Sunteți pe pagina 1din 13

Metode de ridicare n planimetrie Bzu Petru

Pe baza reelei punctelor de triangulaie geodezic sau topografic, se trece la


ridicarea punctelor detaliilor planimetrice de pe suprafaa topografic, folosindu-se metoda
drumuirilor combinate cu metode ajuttoare (metoda radierelor, metoda punctelor echerice,
metoda coordonatelor bipolare). Punctele detaliilor planimetrice vor fi determinate n plan prin
coordonate rectangulare sau prin coordonate polare, pe baza elementelor liniare i unghiulare
msurate pe teren.
Tema lucrrii
!n vederea proiectrii unei construcii s-a efectuat ridicarea unei suprafee de teren
prin metoda drumuirii planimetrice, combinat cu radieri planimetrice.
Datele problemei
". #oordonatele rectangulare ale punctelor de triangulaie, de sprijin, $", i de orientare, %&.
$. 'istanele nclinate, msurate direct pe teren cu panglica de oel de () m, ntre punctele
de drumuire, precum i de la acestea la punctele de radiere.
%. *alorile unghiulare ale direciilor orizontale i unghiurile verticale (zenitale) de pant ale
tuturor direciilor, msurate din fiecare punct de drumuire (staie) cu ajutorul teodolitului.
Lucrarea va cuprinde
". #alculul orientrii din coordonate.
$. *erificarea i compensarea unghiurilor orizontale.
%. #alculul orientrilor prin transmitere.
+. #alculul distanelor orizontale.
(. #alculul coordonatelor relative.
,. *erificarea i compensarea coordonatelor relative.
&. #alculul coordonatelor absolute.
-. #alculul coordonatelor polare i rectangulare ale punctelor de radiere.
Rezolvarea temei
.idicarea n plan a detaliilor suprafeei de teren s-a fcut cu ajutorul drumuirii
planimetrice n circuit nchis, $"-")"-")$-")%-")+-$", sprijinit pe punctul de triangulaie
cunoscut, $". Pentru orientarea drumuirii, din punctul de sprijin, $", s-a vizat un alt punct de
triangulaie cunoscut, %&, msur/ndu-se unghiul de legtur,
)

(fig.,."). *alorile unghiulare


ale direciilor orizontale, din fiecare punct de drumuire, s-au msurat prin procedeul cu zerourile
n coinciden, cu o singur poziie a lunetei. 0nghiurile zenitale de pant s-au msurat viz/ndu-
se pe mir la o valoare corespunztoare nlimii aparatului din fiecare punct de staie. 1ceasta
deoarece condiiile de teren au impus msurarea direct a distanelor nclinate, folosind panglica
de oel de () m. Pentru ridicarea punctelor caracteristice ale detaliilor planimetrice s-a folosit2
metoda radierilor, punctele de radiere fiind ()-, ()3, ("), ("", ("$, ("%, ("+.
"
Metode de ridicare n planimetrie Bzu Petru
4chia drumuirii planimetrice cu radieri.
!n faza de birou, se calculeaz mai nt/i coordonatele punctelor de drumuire, ")",
")$, ")% i ")+, i apoi, n funcie de aceasta se calculeaz coordonatele punctelor de radiere.
5peraiile de calcul se desfoar n urmtoarea ordine2
1.Calculul orientrii din coordonate.
'in coordonatele cunoscute ale punctelor de triangulaie $" i %&, se calculeaz
orientarea direciei de referin,
%& $"

, care va folosi la orientarea drumuirii.


6ai nt/i, se calculeaz coordonatele relative ca diferene a coordonatelor absolute
ale celor dou puncte2
= =
$" %& %& $"
X X x
,%3).)" 7 ,$,",)% 8 9"$-.3- m
= =
$" %& %& $"
Y Y y
%-++.$$ 7 %&3),"( 8 9(+.)&
'eoarece ambele coordonate relative au semnul plus, nseamn c orientarea direciei
se afl n cadranul : i deoarece
y x >
, rezult c orientarea direciei de referin va fi
e;primat de relaia2
=

= =

x
y
arctg
I

%& $"
=
3- . "$-
)& . (+
arctg
$(
g
$&
c
""
cc
$
Metode de ridicare n planimetrie Bzu Petru

