Sunteți pe pagina 1din 284

Coordonate ale nivelului

de trai n Romnia.
Veniturile i consumul populaiei,
n anul 2013

Datel e stati sti ce prezentate n aceast
l ucrare au fost obi nute pri n Ancheta
Bugetel or de Fami l i e (ABF) desfurat n
peri oada i anuari e - decembri e 2013. ABF
asi gur col ectarea i nformai i l or necesare
pentru eval uarea ni vel ul ui de trai al
popul ai ei pri n i ndi catori stati sti ci
comparabil i n ti mp pri vi nd veni turi l e,
chel tui el i l e i consumul gospodri i l or.
ISSN: 1583 - 2392
ISSN-L: 2066 - 0383
3
CUPRINS

METODOLOGIA I ORGANIZAREA ANCHETEI

1. Obiectivele anchetei ................................................................................... 13
2. Sfera de cuprindere..................................................................................... 13
3. Metoda de nregistrare ................................................................................ 14
4. Perioada de referin................................................................................... 14
5. Perioada de nregistrare.............................................................................. 14
6. Eantionul anchetei ..................................................................................... 15
6.1. Extragerea eantionului........................................................................ 15
6.2. Extinderea rezultatelor.......................................................................... 16

PRESCURTRI FOLOSITE PENTRU UNITILE DE MSUR............................... 20
SIMBOLURI FOLOSITE...............................................................................................20

1. CARACTERISTICI ALE GOSPODRIILOR.......................................................... 21

1.1. Coordonate demografice ............................................................................ 21
1.2. Statutul ocupaional al capului gospodriei................................................. 22
1.3. Nivelul de instruire al capului gospodriei................................................... 25
1.4. Componena gospodriei ............................................................................ 26

2. VENITURILE GOSPODRIILOR .......................................................................... 29

2.1. Veniturile totale ........................................................................................... 29
2.2. Veniturile bneti ........................................................................................ 39
2.3. Veniturile disponibile (nete)......................................................................... 44
2.4. Veniturile i posibilitatea satisfacerii nevoilor gospodriilor ........................ 45
2.5. Veniturile reale............................................................................................ 46

3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR....................................................................... 47

3.1. Cheltuielile totale......................................................................................... 47
3.2. Structura cheltuielilor .................................................................................. 48
3.3. Cheltuielile bneti ...................................................................................... 52
3.4. Cheltuielile de consum................................................................................ 53
4
4. ECHILIBRUL BALANEI VENITURILOR
I CHELTUIELILOR............................................................................................... 75

5. CONSUMUL ALIMENTAR..................................................................................... 79
5.1. Consumul alimentar exprimat n calorii i factori nutritivi ............................ 79
5.2. Consumul principalelor produse alimentare................................................ 83

TABELE
- n text -

1.1 Distribuia gospodriilor pe regiuni i categorii, dup statutul
ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013................................................. 23
1.2 Distribuia gospodriilor dup statutul ocupaional i vrsta capului
gospodriei, n anul 2013..................................................................................... 25
1.3 Distribuia gospodriilor dup statutul ocupaional i nivelul
de instruire al capului gospodriei, n anul 2013.................................................. 26
1.4 Distribuia persoanelor din gospodrii dup mrime i vrst,
n anul 2013 ......................................................................................................... 27
1.5 Distribuia persoanelor din gospodrii dup statutul ocupaional,
n anul 2013 ......................................................................................................... 28
2.1 Veniturile totale, pe categorii de gospodrii, dup statutul
ocupaional al capului gospodriei ....................................................................... 31
2.2 Veniturile totale, dup nivelul de instruire al capului gospodriei ........................ 32
2.3 Veniturile totale, dup vrsta capului gospodriei ............................................... 34
2.4 Veniturile totale, dup sexul capului gospodriei ................................................. 35
2.5 Veniturile totale, pe medii de reziden
i regiuni, n anul 2013......................................................................................... 36
2.6 Veniturile totale pe decile ale distribuiei gospodriilor dup veniturile
pe persoan, n anul 2013 .................................................................................. 38
2.7 Veniturile din prestaii sociale, pe categorii de gospodrii, dup statutul
ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013................................................. 42
2.8 Veniturile disponibile (nete), pe categorii de gospodrii, dup
statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013 .................................... 44
2.9 Dinamica veniturilor totale reale, pe categorii de gospodrii, dup
statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013 .................................... 46
3.1 Cheltuielile totale, pe categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional
al capului gospodriei .......................................................................................... 47
5
3.2 Cheltuielile totale pe destinaii i categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013 ........................... 48
3.3 Cheltuielile bneti, pe categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional
al capului gospodriei .......................................................................................... 52
3.4 Nivelul cheltuielilor totale de consum, pe categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei ................................................. 54
3.5 Dinamica cheltuielilor totale de consum reale, pe categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013 ........................... 55
3.6 Nivelul i structura cheltuielilor totale de consum, pe medii de reziden............ 56
3.7 Nivelul cheltuielilor totale de consum, pe destinaii i categorii de
gospodrii, dup statutul ocupaional al capului gospodriei,
n anul 2013 ......................................................................................................... 59
3.8 Nivelul i structura cheltuielilor de consum, pe surse de acoperire i
categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional al capului gospodriei .......... 60
3.9 Cheltuielile pentru cumprarea principalelor produse alimentare, pe
categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional al capului gospodriei,
n anul 2013 ......................................................................................................... 62
3.10 Dinamica cumprrilor cantitative la unele produse alimentare de baz, pe
categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional al capului gospodriei,
n anul 2013 ......................................................................................................... 63
3.11 Nivelul i structura cheltuielilor pentru cumprarea de mrfuri nealimentare,
pe categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional al capului gospodriei ...... 64
3.12 Nivelul i structura cheltuielilor pentru cumprarea de mrfuri nealimentare,
dup nivelul de instruire al capului gospodriei ................................................... 65
3.13 Nivelul i structura cheltuielilor pentru cumprarea de mrfuri nealimentare,
dup numrul copiilor sub 18 ani ......................................................................... 66
3.14 Nivelul i structura cheltuielilor pentru cumprarea de mrfuri nealimentare,
pe decile, n anul 2013......................................................................................... 67
3.15 Nivelul i structura cheltuielilor pentru cumprarea de mrfuri nealimentare,
pe regiuni ............................................................................................................ 68
3.16 Nivelul i structura cheltuielilor pentru plata serviciilor, pe categorii
de gospodrii, dup statutul ocupaional al capului gospodriei.......................... 70
3.17 Nivelul i structura cheltuielilor pentru plata serviciilor, dup nivelul
de instruire al capului gospodriei ....................................................................... 72
3.18 Nivelul i structura cheltuielilor pentru plata serviciilor, pe decile,
n anul 2013 ......................................................................................................... 73

6
4.1 Economia (+)/ deficitul de resurse (-), pe categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013 ........................... 75
5.1 Nivelul i structura consumului alimentar exprimat n calorii
i protide, n anul 2013......................................................................................... 81
5.2 Aportul caloric al principalelor produse alimentare, pe categorii de
gospodrii, dup statutul ocupaional al capului gospodriei............................... 83

GRAFICE

1.1 Distribuia gospodriilor dup mrime, n anul 2013............................................ 21
1.2 Distribuia gospodriilor, dup numrul de copii sub 18 ani, n anul 2013........... 22
1.3 Distribuia gospodriilor pe categorii, dup statutul ocupaional
al capului gospodriei, n anul 2013 .................................................................... 23
1.4 Distribuia gospodriilor dup mrime, pe categorii dup statutul
ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013................................................. 24
1.5 Distribuia gospodriilor dup numrul copiilor, pe categorii dup
statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013 .................................... 24
1.6 Distribuia pe grupe de vrst a persoanelor din gospodrii, n anul 2013.......... 27
2.1 Structura veniturilor totale ale gospodriilor, pe surse de formare,
n anul 2013 ........................................................................................................ 29
2.2 Veniturile totale ale gospodriilor, pe surse de formare,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013 ........................... 32
2.3 Veniturile totale ale gospodriilor, pe surse de formare,
dup nivelul de nvmnt al capului gospodriei, n anul 2013 ........................ 33
2.4 Veniturile totale ale gospodriilor, dup mrimea gospodriei, n anul 2013....... 33
2.5 Veniturile totale ale gospodriilor, dup numrul copiilor
sub 18 ani, n anul 2013....................................................................................... 34
2.6 Veniturile totale ale gospodriilor, pe surse de formare,
dup sexul capului gospodriei, n anul 2013...................................................... 35
2.7 Veniturile totale ale gospodriilor, pe surse de formare,
n profil teritorial, n anul 2013............................................................................. 37
2.8 Curba Lorenz a distribuiei veniturilor totale i a veniturilor
salariale pe decile, n anul 2013 .......................................................................... 38
2.9 Veniturile totale ale gospodriilor, pe surse de formare i decile,
n anul 2013 ........................................................................................................ 39
2.10 Veniturile bneti ale de gospodriilor, dup statutul ocupaional
al capului gospodriei, n anul 2013 .................................................................... 40
7
2.11 Veniturile bneti ale gospodriilor, pe decile, n anul 2013................................ 40
2.12 Veniturile din prestaii sociale, pe decile, n anul 2013 ........................................ 43
2.13 Distribuia gospodriilor n funcie de capacitatea de a face
fa cheltuielilor, n anul 2013 .............................................................................. 45
2.14 Ponderea gospodriilor care nu pot plti la timp consumul
de utiliti, n anul 2013........................................................................................ 45
3.1 Structura cheltuielilor totale ale gospodriilor, n anul 2013 ................................ 49
3.2 Structura cheltuielilor totale, pe categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013 ........................... 50
3.3 Cheltuielile totale ale gospodriilor, pe decile, n anul 2013................................ 51
3.4 Structura cheltuielilor totale de consum, dup mrimea
gospodriei, n anul 2013..................................................................................... 55
3.5 Structura cheltuielilor totale de consum, dup numrul copiilor
sub 18 ani, n anul 2013....................................................................................... 55
3.6 Structura cheltuielilor totale de consum, dup nivelul de instruire
al capului gospodriei, n anul 2013 .................................................................... 57
3.7 Cheltuielile totale de consum, pe decile, n anul 2013......................................... 57
3.8 Structura cheltuielilor totale de consum, pe destinaii, n anul 2013.................... 58
3.9 Sursele de acoperire a cheltuielilor totale de consum,
pe medii de reziden........................................................................................... 61
3.10 Structura cheltuielilor pentru cumprarea mrfurilor nealimentare,
pe medii de reziden, n anul 2013..................................................................... 68
3.11 Structura cheltuielilor pentru plata serviciilor,
pe total gospodrii, n anul 2013.......................................................................... 69
3.12 Cheltuielile gospodriilor pentru principalele tipuri de servicii,
pe medii de reziden, n anul 2013..................................................................... 71
3.13 Cheltuielile pentru plata principalelor grupe de servicii,
pe decile, n anul 2013......................................................................................... 74
4.1 Economia/deficitul de resurse, dup vrsta capului gospodriei,
n anul 2013 ......................................................................................................... 76
4.2 Economia/deficitul de resurse, pe decile, n anul 2013........................................ 76
4.3 mprumuturi i alte resurse atrase, pe categorii de gospodrii, dup statutul
ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013................................................. 77
4.4 mprumuturi restituite, sume depuse la bnci etc., pe categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013. .......................... 78
5.1 Consumul mediu zilnic de calorii pe o persoan, pe categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013 ........................... 79
8
5.2 Consumul mediu zilnic de calorii pe o persoan,
dup mrimea gospodriei, n anul 2013............................................................. 79
5.3 Consumul mediu zilnic de calorii pe o persoan,
dup numrul copiilor sub 18 ani, n anul 2013 ................................................... 80
5.4 Consumul mediu zilnic de calorii pe o persoan,
pe decile, n anul 2013......................................................................................... 80
5.5 Aportul caloric al principalelor produse alimentare, n anul 2013 ........................ 82
5.6 Consumul de pine i produse de franzelrie, pe decile, n anul 2013 ............... 84
5.7 Consumul de carne i preparate din carne, pe decile, n anul 2013.................... 85
5.8 Consumul de legume, conserve din legume i fructe, pe decile,
n anul 2013 ......................................................................................................... 86

TABELE ANEXE

1. Distribuia gospodriilor pe medii i alte caracteristici
ale gospodriei, n anul 2013 ................................................................................ 89
2. Distribuia gospodriilor pe regiuni i alte caracteristici
ale gospodriei, n anul 2013................................................................................. 90
3. Distribuia gospodriilor dup statutul ocupaional al capului gospodriei
i alte caracteristici ale gospodriei, n anul 2013 ................................................ 91
4. Distribuia persoanelor din gospodrii pe sexe, grupe de vrst i alte
caracteristici ale gospodriei, n anul 2013............................................................ 92
5. Distribuia persoanelor din gospodrii dup statutul ocupaional al
persoanelor i al capului gospodriei, pe medii i regiuni,
n anul 2013 ........................................................................................................... 93
6. Distribuia persoanelor dup nivelul de instruire i statutul ocupaional,
pe sexe i medii, n anul 2013 ............................................................................... 97
7. Numrul mediu de persoane pe o gospodrie, n anul 2013............................... 100
8. Venituri i alte resurse financiare, dup statutul ocupaional al capului
gospodriei ......................................................................................................... 106
9. Venituri i alte resurse financiare, pe medii ........................................................ 108
10. Venituri i alte resurse financiare, pe regiuni ..................................................... 110
11. Venituri i alte resurse financiare, dup mrimea gospodriei ........................... 112
12. Venituri i alte resurse financiare, dup numrul copiilor sub 18 ani .................. 114
13. Venituri i alte resurse financiare, dup nivelul de instruire
al capului gospodriei ......................................................................................... 116
14. Venituri i alte resurse financiare, dup vrsta capului gospodriei ................... 118
9
15. Venituri i alte resurse financiare, pe decile, n anul 2013................................... 120
16. Venituri i alte resurse financiare, dup sexul capului gospodriei...................... 122
17. Nivelul i structura veniturilor totale, n anul 2013 ............................................... 124
18. Nivelul i structura veniturilor bneti, n anul 2013............................................. 127
19. Cheltuieli i alte ieiri de bani, pe destinaii, dup statutul ocupaional
al capului gospodriei ......................................................................................... 130
20. Cheltuieli i alte ieiri de bani, pe destinaii i medii ........................................... 132
21. Cheltuieli i alte ieiri de bani, pe destinaii i regiuni .......................................... 134
22. Cheltuieli i alte ieiri de bani, pe destinaii, dup mrimea gospodriei ............. 136
23. Cheltuieli i alte ieiri de bani, pe destinaii,
dup numrul copiilor sub 18 ani ......................................................................... 138
24. Cheltuieli i alte ieiri de bani, pe destinaii, dup nivelul de instruire
al capului gospodriei ......................................................................................... 140
25. Cheltuieli i alte ieiri de bani, pe destinaii, dup vrsta capului gospodriei..... 142
26. Cheltuieli i alte ieiri de bani, pe destinaii i decile, n anul 2013...................... 144
27. Cheltuieli i alte ieiri de bani, pe destinaii,
dup sexul capului gospodriei............................................................................ 146
28. Nivelul i structura cheltuielilor totale, n anul 2013............................................. 148
29. Nivelul i structura cheltuielilor bneti, n anul 2013 .......................................... 151
30. Nivelul i structura cheltuielilor totale de consum,
pe categorii de gospodrii (COICOP) .................................................................. 154
31. Nivelul i structura cheltuielilor totale de consum, pe medii (COICOP) ............... 155
32. Nivelul i structura cheltuielilor totale de consum, pe regiuni (COICOP) ............. 156
33. Nivelul i structura cheltuielilor totale de consum,
dup mrimea gospodriei (COICOP) ................................................................. 157
34. Nivelul i structura cheltuielilor totale de consum,
dup numrul copiilor sub 18 ani (COICOP) ....................................................... 158
35. Nivelul i structura cheltuielilor totale de consum, dup nivelul
de instruire al capului gospodriei (COICOP)...................................................... 159
36. Nivelul i structura cheltuielilor totale de consum, dup vrsta
capului gospodriei (COICOP) ............................................................................ 160
37. Nivelul i structura cheltuielilor totale de consum, dup sexul
capului gospodriei (COICOP) ............................................................................ 161
38. Nivelul i structura cheltuielilor totale de consum, pe decile (COICOP) .............. 162
39. Nivelul i structura cheltuielilor totale de consum, n anul 2013 .......................... 164
40. Nivelul i structura cheltuielilor bneti de consum, n anul 2013........................ 166

10
41. Cumprarea de produse agroalimentare i buturi alcoolice, pe categorii
de gospodrii, n anul 2013.................................................................................. 168
42. Cumprarea de produse agroalimentare i buturi alcoolice,
pe medii, n anul 2013.......................................................................................... 172
43. Cumprarea de produse agroalimentare i buturi alcoolice,
pe regiuni, n anul 2013 ....................................................................................... 174
44. Cumprarea de produse agroalimentare i buturi alcoolice,
pe decile, n anul 2013......................................................................................... 178
45. Consumul mediu de produse agroalimentare i buturi alcoolice,
pe categorii de gospodrii ................................................................................... 182
46. Consumul mediu de produse agroalimentare i buturi alcoolice, pe medii ....... 186
47. Consumul mediu de produse agroalimentare i buturi alcoolice,
pe regiuni ............................................................................................................ 190
48. Consumul mediu de produse agroalimentare i buturi alcoolice,
dup mrimea gospodriei ................................................................................. 194
49. Consumul mediu de produse agroalimentare i buturi alcoolice,
dup numrul copiilor sub 18 ani ......................................................................... 198
50. Consumul mediu de produse agroalimentare i buturi alcoolice,
dup nivelul de instruire al capului gospodriei .................................................. 202
51. Consumul mediu de produse agroalimentare i buturi alcoolice,
dup vrsta capului gospodriei .......................................................................... 206
52. Consumul mediu de produse agroalimentare i buturi alcoolice,
dup sexul capului gospodriei............................................................................ 210
53. Consumul mediu de produse agroalimentare i buturi alcoolice,
pe decile, n anul 2013......................................................................................... 214
54. Consumul alimentar exprimat n calorii i factori nutritivi, pe categorii
de gospodrii, n anul 2013.................................................................................. 218
55. Consumul alimentar exprimat n calorii i factori nutritivi,
pe regiuni, n anul 2013 ....................................................................................... 218
56. Consumul alimentar exprimat n calorii i factori nutritivi,
pe decile, n anul 2013......................................................................................... 218
57. Consumul alimentar exprimat n calorii i factori nutritivi,
pe medii, n anul 2013.......................................................................................... 219
58. Consumul alimentar exprimat n calorii i factori nutritivi,
dup mrimea gospodriei, n anul 2013............................................................. 220
59. Consumul alimentar exprimat n calorii i factori nutritivi, dup numrul
copiilor sub 18 ani, n anul 2013 .......................................................................... 220
11
60. Consumul alimentar exprimat n calorii i factori nutritivi, dup nivelul de
instruire al capului gospodriei, n anul 2013....................................................... 220
61. Consumul alimentar exprimat n calorii i factori nutritivi,
dup vrsta capului gospodriei, n anul 2013 .................................................... 221
62. Consumul alimentar exprimat n calorii i factori nutritivi,
dup sexul capului gospodriei, n anul 2013...................................................... 221
63. Aportul caloric al principalelor produse agroalimentare consumate,
pe categorii de gospodrii, n anul 2013.............................................................. 222
64. Aportul caloric al principalelor produse agroalimentare consumate,
pe medii, n anul 2013.......................................................................................... 223
65. Cheltuieli pentru cumprarea de mrfuri nealimentare, pe categorii de
gospodrii i medii, n anul 2013 ......................................................................... 224
66. Cheltuieli pentru cumprarea de mrfuri nealimentare,
pe regiuni, n anul 2013 ....................................................................................... 228
67. Cheltuieli pentru cumprarea de mrfuri nealimentare, dup
mrimea gospodriei, n anul 2013...................................................................... 232
68. Cheltuieli pentru cumprarea de mrfuri nealimentare, dup numrul
copiilor sub 18 ani, n anul 2013 .......................................................................... 235
69. Cheltuieli pentru cumprarea de mrfuri nealimentare, dup nivelul de
instruire al capului gospodriei, n anul 2013....................................................... 238
70. Cheltuieli pentru cumprarea de mrfuri nealimentare, dup vrsta
capului gospodriei, n anul 2013 ........................................................................ 240
71. Cheltuieli pentru cumprarea de mrfuri nealimentare,
pe decile, n anul 2013......................................................................................... 242
72. Cheltuieli pentru cumprarea de mrfuri nealimentare, dup sexul
capului gospodriei, n anul 2013 ........................................................................ 246
73. Cheltuieli pentru plata serviciilor, pe categorii de gospodrii
i medii, n anul 2013........................................................................................... 248
74. Cheltuieli pentru plata serviciilor, pe regiuni, n anul 2013................................... 250
75. Cheltuieli pentru plata serviciilor, dup mrimea gospodriei, n anul 2013........ 251
76. Cheltuieli pentru plata serviciilor, dup numrul copiilor
sub 18 ani, n anul 2013....................................................................................... 252
77. Cheltuieli pentru plata serviciilor, dup nivelul de instruire al capului
gospodriei, n anul 2013..................................................................................... 253
78. Cheltuieli pentru plata serviciilor, dup vrsta capului gospodriei,
n anul 2013 ......................................................................................................... 254

12
79. Cheltuieli pentru plata serviciilor, dup sexul capului gospodriei,
n anul 2013 ......................................................................................................... 255
80. Cheltuieli pentru plata serviciilor, pe decile, n anul 2013.................................... 256
81. nzestrarea gospodriilor cu bunuri de folosin ndelungat,
pe categorii de gospodrii ................................................................................... 258
82. nzestrarea gospodriilor cu bunuri de folosin ndelungat, pe medii ............... 260
83. nzestrarea gospodriilor cu bunuri de folosin ndelungat,
pe regiuni ............................................................................................................. 262
84. nzestrarea gospodriilor cu bunuri de folosin ndelungat,
dup mrimea gospodriei .................................................................................. 264
85. nzestrarea gospodriilor cu bunuri de folosin ndelungat,
dup numrul copiilor sub 18 ani ......................................................................... 266
86. nzestrarea gospodriilor cu bunuri de folosin ndelungat,
dup nivelul de instruire al capului gospodriei ................................................... 268
87. nzestrarea gospodriilor cu bunuri de folosin ndelungat,
dup vrsta capului gospodriei .......................................................................... 270
88. nzestrarea gospodriilor cu bunuri de folosin ndelungat,
dup sexul capului gospodriei............................................................................ 272
89. nzestrarea gospodriilor cu bunuri de folosin ndelungat,
pe decile, n anul 2013......................................................................................... 274
90. Posibiliti de satisfacere a nevoilor de consum ale gospodriilor,
pe categorii de gospodrii i medii, n anul 2013................................................. 276

GLOSAR .................................................................................................................... 279
13
METODOLOGIA I
ORGANIZAREA
ANCHETEI


1. Obiectivele anchetei

Ancheta Bugetelor de Familie (ABF) asigur informaiile necesare pentru evaluarea
veniturilor, cheltuielilor i consumului populaiei.
Diversitatea ariei tematice a anchetei permite realizarea unor analize aprofundate asupra
situaiei economico-sociale a populaiei i a gospodriilor. Informaiile colectate permit, totodat,
identificarea gospodriilor i persoanelor defavorizate, pentru fundamentarea unor programe
adecvate de protecie social.
Ancheta rspunde, astfel, nevoilor prioritare de informare a utilizatorilor din domeniul social,
oferind elementele necesare pentru analiza modalitilor i a posibilitilor de mbuntire a
calitii vieii populaiei din Romnia.


2. Sfera de cuprindere

Ancheta s-a realizat pe un eantion de gospodrii, din mediul urban i rural, selectate n mod
aleator din toate judeele rii i din Municipiul Bucureti.
Sunt cuprinse n cercetare gospodrii din toate categoriile socio-economice: salariai,
patroni, lucrtori pe cont propriu n agricultur (agricultori) sau membri ai asociaiilor agricole
(agricultori din societile comerciale agricole), lucrtori pe cont propriu n activiti neagricole
(meseriai, comerciani, liber-profesioniti etc.), membri ai cooperativelor neagricole
(meteugreti, de consum i de credit), omeri, pensionari, alte categorii.
Apartenena gospodriei la una din aceste categorii socio-economice se stabilete pe baza
statutului ocupaional principal declarat al capului gospodriei.

Fac obiectul nregistrrii toate persoanele din gospodriile selectate - prezente, temporar
absente sau plecate pentru o perioad mai ndelungat - care particip integral sau parial la
bugetul gospodriei (venituri i/sau cheltuieli).
Nu sunt cuprinse n cercetare persoanele care locuiesc permanent n uniti de locuit n
comun (cmine de btrni, cmine-spital pentru persoane cu handicap, cmine muncitoreti,
sanatorii etc.).
14
METODOLOGIA I ORGANIZAREA ANCHETEI


3. Metoda de nregistrare

Pentru colectarea informaiilor s-au folosit dou tipuri de formulare: chestionarul
gospodriei i jurnalul gospodriei.
nregistrarea datelor n chestionarul gospodriei s-a realizat pe baz de interviu, iar n
jurnalul gospodriei prin autonregistrare i prin interviu.
Completarea datelor n chestionarul gospodriei s-a fcut de ctre operatorul statistic, la
domiciliul gospodriei, prin discuii cu fiecare membru al gospodriei, iar dac acest lucru nu a fost
posibil n toate cazurile, informaiile s-au obinut pe baza declaraiei capului gospodriei, a
soiei/soului sau a unui alt membru adult care a putut da relaii complete, att pentru celelalte
persoane din gospodrie, ct i pe ansamblul gospodriei.
Completarea jurnalului gospodriei s-a fcut prin autonregistrare de ctre capul
gospodriei, soul/soia acestuia sau alt persoan din gospodrie cruia i s-a cerut s fac
nregistrri corecte, zilnice sau la perioade ct mai scurte de timp, ndeosebi privind cheltuielile
curente ale gospodriei. n cazul n care completarea jurnalului gospodriei nu s-a putut face
integral prin autonregistrare sau cnd, din motive obiective (persoane n vrst, bolnave etc.),
gospodria a solicitat completarea acestora de ctre operatorul statistic, nscrierea datelor s-a
fcut pe baz de interviu sau, n alte cazuri, pe baza unor nregistrri (notri) personale ale
membrilor gospodriei.


4. Perioada de referin

Perioada pentru care s-au nregistrat datele n chestionarul anchetei i n jurnalul
gospodriei este luna calendaristic (de la prima la ultima zi a lunii).


5. Perioada de nregistrare

nregistrarea informaiilor n chestionare s-a realizat n perioada ianuarie decembrie 2013.
Colectarea informaiilor de la gospodrii s-a fcut prin 3 vizite obligatorii i, dup caz, prin vizite
suplimentare.

15
METODOLOGIA I ORGANIZAREA ANCHETEI


Perioada n care operatorul statistic a realizat vizitele la gospodrii pentru nregistrarea
datelor n seciunile chestionarului i n jurnalul gospodriei a fost cuprins ntre ultima sptmn
a lunii precedente perioadei de referin i prima sptmn a lunii urmtoare.


6. Eantionul anchetei

Ancheta bugetelor de familie (ABF) este organizat ca o cercetare trimestrial continu pe
o perioad de 3 luni consecutive, pe un eantion de 9360 locuine permanente, repartizate n
subeantioane lunare independente de cte 3120 locuine permanente. Rata de rspuns a fost de
79,2% (73,1% n mediul urban i 86,5% n mediul rural).


6.1. Extragerea eantionului

S-a utilizat un plan de sondaj n dou trepte:
n prima treapt au fost selectate 780 centre de cercetare (Uniti Primare de
eantionare), din Recensmntul Populaiei i Locuinelor - martie 2002 (RPL2002) utiliznd
metoda de extragere stratificat i echilibrat de UP n interiorul fiecrui strat, constituindu-se
Eantionul Multifuncional de Zone Teritoriale (eantionul master EMZOT2002) ca baz de
sondaj pentru cercetrile selective n gospodrii, n perioada intercenzitar. Criteriile de stratificare
au fost jude i mediu de reziden, prin intersectarea acestora rezultnd un numr de 88 straturi
(n Municipiul Bucureti selecia a fost realizat n mod separat pentru fiecare din cele 6 sectoare
administrative). EMZOT este un eantion de 780 centre de cercetare repartizate n toate judeele
rii i n sectoarele Municipiului Bucureti (427 n mediul urban i 353 n mediul rural).

n a doua treapt au fost selectate 9360 locuine permanente pe trimestru, n 3 valuri
lunare de cte 3120 conform unui algoritm de selecie sistematic. Locuinele extrase n treapta a
doua sunt asimilate unitilor secundare de eantionare. Din fiecare centru de cercetare au fost
incluse n eantion 12 locuine trimestrial, respectiv 4 locuine lunar.16
METODOLOGIA I ORGANIZAREA ANCHETEI


6.2 Extinderea rezultatelor

Extinderea rezultatelor obinute din anchet se realizeaz pe baza coeficienilor atribuii
persoanelor din gospodriile din eantion, care au rspuns la interviu.
Pentru determinarea acestor coeficieni este necesar parcurgerea urmtoarelor etape:
a. Calculul ponderilor de baz;
b. Ajustarea non-rspunsurilor totale;
c. Redresarea eantionului i calculul ponderilor finale.


a. Calculul ponderilor de baz

Probabilitile de includere ale UP, corespunztoare primei trepte de eantionare, au fost
calculate conform unei scheme de selecie stratificat. n fiecare din cele 88 de straturi au fost
calculate probabilitile de includere n prima treapt, proporional cu mrimea unei UP, mrime
exprimat n numr de locuine permanente, conform urmtoarei formule de calcul:

=
=
h
N
j
hj
hj
h hj
N
N
m P
1
1
,
unde:
h: indicele stratului, h=1,..,88
j: indicele UP, j=1,..,4002
hj
P
1
: probabilitatea de includere a UPj aparinnd stratului h
m
h
: volumul eantionului de UP n stratul h
N
hj
: numr de locuine permanente n stratul h, UPj
:
1

=
h
N
j
hj
N numr de locuine permanente n stratul h

n a doua treapt, n interiorul fiecrei UP din totalul celor 780 UP incluse n prima treapt
n EMZOT'2002, au fost extrase cte 12 locuine pe baza unui algoritm de selecie sistematic cu
17
METODOLOGIA I ORGANIZAREA ANCHETEI


start aleator. Astfel, toate locuinele compunnd o anumit UP au aceeai probabilitate de
includere n eantionul trimestrial al anchetei. Probabilitatea de includere din treapta a doua a fost
calculat dup cum urmeaz:

j
hjk
N
P
12
2
= ,
unde:
h: indicele stratului, h=1,..,88
j indicele UP , j=1,,780
k- indicele unei locuine aparinnd UP j
hjk
P
2
: probabilitatea de includere a unei locuine permanente k aparinnd UP j din stratul h
N
j
numrul total de locuine permanente n UP j
Probabilitatea general de includere a unei locuine k n eantionul anchetei (PGS
k
), dup
cele 2 trepte de eantionare, este calculat astfel:

PGS
k
=P
1hj
*P
2hjk


Ponderea de baz a unei locuine k, selectat n a doua treapt de eantionare din UP j
(BW
k
) este, aadar, inversa probabilitii generale de includere a unei locuine k:

BW
k
=1/PGS
k
Ponderea de baz a unei locuine este mprumutat tuturor gospodriilor din acea locuin.


b. Ajustarea non-rspunsurilor

Pentru a acoperi procentul gospodriilor care refuz s participe la anchet, se procedeaz la
re-ponderarea unitilor respondente, prin ajustarea cu inversul ratei de rspuns.
Tratarea non-rspunsurilor totale nu se face n mod global, pe ansamblul eantionului, ci n
mod difereniat, pe grupe de gospodrii, generate de intersecia variabilelor considerate ca variabile
explicative ale non-rspunsului: jude*mediu de reziden.
Aceast modalitate de tratare a non-rspunsurilor corespunde aa numitei metode a
grupelor de rspuns omogen, care presupune c ntr-o anumit grup din eantion probabilitile
18
METODOLOGIA I ORGANIZAREA ANCHETEI


de rspuns sunt egale. n concluzie, pentru fiecare grup de gospodrii, obinut prin intersectarea
variabilelor sus-menionate i considerat ca grup de rspuns omogen, se calculeaz rata
rspunsului, dup cum urmeaz:

g
g
g
NHH
NHH
R
1
2
= ,
unde:

g indicele grupei de rspuns omogen, g=1,, numr de grupe generate de
intersecia variabilelor jude*mediu de reziden
NHH
1g
- suma ponderilor de baz ale gospodriilor eantionate n grupa g,
gospodrii aparinnd locuinelor eligibile
1
pentru interviu.
NHH
2g
suma ponderilor de baz ale gospodriilor respondente n grupa g.n final, ponderea de baz a unei gospodrii respondente k este ajustat cu inversul ratei de
rspuns, separat pe fiecare grup de rspuns omogen:

) / 1 (
g k
k
adj
R BW W =

Fiecare individ aparinnd unei gospodrii respondente primete ponderea de baz ajustat a
gospodriei.


c. Redresarea eantionului i calculul ponderilor finale

Redresarea se realizeaz cu scopul de a mbunti calitatea estimaiilor printr-o ajustare
final a ponderilor rezultate n urma pasului anterior.1
Prin locuin eligibil pentru interviu se nelege o locuin care include gospodrii posibil respondente, fcnd parte din
sfera de cuprindere a anchetei. Sunt considerate ca locuine eligibile locuinele cu destinaie de locuit, permanente i
ocupate.
19
METODOLOGIA I ORGANIZAREA ANCHETEI


Ponderile obinute n final sunt modificate astfel nct totalurile estimate din eantion s fie
egale cu totalurile n populaie pentru anumite variabile. n plus, ponderile finale sunt obinute astfel
nct s se ndeprteze ct mai puin posibil de ponderile iniiale, prin minimizarea unei funcii de
distan dintre cele dou ponderi, ceea ce are efect asupra mbuntirii preciziei estimaiilor.
Aceast metod de redresare este cunoscut sub numele de calibrare, n timp ce variabilele
utilizate sunt denumite variabile de calaj. Calibrarea se realizeaz cu ajutorul macro-ului SAS
CALMAR (CALaj pe MARje), creat de ctre INSEE Frana.
Spre deosebire de alte metode de redresare (post-stratificare sau estimatorul prin raport, de
exemplu), metodele de calibrare implementate n CALMAR urmresc, pe lng un calaj al ponderilor
finale pe totalurile populaiei, i o minimizare a distanei dintre ponderile iniiale i ponderile finale.
n ajustarea final se utilizeaz variabile demografice (populaia pe sexe i grupe de vrst),
variabile de localizare (populaia pe regiuni i medii de reziden) i numrul total de gospodrii pe
regiuni. Structura populaiei pe variabilele menionate este cunoscut din surse demografice
(populaia legal, disponibil de dou ori pe an: 1 ianuarie i 1 iulie) i numrul de gospodrii
disponibil la 1 ianuarie.
Dup calibrare, totalurile estimate sunt egale cu totalurile n populaie. La sfritul acestei
etape se obin ponderile finale, care sunt diferite de la o gospodrie la alta, iar toate persoanele
aparinnd unei anumite gospodrii primesc ponderea final a gospodriei.

20
METODOLOGIA I ORGANIZAREA ANCHETEI


PRESCURTRI FOLOSITE PENTRU UNITILE DE MSUR


U.M. = unitate de masur
kg = kilogram
l = litru
buc. = bucat
nr. = numr
g = gram
% = procent
D = decila de venitSIMBOLURI FOLOSITE

- = lips date
= Clasificarea consumului individual pe destinaii (COICOP) conform
metodologiei EUROSTAT
*) = date mai mici de 0,05
**) = date mai mici de 0,005
***) = date mai mici de 0,0005

NOT:
n lucrare nu sunt prezentate informaii referitoare la categoria de gospodrii Patroni din
cauza numrului redus de observaii colectate.
Coordonate demografice

Rezultatele Anchetei Bugetelor de Familie relev faptul c majoritatea gospodriilor se
regsesc n orae i municipii (56,8% locuiesc n mediul urban i 43,2% n cel rural), dimensiunea
medie a unei gospodrii fiind, n anul 2013, de 2,857 persoane, mai mare n mediul rural dect n
cel urban (2,996 fa de 2,751 persoane).
Gospodriile formate din 1-3 persoane au reprezentat mai mult de dou treimi din numrul
total al gospodriilor (69,3%), din care gospodriile formate din dou persoane au reprezentat
27,0%. Din numrul total al gospodriilor 18,8% au fost formate din 4 persoane; cele formate din
5 persoane i peste deinnd o pondere mult mai modest (11,9%).
Gospodriile formate
din 1 - 4 persoane au fost mai
numeroase n mediul urban
dect n rural, n timp ce
gospodriile formate din 5-6
persoane i mai multe au fost
mai numeroase n mediul rural,
acestea din urm (6 i mai
multe persoane) aflndu-se n
proporie de 68,3% n mediul
rural.
Distribuia gospodriilor
n funcie de numrul copiilor
1
n vrst de pn la 18 ani aflai n ntreinerea gospodriei se
caracterizeaz prin ponderea mare a gospodriilor fr copii care reprezint 72,3% din total,
pondere ridicat att n mediul urban, ct i n rural (71,9% n urban i 72,9% n rural).
Dintre gospodriile cu copii, cele mai frecvente sunt cele cu un copil (54,5%). Gospodriile
cu un copil au o pondere mai mare n mediul urban, iar cele cu doi, trei i cu patru i mai muli copii
se afl n proporie mai mare n mediul rural.

1
n accepiunea Anchetei Bugetelor de Familie se consider copil toate persoanele de sub 18 ani care se afl n
ntreinerea gospodriei.
Grafic 1.1.
Distributia gospodariilor dupa marime,
in anul 2013
0
5
10
15
20
25
30
Total Urban Rural
p
r
o
c
e
n
t
e
1 persoana
2 per soane
3 per soane
4 per soane
5 per soane
6 per soane si
peste
1
CARACTERISTICI
ALE
GOSPODRIILOR
21
1. CARACTERISTICI ALE GOSPODRIILOR


22

Distribuia n funcie de sexul capului gospodriei este foarte inegal: 73,0% din
gospodrii sunt conduse de un brbat (72,4% n urban i 73,7% n rural) i 27,0% de o femeie
(27,6% n urban i 26,3% n rural).
Repartizarea gospodriilor dup vrsta capului gospodriei, arat un grad mai mare de
concentrare la grupele de vrst de 50-64 ani (30,6%) i la cele de 65 ani i peste (29,4%).
Gospodriile al cror cap de gospodrie are sub 50 ani reprezint 44,0% din totalul gospodriilor
urbane, iar cele al cror cap de gospodrie are 65 ani i peste reprezint 22,9%. n mediul rural,
frecven mare au avut gospodriile conduse de persoane n vrst de 65 ani i peste (37,8%); de
altfel, peste dou treimi din numrul total de gospodrii rurale (65,1%) sunt conduse de persoane
n vrst de 50 ani i peste.

Statutul ocupaional al capului gospodriei

Statutul ocupaional al capului gospodriei are o importan aparte i un impact puternic
asupra mrimii i structurii veniturilor, cheltuielilor i consumului gospodriei, precum i asupra
comportamentului gospodriei n ceea ce privete economisirea i investiiile.
Majoritatea gospodriilor sunt gospodrii de salariai i pensionari: 80,0%, din care 37,4%
gospodrii de salariai i 42,6% de pensionari. Gospodriile de salariai, omeri i pensionari sunt
TOTAL
4 copii
si mai
multi
1,0%
fara
copii
72,3%
3 copii
1,9%
1 copil
15,1%
2 copii
9,7%
RURAL
2 copii
10,2%
1 copil
12,0%
3 copii
3,1%
f ara copii
72,9%
4 copii si
mai multi
1,8%
Grafic 1.2.
Distributia gospodariilor, dupa numarul de copii sub 18 ani, in anul 2013
URBAN
2 copii
9,3%
1 copil
17,4%
3 copii
1,0%
f ara
copii
71,9%
4 copii si
mai multi
0,4%
1. CARACTERISTICI ALE GOSPODRIILOR


23
mai numeroase n mediul urban, iar gospodriile de lucrtori pe cont propriu i agricultori
n mediul rural.
Din totalul gospodriilor din
mediul urban, cele de salariai au
reprezentat 49,8%, iar cele de pensionari
38,4%. Aproape jumtate din
gospodriile rurale (48,1%) au fost
gospodrii de pensionari, cele de
agricultori reprezentnd numai 19,9%.
Din totalul gospodriilor de
pensionari 48,8% locuiesc n mediul
rural. n cazul gospodriilor de salariai
aproape 25% (24,3%) locuiesc n mediul
rural.

Tabelul 1.1
Distribuia gospodriilor pe regiuni i categorii, dup statutul ocupaional
al capului gospodriei, n anul 2013

- procente -
Gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Regiuni

Nord-Est
100,0 30,3 7,4 16,6 3,4 40,6
Sud-Est 100,0 35,1 4,6 11,4 4,5 41,9
Sud-Muntenia 100,0 33,2 5,4 8,6 5,3 45,6
Sud-Vest Oltenia 100,0 30,9 2,4 12,9 4,0 47,7
Vest 100,0 43,7 4,2 4,7 2,9 42,2
Nord-Vest 100,0 39,5 4,1 8,9 2,8 42,3
Centru 100,0 39,7 5,5 6,6 4,0 41,8
Bucureti-Ilfov 100,0 52,0 1,9 0,5 4,3 39,3


Pe regiuni, structura dup statutul ocupaional al capului gospodriei este caracterizat
de ponderea mare a gospodriilor de pensionari n majoritatea gospodriilor. Numai n regiunile
Vest i Bucureti-Ilfov cea mai mare parte a gospodriilor sunt conduse de persoane
salariate. Ponderea gospodriilor de salariai variaz ntre 30,3% n Nord-Est i 52,0% n
Bucureti-Ilfov.
Cu excepia regiunii Bucureti-Ilfov, gospodriile de agricultori dein ponderi ce variaz
ntre 4,7% n Vest i 16,6% n Nord-Est. Cea mai mic pondere a gospodriilor de omeri a fost
nregistrat n regiunea Nord-Vest (2,8%) i cea mai mare n regiunea Sud-Muntenia (5,3%).
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tot al Urban Rural
Grafic 1.3.
Distributia gospodariilor pe categorii, dupa
statutul ocupational al capului gospodariei,
in anul 2013
Salari ati
Lucratori pe
cont propri u
Agricultori
Someri
Pensionari
1. CARACTERISTICI ALE GOSPODRIILOR


24
Dimensiunea medie a unei gospodrii depete 3 persoane/gospodrie n cazul tuturor
categoriilor de gospodrii, cu excepia celor de pensionari (2,402 persoane/gospodrie),
nregistrnd nivelul cel mai nalt la gospodriile de lucrtori pe cont propriu n activiti neagricole
(3,569 persoane/gospodrie).
Dimensiunea medie a
gospodriilor de salariai a
fost, n anul 2013, de
3,065 persoane/gospodrie.
Cea mai mare parte a
gospodriilor de salariai, lucrtori
pe cont propriu, agricultori i
omeri sunt formate din trei
i patru persoane, iar majoritatea
gospodariilor de pensionari din una
i dou persoane.
Mai mult de jumtate din
gospodriile de lucrtori pe cont propriu (57,6%) i aproape jumtate din gospodriile de salariai
(46,4%), agricultori (44,9%) i omeri (48,7%) au fost gospodrii care au avut n ntreinere copii
n vrst de pn la 18 ani. Dintre gospodriile de pensionari, numai 2,0% au avut copii n
ntreinere.
n rndul gospodriilor cu copii, majoritatea categoriilor de gospodrii sunt caracterizate
prin frecvena mare a gospodriilor cu un singur copil. Cele cu trei sau cu patru i mai muli copii
au o frecven mai mare la
gospodriile de lucrtori pe cont
propriu, agricultori i omeri.
Capul gospodriei este
femeie n mai puin de 20% din
gospodriile de salariai (15,6%),
agricultori (14,3%) i omeri (15,8%)
i n mai puin de 10% din
gospodriile de lucrtori pe cont
propriu (9,0%). Ponderea
gospodriilor de pensionari al cror
cap de gospodrie este femeie a
fost, n anul 2013, de 41,2%, mare parte fiind femei vrstnice singure. Din numrul total al
gospodriilor care au drept cap al gospodriei o femeie, 65,0% sunt gospodrii de pensionari,
21,5% gospodrii de salariai i 4,9% gospodrii de agricultori.
Grafic 1.5.
Distributia gospodariilor dupa numarul copiil or, pe
categorii dupa statutul ocupational al capului gospodariei,
in anul 2013
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Total
gospodarii
Salariat i Lucratori
pe cont
propriu
Agricultori Someri Pensionari
fara copii
1 copil
2 copii
3 copii
4 copii si
mai multi
Grafic 1.4.
Distributia gospodariilor dupa marime, pe
categorii dupa statutul ocupational al capului
gospodariei, in anul 2013
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Total
gospodarii
Salariati Lucratori
pe cont
propriu
Agricultori Someri Pensionari
1 persoana
2 persoane
3 persoane
4 persoane
5 persoane
6 persoane
si peste
1. CARACTERISTICI ALE GOSPODRIILOR


25

n ceea ce privete vrsta capului gospodriei, cea mai mare parte a gospodriilor de
salariai, lucrtori pe cont propriu, agricultori i omeri sunt conduse de persoane n vrst de pn
la 50 ani, cea mai mare frecven fiind specific grupei de vrst de 35-49 ani. Din totalul
gospodriilor de pensionari, 31,9% au drept cap de gospodrie o persoan din grupa de vrst de
50-64 ani i 66,7% din grupa de 65 ani i peste.

Tabelul 1.2
Distribuia gospodriilor dup statutul ocupaional i vrsta
capului gospodriei, n anul 2013

- procente -
Gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Vrsta capului
gospodriei

15-24 ani 1,0 1,4 1,8 0,6 1,7 -
25-34 ani 10,8 20,6 18,5 13,5 17,7 *)
35-49 ani 28,2 49,7 55,5 42,3 47,4 1,4
50-64 ani 30,6 28,2 22,9 36,8 33,2 31,9
65 ani i peste 29,4 0,1 1,3 6,8 *) 66,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nivelul de instruire al capului gospodriei

Nivelul de instruire al capului de gospodrie este o caracteristic dup care se difereniaz
sensibil indicatorii de nivel i structur ai veniturilor i consumului gospodriilor.
Pe ansamblul gospodriilor, ponderea celor care sunt conduse de o persoan care a
absolvit nvmntul primar (sau fr coal absolvit), secundar
2
i superior este de 12,7%, de
75,1% i de 12,2%. Aceast structur a gospodriilor prezint diferene sensibile ntre cele dou
medii de reziden. Astfel, ponderea gospodriilor al cror cap de gospodrie are un grad de
instruire la nivelul nvmntului primar (inclusiv cei fr coal absolvit) este de peste patru ori
mai mare n rural dect n urban (22,8% din totalul gospodriilor din rural, fa de 5,0% n urban).
Discrepane semnificative pe medii se nregistreaz i n ce privete ponderea gospodriilor
conduse de persoane cu pregtire superioar: 19,8% din totalul gospodriilor din mediul urban i
numai 2,1% din cel rural.
n anul 2013, ponderea gospodriilor al cror cap de gospodrie are pregtire secundar a
fost peste medie n gospodriile de salariai, lucrtori pe cont propriu, agricultori i omeri.

2
nvmntul secundar cuprinde nvmntul gimnazial, profesional, complementar, de ucenici, liceal, postliceal de
specialitate i tehnic de maitri.
1. CARACTERISTICI ALE GOSPODRIILOR


26
Gospodriile de pensionari au avut o pondere inferioar celei nregistrate pe ansamblul
gospodriilor.
Gospodriile al cror cap de gospodrie are pregtire superioar i au nregistrat ponderi
peste medie au fost cele de salariai.
Gradul cel mai redus de pregtire colar este deinut de gospodriile de agricultori i
pensionari: 13,3% dintre gospodriile de agricultori i 23,9% din cele de pensionari sunt conduse
de persoane cu un nivel de instruire primar (4 clase sau fr coal absolvit) i numai 0,2%,
respectiv 6,1% sunt conduse de persoane cu un nivel de pregtire superioar.

Tabelul 1.3
Distribuia gospodriilor dup statutul ocupaional i nivelul de instruire
al capului gospodriei, n anul 2013

- procente -
Gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Nivelul de instruire al
capului gospodriei

Total
Primar
1)
12,7 0,5 8,6 13,3 7,6 23,9
Secundar 75,1 75,6 87,3 86,5 84,3 70,0
Superior 12,2 23,9 4,1 0,2 8,1 6,1

Urban
Primar
1)
5,0 0,4 8,6 9,5 6,0 10,3
Secundar 75,2 69,9 82,5 90,5 83,9 79,2
Superior 19,8 29,7 8,9 - 10,1 10,5

Rural
Primar
1)
22,8 0,7 8,6 13,5 11,3 38,1
Secundar 75,1 93,6 91,2 86,2 85,2 60,5
Superior 2,1 5,7 0,2 0,3 3,5 1,4

1)
Inclusiv fr coal absolvit

Componena gospodriei

Conform rezultatelor anchetei, n anul 2013 persoanele din gospodrii s-au concentrat n
dou mari grupe de vrst: 38,8% n grupa 25-49 ani i 34,2% n grupa de 50 ani i peste, din care
15,1% n grupa de 65 ani i peste. Diferena (27,0%) au reprezentat-o persoanele cu vrste mai
mici de 25 ani. De remarcat i faptul c, la categoriile de vrst mai mic (sub 15 ani, 15-24 ani
i 25-49 ani), ponderea brbailor a fost superioar celei a femeilor, n timp ce la ultimele dou
(50-64 ani i 65 ani i peste) a fost mai mic.
1. CARACTERISTICI ALE GOSPODRIILOR


27
Cu excepia gospodriilor de salariai i pensionari, n toate celelalte categorii de gospodrii
analizate ponderea persoanelor n vrst de pn la 25 ani depete 38,0%, ajungnd la 42,0%
n cazul gospodriilor de lucrtori pe cont propriu.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Total Sal ariati Lucratori pe
cont propriu
Agri cultori Someri Pensi onari
Grafic 1.6.
Distributia pe grupe de varsta a persoanelor din gospodarii,
in anul 2013
sub 15 ani
15 24 ani
25 49 ani
50 64 ani
65 ani si peste

Gospodriile de pensionari sunt formate n proporie de 64,1% din persoane de 50 ani
i peste, categorie de vrst prezent n proporie relativ mare i n gospodriile de
agricultori (20,3%).

Tabelul 1.4
Distribuia persoanelor din gospodrii dup mrime
i vrst, n anul 2013

- procente -
Gospodrii formate din: Total
gospodrii
1 persoan 2 persoane 3 persoane 4 persoane 5 persoane 6 persoane i
mai multe

Vrsta
persoanelor
din gospodrii

sub 15 ani 14,9 - 0,8 11,9 21,0 23,9 30,1
15-24 ani 12,1 2,3 3,3 10,1 17,8 16,1 19,1
25-49 ani 38,8 19,1 29,2 47,6 45,0 38,9 32,0
50-64 ani 19,1 23,9 33,6 21,9 11,5 12,5 11,1
65 ani i peste 15,1 54,7 33,1 8,5 4,7 8,6 7,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Din totalul persoanelor singure 78,6% sunt n vrst de 50 ani i peste, din care 54,7% sunt
de 65 ani i peste. Ponderea persoanelor n vrst de 50 ani i peste este mare i n gospodriile
de dou persoane (66,7%). n gospodriile formate din trei i patru persoane predomin cele din
grupa de vrst de 25-49 ani (47,6% i, respectiv 45,0%), iar n gospodriile mai numeroase,
persoanele de pn la 25 ani: 40,0% n gospodriile de cinci persoane i 49,2% n cele de ase i
mai multe persoane.
1. CARACTERISTICI ALE GOSPODRIILOR


28
Distribuia persoanelor din gospodrii dup statutul ocupaional, deosebit de important
pentru analiza formrii veniturilor i a inegalitii acestora, evideniaz faptul c salariaii reprezint
peste un sfert din numrul total al persoanelor (28,7%). Astfel, numrul mediu de salariai ce revine
pe o gospodrie este de numai 0,819, ceea ce nseamn opt salariai la zece gospodrii. Lucrtorii
pe cont propriu reprezint 3,6% i agricultorii 7,6%. Pensionarii constituie 23,0% din numrul de
persoane din gospodrii, iar omerii 4,9%. Elevii i studenii, precum i alte categorii care n
general sunt formate din persoane aflate n ntreinerea gospodriei (precolari, casnice, persoane
vrstnice fr pensie etc.) constituie 30,1% din totalul membrilor gospodriilor.

Tabelul 1.5
Distribuia persoanelor din gospodrii dup statutul ocupaional,
n anul 2013

- procente -
Gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Statutul ocupaional
al persoanelor din
gospodrii

Salariat 28,7 54,6 7,3 4,9 16,3 13,3
Lucrtor pe cont
propriu n activiti
neagricole 3,6 0,9 34,7 2,7 2,3 1,8
Agricultor 7,6 2,1 4,6 40,8 1,3 4,9
Ajutor familial 2,1 0,2 0,6 10,8 0,6 2,0
omer 4,9 3,5 2,9 1,3 37,6 3,8
Pensionar 23,0 4,0 2,5 2,4 3,5 57,7
Elev, student 16,0 19,8 24,3 21,3 19,9 7,8
Altul 14,1 14,9 23,1 15,8 18,5 8,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Analiza pe categorii de gospodrii, a structurii acestora dup statutul ocupaional al
membrilor gospodriei, evideniaz prezena semnificativ a salariailor nu numai n gospodriile
de salariai, unde reprezint n medie peste jumtate din numrul membrilor (54,6%), dar i n
celelalte categorii de gospodrii. n gospodriile de omeri i de pensionari frecvena salariailor a
depit 10% (16,3% i 13,3%).
Ponderea elevilor, studenilor i a altor categorii de persoane a fost de 47,4% n
gospodriile de lucrtori pe cont propriu, de 34,7% n gospodriile de salariai, de 37,1% n cele de
agricultori i 38,4% n gospodriile de omeri.
29


2.1.1Veniturile totale


Nivelul i structura veniturilor

n anul 2013, veniturile totale, n termeni nominali, au fost de 2559,1 lei lunar pe
gospodrie i de 895,9 lei pe persoan, cu 3,4%, respectiv 4,0% mai mari dect n anul 2012.
Principala surs de formare a veniturilor totale a reprezentat-o, att n anul 2013, ct i n
anul anterior, veniturile bneti (83,5%, n cretere cu 1,1 puncte procentuale fa de anul 2012).

Grafic 2.1.
Structura veniturilor totale ale gospodariilor,
pe surse de formare, in anul 2013
Venituri din
agricultur a
3,3%
Venitur i salar iale
51,2%
Venituri din prestatii
sociale
22,8%
Venituri din activitati
independente
2,8%
Venituri din
proprietate si
vanzar ea de active
din patr imoniul
gospodariei
1,6%
Alte venitur i
1,8%
Venituri in natura
16,5%

Structura veniturilor totale ale gospodriilor s-a remarcat i n anul 2013 prin ponderea
important a veniturilor n natur (16,5%, n scdere cu 1,1 puncte procentuale fa de anul
anterior), pe seama, n principal a contravalorii consumului de produse agroalimentare din resurse
proprii (14,7%, n scdere cu un punct procentual). Acestea sunt produse alimentare i
nealimentare de provenien agricol care intr n consumul gospodriei din producie proprie, din
stoc, precum i din cele primite pentru munca prestat n alte gospodrii sau primite n dar de la
rude, prieteni sau alte persoane. n modelul actual al gospodriei din Romnia, consumul de
produse alimentare din producia proprie i al celor primite de la familia lrgit (prini, frai, copii)
constituie una din modalitile de acoperire a nevoilor de consum ale gospodriilor care se
2
VENITURILE
GOSPODRIILOR
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


30
confrunt cu dificulti financiare induse de pierderea veniturilor bneti sau de diminuarea puterii
de cumprare a acestora, iar acoperirea nevoilor proprii de consum alimentar i susinerea
altor membri ai familiei este principalul obiectiv al produciei agricole realizate de gospodrii.
Economia de subzisten, caracteristic gospodriei agricole, este evideniat i de ponderea
relativ sczut a veniturilor bneti din agricultur, care au reprezentat, pe ansamblul
gospodriilor, numai 3,3% din veniturile totale, n uoar scdere, ns, fa de anul anterior
(-0,1 puncte procentuale).
Salariile i celelalte venituri asociate lor au format cea mai important categorie de
venituri, avnd ponderea cea mai mare n veniturile totale ale gospodriilor (51,2%), n cretere,
ns, fa de anul 2012, cu 1,1 puncte procentuale. Totui, contribuia lor la formarea veniturilor
este sczut comparativ cu cea care caracterizeaz economiile de pia dezvoltate. Aceast
situaie este legat de numrul relativ mic de salariai din componena gospodriilor
(0,8 salariai/gospodrie).
O alt categorie de venituri care a deinut o pondere important n structura veniturilor
totale ale gospodriilor, att n anul 2013, ct i n anul precedent, o reprezint veniturile din
prestaii sociale (22,8%, n scdere, fa de anul 2012, cu 0,3 puncte procentuale).
De menionat c, veniturile din agricultur (vnzari de produse agroalimentare, animale i
psri, prestarea unor munci agricole i ncasri de la societi i asociaii agricole), veniturile din
activiti independente (comer, prestri de servicii, practicarea unor meserii i profesii liberale),
i cele din proprietate (dobnzi, dividende, chirii, arend) au nc o pondere sczut n veniturile
totale ale gospodriilor (6,2% att n anul 2013 ct i n anul 2012).

Distribuia veniturilor

Nivelul i structura veniturilor unei gospodrii sunt determinate de numrul persoanelor
aductoare de venit, n special de numrul persoanelor ocupate i de tipul de activitate pe care
acestea o desfoar. i, evident, nivelul veniturilor gospodriei depinde de poziia pe care
membrii si activi o dein n ierarhia veniturilor corespunztoare tipului de activitate desfurat,
adic de nivelul salariilor, al veniturilor din agricultur sau al celor realizate din activiti neagricole
independente.
Aceasta determin diferene sensibile ntre veniturile categoriilor de gospodrii analizate.
Astfel, dac se au n vedere veniturile medii ale gospodriilor grupate dup statutul
ocupaional al capului gospodriei se poate constata c cele mai mari venituri (3419,1 lei lunar)
le-au realizat gospodriile de salariai (cu 33,6% mai mari dect cele medii pe ansamblul
gospodriilor), iar cele mai mici (1690,0 lei lunar) gospodriile de omeri (cu 34,0% mai mici dect
cele medii). Raportul dintre veniturile medii ale celor dou categorii de gospodrii a fost de 2,0:1.
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


31
Nivelul pe persoan al veniturilor este puternic influenat de numrul membrilor
gospodriei, n special de numrul copiilor aflai n ntreinerea gospodriei, de raportul de
dependen economic aferent fiecrei gospodrii. Veniturile ce revin n medie pe o persoan -
indicator asociat abordrii veniturilor din perspectiva nivelului de trai - arat o difereniere a
veniturilor pe categorii de gospodrii ntr-o anumit msur modificat fa de cea relevat de
veniturile ce revin n medie pe o gospodrie.

Tabelul 2.1
Veniturile totale, pe categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional
al capului gospodriei

Gospodrii de: Anii Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Venituri totale, lei
- medii lunare pe o
gospodrie 2012 2475,0 3238,4 1890,1 2029,8 1647,8 2034,2
2013 2559,1 3419,1 1968,4 2098,1 1690,0 2072,6
- medii lunare pe o
persoan 2012 861,2 1056,3 545,8 583,7 488,0 825,9
2013 895,9 1115,6 551,5 608,1 499,1 862,9
n % fa de total
gospodrii
- medii lunare pe o
gospodrie 2012 100,0 130,8 76,4 82,0 66,6 82,2
2013 100,0 133,6 76,9 82,0 66,0 81,0
- medii lunare pe o
persoan 2012 100,0 122,7 63,4 67,8 56,7 95,9
2013 100,0 124,5 61,6 67,9 55,7 96,3


n evaluarea comparativ a situaiei categoriilor de populaie studiate, pe baza nivelului
mediu al veniturilor acestor categorii de gospodrii, trebuie s se aib n vedere ns faptul c o
mare parte a gospodriilor sunt de fapt gospodrii mixte, cuprinznd persoane care beneficiaz de
diferite tipuri de venituri. Prin urmare, veniturile ce revin n medie pe o gospodrie sau pe o
persoan din categoriile analizate arat o situaie economic a acestora mai mult sau mai puin
diferit de situaia gospodriilor pure, adic a gospodriilor care triesc numai din salarii sau
numai din pensii. De exemplu, n gospodriile de pensionari triesc i aduc venituri un numr mare
de salariai (n anul 2013, din numrul total de persoane din gospodriile de pensionari 13,3% au
fost salariai, n cretere, ns, cu 0,7 puncte procentuale fa de anul 2012) i, ntruct salariile
sunt n general mai mari dect pensiile, veniturile gospodriilor care cuprind salariai ridic media
veniturilor gospodriilor de pensionari.
Contribuia diferitelor surse la formarea veniturilor gospodriilor este determinat de statutul
ocupaional al persoanelor care compun gospodriile, n principal de statutul capului gospodriei,
care se identific, n cele mai multe cazuri, cu principalul aductor de venituri. Astfel, n cazul
gospodriilor de salariai principala form de venit o reprezint veniturile salariale (82,0% din
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


32
veniturile totale), la gospodriile de pensionari veniturile din prestaii sociale (53,6%), la
gospodriile de lucrtori pe cont propriu veniturile din activiti neagricole independente (42,9%),
iar n cazul gospodriilor de agricultori veniturile din agricultur (26,1%) i contravaloarea
consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (46,0%).
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e
Total
gospodarii
Salariati Lucratori pe
cont propriu
Agricultori Someri Pensionari
Grafic 2.2.
Veniturile totale ale gospodariilor, pe surse de formare, dupa statutul
ocupational al capului gospodariei, in anul 2013
Venituri salariale
Venituri din agricultura
Venituri din activitati
independente
Venituri din prestatii
sociale
Venituri in natura
Alte venituri

La formarea veniturilor gospodriilor de omeri, veniturile caracteristice statutului capului
gospodriei veniturile din prestaii sociale nu ocup locul principal: veniturile gospodriilor de
omeri provin din prestaii sociale n proporie de 19,4%, din salarii n proporie de 42,8% i din
resurse proprii n proporie de 15,0%.
Analiza veniturilor pe categorii de gospodrii grupate dup nivelul de instruire al capului
gospodriei evideniaz existena unei relaii directe ntre nivelul de pregtire al persoanelor care
aduc venituri i nivelul acestor venituri.

Tabelul 2.2
Veniturile totale, dup nivelul de instruire
al capului gospodriei

Nivelul de instruire:
Anii
Primar
1)
Secundar Superior

Venituri totale, lei
- medii lunare pe o gospodrie 2012 1575,7 2384,5 4017,3
2013 1577,0 2439,4 4326,3

- medii lunare pe o persoan 2012 593,7 807,6 1528,8
2013 601,3 832,2 1639,8
n % fa de nivelul primar
- medii lunare pe o gospodrie 2012 100,0 151,3 255,0
2013 100,0 154,7 274,3

- medii lunare pe o persoan 2012 100,0 136,0 257,5
2013 100,0 138,4 272,7


1)
Inclusiv fr coal absolvit
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


33

n anul 2013, veniturile totale, medii lunare pe o gospodrie, ale gospodriilor n care capul
gospodriei este absolvent al nvmntului superior au fost de 2,7 ori mai mari dect ale
gospodriilor n care capul gospodriei a absolvit numai coala primar sau nu a absolvit nicio
form de nvmnt i de 1,8 ori mai mari dect ale gospodriilor n care capul gospodriei a
absolvit nvmntul secundar.
Se poate remarca
diferena mare dintre nivelul
veniturilor salariale realizate de
cele trei categorii de
gospodrii, precum i diferena
dintre nivelul veniturilor din
proprietate (arend, chirii,
dividende, dobnzi) realizate
de gospodriile ncadrate n
categoria celor cu nivel de
pregtire superior, comparativ cu gospodriile din celelalte dou categorii.
Influena pe care mrimea gospodriei i, mai ales, numrul de persoane ntreinute o au
asupra veniturilor pe persoan este evideniat de analiza veniturilor medii ale gospodriilor
grupate dup numrul persoanelor din gospodrie i a veniturilor medii ale gospodriilor
grupate dup numrul copiilor.
Veniturile ce revin n medie pe o persoan din gospodrii de diferite dimensiuni scad
pe msur ce numrul de
persoane crete.
Veniturile gospodriilor
formate din dou persoane
s-au ridicat, n anul 2013, la
100,2% din nivelul veniturilor
gospodriilor formate din
persoane singure, cele din
gospodriile formate din trei
persoane la 88,5%, cele din
gospodriile formate din patru
persoane la 69,3%, cele din
gospodriile care cuprind cinci persoane la 56,0%, iar cele din gospodriile cu ase i mai muli
membri la 44,3%.

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e
Primar sau fara
scoala absolvita
Secundar Superior
Grafic 2.3.
Veniturile totale ale gospodariilor, pe surse de formare, dupa nivelul
de invatamant al capului gospodariei, in anul 2013
Venituri salariale
Venituri din agricultura
Venituri din activitati
independente
Venituri din prestatii
sociale
Venituri in natura
Alte venituri
Gr af ic 2.4.
Ve nit urile t otale ale gospo dar iilor,
dupa mar imea gospodar iei, in anul 2013
0
50 0
100 0
150 0
200 0
250 0
300 0
350 0
400 0
1 2 3 4 5 6 si mai
mult e
nu ma rul pe rsoa nel or din g ospo dar ie
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e
0
2 00
4 00
6 00
8 00
1 000
1 200
1 400
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

p
e
r
s
o
a
n
a
me dii p e gospo dar ie medi i p e pe rsoan a
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


34
n anul 2013, veniturile medii pe o persoan din gospodriile cu copii sub 18 ani n
ntreinere au fost cu 22,2% mai mici dect cele nregistrate n gospodriile fr copii (cu 21,9% n
anul 2012).
Veniturile pe persoan
din gospodriile cu un copil au
reprezentat 93,6% din
veniturile gospodriilor fr
copii, iar cele din gospodriile
cu doi copii 73,7%. Pe msur
ce numrul de copii din
gospodrie crete, decalajul
fa de gospodriile fr copii
se adncete. Astfel, veniturile
gospodriilor cu trei sau patru
i mai muli copii nseamn
pentru gospodrie un venit egal
n medie cu 44,3%, respectiv 34,5% din veniturile gospodriilor fr copii.
Diferene de nivel i structur ntre veniturile gospodriilor exist i n cazul gruprii
gospodriilor dup vrsta capului gospodriei. Att n anul 2013, ct i n anul precedent nivelul
cel mai ridicat al veniturilor totale medii lunare s-a regsit la gospodriile ncadrate n grupa
de vrst 35-49 ani (2832,3 lei n anul 2012 i 2965,8 lei n anul 2013), iar cel mai sczut la
cele de 15-24 ani (1936,3 lei n 2012 i 2128,6 lei n 2013) i 65 ani i peste (1910,3 lei n 2012
i 1936,6 lei n 2013).

Tabelul 2.3
Veniturile totale, dup vrsta capului gospodriei

Vrsta capului gospodriei:
Anii
Total
gospodrii
15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani
65 ani
i peste

Venituri totale, lei
- medii lunare pe o gospodrie 2012 2475,0 1936,3 2646,5 2832,3 2633,4 1910,3
2013 2559,1 2128,6 2713,6 2965,8 2740,8 1936,6

- medii lunare pe o persoan 2012 861,2 1052,3 951,7 814,6 903,4 824,7
2013 895,9 1070,9 987,4 851,2 935,2 862,4

n % fa de total gospodrii
- medii lunare pe o gospodrie 2012 100,0 78,2 106,9 114,4 106,4 77,2
2013 100,0 83,2 106,0 115,9 107,1 75,7

- medii lunare pe o persoan 2012 100,0 122,2 110,5 94,6 104,9 95,8
2013 100,0 119,5 110,2 95,0 104,4 96,3


Grafic 2.5.
Veniturile totale ale gospodariilor,
dupa numarul copiilor sub 18 ani,
in anul 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
fara copii 1 2 3 4 si mai
multi
Numarul de copii din gospodarie
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e
0
200
400
600
800
1000
1200
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

p
e
r
s
o
a
n
a
medi i pe gospodarie medii pe persoana
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


35
Nivelul mai sczut al veniturilor gospodriilor ncadrate n categoria celor conduse de
persoane de 65 ani i peste este corelat n mare msur cu vrsta, gospodriile din aceast
categorie fiind n proporie de 96,8% gospodrii de pensionari. Din veniturile acestor gospodrii
conduse de persoane de 65 ani i peste, 21,5% sunt venituri n natur i 53,5% venituri din pensii.
Din analiza veniturilor medii ale gospodriilor grupate dup sexul capului gospodriei
rezult c, nivelul cel mai ridicat al veniturilor totale se regsete la gospodriile conduse de
persoane de sex masculin (2711,1 lei lunar n 2012 i 2800,9 lei lunar n 2013), de 1,1 ori mai
mare dect media pe ansamblul gospodriilor i de 1,5 ori mai mare dect al gospodriilor
conduse de persoane de sex feminin.

Tabelul 2.4
Veniturile totale, dup sexul capului gospodriei

Anii Sexul capului gospodriei:

Total
gospodrii
Masculin Feminin

Venituri totale, lei
- medii lunare pe o gospodrie 2012 2475,0 2711,1 1811,6
2013 2559,1 2800,9 1906,2

- medii lunare pe o persoan 2012 861,2 869,7 827,0
2013 895,9 899,8 880,6

n % fa de total gospodrii
- medii lunare pe o gospodrie 2012 100,0 109,5 73,2
2013 100,0 109,5 74,5

- medii lunare pe o persoan 2012 100,0 101,0 96,0
2013 100,0 100,4 98,3


Veniturile gospodriilor conduse de persoane de sex feminin se situeaz la 68,1%
(66,8% n anul 2012) din nivelul veniturilor gospodriilor conduse de persoane de sex masculin
i sub media calculat pe
ansamblul gospodriilor cu
25,5% (cu 26,8% n anul
2012).
Se poate remarca de
asemenea, diferena mare
dintre nivelul veniturilor
salariale realizate de cele
dou categorii de gospodrii,
dar i al celor din activiti
neagricole independente. n
anul 2013, raportul dintre
veniturile salariale ale celor dou tipuri de gospodrii a fost de 1,8 : 1 i 2,4 : 1 n cazul veniturilor
din activiti neagricole independente.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e
Total gospodarii Masculin Feminin
Grafic 2.6.
Veniturile totale ale gospodariilor, pe surse de formare,
dupa sexul capului gospodariei, in anul 2013
Venituri salariale
Venituri din agricultura
Venituri din activitati
independente
Venituri din prestatii
sociale
Venituri in natura
Alte venituri
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


36
Distribuia teritorial a veniturilor

Diferene de nivel i, mai ales, de structur ntre veniturile gospodriilor s-au nregistrat i n
funcie de mediul de reziden. n anul 2013, veniturile medii pe o gospodrie din mediul urban au
fost cu 32,1% mai mari dect ale gospodriilor din mediul rural.
n mediul urban, veniturile gospodriilor au provenit n proporie de 64,0% din salarii,
22,0% din prestaii sociale, veniturile n natur reprezentnd 7,8% din total.
n mediul rural, principala surs a veniturilor gospodriilor a reprezentat-o producia
agricol, care a asigurat 38,4% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora a fost format
de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (30,3% din totalul
veniturilor), veniturile bneti din agricultur asigurnd numai 8,1% din totalul veniturilor
gospodriilor din mediul rural.
O contribuie important la formarea veniturilor gospodriilor rurale a revenit i veniturilor
salariale (29,0%) i celor din prestaii sociale (24,1 %).
n ceea ce privete diferenierea veniturilor pe regiuni, se poate remarca faptul c, cele mai
mari venituri medii lunare s-au nregistrat n regiunea Bucureti-Ilfov (3327,5 lei pe gospodrie), iar
cele mai sczute n Sud-Est (2206,9 lei pe gospodrie).

Tabelul 2.5
Veniturile totale, pe medii de reziden
i regiuni, n anul 2013

Venituri medii
lunare
n %
fa de total gospodrii

lei
pe o
gospodrie
lei
pe o
persoan
Venituri medii
pe o
gospodrie
Venituri medii
pe o
persoan

Total gospodrii 2559,1 895,9 100,0 100,0

Gospodrii din mediul:
- urban 2859,0 1039,4 111,7 116,0
- rural 2164,6 722,6 84,6 80,7

Gospodrii din regiunea:
Nord-Est 2303,5 777,3 90,0 86,8
Sud-Est 2206,9 774,6 86,2 86,5
Sud-Muntenia 2431,0 839,7 95,0 93,7
Sud-Vest Oltenia 2363,2 819,8 92,3 91,5
Vest 2702,7 966,2 105,6 107,9
Nord-Vest 2609,7 902,9 102,0 100,8
Centru 2740,4 964,2 107,1 107,6
Bucureti-Ilfov 3327,5 1251,7 130,0 139,7


Structura pe surse a veniturilor totale nu prezint diferene mari de la o regiune la alta.
Principala surs de formare a veniturilor, n toate regiunile, a fost salariul, ns, cu un aport mai
sczut n regiunea Nord-Est (985,6 lei lunar pe gospodrie, cu 24,8% mai mic dect media pe
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


37
ansamblul gospodriilor) i considerabil mai mare n regiunea Bucureti-Ilfov (2286,3 lei lunar pe
gospodrie, cu 74,4% mai mare dect media).
O alt categorie de venituri cu o pondere destul de important n structura veniturilor totale
o reprezint veniturile din prestaii sociale, care depete 20% n toate regiunile.
Veniturile n natur constituie, de asemenea, o surs cu pondere mare n totalul
veniturilor n toate regiunile (ntre 15,0% n Vest i 20,8% n Nord-Est), cu excepia regiunii
Bucureti-Ilfov (4,5%).

