Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 1 1 martie 2012

Dreptul Uniunii Europene


- sintez sau prezentare, 1 punct din oficiu, subiectele sunt punctate cu cte
un punct
- maxim 3 puncte la seminar
Bibliografie:
- obligatoriu: Manualul Uniunii Europene ugustin !uerea "ucure#ti $%11
editura Uni&ersul 'uridic, edi(ia a )-a
- obligatoriu: *nstitu(iile Uniunii Europene ugustin !uerea $%%$ editura
Uni&ersul 'uridic
- +urispruden(: culegere ,urtea de 'usti(ie European -otrri comentate
$%%.
- obligatoriu: /ratatul pri&ind Uniunea European #i tratatul pri&ind
func(ionarea Uniunii Europene 0+urnalul oficial al Uniunii Europene c1323% martie
$%1%3
- portalul oficial: europa4eu
- portal oficial de legisla(ie: eur-lex4europa4eu
- +urispruden(a cur(ii de +usti(ie: curia4europa4eu
- un subiect la examen: formarea #i e&olu(ia comunit(ilor
- saptmnile 5 #i 1$ lucrare
- 3 puncte la seminar, . la examen, 5 subiecte
Tematic:
14 E&olu(ii de natur istoric #i conceptual
13 originile ideii de unitate la ni&el europena
$3 apari(ia comunit(ilor europene
33 apari(ia Uniunii Europene
$4 6ez&oltarea construc(iei europene
13 dimensiunea calitati&
$3 dimensiunea cantitati&
34 ,aracteristici ale comunit(ilor europene #i ale Uniunii Europene
13 socia(ii
$3 7rganiza(ii
33 structura institu(ional proprie
84 7rdinea +uridic a Uniunii Europene
13 9o(iune
$3 delimitri conceptuale
33 principiile care gu&erneaz ordinea +uridic a Uniunii Europene
83 iz&oarele Uniunii Europene
:3 aplicabilitatea normelor care compun ordinea +uridic a Uniunii
Europene
:4 ;istemul institu(ional al Uniunii Europene
1
13 9o(iune
$3 delimitri conceptuale
33 principiile care gu&erneaz sistemul institu(ional al Uniunii Europene
83 institu(iile Uniunii Europene
a3 componen(
b3 organizare #i func(ionare
c) atribu(ii2competen(3
2