#alculul orientrii direciei de referin.
2. Verificarea i compensarea ungiurilor orizontale.
0nghiurile orizontale (interioare) dintre laturile drumuirii se obin din diferenele
valorilor unghiulare ale direciilor nscrise n coloana ( a tabelului, rezult/nd 2
= =
")+ ")" $"
C C
"("
g
&%
c
-%(
g
3-
c
8""(
g
&(
c
= =
$" ")$ ")"
C C
"%3
g
,-
c
= =
")" ")% ")$
C C
")-
g
3,
c
= =
")$ ")+ ")%
C C
"((
g
3%
c
= =
")% $" ")+
C C
&3
g
&"
c
4e face suma unghiurilor orizontale msurate pe teren2
= + + + + =
")+ ")% ")$ ")" $"

i ""(
g
&-
c
9 "%3
g
,-
c
9 ")-
g
3,
c
9 "((
g
3%
c
9&3
g
&"
c
8,))
g
)%
c
1ceast sum ar trebui s fie egal cu suma teoretic a unghiurilor interioara ale unui
poligon cu n laturi, e;primat de relaia2
( ) ( )
g g g
n ,)) $)) $ ( $)) $ = =
dar, din cauza erorilor teodolitului i a erorilor de msurare a unghiurilor pe teren, ntre cele
dou mrimi va e;ista o diferen algebric, pozitiv sau negativ, numit eroare de nchidere pe
unghiuri.
%
Metode de ridicare n planimetrie Bzu Petru
= =

g
i
n f $)) ) $ (

,))
g
)%
c
-,))
g
))
c
8%
c
Pentru a fi acceptat, eroarea trebuie s se ncadreze n tolerana prevzut de
instruciunile tehnice2
T f
, unde
cc c cc c cc c
n T %( % ( () " () " = = =
'eoarece eroarea se ncadreaz n toleran, se realizeaz nchiderea poligonului prin
operaia de compensare a unghiurilor orizontale. #orecia va fi egal i de semn contrar erorii.
= =

f C
-%
c
8%))
cc
4e calculeaz corecia unitar2
cc
u
n
C
C
(
%))
= =

8 -,)
cc
care se repartizeaz n mod egal tuturor unghiurilor msurate obin/ndu-se unghiurile
compensate.

= + =
u C
C


$" $"
""(
g
&(
c
- ,)
cc
8""(
g
&+
c
+)
cc
= + =
u C
C


")" ")"
"%3
g
,-
c
- ,)
cc
8"%3
g
,&
c
+)
cc
= + =
u C
C


")$ ")$
")-
g
3,
c
- ,)
cc
8")-
g
3(
c
+)
cc
= + =
u C
C


")% ")%
"((
g
3%
c
- ,)
cc
8"((
g
3$
c
+)
cc
= + =
u C
C


")+ ")+
&3
g
&"
c
- ,)
cc
8&3
g
&)
c
+)
cc
#a verificare, suma unghiurilor compensate trebuie s fie egal cu suma teoretic2
c g g C
i
n )) ,)) $)) ) $ ( = =

!.Calculul orientrilor prin transmisie.


4e face transmiterea orientrii laturilor drumuirii planimetrice folosindu-se orientarea
direciei de referin,
%& $"

, unghiul de legtur,
)

, considerat neafectat de eroare i


unghiurile compensate,
i

. #u e;cepia laturilor ce pleac din staia iniial unde, la orientarea


direciei de referin se adaug unghiul de legtur,
)

, i respectiv unghiul compensat,


C
$"
,
ncep/nd cu latura a doua, regula de orientare este2 la orientarea precedent se adaug
g
$))
pentru a se obine orientarea invers i unghiul orizontal compensat din staia respectiv< dac
suma depsete
g
+)) sau
g
-)) , se scade un cerc, respectiv dou cercuri.
+
Metode de ridicare n planimetrie Bzu Petru
=ransmiterea orientrilor.
!n acest fel, se obine2
= + =
) %& $" ")+ $"

$(
g
$&
c
""
cc
9%(
g
3-
c
8,"
g
$(
c
""
cc
= + =

C
$" ")+ $" ")" $"