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e
URBAN RURAL NORD-EST SUD-EST SUD-
MUNTENIA
SUD-VEST
OLTENIA
VEST NORD-VEST CENTRU BUCURESTI-
ILFOV
Grafic 2.7.
Veniturile totale ale gospodariilor, pe surse de formare,
in profil teritorial, in anul 2013
Venituri salariale
Venituri din
agricultura
Venituri din activitati
independente
Venituri din prestatii
sociale
Venituri in natura
Alte venituri

Inegalitatea veniturilor

Analiza nivelului mediu al veniturilor pe decile n anul 2013 evideniaz un decalaj de
1 : 4,1 (1 : 3,7 n anul 2012) ntre veniturile medii pe o gospodrie din prima decil (care cuprinde
gospodriile cu cele mai mici venituri pe persoan) i veniturile medii pe o gospodrie din ultima
decil (format din gospodriile cu veniturile cele mai mari). Raportul dintre veniturile ce revin n
medie pe o persoan din gospodriile care formeaz prima i ultima decil a fost de
1 : 7,7 (1 : 6,9 n 2012).
Gospodriile din prima decil beneficiaz de 4,98% din veniturile totale ale tuturor
gospodriilor, iar cele din a zecea decil beneficiaz de 20,43% din totalul veniturilor. Astfel,
populaia care aparine gospodriilor din decila superioar - reprezentnd 7,70% (7,51% n 2012)
din totalul populaiei - deine mai multe venituri dect populaia care aparine gospodriilor din
primele trei decile - reprezentnd 36,60% (36,44% n 2012) din totalul populaiei - i beneficiaz de
18,48% (18,85% n 2012) din totalul veniturilor.
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


38

Tabelul 2.6
Veniturile totale pe decile ale distribuiei gospodriilor
dup veniturile pe persoan, n anul 2013

Venituri medii lunare Raport fa de decila 1 Pondere (%) n total
Decila
lei
pe o
gospodrie
lei
pe o
persoan
Venituri
medii pe o
gospodrie
Venituri
medii pe o
persoan
gospodrii persoane
Venituri
medii pe o
gospodrie

D 1 1274,0 307,5 1,00 1,00 10 14,50 4,98
D 2 1595,9 478,5 1,25 1,56 10 11,68 6,24
D 3 1858,5 624,0 1,46 2,03 10 10,42 7,26
D 4 1999,1 688,4 1,57 2,24 10 10,17 7,81
D 5 2154,1 774,6 1,69 2,52 10 9,72 8,42
D 6 2295,1 880,5 1,80 2,86 10 9,13 8,97
D 7 2655,5 1002,6 2,08 3,26 10 9,28 10,38
D 8 3003,5 1174,0 2,36 3,82 10 8,95 11,74
D 9 3525,4 1460,8 2,77 4,75 10 8,45 13,78
D10 5227,9 2378,5 4,10 7,73 10 7,70 20,43
Total
gospodrii 2559,1 895,9 2,01 2,91 100 100,00 100,00


Se remarc distanarea
decilei superioare fa de
celelalte decile, urmare a
existenei unor venituri mult mai
mari dect cele care
caracterizeaz cea mai mare
parte a distribuiei. Astfel, n timp
ce decalajul dintre veniturile
medii pe o persoan din decila a
noua i cele din prima decil
este de 1153,3 lei (ceea ce
nseamn c distana medie
dintre mediile pe primele nou
decile este de 144,2 lei),
diferena dintre veniturile medii din ultima i penultima decil este de 917,7 lei. De asemenea, dac
n medie pentru primele nou decile raportul dintre veniturile medii pe persoan a dou decile
consecutive este de 1 : 1,22, raportul dintre veniturile decilei D9 i ale decilei D10 este de 1 : 1,63.
Cea mai mare contribuie la diferenierea pe decile a veniturilor gospodriilor o au
diferenele dintre veniturile salariale, n bugetele gospodriilor din ultima decil intrnd venituri
salariale mai mari dect n ale celor din prima decil, n medie, de 47 ori (3932,3 lei lunar pe
gospodrie n D10, fa de 83,0 lei lunar n D1).
n anul 2013, veniturile gospodriilor din primele decile s-au format n mare parte din
veniturile n natur, care au reprezentat 47,4% din veniturile primei decile, 34,3% din veniturile
celei de-a doua decile i 32,1% din veniturile celei de-a treia decile. De altfel, 79,9%, 73,7% i,
Grafic 2.8.
Curba Lorenz a distributiei veniturilor totale si a veniturilor
salariale pe decile, in anul 2013
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% cumulat in total persoane
%

c
u
m
u
l
a
t

i
n

t
o
t
a
l

v
e
n
i
t
u
r
i
venituri
totale
venituri
salariale
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


39
respectiv, 66,0% din gospodriile din prima, a doua i a treia decil sunt situate n mediul rural, iar
aproape 60% din persoanele care compun gospodriile din cele trei decile aparin unor gospodrii
de pensionari i agricultori.

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
decile
Grafic 2.9.
Veniturile totale ale gospodariilor,
pe surse de formare si decile, in anul 2013
Venituri salariale
Venituri din agricultura
Venituri din activitati
independente
Venituri din prestatii
sociale
Venituri in natura
Alte venituri

n veniturile gospodriilor din ultima decil, salariile au reprezentat 75,2% (n scdere cu
0,1 puncte procentuale fa de anul 2012), restul fiind format, n proporii de sub 15%, de veniturile
din prestaii sociale (10,3%, n scdere cu 1,4 puncte procentuale), veniturile n natur (5,8%, n
scdere cu 0,2 puncte procentuale), veniturile din agricultur (2,0%, n scdere cu 0,4 puncte
procentuale), veniturile din activiti neagricole independente (2,5%, n cretere cu 0,8 puncte
procentuale fa de anul precedent).

Veniturile bneti

Veniturile bneti ale gospodriilor analizate, care exprim capacitatea, fora i posibilitatea
acestora de a se implica n relaiile de pia, se caracterizeaz prin nivelul general relativ
sczut, chiar foarte sczut n cazul unor categorii de gospodrii, cu implicaii asupra
nivelului i structurii consumului, a capacitii de economisire i a dezvoltrii economiei
naionale.
n anul 2013, nivelul mediu lunar al veniturilor bneti a fost de 2137,5 lei pe gospodrie
(748,3 lei pe persoan) i a reprezentat 83,5% din veniturile totale ale gospodriilor, n cretere
cu 1,1 puncte procentuale fa de anul precedent.
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


40

Grafic 2.10.
Veniturile banesti ale gospodariilor, dupa statutul
ocupational al capului gospodariei, in anul 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Salariati Lucratori pe
cont propriu
Agri cultori Someri Pensionari
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

p
e
r
s
o
a
n
a
medi i pe gospodarie medii pe persoana


Cele mai mari venituri bneti, medii lunare pe o gospodrie, le-au realizat gospodriile de
salariai (3100,0 lei), iar cele mai mici gospodriile de agricultori (1114,4 lei), raportul dintre ele
fiind de 2,8 : 1.
Veniturile bneti medii ale gospodriilor din mediul urban au fost de 1,8 ori mai mari dect
cele ale gospodriilor din mediul rural i au reprezentat 92,2% din veniturile totale ale gospodriilor
urbane i 68,4% din cele ale gospodriilor rurale.
Raportul dintre veniturile
bneti realizate n medie de
o gospodrie din prima i
ultima decil a fost de 1 : 7,3 i
de 1 : 13,8 n cazul veniturilor
bneti ce revin n medie pe o
persoan. Ponderea lor n
veniturile totale a fost de 52,6%
n decila inferioar i 94,2% n
cea superioar.
Veniturile bneti medii
lunare ale gospodriilor din
decila D1 au reprezentat 31,4%
din veniturile bneti ale tuturor
gospodriilor, n timp ce ale celor din decila D10 au fost de 2,3 ori mai mari.


Grafic 2.11.
Veniturile banesti ale gospodariilor,
pe decile, in anul 2013
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
1400,00
1600,00
1800,00
2000,00
2200,00
2400,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

p
e
r
s
o
a
n
a

0
20
40
60
80
100
%
venituri banesti % in veniturile totale
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


41

Veniturile salariale

Veniturile brute realizate din salarii i alte drepturi salariale au fost, n anul 2013,
de 1310,6 lei n medie lunar pe o gospodrie i 458,8 lei n medie lunar pe o persoan
(61,3% din veniturile bneti, n cretere fa de anul precedent cu 0,5 puncte
procentuale).
Veniturile salariale brute ale gospodriilor de salariai au fost, n anul 2013,
de 2803,9 lei lunar pe o gospodrie (90,4% din veniturile bneti ale acestei categorii de
gospodrii, n scdere cu 0,3 puncte procentuale fa de anul anterior), n condiiile n care
numrul mediu de salariai ce a revenit pe o gospodrie de salariai a fost de 1,673.
Nivelul mult mai sczut al veniturilor salariale obinute n medie de celelalte categorii
de gospodrii analizate, se explic, n principal prin frecvena mai mic a salariailor n aceste
gospodrii (724,0 lei lunar omeri; 449,5 lei lunar pensionari; 305,3 lei lunar lucrtori pe cont
propriu n activiti neagricole i 175,8 lei lunar agricultori).

Veniturile din agricultur

Economia de subzisten, caracteristic gospodriei agricole, este evideniat de
ponderea sczut a veniturilor bneti din agricultur, care au reprezentat, n anul 2013, numai
3,9% din veniturile bneti, din care veniturile din vnzri de produse agroalimentare, animale i
psri au reprezentat 2,8%, iar veniturile din prestarea de munc n agricultur 1,1%.

Veniturile din activiti neagricole independente

Nivelul mediu pe o gospodrie al veniturilor din activiti neagricole independente a fost,
n anul 2013, de 72,5 lei lunar, asigurnd 3,4% din veniturile bneti. Din totalul acestor venituri
14,0% provin din comer, 28,8% din prestri de servicii, 43,6% din meserii i 13,6% din
profesii liberale i drepturi de proprietate intelectual.
Aceast categorie de venituri a nregistrat nivelul mediu lunar cel mai mare la gospodriile
de lucrtori pe cont propriu n activiti neagricole, iar cel mai mic la cele de pensionari.
Gospodriile de lucrtori pe cont propriu n activiti neagricole au ctigat n medie din
activiti independente 843,6 lei lunar (53,7% din veniturile lor bneti), din care cea mai mare
parte a provenit din meserii (53,1%, n scdere cu 3,4 puncte procentuale fa de anul 2012).


2. VENITURILE GOSPODRIILOR


42

Veniturile din prestaii sociale

n anul 2013, gospodriile au beneficiat de prestaii sociale al cror nivel mediu lunar a fost
de 582,3 lei, contribuind la formarea veniturilor bneti n proporie de 27,2% (n scdere cu
0,8 puncte procentuale fa de anul anterior).
Cea mai mare parte a acestor venituri o constituie pensiile (86,9%, n cretere, cu
0,5 puncte procentuale fa de anul 2012).
Pensiile de asigurri sociale de stat pentru limit de vrst (inclusiv pensiile anticipate i
anticipate parial), pentru pierderea capacitii de munc i de urma au reprezentat 79,5%,
pensiile de asigurri sociale pentru agricultori 7,4%, pensiile IOVR fiind nesemnificative
(sub 0,1%).
Prestaiile din fondul de omaj au reprezentat 1,6% din ansamblul prestaiilor sociale, att
n anul 2013, ct i n anul anterior.

Tabelul 2.7
Veniturile din prestaii sociale, pe categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013

Gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Venituri medii din prestaii sociale,
lei lunar pe o gospodrie 582,3 175,7 146,9 189,8 327,3 1111,1

n % fa de total prestaii sociale
- pensii 86,9 52,3 39,1 46,3 24,7 96,2

- indemnizaii asimilate pensiilor 0,3 *) 0,3 0,2 - 0,4

- indemnizaii pentru
incapacitate temporar
de munc, maternitate
i ngrijirea copiilor 2,6 17,7 5,3 3,6 6,8 0,2

- prestaii din fondul de omaj 1,6 3,1 1,0 1,3 38,1 0,4

- prestaii familiale 5,5 23,6 42,9 29,5 17,4 1,1

- prestaii de asisten social
i alte prestaii 3,1 3,3 11,4 19,1 13,0 1,7

Ponderea prestaiilor sociale n
veniturile bneti, % 27,2 5,7 9,4 17,0 23,4 66,5
- pensii 23,7 3,0 3,7 7,9 5,8 64,0
- alte prestaii 3,5 2,7 5,7 9,1 17,6 2,5


Prestaiile familiale, care cuprind alocaiile pentru copii, alocaiile pentru susinerea
familiei, precum i bursele de care beneficiaz elevii i studenii, au format 5,5% din volumul
prestaiilor sociale, n scdere cu 0,2 puncte procentuale fa de anul 2012.
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


43
Prestaiile de asisten social, au deinut o pondere de 3,1% n ansamblul veniturilor din
prestaii sociale, att n anul 2013, ct i n anul anterior.
Nivelul veniturilor din prestaii sociale, structura acestora i contribuia lor la formarea
veniturilor gospodriilor difer de la o categorie de gospodrii la alta. Astfel, veniturile din prestaii
sociale de care beneficiaz gospodriile de pensionari se ridic la 1111,1 lei lunar, din care 96,2%
sunt pensii. Totui, pensiile asigur doar jumtate (51,6%) din veniturile totale ale acestor
gospodrii, restul veniturilor fiind formate din salarii i alte drepturi salariale (21,7%), din
contravaloarea consumului din resurse proprii (17,7%), din activiti agricole i neagricole, din
proprietate i alte venituri (9,0%).
La gospodriile de omeri, veniturile din prestaii sociale au reprezentat 327,3 lei lunar
asigurnd 23,4% din veniturile bneti ale acestor gospodrii. La formarea veniturilor acestei
categorii de gospodrii au contribuit i veniturile salariale, veniturile din activitatea n gospodria
proprie (contravaloarea consumului din resurse proprii i veniturile din vnzarea de produse
agroalimentare), precum i veniturile realizate din activiti neagricole independente.
Prestaiile sociale au format 53,3% i 41,0% din veniturile bneti ale gospodriilor alctuite
din una, respectiv dou persoane, cea mai mare parte a lor fiind pensii.
Ponderea prestaiilor sociale (n special a pensiilor) este mult mai mare n veniturile bneti
ale gospodriilor fr copii (35,6%), comparativ cu cea nregistrat n cazul gospodriilor care au
copii sub 18 ani n ntreinere (9,8%).
Nivelul mediu al prestaiilor sociale a nregistrat o tendin de cretere de la o decil la alta
pn la cea de-a aptea
(unde a fost de 2,6 ori mai
mare dect n prima decil)
dup care descrete.
Aceast tendin este
determinat de distribuia pe
decile a diferitelor categorii
de pensionari.
Capacitatea lor de a
contribui la diminuarea
inegalitii veniturilor este
ns limitat de nivelul redus
al prestaiilor.
Totui, mpreun cu
veniturile din prestaii sociale, veniturile totale pe persoan ale gospodriilor din decila D10 au fost
de 7,7 ori mai mari dect ale celor din decila D1, fr ele raportul dintre veniturile celor dou decile
fiind de 9,0 : 1.
Grafic 2.12.
Veniturile din prestatii sociale, pe decile,
in anul 2013
0, 00
100, 00
200, 00
300, 00
400, 00
500, 00
600, 00
700, 00
800, 00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
decile
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e
Pensii
Prest atii f amiliale
Prest atii din f ondul de
somaj
Indemnizatii pentru
incapacitate de munca
Prest atii de asist enta
sociala
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


44

2.1.3 Veniturile disponibile (nete)

Determinate prin scderea din veniturile gospodriilor a impozitelor asupra veniturilor
i a contribuiilor de asigurri sociale aflate n sarcina acestora, precum i a unor cheltuieli
legate de producia gospodriei (bneti i n natur), veniturile nete reprezint acea parte
a veniturilor care rmne la dispoziia gospodriilor pentru acoperirea cheltuielilor de consum
i pentru economisire.

Tabelul 2.8
Veniturile disponibile (nete), pe categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013

Gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Venituri disponibile, lei
- medii lunare pe o gospodrie 1943,9 2548,7 1689,5 1130,2 1403,2 1688,5

- medii lunare pe o persoan 680,5 831,6 473,4 327,6 414,4 703,0

Pondere n veniturile totale, % 76,0 74,5 85,8 53,9 83,0 81,5

n % fa de total gospodrii
- medii lunare pe o gospodrie 100,0 131,1 86,9 58,1 72,2 86,9

- medii lunare pe o persoan 100,0 122,2 69,6 48,1 60,9 103,3


Nivelul relativ nalt al impozitelor i contribuiilor pltite de gospodrii, n special de
cele care realizeaz venituri salariale, precum i cheltuielile fcute de gospodrii pentru
producia din gospodria proprie, determin diferene mari ntre veniturile totale i cele
disponibile (nete).
La nivelul tuturor gospodriilor, n anul 2013, veniturile nete medii pe o gospodrie au
fost de 1943,9 lei lunar, cele medii pe o persoan de 680,5 lei, iar ponderea lor n veniturile
totale de 76,0%.
Dintre categoriile de gospodrii analizate, cele mai mici venituri medii nete s-au nregistrat
n gospodriile de agricultori (1130,2 lei lunar pe o gospodrie). Acestea au reprezentat 53,9%
din veniturile totale ale acestei categorii de gospodrii. Veniturile medii nete pe o gospodrie
de agricultori au reprezentat 58,1% din nivelul mediu pe ansamblul gospodriilor, iar veniturile
medii nete ce revin pe o persoan 48,1%.
n anul 2013, comparativ cu anul 2012, indicele real al veniturilor disponibile (nete)
medii lunare pe o gospodrie a nregistrat o dinamic real negativ (-2,2%).

2. VENITURILE GOSPODRIILOR


45

2.3.2Veniturile i posibilitatea satisfacerii nevoilor gospodriilor

n general, pentru majoritatea gospodriilor, nivelul veniturilor pe care le realizeaz i n
special al celor care rmn la dispoziia lor dup efectuarea cheltuielilor pentru producia
gospodriei i pentru plata impozitelor,
taxelor, contribuiilor etc. este foarte
sczut n raport cu cheltuielile pe care
trebuie s le fac pentru satisfacerea
nevoilor de consum.
n anul 2013, conform aprecierii
gospodriilor, 57,3% din totalul acestora
pot face fa cheltuielilor cu venitul de care
dispun (57,5% n anul 2012). Numai 6,1%
(6,4% n anul 2012) din totalul
gospodriilor care au apreciat c pot face
fa cheltuielilor cu venitul de care dispun
i-au putut permite, n anul 2013, nlocuirea mobilei uzate i/sau demodate, 12,4% (11,2% n
anul 2012) cumprarea unor produse electrocasnice, 27,2% (26,2% n anul 2012) cumprarea de
haine noi. Petrecerea unei sptmni de concediu n afara locuinei a fost accesibil pentru 16,6%
(14,8% n anul 2012), vizionarea de spectacole de teatru sau cinema pentru 10,5% (9,0% n
anul 2012), iar cumprarea de cri,
ziare, reviste pentru 17,9%
(18,6% n anul 2012).
Frecvena celor care i pot
permite, cu veniturile de care dispun,
satisfacerea acestor nevoi este mult
mai sczut, pentru ntreaga gam a
acestora, n cazul gospodriilor de
agricultori i omeri.
Lipsa resurselor financiare a
determinat o mare parte a
gospodriilor s nu poat plti la
timp pentru consumul utilitilor.
Astfel, 34,1% (32,3% n anul 2012)
din totalul acestor gospodrii,
Grafic 2.14.
Ponderea gospodariilor care nu pot plati la timp consumul
de utilitati, in anul 2013
0
10
20
30
40
Total
gospodarii
Salariati Lucratori pe
cont propriu
Agricultori Someri Pensionari
%
intretinerea locuintei energia electrica abonamentul radio-TV
Grafic 2.13.
Distributia gospodariilor in functie de capacitatea de a face
fata cheltuielilor, in anul 2013
41,6
78,9
61,6
32,6
42,7
57,6
42,4
58,4
21,1
38,4
67,4
57,3
Total
gospodarii
Salariati Lucratori pe
cont propriu
Agricultori Someri Pensionari
p
r
o
c
e
n
t
e
Ponderea gospodariilor care pot face fata cheltuielilor cu venit ul realizat
Ponderea gospodariilor care nu pot face fata cheltuielilor cu venitul realizat
2. VENITURILE GOSPODRIILOR


46
37,2% (35,7% n 2012) din gospodriile din mediul urban i 30,9% (28,4% n 2012) din
gospodriile din mediul rural nu au posibilitatea plii la timp a serviciilor legate de ntreinerea
locuinei.
Ponderea gospodriilor de omeri care nu au putut face fa cheltuielilor cu venitul net
realizat, n anul 2013, a fost de 78,9%, din care 39,8% nu i-au putut plti la timp serviciile legate
de ntreinerea locuinei, aceast cifr ridicndu-se la 45,3% n mediul urban.
Factura consumului de energie electric nu a putut fi achitat la timp de 15,5% gospodrii,
ponderea acestora fiind de 13,8% n mediul urban i de 17,3% n mediul rural, abonamentul la
radio i televiziune nu a putut fi pltit la timp de 6,6% gospodrii, iar factura telefonic de 6,3%.
Ponderea gospodriilor care au apelat la economii pentru a face fa cheltuielilor curente a
fost de 6,3%, a celor care au fcut mprumuturi de la rude, prieteni sau alte persoane 8,6%
(15,4% n cazul gospodriilor de omeri), iar a celor care au avut nevoie de ajutoare financiare,
fr obligaia de restituire, de la rude, prieteni sau alte persoane a fost de 12,6% (29,0% n cazul
gospodriilor de omeri). Munc suplimentar pentru obinerea resurselor necesare pentru a face
fa cheltuielilor curente a fost prestat de 9,7%, proporia fiind mai mare n cazul gospodriilor de
agricultori (29,8%) i de lucrtori pe cont propriu (15,6%).

Veniturile reale

Pe ansamblul gospodriilor, veniturile totale reale, medii lunare pe o gospodrie, au
nregistrat o dinamic relativ negativ (-0,6%). Analiza veniturilor totale reale evideniaz, o
uoar creterea la gospodriile de salariai i lucrtori pe cont propriu (+1,5%, respectiv +0,2%),
n timp ce, la celelalte categorii de gospodrii analizate, dinamica este negativ.
Tabelul 2.9
Dinamica veniturilor totale reale, pe categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013

- anul precedent = 100 -
Gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Venituri totale 99,4 101,5 100,2 99,4 98,6 98,0

venituri bneti 100,7 102,9 101,3 100,5 100,8 99,7

venituri n natur 93,3 90,0 96,0 98,2 89,6 91,4


Din veniturile totale reale, veniturile bneti au crescut uor (+0,7%), n timp ce veniturile
n natur s-au redus cu 6,7%. Pe categorii de gospodrii, cu excepia gospodriilor de
pensionari (-0,3%), veniturile bneti reale au avut o dinamic pozitiv.
47

2,2,1,
Cheltuielile totale

Cheltuielile totale ale gospodriilor au fost, n anul 2013, n medie, de 2317,4 lei lunar pe
gospodrie i de 811,3 lei pe persoan i au reprezentat 90,6% din veniturile totale (n scdere
cu 0,1 puncte procentuale fa de anul 2012). Dintre categoriile de gospodrii analizate nivelul
cel mai nalt al cheltuielilor totale, medii pe o persoan (991,8 lei lunar), a fost realizat de
gospodriile de salariai, care dispun i de veniturile cele mai mari, iar cel mai sczut de
gospodriile de omeri (506,0 lei). Niveluri sczute i sub media pe ansamblul gospodriilor
s-au nregistrat i n gospodriile de lucrtori pe cont propriu n activiti neagricole, agricultori
i pensionari.

Tabelul 3.1
Cheltuielile totale, pe categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional
al capului gospodriei

Gospodrii de: Anii Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Cheltuieli totale, lei
- medii lunare pe o
gospodrie 2012 2244,5 2898,7 1805,2 1965,7 1655,3 1823,9
2013 2317,4 3039,8 1936,0 2038,3 1713,3 1857,1
- medii lunare pe o
persoan 2012 780,9 945,5 521,2 565,3 490,2 740,5
2013 811,3 991,8 542,4 590,8 506,0 773,2

Pondere n veniturile
totale, % 2012 90,7 89,5 95,5 96,8 100,5 89,7
2013 90,6 88,9 98,4 97,1 101,4 89,6
n % fa de total
gospodrii
- medii lunare pe o
gospodrie 2012 100,0 129,1 80,4 87,6 73,7 81,3
2013 100,0 131,2 83,5 88,0 73,9 80,1
- medii lunare pe o
persoan 2012 100,0 121,1 66,7 72,4 62,8 94,8
2013 100,0 122,3 66,9 72,8 62,4 95,33
CHELTUIELILE
GOSPODRIILOR
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

48
2,2,3Structura cheltuielilor

Principalele componente

Principalele destinaii ale cheltuielilor efectuate de gospodrii sunt consumul de bunuri
alimentare, nealimentare, servicii i transferurile ctre administraia public i privat i ctre
bugetele asigurrilor sociale, sub forma impozitelor, cotizaiilor i contribuiilor, precum i
acoperirea unor nevoi legate de producia gospodriei (hrana animalelor i psrilor, plata muncii
pentru producia gospodriei, produse pentru nsmnat, servicii veterinare etc). n structura pe
destinaii a cheltuielilor sunt incluse i cheltuielile pentru investiii, constnd n cumprarea sau
construcia de locuine, cumprarea de terenuri i echipament necesar produciei gospodriei,
cumprare de aciuni etc..

Tabelul 3.2
Cheltuielile totale pe destinaii i categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
Gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Cheltuieli totale 2317,4 3039,8 1936,0 2038,3 1713,3 1857,1

Cheltuieli totale de consum 1670,0 2076,3 1618,7 1308,3 1403,2 1427,3
din care:

- cheltuieli bneti de consum 1441,3 1882,1 1362,4 895,2 1204,1 1207,9
- contravaloarea consumului
din resurse proprii 228,7 194,2 256,3 413,1 199,1 219,4

Produse alimentare i
buturi neconsumate 47,7 54,4 46,6 31,7 35,5 46,7

Cheltuieli pentru investiii 13,1 15,3 11,4 18,1 5,6 11,6

Cheltuieli totale de producie 173,2 71,9 136,9 611,7 62,8 178,1

Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe 384,1 789,9 93,7 52,2 198,3 160,4

Alte cheltuieli 29,3 32,0 28,7 16,3 7,9 33,0


O component a cheltuielilor gospodriilor legat de consum, dar evideniat distinct
n structura cheltuielilor o reprezint cheltuielile efectuate pentru acea parte a produselor
alimentare i buturilor cumprate n vederea consumului, care nu sunt consumate n
perioada de referin, rmnnd n stoc sau fiind date n prelucrare sau ca hran pentru
animale etc..
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

49
Principala destinaie a cheltuielilor gospodriilor consumul a deinut, n medie pe
ansamblul gospodriilor, 72,0% din cheltuielile totale. Cheltuielile de consum au reprezentat
1670,0 lei lunar pe o gospodrie, iar cheltuielile bneti pentru cumprarea de produse alimentare
(inclusiv cheltuielile n unitile de alimentaie public), nealimentare i pentru plata serviciilor
1441,3 lei lunar (62,2% din cheltuielile totale). Cealalt parte a cheltuielilor de consum,
contravaloarea consumului uman din resurse proprii (acele produse alimentare i nealimentare din
resurse proprii care sunt consumate de membrii gospodriei) a fost egal cu 228,7 lei pe
gospodrie i a reprezentat 9,9% din cheltuielile totale.
Cheltuielile pentru producia gospodriei, n anul 2013, au reprezentat 7,5% din
cheltuielile totale, din care 1,1% au revenit cheltuielilor bneti, iar 6,4% contravalorii consumului
productiv din resurse proprii (furaje, semine etc.) utilizate pentru producia gospodriei. Acestea
din urm au nsumat, n medie, 148,4 lei lunar pe gospodrie.

Grafic 3.1.
Structura cheltuielilor totale ale gospodariilor,
in anul 2013
Cheltuieli de
consum
72,0%
Alte cheltuieli
3,3%
Cheltuieli pentru
investitii
0,6%
Cheltuieli de
productie
7,5%
Impozite,
contributii etc
16,6%


n anul 2013, impozitele asupra veniturilor, contribuiile la bugetele de asigurri
sociale, cotizaiile i alte impozite i taxe, au deinut o pondere de 16,6% din cheltuielile totale,
ridicndu-se n medie la suma de 384,1 lei lunar pe o gospodrie, din care impozitul pe salariu a
reprezentat 38,7% (37,8% n 2012), iar contribuiile de asigurri sociale (pentru pensie, la fondul
de omaj i pentru asigurrile de sntate) 56,9% (57,6% n 2012).
Cheltuielile pentru investiii au fost i n anul 2013 foarte mici, reprezentnd numai 0,6%
din cheltuielile totale, n cretere, fa de anul anterior cu 0,1 puncte procentuale. Este un semnal
i n anul 2013, cu privire la capacitatea extrem de sczut a gospodriilor de a economisi.
Necesitatea acoperirii prioritare a cheltuielilor impuse de producia n gospodrie, a plii
impozitelor i contribuiilor de asigurri sociale i a satisfacerii nevoilor de baz de consum las
prea puine resurse pentru investiii.
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

50
Diferene privind structura cheltuielilor

Structura pe destinaii a cheltuielilor prezint diferene importante ntre categoriile de
gospodrii analizate, mai ales n ceea ce privete ponderea transferurilor i a cheltuielilor pentru
producia gospodriei, a cheltuielilor bneti de consum i a consumului din resurse proprii,
diferene strns legate de nivelul veniturilor salariale i al contravalorii consumului din resurse
proprii, ca i de ponderea lor n veniturile gospodriilor.
Impozitele, contribuiile, cotizaiile, taxele dein o pondere mare n cheltuielile totale ale
gospodriilor n ale cror venituri predomin veniturile salariale. Astfel, n anul 2013, ponderea
acestora n cheltuielile totale a fost de 26,0% pentru gospodriile de salariai, comparativ cu 11,6%
pentru cele de omeri, 8,6% pentru gospodriile de pensionari, 4,8% pentru cele de lucrtori pe
cont propriu n activiti neagricole i numai 2,6% n cazul gospodriilor de agricultori. De altfel, n
anul 2013, cuantumul mediu al transferurilor aflate n sarcina gospodriilor de salariai a fost de
15,1 ori mai mare dect al celor pltite de gospodriile de agricultori, de 8,4 ori mai mare dect
transferurile pltite de gospodriile de lucrtori pe cont propriu n activiti neagricole, de 4,0 ori
mai mare dect al celor de omeri i
de 4,9 ori mai mare dect al
gospodriilor de pensionari.
Ponderea transferurilor n
cheltuielile totale este mai mare la
gospodriile formate din trei sau
patru persoane (20,6%, respectiv
18,6%), care cuprind n general mai
muli salariai. O pondere mai mic a
transferurilor se regsete la
gospodriile singure (1 persoan -
9,9%), unde predomin cele de
pensionari, precum i la gospodriile
formate din ase i mai multe persoane (9,5%), unde proporia gospodriilor al cror cap de
gospodrie este o persoan neocupat sau agricultor este mai mare dect proporia gospodriilor
de salariai. Din aceleai motive, care in de frecvena gospodriilor de salariai n totalul
gospodriilor din fiecare grup, ponderea transferurilor este, n medie, mai mare n cazul
gospodriilor cu copii (19,2%) dect n cazul gospodriilor fr copii (15,3%), fiind ns
considerabil mai mic n cazul celor cu patru i mai muli copii (6,3%).
n profil teritorial, se nregistreaz diferene relativ mari de nivel i pondere a transferurilor
ntre urban i rural i un grad mai sczut de difereniere pe regiuni. Cuantumul impozitelor,
Grafic 3.2.
Structura cheltuielilor totale, pe categorii de
gospodarii, dupa statutul ocupational al capului
gospodariei, in anul 2013
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Salariati Lucratori
pe cont
propriu
Agricultori Someri Pensionari
Cheltuieli de
consum
Cheltuieli
pentru investitii
Cheltuieli de
productie
Impozite,
contributii etc.
Alte cheltuieli
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

51
contribuiilor etc. pltite n medie de o gospodrie din mediul urban a fost de 2,9 ori mai mare dect
al celor pltite de gospodriile din mediul rural, iar ponderea lor n totalul cheltuielilor a fost de
21,2% i, respectiv, de 9,0%.
n profil regional, se remarc amplasarea a dou regiuni pe cele dou extreme (inferioar i
superioar): Nord-Est, cu nivelul minim al acestui tip de cheltuieli de 287,9 lei lunar n medie pe o
gospodrie (13,2% din cheltuielile totale) i Bucureti-Ilfov, cu nivelul maxim de 666,5 lei (23,7%),
restul nregistrnd niveluri ntre 313 - 429 lei i ponderi n cheltuielile totale ntre 14,8% - 17,1%.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
decile
Grafic 3.3.
Cheltuielile totale ale gospodariilor, pe decile,
in anul 2013
Cheltuieli de
productie
Impozite, contributii
etc.
Cheltuieli de
consum
Cheltuieli pentru
investitii

Diferenele dintre nivelul transferurilor pltite de gospodriile aflate n diferite decile, precum
i ponderea n cheltuielile totale sunt mult mai mari: gospodriile din decila D10 pltesc n medie o
sum de 56 ori mai mare dect cea pltit de gospodriile din decila D1, ponderea n totalul
cheltuielilor a sumei pltite de D10 fiind de 28,1%, iar a celei pltite de D1 de 1,5%.
Cheltuielile pentru producia gospodriei sunt considerabil mai mari n cazul
gospodriilor care i asigur din resurse proprii o parte nsemnat a nevoilor de consum. n anul
2013, cele mai mari au fost cele efectuate de gospodriile de agricultori: 611,7 lei lunar n medie
pe o gospodrie (30,0% din cheltuielile totale ale acestor gospodrii, n cretere cu 0,3 puncte
procentuale fa de anul anterior). Un nivel relativ nalt este nregistrat i n cazul gospodriilor de
pensionari: 178,1 lei (9,6%, n scdere cu 1,3 puncte procentuale). Gospodriile de salariai au
cheltuit pentru producia gospodriei n medie 2,4% din totalul cheltuielilor, iar cele de lucrtori pe
cont propriu i de omeri 7,1%, respectiv 3,7%.
Cheltuielile pentru investiii au nregistrat, n medie, la toate categoriile de gospodrii
analizate, niveluri practic neglijabile. n anul 2013, ponderea acestora n cheltuielile totale a fost de
numai 0,6%, iar pe regiuni a variat ntre 0,1% - 1,3% din cheltuielile totale.
Distribuia pe decile a cheltuielilor pentru investiii relev o legtur slab ntre volumul
acestora i nivelul veniturilor. Nivelul mediu al investiiilor din ultima decil de 54,4 lei lunar pe o
gospodrie a reprezentat 1,3% din cheltuielile totale, de 3,7 ori mai mare dect cel realizat de
gospodriile din prima decil.
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

52
2,2,2, Cheltuielile bneti

Cheltuielile totale ale gospodriilor includ dou componente de natur diferit: cheltuielile
bneti i contravaloarea consumului din resurse proprii.
Cheltuielile bneti cuprind cheltuielile pentru cumprarea bunurilor i plata serviciilor de
consum i a celor folosite pentru producia gospodriei, pentru investiii, pentru plata impozitelor,
contribuiilor, cotizaiilor, precum i alte cheltuieli. Nivelul mediu al cheltuielilor bneti, n anul
2013, a fost de 1940,3 lei pe o gospodrie i de 679,3 lei pe o persoan, iar ponderea lor n
cheltuielile totale a reprezentat, n medie pe ansamblul gospodriilor 83,7%, n cretere cu
1,0 puncte procentuale fa de anul 2012.
Contravaloarea consumului din resurse proprii, n anul 2013, a nsumat, n medie,
377,1 lei pe o gospodrie i 132,0 lei pe o persoan, reprezentnd 16,3% din cheltuielile totale
(17,3% n anul 2012).
Nivelul cheltuielilor bneti i ponderea lor n cheltuielile totale difer considerabil de la o
categorie de gospodrii la alta, evident sub influena mrimii veniturilor bneti i a msurii n care
gospodriile pot s completeze veniturile bneti cu resurse din producia proprie sau cu resurse
atrase. n anul 2013, dintre categoriile de gospodrii analizate, nivelul mediu cel mai mare al
cheltuielilor bneti (2784,5 lei lunar) s-a nregistrat la gospodriile de salariai, cu o pondere
n cheltuielile totale de 91,6%, iar cel mai mic (1074,3 lei lunar) la gospodriile de agricultori
(52,7% din cheltuielile totale).

Tabelul 3.3
Cheltuielile bneti, pe categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional
al capului gospodriei

Gospodrii de: Anii Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Cheltuieli bneti, lei
- medii lunare pe o gospodrie 2012 1857,0 2624,4 1439,1 1025,5 1396,2 1436,5
2013 1940,3 2784,5 1568,2 1074,3 1459,7 1491,0

- medii lunare pe o persoan 2012 646,1 856,0 415,5 294,9 413,5 583,2
2013 679,3 908,5 439,4 311,4 431,0 620,8
Pondere n cheltuielile
totale, % 2012 82,7 90,5 79,7 52,2 84,3 78,8
2013 83,7 91,6 81,0 52,7 85,2 80,3
n % fa de total gospodrii
- medii lunare pe o gospodrie 2012 100,0 141,3 77,5 55,2 75,2 77,4
2013 100,0 143,5 80,8 55,4 75,2 76,8


- medii lunare pe o persoan 2012 100,0 132,5 64,3 45,6 64,0 90,3
2013 100,0 133,7 64,7 45,8 63,5 91,4


3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

53
Nivelul cheltuielilor bneti ce revine n medie pe o persoan este puternic influenat de
mrimea gospodriei i, mai ales, de numrul copiilor aflai n ntreinerea gospodriei. Astfel, dac
la gospodriile formate din una, dou sau trei persoane se nregistreaz niveluri apropiate ale
cheltuielilor bneti pe persoan, n cazul gospodriilor formate din patru, cinci sau ase i mai
multe persoane, cuantumul cheltuielilor descrete progresiv la 66,3%, 50,6% i respectiv 36,8%
din cel nregistrat n medie de gospodriile formate din persoane singure.
Cheltuielile bneti efectuate de gospodriile cu copii sunt n medie cu 19,0% mai mici
dect cele efectuate de gospodriile fr copii, cele ale gospodriilor cu un copil uor mai mari (cu
0,2%), n timp ce gospodriile cu doi, trei sau patru i mai muli copii i pot permite s cheltuiasc
n medie pe o persoan sume care reprezint 75,8%, 41,8% i 29,5% comparativ cu nivelul
nregistrat n medie la gospodriile fr copii.
Cheltuielile bneti ale gospodriilor din mediul rural de 461,4 lei lunar pe persoan s-au
ridicat numai la 53,7% din nivelul celor realizate n mediul urban. Ponderea lor n cheltuielile totale
ale gospodriilor urbane a fost de 93,4%, iar n cheltuielile gospodriilor rurale de 67,9%.
n profil regional, nivelul cel mai nalt al cheltuielilor bneti, medii pe persoan, a fost
nregistrat n Bucureti-Ilfov (1020,6 lei, cu o pondere de 96,3% din cheltuielile totale), iar cel mai
sczut n Sud-Vest Oltenia (584,3 lei i 79,0% din cheltuielile totale).
Nivelul mediu al cheltuielilor bneti la gospodriile din prima decil a fost de numai
206,5 lei pe o persoan, iar ponderea lor n cheltuielile totale de 59,6%. Cheltuielile bneti medii
pe o persoan ale gospodriilor din decila zece (1823,2 lei lunar; 94,6% din cheltuielile totale) au
fost de 8,8 ori mai mari fa de cele din prima decil.

3,1,1Cheltuielile de consum

Cea mai mare parte a cheltuielilor gospodriilor este alocat pentru consum. Mrimea i
structura cheltuielilor de consum ale gospodriilor sunt funcie direct de nivelul veniturilor. Exist
ns i ali factori care difereniaz nivelul i structura cheltuielilor de consum, factori ale cror
efecte se cumuleaz la nivelul gospodriilor n funcie de diferite caracteristici.
Cheltuielile totale de consum cuprind, n proporii diferite, dou componente: cumprrile
de pe pia, care nseamn cheltuieli bneti i contravaloarea consumului din resurse proprii.
n raport cu nivelul mediu al cheltuielilor totale de consum nregistrat pe ansamblul
gospodriilor (584,6 lei lunar pe persoan) numai cel al gospodriilor de salariai i pensionari a
depit media (cu 15,9%, respectiv cu 1,7%), celelalte categorii de gospodrii analizate
situndu-se sub medie: la agricultori cu 35,1%, la omeri cu 29,1% i la lucrtori pe cont propriu
cu 22,4%.

3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

54
Tabelul 3.4
Nivelul cheltuielilor totale de consum, pe categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei

- lei lunar -
Gospodrii de: Anii Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Cheltuieli totale de consum
- medii pe o gospodrie 2012 1614,1 1981,0 1518,5 1266,6 1356,4 1393,1
2013 1670,0 2076,3 1618,7 1308,3 1403,2 1427,3

- medii pe o persoan 2012 561,6 646,2 438,4 364,2 401,7 565,6
2013 584,6 677,4 453,5 379,2 414,4 594,3

Cheltuieli bneti de consum
- medii pe o gospodrie 2012 1387,9 1787,0 1280,5 856,4 1156,2 1175,9
2013 1441,3 1882,1 1362,4 895,2 1204,1 1207,9

- medii pe o persoan 2012 482,9 582,9 369,7 246,3 342,4 477,4
2013 504,6 614,1 381,7 259,5 355,6 502,9


Cheltuielile pentru consumul alimentar, nealimentar i de servicii

n anul 2013, cheltuielile pentru consumul alimentar au deinut, pe ansamblul gospodriilor,
o pondere de 44,9% din totalul cheltuielilor de consum, n scdere cu 0,2 puncte procentuale fa
de anul 2012.
n medie, pe ansamblul gospodriilor, ponderea cheltuielilor pentru mrfuri nealimentare, n
cheltuielile totale de consum, a fost de 29,7% (29,9% n anul 2012). Amplitudinea variaiei acestei
ponderi pe categoriile de gospodrii analizate, n funcie de statutul ocupaional al capului
gospodriei, a fost de 7,7 puncte procentuale, cea mai nalt pondere nregistrndu-se la
gospodriile de salariai (30,8%), iar cea mai sczut la cele de omeri (23,1%). Cheltuielile pentru
plata serviciilor dein, n medie pe ansamblul gospodriilor, o pondere de 25,4% n totalul
cheltuielilor de consum, n cretere cu 0,4 puncte procentuale fa de anul 2012.
Analiza dinamicii cheltuielilor totale de consum reale, medii lunare pe o gospodrie,
evideniaz o evoluie descendent (-0,5% pe ansamblul gospodriilor fa de anul precedent).
Dintre categoriile de gospodrii analizate doar cele de salariai i cele de lucrtori pe cont propriu
au avut o evoluie ascendent (+0,8%, respectiv +2,5%).
Analiza dinamicii pe principalele elemente a cheltuielilor de consum reale evideniaz o
evoluie negativ pentru produsele alimentare i produsele nealimentare, doar pentru servicii
dinamica este n uoar cretere (+0,9%). Astfel, cheltuielile pentru mrfuri nealimentare au avut
cea mai mare scdere (-1,1%), urmate de cheltuielile pentru produse alimentare (-0,9%).


3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

55
Tabelul 3.5
Dinamica cheltuielilor totale de consum reale, pe categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013

- anul precedent = 100 -
Gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Cheltuieli totale de consum 99,5 100,8 102,5 99,3 99,5 98,5

- consumul alimentar 99,1 100,6 102,2 97,7 99,3 97,7

- mrfuri nealimentare 98,9 101,1 107,3 97,9 100,5 96,7

- plata serviciilor 100,9 100,8 97,1 109,2 99,1 102,5


Un factor important
care difereniaz cheltuielile
de consum pe o persoan
din gospodrie este
mrimea gospodriei,
respectiv numrul de
persoane care compun
gospodria. Astfel, att n
anul 2013, ct i n anul
anterior, cheltuielile totale
de consum, medii pe o persoan din gospodrie descresc odat cu creterea numrului
persoanelor care compun gospodria, nct acest indicator calculat pentru gospodriile formate din
6 i mai multe persoane reprezint 39,0% (39,3% n anul 2012) din cel determinat pentru
gospodriile formate dintr-o
singur persoan i 58,8%
(60,2% n anul 2012) din
media pentru total
gospodrii.
Numrul de copii
sub 18 ani aflai n
ntreinere constituie, de
asemenea, un factor
important de difereniere a
nivelului cheltuielilor de
Grafic 3.4.
Structura cheltuielilor totale de consum, dupa marimea
gospodariei, in anul 2013
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
1
persoana
2
pe rsoan e
3
persoane
4
pe rsoan e
5
persoane
6
persoane
si mai
multe
p
r
o
c
e
n
t
e
consumul
alimentar
marfur i
nealimentare
plata serviciilor
Grafic 3.5.
Structura cheltuielilor totale de consum, dupa
numarul copiilor sub 18 ani, in anul 2013
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
fara copii 1 copi l 2 copi i 3 copi i 4 si mai
mul ti copii
p
r
o
c
e
n
t
e
consumul
alimentar
marfuri
nealimentare
plata serviciilor
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

56
consum ce revine pe o persoan din gospodrie. ntr-o gospodrie cu 4 i mai muli copii
cheltuielile de consum, medii pe o persoan, au fost de 2,5 ori mai mici dect ntr-o gospodrie
fr copii i au reprezentat aproape jumtate (43,0%) din media pe total gospodrii.
Unele particulariti n ceea ce privete mrimea i, mai ales, structura cheltuielilor de
consum sunt determinate de mediul de reziden. Una dintre acestea se refer la faptul c, n
condiiile n care, nivelul cheltuielilor totale de consum medii lunare pe o gospodrie a fost mai
mare n mediul urban cu 478,2 lei, cele pentru consumul alimentar au fost mai mari cu numai
43,4 lei. Aceasta deriv din faptul c, n gospodriile din mediul rural, 45,6% din cheltuielile pentru
consumul alimentar reprezint contravaloarea consumului din resurse proprii. i pentru
gospodriile din mediul urban consumul de produse alimentare din resurse proprii joac un rol
important, acoperind 19,6% din cheltuielile de consum alimentar.

Tabelul 3.6
Nivelul i structura cheltuielilor totale de consum,
pe medii de reziden

din care, n mediul: Total
gospodrii
Urban Rural
2012 2013 2012 2013 2012 2013

Cheltuieli totale de consum,
lei lunar pe o gospodrie 1614,1 1670,0 1784,9 1876,6 1386,1 1398,4
din care:
- cheltuieli bneti de consum,
lei lunar pe o gospodrie 1387,9 1441,3 1639,3 1725,6 1052,4 1067,6

n % din cheltuielile totale de
consum,
- consumul alimentar 45,1 44,9 41,1 41,0 52,1 51,9
- mrfuri nealimentare 29,9 29,7 29,3 29,4 30,8 30,2
- plata serviciilor 25,0 25,4 29,6 29,6 17,1 17,9


O alt particularitate rezid din diferena semnificativ dintre gospodriile din urban i cele
din rural n ceea ce privete structura cheltuielilor pe categorii de bunuri i servicii.
n gospodriile din mediul rural, cea mai mare parte a cheltuielilor gospodriilor au fost
pentru consumul alimentar (51,9%), iar cea mai mic pentru servicii (17,9%).
Structura cheltuielilor de consum ale gospodriilor din mediul urban este mai echilibrat,
consumul alimentar absorbind mai puin (41,0%), iar serviciile substanial mai mult (29,6%) din
totalul cheltuielilor de consum.
Analiza cheltuielilor de consum ale gospodriilor grupate dup nivelul de instruire al
capului gospodriei arat diferene relativ mari de nivel i structur a cheltuielilor ntre
gospodriile n care colarizarea este de nivel primar i, respectiv, superior.
Gospodriile conduse de persoane cu un nivel primar de colarizare au un nivel al
cheltuielilor totale de consum mai mic fa de cele cu instruire superioar cu 1437,8 lei lunar.
Gospodriile conduse de persoane cu nivel de instruire secundar au cu 527,4 lei mai mult dect
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

57
cele conduse de persoane cu nivel de instruire primar, iar fa de gospodriile conduse de
persoane cu nivel superior au mai puin cu 910,4 lei. Aceasta relev accesul limitat la resurse,
la cele bneti n special,
determinnd i o structur diferit
a cheltuielilor de consum n
gospodriile conduse de persoane
cu pregtire primar, comparativ
cu cele cu pregtire superioar. n
anul 2013, n gospodriile din
prima categorie 55,0% din
cheltuielile de consum se aloc
pentru consumul alimentar i doar
16,9% pentru servicii. Gospodriile
al cror cap are un nivel superior
de colarizare prezint o structur cu evidente tendine de modernizare, cu o alocare de 35,7%
pentru consumul alimentar i 31,5% pentru servicii.
Dependena nivelului i structurii cheltuielilor totale de consum de mrimea veniturilor
gospodriilor este pus n eviden de analiza cheltuielilor de consum pe decile.
O prim remarc se poate face cu privire la situaia de la extremele distribuiei. Diferena
ntre D10 i D1 n ceea ce privete mrimea cheltuielilor totale de consum, medii lunare pe o
gospodrie, a fost de 1608,2 lei. Raportul ntre mrimea cheltuielilor de consum pe o gospodrie
din D10

i D1 a fost de 2,4:1. Raportul se mrete la 4,6:1 dac se au n vedere cheltuielile medii
lunare pe o persoan din gospodrie, aceasta pentru c numrul persoanelor din gospodriile din
decilele inferioare de venit este semnificativ mai mare dect n cele superioare.

Grafic 3.7.
Cheltuielile totale de consum, pe decile, in anul 2013
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10

l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300

l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

p
e
r
s
o
a
n
a
m e d i i p e g o s p o d a r i e m e d i i p e p e r s o a n a

Grafic 3.6.
Structura cheltuielilor totale de consum, dupa nivelul
de instruire al capului gospodariei, in anul 2013
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
primar sau fara
scoala absolvita
secundar superior
p
r
o
c
e
n
t
e
consumul
alimentar
marfuri
nealimentare
plata servicii lor
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

58
A doua remarc privete structura cheltuielilor totale de consum pe cele trei categorii de
bunuri. n gospodriile din prima decil peste 60% din totalul cheltuielilor de consum se aloc
pentru alimentaie (64,6%). Doar n gospodriile din decilele D9 i D10 se aloc pentru consumul
alimentar mai puin de 40% (37,5%, respectiv 33,8%).
Pe regiuni, cheltuielile totale de consum ale gospodriilor sunt apropiate ca mrime medie
pe o gospodrie. Excepie face regiunea BucuretiIlfov, att n anul 2013, ct i n anul
precedent, unde acestea sunt mai mari cu 406,2 lei (372,1 lei n 2012), respectiv cu 24,3%
(cu 23,1% n 2012) fa de media pe ar. i n ceea ce privete cheltuielile pentru consumul
alimentar i cele pentru mrfuri nealimentare se observ o relativ apropiere. Ceva mai difereniate
sunt cheltuielile de consum pentru servicii, cel mai nalt nivel fiind atins n regiunea Bucureti-Ilfov,
unde sunt de 1,6 ori mai mari dect media pe ar i de 1,9 ori mai mari dect n Sud-Vest Oltenia,
regiunea cu cel mai sczut nivel al cheltuielilor pentru servicii pe o gospodrie. i structura
cheltuielilor pe cele trei grupe - consum alimentar, mrfuri nealimentare i servicii - este relativ
omogen.

Principalele destinaii ale cheltuielilor totale de consum

Conform Clasificrii standard pe destinaii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele
alimentare i buturile nealcoolice dein, n medie, 41,4% din consumul gospodriilor, n scdere
cu 0,5 puncte procentuale fa de anul anterior.

Grafic 3.8.
Structura cheltuielilor totale de consum, pe destinatii, in anul 2013
Produse agroalimentare
si bauturi nealcoolice
41,4%
Bauturi alcoolice, tutun
7,8%
Imbracaminte si incaltaminte
5,2%
Locuinta, apa, electricitate,
gaze si alti combustibili
16,7%
Sanatate
4,5%
Mobilier, dotarea si
intretinerea locuintei
3,9%
Transport
5,9%
Comunicatii
4,7%
Hoteluri, cafenele
si restaurante
1,5%
Diverse produse si servicii
3,8%
Recreere i cultura
4,1%
Educatie
0,5%
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

59
O alt component a consumului, cu pondere relativ mare n cheltuieli, este legat de
locuin. Acesteia i s-a alocat 20,6% din cheltuielile de consum, cea mai mare parte a acestora
fiind absorbit de consumul de utiliti necesare funcionrii i nclzirii locuinei (ap, energie
electric i termic, gaze naturale i ali combustibili), care presupune cheltuieli n mare msur
obligatorii pentru gospodrii (16,7%). n schimb, cheltuielile implicate de dotarea i ntreinerea
locuinei au o pondere mult mai sczut (3,9%).
Urmtorul loc n ordinea determinat de volumul resurselor alocate a fost ocupat de
cheltuielile pentru buturi alcoolice i tutun (7,8%) i cheltuielile pentru transport (5,9%).
Cheltuielile efectuate de gospodrii pentru sntate i mai ales cele pentru educaie
nregistreaz un nivel sczut, n special din cauza faptului c satisfacerea acestor nevoi ale
membrilor gospodriilor se realizeaz n cea mai mare parte prin servicii publice de care acetia
beneficiaz n cadrul sistemului asigurrilor sociale sau gratuit.

Tabelul 3.7
Nivelul cheltuielilor totale de consum, pe destinaii i categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
Gospodrii de:

Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Cheltuieli totale de consum 1670,0 2076,3 1618,7 1308,3 1403,2 1427,3
- Produse agroalimentare i
buturi nealcoolice 692,2 777,3 736,1 706,4 649,1 615,4
- Buturi alcoolice, tutun 130,9 170,1 138,1 124,5 114,6 99,5
- mbrcminte i nclminte 87,1 129,9 91,3 59,5 51,4 57,9
- Locuin, ap, electricitate,
gaze i ali combustibili 279,3 339,5 240,8 158,6 248,2 259,7
- Mobilier, dotarea i
ntreinerea locuinei 64,9 84,1 52,7 40,9 38,7 57,4
- Sntate 74,4 56,8 35,1 25,9 38,3 109,7
- Transport 98,4 153,7 108,0 64,7 71,2 59,7
- Comunicaii 78,6 111,3 77,6 42,5 69,9 59,1
- Recreere i cultur 67,8 96,5 54,7 35,9 54,3 51,8
- Educaie 7,8 15,1 8,1 3,6 3,5 2,4
- Hoteluri, cafenele
i restaurante 24,5 44,8 20,0 17,4 18,9 9,2
- Diverse produse i servicii 64,1 97,2 56,2 28,4 45,1 45,4


Nivelul mediu cel mai sczut al cheltuielilor pentru locuin, precum i al celor pentru
sntate, transport, comunicaii, recreere i cultur, diverse produse i servicii se nregistreaz n
cazul gospodriilor de agricultori. Cheltuielile efectuate de aceste gospodrii pentru sntate i
educaie sunt mai mici dect jumtatea celor nregistrate pe ansamblul gospodriilor.

3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

60
Exist diferene semnificative ntre nivelul cheltuielilor efectuate pentru diferite componente
ale consumului de ctre gospodriile din mediul urban i cele din mediul rural, determinate n parte
de diferenele n modelul de consum, precum i de nivelul i structura veniturilor. Astfel, dac
partea din cheltuielile de consum destinat produselor agroalimentare, buturilor alcoolice i
tutunului care intr n consumul gospodriilor rurale a fost cu 8,3 puncte procentuale mai mare
dect cea alocat n acelai scop de gospodriile din mediul urban, acestea din urm au cheltuit
mai mult dect primele la aproape toate celelalte componente ale consumului.

Cheltuielile bneti de consum

Piaa are n general un rol deosebit de important n satisfacerea tuturor nevoilor de
consum. Ea particip aproape n totalitate la furnizarea produselor nealimentare i a serviciilor
pentru consumul populaiei. n cazul produselor alimentare, alturi de cumprrile de pe pia, un
aport important n acoperirea nevoilor de consum l au produsele agroalimentare din resurse
proprii.

Tabelul 3.8
Nivelul i structura cheltuielilor de consum, pe surse de acoperire
i categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional al capului gospodriei

Gospodrii de:

Anii Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Cheltuieli totale
de consum,
lei lunar pe o
gospodrie 2012 1614,1 1981,0 1518,5 1266,6 1356,4 1393,1
2013 1670,0 2076,3 1618,7 1308,3 1403,2 1427,3
din care:
- cheltuieli bneti
de consum 2012 1387,9 1787,0 1280,5 856,4 1156,2 1175,9
2013 1441,3 1882,1 1362,4 895,2 1204,1 1207,9
- contravaloarea
consumului uman
din resurse proprii 2012 226,2 194,0 238,0 410,2 200,2 217,2
2013 228,7 194,2 256,3 413,1 199,1 219,4
n % din cheltuieli
totale de consum
- cheltuieli bneti
de consum 2012 86,0 90,2 84,3 67,6 85,2 84,4
2013 86,3 90,6 84,2 68,4 85,8 84,6
- contravaloarea
consumului uman
din resurse proprii 2012 14,0 9,8 15,7 32,4 14,8 15,6
2013 13,7 9,4 15,8 31,6 14,2 15,4


3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

61
Att n anul 2013, ct i n anul precedent, volumul i ponderea cea mai mic a cheltuielilor
bneti de consum n cheltuielile totale de consum s-au nregistrat pentru gospodriile de
agricultori. De altfel, n gospodriile de agricultori cheltuielile bneti de consum au reprezentat
68,4% din cheltuielile totale de consum, n cretere cu 0,8 puncte procentuale fa de anul 2012.
Pe medii de reziden, volumul
cheltuielilor bneti de consum,
n medie pe o gospodrie, a fost de
1,6 ori mai mare n gospodriile din
urban dect n rural. Ca pondere n
totalul cheltuielilor de consum, acestea
au reprezentat 92,0% n urban i
76,3% n rural.
Diferenierea n teritoriu a
aportului cheltuielilor bneti de
consum i a consumului din resurse
proprii la acoperirea cheltuielilor totale de consum urmeaz ndeaproape structura ocupaional.
Se remarc o anumit omogenitate pentru majoritatea regiunilor n ceea ce privete
mrimea i aportul celor dou surse de acoperire a cheltuielilor totale de consum ale gospodriilor.
Excepie face regiunea Bucureti-Ilfov, unde cheltuielile bneti de consum medii lunare pe o
gospodrie (1973,4 lei) sunt cu 36,9% mai mari dect nivelul mediu pe ar i cu 61,6% mai mari
dect n Sud-Vest Oltenia - regiunea cu nivelul cel mai sczut.

Cheltuielile pentru cumprarea de produse alimentare

Cheltuielile medii lunare pentru cumprarea de produse alimentare (inclusiv cheltuielile n
uniti de alimentaie public) au fost, n anul 2013, de 522,1 lei pe gospodrie i 182,8 lei pe
persoan. Ponderea cheltuielilor pentru cumprarea de produse alimentare (inclusiv cheltuielile n
uniti de alimentaie public) n totalul cheltuielilor pentru consumul alimentar - medie pe o
gospodrie - a crescut fa de anul precedent (de la 69,0% n anul 2012 la 69,5% n anul 2013),
pondere difereniat pe categorii de gospodrii, medii de reziden i regiuni. Astfel, n totalul
cheltuielilor pentru consumul alimentar, cumprrile au reprezentat peste 75% n gospodriile de
salariai (77,2%), din mediul urban (80,4%) i din regiunea Bucureti Ilfov (87,1%).
Cheltuielile pentru cumprarea de produse alimentare i buturi alcoolice (inclusiv rmase
n stoc, date n prelucrare, date la animale etc.) au nsumat, n anul 2013, n medie, 193,1 lei lunar
pe o persoan, cu 4,4% mai mari fa de anul precedent.


0
20
40
60
80
100
p
r
o
c
e
n
t
e
2012 2013 2012 2013
Urban Rural
Grafic 3.9.
Sursele de acoperire a cheltuielilor totale
de consum, pe medii de rezidenta
Cheltuieli
banesti de
consum
Contravaloarea
consumului din
resurse proprii
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

62
Tabelul 3.9
Cheltuielile pentru cumprarea principalelor produse alimentare,
pe categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional al capului gospodriei,
n anul 2013

Gospodrii de:

Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Total cheltuieli,
lei lunar pe o persoan 193,1 221,3 159,5 111,4 152,5 199,9
din care, n %, pentru:
- Cereale i produse
din cereale 20,1 17,9 22,9 28,5 23,8 20,5
din care:
-pine i produse
de franzelrie 14,7 13,0 17,1 21,2 18,7 14,7
- Carne proaspt 16,1 16,8 15,3 11,9 15,6 16,0
- Preparate din carne 8,1 8,3 8,7 8,3 7,7 7,7
- Lapte 7,1 7,5 6,8 4,9 7,5 6,9
- Brnzeturi i
smntn 7,2 7,4 6,5 5,1 6,5 7,5
- Grsimi 4,4 4,0 4,4 5,5 4,3 4,6
- Fructe 5,5 6,0 4,8 3,8 5,0 5,4
- Cartofi 2,1 1,9 2,1 2,5 2,9 2,2
- Legume i conserve
din legume 6,4 6,7 5,6 4,6 6,0 6,6
- Zahr 1,9 1,6 2,1 2,9 1,8 2,1


n anul 2013, din totalul cheltuielilor bneti pentru cumprarea de alimente i buturi
alcoolice cele destinate cumprrii de pine i produse de franzelrie au sczut fa de anul
precedent (de la 15,8% n 2012 la 14,7% n 2013). Aceast pondere se ridic la 21,2% (22,3% n
anul 2012) n cazul gospodriilor de agricultori i la 19,7% (20,8% n 2012) n cazul gospodriilor
din mediul rural.
O pondere important dein i cheltuielile pentru cumprarea de carne i preparate din
carne, care mpreun absorb, pe ansamblul gospodriilor, n medie, 24,2% din cheltuielile pentru
cumprarea de produse alimentare i buturi alcoolice, n cretere cu 1,3 puncte procentuale fa
de anul anterior.
Legumele i conservele din legume au reprezentat 6,4% din cheltuielile pentru cumprarea
de produse alimentare i buturi alcoolice, n scdere fa de anul anterior cu 0,5 puncte
procentuale. Aadar, cheltuielile pentru cumprarea celor trei grupe de produse alimentare - pine
i produse de franzelrie; carne proaspt i preparate din carne; legume i conserve din legume -
nsumeaz sub 50% din cheltuielile pentru cumprarea de produse alimentare i buturi alcoolice
(45,3%, n scdere cu 0,3 puncte procentuale fa de anul anterior).
Pe ansamblul gospodriilor, fa de anul anterior, cantitile cumprate au prezentat
creteri la majoritatea grupelor principale de produse.

3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

63
Tabelul 3.10
Dinamica cumprrilor cantitative la unele produse
alimentare de baz, pe categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional
al capului gospodriei, n anul 2013

- n procente fa de anul 2012 -
Gospodrii de:

Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

- Pine i produse de
franzelrie 98,8 98,0 96,8 101,0 102,8 98,6
- Carne proaspt 103,8 103,9 104,4 96,7 108,3 105,4
- Preparate din carne 100,4 102,1 100,7 97,7 95,7 100,3
- Lapte 101,2 100,0 105,3 109,7 98,7 102,5
- Brnzeturi i smntn 105,7 107,5 104,0 107,1 107,8 104,6
- Ulei de porumb,
floarea-soarelui, soia 98,6 98,1 98,7 98,5 102,3 98,7
- Fructe 100,8 101,7 97,6 94,8 99,9 102,9
- Cartofi 96,7 95,6 87,5 104,9 106,9 96,0
- Legume i conserve din
legume n echivalent
legume proaspete 98,2 99,6 96,5 101,2 104,2 96,9
- Zahr 104,6 105,2 117,5 107,6 101,1 102,9


Cheltuielile pentru cumprarea mrfurilor nealimentare

Nivelul mediu lunar al cheltuielilor pentru cumprarea mrfurilor nealimentare a fost,
n anul 2013, de 495,6 lei pe gospodrie i 173,5 lei pe persoan. Ponderea lor n totalul
cheltuielilor de consum a sczut fa de anul precedent (de la 29,9% n anul 2012 la 29,7%
n anul 2013).
Pe categorii de gospodrii analizate mrimea cheltuielilor pentru mrfuri nealimentare,
medii lunare pe o gospodrie, a variat ntre 639,1 lei la gospodriile de salariai i 325,0 lei la
gospodriile de omeri, raportul ntre cele dou extreme fiind de 2,0 : 1.
n anul 2013, cu excepia gospodriilor de pensionari, toate celelalte categorii de gospodrii
analizate au alocat pentru cumprarea articolelor de mbrcminte i nclminte peste 15% din
suma total a cheltuielilor pentru cumprarea de mrfuri nealimentare.
Urmtoarele prioriti pentru cea mai mare parte a gospodriilor au fost legate de
cumprarea de igri, tutun i articole pentru fumat, precum i de procurarea i utilizarea
mijloacelor de transport. Pe ansamblul gospodriilor, aceste grupe de cheltuieli, mpreun cu cea
pentru mbrcminte i nclminte, absorb 49,7% din cheltuielile pentru cumprarea de mrfuri
nealimentare, n scdere cu 0,3 puncte procentuale fa de anul anterior.
Pentru gospodriile de pensionari, principala prioritate a constituit-o cumprarea de
medicamente, aparate i produse medicale (21,5%, n cretere cu 0,6 puncte procentuale fa de
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

64
anul anterior), iar pentru gospodriile de agricultori cumprarea combustibililor (20,7%, n scdere
cu 0,7 puncte procentuale).

Tabelul 3.11
Nivelul i structura cheltuielilor pentru cumprarea de mrfuri nealimentare,
pe categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional al capului gospodriei

Gospodrii de:

Anii Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Total cheltuieli,
lei lunar pe o
gospodrie 2012 481,7 608,0 429,4 327,9 310,6 423,2
2013 495,6 639,1 479,0 333,9 325,0 425,7
din care, n %, pentru:

mbrcminte i
nclminte 2012 16,8 19,3 19,5 20,8 15,1 12,6
2013 17,5 20,2 19,1 17,8 15,6 13,5
Combustibili lichizi
i solizi 2012 11,5 5,8 11,2 21,4 10,8 17,5
2013 11,0 5,8 12,6 20,7 7,6 16,2
Produse medicale,
aparate i
medicamente 2012 11,3 5,3 5,3 5,5 10,5 20,9
2013 11,5 5,5 5,3 5,5 9,3 21,5
Mijloace auto-moto
i alte mijloace de
transport, carburani
lubrifiani i alte
produse de
ntreinere 2012 14,8 18,8 15,2 9,5 11,6 10,2
2013 13,9 17,8 16,6 12,8 13,7 8,6

Articole i produse
pentru ngrijire
personal 2012 8,2 9,5 8,5 5,6 10,7 6,8
2013 8,3 9,6 7,9 5,9 10,1 6,9
igri, tutun, articole
i accesorii pentru
fumat 2012 18,4 21,0 20,3 18,3 23,2 14,5
2013 18,3 20,3 19,9 19,5 25,8 14,6


O difereniere semnificativ n nivelul i structura cheltuielilor pentru cumprarea mrfurilor
nealimentare se constat ntre gospodriile grupate dup nivelul de instruire al capului
gospodriei.
Incidena nivelului de instruire asupra acestei categorii de cheltuieli este dubl: prin
intermediul veniturilor i prin comportamentul n consum, determinat la rndul su de nivelul
educaional i de condiiile de locuire. Astfel, raportul ntre cheltuielile pentru cumprarea
mrfurilor nealimentare, realizate de gospodriile al cror cap de gospodrie are pregtire
superioar i gospodriile al cror cap de gospodrie are pregtire primar, a fost de 2,7 : 1.
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

65
Cea mai mare diferen se constat la volumul i ponderea cumprrilor de combustibil, n
special cel solid pentru nclzire. n anul 2013, cheltuielile pentru acest din urm produs au
reprezentat 18,5% din totalul cheltuielilor pentru cumprarea de mrfuri nealimentare efectuate de
gospodriile conduse de persoane cu nivel de instruire primar, iar ponderea acestor cheltuieli a
sczut pe msura creterii gradului de colarizare a capului gospodriei, datorit condiiilor diferite
de locuire i de via.
Cheltuielile pentru mijloace de transport i produse legate de utilizarea lor prezint
o situaie invers n sensul c gospodriile cu un nivel sczut de colarizare a capului
gospodriei aloc acestui capitol doar 4,3% din totalul cheltuielilor pentru cumprarea
mrfurilor nealimentare, cele din grupa cu pregtire secundar 13,0%, iar cele cu pregtire
superioar 20,7%.

Tabelul 3.12
Nivelul i structura cheltuielilor pentru cumprarea de mrfuri nealimentare,
dup nivelul de instruire al capului gospodriei

Nivelul de instruire:
Anii
Primar
1)
Secundar Superior

Total cheltuieli,
lei lunar pe o gospodrie 2012 300,2 462,5 798,5
2013 308,4 472,7 832,7
din care, n %, pentru:
mbrcminte i nclminte 2012 12,2 16,7 19,0
2013 12,7 16,9 21,6

Combustibili lichizi i solizi 2012 29,0 12,1 2,5
2013 27,8 11,6 2,3

Produse medicale, aparate i medicamente 2012 17,8 11,3 8,4
2013 18,2 11,7 8,1

Mijloace auto-moto i alte mijloace de transport,
carburani, lubrifiani i alte produse de ntreinere 2012 4,9 13,5 23,4
2013 4,3 13,0 20,7

Articole i produse pentru ngrijire personal 2012 5,0 8,2 9,7
2013 5,4 8,2 9,7

igri, tutun, articole i accesorii pentru fumat 2012 16,4 19,2 16,3
2013 16,4 19,3 15,2


1)
Inclusiv fr coal absolvit

Existena copiilor n familie implic schimbri semnificative, att n ceea ce privete
nivelul cheltuielilor pentru cumprarea de mrfuri nealimentare, ct mai ales n structura acestora.
n anul 2013, n gospodriile cu 4 i mai muli copii s-a cheltuit pentru cumprarea de
mrfuri nealimentare, n medie pe o persoan, de 3,7 ori mai puin dect n gospodriile fr copii.
Principala destinaie a acestora rmne tot grupa de articole de mbrcminte i
nclminte care absoarbe 15,5% din total, la gospodriile fr copii, n cretere cu 0,5 puncte
procentuale fa de anul 2012, tinznd la 27,4% la gospodriile cu 4 i mai muli copii.
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

66

Tabelul 3.13
Nivelul i structura cheltuielilor pentru cumprarea de mrfuri nealimentare,
dup numrul copiilor sub 18 ani

Gospodrii cu:
Anii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1 copil 2 copii 3 copii
4 copii i
mai muli

Total cheltuieli,
lei lunar pe o persoan 2012 185,5 138,1 170,3 127,0 78,9 50,2
2013 190,4 145,9 180,4 137,4 72,5 50,9

din care, n %, pentru:

mbrcminte i
nclminte 2012 15,0 20,6 19,1 22,3 23,8 28,8
2013 15,5 21,7 20,8 22,2 25,4 27,4

Combustibili lichizi
i solizi 2012 12,8 8,9 8,0 8,7 16,5 17,7
2013 12,2 8,4 7,3 8,9 14,0 15,2

Produse medicale,
aparate i
medicamente 2012 14,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,1
2013 14,5 5,2 5,4 4,7 4,9 5,8

Mijloace auto-moto i
alte mijloace de
transport, carburani,
lubrifiani i alte
produse de ntreinere 2012 13,7 17,0 17,7 17,8 9,6 4,7
2013 12,1 17,7 18,0 17,9 13,4 12,5

Articole i produse
pentru ngrijire
personal 2012 7,8 9,2 9,7 8,6 7,7 9,0
2013 7,9 9,1 9,3 8,9 9,3 9,1

igri, tutun, articole i
accesorii pentru fumat 2012 18,5 18,2 20,3 15,2 16,9 13,4
2013 18,8 17,2 18,3 16,5 13,5 8,4


igrile i accesoriile pentru fumat reprezint i n cazul gospodriilor cu copii, o
component important a cheltuielilor pentru cumprarea de mrfuri nealimentare, deinnd, n
anul 2013, o pondere de 17,2%.
Dependena mrimii cheltuielilor pentru cumprarea mrfurilor nealimentare de veniturile
gospodriilor este pus n eviden de analiza pe decile. Raportul ntre mrimea cheltuielilor medii
pe o gospodrie din decila cu veniturile cele mai sczute (D1) i cea cu veniturile cele mai mari
(D10) a fost de 1 : 4,2.
Analiza cheltuielilor pentru diferite grupe de produse arat c, pentru anumite grupe de
mrfuri nealimentare, discrepanele cresc foarte mult ntre decilele extreme. Cel mai frapant este
raportul 1 : 11,1 la cheltuielile pentru cumprarea de mijloace auto-moto i alte mijloace de
transport, carburani, lubrifiani i alte produse de ntreinere.

3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

67
Configuraia structural a cheltuielilor nealimentare arat c cele pentru combustibili au
ponderea cea mai mare n primele cinci decile, iar cheltuielile pentru mijloace auto-moto i alte
mijloace de transport, carburani, lubrifiani i alte produse de ntreinere n ultimele cinci decile.
Cheltuielile pentru igri, tutun, articole i accesorii pentru fumat dein o pondere foarte nalt (n jur
de 16 - 21%) n toate gospodriile indiferent de decila n care se ncadreaz. Pentru gospodriile
situate n primele trei decile cheltuielile pentru combustibili mpreun cu cele pentru igri, tutun,
articole i accesorii pentru fumat depesc 36% din total.

Tabelul 3.14
Nivelul i structura cheltuielilor pentru cumprarea de
mrfuri nealimentare, pe decile, n anul 2013

Gospodrii din decila:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total cheltuieli,
lei lunar pe o gospodrie 230,5 280,3 342,1 391,3 439,2 461,0 535,3 595,9 719,2 960,7

din care, n%, pentru:

mbrcminte i
nclminte 18,7 15,3 16,9 16,5 15,6 15,8 16,2 16,3 17,6 21,5

Combustibili lichizi i solizi 19,7 20,8 20,2 17,9 18,0 14,4 10,7 6,8 4,8 2,3

Produse medicale, aparate
i medicamente 8,5 11,6 12,5 13,2 13,7 14,0 13,6 13,5 10,5 7,3

Mijloace auto-moto i alte
mijloace de transport,
carburani, lubrifiani i alte
produse de ntreinere 7,3 5,9 8,0 10,5 10,6 12,1 13,9 15,5 17,9 19,5

Articole i produse pentru
ngrijire personal 7,9 7,7 6,9 7,3 7,3 8,3 8,4 9,0 8,9 9,0

igri, tutun, articole i
accesorii pentru fumat 17,1 21,4 18,1 17,8 17,4 18,1 17,8 20,0 20,5 15,9


O particularitate ce trebuie subliniat se refer la discrepanele relativ mici n ceea ce
privete mrimea cheltuielilor pentru cumprarea de produse nealimentare, ntre gospodrii
grupate pe medii de reziden sau n profil regional. Astfel, raportul ntre cheltuielile medii pe o
gospodrie din mediul rural (421,9 lei lunar) i din cel urban (551,6 lei lunar) a fost de 1 : 1,3.
n mediul urban, capitolele care absorb cea mai mare parte a cheltuielilor pentru
cumprarea mrfurilor nealimentare sunt cele pentru articole de mbrcminte i nclminte i
cele pentru igri, tutun, articole i accesorii pentru fumat. mpreun, ele dein o pondere de 37,9%
n total. n mediul rural, peste 50% din totalul cheltuielilor pentru cumprarea de mrfuri
nealimentare s-au efectuat, att n anul 2013, ct i n anul anterior, pentru procurarea a trei grupe
de bunuri: mbrcminte i nclminte, combustibili (lichizi i solizi) i igri, tutun, articole i
accesorii pentru fumat (55,3%).
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

68


Pe regiuni, cheltuielile medii pentru cumprarea mrfurilor nealimentare prezint nivelul cel
mai nalt n regiunea Bucureti-Ilfov (605,5 lei lunar pe gospodrie) i cel mai sczut n regiunea
Nord-Est (435,1 lei lunar pe gospodrie).

