Sunteți pe pagina 1din 13

Referat: Proiectul Rosia Montana si impactul sau asupra protectiei mediului (seminar)

Dr. Mediului Curs 1


Ordonanta 195/2005 Leea cadru cu pri!ire la protectia mediului in Romania"
Mediul repre#inta un ansam$lu de componente si elemente naturale ale terei% respecti!
aer% apa% sol% su$sol% toate straturile atmosferice% fl ora% fauna% inclusi! om% intre toate acest
elemente e&istaand leaturi"
'omunitatea internationala a decis sa trate#e pro$lemele mediului prin masuri colecti!e
la ni!el lo$al pe care a cautat sa le defineasca si sa le aplice printr(un cadru international
adec!at" )cest cadru s(a format in timp si se afla intr(o e!olutie dinamica cuprin#and masuri
leale cu caracter o$liatoriu in forma tratatelor sau con!entiilor sau cu caracter neo$liatoriu
su$ forma declaratiilor% re#olutiilor sau seturilor de linii directoare si orientari politice% masuri
institutionale si mecanisme de finantare !ia$ile"
'omunitatea internationala s(a reunit pentru prima data in cadrul Conferitei de la
Sockholm pri!ind mediul uman in 19*2 pentru a de#$ate pro$lema mediului lo$al"
+n urma conferintei au re#ultat:
,eclaratia de la -toc./olm continand 20 de principii1
Planul de actiune pentru mediul uman cu 2 componente respecti!: Proramul
pentru e!aluarea mediului lo$al% )cti!itatile pentru manaementul mediului%
Masurile de spri3in1
Proramul 4atiunilor 5nite pentru Mediu% al carui consiliu de conducere si
secretariat au fost infiintate in 19*2 de catre )dunarea enerala a O45"
6ondul !oluntar pentru mediu% infiintat in 19*2 in conformitate cu procedurile
financiare ale 4atiunilor 5nite"
7oate acestea sunt considerate a fi piatra de temelie a primului cadru international pentru
tratarea pro$lemelor mediului"
'onferinta a fost dominata in principal de pro$lemele de mediu si a condus la cresterea
constienti#arii pu$lice in acest domeniu"
'onferinta a recunoscut ca pro$lemele de mediu ale tarilor industriali#ate (cum sunt:
deradarea /a$itatelor% to&icitatea si ploile acide) nu repre#inta pro$leme neaparat importante
pentru toate statele% adica strateiile de de#!oltare nu indeplinesc necesitatile si prioritatile
tarilor si comunitatilor celor mai sarace"
Pro$lemele lo$ale ale mediului au inceput sa de!ina predominante si au creat
necesitatea initierii unor actiuni suplimentare pentru cresterea constienti#arii pu$lice care sa
determine comunitatea internationala sa ia in timp util masuri functionale atat pe plan
international cat si national"
8!aluarea efectelor acestor noi pro$leme de mediu a condus la recunoasterea faptului ca
s(a reali#at un prores prea redus in interarea protectiei mediuluiin politicile si acti!itatiile de
de#!oltare% respecti! o$iecti!ul consacrat in principiul 12 al ,eclaratiei de la -toc./olm nu a
fost reali#at"
2. Conferinta de la Rio din 1992 pri!ind mediul si de#!oltarea"
La aceasta conferinta au participat 115 sefi de state si a fost recunoscuta oficial
necesitatea de a intera de#!oltarea economica si protectia mediului in o$iecti!ul de de#!otare
dura$ila"
+n urma acestei conferinte au re#ultat:
( ,eclaratia de la Rio continand 2* de principii1
( )enda locala 21 care constituie un plan de actiune pentru de#!oltarea dura$ila
cu incepere din secolul 99+% concreti#ata in :0 de capitole destinate unor domenii de prorame
specifice structurate in termenii $a#ei de actiune a o$iecti!elor de reali#are a acti!itatiilor care
tre$uiesc efectuate si respecti! a modalitatiilor de implementare1
)enda 21 repre#inta un proram de actiune ce !a fi aplicat de u!erne in toate
sectoarele in care acti!itatea economica afectea#a mediul1
( 5n document fara putere o$liatorie care contine principiile pentru manaementul
conser!arii si de#!oltarii dura$ile a tuturor tipurilor de paduri1
( Mecanismul de finantare pentru implementarea )endei locale 211
( Orani#area institutionala a 'omisiei modndiale pentru de#!oltarea dura$ila1
( 'arta pamantului contine drepturile si o$liatiile fundamentale ale statelor si
implicit ale cetatenilor in domeniul protectiei mediului% cuprin#and 2* de principii fara forta
3uridica o$liatorie"
( 'on!entia pri!ind sc/im$arile climatice care repre#inta un ana3ament ferm al
statelor ca pana in anul 2000 sa(si reduca emisiile de dio&id de car$on in atmosfera la ni!elul
