Sunteți pe pagina 1din 5

sc Urban Proiect srl

RO, Jud.Bihor, Mun.Oradea, Str.Gen.Gh.Magheru, Nr.17/1!"


#.U.$. RO 1%&'&'1(, Nr.Reg.#o). J/%/1&/1((*
Ro)teleco)+ %%' %&( ''( "' , -a.+ %%' %&( '7 7*%
R/S+ %%' %"( '&" %%1
0)ail+ o11ice2urban3roiect.ro , 4ebsite+ 555.urban3roiect.ro
#erti1icare $SO+ $SO (%%1+&%%*, $SO 1'%%1+&%%, $SO1*%%1+&%%*
Beneficiar: Sandu Viorel MURESAN
Adresa: RO, jud.Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Sanatorului,
nr.15
FOAIE DE CAPT
Proiect nr.: !"#$%1&
Faza: a'i(e
Denumire
proiect:
)CONS*RU+RE ,A-A .E .E/O0+*ARE
AR*+CO-E NE+N1-AMA2+-E 3a doua 4ala pe
parcela56.
Amplasament: RO, jud.2+,OR, mun. Oradea , str. /ictor *raian
7o8a, nr.$17, nr. CA. 19!$1
Coninut volum: /iese scrise :i desenate
Exemplar nr.:
1
#ont 6re7oreria Oradea+ #ont Banca 6ransil8ania+ 90$ : RO '7 B6R9 %%%1&%& 7&((* ;;,
RO <1 6R0= %7<%<( ;;; %%%"1" #ont Banca 6ransil8ania+ 0URO : RO (" B6R9 %%%'&%& 7&((* ;;
sc Urban Proiect srl
RO, Jud.Bihor, Mun.Oradea, Str.Gen.Gh.Magheru, Nr.17/1!"
#.U.$. RO 1%&'&'1(, Nr.Reg.#o). J/%/1&/1((*
Ro)teleco)+ %%' %&( ''( "' , -a.+ %%' %&( '7 7*%
R/S+ %%' %"( '&" %%1
0)ail+ o11ice2urban3roiect.ro , 4ebsite+ 555.urban3roiect.ro
#erti1icare $SO+ $SO (%%1+&%%*, $SO 1'%%1+&%%, $SO1*%%1+&%%*
BORDEROU
A. PIESE SCRISE :
Certificat de Urbanism, eliberat de Primaria Mun.Oradea;
Borderou;
Memoriu tehnic general;
Anexe :
Dovada proprietii asupra terenului ! e"tras C.#.;
$chi cadastral;
B. PIESE DESENATE :
%& ! Plan de 'ncadrare 'n (on;
)& ! Plan de situaie;
*& ! Plan parter;
+& ! Plan invelitoare;
,& ! $ectiune transversala &!&;
-& ! $ectiune longitudinala B!B;
.& ! #atada principala;
/& ! #atada secundara;
0& ! #atada laterala stanga;
1& ! #atada laterala dreapta;
Proiectant specialitate sc URBAN PROIECT srl
e proiect :
ar!. Cla"#i" CO$ACIU
&
#ont 6re7oreria Oradea+ #ont Banca 6ransil8ania+ 90$ : RO '7 B6R9 %%%1&%& 7&((* ;;,
RO <1 6R0= %7<%<( ;;; %%%"1" #ont Banca 6ransil8ania+ 0URO : RO (" B6R9 %%%'&%& 7&((* ;;
sc Urban Proiect srl
RO, Jud.Bihor, Mun.Oradea, Str.Gen.Gh.Magheru, Nr.17/1!"
#.U.$. RO 1%&'&'1(, Nr.Reg.#o). J/%/1&/1((*
Ro)teleco)+ %%' %&( ''( "' , -a.+ %%' %&( '7 7*%
R/S+ %%' %"( '&" %%1
0)ail+ o11ice2urban3roiect.ro , 4ebsite+ 555.urban3roiect.ro
#erti1icare $SO+ $SO (%%1+&%%*, $SO 1'%%1+&%%, $SO1*%%1+&%%*
%E%ORIU TE&NIC
'ENERA(
). Certiicat"l #e "r*anis+ :
Certificatul de urbanism a fost eliberat de catre Primaria Municipiului Oradea, la
solicitarea beneficiarului si se refera la lucrarea2 3 ,A-A .E .E/O0+*ARE AR*+CO-E
NE+N1-AMA2+-E 3a doua 4ala pe parcela5! in regim de inaltime P 4.
