti-elor
@rticolul
, articolul 6otr.t i ne6otr.t
, articolul partiti-
@d9ecti-ul
, ad9ecti-ul calificati-, acordul ad9ecti-ului, gradele de comparaie regulat
, ad9ecti-ul numeral cardinal :de la 5 la 500;
, ad9ecti-ul numeral ordinal :de la 5 la 50;
Pronumele
, pronumele personale subiecte :forme neaccentuate i accentuate;
, pronumele personal cu funcie de complement direct i indirect

2erbul
, grupele de -erbe
, indicati-ul pre7ent :afirmati-, negati-, interogati-; al -erbelor0 a-oir, Ltre, aller, faire, partir,
prendre, pou-oir, -oir, -ouloir, Mcrire, lire, mettre, -enir.
, perfectul compus :afirmati-, negati-, interogati-; al -erbelor con9ugate cu aoiri 3tre :pentru
-erbele au8iliare, -erbe de grupa %, a %%,a i a %%%,a de mare frec-en;1 acordul participiului trecut
cu subiectul

, /n structura perfectului compus :regula general;


, -iitorul apropiat
Prepo7iia
, construcii cu prepo7iiile N i de
3ipuri de fra7e
, fra7a aserti- :afirmati- i negati-;
, fra7a interogati- :intonaia melodic, construcia perifrastic, in-ersiunea subiectului;
AE*#D%% #O&E*%#@3%2( @$( $%&"%%0
Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 3 se -or ac6i7iiona i utili7a urmtoarele funcii comunicati-e
ale limbii0
!. a saluta, a rspunde la salut
3. a pre7enta / a se pre7enta / a rspunde la pre7entare
4. a mulumi / a rspunde la mulumiri
5. a identifica persoane i obiecte
>. a locali7a persoane / obiecte
4. a situa /n timp :e8primarea orei;
8. a cere / a da o informaie despre persoane / obiecte / acti-iti
. a e8prima /n mod simplu gusturi i preferine
50. a accepta / a refu7a ce-a
55. a se scu7a

@ceste coninuturi nu -or fi abordate i7olat, ci global, integrate /n structurile care se impun.
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
15
SCURT G1ID METODOLOGIC
5C
Ac'a2t# ,art' )i! G1ID :p.n la linia punctat dubl roie; 2' +a ,#2tra ca atar' <! tat' ,r/ra$'"'
Procesul de formare / /n-are / instruire, pri-it global, la ni-elul clasei, presupune0
- proiectarea de la #urriculum,ul *aional ? la planificarea anual ? la proiectarea unitilor de /n-are1
- transpunerea proiectului /n acti-iti didactice concrete1
- e-aluarea procesului care se desfoar /n clas /n -ederea reglrii lui prin anali7a feedbacO,ului
obinut.
I. PLANIFICAREA CALENDARISTIC A este un instrument de interpretare personali7at a programei,
care asigur un demers didactic concordant cu situaia concret din clas. S' r'c$a!)# ca ,"a!i3ic#ri"'
ca"'!)ari2tic' 2# 3i' '"a%rat' ,'!tr- <!tr'/ a!-" (c"ar, pentru a se a-ea o imagine de ansamblu asupra
reali7rii curriculum,ului pe /ntreg anul.
(laborarea planificrilor pentru clasa a %+,a presupune urmtoarele etape0
5. Ctudierea atent a programei i a manualului pentru care s,a optat.
!. #orelarea competenelor i coninuturilor din program cu unitile / leciile din manual /n care se
regsesc.
3. <n ca7ul /n care manualul nu acoper /n totalitate programa, cutarea altor resurse didactice.
4. Ctabilirea succesiunii unitilor de /n-are :or / ore de curs; i detalierea coninuturilor tematice
pentru fiecare unitate /n raport cu acele competene specifice care le sunt asociate prin program.
5. @locarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de /n-are, /n concordan cu competenele
specifice -i7ate
Str-ct-ra ,"a!i3ic#rii ca"'!)ari2tic'
Nr.
U.0.