Tabelul 3.15
Nivelul i structura cheltuielilor pentru cumprarea
de mrfuri nealimentare, pe regiuni

Regiuni statistice:

Anii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov

Total cheltuieli,
lei lunar pe o gospodrie 2012 431,4 429,0 476,8 438,4 548,9 532,7 453,2 581,8
2013 435,1 439,6 467,6 452,9 550,2 542,4 518,6 605,5
din care, n %, pentru:
- mbrcminte i
nclminte 2012 19,2 15,3 14,6 17,8 18,3 18,7 18,2 12,8
2013 19,5 14,3 15,3 20,4 19,9 18,9 17,1 15,5
- Combustibili lichizi
i solizi 2012 15,7 16,0 17,5 16,4 8,0 11,3 4,6 2,1
2013 12,5 15,1 18,0 16,0 7,8 11,4 5,6 1,9
- Produse medicale,
aparate i medicamente 2012 10,6 11,8 10,7 9,3 8,2 9,5 11,5 17,4
2013 11,2 12,6 11,6 10,2 9,9 8,8 10,6 16,2
- Mijloace auto-moto i
alte mijloace de
transport, carburani,
lubrifiani i alte produse
de ntreinere 2012 11,6 14,1 16,0 16,5 13,5 17,5 13,9 15,1
2013 12,3 12,5 12,8 12,4 14,3 15,8 15,7 14,7
- Articole i produse
pentru ngrijire personal 2012 8,4 7,9 6,6 6,1 8,4 8,3 9,6 10,1
2013 8,7 8,2 7,0 5,9 8,6 8,5 9,4 9,5
- igri, tutun, articole i
accesorii pentru fumat 2012 16,0 16,9 18,0 16,0 21,1 14,5 21,1 23,8
2013 15,9 18,2 17,9 16,7 20,2 15,3 19,0 23,1

Grafic 3.10.
Structura cheltuielilor pentru cumpararea marfurilor nealimentare,
pe medii de rezidenta, in anul 2013

Urban Rural
19,5%
9,9%
15,4%
12,4%
18,3%
20,6%
3,9%
Imbracaminte si incaltaminte
Combustibili lichizi si solizi
Produse medicale, aparate si medicamente
Mijloace auto-moto si alte mijloace de transport, carburanti, lubrifianti si alte produse de intretinere
Articole si produse pentru ingrijire personala
Tigari, tutun, articole si accesorii pentru fumat
Altele
11,3%
10,0%
23,1%
16,1%
17,9%
5,6%
16,1%
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

69
Structura cheltuielilor nealimentare pe regiuni arat c numai n regiunile Nord-Est,
Sud-Vest Oltenia i Nord-Vest cheltuielile pentru mbrcminte i nclminte ocup locul
principal. n celelate regiuni primul loc este ocupat de cheltuielile pentru igri, tutun, alte artilole i
accesorii pentru fumat, excepie fcnd regiunea Sud-Muntenia unde cheltuielile pentru
combustibili lichizi i solizi depesc uor aceste cheltuieli. Pentru regiunea Bucureti-Ilfov
particularitatea const n nivelul relativ nalt i ponderea mare a cheltuielilor pentru
medicamente i produse medicale (16,2%).

Cheltuielile pentru plata serviciilor

n configuraia consumului populaiei, serviciile constituie un reper important pentru
evaluarea condiiilor de via. Apelul la utilizarea serviciilor pentru satisfacerea nevoilor de consum
este strns legat de numeroi factori, ntre care cei mai importani sunt: puterea de cumprare,
respectiv veniturile bneti; mediul de reziden i condiiile de locuit; comportamentul
consumatorilor.
n anul 2013, pe ansamblul gospodriilor, cheltuielile pentru plata serviciilor dein o pondere
relativ sczut: 25,4% n totalul cheltuielilor de consum i 29,4% n totalul cheltuielilor bneti de
consum.
Cheltuielile pentru plata serviciilor nsumeaz, n medie pe o gospodrie 423,6 lei lunar. Din
acest total, cele legate de locuin dein de departe ponderea cea mai mare, att n anul 2013, ct
i n anul precedent (52,6%, respectiv 52,1% n 2012). n cadrul acestora, cele pentru energie
electric i gaze naturale dein ponderi mari, ajungnd la 60,9% din totalul cheltuielilor pentru
serviciile legate de locuin, n cretere cu 2,5 puncte procentuale fa de anul anterior.

Grafic 3.11.
Structura cheltuielilor pentru plata serviciilor,
pe total gospodarii, in anul 2013
Sanatate
4,1%
Servicii turistice
2,2%
Educatie
1,6%
Servicii de
transport
7,0%
Alte servicii
7, 8%
Abonament e
radio-TV
6,4%
Locuinta
52,6%
Servicii de telefonie
18,3%

3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

70
Serviciile de telefonie ocup urmtorul loc n ierarhia cheltuielilor pentru servicii, cu o
pondere de 18,3%. Acestea sunt urmate, ca mrime i pondere, de cheltuielile de transport (7,0%).
Cheltuielile pentru aceste trei categorii de servicii (locuin, telefonie i transport) absorb 77,9% din
totalul cheltuielilor pentru servicii, pe ansamblul gospodriilor.
Serviciile de sntate i educaie dein o pondere relativ sczut n totalul serviciilor pltite:
pentru serviciile de sntate 4,1%, iar pentru serviciile de educaie 1,6%.

Tabelul 3.16
Nivelul i structura cheltuielilor pentru plata serviciilor,
pe categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional al capului gospodriei

Gospodrii de: Anii Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Total
cheltuieli,
lei lunar pe o
gospodrie 2012 403,8 557,9 344,1 175,7 374,1 321,0
2013 423,6 584,8 347,6 199,5 385,3 342,2
din care, n %,
pentru:
- Servicii
legate de
locuin 2012 52,1 50,7 48,6 40,8 59,0 54,7
2013 52,6 51,1 50,5 42,8 57,4 55,4
din care:
-energie
electric 2012 18,7 15,7 20,5 31,3 19,8 21,8
2013 20,5 17,3 24,4 33,5 21,0 23,1
-gaze
naturale 2012 11,7 11,6 9,5 2,5 12,3 13,3
2013 11,5 11,4 8,6 2,7 14,6 12,9
-ap, canal,
salubritate
i servicii
comunale 2012 12,2 12,6 9,2 4,2 14,1 12,6
2013 12,3 12,9 10,0 4,2 13,6 12,7
- Servicii de
sntate 2012 3,9 2,9 4,0 2,2 2,4 5,9
2013 4,1 3,7 2,8 3,7 2,1 5,3
- Servicii de
transport 2012 7,0 6,9 8,5 12,0 6,5 6,4
2013 7,0 6,8 8,2 11,0 6,9 6,8
- Servicii de
telefonie 2012 18,8 19,3 18,9 22,9 19,0 17,6
2013 18,3 18,8 21,2 21,3 18,1 17,1
- Abonamente
radio T.V. 2012 6,6 5,3 7,3 12,1 6,9 7,9
2013 6,4 5,1 7,7 11,0 6,7 7,7
- Servicii de
educaie 2012 2,2 3,1 2,4 0,9 1,4 1,0
2013 1,6 2,3 2,0 1,7 0,7 0,5
- Servicii
turistice 2012 1,8 2,8 1,8 - 0,4 0,6
2013 2,2 3,2 0,7 *) 0,4 1,2

3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

71
Cheltuielile pentru grupele de servicii menionate mai sus pot fi asimilate n cea mai mare
parte a lor unor pli obligatorii ale gospodriilor, determinate de situaia locativ i condiiile
de locuit, de nevoile de deplasare spre i de la locul de munc sau de studiu, de starea de
sntate etc.. Ele absorb cea mai mare parte a cheltuielilor pentru servicii, lsnd puine resurse
pentru cheltuielile aferente celorlalte categorii de servicii, legate de exemplu de utilizarea timpului
liber, cultur, ngrijire personal, asigurri etc.. Este motivul pentru care cheltuielile efectuate
pentru astfel de servicii sunt nesemnificative.
Pe categoriile de gospodrii analizate nivelul mediu lunar cel mai nalt al cheltuielilor pentru
plata serviciilor s-a nregistrat la gospodriile de salariai, iar cel mai sczut la gospodriile de
agricultori. Gospodriile de salariai au cheltuit, n anul 2013, n medie lunar de 2,9 ori mai mult
dect cele de agricultori.
Serviciile legate de locuin constituie cea mai important component a cheltuielilor cu
serviciile pentru toate categoriile de gospodrii analizate. Ele au reprezentat, n anul 2013, peste
50% la gospodriile de salariai, lucrtori pe cont propriu, omeri i pensionari.
Cheltuielile pentru telefonie ocup cel de al doilea loc ca volum i pondere n totalul
cheltuielilor pentru plata serviciilor pentru gospodriile de salariai, iar pentru gospodriile de
lucrtori pe cont propriu, omeri, agricultori i pensionari cele pentru energie electric.
Mediul de reziden este un element care difereniaz semnificativ cheltuielile pentru
plata serviciilor, cheltuielile medii lunare pe o gospodrie n mediul urban fiind, n anul 2013, de
555,5 lei, de 2,2 ori mai mari dect n rural. Principalul factor de difereniere este tipul locuinelor i
al nevoilor de servicii generate de acestea.
n urban, cheltuielile medii lunare pentru plata serviciilor legate de locuin au fost de 2,9 ori
mai mari dect n rural i au deinut o pondere de 55,8% n total cheltuieli pentru plata serviciilor, n
cretere cu 0,2 puncte procentuale fa de anul 2012.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
medii lunare pe o gospodarie, lei
urban
rural
Gr afic 3.12.
Chelt uielile gospodariilor pent ru pr incipalele tipuri de servicii, pe
medii de rezidenta, in anul 2013
Servicii legate de l ocui nta
Transport
Telefonie
Abonamente radi o-TV

Pentru gospodriile din mediul urban, principalele capitole de cheltuieli legate de locuin
au fost cele pentru energie electric, ap, canal, salubritate i servicii comunale i gaze naturale.
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

72
mpreun acestea absorb 45,7% din totalul cheltuielilor pentru plata serviciilor, n cretere cu
1,8 puncte procentuale fa de anul 2012.
Pentru gospodriile din mediul rural, particularitatea const n faptul c ponderea cea mai
mare a serviciilor legate de locuin o dein cheltuielile pentru plata energiei electrice, numai
acestea reprezentnd aproape o treime (30,3%) din totalul cheltuielilor pentru plata serviciilor.
Un alt element de difereniere l reprezint serviciile de telefonie care, n gospodriile din
urban, n anul 2013, au deinut o pondere de 17,6% din total i au fost de 1,9 ori mai mari dect
n rural.
Gradul de instruire al capului gospodriei este un factor important de difereniere a
veniturilor i cheltuielilor de consum i de modelare a comportamentului n consum, inclusiv n
sfera serviciilor. n anul 2013, cheltuielile medii lunare pentru plata serviciilor n gospodriile
conduse de persoane cu studii superioare au fost de 4,3 ori mai mari dect n cele n care capul
gospodriei avea studii de nivel primar.

Tabelul 3.17
Nivelul i structura cheltuielilor pentru plata serviciilor,
dup nivelul de instruire al capului gospodriei

Nivelul de instruire:
Anii
Primar
1)
Secundar Superior

Total cheltuieli,
lei lunar pe o gospodrie 2012 181,5 385,7 758,4
2013 186,1 403,1 798,9
din care, n %, pentru:
- Servicii legate de locuin 2012 51,7 52,8 49,6
2013 54,0 53,4 49,4
din care:
-energie electric 2012 30,6 19,7 12,3
2013 32,9 21,7 13,6

-gaze naturale 2012 7,9 12,0 11,8
2013 7,9 11,7 12,0
-ap, canal, salubritate
i servicii comunale 2012 8,2 12,3 12,8
2013 8,5 12,4 13,0

- Servicii de sntate 2012 3,8 3,7 4,5
2013 3,2 3,8 5,3

- Servicii de transport 2012 8,4 7,6 4,5
2013 8,2 7,5 5,2

- Servicii de telefonie 2012 17,0 19,3 17,8
2013 17,0 18,8 17,2

- Abonamente radio T.V. 2012 11,8 7,0 4,1
2013 11,7 6,8 3,9

- Servicii de educaie 2012 0,8 1,9 3,5
2013 0,3 1,4 2,4

- Servicii turistice 2012 0,9 1,0 4,4
2013 0,4 1,3 5,7


1)
Inclusiv fr coal absolvit

3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

73
Cheltuielile pentru plata serviciilor n gospodriile n care capul gospodriei are studii de
nivel primar sunt direcionate n proporie de 49,9% (47,6% n anul 2012) spre plata a dou servicii:
energie electric i telefonie. n gospodriile al cror cap are pregtire superioar se observ o
modernizare a structurii cheltuielilor, cele pentru servicii de telefonie fiind de 4,4 ori mai mari dect
ale gospodriilor n care capul are studii de nivel primar.
Analiza pe decile a cheltuielilor pentru plata serviciilor relev cel mai bine corelaia ntre
mrimea cheltuielilor pentru plata serviciilor i venituri. Raportul ntre cheltuielile pentru plata
serviciilor, medii lunare pe o gospodrie, din decila D10 i decila D1 a fost, n anul 2013, de 5,0 : 1.
Decalajele cele mai mari se constat n cazul acelor servicii pentru care accesul
gospodriilor ine att de mrimea veniturilor, ct i de existena infrastructurii specifice. Astfel,
raportul ntre cheltuielile medii lunare pentru serviciile legate de locuin ce revin pe o gospodrie
din D10 i D1 a fost, n anul 2013, de 4,7 : 1, n cazul energiei termice ajungnd la 38,1 : 1.

Tabelul 3.18
Nivelul i structura cheltuielilor pentru plata serviciilor,
pe decile, n anul 2013

Gospodrii din decila:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total cheltuieli,
lei lunar pe o gospodrie 168,7 229,1 270,2 311,6 367,4 413,9 479,4 531,7 613,4 850,6

din care, n %, pentru:

- Servicii legate de locuin 50,5 51,6 52,0 54,4 54,9 55,5 54,5 53,7 54,4 46,8
din care:
- energie electric 33,4 33,0 28,6 26,7 24,2 20,9 19,9 18,2 16,4 12,5

- gaze naturale 5,6 6,9 8,7 11,3 12,1 13,7 13,5 13,4 13,4 10,1

- ap, canal, salubritate
i servicii comunale 7,2 9,2 10,2 12,1 12,7 13,0 13,8 13,7 13,5 11,8

- Servicii de sntate 1,9 1,7 3,8 2,4 3,2 4,9 3,8 4,1 4,4 6,0

- Servicii de transport 8,6 9,0 9,2 7,4 7,8 6,9 7,3 7,1 6,4 5,4

- Servicii de telefonie 20,7 20,1 19,0 19,1 19,2 18,1 18,5 19,1 18,1 16,2

- Abonamente radio T.V. 12,0 10,4 9,3 8,4 7,6 6,8 6,1 5,5 4,8 3,7

- Servicii de educaie 0,6 0,6 0,9 1,6 0,7 1,3 1,8 1,7 1,1 2,9

- Servicii turistice - *) 0,1 1,2 0,4 0,6 0,8 0,5 2,5 7,5


n structur, ponderea cea mai mare au deinut-o tot cheltuielile pentru plata serviciilor
legate de locuin. Cheltuielile pentru energie electric au reprezentat o treime din totalul
cheltuielilor pentru plata serviciilor n gospodriile din D1 i au rmas cu o pondere relativ nalt n
gospodriile din decilele superioare.
3. CHELTUIELILE GOSPODRIILOR

74
Nivelul i structura cheltuielilor pentru plata serviciilor din ultimile dou decile, n special din
decila D10, semnaleaz i extinderea gamei serviciilor la care gospodriile pot avea acces ntr-o
msur mai mare, ntre care se numr, de exemplu, serviciile de educaie, turism, ngrijire
personal etc..

Grafic 3.13.
Cheltuielile pentru plata principalelor grupe de servicii,
pe decile, in anul 2013
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
decile
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e
Servicii legate
de locuinta
Transport
Telefonie
Educatie

n plan teritorial, pe regiuni, nivelul i structura cheltuielilor pentru plata serviciilor sunt mai
puin difereniate. n toate regiunile, cheltuielile cu serviciile legate de locuin dein ponderea cea
mai nalt, cuprins ntre 45,8% n regiunea Nord-Est i 58,0% n regiunea Bucureti-Ilfov.
Dou dintre serviciile legate de locuin, respectiv cele de energie electric i gaze
naturale, absorb peste 20% din totalul cheltuielilor pentru plata serviciilor n toate regiunile.
Serviciile legate de locuin, mpreun cu cele de transport i telefonie, reprezint peste 70% din
cheltuielile pentru plata serviciilor n toate regiunile, n regiunile Sud-Est i Vest acestea depind
chiar 80%. Aceasta nseamn c gospodriile din toate regiunile pltesc prioritar servicii cu
caracter obligatoriu, iar resursele bneti de care acestea dispun nu le permit accesul, dect ntr-o
foarte mic msur, la o gam mai larg de servicii.

75Economia / deficitul de resurse

Pe ansamblul gospodriilor, n anul 2013, economiile au reprezentat n medie pe o
gospodrie 241,7 lei lunar, ceea ce a nsemnat 9,4% din veniturile totale, n cretere, fa de anul
precedent cu 0,1 puncte procentuale.
Situaia pe categoriile de gospodrii analizate se prezint astfel: gospodriile de salariai au
economisit n medie 11,1% din venituri, cele de pensionari 10,4%, cele de agricultori 2,9%, cele de
lucrtori pe cont propriu n activiti neagricole 1,6%, n timp ce gospodriile de omeri au efectuat
cheltuieli mai mari dect veniturile nregistrnd un deficit de -1,4%.

Tabelul 4.1
Economia (+) / deficitul de resurse (-), pe categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei, n anul 2013

Gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Medii lunare pe o
gospodrie, lei +241,7 +379,4 +32,4 +59,8 -23,3 +215,5

n % fa de veniturile totale +9,4 +11,1 +1,6 +2,9 -1,4 +10,4


Cu excepia gospodriilor din prima decil, analiza relaiei dintre veniturile i cheltuielile
totale ale gospodriilor distribuite dup diferite caracteristici evideniaz existena economiilor la
toate tipurile de gospodrii, indiferent de distribuie. Cele mai mici economii (pn n 10% din
veniturile totale) s-au regsit la gospodriile cu 1, 2, 3, 4 i mai muli copii (+9,4, +7,5%, +2,4%,
+1,4%), la gospodriile formate din persoane singure, patru, cinci, ase i mai multe persoane
(+4,9, +8,9%, +7,6%, +5,5%), la cele din grupele de vrst 15-24 ani, 25-34 ani, 35-49 ani,
50-64 ani (+6,2%, +8,8%, +9,1%, +9,0), la cele conduse de persoane cu nivelul de pregtire
4
ECHILIBRUL BALANEI
VENITURILOR I CHELTUIELILOR
4. ECHILIBRUL BALANEI VENITURILOR I CHELTUIELILOR

76
primar i secundar (+6,3%, +8,3%), precum i la cele distribuite dup sexul capului gospodriei
(+9,6% la cele conduse de persoane de sex masculin i +8,7% la cele conduse de o femeie).
Gra fic 4.1.
E con omi a/ defi cit ul d e r esu rse , du pa var sta capu l ui
g osp o dar iei , in a nu l 2013
2 13,3
239,7 246 ,9
270 ,2
131,8
- 100
- 50
0
50
100
150
200
250
300
15 -24 ani 2 5-34 ani 35- 49 ani 50- 64 a ni 65 a ni si
peste
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

o

g
o
s
p
o
d
a
r
ie


Veniturile au depit cheltuielile cu aproape 15% numai la gospodriile ncadrate n
categoria celor cu nivel de pregtire superior (+14,8%).
Legtura dintre economii i nivelul veniturilor este evident n distribuia pe decile.
Gospodriile din prima decil nregistreaz un deficit de 12,7% din totalul veniturilor, iar
gospodriile din urmtoarele nou decile nregistreaz economii, care ajung la decila D10 la 19,0%
din veniturile totale.


Diferena dintre veniturile i cheltuielile gospodriilor din mediul rural a fost, n anul 2013,
de 5,9%, iar n mediul urban s-au nregistrat, n medie, economii care au reprezentat 11,5% din
veniturile totale, fa de anul anterior n scdere cu -0,5 puncte procentuale n rural, respectiv n
Grafic 4.2.
Economia/deficitul de resurse, pe decile,
in anul 2013
367,7
97,6
993,4
5,5
181,2
38,7
159,5
463,9
-161,5
270,2
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

o

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e
4. ECHILIBRUL BALANEI VENITURILOR I CHELTUIELILOR

77
cretere cu +0,4 puncte procentuale n urban. n profil teritorial, veniturile au depit cheltuielile n
toate regiunile. Economiile nregistrate s-au situat ntre 5,6% din veniturile totale n regiunea
Nord-Est i 15,3% n regiunea Bucureti-Ilfov.
Pentru acoperirea cheltuielilor, o parte din gospodrii au retras sume din economiile
realizate n perioadele anterioare depuse la bnci i alte instituii financiare sau au apelat la
mprumuturi i credite de la bnci, CAR, ageni economici i de la persoane particulare, sumele
intrate cu acest titlu n bugetele gospodriilor formnd n medie 5,9 lei i respectiv 17,6 lei lunar pe
gospodrie. mpreun cu sumele ncasate sub form de avans sau prin restituirea unor sume
acordate altor persoane, precum i cu contravaloarea mrfurilor cumprate i a serviciilor prestate
pe credit, toate aceste fluxuri monetare intrate n bugetele gospodriilor s-au ridicat, n medie, la
25,0 lei lunar pe o gospodrie, acoperind 1,1% (1,3% n anul 2012) din cheltuielile totale ale
gospodriilor.


n anul 2013, gospodriile de pensionari au apelat n cea mai mic msur la credite i la
economii, sumele utilizate ridicndu-se n medie la numai 15,8 lei (0,9% din cheltuielile totale). n
cazul gospodriilor de omeri 4,0% din cheltuieli au fost acoperite din aceste surse, din care
mprumuturile au reprezentat 65,6% (60,3% n anul 2012), iar sumele retrase de la bnci din
economiile anterioare 30,7% (38,5% n 2012).
Raportate la totalul gospodriilor, sumele pe care o parte dintre gospodrii le-au
economisit, utilizndu-le pentru restituirea creditelor i mprumuturilor contractate anterior, pentru a
acorda mprumuturi altor gospodrii sau pe care le-au depus n bnci, sunt mai mari cu 81,6 lei
Grafic 4.3.
Imprumuturi si alte resurse atrase, pe categorii de gospodarii,
dupa statutul ocupational al capului gospodariei,
in anul 2013
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Total
gospodarii
Salariati Lucratori pe
cont propriu
Agricultori Someri Pensionari
credite, imprumuturi sume retrase alte surse
25,0
30,6
27,3
23,3
69,3
15,8
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

o

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e


4. ECHILIBRUL BALANEI VENITURILOR I CHELTUIELILOR

78
lunar pe o gospodrie dect cele care au intrat n bugetele gospodriilor sub forma mprumuturilor,
retragerilor de economii etc.. n medie pe o gospodrie acestea din urm au reprezentat 106,6 lei
lunar, respectiv 4,2% din veniturile totale.

La toate categoriile de gospodrii analizate, suma intrrilor rezultate n urma operaiunilor
de creditare la care particip gospodriile este mai mic dect suma ieirilor ocazionate de aceste
operaiuni. Cu toate c, n medie pe ansamblul gospodriilor, soldul acestor fluxuri este negativ
(-81,64 lei lunar pe gospodrie), acesta mpreun cu soldul balanei veniturilor i cheltuielilor
(+160,01 lei) se concretizeaz n creterea cu 78,37 lei, n medie pe o gospodrie, a soldului n
numerar aflat n gospodrii.
Grafic 4.4.
Imprumuturi restituite, sume depuse la banci etc., pe categorii de gospodarii, dupa statutul
ocupational al capului gospodariei,
in anul 2013
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Total
gospodarii
Salariati Lucratori pe
cont propriu
Agricultori Someri Pensionari
depuneri la banci restituiri de credite alte creante
106,6
179,2
49,5
35,7
55,6
70,1
l
e
i

l
u
n
a
r

p
e

o

g
o
s
p
o
d
a
r
i
e


79

Consumul alimentar exprimat n calorii i factori nutritivi

Mrimea i structura consumului alimentar al gospodriilor reprezint rezultatul cumulat al
cumprrilor de pe pia i al utilizrii produselor alimentare din resurse proprii. Imaginea cea mai
sintetic asupra parametrilor cantitativi i calitativi este dat de consumul alimentar exprimat n
calorii i factori nutritivi.
Pe ansamblul gospodriilor, n anul 2013, consumul mediu zilnic pe o persoan a fost de
2403 calorii i 81,0 g protide
(2400 calorii i 80,8 g protide
n anul 2012). Att n anul 2013,
ct i n anul precedent,
consumul cel mai nalt
s-a remarcat n gospodriile
de pensionari (2527 calorii i
85,0 g protide n 2013,
respectiv 2526 calorii i 84,9 g
protide n 2012), iar cel mai
sczut n gospodriile de omeri
(2091 calorii i 70,4 g protide
n 2013, respectiv 2085 calorii
i 70,0 g protide n 2012).
Consumul alimentar
mediu zilnic exprimat n calorii
i protide se difereniaz mai
mult n funcie de dimensiunea
gospodriilor, de numrul
copiilor sub 18 ani i de
mrimea veniturilor. Cele mai
mari diferene s-au nregistrat
5
CONSUMUL ALIMENTAR
2353
2272
2395
2091
2527
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Salariat i Lucratori pe
cont propriu
Agricultori Someri Pensionari
Grafic 5.1.
Consumul mediu zilnic de calorii pe o persoana, pe
categorii de gospodarii, dupa statutul ocupational al
capului gospodariei, in anul 2013
3310
2737
2381
2228
2089
2020
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1 persoana 2 persoane 3 persoane 4 persoane 5 persoane 6 persoane
si mai multe
Grafic 5.2.
Consumul mediu zilnic de calorii pe o persoana, dupa
marimea gospodariei, in anul 2013
5. CONSUMUL ALIMENTAR

80
n raport cu mrimea gospodriilor. Astfel, att n anul 2013, ct i n anul precedent, consumul
cel mai nalt s-a nregistrat n gospodriile formate dintr-o singur persoan: 3310 calorii i
111,4 g protide n anul 2013 i, respectiv 3323 calorii i tot 111,4 g protide n anul 2012, cu 37,7%
i, respectiv cu 37,5% mai mare fa de media pe total gospodrii i cu 63,9%, respectiv cu 63,1%
mai mare dect consumul unei persoane ce face parte dintr-o gospodrie compus din 6 i mai
multe persoane.
Exist de asemenea, diferene semnificative ntre gospodriile care au n componen
copii sub 18 ani i gospodriile fr
copii. De altfel, att n anul 2013,
ct i n anul precedent, categoria
de gospodrii cu nivelul cel mai
sczut al consumului alimentar
mediu zilnic pe o persoan
(1921 calorii i 64,4 g protide n
2013, respectiv 1959 calorii i
66,3 g protide - n 2012) este cea
format din gospodriile n care
exist 4 i mai muli copii sub vrsta
de 18 ani.
Discrepane mai mici se
constat n nivelul consumului
persoanelor aparinnd gospodriilor
grupate pe decile. Diferena ntre
nivelul maxim (D10 cu 2896 calorii
i 99,2 g protide) i cel minim (D1 cu
2056 calorii i 68,7 g protide) a fost,
n anul 2013, de 840 calorii i 30,5 g
protide zilnic.
De remarcat este faptul c,
n gospodriile conduse de
persoane de sex feminin i n cele conduse de persoane de 15 - 24 ani, coninutul energetic i
proteic al consumului alimentar este mai nalt comparativ cu cel al unei persoane din celelalte
grupe.
Niveluri relativ apropiate se nregistreaz, de asemenea, pe medii de reziden i pe
regiuni. n mediul rural, n anul 2013, consumul a fost mai mare cu 73 calorii i 1,5 g protide dect
n mediul urban. n teritoriu, consumul mediu zilnic de calorii i protide cel mai mare a fost n
regiunea Vest (2825 calorii i 93,6 g protide), iar cel mai mic n regiunea Bucureti-Ilfov
2056
2259
2339 2394
2403 2450
2441 2494
2591
2896
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
Grafic 5.4.
Consumul mediu zilnic de calorii pe o persoana,
pe decile, in anul 2013
2538
2252
2175
2002 1921
0
500
1000
1500
2000
2500
fara copii 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii si
mai multi
Grafic 5.3.
Consumul mediu zilnic de calorii pe o persoana, dupa
numarul copi ilor sub 18 ani, in anul 2013
5. CONSUMUL ALIMENTAR

81
(2230 calorii i 78,4 g protide). Aceste din urm situaii se explic prin proporiile dintre sursele
consumului alimentar. n mediul rural i n regiunile n care predomin ocupaiile agricole i este
localizat o pondere mai mare a persoanelor cu nivel mai sczut de pregtire colar, resursele
proprii joac un rol important n satisfacerea nevoilor alimentare, ducnd i la un consum relativ
mai mare de alimente cu coninut energetic ridicat.
Structura i calitatea consumului alimentar sunt puse n eviden de aportul caloric i
nutritiv al diferitelor grupe de produse. Pe ansamblul gospodriilor, ca de altfel pentru toate
categoriile de gospodrii analizate, contribuia preponderent o au alimentele de origine vegetal,
mult sporit n raport cu reperele tiinei nutriiei. Att n anul 2013, ct i n anul precedent,
aproape 80% din numrul de calorii i n jur de 50% din cantitatea de protide sunt asigurate de
alimentele de origine vegetal.
Mediul de reziden nu are, din acest punct de vedere, o influen prea mare, ponderea
caloriilor de origine vegetal fiind de 73,8% n urban, respectiv 74,8% n rural, n timp ce ponderea
proteinelor de origine animal este de 51,6% n urban i 46,8% n rural.

Tabelul 5.1
Nivelul i structura consumului alimentar exprimat
n calorii i protide, n anul 2013

Calorii Protide
Total din care (%) Total din care (%)
numr de origine
vegetal
de origine
animal
grame de origine
vegetal
de origine
animal

Total gospodrii 2403 74,2 25,8 81,0 50,6 49,4

Gospodrii de:
- Salariai 2353 73,6 26,4 79,6 48,7 51,3
- Lucrtori pe cont propriu
n activiti neagricole 2272 75,6 24,4 75,7 53,0 47,0
- Agricultori 2395 74,4 25,6 80,6 53,2 46,8
- omeri 2091 75,9 24,1 70,4 53,8 46,2
- Pensionari 2527 74,5 25,5 85,0 50,9 49,1

Gospodrii din mediul:
- urban 2370 73,8 26,2 80,3 48,4 51,6
- rural 2443 74,8 25,2 81,8 53,2 46,8

Gospodrii din regiunea:
Nord-Est 2442 73,8 26,2 83,4 48,6 51,4
Sud-Est 2274 76,4 23,6 78,5 52,2 47,8
Sud-Muntenia 2297 75,9 24,1 78,4 52,7 47,3
Sud-Vest Oltenia 2466 75,4 24,6 83,9 54,1 45,9
Vest 2825 72,0 28,0 93,6 48,7 51,3
Nord-Vest 2506 73,3 26,7 79,7 51,2 48,8
Centru 2294 74,1 25,9 75,2 52,1 47,9
Bucureti-Ilfov 2230 72,4 27,6 78,4 44,9 55,1


Analiza aportului caloric al diferitelor grupe de alimente scoate n eviden faptul c, pe
ansamblul gospodriilor, cerealele i produsele din cereale asigur aproape jumtate din numrul
de calorii (40,0%, n scdere cu 0,1 puncte procentuale fa de anul 2012). Acest aport este mare
la toate categoriile de gospodrii analizate, variind ntre 43,3% la gospodriile de agricultori i
5. CONSUMUL ALIMENTAR

82
38,3% la gospodriile de salariai. n cadrul acestei grupe de alimente, n medie pe ansamblul
gospodriilor, predomin aportul caloric al pinii i produselor de franzelrie, n uoar scadere,
ns, fa de anul anterior (de la 26,3% n 2012 la 26,1% n 2013). La gospodriile de agricultori,
alturi de pine i produse de franzelrie, mlaiul are un aport caloric important, reprezentnd
7,8% din total.
Pe ansamblul gospodriilor, carnea i preparatele din carne au deinut o pondere modest
n numrul de calorii coninut de alimentaie, ns n uoar cretere fa de anul anterior (de la
11,0% n 2012 la 11,1% n 2013).
n anul 2013, caloriile provenite din lapte, produse lactate (brnzeturi i smntn) i ou,
cu o pondere de 11,3% n numrul total de calorii din consumul gospodriilor, meninndu-i
valoarea ca i anul anterior. Aceste produse au cel mai mare aport la gospodriile de agricultori
(12,1%), iar cel mai sczut la gospodriile de omeri (10,1%).

Exceptnd gospodriile de agricultori, uleiul de porumb, floarea-soarelui, soia
deine ponderea cea mai mare, situat la peste 11,0% la toate celelalte categorii de gospodrii
analizate. n schimb, legumele i conservele din legume, cartofii, fasolea boabe i alte
leguminoase pentru boabe dein mpreun doar 8,1% din totalul caloriilor pe ansamblul
gospodriilor.
Configuraia aportului caloric al principalelor produse alimentare din cele dou medii de
reziden prezint similariti cu cea evideniat pentru ansamblul gospodriilor. Se constat ns
i unele diferene derivate, n principal, din particularitile surselor de acoperire i din nivelul
veniturilor gospodriilor din cele dou medii. Astfel, att n anul 2013, ct i n anul anterior, n
mediul urban este mai mare aportul caloric la: carne i preparate din carne; pete, produse din
pete i conserve din pete; brnzeturi i smntn; grsimi; fructe; legume, pepeni verzi i
galbeni i conserve din legume; zahr, dulceuri, ciocolat i alte produse zaharoase, iar n mediul
Grafic 5.5.
Aportul caloric al principalelor produse alimentare, in anul 2013
- total gospodarii -
5,2%
6,4
3,1%
8,1%
14,8%
11,3%
11,1%
40,0%
Cereale si produse din cereale
Carne si preparate din carne
Lapte, produse lactate si oua
Grasimi, total
Legume, conserve din legume,
cartof i si f asole boabe
Fructe si pepeni
Zahar, dulceturi, ciocolata si alte
produse zaharoase
Alt e produse
5. CONSUMUL ALIMENTAR

83
rural, ponderea caloriilor provenite din: cereale i produse din cereale; lapte; ou; fasole boabe i
alte leguminoase pentru boabe i cartofi.
Tabelul 5.2
Aportul caloric al principalelor produse alimentare, pe categorii de gospodrii,
dup statutul ocupaional al capului gospodriei

- procente -
Gospodrii de:

Anii Total
gospodrii
Salariai Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Cereale i produse
din cereale 2012 40,1 38,5 42,3 42,8 42,6 40,6
2013 40,0 38,3 42,0 43,3 42,6 40,1

Carne i preparate
din carne 2012 11,0 11,9 10,9 9,6 10,8 10,6
2013 11,1 12,0 10,8 9,8 10,5 10,7

Lapte, produse
lactate i ou 2012 11,3 11,1 10,8 12,8 10,0 11,3
2013 11,3 11,3 10,6 12,1 10,1 11,4

Grsimi, total 2012 14,8 14,8 14,4 14,0 14,9 15,1
2013 14,8 14,7 14,6 14,1 15,1 15,1
din care:
- ulei de porumb,
floarea-soarelui,
soia 2012 11,1 11,4 10,7 9,7 11,6 11,3
2013 11,1 11,2 11,0 9,8 11,1 11,5

Legume, conserve
din legume, cartofi,
fasole boabe i alte
leguminoase
pentru boabe 2012 8,2 8,0 8,3 8,5 8,6 8,3
2013 8,1 7,8 8,2 8,2 8,7 8,2

Fructe i pepeni 2012 3,1 3,3 2,7 2,4 2,6 3,0
2013 3,1 3,6 2,7 2,4 2,6 3,0

Zahr, dulceuri,
ciocolat i alte
produse zaharoase 2012 6,2 6,6 6,1 5,3 6,2 6,2
2013 6,4 6,7 6,6 5,6 6,0 6,3


Consumul principalelor produse alimentare

Cantitile de alimente consumate de o persoan reflect ntr-o manier mai concret
efectul complexului de factori de influen la nivelul gospodriei: mrimea veniturilor, dimensiunea
gospodriei, numrul copiilor, mediul de reziden etc.
Pinea i produsele de franzelrie reprezint unul din alimentele de baz pentru toate
categoriile de gospodrii analizate. Pe ansamblul gospodriilor, n anul 2013, consumul mediu
5. CONSUMUL ALIMENTAR

84
lunar a fost de 8,50 kg/persoan (8,58 kg/persoan n anul 2012), nsemnnd anual
102 kg/persoan (103 kg/persoana n 2012)
Consumul cel mai sczut de pine i produse de franzelrie s-a nregistrat la gospodriile
de salariai (8,23 kg/persoan)
Diferene semnificative ntre nivelul consumului de pine i produse de franzelrie se
constat n gospodriile grupate pe decile. Consumul cel mai sczut s-a nregistrat n decila D1
(8,12 kg/persoan), iar cel mai nalt n decilele D2 i D4 (8,97 kg/persoan), n decilele urmtoare
fiind ceva mai mic. Se observ n acest caz manifestarea uneia dintre legitile consumului,
conform creia de la un anumit nivel consumul de produse din cereale scade, fiind substituit cu
alte alimente cu valoare nutritiv mai mare.

Grafic 5.6.
Consumul de paine si produse de franzelarie, pe decile,
in anul 2013
7
7,5
8
8,5
9
9,5
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
m
e
d
i
i

l
u
n
a
r
e

p
e

o

p
e
r
s
o
a
n
a
,

k
g
Paine si produse de franzelarie Total gospodarii

Consumul de carne i preparate din carne este de nivel relativ sczut comparativ cu
standardele din rile dezvoltate. Consumul mediu lunar de carne proaspt pe o persoan a fost,
n anul 2013, de 3,19 kg/persoan, n cretere fa de anul 2012 cu 0,04 kg/persoan.
mpreun cu preparatele din carne, acesta se ridic la 4,22 kg/persoan lunar, n cretere
fa de anul anterior cu 0,04 kg/persoan lunar, ceea ce nseamn un consum mediu anual de
50,6 kg/persoan.
Cele mai mari diferene, din punct de vedere al consumului de carne proaspt i
preparate din carne, se constat pe decile, reflectnd dependena puternic a consumului de
carne de nivelul veniturilor. Diferena ntre consumul din decila D10 i decila D1 a fost, n
anul 2013, de 2,26 kg/persoan de carne proaspt lunar i de 2,93 kg/persoan lunar dac lum
n considerare i preparatele din carne.
5. CONSUMUL ALIMENTAR

85

Diferene semnificative se constat i ntre gospodriile care au n componen un numr
diferit de persoane. Gospodriile formate dintr-o singur persoan au cel mai bogat consum de
carne (4,69 kg/persoan lunar carne proaspt i respectiv 6,22 kg/persoan lunar carne
proaspt i preparate din carne).
Consumul de lapte a fost, n anul 2013, n medie lunar, de 5,87 litri/persoan
(6,06 litri/persoan n 2012). n anul 2013, nivelul cel mai nalt s-a nregistrat n gospodriile de
agricultori (7,27 litri/persoan n 2012 i 6,49 litri/persoan n 2013), iar cel mai sczut n cele de
omeri (4,61 litri/persoan n 2012 i 4,44 litri/persoan n 2013).
ntre gospodriile din mediul rural (6,16 litri/persoan) i cele din mediul urban
(5,63 litri/persoan) s-a nregistrat un decalaj lunar de 0,53 litri/persoan. Cel mai mare consum de
lapte se nregistreaz n gospodriile formate dintr-o singur persoan (7,82 litri/persoan lunar).
Aceasta se explic i prin faptul c n cele mai multe cazuri n gospodriile formate dintr-o singur
persoan predomin persoanele vrstnice.
Consumul de brnzeturi i smntn are caracteristici similare cu cel de lapte. El este
mai ridicat la gospodriile de pensionari (1,43 kg/persoan) i mai sczut la cele de omeri
(1,05 kg/persoan). Nivelul consumului de brnzeturi i smntn este difereniat mai mult n
funcie de numrul persoanelor din gospodrie, cel mai nalt nregistrndu-se la gospodriile
formate dintr-o singur persoan (1,96 kg/persoan).
Cartoful este un aliment care se consum n cantiti relativ apropiate n toate categoriile
de gospodrii. Pe ansamblul gospodriilor, n anul 2013, consumul mediu lunar pe o persoan a
fost de 3,31 kg. Lucrtorii pe cont propriu, agricultorii, omerii i pensionarii depesc uor acest
nivel, consumul cel mai sczut nregistrndu-se n gospodriile de salariai.
Factorii cei mai importani de difereniere sunt numrul persoanelor care compun
gospodria i numrul copiilor sub 18 ani din gospodrie. ntr-o gospodrie format dintr-o singur
Grafic 5.7.
Consumul de carne si preparate din carne,
pe decile, in anul 2013
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
medii lunare pe o persoana, kg
Preparate din
carne
Carne
proaspata
5. CONSUMUL ALIMENTAR

86
persoan s-a consumat 4,89 kg/persoan lunar, fa de 2,90 kg/persoan lunar n gospodriile
formate din 6 i mai multe persoane.
Consumul de legume i conserve din legume a fost, n anul 2013, de 7,62 kg, n medie
lunar pe o persoan, n cretere fa de anul anterior cu 0,04 kg/persoan. Ca i n cazul
consumului de cartofi, consumul de legume se difereniaz cel mai mult n funcie de mrimea i
componena gospodriei. Consumul cel mai mare s-a nregistrat n gospodriile formate dintr-o
singur persoan (12,09 kg/persoan) i n gospodriile fr copii (8,33 kg/persoan), iar cel mai
mic n gospodriile cu 4 i mai muli copii (4,67 kg/persoan) i, respectiv, n cele compuse din
6 i mai multe persoane (5,35 kg/persoan). Un alt factor de difereniere, cu influen ceva mai
modest, este nivelul venitului, diferena dintre consumul mediul lunar de legume i conserve
din legume ce revine pe o persoan din decila D10 (10,12 kg/persoan) i din decila D1
(5,77 kg/persoan) fiind de 4,35 kg/persoan.
Consumul de fructe
este de nivel relativ sczut,
pe ansamblul gospodriilor,
consumul mediu lunar
pe o persoan fiind
de 3,45 kg n anul 2013
i 3,39 kg n 2012.
Diferene mai importante
(4,54 kg/persoan) se
semnaleaz ntre decila D10
(6,47 kg/persoan) i decila
D1 (1,93 kg/persoan),
explicate de mrimea
venitului gospodriilor. Diferenieri semnificative se constat i ntre gospodriile grupate dup
mrimea acestora, n gospodriile formate dintr-o singur persoan consumndu-se
5,27 kg/persoan (5,34 kg/persoan n 2012) fructe lunar, mai mult dect dublu fa de
consumul mediu al gospodriilor de 6 i mai multe persoane (2,28 kg/persoan n 2012 i
2,21 kg/persoan n 2013).
n sintez, diferenele n ceea ce privete nivelul consumului principalelor alimente sunt
determinate, n ordine, de mrimea gospodriei, de numrul copiilor sub 18 ani i de mrimea
venitului. Mediul de reziden imprim un anumit specific, derivat, n principal, din modalitile de
acoperire a nevoilor, dar diferenele cantitative sunt mai puin evidente.
Grafic 5.8.
Consumul de legume, conserve din legume si fructe,
pe decile, in anul 2013
-1,6
0,4
2,4
4,4
6,4
8,4
10,4
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
Fructe
Legume si conserve din legume in echivalent legume proaspete
m
e
d
i
i

l
u
n
a
r
e

p
e

o

p
e
r
s
o
a
n
a
,

k
g

T A B E L E

89
TABELUL 1.
DISTRIBUIA GOSPODRIILOR PE MEDII I ALTE
CARACTERISTICI ALE GOSPODRIEI, N ANUL 2013


n %, pe medii:


Total
gospodrii
Urban Rural

TOTAL 100,0
56,8 43,2

n %, dup:

Mrimea gospodriei

1 persoan 18,9 10,0 8,9
2 persoane 27,0 16,1 10,9
3 persoane 23,4 15,7 7,7
4 persoane 18,8 10,5 8,3
5 persoane 7,2 3,0 4,2
6 persoane i mai multe 4,7 1,5 3,2

Numrul copiilor sub 18 ani

Fr copii sub 18 ani 72,3 40,8 31,5
Cu copii sub 18 ani 27,7 16,0 11,7
din care, gospodrii cu:
- 1 copil 15,1 9,9 5,2
- 2 copii 9,7 5,3 4,4
- 3 copii 1,9 0,6 1,3
- 4 copii i mai muli 1,0 0,2 0,8

Sexul capului gospodriei

Masculin 73,0 41,1 31,9
Feminin 27,0 15,7 11,3

Vrsta capului gospodriei

sub 15 ani - - -
15 24 ani 1,0 0,8 0,2
25 34 ani 10,8 7,5 3,3
35 49 ani 28,2 16,7 11,5
50 64 ani 30,6 18,8 11,8
65 ani i peste 29,4 13,0 16,4

Nivelul de instruire al
capului gospodriei

Primar
1)
12,7 2,8 9,9
Secundar 75,1 42,7 32,4
Superior 12,2 11,3 0,9

1)
Inclusiv fr coal absolvit90
TABELUL 2.
DISTRIBUIA GOSPODRIILOR PE REGIUNI I ALTE
CARACTERISTICI ALE GOSPODRIEI, N ANUL 2013


n %, pe regiuni: Total
gospodrii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-
Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov

TOTAL 100,0 16,8 13,1 14,9 10,3 9,1 12,5 11,9 11,4

n %, dup:

Mrimea
gospodriei

1 persoan 18,9 2,8 2,4 2,9 2,1 2,0 2,2 2,2 2,3
2 persoane 27,0 4,6 3,5 4,0 2,6 2,2 3,4 3,0 3,7
3 persoane 23,4 3,8 3,2 3,2 2,1 2,3 3,0 3,0 2,8
4 persoane 18,8 3,3 2,4 2,7 2,1 1,5 2,5 2,7 1,6
5 persoane 7,2 1,3 1,1 1,3 0,9 0,6 0,8 0,6 0,6
6 persoane i mai
multe 4,7 1,0 0,5 0,8 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4

Numrul copiilor
sub 18 ani
Fr copii sub 18 ani 72,3 11,3 9,5 11,1 7,8 6,8 8,9 8,2 8,7
Cu copii sub 18 ani 27,7 5,5 3,6 3,8 2,5 2,3 3,6 3,7 2,7
din care, gospodrii cu:
- 1 copil 15,1 2,6 2,0 2,2 1,3 1,5 1,9 1,8 1,8
- 2 copii 9,7 2,0 1,2 1,2 1,0 0,7 1,3 1,5 0,8
- 3 copii 1,9 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
- 4 copii i mai muli 1,0 0,3 0,1 0,1 0,1 *) 0,2 0,2 *)

Sexul capului
gospodriei

Masculin 73,0 12,7 9,7 10,7 7,4 6,5 9,3 8,9 7,8
Feminin 27,0 4,1 3,4 4,2 2,9 2,6 3,2 3,0 3,6

Vrsta capului
gospodriei

sub 15 ani - - - - - - - - -
15 24 ani 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
25 34 ani 10,8 2,1 1,2 1,2 1,0 0,9 1,4 1,4 1,6
35 49 ani 28,2 4,8 3,6 4,1 2,7 2,7 3,6 3,3 3,4
50 64 ani 30,6 4,8 4,4 4,5 3,1 2,9 3,9 3,7 3,3
65 ani i peste 29,4 5,0 3,8 5,0 3,4 2,4 3,5 3,4 2,9

Nivelul de instruire al
capului gospodriei

Primar
1)
12,7 2,8 2,1 2,7 1,4 0,6 1,5 1,1 0,5
Secundar 75,1 12,3 9,9 11,0 7,6 7,4 9,9 9,5 7,5
Superior 12,2 1,7 1,1 1,2 1,3 1,1 1,1 1,3 3,4

1)
Inclusiv fr coal absolvit91
TABELUL 3.
DISTRIBUIA GOSPODRIILOR DUP STATUTUL OCUPAIONAL AL
CAPULUI GOSPODRIEI I ALTE CARACTERISTICI ALE GOSPODRIEI, N ANUL 2013
din care, n %, gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activitai
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

TOTAL 100,0 37,4 4,7 9,3 3,9 42,6

n %, dup:

Mrimea gospodriei

1 persoan 18,9 3,6 0,4 1,1 0,3 12,9
2 persoane 27,0 8,5 0,6 1,8 0,7 15,0
3 persoane 23,4 12,2 1,2 1,8 1,2 6,5
4 persoane 18,8 9,7 1,6 2,6 1,0 3,6
5 persoane 7,2 2,3 0,5 1,1 0,4 2,7
6 persoane i mai multe 4,7 1,1 0,4 0,9 0,3 1,9


Numrul copiilor sub 18 ani


Fr copii sub 18 ani 72,3 20,0 2,0 5,1 2,0 41,8
Cu copii sub 18 ani 27,7 17,4 2,7 4,2 1,9 0,8
din care, gospodrii cu:
- 1 copil 15,1 10,5 1,2 1,6 1,0 0,6
- 2 copii 9,7 5,9 1,0 1,6 0,7 0,2
- 3 copii 1,9 0,7 0,3 0,6 0,1 *)
- 4 copii i mai muli 1,0 0,3 0,2 0,4 0,1 *)


Sexul capului gospodriei


Masculin 73,0 31,6 4,3 8,0 3,3 25,0
Feminin 27,0 5,8 0,4 1,3 0,6 17,6


Vrsta capului gospodriei


sub 15 ani - - - - - -
15 24 ani 1,0 0,5 0,1 0,1 0,1 -
25 34 ani 10,8 7,7 0,9 1,3 0,7 *)
35 49 ani 28,2 18,6 2,6 3,9 1,8 0,6
50 64 ani 30,6 10,5 1,1 3,4 1,3 13,6
65 ani i peste 29,4 0,1 *) 0,6 *) 28,4


Nivelul de instruire al
capului gospodriei


Primar
1)
12,7 0,2 0,4 1,2 0,3 10,2
Secundar 75,1 28,3 4,1 8,1 3,3 29,8
Superior 12,2 8,9 0,2 *) 0,3 2,6


Medii de reziden


Urban 56,8 28,3 2,1 0,7 2,7 21,8
Rural 43,2 9,1 2,6 8,6 1,2 20,8


Regiuni


Nord Est 16,8 5,1 1,2 2,8 0,6 6,8
Sud Est 13,1 4,6 0,6 1,5 0,6 5,5
Sud Muntenia 14,9 4,9 0,8 1,3 0,8 6,8
Sud Vest Oltenia 10,3 3,2 0,3 1,3 0,4 4,9
Vest 9,1 4,0 0,4 0,4 0,2 3,8
Nord Vest 12,5 5,0 0,5 1,1 0,3 5,3
Centru 11,9 4,7 0,7 0,8 0,5 5,0
Bucureti Ilfov 11,4 5,9 0,2 0,1 0,5 4,5

1)
Inclusiv fr coal absolvit

92
TABELUL 4.
DISTRIBUIA PERSOANELOR DIN GOSPODRII PE SEXE, GRUPE DE VRST
I ALTE CARACTERISTICI ALE GOSPODRIEI, N ANUL 2013


n %, pe grupe de vrst: Total
persoane
sub 15 ani 15 24 ani 25 49 ani 50 64 ani 65 ani i peste

TOTAL 100,0 14,9 12,1 38,8 19,1 15,1
n %, dup:
Statutul ocupaional
al capului gospodriei:
din care:
Salariat 40,1 7,1 5,8 20,2 6,1 0,9
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 5,8 1,5 1,0 2,6 0,6 0,1
Agricultor 11,2 2,5 1,8 4,7 1,8 0,4
omer 4,7 1,0 0,8 2,1 0,7 0,1
Pensionar 35,8 2,4 2,2 8,2 9,5 13,5


Mrimea gospodriei
1 persoan 6,6 - 0,1 1,3 1,6 3,6
2 persoane 18,9 0,1 0,7 5,5 6,4 6,2
3 persoane 24,5 2,9 2,5 11,7 5,3 2,1
4 persoane 26,4 5,6 4,7 11,9 3,0 1,2
5 persoane 12,6 3,0 2,0 4,9 1,6 1,1
6 persoane i mai multe 11,0 3,3 2,1 3,5 1,2 0,9


MASCULIN 100,0 15,7 12,7 40,5 18,6 12,5
Statutul ocupaional
al capului gospodriei:
din care:
Salariat 41,0 7,6 6,0 20,2 6,8 0,4
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 6,2 1,6 1,0 2,8 0,7 0,1
Agricultor 12,2 2,8 1,8 5,2 2,1 0,3
omer 4,9 1,0 0,8 2,2 0,9 *)
Pensionar 33,4 2,3 2,4 9,3 7,8 11,6


Mrimea gospodriei
1 persoan 4,7 - 0,2 1,5 1,2 1,8
2 persoane 18,3 0,2 0,5 5,7 5,6 6,3
3 persoane 25,4 3,0 2,6 12,4 5,6 1,8
4 persoane 27,4 5,9 5,0 12,2 3,4 0,9
5 persoane 13,1 3,3 2,3 5,0 1,6 0,9
6 persoane i mai multe 11,1 3,3 2,1 3,7 1,2 0,8


FEMININ 100,0 14,2 11,5 37,1 19,6 17,6
Statutul ocupaional
al capului gospodriei:
din care:
Salariat 39,2 6,6 5,6 20,2 5,4 1,4
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 5,5 1,4 0,9 2,5 0,5 0,2
Agricultor 10,3 2,3 1,7 4,2 1,6 0,5
omer 4,5 1,0 0,8 2,0 0,6 0,1
Pensionar 38,1 2,4 2,0 7,3 11,1 15,3


Mrimea gospodriei
1 persoan 8,4 - 0,2 1,0 1,9 5,3
2 persoane 19,5 0,1 0,7 5,3 7,1 6,3
3 persoane 23,8 2,8 2,4 11,1 5,2 2,3
4 persoane 25,4 5,2 4,4 11,6 2,7 1,5
5 persoane 12,1 2,8 1,8 4,7 1,5 1,3
6 persoane i mai multe 10,8 3,3 2,0 3,4 1,2 0,9


93
TABELUL 5.
DISTRIBUIA PERSOANELOR DIN GOSPODRII DUP STATUTUL OCUPAIONAL
AL PERSOANELOR I AL CAPULUI GOSPODRIEI, PE MEDII I REGIUNI, N ANUL 2013


din care, n %, n gospodrii de: Total
persoane
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

TOTAL 100,0 40,1 5,8 11,2 4,7 35,8

n %, dup:

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 28,7 21,9 0,4 0,5 0,8 4,8
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,6 0,4 2,0 0,3 0,1 0,6
Agricultor 7,6 0,8 0,3 4,6 0,1 1,8
Ajutor familial 2,1 0,1 *) 1,2 *) 0,7
omer 4,9 1,4 0,2 0,1 1,7 1,3
Pensionar 23,0 1,6 0,1 0,3 0,2 20,7
Elev, student 16,0 7,9 1,4 2,4 0,9 2,8
Alte situaii 14,1 6,0 1,4 1,8 0,9 3,1

URBAN 100,0 53,4 4,7 1,6 5,7 32,5

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 38,9 31,4 0,5 0,2 1,1 5,4
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 2,9 0,4 1,7 *) 0,2 0,4
Agricultor 1,2 0,2 0,1 0,6 *) 0,3
Ajutor familial 0,3 *) - 0,1 - 0,2
omer 6,1 2,0 0,2 *) 2,2 1,6
Pensionar 22,5 2,3 0,1 0,1 0,2 19,8
Elev, student 14,7 9,6 1,0 0,3 1,0 2,2
Alte situaii 13,4 7,5 1,1 0,3 1,0 2,6

RURAL 100,0 24,0 7,2 22,9 3,4 39,9

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 16,4 10,4 0,4 1,0 0,4 4,0
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 4,4 0,3 2,4 0,6 *) 0,9
Agricultor 15,4 1,6 0,5 9,4 0,1 3,5
Ajutor familial 4,4 0,2 0,1 2,5 0,1 1,4
omer 3,4 0,7 0,2 0,3 1,2 1,0
Pensionar 23,5 0,8 0,1 0,6 0,1 21,8
Elev, student 17,5 5,9 1,9 4,9 0,8 3,5
Alte situaii 15,0 4,1 1,6 3,6 0,7 3,8


94
TABELUL 5.
DISTRIBUIA PERSOANELOR DIN GOSPODRII DUP STATUTUL OCUPAIONAL
AL PERSOANELOR I AL CAPULUI GOSPODRIEI, PE MEDII I REGIUNI, N ANUL 2013 (continuare)


din care, n %, n gospodrii de: Total
persoane
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

REGIUNI 100,0 31,8 9,7 21,2 3,6 31,8

NORD EST

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 21,4 16,9 0,6 0,7 0,6 2,4
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 5,7 0,5 3,0 0,8 0,2 1,1
Agricultor 14,1 1,5 0,9 8,7 *) 3,0
Ajutor familial 3,5 0,2 0,2 2,1 *) 1,0
omer 3,5 0,7 0,2 0,1 1,5 0,9
Pensionar 20,6 0,7 0,2 0,4 0,1 19,1
Elev, student 19,2 7,1 3,0 5,3 0,9 2,4
Alte situaii 12,0 4,2 1,6 3,1 0,3 1,9

SUD EST 100,0 38,9 5,4 13,4 5,1 34,6

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 26,5 20,0 0,3 0,5 0,8 4,5
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,6 0,4 2,3 0,1 0,1 0,5
Agricultor 7,7 0,4 0,1 5,9 *) 1,2
Ajutor familial 1,5 *) - 1,2 0,1 0,2
omer 5,6 1,8 0,2 0,2 1,9 1,5
Pensionar 21,9 1,7 0,1 0,3 0,2 19,5
Elev, student 15,1 7,7 1,1 2,5 0,9 2,3
Alte situaii 18,1 6,9 1,3 2,7 1,1 4,9

SUD MUNTENIA 100,0 36,0 6,6 9,6 6,8 39,0

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 26,4 18,7 0,5 0,8 0,9 5,2
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 4,7 0,5 2,3 0,4 0,3 1,0
Agricultor 7,9 1,3 0,3 3,9 0,3 2,1
Ajutor familial 1,6 0,1 *) 0,8 - 0,7
omer 6,8 1,8 0,3 0,3 2,4 2,0
Pensionar 23,7 1,5 0,1 0,4 0,3 21,4
Elev, student 15,4 7,4 1,4 1,6 1,4 3,2
Alte situaii 13,5 4,7 1,7 1,4 1,2 3,4


95
TABELUL 5.
DISTRIBUIA PERSOANELOR DIN GOSPODRII DUP STATUTUL OCUPAIONAL
AL PERSOANELOR I AL CAPULUI GOSPODRIEI, PE MEDII I REGIUNI, N ANUL 2013 (continuare)


din care, n %, n gospodrii de: Total
persoane
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

SUD VEST OLTENIA 100,0 33,4 2,8 14,0 4,3 43,4

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 23,0 17,0 0,1 0,4 0,6 4,6
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 1,7 0,1 0,9 0,3 0,1 0,3
Agricultor 11,1 1,1 0,2 6,2 - 3,5
Ajutor familial 4,4 0,1 - 2,3 - 1,9
omer 5,4 1,9 0,1 0,1 1,6 1,6
Pensionar 25,1 1,1 0,1 0,4 0,2 23,3
Elev, student 16,5 6,7 0,8 3,0 0,9 4,6
Alte situaii 12,8 5,4 0,6 1,3 0,9 3,6

VEST 100,0 45,4 5,0 5,6 3,9 37,9

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 32,6 25,1 0,7 0,2 0,5 5,7
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,6 0,5 2,1 0,1 - 0,8
Agricultor 4,7 0,5 0,1 2,4 0,1 1,4
Ajutor familial 2,5 *) - 1,0 0,2 1,2
omer 3,7 1,2 0,1 *) 1,3 1,1
Pensionar 22,4 1,7 0,4 0,2 0,2 19,9
Elev, student 16,1 9,5 0,4 0,9 1,0 3,6
Alte situaii 14,4 6,9 1,2 0,8 0,6 4,2

NORD VEST 100,0 42,5 5,2 10,2 3,6 35,5

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 31,6 24,1 0,4 0,8 0,5 5,5
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,1 0,2 1,6 0,3 *) 0,5
Agricultor 6,6 0,9 0,1 3,7 *) 1,6
Ajutor familial 2,7 0,3 - 1,6 *) 0,8
omer 3,3 1,0 0,1 *) 1,2 0,8
Pensionar 22,8 1,3 0,2 0,3 0,1 20,8
Elev, student 16,7 9,0 1,2 2,1 0,8 3,1
Alte situaii 13,2 5,7 1,6 1,4 1,0 2,4
96
TABELUL 5.
DISTRIBUIA PERSOANELOR DIN GOSPODRII DUP STATUTUL OCUPAIONAL
AL PERSOANELOR I AL CAPULUI GOSPODRIEI, PE MEDII I REGIUNI, N ANUL 2013 (continuare)


din care, n %, n gospodrii de: Total
persoane
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

CENTRU 100,0 44,1 7,0 8,4 4,9 32,9

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 32,3 24,3 0,5 0,8 0,9 5,6
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,0 0,2 2,3 *) *) 0,2
Agricultor 4,3 0,4 0,1 2,9 - 0,8
Ajutor familial 0,5 *) - 0,4 *) 0,1
omer 5,0 1,3 0,2 0,2 1,8 1,2
Pensionar 23,3 1,8 0,1 0,1 0,1 21,0
Elev, student 16,3 9,3 1,8 1,9 1,1 1,8
Alte situaii 15,3 6,8 2,0 2,1 1,0 2,2

BUCURETI ILFOV 100,0 55,9 2,1 0,7 4,8 34,0

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 41,5 33,9 0,2 *) 1,1 5,8
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 1,8 0,3 0,9 0,1 *) 0,4
Agricultor 0,4 0,1 - 0,3 - *)
Ajutor familial - - - - - -
omer 6,0 1,7 0,1 0,1 2,2 1,8
Pensionar 25,2 3,6 0,1 - 0,2 21,3
Elev, student 10,7 7,6 0,3 *) 0,5 1,6
Alte situaii 14,4 8,7 0,5 0,2 0,8 3,1
97
TABELUL 6.
DISTRIBUIA PERSOANELOR DUP NIVELUL DE INSTRUIRE
I STATUTUL OCUPAIONAL, PE SEXE I MEDII, N ANUL 2013


n %, dup nivelul de instruire: Total
persoane
Primar
1)
Gimnazial
Profesional,
complementar
sau de ucenici
Liceal
Postliceal de
specialitate
sau tehnic
de maitri
Superior
de scurt
sau lung
durat

TOTAL 100,0 22,8 22,0 17,1 24,7 3,3 10,1

n %, dup:

Statutul ocupaional
al persoanei

Salariat 28,7 0,1 1,7 6,1 11,8 1,7 7,3
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,6 0,2 0,9 1,2 1,1 *) 0,2
Agricultor 7,6 0,7 3,3 2,0 1,5 *) 0,1
Ajutor familial 2,1 0,2 1,0 0,4 0,5 *) *)
omer 4,9 0,2 0,9 1,1 1,9 0,2 0,6
Pensionar 23,0 5,4 6,7 4,9 3,4 1,3 1,3
Elev, student 16,0 8,4 5,1 *) 2,2 *) 0,3
Alte situaii 14,1 7,6 2,4 1,4 2,3 0,1 0,3

MASCULIN 100,0 21,3 19,6 22,3 23,6 3,6 9,6

Statutul ocupaional
al persoanei

Salariat 32,4 0,1 1,9 8,9 12,9 1,7 6,9
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 5,6 0,4 1,3 2,0 1,6 0,1 0,2
Agricultor 9,3 1,0 3,8 2,9 1,5 0,1 *)
Ajutor familial 1,4 0,1 0,6 0,3 0,4 *) *)
omer 6,7 0,4 1,3 1,8 2,4 0,2 0,6
Pensionar 19,8 3,2 5,1 6,1 2,4 1,5 1,5
Elev, student 16,5 8,9 5,2 0,1 2,1 - 0,2
Alte situaii 8,3 7,2 0,4 0,2 0,3 *) 0,2

FEMININ 100,0 24,2 24,4 12,1 25,8 3,0 10,5

Statutul ocupaional
al persoanei

Salariat 25,1 0,1 1,4 3,5 10,8 1,6 7,7
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 1,7 0,1 0,5 0,3 0,6 *) 0,2
Agricultor 6,0 0,5 2,9 1,4 1,2 *) *)
Ajutor familial 2,9 0,3 1,4 0,5 0,7 *) *)
omer 3,2 0,1 0,5 0,4 1,5 0,1 0,6
Pensionar 26,0 7,4 8,3 3,7 4,3 1,1 1,2
Elev, student 15,4 7,8 4,9 *) 2,4 *) 0,3
Alte situaii 19,7 7,9 4,5 2,3 4,3 0,2 0,5

1)
Inclusiv fr coal absolvit98
TABELUL 6.
DISTRIBUIA PERSOANELOR DUP NIVELUL DE INSTRUIRE
I STATUTUL OCUPAIONAL, PE SEXE I MEDII, N ANUL 2013 (continuare)


n %, dup nivelul de instruire: Total
persoane
Primar
1)
Gimnazial
Profesional,
complementar
sau de ucenici
Liceal
Postliceal de
specialitate
sau tehnic
de maitri
Superior
de scurt
sau lung
durat

URBAN 100,0 17,4 14,9 16,5 30,0 4,9 16,3

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 38,9 0,1 1,5 6,7 15,9 2,6 12,1
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 2,9 0,2 0,5 0,9 1,0 *) 0,3
Agricultor 1,2 0,1 0,4 0,4 0,3 *) *)
Ajutor familial 0,3 *) 0,1 0,1 0,1 - -
omer 6,1 0,2 0,9 1,4 2,4 0,2 1,0
Pensionar 22,5 2,4 5,1 6,0 4,9 2,0 2,1
Elev, student 14,7 6,9 4,6 *) 2,9 *) 0,3
Alte situaii 13,4 7,5 1,8 1,0 2,5 0,1 0,5

MASCULIN 100,0 17,1 12,4 20,6 28,5 5,3 16,1

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 42,7 0,1 1,7 9,4 17,1 2,6 11,8
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 4,4 0,3 0,8 1,5 1,4 0,1 0,3
Agricultor 1,4 0,1 0,4 0,6 0,3 *) *)
Ajutor familial 0,2 *) 0,1 *) 0,1 - -
omer 8,2 0,4 1,2 2,2 3,0 0,3 1,1
Pensionar 19,0 1,1 3,0 6,7 3,4 2,3 2,5
Elev, student 15,7 7,5 4,9 *) 3,0 - 0,3
Alte situaii 8,4 7,6 0,3 0,2 0,2 *) 0,1

FEMININ 100,0 17,7 17,2 12,7 31,3 4,6 16,5

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 35,3 0,1 1,3 4,3 14,8 2,5 12,3
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 1,6 0,1 0,3 0,3 0,6 *) 0,3
Agricultor 0,9 0,1 0,4 0,2 0,2 - *)
Ajutor familial 0,4 *) 0,1 0,1 0,2 - -
omer 4,2 0,1 0,6 0,6 1,9 0,1 0,9
Pensionar 25,8 3,6 7,0 5,3 6,3 1,7 1,9
Elev, student 13,9 6,3 4,4 *) 2,8 *) 0,4
Alte situaii 17,9 7,4 3,1 1,9 4,5 0,3 0,7

1)
Inclusiv fr coal absolvit


99
TABELUL 6.
DISTRIBUIA PERSOANELOR DUP NIVELUL DE INSTRUIRE
I STATUTUL OCUPAIONAL, PE SEXE I MEDII, N ANUL 2013 (continuare)


n %, dup nivelul de instruire: Total
persoane
Primar
1)
Gimnazial
Profesional,
complementar
sau de ucenici
Liceal
Postliceal de
specialitate
sau tehnic
de maitri
Superior
de scurt
sau lung
durat

RURAL 100,0 29,3 30,6 17,8 18,5 1,3 2,5

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 16,4 0,1 1,9 5,4 6,8 0,6 1,6
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 4,4 0,3 1,4 1,5 1,2 *) *)
Agricultor 15,4 1,6 6,8 4,0 2,9 *) 0,1
Ajutor familial 4,4 0,4 2,1 0,8 1,1 *) *)
omer 3,4 0,2 0,9 0,7 1,3 0,1 0,2
Pensionar 23,5 9,0 8,6 3,6 1,5 0,5 0,3
Elev, student 17,5 10,1 5,6 0,1 1,5 - 0,2
Alte situaii 15,0 7,6 3,3 1,7 2,2 0,1 0,1

MASCULIN 100,0 26,1 27,8 24,4 17,9 1,6 2,2

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 20,6 0,2 2,2 8,3 8,0 0,7 1,2
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 7,0 0,5 1,9 2,6 1,8 0,1 0,1
Agricultor 18,4 2,0 7,6 5,7 2,9 0,1 0,1
Ajutor familial 2,7 0,1 1,2 0,6 0,8 *) *)
omer 5,0 0,4 1,4 1,3 1,6 0,1 0,2
Pensionar 20,6 5,6 7,4 5,4 1,2 0,6 0,4
Elev, student 17,5 10,5 5,6 0,1 1,2 - 0,1
Alte situaii 8,2 6,8 0,5 0,4 0,4 *) 0,1

FEMININ 100,0 32,5 33,5 11,3 18,9 1,0 2,8

Statutul ocupaional
al persoanei


Salariat 12,2 *) 1,7 2,5 5,6 0,5 1,9
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 1,8 0,1 0,7 0,4 0,6 *) *)
Agricultor 12,5 1,1 6,0 2,4 2,9 *) 0,1
Ajutor familial 6,0 0,7 3,0 1,0 1,3 *) *)
omer 1,9 0,1 0,5 0,2 0,9 *) 0,2
Pensionar 26,4 12,4 9,9 1,8 1,7 0,3 0,3
Elev, student 17,4 9,7 5,6 *) 1,9 - 0,2
Alte situaii 21,8 8,4 6,1 3,0 4,0 0,2 0,1

1)
Inclusiv fr coal absolvit


100
TABELUL 7.
NUMRUL MEDIU DE PERSOANE PE O GOSPODRIE, N ANUL 2013


statutul
Total
persoane
Salariat
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultor

TOTAL 2,857 0,819 0,102 0,218

Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

Salariat 3,065 1,673 0,028 0,063
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,569 0,259 1,239 0,165
Agricultor 3,450 0,170 0,092 1,407
omer 3,386 0,551 0,080 0,042
Pensionar 2,402 0,319 0,044 0,119

URBAN 2,751 1,069 0,081 0,031

Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

Salariat 2,949 1,733 0,024 0,011
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,495 0,357 1,279 0,025
Agricultor 3,573 0,368 0,071 1,247
omer 3,225 0,609 0,087 0,023
Pensionar 2,326 0,388 0,030 0,022

RURAL 2,996 0,491 0,132 0,462

Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

Salariat 3,428 1,487 0,042 0,225
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,629 0,180 1,206 0,278
Agricultor 3,441 0,155 0,093 1,420
omer 3,763 0,414 0,063 0,086
Pensionar 2,482 0,247 0,058 0,220

REGIUNI

NORD-EST 2,964 0,634 0,168 0,418
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

Salariat 3,114 1,651 0,054 0,144
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,884 0,227 1,210 0,366
Agricultor 3,779 0,123 0,141 1,547
omer 3,163 0,569 0,136 0,003
Pensionar 2,319 0,173 0,080 0,217

101- medii pe o gospodrie -
ocupaional:
Ajutor
familial
omer Pensionar
Elev,
student
Alte
situaii


0,061 0,140 0,656 0,457 0,404 TOTAL

Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

0,007 0,106 0,123 0,607 0,458 Salariat
Lucrtor pe cont propriu
0,021 0,105 0,089 0,865 0,826 n activiti neagricole
0,373 0,044 0,084 0,736 0,544 Agricultor
0,022 1,273 0,117 0,675 0,626 omer
0,049 0,090 1,386 0,186 0,209 Pensionar

0,008 0,168 0,620 0,406 0,368 URBAN

Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

0,001 0,108 0,124 0,532 0,416 Salariat
Lucrtor pe cont propriu
- 0,130 0,112 0,754 0,838 n activiti neagricole
0,316 0,082 0,091 0,767 0,631 Agricultor
- 1,273 0,109 0,569 0,555 omer
0,011 0,115 1,417 0,157 0,186 Pensionar

0,130 0,103 0,704 0,522 0,452 RURAL

Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

0,027 0,100 0,122 0,845 0,580 Salariat
Lucrtor pe cont propriu
0,039 0,084 0,071 0,955 0,816 n activiti neagricole
0,378 0,041 0,083 0,734 0,537 Agricultor
0,073 1,273 0,136 0,922 0,796 omer
0,089 0,064 1,354 0,217 0,233 Pensionar

REGIUNI

0,104 0,103 0,611 0,569 0,357 NORD-EST
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

0,016 0,066 0,074 0,693 0,416 Salariat
Lucrtor pe cont propriu
0,072 0,095 0,072 1,218 0,624 n activiti neagricole
0,373 0,027 0,067 0,952 0,549 Agricultor
0,005 1,337 0,080 0,753 0,280 omer
0,070 0,065 1,395 0,178 0,141 Pensionar


102
TABELUL 7.
NUMRUL MEDIU DE PERSOANE PE O GOSPODRIE, N ANUL 2013 (continuare)


statutul
Total
persoane
Salariat
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultor

SUD-EST 2,849 0,755 0,102 0,220
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

Salariat 3,156 1,623 0,035 0,032
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,356 0,228 1,422 0,052
Agricultor 3,366 0,127 0,031 1,483
omer 3,255 0,516 0,068 0,024
Pensionar 2,354 0,308 0,031 0,081

SUD-MUNTENIA 2,895 0,764 0,135 0,228
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

Salariat 3,141 1,631 0,043 0,108
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,503 0,246 1,220 0,156
Agricultor 3,215 0,284 0,119 1,303
omer 3,675 0,497 0,178 0,138
Pensionar 2,479 0,334 0,067 0,132

SUD-VEST OLTENIA 2,883 0,662 0,050 0,319
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

Salariat 3,111 1,587 0,010 0,098
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,258 0,121 1,109 0,237
Agricultor 3,144 0,081 0,056 1,388
omer 3,136 0,440 0,088 -
Pensionar 2,622 0,278 0,018 0,213

VEST 2,797 0,910 0,100 0,130
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

Salariat 2,905 1,602 0,033 0,034
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,329 0,464 1,414 0,071
Agricultor 3,322 0,092 0,074 1,389
omer 3,850 0,479 - 0,127
Pensionar 2,512 0,379 0,054 0,094

103- medii pe o gospodrie -
ocupaional:
Ajutor
familial
omer Pensionar

Elev,
student

Alte
situaii


0,042 0,159 0,625 0,430 0,516 SUD-EST
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