,"
g
$(
c
""
cc
9 ""(
g
&+
c
+)
cc
8"&,
g
33
c
("
cc
= + + =

C g
")" ")" $" ")$ ")"
$))
"&,
g
33
c
("
cc
9
g
$)) 9 "%3
g
,&
c
+)
cc
8"",
g
,,
c
3"
cc
= + + =

C g
")$ ")$ ")" ")% ")$
$))
"",
g
,,
c
3"
cc
9
g
$)) 9 ")-
g
3(
c
+)
cc
8 $(
g
,$
c
%"
cc
= + + =

C g
")% ")% ")$ ")+ ")%
$))
$(
g
,$
c
%"
cc
9
g
$)) 9 "((
g
3$
c
+)
cc
8%-"
g
(+
c
&"
cc
= + + =

C g
")+ ")+ ")% $" ")+
$))
%-"
g
(+
c
&"
cc
9
g
$)) 9 &3
g
&)
c
+)
cc
8$,"
g
$(
c
""
cc
*erificarea operaiei de transmitere a orientrii laturilor drumuirii se face cu relaia2
g
$))
$" ")+ ")+ $"
=


,"
g
$(
c
""
cc
8$,"
g
$(
c
""
cc
-
g
$))
".Calculul distan#elor orizontale.
'eoarece pe teren, s-a e;ecutat msurarea direct a distanelor nclinate,
i
d
,
concomitent cu msurarea direciilor orizontale s-au msurat i unghiurile zenitale, >, ale
terenului pe direciile laturilor drumuirii. .educerea distanelor nclinate la orizont se face cu
relaia2
Z d d
i
sin
)
=
(
Metode de ridicare n planimetrie Bzu Petru
.educerea distanelor nclinate la orizont
!n acest fel, reducerea distanelor nclinate (coloana %, tabelul ,.") cu ajutorul
unghiurilor zenitale de pant (coloana +) s-a fcut cu relaiile2
= =
")" ")" ")" $"
sin Z d d
i o
""".(3? sin 3,
g
+$
c
8 """.(3 m
= =
")$ ")$ ")$ ")"
sin Z d d
i o
-3."+? sin 3,
g
+&
c
8 -3.))m
= =
")% ")% ")% ")$
sin Z d d
i o
&3.$$? sin 3,
g
,3
c
8 &3."" m
= =
")+ ")+ ")+ ")%
sin Z d d
i o
"+).(,? sin ")$
g
-,
c
8 "+".+" m
= =
$" $" $" ")+
sin Z d d
i o
"%3.)3? sin ")%
g
"$
c
8 "%-.3$ m
$. Calculul coordonatelor relative.
#alculul coordonatelor relative ale punctelor drumuirii se face cu ajutorul laturilor i
a lungimilor reduse la orizont ale acestora, pe baza elementelor calculate la punctele % i +,
folosindu-se relaiile2
cos
o
d x =
,
sin
o
d y =

#orect, coordonatele relative ar trebui scrise cu doi indici ns, pentru uurin, ele se
vor nota cu un singur indice. 'e e;emplu, coordonatele relative ale punctului ")" fa de $" se
vor nota cu2
" ")" $"
x x =

i
" ")" $"
y y =

.
,
Metode de ridicare n planimetrie Bzu Petru
#alculul coordonatelor relative i absolute ale punctelor drumuirii
Pentru cele cinci puncte ale drumuirii, s-au obinut pentru coordonatele relative
mrimile2
= =
")" $" " "
cos
o
d x
""".(3?cos "&,
g
33
c
("
cc
8 -")+.%-m
= =
")" $" " "
sin
o
d y
""".(3? sin "&,
g
33
c
("
cc
8 9%3.+( m
= =
")$ ")" $ $
cos
o
d x
-3.))?cos"",
g
,,
c
3"
cc
8 -$%.)% m
= =
")$ ")" $ $
sin
o
d y
-3.))?sin"",
g
,,
c
3"
cc
8 9-(.3, m
= =
")% ")$ % %
cos
o
d x
&3.""?cos$(
g
,$
c
$"
cc
8 9&$.&- m
= =
")% ")$ % %
sin
o
d y
&3.""?sin$(
g
,$
c
$"
cc
8 9%".$$ m
= =
")+ ")% + +
cos
o
d x
"+).+"?cos%-"
g
(+
c
&"
cc
8 9"%+.(( m
= =
")+ ")% + +
sin
o
d y
"+).+"?sin%-"
g
(+
c
&"
cc
8 -+)."% m
= =
$" ")+ ( (
cos
o
d x
"%-.3$?cos$,"
g
$(
c
""
cc
8 -&3.+% m
= =
$" ")+ ( (
sin
o
d y
"%-.3$?sin$,"
g
$(
c
""
cc
8 -""%.3& m
&
Metode de ridicare n planimetrie Bzu Petru
@iind o drumuire planimetric n circuit nchis, ar trebui ca sumele proieciilor laturilor pe cele
dou a;e de coordonate (de fapt sumele algebrice ale coordonatelor relative) s ndeplineasc
condiiile2

