Sunteți pe pagina 1din 5

BALTAGUL

de Mihail Sadoveanu
1 CAP. I
Dumnezeu, dupa dupa ce a alcatuit lumea a dat fiecaui
neam cate un !emn !peific cae !a ii deo!e"ea!ca de ceilalti.
Dupa ce a pocedat a!tfel cu apoape toate popoaele, au
venit la !fa!it !i muntenii caoa Dumnezeu nu avea ce !a le
mai ofee !i a!tfel le#a dat o inima u!oaa !a !e "ucue de ceea
ce e!te al lo !i femei fumoa!e !i iu"ete.
Acea!ta ea pove!tea pe cae o !punea $echifo Lipan cel
mai de!. Ace!ta ea plecat de mult timp !i !otia !a, %itoia
Lipan, ea foate in&i'oata. Lan&a ea acum nu mai ea decat
cei doi copii cu cae a ama! din cei !apte pe cae i#a avut !i din
ace!tia doi unul ea plecat.
Cel plecat ea Gheo&hita cae !#a du! cu oile la ienat pe
valea (i'iei. Ace!ta nu !tia ca tatal lui inca nu !#a into! !i de
aceea a timi! o !ci!oae aca!a in !punea ca il a!teapta pe
$echifo cu paalele.
2 CAP. II
%itoia afla de la Mitea ca vemea incepe !a !e !tice,
inca un motiv pentu cae !a !e in&i'oeze deoaece $echifo
inca nu !#a into! !i iana "atea la u!a.
3 CAP. III
%itoia pleaca la "i!eica, la paintele Daniil Milie!, unde
inceaca !a &a!ea!ca alinae.
Acea!ta ii pove!te!te peotului de ce e!te nelini!tita, ii
pove!te!te vi!ul pe cae l#a avut, in!a peotul o a!i&ua ca totul
e "ine !i nu ae de ce !a#!i faca &i'i.
In final %itoia il oa&a pe painte !a#i !cie o !ci!oae
fiului ei Gheo&hita. In !ci!oae ii !pune !a !e intoaca aca!a !i
il anunta ca inca nu a pimit nici o ve!te de la $echifo.
4 CAP. I%
%itoia !e duce !i la "a"a Maanda, va'itoaea !atului,
incecand !a afle ni!te a!pun!ui.
Maanda ii !pune %itoie ca poate $echifo a plecat cu alta
femeie, ii &hice!te in cati, da afla numai lucui ele de!pe el
!i %itoia nu vea !a ceada nimic din ceea ce ii !pune
va'itoaea.
5 CAP. %
Gheo&hita !e intoace de la apa (i'iei aca!a unde e!te
pimit de mama lui cu mancae poa!pata, cu achiu !i cu
pupatui.
%itoia il anunta pe Gheo&hita ca te"uie !a mea&a dupa
tatal !au deoaece inca nu !#a into!.
Gheo&hita !e pe&ate!te de plecae !i !coate din &a'd
doi cai putenici !i fumo!i pe cae ii in&i'e!te !i ii pe&ate!te
de dum.
A doua zi dimineata, %itoia !i fiul ei pleaca !pe !pe apa
Bi!titei, pentu al intalni pe !taetul mana!tiii. Pove!tindu#i !i
ace!tuia intmplaea, o !fatuie!te !a !e duca la Piata#$eamt !i
!a anunte autoitatile de di!paitia lui $echifo.
6 CAP. %I
In ziua umatoae cei doi au plecat la Piata#$eamt, la
pefect. Ace!ta a pu!#o pe %itoia !a depuna plan&ee, da
pentu acea!ta a fi te"ui !a platea!ca. )a !#a az&andit !i nu a
vut !a ii mai !cie 'al"aul plan&eea, dupa cae !#a du! la
paintele Daniil Milie! in !at pentu ca el !tia de toate.