- 0,143 0,139 0,626 0,558 Salariat
Lucrtor pe cont propriu
- 0,106 0,063 0,694 0,791 n activiti neagricole
0,294 0,033 0,083 0,631 0,684 Agricultor
0,029 1,230 0,105 0,565 0,718 omer
0,018 0,103 1,328 0,157 0,328 Pensionar

0,045 0,198 0,688 0,446 0,391 SUD-MUNTENIA
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

0,006 0,161 0,132 0,648 0,412 Salariat
Lucrtor pe cont propriu
0,012 0,158 0,062 0,755 0,894 n activiti neagricole
0,256 0,101 0,123 0,549 0,480 Agricultor
- 1,275 0,165 0,755 0,667 omer
0,045 0,126 1,358 0,203 0,214 Pensionar

0,128 0,154 0,725 0,475 0,370 SUD-VEST OLTENIA
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

0,015 0,178 0,099 0,621 0,503 Salariat
Lucrtor pe cont propriu
- 0,105 0,072 0,910 0,704 n activiti neagricole
0,522 0,023 0,093 0,681 0,300 Agricultor
- 1,133 0,153 0,649 0,673 omer
0,117 0,094 1,405 0,281 0,216 Pensionar

0,071 0,104 0,627 0,451 0,404 VEST
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

0,001 0,077 0,111 0,608 0,439 Salariat
Lucrtor pe cont propriu
- 0,054 0,246 0,304 0,776 n activiti neagricole
0,614 0,040 0,091 0,552 0,470 Agricultor
0,223 1,252 0,153 0,986 0,630 omer
0,079 0,072 1,318 0,240 0,276 Pensionar

104
TABELUL 7.
NUMRUL MEDIU DE PERSOANE PE O GOSPODRIE, N ANUL 2013 (continuare)


statutul

Total
persoane
Salariat
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultor

NORD-VEST 2,890 0,912 0,091 0,191
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

Salariat 3,111 1,763 0,014 0,067
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,670 0,278 1,164 0,074
Agricultor 3,306 0,249 0,102 1,196
omer 3,726 0,548 0,022 0,025
Pensionar 2,425 0,379 0,037 0,108

CENTRU 2,842 0,918 0,086 0,122
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

Salariat 3,155 1,739 0,017 0,028
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 3,652 0,265 1,168 0,048
Agricultor 3,620 0,329 0,019 1,263
omer 3,424 0,642 0,007 -
Pensionar 2,232 0,378 0,016 0,051

BUCURETI-ILFOV 2,658 1,104 0,047 0,011
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

Salariat 2,861 1,735 0,017 0,004
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 2,896 0,322 1,202 -
Agricultor 3,525 0,013 0,349 1,664
omer 3,016 0,702 0,015 -
Pensionar 2,295 0,394 0,028 0,001

105- medii pe o gospodrie -
ocupaional:
Ajutor
familial
omer Pensionar

Elev,
student

Alte
situaii


0,079 0,095 0,658 0,482 0,382 NORD-VEST
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

0,021 0,071 0,097 0,662 0,416 Salariat
Lucrtor pe cont propriu
- 0,051 0,124 0,877 1,102 n activiti neagricole
0,507 0,015 0,099 0,679 0,459 Agricultor
0,008 1,246 0,124 0,760 0,993 omer
0,054 0,053 1,420 0,212 0,162 Pensionar

0,015 0,141 0,661 0,464 0,435 CENTRU
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

0,001 0,093 0,132 0,663 0,482 Salariat
Lucrtor pe cont propriu
- 0,129 0,075 0,929 1,038 n activiti neagricole
0,165 0,095 0,049 0,802 0,898 Agricultor
0,011 1,267 0,063 0,758 0,676 omer
0,006 0,085 1,428 0,119 0,149 Pensionar

- 0,160 0,668 0,285 0,383 BUCURETI-ILFOV
Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:

- 0,087 0,183 0,390 0,445 Salariat
Lucrtor pe cont propriu
- 0,098 0,068 0,456 0,750 n activiti neagricole
- 0,285 - 0,079 1,135 Agricultor
- 1,402 0,097 0,293 0,507 omer
- 0,120 1,435 0,105 0,212 Pensionar
106
TABELUL 8.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE,
DUP STATUTUL OCUPAIONAL AL CAPULUI GOSPODRIEI

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
din care, gospodrii de:
Anii
Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari
I. VENITURI TOTALE
(A + B) 2012 2475,04 3238,41 1890,12 2029,84 1647,79 2034,24
2013 2559,05 3419,13 1968,42 2098,10 1689,99 2072,58
A. Venituri bneti
(1+2+3+4+5+6+7) 2012 2040,57 2897,23 1491,14 1066,33 1333,99 1611,60
2013 2137,45 3100,00 1570,04 1114,39 1397,50 1671,07
1. Salarii brute i alte
drepturi salariale 2012 1240,65 2628,07 229,95 161,48 670,15 397,56
2013 1310,62 2803,87 305,33 175,83 724,04 449,46
2. Venituri din
agricultur 2012 83,32 21,26 44,27 519,09 32,79 54,29
2013 83,29 20,47 51,97 548,57 44,34 45,44
din care:
- venituri din vnzri de
produse agroalimentare,
animale i psri 2012 61,86 19,22 25,48 356,40 11,59 46,24
2013 58,90 17,97 22,46 366,22 26,86 36,40
- venituri din prestarea
unor munci agricole 2012 21,18 2,04 18,79 162,45 21,19 8,01
2013 24,11 2,49 29,50 179,75 17,48 8,95
3. Venituri din activiti
neagricole
independente 2012 63,77 19,27 805,35 78,61 61,36 20,11
2013 72,45 22,44 843,58 77,58 45,90 20,60
- venituri din comer 2012 8,56 2,63 93,21 3,86 7,20 2,10
2013 10,16 2,32 94,55 0,18 2,37 1,94
- venituri din prestri
servicii 2012 17,21 3,60 164,01 46,82 11,81 7,32
2013 20,86 6,70 183,59 55,18 15,35 5,97

- venituri din meserii 2012 30,72 7,76 454,76 27,82 29,47 10,00
2013 31,58 4,62 447,53 22,14 28,14 10,57
- venituri din profesii
liberale, drepturi de
proprietate intelectual 2012 7,28 5,28 93,37 0,11 12,88 0,69
2013 9,85 8,80 117,91 0,08 0,04 2,12
4. Venituri din prestaii
sociale 2012 571,83 168,56 142,65 203,39 322,16 1098,77
2013 582,25 175,71 146,91 189,78 327,29 1111,10
Pensii 2012 493,77 81,89 40,77 97,68 93,49 1054,19
2013 506,04 91,80 57,45 87,88 80,78 1068,57
din care:
- pensii pentru limit de
vrst (inclusiv anticipat
i anticipat parial) 2012 371,97 54,27 22,79 44,28 54,70 810,17
2013 389,09 61,29 35,61 36,18 48,61 839,14
Alte venituri asimilate
pensiilor 2012 1,96 0,10 - 0,87 0,29 4,15
2013 1,77 0,05 0,39 0,38 - 3,97
Indemnizaii pentru
incapacitate temporar
de munc, maternitate,
ngrijirea copiilor 2012 16,50 32,19 17,72 1,76 19,43 5,56
2013 15,08 31,11 7,83 6,87 22,40 2,61
Prestaii din fondul de
omaj 2012 9,33 6,62 2,14 3,13 112,85 4,27
2013 9,16 5,39 1,45 2,40 124,79 4,45


107
TABELUL 8.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE,
DUP STATUTUL OCUPAIONAL AL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
din care, gospodrii de:
Anii
Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari
Prestaii familiale 2012 32,68 41,10 60,71 58,49 52,92 14,02
2013 32,25 41,51 62,96 56,04 56,83 12,19
- alocaii pentru copii 2012 32,03 40,27 60,07 57,43 51,72 13,80
2013 31,35 40,38 62,63 55,74 54,97 11,49
- burse pentru elevi i
studeni 2012 0,65 0,83 0,64 1,06 1,20 0,22
2013 0,90 1,13 0,33 0,30 1,86 0,70
Prestaii de asisten
social i alte prestaii 2012 17,59 6,66 21,31 41,46 43,18 16,58
2013 17,95 5,85 16,83 36,21 42,49 19,31
din care:
- ajutoare speciale pentru
persoanele cu handicap 2012 10,70 4,86 8,68 12,34 16,26 13,04
2013 10,80 4,43 7,59 7,83 9,10 15,28
- ajutoare sociale
acordate de primrii 2012 4,62 0,19 9,46 24,49 23,07 1,41
2013 5,14 0,20 7,67 24,60 31,18 1,63
5. Venituri din proprietate 2012 4,04 2,21 - 1,23 15,07 1,35
2013 3,44 4,91 1,36 2,07 3,19 2,18
6. Venituri din vnzarea
de active din patrimoniul
gospodriei 2012 39,14 21,14 241,81 76,07 109,75 17,18
2013 37,41 21,14 180,06 74,66 111,68 15,99
7. Alte venituri 2012 37,82 36,72 27,11 26,46 122,71 22,34
2013 47,99 51,46 40,83 45,90 141,06 26,30
B. Venituri n natur (1+2) 2012 434,47 341,18 398,98 963,51 313,80 422,64
2013 421,60 319,13 398,38 983,71 292,49 401,51
1. Contravaloarea veniturilor
n natur obinute de
salariai i beneficiarii
de prestaii sociale 2012 46,98 66,81 32,88 23,29 54,66 35,18
2013 44,52 63,84 30,63 19,73 38,85 35,44
2. Contravaloarea
consumului de
produse agroalimentare
din resurse proprii 2012 387,49 274,37 366,10 940,22 259,14 387,46
2013 377,08 255,29 367,75 963,98 253,64 366,07
II. MPRUMUTURI I
CREDITE LUATE, SUME
RETRASE DE LA C.E.C.
BANK, ALTE BNCI I
INSTITUII SIMILARE 2012 28,78 36,54 30,19 18,04 72,95 17,70
2013 25,00 30,62 27,28 23,26 69,32 15,76
din care:
- sume retrase de la CEC
Bank, alte bnci i instituii
similare 2012 9,29 11,19 12,59 4,60 28,06 6,21
2013 5,86 6,47 6,17 8,23 21,25 3,51
- mprumuturi i credite luate 2012 17,75 23,39 11,81 11,65 43,97 10,39
2013 17,59 22,93 20,47 11,88 45,44 10,74
III. SOLD N NUMERAR
LA NCEPUTUL
PERIOADEI 2012 250,40 299,78 243,25 228,45 237,32 213,15
2013 263,61 309,62 320,55 262,23 225,05 221,15
TOTAL GENERAL
(I + II + III) 2012 2754,22 3574,73 2163,56 2276,33 1958,06 2265,09
2013 2847,66 3759,37 2316,25 2383,59 1984,36 2309,49108
TABELUL 9.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE, PE MEDII

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
gospodrii din:

Anii
Total
gospodrii
Urban Rural

I. VENITURI TOTALE (A + B) 2012 2475,04 2694,53 2182,09
2013 2559,05 2859,03 2164,63

A. Venituri bneti (1+2+3+4+5+6+7) 2012 2040,57 2471,46 1465,48
2013 2137,45 2636,20 1481,67

1. Salarii brute i alte
drepturi salariale 2012 1240,65 1704,51 621,58
2013 1310,62 1829,68 628,13

2. Venituri din agricultur 2012 83,32 13,30 176,77
2013 83,29 14,05 174,35
din care:
- venituri din vnzri de produse
agroalimentare, animale i psri 2012 61,86 8,87 132,57
2013 58,90 7,87 126,00

- venituri din prestarea
unor munci agricole 2012 21,18 4,43 43,53
2013 24,11 6,16 47,72

3. Venituri din activiti
neagricole independente 2012 63,77 55,54 74,75
2013 72,45 67,74 78,64

- venituri din comer 2012 8,56 8,89 8,12
2013 10,16 9,46 11,07

- venituri din prestri servicii 2012 17,21 12,28 23,80
2013 20,86 19,03 23,27

- venituri din meserii 2012 30,72 22,76 41,33
2013 31,58 22,64 43,34

- venituri din profesii liberale,
drepturi de proprietate intelectual 2012 7,28 11,61 1,50
2013 9,85 16,61 0,96

4. Venituri din prestaii sociale 2012 571,83 610,89 519,69
2013 582,25 628,20 521,80

Pensii 2012 493,77 536,13 437,23
2013 506,04 554,43 442,41
din care:
- pensii pentru limit de vrst
(inclusiv anticipat i anticipat parial) 2012 371,97 450,91 266,60
2013 389,09 477,05 273,41

Alte venituri asimilate pensiilor 2012 1,96 1,38 2,73
2013 1,77 1,36 2,30

Indemnizaii pentru incapacitate
temporar de munc,
maternitate, ngrijirea copiilor 2012 16,50 22,49 8,51
2013 15,08 21,54 6,59

Prestaii din fondul de omaj 2012 9,33 10,47 7,81
2013 9,16 10,48 7,41
109
TABELUL 9.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE, PE MEDII (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
gospodrii din:

Anii
Total
gospodrii
Urban Rural

Prestaii familiale 2012 32,68 28,25 38,59
2013 32,25 28,83 36,73

- alocaii pentru copii 2012 32,03 27,69 37,81
2013 31,35 27,76 36,07

- burse pentru elevi i studeni 2012 0,65 0,56 0,78
2013 0,90 1,07 0,66

Prestaii de asisten
social i alte prestaii 2012 17,59 12,17 24,82
2013 17,95 11,56 26,36
din care:
- ajutoare speciale pentru persoanele
cu handicap 2012 10,70 9,08 12,88
2013 10,80 8,82 13,40

- ajutoare sociale acordate de primrii 2012 4,62 1,75 8,46
2013 5,14 2,12 9,10

5. Venituri din proprietate 2012 4,04 5,02 2,73
2013 3,44 5,10 1,26

6. Venituri din vnzarea de active
din patrimoniul gospodriei 2012 39,14 34,90 44,79
2013 37,41 31,22 45,54

7. Alte venituri 2012 37,82 47,30 25,17
2013 47,99 60,21 31,95

B. Venituri n natur (1 + 2) 2012 434,47 223,07 716,61
2013 421,60 222,83 682,96

1. Contravaloarea veniturilor n
natur obinute de salariai i
beneficiarii de prestaii sociale 2012 46,98 60,08 29,49
2013 44,52 56,76 28,42

2. Contravaloarea consumului de produse
agroalimentare din resurse proprii 2012 387,49 162,99 687,12
2013 377,08 166,07 654,54

II. MPRUMUTURI I CREDITE LUATE,
SUME RETRASE DE LA C.E.C. BANK,
ALTE BNCI I INSTITUII SIMILARE 2012 28,78 34,33 21,36
2013 25,00 27,70 21,45
din care:
- sume retrase de la CEC Bank, alte
bnci i instituii similare 2012 9,29 11,36 6,54
2013 5,86 6,17 5,45

- mprumuturi i credite luate 2012 17,75 22,06 12,00
2013 17,59 20,79 13,38

III. SOLD N NUMERAR LA
NCEPUTUL PERIOADEI 2012 250,40 269,21 225,32
2013 263,61 290,85 227,78

TOTAL GENERAL (I + II + III) 2012 2754,22 2998,07 2428,77
2013 2847,66 3177,58 2413,86110

TABELUL 10.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE, PE REGIUNI

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
Regiuni:
Anii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov
I. VENITURI TOTALE
(A + B) 2012 2256,72 2170,37 2434,89 2251,56 2733,13 2523,17 2504,25 3113,15
2013 2303,47 2206,90 2431,04 2363,22 2702,69 2609,73 2740,38 3327,46
A. Venituri bneti
(1+2+3+4+5+6+7) 2012 1728,37 1790,80 1911,17 1777,22 2294,82 2019,41 2111,77 2943,01
2013 1823,52 1841,74 1951,08 1890,61 2297,85 2113,21 2261,16 3178,86
1. Salarii brute i alte
drepturi salariale 2012 864,14 1020,71 1128,91 977,83 1523,95 1233,88 1320,09 2132,00
2013 985,62 1072,50 1147,13 1067,31 1435,63 1311,50 1418,05 2286,30
2. Venituri din
agricultur 2012 113,22 87,31 56,19 125,74 86,29 98,64 91,47 4,25
2013 100,35 110,98 65,95 103,23 67,47 112,85 86,41 7,81
din care:
- venituri din vnzri de
produse agroalimentare,
animale i psri 2012 81,12 57,38 36,94 98,70 74,73 77,70 70,54 1,32
2013 69,64 80,40 38,04 62,84 53,15 97,08 60,84 2,61
- venituri din prestarea
unor munci agricole 2012 32,10 29,93 19,15 26,82 11,56 20,94 20,93 0,77
2013 30,71 30,52 27,91 40,02 14,31 15,77 25,51 3,21
3. Venituri din activiti
neagricole
independente 2012 94,30 53,55 87,20 54,92 40,54 55,64 54,35 45,14
2013 86,03 47,44 75,91 52,87 79,05 64,26 79,47 90,93
- venituri din comer 2012 18,70 1,43 12,19 4,01 5,83 3,05 6,72 11,41
2013 13,05 3,18 11,42 1,74 6,38 5,08 4,19 34,73
- venituri din prestri
servicii 2012 30,59 11,98 26,08 9,79 4,23 17,21 19,31 6,80
2013 31,16 14,26 14,89 19,76 20,59 26,48 24,14 12,76
- venituri din meserii 2012 37,94 34,38 41,61 34,00 26,22 30,27 21,19 12,51
2013 38,54 20,98 45,95 27,44 33,78 30,54 41,16 7,83
- venituri din profesii
liberale, drepturi de
proprietate intelectual 2012 7,07 5,76 7,32 7,12 4,26 5,11 7,13 14,42
2013 3,28 9,02 3,65 3,93 18,30 2,16 9,98 35,61
4. Venituri din prestaii
sociale 2012 521,77 534,37 579,86 566,49 569,14 568,78 575,35 684,81
2013 511,38 538,17 576,71 603,58 600,08 562,28 605,40 709,19

Pensii 2012 431,68 455,15 491,53 495,18 502,67 500,55 494,13 616,40
2013 426,00 463,49 499,46 531,25 527,28 487,39 526,82 640,94
din care:
- pensii pentru limit
de vrst (inclusiv
anticipat i anticipat
parial) 2012 298,65 343,92 351,27 348,65 428,98 339,28 397,32 524,63
2013 314,09 361,43 354,99 373,33 437,27 341,73 430,21 561,44
Alte venituri asimilate
pensiilor 2012 2,77 2,98 1,78 1,05 0,75 2,16 0,90 2,51
2013 3,22 1,28 1,31 1,41 0,44 2,89 0,65 2,12
Indemnizaii pentru
incapacitate temporar
de munc, maternitate,
ngrijirea copiilor 2012 19,58 11,48 18,41 11,44 13,95 10,21 18,15 27,10
2013 15,02 12,43 7,98 7,18 17,85 16,89 20,23 25,10
Prestaii din fondul de
omaj 2012 8,26 9,86 11,54 9,75 13,39 5,64 9,69 7,44
2013 6,43 7,12 9,81 10,92 12,47 6,11 12,09 10,72
111
TABELUL 10.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE, PE REGIUNI (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
Regiuni:
Anii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov
Prestaii familiale 2012 40,23 32,96 33,56 32,03 27,39 31,73 33,07 25,52
2013 39,36 30,76 31,10 32,24 28,09 33,24 33,45 25,94

- alocaii pentru copii 2012 39,41 32,47 33,04 31,84 26,36 31,20 31,94 25,02
2013 38,37 30,29 30,46 31,54 27,09 31,50 32,91 24,86
- burse pentru elevi i
studeni 2012 0,82 0,49 0,52 0,19 1,03 0,53 1,13 0,50
2013 0,99 0,47 0,64 0,70 1,00 1,74 0,54 1,08
Prestaii de asisten
social i alte prestaii 2012 19,25 21,94 23,04 17,04 10,99 18,49 19,41 5,84
2013 21,35 23,09 27,05 20,58 13,95 15,76 12,16 4,37
din care:
- ajutoare speciale pentru
persoanele cu handicap 2012 10,06 12,60 13,91 7,12 8,48 14,11 12,19 4,96
2013 9,74 13,75 17,66 8,11 9,79 12,50 8,22 4,01
- ajutoare sociale
acordate de primrii 2012 5,36 6,36 4,85 7,27 1,94 3,58 6,57 0,11
2013 7,44 7,33 6,08 8,76 3,61 2,84 3,63 0,04

5. Venituri din proprietate 2012 1,56 13,69 1,05 0,48 - 4,31 6,54 4,04
2013 1,74 5,96 2,17 0,87 0,87 1,06 4,13 10,99
6. Venituri din vnzarea
de active din patrimoniul
gospodriei 2012 98,83 47,21 30,28 5,17 45,29 24,60 30,76 4,23
2013 88,33 28,20 45,27 8,72 59,33 26,54 16,24 4,91

7. Alte venituri 2012 34,55 33,96 27,68 46,59 29,61 33,56 33,21 68,54
2013 50,07 38,49 37,94 54,03 55,42 34,72 51,46 68,73
B. Venituri n natur
(1 + 2) 2012 528,35 379,57 523,72 474,34 438,31 503,76 392,48 170,14
2013 479,95 365,16 479,96 472,61 404,84 496,52 479,22 148,60
1. Contravaloarea
veniturilor n natur
obinute de salariai i
beneficiarii de prestaii
sociale 2012 37,43 42,28 48,85 22,99 57,45 59,25 53,59 56,88
2013 40,89 37,78 52,31 25,47 60,71 56,29 39,37 44,04
2. Contravaloarea
consumului de
produse agroalimentare
din resurse proprii 2012 490,92 337,29 474,87 451,35 380,86 444,51 338,89 113,26
2013 439,06 327,38 427,65 447,14 344,13 440,23 439,85 104,56
II. MPRUMUTURI I
CREDITE LUATE, SUME
RETRASE DE LA C.E.C.
BANK, ALTE BNCI I
INSTITUII SIMILARE 2012 26,77 26,68 39,48 23,31 19,12 44,42 18,57 26,12
2013 24,22 25,48 24,46 30,33 6,51 31,83 25,24 28,49
din care:
- sume retrase de la CEC Bank,
alte bnci i instituii similare 2012 4,10 14,03 15,40 5,14 0,31 19,34 6,61 6,12
2013 4,66 5,53 4,67 5,33 0,57 9,35 12,06 3,98

- mprumuturi i credite luate 2012 21,18 12,37 17,41 17,87 17,68 24,47 10,41 19,55
2013 18,59 17,19 15,34 24,56 5,50 21,49 11,95 24,43
III. SOLD N NUMERAR LA
NCEPUTUL PERIOADEI 2012 220,71 266,94 246,94 182,70 234,42 330,88 228,16 288,28
2013 278,67 258,13 227,84 213,68 236,35 334,25 250,12 297,75
TOTAL GENERAL
(I + II + III) 2012 2504,20 2463,99 2721,31 2457,57 2986,67 2898,47 2750,98 3427,55
2013 2606,36 2490,51 2683,34 2607,23 2945,55 2975,81 3015,74 3653,70112
TABELUL 11.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE, DUP MRIMEA GOSPODRIEI

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii formate din:
Anii
Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe
I. VENITURI TOTALE
(A + B) 2012 861,15 1140,83 1092,73 969,55 764,04 656,45 527,48
2013 895,85 1156,48 1158,44 1023,18 801,95 647,44 512,56
A. Venituri bneti
(1+2+3+4+5+6+7) 2012 709,98 936,49 919,86 834,91 628,27 506,06 370,88
2013 748,26 962,42 979,90 895,56 669,52 504,33 360,07
1. Salarii brute i alte
drepturi salariale 2012 431,67 340,09 447,07 612,63 450,56 298,72 168,52
2013 458,81 334,84 500,41 648,90 479,08 303,09 166,72
2. Venituri din
agricultur 2012 28,99 25,63 27,34 25,46 28,73 36,07 33,71
2013 29,16 26,99 27,41 24,66 33,12 32,56 30,09
din care:
- venituri din vnzri de
produse agroalimentare,
animale i psri 2012 21,52 15,04 20,60 19,55 20,91 27,66 25,21
2013 20,62 15,60 19,82 18,02 24,76 22,49 18,74
- venituri din prestarea
unor munci agricole 2012 7,37 10,50 6,74 5,54 7,82 8,41 8,50
2013 8,44 11,39 7,59 6,63 8,00 10,07 11,35
3. Venituri din activiti
neagricole
independente 2012 22,19 21,95 19,21 25,16 22,93 20,59 21,06
2013 25,37 20,37 21,40 23,16 33,82 23,11 22,43
- venituri din comer 2012 2,98 1,70 4,10 2,87 3,56 0,98 3,09
2013 3,56 2,13 2,22 2,22 8,10 1,50 1,16
- venituri din prestri
servicii 2012 5,99 6,84 5,31 6,09 5,30 7,51 6,22
2013 7,30 5,62 4,00 8,29 9,69 4,93 8,82
- venituri din meserii 2012 10,69 9,13 7,55 12,83 11,63 10,78 9,91
2013 11,06 9,69 6,42 11,30 12,00 15,15 12,35
- venituri din profesii
liberale, drepturi de
proprietate intelectual 2012 2,53 4,28 2,25 3,37 2,44 1,32 1,84
2013 3,45 2,93 8,76 1,35 4,03 1,53 0,10
4. Venituri din prestaii
sociale 2012 198,96 488,00 398,70 144,68 98,87 131,44 121,02
2013 203,83 512,86 401,49 162,99 96,27 125,48 116,91

Pensii 2012 171,80 474,90 385,74 115,89 68,72 97,44 80,06
2013 177,14 500,74 389,95 134,52 64,17 93,46 78,53
din care:
- pensii pentru limit
de vrst (inclusiv
anticipat i anticipat
parial) 2012 129,43 347,21 316,25 81,75 47,67 64,50 54,38
2013 136,20 370,31 323,86 99,00 46,99 64,65 51,64
Alte venituri asimilate
pensiilor 2012 0,68 4,18 1,18 0,23 0,05 0,54 0,46
2013 0,62 3,93 0,89 0,41 0,26 0,17 -
Indemnizaii pentru
incapacitate temporar
de munc, maternitate,
ngrijirea copiilor 2012 5,74 - 0,91 9,53 6,63 6,51 5,91
2013 5,28 - 0,41 8,75 6,75 5,51 5,30
Prestaii din fondul de
omaj 2012 3,25 2,75 3,76 3,36 3,10 3,62 2,26
2013 3,21 2,32 3,06 3,81 3,83 2,69 1,75
113
TABELUL 11.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE, DUP MRIMEA GOSPODRIEI (continuare)

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii formate din:

Anii
Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe
Prestaii familiale 2012 11,37 0,10 0,81 10,04 15,58 17,21 22,37
2013 11,29 0,25 1,02 9,52 15,74 17,17 22,13
- alocaii pentru copii 2012 11,14 0,07 0,76 9,81 15,11 16,93 22,37
2013 10,98 0,04 0,78 9,25 15,36 16,81 21,78
- burse pentru elevi i
studeni 2012 0,23 0,03 0,05 0,23 0,47 0,28 -
2013 0,31 0,21 0,24 0,27 0,38 0,36 0,35
Prestaii de asisten
social i alte prestaii 2012 6,12 6,07 6,30 5,63 4,79 6,12 9,96
2013 6,29 5,62 6,16 5,98 5,52 6,48 9,20
din care:
- ajutoare speciale pentru
persoanele cu handicap 2012 3,72 3,73 4,42 4,31 2,51 3,22 4,58
2013 3,78 3,61 4,65 4,76 3,10 2,88 2,85
- ajutoare sociale
acordate de primrii 2012 1,61 1,80 1,35 0,88 1,73 1,76 3,12
2013 1,80 1,53 1,26 0,92 1,95 2,55 3,63
5. Venituri din proprietate 2012 1,41 2,17 0,95 0,88 1,66 2,71 0,80
2013 1,20 1,06 1,75 2,34 0,70 0,37 -
6. Venituri din vnzarea
de active din patrimoniul
gospodriei 2012 13,62 10,06 10,76 13,74 13,88 11,70 21,97
2013 13,09 16,27 9,93 15,08 13,17 10,58 14,92

7. Alte venituri 2012 13,14 48,59 15,83 12,36 11,64 4,83 3,80
2013 16,80 50,03 17,51 18,43 13,36 9,14 9,00
B. Venituri n natur
(1 + 2) 2012 151,17 204,34 172,87 134,64 135,77 150,39 156,60
2013 147,59 194,06 178,54 127,62 132,43 143,11 152,49
1. Contravaloarea
veniturilor n natur
obinute de salariai
i beneficiarii de
prestaii sociale 2012 16,35 22,08 19,38 18,96 14,76 13,62 8,89
2013 15,58 20,55 17,48 17,06 15,21 13,49 9,30
2. Contravaloarea
consumului de
produse agroalimentare
din resurse proprii 2012 134,82 182,26 153,49 115,68 121,01 136,77 147,71
2013 132,01 173,51 161,06 110,56 117,22 129,62 143,19
II. MPRUMUTURI I
CREDITE LUATE, SUME
RETRASE DE LA C.E.C.
BANK, ALTE BNCI I
INSTITUII SIMILARE 2012 10,01 12,46 15,50 8,94 9,43 8,09 5,21
2013 8,75 12,63 8,91 9,67 9,19 4,51 7,92
din care:
- sume retrase de la CEC
Bank, alte bnci i
instituii similare 2012 3,23 4,11 8,71 2,72 1,05 2,04 0,85
2013 2,05 3,21 2,90 2,25 2,34 0,07 1,03
- mprumuturi i credite
luate 2012 6,18 7,39 6,29 5,71 7,85 5,06 3,89
2013 6,16 8,28 5,40 7,14 6,30 3,99 6,14
III. SOLD N NUMERAR
LA NCEPUTUL
PERIOADEI 2012 87,12 158,29 114,11 95,60 76,89 56,35 41,67
2013 92,28 164,89 124,31 99,02 81,61 57,11 44,36
TOTAL GENERAL
(I + II + III) 2012 958,28 1311,58 1222,34 1074,09 850,36 720,89 574,36
2013 996,88 1334,00 1291,66 1131,87 892,75 709,06 564,84


114
TABELUL 12.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE, DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii cu:
Anii
Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli
I. VENITURI TOTALE
(A + B) 2012 861,15 938,91 733,30 874,08 683,61 471,58 358,05
2013 895,85 978,54 760,96 916,16 721,40 433,96 337,51
A. Venituri bneti
(1+2+3+4+5+6+7) 2012 709,98 775,25 602,68 755,82 545,05 313,71 220,34
2013 748,26 815,16 639,13 801,59 593,11 304,45 210,93
1. Salarii brute i alte
drepturi salariale 2012 431,67 419,22 452,13 601,70 399,58 154,49 78,68
2013 458,81 446,78 478,43 636,29 432,42 146,01 79,59
2. Venituri din
agricultur 2012 28,99 28,79 29,32 22,97 33,32 35,13 44,53
2013 29,16 28,63 30,01 25,31 34,07 33,69 35,69
din care:
- venituri din vnzri de
produse agroalimentare,
animale i psri 2012 21,52 22,19 20,43 16,63 23,14 23,35 28,42
2013 20,62 20,63 20,61 18,19 24,11 18,43 21,45
- venituri din prestarea
unor munci agricole 2012 7,37 6,58 8,66 5,85 10,18 11,78 16,11
2013 8,44 7,86 9,39 7,09 9,96 15,26 14,24
3. Venituri din activiti
neagricole
independente 2012 22,19 19,05 27,34 30,79 23,80 28,17 21,27
2013 25,37 21,10 32,33 32,23 33,26 33,67 26,05
- venituri din comer 2012 2,98 2,51 3,75 4,06 4,47 - 2,58
2013 3,56 2,43 5,39 6,40 5,67 2,26 1,06
- venituri din prestri
servicii 2012 5,99 5,40 6,95 6,64 5,55 12,69 9,27
2013 7,30 5,31 10,56 10,54 9,80 11,95 13,00
- venituri din meserii 2012 10,69 8,82 13,75 17,27 10,25 15,01 6,41
2013 11,06 9,74 13,21 11,14 14,50 19,44 11,99
- venituri din profesii
liberale, drepturi de
proprietate intelectual 2012 2,53 2,32 2,89 2,82 3,53 0,47 3,01
2013 3,45 3,62 3,17 4,15 3,29 0,02 -
4. Venituri din prestaii
sociale 2012 198,96 280,97 64,12 70,61 59,64 55,03 55,17
2013 203,83 290,16 62,99 66,26 60,88 62,34 52,25

Pensii 2012 171,80 263,36 21,27 30,33 15,82 7,32 5,83
2013 177,14 273,08 20,66 28,71 15,75 10,63 4,87
din care:
- pensii pentru limit
de vrst (inclusiv
anticipat i anticipat
parial) 2012 129,43 200,98 11,78 18,54 7,04 3,92 0,52
2013 136,20 212,12 12,39 18,49 8,72 4,70 0,23
Alte venituri asimilate
pensiilor 2012 0,68 1,06 0,05 0,04 0,04 0,28 -
2013 0,62 0,90 0,15 0,03 0,36 - -
Indemnizaii pentru
incapacitate temporar
de munc, maternitate,
ngrijirea copiilor 2012 5,74 1,86 12,12 14,78 11,74 6,65 2,64
2013 5,28 1,41 11,59 12,99 11,70 10,00 3,36
Prestaii din fondul de
omaj 2012 3,25 3,46 2,90 3,57 2,45 2,62 0,91
2013 3,21 3,41 2,87 3,25 3,05 1,80 0,61
115
TABELUL 12.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE, DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI (continuare)

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii cu:
Anii
Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli
Prestaii familiale 2012 11,37 4,52 22,63 17,78 24,30 31,53 35,98
2013 11,29 4,33 22,64 17,11 25,11 30,65 36,81
- alocaii pentru copii 2012 11,14 4,33 22,35 17,34 24,20 31,17 35,98
2013 10,98 4,00 22,36 16,85 25,01 30,34 35,54
- burse pentru elevi i
studeni 2012 0,23 0,19 0,28 0,44 0,10 0,36 -
2013 0,31 0,33 0,28 0,26 0,10 0,31 1,27
Prestaii de asisten
social i alte prestaii 2012 6,12 6,71 5,15 4,11 5,29 6,63 9,81
2013 6,29 7,03 5,08 4,17 4,91 9,26 6,60
din care:
- ajutoare speciale pentru
persoanele cu handicap 2012 3,72 4,72 2,09 2,09 2,07 1,82 2,62
2013 3,78 5,01 1,78 2,30 1,38 1,79 0,28
- ajutoare sociale
acordate de primrii 2012 1,61 1,26 2,18 1,16 2,42 3,60 6,23
2013 1,80 1,24 2,71 1,47 3,07 5,65 5,39
5. Venituri din proprietate 2012 1,41 0,91 2,21 2,42 0,72 8,90 -
2013 1,20 0,85 1,79 2,95 1,09 - -
6. Venituri din vnzarea
de active din patrimoniul
gospodriei 2012 13,62 12,59 15,30 14,69 13,29 24,88 17,83
2013 13,09 11,59 15,55 18,35 13,94 14,20 6,49
7. Alte venituri 2012 13,14 13,72 12,26 12,64 14,70 7,11 2,86
2013 16,80 16,05 18,03 20,20 17,45 14,54 10,86
B. Venituri n natur
(1 + 2) 2012 151,17 163,66 130,62 118,26 138,56 157,87 137,71
2013 147,59 163,38 121,83 114,57 128,29 129,51 126,58
1. Contravaloarea
veniturilor n natur
obinute de salariai
i beneficiarii de
prestaii sociale 2012 16,35 16,17 16,63 17,92 16,41 14,77 10,99
2013 15,58 15,52 15,70 17,54 15,34 12,02 9,63
2. Contravaloarea
consumului de
produse agroalimentare
din resurse proprii 2012 134,82 147,49 113,99 100,34 122,15 143,10 126,72
2013 132,01 147,86 106,13 97,03 112,95 117,49 116,95
II. MPRUMUTURI I
CREDITE LUATE, SUME
RETRASE DE LA C.E.C.
BANK, ALTE BNCI I
INSTITUII SIMILARE 2012 10,01 10,35 9,45 9,08 10,37 10,16 5,99
2013 8,75 8,71 8,82 10,79 8,09 5,15 4,09
din care:
- sume retrase de la CEC
Bank, alte bnci i
instituii similare 2012 3,23 4,37 1,37 0,64 2,26 2,56 -
2013 2,05 2,23 1,75 2,18 1,96 - -
- mprumuturi i credite
luate 2012 6,18 5,39 7,47 7,91 7,44 6,31 5,99
2013 6,16 5,82 6,70 8,25 5,93 4,33 3,34
III. SOLD N NUMERAR
LA NCEPUTUL
PERIOADEI 2012 87,12 93,89 76,01 90,20 75,71 41,54 22,90
2013 92,28 99,79 80,03 96,45 77,91 48,20 19,97
TOTAL GENERAL
(I + II + III) 2012 958,28 1043,15 818,76 973,36 769,69 523,28 386,94
2013 996,88 1087,04 849,81 1023,40 807,40 487,31 361,57116
TABELUL 13.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
nivelul de instruire:

Anii
Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

I. VENITURI TOTALE (A + B) 2012 2475,04 1575,68 2384,46 4017,34
2013 2559,05 1577,01 2439,39 4326,28

A. Venituri bneti (1+2+3+4+5+6+7) 2012 2040,57 1071,11 1929,56 3786,06
2013 2137,45 1087,47 1995,06 4116,34

1. Salarii brute i alte
drepturi salariale 2012 1240,65 263,71 1131,94 2980,04
2013 1310,62 250,36 1175,46 3255,51

2. Venituri din agricultur 2012 83,32 91,60 94,37 5,71
2013 83,29 106,61 92,23 3,67
din care:
- venituri din vnzri de produse
agroalimentare, animale i psri 2012 61,86 58,77 71,99 2,36
2013 58,90 58,41 68,02 3,06

- venituri din prestarea
unor munci agricole 2012 21,18 32,72 22,02 3,35
2013 24,11 48,20 23,84 0,61

3. Venituri din activiti
neagricole independente 2012 63,77 41,84 66,53 70,57
2013 72,45 36,79 76,93 82,13

- venituri din comer 2012 8,56 1,08 9,73 9,49
2013 10,16 3,92 11,40 9,03

- venituri din prestri servicii 2012 17,21 18,98 18,37 8,10
2013 20,86 13,70 24,68 4,74

- venituri din meserii 2012 30,72 21,51 36,57 4,40
2013 31,58 19,17 37,60 7,40

- venituri din profesii liberale, drepturi
de proprietate intelectual 2012 7,28 0,27 1,86 48,58
2013 9,85 - 3,25 60,96

4. Venituri din prestaii sociale 2012 571,83 629,26 551,75 633,83
2013 582,25 642,42 561,46 647,77

Pensii 2012 493,77 555,16 476,83 531,96
2013 506,04 568,13 487,64 554,81
din care:
- pensii pentru limit de vrst
(inclusiv anticipat i anticipat parial) 2012 371,97 279,13 368,20 496,60
2013 389,09 294,69 384,59 515,63

Alte venituri asimilate pensiilor 2012 1,96 6,42 1,17 2,04
2013 1,77 5,37 1,17 1,71

Indemnizaii pentru incapacitate temporar
de munc, maternitate, ngrijirea copiilor 2012 16,50 1,88 12,85 55,11
2013 15,08 1,85 12,21 46,64

Prestaii din fondul de omaj 2012 9,33 4,46 10,36 8,22
2013 9,16 4,99 10,19 7,15
117
TABELUL 13.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
nivelul de instruire:

Anii
Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

Prestaii familiale 2012 32,68 25,82 34,01 31,86
2013 32,25 25,31 33,36 32,58

- alocaii pentru copii 2012 32,03 25,68 33,21 31,63
2013 31,35 25,31 32,36 31,41

- burse pentru elevi i studeni 2012 0,65 0,14 0,80 0,23
2013 0,90 - 1,00 1,17

Prestaii de asisten
social i alte prestaii 2012 17,59 35,52 16,53 4,64
2013 17,95 36,77 16,89 4,88
din care:
- ajutoare speciale pentru persoanele
cu handicap 2012 10,70 19,04 10,50 2,85
2013 10,80 17,15 10,71 4,70

- ajutoare sociale acordate de primrii 2012 4,62 13,25 3,68 1,11
2013 5,14 14,94 4,30 0,07

5. Venituri din proprietate 2012 4,04 0,34 2,47 17,80
2013 3,44 0,18 1,85 16,70

6. Venituri din vnzarea de active
din patrimoniul gospodriei 2012 39,14 18,87 44,11 30,36
2013 37,41 22,70 40,39 34,32

7. Alte venituri 2012 37,82 25,49 38,39 47,75
2013 47,99 28,41 46,74 76,24

B. Venituri n natur (1 + 2) 2012 434,47 504,57 454,90 231,28
2013 421,60 489,54 444,33 209,94

1. Contravaloarea veniturilor n natur obinute
de salariai i beneficiarii de prestaii sociale 2012 46,98 24,71 49,66 54,59
2013 44,52 21,96 46,81 53,89
2. Contravaloarea consumului de produse
agroalimentare din resurse proprii 2012 387,49 479,86 405,24 176,69
2013 377,08 467,58 397,52 156,05

II. MPRUMUTURI I CREDITE LUATE,
SUME RETRASE DE LA C.E.C. BANK,
ALTE BNCI I INSTITUII SIMILARE 2012 28,78 12,59 27,38 55,10
2013 25,00 14,92 25,49 32,56
din care:
- sume retrase de la CEC Bank,
alte bnci i instituii similare 2012 9,29 2,22 6,22 36,10
2013 5,86 3,19 4,71 15,76
- mprumuturi i credite luate 2012 17,75 8,95 19,40 17,11
2013 17,59 8,19 19,52 15,44

III. SOLD N NUMERAR LA
NCEPUTUL PERIOADEI 2012 250,40 153,93 242,37 405,42
2013 263,61 162,77 249,36 457,17

TOTAL GENERAL (I + II + III) 2012 2754,22 1742,20 2654,21 4477,86
2013 2847,66 1754,70 2714,24 4816,01

1)
Inclusiv fr coal absolvit


118
TABELUL 14.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE,
DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
vrsta capului gospodriei:
Anii
Total
gospodrii
15 24
ani
25 34
ani
35 49
ani
50 64
ani
65 ani i
peste

I. VENITURI TOTALE (A + B) 2012 2475,04 1936,30 2646,45 2832,25 2633,35 1910,25
2013 2559,05 2128,57 2713,60 2965,81 2740,79 1936,63

A. Venituri bneti (1+2+3+4+5+6+7) 2012 2040,57 1715,70 2301,42 2370,02 2198,69 1459,93
2013 2137,45 1937,03 2423,37 2517,90 2284,66 1519,98

1. Salarii brute i alte
drepturi salariale 2012 1240,65 1015,37 1835,81 1862,45 1343,35 296,65
2013 1310,62 1329,80 1909,96 1986,46 1404,37 341,91

2. Venituri din agricultur 2012 83,32 31,94 79,22 112,73 87,33 53,81
2013 83,29 30,32 61,30 115,43 95,76 49,34
din care:
- venituri din vnzri de produse
agroalimentare, animale i psri 2012 61,86 10,31 51,35 79,59 66,34 45,83
2013 58,90 4,49 37,43 81,28 66,37 39,40
- venituri din prestarea
unor munci agricole 2012 21,18 21,62 27,87 32,27 20,92 7,94
2013 24,11 25,83 23,87 34,13 28,61 9,83

3. Venituri din activiti
neagricole independente 2012 63,77 61,18 98,25 94,06 66,93 17,27
2013 72,45 50,19 93,06 122,02 71,66 18,84

- venituri din comer 2012 8,56 9,79 11,66 15,49 8,36 0,74
2013 10,16 - 16,78 11,75 15,78 0,68

- venituri din prestri servicii 2012 17,21 37,25 22,48 24,23 18,38 6,29
2013 20,86 14,05 26,64 36,19 20,82 4,29

- venituri din meserii 2012 30,72 14,14 50,98 45,72 29,83 9,56
2013 31,58 35,34 46,15 50,80 28,52 10,82

- venituri din profesii liberale, drepturi
de proprietate intelectual 2012 7,28 - 13,13 8,62 10,36 0,68
2013 9,85 0,80 3,49 23,28 6,54 3,05

4. Venituri din prestaii sociale 2012 571,83 111,54 192,96 184,31 628,20 1058,15
2013 582,25 98,92 197,55 190,24 625,55 1072,34

Pensii 2012 493,77 50,32 40,31 77,38 569,74 1016,53
2013 506,04 33,79 37,40 85,50 567,33 1035,32
din care:
- pensii pentru limit de vrst
(inclusiv anticipat i anticipat parial) 2012 371,97 39,99 25,96 42,69 395,13 818,70
2013 389,09 18,49 18,49 51,10 408,88 842,66

Alte venituri asimilate pensiilor 2012 1,96 - - 0,55 0,50 5,72
2013 1,77 - - 0,73 0,34 4,97

Indemnizaii pentru incapacitate temporar
de munc, maternitate, ngrijirea copiilor 2012 16,50 22,51 75,09 15,94 7,12 3,56
2013 15,08 23,00 77,13 15,83 5,43 1,31

Prestaii din fondul de omaj 2012 9,33 9,87 8,28 12,48 12,14 3,68
2013 9,16 3,03 6,95 12,96 12,30 3,25
119
TABELUL 14.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE,
DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
vrsta capului gospodriei:
Anii
Total
gospodrii
15 24
ani
25 34
ani
35 49
ani
50 64
ani
65 ani i
peste

Prestaii familiale 2012 32,68 23,26 59,94 58,74 18,35 11,88
2013 32,25 34,73 62,30 59,17 18,29 9,76


- alocaii pentru copii 2012 32,03 22,46 59,94 57,61 17,31 11,87
2013 31,35 29,65 61,64 57,79 17,23 9,58


- burse pentru elevi i studeni 2012 0,65 0,80 - 1,13 1,04 0,01
2013 0,90 5,08 0,66 1,38 1,06 0,18

Prestaii de asisten social i alte
prestaii 2012 17,59 5,58 9,34 19,22 20,35 16,78
2013 17,95 4,37 13,77 16,05 21,86 17,73
din care:
- ajutoare speciale pentru persoanele
cu handicap 2012 10,70 3,41 2,89 9,14 13,89 12,22
2013 10,80 2,19 5,69 6,31 14,83 13,09

- ajutoare sociale acordate de primrii 2012 4,62 1,93 6,02 6,85 4,31 2,32
2013 5,14 1,31 7,91 7,39 5,11 2,12

5. Venituri din proprietate 2012 4,04 - 1,79 7,83 4,00 1,40
2013 3,44 4,39 2,74 6,21 3,24 1,21

6. Venituri din vnzarea de active
din patrimoniul gospodriei 2012 39,14 50,33 38,04 63,90 39,75 14,29
2013 37,41 31,38 49,99 50,96 46,32 10,65

7. Alte venituri 2012 37,82 445,34 55,35 44,74 29,13 18,36
2013 47,99 392,03 108,77 46,58 37,76 25,69

B. Venituri n natur (1 + 2) 2012 434,47 220,60 345,03 462,23 434,66 450,32
2013 421,60 191,54 290,23 447,91 456,13 416,65
1. Contravaloarea veniturilor n natur
obinute de salariai i beneficiarii
de prestaii sociale 2012 46,98 37,55 59,80 58,71 46,37 31,40
2013 44,52 47,76 50,57 58,12 42,26 31,45
2. Contravaloarea consumului
de produse agroalimentare
din resurse proprii 2012 387,49 183,05 285,23 403,52 388,29 418,92
2013 377,08 143,78 239,66 389,79 413,87 385,20
II. MPRUMUTURI I CREDITE LUATE,
SUME RETRASE DE LA C.E.C.
BANK, ALTE BNCI I INSTITUII
SIMILARE 2012 28,78 36,46 39,01 36,64 27,65 17,96
2013 25,00 2,80 31,19 29,49 32,98 10,86
din care:
- sume retrase de la CEC Bank,
alte bnci i instituii similare 2012 9,29 0,08 20,13 6,36 8,84 8,69
2013 5,86 - 10,71 5,26 7,63 3,01
- mprumuturi i credite luate 2012 17,75 35,32 16,92 28,19 16,70 8,33
2013 17,59 2,35 19,26 22,71 23,80 6,10

III. SOLD N NUMERAR LA
NCEPUTUL PERIOADEI 2012 250,40 195,95 280,20 285,87 257,38 198,55
2013 263,61 239,23 309,02 299,55 273,97 202,39

TOTAL GENERAL (I + II + III) 2012 2754,22 2168,71 2965,66 3154,76 2918,38 2126,76
2013 2847,66 2370,60 3053,81 3294,85 3047,74 2149,88120
TABELUL 15.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE, PE DECILE, N ANUL 2013Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5

I. VENITURI TOTALE (A + B) 1274,04 1595,90 1858,51 1999,06 2154,09

A. Venituri bneti (1+2+3+4+5+6+7) 670,40 1048,21 1261,93 1530,82 1751,88

1. Salarii brute i alte drepturi salariale 82,99 321,39 491,92 726,58 864,53

2. Venituri din agricultur 157,44 135,88 94,12 86,20 69,21
din care:
- venituri din vnzri de produse
agroalimentare, animale i psri 65,37 75,36 64,40 60,14 56,03
- venituri din prestarea unor munci agricole 91,93 60,20 29,64 26,05 10,91

3. Venituri din activiti neagricole
independente 89,48 100,39 84,98 62,84 77,79
- venituri din comer 1,69 2,30 5,12 5,13 12,06
- venituri din prestri servicii 42,49 32,55 29,78 19,49 22,28
- venituri din meserii 45,16 64,21 45,87 36,33 42,57
- venituri din profesii liberale, drepturi
de proprietate intelectual 0,14 1,33 4,21 1,89 0,88

4. Venituri din prestaii sociale 288,95 406,44 510,27 576,10 666,87
Pensii 135,77 312,45 433,45 498,82 593,04
din care:
- pensii pentru limit de vrst
(inclusiv anticipat i anticipat parial) 52,14 145,24 226,74 321,69 441,91
Alte venituri asimilate pensiilor 0,23 0,76 0,81 1,24 3,21
Indemnizaii pentru incapacitate temporar
de munc, maternitate, ngrijirea copiilor 6,64 11,48 9,14 13,96 12,76
Prestaii din fondul de omaj 8,29 13,04 12,76 11,31 14,23
Prestaii familiale 83,21 46,60 34,43 31,21 27,66
- alocaii pentru copii 82,57 46,48 33,23 30,14 26,81
- burse pentru elevi i studeni 0,64 0,12 1,20 1,07 0,85
Prestaii de asisten social i alte prestaii 54,81 22,11 19,68 19,56 15,97
din care:
- ajutoare speciale pentru persoanele
cu handicap 12,29 11,16 14,06 15,35 12,59
- ajutoare sociale acordate de primrii 38,03 8,14 1,84 0,65 1,12

5. Venituri din proprietate 0,44 1,32 0,86 1,20 0,19

6. Venituri din vnzarea de active
din patrimoniul gospodriei 19,92 41,17 42,83 33,67 32,19

7. Alte venituri 31,18 41,62 36,95 44,23 41,10

B. Venituri n natur (1 + 2) 603,64 547,69 596,58 468,24 402,21
1. Contravaloarea veniturilor n natur
obinute de salariai i beneficiarii
de prestaii sociale 23,46 22,09 24,05 27,23 35,24
2. Contravaloarea consumului de produse
agroalimentare din resurse proprii 580,18 525,60 572,53 441,01 366,97

II. MPRUMUTURI I CREDITE LUATE,
SUME RETRASE DE LA C.E.C. BANK,
ALTE BNCI I INSTITUII SIMILARE 47,38 25,74 25,12 23,91 18,88
din care:
- sume retrase de la CEC Bank,
alte bnci i instituii similare 12,26 4,99 7,93 2,18 1,74
- mprumuturi i credite luate 28,49 19,19 16,21 21,10 16,22

III. SOLD N NUMERAR LA
NCEPUTUL PERIOADEI 309,90 170,55 213,33 191,15 200,62

TOTAL GENERAL (I + II + III) 1631,32 1792,19 2096,96 2214,12 2373,59
121


- medii lunare pe o gospodrie, lei -
Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 102295,08 2655,45 3003,45 3525,44 5227,89 I. VENITURI TOTALE (A + B)

1924,91 2319,90 2700,90 3239,15 4924,65 A. Venituri bneti (1+2+3+4+5+6+7)

1039,34 1429,20 1808,07 2408,10 3932,31 1. Salarii brute i alte drepturi salariale

63,64 44,42 44,44 34,88 102,74 2. Venituri din agricultur
din care:
- venituri din vnzri de produse
56,93 36,13 42,51 32,71 99,41 agroalimentare, animale i psri
6,71 8,29 1,93 2,17 3,32 - venituri din prestarea unor munci agricole

3. Venituri din activiti neagricole
45,21 39,49 46,41 49,57 128,49 independente
8,73 8,39 4,89 10,94 42,33 - venituri din comer
6,35 17,08 22,68 10,68 5,31 - venituri din prestri servicii
27,80 11,48 14,73 19,22 8,49 - venituri din meserii
- venituri din profesii liberale, drepturi
2,33 2,54 4,11 8,73 72,36 de proprietate intelectual

702,92 744,56 715,22 673,11 537,93 4. Venituri din prestaii sociale
628,89 682,98 658,14 621,51 495,25 Pensii
din care:
- pensii pentru limit de vrst
512,54 587,59 572,62 565,74 464,40 (inclusiv anticipat i anticipat parial)
1,66 2,69 3,06 1,37 2,67 Alte venituri asimilate pensiilor
Indemnizaii pentru incapacitate temporar
18,12 15,31 20,79 25,14 17,45 de munc, maternitate, ngrijirea copiilor
11,89 8,82 5,57 2,11 3,56 Prestaii din fondul de omaj
26,56 22,66 20,44 16,36 13,31 Prestaii familiale
24,23 22,45 19,31 15,96 12,37 - alocaii pentru copii
2,33 0,21 1,13 0,40 0,94 - burse pentru elevi i studeni
15,80 12,10 7,22 6,62 5,69 Prestaii de asisten social i alte prestaii
din care:
- ajutoare speciale pentru persoanele
12,88 11,73 6,90 6,62 4,41 cu handicap
0,41 0,06 - - 1,11 - ajutoare sociale acordate de primrii

0,93 1,47 4,98 5,03 17,98 5. Venituri din proprietate

6. Venituri din vnzarea de active
29,43 21,19 32,01 23,36 98,25 din patrimoniul gospodriei

43,44 39,57 49,77 45,10 106,95 7. Alte venituri

370,17 335,55 302,55 286,29 303,24 B. Venituri n natur (1 + 2)
1. Contravaloarea veniturilor n natur
obinute de salariai i beneficiarii
45,62 54,99 65,96 70,31 76,17 de prestaii sociale
2. Contravaloarea consumului de produse
324,55 280,56 236,59 215,98 227,07 agroalimentare din resurse proprii

II. MPRUMUTURI I CREDITE LUATE,
SUME RETRASE DE LA C.E.C. BANK,
19,71 18,94 15,45 31,41 23,48 ALTE BNCI I INSTITUII SIMILARE
din care:
- sume retrase de la CEC Bank,
2,97 2,04 4,96 7,47 12,07 alte bnci i instituii similare
15,14 16,61 9,98 22,45 10,49 - mprumuturi i credite luate

III. SOLD N NUMERAR LA
208,61 241,92 280,10 327,20 492,54 NCEPUTUL PERIOADEI

2523,40 2916,31 3299,00 3884,05 5743,91 TOTAL GENERAL (I + II + III)
122
TABELUL 16.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE, DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
sexul capului gospodriei:
Anii
Total
gospodrii
Masculin Feminin

I. VENITURI TOTALE (A + B) 2012 2475,04 2711,06 1811,64
2013 2559,05 2800,90 1906,23

A. Venituri bneti (1+2+3+4+5+6+7) 2012 2040,57 2235,54 1492,57
2013 2137,45 2338,24 1595,46

1. Salarii brute i alte drepturi salariale 2012 1240,65 1414,11 753,14
2013 1310,62 1483,38 844,25

2. Venituri din agricultur 2012 83,32 94,90 50,76
2013 83,29 96,95 46,43
din care:
- venituri din vnzri de produse
agroalimentare, animale i psri 2012 61,86 70,94 36,34
2013 58,90 69,53 30,21

- venituri din prestarea unor munci
agricole 2012 21,18 23,60 14,37
2013 24,11 27,09 16,07

3. Venituri din activiti neagricole
independente 2012 63,77 71,67 41,58
2013 72,45 86,01 35,89

- venituri din comer 2012 8,56 10,29 3,71
2013 10,16 13,15 2,09

- venituri din prestri servicii 2012 17,21 19,13 11,82
2013 20,86 24,19 11,88

- venituri din meserii 2012 30,72 33,90 21,75
2013 31,58 36,80 17,50

- venituri din profesii liberale,
drepturi de proprietate intelectual 2012 7,28 8,35 4,30
2013 9,85 11,87 4,42

4. Venituri din prestaii sociale 2012 571,83 579,24 550,99
2013 582,25 588,32 565,84

Pensii 2012 493,77 494,38 492,04
2013 506,04 503,33 513,35
din care:


- pensii pentru limit de vrst
(inclusiv anticipat i anticipat parial) 2012 371,97 389,33 323,18
2013 389,09 407,11 340,42

Alte venituri asimilate pensiilor 2012 1,96 1,28 3,86
2013 1,77 1,44 2,63

Indemnizaii pentru incapacitate
temporar de munc, maternitate,
ngrijirea copiilor 2012 16,50 19,06 9,32
2013 15,08 18,59 5,60

Prestaii din fondul de omaj 2012 9,33 9,78 8,07
2013 9,16 10,26 6,18
123
TABELUL 16.
VENITURI I ALTE RESURSE FINANCIARE, DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
sexul capului gospodriei:
Anii
Total
gospodrii
Masculin Feminin

Prestaii familiale 2012 32,68 37,16 20,09
2013 32,25 37,38 18,40

- alocaii pentru copii 2012 32,03 36,38 19,79
2013 31,35 36,42 17,68

- burse pentru elevi i studeni 2012 0,65 0,78 0,30
2013 0,90 0,96 0,72

Prestaii de asisten social i alte prestaii 2012 17,59 17,58 17,61
2013 17,95 17,32 19,68
din care:
- ajutoare speciale pentru persoanele
cu handicap 2012 10,70 10,19 12,14
2013 10,80 10,06 12,80

- ajutoare sociale acordate de primrii 2012 4,62 5,18 3,07
2013 5,14 5,27 4,77

5. Venituri din proprietate 2012 4,04 5,12 1,00
2013 3,44 3,11 4,35

6. Venituri din vnzarea de active din
patrimoniul gospodriei 2012 39,14 40,36 35,70
2013 37,41 40,37 29,40

7. Alte venituri 2012 37,82 30,14 59,40
2013 47,99 40,10 69,30

B. Venituri n natur (1 + 2) 2012 434,47 475,52 319,07
2013 421,60 462,66 310,77

1. Contravaloarea veniturilor n natur
obinute de salariai i beneficiarii de
prestaii sociale 2012 46,98 50,09 38,22
2013 44,52 47,31 37,00

2. Contravaloarea consumului de
produse agroalimentare din resurse proprii 2012 387,49 425,43 280,85
2013 377,08 415,35 273,77

II. MPRUMUTURI I CREDITE LUATE,
SUME RETRASE DE LA C.E.C. BANK,
ALTE BNCI I INSTITUII SIMILARE 2012 28,78 32,13 19,35
2013 25,00 26,55 20,82
din care:
- sume retrase de la CEC Bank,
alte bnci i instituii similare 2012 9,29 11,07 4,29
2013 5,86 7,08 2,58

- mprumuturi i credite luate 2012 17,75 19,24 13,57
2013 17,59 18,11 16,18
III. SOLD N NUMERAR LA
NCEPUTUL PERIOADEI 2012 250,40 272,55 188,18
2013 263,61 285,46 204,60

TOTAL GENERAL (I + II + III) 2012 2754,22 3015,74 2019,17
2013 2847,66 3112,91 2131,65


124
TABELUL 17.
NIVELUL I STRUCTURA VENITURILOR TOTALE, N ANUL 2013


% din total:
din care: din care:
Venituri
totalemedii
lunare pe
persoan
- lei -
Venituri
bneti
salarii
brute
i alte
drepturi
sala-
riale
venituri
din agri-
cultur
venituri
din acti-
viti
neagri-
cole
inde-
pen-
dente
venituri
din
prestaii
sociale
venituri
din
propri-
etate
Venituri n
natur
Contra-
valoarea
veniturilor
n natur
obinute
de
salariai
i benefi-
ciarii de
prestaii
sociale
Contra-
valoarea
consu-
mului de
produse
agroali-
mentare
din
resurse
proprii

TOTAL 895,85 83,5 51,2 3,3 2,8 22,8 0,1 16,5 1,8 14,7

Statutul
ocupaional
al capului
gospodriei:
din care:
Salariat 1115,55 90,7 82,0 0,6 0,7 5,1 0,1 9,3 1,9 7,4
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole 551,53 79,8 15,5 2,6 42,9 7,5 0,1 20,2 1,5 18,7
Agricultor 608,10 53,1 8,4 26,1 3,7 9,0 0,1 46,9 0,9 46,0
omer 499,06 82,7 42,8 2,6 2,7 19,4 0,2 17,3 2,3 15,0
Pensionar 862,91 80,6 21,7 2,2 1,0 53,6 0,1 19,4 1,7 17,7

URBAN 1039,37 92,2 64,0 0,5 2,4 22,0 0,2 7,8 2,0 5,8

Statutul
ocupaional
al capului
gospodriei:
din care:
Salariat 1215,13 93,7 85,5 0,2 0,7 5,1 0,2 6,3 1,8 4,5
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole 625,89 88,5 21,0 1,3 48,9 7,2 0,1 11,5 1,6 9,9
Agricultor 563,69 69,3 21,8 22,7 6,1 6,7 0,6 30,7 1,7 29,0
omer 535,57 88,1 48,4 1,4 2,3 17,5 0,2 11,9 2,4 9,5
Pensionar 945,96 90,5 26,8 0,4 1,0 60,3 0,1 9,5 2,3 7,2

RURAL 722,57 68,4 29,0 8,1 3,6 24,1 0,1 31,6 1,3 30,3

Statutul
ocupaional
al capului
gospodriei:
din care:
Salariat 848,19 78,9 68,7 2,2 0,7 5,2 - 21,1 2,0 19,1
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole 493,22 71,0 10,0 4,0 36,9 7,7 - 29,0 1,6 27,4
Agricultor 611,73 51,9 7,4 26,4 3,5 9,2 0,1 48,1 0,9 47,2
omer 425,97 69,0 28,8 5,7 3,9 24,1 0,1 31,0 2,0 29,0
Pensionar 781,20 68,9 15,6 4,4 1,0 45,6 0,1 31,1 1,0 30,1125
TABELUL 17.
NIVELUL I STRUCTURA VENITURILOR TOTALE, N ANUL 2013 (continuare)


% din total:
din care: din care:
Venituri
totalemedii
lunare pe
persoan
- lei -
Venituri
bneti
salarii
brute
i alte
drepturi
sala-
riale
venituri
din agri-
cultur
venituri
din acti-
viti
neagri-
cole
inde-
pen-
dente
venituri
din
prestaii
sociale
venituri
din
propri-
etate
Venituri n
natur
Contra-
valoarea
veniturilor
n natur
obinute
de
salariai
i benefi-
ciarii de
prestaii
sociale
Contra-
valoarea
consu-
mului de
produse
agroali-
mentare
din
resurse
proprii

REGIUNI

NORD-
EST 777,28 79,2 42,8 4,4 3,7 22,2 0,1 20,8 1,8 19,0
SUD-
EST 774,63 83,5 48,6 5,0 2,1 24,4 0,3 16,5 1,7 14,8
SUD-
MUNTENIA 839,66 80,3 47,2 2,7 3,1 23,7 0,1 19,7 2,1 17,6
SUD-
VEST
OLTENIA 819,75 80,0 45,2 4,4 2,2 25,5 *) 20,0 1,1 18,9
VEST 966,23 85,0 53,1 2,5 2,9 22,2 *) 15,0 2,3 12,7
NORD-
VEST 902,94 81,0 50,3 4,3 2,5 21,5 *) 19,0 2,1 16,9
CENTRU 964,22 82,5 51,7 3,2 2,9 22,1 0,2 17,5 1,4 16,1
BUCURETI-
ILFOV 1251,70 95,5 68,7 0,2 2,7 21,3 0,3 4,5 1,3 3,2

VRSTA
CAPULUI
GOSPODRIEI

15 24 ani 1070,85 91,0 62,5 1,4 2,4 4,6 0,2 9,0 2,2 6,8
25 34 ani 987,36 89,3 70,4 2,3 3,4 7,3 0,1 10,7 1,9 8,8
35 49 ani 851,17 84,9 67,0 3,9 4,1 6,4 0,2 15,1 2,0 13,1
50 64 ani 935,18 83,4 51,2 3,5 2,6 22,8 0,1 16,6 1,5 15,1
65 ani i peste 862,37 78,5 17,7 2,5 1,0 55,4 0,1 21,5 1,6 19,9

MRIMEA
GOSPODRIEI

1 persoan 1156,48 83,2 29,0 2,3 1,8 44,3 0,1 16,8 1,8 15,0
2 persoane 1158,44 84,6 43,2 2,4 1,8 34,7 0,2 15,4 1,5 13,9
3 persoane 1023,18 87,5 63,4 2,4 2,3 15,9 0,2 12,5 1,7 10,8
4 persoane 801,95 83,5 59,7 4,1 4,2 12,0 0,1 16,5 1,9 14,6
5 persoane 647,44 77,9 46,8 5,0 3,6 19,4 0,1 22,1 2,1 20,0
6 persoane
i mai multe 512,56 70,2 32,5 5,9 4,4 22,8 - 29,8 1,8 28,0126
TABELUL 17.
NIVELUL I STRUCTURA VENITURILOR TOTALE, N ANUL 2013 (continuare)


% din total:
din care: din care:
Venituri
totalemedii
lunare pe
persoan
- lei -
Venituri
bneti
salarii
brute
i alte
drepturi
sala-
riale
venituri
din agri-
cultur
venituri
din acti-
viti
neagri-
cole
inde-
pen-
dente
venituri
din
prestaii
sociale
venituri
din
propri-
etate
Venituri n
natur
Contra-
valoarea
veniturilor
n natur
obinute
de
salariai
i benefi-
ciarii de
prestaii
sociale
Contra-
valoarea
consu-
mului de
produse
agroali-
mentare
din
resurse
proprii

NUMRUL
COPIILOR
SUB 18 ANI

Fr copii
sub 18 ani 978,54 83,3 45,7 2,9 2,2 29,7 0,1 16,7 1,6 15,1
Cu copii
sub 18 ani 760,96 84,0 62,9 3,9 4,2 8,3 0,2 16,0 2,1 13,9
- 1 copil 916,16 87,5 69,5 2,8 3,5 7,2 0,3 12,5 1,9 10,6
- 2 copii 721,40 82,2 59,9 4,7 4,6 8,4 0,2 17,8 2,1 15,7
- 3 copii 433,96 70,2 33,6 7,8 7,8 14,4 - 29,8 2,7 27,1
- 4 copii
i mai muli 337,51 62,5 23,6 10,6 7,7 15,5 - 37,5 2,9 34,6

DECILE

D 1 307,52 52,6 6,5 12,4 7,0 22,7 *) 47,4 1,9 45,5
D 2 478,49 65,7 20,1 8,5 6,3 25,5 0,1 34,3 1,4 32,9
D 3 623,98 67,9 26,5 5,1 4,6 27,5 *) 32,1 1,3 30,8
D 4 688,41 76,6 36,3 4,3 3,1 28,8 0,1 23,4 1,4 22,0
D 5 774,64 81,3 40,1 3,2 3,6 31,0 *) 18,7 1,6 17,1
D 6 880,49 83,9 45,3 2,8 2,0 30,6 *) 16,1 2,0 14,1
D 7 1002,62 87,4 53,8 1,7 1,5 28,0 0,1 12,6 2,1 10,5
D 8 1173,99 89,9 60,2 1,5 1,5 23,8 0,2 10,1 2,2 7,9
D 9 1460,79 91,9 68,3 1,0 1,4 19,1 0,1 8,1 2,0 6,1
D 10 2378,48 94,2 75,2 2,0 2,5 10,3 0,3 5,8 1,5 4,3

NIVELUL DE
INSTRUIRE
AL CAPULUI
GOSPODRIEI

Primar
1)
601,25 69,0 15,9 6,8 2,3 40,7 *) 31,0 1,4 29,6
Secundar 832,15 81,8 48,2 3,8 3,2 23,0 0,1 18,2 1,9 16,3
Superior 1639,84 95,1 75,2 0,1 1,9 15,0 0,4 4,9 1,3 3,6

SEXUL
CAPULUI
GOSPODRIEI

Masculin 899,79 83,5 53,0 3,5 3,1 21,0 0,1 16,5 1,7 14,8
Feminin 880,57 83,7 44,3 2,4 1,9 29,7 0,2 16,3 1,9 14,4


1)
Inclusiv fr coal absolvit127
TABELUL 18.
NIVELUL I STRUCTURA VENITURILOR BNETI, N ANUL 2013


din care, (%) venituri din:Venituri
bneti


medii
lunare pe
persoan
- lei -
salarii
brute i
alte
drepturi
salariale
venituri
din
agricul-
tur
venituri din
activiti
neagricole
indepen-
dente
venituri
din
prestaii
sociale
venituri
din
proprie-
tate
venituri din
vnzarea de
active din
patrimoniul
gospodriei
alte
venituri

TOTAL 748,26 61,3 3,9 3,4 27,2 0,2 1,8 2,2

Statutul
ocupaional
al capului
gospodriei:
din care:
Salariat 1011,43 90,4 0,7 0,7 5,7 0,1 0,7 1,7
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole 439,91 19,4 3,3 53,7 9,4 0,1 11,5 2,6
Agricultor 322,99 15,8 49,2 7,0 17,0 0,2 6,7 4,1
omer 412,68 51,8 3,2 3,3 23,4 0,2 8,0 10,1
Pensionar 695,75 26,9 2,7 1,2 66,5 0,1 1,0 1,6

URBAN 958,37 69,4 0,5 2,6 23,8 0,2 1,2 2,3

Statutul
ocupaional
al capului
gospodriei:
din care:
Salariat 1138,87 91,2 0,2 0,7 5,4 0,2 0,7 1,6
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole 554,16 23,8 1,4 55,2 8,1 0,2 8,7 2,6
Agricultor 390,35 31,5 32,7 8,9 9,6 0,8 9,3 7,2
omer 472,10 54,9 1,6 2,6 19,8 0,2 9,8 11,1
Pensionar 856,01 29,6 0,4 1,0 66,7 0,2 0,4 1,7

RURAL 494,59 42,4 11,8 5,3 35,2 0,1 3,1 2,1

Statutul
ocupaional
al capului
gospodriei:
din care:
Salariat 669,25 87,1 2,8 0,8 6,6 - 0,7 2,0
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole 350,32 14,1 5,6 51,9 10,9 - 14,9 2,6
Agricultor 317,47 14,2 50,9 6,8 17,8 0,1 6,4 3,8
omer 293,76 41,7 8,3 5,6 35,0 0,2 2,3 6,9
Pensionar 538,04 22,7 6,3 1,5 66,2 0,1 1,8 1,4

128
TABELUL 18.
NIVELUL I STRUCTURA VENITURILOR BNETI, N ANUL 2013 (continuare)


din care, (%) venituri din:Venituri
bneti


medii
lunare pe
persoan
- lei -
salarii
brute i
alte
drepturi
salariale
venituri
din
agricul-
tur
venituri din
activiti
neagricole
indepen-
dente
venituri
din
prestaii
sociale
venituri
din
proprie-
tate
venituri din
vnzarea de
active din
patrimoniul
gospodriei
alte
venituri

REGIUNI

NORD-
EST 615,32 54,1 5,5 4,7 28,0 0,1 4,8 2,8
SUD-
EST 646,46 58,3 6,0 2,6 29,2 0,3 1,5 2,1
SUD-
MUNTENIA 673,88 58,8 3,4 3,9 29,6 0,1 2,3 1,9
SUD-
VEST
OLTENIA 655,81 56,4 5,5 2,8 31,9 *) 0,5 2,9
VEST 821,50 62,5 2,9 3,5 26,1 *) 2,6 2,4
NORD-
VEST 731,15 62,1 5,3 3,0 26,6 0,1 1,3 1,6
CENTRU 795,60 62,7 3,8 3,5 26,8 0,2 0,7 2,3
BUCURETI-
ILFOV 1195,81 71,9 0,2 2,9 22,3 0,3 0,2 2,2

VRSTA
CAPULUI
GOSPODRIEI

15 24 ani 974,49 68,7 1,6 2,6 5,1 0,2 1,6 20,2
25 34 ani 881,76 78,8 2,5 3,8 8,2 0,1 2,1 4,5
35 49 ani 722,62 78,9 4,6 4,8 7,6 0,2 2,0 1,9
50 64 ani 779,54 61,5 4,2 3,1 27,4 0,1 2,0 1,7
65 ani i peste 676,84 22,5 3,2 1,2 70,6 0,1 0,7 1,7

MRIMEA
GOSPODRIEI

1 persoan
962,42 34,8 2,8 2,1 53,3 0,1 1,7 5,2
2 persoane
979,90 51,0 2,8 2,2 41,0 0,2 1,0 1,8
3 persoane
895,56 72,4 2,7 2,6 18,2 0,3 1,7 2,1
4 persoane
669,52 71,6 4,9 5,0 14,4 0,1 2,0 2,0
5 persoane
504,33 60,1 6,4 4,6 24,9 0,1 2,1 1,8
6 persoane
i mai multe 360,07 46,3 8,4 6,2 32,5 - 4,1 2,5

129
TABELUL 18.
NIVELUL I STRUCTURA VENITURILOR BNETI, N ANUL 2013 (continuare)


din care, (%) venituri din:Venituri
bneti


medii
lunare pe
persoan
- lei -
salarii
brute i
alte
drepturi
salariale
venituri
din
agricul-
tur
venituri din
activiti
neagricole
indepen-
dente
venituri
din
prestaii
sociale
venituri
din
proprie-
tate
venituri din
vnzarea de
active din
patrimoniul
gospodriei
alte
venituri

NUMRUL
COPIILOR
SUB 18 ANI

Fr copii sub 18 ani 815,16 54,8 3,5 2,6 35,6 0,1 1,4 2,0
Cu copii sub 18 ani 639,13 74,9 4,7 5,1 9,8 0,3 2,4 2,8
- 1 copil 801,59 79,4 3,1 4,0 8,3 0,4 2,3 2,5
- 2 copii 593,11 72,9 5,7 5,6 10,3 0,2 2,4 2,9
- 3 copii 304,45 47,9 11,1 11,0 20,5 - 4,7 4,8
- 4 copii i mai muli 210,93 37,7 16,9 12,4 24,8 - 3,1 5,1