=
=
n
i
i
x
"
i

=
=
n
i
i
y
"
, n- nr. de laturi
dar, din cauza erorilor de msurare pe teren a distanelor i unghiurilor, cele dou condiii nu vor
fi ndeplinite rezult/nd dou diferene algebrice, pozitive sau negative, numite erorile de
nchidere pe coordonate.
= =

=
(
" i
i x
x f
9).+3m
= =

=
(
" i
i y
y f
9$.(%m
1ceste erori reprezint componentele de-a lungul celor dou a;e a erorii totale de nchidere a
drumuirii.
= + = + =
$ $ $ $
(% . $ +3 . )
y x T
f f f
$.(&m
ce rezult din faptul c plec/ndu-se din punctul cunoscut $", din cauza erorilor liniare i
unghiulare de msurare se va ajunge ntr-un punct apropiat $"A (fig.,.&). 'in aceast cauz, toate
punctele drumuirii vor fi deplasate fa de poziia corect.
Brorile de nchidere pe coordonate.
Pentru ca msurarea s fie admis trebuie ca eroarea total s nu depeasc tolerana
prescris de instruciunile tehnice care, pentru cazul msurrilor n afara localitilor, este2
-
Metode de ridicare n planimetrie Bzu Petru
= + =
"&%%
))+( . )
D
D T
),+"
4e trece la compensarea drumuirii, operaie prin care se face corectarea
coordonatelor relative cu cantiti proporionale, aduc/ndu-se punctele drumuirii din poziiile
eronate n poziiile corecte.
#oreciile sunt egale i de semn contrar cu erorile2
= =
x x
f C
-).+3m8+3cm i
= =
y y
f C
-$.(%m8-$(%cm
.epartizarea coreciilor se face proporional cu mrimea coordonatelor relative. 4e calculeaz,
mai nt/i, coreciile unitare.
=

=
(
" i
i
x u
x
x
C
C
=
"& . +"+
+3
-).""cmCm
=

=
(
" i
i
y
u
y
y
C
C
=

&% . %")
$(%
-).-"cmCm
i n funcie de acestea, coreciile ce revin fiecrei coordonate relative, rotunjite la centimetri.
@iind vorba de proporionalitate, fiecare corecie unitar se nmulete cu modulul coordonatei
relative astfel nc/t, coreciile pariale pstreaz semnul coreciei unitare i totale.
" "
x C x C
u
x
=
-"$cm =
" "
y C y C
u
y
-%% cm
$ $
x C x C
u
x
=
-%cm =
$ $
y C y C
u
y
-&)cm
% %
x C x C
u
x
=
--cm, =
% %
y C y C
u
y
-$(cm
+ +
x C x C
u
x
=
-",cm, =
+ +
y C y C
u
y
-%% cm
( (
x C x C
u
x
=
-")cm =
( (
y C y C
u
y
-3$cm
#a verificare a calculului, trebuie ca sumele coreciilor pariale s fie egale cu
coreciile totale.
= =

=
Cx x C
i
i
(
"
-+3cm ,
= =

=
Cy y C
i
i
(
"
-$(%cm
#oordonatele relative compensate rezult din nsumarea algebric a coordonatelor
relative provizorii cu coreciile pariale corespunztoare.
= + =
" " "
x C x x
C
-")+.( m
= + =
$ $ $
x C x x
C
-$%.),m
= + =
% % %
x C x x
C
&$.&m
= + =
+ + +
x C x x
C
"%+.%3 m
= + =
( ( (
x C x x
C
-&3.(%m
3
Metode de ridicare n planimetrie Bzu Petru
= + =
" " "
y C y y
C
%3."$m
= + =
$ $ $
y C y y
C
-(.$,m
= + =
% % %
y C y y
C
%).3& m
= + =
+ + +
y C y y
C
-+).+, m
= + =
( ( (
y C y y
C
-""+.-3 m
#a urmare, dup compensare trebuie s se verifice condiiile2
=

