Sunteți pe pagina 1din 5

OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza judeean, proba practic 12.03.2009


Profil: Servicii
Specializarea: e!nician "n activiti econo#ice
$la%a: a &''(a
oate %ubiectele %unt obli)atorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
i#pul efectiv de lucru e%te de 3 ore.
Subiectul ' 20 puncte
1. Veniturile lunare ale unei persoane angajate cu carte de munc la o societate comercial, n
luna ianuarie 2009 sunt: salariul de ncadrare 800 lei, spor de vechime 10%. ontri!u"iile pentru
asigurri sociale cuprind:
# contri!u"ia salaria"ilor la asigurrile sociale 9,$%
# contri!u"ia salariatului la %ondul de &omaj 0,$%
# %ondul de sntate $,$%
'alariatul nu are nici copii, nici persoane n ntre"inere.
' se determine: a( impo)itul pe salariu*
!( salariul net pe luna ianuarie.

Subiectul ''
2. '.. Alfa '.+., pre)int la s%,r&itul perioadei urmtoarea situa"ie a elementelor
patrimoniale: # mr%uri - $0.00lei*
# %urni)ori - .0.$00 lei*
# cldiri - 120.000 lei*
# clien"i - ..000lei*
# capital social - 1$0.000 lei*
# casa n lei - 100 lei*
# re)erve - $.000 lei*
# impo)it pe pro%it - 1.000 lei*
# conturi la !nci n lei - /$.000 lei*
# programe in%ormatice - 800 lei*
# materiale de natura o!iectelor de inventar - $00 lei*
# credite !ancare pe termen scurt - 2$.000 lei*
# re)ultatul e0erci"iului - 10.000 lei*
# aparatur !irotic - 2.100 lei.
1ntocmi"i !ilan"ul acestei %irme la .1 decem!rie n, speci%ic,nd valoarea %iecreia din cele 10 grupe ale
!ilan"ului. 20 puncte

Subiectul '''
..Veniturile &i cheltuielile apar"in,nd unei unit"i patrimoniale n cursul unui e0erci"iu %inanciar se
pre)int ast%el :
# venituri din v,n)area mr%urilor 22 $00
# cheltuieli privind mr%urile 10 000
# venituri din lucrri &i servicii $ $00
# cheltuieli cu materiile consuma!ile 1 2$0
# cheltuieli cu transportul 1 000
# cheltuieli cu salariile 2 $00
# venituri din do!,n)i .$0
# cheltuieli cu do!,n)ile $00
# cheltuieli cu impo)itul pe pro%it 2 813
4rupa"i aceste venituri &i cheltuieli con%orm modelului urmtor &i e%ectua"i calculele:
*+,-.'/+ ',*'$01/' S-.+
Venituri din v,n)area mr%urilor
Venituri din lucrri &i servicii
2+,'-/' *+ +&P3100/+ 4 103
heltuieli cu mr%urile
heltuieli cu materialele consuma!ile
heltuieli cu lucrrile si sericii e0ecutate de ter"i
heltuieli cu personalul
$5+3-'+3' *+ +&P3100/+ 4 103
5e)ultatul e0ploatrii # 6ro%it
# 6ierdere
Venituri din do!,n)i
2+,'-/' F',0,$'0/+ 4 103
heltuieli cu do!,n)ile
$5+3-'+3' F',0,$'0/+(103
5e)ultatul %inanciar # 6ro%it
# 6ierdere
5e)ultatul curent # 6ro%it
# 6ierdere
2enituri e6traordinare
$!eltuieli e6traordinare
5e)ultatul e0traordinar # 6ro%it
# 6ierdere
2+,'-/' 103+
$5+3-'+3' 103+
5e)ultatul !rut # 6ro%it
# 6ierdere
7mpo)it pe pro%it
5e)ultatul net # 6ro%it
# 6ierdere
Subiectul ' 20 puncte
1. 8g9 al:alma)ott %i)etese ianu;r honap!an 800 lei., h<s=gp=n) 10%. + !i)tosit;si
ho));j;rul;so: tartlma));:
# a) al:alma)ott ho));j;rul;sa a n9ugdij alapho) 9,$%
# a) al:alma)ott ho));j;rul;sa a somer alapho) 0,$%
# a) al:alma)ott ho));j;rul;sa a) eg=s)s=g>g9i alapho) $,$%
+9 al:alma)ottna: nincs g)erme:e, sem eltart;s!an l=v> m;s s)em=l9
');mold :i :
a( + %i)et=s ut;ni adot
!( a januiari netto %i)etest
Subiectul ''
2.
'.. Alfa '.+., pre)int la s%,r&itul perioadei urmtoarea situa"ie a elementelor patrimoniale: #
mr%uri - $0.00lei*
# %urni)ori - .0.$00 lei*
# cldiri - 120.000 lei*
# clien"i - ..000lei*
# capital social - 1$0.000 lei*
# casa n lei - 100 lei*
# re)erve - $.000 lei*
# impo)it pe pro%it - 1.000 lei*
# conturi la !nci n lei - /$.000 lei*
# programe in%ormatice - 800 lei*
# materiale de natura o!iectelor de inventar - $00 lei*
# credite !ancare pe termen scurt - 2$.000 lei*
# re)ultatul e0erci"iului - 10.000 lei*
# aparatur !irotic - 2.100 lei.
1ntocmi"i !ilan"ul acestei %irme la .1 decem!rie n, speci%ic,nd valoarea %iecreia din cele 10 grupe ale
!ilan"ului. 20 puncte

Subiectul '''
..Veniturile &i cheltuielile apar"in,nd unei unit"i patrimoniale n cursul unui e0erci"iu %inanciar se
pre)int ast%el :
# venituri din v,n)area mr%urilor 22 $00
# cheltuieli privind mr%urile 10 000
# venituri din lucrri &i servicii $ $00
# cheltuieli cu materiile consuma!ile 1 2$0
# cheltuieli cu transportul 1 000
# cheltuieli cu salariile 2 $00
# venituri din do!,n)i .$0
# cheltuieli cu do!,n)ile $00
# cheltuieli cu impo)itul pe pro%it 2 813
*+,-.'/+ ',*'$01/' S-.+
Venituri din v,n)area mr%urilor ?+ruelad;s!@l s);rma)@ !ev=tel
Venituri din lucrri &i servicii#s)olg;ltat;s elad;s!@ls);rma)@ !ev=tel
2+,'-/' *+ +&P3100/+ 4 103
heltuieli cu mr%urile#aruval j;r@ :>lts=g
heltuieli cu materialele consuma!ile#%og9@ an9ag :>lts=g
heltuieli cu lucrrile si sericii e0ecutate de ter"i#mun:;lato::al j;r@
:>lts=g
heltuieli cu personalul ?al:alma)otta:al j;r@ :>lts=g
$5+3-'+3' *+ +&P3100/+ 4 103
5e)ultatul e0ploatrii # 6ro%it
# 6ierdere
Venituri din do!,n)i#:amato:!@ls);rma)@ !ev=tel
2+,'-/' F',0,$'0/+ 4 103
heltuieli cu do!,n)ile#:amttal j;r@ :>lts=g
$5+3-'+3' F',0,$'0/+(103
5e)ultatul %inanciar # 6ro%it
# 6ierdere
5e)ultatul curent # 6ro%it
# 6ierdere
2enituri e6traordinare
$!eltuieli e6traordinare
5e)ultatul e0traordinar # 6ro%it
A<l>nleges eredm=n9 # 6ierdere
2+,'-/' 103+ (7%%zbev8tel
$5+3-'+3' 103+(7%%z9iad:%