DECILE

D 1 161,82 12,4 23,5 13,3 43,1 0,1 3,0 4,6
D 2 314,28 30,6 13,0 9,6 38,8 0,1 3,9 4,0
D 3 423,68 39,0 7,5 6,7 40,4 0,1 3,4 2,9
D 4 527,16 47,5 5,6 4,1 37,6 0,1 2,2 2,9
D 5 630,00 49,4 4,0 4,4 38,1 *) 1,8 2,3
D 6 738,48 54,0 3,3 2,4 36,5 *) 1,5 2,3
D 7 875,92 61,6 1,9 1,7 32,1 0,1 0,9 1,7
D 8 1055,73 66,9 1,7 1,7 26,5 0,2 1,2 1,8
D 9 1342,16 74,3 1,1 1,5 20,8 0,2 0,7 1,4
D 10 2240,52 79,8 2,1 2,6 10,9 0,4 2,0 2,2

NIVELUL DE
INSTRUIRE
AL CAPULUI
GOSPODRIEI

Primar
1)
414,61 23,0 9,8 3,4 59,1 *) 2,1 2,6
Secundar 680,57 58,9 4,6 3,9 28,2 0,1 2,0 2,3
Superior 1560,27 79,1 0,1 2,0 15,7 0,4 0,8 1,9

SEXUL
CAPULUI
GOSPODRIEI

Masculin 751,16 63,4 4,2 3,7 25,2 0,1 1,7 1,7
Feminin 737,02 52,9 2,9 2,3 35,5 0,3 1,8 4,3


1)
Inclusiv fr coal absolvit130
TABELUL 19.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII,
DUP STATUTUL OCUPAIONAL AL CAPULUI GOSPODRIEI

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
din care, gospodrii de:
Anii
Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari
I. CHELTUIELI TOTALE
(A + B) 2012 2244,47 2898,72 1805,23 1965,74 1655,29 1823,92
2013 2317,40 3039,77 1935,98 2038,26 1713,31 1857,09

A. Cheltuieli bneti
1)

(1+2+3+4+5+6) 2012 1856,98 2624,35 1439,13 1025,52 1396,15 1436,46
2013 1940,32 2784,48 1568,23 1074,28 1459,67 1491,02

1. Cheltuieli de consum
(a+b+c) 2012 1387,90 1787,00 1280,44 856,40 1156,18 1175,90
2013 1441,32 1882,11 1362,37 895,17 1204,14 1207,87
a) cheltuieli pentru
alimente i buturi
consumate 2012 502,39 621,17 506,96 352,81 471,49 431,75
2013 522,12 658,23 535,77 361,82 493,85 440,05
- cumprarea produselor
alimentare 2012 487,36 595,28 481,45 343,43 465,69 425,53
2013 503,96 623,73 522,64 352,64 480,84 433,31
- cheltuieli n uniti de
alimentaie public 2012 15,03 25,89 25,51 9,38 5,80 6,22
2013 18,16 34,50 13,13 9,18 13,01 6,74
b) cheltuieli pentru
cumprarea mrfurilor
nealimentare 2012 481,69 607,96 429,39 327,86 310,64 423,17
2013 495,58 639,13 479,03 333,86 324,95 425,65
c) cheltuieli pentru plata
serviciilor 2012 403,82 557,87 344,09 175,73 374,05 320,98
2013 423,62 584,75 347,57 199,49 385,34 342,17

2. Cheltuieli pentru
alimente i buturi
neconsumate (rmase n
stoc, date n prelucrare,
date la animale etc.) 2012 44,18 50,46 38,70 32,06 29,63 43,68
2013 47,65 54,38 46,60 31,73 35,53 46,72

3. Cheltuieli pentru investiii 2012 10,31 9,85 19,68 15,16 6,32 7,98
2013 13,11 15,26 11,40 18,07 5,57 11,59

4. Cheltuieli de producie 2012 21,34 8,73 15,47 53,15 5,33 28,60
2013 24,81 10,77 25,42 60,86 8,20 31,47
din care:
- cumprri de produse
pentru hrana animalelor i
psrilor de curte 2012 6,84 3,11 7,36 20,13 2,51 7,83
2013 7,78 3,80 9,19 18,90 2,63 9,28
- cumprri de animale
pentru carne i blan,
psri de curte 2012 0,90 0,47 0,17 0,98 0,10 1,44
2013 1,01 0,28 5,07 0,73 0,52 1,35
- cumprri de produse
pentru nsmnat 2012 3,42 1,84 1,25 7,54 0,78 4,56
2013 4,13 1,46 3,83 11,68 2,01 5,23
- plata muncii pentru
producia gospodriei 2012 8,65 2,58 6,04 20,22 1,89 12,82
2013 10,47 4,69 6,60 25,42 2,84 13,75131
TABELUL 19.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII,
DUP STATUTUL OCUPAIONAL AL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
din care, gospodrii de:
Anii
Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari
5. Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe 2012 366,64 739,81 70,41 48,24 187,91 151,31
2013 384,12 789,92 93,71 52,17 198,33 160,43
din care:
- impozite pe salarii 2012 138,53 297,58 21,58 15,23 68,41 42,15
2013 148,58 322,08 30,04 16,81 76,18 49,08
- impozite pe pensii 2012 6,62 0,60 0,13 0,19 1,50 14,89
2013 7,27 0,71 0,32 0,27 0,41 16,22
- impozite pe activiti
neagricole independente 2012 0,33 0,35 1,21 0,37 - 0,10
2013 0,47 0,68 2,60 0,02 - 0,23
- contribuii de asigurri
sociale 2012 127,83 270,28 25,79 16,86 68,21 41,28
2013 134,36 286,81 33,44 18,39 74,24 46,20
- contribuii pentru
ajutorul de omaj 2012 6,55 13,85 1,20 0,84 3,58 2,12
2013 6,82 14,58 1,61 0,94 3,80 2,34
- contribuii pentru
asigurri de sntate 2012 76,80 144,90 14,44 9,23 38,72 41,20
2013 77,43 154,06 18,43 9,95 39,89 37,07

6. Alte cheltuieli bneti 2012 26,61 28,50 14,43 20,51 10,78 28,99
2013 29,31 32,04 28,73 16,28 7,90 32,94
B. Contravaloarea
consumului de
produse agroalimentare
din resurse proprii 2012 387,49 274,37 366,10 940,22 259,14 387,46
2013 377,08 255,29 367,75 963,98 253,64 366,07
din care:
- pentru consumul uman 2012 226,16 194,02 238,01 410,20 200,18 217,15
2013 228,72 194,19 256,30 413,14 199,10 219,45
- produse alimentare 2012 226,09 193,94 238,01 409,91 199,93 217,13
2013 228,66 194,06 256,20 413,12 199,10 219,45
- produse nealimentare 2012 0,07 0,08 - 0,29 0,25 0,02
2013 0,06 0,13 0,10 0,02 - **)

II. MPRUMUTURI I CREDITE
RESTITUITE, SUME
DEPUSE LA C.E.C.
BANK, ALTE BNCI I
INSTITUII SIMILARE 2012 101,44 160,72 58,57 31,26 45,04 72,97
2013 106,64 179,17 49,50 35,73 55,60 70,14
din care:
- depuneri la CEC Bank, alte
bnci i instituii similare 2012 15,18 14,60 6,28 11,74 3,92 17,32
2013 21,01 28,35 5,08 14,62 0,04 17,58
- mprumuturi i credite
restituite 2012 49,88 77,68 25,92 15,01 28,61 37,28
2013 51,07 81,28 30,23 17,37 28,86 37,58

III. SOLD N NUMERAR
LA SFRITUL
PERIOADEI 2012 408,31 515,29 299,76 279,33 257,73 368,20
2013 423,62 540,43 330,77 309,60 215,45 382,26
TOTAL GENERAL
(I + II + III) 2012 2754,22 3574,73 2163,56 2276,33 1958,06 2265,09
2013 2847,66 3759,37 2316,25 2383,59 1984,36 2309,49
1)
Inclusiv contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiarii de prestaii sociale


132
TABELUL 20.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII I MEDII

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
gospodrii din:

Anii
Total
gospodrii
Urban Rural

I. CHELTUIELI TOTALE (A + B) 2012 2244,47 2396,42 2041,67
2013 2317,40 2530,81 2036,80

A. Cheltuieli bneti
1)

(1+2+3+4+5+6) 2012 1856,98 2233,43 1354,55
2013 1940,32 2364,74 1382,26

1. Cheltuieli de consum (a+b+c) 2012 1387,90 1639,29 1052,38
2013 1441,32 1725,58 1067,55

a) cheltuieli pentru alimente
i buturi consumate 2012 502,39 587,65 388,60
2013 522,12 618,51 395,37

- cumprarea produselor alimentare 2012 487,36 566,71 381,46
2013 503,96 592,43 387,64

- cheltuieli n uniti de
alimentaie public 2012 15,03 20,94 7,14
2013 18,16 26,08 7,73

b) cheltuieli pentru cumprarea
mrfurilor nealimentare 2012 481,69 522,95 426,61
2013 495,58 551,62 421,89

c) cheltuieli pentru plata serviciilor 2012 403,82 528,69 237,17
2013 423,62 555,45 250,29

2. Cheltuieli pentru alimente i buturi
neconsumate (rmase n stoc, date n
prelucrare, date la animale etc.) 2012 44,18 47,70 39,48
2013 47,65 53,16 40,40

3. Cheltuieli pentru investiii 2012 10,31 10,02 10,70
2013 13,11 11,17 15,65

4. Cheltuieli de producie 2012 21,34 3,86 44,66
2013 24,81 5,64 50,03
din care:
- cumprri de produse pentru hrana
animalelor i psrilor de curte 2012 6,84 1,72 13,67
2013 7,78 2,17 15,16

- cumprri de animale pentru carne
i blan, psri de curte 2012 0,90 0,27 1,76
2013 1,01 0,24 2,02

- cumprri de produse
pentru nsmnat 2012 3,42 0,55 7,25
2013 4,13 1,17 8,03

- plata muncii pentru
producia gospodriei 2012 8,65 1,07 18,77
2013 10,47 1,84 21,82
133
TABELUL 20.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII I MEDII (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
gospodrii din:

Anii
Total
gospodrii
Urban Rural

5. Impozite, contribuii, cotizaii, taxe 2012 366,64 505,01 181,96
2013 384,12 537,44 182,54
din care:
- impozite pe salarii 2012 138,53 194,41 63,94
2013 148,58 211,89 65,34

- impozite pe pensii 2012 6,62 10,07 2,00
2013 7,27 10,69 2,76

- impozite pe activiti
neagricole independente 2012 0,33 0,36 0,28
2013 0,47 0,81 0,04

- contribuii de asigurri sociale 2012 127,83 175,12 64,71
2013 134,36 187,05 65,08

- contribuii pentru ajutorul de omaj 2012 6,55 8,99 3,29
2013 6,82 9,48 3,32

- contribuii pentru asigurri de sntate 2012 76,80 105,27 38,79
2013 77,43 107,75 37,57

6. Alte cheltuieli bneti 2012 26,61 27,55 25,37
2013 29,31 31,75 26,09

B. Contravaloarea consumului de produse
agroalimentare din resurse proprii 2012 387,49 162,99 687,12
2013 377,08 166,07 654,54
din care:
- pentru consumul uman 2012 226,16 145,58 333,72
2013 228,72 151,03 330,87

- produse alimentare 2012 226,09 145,58 333,55
2013 228,66 151,03 330,74- produse nealimentare 2012 0,07 **) 0,17
2013 0,06 **) 0,13

II. MPRUMUTURI I CREDITE RESTITUITE,
SUME DEPUSE LA C.E.C. BANK, ALTE
BNCI I INSTITUII SIMILARE 2012 101,44 140,66 49,10
2013 106,64 147,03 53,54
din care:
- depuneri la CEC Bank, alte bnci i
instituii similare 2012 15,18 18,01 11,41
2013 21,01 25,05 15,70

- mprumuturi i credite restituite 2012 49,88 70,16 22,82
2013 51,07 70,35 25,73

III. SOLD N NUMERAR LA
SFRITUL PERIOADEI 2012 408,31 460,99 338,00
2013 423,62 499,74 323,52

TOTAL GENERAL (I + II + III) 2012 2754,22 2998,07 2428,77
2013 2847,66 3177,58 2413,86

1)
Inclusiv contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiarii de prestaii sociale
134
TABELUL 21.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII I REGIUNI

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
Regiuni:

Anii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov
I. CHELTUIELI
TOTALE (A + B) 2012 2123,50 1980,47 2209,00 2007,89 2547,22 2314,65 2233,54 2679,87
2013 2175,40 2005,35 2189,64 2131,63 2512,43 2398,23 2470,59 2817,54

A. Cheltuieli bneti
1)

(1+2+3+4+5+6) 2012 1632,58 1643,18 1734,13 1556,54 2166,36 1870,14 1894,65 2566,61
2013 1736,34 1677,97 1761,99 1684,49 2168,30 1958,00 2030,74 2712,98

1. Cheltuieli de consum
(a+b+c) 2012 1253,06 1255,99 1287,87 1164,93 1604,99 1392,56 1404,52 1876,14
2013 1318,83 1272,24 1295,75 1221,22 1648,48 1438,83 1509,12 1973,43
a) cheltuieli pentru
alimente i buturi
consumate 2012 477,89 451,17 465,45 405,94 613,00 494,04 511,88 644,38
2013 499,90 461,01 460,48 421,05 647,98 507,08 537,79 697,19
- cumprarea
produselor alimentare 2012 460,57 443,34 455,27 396,96 594,65 482,21 488,54 620,33
2013 485,60 450,32 450,25 409,59 599,15 493,54 519,76 667,59
- cheltuieli n uniti de
alimentaie public 2012 17,32 7,83 10,18 8,98 18,35 11,83 23,34 24,05
2013 14,30 10,69 10,23 11,46 48,83 13,54 18,03 29,60
b) cheltuieli pentru
cumprarea mrfurilor
nealimentare 2012 431,37 429,01 476,76 438,43 548,94 532,70 453,20 581,83
2013 435,06 439,61 467,58 452,91 550,17 542,42 518,62 605,45
c) cheltuieli pentru
plata serviciilor 2012 343,80 375,81 345,66 320,56 443,05 365,82 439,44 649,93
2013 383,87 371,62 367,69 347,26 450,33 389,33 452,71 670,79
2. Cheltuieli pentru
alimente i buturi
neconsumate
(rmase n stoc,
date n prelucrare,
date la animale etc.) 2012 46,65 43,07 50,65 30,71 41,06 45,32 41,86 49,17
2013 46,37 44,80 56,36 35,03 40,93 51,23 47,71 54,14

3. Cheltuieli pentru
investiii 2012 19,49 3,00 15,22 8,94 8,83 11,64 9,74 0,33
2013 28,00 1,18 17,56 14,61 8,01 11,40 7,75 9,17

4. Cheltuieli de
producie 2012 28,27 19,10 27,59 34,06 22,10 19,39 16,91 0,10
2013 29,96 23,15 31,27 52,46 18,05 24,27 16,66 0,20
din care:
- cumprri de
produse pentru hrana
animalelor i psrilor
de curte 2012 8,32 6,05 13,69 9,13 3,90 8,29 2,15 0,08
2013 8,04 9,35 14,53 13,25 2,79 7,94 3,51 0,05
- cumprri de animale
pentru carne i blan,
psri de curte 2012 1,60 1,27 0,91 1,25 0,34 0,84 0,59 -
2013 2,07 0,84 1,32 1,35 0,36 0,56 0,94 -
- cumprri de produse
pentru nsmnat 2012 2,92 2,15 4,93 6,26 9,46 1,70 1,61 -
2013 3,61 4,37 4,62 12,58 3,92 2,82 2,16 0,04
- plata muncii pentru
producia gospodriei 2012 13,01 8,97 7,24 15,00 5,88 6,68 10,90 0,01
2013 14,71 8,04 9,24 22,89 9,00 10,67 8,90 -135
TABELUL 21.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII I REGIUNI (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
Regiuni:

Anii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov
5. Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe 2012 256,08 299,57 328,05 290,41 461,51 363,36 390,75 629,26
2013 287,93 312,81 332,98 315,26 429,31 383,55 418,36 666,46
din care:
- impozite pe salarii 2012 93,94 108,08 118,99 107,95 178,30 133,63 148,32 256,07
2013 110,69 114,56 123,80 120,65 169,47 144,79 161,84 275,17

- impozite pe pensii 2012 3,96 6,61 4,72 5,85 7,62 5,76 5,13 15,40
2013 4,07 6,90 5,39 7,31 9,10 4,69 6,42 17,10
- impozite pe activiti
neagricole independente 2012 0,20 0,07 1,00 0,05 0,20 0,03 0,52 0,39
2013 0,27 0,78 0,39 0,36 - 0,03 0,02 1,98
- contribuii de asigurri
sociale 2012 89,47 106,91 117,63 101,96 159,70 128,70 136,94 209,34
2013 101,60 112,27 119,12 110,95 148,97 136,37 147,17 222,10
- contribuii pentru
ajutorul de omaj 2012 4,45 5,13 5,64 5,07 7,72 6,29 7,35 12,32
2013 5,13 5,36 5,74 5,49 7,39 6,60 7,91 12,27
- contribuii pentru
asigurri de sntate 2012 53,60 63,85 68,82 62,67 94,25 76,03 82,12 130,53
2013 58,17 64,54 67,36 64,22 85,67 76,45 85,25 132,24

6. Alte cheltuieli bneti 2012 29,03 22,45 24,75 27,49 27,87 37,87 30,87 11,61
2013 25,25 23,79 28,07 45,91 23,52 48,72 31,14 9,58
B. Contravaloarea
consumului
de produse
agroalimentare
din resurse proprii 2012 490,92 337,29 474,87 451,35 380,86 444,51 338,89 113,26
2013 439,06 327,38 427,65 447,14 344,13 440,23 439,85 104,56
din care:
- pentru consumul uman 2012 271,16 194,35 213,28 297,06 232,67 262,91 220,07 110,01
2013 264,45 193,44 214,95 305,90 231,73 275,24 236,81 102,84

- produse alimentare 2012 271,16 194,35 212,80 297,05 232,67 262,91 220,07 110,01
2013 264,45 193,44 214,57 305,90 231,73 275,24 236,81 102,84
- produse nealimentare 2012 **) **) 0,48 0,01 - - - -
2013 **) **) 0,38 **) - - - -

II. MPRUMUTURI I
CREDITE RESTITUITE,
SUME DEPUSE LA
C.E.C. BANK, ALTE
BNCI I INSTITUII
SIMILARE 2012 88,00 87,83 79,83 121,99 88,82 99,18 145,58 113,44
2013 79,05 80,38 106,54 107,73 86,91 113,12 135,49 155,33
din care :
- depuneri la CEC Bank, alte
bnci i instituii similare 2012 13,22 9,39 4,45 26,14 6,26 17,85 32,02 15,65
2013 10,74 10,94 17,22 21,70 1,87 35,94 38,21 33,05
- mprumuturi i credite
restituite 2012 42,27 51,37 59,40 55,52 58,11 38,06 36,62 61,97
2013 44,85 49,05 66,98 43,36 64,94 46,53 43,42 50,59
III. SOLD N NUMERAR LA
SFRITUL PERIOADEI 2012 292,70 395,69 432,48 327,69 350,63 484,64 371,86 634,24
2013 351,91 404,78 387,16 367,87 346,21 464,46 409,66 680,83

TOTAL GENERAL
(I + II + III) 2012 2504,20 2463,99 2721,31 2457,57 2986,67 2898,47 2750,98 3427,55
2013 2606,36 2490,51 2683,34 2607,23 2945,55 2975,81 3015,74 3653,70
1)
Inclusiv contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiarii de prestaii sociale


136
TABELUL 22.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII, DUP MRIMEA GOSPODRIEI

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii formate din:
Anii
Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

I. CHELTUIELI TOTALE
(A + B) 2012 780,92 1091,14 976,27 866,83 699,99 595,44 483,20
2013 811,26 1099,80 1028,00 908,64 730,90 597,96 484,27

A. Cheltuieli bneti
1)

(1+2+3+4+5+6) 2012 646,10 908,88 822,78 751,15 578,98 458,67 335,49
2013 679,25 926,29 866,94 798,08 613,68 468,34 341,08

1. Cheltuieli de consum
(a+b+c) 2012 482,90 742,88 623,30 540,58 423,24 346,87 263,74
2013 504,56 759,57 645,89 571,36 446,45 354,58 269,98

a) cheltuieli pentru alimente
i buturi consumate 2012 174,80 281,00 220,64 190,23 151,31 129,02 109,57
2013 182,78 285,94 228,07 197,30 163,69 133,84 112,21
- cumprarea produselor
alimentare 2012 169,57 270,68 215,63 183,12 146,95 125,07 107,57
2013 176,42 278,39 221,63 191,16 153,97 130,80 110,52
- cheltuieli n uniti de
alimentaie public 2012 5,23 10,32 5,01 7,11 4,36 3,95 2,00
2013 6,36 7,55 6,44 6,14 9,72 3,04 1,69
b) cheltuieli pentru
cumprarea mrfurilor
nealimentare 2012 167,60 220,66 218,84 188,27 148,19 128,82 93,59
2013 173,48 224,16 222,84 202,82 153,36 125,64 95,65
c) cheltuieli pentru plata
serviciilor 2012 140,50 241,22 183,82 162,08 123,74 89,03 60,58
2013 148,30 249,47 194,98 171,24 129,40 95,10 62,12

2. Cheltuieli pentru alimente
i buturi neconsumate
(rmase n stoc, date n
prelucrare, date la
animale etc.) 2012 15,37 28,11 23,00 16,66 11,15 10,95 7,02
2013 16,68 29,90 23,75 17,84 13,36 10,29 9,26

3. Cheltuieli pentru investiii 2012 3,59 1,67 4,61 3,03 4,38 4,10 1,76
2013 4,59 3,44 7,74 5,21 4,02 1,35 3,54

4. Cheltuieli de producie 2012 7,42 9,70 11,38 5,41 5,09 7,16 9,43
2013 8,69 9,97 12,28 6,84 7,55 10,45 6,58
din care:
- cumprri de produse
pentru hrana animalelor i
psrilor de curte 2012 2,38 2,84 2,88 1,79 2,17 2,63 2,73
2013 2,72 2,79 3,07 2,08 2,58 3,50 3,00
- cumprri de animale
pentru carne i blan,
psri de curte 2012 0,31 0,28 0,51 0,18 0,22 0,61 0,16
2013 0,35 0,17 0,61 0,22 0,27 0,71 0,11
- cumprri de produse
pentru nsmnat 2012 1,19 1,25 1,77 0,75 0,72 1,06 2,38
2013 1,45 1,72 2,02 1,25 1,14 1,79 1,08
- plata muncii pentru
producia gospodriei 2012 3,01 4,91 5,56 2,07 1,62 2,43 3,49
2013 3,67 4,75 5,95 2,79 3,05 4,08 2,03

137
TABELUL 22.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII, DUP MRIMEA GOSPODRIEI (continuare)

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii formate din:
Anii
Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

5. Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe 2012 127,57 112,12 143,76 177,58 127,95 84,54 47,20
2013 134,47 109,09 156,43 187,62 135,72 85,52 46,24
din care:
- impozite pe salarii 2012 48,20 40,14 51,79 69,77 49,25 31,00 16,54
2013 52,01 39,62 58,69 75,04 53,18 31,94 16,73
- impozite pe pensii 2012 2,30 4,65 6,21 1,80 0,90 0,64 0,54
2013 2,54 5,84 6,61 2,06 0,89 0,74 0,69
- impozite pe activiti
neagricole independente 2012 0,11 0,04 0,10 0,13 0,19 0,03 0,05
2013 0,17 0,02 0,46 0,03 0,20 0,12 **)
- contribuii de asigurri
sociale 2012 44,48 34,65 45,97 63,08 46,54 30,98 17,33
2013 47,04 34,22 50,99 66,64 49,19 31,15 17,16
- contribuii pentru ajutorul de
omaj 2012 2,28 1,80 2,33 3,26 2,38 1,55 0,91
2013 2,39 1,77 2,64 3,33 2,49 1,59 0,87
- contribuii pentru asigurri
de sntate 2012 26,72 25,96 32,32 35,49 25,90 17,88 10,33
2013 27,11 23,04 32,27 36,98 27,16 17,31 9,70

6. Alte cheltuieli bneti 2012 9,25 14,40 16,73 7,89 7,17 5,05 6,34
2013 10,26 14,32 20,85 9,21 6,58 6,15 5,48
B. Contravaloarea
consumului
de produse
agroalimentare
din resurse proprii 2012 134,82 182,26 153,49 115,68 121,01 136,77 147,71
2013 132,01 173,51 161,06 110,56 117,22 129,62 143,19
din care:
- pentru consumul uman 2012 78,70 116,92 90,49 70,51 71,29 76,57 74,43
2013 80,07 120,77 92,95 72,63 73,38 73,36 73,78

- produse alimentare 2012 78,67 116,81 90,44 70,48 71,29 76,57 74,43
2013 80,05 120,74 92,95 72,63 73,31 73,36 73,78
- produse nealimentare 2012 0,03 0,11 0,05 0,03 **) - **)
2013 0,02 0,03 **) **) 0,07 **) -
II. MPRUMUTURI I
CREDITE RESTITUITE,
SUME DEPUSE LA
C.E.C. BANK, ALTE
BNCI I INSTITUII
SIMILARE 2012 35,30 25,39 44,04 47,48 33,24 23,39 17,49
2013 37,33 29,82 47,46 50,27 35,85 22,67 15,87
din care:
- depuneri la CEC Bank, alte
bnci i instituii similare 2012 5,28 5,32 9,92 6,27 2,49 2,66 4,52
2013 7,36 12,09 12,99 8,85 4,33 3,79 2,83
- mprumuturi i credite
restituite 2012 17,36 12,18 19,69 23,17 17,44 12,01 9,46
2013 17,88 10,92 19,11 23,83 19,19 13,89 8,07

III. SOLD N NUMERAR LA
SFRITUL PERIOADEI 2012 142,06 195,05 202,03 159,78 117,13 102,06 73,67
2013 148,29 204,38 216,20 172,96 126,00 88,43 64,70

TOTAL GENERAL (I + II + III) 2012 958,28 1311,58 1222,34 1074,09 850,36 720,89 574,36
2013 996,88 1334,00 1291,66 1131,87 892,75 709,06 564,84

1)
Inclusiv contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiarii de prestaii sociale


138
TABELUL 23.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII, DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii cu:
Anii
Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli
I. CHELTUIELI TOTALE
(A + B) 2012 780,92 843,98 677,25 797,33 637,73 453,20 342,40
2013 811,26 879,85 699,35 830,27 667,64 423,69 332,76

A. Cheltuieli bneti
1)

(1+2+3+4+5+6) 2012 646,10 696,49 563,26 696,99 515,58 310,10 215,68
2013 679,25 731,99 593,22 733,24 554,69 306,20 215,81

1. Cheltuieli de consum
(a+b+c) 2012 482,90 526,16 411,77 499,62 380,93 247,15 178,38
2013 504,56 548,02 433,67 524,43 409,86 247,48 182,84
a) cheltuieli pentru
alimente i buturi
consumate 2012 174,80 187,16 154,47 178,82 144,27 110,06 97,43
2013 182,78 195,07 162,72 183,90 159,47 117,24 94,32
- cumprarea produselor
alimentare 2012 169,57 181,79 149,47 172,12 140,20 107,54 96,03
2013 176,42 189,37 155,29 177,66 148,36 114,09 92,90
- cheltuieli n uniti de
alimentaie public 2012 5,23 5,37 5,00 6,70 4,07 2,52 1,40
2013 6,36 5,70 7,43 6,24 11,11 3,15 1,42
b) cheltuieli pentru
cumprarea mrfurilor
nealimentare 2012 167,60 185,52 138,13 170,28 127,03 78,89 50,23
2013 173,48 190,42 145,86 180,35 137,39 72,53 50,89
c) cheltuieli pentru plata
serviciilor 2012 140,50 153,48 119,17 150,52 109,63 58,20 30,72
2013 148,30 162,53 125,09 160,18 113,00 57,71 37,63

2. Cheltuieli pentru
alimente i buturi
neconsumate (rmase
n stoc, date n
prelucrare, date la
animale etc.) 2012 15,37 17,71 11,53 14,12 10,49 6,59 5,59
2013 16,68 19,21 12,55 15,33 11,47 7,53 5,87

3. Cheltuieli pentru
investiii 2012 3,59 3,71 3,38 3,25 3,59 5,08 0,87
2013 4,59 5,94 2,39 2,74 2,89 0,12 0,26

4. Cheltuieli de producie 2012 7,42 9,03 4,79 4,21 4,83 4,29 9,36
2013 8,69 10,75 5,33 4,40 6,16 8,39 3,00
din care:
- cumprri de produse
pentru hrana animalelor
i psrilor de curte 2012 2,38 2,69 1,86 2,07 1,90 1,20 1,07
2013 2,72 3,23 1,90 1,59 2,24 2,37 1,54
- cumprri de animale
pentru carne i blan,
psri de curte 2012 0,31 0,45 0,10 0,03 0,22 - -
2013 0,35 0,41 0,27 0,07 0,09 2,18 -
- cumprri de produse
pentru nsmnat 2012 1,19 1,36 0,91 0,44 0,80 0,59 5,35
2013 1,45 1,89 0,72 0,66 0,87 0,66 0,45

- plata muncii pentru
producia gospodriei 2012 3,01 3,88 1,58 1,29 1,67 2,43 2,03
2013 3,67 4,61 2,13 1,83 2,55 3,00 0,74139
TABELUL 23.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII, DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI (continuare)

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii cu:
Anii
Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli
5. Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe 2012 127,57 128,12 126,66 169,88 110,92 41,09 21,19
2013 134,47 134,62 134,22 179,70 120,82 37,93 20,85
din care:
- impozite pe salarii 2012 48,20 47,14 49,94 68,07 42,96 14,68 7,01
2013 52,01 51,07 53,55 72,68 47,60 13,33 7,18
- impozite pe pensii 2012 2,30 3,56 0,23 0,38 0,10 0,01 0,12
2013 2,54 3,94 0,26 0,39 0,17 0,12 -
- impozite pe activiti
neagricole independente 2012 0,11 0,12 0,09 0,12 0,10 - -
2013 0,17 0,19 0,12 0,02 0,30 - -
- contribuii de asigurri
sociale 2012 44,48 43,27 46,46 61,72 41,17 15,85 8,31
2013 47,04 45,74 49,15 65,38 44,44 14,87 8,21
- contribuii pentru
ajutorul de omaj 2012 2,28 2,22 2,38 3,18 2,09 0,80 0,40
2013 2,39 2,33 2,48 3,27 2,25 0,78 0,44
- contribuii pentru
asigurri de sntate 2012 26,72 27,78 24,98 33,27 22,03 8,53 4,46
2013 27,11 27,58 26,34 35,00 23,87 7,96 4,326. Alte cheltuieli bneti 2012 9,25 11,76 5,13 5,91 4,82 5,90 0,29
2013 10,26 13,45 5,06 6,64 3,49 4,75 2,99
B. Contravaloarea
consumului
de produse
agroalimentare
din resurse proprii 2012 134,82 147,49 113,99 100,34 122,15 143,10 126,72
2013 132,01 147,86 106,13 97,03 112,95 117,49 116,95
din care:
- pentru consumul uman 2012 78,70 84,31 69,45 66,09 72,84 75,59 66,19
2013 80,07 86,10 70,23 67,60 74,00 69,60 68,83

- produse alimentare 2012 78,67 84,29 69,42 66,03 72,84 75,59 66,19
2013 80,05 86,07 70,23 67,60 74,00 69,60 68,83
- produse nealimentare 2012 0,03 0,02 0,03 0,06 **) - -
2013 0,02 0,03 **) **) **) **) -II. MPRUMUTURI I
CREDITE RESTITUITE,
SUME DEPUSE LA
C.E.C. BANK, ALTE
BNCI I INSTITUII
SIMILARE 2012 35,30 37,56 31,57 40,20 28,99 11,74 11,03
2013 37,33 38,60 35,27 46,24 33,45 9,40 3,68
din care:
- depuneri la CEC Bank, alte
bnci i instituii similare 2012 5,28 7,39 1,82 2,28 1,04 0,09 5,18
2013 7,36 9,34 4,12 5,65 3,66 1,17 -
- mprumuturi i credite
restituite 2012 17,36 17,43 17,24 21,04 16,93 8,08 4,21
2013 17,88 18,05 17,60 22,84 16,83 5,04 2,31
III. SOLD N NUMERAR
LA SFRITUL
PERIOADEI 2012 142,06 161,61 109,94 135,83 102,97 58,34 33,51
2013 148,29 168,59 115,19 146,89 106,31 54,22 25,13
TOTAL GENERAL
(I + II + III) 2012 958,28 1043,15 818,76 973,36 769,69 523,28 386,94
2013 996,88 1087,04 849,81 1023,40 807,40 487,31 361,57
1)
Inclusiv contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiarii de prestaii sociale


140
TABELUL 24.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
nivelul de instruire:

Anii
Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

I. CHELTUIELI TOTALE (A + B) 2012 2244,47 1463,40 2182,19 3482,22
2013 2317,40 1477,08 2237,92 3688,01

A. Cheltuieli bneti
2)

(1+2+3+4+5+6) 2012 1856,98 983,54 1776,95 3305,53
2013 1940,32 1009,50 1840,40 3531,96

1. Cheltuieli de consum (a+b+c) 2012 1387,90 817,45 1348,02 2257,10
2013 1441,32 840,71 1389,01 2393,13

a) cheltuieli pentru alimente
i buturi consumate 2012 502,39 335,81 499,77 700,20
2013 522,12 346,28 513,14 761,61

- cumprarea produselor alimentare 2012 487,36 331,15 488,04 653,39
2013 503,96 340,91 500,38 696,70

- cheltuieli n uniti de
alimentaie public 2012 15,03 4,66 11,73 46,81
2013 18,16 5,37 12,76 64,91

b) cheltuieli pentru cumprarea
mrfurilor nealimentare 2012 481,69 300,17 462,51 798,52
2013 495,58 308,36 472,74 832,67

c) cheltuieli pentru plata serviciilor 2012 403,82 181,47 385,74 758,38
2013 423,62 186,07 403,13 798,85

2. Cheltuieli pentru alimente i buturi
neconsumate (rmase n stoc, date
n prelucrare, date la animale etc.) 2012 44,18 31,78 43,99 58,83
2013 47,65 33,83 46,77 67,53

3. Cheltuieli pentru investiii 2012 10,31 2,56 9,30 25,03
2013 13,11 5,95 11,53 30,36

4. Cheltuieli de producie 2012 21,34 38,36 21,20 3,67
2013 24,81 34,36 26,21 6,24
din care:
- cumprri de produse pentru hrana
animalelor i psrilor de curte 2012 6,84 11,89 6,78 1,66
2013 7,78 9,21 8,55 1,52

- cumprri de animale pentru carne
i blan, psri de curte 2012 0,90 2,11 0,82 0,14
2013 1,01 1,42 1,08 0,11

- cumprri de produse
pentru nsmnat 2012 3,42 4,11 3,82 0,16
2013 4,13 5,40 4,36 1,41

- plata muncii pentru
producia gospodriei 2012 8,65 17,99 8,21 1,18
2013 10,47 16,31 10,70 2,96

141
TABELUL 24.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
nivelul de instruire:


Anii
Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

5. Impozite, contribuii, cotizaii, taxe 2012 366,64 78,08 329,74 910,14
2013 384,12 75,11 340,16 979,21
din care:
- impozite pe salarii 2012 138,53 25,63 121,43 367,63
2013 148,58 24,74 128,61 401,65

- impozite pe pensii 2012 6,62 0,83 4,67 25,01
2013 7,27 1,21 5,26 26,00
- impozite pe activiti
neagricole independente 2012 0,33 0,01 0,18 1,57
2013 0,47 - 0,32 1,94

- contribuii de asigurri sociale 2012 127,83 27,22 116,87 305,51
2013 134,36 25,75 121,10 329,96

- contribuii pentru ajutorul de omaj 2012 6,55 1,36 5,94 15,97
2013 6,82 1,28 6,14 16,85

- contribuii pentru asigurri de sntate 2012 76,80 17,33 70,39 181,38
2013 77,43 15,41 69,54 191,11

6. Alte cheltuieli bneti 2012 26,61 15,31 24,70 50,76
2013 29,31 19,54 26,72 55,49

B. Contravaloarea consumului
de produse agroalimentare
din resurse proprii 2012 387,49 479,86 405,24 176,69
2013 377,08 467,58 397,52 156,05
din care:
- pentru consumul uman 2012 226,16 245,26 235,16 149,53
2013 228,72 258,36 237,45 143,77

- produse alimentare 2012 226,09 245,10 235,09 149,53
2013 228,66 258,32 237,38 143,77

- produse nealimentare 2012 0,07 0,16 0,07 -
2013 0,06 0,04 0,07 **)

II. MPRUMUTURI I CREDITE
RESTITUITE, SUME
DEPUSE LA C.E.C.
BANK, ALTE BNCI I
INSTITUII SIMILARE 2012 101,44 34,87 89,72 246,75
2013 106,64 28,31 91,49 282,27
din care:
- depuneri la CEC Bank, alte bnci
i instituii similare 2012 15,18 7,13 12,39 41,32
2013 21,01 6,84 17,13 59,83
- mprumuturi i credite restituite 2012 49,88 20,48 47,37 97,54
2013 51,07 15,77 46,72 114,92

III. SOLD N NUMERAR LA
SFRITUL PERIOADEI 2012 408,31 243,93 382,30 748,89
2013 423,62 249,31 384,83 845,73


TOTAL GENERAL (I + II + III) 2012 2754,22 1742,20 2654,21 4477,86
2013 2847,66 1754,70 2714,24 4816,01

1)
Inclusiv fr coal absolvit

2)
Inclusiv contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiarii de prestaii sociale


142
TABELUL 25.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII, DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
vrsta capului gospodriei:
Anii
Total
gospodrii
15 24
ani
25 34
ani
35 49
ani
50 64
ani
65 ani i
peste

I. CHELTUIELI TOTALE (A + B) 2012 2244,47 1846,25 2405,53 2614,34 2350,81 1721,15
2013 2317,40 1996,80 2473,89 2695,63 2493,92 1723,31

A. Cheltuieli bneti
1)

(1+2+3+4+5+6) 2012 1856,98 1663,20 2120,30 2210,82 1962,52 1302,23
2013 1940,32 1853,02 2234,23 2305,84 2080,05 1338,11

1. Cheltuieli de consum (a+b+c) 2012 1387,90 1346,27 1526,54 1586,72 1451,10 1073,30
2013 1441,32 1431,51 1628,37 1636,65 1531,55 1090,99

a) cheltuieli pentru alimente
i buturi consumate 2012 502,39 410,00 536,29 579,26 521,72 396,73
2013 522,12 447,91 589,62 596,23 545,29 404,45
- cumprarea produselor
alimentare 2012 487,36 382,53 503,08 560,30 508,68 391,11
2013 503,96 419,07 535,29 575,62 530,41 398,93
- cheltuieli n uniti de
alimentaie public 2012 15,03 27,47 33,21 18,96 13,04 5,62
2013 18,16 28,84 54,33 20,61 14,88 5,52

b) cheltuieli pentru cumprarea
mrfurilor nealimentare 2012 481,69 343,27 527,26 531,88 511,59 388,04
2013 495,58 374,64 535,48 560,59 529,12 387,67

c) cheltuieli pentru plata serviciilor 2012 403,82 593,00 462,99 475,58 417,79 288,53
2013 423,62 608,96 503,27 479,83 457,14 298,87

2. Cheltuieli pentru
alimente i buturi
neconsumate (rmase n
stoc, date n prelucrare,
date la animale etc.) 2012 44,18 20,93 37,09 46,60 48,71 40,67
2013 47,65 28,64 41,43 48,68 52,41 44,63

3. Cheltuieli pentru investiii 2012 10,31 - 14,25 12,84 10,77 6,18
2013 13,11 - 6,23 14,11 20,74 7,17

4. Cheltuieli de producie 2012 21,34 4,71 8,05 17,15 20,60 32,08
2013 24,81 1,82 7,11 20,38 26,82 34,30
din care:
- cumprri de produse
pentru hrana animalelor i
psrilor de curte 2012 6,84 3,88 2,58 5,73 8,85 7,58
2013 7,78 1,61 3,18 6,89 8,34 9,97

- cumprri de animale
pentru carne i blan,
psri de curte 2012 0,90 - 0,15 0,37 1,25 1,40
2013 1,01 - 0,26 1,01 0,85 1,48

- cumprri de produse
pentru nsmnat 2012 3,42 0,32 0,41 3,56 2,95 5,08
2013 4,13 - 0,92 2,89 5,35 5,39

- plata muncii pentru
producia gospodriei 2012 8,65 0,51 3,62 6,12 6,29 15,90
2013 10,47 - 2,31 8,31 10,94 15,42
143
TABELUL 25.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII, DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
vrsta capului gospodriei:
Anii
Total
gospodrii
15 24
ani
25 34
ani
35 49
ani
50 64
ani
65 ani i
peste

5. Impozite, contribuii, cotizaii, taxe 2012 366,64 288,79 519,79 521,98 401,84 119,75
2013 384,12 369,90 537,39 558,74 416,25 126,84
din care:
- impozite pe salarii 2012 138,53 115,01 211,14 207,09 150,66 30,76
2013 148,58 150,47 220,28 224,92 159,41 37,46

- impozite pe pensii 2012 6,62 2,69 0,16 0,57 8,99 12,72
2013 7,27 0,08 0,08 0,91 9,51 13,94

- impozite pe activiti
neagricole independente 2012 0,33 0,01 0,19 0,29 0,69 0,04
2013 0,47 - - 1,07 0,36 0,21

- contribuii de asigurri sociale 2012 127,83 104,75 188,26 191,37 139,06 30,74
2013 134,36 133,73 195,28 203,23 144,80 34,87

- contribuii pentru ajutorul de omaj 2012 6,55 5,31 9,66 9,75 7,17 1,58
2013 6,82 7,14 9,82 10,29 7,36 1,81

- contribuii pentru asigurri de
sntate 2012 76,80 56,35 100,85 102,88 84,61 34,26
2013 77,43 74,30 104,40 109,34 84,00 30,10

6. Alte cheltuieli bneti 2012 26,61 2,50 14,58 25,53 29,50 30,25
2013 29,31 21,15 13,70 27,28 32,28 34,18

B. Contravaloarea consumului
de produse agroalimentare
din resurse proprii 2012 387,49 183,05 285,23 403,52 388,29 418,92
2013 377,08 143,78 239,66 389,79 413,87 385,20
din care:
- pentru consumul uman 2012 226,16 153,48 193,46 245,32 227,90 221,19
2013 228,72 125,01 184,74 251,61 234,19 220,82

- produse alimentare 2012 226,09 153,48 193,29 245,25 227,85 221,13
2013 228,66 125,01 184,74 251,43 234,18 220,80

- produse nealimentare 2012 0,07 - 0,17 0,07 0,05 0,06
2013 0,06 - - 0,18 0,01 0,02
II. MPRUMUTURI I CREDITE
RESTITUITE, SUME
DEPUSE LA C.E.C.
BANK, ALTE BNCI I
INSTITUII SIMILARE 2012 101,44 69,08 129,26 118,17 116,43 59,43
2013 106,64 51,72 143,51 137,19 114,75 57,16
din care:
- depuneri la CEC Bank, alte bnci
i instituii similare 2012 15,18 4,57 7,83 9,86 17,88 20,84
2013 21,01 0,82 12,55 23,14 24,14 19,51

- mprumuturi i credite restituite 2012 49,88 23,28 61,14 61,27 57,86 26,83
2013 51,07 44,62 65,81 63,99 58,11 26,13

III. SOLD N NUMERAR LA
SFRITUL PERIOADEI 2012 408,31 253,38 430,87 422,25 451,14 346,18
2013 423,62 322,08 436,41 462,03 439,07 369,41

TOTAL GENERAL (I + II + III) 2012 2754,22 2168,71 2965,66 3154,76 2918,38 2126,76
2013 2847,66 2370,60 3053,81 3294,85 3047,74 2149,88

1)
Inclusiv contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiarii de prestaii sociale


144
TABELUL 26.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII I DECILE, N ANUL 2013Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5

I. CHELTUIELI TOTALE (A + B) 1435,57 1590,37 1819,81 1901,46 1994,61

A. Cheltuieli bneti
1)

(1+2+3+4+5+6) 855,39 1064,77 1247,28 1460,45 1627,64

1. Cheltuieli de consum (a+b+c) 774,11 915,39 1021,68 1159,61 1284,23
a) cheltuieli pentru alimente
i buturi consumate 374,89 405,96 409,41 456,74 477,64
- cumprarea produselor alimentare 370,04 401,11 403,63 449,60 468,88
- cheltuieli n uniti de alimentaie
public 4,85 4,85 5,78 7,14 8,76
b) cheltuieli pentru cumprarea
mrfurilor nealimentare 230,49 280,33 342,10 391,25 439,24
c) cheltuieli pentru plata serviciilor 168,73 229,10 270,17 311,62 367,35
2. Cheltuieli pentru alimente i buturi
neconsumate (rmase n stoc, date
n prelucrare, date la animale etc.) 26,25 30,78 36,78 39,29 42,20
3. Cheltuieli pentru investiii 14,84 0,88 8,87 9,62 2,83
4. Cheltuieli de producie 14,48 25,82 31,54 32,18 31,32
din care:
- cumprri de produse pentru hrana
animalelor i psrilor de curte 5,28 12,24 8,35 11,33 8,62
- cumprri de animale pentru
carne i blan, psri de curte 0,06 0,82 0,70 1,08 2,72
- cumprri de produse pentru
nsmnat 2,50 3,52 4,83 5,47 4,46
- plata muncii pentru producia
gospodriei 5,28 8,22 16,01 12,49 14,48
5. Impozite, contribuii, cotizaii, taxe 21,20 83,17 134,73 202,50 243,86
din care:
- impozite pe salarii 4,98 24,96 44,68 71,07 86,44
- impozite pe pensii 0,09 0,37 0,83 1,41 2,93
- impozite pe activiti neagricole
independente - 0,01 0,03 0,50 0,08
- contribuii de asigurri sociale 8,64 33,40 50,80 75,37 89,34
- contribuii pentru ajutorul de omaj 0,44 1,69 2,65 3,83 4,52
- contribuii pentru asigurri de
sntate 4,69 18,34 28,84 42,19 50,59
6. Alte cheltuieli bneti 4,51 8,73 13,68 17,25 23,20

B. Contravaloarea consumului de
produse agroalimentare
din resurse proprii 580,18 525,60 572,53 441,01 366,97
din care:
- pentru consumul uman 354,16 296,10 283,42 254,01 227,63
- produse alimentare 354,15 296,09 282,92 254,01 227,57
- produse nealimentare 0,01 0,01 0,50 **) 0,06

II. MPRUMUTURI I CREDITE RESTITUITE,
SUME DEPUSE LA C.E.C. BANK, ALTE
BNCI I INSTITUII SIMILARE 10,56 18,90 35,59 49,13 69,63
din care:
- depuneri la CEC Bank, alte banci
i instituii similare 0,05 1,00 2,64 7,77 7,32
- mprumuturi i credite restituite 8,97 12,85 21,83 27,91 47,04

III. SOLD N NUMERAR LA
SFRITUL PERIOADEI 185,19 182,92 241,56 263,53 309,35

TOTAL GENERAL (I + II + III) 1631,32 1792,19 2096,96 2214,12 2373,59

1)
Inclusiv contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiarii de prestaii sociale


145


- medii lunare pe o gospodrie, lei -
Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 102113,91 2385,28 2635,80 3061,52 4234,49 I. CHELTUIELI TOTALE (A + B)

A. Cheltuieli bneti
1)

1789,36 2104,72 2399,21 2845,54 4007,42 (1+2+3+4+5+6)

1384,17 1578,18 1726,18 1974,41 2594,45 1. Cheltuieli de consum (a+b+c)
a) cheltuieli pentru alimente
509,28 563,49 598,65 641,75 783,14 i buturi consumate
497,49 551,96 582,25 620,97 693,52 - cumprarea produselor alimentare
- cheltuieli n uniti de alimentaie
11,79 11,53 16,40 20,78 89,62 public
b) cheltuieli pentru cumprarea
461,04 535,27 595,86 719,22 960,72 mrfurilor nealimentare
413,85 479,42 531,67 613,44 850,59 c) cheltuieli pentru plata serviciilor
2. Cheltuieli pentru alimente i buturi
neconsumate (rmase n stoc, date
47,63 52,36 60,42 67,25 73,48 n prelucrare, date la animale etc.)
6,35 7,55 10,53 15,21 54,36 3. Cheltuieli pentru investiii
28,49 22,07 22,98 16,26 23,05 4. Cheltuieli de producie
din care:
- cumprri de produse pentru hrana
9,68 6,53 6,62 4,29 4,88 animalelor i psrilor de curte
- cumprri de animale pentru
1,07 0,95 1,36 0,77 0,57 carne i blan, psri de curte
- cumprri de produse pentru
4,56 4,27 5,21 2,74 3,77 nsmnat
- plata muncii pentru producia
12,18 8,57 8,02 7,06 12,40 gospodriei
295,06 414,07 534,17 720,91 1191,02 5. Impozite, contribuii, cotizaii, taxe
din care:
109,09 156,55 205,94 284,80 497,11 - impozite pe salarii
3,27 5,76 10,72 18,36 28,89 - impozite pe pensii
- impozite pe activiti neagricole
0,22 0,01 0,53 0,29 3,08 independente
106,65 148,34 186,36 247,55 396,98 - contribuii de asigurri sociale
5,47 7,40 9,43 12,38 20,39 - contribuii pentru ajutorul de omaj
- contribuii pentru asigurri de
60,99 86,09 109,24 144,35 228,91 sntate
27,66 30,49 44,93 51,50 71,06 6. Alte cheltuieli bneti

B. Contravaloarea consumului de
produse agroalimentare
324,55 280,56 236,59 215,98 227,07 din resurse proprii
din care:
208,50 187,00 175,44 159,06 141,99 - pentru consumul uman
208,50 187,00 175,44 159,06 141,99 - produse alimentare
- **) **) **) - - produse nealimentare

II. MPRUMUTURI I CREDITE RESTITUITE,
SUME DEPUSE LA C.E.C. BANK, ALTE
71,32 106,47 153,02 201,33 350,29 BNCI I INSTITUII SIMILARE
din care:
- depuneri la CEC Bank, alte banci
8,85 14,40 25,72 43,15 99,16 i instituii similare
39,54 57,41 80,10 87,15 127,90 - mprumuturi i credite restituite

III. SOLD N NUMERAR LA
338,17 424,56 510,18 621,20 1159,13 SFRITUL PERIOADEI

2523,40 2916,31 3299,00 3884,05 5743,91 TOTAL GENERAL (I + II + III)

1)
Inclusiv contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiarii de prestaii sociale


146
TABELUL 27.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII, DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
sexul capului gospodriei:Anii
Total
gospodrii
Masculin Feminin

I. CHELTUIELI TOTALE (A + B) 2012 2244,47 2452,78 1658,98
2013 2317,40 2531,06 1740,64

A. Cheltuieli bneti
1)

(1+2+3+4+5+6) 2012 1856,98 2027,35 1378,13
2013 1940,32 2115,71 1466,87

1. Cheltuieli de consum (a+b+c) 2012 1387,90 1495,62 1085,13
2013 1441,32 1553,89 1137,45

a) cheltuieli pentru alimente
i buturi consumate 2012 502,39 538,52 400,82
2013 522,12 560,97 417,22

- cumprarea produselor
alimentare 2012 487,36 521,09 392,57
2013 503,96 539,94 406,84

- cheltuieli n uniti de
alimentaie public 2012 15,03 17,43 8,25
2013 18,16 21,03 10,38

b) cheltuieli pentru cumprarea
mrfurilor nealimentare 2012 481,69 527,35 353,34
2013 495,58 544,76 362,82

c) cheltuieli pentru plata serviciilor 2012 403,82 429,75 330,97
2013 423,62 448,16 357,41

2. Cheltuieli pentru alimente i buturi
neconsumate (rmase n stoc, date
n prelucrare, date la animale etc.) 2012 44,18 46,94 36,42
2013 47,65 50,71 39,37

3. Cheltuieli pentru investiii 2012 10,31 12,66 3,71
2013 13,11 14,68 8,85

4. Cheltuieli de producie 2012 21,34 24,17 13,42
2013 24,81 28,13 15,88
din care:
- cumprri de produse pentru
hrana animalelor i psrilor de curte 2012 6,84 7,76 4,25
2013 7,78 8,92 4,71

- cumprri de animale pentru
carne i blan, psri de curte 2012 0,90 0,88 0,98
2013 1,01 1,22 0,44

- cumprri de produse pentru
nsmnat 2012 3,42 3,77 2,44
2013 4,13 4,56 3,00

- plata muncii pentru producia
gospodriei 2012 8,65 10,11 4,54
2013 10,47 11,76 7,00

147
TABELUL 27.
CHELTUIELI I ALTE IEIRI DE BANI, PE DESTINAII, DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
sexul capului gospodriei:Anii
Total
gospodrii
Masculin Feminin

5. Impozite, contribuii, cotizaii, taxe 2012 366,64 417,62 223,35
2013 384,12 434,69 247,64
din care:
- impozite pe salarii 2012 138,53 158,18 83,27
2013 148,58 168,14 95,79

- impozite pe pensii 2012 6,62 7,75 3,41
2013 7,27 8,53 3,86

- impozite pe activiti neagricole
independente 2012 0,33 0,42 0,07
2013 0,47 0,55 0,27

- contribuii de asigurri sociale 2012 127,83 145,61 77,84
2013 134,36 152,22 86,14

- contribuii pentru ajutorul de omaj 2012 6,55 7,47 3,96
2013 6,82 7,71 4,43

- contribuii pentru asigurri de sntate 2012 76,80 87,16 47,68
2013 77,43 87,53 50,18

6. Alte cheltuieli bneti 2012 26,61 30,34 16,10
2013 29,31 33,61 17,68

B. Contravaloarea consumului de
produse agroalimentare din
resurse proprii 2012 387,49 425,43 280,85
2013 377,08 415,35 273,77
din care:
- pentru consumul uman 2012 226,16 243,92 176,27
2013 228,72 248,31 175,85

- produse alimentare 2012 226,09 243,85 176,19
2013 228,66 248,24 175,83

- produse nealimentare 2012 0,07 0,07 0,08
2013 0,06 0,07 0,02II. MPRUMUTURI I CREDITE RESTITUITE,
SUME DEPUSE LA C.E.C. BANK, ALTE
BNCI I INSTITUII SIMILARE 2012 101,44 114,90 63,62
2013 106,64 122,85 62,91
din care:
- depuneri la CEC Bank, alte bnci i
instituii similare 2012 15,18 17,62 8,32
2013 21,01 25,23 9,63

- mprumuturi i credite restituite 2012 49,88 53,76 38,98
2013 51,07 57,12 34,76III. SOLD N NUMERAR LA
SFRITUL PERIOADEI 2012 408,31 448,06 296,57
2013 423,62 459,00 328,10

TOTAL GENERAL (I + II + III) 2012 2754,22 3015,74 2019,17
2013 2847,66 3112,91 2131,65

1)
Inclusiv contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiarii de prestaii sociale


148
TABELUL 28.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE, N ANUL 2013


% din total: Cheltuieli
totale
din care, cheltuieli bneti pentru:

Cheltuieli
bneti
din care, pentru:
medii
lunare pe
persoan
- lei -

cheltuieli
de
consum
alimente
i
buturi
consu-
mate
cump-
rarea
mrfu-
rilor
neali-
mentare
plata
servi-
ciilor
cheltuieli
pentru
investiii
cheltuieli
de
producie
impozite,
contri-
buii,
cotizaii,
taxe
Contra-
valoarea
consu-
mului de
produse
agroali-
mentare
din
resurse
proprii

TOTAL 811,26 83,7 62,2 22,5 21,4 18,3 0,6 1,1 16,6 16,3

Statutul
ocupaional
al capului
gospodriei:
din care:
Salariat 991,78 91,6 61,9 21,7 21,0 19,2 0,5 0,4 26,0 8,4
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole 542,44 81,0 70,4 27,7 24,7 18,0 0,6 1,3 4,8 19,0
Agricultor 590,75 52,7 43,9 17,7 16,4 9,8 0,9 3,0 2,6 47,3
omer 505,95 85,2 70,3 28,8 19,0 22,5 0,3 0,5 11,6 14,8
Pensionar 773,20 80,3 65,0 23,7 22,9 18,4 0,6 1,7 8,6 19,7

URBAN 920,05 93,4 68,2 24,4 21,8 22,0 0,4 0,2 21,2 6,6

Statutul
ocupaional
al capului
gospodriei:
din care:
Salariat 1067,24 94,9 64,0 22,5 20,9 20,6 0,4 0,1 27,5 5,1
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole 584,37 89,4 78,1 30,1 25,0 23,0 0,2 0,2 7,0 10,6
Agricultor 550,05 70,3 58,2 23,1 20,2 14,9 - 3,1 6,3 29,7
omer 538,52 90,6 74,6 29,7 19,1 25,8 0,2 0,1 13,2 9,4
Pensionar 829,02 91,8 75,0 27,2 23,8 24,0 0,5 0,4 11,3 8,2

RURAL 679,90 67,9 52,4 19,4 20,7 12,3 0,8 2,5 9,0 32,1

Statutul
ocupaional
al capului
gospodriei:
din care:
Salariat 789,16 79,5 54,3 18,7 21,5 14,1 0,7 1,3 20,3 20,5
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole 509,56 73,5 63,4 25,5 24,5 13,4 0,9 2,3 2,9 26,5
Agricultor 594,09 51,4 42,8 17,3 16,1 9,4 1,0 3,0 2,3 48,6
omer 440,74 72,0 59,6 26,6 18,6 14,4 0,7 1,4 7,5 28,0
Pensionar 718,26 67,2 53,7 19,7 21,9 12,1 0,7 3,1 5,7 32,8
149
TABELUL 28.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE, N ANUL 2013 (continuare)


% din total: Cheltuieli
totale
din care, cheltuieli bneti pentru:

Cheltuieli
bneti
din care, pentru:medii
lunare pe
persoan
- lei -

cheltuieli
de
consum
alimente
i
buturi
consu-
mate
cump-
rarea
mrfu-
rilor
neali-
mentare
plata
servi-
ciilor
cheltuieli
pentru
investiii
cheltuieli
de
producie
impozite,
contri-
buii,
cotizaii,
taxe
Contra-
valoarea
consu-
mului de
produse
agroali-
mentare
din
resurse
proprii

REGIUNI

NORD-
EST 734,06 79,8 60,6 23,0 20,0 17,6 1,3 1,4 13,2 20,2
SUD-
EST 703,88 83,7 63,4 23,0 21,9 18,5 0,1 1,2 15,6 16,3
SUD-
MUNTENIA 756,28 80,5 59,2 21,0 21,4 16,8 0,8 1,4 15,2 19,5
SUD-
VEST
OLTENIA 739,42 79,0 57,3 19,8 21,2 16,3 0,7 2,5 14,8 21,0
VEST 898,21 86,3 65,6 25,8 21,9 17,9 0,3 0,7 17,1 13,7
NORD-
VEST 829,76 81,6 60,0 21,2 22,6 16,2 0,5 1,0 16,0 18,4
CENTRU 869,29 82,2 61,1 21,8 21,0 18,3 0,3 0,7 16,9 17,8
BUCURETI-
ILFOV 1059,89 96,3 70,0 24,7 21,5 23,8 0,3 *) 23,7 3,7

VRSTA
CAPULUI


15 24 ani 1004,56 92,8 71,7 22,4 18,8 30,5 - 0,1 18,5 7,2
25 34 ani 900,14 90,3 65,8 23,8 21,7 20,3 0,3 0,3 21,7 9,7
35 49 ani 773,63 85,5 60,7 22,1 20,8 17,8 0,5 0,8 20,7 14,5
50 64 ani 850,94 83,4 61,4 21,9 21,2 18,3 0,8 1,1 16,7 16,6
65 ani i
peste 767,38 77,6 63,3 23,5 22,5 17,3 0,4 2,0 7,4 22,4

MRIMEA
GOSPODRIEI

1 persoan 1099,80 84,2 69,1 26,0 20,4 22,7 0,3 0,9 9,9 15,8
2 persoane 1028,00 84,3 62,8 22,2 21,7 18,9 0,8 1,2 15,2 15,7
3 persoane 908,64 87,8 62,9 21,7 22,3 18,9 0,6 0,8 20,6 12,2
4 persoane 730,90 84,0 61,1 22,4 21,0 17,7 0,6 1,0 18,6 16,0
5 persoane 597,96 78,3 59,3 22,4 21,0 15,9 0,2 1,7 14,3 21,7
6 persoane i
mai multe 484,27 70,4 55,7 23,2 19,7 12,8 0,7 1,4 9,5 29,6

150
TABELUL 28.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE, N ANUL 2013 (continuare)


% din total: Cheltuieli
totale
din care, cheltuieli bneti pentru:

Cheltuieli
bneti
din care, pentru:medii
lunare pe
persoan
- lei -

cheltuieli
de
consum
alimente
i
buturi
consu-
mate
cump-
rarea
mrfu-
rilor
neali-
mentare
plata
servi-
ciilor
cheltuieli
pentru
investiii
cheltuieli
de
producie
impozite,
contri-
buii,
cotizaii,
taxe
Contra-
valoarea
consu-
mului de
produse
agroali-
mentare
din
resurse
proprii

NUMRUL
COPIILOR
SUB 18 ANI

Fr copii
sub 18 ani 879,85 83,2 62,3 22,2 21,6 18,5 0,7 1,2 15,3 16,8
Cu copii
sub 18 ani 699,35 84,8 62,0 23,3 20,8 17,9 0,3 0,8 19,2 15,2
- 1 copil 830,27 88,3 63,2 22,2 21,7 19,3 0,3 0,5 21,6 11,7
- 2 copii 667,64 83,1 61,4 23,9 20,6 16,9 0,4 0,9 18,1 16,9
- 3 copii 423,69 72,3 58,4 27,7 17,1 13,6 *) 2,0 9,0 27,7
- 4 copii i
mai muli 332,76 64,9 54,9 28,3 15,3 11,3 0,1 0,9 6,3 35,1

DECILE

D 1 346,51 59,6 53,9 26,1 16,1 11,7 1,0 1,0 1,5 40,4
D 2 476,83 67,0 57,6 25,5 17,7 14,4 0,1 1,6 5,2 33,0
D 3 610,98 68,5 56,1 22,5 18,8 14,8 0,5 1,7 7,4 31,5
D 4 654,80 76,8 61,0 24,0 20,6 16,4 0,5 1,7 10,6 23,2
D 5 717,29 81,6 64,4 24,0 22,0 18,4 0,1 1,6 12,2 18,4
D 6 810,99 84,6 65,5 24,1 21,8 19,6 0,3 1,3 14,0 15,4
D 7 900,16 88,2 66,2 23,6 22,5 20,1 0,3 0,9 17,4 11,8
D 8 1030,28 91,0 65,5 22,7 22,6 20,2 0,4 0,9 20,3 9,0
D 9 1268,56 92,9 64,5 21,0 23,5 20,0 0,5 0,5 23,5 7,1
D 10 1926,52 94,6 61,3 18,5 22,7 20,1 1,3 0,5 28,1 5,4

NIVELUL DE
INSTRUIRE
AL CAPULUI
GOSPODRIEI

Primar
1)
563,15 68,3 56,9 23,4 20,9 12,6 0,4 2,3 5,1 31,7
Secundar 763,42 82,2 62,1 22,9 21,2 18,0 0,5 1,2 15,2 17,8
Superior 1397,91 95,8 64,9 20,6 22,6 21,7 0,8 0,2 26,6 4,2

SEXUL
CAPULUI
GOSPODRIEI

Masculin 813,10 83,6 61,4 22,2 21,5 17,7 0,6 1,1 17,2 16,4
Feminin 804,08 84,3 65,3 24,0 20,8 20,5 0,5 0,9 14,2 15,7

1)
Inclusiv fr coal absolvit

151
TABELUL 29.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR BNETI, N ANUL 2013


din care, (%) cheltuieli bneti pentru:
din care, pentru:Cheltuieli
bneti


medii
lunare pe
persoan
- lei -
cheltuieli
de
consum
alimente
i buturi
consumate
cumprarea
mrfurilor
nealimentare
plata
serviciilor
cheltuieli
pentru
investiii
cheltuieli
de
producie
impozite,
contribuii,
cotizaii,
taxe

TOTAL 679,25 74,3 26,9 25,6 21,8 0,7 1,3 19,8

Statutul
ocupaional
al capului
gospodriei:
din care:
Salariat 908,48 67,6 23,6 23,0 21,0 0,5 0,4 28,4
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole 439,40 86,9 34,2 30,5 22,2 0,7 1,6 6,0
Agricultor 311,36 83,3 33,7 31,1 18,5 1,7 5,7 4,9
omer 431,04 82,5 33,8 22,3 26,4 0,4 0,6 13,6
Pensionar 620,78 81,0 29,5 28,5 23,0 0,8 2,1 10,8

URBAN 859,68 73,0 26,2 23,3 23,5 0,5 0,2 22,7

Statutul
ocupaional
al capului
gospodriei:
din care:
Salariat 1013,26 67,4 23,7 22,0 21,7 0,5 0,1 29,0
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole 522,45 87,3 33,7 27,9 25,7 0,2 0,3 7,9
Agricultor 386,42 82,9 33,0 28,7 21,2 - 4,4 9,0
omer 487,87 82,4 32,8 21,1 28,5 0,2 0,1 14,6
Pensionar 761,14 81,7 29,7 25,9 26,1 0,6 0,5 12,3

RURAL 461,41 77,2 28,6 30,5 18,1 1,1 3,6 13,2

Statutul
ocupaional
al capului
gospodriei:
din care:
Salariat 627,17 68,3 23,5 27,1 17,7 0,9 1,6 25,6
Lucrtor pe
cont propriu
n activiti
neagricole 374,28 86,4 34,7 33,4 18,3 1,3 3,1 3,9
Agricultor 305,22 83,4 33,8 31,3 18,3 1,9 5,8 4,4
omer 317,30 82,8 37,0 25,8 20,0 1,0 2,0 10,4
Pensionar 482,67 79,9 29,3 32,6 18,0 1,1 4,7 8,4

152
TABELUL 29.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR BNETI, N ANUL 2013 (continuare)


din care, (%) cheltuieli bneti pentru:
din care, pentru:Cheltuieli
bneti


medii
lunare pe
persoan
- lei -
cheltuieli
de
consum
alimente
i buturi
consumate
cumprarea
mrfurilor
nealimentare
plata
serviciilor
cheltuieli
pentru
investiii
cheltuieli
de
producie
impozite,
contribuii,
cotizaii,
taxe

REGIUNI

NORD-
EST 585,91 76,0 28,8 25,1 22,1 1,6 1,7 16,6
SUD-
EST 588,97 75,8 27,5 26,2 22,1 0,1 1,4 18,6
SUD-
MUNTENIA 608,57 73,5 26,1 26,5 20,9 1,0 1,8 18,9
SUD-
VEST
OLTENIA 584,31 72,5 25,0 26,9 20,6 0,9 3,1 18,7
VEST 775,18 76,0 29,9 25,4 20,7 0,4 0,8 19,8
NORD-
VEST 677,45 73,5 25,9 27,7 19,9 0,6 1,2 19,6
CENTRU 714,53 74,3 26,5 25,5 22,3 0,4 0,8 20,6
BUCURETI-
ILFOV 1020,55 72,7 25,7 22,3 24,7 0,3 *) 24,6

VRSTA
CAPULUI
GOSPODRIEI

15 24 ani 932,23 77,3 24,2 20,2 32,9 - 0,1 20,0
25 34 ani 812,94 72,9 26,4 24,0 22,5 0,3 0,3 24,1
35 49 ani 661,76 71,0 25,9 24,3 20,8 0,6 0,9 24,2
50 64 ani 709,73 73,6 26,2 25,4 22,0 1,0 1,3 20,0
65 ani i
peste 595,85 81,5 30,2 29,0 22,3 0,5 2,6 9,5

MRIMEA
GOSPODRIEI

1 persoan 926,29 82,0 30,9 24,2 26,9 0,4 1,1 11,8
2 persoane 866,94 74,5 26,3 25,7 22,5 0,9 1,4 18,0
3 persoane 798,08 71,6 24,7 25,4 21,5 0,7 0,9 23,5
4 persoane 613,68 72,7 26,6 25,0 21,1 0,7 1,2 22,1
5 persoane 468,34 75,7 28,6 26,8 20,3 0,3 2,2 18,3
6 persoane i
mai multe 341,08 79,2 32,9 28,1 18,2 1,0 1,9 13,6
153
TABELUL 29.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR BNETI, N ANUL 2013 (continuare)


din care, (%) cheltuieli bneti pentru:
din care, pentru:Cheltuieli
bneti


medii
lunare pe
persoan
- lei -
cheltuieli
de
consum
alimente
i buturi
consumate
cumprarea
mrfurilor
nealimentare
plata
serviciilor
cheltuieli
pentru
investiii
cheltuieli
de
producie
impozite,
contribuii,
cotizaii,
taxe

NUMRUL
COPIILOR
SUB 18 ANI

Fr copii
sub 18 ani 731,99 74,9 26,7 26,0 22,2 0,8 1,5 18,4
Cu copii
sub 18 ani 593,22 73,1 27,4 24,6 21,1 0,4 0,9 22,6
- 1 copil 733,24 71,5 25,1 24,6 21,8 0,4 0,6 24,5
- 2 copii 554,69 73,9 28,7 24,8 20,4 0,5 1,1 21,8
- 3 copii 306,20 80,8 38,3 23,7 18,8 *) 2,7 12,4
- 4 copii i
mai muli 215,81 84,7 43,7 23,6 17,4 0,1 1,4 9,7

DECILE

D 1 206,47 90,5 43,8 27,0 19,7 1,7 1,7 2,5
D 2 319,25 86,0 38,1 26,4 21,5 0,1 2,4 7,8
D 3 418,76 81,9 32,8 27,4 21,7 0,7 2,5 10,8
D 4 502,93 79,4 31,3 26,8 21,3 0,7 2,2 13,9
D 5 585,32 78,9 29,3 27,0 22,6 0,2 1,9 15,0
D 6 686,48 77,4 28,5 25,8 23,1 0,4 1,6 16,5
D 7 794,68 75,0 26,8 25,4 22,8 0,4 1,0 19,7
D 8 937,80 71,9 24,9 24,8 22,2 0,4 1,0 22,3
D 9 1179,07 69,4 22,5 25,3 21,6 0,5 0,6 25,3
D 10 1823,21 64,7 19,5 24,0 21,2 1,4 0,6 29,7

NIVELUL DE
INSTRUIRE
AL CAPULUI
GOSPODRIEI

Primar
1)
384,88 83,3 34,3 30,6 18,4 0,6 3,4 7,4
Secundar 627,81 75,5 27,9 25,7 21,9 0,6 1,4 18,5
Superior 1338,76 67,8 21,6 23,6 22,6 0,9 0,2 27,7

SEXUL
CAPULUI
GOSPODRIEI

Masculin 679,67 73,4 26,5 25,7 21,2 0,7 1,3 20,5
Feminin 677,61 77,5 28,4 24,7 24,4 0,6 1,1 16,9

1)
Inclusiv fr coal absolvit
154
TABELUL 30.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM, PE CATEGORII DE GOSPODRII


din care, gospodrii de:
COD
COICOP


Anii
Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

- medii lunare pe o gospodrie, lei -

00 Cheltuieli totale
de consum 2012 1614,06 1981,02 1518,45 1266,60 1356,36 1393,05
2013 1670,04 2076,30 1618,67 1308,31 1403,24 1427,32

- procente -
01 Produse
agroalimentare
i buturi
nealcoolice 2012 41,9 38,0 44,9 55,1 47,1 43,7
2013 41,4 37,4 45,5 54,0 46,2 43,1

02 Buturi alcoolice,
tutun 2012 7,8 8,3 8,3 9,2 7,3 6,8
2013 7,8 8,2 8,5 9,5 8,2 7,0

03 mbrcminte i
nclminte 2012 5,0 5,9 5,5 5,4 3,5 3,9
2013 5,2 6,3 5,6 4,6 3,7 4,1

04 Locuin, ap,
electricitate, gaze
i ali combustibili 2012 16,7 16,3 14,5 11,5 18,9 18,0
2013 16,7 16,3 14,9 12,1 17,7 18,2

05 Mobilier, dotarea
i ntreinerea
locuinei 2012 3,8 4,0 3,6 3,3 3,0 3,9
2013 3,9 4,1 3,2 3,1 2,8 4,0

06 Sntate 2012 4,3 2,5 2,4 1,7 3,1 7,7
2013 4,5 2,7 2,2 2,0 2,7 7,7

07 Transport 2012 6,1 7,7 6,2 4,1 4,4 4,6
2013 5,9 7,4 6,7 5,0 5,1 4,2

08 Comunicaii 2012 4,8 5,5 4,4 3,2 5,4 4,1
2013 4,7 5,4 4,8 3,2 5,0 4,1

09 Recreere i cultur 2012 3,8 4,4 3,6 3,0 2,9 3,2
2013 4,1 4,6 3,4 2,7 3,9 3,6

10 Educaie 2012 0,6 1,0 0,6 0,1 0,4 0,2
2013 0,5 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2

11 Hoteluri, cafenele
i restaurante 2012 1,3 1,7 2,1 1,2 0,9 0,7
2013 1,5 2,2 1,2 1,3 1,3 0,6

12 Diverse produse
i servicii 2012 3,9 4,7 3,9 2,2 3,1 3,2
2013 3,8 4,7 3,5 2,2 3,2 3,2


155
TABELUL 31.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM, PE MEDII


gospodrii din: COD
COICOP


Anii
Total
gospodrii
Urban Rural

- medii lunare pe o gospodrie, lei -

00 Cheltuieli totale
de consum 2012 1614,06 1784,87 1386,10
2013 1670,04 1876,61 1398,42

- procente -
01 Produse agroalimentare
i buturi nealcoolice 2012 41,9 38,3 48,1
2013 41,4 37,9 47,7

02 Buturi alcoolice, tutun 2012 7,8 7,5 8,2
2013 7,8 7,5 8,5

03 mbrcminte i
nclminte 2012 5,0 5,2 4,8
2013 5,2 5,4 4,9

04 Locuin, ap,
electricitate, gaze
i ali combustibili 2012 16,7 17,9 14,5
2013 16,7 17,8 14,9

05 Mobilier, dotarea
i ntreinerea locuinei 2012 3,8 3,8 3,9
2013 3,9 3,9 3,9

06 Sntate 2012 4,3 4,8 3,6
2013 4,5 4,9 3,7

07 Transport 2012 6,1 6,1 6,2
2013 5,9 6,1 5,5

08 Comunicaii 2012 4,8 5,4 3,7
2013 4,7 5,3 3,7

09 Recreere i cultur 2012 3,8 4,2 3,1
2013 4,1 4,5 3,2

10 Educaie 2012 0,6 0,8 0,3
2013 0,5 0,5 0,3

11 Hoteluri, cafenele
i restaurante 2012 1,3 1,4 1,0
2013 1,5 1,7 1,1

12 Diverse produse i servicii 2012 3,9 4,6 2,6
2013 3,8 4,5 2,6


156
TABELUL 32.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM, PE REGIUNI


Regiuni:
COD
COICOP


Anii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-
Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov

- medii lunare pe o gospodrie, lei -

00 Cheltuieli totale
de consum 2012 1524,22 1450,34 1501,15 1461,99 1837,66 1655,47 1624,59 1986,15
2013 1583,28 1465,68 1510,70 1527,12 1880,21 1714,07 1745,93 2076,27