anului 1990"
)cest ana3ament a a!ut si are repercursiuni asupra de#!oltarii economice atat a statelor
de#!oltate cat si a celor aflate in curs de de#!oltare"
( 'on!entia pri!ind di!ersiteatea $ioloica pre!ede amsurile ce tre$uiesc luate
pentru prote3area ecosistemelor si a di!erselor forme de !iata"
8!aluarea proresului reali#at la 5 ani de la 'onferinta de la Rio a e!identiat o serie de
deficiente leate in particular de ec/itatea sociala si de saracie"
)ceste aspecte au fost e!identiate prin:
( reducerea asistentei oficiale acordate pentru de#!oltare1
( esecul im$unatatirii% respecti! transferuld e te/noloie1
( incapacitatea de a reduce ni!elurile e&cesi!e de productie si de consum"
3. Summitul mondial pentru dezvoltare durabila de la ohannesbur! din 2""2
)u participat peste 100 de state" +n cadrul acestei conferite au fost luate o serie de masuri
pentru reducerea saraciei si prote3area mediului"
)ceste masuri se refera% in principal% la domenii precum: apa% sanatatea% eneria%
aricultura si dei!ersitatea $ioloica"
'ele mai importante documente adoptate au fost:
( ,eclaratia politica
( Planul de implementare
+n ,eclaratia Politica% sefiid e state si(au reafirmat responsa$ilitatea comuna de a face
prorese si de a im$unatatii protectia mediului% de#!oltarea sociala si cea economica"
Planul de implementare a fost compus din 9 capitole si a fost primit diferit de
participantii la summit"
#. Conferinta de la Copenha!a privind schimbarile climatice din 2""9
'onferinta a a!ut loc deorarece in 199* a e&pirat protocolul de la ;<oto pri!ind
sc/im$arile climatice"
4u s(a a3uns la un acord al statelor participante"

$utorizarea activitatiilor cu impact semnificativ asupra mediului
$cordul de mediu repre#inta un act te/nico(3uridic emis de utoritatiile competente
pentru protectia mediului care confirma interarea aspectelor pri!ind protectia mediului in planul
sau proramul supus apro$arii"
$uditul de mediu repre#inta un instrument manaerial de e!aluare sistematica%
documentata% periodica si o$iecti!a a performantei orani#atiei% dar si a proceselor destinate
protectiei mediului cu scopul de a facilita controlul manaementului practicilor cu posi$il impact
asupra mediului si respecti! de a e!alua respectarea politicii de mediu% inclusi! reali#area tuturor
o$iecti!elor de mediu ale orani#atiei"
$utorizatia de mediu repre#inta un act te/nico(3uridic emis de autoritatiile competente
pentru protectia mediului prin care sunt sta$ilite conditiile si parametrii de functionare a unei
acti!itati e&istente sau a unei acti!itati noi cu posi$il impact semnificati! asupra mediului%
necesar pentru punerea in functiune"
$utorizatie inte!rata de mediu ( repre#inta un act te/nico 3uridic emis de autoritatiile
competente conform dispo#itiilor leale in !ioare pri!ind pre!enirea si controlul interat al
poluarii"
$vizul pentru stabilirea obli!atiilor de mediu este un act te/nico(3uridic emis de
autoritatiile competente pentru protectia mediului in ca#ul sc/im$arii titularului unei acti!itati cu
impact asupra mediului% in ca#ul !an#arii pac/etului ma3oritar de actiuni% in ca#ul !an#arii de
acti!e% in ca# de fu#iune% de di!i#are% faliment% concesionare% lic/idare% incetarea acti!itatii a!and
ca scop sta$ilirea o$liatiilor de meadiu ca pre!ederi ale unui proram pentru conformare in
!ederea asumarii acestora de catre partiile implicate in situatiile mentionate"
$viz %atura 2""" este un act te/nico 3uridic emis de autoritatea competenta care
confirma interarea aspectelor pri!ind protectia /a$itatelor si a speciilor de flora si fauna"
&ticheta ecolo!ica ( este un sim$ol rafic sau un scurt te&t descripti! aplicat pe am$ala3%
intr(o $rosura sau alt document informati! care insoteste produsul si care ofera informatii despre
cel putin unul si cel mult 2 tipuri de impact asupra mediului"
&valuarea de mediu ' repre#inta ela$orarea raportului de mediu cu consultarea
pu$licului si a autoritatiilor pu$lice interesante de efectele implementarii planurilor si
proramelor cu luare in considerare a raportului de mediu si a re#ultatelor acestor consultari in
procesul deci#ional si asiurarea informarii asupra deci#iei luate"
Perioada de !ala$ilitate in ca#ul $utorizatiei de mediu este de ( ani) iar in ca#ul
$utorizatiei inte!rate de mediu este de 1" ani.