C!i!-t-ri a"' U.0.
tematic
elemente de construcie a comunicrii
funcii comunicati-e
C$,'t'!'
2,'ci3ic'
+i*at'
DD
N-$#r )'
r' a"cat'
S#,t#$@!a
O%2'r+aii
6a$'!)a$'!t'8
II. PROIECTAREA UNEI UNITI DE 0N7ARE
&etodologia de proiectare a unei uniti de /n-are const /ntr,o succesiune de etape /nlnuite logic, ce
contribuie la detalierea coninuturilor, /n -ederea formrii competenelor specifice.
(tapele proiectrii sunt aceleai oricare ar fi unitatea de /n-are -i7at.
D'ta"i'ri a"' c!i!-t-ri"r
-!it#ii )' <!+#ar'
C$,'t'!'
2,'ci3ic' +i*at'
Acti+it#i )'
<!+#ar'
R'2-r2' E+a"-ar'
#eP 'e ceP #umP #u ceP #.tP :<n ce msurP;
- tema :detaliat pe lecii;
- te8t / tip de te8t
- elemente de construcie a
comunicrii
- funcii comunicati-e
50
Pentru detalii, a se consulta QF6id metodologic ? aria $imb i comunicare, liceu=, &(#, #*#, "ucureti, !00!
**
<n aceast rubric -or fi incluse si -alorile i atitudinile -i7ate cu preponderen de unitatea de /n-are respecti-
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
16
III. TIPURI DE ACTI7ITI I EXERCIII RECOMANDATE PENTRU DEMERSUL
DIDACTIC
@ceste liste pot fi modificate :eliminri, adugiri; /n funcie de specificul predrii fiecrei limbi moderne
,- Recetarea &e mesa1e transmise oral "i n scris n &iverse situaii &e comunicare
- e8erciii de identificare
- e8erciii de discriminare
- e8erciii de confirmare a /nelegerii sensului global dintr,un te8t oral sau scris
- e8erciii de selectare a ideilor principale dintr,un te8t :oral sau scris;
- e8erciii de desprindere/ /nelegere a ideilor dintr,un te8t oral sau scris :dialog structurat, con-ersaie,
descriere, discuie, raport, grafic, pre7entare, po-estire;
- e8erciii de operare cu fragmente de te8te , te8te de informare 2a- "it'rar'
*- 0ro&ucerea &e mesa1e orale sau scrise a&ecvate unor conte2te variate &e comunicare
- e8erciii de formulare de /ntrebri i rspunsuri
- e8erciii de completare de propo7iii, te8te lacunare, formulare
- e8erciii de construire a paragrafului
- e8erciii de redactare simpl cu /ntrebri de spri9in i plan
- e8erciii de relatare a unor acti-iti
- dialog, con-ersaie diri9at sau liber, inter-iu, 9oc de rol
- discuii, descrieri, comparaii, po-estire
- '=,-!'r' ? ,r'*'!tar' 2-% 3r$# )' $!"/
- e8erciii de formulare de coresponden personal/oficial :mesa9e, scrisori, e,mail, felicitare, carte
potal, in-itaie, cerere de informaii;
- e8erciii de redactare0 paragraf, r'*-$at
3- Reali#area &e interaciuni n comunicarea oral "i scris
- e8erciii pe perec6i i /n grup0 dialog, con-ersaie :fa /n fa sau telefonic;, inter-iu, mesa9, scrisoare
de rspuns
- 9oc de rol, discuie
- e8erciii de grup0 formulare/ordonare a unor idei/enunuri
- e8erciii de construire a unui inter-iu
- e8erciii de redactare a unor te8te/scrisori cu pai dai
- e8erciii de luare de notie
- proiecte de grup
4- (rans$erul "i me&ierea mesa1elor orale sau scrise n situaii variate &e comunicare
- e8erciii de transformare a structurilor gramaticale
- e8erciii de transfer de informaie /n i din coduri non,ling-istice :grafice, sc6eme, imagini;
- e8erciii de traducere i r'tr+'r2i-!' :pornind de la paragrafe / te8te simple;
- '='rciii )' r'3r$-"ar' (i tra!2,-!'r' <! a"t r'/i2tr- 3-!ci!a", luare de notie