- procente -
01 Produse
agroalimentare
i buturi
nealcoolice 2012 45,2 41,9 41,9 43,5 43,5 42,9 41,4 35,5
2013 44,5 41,7 41,4 42,6 42,7 42,4 41,0 35,7

02 Buturi alcoolice,
tutun 2012 7,3 7,0 8,4 8,8 7,8 6,7 8,1 8,2
2013 7,3 7,7 8,1 9,2 7,4 7,3 8,0 8,1

03 mbrcminte i
nclminte 2012 5,5 4,5 4,6 5,3 5,5 6,1 5,1 3,8
2013 5,4 4,3 4,7 6,1 5,8 6,1 5,1 4,6

04 Locuin, ap,
electricitate, gaze
i ali combustibili 2012 15,3 18,2 17,2 16,1 16,6 14,6 15,9 19,4
2013 14,8 18,9 17,8 16,8 16,3 14,7 15,6 19,2


05 Mobilier, dotarea i
ntreinerea locuinei 2012 3,2 3,8 3,9 4,0 4,4 4,5 3,7 3,6
2013 3,5 3,7 4,0 3,5 3,8 4,7 4,4 3,5

06 Sntate 2012 4,1 4,4 4,2 3,4 3,3 3,9 4,2 6,6
2013 4,7 4,4 4,6 3,6 3,7 3,8 4,2 5,9

07 Transport 2012 5,2 6,3 7,2 6,1 5,0 7,3 5,5 6,4
2013 5,6 5,8 6,2 5,0 5,2 6,7 6,2 6,1

08 Comunicaii 2012 3,9 4,7 4,5 4,6 4,7 4,7 5,6 5,5
2013 4,0 4,6 4,6 4,6 4,7 4,6 5,6 5,2

09 Recreere i cultur 2012 3,6 3,9 3,5 3,4 3,8 3,7 4,4 4,0
2013 4,0 3,8 3,5 3,9 3,5 4,1 4,2 5,2

10 Educaie 2012 0,7 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5 0,4 1,5
2013 0,5 0,4 0,7 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9

11 Hoteluri, cafenele
i restaurante 2012 1,7 1,2 1,0 1,1 1,2 1,1 1,8 1,2
2013 1,4 1,3 1,1 1,3 2,9 1,2 1,4 1,4

12 Diverse produse
i servicii 2012 4,3 3,7 3,2 3,3 4,0 4,0 3,9 4,3
2013 4,3 3,4 3,3 3,3 3,8 4,1 3,9 4,2157
TABELUL 33.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM, DUP MRIMEA GOSPODRIEI


gospodrii formate din:
COD
COICOP


Anii
Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

- medii lunare pe o persoan, lei -

00 Cheltuieli totale
de consum 2012 561,60 859,80 713,79 611,09 494,53 423,44 338,17
2013 584,63 880,34 738,84 643,99 519,83 427,94 343,76

- procente -
01 Produse
agroalimentare
i buturi
nealcoolice 2012 41,9 43,1 40,5 39,5 41,8 45,0 51,0
2013 41,4 43,4 40,0 38,8 41,2 45,0 50,6

02 Buturi alcoolice,
tutun 2012 7,8 5,9 7,5 8,3 7,8 8,3 8,1
2013 7,8 6,0 7,9 8,3 7,8 8,5 7,7

03 mbrcminte i
nclminte 2012 5,0 3,7 4,1 5,4 5,9 5,2 5,5
2013 5,2 3,2 4,3 5,8 6,1 5,5 5,5

04 Locuin, ap,
electricitate,
gaze i ali
combustibili 2012 16,7 21,2 18,6 16,2 15,3 14,1 13,3
2013 16,7 21,8 18,6 16,0 15,3 14,7 13,3

05 Mobilier, dotarea
i ntreinerea
locuinei 2012 3,8 3,6 4,3 3,8 3,8 3,5 3,1
2013 3,9 4,1 4,2 4,3 3,6 3,1 3,0

06 Sntate 2012 4,3 6,7 6,7 3,5 2,9 3,1 2,7
2013 4,5 6,6 6,5 3,9 2,8 3,7 3,2

07 Transport 2012 6,1 2,9 5,5 7,0 7,1 7,4 4,9
2013 5,9 2,6 5,0 7,2 6,7 6,2 5,2

08 Comunicaii 2012 4,8 4,2 4,5 5,3 5,2 4,5 3,8
2013 4,7 4,0 4,5 5,1 5,1 4,5 3,8

09 Recreere i
cultur 2012 3,8 4,1 3,6 4,3 3,6 3,3 3,0
2013 4,1 4,1 4,2 4,4 3,9 3,5 3,4

10 Educaie 2012 0,6 0,1 0,1 0,8 1,2 0,5 0,8
2013 0,5 *) 0,1 0,6 0,8 0,7 0,3

11 Hoteluri,
cafenele
i restaurante 2012 1,3 1,2 0,7 1,5 1,5 1,6 1,0
2013 1,5 0,9 0,9 1,3 2,6 1,3 1,2

12 Diverse produse
i servicii 2012 3,9 3,3 3,9 4,4 3,9 3,5 2,8
2013 3,8 3,3 3,8 4,3 4,1 3,3 2,8

158
TABELUL 34.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM, DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI


gospodrii cu:
COD
COICOP


Anii
Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli

- medii lunare pe o persoan, lei -

00 Cheltuieli totale
de consum 2012 561,60 610,47 481,22 565,71 453,77 322,74 244,57
2013 584,63 634,12 503,90 592,03 483,86 317,08 251,67

- procente -
01 Produse
agroalimentare
i buturi
nealcoolice 2012 41,9 41,2 43,4 40,2 44,7 54,2 64,0
2013 41,4 40,9 42,6 39,3 43,7 55,7 62,4

02 Buturi alcoolice,
tutun 2012 7,8 8,0 7,3 8,0 6,5 6,7 5,1
2013 7,8 8,2 7,1 7,7 7,0 5,3 3,5

03 mbrcminte i
nclminte 2012 5,0 4,6 5,9 5,8 6,2 5,8 5,9
2013 5,2 4,7 6,3 6,4 6,3 5,8 5,6

04 Locuin, ap,
electricitate,
gaze i ali
combustibili 2012 16,7 17,5 14,9 15,7 14,3 12,9 10,7
2013 16,7 17,7 14,8 15,8 14,1 12,3 9,4

05 Mobilier, dotarea
i ntreinerea
locuinei 2012 3,8 4,0 3,5 3,6 3,6 2,8 2,2
2013 3,9 4,1 3,5 3,8 3,3 2,4 2,3

06 Sntate 2012 4,3 5,4 2,2 2,3 2,2 1,5 1,2
2013 4,5 5,5 2,3 2,7 1,9 1,6 1,8

07 Transport 2012 6,1 5,9 6,8 7,2 7,0 4,4 2,1
2013 5,9 5,4 7,0 7,4 6,8 5,1 4,5

08 Comunicaii 2012 4,8 4,6 5,1 5,4 5,0 3,8 3,0
2013 4,7 4,6 4,9 5,2 4,9 3,6 3,0

09 Recreere i
cultur 2012 3,8 3,5 4,3 4,6 4,0 3,7 2,9
2013 4,1 3,8 4,5 4,6 4,5 4,1 3,0

10 Educaie 2012 0,6 0,4 1,0 0,9 1,3 0,4 *)
2013 0,5 0,2 0,9 1,0 0,9 0,2 0,1

11 Hoteluri,
cafenele
i restaurante 2012 1,3 1,2 1,4 1,6 1,3 1,2 0,7
2013 1,5 1,2 2,0 1,6 2,6 1,3 1,9

12 Diverse produse
i servicii 2012 3,9 3,7 4,2 4,7 3,9 2,6 2,2
2013 3,8 3,7 4,1 4,5 4,0 2,6 2,5

159
TABELUL 35.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI


nivelul de instruire:
COD
COICOP


Anii
Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

- medii lunare pe o gospodrie, lei -

00 Cheltuieli totale
de consum 2012 1614,06 1062,71 1583,18 2406,63
2013 1670,04 1099,07 1626,46 2536,90

- procente -
01 Produse agroalimentare
i buturi nealcoolice 2012 41,9 50,9 43,3 32,0
2013 41,4 50,8 42,9 31,6
02 Buturi alcoolice,
tutun 2012 7,8 7,9 8,0 6,8
2013 7,8 8,3 8,1 6,5
03 mbrcminte i
nclminte 2012 5,0 3,5 4,9 6,3
2013 5,2 3,6 4,9 7,2
04 Locuin, ap,
electricitate, gaze
i ali combustibili 2012 16,7 17,0 16,7 16,4
2013 16,7 16,9 16,8 16,2
05 Mobilier, dotarea
i ntreinerea
locuinei 2012 3,8 3,4 3,8 4,2
2013 3,9 3,4 3,8 4,4

06 Sntate 2012 4,3 5,7 4,2 4,2
2013 4,5 5,7 4,4 4,3

07 Transport 2012 6,1 2,8 5,8 9,2
2013 5,9 2,6 5,7 8,5

08 Comunicaii 2012 4,8 3,0 4,8 5,6
2013 4,7 2,9 4,7 5,5

09 Recreere i cultur 2012 3,8 2,9 3,4 5,6
2013 4,1 2,9 3,6 6,3

10 Educaie 2012 0,6 0,1 0,5 1,2
2013 0,5 0,1 0,4 0,8

11 Hoteluri, cafenele
i restaurante 2012 1,3 0,7 1,1 2,4
2013 1,5 0,6 1,2 2,8

12 Diverse produse
i servicii 2012 3,9 2,1 3,5 6,1
2013 3,8 2,2 3,5 5,9

1)
Inclusiv fr coal absolvit160
TABELUL 36.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM,
DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI


vrsta capului gospodriei:
COD
COICOP


Anii
Total
gospodrii
15 24
ani
25 34
ani
35 49
ani
50 64
ani
65 ani i
peste

- medii lunare pe o gospodrie, lei -

00 Cheltuieli totale
de consum 2012 1614,06 1499,75 1720,00 1832,04 1679,00 1294,49
2013 1670,04 1556,52 1813,11 1888,26 1765,74 1311,81

- procente -
01 Produse agroalimentare
i buturi nealcoolice 2012 41,9 34,2 38,7 41,8 41,5 44,7
2013 41,4 33,5 37,9 41,5 40,8 44,4

02 Buturi alcoolice,
tutun 2012 7,8 8,2 8,0 7,9 8,4 6,5
2013 7,8 7,5 8,0 8,0 8,5 6,7

03 mbrcminte i
nclminte 2012 5,0 5,8 5,6 6,0 4,8 3,7
2013 5,2 5,3 5,9 6,3 5,0 3,7

04 Locuin, ap,
electricitate, gaze
i ali combustibili 2012 16,7 27,2 18,0 14,9 16,7 18,0
2013 16,7 27,7 17,0 15,1 16,6 18,5

05 Mobilier, dotarea
i ntreinerea
locuinei 2012 3,8 1,9 4,3 3,5 4,0 3,9
2013 3,9 2,1 4,0 3,5 4,2 3,9

06 Sntate 2012 4,3 1,4 2,3 2,2 4,3 8,5
2013 4,5 1,3 2,6 2,3 4,6 8,4

07 Transport 2012 6,1 3,8 7,1 7,1 6,5 3,9
2013 5,9 5,0 6,8 7,1 6,1 3,5

08 Comunicaii 2012 4,8 5,2 5,0 5,3 5,0 3,7
2013 4,7 5,2 4,8 5,2 4,9 3,7

09 Recreere i cultur 2012 3,8 4,6 3,8 4,4 3,5 3,2
2013 4,1 5,7 4,5 4,5 3,7 3,6

10 Educaie 2012 0,6 0,8 0,4 1,2 0,4 0,2
2013 0,5 0,4 0,5 0,8 0,4 0,1

11 Hoteluri, cafenele
i restaurante 2012 1,3 2,0 1,9 1,6 1,2 0,6
2013 1,5 1,9 3,0 1,7 1,3 0,6

12 Diverse produse
i servicii 2012 3,9 4,9 4,9 4,1 3,7 3,1
2013 3,8 4,4 5,0 4,0 3,9 2,9

161
TABELUL 37.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM,
DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI


sexul capului gospodriei: COD
COICOP


Anii
Total
gospodrii
Masculin Feminin

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
00 Cheltuieli totale
de consum 2012 1614,06 1739,54 1261,40
2013 1670,04 1802,20 1313,30

- procente -
01 Produse agroalimentare
i buturi nealcoolice 2012 41,9 41,5 43,4
2013 41,4 41,1 42,7

02 Buturi alcoolice, tutun 2012 7,8 8,1 6,4
2013 7,8 8,2 6,3

03 mbrcminte i
nclminte 2012 5,0 5,2 4,5
2013 5,2 5,5 4,2

04 Locuin, ap,
electricitate, gaze
i ali combustibili 2012 16,7 16,2 18,3
2013 16,7 16,1 19,0

05 Mobilier, dotarea i
ntreinerea locuinei 2012 3,8 3,8 3,8
2013 3,9 3,8 4,0

06 Sntate 2012 4,3 4,0 5,6
2013 4,5 4,1 6,0

07 Transport 2012 6,1 6,6 4,5
2013 5,9 6,4 4,2

08 Comunicaii 2012 4,8 4,8 4,7
2013 4,7 4,8 4,5

09 Recreere i cultur 2012 3,8 3,8 3,8
2013 4,1 4,1 4,0

10 Educaie 2012 0,6 0,6 0,6
2013 0,5 0,5 0,3

11 Hoteluri, cafenele
i restaurante 2012 1,3 1,4 0,8
2013 1,5 1,6 1,0

12 Diverse produse i servicii 2012 3,9 4,0 3,6
2013 3,8 3,8 3,8

162
TABELUL 38.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM, PE DECILE


COD
COICOP


Anii Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5

- medii lunare pe o gospodrie, lei -

00 Cheltuieli totale
de consum 2012 1057,72 1198,62 1256,27 1378,80 1476,80
2013 1128,27 1211,49 1305,10 1413,62 1511,86

- procente -
01 Produse agroalimentare
i buturi nealcoolice 2012 61,0 53,9 50,1 47,7 44,2
2013 60,0 54,1 49,4 46,8 43,6

02 Buturi alcoolice,
tutun 2012 8,0 8,2 8,1 7,6 7,7
2013 7,7 8,4 8,0 7,9 7,5

03 mbrcminte i
nclminte 2012 3,3 4,6 4,3 4,5 4,4
2013 3,8 3,6 4,4 4,6 4,5

04 Locuin, ap,
electricitate, gaze
i ali combustibili 2012 11,9 14,3 15,9 16,8 18,1
2013 11,7 14,6 16,1 17,2 18,7

05 Mobilier, dotarea i
ntreinerea locuinei 2012 2,7 3,0 3,1 3,4 3,6
2013 3,0 2,9 3,2 3,1 3,5

06 Sntate 2012 1,9 3,0 3,5 4,2 4,7
2013 2,0 3,0 4,0 4,2 4,8

07 Transport 2012 2,3 3,1 4,2 4,5 4,9
2013 2,8 3,1 4,0 4,5 5,0

08 Comunicaii 2012 3,2 3,7 4,0 4,4 4,8
2013 3,1 3,8 4,0 4,2 4,7

09 Recreere i cultur 2012 2,8 3,0 3,0 3,0 3,2
2013 2,9 3,0 3,3 3,4 3,6

10 Educaie 2012 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5
2013 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2

11 Hoteluri, cafenele
i restaurante 2012 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7
2013 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9

12 Diverse produse
i servicii 2012 1,8 2,1 2,6 2,8 3,2
2013 2,0 2,4 2,4 2,7 3,0
163
Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 10 Anii
COD
COICOP- medii lunare pe o gospodrie, lei -

00 Cheltuieli totale
1535,63 1718,43 1877,89 2045,86 2594,39 2012 de consum
1592,67 1765,18 1901,62 2133,47 2736,44 2013

- procente -
01 Produse agroalimentare
42,6 40,1 38,2 35,5 28,9 2012 i buturi nealcoolice
42,0 39,8 37,9 34,8 28,9 2013

02 Buturi alcoolice,
7,5 7,6 7,1 8,0 7,9 2012 tutun
7,6 7,5 8,2 8,7 7,2 2013

03 mbrcminte i
4,8 4,7 5,5 5,4 6,6 2012 nclminte
4,6 4,9 5,1 6,0 7,6 2013

04 Locuin, ap,
electricitate, gaze
17,6 18,3 17,8 17,4 16,0 2012 i ali combustibili
18,8 18,2 17,3 17,5 15,5 2013

05 Mobilier, dotarea i
3,5 4,2 4,1 4,5 4,6 2012 ntreinerea locuinei
3,5 4,1 4,0 4,2 5,4 2013

5,0 4,8 4,9 5,1 4,5 2012 06 Sntate
5,3 5,1 5,4 4,8 4,4 2013

5,7 6,0 7,2 7,3 10,3 2012 07 Transport
5,3 6,2 6,8 7,8 8,5 2013

4,9 5,2 5,3 5,4 5,2 2012 08 Comunicaii
4,7 5,0 5,4 5,3 5,2 2013

3,2 3,5 3,5 3,9 6,3 2012 09 Recreere i cultur
3,2 3,6 3,6 4,4 6,8 2013

0,5 0,8 0,7 0,9 1,1 2012 10 Educaie
0,4 0,6 0,6 0,4 1,0 2013

11 Hoteluri, cafenele
1,1 0,9 1,4 1,6 2,5 2012 i restaurante
1,2 1,2 1,3 1,2 3,4 2013

12 Diverse produse
3,6 3,9 4,3 5,0 6,1 2012 i servicii
3,4 3,8 4,4 4,9 6,1 2013
164
TABELUL 39.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM, N ANUL 2013


din care, (%) pentru:
Cheltuieli
totale de
consum
medii
lunare pe
persoan
- lei -
consumul
alimentar
mrfuri
nealimentare
plata
serviciilor

TOTAL 584,63 44,9 29,7 25,4

Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:
Salariat 677,43 41,0 30,8 28,2
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 453,54 48,9 29,6 21,5
Agricultor 379,19 59,2 25,5 15,3
omer 414,38 49,4 23,1 27,5
Pensionar 594,27 46,2 29,8 24,0

URBAN 682,23 41,0 29,4 29,6

Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:
Salariat 735,17 39,7 30,3 30,0
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 511,15 45,2 28,6 26,2
Agricultor 432,13 55,3 25,7 19,0
omer 447,79 46,0 23,0 31,0
Pensionar 680,78 41,8 29,0 29,2

RURAL 466,81 51,9 30,2 17,9

Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:
Salariat 522,39 46,2 32,5 21,3
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 408,36 52,6 30,6 16,8
Agricultor 374,86 59,6 25,5 14,9
omer 347,50 58,2 23,6 18,2
Pensionar 509,13 52,0 30,9 17,1

REGIUNI

Nord-Est 534,26 48,3 27,5 24,2
Sud-Est 514,46 44,6 30,0 25,4
Sud-Muntenia 521,78 44,7 31,0 24,3
Sud-Vest Oltenia 529,73 47,6 29,7 22,7
Vest 672,19 46,8 29,3 23,9
Nord-Vest 593,05 45,6 31,7 22,7
Centru 614,31 44,4 29,7 25,9
Bucureti-Ilfov 781,04 38,5 29,2 32,3

165
TABELUL 39.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM, N ANUL 2013 (continuare)


din care, (%) pentru:
Cheltuieli
totale de
consum
medii
lunare pe
persoan
- lei -
consumul
alimentar
mrfuri
nealimentare
plata
serviciilor

VRSTA CAPULUI
GOSPODRIEI

15 24 ani 783,06 36,8 24,1 39,1
25 34 ani 659,71 42,7 29,5 27,8
35 49 ani 541,92 44,9 29,7 25,4
50 64 ani 602,48 44,1 30,0 25,9
65 ani i peste 584,13 47,7 29,5 22,8

MRIMEA GOSPODRIEI

1 persoan 880,33 46,2 25,5 28,3
2 persoane 738,84 43,4 30,2 26,4
3 persoane 643,99 41,9 31,5 26,6
4 persoane 519,84 45,6 29,5 24,9
5 persoane 427,95 48,4 29,4 22,2
6 persoane i mai multe 343,76 54,1 27,8 18,1

NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI

Fr copii sub 18 ani 634,12 44,4 30,0 25,6
Cu copii sub 18 ani 503,90 46,2 29,0 24,8
- 1 copil 592,02 42,5 30,5 27,0
- 2 copii 483,86 48,2 28,4 23,4
- 3 copii 317,09 58,9 22,9 18,2
- 4 copii i mai muli 251,67 64,8 20,2 15,0

DECILE

D 1 272,33 64,6 20,4 15,0
D 2 363,24 58,0 23,1 18,9
D 3 438,18 53,0 26,3 20,7
D 4 486,81 50,3 27,7 22,0
D 5 543,68 46,6 29,1 24,3
D 6 611,02 45,1 28,9 26,0
D 7 666,48 42,5 30,3 27,2
D 8 743,30 40,7 31,3 28,0
D 9 884,02 37,5 33,7 28,8
D 10 1244,97 33,8 35,1 31,1

NIVELUL DE INSTRUIRE
AL CAPULUI GOSPODRIEI

Primar
1)
419,03 55,0 28,1 16,9
Secundar 554,83 46,1 29,1 24,8
Superior 961,59 35,7 32,8 31,5

SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI

Masculin 578,96 44,9 30,2 24,9
Feminin 606,67 45,2 27,6 27,2

1)
Inclusiv fr coal absolvit


166
TABELUL 40.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR BNETI DE CONSUM, N ANUL 2013


din care, (%) pentru:Cheltuieli
bneti de
consum

medii
lunare pe
persoan
- lei -
consumul
alimentar
mrfuri
nealimentare
plata
serviciilor

TOTAL 504,56 36,2 34,4 29,4

Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:
Salariat 614,07 35,0 33,9 31,1
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 381,72 39,3 35,2 25,5
Agricultor 259,45 40,4 37,3 22,3
omer 355,58 41,0 27,0 32,0
Pensionar 502,90 36,4 35,3 28,3

URBAN 627,32 35,8 32,0 32,2

Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:
Salariat 683,30 35,1 32,6 32,3
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 456,33 38,6 32,0 29,4
Agricultor 320,29 39,8 34,6 25,6
omer 401,92 39,8 25,6 34,6
Pensionar 621,87 36,3 31,7 32,0

RURAL 356,36 37,0 39,5 23,5

Statutul ocupaional al
capului gospodriei:
din care:
Salariat 428,18 34,4 39,7 25,9
Lucrtor pe cont propriu
n activiti neagricole 323,22 40,1 38,7 21,2
Agricultor 254,47 40,5 37,6 21,9
omer 262,84 44,7 31,2 24,1
Pensionar 385,82 36,6 40,8 22,6

REGIUNI

Nord-Est 445,02 37,9 33,0 29,1
Sud-Est 446,56 36,2 34,6 29,2
Sud-Muntenia 447,54 35,5 36,1 28,4
Sud-Vest Oltenia 423,62 34,5 37,1 28,4
Vest 589,34 39,3 33,4 27,3
Nord-Vest 497,82 35,2 37,7 27,1
Centru 530,99 35,6 34,4 30,0
Bucureti-Ilfov 742,35 35,3 30,7 34,0


167
TABELUL 40.
NIVELUL I STRUCTURA CHELTUIELILOR BNETI DE CONSUM, N ANUL 2013 (continuare)


din care, (%) pentru:Cheltuieli
bneti de
consum

medii
lunare pe
persoan
- lei -
consumul
alimentar
mrfuri
nealimentare
plata
serviciilor

VRSTA CAPULUI
GOSPODRIEI

15 24 ani 720,17 31,3 26,2 42,5
25 34 ani 592,49 36,2 32,9 30,9
35 49 ani 469,71 36,4 34,3 29,3
50 64 ani 522,57 35,6 34,5 29,9
65 ani i peste 485,81 37,1 35,5 27,4

MRIMEA GOSPODRIEI

1 persoan 759,57 37,7 29,5 32,8
2 persoane 645,89 35,3 34,5 30,2
3 persoane 571,36 34,5 35,5 30,0
4 persoane 446,45 36,7 34,3 29,0
5 persoane 354,58 37,8 35,4 26,8
6 persoane i mai multe 269,98 41,6 35,4 23,0

NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI

Fr copii sub 18 ani 548,02 35,6 34,7 29,7
Cu copii sub 18 ani 433,67 37,5 33,6 28,9
- 1 copil 524,43 35,1 34,4 30,5
- 2 copii 409,86 38,9 33,5 27,6
- 3 copii 247,48 47,4 29,3 23,3
- 4 copii i mai muli 182,84 51,6 27,8 20,6

DECILE

D 1 186,85 48,4 29,8 21,8
D 2 274,46 44,4 30,6 25,0
D 3 343,02 40,1 33,5 26,4
D 4 399,33 39,4 33,7 26,9
D 5 461,83 37,2 34,2 28,6
D 6 531,03 36,8 33,3 29,9
D 7 595,87 35,7 33,9 30,4
D 8 674,73 34,7 34,5 30,8
D 9 818,11 32,5 36,4 31,1
D 10 1180,37 30,2 37,0 32,8

NIVELUL DE INSTRUIRE
AL CAPULUI GOSPODRIEI

Primar
1)
320,53 41,2 36,7 22,1
Secundar 473,83 37,0 34,0 29,0
Superior 907,10 31,8 34,8 33,4

SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI

Masculin 499,19 36,1 35,1 28,8
Feminin 525,44 36,7 31,9 31,4

1)
Inclusiv fr coal absolvit

168
TABELUL 41.
CUMPRAREA DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE CATEGORII DE GOSPODRII, N ANUL 2013


Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe cont
propriu n activiti
neagricole

U. M.
Cantitate
Valoare
- lei -
Cantitate
Valoare
- lei -
Cantitate
Valoare
- lei -

Total cumprri 193,10 221,25 159,50
din care, pentru:

Cereale i produse din
cereale, total kg 10,135 38,86 9,896 39,60 9,628 36,54
din care:

- pine i produse de
franzelrie kg 7,595 28,32 7,579 28,76 7,384 27,30
- mlai kg 0,357 1,05 0,302 0,95 0,335 0,96
- fin kg 0,609 1,65 0,547 1,55 0,517 1,35
- paste finoase kg 0,248 1,73 0,241 1,74 0,248 1,60
- orez kg 0,391 2,24 0,362 2,07 0,359 2,04

Carne proaspt, total kg 2,232 31,02 2,572 37,27 1,855 24,38
din care:

- de bovine kg 0,201 3,83 0,233 4,58 0,169 3,05
- de porcine kg 0,695 11,74 0,864 14,85 0,530 8,67
- de pasre kg 1,129 12,66 1,255 14,72 0,931 9,72

Preparate din carne kg 0,796 15,62 0,892 18,44 0,736 13,93

Conserve din carne i carne
cu legume kg 0,042 0,73 0,046 0,81 0,042 0,76

Pete, produse din pete
i conserve din pete kg 0,561 7,07 0,561 7,77 0,435 5,25

Lapte, total l 4,011 13,63 4,511 16,55 3,488 10,84

Brnzeturi i smntn kg 0,926 13,91 1,038 16,48 0,723 10,30
din care:

- brnz de vac (telemea) kg 0,309 4,30 0,322 4,70 0,211 2,83
- brnz de oaie kg 0,162 2,86 0,180 3,31 0,150 2,51
- brnz proaspt de vac kg 0,159 1,95 0,158 1,98 0,121 1,34
- smntn, fric kg 0,191 2,01 0,227 2,40 0,160 1,66
- cacaval kg 0,075 2,15 0,115 3,30 0,043 1,19

Ou buc. 6,480 3,27 8,016 4,02 5,836 2,89

Grsimi, total kg 0,999 8,47 0,998 8,95 0,872 7,00
din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui, soia kg 0,894 5,70 0,884 5,63 0,768 4,84
- margarin kg 0,104 1,08 0,089 0,94 0,109 1,11
- unt kg 0,044 1,19 0,061 1,66 0,026 0,70169
- medii lunare pe o persoan -

Agricultori


omeri


Pensionari

Cantitate
Valoare
- lei -
Cantitate
Valoare
- lei -
Cantitate
Valoare
- lei -
U. M.

111,40 152,48 199,86 Total cumprri
din care, pentru:

Cereale i produse din
8,853 31,80 9,741 36,35 10,929 40,99 kg cereale, total
din care:

- pine i produse de
6,468 23,67 7,710 28,51 7,970 29,41 kg franzelrie
0,349 0,79 0,300 0,88 0,424 1,27 kg - mlai
0,590 1,40 0,580 1,47 0,703 1,91 kg - fin
0,202 1,34 0,189 1,28 0,278 1,92 kg - paste finoase
0,349 2,02 0,305 1,72 0,457 2,62 kg - orez

1,103 13,24 1,927 23,77 2,331 32,07 kg Carne proaspt, total
din care:

0,081 1,47 0,084 1,59 0,226 4,18 kg - de bovine
0,266 4,23 0,557 9,22 0,700 11,70 kg - de porcine
0,651 6,30 1,114 11,26 1,179 13,12 kg - de pasre

0,548 9,22 0,627 11,70 0,802 15,41 kg Preparate din carne

Conserve din carne i carne
0,032 0,55 0,039 0,66 0,041 0,71 kg cu legume

Pete, produse din pete
0,433 4,44 0,440 5,13 0,649 7,77 kg i conserve din pete

1,949 5,49 3,276 11,36 4,327 13,82 l Lapte, total

0,435 5,72 0,702 9,94 1,027 14,89 kg Brnzeturi i smntn
din care:

0,167 2,03 0,280 3,75 0,360 4,93 kg - brnz de vac (telemea)
0,080 1,28 0,094 1,61 0,179 3,12 kg - brnz de oaie
0,096 1,11 0,107 1,31 0,195 2,40 kg - brnz proaspt de vac
0,070 0,75 0,145 1,44 0,200 2,12 kg - smntn, fric
0,011 0,33 0,047 1,29 0,061 1,73 kg - cacaval

1,801 0,92 6,668 3,37 6,335 3,24 buc. Ou

0,788 6,09 0,836 6,62 1,112 9,22 kg Grsimi, total
din care:

- ulei de porumb,
0,713 4,65 0,752 4,69 1,006 6,41 kg floarea-soarelui, soia
0,105 1,05 0,098 0,97 0,120 1,27 kg - margarin
0,010 0,27 0,098 0,73 0,042 1,11 kg - unt170
TABELUL 41.
CUMPRAREA DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE CATEGORII DE GOSPODRII, N ANUL 2013 (continuare)


Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe cont
propriu n activiti
neagricole

U. M.
Cantitate
Valoare
- lei -
Cantitate
Valoare
- lei -
Cantitate
Valoare
- lei -

Fructe, total kg 2,462 10,70 2,948 13,29 1,716 7,60
din care:

- mere i pere kg 0,928 2,79 1,047 3,26 0,626 1,80
- viine i ciree kg 0,058 0,37 0,080 0,51 0,038 0,24
- caise i piersici kg 0,129 0,57 0,180 0,80 0,073 0,35
- prune kg 0,107 0,21 0,094 0,25 0,071 0,18
- struguri kg 0,152 0,63 0,202 0,88 0,088 0,42
- cpuni, zmeur kg 0,046 0,36 0,065 0,51 0,047 0,40
- nuci n coaj kg 0,016 0,14 0,018 0,15 0,005 0,04
- banane kg 0,374 2,02 0,484 2,59 0,290 1,57
- portocale, mandarine, lmi kg 0,464 2,09 0,547 2,46 0,344 1,51

Pepeni verzi i galbeni kg 0,675 0,80 0,819 1,00 0,389 0,50

Fasole boabe i alte leguminoase
pentru boabe kg 0,185 1,50 0,173 1,40 0,154 1,24

Cartofi kg 2,205 4,05 2,260 4,21 1,831 3,37

Legume i conserve din legume n
echivalent legume proaspete, total kg 4,362 12,43 4,782 14,81 3,297 8,94
din care:

- varz i conopid kg 0,997 1,38 0,907 1,38 0,886 1,14
- tomate (ptlgele roii) kg 0,762 2,59 0,886 3,19 0,504 1,86
- ardei i gogoari kg 0,339 1,35 0,396 1,65 0,235 0,90
- fasole verde kg 0,059 0,29 0,077 0,37 0,033 0,20
- morcovi i alte rdcinoase
comestibile kg 0,511 1,74 0,590 2,10 0,372 1,21
- ceap uscat kg 0,493 1,05 0,529 1,15 0,357 0,75
- bulion kg 0,097 0,80 0,100 0,84 0,091 0,79
- conserve din legume kg 0,030 0,25 0,034 0,29 0,037 0,28

Zahr kg 0,776 3,69 0,754 3,54 0,712 3,36

Dulcea, gem, compot, jeleuri kg 0,018 0,18 0,021 0,22 0,018 0,20

Ciocolat, bomboane, rahat i
alte produse zaharoase kg 0,190 3,70 0,215 4,75 0,183 3,42

ngheat kg 0,049 0,73 0,067 1,02 0,040 0,61

Miere de albine kg 0,047 1,01 0,054 1,21 0,026 0,56

Cafea, ceai, cacao kg 0,148 5,98 0,173 7,16 0,119 4,63

Ap mineral i alte buturi
nealcoolice l 3,891 6,07 5,046 7,71 2,809 4,80

Buturi alcoolice, total l 1,302 6,33 1,460 7,58 1,222 5,80
din care:

- vin l 0,182 1,38 0,201 1,80 0,157 0,98
- bere l 1,069 3,78 1,209 4,38 1,016 3,65
- uic i rachiuri naturale l 0,031 0,54 0,024 0,46 0,034 0,68

171
- medii lunare pe o persoan -

Agricultori


omeri


Pensionari

Cantitate
Valoare
- lei -
Cantitate
Valoare
- lei -
Cantitate
Valoare
- lei -
U. M.


1,007 4,27 1,855 7,64 2,604 10,85 kg Fructe, total
din care:

0,439 1,16 0,800 2,26 1,020 3,00 kg - mere i pere
0,008 0,05 0,046 0,28 0,055 0,35 kg - viine i ciree
0,017 0,08 0,091 0,40 0,125 0,55 kg - caise i piersici
0,012 0,03 0,044 0,09 0,167 0,25 kg - prune
0,022 0,11 0,070 0,33 0,160 0,58 kg - struguri
0,009 0,07 0,021 0,16 0,040 0,30 kg - cpuni, zmeur
0,003 0,02 0,004 0,03 0,023 0,19 kg - nuci n coaj
0,180 1,00 0,300 1,62 0,338 1,83 kg - banane
0,232 1,02 0,368 1,61 0,487 2,23 kg - portocale, mandarine, lmi

0,384 0,40 0,571 0,56 0,686 0,80 kg Pepeni verzi i galbeni

Fasole boabe i alte leguminoase
0,153 1,18 0,194 1,55 0,213 1,73 kg pentru boabe

1,608 2,81 2,473 4,41 2,354 4,31 kg Cartofi

Legume i conserve din legume n
2,357 5,10 3,633 9,11 4,844 13,25 kg echivalent legume proaspete, total
din care:

0,663 0,81 0,884 1,14 1,253 1,64 kg - varz i conopid
0,565 1,31 0,517 1,65 0,770 2,61 kg - tomate (ptlgele roii)
0,163 0,57 0,227 0,78 0,370 1,44 kg - ardei i gogoari
0,009 0,04 0,041 0,21 0,063 0,32 kg - fasole verde
- morcovi i alte rdcinoase
0,169 0,48 0,405 1,29 0,574 1,90 kg comestibile
0,239 0,49 0,494 0,97 0,555 1,17 kg - ceap uscat
0,066 0,55 0,102 0,81 0,101 0,85 kg - bulion
0,016 0,13 0,025 0,17 0,028 0,22 kg - conserve din legume

0,651 3,20 0,564 2,68 0,887 4,24 kg Zahr

0,015 0,08 0,016 0,12 0,016 0,16 kg Dulcea, gem, compot, jeleuri

Ciocolat, bomboane, rahat i
0,143 2,17 0,139 2,57 0,183 3,24 kg alte produse zaharoase

0,026 0,35 0,031 0,45 0,041 0,59 kg ngheat

0,021 0,43 0,026 0,50 0,053 1,13 kg Miere de albine

0,090 3,33 0,105 4,03 0,151 6,06 kg Cafea, ceai, cacao

Ap mineral i alte buturi
1,612 3,03 2,493 3,80 3,724 5,76 l nealcoolice

1,161 4,89 0,981 4,20 1,246 5,86 l Buturi alcoolice, total
din care:

0,121 0,64 0,161 1,05 0,187 1,28 l - vin
0,988 3,29 0,796 2,69 1,001 3,46 l - bere
0,035 0,55 0,017 0,29 0,039 0,66 l - uic i rachiuri naturale

172
TABELUL 42.
CUMPRAREA DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE MEDII, N ANUL 2013

- medii lunare pe o persoan -
gospodrii din: Total
gospodrii
Urban Rural
U. M.
Cantitate
Valoare
- lei -
Cantitate
Valoare
- lei -
Cantitate
Valoare
- lei -

Total cumprri 193,10 234,70 142,88
din care, pentru:

Cereale i produse din
cereale, total kg 10,135 38,86 9,963 39,91 10,343 142,88
din care:

- pine i produse de
franzelrie kg 7,595 28,32 7,484 28,45 7,729 28,16
- mlai kg 0,357 1,05 0,364 1,17 0,348 0,91
- fin kg 0,609 1,65 0,600 1,73 0,621 1,55
- paste finoase kg 0,248 1,73 0,257 1,85 0,237 1,59
- orez kg 0,391 2,24 0,388 2,21 0,394 2,28

Carne proaspt, total kg 2,232 31,02 4,038 40,80 1,499 19,21
din care:

- de bovine kg 0,201 3,83 0,257 5,00 0,134 2,42
- de porcine kg 0,695 11,74 0,913 15,70 0,432 6,97
- de pasre kg 1,129 12,66 1,414 16,57 0,784 7,93

Preparate din carne kg 0,796 15,62 0,914 18,84 0,653 11,74

Conserve din carne i carne
cu legume kg 0,042 0,73 0,045 0,77 0,039 0,68

Pete, produse din pete
i conserve din pete kg 0,561 7,07 0,587 8,07 0,530 5,86

Lapte, total l 4,011 13,63 4,890 17,99 2,949 8,36

Brnzeturi i smntn kg 0,926 13,91 1,136 17,90 0,672 9,10
din care:

- brnz de vac (telemea) kg 0,309 4,30 0,360 5,28 0,247 3,13
- brnz de oaie kg 0,162 2,86 0,185 3,47 0,133 2,14
- brnz proaspt de vac kg 0,159 1,95 0,189 2,39 0,122 1,43
- smntn, fric kg 0,191 2,01 0,242 2,56 0,128 1,34
- cacaval kg 0,075 2,15 0,114 3,29 0,028 0,78

Ou buc. 6,480 3,27 9,881 4,95 2,374 1,25

Grsimi, total kg 0,999 8,47 1,058 9,43 0,927 7,31
din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui, soia kg 0,894 5,70 0,930 5,87 0,850 5,50
- margarin kg 0,104 1,08 0,099 1,04 0,109 1,14
- unt kg 0,044 1,19 0,066 1,77 0,019 0,49
173
TABELUL 42.
CUMPRAREA DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE MEDII, N ANUL 2013 (continuare)

- medii lunare pe o persoan -
gospodrii din: Total
gospodrii
Urban Rural


U. M.
Cantitate
Valoare
- lei -
Cantitate
Valoare
- lei -
Cantitate
Valoare
- lei -

Fructe, total kg 2,462 10,70 3,290 14,42 1,463 6,21
din care:

- mere i pere kg 0,928 2,79 1,241 3,80 0,552 1,56
- viine i ciree kg 0,058 0,37 0,093 0,59 0,015 0,09
- caise i piersici kg 0,129 0,57 0,199 0,88 0,044 0,20
- prune kg 0,107 0,21 0,120 0,32 0,090 0,09
- struguri kg 0,152 0,63 0,237 0,98 0,049 0,20
- cpuni, zmeur kg 0,046 0,36 0,069 0,54 0,019 0,14
- nuci n coaj kg 0,016 0,14 0,027 0,22 0,004 0,03
- banane kg 0,374 2,02 0,468 2,49 0,261 1,44
- portocale, mandarine, lmi kg 0,464 2,09 0,588 2,64 0,316 1,45

Pepeni verzi i galbeni kg 0,675 0,80 0,852 1,03 0,460 0,52

Fasole boabe i alte leguminoase
pentru boabe kg 0,185 1,50 0,217 1,77 0,147 1,17

Cartofi kg 2,205 4,05 2,680 4,97 1,631 2,93

Legume i conserve din legume n
echivalent legume proaspete, total kg 4,362 12,43 5,769 17,46 2,664 6,36
din care:

- varz i conopid kg 0,997 1,38 1,073 1,62 0,905 1,09
- tomate (ptlgele roii) kg 0,762 2,59 1,060 3,53 0,402 1,47
- ardei i gogoari kg 0,339 1,35 0,459 1,85 0,194 0,75
- fasole verde kg 0,059 0,29 0,097 0,48 0,013 0,06
- morcovi i alte rdcinoase
comestibile kg 0,511 1,05 0,736 2,60 0,239 0,69
- ceap uscat kg 0,493 0,80 0,679 1,45 0,269 0,56
- bulion kg 0,097 0,25 0,117 0,97 0,072 0,61
- conserve din legume kg 0,030 2,89 0,041 0,34 0,018 0,13

Zahr kg 0,776 3,69 0,769 3,58 0,785 3,83

Dulcea, gem, compot, jeleuri kg 0,018 0,18 0,023 0,25 0,012 0,09

Ciocolat, bomboane, rahat i
alte produse zaharoase kg 0,190 3,70 0,207 4,50 0,167 2,73

ngheat kg 0,049 0,73 0,063 0,95 0,032 0,46

Miere de albine kg 0,047 1,01 0,060 1,32 0,032 0,64

Cafea, ceai, cacao kg 0,148 5,98 0,175 7,23 0,115 4,48

Ap mineral i alte buturi
nealcoolice l 3,891 6,07 5,241 7,61 2,262 4,21

Buturi alcoolice, total l 1,302 6,33 1,391 7,31 1,194 5,16
din care:

- vin l 0,182 1,38 0,211 1,85 0,146 0,82
- bere l 1,069 3,78 1,130 4,11 0,995 3,37
- uic i rachiuri naturale l 0,031 0,54 0,027 0,51 0,036 0,58

174
TABELUL 43.
CUMPRAREA DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE REGIUNI, N ANUL 2013


Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia
U. M.
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -

Total cumprri 179,51 173,79 174,98 154,23
din care, pentru:

Cereale i produse din
cereale, total kg 8,896 34,48 10,324 37,60 10,937 38,62 9,531 34,07
din care:

- pine i produse de
franzelrie kg 5,914 23,89 7,867 28,07 8,902 29,81 7,448 25,43
- mlai kg 0,412 1,08 0,514 1,28 0,333 1,00 0,210 0,62
- fin kg 0,637 1,61 0,534 1,48 0,442 1,20 0,555 1,27
- paste finoase kg 0,200 1,45 0,192 1,35 0,167 1,17 0,215 1,50
- orez kg 0,439 2,53 0,392 2,27 0,389 2,26 0,298 1,74

Carne proaspt, total kg 2,354 31,64 2,139 28,30 1,973 25,74 1,831 23,62
din care:

- de bovine kg 0,305 5,78 0,168 2,95 0,102 1,86 0,162 2,74
- de porcine kg 0,575 9,57 0,652 10,77 0,594 10,00 0,457 7,62
- de pasre kg 1,292 13,92 1,136 12,47 1,097 11,64 0,969 10,13

Preparate din carne kg 0,818 16,09 0,528 10,51 0,727 13,63 0,699 12,32

Conserve din carne i
carne cu legume kg 0,041 0,73 0,029 0,58 0,051 0,95 0,022 0,32

Pete, produse din pete
i conserve din pete kg 0,629 8,07 0,764 8,12 0,648 6,92 0,671 7,01

Lapte, total l 3,626 10,68 3,597 11,88 3,129 11,00 2,742 9,17

Brnzeturi i smntn kg 0,967 13,24 0,868 13,04 0,921 12,98 0,835 10,79
din care:

- brnz de vac
(telemea) kg 0,093 1,43 0,359 4,68 0,587 7,41 0,434 5,30
- brnz de oaie kg 0,223 3,38 0,206 3,62 0,066 1,21 0,081 1,21
- brnz proaspt de
vac kg 0,313 3,55 0,136 1,81 0,048 0,63 0,188 2,28
- smntn, fric kg 0,250 2,55 0,093 1,03 0,126 1,22 0,092 0,99
- cacaval kg 0,062 1,85 0,056 1,55 0,060 1,73 0,033 0,92

Ou buc. 5,809 3,10 5,702 2,78 4,951 2,48 3,916 1,97

Grsimi, total kg 0,991 8,03 0,919 7,08 0,932 7,42 0,818 6,53
din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui, soia kg 0,914 5,84 0,886 5,53 0,875 5,50 0,784 5,17
- margarin kg 0,100 0,95 0,061 0,63 0,073 0,77 0,061 0,67
- unt kg 0,040 1,07 0,023 0,61 0,031 0,82 0,019 0,51

175
- medii lunare pe o persoan -
Vest Nord-Vest Centru Bucureti-Ilfov
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
U. M.


228,83 188,48 199,66 271,50 Total cumprri
din care, pentru:

Cereale i produse din
11,655 45,61 10,848 42,36 10,242 44,10 9,137 36,96 kg cereale, total
din care:

- pine i produse de
8,747 33,19 7,731 30,70 8,231 33,99 6,460 23,35 kg franzelrie
0,343 1,16 0,304 0,86 0,237 0,78 0,458 1,65 kg - mlai
0,754 2,24 0,950 2,40 0,510 1,46 0,530 1,73 kg - fin
0,326 2,11 0,425 2,68 0,205 1,57 0,312 2,40 kg - paste finoase
0,410 2,31 0,461 2,55 0,264 1,52 0,442 2,57 kg - orez

2,617 36,97 2,075 29,18 1,879 28,60 3,171 48,03 kg Carne proaspt, total
din care:

0,218 4,39 0,199 3,45 0,120 2,59 0,332 6,92 kg - de bovine
1,042 17,14 0,782 12,98 0,686 11,93 0,939 16,83 kg - de porcine
1,075 11,20 0,947 10,92 0,845 10,67 1,628 20,28 kg - de pasre

1,265 23,91 0,770 13,90 0,919 19,25 0,785 18,32 kg Preparate din carne

Conserve din carne i
0,046 0,83 0,055 0,84 0,049 0,93 0,040 0,60 kg carne cu legume

Pete, produse din pete
0,460 6,37 0,219 3,49 0,297 4,95 0,759 11,62 kg i conserve din pete

5,319 17,69 4,974 15,01 4,186 13,70 5,211 23,61 l Lapte, total

0,952 15,21 0,839 11,81 0,692 12,05 1,369 23,97 kg Brnzeturi i smntn
din care:

- brnz de vac
0,211 3,37 0,104 1,69 0,164 2,83 0,570 8,71 kg (telemea)
0,229 4,55 0,163 2,72 0,114 2,11 0,216 4,65 kg - brnz de oaie
- brnz proaspt de
0,173 2,28 0,183 2,11 0,058 0,87 0,134 1,83 kg vac
0,248 2,81 0,291 2,97 0,216 2,38 0,204 2,20 kg - smntn, fric
0,059 1,64 0,052 1,44 0,095 2,86 0,204 5,71 kg - cacaval

8,440 4,08 6,801 3,42 7,213 3,56 10,392 5,39 buc. Ou

1,239 10,52 1,153 9,56 0,990 9,16 1,006 10,51 kg Grsimi, total
din care:

- ulei de porumb,
1,050 6,57 1,000 6,25 0,799 5,27 0,852 5,56 kg floarea-soarelui, soia
0,170 1,71 0,153 1,74 0,161 1,65 0,069 0,78 kg - margarin
0,066 1,66 0,045 1,14 0,063 1,73 0,083 2,37 kg - unt

176
TABELUL 43.
CUMPRAREA DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE REGIUNI, N ANUL 2013 (continuare)


Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia
U. M.
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -

Fructe, total kg 2,118 9,54 2,449 10,47 1,989 9,06 2,067 8,10
din care:

- mere i pere kg 0,760 2,27 1,013 2,95 0,739 2,09 0,954 2,58
- viine i ciree kg 0,050 0,30 0,057 0,34 0,029 0,20 0,040 0,25
- caise i piersici kg 0,106 0,47 0,144 0,59 0,068 0,30 0,065 0,27
- prune kg 0,050 0,13 0,086 0,23 0,051 0,12 0,078 0,16
- struguri kg 0,141 0,53 0,134 0,48 0,134 0,48 0,076 0,40
- cpuni, zmeur kg 0,036 0,31 0,035 0,27 0,027 0,21 0,026 0,20
- nuci n coaj kg 0,017 0,12 0,014 0,12 0,007 0,06 0,006 0,07
- banane kg 0,343 1,83 0,304 1,67 0,334 1,79 0,326 1,85
- portocale, mandarine, lmi kg 0,422 1,83 0,442 1,89 0,370 1,64 0,387 1,64

Pepeni verzi i galbeni kg 0,705 0,77 0,720 0,71 0,641 0,65 0,726 0,80

Fasole boabe i alte
leguminoase pentru boabe kg 0,158 1,19 0,231 1,80 0,207 1,67 0,232 1,95

Cartofi kg 1,891 3,32 2,968 5,31 2,798 5,12 2,046 3,80

Legume i conserve din legume n
echivalent legume proaspete, total kg 4,109 11,28 4,576 11,44 4,514 10,95 3,595 7,85
din care:

- varz i conopid kg 0,865 1,02 0,934 1,14 1,333 1,31 1,024 1,17
- tomate (ptlgele roii) kg 0,625 2,25 0,742 2,24 0,660 2,17 0,941 2,16
- ardei i gogoari kg 0,406 1,48 0,354 1,20 0,297 1,05 0,210 0,62
- fasole verde kg 0,046 0,20 0,032 0,14 0,038 0,18 0,036 0,14
- morcovi i alte rdcinoase
comestibile kg 0,410 1,39 0,522 1,68 0,449 1,48 0,320 0,95
- ceap uscat kg 0,512 1,01 0,588 1,20 0,514 1,06 0,422 0,86
- bulion kg 0,125 1,12 0,137 1,09 0,121 1,04 0,043 0,31
- conserve din legume kg 0,027 0,20 0,034 0,22 0,042 0,32 0,009 0,07

Zahr kg 0,718 3,36 0,670 3,25 0,791 3,81 0,772 3,73

Dulcea, gem, compot, jeleuri kg 0,017 0,15 0,010 0,11 0,015 0,15 0,015 0,07

Ciocolat, bomboane, rahat i
alte produse zaharoase kg 0,199 3,48 0,141 2,76 0,193 3,60 0,146 2,42

ngheat kg 0,049 0,74 0,039 0,59 0,033 0,49 0,039 0,55

Miere de albine kg 0,045 0,91 0,025 0,49 0,020 0,40 0,033 0,63

Cafea, ceai, cacao kg 0,130 5,06 0,117 4,85 0,129 5,45 0,124 4,89

Ap mineral i alte buturi
nealcoolice l 2,533 4,18 3,027 4,68 3,375 5,48 3,050 5,57

Buturi alcoolice, total l 1,300 6,22 1,186 5,18 1,285 5,79 1,337 5,28
din care:

- vin l 0,258 1,54 0,207 1,25 0,143 1,05 0,167 1,19
- bere l 0,982 3,25 0,955 3,43 1,073 3,66 1,137 3,64
- uic i rachiuri naturale l 0,025 0,57 0,014 0,25 0,060 0,81 0,025 0,27

177
- medii lunare pe o persoan -
Vest Nord-Vest Centru Bucureti-Ilfov
Canti-
tate
Valoar
e
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
U. M.


2,432 10,40 2,492 9,57 2,590 11,30 3,955 18,73 kg Fructe, total
din care:

0,942 2,97 0,871 2,37 0,929 2,92 1,404 4,82 kg - mere i pere
0,049 0,35 0,066 0,38 0,059 0,39 0,125 0,85 kg - viine i ciree
0,109 0,50 0,145 0,63 0,151 0,75 0,270 1,19 kg - caise i piersici
0,073 0,15 0,286 0,24 0,070 0,18 0,185 0,55 kg - prune
0,111 0,56 0,111 0,57 0,222 0,85 0,300 1,30 kg - struguri
0,041 0,34 0,065 0,51 0,066 0,47 0,084 0,61 kg - cpuni, zmeur
0,012 0,11 0,010 0,08 0,014 0,11 0,057 0,47 kg - nuci n coaj
0,411 2,05 0,367 1,92 0,433 2,39 0,530 2,90 kg - banane
0,520 2,28 0,459 2,19 0,498 2,26 0,695 3,42 kg - portocale, mandarine, lmi

0,658 0,86 0,479 0,73 0,507 0,70 1,003 1,28 kg Pepeni verzi i galbeni

Fasole boabe i alte
0,172 1,37 0,124 1,01 0,129 1,07 0,244 2,09 kg leguminoase pentru boabe

1,981 3,70 1,634 2,94 1,449 2,64 2,802 5,58 kg Cartofi

Legume i conserve din legume n
4,433 14,21 3,365 10,62 3,470 11,98 7,176 23,34 kg echivalent legume proaspete, total
din care:

1,103 1,94 0,920 1,74 0,723 1,33 1,091 1,71 kg - varz i conopid
0,781 2,83 0,526 2,15 0,729 3,12 1,285 4,37 kg - tomate (ptlgele roii)
0,366 1,71 0,268 1,22 0,303 1,55 0,499 2,15 kg - ardei i gogoari
0,076 0,48 0,073 0,40 0,056 0,29 0,138 0,64 kg - fasole verde
- morcovi i alte rdcinoase
0,560 2,03 0,540 1,81 0,444 1,52 0,937 3,43 kg comestibile
0,403 0,86 0,286 0,65 0,332 0,75 0,890 2,05 kg - ceap uscat
0,064 0,44 0,031 0,24 0,047 0,37 0,176 1,56 kg - bulion
0,025 0,21 0,031 0,28 0,027 0,24 0,044 0,41 kg - conserve din legume

1,022 4,78 0,890 4,24 0,769 3,62 0,653 3,08 kg Zahr

0,019 0,22 0,027 0,25 0,025 0,24 0,020 0,27 kg Dulcea, gem, compot, jeleuri

Ciocolat, bomboane, rahat i
0,271 5,34 0,191 3,79 0,200 4,30 0,187 4,48 kg alte produse zaharoase

0,053 0,83 0,060 0,84 0,060 0,89 0,066 1,00 kg ngheat

0,060 1,19 0,057 1,30 0,056 1,19 0,097 2,37 kg Miere de albine

0,207 7,95 0,178 6,95 0,156 6,28 0,172 7,59 kg Cafea, ceai, cacao

Ap mineral i alte buturi
4,768 7,36 3,672 6,05 4,355 6,71 7,766 10,49 l nealcoolice

1,158 5,40 1,092 5,94 1,532 8,25 1,550 8,89 l Buturi alcoolice, total
din care:

0,057 0,60 0,108 0,88 0,187 1,73 0,283 2,83 l - vin
1,054 3,84 0,924 3,44 1,287 4,79 1,221 4,60 l - bere
0,035 0,60 0,038 0,83 0,024 0,57 0,021 0,29 l - uic i rachiuri naturale

178
TABELUL 44.
CUMPRAREA DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE DECILE, N ANUL 2013

Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5
U. M.
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -

Total cumprri 95,65 129,49 147,86 168,36 183,79
din care, pentru:

Cereale i produse
din cereale, total kg 8,447 29,66 9,839 36,18 9,901 36,91 10,607 39,40 10,861 40,53
din care:

- pine i produse
de franzelrie kg 6,252 22,67 7,605 27,95 7,542 27,63 8,159 29,63 8,187 29,95
- mlai kg 0,344 0,81 0,356 0,98 0,320 0,88 0,315 0,95 0,337 1,03
- fin kg 0,608 1,38 0,538 1,34 0,534 1,40 0,600 1,63 0,626 1,76
- paste finoase kg 0,160 1,06 0,211 1,37 0,256 1,66 0,258 1,69 0,276 1,88
- orez kg 0,288 1,64 0,359 2,06 0,395 2,26 0,406 2,33 0,404 2,32

Carne proaspt, total kg 1,112 12,27 1,469 18,10 1,640 21,09 1,900 25,13 2,130 28,98
din care:

- de bovine kg 0,048 0,83 0,124 2,21 0,144 2,37 0,158 2,83 0,178 3,28
- de porcine kg 0,244 3,89 0,368 5,88 0,495 8,05 0,572 9,50 0,664 11,12
- de pasre kg 0,700 6,31 0,825 8,29 0,835 8,67 1,006 10,70 1,080 11,72

Preparate din carne kg 0,458 7,45 0,578 10,07 0,672 11,93 0,741 13,72 0,785 14,88

Conserve din carne
i carne cu legume kg 0,030 0,46 0,033 0,59 0,035 0,63 0,040 0,71 0,051 0,88

Pete, produse din
pete i conserve
din pete kg 0,328 3,33 0,457 4,72 0,485 5,23 0,579 6,41 0,516 6,05

Lapte, total l 2,092 5,95 2,730 8,11 3,225 9,59 3,698 11,71 4,134 13,14

Brnzeturi i smntn kg 0,407 5,27 0,585 7,70 0,698 9,38 0,832 11,55 0,920 12,93
din care:

- brnz de vac
(telemea) kg 0,160 1,97 0,237 3,01 0,263 3,38 0,312 4,13 0,348 4,67
- brnz de oaie kg 0,076 1,20 0,102 1,61 0,129 2,15 0,128 2,16 0,136 2,31
- brnz proaspt
de vac kg 0,088 1,04 0,103 1,20 0,132 1,50 0,145 1,74 0,150 1,82
- smntn, fric kg 0,061 0,63 0,106 1,08 0,132 1,35 0,172 1,80 0,203 2,11
- cacaval kg 0,009 0,25 0,016 0,45 0,023 0,62 0,040 1,12 0,051 1,38

Ou buc. 2,680 1,38 3,469 1,70 4,076 2,07 5,187 2,55 6,190 3,07

Grsimi, total kg 0,665 4,97 0,873 6,66 0,924 7,15 0,981 7,70 1,065 8,70
din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui, soia kg 0,600 3,83 0,808 5,13 0,853 5,43 0,904 5,69 0,955 6,09
- margarin kg 0,090 0,88 0,102 1,04 0,107 1,10 0,113 1,17 0,126 1,33
- unt kg 0,006 0,14 0,014 0,36 0,019 0,48 0,029 0,73 0,037 0,97

179- medii lunare pe o persoan -
Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 10
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
U. M.


209,13 228,18 251,21 285,17 348,96 Total cumprri
din care, pentru:

Cereale i produse
10,667 41,31 10,882 41,10 10,527 42,07 10,593 43,70 10,057 45,41 kg din cereale, total
din care:

- pine i produse
8,086 30,06 7,892 29,54 7,824 29,85 7,793 30,34 7,264 29,18 kg de franzelrie
0,360 1,12 0,398 1,22 0,411 1,29 0,371 1,22 0,381 1,27 kg - mlai
0,632 1,77 0,662 1,86 0,669 1,88 0,676 2,01 0,583 1,78 kg - fin
0,263 1,87 0,258 1,84 0,263 1,87 0,292 2,16 0,312 2,54 kg - paste finoase
0,421 2,40 0,428 2,42 0,417 2,35 0,432 2,51 0,430 2,58 kg - orez

2,483 33,97 2,791 39,50 3,057 44,54 3,367 50,77 3,696 58,59 kg Carne proaspt, total
din care:

0,207 3,90 0,260 5,00 0,297 5,66 0,355 7,18 0,413 8,58 kg - de bovine
0,814 13,29 0,904 15,38 1,032 17,71 1,161 20,28 1,217 21,66 kg - de porcine
1,227 13,81 1,381 15,83 1,451 17,01 1,561 19,05 1,744 23,13 kg - de pasre

0,866 16,94 0,941 18,78 1,009 20,68 1,112 23,79 1,164 27,65 kg Preparate din carne

Conserve din carne
0,051 0,89 0,046 0,81 0,050 0,87 0,044 0,80 0,054 0,98 kg i carne cu legume

Pete, produse din
pete i conserve
0,599 7,30 0,610 7,76 0,685 9,11 0,721 10,35 0,876 15,23 kg din pete

4,550 15,14 4,931 17,12 5,158 18,42 5,720 21,38 5,931 25,01 l Lapte, total

1,049 15,26 1,127 17,20 1,217 19,08 1,389 22,56 1,626 29,01 kg Brnzeturi i smntn
din care:

- brnz de vac
0,351 4,85 0,343 4,91 0,368 5,35 0,389 5,94 0,453 7,29 kg (telemea)
0,162 2,80 0,205 3,68 0,215 3,98 0,248 4,68 0,323 6,29 kg - brnz de oaie
- brnz proaspt
0,201 2,47 0,195 2,45 0,197 2,49 0,236 3,00 0,219 2,92 kg de vac
0,229 2,42 0,243 2,55 0,271 2,86 0,309 3,29 0,320 3,49 kg - smntn, fric
0,074 2,06 0,103 2,87 0,125 3,55 0,162 4,69 0,253 7,56 kg - cacaval

7,724 3,92 8,228 4,11 9,645 4,83 10,678 5,38 11,660 6,16 buc. Ou

1,094 9,01 1,116 9,47 1,143 10,09 1,207 11,45 1,208 13,32 kg Grsimi, total
din care:

- ulei de porumb,
0,979 6,16 0,997 6,30 1,013 6,40 1,050 6,76 1,007 6,72 kg floarea-soarelui, soia
0,112 1,17 0,112 1,16 0,110 1,19 0,098 1,07 0,065 0,77 kg - margarin
0,049 1,29 0,058 1,52 0,072 1,91 0,093 2,54 0,121 3,46 kg - unt

180
TABELUL 44.
CUMPRAREA DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE DECILE, N ANUL 2013 (continuare)

Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5
U. M.
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -

Fructe, total kg 0,847 3,41 1,299 5,32 1,642 6,88 1,934 7,99 2,098 8,96
din care:
- mere i pere kg 0,397 1,06 0,603 1,64 0,705 1,94 0,790 2,21 0,862 2,50
- viine i ciree kg 0,007 0,05 0,023 0,13 0,036 0,22 0,029 0,18 0,052 0,31
- caise i piersici kg 0,013 0,06 0,055 0,23 0,053 0,23 0,089 0,37 0,111 0,46
- prune kg 0,019 0,03 0,033 0,08 0,020 0,04 0,059 0,15 0,063 0,17
- struguri kg 0,023 0,10 0,042 0,17 0,039 0,17 0,093 0,30 0,088 0,39
- cpuni, zmeur kg 0,009 0,07 0,018 0,15 0,016 0,12 0,027 0,19 0,042 0,31
- nuci n coaj kg 0,001 **) 0,001 0,01 0,008 0,07 0,007 0,07 0,007 0,07
- banane kg 0,144 0,79 0,200 1,11 0,281 1,51 0,321 1,72 0,335 1,80
- portocale, mandarine,
lmi kg 0,175 0,75 0,242 1,07 0,374 1,61 0,384 1,69 0,398 1,79

Pepeni verzi i galbeni kg 0,289 0,30 0,443 0,45 0,443 0,48 0,623 0,67 0,759 0,89

Fasole boabe i alte
leguminoase pentru
boabe kg 0,138 1,08 0,171 1,36 0,192 1,46 0,187 1,53 0,195 1,59

Cartofi kg 1,584 2,73 1,838 3,36 1,999 3,58 2,004 3,69 2,165 3,99

Legume i conserve din
legume n echivalent
legume proaspete, total kg 1,826 4,06 2,851 6,37 3,346 8,03 3,838 9,92 4,057 11,22
din care:
- varz i conopid kg 0,507 0,62 0,827 0,95 1,090 1,24 1,072 1,38 0,979 1,39
- tomate (ptlgele roii) kg 0,249 0,72 0,410 1,24 0,425 1,46 0,581 1,95 0,715 2,52
- ardei i gogoari kg 0,110 0,36 0,184 0,61 0,223 0,80 0,314 1,15 0,307 1,15
- fasole verde kg 0,009 0,04 0,025 0,10 0,026 0,14 0,046 0,22 0,048 0,24
- morcovi i alte
rdcinoase
comestibile kg 0,172 0,47 0,283 0,83 0,354 1,08 0,422 1,35 0,476 1,53
- ceap uscat kg 0,245 0,50 0,384 0,78 0,385 0,80 0,424 0,88 0,476 1,02
- bulion kg 0,065 0,55 0,086 0,70 0,089 0,74 0,086 0,71 0,080 0,68
- conserve din legume kg 0,018 0,13 0,018 0,12 0,033 0,27 0,023 0,19 0,028 0,23

Zahr kg 0,505 2,45 0,654 3,18 0,761 3,68 0,787 3,76 0,834 3,99

Dulcea, gem, compot,
jeleuri kg 0,015 0,10 0,010 0,08 0,016 0,17 0,011 0,12 0,014 0,14

Ciocolat, bomboane,
rahat i alte produse
zaharoase kg 0,111 1,66 0,122 2,02 0,177 2,89 0,183 3,14 0,180 3,22

ngheat kg 0,017 0,24 0,030 0,44 0,026 0,38 0,031 0,43 0,039 0,55

Miere de albine kg 0,010 0,18 0,017 0,33 0,030 0,60 0,037 0,77 0,042 0,86

Cafea, ceai, cacao kg 0,063 2,30 0,096 3,61 0,118 4,45 0,128 5,03 0,143 5,58

Ap mineral i alte
buturi nealcoolice l 1,042 1,94 1,848 3,19 2,363 4,10 2,796 4,68 3,299 5,33

Buturi alcoolice, total l 0,694 2,85 0,861 3,60 0,983 4,28 1,080 4,64 1,151 5,00
din care:
- vin l 0,094 0,43 0,099 0,55 0,124 0,74 0,127 0,73 0,152 0,98
- bere l 0,568 1,84 0,730 2,49 0,809 2,70 0,903 3,00 0,961 3,34
- uic i rachiuri
naturale l 0,023 0,40 0,024 0,38 0,028 0,46 0,033 0,48 0,028 0,45

181- medii lunare pe o persoan -
Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 10
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
Canti-
tate
Valoare
- lei -
U. M.