)utori#atia de mediu poate fi suspendata pentru o perioada de ma&im 0 luni% timp in care
acti!itatea proiectului% respecti! proramului este sistata si poate sa fie reluata doar la resta$ilirea
parametrilor pre!a#uti in autori#atia de mediu si care nu au fost respectati"
La aparitia unor modificari la structura proramului sau proiectului autori#atia de mediu
poate fi re!i#uita prin depunerea de documentatie suplimentara la autoritatea competenta"
)cordul de mediu odata emis este !ala$il pe toata perioada aplicarii proiectului sau
proamului% insa acesta isi pierde !ala$ilitatea daca lucrarile de mediu pentru care a fost emis nu
incep in termen de 2 ani de la data emiterii acordului" 6ac e&ceptie de la aceasta reula
proiectele cu finantare e&terna pentru care acest act este !ala$il pe toata perioada de desfasurare
a proiectului% pana la finali#area in!estitiei"
Dezvoltare durabila * repre#inta o de#!oltare ce corespunde necesitatiilor pre#entului
fara insa a compromite necesitatiile eneratiilor ce !or !eni dupa noi"
+oluarea * repre#inta introducerea directa sau indirecta a unui poluant care poate aduce
pre3udicii sanatatii umane sau calitatii mediului sau dauna $unurilor materiale ori cau#a o
deteriorare sau o impiedicare a utili#arii mediului in scop recreati! sau in alte scopuri leitime"
+oluant ' repre#inta orice su$stanta% preparat sau su$ forma a#oasa% lic/ida% de !apori
ori de enerie% radiatie electromanetica% termica% fonica sau !i$ratii care introduse in mediu
peste anumite limite pro!oaca de#ec/ili$re si pot aduce daune mediului si componentelor
acestuia"
+re,udiciu ecolo!ic * repre#inta un efect cuantifica$il in cost al daunelor asupra sanatatii
oamenilor% $unurilor sau mediului pro!ocat prin poluanti% acti!itati daunatoare sau de#astre"
+rotectia ,uridical a apelor
Leea 10*/1990% 'onstitutia Romaniei% O5= 195/2005 Protectia cantitati!a si calitati!a
)pa este o resursa naturala% reenra$ila si limitata% fiind unul dintre elementele
component ale mediului si fiind un element indispensa$il pentru !iata si in acelasi timp materie
prima pentru acti!itati producti!e% sursa de enerie sic ale de transport"
Prin relementarile leale se urmareste conser!area% de#!oltarea si protectia resurselor de
apa% protectia impotri!a oricaror forme de poluare% asiurarea alimentarii cu apa pota$ila a
populatiei% apararea impotri!e inundatiilor si a oricaror fenomene /idrometeoroloice
periculoase"
Multa !reme apa a fost considerate o resursa inepui#a$ila% dar intensificarea si
di!ersificarea utili#arii apei in conte&tual cresterii proressi!e a populatiei pe 7erra% radul inalt
de ur$ani#are% aparitia si de#!oltarea unor noi industrii% mari consmatoare de apa impun folosirea
rationala a acestui $un comun si in acelasi timp a asirii unor solutii in ceea ce pr!esc apele u#ate
(reciclare si respecti! solutii pentru desalini#are)"
'riterii de clasificare a apelor
( ,upa administrarea lor:
)pele nationale sunt flu!iile% raurile% paraurile% canalurile si lacurile na!ia$ile interioare% dar si
apele flu!iale si raurile de frontiera sta$ilite prin acte 3uridice internationale"
)pele teritoriale sunt cele cuprinse de la tarm spre lar% limitele fiind sta$ilite de fiecare stat prin
lee"