- e8erciii de transformare a unui dialog /ntr,o relatare
- proiecte indi-iduale sau de grup
I7. E7ALUAREA
(-aluarea formati-, continu i regulat este implicit demersului pedagogic curent /n orele de limb
modern, permi.nd, at.t profesorului c.t i ele-ului, s cunoasc ni-elul de ac6i7iionare a competenelor
i a cunotinelor, s identifice lacunele i cau7ele lor, s fac remedierile care se impun /n -ederea reglrii
:a9ustrii; procesului de predare / /n-are. Pentru a se reali7a o e-aluare c.t mai complet a /n-rii, este
necesar s se aib /n -edere, mai ales /n e-aluarea formati- continu, e-aluarea nu numai a produselor
acti-itii i /n-rii ele-ilor, ci i a proceselor de /n-are, i a competenelor ac6i7iionate, a atitudinilor
de7-oltate, precum i a progresului ele-ilor. (ste e-ident c modalitile :metode, instrumente; tradiionale
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
17
de e-aluare nu pot acoperi toat aceast palet de re7ultate colare care trebuie e-aluate. <n aceste condiii,
pentru a putea obine c.t mai multe date rele-ante pri-ind /n-area, este necesar ca pentru e-aluare
profesorii s fac apel la metode i instrumente complementare de e-aluare. Ce recomand consultarea
F6idului de e-aluare Limbi moderne, C.*.(.(.. :@)@&%C, !005;
R
.
Pentru e-aluarea ac6i7iiilor ele-ilor :/n termeni cogniti-i, afecti-i i performati-i;, a competenelor lor de
comunicare i inter,relaionare, la limbi moderne se recomand utili7area urmtoarelor metode i
instrumente0
Obser-area sistematic :pe ba7a unei fie de obser-are;
3ema de lucru :/n clas, acas; conceput /n -ederea e-alurii
Proiectul
Portofoliul
@utoe-aluarea
&ai 9os sunt pre7entate c.te-a repere i sugestii pentru utili7area ,ri'ct-"-i i ,rt3"i-"-i ca
instrumente complementare de e-aluare.
PROIECTUL
Proiectul este o acti-itate comple8 de /n-are care se pretea7 foarte bine a fi folosit i ca instrument de
e-aluare, at.t formati-, c.t i sumati-. Proiectul este o acti-itate indi-idual i/sau /n grup, dar sunt de
preferat proiectele de grup deoarece /ncura9ea7 cooperarea i de7-olt competene de lucru /n ec6ip. En
a-anta9 important al proiectului este c d posibilitatea ele-ilor de a lucra /n ritm propriu, de a,i folosi mai
bine stilul propriu de /n-are i permite /n-area i de la colegi.
Proiectul pune ele-ii /n situaia de a lua deci7ii, de a comunica i negocia, de a lucra i /n-a /n cooperare,
de a reali7a acti-iti /n mod independent, de a /mprti celorlali cele reali7ate / /n-ate, /ntr,un cu-.nt, /i
a9ut s participe direct la propria lor formare
&etoda proiectului presupune lucrul pe grupe i necesit pregtirea profesorului i a ele-ilor /n ideea
lucrului /n ec6ip, prin cooperare, at.t /n clas, c.t i /n afara clasei.
Frupul poate fi alctuit din dou p.n la 7ece persoane /n funcie de mrimea clasei, natura obiecti-elor i
e8periena participanilor, dar un numr de patru,cinci participani repre7int mrimea ideal pentru
grupurile care au de /ndeplinit obiecti-e precise. #u c.t crete numrul membrilor, cu at.t scade
posibilitatea participrii efecti-e la toate acti-itile a fiecruia, dar poate crete comple8itatea obiecti-elor
urmrite. Proiectele reali7ate de grupuri mari sunt de asemenea greu de monitori7at.