2,652 11,35 3,450 13,62 3,467 15,37 4,095 18,49 5,160 25,28 kg Fructe, total
din care:
1,042 3,05 1,179 3,62 1,270 3,88 1,440 4,58 1,597 5,48 kg - mere i pere
0,045 0,29 0,072 0,44 0,092 0,58 0,115 0,75 0,174 1,18 kg - viine i ciree
0,123 0,54 0,194 0,83 0,224 1,00 0,228 1,03 0,348 1,64 kg - caise i piersici
0,101 0,26 0,443 0,48 0,136 0,34 0,144 0,37 0,145 0,42 kg - prune
0,160 0,60 0,243 0,87 0,210 0,92 0,363 1,48 0,459 2,15 kg - struguri
0,033 0,27 0,059 0,44 0,082 0,63 0,089 0,72 0,143 1,12 kg - cpuni, zmeur
0,015 0,13 0,017 0,14 0,023 0,18 0,048 0,39 0,063 0,53 kg - nuci n coaj
0,442 2,36 0,450 2,42 0,511 2,70 0,585 3,15 0,756 4,10 kg - banane
- portocale, mandarine,
0,517 2,32 0,578 2,63 0,640 2,88 0,731 3,34 0,963 4,56 kg lmi

0,642 0,71 0,885 1,03 0,915 1,12 0,971 1,32 1,211 1,60 kg Pepeni verzi i galbeni

Fasole boabe i alte
leguminoase pentru
0,195 1,60 0,207 1,68 0,213 1,76 0,197 1,62 0,188 1,57 kg boabe

2,402 4,37 2,466 4,52 2,813 5,16 2,606 4,88 2,831 5,58 kg Cartofi

Legume i conserve din
legume n echivalent
5,152 14,03 5,682 16,49 5,926 17,92 6,482 20,70 7,213 25,97 kg legume proaspete, total
din care:
1,094 1,53 1,189 1,72 1,145 1,76 1,336 2,02 1,085 1,92 kg - varz i conopid
1,129 3,08 1,024 3,39 1,029 3,67 1,174 4,41 1,502 5,89 kg - tomate (ptlgele roii)
0,377 1,49 0,482 1,87 0,492 2,02 0,544 2,37 0,617 2,94 kg - ardei i gogoari
0,059 0,31 0,086 0,41 0,101 0,49 0,111 0,57 0,142 0,69 kg - fasole verde
- morcovi i alte
rdcinoase
0,573 1,89 0,710 2,45 0,715 2,51 0,837 3,08 0,960 3,75 kg comestibile
0,542 1,15 0,611 1,31 0,669 1,41 0,710 1,55 0,744 1,66 kg - ceap uscat
0,110 0,90 0,105 0,87 0,123 1,01 0,118 1,03 0,135 1,16 kg - bulion
0,030 0,24 0,027 0,22 0,042 0,31 0,038 0,33 0,065 0,61 kg - conserve din legume

0,875 4,13 0,842 3,95 0,933 4,33 0,909 4,24 0,882 4,16 kg Zahr

Dulcea, gem, compot,
0,021 0,17 0,022 0,21 0,023 0,22 0,018 0,22 0,043 0,50 kg jeleuri

Ciocolat, bomboane,
rahat i alte produse
0,208 3,90 0,202 4,03 0,233 4,74 0,241 5,54 0,331 8,66 kg zaharoase

0,044 0,68 0,065 0,94 0,067 0,98 0,084 1,24 0,131 2,15 kg ngheat

0,052 1,10 0,051 1,12 0,066 1,42 0,079 1,80 0,137 3,13 kg Miere de albine

0,163 6,52 0,170 6,93 0,200 8,25 0,229 9,65 0,267 11,89 kg Cafea, ceai, cacao

Ap mineral i alte
4,191 6,63 4,691 7,10 5,489 7,86 7,010 10,46 10,023 14,88 l buturi nealcoolice

1,414 6,42 1,503 7,03 1,694 8,14 1,963 10,28 2,472 16,38 l Buturi alcoolice, total
din care:
0,202 1,42 0,191 1,36 0,247 1,88 0,290 2,45 0,429 4,95 l - vin
1,162 3,96 1,257 4,42 1,389 4,87 1,600 5,80 1,938 7,93 l - bere
- uic i rachiuri
0,032 0,58 0,036 0,64 0,034 0,65 0,038 0,74 0,044 0,82 l naturale

182
TABELUL 45.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE CATEGORII DE GOSPODRII

- cantiti medii lunare pe o persoan -
din care, gospodrii de:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Pine i produse
de franzelrie kg 2012 8,584 8,306 8,955 8,029 8,266 9,077
2013 8,500 8,226 8,519 8,418 8,470 8,807

Mlai kg 2012 0,908 0,610 0,934 1,763 0,703 1,021
2013 0,863 0,584 0,847 1,618 0,622 0,983

Fin kg 2012 0,800 0,710 0,713 0,965 0,694 0,885
2013 0,815 0,730 0,781 0,909 0,686 0,909

Paste finoase kg 2012 0,293 0,288 0,280 0,273 0,260 0,312
2013 0,305 0,298 0,311 0,277 0,250 0,325

Orez kg 2012 0,423 0,398 0,401 0,425 0,377 0,461
2013 0,426 0,399 0,421 0,411 0,380 0,468

Carne proaspt,
total kg 2012 3,143 3,270 2,920 2,737 2,639 3,227
2013 3,187 3,305 2,865 2,846 2,652 3,300

din care:

- de bovine kg 2012 0,274 0,307 0,306 0,184 0,173 0,276
2013 0,274 0,309 0,257 0,176 0,142 0,282

- de porcine kg 2012 0,986 1,104 0,852 0,715 0,870 0,971
2013 0,989 1,114 0,872 0,745 0,837 0,974

- de pasre kg 2012 1,544 1,539 1,414 1,448 1,381 1,619
2013 1,580 1,571 1,351 1,505 1,388 1,685

Preparate
din carne kg 2012 1,038 1,090 1,042 0,938 0,898 1,030
2013 1,031 1,101 0,971 0,896 0,828 1,033

Pete, produse din
pete i conserve
din pete kg 2012 0,631 0,640 0,521 0,510 0,485 0,697
2013 0,641 0,652 0,534 0,528 0,533 0,700

Lapte, total l 2012 6,062 5,721 5,459 7,265 4,612 6,343
2013 5,870 5,668 5,196 6,492 4,441 6,202

Brnzeturi i
smntn kg 2012 1,318 1,283 1,207 1,409 0,985 1,389
2013 1,354 1,348 1,143 1,369 1,054 1,432

din care:

- brnz de vac
(telemea) kg 2012 0,423 0,406 0,389 0,373 0,405 0,462
2013 0,439 0,426 0,316 0,410 0,410 0,487

- brnz de oaie kg 2012 0,220 0,215 0,204 0,239 0,147 0,233
2013 0,220 0,228 0,214 0,211 0,148 0,224

183
TABELUL 45.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE CATEGORII DE GOSPODRII (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
din care, gospodrii de:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

- brnz proaspt
de vac kg 2012 0,297 0,227 0,279 0,498 0,152 0,335
2013 0,302 0,234 0,266 0,471 0,200 0,345

- smntn, fric kg 2012 0,254 0,265 0,248 0,248 0,184 0,257
2013 0,266 0,282 0,244 0,233 0,204 0,272

- cacaval kg 2012 0,086 0,127 0,058 0,016 0,058 0,066
2013 0,088 0,134 0,055 0,015 0,055 0,068

Ou buc. 2012 12,805 12,341 12,242 12,941 11,029 13,634
2013 13,376 12,833 12,920 13,338 12,136 14,308

Grsimi, total kg 2012 1,196 1,168 1,120 1,121 1,045 1,278
2013 1,193 1,159 1,118 1,129 1,059 1,280

din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui,
soia kg 2012 0,874 0,871 0,812 0,760 0,788 0,934
2013 0,873 0,862 0,815 0,770 0,759 0,946

- margarin kg 2012 0,124 0,114 0,129 0,119 0,120 0,137
2013 0,125 0,113 0,137 0,124 0,123 0,137

- unt kg 2012 0,054 0,073 0,043 0,018 0,034 0,048
2013 0,057 0,077 0,039 0,022 0,040 0,051

Fructe, total kg 2012 3,389 3,696 2,921 2,510 2,595 3,472
2013 3,449 3,886 2,824 2,455 2,577 3,485

din care:

- mere i pere kg 2012 1,490 1,504 1,439 1,213 1,269 1,597
2013 1,512 1,570 1,282 1,212 1,276 1,603

- viine i ciree kg 2012 0,069 0,070 0,058 0,087 0,037 0,067
2013 0,106 0,112 0,093 0,096 0,044 0,109

- caise i piersici kg 2012 0,164 0,210 0,117 0,057 0,094 0,160
2013 0,161 0,218 0,104 0,055 0,105 0,149

- prune kg 2012 0,130 0,125 0,105 0,170 0,059 0,136
2013 0,131 0,135 0,090 0,151 0,060 0,137

- struguri kg 2012 0,247 0,252 0,181 0,256 0,141 0,259
2013 0,241 0,278 0,169 0,206 0,121 0,236

- cpuni, zmeur kg 2012 0,043 0,057 0,032 0,024 0,017 0,039
2013 0,049 0,066 0,056 0,013 0,026 0,044

- nuci n coaj kg 2012 0,075 0,060 0,045 0,107 0,037 0,091
2013 0,075 0,059 0,062 0,099 0,049 0,093


184
TABELUL 45.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE CATEGORII DE GOSPODRII (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
din care, gospodrii de:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

- banane kg 2012 0,425 0,521 0,392 0,218 0,344 0,391
2013 0,427 0,554 0,357 0,213 0,345 0,374

- portocale,
mandarine, lmi kg 2012 0,510 0,606 0,392 0,269 0,436 0,504
2013 0,519 0,615 0,418 0,281 0,418 0,521

Pepeni verzi i
galbeni kg 2012 0,743 0,870 0,668 0,504 0,465 0,719
2013 0,794 0,951 0,506 0,578 0,687 0,762

Fasole boabe i
alte leguminoase
pentru boabe kg 2012 0,353 0,293 0,344 0,437 0,350 0,399
2013 0,338 0,283 0,322 0,404 0,335 0,381

Cartofi kg 2012 3,480 3,341 3,598 3,713 3,385 3,561
2013 3,314 3,131 3,416 3,426 3,382 3,455

Legume i
conserve din
legume n
echivalent legume
proaspete, total kg 2012 7,575 7,444 6,735 6,907 5,909 8,278
2013 7,617 7,439 6,605 7,154 6,354 8,313

din care:

- varz i conopid kg 2012 0,740 0,722 0,646 0,600 0,647 0,836
2013 0,798 0,800 0,734 0,666 0,686 0,862

- tomate
(ptlgele roii) kg 2012 1,001 1,049 0,811 0,828 0,667 1,064
2013 1,011 1,098 0,779 0,851 0,725 1,041

- ardei i gogoari kg 2012 0,420 0,449 0,329 0,336 0,289 0,447
2013 0,395 0,429 0,306 0,323 0,252 0,414

- fasole verde kg 2012 0,118 0,116 0,107 0,100 0,064 0,135
2013 0,144 0,139 0,129 0,131 0,102 0,161
- morcovi i alte
rdcinoase
comestibile kg 2012 0,791 0,823 0,680 0,604 0,657 0,844
2013 0,806 0,836 0,664 0,595 0,671 0,884

- ceap uscat kg 2012 0,834 0,781 0,795 0,830 0,744 0,914
2013 0,847 0,796 0,751 0,839 0,801 0,931

- bulion kg 2012 0,333 0,309 0,306 0,325 0,261 0,374
2013 0,333 0,300 0,282 0,348 0,288 0,379
- conserve din
legume kg 2012 0,179 0,165 0,168 0,180 0,157 0,200
2013 0,176 0,158 0,201 0,191 0,132 0,194185
TABELUL 45.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE CATEGORII DE GOSPODRII (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
din care, gospodrii de:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Zahr kg 2012 0,732 0,723 0,671 0,643 0,636 0,792
2013 0,745 0,739 0,706 0,662 0,634 0,802

Dulcea, gem,
compot, jeleuri kg 2012 0,293 0,281 0,287 0,276 0,231 0,318
2013 0,305 0,287 0,339 0,347 0,267 0,314

Ciocolat,
bomboane,
rahat i alte
produse
zaharoase kg 2012 0,217 0,241 0,211 0,174 0,184 0,204
2013 0,224 0,258 0,234 0,177 0,166 0,209

ngheat kg 2012 0,062 0,084 0,063 0,039 0,038 0,047
2013 0,055 0,075 0,048 0,030 0,034 0,045

Miere de albine kg 2012 0,061 0,071 0,049 0,029 0,038 0,063
2013 0,061 0,071 0,043 0,035 0,035 0,063

Cafea, ceai, cacao kg 2012 0,187 0,214 0,173 0,128 0,155 0,182
2013 0,197 0,225 0,179 0,134 0,153 0,193

Ap mineral i
alte buturi
nealcoolice l 2012 4,542 5,898 3,424 1,835 3,217 4,096
2013 4,489 5,877 3,364 1,868 2,844 4,154

Buturi alcoolice,
total l 2012 2,230 2,138 2,077 2,851 1,551 2,279
2013 2,317 2,247 2,120 2,829 1,670 2,395

din care:

- vin l 2012 0,874 0,673 0,729 1,511 0,569 0,980
2013 0,876 0,657 0,728 1,369 0,576 1,051

- bere l 2012 1,125 1,282 1,101 1,033 0,852 1,025
2013 1,205 1,400 1,194 1,134 0,931 1,066

- uic i rachiuri
naturale l 2012 0,205 0,151 0,226 0,285 0,119 0,251
2013 0,206 0,151 0,175 0,305 0,152 0,252

186
TABELUL 46.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE MEDII

- cantiti medii lunare pe o persoan -
gospodrii din:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Urban Rural

Pine i produse
de franzelrie kg 2012 8,584 8,162 9,095
2013 8,500 8,067 9,026

Mlai kg 2012 0,908 0,589 1,294
2013 0,863 0,587 1,198

Fin kg 2012 0,800 0,722 0,894
2013 0,815 0,740 0,906

Paste finoase kg 2012 0,293 0,299 0,286
2013 0,305 0,313 0,295

Orez kg 2012 0,423 0,415 0,433
2013 0,426 0,419 0,433

Carne proaspt,
total kg 2012 3,143 3,324 2,924
2013 3,187 3,399 2,929

din care:

- de bovine kg 2012 0,274 0,324 0,213
2013 0,274 0,329 0,206

- de porcine kg 2012 0,986 1,087 0,865
2013 0,989 1,113 0,837

- de pasre kg 2012 1,544 1,593 1,484
2013 1,580 1,640 1,506

Preparate
din carne kg 2012 1,038 1,071 0,999
2013 1,031 1,080 0,972

Pete, produse din pete
i conserve din pete kg 2012 0,631 0,670 0,587
2013 0,641 0,674 0,600

Lapte, total l 2012 6,062 5,560 6,669
2013 5,870 5,630 6,162

Brnzeturi i
smntn kg 2012 1,318 1,334 1,298
2013 1,354 1,399 1,298

din care:

- brnz de vac
(telemea) kg 2012 0,423 0,425 0,420
2013 0,439 0,440 0,438

- brnz de oaie kg 2012 0,220 0,223 0,216
2013 0,220 0,231 0,206

187
TABELUL 46.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE MEDII (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
gospodrii din:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Urban Rural

- brnz proaspt
de vac kg 2012 0,297 0,238 0,367
2013 0,302 0,255 0,359

- smntn, fric kg 2012 0,254 0,268 0,238
2013 0,266 0,288 0,238

- cacaval kg 2012 0,086 0,129 0,034
2013 0,088 0,132 0,034

Ou buc. 2012 12,805 12,531 13,135
2013 13,376 13,029 13,798

Grsimi, total kg 2012 1,196 1,198 1,193
2013 1,193 1,200 1,184

din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui,
soia kg 2012 0,874 0,911 0,829
2013 0,873 0,908 0,832

- margarin kg 2012 0,124 0,123 0,126
2013 0,125 0,122 0,129

- unt kg 2012 0,054 0,075 0,028
2013 0,057 0,082 0,027

Fructe, total kg 2012 3,389 3,853 2,827
2013 3,449 4,026 2,748

din care:

- mere i pere kg 2012 1,490 1,591 1,368
2013 1,512 1,673 1,317

- viine i ciree kg 2012 0,069 0,077 0,060
2013 0,106 0,106 0,106

- caise i piersici kg 2012 0,164 0,230 0,085
2013 0,161 0,225 0,083

- prune kg 2012 0,130 0,133 0,127
2013 0,131 0,136 0,124

- struguri kg 2012 0,247 0,270 0,220
2013 0,241 0,279 0,194

- cpuni, zmeur kg 2012 0,043 0,062 0,020
2013 0,049 0,071 0,023

- nuci n coaj kg 2012 0,075 0,052 0,102
2013 0,075 0,058 0,096
188
TABELUL 46.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE MEDII (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
gospodrii din:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Urban Rural

- banane kg 2012 0,425 0,511 0,322
2013 0,427 0,534 0,298

- portocale,
mandarine, lmi kg 2012 0,510 0,621 0,376
2013 0,519 0,655 0,355

Pepeni verzi i
galbeni kg 2012 0,743 0,931 0,516
2013 0,794 0,964 0,588

Fasole boabe i
alte leguminoase
pentru boabe kg 2012 0,353 0,308 0,408
2013 0,338 0,298 0,387

Cartofi kg 2012 3,480 3,414 3,560
2013 3,314 3,242 3,401

Legume i
conserve din
legume n
echivalent legume
proaspete, total kg 2012 7,575 7,792 7,312
2013 7,617 7,823 7,366

din care:

- varz i conopid kg 2012 0,740 0,816 0,649
2013 0,798 0,854 0,731

- tomate
(ptlgele roii) kg 2012 1,001 1,104 0,877
2013 1,011 1,160 0,830

- ardei i gogoari kg 2012 0,420 0,474 0,354
2013 0,395 0,457 0,32

- fasole verde kg 2012 0,118 0,126 0,107
2013 0,144 0,145 0,143

- morcovi i alte
rdcinoase
comestibile kg 2012 0,791 0,901 0,657
2013 0,806 0,917 0,671

- ceap uscat kg 2012 0,834 0,834 0,834
2013 0,847 0,849 0,843

- bulion kg 2012 0,333 0,305 0,366
2013 0,333 0,302 0,370

- conserve din
legume kg 2012 0,179 0,171 0,190
2013 0,176 0,164 0,191


189
TABELUL 46.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE MEDII (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
gospodrii din:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Urban Rural

Zahr kg 2012 0,732 0,743 0,720
2013 0,745 0,757 0,731

Dulcea, gem,
compot, jeleuri kg 2012 0,293 0,258 0,337
2013 0,305 0,264 0,354

Ciocolat,
bomboane,
rahat i alte
produse
zaharoase kg 2012 0,217 0,229 0,202
2013 0,224 0,247 0,196

ngheat kg 2012 0,062 0,080 0,040
2013 0,055 0,072 0,035

Miere de albine kg 2012 0,061 0,074 0,044
2013 0,061 0,073 0,046

Cafea, ceai, cacao kg 2012 0,187 0,217 0,151
2013 0,197 0,229 0,157

Ap mineral i
alte buturi
nealcoolice l 2012 4,542 6,107 2,650
2013 4,489 6,071 2,569

Buturi alcoolice,
total l 2012 2,230 1,896 2,633
2013 2,317 2,033 2,661

din care:

- vin l 2012 0,874 0,575 1,235
2013 0,876 0,580 1,235

- bere l 2012 1,125 1,175 1,064
2013 1,205 1,300 1,090

- uic i rachiuri
naturale l 2012 0,205 0,115 0,314
2013 0,206 0,117 0,314


190
TABELUL 47.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE REGIUNI

- cantiti medii lunare pe o persoan -
Regiuni:


U. M. Anii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-
Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov

Pine i produse
de franzelrie kg 2012 6,579 8,428 10,127 11,036 9,347 8,547 8,626 6,716
2013 6,683 8,430 9,931 10,551 9,510 8,193 8,778 6,727

Mlai kg 2012 1,919 1,422 0,695 0,633 0,465 0,554 0,525 0,467
2013 1,732 1,261 0,660 0,708 0,517 0,534 0,497 0,527

Fin kg 2012 1,028 0,745 0,617 0,614 0,981 1,144 0,684 0,513
2013 1,023 0,770 0,621 0,621 0,996 1,134 0,701 0,590

Paste finoase kg 2012 0,285 0,250 0,188 0,288 0,365 0,469 0,261 0,278
2013 0,263 0,252 0,189 0,298 0,418 0,477 0,265 0,351

Orez kg 2012 0,501 0,410 0,400 0,362 0,424 0,510 0,305 0,433
2013 0,480 0,418 0,392 0,361 0,448 0,508 0,309 0,471

Carne proaspt,
total kg 2012 3,326 3,170 2,924 3,303 3,507 2,915 2,732 3,389
2013 3,418 3,143 2,872 3,304 3,763 2,906 2,711 3,572

din care:

- de bovine kg 2012 0,411 0,226 0,140 0,208 0,265 0,289 0,224 0,416
2013 0,385 0,233 0,142 0,229 0,285 0,271 0,236 0,404

- de porcine kg 2012 0,813 0,990 0,911 0,888 1,343 1,060 1,024 1,030
2013 0,824 0,955 0,857 0,837 1,474 1,069 1,017 1,087

- de pasre kg 2012 1,771 1,591 1,553 1,746 1,522 1,279 1,158 1,673
2013 1,898 1,565 1,540 1,781 1,580 1,292 1,136 1,784

Preparate
din carne kg 2012 1,042 0,733 0,975 0,981 1,574 1,164 1,152 0,821
2013 1,010 0,700 0,938 0,979 1,598 1,145 1,165 0,883

Pete, produse din
pete i conserve
din pete kg 2012 0,718 0,892 0,708 0,696 0,528 0,276 0,370 0,808
2013 0,716 0,905 0,703 0,761 0,522 0,278 0,355 0,852

Lapte, total l 2012 6,949 4,849 4,664 4,360 8,479 8,059 5,921 5,522
2013 6,374 4,946 4,642 4,342 7,664 7,731 5,947 5,566

Brnzeturi i
smntn kg 2012 1,716 1,211 1,260 1,256 1,303 1,259 0,972 1,423
2013 1,693 1,257 1,284 1,245 1,458 1,252 1,003 1,550

din care:

- brnz de vac
(telemea) kg 2012 0,141 0,487 0,831 0,637 0,341 0,166 0,244 0,575
2013 0,171 0,509 0,844 0,634 0,344 0,172 0,226 0,657

- brnz de oaie kg 2012 0,332 0,266 0,098 0,161 0,289 0,162 0,217 0,229
2013 0,295 0,267 0,105 0,126 0,332 0,181 0,220 0,245


191
TABELUL 47.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE REGIUNI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
Regiuni:
U. M. Anii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-
Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov

- brnz proaspt
de vac kg 2012 0,708 0,226 0,079 0,343 0,277 0,353 0,108 0,152
2013 0,694 0,246 0,072 0,336 0,358 0,346 0,111 0,147

- smntn, fric kg 2012 0,428 0,137 0,141 0,080 0,289 0,446 0,244 0,209
2013 0,429 0,142 0,145 0,102 0,312 0,432 0,274 0,234

- cacaval kg 2012 0,071 0,071 0,068 0,032 0,085 0,067 0,098 0,215
2013 0,074 0,068 0,065 0,040 0,076 0,062 0,111 0,227

Ou buc. 2012 14,324 11,377 12,492 13,387 14,415 13,146 12,454 10,621
2013 14,726 11,900 13,190 13,161 15,520 13,591 13,248 11,567

Grsimi, total kg 2012 1,169 1,081 1,069 1,158 1,466 1,438 1,175 1,100
2013 1,151 1,052 1,059 1,151 1,549 1,420 1,203 1,078

din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui,
soia kg 2012 0,951 0,874 0,804 0,766 1,020 0,997 0,757 0,818
2013 0,939 0,851 0,805 0,783 1,056 0,976 0,783 0,804

- margarin kg 2012 0,110 0,085 0,089 0,081 0,200 0,176 0,186 0,092
2013 0,114 0,079 0,088 0,079 0,213 0,177 0,193 0,085

- unt kg 2012 0,053 0,030 0,035 0,029 0,075 0,060 0,070 0,094
2013 0,051 0,032 0,038 0,026 0,088 0,061 0,081 0,097

Fructe, total kg 2012 3,531 3,243 2,746 2,780 3,619 3,735 3,335 4,307
2013 3,333 3,321 2,674 3,093 3,991 3,698 3,513 4,385

din care:

- mere i pere kg 2012 1,502 1,424 1,216 1,390 1,584 1,829 1,435 1,622
2013 1,480 1,428 1,176 1,457 1,810 1,782 1,547 1,579

- viine i ciree kg 2012 0,102 0,063 0,046 0,058 0,052 0,087 0,041 0,090
2013 0,143 0,102 0,059 0,106 0,116 0,110 0,069 0,145

- caise i piersici kg 2012 0,107 0,198 0,130 0,100 0,188 0,175 0,180 0,279
2013 0,136 0,207 0,088 0,098 0,175 0,141 0,168 0,311

- prune kg 2012 0,131 0,139 0,074 0,068 0,128 0,200 0,145 0,160
2013 0,083 0,140 0,076 0,184 0,150 0,155 0,106 0,202

- struguri kg 2012 0,282 0,297 0,178 0,235 0,200 0,200 0,265 0,315
2013 0,221 0,263 0,172 0,231 0,257 0,229 0,256 0,335

- cpuni, zmeur kg 2012 0,039 0,022 0,032 0,038 0,039 0,057 0,044 0,085
2013 0,043 0,037 0,031 0,039 0,041 0,061 0,064 0,084

- nuci n coaj kg 2012 0,130 0,036 0,030 0,042 0,145 0,106 0,055 0,054
2013 0,114 0,046 0,033 0,043 0,108 0,127 0,061 0,067192
TABELUL 47.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE REGIUNI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
Regiuni:
U. M. Anii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-
Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov

- banane kg 2012 0,454 0,342 0,384 0,311 0,498 0,393 0,439 0,609
2013 0,397 0,339 0,375 0,364 0,497 0,425 0,487 0,590

- portocale,
mandarine, lmi kg 2012 0,524 0,455 0,420 0,407 0,595 0,506 0,526 0,703
2013 0,488 0,502 0,392 0,419 0,620 0,524 0,562 0,726

Pepeni verzi i
galbeni kg 2012 0,684 0,822 0,626 1,030 0,758 0,543 0,625 0,980
2013 0,793 0,977 0,729 0,912 0,714 0,562 0,570 1,142

Fasole boabe i
alte leguminoase
pentru boabe kg 2012 0,437 0,398 0,306 0,403 0,332 0,330 0,282 0,310
2013 0,382 0,383 0,289 0,417 0,358 0,299 0,282 0,299

Cartofi kg 2012 4,175 3,297 3,241 2,943 4,196 3,492 3,224 3,125
2013 3,969 3,179 3,075 2,911 4,020 3,366 2,995 2,856

Legume i
conserve din
legume n
echivalent legume
proaspete, total kg 2012 7,146 7,255 7,282 8,905 8,245 7,748 6,868 7,770
2013 7,111 7,168 7,162 9,286 8,234 7,744 7,059 7,935

din care:

- varz i conopid kg 2012 0,584 0,564 0,652 0,795 0,979 0,948 0,727 0,840
2013 0,619 0,589 0,633 0,944 1,135 1,040 0,802 0,851

- tomate
(ptlgele roii) kg 2012 0,853 1,033 1,063 1,278 1,055 0,735 0,829 1,298
2013 0,914 1,047 0,955 1,257 1,005 0,737 0,867 1,448

- ardei i gogoari kg 2012 0,486 0,440 0,335 0,356 0,483 0,384 0,349 0,543
2013 0,457 0,392 0,302 0,370 0,470 0,342 0,345 0,511

- fasole verde kg 2012 0,106 0,057 0,082 0,114 0,172 0,168 0,114 0,160
2013 0,158 0,091 0,092 0,140 0,192 0,193 0,137 0,168

- morcovi i alte
rdcinoase
comestibile kg 2012 0,789 0,679 0,573 0,546 1,070 1,045 0,823 0,903
2013 0,777 0,688 0,599 0,601 0,994 1,042 0,844 0,999

- ceap uscat kg 2012 0,968 0,844 0,875 0,976 0,840 0,618 0,649 0,868
2013 0,950 0,832 0,881 0,987 0,824 0,615 0,710 0,961

- bulion kg 2012 0,249 0,323 0,328 0,480 0,364 0,383 0,335 0,250
2013 0,234 0,322 0,334 0,496 0,368 0,386 0,346 0,237

- conserve din
legume kg 2012 0,216 0,194 0,201 0,219 0,109 0,174 0,180 0,101
2013 0,218 0,179 0,213 0,227 0,112 0,171 0,162 0,079


193
TABELUL 47.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE REGIUNI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
Regiuni:
U. M. Anii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-
Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov

Zahr kg 2012 0,708 0,650 0,693 0,655 0,907 0,887 0,738 0,665
2013 0,705 0,631 0,702 0,717 0,953 0,898 0,772 0,651

Dulcea, gem,
compot, jeleuri kg 2012 0,302 0,296 0,241 0,327 0,334 0,402 0,339 0,107
2013 0,318 0,279 0,295 0,383 0,289 0,401 0,371 0,077

Ciocolat,
bomboane,
rahat i alte
produse
zaharoase kg 2012 0,243 0,160 0,213 0,181 0,315 0,215 0,223 0,197
2013 0,233 0,173 0,218 0,171 0,346 0,215 0,244 0,215

ngheat kg 2012 0,070 0,044 0,045 0,038 0,065 0,070 0,087 0,078
2013 0,055 0,044 0,036 0,044 0,058 0,064 0,070 0,076

Miere de albine kg 2012 0,064 0,040 0,030 0,035 0,098 0,073 0,075 0,087
2013 0,068 0,038 0,026 0,038 0,086 0,073 0,072 0,101

Cafea, ceai, cacao kg 2012 0,170 0,153 0,157 0,154 0,246 0,237 0,207 0,202
2013 0,175 0,153 0,161 0,167 0,268 0,246 0,228 0,210

Ap mineral i
alte buturi
nealcoolice l 2012 2,934 3,652 3,857 3,398 5,627 4,481 5,054 8,860
2013 2,899 3,475 3,755 3,507 5,272 4,388 4,970 9,101

Buturi alcoolice,
total l 2012 2,672 2,200 2,271 3,590 1,545 1,564 2,108 1,679
2013 2,780 2,206 2,237 3,512 1,715 1,897 2,140 1,879

din care:

- vin l 2012 1,391 1,115 0,737 1,819 0,267 0,459 0,518 0,429
2013 1,506 0,982 0,705 1,790 0,198 0,556 0,564 0,409

- bere l 2012 1,091 0,935 1,191 1,303 1,048 0,870 1,424 1,179
2013 1,105 1,074 1,181 1,253 1,292 1,063 1,404 1,383

- uic i rachiuri
naturale l 2012 0,150 0,134 0,325 0,453 0,213 0,206 0,129 0,044
2013 0,121 0,131 0,336 0,451 0,208 0,247 0,127 0,052


194
TABELUL 48.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP MRIMEA GOSPODRIEI

- cantiti medii lunare pe o persoan -
gospodrii formate din:
U. M. Anii
Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

Pine i produse
de franzelrie kg 2012 8,584 9,505 8,871 8,374 8,343 8,644 8,441
2013 8,500 9,321 8,728 8,209 8,377 8,506 8,490

Mlai kg 2012 0,908 1,418 1,092 0,768 0,787 0,835 0,933
2013 0,863 1,329 1,033 0,768 0,748 0,795 0,812

Fin kg 2012 0,800 1,038 0,980 0,756 0,706 0,725 0,725
2013 0,815 1,077 0,982 0,802 0,732 0,703 0,694

Paste finoase kg 2012 0,293 0,484 0,356 0,289 0,255 0,233 0,226
2013 0,305 0,498 0,352 0,290 0,277 0,253 0,253

Orez kg 2012 0,423 0,702 0,516 0,413 0,365 0,343 0,327
2013 0,426 0,713 0,519 0,409 0,370 0,337 0,338

Carne proaspt,
total kg 2012 3,143 4,625 3,799 3,259 2,742 2,589 2,326
2013 3,187 4,686 3,840 3,290 2,902 2,506 2,223

din care:

- de bovine kg 2012 0,274 0,376 0,368 0,288 0,241 0,196 0,178
2013 0,274 0,350 0,357 0,300 0,245 0,193 0,173

- de porcine kg 2012 0,986 1,287 1,177 1,047 0,887 0,853 0,699
2013 0,989 1,336 1,179 1,059 0,946 0,743 0,632

- de pasre kg 2012 1,544 2,508 1,865 1,587 1,311 1,237 1,151
2013 1,580 2,531 1,915 1,600 1,403 1,237 1,102

Preparate
din carne kg 2012 1,038 1,555 1,202 1,083 0,938 0,853 0,765
2013 1,031 1,531 1,196 1,066 0,943 0,825 0,765

Pete, produse din
pete i conserve
din pete kg 2012 0,631 1,053 0,827 0,644 0,518 0,453 0,458
2013 0,641 1,038 0,835 0,647 0,553 0,479 0,408

Lapte, total l 2012 6,062 7,917 6,553 5,877 5,372 6,068 5,986
2013 5,870 7,818 6,226 5,777 5,539 5,477 5,378

Brnzeturi i
smntn kg 2012 1,318 1,946 1,616 1,363 1,124 1,091 0,990
2013 1,354 1,963 1,646 1,372 1,181 1,080 1,103

din care:

- brnz de vac
(telemea) kg 2012 0,423 0,679 0,503 0,412 0,357 0,360 0,369
2013 0,439 0,677 0,522 0,424 0,374 0,366 0,403

- brnz de oaie kg 2012 0,220 0,325 0,284 0,225 0,178 0,175 0,176
2013 0,220 0,325 0,281 0,228 0,192 0,153 0,160195
TABELUL 48.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP MRIMEA GOSPODRIEI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
gospodrii formate din:
U. M. Anii
Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

- brnz proaspt
de vac kg 2012 0,297 0,417 0,353 0,295 0,253 0,282 0,237
2013 0,302 0,419 0,355 0,288 0,256 0,290 0,285

- smntn, fric kg 2012 0,254 0,338 0,320 0,281 0,227 0,196 0,156
2013 0,266 0,360 0,326 0,282 0,241 0,198 0,192

- cacaval kg 2012 0,086 0,135 0,113 0,108 0,073 0,047 0,032
2013 0,088 0,125 0,120 0,108 0,080 0,044 0,026

Ou buc. 2012 12,805 19,373 15,239 12,944 11,307 10,834 9,696
2013 13,376 20,255 15,760 13,382 12,089 11,047 10,187

Grsimi, total kg 2012 1,196 1,834 1,429 1,197 1,058 0,992 0,924
2013 1,193 1,833 1,415 1,183 1,085 0,953 0,918

din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui,
soia kg 2012 0,874 1,347 1,063 0,896 0,770 0,700 0,630
2013 0,873 1,356 1,058 0,887 0,780 0,688 0,624

- margarin kg 2012 0,124 0,214 0,147 0,116 0,110 0,102 0,107
2013 0,125 0,219 0,140 0,111 0,119 0,102 0,110

- unt kg 2012 0,054 0,081 0,071 0,066 0,047 0,035 0,019
2013 0,057 0,082 0,071 0,069 0,053 0,035 0,024

Fructe, total kg 2012 3,389 5,339 4,233 3,533 2,966 2,544 2,275
2013 3,449 5,268 4,195 3,662 3,174 2,436 2,210

din care:

- mere i pere kg 2012 1,490 2,438 1,863 1,475 1,308 1,204 1,009
2013 1,512 2,365 1,804 1,529 1,409 1,101 1,090

- viine i ciree kg 2012 0,069 0,100 0,089 0,065 0,060 0,070 0,039
2013 0,106 0,146 0,133 0,108 0,091 0,104 0,062

- caise i piersici kg 2012 0,164 0,268 0,229 0,189 0,133 0,088 0,089
2013 0,161 0,230 0,214 0,179 0,154 0,088 0,078

- prune kg 2012 0,130 0,214 0,157 0,142 0,100 0,116 0,086
2013 0,131 0,200 0,167 0,139 0,107 0,073 0,123

- struguri kg 2012 0,247 0,386 0,312 0,273 0,202 0,170 0,179
2013 0,241 0,396 0,321 0,242 0,237 0,130 0,127

- cpuni, zmeur kg 2012 0,043 0,063 0,058 0,051 0,035 0,030 0,021
2013 0,049 0,064 0,068 0,055 0,045 0,038 0,014

- nuci n coaj kg 2012 0,075 0,099 0,093 0,070 0,061 0,072 0,071
2013 0,075 0,099 0,104 0,066 0,071 0,057 0,060
196
TABELUL 48.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP MRIMEA GOSPODRIEI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
gospodrii formate din:
U. M. Anii
Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

- banane kg 2012 0,425 0,617 0,468 0,469 0,409 0,308 0,304
2013 0,427 0,618 0,454 0,494 0,404 0,329 0,267

- portocale,
mandarine, lmi kg 2012 0,510 0,795 0,639 0,538 0,453 0,366 0,338
2013 0,519 0,794 0,636 0,582 0,463 0,374 0,284

Pepeni verzi i
galbeni kg 2012 0,743 0,996 0,964 0,875 0,647 0,385 0,528
2013 0,794 1,093 0,988 0,884 0,727 0,610 0,408

Fasole boabe i
alte leguminoase
pentru boabe kg 2012 0,353 0,537 0,409 0,329 0,308 0,324 0,332
2013 0,338 0,526 0,389 0,310 0,294 0,305 0,329

Cartofi kg 2012 3,480 5,068 3,912 3,397 3,165 3,063 3,100
2013 3,314 4,886 3,720 3,253 3,028 2,830 2,902

Legume i
conserve din
legume n
echivalent legume
proaspete, total kg 2012 7,575 12,012 9,555 7,674 6,512 5,837 5,464
2013 7,617 12,089 9,674 7,605 6,620 5,834 5,353

din care:

- varz i conopid kg 2012 0,740 1,144 0,964 0,742 0,623 0,580 0,534
2013 0,798 1,244 0,991 0,815 0,704 0,568 0,601

- tomate
(ptlgele roii) kg 2012 1,001 1,714 1,288 1,059 0,828 0,696 0,657
2013 1,011 1,683 1,319 1,051 0,872 0,695 0,604

- ardei i gogoari kg
2012 0,420 0,639 0,554 0,460 0,349 0,304 0,248
2013 0,395 0,613 0,526 0,428 0,340 0,248 0,238
- fasole verde kg
2012 0,118 0,170 0,153 0,112 0,105 0,089 0,096
2013 0,144 0,214 0,190 0,149 0,113 0,114 0,109
- morcovi i alte
rdcinoase
comestibile kg 2012 0,791 1,302 1,039 0,832 0,669 0,557 0,479
2013 0,806 1,348 1,061 0,837 0,676 0,551 0,514

- ceap uscat kg 2012 0,834 1,392 1,052 0,819 0,710 0,645 0,631
2013 0,847 1,387 1,061 0,823 0,737 0,657 0,630

- bulion kg 2012 0,333 0,554 0,407 0,327 0,286 0,271 0,253
2013 0,333 0,561 0,419 0,311 0,291 0,270 0,246

- conserve din
legume kg 2012 0,179 0,272 0,217 0,169 0,166 0,148 0,144
2013 0,176 0,268 0,212 0,160 0,163 0,154 0,138197
TABELUL 48.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP MRIMEA GOSPODRIEI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
gospodrii formate din:
U. M. Anii
Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

Zahr kg 2012 0,732 1,149 0,895 0,749 0,642 0,579 0,528
2013 0,745 1,155 0,904 0,751 0,659 0,592 0,556

Dulcea, gem,
compot, jeleuri kg 2012 0,293 0,390 0,329 0,277 0,297 0,254 0,244
2013 0,305 0,400 0,329 0,286 0,305 0,299 0,243

Ciocolat,
bomboane,
rahat i alte
produse
zaharoase kg 2012 0,217 0,284 0,219 0,220 0,216 0,186 0,201
2013 0,224 0,305 0,229 0,239 0,211 0,188 0,198

ngheat kg 2012 0,062 0,066 0,070 0,078 0,057 0,044 0,040
2013 0,055 0,052 0,065 0,068 0,055 0,037 0,031

Miere de albine kg 2012 0,061 0,101 0,079 0,066 0,051 0,042 0,033
2013 0,061 0,102 0,080 0,068 0,049 0,039 0,035

Cafea, ceai, cacao kg 2012 0,187 0,292 0,234 0,209 0,165 0,131 0,106
2013 0,197 0,302 0,247 0,214 0,174 0,140 0,114

Ap mineral i
alte buturi
nealcoolice l 2012 4,542 6,663 5,708 5,537 4,033 2,839 2,022
2013 4,489 6,119 5,786 5,244 3,913 3,077 2,326

Buturi alcoolice,
total l 2012 2,230 2,752 2,823 2,274 1,999 1,917 1,623
2013 2,317 2,641 2,931 2,344 2,219 1,894 1,647

din care:

- vin l 2012 0,874 1,029 1,109 0,814 0,793 0,809 0,746
2013 0,876 0,963 1,143 0,819 0,793 0,838 0,711

- bere l 2012 1,125 1,443 1,428 1,252 0,994 0,891 0,662
2013 1,205 1,400 1,486 1,311 1,209 0,852 0,717

- uic i rachiuri
naturale l 2012 0,205 0,238 0,249 0,177 0,191 0,203 0,204
2013 0,206 0,239 0,253 0,180 0,192 0,191 0,209198
TABELUL 49.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI

- cantiti medii lunare pe o persoan -
gospodrii cu:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli

Pine i produse
de franzelrie kg 2012 8,584 8,990 7,902 7,899 7,985 7,873 7,478
2013 8,500 8,866 7,893 7,880 7,908 8,017 7,719

Mlai kg 2012 0,908 0,967 0,808 0,718 0,821 1,038 1,079
2013 0,863 0,918 0,771 0,726 0,771 0,835 1,011

Fin kg 2012 0,800 0,842 0,729 0,701 0,729 0,768 0,875
2013 0,815 0,866 0,729 0,747 0,709 0,698 0,759

Paste finoase kg 2012 0,293 0,319 0,251 0,265 0,250 0,201 0,215
2013 0,305 0,326 0,270 0,271 0,275 0,247 0,256

Orez kg 2012 0,423 0,457 0,366 0,381 0,357 0,339 0,341
2013 0,426 0,462 0,366 0,383 0,353 0,339 0,348

Carne proaspt,
total kg 2012 3,143 3,363 2,772 3,089 2,592 2,313 2,112
2013 3,187 3,419 2,800 3,073 2,771 2,235 1,798

din care:

- de bovine kg 2012 0,274 0,291 0,246 0,281 0,233 0,186 0,143
2013 0,274 0,293 0,241 0,278 0,236 0,153 0,123

- de porcine kg 2012 0,986 1,045 0,888 1,002 0,828 0,714 0,631
2013 0,989 1,051 0,885 0,990 0,898 0,615 0,435

- de pasre kg 2012 1,544 1,663 1,342 1,495 1,247 1,151 1,030
2013 1,580 1,709 1,364 1,486 1,336 1,141 0,962

Preparate
din carne kg 2012 1,038 1,093 0,946 1,029 0,891 0,832 0,821
2013 1,031 1,099 0,919 1,008 0,867 0,786 0,751

Pete, produse din
pete i conserve
din pete kg 2012 0,631 0,708 0,504 0,580 0,456 0,405 0,361
2013 0,641 0,716 0,516 0,573 0,504 0,383 0,347

Lapte, total l 2012 6,062 6,025 6,124 6,046 6,234 6,347 5,762
2013 5,870 5,914 5,798 5,703 6,046 5,367 5,684

Brnzeturi i
smntn kg 2012 1,318 1,420 1,146 1,256 1,077 0,982 0,964
2013 1,354 1,459 1,179 1,241 1,173 1,012 0,997

din care:

- brnz de vac
(telemea) kg 2012 0,423 0,472 0,341 0,384 0,319 0,212 0,323
2013 0,439 0,495 0,346 0,386 0,335 0,253 0,247

- brnz de oaie kg 2012 0,220 0,242 0,183 0,202 0,165 0,172 0,159
2013 0,220 0,238 0,190 0,201 0,181 0,189 0,161199
TABELUL 49.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
gospodrii cu:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli

- brnz proaspt
de vac kg 2012 0,297 0,310 0,275 0,267 0,268 0,334 0,287
2013 0,302 0,318 0,275 0,257 0,289 0,291 0,306

- smntn, fric kg 2012 0,254 0,267 0,233 0,262 0,220 0,199 0,147
2013 0,266 0,275 0,250 0,257 0,256 0,220 0,211

- cacaval kg 2012 0,086 0,090 0,079 0,103 0,070 0,030 0,030
2013 0,088 0,092 0,081 0,104 0,075 0,037 0,018

Ou buc. 2012 12,805 13,720 11,264 12,049 11,000 9,831 8,997
2013 13,376 14,358 11,745 12,452 11,565 10,496 9,423

Grsimi, total kg 2012 1,196 1,279 1,055 1,122 1,024 0,947 0,885
2013 1,193 1,278 1,051 1,101 1,047 0,940 0,868

din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui,
soia kg 2012 0,874 0,938 0,768 0,837 0,738 0,642 0,604
2013 0,873 0,944 0,757 0,813 0,743 0,670 0,555

- margarin kg 2012 0,124 0,131 0,113 0,108 0,112 0,134 0,133
2013 0,125 0,132 0,114 0,108 0,118 0,115 0,125

- unt kg 2012 0,054 0,057 0,049 0,061 0,046 0,025 0,017
2013 0,057 0,058 0,055 0,066 0,055 0,026 0,021

Fructe, total kg 2012 3,389 3,561 3,099 3,414 3,036 2,350 2,183
2013 3,449 3,600 3,198 3,435 3,328 2,280 2,037

din care:

- mere i pere kg 2012 1,490 1,590 1,323 1,399 1,342 1,115 0,944
2013 1,512 1,580 1,399 1,432 1,479 1,159 1,039

- viine i ciree kg 2012 0,069 0,070 0,068 0,064 0,076 0,078 0,029
2013 0,106 0,120 0,082 0,083 0,097 0,071 0,015

- caise i piersici kg 2012 0,164 0,174 0,148 0,210 0,104 0,063 0,068
2013 0,161 0,177 0,133 0,143 0,160 0,044 0,037

- prune kg 2012 0,130 0,138 0,117 0,130 0,098 0,139 0,101
2013 0,131 0,138 0,118 0,119 0,119 0,063 0,183

- struguri kg 2012 0,247 0,261 0,224 0,251 0,201 0,105 0,332
2013 0,241 0,261 0,207 0,206 0,239 0,146 0,119

- cpuni, zmeur kg 2012 0,043 0,047 0,037 0,041 0,038 0,025 0,007
2013 0,049 0,052 0,044 0,041 0,056 0,035 0,004

- nuci n coaj kg 2012 0,075 0,083 0,061 0,057 0,070 0,043 0,056
2013 0,075 0,080 0,067 0,070 0,067 0,068 0,044
200
TABELUL 49.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
gospodrii cu:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli

- banane kg 2012 0,425 0,414 0,443 0,502 0,442 0,270 0,254
2013 0,427 0,411 0,455 0,526 0,447 0,282 0,228

- portocale,
mandarine, lmi kg 2012 0,510 0,532 0,474 0,514 0,476 0,395 0,279
2013 0,519 0,532 0,498 0,579 0,479 0,312 0,278

Pepeni verzi i
galbeni kg 2012 0,743 0,768 0,700 0,934 0,576 0,208 0,376
2013 0,794 0,873 0,664 0,701 0,715 0,482 0,355

Fasole boabe i
alte leguminoase
pentru boabe kg 2012 0,353 0,381 0,306 0,296 0,304 0,341 0,345
2013 0,338 0,365 0,294 0,284 0,287 0,333 0,350

Cartofi kg 2012 3,480 3,610 3,261 3,321 3,178 3,283 3,266
2013 3,314 3,463 3,065 3,071 3,004 3,162 3,238

Legume i
conserve din
legume n
echivalent legume
proaspete, total kg 2012 7,575 8,268 6,409 7,194 6,030 5,103 4,619
2013 7,617 8,325 6,440 6,888 6,464 5,296 4,671

din care:

- varz i conopid kg 2012 0,740 0,816 0,612 0,660 0,591 0,510 0,519
2013 0,798 0,865 0,687 0,715 0,681 0,599 0,652

- tomate
(ptlgele roii) kg 2012 1,001 1,102 0,831 1,016 0,733 0,510 0,477
2013 1,011 1,122 0,826 0,910 0,834 0,631 0,442

- ardei i gogoari kg 2012 0,420 0,458 0,356 0,444 0,296 0,230 0,229
2013 0,395 0,437 0,325 0,355 0,334 0,248 0,170

- fasole verde kg 2012 0,118 0,128 0,100 0,114 0,093 0,090 0,044
2013 0,144 0,160 0,117 0,125 0,115 0,098 0,093

- morcovi i alte
rdcinoase
comestibile kg 2012 0,791 0,859 0,675 0,774 0,630 0,496 0,450
2013 0,806 0,883 0,678 0,759 0,651 0,496 0,501

- ceap uscat kg 2012 0,834 0,916 0,697 0,760 0,678 0,568 0,523
2013 0,847 0,926 0,715 0,766 0,699 0,608 0,584

- bulion kg 2012 0,333 0,365 0,278 0,303 0,265 0,246 0,215
2013 0,333 0,364 0,282 0,297 0,292 0,235 0,182

- conserve din
legume kg 2012 0,179 0,192 0,159 0,165 0,159 0,133 0,143
2013 0,176 0,186 0,159 0,165 0,155 0,159 0,135201
TABELUL 49.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
gospodrii cu:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli

Zahr kg 2012 0,732 0,784 0,646 0,700 0,621 0,544 0,529
2013 0,745 0,799 0,657 0,699 0,643 0,580 0,544

Dulcea, gem,
compot, jeleuri kg 2012 0,293 0,302 0,278 0,263 0,304 0,291 0,228
2013 0,305 0,299 0,313 0,310 0,323 0,319 0,281

Ciocolat,
bomboane,
rahat i alte
produse
zaharoase kg 2012 0,217 0,211 0,227 0,235 0,234 0,179 0,187
2013 0,224 0,216 0,237 0,254 0,237 0,202 0,173

ngheat kg 2012 0,062 0,059 0,066 0,081 0,060 0,032 0,045
2013 0,055 0,056 0,053 0,061 0,056 0,023 0,024

Miere de albine kg 2012 0,061 0,065 0,053 0,062 0,055 0,022 0,024
2013 0,061 0,065 0,054 0,067 0,049 0,024 0,031

Cafea, ceai, cacao kg 2012 0,187 0,203 0,161 0,194 0,147 0,109 0,072
2013 0,197 0,213 0,169 0,197 0,161 0,119 0,081

Ap mineral i
alte buturi
nealcoolice l 2012 4,542 4,810 4,092 5,097 3,782 1,990 1,397
2013 4,489 4,818 3,942 4,863 3,670 2,220 1,264

Buturi alcoolice,
total l 2012 2,230 2,491 1,789 1,995 1,714 1,526 1,069
2013 2,317 2,603 1,842 2,069 1,883 1,199 0,876

din care:

- vin l 2012 0,874 0,995 0,669 0,652 0,688 0,722 0,614
2013 0,876 0,991 0,685 0,768 0,683 0,509 0,346

- bere l 2012 1,125 1,226 0,956 1,169 0,850 0,678 0,383
2013 1,205 1,336 0,987 1,118 1,017 0,567 0,466

- uic i rachiuri
naturale l 2012 0,205 0,242 0,143 0,149 0,157 0,111 0,066
2013 0,206 0,242 0,146 0,151 0,160 0,117 0,061202
TABELUL 50.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI

- cantiti medii lunare pe o persoan -
nivelul de instruire:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

Pine i produse
de franzelrie kg 2012 8,584 9,087 8,661 7,498
2013 8,500 8,952 8,596 7,392

Mlai kg 2012 0,908 1,349 0,890 0,546
2013 0,863 1,246 0,858 0,505

Fin kg 2012 0,800 0,854 0,810 0,670
2013 0,815 0,880 0,823 0,693

Paste finoase kg 2012 0,293 0,272 0,292 0,326
2013 0,305 0,285 0,304 0,333

Orez kg 2012 0,423 0,446 0,419 0,422
2013 0,426 0,462 0,419 0,432

Carne proaspt,
total kg 2012 3,143 2,766 3,111 3,778
2013 3,187 2,878 3,139 3,823

din care:

- de bovine kg 2012 0,274 0,169 0,264 0,457
2013 0,274 0,175 0,262 0,450

- de porcine kg 2012 0,986 0,731 0,998 1,187
2013 0,989 0,751 0,986 1,250

- de pasre kg 2012 1,544 1,489 1,519 1,777
2013 1,580 1,578 1,546 1,810

Preparate
din carne kg 2012 1,038 0,856 1,051 1,150
2013 1,031 0,892 1,037 1,134

Pete, produse din
pete i conserve
din pete kg 2012 0,631 0,605 0,611 0,813
2013 0,641 0,638 0,610 0,847

Lapte, total l 2012 6,062 5,646 6,040 6,668
2013 5,870 5,662 5,802 6,540

Brnzeturi i
smntn kg 2012 1,318 1,249 1,291 1,578
2013 1,354 1,306 1,319 1,637

din care:

- brnz de vac
(telemea) kg 2012 0,423 0,428 0,419 0,449
2013 0,439 0,471 0,429 0,472

- brnz de oaie kg 2012 0,220 0,221 0,212 0,273
2013 0,220 0,197 0,212 0,292

1)
Inclusiv fr coal absolvit


203
TABELUL 50.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
nivelul de instruire:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

- brnz proaspt
de vac kg 2012 0,297 0,344 0,292 0,274
2013 0,302 0,375 0,297 0,263

- smntn, fric kg 2012 0,254 0,206 0,255 0,303
2013 0,266 0,210 0,266 0,321

- cacaval kg 2012 0,086 0,024 0,076 0,221
2013 0,088 0,022 0,076 0,234

Ou buc. 2012 12,805 12,700 12,787 13,038
2013 13,376 13,203 13,403 13,375

Grsimi, total kg 2012 1,196 1,187 1,192 1,232
2013 1,193 1,176 1,190 1,229

din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui,
soia kg 2012 0,874 0,840 0,873 0,918
2013 0,873 0,842 0,875 0,895

- margarin kg 2012 0,124 0,129 0,130 0,080
2013 0,125 0,135 0,130 0,080

- unt kg 2012 0,054 0,020 0,050 0,120
2013 0,057 0,021 0,053 0,125

Fructe, total kg 2012 3,389 2,588 3,270 5,094
2013 3,449 2,554 3,288 5,441

din care:

- mere i pere kg 2012 1,490 1,276 1,472 1,852
2013 1,512 1,221 1,482 2,012

- viine i ciree kg 2012 0,069 0,042 0,064 0,133
2013 0,106 0,111 0,097 0,163

- caise i piersici kg 2012 0,164 0,078 0,153 0,342
2013 0,161 0,079 0,153 0,297

- prune kg 2012 0,130 0,101 0,133 0,140
2013 0,131 0,112 0,127 0,175

- struguri kg 2012 0,247 0,257 0,226 0,379
2013 0,241 0,199 0,222 0,412

- cpuni, zmeur kg 2012 0,043 0,019 0,036 0,122
2013 0,049 0,014 0,044 0,116

- nuci n coaj kg 2012 0,075 0,090 0,073 0,069
2013 0,075 0,091 0,072 0,084

1)
Inclusiv fr coal absolvit204
TABELUL 50.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
nivelul de instruire:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

- banane kg 2012 0,425 0,275 0,404 0,734
2013 0,427 0,252 0,400 0,790

- portocale,
mandarine, lmi kg 2012 0,510 0,307 0,497 0,830
2013 0,519 0,328 0,489 0,920

Pepeni verzi i
galbeni kg 2012 0,743 0,543 0,727 1,076
2013 0,794 0,544 0,780 1,143

Fasole boabe i
alte leguminoase
pentru boabe kg 2012 0,353 0,437 0,355 0,248
2013 0,338 0,411 0,340 0,253

Cartofi kg 2012 3,480 3,589 3,484 3,330
2013 3,314 3,366 3,332 3,137

Legume i
conserve din
legume n
echivalent legume
proaspete, total kg 2012 7,575 7,156 7,485 8,660
2013 7,617 7,331 7,503 8,676

din care:

- varz i conopid kg 2012 0,740 0,654 0,745 0,803
2013 0,798 0,698 0,798 0,904

- tomate
(ptlgele roii) kg 2012 1,001 0,897 0,961 1,395
2013 1,011 0,849 0,961 1,510

- ardei i gogoari kg 2012 0,420 0,331 0,413 0,569
2013 0,395 0,321 0,384 0,543

- fasole verde kg 2012 0,118 0,095 0,117 0,147
2013 0,144 0,138 0,141 0,167

- morcovi i alte
rdcinoase
comestibile kg 2012 0,791 0,637 0,786 0,989
2013 0,806 0,676 0,794 1,021

- ceap uscat kg 2012 0,834 0,870 0,829 0,831
2013 0,847 0,887 0,835 0,885

- bulion kg 2012 0,333 0,361 0,327 0,338
2013 0,333 0,367 0,331 0,312

- conserve din
legume kg 2012 0,179 0,186 0,181 0,161
2013 0,176 0,192 0,175 0,164

1)
Inclusiv fr coal absolvit


205
TABELUL 50.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
nivelul de instruire:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

Zahr kg 2012 0,732 0,702 0,733 0,761
2013 0,745 0,712 0,747 0,772

Dulcea, gem,
compot, jeleuri kg 2012 0,293 0,276 0,296 0,297
2013 0,305 0,288 0,308 0,295

Ciocolat,
bomboane,
rahat i alte
produse
zaharoase kg 2012 0,217 0,167 0,214 0,290
2013 0,224 0,190 0,215 0,317

ngheat kg 2012 0,062 0,024 0,058 0,127
2013 0,055 0,027 0,051 0,114

Miere de albine kg 2012 0,061 0,037 0,056 0,119
2013 0,061 0,035 0,056 0,122

Cafea, ceai, cacao kg 2012 0,187 0,123 0,187 0,262
2013 0,197 0,132 0,194 0,280

Ap mineral i
alte buturi
nealcoolice l 2012 4,542 2,046 4,210 9,591
2013 4,489 2,208 4,078 9,579

Buturi alcoolice,
total l 2012 2,230 2,221 2,241 2,163
2013 2,317 2,480 2,272 2,454

din care:

- vin l 2012 0,874 1,057 0,876 0,657
2013 0,876 1,227 0,855 0,665

- bere l 2012 1,125 0,894 1,131 1,342
2013 1,205 0,972 1,179 1,619

- uic i rachiuri
naturale l 2012 0,205 0,249 0,212 0,112
2013 0,206 0,258 0,213 0,107

1)
Inclusiv fr coal absolvit


206
TABELUL 51.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI

- cantiti medii lunare pe o persoan -
vrsta capului gospodriei:
U. M. Anii
Total
gospodrii
15 24
ani
25 34
ani
35 49
ani
50 64
ani
65 ani i
peste

Pine i produse
de franzelrie kg 2012 8,584 8,194 7,605 8,258 8,881 9,130
2013 8,500 8,568 7,990 8,167 8,776 8,840

Mlai kg 2012 0,908 0,602 0,810 0,778 0,914 1,138
2013 0,863 0,696 0,666 0,785 0,844 1,092

Fin kg 2012 0,800 0,557 0,706 0,745 0,822 0,899
2013 0,815 0,567 0,684 0,757 0,843 0,926

Paste finoase kg 2012 0,293 0,362 0,305 0,266 0,300 0,316
2013 0,305 0,411 0,322 0,277 0,311 0,327

Orez kg 2012 0,423 0,471 0,410 0,383 0,433 0,471
2013 0,426 0,489 0,419 0,384 0,432 0,478

Carne proaspt,
total kg 2012 3,143 3,615 3,171 2,983 3,220 3,242
2013 3,187 3,495 3,252 2,973 3,284 3,327

din care:

- de bovine kg 2012 0,274 0,190 0,261 0,269 0,290 0,269
2013 0,274 0,221 0,270 0,252 0,296 0,277

- de porcine kg 2012 0,986 1,194 1,032 0,963 1,031 0,935
2013 0,989 1,200 1,031 0,963 1,027 0,951

- de pasre kg 2012 1,544 1,965 1,571 1,437 1,555 1,655
2013 1,580 1,907 1,664 1,434 1,594 1,723

Preparate
din carne kg 2012 1,038 1,395 1,074 1,014 1,067 1,010
2013 1,031 1,315 1,099 0,977 1,063 1,029

Pete, produse din pete
i conserve din pete kg 2012 0,631 0,642 0,572 0,558 0,663 0,722
2013 0,641 0,576 0,593 0,564 0,684 0,718

Lapte, total l 2012 6,062 6,747 6,572 5,813 5,808 6,485
2013 5,870 5,466 6,583 5,470 5,610 6,486

Brnzeturi i
smntn kg 2012 1,318 1,503 1,314 1,200 1,351 1,438
2013 1,354 1,448 1,366 1,241 1,388 1,462

din care:

- brnz de vac
(telemea) kg 2012 0,423 0,568 0,367 0,377 0,450 0,476
2013 0,439 0,469 0,410 0,379 0,473 0,492

- brnz de oaie kg 2012 0,220 0,224 0,217 0,198 0,231 0,237
2013 0,220 0,293 0,239 0,201 0,218 0,237
207
TABELUL 51.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
vrsta capului gospodriei:
U. M. Anii
Total
gospodrii
15 24
ani
25 34
ani
35 49
ani
50 64
ani
65 ani i
peste

- brnz proaspt
de vac kg 2012 0,297 0,233 0,298 0,258 0,285 0,368
2013 0,302 0,198 0,269 0,273 0,303 0,360

- smntn, fric kg 2012 0,254 0,245 0,271 0,240 0,261 0,259
2013 0,266 0,261 0,267 0,260 0,268 0,271

- cacaval kg 2012 0,086 0,184 0,120 0,092 0,085 0,061
2013 0,088 0,182 0,138 0,092 0,083 0,063

Ou buc. 2012 12,805 15,486 12,254 11,906 13,009 13,993
2013 13,376 14,331 13,044 12,338 13,651 14,625

Grsimi, total kg 2012 1,196 1,360 1,172 1,106 1,223 1,294
2013 1,193 1,346 1,175 1,103 1,218 1,292

din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui,
soia kg 2012 0,874 1,007 0,856 0,807 0,902 0,938
2013 0,873 1,008 0,848 0,804 0,895 0,952

- margarin kg 2012 0,124 0,131 0,119 0,115 0,126 0,136
2013 0,125 0,108 0,119 0,115 0,128 0,139

- unt kg 2012 0,054 0,091 0,068 0,055 0,055 0,045
2013 0,057 0,112 0,078 0,057 0,056 0,049

Fructe, total kg 2012 3,389 4,557 3,654 3,214 3,385 3,485
2013 3,449 4,547 4,207 3,214 3,413 3,466

din care:

- mere i pere kg 2012 1,490 1,935 1,497 1,378 1,508 1,611
2013 1,512 1,801 1,721 1,373 1,522 1,598

- viine i ciree kg 2012 0,069 0,088 0,085 0,065 0,071 0,064
2013 0,106 0,145 0,115 0,093 0,112 0,111

- caise i piersici kg 2012 0,164 0,243 0,220 0,156 0,155 0,160
2013 0,161 0,246 0,156 0,159 0,177 0,142

- prune kg 2012 0,130 0,121 0,108 0,117 0,144 0,142
2013 0,131 0,091 0,157 0,122 0,124 0,142

- struguri kg 2012 0,247 0,305 0,250 0,238 0,240 0,267
2013 0,241 0,363 0,286 0,237 0,226 0,243

- cpuni, zmeur kg 2012 0,043 0,059 0,060 0,040 0,045 0,037
2013 0,049 0,054 0,069 0,046 0,049 0,045

- nuci n coaj kg 2012 0,075 0,041 0,046 0,063 0,077 0,102
2013 0,075 0,022 0,061 0,062 0,081 0,095
208
TABELUL 51.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
vrsta capului gospodriei:
U. M. Anii
Total
gospodrii
15 24
ani
25 34
ani
35 49
ani
50 64
ani
65 ani i
peste

- banane kg 2012 0,425 0,703 0,544 0,434 0,398 0,385
2013 0,427 0,858 0,647 0,428 0,381 0,378

- portocale,
mandarine, lmi kg 2012 0,510 0,695 0,569 0,502 0,502 0,502
2013 0,519 0,635 0,676 0,495 0,506 0,498

Pepeni verzi i
galbeni kg 2012 0,743 1,134 0,809 0,728 0,749 0,714
2013 0,794 0,907 0,903 0,728 0,888 0,714

Fasole boabe i
alte leguminoase
pentru boabe kg 2012 0,353 0,293 0,304 0,318 0,361 0,418
2013 0,338 0,267 0,289 0,307 0,344 0,399

Cartofi kg 2012 3,480 4,197 3,499 3,334 3,529 3,594
2013 3,314 3,725 3,278 3,151 3,362 3,488

Legume i
conserve din
legume n
echivalent legume
proaspete, total kg 2012 7,575 8,037 7,066 6,897 7,815 8,448
2013 7,617 7,738 7,326 6,910 7,827 8,481

din care:

- varz i conopid kg 2012 0,740 0,651 0,641 0,676 0,783 0,823
2013 0,798 0,736 0,788 0,739 0,812 0,872

- tomate
(ptlgele roii) kg 2012 1,001 1,290 0,955 0,926 1,036 1,076
2013 1,011 1,398 1,146 0,909 1,035 1,053

- ardei i gogoari kg 2012 0,420 0,364 0,387 0,391 0,442 0,450
2013 0,395 0,429 0,392 0,363 0,421 0,409

- fasole verde kg 2012 0,118 0,059 0,110 0,102 0,123 0,137
2013 0,144 0,110 0,143 0,126 0,145 0,168

- morcovi i alte
rdcinoase
comestibile kg 2012 0,791 0,889 0,808 0,720 0,818 0,844
2013 0,806 0,876 0,836 0,721 0,822 0,892

- ceap uscat kg 2012 0,834 0,925 0,776 0,745 0,869 0,939
2013 0,847 0,861 0,797 0,760 0,871 0,961

- bulion kg 2012 0,333 0,396 0,305 0,294 0,338 0,391
2013 0,333 0,289 0,293 0,298 0,343 0,389

- conserve din
legume kg 2012 0,179 0,207 0,167 0,166 0,181 0,201
2013 0,176 0,142 0,165 0,160 0,179 0,200209
TABELUL 51.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
vrsta capului gospodriei:
U. M. Anii
Total
gospodrii
15 24
ani
25 34
ani
35 49
ani
50 64
ani
65 ani i
peste

Zahr kg 2012 0,732 0,784 0,714 0,676 0,748 0,799
2013 0,745 0,754 0,729 0,691 0,758 0,814

Dulcea, gem,
compot, jeleuri kg 2012 0,293 0,325 0,265 0,286 0,289 0,323
2013 0,305 0,269 0,282 0,311 0,295 0,320

Ciocolat,
bomboane,
rahat i alte
produse
zaharoase kg 2012 0,217 0,320 0,251 0,225 0,201 0,206
2013 0,224 0,359 0,286 0,231 0,202 0,211

ngheat kg 2012 0,062 0,074 0,081 0,072 0,058 0,043
2013 0,055 0,093 0,065 0,061 0,056 0,041

Miere de albine kg 2012 0,061 0,105 0,072 0,055 0,059 0,064
2013 0,061 0,103 0,076 0,052 0,061 0,065

Cafea, ceai, cacao kg 2012 0,187 0,269 0,201 0,181 0,200 0,171
2013 0,197 0,236 0,229 0,185 0,209 0,182

Ap mineral i
alte buturi
nealcoolice l 2012 4,542 7,065 5,728 4,549 4,558 3,889
2013 4,489 8,234 5,474 4,318 4,782 3,801

Buturi alcoolice,
total l 2012 2,230 2,310 2,063 2,038 2,371 2,394
2013 2,317 2,209 2,246 2,085 2,471 2,482

din care:

- vin l 2012 0,874 0,548 0,684 0,763 0,910 1,082
2013 0,876 0,458 0,676 0,733 0,907 1,144

- bere l 2012 1,125 1,638 1,225 1,087 1,209 1,010
2013 1,205 1,629 1,410 1,155 1,313 1,031

- uic i rachiuri
naturale l 2012 0,205 0,082 0,124 0,163 0,225 0,280
2013 0,206 0,073 0,117 0,169 0,223 0,281210
TABELUL 52.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI

- cantiti medii lunare pe o persoan -
sexul capului gospodriei:

U. M. Anii
Total
gospodrii
Masculin Feminin

Pine i produse
de franzelrie kg 2012 8,584 8,527 8,812
2013 8,500 8,479 8,584

Mlai kg 2012 0,908 0,901 0,934
2013 0,863 0,840 0,952

Fin kg 2012 0,800 0,786 0,853
2013 0,815 0,787 0,923

Paste finoase kg 2012 0,293 0,287 0,318
2013 0,305 0,295 0,342

Orez kg 2012 0,423 0,410 0,474
2013 0,426 0,409 0,491

Carne proaspt,
total kg 2012 3,143 3,116 3,247
2013 3,187 3,149 3,331

din care:

- de bovine kg 2012 0,274 0,276 0,265
2013 0,274 0,275 0,266

- de porcine kg 2012 0,986 0,993 0,959
2013 0,989 0,995 0,963

- de pasre kg 2012 1,544 1,508 1,686
2013 1,580 1,532 1,761

Preparate
din carne kg 2012 1,038 1,041 1,028
2013 1,031 1,030 1,036

Pete, produse din pete
i conserve din pete kg 2012 0,631 0,623 0,667
2013 0,641 0,627 0,694

Lapte, total l 2012 6,062 5,993 6,331
2013 5,870 5,750 6,332

Brnzeturi i
smntn kg 2012 1,318 1,303 1,375
2013 1,354 1,339 1,408

din care:

- brnz de vac
(telemea) kg 2012 0,423 0,411 0,470
2013 0,439 0,431 0,472

- brnz de oaie kg 2012 0,220 0,221 0,214
2013 0,220 0,222 0,212

211
TABELUL 52.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
sexul capului gospodriei:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Masculin Feminin

- brnz proaspt
de vac kg 2012 0,297 0,293 0,312
2013 0,302 0,297 0,323

- smntn, fric kg 2012 0,254 0,254 0,256
2013 0,266 0,264 0,274

- cacaval kg 2012 0,086 0,086 0,085
2013 0,088 0,088 0,086

Ou buc. 2012 12,805 12,546 13,827
2013 13,376 13,049 14,633

Grsimi, total kg 2012 1,196 1,168 1,303
2013 1,193 1,161 1,317

din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui,
soia kg 2012 0,874 0,855 0,949
2013 0,873 0,849 0,969

- margarin kg 2012 0,124 0,119 0,143
2013 0,125 0,120 0,144

- unt kg 2012 0,054 0,054 0,055
2013 0,057 0,057 0,059

Fructe, total kg 2012 3,389 3,318 3,667
2013 3,449 3,365 3,771

din care:

- mere i pere kg 2012 1,490 1,454 1,635
2013 1,512 1,473 1,663

- viine i ciree kg 2012 0,069 0,069 0,068
2013 0,106 0,103 0,116

- caise i piersici kg 2012 0,164 0,158 0,190
2013 0,161 0,152 0,196

- prune kg 2012 0,130 0,125 0,150
2013 0,131 0,128 0,141

- struguri kg 2012 0,247 0,243 0,265
2013 0,241 0,235 0,265

- cpuni, zmeur kg 2012 0,043 0,042 0,047
2013 0,049 0,048 0,051

- nuci n coaj kg 2012 0,075 0,073 0,079
2013 0,075 0,074 0,079

212
TABELUL 52.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
sexul capului gospodriei:
U. M. Anii
Total
gospodrii
Masculin Feminin

- banane kg 2012 0,425 0,421 0,440
2013 0,427 0,420 0,455

- portocale,
mandarine, lmi kg 2012 0,510 0,503 0,541
2013 0,519 0,508 0,564

Pepeni verzi i
galbeni kg 2012 0,743 0,731 0,790
2013 0,794 0,798 0,780
Fasole boabe i
alte leguminoase
pentru boabe kg 2012 0,353 0,343 0,394
2013 0,338 0,328 0,378

Cartofi kg 2012 3,480 3,426 3,693
2013 3,314 3,251 3,555
Legume i
conserve din
legume n
echivalent legume
proaspete, total kg 2012 7,575 7,400 8,267
2013 7,617 7,367 8,577

din care:

- varz i conopid kg 2012 0,740 0,719 0,824
2013 0,798 0,766 0,922

- tomate
(ptlgele roii) kg 2012 1,001 0,972 1,114
2013 1,011 0,979 1,131

- ardei i gogoari kg 2012 0,420 0,414 0,445
2013 0,395 0,383 0,443

- fasole verde kg 2012 0,118 0,113 0,134
2013 0,144 0,137 0,171

- morcovi i alte
rdcinoase
comestibile kg 2012 0,791 0,767 0,882
2013 0,806 0,772 0,935

- ceap uscat kg 2012 0,834 0,812 0,920
2013 0,847 0,819 0,954

- bulion kg 2012 0,333 0,323 0,372
2013 0,333 0,321 0,377

- conserve din
legume kg 2012 0,179 0,175 0,198
2013 0,176 0,173 0,187


213
TABELUL 52.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- cantiti medii lunare pe o persoan -
sexul capului gospodriei:

U. M. Anii
Total
gospodrii
Masculin Feminin

Zahr kg 2012 0,732 0,715 0,801
2013 0,745 0,726 0,820

Dulcea, gem,
compot, jeleuri kg 2012 0,293 0,289 0,311
2013 0,305 0,299 0,325

Ciocolat,
bomboane,
rahat i alte
produse
zaharoase kg 2012 0,217 0,214 0,226
2013 0,224 0,219 0,245

ngheat kg 2012 0,062 0,061 0,065
2013 0,055 0,054 0,059

Miere de albine kg 2012 0,061 0,059 0,066
2013 0,061 0,060 0,065

Cafea, ceai, cacao kg 2012 0,187 0,185 0,199
2013 0,197 0,192 0,214

Ap mineral i
alte buturi
nealcoolice l 2012 4,542 4,501 4,707
2013 4,489 4,459 4,604

Buturi alcoolice,
total l 2012 2,230 2,383 1,625
2013 2,317 2,486 1,669
din care:

- vin l 2012 0,874 0,929 0,655
2013 0,876 0,935 0,652

- bere l 2012 1,125 1,207 0,803
2013 1,205 1,297 0,850

- uic i rachiuri
naturale l 2012 0,205 0,219 0,149
2013 0,206 0,223 0,141

214
TABELUL 53.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE DECILE, N ANUL 2013
U. M. Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5

Pine i produse de franzelrie kg 8,118 8,969 8,710 8,974 8,868

Mlai kg 1,248 1,080 1,015 0,873 0,772

Fin kg 0,802 0,819 0,819 0,846 0,834

Paste finoase kg 0,236 0,271 0,302 0,304 0,324

Orez kg 0,367 0,408 0,423 0,426 0,430

Carne proaspt, total kg 2,277 2,662 2,871 2,990 3,102
din care:

- de bovine kg 0,114 0,187 0,215 0,230 0,243

- de porcine kg 0,607 0,740 0,822 0,906 0,964

- de pasre kg 1,260 1,389 1,466 1,537 1,551

Preparate din carne kg 0,737 0,838 0,934 0,982 1,012

Pete, produse din pete
i conserve din pete kg 0,432 0,537 0,547 0,642 0,578

Lapte, total l 4,835 5,340 5,734 6,017 5,837

Brnzeturi i smntn kg 1,040 1,159 1,282 1,288 1,312
din care:

- brnz de vac (telemea) kg 0,336 0,410 0,443 0,457 0,459

- brnz de oaie kg 0,168 0,184 0,201 0,178 0,183

- brnz proaspt de vac kg 0,347 0,301 0,350 0,309 0,294

- smntn, fric kg 0,158 0,205 0,230 0,253 0,278

- cacaval kg 0,012 0,022 0,031 0,052 0,058

Ou buc. 10,849 13,122 13,125 13,427 13,810

Grsimi, total kg 0,981 1,100 1,147 1,193 1,217
din care:
- ulei de porumb,
floarea-soarelui, soia kg 0,672 0,793 0,845 0,881 0,893

- margarin kg 0,112 0,124 0,131 0,131 0,146

- unt kg 0,014 0,022 0,029 0,038 0,047

Fructe, total kg 1,934 2,412 2,861 3,024 3,135
din care:
- mere i pere kg 0,994 1,219 1,420 1,439 1,472
- viine i ciree kg 0,091 0,097 0,102 0,085 0,088
- caise i piersici kg 0,040 0,115 0,077 0,129 0,145
- prune kg 0,095 0,106 0,085 0,131 0,127
- struguri kg 0,157 0,161 0,163 0,167 0,188


215
- cantiti medii lunare pe o persoan -
Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 10 U. M.8,526 8,235 8,215 8,158 8,147 kg Pine i produse de franzelrie

0,757 0,724 0,630 0,609 0,614 kg Mlai

0,804 0,812 0,813 0,831 0,764 kg Fin

0,312 0,307 0,310 0,334 0,408 kg Paste finoase

0,435 0,438 0,432 0,444 0,496 kg Orez

3,340 3,472 3,642 3,836 4,534 kg Carne proaspt, total
din care:

0,266 0,333 0,356 0,415 0,533 kg - de bovine

1,068 1,140 1,220 1,300 1,483 kg - de porcine

1,639 1,658 1,709 1,784 2,110 kg - de pasre

1,070 1,144 1,183 1,278 1,409 kg Preparate din carne

Pete, produse din pete
0,654 0,679 0,729 0,786 1,030 kg i conserve din pete

6,149 5,966 6,077 6,452 7,147 l Lapte, total

1,388 1,405 1,445 1,599 1,929 kg Brnzeturi i smntn
din care:

0,463 0,433 0,442 0,446 0,575 kg - brnz de vac (telemea)

0,209 0,245 0,241 0,284 0,366 kg - brnz de oaie

0,302 0,273 0,261 0,293 0,255 kg - brnz proaspt de vac

0,287 0,300 0,318 0,353 0,367 kg - smntn, fric

0,086 0,109 0,135 0,177 0,295 kg - cacaval

13,929 13,520 14,043 14,143 15,434 buc. Ou

1,235 1,242 1,276 1,313 1,388 kg Grsimi, total
din care:
- ulei de porumb,
0,931 0,931 0,961 0,983 0,988 kg floarea-soarelui, soia

0,133 0,131 0,131 0,118 0,093 kg - margarin

0,061 0,070 0,086 0,108 0,149 kg - unt

3,507 3,876 4,156 4,723 6,470 kg Fructe, total
din care:
1,572 1,662 1,663 1,862 2,289 kg - mere i pere
0,078 0,108 0,103 0,139 0,195 kg - viine i ciree
0,145 0,201 0,243 0,234 0,401 kg - caise i piersici
0,134 0,160 0,164 0,161 0,181 kg - prune
0,210 0,266 0,308 0,364 0,555 kg - struguri


216
TABELUL 53.
CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE I BUTURI ALCOOLICE,
PE DECILE, N ANUL 2013 (continuare)
U. M. Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5

- cpuni, zmeur kg 0,016 0,023 0,022 0,025 0,050
- nuci n coaj kg 0,061 0,069 0,095 0,083 0,070
- banane kg 0,178 0,234 0,322 0,366 0,373
- portocale,
mandarine, lmi kg 0,210 0,286 0,424 0,428 0,449

Pepeni verzi i galbeni kg 0,417 0,575 0,505 0,719 0,841

Fasole boabe i alte leguminoase
pentru boabe kg 0,382 0,375 0,359 0,352 0,341

Cartofi kg 3,187 3,349 3,331 3,271 3,283

Legume i conserve din
legume n echivalent
legume proaspete, total kg 5,768 6,615 7,087 7,468 7,637
din care:

- varz i conopid kg 0,580 0,646 0,699 0,787 0,834

- tomate (ptlgele roii) kg 0,637 0,763 0,746 0,912 0,954

- ardei i gogoari kg 0,243 0,280 0,291 0,371 0,386

- fasole verde kg 0,102 0,132 0,116 0,143 0,149

- morcovi i alte
rdcinoase comestibile kg 0,482 0,636 0,719 0,749 0,812

- ceap uscat kg 0,733 0,818 0,834 0,837 0,837

- bulion kg 0,277 0,320 0,357 0,348 0,348

- conserve din legume kg 0,158 0,158 0,197 0,200 0,168

Zahr kg 0,552 0,660 0,726 0,758 0,771

Dulcea, gem, compot, jeleuri kg 0,271 0,261 0,346 0,333 0,311

Ciocolat, bomboane, rahat
i alte produse zaharoase kg 0,146 0,149 0,207 0,213 0,214

ngheat kg 0,020 0,032 0,028 0,033 0,043

Miere de albine kg 0,021 0,029 0,045 0,050 0,057

Cafea, ceai, cacao kg 0,099 0,133 0,165 0,172 0,189

Ap mineral i alte
buturi nealcoolice l 1,244 2,100 2,694 3,194 3,699

Buturi alcoolice, total l 1,927 2,036 2,194 2,234 2,108
din care:
- vin l 1,060 0,981 1,011 0,940 0,806
- bere l 0,661 0,821 0,905 1,004 1,060
- uic i rachiuri
naturale l 0,194 0,225 0,252 0,265 0,225


217
- cantiti medii lunare pe o persoan -
Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 10 U. M.0,039 0,057 0,075 0,086 0,140 kg - cpuni, zmeur
0,067 0,066 0,063 0,084 0,107 kg - nuci n coaj
0,487 0,494 0,549 0,637 0,898 kg - banane
- portocale,
0,568 0,622 0,670 0,773 1,087 kg mandarine, lmi

0,716 0,947 1,009 1,057 1,550 kg Pepeni verzi i galbeni

Fasole boabe i alte leguminoase
0,334 0,311 0,303 0,300 0,279 kg pentru boabe

3,353 3,265 3,321 3,322 3,547 kg Cartofi

Legume i conserve din
legume n echivalent
7,930 8,073 8,425 8,677 10,121 kg legume proaspete, total
din care:

0,842 0,848 0,967 0,977 0,996 kg - varz i conopid

0,984 1,140 1,213 1,333 1,844 kg - tomate (ptlgele roii)

0,391 0,466 0,491 0,532 0,663 kg - ardei i gogoari

0,143 0,146 0,166 0,165 0,212 kg - fasole verde

- morcovi i alte
0,879 0,930 0,927 1,041 1,161 kg rdcinoase comestibile

0,875 0,857 0,862 0,902 1,002 kg - ceap uscat

0,350 0,328 0,341 0,332 0,355 kg - bulion

0,195 0,177 0,173 0,164 0,175 kg - conserve din legume

0,784 0,799 0,826 0,845 0,872 kg Zahr

0,344 0,298 0,328 0,283 0,286 kg Dulcea, gem, compot, jeleuri

Ciocolat, bomboane, rahat
0,236 0,232 0,268 0,272 0,391 kg i alte produse zaharoase

0,047 0,071 0,077 0,092 0,152 kg ngheat

0,070 0,064 0,076 0,101 0,141 kg Miere de albine

0,212 0,223 0,247 0,277 0,344 kg Cafea, ceai, cacao

Ap mineral i alte
4,703 5,204 6,150 7,813 11,848 l buturi nealcoolice

2,331 2,286 2,415 2,660 3,449 l Buturi alcoolice, total
din care:
0,807 0,734 0,695 0,739 0,842 l - vin
1,266 1,339 1,512 1,729 2,369 l - bere
- uic i rachiuri
0,230 0,185 0,171 0,143 0,150 l naturale


218
TABELUL 54.
CONSUMUL ALIMENTAR EXPRIMAT N CALORII I FACTORI NUTRITIVI,
PE CATEGORII DE GOSPODRII, N ANUL 2013

- medii zilnice pe o persoan -
din care, gospodrii de:
U. M.
Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Calorii nr. 2403 2353 2272 2395 2091 2527
de origine vegetal nr. 1784 1732 1717 1781 1588 1883
de origine animal nr. 619 621 555 614 503 644