Pre(entul certificat de urbanism este utili(at pentru obinerea avi(elor si elaborarea
documentatiei tehnice in scopul obtinerii autori(atiei de construire.
,. A+plasa+ent :
&mplasamentul este situat 'n , mun. Oradea , str. Pictor 5raian 6oga, nr.*)6, nr..
-. Teren"l :
5erenul este situat in intravilanul municipiului Oradea, identificat prin C&D ).,0*) in
suprafata totala de *.-) mp, proprietar 7 beneficiar $andu 8iorel MU9:$&;.
.. Sit"a/ia act"al0 a teren"l"i:
5erenul care constituie amplasamentul pentru obiectivul sus amintit este ocupat de
o contructie cu destinatia de depo(it materiale neinflamabile, ! ve(i planul de situaie
ane"at )&.
1. Sit"a/ia prop"s0:
Pre(enta lucrare de(volt fa(a de proiect tehnic pentru lucrarea 3 ,A-A .E
.E/O0+*ARE AR*+CO-E NE+N1-AMA2+-E 3a doua 4ala pe parcela5 4 in regim de
'nlime parter, cu dimensiunile de *1,,%m " *%,%%m amplasata conform planului de
situaie ane"at ! plansa)&.
Pentru pentru limitarea propagarii incendiului la hala e"istenta <distantate una fata e
cealalta la ),*%m=, se propune inchiderea noii hale cu un perete re(istent la foc + ore,
alcatuit din tabla cutata vopsita in camp electrostatic, spuma poliuretanica de )- cm si
tabla cutata.
Beneficiarul va depo(ita in hala noua materiale neinflamabile mai e"act feronerie
<balamale, ti>e, suruburi, etc.=.
"
#ont 6re7oreria Oradea+ #ont Banca 6ransil8ania+ 90$ : RO '7 B6R9 %%%1&%& 7&((* ;;,
RO <1 6R0= %7<%<( ;;; %%%"1" #ont Banca 6ransil8ania+ 0URO : RO (" B6R9 %%%'&%& 7&((* ;;
sc Urban Proiect srl
RO, Jud.Bihor, Mun.Oradea, Str.Gen.Gh.Magheru, Nr.17/1!"
#.U.$. RO 1%&'&'1(, Nr.Reg.#o). J/%/1&/1((*
Ro)teleco)+ %%' %&( ''( "' , -a.+ %%' %&( '7 7*%
R/S+ %%' %"( '&" %%1
0)ail+ o11ice2urban3roiect.ro , 4ebsite+ 555.urban3roiect.ro
#erti1icare $SO+ $SO (%%1+&%%*, $SO 1'%%1+&%%, $SO1*%%1+&%%*
2. Str"ct"ra "nc/ional0 3i constr"cti40:
Sistemul constructi' adoptat ;iind<
?alele sunt reali(ate pe structura din stalpi si grin(i metalice cu (abrele.
@nchiderea pe contur peste parapetul din beton armat de *%cm va fi din tabla cutata
vopsita in camp electrostatic, vata minerala de )- cm si tabla cutata! A5P Bn.
@nvelitoarea va fi din panouri sandCich de )-cm, cu i(olatie din poliuretan.
Structura ;unctionala<
- depozit de feronerie< cu suprafata utila de -*1,-/mp.
5 grup sanitar femei 7 1,0+mp.
5 grup sanitar arati 7 )%,-)mp.
5 !ol 7 1,%.mp.
&ctivitatea in aceasta hala se va desfasura pe partea dinspre hala e"istenta, adica
materialele vor fi manipulate prin poarta sectionala<ve(i plan parter 7 *D&=.
F"#"$A%E
! soclu 2beton aparent <gri=;
! pereti 2 panouri sandCich tristarat, i(olatie de )-%mm spuma poliuretanica<gri
metali(at= 7 9&A 1%*+ ;
! tamplarie 2 P8C <gri=;
! inchiderile la atic si la parapet 7 tabla vopsita in camp electrostatic, gri, 9&A 1%*+
! invelitoare 2 panouri sanCich tristrat, i(olatie de -%mm, spuma poliuretanica de
culoare gri 9&A 1%*+;
! porti sectionale ;
! >gheaburi si burlane ! tabla vopsita in camp electrostic, gri, ral 1%*+.