)pele internationale sunt cele la care statul roman este ri!eran cu alte state% cele cu care intra%
sau trec prin ranitele tarii% precum si cele cu pri!ire la care interesele unor state au fost
recunoscute prin tratate sau con!entii international"
( ,upa destinatia lor economica
)pe de u# eneral destinate in principal satisfacerii ne!oilor populatiei"
)pe destinate industriilor sau ariculturilor
)pe cu destinatii special (pentru pescuit% pentru na!iatie% pentru producerea de enerie% etc)"
( ,upa forma de proprietate
)pe apartinand domeniului pu$lic sunt cele de suprafata cu al$iile mai mari de 5 .m"
)pe apartinand domeniului pri!at sunt cele cu ali$i mai mici de 5 .m"
+n conformitate cu Leea )pelor 10*/1990% apele fac parte din patrimonial pu$lic si astfel
protectia si de#!oltarea dura$ila a acestora sunt acti!itati de interes eneral"
)dministrarea domeniului pu$lic al apelor% dar si estionarea calitati!a si cantitati!a a acestora
se reali#ea#a de 'ompania 4ationala >)pele Romane? si filialele acesteia% aflate su$
coordonarea Ministerului Mediului"
)pele necesita protecti!e atat dpd! cantitati!% cat si calitati!"
,pd! calitati! se urmareste inlaturarea oricaror forme de poluare de natura fi#ica% c/imica%
$ioloica peste limitele admise de lee"
Poluarea apelor repre#inta midificarea directa sau indirect a compo#itiei acesteia sau a starii
apelor ca urmare a acti!itatii omului"
=ospodarirea apelor repre#inta un ansam$lu de mi3loace te/nice% masuri leislati!e% economice%
administrati!e ce duc la utili#area% !alorificarea si mentinerea resurselor de apa in conditii $une
pentru satisfacerea necesitatilor economice si sociale% de asemenea la protectia impotri!a
epui#arii si a poluarii% precum si la pre!enirea si com$aterea actiunilor distructi!e ale apelor"
O$liatii ale utili#atorilor de apa
( -a respecte nrmele de consum de apa pe acti!itate1
( -a economiseasca apa prin folosirea 3udicioasa% recirculare si folosire repetata1
( -a asiure intretinerea si repararea instalatiilor si a sistemelor de alimentare cu apa1
( -a adopte te/noloii cu cerinte de apa reduse si cat mai putin poluante1
( -a urmareasca starea calitatii apelor su$terane din #ona de influenta a depo#itelor de
re#iduri1
( -a intocmeasca planuri de pre!enire si com$atere a poluarii accidentale sis a ia
masuri de inlaturare a cau#elor"
+ncalcarea deispo#itiilor leale cu pri!ire la protectia apelor atrae raspunderea disciplinara%
ci!ila sau penala% dupa ca#"
+nfractiuni in domeniul protectiei apelor:
( 8!acuarea% infectarea sau aruncarea in apele de suprafata sau su$terane a deseurilor
ce pot sc/im$a caracteristicile apei1
( 5tili#area resurselor de apa fara autori#atie de ospodarire a acestora1
( Otra!irea in masa
( Pro!ocarea de epidemii ce pot a!ea consecinte deose$it de ra!e1
( Poluarea resurselor de apa ce pot produce daune utili#atorilor"
+rotectia ,uridical a solului si a subsolului
O= 195/2005 Leea 6ondului 6unciar%
Leea nr 1@/1@/1991
-ol: Protectia cantitati!a (nu ii sc/im$i destinatia) si calitati!a (fertili#are in natural)
-u$solului: resursele care e&ista tre$uie e&ploatate in folosul nostrum% al tuturor"
7erenurile% indifferent de forma de proprietate pu$lica sau pri!ate% constituie fondul