Ace!ta i#a !ci! plan&eea de!i %itoia nu avea incedee
in autoitati !i !#a hotaat !a plece !in&ua la Dona in cautaea
!otului ei $echifo Lipan. )a nu voia !a plece !in&ua pentu ca
avea nevoie de un "a"at lan&a ea !i a!a !#a hotaat !a#l i#a !i
pe Gheo&hita. Ca!a nu putea !a o la!e pe mana lui Minodoa !i
a!tfel !#a &andit ca a fi "ine daca a duce#o pe ea la o matu!a
la mana!tiea %aaticului.
A!a a !i facut. In zoii zilei umatoae au plecat cu fata la
!oa mamei lui %itoia, unde avea !a !tea pana cand !e vo
intoace cei doi aca!a.
7 CAP. %II
Paintele Danila tine o !lu'"a in numele lui %itoia !i a lui
Gheo&hita pentu a le fi calatoia u!oaa.
%itoia vo"e!te cu Mitea pentu a la!a ca!a !i animalele
in &i'a lui pentu ca ae mae incedee in el.
La ea vin doi ne&u!toi pentu a le vinde pieile de miel,
"udufuile de "anza !i "anza afumata pe cae o mai avea
pentu a pleca la dum cu "anii de cae aveau nevoie.
In dimineata zilei de *+ matie, munteanca !i fecioul ei
eau &ata de plecae. Ace!tia au luat cu ei !i "alta&ul pe cae
l#a facut fieaul !i pu!ca pe cae a cumpaat#o $echifo. Mai
intai au tecut pe la paintele Danila apoi pe la domnul Iodan
pentu ai cee achiu.
8 CAP. %III
%itoia !i Gheo&hita au plecat la dum impeuna cu cei
doi ne&u!toi David !i Iodan, impeuna cu cae vo calatoi
pana la Calu&aeni.
Ace!tia fac pimul popa! la Bicaz, la hanul domnului
Donea de la cae afla ca $echifo Lipan a tecut pe acolo.
A doua zi dimineata cei patu au plecat la dum,
umatoaea opie facand#o la Calu&aeni, la ca!a domnului
David. Calatoi au fo!t pimiti de !otia ace!tuia unde au !tat
pe!te noapte.
In dimineata zilei umatoae %itoia !i Gheo&hita au
plecat !pe ,aca!a. Acolo cand au a'un! in deptul "i!eicii au
hotaat !a !e opea!ca pentu a !e odihni.
9 CAP. I-
In ,aca!a %itoia !i Gheo&hita au a!i!tat la 'udecaea a
doi oameni cae au luat "anii celo cae 'ucau 'ocul lo de
nooc.
Acolo in multime %itoia a intat in vo"a cu un mo! cam
"aut cae i#a poftit !a popo!ea!ca la el !i !a le potcovea!ca cai.
Sotia lui mo! Picop, "a"a Dochia, le#a ofeit de mancae lo !i
cailo. %itoia a aflat de la mo! Picop ca $echifo a tecut pe
acolo a!tatoamna ca !a#!i potcovea!ca calul.
10 CAP. -
%itoia pleca mai depate !pe %ata Donei, in!a mai intai
!#a opit la Boca la un "otez, apoi la o nunta la Cuci.
In cele din uma a a'un! la %ata Donei. Acolo !#au du! la
o cancelaie unde a aflat ca $echifo a cumpaat tei !ute de oi
de la Gheo&he Andamachi !i %a!ile U!achi. %itoia a incecat
!a !toaca mai multe infomatii de la "atanel, da tot ce a
putut afla a fo!t unde !#au du! cu oile.
11 CAP. -I
Afland ace!tea %itoia a plecat pe umele celo tei
calaeti. )a a dat de uma lo pin ca!mele pe la cae a tecut.
A aflat ca ace!tia au tecut pin Bo!teni !i au luat#o !pe &ua
$e&ei !pe Bi!tita. %itoia le#a dat de uma !i in ca!ma mae
din Boca.
In !atul Sa"a!a a facut un popa!. Mai depate a plecat
impeuna cu calauza pe cae !i#a luat#o, fecioul ca!maului
din !at. Ace!ta i#a du! pana la ca!ma domnului Io&u %a!iliu.
