Sunteți pe pagina 1din 14

CAIET DE

PRACTICĂ
Nume, Prenume student: ______________________________________________________
Instituția de învățământ: _______________________________________________________
Facultatea de Drept, anul: _____________________________________________________
Forma de învățământ:_________________________________________________________
Nume, Prenume cadru didactic supervizor: _______________________________________
Semnătura

Nume, Prenume tutore: _______________________________________________________

Semnătura

Perioada stagiului de practică ___________________________________________________


Calificativ acordat de tutore: ADMIS / RESPINS

Fișă de activitate

1
Tema:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Activități desfășurate

Surse bibliografice
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Dificultăți întâmpinate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Observații (se completează de către tutore, dacă este cazul)

3
Fișă de activitate

Tema:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Activități desfășurate

Surse bibliografice
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Dificultăți întâmpinate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Observații (se completează de către tutore, dacă este cazul)

Fișă de activitate

5
Tema:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Activități desfășurate
Surse bibliografice
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Dificultăți întâmpinate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Observații (se completează de către tutore, dacă este cazul)

Fișă de activitate

7
Tema:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Activități desfășurate
Surse bibliografice
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Dificultăți întâmpinate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Observații (se completează de către tutore, dacă este cazul)

9
Fișă de activitate

Tema:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Activități desfășurate
Surse bibliografice
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Dificultăți întâmpinate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Observații (se completează de către tutore, dacă este cazul)

11
Notess
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Notess
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

13

S-ar putea să vă placă și