Proiectul este o acti-itate comple8 care /i solicit pe ele-i0
- s fac o cercetare :in-estigaie;1
- s reali7e7e proiectul propriu,7is :inclusi- un produs care urmea7 a fi pre7entat0 dosar tematic,
g6id, pliant, 7iar, afi publicitar, carte, film, e8po7iie, coresponden, spectacol/serbare etc.;1
- s elabore7e raportul final.
- s fac pre7entarea public a proiectului
(tapele reali7rii unui proiect sunt0
5. @legerea temei.
!. Planificarea acti-itii0
- Ctabilirea obiecti-elor proiectului1
- @legerea subiectului /n cadrul temei proiectului de ctre fiecare ele-/grup1
- 'istribuirea responsabilitilor /n cadrul grupului1
- %dentificarea surselor de informare :manuale, proiecte mai -ec6i, cri de la bibliotec, pres,
persoane speciali7ate /n domeniul respecti-, instituii, organi7aii gu-ernamentale etc.;.
3. #ercetarea propriu,7is.
4. )eali7area materialelor.
5. Pre7entarea re7ultatelor cercetrii i/sau a materialelor create.
>. (-aluarea :cercetrii /n ansamblu, a modului de lucru, a produsului reali7at;.
'ei proiectul presupune un grad /nalt de implicare a ele-ului /n propria sa formare, aceasta nu are drept
consecin non,anga9area profesorului. 'ac ele-ii urmea7 s,i conceptuali7e7e, /ndeplineasc i pre7inte
R
<ndrumar /n e-aluare :tipuri, metode, instrumente;
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
18
eficient proiectele, atunci ei au ne-oie de orientare, consiliere i monitori7are discret /n toate fa7ele
acti-itii. Profesorul rm.ne aadar un factor esenial al procesului, mai ales dac proiectul este folosit i
ca instrument de e-aluare a re7ultatelor colare.
Carcinile profesorului -i7ea7 organi7area acti-itii, consilierea :d sugestii pri-ind surse sau proceduri; i
/ncura9area participrii ele-ilor1 este esenial neimplicarea sa /n acti-itatea propriu,7is a grupurilor de
ele-i :ls.nd grupul s lucre7e singur /n cea mai mare parte a timpului;, inter-enia sa fiind minim i doar
atunci c.nd este absolut necesar. $uarea de deci7ii pentru re7ol-area pe cont propriu de ctre ele-i a
dificultilor /nt.mpinate constituie o parte important a /n-rii prin proiect. (ste /ns la fel de important
s se e-ite ca ele-ii s fie pui /n situaia de a a-ea eecuri ma9ore, cci eecul are o important influen
negati- asupra /n-rii. @sigurarea i e-idenierea succesului :c6iar dac este -orba de succese mici sau
parialeS; fiecruia dintre ele-i este una dintre sarcinile importante ale profesorului.
(ste foarte important ca instruciunile emise de profesor s fie clare, specifice i s conin i o limit de
timp pentru /ndeplinirea obiecti-elor. (ste foarte eficient s se scrie instruciunile pe tabl, foi de 6.rtie i
s se preci7e7e rolurile /n grup :de e8. secretar ? scrie ideile emise de participani1 mediator ? asigur
participarea tuturor membrilor grupului la discuii1 timer ? urmrete /ncadrarea /n limitele de timp
stabilite1 raportor ? pre7int /ntregii clase conclu7iile grupului;.
(sena proiectului const0
5. <ntr,un scop concret care s permit folosirea limbii strine pentru comunicare /n conte8te
autentice1
!. <ntr,o responsabilitate comun a ele-ilor i a profesorului /n planificare i e8ecuie1
3. <ntr,o sarcin concret /n care acti-itile ling-istice i acti-itile practice :scrisul, tiprirea,
pictarea, decuparea etc.; se /ntreptrund1
4. <ntr,o utili7are autonom a unor mi9loace au8iliare :costume, computer, aparat foto, microfon,
camer de luat -ederi, dicionare, scrisori, creioane, foarfece etc.;
5. <n dob.ndirea unei e8periene concrete, practice, e8tins dincolo de clas.