=
(
" i
C
i
x
) ,
=

=
(
" i
C
i
y
)
%.Calculul coordonatelor absolute ale punctelor de drumuire.
#oordonatele absolute ale punctelor de drumuire se calculeaz din coordonatele
absolute ale punctului de sprijin, $", cunoscute iniial, la care se adun algebric, succesiv i
cumulat, coordonatele relative compensate ale fiecrui punct.
1stfel, se obine2
= + =
C
x X X
" $" ")"
,$,".)%9(-")+.()8,"(,.(% m
= + =
C
x X X
$ ")" ")$
,"(,.(% 9(-$%.),)8,"%%.+&m
= + =
C
x X X
% ")$ ")%
,"%%.+&9&$.&8,$),."& m
= + =
C
x X X
+ ")% ")+
,$),."& 9"%+.%38,%+).(, m
= + =
C
x X X
( ")+ $"
,%+).(, 9(-&3.(%)8,$,".)% m
= + =
C
y Y Y
" $" ")"
%&3)."(9%3."$8%-$3.$& m
= + =
C
y Y Y
$ ")" ")$
%-$3.$& 9-(.$,8%3"+.(%m
= + =
C
y Y Y
% ")$ ")%
%3"+.(%9 %).3&8 %3+(.( m
= + =
C
y Y Y
+ ")% ")+
%3+(.( 9 (-+).+,)8 %3)(.)+m
= + =
C
y Y Y
( ")+ $"
%3)(.)+ 9(-""+.-3)8 %&3)."(m
#a verificare de calcul, plec/ndu-se de la coordonatele punctului $" trebuie s se
ajung pe aceleai valori.
&.Calculul coordonatelor polare i rectangulare ale punctelor de radiere.
6odul de determinare a poziiilor n plan a punctelor de radiere se face n funcie de
natura detaliilor pe care le e;prim. 1stfel, punctele detaliilor care nu au limite precise (p/raie,
r/uri, liziere de pdure etc.) se vor determina prin coordonate polare (
o
d ,
) iar punctele
detaliilor se iau caracter de permanen i stabilitate (cldiri, baraje, poduri, ci ferate etc.) vor fi
determinate rectangular (D,E). Poziia n plan a punctelor de radiere se face n raport cu poziia
punctelor de drumuire, din care au fost msurate.
")
Metode de ridicare n planimetrie Bzu Petru
a. Determinarea coordonatelor polare.
Punctele de radiere ()-, ()3, (") i ("", reprezent/nd malurile unui r/u, se vor
determina prin coordonate polare. !n acest fel, coordonatele polare ale fiecrui punct vor fi
e;primate de unghiul orizontal,

, msurat pe teren n raport cu latura din urm a drumuirii i


de distana redus la orizont,
o
d
, ce se obine prin calcul. Pentru punctele msurate din staia
")$ (fig.,.3) acestea vor fi2
'unctul $(&
=
()-

%,)
g
"(
c
= =
()- ()- ()-
sin Z d d
i o
,).)+?sin3&.("8(3.33 m
'unctul $()
=
()3

(+
g
+(
c
= =
()3 ()3 ()3
sin Z d d
i o
+$.&-?sin3,."+8+$.&) m
!n acelai fel, coordonatele punctelor de radiere, msurate din staia ")%, vor fi2
'unctul $1(
=
(")

"),
g
++
c
= =
(") (") (")
sin Z d d
i o
,%.%$?sin3(.+"8,$."( m
'unctul $11
=
(""

"&$
g
3"
c
= =
("" ("" (""
sin Z d d
i o
,&.&(?sin3,."%8,&.&$ m
#oordonate polare ale punctelor de radiere
0nghiurile orizontale,