6. INDICI :
&ala 7
&ria utila <propusa= --0,1+mp
&ria construita <propusa= -00,%% mp
&ria totala construita )+,/,%%mp
POT existent 8 ,9:2-; POT prop"s 8 1<:9);
CUT existent 8 <:,9 CUT prop"s 8 <.1<
? streaEin F .,*% ! F .,1%m
? coam F /,1.m
Clasa de importan @8
Categoria de importan D
6rad de re(isten la foc @@
Bona seismic C
Coef. de calcul seimic G
s
H %,*%, 5
c
H %,/ sec
'
#ont 6re7oreria Oradea+ #ont Banca 6ransil8ania+ 90$ : RO '7 B6R9 %%%1&%& 7&((* ;;,
RO <1 6R0= %7<%<( ;;; %%%"1" #ont Banca 6ransil8ania+ 0URO : RO (" B6R9 %%%'&%& 7&((* ;;
sc Urban Proiect srl
RO, Jud.Bihor, Mun.Oradea, Str.Gen.Gh.Magheru, Nr.17/1!"
#.U.$. RO 1%&'&'1(, Nr.Reg.#o). J/%/1&/1((*
Ro)teleco)+ %%' %&( ''( "' , -a.+ %%' %&( '7 7*%
R/S+ %%' %"( '&" %%1
0)ail+ o11ice2urban3roiect.ro , 4ebsite+ 555.urban3roiect.ro
#erti1icare $SO+ $SO (%%1+&%%*, $SO 1'%%1+&%%, $SO1*%%1+&%%*
9. UTI(ITATI
Alimentarea cu apa se reali(ea(a prin racord la reteaua de alimentare cu apa.
E'acuarea apelor menajere =e>istenta in incinta sistem de canali(are.
Apele meteorice sunt colectate si preluate de >gheaburile si burlanele din tabla (incata la
doua rigole si vor fi deversate prin conducte in reteaua de canali(are pluviala e"istenta in
incinta; pe teren luandu!se masurile necesare pentru evitarea degradarii constructiei.
5ipuri de ape u(ate2
! ape u(ate mena>ere <grupuri sanitare, dusuri, chiuvete= 7 evacuare prin sistemul
de canali(are e"istent, racordat la reteaua locala;
! ape u(ate tehnologice <ape re(iduale= ! nu este ca(ul.
=. ADAPOST DE PROTEC>IE CI$I( SI PSI
Conform prevederilor art.- ! alin <)= din Aegea nr.-%D)11), conform art.,- ! alin<*=
din Aegea nr.,0)D*%%, privind protectia civila si art.+ ! alin ) si * din Ordinul nr.+ D .
ianuarie *%)) pentru aprobarea ;ormelor metodologice de avi(are si autori(are privind
securitatea la incendiu si protectia civila, avi(ele de securitate la incendiu si de protective
civila se emit cand sunt solicitate prin certificate de urbanism in vederea emiterii
autori(atiilor de construire, pentru categoriile de constructii aprobate, potrivit legii, prin
hotarare a guvernului.
Conform Ordinului nr. )/+1 D *%%., art. ) ! referitor la categoriile de constructii si
amena>ari care se supun avi(arii si Dsau autori(arii privind securitatea la incendiu, aceasta
lucrare n" se s"p"ne a4i?arii deoarece nu se incadrea(a la pct. e, clIdiri sau spatii
amena>ate 'n clIdiri cu functiuni mi"te, avJnd destinatia de comert, productie sau
depo(itare, cu aria esfIsuratI mai mare sau egalI cu .%% mp.
)<. SPECIFICA>II :
Aa proiectare s!au respectat urmtoarele norme Ei normative2 Calculul la aciuni
siesmice P)%%D%-, :lemente din beton armat $5&$ )%.)%/D1% Ei Calculul fundaiilor
P)%D0..
Aa e"ecuie se vor respecta normele Ei normativele tehnice 'n vigoare, 'n special
;:%%)*D10 Ei se va 'ntocmi cartea tehnic a construciei cu procese verbale pe fa(e de
e"ecuie.
$e vor respecta de ctre beneficiar Ei e"ecutant prevederile Aegii nr. )%D)11-,
privind calitatea 'n construcii.
$e va respecta proiectul autori(at. Orice modificare a documentaiei reali(at fr
acceptul proiectantului este strict inter(is, iar dac se face fr aprobare din partea
proiectantului atunci se face pe propria rspundere a beneficiarului sau a e"ecutantului
<constructorului=.
@ntoc+it:
ar!. Cla"#i" CO$ACIU

#ont 6re7oreria Oradea+ #ont Banca 6ransil8ania+ 90$ : RO '7 B6R9 %%%1&%& 7&((* ;;,
RO <1 6R0= %7<%<( ;;; %%%"1" #ont Banca 6ransil8ania+ 0URO : RO (" B6R9 %%%'&%& 7&((* ;;