De la domnul %a!iliu a aflat ca tuma de oi cae a a'un! acolo
ea in!otita de numai doi calaeti !i dupa de!cieea dan!ului
nici unul dinte ei nu ea $echifo Lipan. Domnul %a!iliu !i#a
amintit numele unuia dinte ei cae ea Cali!tat Bo&za. Acum
%itoia te"uia !a#!i caute !otul inte Sa"a!a !i Suha caci aici
i#a piedut uma.
12 CAP. -II
%itoia a aflat !i numele celui de#al doilea calaet de la
!otia domnului Io&u %a!iliu. Ace!ta ea Ilie Cutui, pietenul lui
Cali!tat Bo&za cae amandoi locuiau apoape in Doi Mei.
Sotia domnului %a!iliu a !fatuit#o ca e!te mai "ine daca
i#a chema la pimaie petu a le pune inte"ai. %itoia l#a
timi! pe Gheo&hita !a#I cheme pe ace!tia la pimaie unde !#
au intalnit cu %itoia. A incecat !a afle mai multe de la ei
de!pe $echifo Lipan, da in ciuda efotuilo nu a aflat nimic
nou.
%itoia !i cu fiul ei au co"aat din nou la Sa"a!a unde au
popo!it la alti pieteni, la domnul Toma. Cu a'utoul ace!tuia
%itoia a &a!it cainele de nade'de a lui Lipan in cutea unui
localnic.
13 CAP. -III
%itoia !i Gheo&hita au luat cainele !i au ucat inapoi la
Suha la Io&u %a!iliu. Sotia ace!tuia i#a !pu! ca !otiile lui Ilie
Cutui !i Cali!tat Bo&za au venit la ea !a o inte"e de ce tot
vo"e!te lumea in !at de "a"atii lo !i %itoia !#a hotaat !a !e
duca !a le ceaa !cuze ace!toa.
In timp ce me&eau cainele a inceput !a !e a&ite !i !a
late la cai. A co"oat int#o apa umat de Gheo&hita. Imediat
a venit !i %itoia pentu a vedea ce a &a!it cainele. Dinto data
%itoia a inceput !a plan&a. A &a!it o!emintele lui $echifo pe
cae le#a ecuno!cut dupa haine !i dupa lucuile pe cae le
avea lan&a el. $u depate ea !i calul mot.
14 CAP. -I%
%itoia a plecat in Sa"a!a !i l#a la!at pe Ghep&hita !a
pazea!ca motul !i lumanaea de lan&a el.
Spe !eaa %itoia !#a into! cuToma, !u"pefectul !atului
!i un !ta'e. Pefectul i#a pu! multe inte"ai %itoiei pentu
aflaea fapta!ului, ia pincipalii !u!pecti !unt dupa paeea
!u"pefectului Bo&za !i Cutui.
15 CAP. -%
Su"pefectul !#a du! aca!a la Bo&za !i Cutui impeuna cu
%itoia. Su"pefectul i#a "om"adat cu inte"ai de!pe cima
in!a nu a !co! nimic de la ei. %itoia i#a invitat la inmomantae
pe cei doi pentu a continua inte"aile.
%itoia a luat o!emintele !otului !au !i le#a lu! cu &i'a I
!iciu dupa cae a plecat !pe locul de veci int#o ta!ua umo!
impodo"ita ta!a de doi "oi.
16 CAP. -%I
La pomenie au venit titi invitatii inclu!uv cei doi din Doi
Mei. %itoia a inceput !a pove!tea!ca ce !#a intamplat in acea
!eaa.
Bo&za !i#a ie!it din fie !i a !ait a!upa lui Gheo&hita.
Ace!ta l#a lovit cu "alta&ul !i inainte de moate a ecuno!cut
motivul cimei. luaea oilo. Dupa acea!ta !i#a ecuno!cut fapta
!i Ilie Cutui cae a fo!t ae!tat de 'andami.
Powered by http://www.referat.ro/
cel mai complet site cu referate