E+a"-ar'a c- a;-tr-" ,ri'ct-"-i. (le-ii pot fi notai pentru modul de lucru, pentru modul de pre7entare
i/sau pentru produsul reali7at.
@cti-itatea /n proiect a ele-ilor poate fi e-aluat pe cinci dimensiuni0
5; ,'rar'a c- 3a,t', c!c',t', )',ri!)'ri re7ultate din /n-are :dac cerina este ca ele-ii s,i
elabore7e proiectul pe ba7a cunotinelor i /nelegerii dob.ndite /n coal, ei au oca7ia astfel s
selecte7e i s decid ce date, fapte, concepte, deprinderi doresc s includ /n proiect;1
!; c$,'t'!'"' )' c$-!icar' ? se pot urmri toate categoriile de competene de comunicare at.t pe
perioada elaborrii proiectului, c.t i la pre7entarea acestuia :proiectele ofer ele-ilor oca7ii de
comunicare cu un public mai larg0 cu profesorii, cu ali aduli i colegi /ntr,un efort de colaborare i, nu
/n ultimul r.nd, cu ei /nii;1
3; ca"itat'a $-!cii :sunt e8aminate /n mod obinuit ino-aia i imaginaia, 9udecata i te6nica estetic,
e8ecuia i reali7area, de7-oltarea unui proiect pentru a pune /n lumin un anumit concept;1
4; r'3"'cia :capacitatea de a se distana fa de propria lucrare, de a a-ea permanent /n -edere obiecti-ele
propuse, de a e-alua progresul fcut i de a face rectificrile necesare;. (le-ul a9unge cu timpul s
interiori7e7e aceste practici, astfel /nc.t a9unge la performana de a,i aprecia singur munca. %n plus,
c.nd ele-ul continu s cree7e /ntr,un anumit gen, se familiari7ea7 cu criteriile acestuia i /n-a
progresi- s g.ndeasc /n acel domeniu.
5; ,r)-2-" ,ri'ct-"-i ? /n msura /n care se face e-aluarea competenelor ele-ului aa cum sunt ele
materiali7ate /n produs, i !- a unor aspecte ale proiectului nerele-ante pentru /n-area care se dorete a
fi e-aluat.
(-aluatorul este interesat i de alte dou aspecte0 ,r3i"-" i!)i+i)-a" al ele-ului :ceea ce e-idenia7
proiectul /n domeniul capacitilor cogniti-e i al stilului de /n-are ale ele-ului; i, respecti-, modul /n
care ele-ul s,a implicat /n c$-!icar'a (i c,'rar'a nu numai cu ali ele-i, dar i cu profesori, e8peri
din e8terior, precum i folosirea 9udicioas de ctre acesta a diferitelor resurse :bibliotec, internet;.
(8periena a artat c proiectele pot ser-i foarte bine mai multor scopuri0 ele anga9ea7 ele-ii pe o perioad
de timp semnificati-, determin.ndu,i s conceap sc6ie, s le re-i7uiasc i s reflecte7e asupra lor1 pe
ba7a lor se de7-olt relaii inter,personale, cooperare1 ofer oportuniti de comunicare i utili7are a limbii
moderne /n conte8te autentice1 ofer o ucenicie pentru tipul de munc ce -a fi desfurat dup /nc6eierea
colii1 permit ele-ilor s,i descopere Qpunctele forte= i s le pun /n -aloare0 mobili7ea7 un sentiment al
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
19
implicrii, gener.nd o puternic moti-aie interioar1 i, probabil lucrul cel mai important, constituie un
cadru propice /n care ele-ii pot demonstra /nelegerea i competenele dob.ndite prin parcurgerea
curriculum,ului colar.