, corespund cu valorile direciilor orizontale msurate pe


teren i nscrise n dreptul fiecrui punct n coloana (. 'istanele orizontale calculate se trec n
coloana &, n dreptul fiecrui punct de radiere.
""
Metode de ridicare n planimetrie Bzu Petru
b. Determinarea coordonatelor rectangulare.
Punctele de radiere ("$, ("% i ("+, reprezent/nd colurile unei cldiri, vor fi determinate prin
coordonate rectangulare. #alculul pentru un punct de radiere, de e;emplu ("$, se face n
urmtoarea ordine (fig.,.3)2
a.4e calculeaz orientarea direciei, dup aceeai regul ca i n cazul drumuirii2
= + + =
("$ ")+ ")% ("$ ")+
$))
g
%-"
g
(+
c
&"
cc
9
g
$)) 9%)
g
&-
c
))
cc
8$"$
g
%$
c
&"
cc
b. 4e calculeaz distana redus la orizont
= =
("$ ("$ ("$
sin Z d d
i o
,+.$$?sin3-."(8 ,"."3 m
c.4e calculeaz coordonatele relative ale punctului de radiere, ("$, fa de punctul de
drumuire, ")+2
= =
("$ ")+ ("$ , ("$ ")+
cos
o
d x
,+.$$?cos$"$
g
%$
c
&"
cc
8-,$.33 m
= =
("$ ")+ ("$ , ("$ ")+
sin
o
d y
,+.$$?sin$"$
g
%$
c
&"
cc
8-"$.%( m
#oordonatele rectangulare ale punctelor de radiere
4e calculeaz coordonatele absolute ale punctului de radiere, ("$, adug/ndu-se algebric la
coordonatele absolute ale punctului de drumuire (de staie), ")+, coordonatele relative calculate
mai sus2
= + =
("$ ")+ ")+ ("$
x X X
,%+).(, 9(-,$.33)8 ,$&&.(& m
= + =
("$ ")+ ")+ ("$
y Y Y
%3)(.)+ 9(-"$.%()8 %-3$.,3 m
"$
Metode de ridicare n planimetrie Bzu Petru
*alorile obinute n cele patru etape de calcul se trec n tabelul ,.$, n coloanele
,,&,-,3,") i "", n dreptul punctului ("$. !n acelai mod s-au calculat i coordonatele
rectangulare ale celorlalte puncte de radiere, ("% i ("+.
4e face observaia c, dup ce se cunoate modul de lucru, calculele se conduc direct
n formularul tip, reprezentat de tabelul ,.$, care cuprinde n prima parte elementele liniare i
unghiulare msurate pe teren (distane nclinate, unghiuri zenitale i direcii unghiulare
orizontale) iar n partea a doua elementele calculate (orientri, distane reduse la orizont,
coordonate relative provizorii i compensate i coordonate absolute).
= + + =
("% ")+ ")% ("% ")+
$))
g
%-"
g
(+
c
&"
c
9$)
g
) 9 )( +"
g
8$$$
g
(3
c
&"
cc
= =
("% ("% ("%
sin Z d d
i o
%(."%?sin3&
g
,$
c
8%(." m
= =
("% ")+ ("% , ("% ")+
cos
o
d x
%(."?cos$$$
g
(3
c
&"
cc
8-%$.3"m
= =
("% ")+ ("% , ("% ")+
sin
o
d y
%(."?sin$$$
g
(3
c
&"
cc
8 -"$."3 m
= + =
("% ")+ ")+ ("%
x X X
,%+).(, 9(-%$.3")8 ,%)&.,( m
= + =
("% ")+ ")+ ("%
y Y Y
%3)(.)+ 9(-"$."3) 8%-3$.-( m
= + + =
("+ ")+ ")% ("+ ")+
$))
g
%-"
g
(+
c
&"
c
9$))
g
9,3
g
"%
c
8$()
g
,&
c
&"
c
= =
("+ ("+ ("+
sin Z d d
i o
+(.%-?sin3&.$"8+(.%% m
= =
("$ ")+ ("+ , ("+ ")+
cos
o
d x
+(.%%?cos$()
g
,&
c
&"
cc
8-%".&" m
= =
("$ ")+ ("+ , ("+ ")+
sin
o
d y
+(.%%?sin$()
g
,&
c
&"
cc
8 -"3.3+ m
= + =
("+ ")+ ")+ ("+
x X X
,%+).(, 9(-%".&")8,%)-.-( m
= + =
("+ ")+ ")+ ("+
y Y Y
%3)(.)+9(-"3.3+)8%--(." m
"%