funciar al Romaniei"
6ondul funciar cuprinde: terenurile aricole% terenurile cu destinatie forestiera% terenurile
aflate permanent su$ ape% terenurile din intra!ilan% terenurile cu destinatii special% etc"
7erenurile aricole sunt cele mai intalnite mi3loace de productie in aricultura% ceea ce
impune prote3area lor prin toate mi3loacele% inclusi!e cele 3uridice"
-olul repre#inta stratul superior si afanat al scoartei pamantesti in care se de#!olta !iata
!eetala si care constituie cel mai important component al terenurilor aricole"
-olul este limitat ca intindere% iar odata distrus acesta nu se poate reface% deoarece nu se
pot reproduce conditiile si istoria formarii sale"
-olil ca orice factor de mediu este supus permanent poluarii si deradarii"
-olul suporta numeroase consecinte neati!e datorita ero#iunii sale prin poluare in urma
contactului ci aerul si apa poluata% dar si ca urmare a acti!itatii necorespun#atoare desfasurate de
catre om"
Poluare solului este deci re#ultatul oricarei actiuni care produce derelarea functionarii
normale a solului ce se manifesta prin dradarea de natura fi#ica% c/imica% $ioloica% ce
afectea#a neati! fertilitatea sa"
-olul este prote3at atat dpd! cantitati! % cat si calitati!"
Prin protectia cantitati!a a terenurior aricole se urmareste folosirea complete a acestora
si pastrarea destinatiei lor economice si e!itarea micsorarii fondului funciar respecti!e"
Prin protectia calitati!a a solului se urmareste pastrarea potentialului producti!e al solului% dar si
pre!enirea si inlaturarea deradarii calitatii fi#ice% c/imice si $ioloice a acestuia"
+ncalcarea dispo#itiilor leale cu pri!ire la protectia solului atrae dupa ca# raspunderea
de natura contra!entionala% ci!ila si respecti!e penala"

-u$solul repre#inta o parte component a teritoriului de stat% fiind repre#entat prin spatial
fi#ic situate su$ sol si a!and forma eometrica a unui con nereulat cu $a#a constituita din sol si
cu !arful in central pamantului"
Protectia 3uridical a su$solului se refera la e&ploatarea rationala a $oatiilor sale natural%
a formatiunilor eoloice accesi$ile lucrarilor de cercetare si prospectiuni eorafice"
+ntre sol si su$sol e&ista o stransa leatura de natura oranic ceea ce a determinat
leiuitorul sa relemente#e in acelasi conte&t reimul 3uridic si protectia celor doua component"
Prin $oatiile su$solului inteleem: minereurile% #acamintele de car$uni% petrol% a#e
natural% pesteri% !estiii ar/eoloice% comori inropate etc"
-u$solul si $oatiile sale sunt e&puse permanent poluarii% iar resursele su$solului sunt
supuse unei e&poatari irationale"
Persoanele fi#ice sau 3uridice care prospectea#a sau e&ploatea#a resursele su$solului au o
serie de o$liatii:
( -a solicite acord% respecti!e autori#atie de mediu potri!it leii sis a respecte
pre!ederile continute in acesta"
( -a reface terenurile afectate% aducandu(le la parametrii producti!e si ecoloici
naturali"
( -a anunte autoritatile pentru protectia mediului despre orice situatie accidental care
pune in ericol ecosistemul terestru sis a actione#e pentru refacerea acestuia"
+ncalcarea dispo#itiilor leale pri!itoare la protectia su$solului poate atrae dupa ca#
raspunderea contra!entionala% ci!ila sau penala"
Protectia juridical a atmosferei