PORTOFOLIUL PENTRU LIM&I MODERNE
este un document sau o culegere structurat de documente /n care fiecare titular :ele- / persoan care
studia7 limbi strine; poate s reuneasc de,a lungul anilor i s pre7inte /ntr,un mod sistematic
calificati-ele, re7ultatele i e8perienele pe care le,a dob.ndit /n /n-area limbilor precum i eantioane din
lucrri personale. #a e8emplu ar putea fi luat =Portofoliul (uropean al $imbilor= :pentru aduli;, (TE@$C
? @$3(.
$a ba7a acestui portofoliu se afl dou obiecti-e ma9ore0
- moti-area ele-ului :celui care /n-a; prin recunoaterea eforturilor sale i di-ersificarea studierii
limbilor la toate ni-elurile de,a lungul /ntregii -iei1
- pre7entarea competenelor ling-istice i culturale dob.ndite
#onceput ca un document personal /n care ele-ul poate s /nscrie calificati-ele i e8perienele sale
ling-istice, portofoliul conine trei pri0
- un paaport :carnet; care atest calificrile formale naionale1
- o biografie ling-istic ce descrie competenele atinse /n domeniul limbilor strine i e8periena
de /n-are. Ce utili7ea7 scri de e-aluare i autoe-aluare care se regsesc /n #adrul european comun de
referin.
- un dosar care conine alte materiale cu pri-ire la procesul de /n-are, obiecti-ele fi8ate de
titular, Ucarnetul de bordV, cu notaiile pri-ind e8perienele de /n-are, eantioane din lucrri
personale i / sau documente
=Portofoliul (uropean al $imbilor= ar putea fi folosit ca model pentru elaborarea portofoliilor ele-ilor. <n
acest ca7, dosarul care ar face parte din portofoliul ling-istic al ele-ului ar putea conine documente cum ar
fi0
o list cu te8te literare sau de alt natur citite /ntr,o limb strin :sub form imprimat sau
electronic;1
o list de te8te pre7entate audio,-i7ual, ascultate / -7ute :emisiuni de radio / 32, filme, casete audio,
-ideo, #',)O&,uri etc.;1
inter-iuri scrise sau pe caset audio, integrale sau sec-ene1
rspunsuri la c6estionare, la inter-iuri1
proiecte / pri de proiecte reali7ate1
traduceri1
fotografii, ilustraii, pliante, afie publicitare, cola9e, mac6ete, desene, caricaturi :reproduceri / creaii
personale;1
te8te literare :poe7ii, fragmente de pro7;1
lucrri scrise curente / teste1
compuneri / creaii literare personale1
contribuii personale la re-iste colare1
e8trase din pres i articole redactate pe o tem dat1
coresponden care implic utili7area unei limbi strine.
Portofoliul se reali7ea7 prin acumularea /n timp, pe parcursul colaritii, a acelor documente considerate
rele-ante pentru competenele deinute i pentru progresul /nregistrat de ele-.
'osarul -a pre7enta la /nceput o list cu documentele e8istente, organi7at fie tematic, fie tematic i
cronologic. 'ocumentele dosarului se acumulea7 fie la cererea profesorului, fie la dorina ele-ului :care
-a include acele documente pe care le consider ca fiind semnificati-e pentru propriul progres; i -or fi
alese astfel /nc.t s arate etapele /n e-oluia ele-ului.
Portofoliul permite ele-ului0
- s,i pun /n e-iden ac6i7iiile ling-istice1
- s,i planifice /n-area1
- s,i monitori7e7e progresul1
- s ia parte acti- la propriul proces de /n-are.
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
20
Portofoliul permite profesorului0
- s /neleag mai bine obiecti-ele i ne-oile ele-ului1
- s negocie7e obiecti-ele /n-rii i s stimule7e moti-aia1
- s programe7e /n-area1
- s e-alue7e progresul i s propun msuri i aciuni de remediere unde :i dac; este ne-oie1
- s e-alue7e acti-itatea ele-ului /n ansamblul ei.
Profesorul poate proiecta un portofoliu /n raport de obiecti-ele / competenele din #urriculumul naional i
de situaia /n care /l -a utili7a. Perioada de reali7are a portofoliului de ctre ele- -a fi mai /ndelungat i /i
-a fi adus la cunotin.
Limba francez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
21