Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume:..

Clasa a V-a
Lucrare scris la matematic pe semestrul al II-lea
Toate subiectele sunt obligatorii
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 50 minute.
SUBIECTUL I (48p) (Pe caietul de tez vor fi trecute trec numai rezultatele)
4p 1.a) Rezultatul calculului 1,2 14,55 este !..............
4p b) Rezultatul calculului
2
"
2
5
2
4
+
este !..............
4p c) #ubul lui 0,$ este !................
4p d) %n e&emplu de fractie subunitara cu numitorul 1' este!!!!!.
4p e) (i)ai are la geografie notele 4, *, ", atunci media lui este!!!! .
4p f) +esenati un )e&agon.
4p 2.a) ,fectu-nd .,$24 / 0,. ob0inem !!!........

4p b) 1rodusul numerelor 20,* 2i 0,01 este egal cu !..............
4p c) 3ractia
"
1'
contine un numar de !!!! intregi.
4p d) Stabili0i 4aloarea de ade4r a propozi0iei/ 5Transformarea in fractie ordinara a fractiei zecimala
5,5 este
2
11
5.
4p e) +intre numerele 1,26$) 2i 1,62$) mai mare este numrul !!!!!!..! .
4p f) #e este trapezul7 +esenati8l.

SUBIECTUL II (4p) (Pe caietul de tez vor fi trecute rezolvrile complete)
.p 1. Rotun9iti la sutimi rezultatul calculului 2,5 0,1 : ;0,4 : 62.,2 : 0,1
2
< 2.,1) < 0,0.= / 2,.

.

.p 2. (edia aritmetic a trei numere este 2$,1* iar media aritmetic a dou dintre ele este 2.,541.
>fla0i al treilea numr.

.p $. Realizati desfasurarea unui cub cu latura de 2,1 cm si apoi calculati perimetrul sau.
4. Rezol4a0i ecua0iile 2i inecua0iile urmtoare/
4p a) 12,5 < & ? 1,25, & @
5p b)
"4 , . 2 , "4 $ = x
, & N*
4p c) $,45 & A .,55, unde & BC
5p d)
5 , 12 * , . 2 < + x
, & B
Succe!"