( Ordonanta 195/2005
)tmosfera masa de aer ce incon3oara 7erra% inclu#and si stratele de o#on" +n present in
leislatia tarii noastre nu e&ista o lee speciala cu pri!ire la protectia atmosferei"
'ele mai importante acte leislati!e cu pri!ire la protectia atmosferei sunt:
( 'onstitutia Romaniei
( Ordonanta 195/2005 cu pri!ire la protectia mediului modificata si completata"
( Leea nr 2:/199: pentru ratificarea 'on!entiei cadru a 4atiunilor unite pri!ind
sc/im$arile climatic semnata la Rio in 1992"
Poluarea aerului nu cunoaste ranite% de aceea tre$uie sa e&iste o stransa cola$orare
international pe $a#a unor con!entii pentru stoparea acestuiui fenomen"
)erul alaturi de apa si /rana constituie un element !ital fara de care omul si toate
!ietuitoarele nu ar putea e&ista% de aceea este ne!oie sa se ia toate masurile pentru protectia
atmosferei dar si pentru pastrarea puritatii aerului"
Poluarea atmosferei repre#inta introducerea in mediu direct sau indirect a unor su$stante
sau enerii care peste anumite limite pot a!ea efecte noci!e asupra sanatatii oamenilor% dar si al
!ietuitoarelor"
Omul prin acti!itatiile sale contri$uie la sc/im$area calitatii aerului% dar pot inter!enii in
acelasi timp si fenomene natural cum ar fi: furtuni de nisip% emanatii de a#e% eruptii !ulcanice
etc"
O consecinta ra!a a poluarii atmosferei o repre#inta diminuarea stratului de o#on%
constatandu(se astfel o crestere semnificati!a a numarului ca#urilor de cancer de piele% eruptii
cutanate etc"
Ritmul de crestere economica% industriali#area e&cesi!a% cresterea numarului de
autoturisme au contri$uit intr(o amsura din ce in ce mai mare la deradarea puritatii aerului" +n
procesul poluarii aerulu distinem 2 etape% respecti!e:
( 8misia su$stantelor poluante
( 7ransmiterea acestora prin curentii de aer in diferite directii
( 'oncentrarea acestora in apropierea solului indiferent de starea fi#ica a poluatilor"
Potri!it 'onstitutiei Romaniei% statul este o$liat sa ia masuri pentru asiurarea iienei si
a sanatatii pu$lice sis a asiure refacerea si ocrotirea mediului% precum si mentinerea ec/ili$rului
ecoloic prin protectia atmosferei si urmareste pre!enirea% limitarea deteriorarii precum si
ameliorarea calitatii acesteia pentru a e!ita manifestarea unor efecte neati!e asupra emdiului%
sanatatii oamenilor si a $unurilor material"
-tatul se implica in asiurarea puritatii aerului% dar in acelasi timp si persoanele fi#ice si
3uridice au mai multe o$liatii in pri!inta protectiei atmosferei% printer care:
( -a respecte reulamentele pri!ind protectia% adoptand masuri te/noloice adec!ate de
retinere si neutrali#are a poluantilor atmosferici"
( -a adopte instalatii te/noloice care sunt surse de poluare cu sisteme de masura
( -a im$unatateasca performantele te/noloice in scopul reducerii emisiilor
( -a asiure la cererea autoritatiilor pentru protectia mediului diminuarea% modificarea sau
incetarea acti!itatii eneratoare de poluare"
( -a asiure masuri si dotari speciale pentru i#olarea si protectia fonica a surselor
eneratoare de #omot"
Raspunderi si sanctiuni
Incalcarea dispozitiilor legale cu privire la protectia atmosferei atrage dupa caz
raspunderea contraventionala, civila si respective penala.
Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte:
( +ncalcarea o$liatiilor autoritatiilor central si locale prin care detinatorii de terenuri sunt
o$liati sa intretina si sa e&tinda perdelele !er#i% spatiile !er#i% ardurile !ii etc" pentru
in$unatatirea capacitatii de reenerare a atmosferei"
( +ncalcarea dispo#itiilor leale pentru diminuarea sau incetarea acti!itatilor deneratoare de
poluare
( 4eaplicarea masurilor corespun#atoare pentru pre!enirea emanarii de fum% re#iduri
lic/ide sau solide% precum si producerea de #omot ce depaseste limitele ma&ime stailite
de normele de iiena pentru #onele locuite"
'onstituie infractiune in domeniul protectiei atmosferei urmatoarele fapte:
( 4edotarea instalatiilor care sunt surse de poluare cu sisteme de masura"
( 4erespectarea o$liatiilor de im$unatatire a performantelor te/noloice in scopul
reducerii emisiilor"
( Producerea de #omote peste limitele admise% daca prin acestea se adduce atinerea
sanatatii umane"
'onstatarea infractiunilor se face din oficiu% de catre oranelle de urmarire penala
conform competentei leale"
+rotectia ,uridical a padurilor
Padurile ocupa% in present% o treime din suprafata toatala a teritorilui tarii noastre% a!and
nu numai o !aloare economica (insemnata)% ci indeplinind si o serie de functii in:
( )pararea teritorilor aricole impotri!a secetei
( +mpiedicarea surparilor si alunecarilo de teren
( Procesul de ameliorare si de refacere a calitatilor natural ale solului
( Purificarea aerului prin producerea de o&<en
( 'resterea !anatului
( 'reerea de conditii natural pentru statiunile $alneo(climaterice
7oate aceste roluri fac ca protectia padurilor sa ai$a o insemnatate deose$ita% iaar e&ploatarea lor
sa se faca% a!andu(se in !ederea pre!ederile principiului de#!oltarii dura$ile"
Relementarile leale cu pri!ire la protectia padurilor se reasesc in O= nr" 195/2005 pri!ind
protectia mediului si in 'odul sil!ic reprodus prin Leea nr :0/200@"
4otiuena de fon forestier
+n cadrul fondului forestier national sunt incluse atat padurile% apartinand persoanelor fi#ice% cat
si cele aflate su$ controlul statului" 7oate constituie un $un de interes national% statul
e&ercitandu(si controlul asupra mediului de ospodarire a fondului forestier si a !eetatiei
forestiere din afara acestuia"
)dministrarea fondului forestier inseamna aplicarea strateiei nationale in domeniul sil!iculturii
si de#!oltarea dura$ila a fondului forestier"
Prin ospodarirea fondului forestier se intelee un ansam$lu de mi3loace lo$ale de orani#are
folosite pentru satisfacerea ne!oilor detinatorilor in !ederea reali#arii unor conditii de !iata cat
mai $une"
=ospodarirea fondului forestier% proprietate pu$lica cuprinde:
( Reconstructia ecoloica
( Reenerarea si inri3irea padurilor
( Protectia padurilor
( Pa#a fondului forestier
( 8&ploatarea masei lemnoase
( =ospodarirea produselor specific fondului forestier"
4otiuena de fon forestier nu se identifica in raport spatial cu notiunea de padure% intre acestea
e&istand un raport de la en al specie"
4ici notiunea de teren forestier nu se identifica cu notiunea de padure% deoarece nu toate
terenurile forestiere sunt acoperite de padure"
,in toatalitatea terenurilor ce alcatuiesc fondul forestier% cea mai importanta cateorie o
repre#inta padurile" )cestea sunt insepara$ile de terenurile pe care se afla si alcatuiesc impreuna
cateoria terenurilor forestiere"
'lasificarea padurilor:
,upa functiile pe care le indeplinesc:
a) =rupa 1 cuprinde:
( Paduri cu functii specific de protecti!e a apelor% a solului% a climei si a o$iecti!elor de
interes natural1
( Paduri de recreere1
( Paduri declarate monumente ale anturii1
( Paduri de protecti!e a enofondului si ecofondului"
$) =rupa 2 cuprinde paduri cu functii de productie si de protecti!e in care se
urmareste sa se reali#e#e% in principal% masa lemnoasa de calitate superioara% dar
si alte produse ale padurii si concomitant se prote3ea#a calitatea factorilor de
mediu"
Padurile repre#inta nu numai sursa de materie prima (lemn% fructe de padure% ciuperci%
etc)% ci au si un rol deose$it in relarea factorilor climatic si in conser!area si prote3area mediului
natural si artificial"
,etinatorii cu orice titlu ai padurilor au urmatoarele o$iatii:
( -a mentina suprafata impadurita a !edetatiei forestiere din afara fondului forestier% fiind
inter#isa reducerea acesteia1
( -a e&ploate#e masa lemnoasa numai in limita posi$ilitatilor padurilor% aceasta fiind
sta$ilita prin amena3amente sil!ice"
( -a asiure respectarea relementarilor sil!ice de e&ploatare si transport te/noloic al
lemnului
( -a asiure aplicarea masurilor speciale de conser!are pentru padurile cu functii deose$ite%
de protecti!e
( -a asiure e&ploatarea rationala% orani#area si amena3area pa3istilor in functie de
capacitatea de refacere a acestora
( -a sesi#e#e autoritatile competente pentru protetcia mediului despre accidente sau
acti!itati care afectea#a ecosistemele forestiere"
( -a e&ploate#e resursele padurii% ale fondului cineetic si piscicol in limitele potentialului
de reenerare a acestora"
Raspunderea 3uridical
+ncalcarea pre!ederilor cu pri!ire la protectia si conser!area fondului forestier poate atrae dupa
sine raspunderea contra!entionala% ci!ila si penala"
Potri!it O= 195/2005 constituie infractiuni si se pedepsesc potri!it leii urmatoarele fapte:
( ,efrisarea !eetatiei lemnoase din afara fondului forestier situate pe terenuri cu pante
foarte inalte1
( 7aierea sau scoaterea dinr adacini a ar$orilor% puietilor% ar$ustilor1
( ,eradarea terenurilor sil!ice% a impre3urimilor acestora% a $ornelor si semnelor
toporafice"
'onstatarea si cercetarea infractiunilor se face din oficiu de oranele de urmarir penala conform
competentei leale"
+rotectia ,uridica a monumentelor naturii
)ria prote3ata este o #ona delimitata eorafic cu elemente naturale rare desemnata sau
relementata si ospodarita in sensul atinerii unor o$iecti!e specifice de conser!are" )ria
prote3ata este deci un teritoriu prote3at prin lee in cuprinsul caruia se asesc plante% animale%
minereuri% formatiuni eoloice rare ce au o mare importanta din punct de !edere stiintific"
Parcurile nationale suprafete de teren sau de apa ce pastrea#a nemodificat cadrul natural
cu flora si fauna sa in scopul cercetarii stiintifice% recreatiei si turismului"
Prin monument al naturii se intele specii de plante si animale rare sau periclitate% ar$ori
i#olati% formatiuni sau structuri eoloice de interes stiintific sau peisaistic" (e&" Pesteri% c/ei%
cursuri de apa% cascade% locuri fosiliere situate in afara sau in interiorul perimetrelor construite
+n scopul prote3arii monumentelor naturii a fost adoptata in cadrul conferintei din 19*2 de
la -to./olm 'on!entia pri!ind patrimoniul mondial cultural si natural% potri!it careia
patrimoniul natural este constituit din formatiuni fi#ice% $ioloice% eoloice si fi#iorafice ce
constituie /a$itatul speciilor !eetale si animale amenintate sau pe cale de disparitie"
)riile prote3ate si monumentele naturii sunt desemnate prin acte sau relementari cu
caracter normati!% inclusi! prin amena3amente sil!ice% fiind e!identiate in planul ur$anistic si de
amena3are a teritoriului"
)utoritatiile administartiei pu$lice locale la solicitarea aentiilor pentru protectia
mediului pot sa puna su$ ocrotire pro!i#orie in !ederea declararii ca arii prote3ate sau monumete
ale naturii anumite o$iecti!e ce 3ustifica aceasta"
)utoritatea centrala pentru protectia mediului are mai multe atri$utii% respecti!:
( ,eclara noi #one de arii prote3ate sau monumente ale naturii si le incadrea#a pe
cateorii%
( 8la$orea#a% editea#a% tine la #i si difu#ea#a cataloul ariilor prote3ate si a
monumentelor naturii% de asemenea editea#a cartea rosie a speciilor de plante si
animale"
( 'oordonea#a acti!itatea retelei de arii prote3ate"
Raspunderi si sanctiuni
+ncalcarea pre!ederilor leale atrae dupa sine raspunderea ci!ila% contra!entionala sau
penala dupa ca#"
)menda contra!entionala se aplica ori de cate ori se constata sa!arsirea urmatoarelor
contra!entii :
( nedifu#area informatiilor detinute de autoritatea administratiei pu$lice locale
( introducerea in tara a unor specii de plate sau animale !ii
( culeerea sau comerciali#area plantelor
( capturarea% detinerea sau comerciali#area speciilor de animale declarate monumente
ale naturii
Pro$lema raspunderii ci!ile pentru pre3udiciile cau#ate se solutionea#a potri!it
principiului: poluatorul plateste"