Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 5

la contractul AC/I/B/EL nr. ___/__.__.2014

MODEL DE PROCES-VERBAL DE RECEPIE FINAL

Pentru ACHIZITOR:
Nume

Pentru EXECUTANT:
Nume

___________________________________________________________
Semntura

Semntura

___________________________________________________________
Titlu

Titlu
___________________

Data

Data

___________________________________________________________