Protide g 81,0 79,6 75,7 80,6 70,4 85,0
de origine vegetal g 41,0 38,8 40,1 42,9 37,9 43,3
de origine animal g 40,0 40,8 35,6 37,7 32,5 41,7

Lipide g 83,5 83,5 77,1 79,3 70,3 87,7
de origine vegetal g 40,6 40,6 38,3 36,2 34,9 43,2
de origine animal g 42,9 42,9 38,8 43,1 35,4 44,5

Glucide g 302,6 292,5 292,0 307,6 271,2 318,1


TABELUL 55.
CONSUMUL ALIMENTAR EXPRIMAT N CALORII I FACTORI NUTRITIVI, PE REGIUNI, N ANUL 2013

Regiuni
U. M.
Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia

Calorii nr. 2442 2274 2297 2466
de origine vegetal nr. 1803 1738 1743 1860
de origine animal nr. 639 536 554 606

Protide g 83,4 78,5 78,4 83,9
de origine vegetal g 40,5 41,0 41,3 45,4
de origine animal g 42,9 37,5 37,1 38,5

Lipide g 86,3 74,1 74,8 78,9
de origine vegetal g 43,2 37,9 36,2 35,3
de origine animal g 43,1 36,2 38,6 43,6

Glucide g 300,9 296,2 298,8 318,3


TABELUL 56.
CONSUMUL ALIMENTAR EXPRIMAT N CALORII I FACTORI NUTRITIVI, PE DECILE, N ANUL 2013U. M. Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5

Calorii nr. 2056 2259 2339 2394 2403
de origine vegetal nr. 1572 1718 1762 1795 1796
de origine animal nr. 484 541 577 599 607

Protide g 68,7 75,8 78,3 80,3 80,6
de origine vegetal g 38,9 41,6 41,4 41,9 41,6
de origine animal g 29,8 34,2 36,9 38,4 39,0

Lipide g 65,7 74,0 78,9 81,7 83,3
de origine vegetal g 31,4 36,1 38,9 40,1 41,1
de origine animal g 34,3 37,9 40,0 41,6 42,2

Glucide g 272,8 295,5 300,2 305,4 304,4


219
TABELUL 57.
CONSUMUL ALIMENTAR EXPRIMAT N CALORII I FACTORI NUTRITIVI,
PE MEDII, N ANUL 2013

- medii zilnice pe o persoan -
gospodrii din:


U. M.
Total
gospodrii
Urban Rural

Calorii nr. 2403 2370 2443
de origine vegetal nr. 1784 1749 1828
de origine animal nr. 619 621 615

Protide g 81,0 80,3 81,8
de origine vegetal g 41,0 38,9 43,5
de origine animal g 40,0 41,4 38,3

Lipide g 83,5 84,9 81,8
de origine vegetal g 40,6 42,3 38,6
de origine animal g 42,9 42,6 43,2

Glucide g 302,6 293,9 313,1


- medii zilnice pe o persoan -

Vest Nord-Vest Centru Bucureti-Ilfov
U. M.2825 2506 2294 2230 nr. Calorii
2035 1838 1701 1615 nr. de origine vegetal
790 668 593 615 nr. de origine animal

93,6 79,7 75,2 78,4 g Protide
45,6 40,8 39,2 35,2 g de origine vegetal
48,0 38,9 36,0 43,2 g de origine animal

107,2 92,0 81,0 79,6 g Lipide
51,1 44,9 39,0 38,7 g de origine vegetal
56,1 47,1 42,0 40,9 g de origine animal

342,8 311,2 288,6 274,5 g Glucide
- medii zilnice pe o persoan -
Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 10 U. M.2450 2441 2494 2591 2896 nr. Calorii
1811 1791 1823 1875 2068 nr. de origine vegetal
639 650 671 716 828 nr. de origine animal

82,6 82,6 84,4 87,9 99,2 g Protide
41,0 40,1 40,2 40,7 43,3 g de origine vegetal
41,6 42,5 44,2 47,2 55,9 g de origine animal

86,5 87,6 90,6 95,2 107,1 g Lipide
42,4 42,6 44,3 45,9 50,7 de origine vegetal
44,1 45,0 46,3 49,3 56,4 de origine animal

305,4 300,9 304,9 313,6 345,1 g Glucide


220
TABELUL 58.
CONSUMUL ALIMENTAR EXPRIMAT N CALORII I FACTORI NUTRITIVI,
DUP MRIMEA GOSPODRIEI, N ANUL 2013
- medii zilnice pe o persoan -
gospodrii formate din:
U. M.
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

Calorii nr. 3310 2737 2381 2228 2089 2020
de origine vegetal nr. 2419 2020 1757 1663 1576 1526
de origine animal nr. 891 717 624 565 513 494

Protide g 111,4 92,1 80,4 75,0 70,7 68,1
de origine vegetal g 52,7 45,0 39,7 38,7 38,0 37,7
de origine animal g 58,7 47,1 40,7 36,3 32,7 30,4

Lipide g 123,7 98,0 83,9 76,2 67,8 64,6
de origine vegetal g 62,0 48,3 40,8 36,9 32,4 30,0
de origine animal g 61,7 49,7 43,1 39,3 35,4 34,6

Glucide g 399,7 336,5 296,8 283,1 274,0 268,5


TABELUL 59.
CONSUMUL ALIMENTAR EXPRIMAT N CALORII I FACTORI NUTRITIVI,
DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI, N ANUL 2013
- medii zilnice pe o persoan -
gospodrii cu:
U. M.
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli

Calorii nr. 2538 2179 2252 2175 2002 1921
de origine vegetal nr. 1883 1621 1664 1619 1523 1457
de origine animal nr. 655 558 588 556 479 464

Protide g 85,6 73,3 75,9 73,1 67,1 64,4
de origine vegetal g 43,0 37,6 37,7 37,6 37,1 36,8
de origine animal g 42,6 35,7 38,2 35,5 30,0 27,6

Lipide g 88,7 74,7 78,7 74,5 65,4 60,5
de origine vegetal g 43,1 36,2 38,2 36,2 32,1 28,1
de origine animal g 45,6 38,5 40,5 38,3 33,3 32,4

Glucide g 317,3 278,1 283,1 277,6 265,8 262,1


TABELUL 60.
CONSUMUL ALIMENTAR EXPRIMAT N CALORII I FACTORI NUTRITIVI,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI, N ANUL 2013
- medii zilnice pe o persoan -
nivelul de instruire:
U. M.
Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

Calorii nr. 2403 2396 2388 2512
de origine vegetal nr. 1784 1813 1777 1805
de origine animal nr. 619 583 611 707

Protide g 81,0 80,5 80,4 85,7
de origine vegetal g 41,0 43,3 41,0 38,3
de origine animal g 40,0 37,2 39,4 47,4

Lipide g 83,5 79,6 82,7 92,4
de origine vegetal g 40,6 38,8 40,2 44,6
de origine animal g 42,9 40,8 42,5 47,8

Glucide g 302,6 309,3 301,4 303,3

1)
Inclusiv fr coal absolvit
221
TABELUL 61.
CONSUMUL ALIMENTAR EXPRIMAT N CALORII I FACTORI NUTRITIVI,
DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI, N ANUL 2013

- medii zilnice pe o persoan -
vrsta capului gospodriei:
U. M.
15 24
ani
25 34
ani
35 49
ani
50 64
ani
65 ani i
peste

Calorii nr. 2601 2391 2256 2439 2566
de origine vegetal nr. 1923 1750 1680 1812 1909
de origine animal nr. 678 641 576 627 657

Protide g 84,9 80,9 75,8 82,3 86,6
de origine vegetal g 41,0 39,0 38,8 41,7 44,1
de origine animal g 43,9 41,9 37,0 40,6 42,5

Lipide g 94,0 85,3 77,9 84,7 88,9
de origine vegetal g 46,6 41,6 37,7 41,0 43,5
de origine animal g 47,4 43,7 40,2 43,7 45,4

Glucide g 323,5 296,7 286,0 306,6 323,0


TABELUL 62.
CONSUMUL ALIMENTAR EXPRIMAT N CALORII I FACTORI NUTRITIVI,
DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI, N ANUL 2013

- medii zilnice pe o persoan -
sexul capului gospodriei:


U. M.
Total
gospodrii
Masculin Feminin

Calorii nr. 2403 2367 2542
de origine vegetal nr. 1784 1755 1896
de origine animal nr. 619 612 646

Protide g 81,0 79,8 85,5
de origine vegetal g 41,0 40,3 43,3
de origine animal g 40,0 39,5 42,2

Lipide g 83,5 82,0 89,2
de origine vegetal g 40,6 39,5 44,7
de origine animal g 42,9 42,5 44,5

Glucide g 302,6 297,5 321,9222
TABELUL 63.
APORTUL CALORIC AL PRINCIPALELOR PRODUSE AGROALIMENTARE CONSUMATE,
PE CATEGORII DE GOSPODRII, N ANUL 2013

- procente -
din care, gospodrii de:Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

Cereale i produse din
cereale, total 40,0 38,3 42,0 43,3 42,6 40,1
din care:

- pine i produse de
franzelrie 26,1 25,8 27,8 26,0 29,9 25,6

- mlai 4,1 2,9 4,3 7,8 3,4 4,5

- fin 3,9 3,6 4,0 4,4 3,8 4,2

Carne i preparate
din carne, total 11,1 12,0 10,8 9,8 10,5 10,7
din care:

- de bovine 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4

- de porcine 2,8 3,2 2,6 2,1 2,7 2,6

- de pasre 2,8 2,9 2,6 2,7 2,9 2,9

- salamuri, crnai 3,0 3,2 3,0 2,8 3,0 2,9

Pete, produse din pete
i conserve din pete 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8

Lapte, total 5,0 4,9 4,7 5,8 4,3 5,1

Brnzeturi i smntn 4,7 4,9 4,3 4,7 4,2 4,7

Ou 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6

Grsimi, total 14,8 14,7 14,6 14,1 15,1 15,1
din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui, soia 11,1 11,2 11,0 9,8 11,1 11,5

Fructe, total 3,0 3,4 2,6 2,3 2,5 2,9

Pepeni verzi i galbeni 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Fasole boabe
i alte leguminoase
pentru boabe 1,4 1,2 1,4 1,7 1,6 1,5

Cartofi 3,3 3,2 3,6 3,4 3,8 3,2

Legume i conserve
din legume 3,4 3,4 3,2 3,1 3,3 3,5

Zahr, dulceuri, ciocolat
i alte produse zaharoase 6,4 6,7 6,6 5,6 6,0 6,3223
TABELUL 64.
APORTUL CALORIC AL PRINCIPALELOR PRODUSE AGROALIMENTARE CONSUMATE,
PE MEDII, N ANUL 2013

- procente -
din care, gospodrii din: Total
gospodrii
Urban Rural

Cereale i produse din
cereale, total 40,0 37,7 42,7
din care:

- pine i produse de
franzelrie 26,1 25,0 27,3

- mlai 4,1 2,9 5,7

- fin 3,9 3,6 4,3

Carne i preparate
din carne, total 11,1 12,0 10,1
din care:

- de bovine 0,4 0,5 0,3

- de porcine 2,8 3,2 2,4

- de pasre 2,8 3,0 2,7

- salamuri, crnai 3,0 3,1 2,9

Pete, produse din pete
i conserve din pete 0,8 0,8 0,7

Lapte, total 5,0 4,7 5,4

Brnzeturi i smntn 4,7 5,0 4,4

Ou 1,6 1,5 1,6

Grsimi, total 14,8 15,1 14,5
din care:

- ulei de porumb,
floarea-soarelui, soia 11,1 11,7 10,4

Fructe, total 3,0 3,5 2,4

Pepeni verzi i galbeni 0,1 0,2 0,1

Fasole boabe
i alte leguminoase
pentru boabe 1,4 1,3 1,6

Cartofi 3,3 3,2 3,3

Legume i conserve
din legume 3,4 3,6 3,2

Zahr, dulceuri, ciocolat
i alte produse zaharoase 6,4 6,7 6,0


224
TABELUL 65.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
PE CATEGORII DE GOSPODRII I MEDII, N ANUL 2013

din care, gospodrii de:

Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori

Total cheltuieli 495,58 639,13 479,03 333,86
din care, pentru:

mbrcminte 47,86 71,97 51,20 32,06
din care:

- confecii 34,68 53,73 38,07 21,72

- tricotaje 7,53 10,34 8,85 5,79

- ciorapi i osete 4,10 5,36 3,09 3,87

nclminte 38,85 57,35 40,07 27,38

Produse pentru repararea
curent a locuinei 5,83 6,44 7,31 5,84

Combustibili lichizi 20,80 15,66 24,25 32,32
din care:

- gaz lichefiat (aragaz) 20,76 15,65 24,16 32,29

Combustibili solizi
(lemne i crbuni) 33,52 21,46 35,89 36,93

Mobil i articole de mobilier 4,00 6,63 0,47 4,35
din care:

- mobil 3,78 6,23 0,47 4,28

Covoare i alte articole pentru
acoperit podeaua 2,17 3,33 3,73 0,86

Articole textile de uz gospodresc 4,17 4,44 3,01 3,40

Aparate de uz casnic 8,88 13,09 4,86 1,74
din care:

- frigidere i congelatoare 2,17 3,57 - 0,62
- maini de splat rufe, vase 1,47 1,95 2,97 0,10
- maini de nclzit i aparate
de aer condiionat 0,26 0,23 0,75 0,03

Sticlrie, vesel i alte articole
de menaj 2,75 3,70 2,24 1,46

Instrumente i echipamente
pentru cas i grdin 1,37 1,29 1,72 1,45

Produse pentru ntreinerea
curent a locuinei 34,76 44,69 32,31 23,10
din care:

- detergeni 24,44 30,23 24,31 18,52


225- medii lunare pe o gospodrie, lei -
gospodrii din:
omeri Pensionari Urban Rural324,95 425,65 551,62 421,89 Total cheltuieli
din care, pentru:

30,36 31,17 56,41 36,62 mbrcminte
din care:

20,82 21,43 41,98 25,07 - confecii

5,94 5,51 8,32 6,50 - tricotaje

2,65 3,28 4,19 3,97 - ciorapi i osete

20,43 26,35 44,70 31,17 nclminte

Produse pentru repararea
3,63 5,61 5,63 6,10 curent a locuinei

14,63 22,99 10,32 34,57 Combustibili lichizi
din care:

14,63 22,93 10,27 34,55 - gaz lichefiat (aragaz)

Combustibili solizi
10,03 46,00 11,09 63,02 (lemne i crbuni)

1,15 1,83 5,04 2,62 Mobil i articole de mobilier
din care:

1,11 1,70 4,79 2,46 - mobil

Covoare i alte articole pentru
1,12 1,34 2,40 1,88 acoperit podeaua

0,86 4,56 4,23 4,09 Articole textile de uz gospodresc

1,81 8,23 9,59 7,96 Aparate de uz casnic
din care:

0,08 1,84 2,50 1,74 - frigidere i congelatoare
0,79 1,31 1,13 1,91 - maini de splat rufe, vase
- maini de nclzit i aparate
- 0,32 0,27 0,25 de aer condiionat

Sticlrie, vesel i alte articole
1,05 2,38 3,16 2,20 de menaj

Instrumente i echipamente
0,89 1,48 0,99 1,86 pentru cas i grdin

Produse pentru ntreinerea
28,51 29,77 40,55 27,15 curent a locuinei
din care:

20,63 21,25 26,93 21,17 - detergeni


226
TABELUL 65.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
PE CATEGORII DE GOSPODRII I MEDII, N ANUL 2013 (continuare)

din care, gospodrii de:

Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori

Produse medicale, aparate i medicamente 56,93 35,22 25,45 18,52
din care:
- medicamente de uz uman 55,99 34,38 24,71 18,37
- aparatur terapeutic i
echipamente medicale 0,44 0,41 0,36 0,01

Mijloace auto-moto i alte mijloace de
transport, accesorii i piese de schimb 3,83 6,69 6,91 2,39

Carburani i lubrifiani 64,62 106,55 72,09 40,29
din care:
- benzin 53,58 92,70 51,69 23,37

Aparate telefonice, echipamente
audio-video, fotografice i de
procesare a informaiilor, accesorii 5,09 6,79 5,30 2,01
din care:
- aparate de radio i alte aparate
pentru redarea sunetului 0,14 0,22 - 0,04
- televizoare i videocasetofoane 2,30 1,82 0,50 1,54
- echipamente de procesare a
informaiilor, accesorii 0,73 1,56 0,53 0,29

Alte articole i bunuri de folosin
ndelungat pentru recreere i cultur 22,01 34,07 22,63 10,48
din care:

- jocuri i jucrii 2,41 4,51 1,76 0,61

- flori naturale 2,00 3,30 1,38 0,76

- grdinrit i plante 1,33 1,44 0,53 1,01

- animale i psri de cas
(inclusiv hrana i medicamentele) 1,35 1,60 2,01 0,65

- cri, ziare i papetrie 14,19 21,97 16,84 7,30

Articole i produse pentru ngrijire
personal, total 41,16 61,16 38,04 19,84

- spun de toalet 3,91 4,78 3,46 2,71
- articole de parfumerie i cosmetic 21,09 32,93 20,12 8,01
- alte articole pentru ngrijire personal 16,16 23,45 14,46 9,12

Bunuri personale 1,60 2,64 2,31 0,81
din care:

- bijuterii 0,95 1,55 0,61 0,70

igri, tutun, articole i accesorii
pentru fumat 90,54 129,70 95,36 65,23
227- medii lunare pe o gospodrie, lei -
gospodrii din:
omeri Pensionari Urban Rural30,06 91,39 68,26 42,02 Produse medicale, aparate i medicamente
din care:
29,80 90,09 67,02 41,50 - medicamente de uz uman
- aparatur terapeutic i
- 0,63 0,65 0,17 echipamente medicale

Mijloace auto-moto i alte mijloace de
2,47 1,53 4,40 3,08 transport, accesorii i piese de schimb

42,08 34,99 80,06 44,32 Carburani i lubrifiani
din care:
31,88 28,90 69,68 32,40 - benzin

Aparate telefonice, echipamente
audio-video, fotografice i de
0,51 4,61 6,19 3,65 procesare a informaiilor, accesorii
din care:
- aparate de radio i alte aparate
- 0,12 0,19 0,06 pentru redarea sunetului
0,15 3,09 2,39 2,17 - televizoare i videocasetofoane
- echipamente de procesare a
- 0,22 1,05 0,30 informaiilor, accesorii

Alte articole i bunuri de folosin
15,16 14,66 28,48 13,49 ndelungat pentru recreere i cultur
din care:

1,94 1,11 3,30 1,23 - jocuri i jucrii

0,46 1,35 2,94 0,77 - flori naturale

0,62 1,46 1,25 1,42 - grdinrit i plante

- animale i psri de cas
0,79 1,28 1,95 0,55 (inclusiv hrana i medicamentele)

10,08 9,02 18,00 9,17 - cri, ziare i papetrie

Articole i produse pentru ngrijire
32,75 29,44 54,56 23,54 personal, total

3,37 3,51 4,56 3,05 - spun de toalet
13,02 14,42 28,93 10,79 - articole de parfumerie i cosmetic
16,36 11,51 21,07 9,70 - alte articole pentru ngrijire personal

0,93 0,87 2,17 0,83 Bunuri personale
din care:

0,84 0,56 1,28 0,52 - bijuterii

igri, tutun, articole i accesorii
83,72 62,18 107,81 67,83 pentru fumat
228
TABELUL 66.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
PE REGIUNI, N ANUL 2012

Regiuni
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-Vest
Oltenia

Total cheltuieli 435,06 439,61 467,58 452,91
din care, pentru:

mbrcminte 47,07 32,00 41,49 52,68
din care:

- confecii 35,54 23,34 28,43 37,40

- tricotaje 5,81 5,34 8,53 8,53

- ciorapi i osete 4,30 2,70 3,74 5,25

nclminte 37,55 30,91 30,10 39,87

Produse pentru repararea
curent a locuinei 7,96 9,30 4,13 4,06

Combustibili lichizi 21,73 30,32 29,59 29,13
din care:

- gaz lichefiat (aragaz) 21,73 30,26 29,58 29,12

Combustibili solizi
(lemne i crbuni) 32,81 36,25 54,57 43,39

Mobil i articole de mobilier 1,47 3,40 2,06 5,55
din care:

- mobil 1,32 3,29 2,00 5,48

Covoare i alte articole pentru
acoperit podeaua 1,88 0,63 1,52 1,64

Articole textile de uz gospodresc 4,61 3,23 4,47 5,86

Aparate de uz casnic 8,32 4,43 8,78 4,47
din care:

- frigidere i congelatoare 2,82 0,92 1,75 0,39
- maini de splat rufe, vase 1,70 0,01 2,14 1,48
- maini de nclzit i aparate
de aer condiionat 0,09 0,40 0,69 0,06

Sticlrie, vesel i alte articole
de menaj 2,05 2,53 3,40 1,69

Instrumente i echipamente
pentru cas i grdin 2,01 1,55 1,82 1,20

Produse pentru ntreinerea
curent a locuinei 28,04 34,05 31,89 26,87
din care:

- detergeni 18,87 23,55 23,50 21,32
229- medii lunare pe o gospodrie, lei -

Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov


550,17 542,42 518,62 605,45 Total cheltuieli
din care, pentru:

58,23 59,01 39,53 59,36 mbrcminte
din care:

42,37 43,22 30,47 41,02 - confecii

10,38 8,29 4,04 10,92 - tricotaje

4,73 5,30 3,85 3,26 - ciorapi i osete

51,41 43,70 48,92 34,64 nclminte

Produse pentru repararea
6,00 5,00 5,80 3,33 curent a locuinei

14,71 23,40 6,16 6,63 Combustibili lichizi
din care:

14,71 23,40 6,14 6,42 - gaz lichefiat (aragaz)

Combustibili solizi
27,99 38,47 23,11 4,71 (lemne i crbuni)

8,61 4,48 4,20 5,12 Mobil i articole de mobilier
din care:

7,90 4,00 3,91 5,12 - mobil

Covoare i alte articole pentru
3,33 2,96 5,19 0,79 acoperit podeaua

3,27 5,98 3,57 2,04 Articole textile de uz gospodresc

7,49 13,42 14,39 9,34 Aparate de uz casnic
din care:

0,67 3,43 2,75 4,08 - frigidere i congelatoare
0,82 0,68 4,27 0,36 - maini de splat rufe, vase
- maini de nclzit i aparate
0,08 0,38 0,13 0,12 de aer condiionat

Sticlrie, vesel i alte articole
2,81 3,36 3,60 2,51 de menaj

Instrumente i echipamente
1,03 1,23 1,01 0,56 pentru cas i grdin

Produse pentru ntreinerea
38,82 39,52 39,86 42,62 curent a locuinei
din care:

28,58 28,54 25,38 28,95 - detergeni
230
TABELUL 66.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
PE REGIUNI, N ANUL 2013 (continuare)

Regiuni
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-Vest
Oltenia

Produse medicale, aparate i medicamente 48,68 55,20 54,10 46,37
din care:
- medicamente de uz uman 47,94 53,96 53,68 45,91
- aparatur terapeutic i
echipamente medicale 0,21 0,66 0,33 0,19

Mijloace auto-moto i alte mijloace de
transport, accesorii i piese de schimb 3,30 3,10 3,01 1,52

Carburani i lubrifiani 50,07 51,79 56,90 54,56
din care:
- benzin 39,17 45,99 50,21 43,46

Aparate telefonice, echipamente
audio-video, fotografice i de
procesare a informaiilor, accesorii 3,53 1,72 4,51 4,28
din care:
- aparate de radio i alte aparate 0,21 0,08 0,02 0,09
pentru redarea sunetului
- televizoare i videocasetofoane 1,36 0,66 2,41 1,23
- echipamente de procesare a
informaiilor, accesorii 0,60 0,22 0,02 1,74

Alte articole i bunuri de folosin
ndelungat pentru recreere i cultur 20,76 17,83 14,42 21,45
din care:

- jocuri i jucrii 2,56 1,79 1,49 2,67

- flori naturale 1,51 1,35 1,03 1,19

- grdinrit i plante 0,90 0,65 0,65 2,94

- animale i psri de cas
(inclusiv hrana i medicamentele) 1,56 1,24 0,99 1,51

- cri, ziare i papetrie 13,97 12,40 9,61 13,07

Articole i produse pentru ngrijire
personal, total 37,92 36,07 32,51 26,94

- spun de toalet 3,06 3,34 3,43 3,28
- articole de parfumerie i cosmetic 19,28 16,85 15,44 12,14
- alte articole pentru ngrijire personal 15,58 15,88 13,64 11,52

Bunuri personale 0,93 1,21 0,60 0,49
din care:

- bijuterii 0,68 0,99 0,48 0,38

igri, tutun, articole i accesorii
pentru fumat 69,33 80,19 83,48 75,80


231- medii lunare pe o gospodrie, lei -

Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov


54,63 47,97 55,04 98,05 Produse medicale, aparate i medicamente
din care:
54,17 47,26 53,57 96,00 - medicamente de uz uman
- aparatur terapeutic i
0,05 0,44 0,98 0,65 echipamente medicale

Mijloace auto-moto i alte mijloace de
4,44 6,57 2,83 6,12 transport, accesorii i piese de schimb

74,02 79,04 78,29 82,44 Carburani i lubrifiani
din care:
59,80 55,97 69,65 72,82 - benzin

Aparate telefonice, echipamente
audio-video, fotografice i de
8,15 4,79 7,62 8,00 procesare a informaiilor, accesorii
din care:
0,07 0,04 0,49 0,09 - aparate de radio i alte aparate
pentru redarea sunetului
4,94 2,72 2,85 3,24 - televizoare i videocasetofoane
- echipamente de procesare a
1,35 - 0,82 1,73 informaiilor, accesorii

Alte articole i bunuri de folosin
20,01 24,76 25,11 34,47 ndelungat pentru recreere i cultur
din care:

2,41 2,24 2,20 4,27 - jocuri i jucrii

2,10 3,49 3,47 2,22 - flori naturale

0,92 2,02 1,65 1,38 - grdinrit i plante

- animale i psri de cas
0,73 0,77 1,22 2,72 (inclusiv hrana i medicamentele)

12,94 15,25 15,07 22,48 - cri, ziare i papetrie

Articole i produse pentru ngrijire
47,34 46,23 48,94 57,37 personal, total

3,80 4,23 4,26 6,44 - spun de toalet
27,79 23,31 26,99 30,18 - articole de parfumerie i cosmetic
15,75 18,69 17,69 20,75 - alte articole pentru ngrijire personal

2,35 3,17 1,79 2,79 Bunuri personale
din care:

1,68 1,57 1,49 0,62 - bijuterii

igri, tutun, articole i accesorii
111,22 83,19 98,58 139,56 pentru fumat


232
TABELUL 67.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
DUP MRIMEA GOSPODRIEI, N ANUL 2013

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii formate din:

Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

Total cheltuieli 173,48 224,16 222,84 202,82 153,36 125,64 95,65
din care, pentru:mbrcminte 16,75 14,09 17,07 20,67 17,23 13,90 11,18
din care:

- confecii 12,14 9,29 12,26 15,43 12,69 9,32 8,22

- tricotaje 2,64 2,31 2,36 3,06 2,63 3,11 1,84

- ciorapi i osete 1,43 1,90 1,73 1,53 1,42 1,17 0,76

nclminte 13,60 13,72 14,70 16,59 14,41 9,41 7,85

Produse pentru
repararea curent
a locuinei 2,04 1,64 3,25 1,94 1,59 1,17 2,53

Combustibili lichizi 7,28 16,39 9,74 5,89 5,80 6,39 5,25
din care:

- gaz lichefiat (aragaz) 7,27 16,37 9,69 5,89 5,80 6,39 5,23

Combustibili solizi
(lemne i crbuni) 11,74 21,93 17,29 9,00 9,37 10,65 9,06

Mobil i articole de
mobilier 1,40 3,61 1,00 2,55 1,14 0,33 0,01
din care:

- mobil 1,32 3,46 0,90 2,42 1,10 0,32 0,01

Covoare i alte articole
pentru acoperit
podeaua 0,76 0,61 1,07 0,92 0,77 0,36 0,40

Articole textile de uz
gospodresc 1,46 2,64 2,59 1,57 0,92 0,75 0,67

Aparate de uz casnic 3,11 1,85 4,23 4,90 2,37 1,47 1,58
din care:

- frigidere i
congelatoare 0,77 0,24 1,20 0,92 0,57 0,87 0,30

- maini de splat rufe,
vase 0,51 0,13 0,45 0,89 0,51 - 0,60

- maini de nclzit i
aparate de aer
condiionat 0,09 0,03 0,13 0,19 0,07 - -

Sticlrie, vesel i alte
articole de menaj 0,96 1,26 1,39 1,10 0,85 0,77 0,23
233
TABELUL 67.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
DUP MRIMEA GOSPODRIEI, N ANUL 2013 (continuare)

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii formate din:

Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

Instrumente i
echipamente pentru
cas i grdin 0,48 0,73 0,79 0,57 0,32 0,38 0,11

Produse pentru
ntreinerea curent
a locuinei 12,17 18,25 16,11 13,75 10,64 8,09 6,56
din care:

- detergeni 8,56 12,53 11,06 9,36 7,64 6,02 5,15

Produse medicale,
aparate i
medicamente 19,93 50,09 37,23 17,62 10,48 11,88 9,07
din care:

- medicamente de uz
uman 19,60 49,66 36,54 17,35 10,24 11,73 8,89

- aparatur terapeutic
i echipamente
medicale 0,15 0,25 0,35 0,11 0,17 *) -

Mijloace auto-moto i
alte mijloace de
transport, accesorii i
piese de schimb 1,34 0,72 1,39 2,20 1,50 0,43 0,35

Carburani i lubrifiani 22,62 10,22 24,24 32,33 23,35 16,71 10,62
din care:

- benzin 18,76 9,27 21,50 26,97 19,26 12,66 7,19

Aparate telefonice,
echipamente audio-
video, fotografice
i de procesare a
informaiilor, accesorii 1,78 1,40 2,88 2,21 1,35 1,17 0,91
din care:

- aparate de radio i
alte aparate
pentru redarea
sunetului 0,05 0,08 0,12 0,03 0,04 *) 0,02

- televizoare i
videocasetofoane 0,80 0,68 1,37 0,56 0,62 1,03 0,63

- echipamente de
procesare a
informaiilor, accesorii 0,25 0,10 0,48 0,41 0,15 - 0,16234
TABELUL 67.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
DUP MRIMEA GOSPODRIEI, N ANUL 2013 (continuare)

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii formate din:

Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

Alte articole i
bunuri de folosin
ndelungat pentru
recreere i cultur 7,70 6,78 7,64 9,27 8,55 5,94 4,86
din care:

- jocuri i jucrii 0,84 0,22 0,36 1,43 0,89 0,80 0,66

- flori naturale 0,70 0,88 1,04 0,93 0,62 0,28 0,16

- grdinrit i plante 0,46 0,37 0,44 0,54 0,34 0,31 0,87

- animale i psri de
cas (inclusiv hrana i
medicamentele) 0,47 0,79 0,86 0,63 0,24 0,27 0,05

- cri, ziare i
papetrie 4,97 4,43 4,59 5,36 6,15 4,17 3,12

Articole i produse
pentru ngrijire
personal, total 14,41 19,16 17,68 17,63 13,35 9,32 7,12

- spun de toalet 1,37 2,38 1,80 1,45 1,19 0,91 0,80

- articole de parfumerie
i cosmetic 7,38 10,04 9,92 9,16 6,58 4,31 2,88

- alte articole pentru
ngrijire personal 5,66 6,74 5,96 7,02 5,58 4,10 3,44

Bunuri personale 0,56 0,55 0,91 0,78 0,39 0,34 0,13
din care:

- bijuterii 0,33 0,25 0,42 0,58 0,20 0,28 0,07

igri, tutun, articole i
accesorii pentru fumat 31,70 35,45 39,22 39,42 27,66 25,18 16,38
235
TABELUL 68.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI, N ANUL 2013

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii cu:

Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli

Total cheltuieli 173,49 190,42 145,86 180,35 137,39 72,53 50,89
din care, pentru:

mbrcminte 16,75 16,14 17,75 20,82 17,34 11,45 7,15
din care:

- confecii 12,14 11,53 13,14 15,51 12,78 8,09 5,43

- tricotaje 2,64 2,63 2,65 3,19 2,45 1,92 0,97

- ciorapi i osete 1,43 1,48 1,36 1,49 1,48 0,83 0,55

nclminte 13,60 13,43 13,87 16,74 13,22 6,99 6,81

Produse pentru
repararea curent
a locuinei 2,04 2,25 1,71 2,79 1,04 0,10 0,01

Combustibili lichizi 7,28 8,54 5,22 5,27 5,58 5,04 3,11
din care:

- gaz lichefiat (aragaz) 7,27 8,53 5,21 5,27 5,58 5,03 3,04

Combustibili solizi
(lemne i crbuni) 11,74 14,64 7,00 7,95 6,68 5,13 4,62

Mobil i articole de
mobilier 1,40 1,40 1,40 2,22 0,95 - -
din care:

- mobil 1,32 1,33 1,31 2,07 0,92 - -

Covoare i alte articole
pentru acoperit
podeaua 0,76 0,77 0,75 1,24 0,44 - -

Articole textile de uz
gospodresc 1,46 1,83 0,86 1,18 0,71 0,31 0,25

Aparate de uz casnic 3,11 4,09 1,52 2,20 1,16 0,21 0,47
din care:

- frigidere i
congelatoare 0,77 1,14 0,15 0,05 0,34 - -

- maini de splat rufe,
vase 0,51 0,62 0,34 0,70 0,01 - -

- maini de nclzit i
aparate de aer
condiionat 0,09 0,14 0,01 0,02 - - -

Sticlrie, vesel i alte
articole de menaj 0,96 1,04 0,83 1,08 0,81 0,18 0,08
236
TABELUL 68.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI, N ANUL 2013 (continuare)

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii cu:

Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli

Instrumente i
echipamente pentru
cas i grdin 0,48 0,58 0,32 0,43 0,26 0,20 0,04

Produse pentru
ntreinerea curent
a locuinei 12,17 13,24 10,42 12,61 9,70 6,33 4,60
din care:

- detergeni 8,56 9,29 7,36 8,70 6,96 4,71 3,79

Produse medicale,
aparate i
medicamente 19,93 27,54 7,52 9,77 6,48 3,52 2,95
din care:

- medicamente de uz
uman 19,60 27,16 7,28 9,52 6,21 3,28 2,87

- aparatur terapeutic
i echipamente
medicale 0,15 0,17 0,13 0,17 0,13 - -

Mijloace auto-moto i
alte mijloace de
transport, accesorii i
piese de schimb 1,34 1,23 1,51 2,18 1,18 0,14 0,53

Carburani i lubrifiani 22,62 21,68 24,15 30,21 23,37 9,60 5,82
din care:

- benzin 18,76 18,14 19,77 25,79 18,49 6,64 2,49

Aparate telefonice,
echipamente audio-
video, fotografice
i de procesare a
informaiilor, accesorii 1,78 2,18 1,13 1,66 0,88 0,17 0,10
din care:

- aparate de radio i
alte aparate
pentru redarea
sunetului 0,05 0,07 0,01 0,01 - - -

- televizoare i
videocasetofoane 0,80 1,15 0,24 0,31 0,22 0,17 -

- echipamente de
procesare a
informaiilor, accesorii 0,25 0,26 0,25 0,33 0,26 - -237
TABELUL 68.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI, N ANUL 2013 (continuare)

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii cu:

Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli

Alte articole i
bunuri de folosin
ndelungat pentru
recreere i cultur 7,70 6,56 9,58 9,99 10,86 5,94 4,56
din care:

- jocuri i jucrii 0,84 0,43 1,51 1,99 1,39 0,47 0,25

- flori naturale 0,70 0,73 0,65 0,81 0,65 0,18 0,11

- grdinrit i plante 0,46 0,53 0,35 0,48 0,25 0,32 0,05

- animale i psri de
cas (inclusiv hrana i
medicamentele) 0,47 0,59 0,27 0,40 0,17 0,24 -

- cri, ziare i
papetrie 4,97 4,00 6,54 6,10 8,00 4,71 4,14

Articole i produse
pentru ngrijire
personal, total 14,41 15,09 13,30 16,71 12,18 6,71 4,62

- spun de toalet 1,37 1,53 1,11 1,27 1,11 0,70 0,61

- articole de parfumerie
i cosmetic 7,38 8,11 6,19 8,20 5,40 2,51 1,51

- alte articole pentru
ngrijire personal 5,66 5,45 6,00 7,24 5,67 3,50 2,50

Bunuri personale 0,56 0,60 0,49 0,65 0,46 0,12 0,05
din care:

- bijuterii 0,33 0,31 0,36 0,56 0,24 0,08 0,03

igri, tutun, articole i
accesorii pentru fumat 31,70 35,71 25,15 33,08 22,66 9,78 4,25
238
TABELUL 69.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI, N ANUL 2013

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
nivelul de instruire: Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

Total cheltuieli 495,58 308,36 472,74 832,67
din care, pentru:

mbrcminte 47,86 22,19 43,50 101,68
din care:

- confecii 34,68 14,58 31,11 77,74

- tricotaje 7,53 4,44 7,10 13,47

- ciorapi i osete 4,10 2,59 4,04 6,02

nclminte 38,85 16,83 36,16 78,56

Produse pentru repararea
curent a locuinei 5,83 3,68 6,19 5,89

Combustibili lichizi 20,80 28,72 21,58 7,69
din care:

- gaz lichefiat (aragaz) 20,76 28,72 21,53 7,69

Combustibili solizi
(lemne i crbuni) 33,52 57,05 33,14 11,28

Mobil i articole de mobilier 4,00 0,34 2,99 14,02
din care:

- mobil 3,78 0,33 2,81 13,38

Covoare i alte articole pentru
acoperit podeaua 2,17 0,72 2,13 3,98

Articole textile de uz gospodresc 4,17 4,36 4,05 4,69

Aparate de uz casnic 8,88 2,93 8,21 19,24
din care:

- frigidere i congelatoare 2,17 0,89 2,12 3,84
- maini de splat rufe, vase 1,47 0,11 1,39 3,35
- maini de nclzit i aparate
de aer condiionat 0,26 0,05 0,26 0,51

Sticlrie, vesel i alte articole
de menaj 2,75 1,75 2,58 4,81

Instrumente i echipamente
pentru cas i grdin 1,37 0,84 1,43 1,55

Produse pentru ntreinerea
curent a locuinei 34,76 20,08 34,77 50,06
din care:

- detergeni 24,44 15,30 24,76 32,04

1)
Inclusiv fr coal absolvit239
TABELUL 69.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI, N ANUL 2013 (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
nivelul de instruire: Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

Produse medicale, aparate i medicamente 56,93 56,25 55,29 67,75
din care:
- medicamente de uz uman 55,99 55,88 54,43 65,78
- aparatur terapeutic i
echipamente medicale 0,44 0,17 0,42 0,88

Mijloace auto-moto i alte mijloace de
transport, accesorii i piese de schimb 3,83 0,75 3,29 10,39

Carburani i lubrifiani 64,62 12,47 57,77 161,51
din care:
- benzin 53,58 10,11 46,76 141,19

Aparate telefonice, echipamente
audio-video, fotografice i de
procesare a informaiilor, accesorii 5,09 2,19 3,78 16,20
din care:
- aparate de radio i alte aparate
pentru redarea sunetului 0,14 0,05 0,10 0,44
- televizoare i videocasetofoane 2,30 1,17 2,00 5,33
- echipamente de procesare a
informaiilor, accesorii 0,73 0,39 0,27 3,91

Alte articole i bunuri de folosin
ndelungat pentru recreere i cultur 22,01 6,47 19,58 53,26
din care:

- jocuri i jucrii 2,41 1,08 1,87 7,10

- flori naturale 2,00 0,27 1,73 5,45

- grdinrit i plante 1,33 0,77 1,32 1,96

- animale i psri de cas
(inclusiv hrana i medicamentele) 1,35 0,56 1,02 4,18

- cri, ziare i papetrie 14,19 3,79 13,16 31,43

Articole i produse pentru ngrijire
personal, total 41,16 16,50 38,90 80,95

- spun de toalet 3,91 2,63 3,83 5,79
- articole de parfumerie i cosmetic 21,09 6,21 19,55 46,16
- alte articole pentru ngrijire personal 16,16 7,66 15,52 29,00

Bunuri personale 1,60 0,23 1,30 4,87
din care:

- bijuterii 0,95 0,10 0,90 2,17

igri, tutun, articole i accesorii
pentru fumat 90,54 50,68 91,46 126,54

1)
Inclusiv fr coal absolvit

240
TABELUL 70.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI, N ANUL 2013

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
vrsta capului gospodriei:

Total
gospodrii
15 24
ani
25 34
ani
35 49
ani
50 64
ani
65 ani i
peste

Total cheltuieli 495,58 374,64 535,48 560,59 529,12 387,67
din care, pentru:

mbrcminte 47,86 51,70 63,00 64,49 47,97 26,05
din care:

- confecii 34,68 38,66 46,83 47,85 34,68 17,40

- tricotaje 7,53 8,88 9,28 9,61 7,57 4,80

- ciorapi i osete 4,10 2,65 4,80 4,91 4,17 3,03

nclminte 38,85 31,60 43,49 54,29 39,52 21,87

Produse pentru repararea
curent a locuinei 5,83 1,01 5,89 5,89 6,96 4,74

Combustibili lichizi 20,80 12,04 13,81 20,12 20,46 24,67
din care:

- gaz lichefiat (aragaz) 20,76 12,04 13,80 20,10 20,45 24,58

Combustibili solizi
(lemne i crbuni) 33,52 14,27 14,38 26,15 30,05 51,95

Mobil i articole de mobilier 4,00 1,75 10,64 3,17 5,35 1,01
din care:

- mobil 3,78 1,75 9,93 3,02 5,17 0,88

Covoare i alte articole pentru
acoperit podeaua 2,17 0,50 2,51 2,71 2,41 1,34

Articole textile de uz gospodresc 4,17 2,00 3,37 3,78 4,56 4,51

Aparate de uz casnic 8,88 2,81 7,43 7,87 13,56 5,72
din care:

- frigidere i congelatoare 2,17 0,29 0,74 1,60 4,26 1,14
- maini de splat rufe, vase 1,47 - 0,48 1,52 2,38 0,86
- maini de nclzit i aparate
de aer condiionat 0,26 - 0,09 0,03 0,70 0,10

Sticlrie, vesel i alte articole
de menaj 2,75 0,93 3,54 2,86 3,13 2,02

Instrumente i echipamente
pentru cas i grdin 1,37 0,90 1,42 1,28 1,42 1,39

Produse pentru ntreinerea
curent a locuinei 34,76 22,31 36,49 39,42 37,85 26,86
din care:

- detergeni 24,44 14,87 24,67 27,75 26,45 19,41
241
TABELUL 70.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI, N ANUL 2013 (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
vrsta capului gospodriei:

Total
gospodrii
15 24
ani
25 34
ani
35 49
ani
50 64
ani
65 ani i
peste

Produse medicale, aparate i medicamente 56,93 15,93 24,93 28,87 61,10 92,76
din care:
- medicamente de uz uman 55,99 15,90 24,04 28,27 60,12 91,50
- aparatur terapeutic i
echipamente medicale 0,44 0,02 0,38 0,29 0,33 0,73

Mijloace auto-moto i alte mijloace de
transport, accesorii i piese de schimb 3,83 0,45 6,48 5,41 4,16 1,10

Carburani i lubrifiani 64,62 45,11 86,80 91,94 70,11 25,14
din care:
- benzin 53,58 41,27 73,82 74,57 58,85 20,89

Aparate telefonice, echipamente
audio-video, fotografice i de
procesare a informaiilor, accesorii 5,09 8,29 3,97 6,55 5,12 3,95
din care:
- aparate de radio i alte aparate
pentru redarea sunetului 0,14 - 0,02 0,08 0,22 0,15
- televizoare i videocasetofoane 2,30 - 1,24 1,71 2,90 2,72
- echipamente de procesare a
informaiilor, accesorii 0,73 - 0,26 1,85 0,28 0,32

Alte articole i bunuri de folosin
ndelungat pentru recreere i cultur 22,01 18,00 26,80 32,82 18,99 13,13
din care:

- jocuri i jucrii 2,41 2,62 6,37 3,46 1,56 0,81

- flori naturale 2,00 1,80 3,17 2,32 2,16 1,10

- grdinrit i plante 1,33 0,25 0,72 1,36 1,43 1,45

- animale i psri de cas
(inclusiv hrana i medicamentele) 1,35 0,35 1,27 1,19 1,62 1,26

- cri, ziare i papetrie 14,19 12,75 14,66 23,33 11,70 7,86

Articole i produse pentru ngrijire
personal, total 41,16 48,80 61,27 47,86 43,93 24,17

- spun de toalet 3,91 3,54 4,14 4,29 4,18 3,21
- articole de parfumerie i cosmetic 21,09 28,25 28,83 25,35 23,73 11,13
- alte articole pentru ngrijire personal 16,16 17,01 28,30 18,22 16,02 9,83

Bunuri personale 1,60 0,65 2,11 2,84 1,28 0,58
din care:

- bijuterii 0,95 0,44 1,61 1,40 0,79 0,46

igri, tutun, articole i accesorii
pentru fumat 90,54 94,06 112,40 107,03 106,02 50,38


242
TABELUL 71.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
PE DECILE, N ANUL 2013Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5

Total cheltuieli 230,49 280,33 342,10 391,25 439,24
din care, pentru:

mbrcminte 24,44 23,79 32,47 37,64 37,61
din care:

- confecii 15,31 16,32 21,93 25,56 27,07

- tricotaje 5,12 4,05 6,06 7,37 5,79

- ciorapi i osete 2,79 2,82 3,31 3,37 4,04

nclminte 18,63 19,24 25,18 27,06 30,82

Produse pentru repararea
curent a locuinei 2,90 1,59 2,36 4,77 4,27

Combustibili lichizi 25,51 30,02 30,68 26,55 24,90
din care:

- gaz lichefiat (aragaz) 25,48 29,98 30,68 26,55 24,89

Combustibili solizi
(lemne i crbuni) 19,86 28,36 38,56 43,48 54,10

Mobil i articole de mobilier 3,66 0,18 0,41 0,27 1,04
din care:

- mobil 3,66 0,12 0,41 0,12 0,91

Covoare i alte articole pentru
acoperit podeaua 0,61 0,61 1,00 1,20 1,10

Articole textile de uz gospodresc 2,08 2,80 3,57 4,04 3,75

Aparate de uz casnic 1,96 2,01 1,60 2,52 5,96
din care:

- frigidere i congelatoare - 0,73 - 0,13 3,58
- maini de splat rufe, vase 1,08 0,17 0,79 - *)
- maini de nclzit i aparate
de aer condiionat - 0,42 - 0,02 0,08

Sticlrie, vesel i alte articole
de menaj 1,18 1,05 2,54 1,75 1,75

Instrumente i echipamente
pentru cas i grdin 0,91 0,57 0,86 1,06 1,28

Produse pentru ntreinerea
curent a locuinei 20,43 24,54 27,02 28,31 33,20
din care:

- detergeni 15,99 19,37 20,86 21,03 24,36


243- medii lunare pe o gospodrie, lei -
Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 10
461,04 535,27 595,86 719,22 960,72 Total cheltuieli
din care, pentru:

39,56 46,16 51,90 69,98 114,99 mbrcminte
din care:

28,23 33,10 38,63 52,44 88,16 - confecii

6,68 7,45 7,49 9,33 15,98 - tricotaje

3,89 4,42 4,52 5,44 6,39 - ciorapi i osete

33,16 40,56 45,37 56,50 91,98 nclminte

Produse pentru repararea
6,79 6,40 5,39 9,67 14,16 curent a locuinei

20,85 16,28 14,34 11,50 7,36 Combustibili lichizi
din care:

20,82 16,28 14,11 11,48 7,36 - gaz lichefiat (aragaz)

Combustibili solizi
45,62 40,74 26,28 23,22 15,06 (lemne i crbuni)

0,67 4,59 2,69 2,91 23,55 Mobil i articole de mobilier
din care:

0,57 4,22 2,63 2,32 22,86 - mobil

Covoare i alte articole pentru
1,48 2,98 2,54 4,02 6,21 acoperit podeaua

4,54 4,16 4,83 5,42 6,52 Articole textile de uz gospodresc

3,36 7,85 10,05 18,71 34,79 Aparate de uz casnic
din care:

0,47 1,21 4,16 1,59 9,87 - frigidere i congelatoare
1,01 1,41 1,82 2,27 6,10 - maini de splat rufe, vase
- maini de nclzit i aparate
0,07 0,05 0,05 0,63 1,29 de aer condiionat

Sticlrie, vesel i alte articole
2,09 3,48 3,91 3,56 6,16 de menaj

Instrumente i echipamente
1,18 1,50 2,26 1,72 2,33 pentru cas i grdin

Produse pentru ntreinerea
35,79 39,85 41,57 45,83 51,07 curent a locuinei
din care:

25,65 27,44 27,77 30,11 31,83 - detergeni


244
TABELUL 71.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
PE DECILE, N ANUL 2013 (continuare)Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5

Produse medicale, aparate i medicamente 19,60 32,52 42,66 51,47 60,08
din care:
- medicamente de uz uman 19,28 32,23 42,42 50,68 59,20
- aparatur terapeutic i
echipamente medicale 0,18 - 0,08 0,08 0,25

Mijloace auto-moto i alte mijloace de
transport, accesorii i piese de schimb 0,96 0,75 0,89 2,05 1,71

Carburani i lubrifiani 15,63 15,71 26,52 39,14 44,69
din care:
- benzin 11,23 11,16 20,42 28,89 35,50

Aparate telefonice, echipamente
audio-video, fotografice i de
procesare a informaiilor, accesorii 0,82 1,02 1,00 2,54 3,41
din care:
- aparate de radio i alte aparate
pentru redarea sunetului - 0,02 - 0,01 0,03
- televizoare i videocasetofoane 0,30 - 0,07 2,24 2,21
- echipamente de procesare a
informaiilor, accesorii - 0,75 - 0,03 0,52

Alte articole i bunuri de folosin
ndelungat pentru recreere i cultur 10,89 10,56 15,84 14,33 16,39
din care:

- jocuri i jucrii 0,64 1,11 1,58 1,49 1,67

- flori naturale 0,35 0,30 0,61 0,81 1,69

- grdinrit i plante 0,31 0,36 2,83 0,62 0,96

- animale i psri de cas
(inclusiv hrana i medicamentele) 0,13 0,79 0,45 0,79 0,62

- cri, ziare i papetrie 9,29 7,89 9,99 10,14 11,19

Articole i produse pentru ngrijire
personal, total 18,23 21,55 23,51 28,51 32,09

- spun de toalet 2,65 3,09 3,12 3,19 3,62
- articole de parfumerie i cosmetic 6,42 8,06 10,02 12,31 15,24
- alte articole pentru ngrijire personal 9,16 10,40 10,37 13,01 13,23

Bunuri personale 0,18 0,23 0,41 0,97 0,43
din care:

- bijuterii 0,10 0,06 0,32 0,70 0,19

igri, tutun, articole i accesorii
pentru fumat 39,43 60,07 62,04 69,65 76,54
245- medii lunare pe o gospodrie, lei -
Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 1064,35 72,76 80,22 75,39 70,21 Produse medicale, aparate i medicamente
din care:
63,37 71,63 78,36 73,56 69,19 - medicamente de uz uman
- aparatur terapeutic i
0,58 0,67 0,98 0,93 0,67 echipamente medicale

Mijloace auto-moto i alte mijloace de
1,15 3,03 3,98 11,42 12,34 transport, accesorii i piese de schimb

54,48 70,98 88,02 117,02 173,94 Carburani i lubrifiani
din care:
44,96 59,84 74,81 101,75 147,17 - benzin

Aparate telefonice, echipamente
audio-video, fotografice i de
2,27 4,15 5,23 8,38 22,07 procesare a informaiilor, accesorii
din care:
- aparate de radio i alte aparate
0,13 0,10 0,33 0,13 0,64 pentru redarea sunetului
1,64 2,96 3,30 2,25 8,02 - televizoare i videocasetofoane
- echipamente de procesare a
- 0,09 - 1,46 4,42 informaiilor, accesorii

Alte articole i bunuri de folosin
16,74 22,88 27,06 33,21 52,16 ndelungat pentru recreere i cultur
din care:

2,22 2,11 2,72 3,97 6,55 - jocuri i jucrii

1,87 2,72 2,50 3,72 5,42 - flori naturale

0,69 1,23 1,71 1,84 2,71 - grdinrit i plante

- animale i psri de cas
0,65 1,05 1,37 2,55 5,05 (inclusiv hrana i medicamentele)

11,19 15,51 17,65 19,63 29,37 - cri, ziare i papetrie

Articole i produse pentru ngrijire
38,38 45,06 53,41 64,03 86,79 personal, total

3,87 4,08 4,45 4,94 6,14 - spun de toalet
17,85 23,02 27,39 35,95 54,59 - articole de parfumerie i cosmetic
16,66 17,96 21,57 23,14 26,06 - alte articole pentru ngrijire personal

0,68 1,69 1,26 2,73 7,37 Bunuri personale
din care:

0,60 1,34 1,12 0,85 4,24 - bijuterii

igri, tutun, articole i accesorii
83,60 95,43 118,88 147,23 152,48 pentru fumat
246
TABELUL 72.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI, N ANUL 2013

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
sexul capului gospodriei:

Total
gospodrii
Masculin Feminin

Total cheltuieli 495,58 544,76 362,82
din care, pentru:

mbrcminte 47,86 54,56 29,77
din care:

- confecii 34,68 39,99 20,35

- tricotaje 7,53 8,30 5,47

- ciorapi i osete 4,10 4,47 3,09

nclminte 38,85 43,96 25,06

Produse pentru repararea
curent a locuinei 5,83 6,48 4,07

Combustibili lichizi 20,80 21,53 18,83
din care:

- gaz lichefiat (aragaz) 20,76 21,48 18,82

Combustibili solizi
(lemne i crbuni) 33,52 34,09 31,99

Mobil i articole de mobilier 4,00 4,07 3,79
din care:

- mobil 3,78 3,81 3,72

Covoare i alte articole
pentru acoperit podeaua 2,17 2,45 1,43

Articole textile de uz gospodresc 4,17 4,30 3,81

Aparate de uz casnic 8,88 9,90 6,12
din care:

- frigidere i congelatoare 2,17 2,61 1,01
- maini de splat rufe, vase 1,47 1,73 0,75
- maini de nclzit i aparate
de aer condiionat 0,26 0,16 0,53

Sticlrie, vesel i alte articole
de menaj 2,75 3,00 2,06

Instrumente i echipamente
pentru cas i grdin 1,37 1,50 1,02

Produse pentru ntreinerea
curent a locuinei 34,76 37,11 28,43
din care:

- detergeni 24,44 26,22 19,63
247
TABELUL 72.
CHELTUIELI PENTRU CUMPRAREA DE MRFURI NEALIMENTARE,
DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI, N ANUL 2013 (continuare)

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
sexul capului gospodriei:

Total
gospodrii
Masculin Feminin

Produse medicale, aparate i medicamente 56,93 55,51 60,76
din care:
- medicamente de uz uman 55,99 54,43 60,21
- aparatur terapeutic i
echipamente medicale 0,44 0,51 0,24

Mijloace auto-moto i alte mijloace de
transport, accesorii i piese de schimb 3,83 4,90 0,93

Carburani i lubrifiani 64,62 78,00 28,51
din care:
- benzin 53,58 64,26 24,75

Aparate telefonice, echipamente
audio-video, fotografice i de
procesare a informaiilor, accesorii 5,09 5,72 3,38
din care:
- aparate de radio i alte aparate
pentru redarea sunetului 0,14 0,12 0,19
- televizoare i videocasetofoane 2,30 2,50 1,75
- echipamente de procesare a
informaiilor, accesorii 0,73 0,89 0,29

Alte articole i bunuri de folosin
ndelungat pentru recreere i cultur 22,01 24,79 14,51
din care:

- jocuri i jucrii 2,41 2,87 1,14

- flori naturale 2,00 2,16 1,56

- grdinrit i plante 1,33 1,54 0,74

- animale i psri de cas
(inclusiv hrana i medicamentele) 1,35 1,40 1,19

- cri, ziare i papetrie 14,19 15,93 9,48

Articole i produse pentru ngrijire
personal, total 41,16 44,37 32,50

- spun de toalet 3,91 4,12 3,37
- articole de parfumerie i cosmetic 21,09 22,57 17,09
- alte articole pentru ngrijire personal 16,16 17,68 12,04

Bunuri personale 1,60 1,82 0,99
din care:

- bijuterii 0,95 1,05 0,68

igri, tutun, articole i accesorii
pentru fumat 90,54 101,57 60,77


248
TABELUL 73.
CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR,
PE CATEGORII DE GOSPODRII I MEDII, N ANUL 2013

din care, gospodrii de:

Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori

Total cheltuieli 423,62 584,75 347,57 199,49
din care, pentru:

Chirie 13,61 27,57 15,56 2,05

Energie electric 86,65 101,28 84,80 66,90

Energie termic 15,02 22,08 6,33 0,24

Gaze naturale 48,87 66,42 29,85 5,30

Ap, canal, salubritate
i servicii comunale 52,11 75,51 34,74 8,45

Alte servicii pentru
ntreinerea locuinei 6,16 5,68 4,17 2,39

Confecionarea, repararea i
nchirierea mbrcmintei i
nclmintei 0,44 0,59 0,05 0,08

Servicii de sntate 17,49 21,54 9,66 7,40

Servicii de transport 29,80 40,05 28,53 21,97

Pot i curier 0,14 0,20 0,12 0,01

Servicii de telefonie 77,58 109,65 73,69 42,47

Tratamentul sanitar - veterinar
al animalelor de cas 0,31 0,22 0,09 0,45

Servicii culturale i de recreere 4,55 8,50 2,42 0,38

Abonamente radio - TV 27,18 29,97 26,66 22,04

Lucrri foto 0,22 0,53 0,07 *)

Jocuri de noroc 0,92 0,82 0,06 0,41

Educaie 6,67 13,36 6,82 3,48

Servicii de cazare
(altele dect cele de
natur turistic) 6,30 10,30 6,89 8,19

Servicii turistice 9,41 18,78 2,50 0,09

ngrijire personal 7,27 11,64 6,22 2,97

ngrijirea la domiciliu 0,59 0,86 0,06 0,02

Asigurri 6,09 8,96 5,52 2,16249- medii lunare pe o gospodrie, lei -
gospodrii din:
omeri Pensionari Urban Rural
385,34 342,17 555,45 250,29 Total cheltuieli
din care, pentru:

16,30 1,57 22,73 1,62 Chirie

80,98 79,08 94,79 75,96 Energie electric

11,89 13,34 26,40 0,06 Energie termic

56,21 44,16 76,65 12,33 Gaze naturale

Ap, canal, salubritate
52,59 43,43 82,59 12,03 i servicii comunale

Alte servicii pentru
3,18 8,07 6,71 5,44 ntreinerea locuinei

Confecionarea, repararea i
nchirierea mbrcmintei i
0,60 0,43 0,54 0,30 nclmintei

8,22 18,26 23,39 9,73 Servicii de sntate

26,63 23,10 29,51 30,18 Servicii de transport

0,02 0,11 0,15 0,12 Pot i curier

69,92 58,61 97,61 51,24 Servicii de telefonie

Tratamentul sanitar - veterinar
0,01 0,41 0,21 0,44 al animalelor de cas

2,00 2,41 6,58 1,89 Servicii culturale i de recreere

25,64 26,21 29,46 24,18 Abonamente radio - TV

- 0,05 0,37 0,03 Lucrri foto

10,00 0,38 1,37 0,33 Jocuri de noroc

2,63 1,81 9,13 3,44 Educaie

Servicii de cazare
(altele dect cele de
5,87 2,46 5,22 7,71 natur turistic)

1,66 4,02 14,96 2,12 Servicii turistice

3,05 4,83 9,88 3,84 ngrijire personal

- 0,58 0,85 0,24 ngrijirea la domiciliu

2,68 4,43 8,04 3,52 Asigurri250
TABELUL 74.
CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR,
PE REGIUNI, N ANUL 2013

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
Regiuni:

Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-
Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov

Total cheltuieli 383,87 371,62 367,69 347,26 450,33 389,33 452,71 670,79
din care, pentru:

Chirie 9,85 9,61 9,16 7,68 11,92 8,15 13,53 42,45

Energie electric 81,66 87,51 85,86 83,32 102,94 79,39 78,81 100,26

Energie termic 5,27 16,60 7,12 14,87 19,93 7,77 3,76 53,88

Gaze naturale 37,34 30,46 41,21 33,79 64,56 43,10 90,05 61,65

Ap, canal,
salubritate i
servicii comunale 35,68 54,28 35,69 37,96 55,44 42,36 46,53 122,09

Alte servicii pentru
ntreinerea locuinei 5,89 4,51 5,14 4,26 5,84 9,25 5,88 8,65

Confecionarea,
repararea i
nchirierea
mbrcmintei i
nclmintei 0,20 0,24 0,10 0,21 0,14 1,46 0,35 0,83

Servicii de sntate 26,22 9,71 15,01 8,97 15,89 16,74 19,04 25,00

Servicii de transport 35,14 29,96 34,31 20,20 18,73 28,52 26,75 37,92

Pot i curier 0,07 0,04 0,08 0,33 0,08 0,17 0,15 0,23

Servicii de telefonie 62,91 66,92 67,02 69,15 86,97 77,79 95,40 106,69

Tratamentul
sanitar - veterinar al
animalelor de cas 0,23 0,13 0,12 0,23 0,41 0,53 0,52 0,40

Servicii culturale i
de recreere 2,78 1,87 4,16 2,35 4,24 8,37 4,03 9,37

Abonamente
radio - TV 26,67 29,27 28,90 23,90 28,30 26,33 26,08 27,43

Lucrri foto 0,10 0,03 0,03 0,05 1,28 0,22 0,36 0,04

Jocuri de noroc 2,54 0,52 0,24 0,66 1,90 0,66 0,33 0,22

Educaie 7,25 4,85 7,00 1,72 3,77 5,30 5,83 16,68

Servicii de cazare
(altele dect cele de
natur turistic) 7,51 7,90 5,66 8,52 4,86 7,82 7,23 -

Servicii turistice 8,51 5,67 5,58 7,16 2,37 6,30 10,86 29,67

ngrijire personal 6,05 3,94 5,03 5,93 9,59 10,27 9,22 9,86

ngrijirea la domiciliu 0,86 0,30 0,58 0,37 1,39 0,04 0,09 1,21

Asigurri 5,33 2,19 4,14 5,28 5,96 6,03 7,14 14,03
251
TABELUL 75.
CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR,
DUP MRIMEA GOSPODRIEI, N ANUL 2013

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii formate din:

Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

Total cheltuieli 148,30 249,47 194,98 171,24 129,40 95,10 62,12
din care, pentru:

Chirie 4,77 20,52 7,88 4,17 2,15 1,75 0,97

Energie electric 30,34 54,18 39,56 31,75 26,66 21,03 16,43

Energie termic 5,26 15,81 8,98 5,80 3,08 1,80 0,46

Gaze naturale 17,11 28,57 23,70 21,06 14,72 9,18 4,85

Ap, canal,
salubritate i
servicii comunale 18,24 30,75 25,49 22,10 15,22 10,09 6,23

Alte servicii pentru
ntreinerea locuinei 2,16 6,51 3,29 2,34 1,34 1,20 0,24

Confecionarea,
repararea i
nchirierea
mbrcmintei i
nclmintei 0,15 0,25 0,25 0,14 0,14 0,07 0,08

Servicii de sntate 6,12 8,41 10,82 7,31 3,91 3,85 1,91

Servicii de transport 10,43 12,10 11,34 11,93 10,03 9,29 6,81

Pot i curier 0,05 0,08 0,08 0,03 0,06 0,01 0,02

Servicii de telefonie 27,16 35,02 32,40 32,68 26,09 19,11 12,86

Tratamentul
sanitar - veterinar al
animalelor de cas 0,11 0,17 0,17 0,15 0,06 0,06 0,05

Servicii culturale i
de recreere 1,59 1,23 1,17 2,43 1,97 0,80 0,68

Abonamente
radio - TV 9,52 23,90 13,61 9,57 7,13 5,61 3,89

Lucrri foto 0,08 0,04 0,03 0,07 0,14 0,10 0,02

Jocuri de noroc 0,32 0,21 0,28 0,23 0,16 0,15 1,26

Educaie 2,34 0,24 0,56 3,59 3,36 3,01 0,62

Servicii de cazare
(altele dect cele de
natur turistic) 2,21 0,07 0,34 1,98 4,07 2,47 2,42

Servicii turistice 3,29 3,01 5,75 5,25 2,01 1,23 0,31

ngrijire personal 2,54 3,20 3,92 2,99 2,24 1,39 0,85

ngrijirea la domiciliu 0,21 1,11 0,10 0,24 0,21 - -

Asigurri 2,13 2,26 3,33 2,45 2,12 1,23 0,33

252
TABELUL 76.
CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR,
DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI, N ANUL 2013

- medii lunare pe o persoan, lei -
gospodrii cu:

Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli

Total cheltuieli 148,30 162,53 125,09 160,18 113,00 57,71 37,63
din care, pentru:

Chirie 4,77 5,38 3,76 5,13 2,31 4,89 0,47

Energie electric 30,34 33,91 24,50 29,43 23,52 14,04 9,59

Energie termic 5,26 6,36 3,46 4,78 3,10 0,67 -

Gaze naturale 17,11 19,16 13,76 18,74 11,80 4,28 2,56

Ap, canal, salubritate
i servicii comunale 18,24 20,49 14,58 18,72 13,74 4,93 3,26

Alte servicii pentru
ntreinerea locuinei 2,16 2,73 1,22 1,33 1,56 0,08 0,07

Confecionarea,
repararea i
nchirierea
mbrcmintei i
nclmintei 0,15 0,17 0,12 0,15 0,11 - 0,09

Servicii de sntate 6,12 7,38 4,08 6,05 2,66 1,58 1,46

Servicii de transport 10,43 11,06 9,41 11,56 8,19 6,54 5,03

Pot i curier 0,05 0,04 0,05 0,04 0,08 - 0,04

Servicii de telefonie 27,16 28,84 24,41 30,26 23,29 11,39 7,49

Tratamentul
sanitar -veterinar al
animalelor de cas 0,11 0,13 0,08 0,08 0,10 - -

Servicii culturale i
de recreere 1,59 1,36 1,98 2,72 1,69 0,60 0,28

Abonamente
radio - TV 9,52 10,98 7,13 8,60 6,73 4,53 2,61

Lucrri foto 0,08 0,02 0,17 0,09 0,31 0,03 0,09

Jocuri de noroc 0,32 0,23 0,47 0,87 0,15 *) 0,03

Educaie 2,34 1,39 3,88 5,25 3,68 0,25 0,31

Servicii de cazare
(altele dect cele de
natur turistic) 2,21 2,04 2,48 3,37 1,63 0,77 3,29

Servicii turistice 3,29 3,56 2,86 4,17 1,93 1,92 -

ngrijire personal 2,54 2,84 2,07 2,79 1,79 0,68 0,55

ngrijirea la domiciliu 0,21 0,20 0,22 0,33 0,17 - -

Asigurri 2,13 2,35 1,77 2,45 1,58 0,19 0,24253
TABELUL 77.
CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI, N ANUL 2013

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
nivelul de instruire:

Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

Total cheltuieli 423,62 186,07 403,13 798,85
din care, pentru:

Chirie 13,61 1,74 11,93 36,42

Energie electric 86,65 61,28 87,40 108,61

Energie termic 15,02 1,59 13,64 37,58

Gaze naturale 48,87 14,70 47,05 95,82

Ap, canal, salubritate
i servicii comunale 52,11 15,79 49,94 103,48

Alte servicii pentru
ntreinerea locuinei 6,16 5,45 5,18 12,93

Confecionarea, repararea i
nchirierea mbrcmintei i
nclmintei 0,44 0,16 0,40 0,92

Servicii de sntate 17,49 6,01 15,47 41,97

Servicii de transport 29,80 15,31 30,32 41,77

Pot i curier 0,14 0,03 0,11 0,37

Servicii de telefonie 77,58 31,66 75,62 137,75

Tratamentul sanitar - veterinar
al animalelor de cas 0,31 0,16 0,31 0,46

Servicii culturale i de recreere 4,55 0,69 3,48 15,22

Abonamente radio - TV 27,18 21,78 27,43 31,33

Lucrri foto 0,22 0,01 0,08 1,31

Jocuri de noroc 0,92 0,19 0,97 1,38

Educaie 6,67 0,62 5,68 19,16

Servicii de cazare
(altele dect cele de
natur turistic) 6,30 1,73 7,07 6,28

Servicii turistice 9,41 0,79 5,04 45,43

ngrijire personal 7,27 2,30 6,18 19,23

ngrijirea la domiciliu 0,59 0,43 0,28 2,68

Asigurri 6,09 1,09 4,85 18,92


1)

Inclusiv fr coal absolvit
254
TABELUL 78.
CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR,
DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI, N ANUL 2013

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
vrsta capului gospodriei:

Total
gospodrii
15 24
ani
25 34
ani
35 49
ani
50 64
ani
65 ani i
peste

Total cheltuieli 423,62 608,96 503,27 479,83 457,14 298,87
din care, pentru:

Chirie 13,61 222,58 56,68 12,55 4,41 1,10

Energie electric 86,65 68,01 84,11 94,33 93,57 73,66

Energie termic 15,02 31,41 19,44 15,74 16,15 10,94

Gaze naturale 48,87 30,12 50,97 50,73 58,66 36,73

Ap, canal, salubritate
i servicii comunale 52,11 50,56 61,11 57,56 59,66 35,74

Alte servicii pentru
ntreinerea locuinei 6,16 0,84 5,13 3,94 6,91 8,08

Confecionarea, repararea i
nchirierea mbrcmintei i
nclmintei 0,44 0,03 0,50 0,45 0,48 0,37

Servicii de sntate 17,49 3,62 22,09 13,97 19,21 17,87

Servicii de transport 29,80 31,88 29,58 36,88 33,50 19,15

Pot i curier 0,14 - 0,13 0,18 0,13 0,10

Servicii de telefonie 77,58 73,52 86,28 95,93 85,38 48,75

Tratamentul sanitar -veterinar
al animalelor de cas 0,31 - 0,09 0,24 0,49 0,27

Servicii culturale i de recreere 4,55 6,01 5,28 7,48 3,93 2,07

Abonamente radio - TV 27,18 28,79 27,89 28,08 27,96 25,19

Lucrri foto 0,22 0,12 1,10 0,25 0,04 0,06

Jocuri de noroc 0,92 0,41 0,36 0,73 1,84 0,36

Educaie 6,67 5,75 8,43 12,40 6,40 0,83

Servicii de cazare
(altele dect cele de
natur turistic) 6,30 1,30 0,13 12,13 7,28 2,12

Servicii turistice 9,41 35,84 17,76 12,04 8,93 3,40

ngrijire personal 7,27 9,09 10,27 8,60 8,07 3,98

ngrijirea la domiciliu 0,59 - 0,38 0,70 0,34 0,83

Asigurri 6,09 2,48 5,95 7,19 7,64 3,57

255
TABELUL 79.
CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR,
DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI, N ANUL 2013

- medii lunare pe o gospodrie, lei -
sexul capului gospodriei:

Total
gospodrii
Masculin Feminin

Total cheltuieli 423,62 448,16 357,41
din care, pentru:

Chirie 13,61 12,84 15,70

Energie electric 86,65 91,64 73,20

Energie termic 15,02 14,45 16,54

Gaze naturale 48,87 51,50 41,75

Ap, canal, salubritate
i servicii comunale 52,11 54,64 45,29

Alte servicii pentru
ntreinerea locuinei 6,16 6,34 5,66

Confecionarea, repararea i
nchirierea mbrcmintei i
nclmintei 0,44 0,46 0,38

Servicii de sntate 17,49 17,52 17,41

Servicii de transport 29,80 31,46 25,32

Pot i curier 0,14 0,15 0,10

Servicii de telefonie 77,58 84,53 58,83

Tratamentul sanitar - veterinar
al animalelor de cas 0,31 0,32 0,26

Servicii culturale i de recreere 4,55 5,03 3,27

Abonamente radio - TV 27,18 27,81 25,50

Lucrri foto 0,22 0,29 0,02

Jocuri de noroc 0,92 1,04 0,59

Educaie 6,67 8,17 2,62

Servicii de cazare
(altele dect cele de
natur turistic) 6,30 7,66 2,64

Servicii turistice 9,41 10,29 7,04

ngrijire personal 7,27 7,79 5,88

ngrijirea la domiciliu 0,59 0,65 0,42

Asigurri 6,09 6,78 4,22

256
TABELUL 80.
CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR,
PE DECILE, N ANUL 2013Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5

Total cheltuieli 168,73 229,10 270,17 311,62 367,35
din care, pentru:

Chirie 4,73 2,76 3,65 4,24 7,86

Energie electric 56,40 75,52 77,27 83,16 88,81

Energie termic 1,02 1,98 6,11 7,12 9,24

Gaze naturale 9,44 15,73 23,37 35,25 44,45

Ap, canal, salubritate
i servicii comunale 12,15 20,99 27,56 37,82 46,81

Alte servicii pentru
ntreinerea locuinei 1,54 1,35 2,46 1,83 4,46

Confecionarea, repararea i
nchirierea mbrcmintei i
nclmintei 0,06 0,17 0,11 0,21 0,16

Servicii de sntate 3,17 3,84 10,28 7,61 11,81

Servicii de transport 14,52 20,59 24,91 23,13 28,72

Pot i curier 0,02 0,03 0,01 0,05 0,06

Servicii de telefonie 34,99 46,04 51,20 59,56 70,63

Tratamentul sanitar - veterinar
al animalelor de cas 0,19 0,14 0,22 0,17 0,33

Servicii culturale i de recreere 0,51 0,55 1,16 1,80 0,96

Abonamente radio - TV 20,22 23,85 25,19 26,31 27,89

Lucrri foto *) 0,01 0,02 0,34 *)

Jocuri de noroc 0,26 0,07 0,20 0,31 3,93

Educaie 0,94 1,38 2,45 5,07 2,60

Servicii de cazare
(altele dect cele de
natur turistic) 5,08 7,75 6,88 6,75 5,45

Servicii turistice - 0,08 0,22 3,75 1,63

ngrijire personal 1,78 2,49 2,86 3,41 4,73

ngrijirea la domiciliu - 0,04 0,01 0,04 0,23

Asigurri 0,42 1,90 1,58 0,93 3,34257- medii lunare pe o gospodrie, lei -
Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 10413,85 479,42 531,67 613,44 850,59 Total cheltuieli
din care, pentru:

9,33 10,28 13,04 31,43 48,78 Chirie

86,48 95,22 97,01 100,63 106,02 Energie electric

15,66 19,83 22,35 28,02 38,85 Energie termic

56,72 64,52 71,00 82,18 85,96 Gaze naturale

Ap, canal, salubritate
53,69 66,27 72,94 82,61 100,23 i servicii comunale

Alte servicii pentru
7,79 5,24 9,37 9,13 18,41 ntreinerea locuinei

Confecionarea, repararea i
nchirierea mbrcmintei i
0,43 0,69 0,65 0,90 0,99 nclmintei

20,28 18,03 21,90 26,74 51,22 Servicii de sntate

28,42 35,13 37,76 39,03 45,79 Servicii de transport

0,08 0,12 0,26 0,24 0,48 Pot i curier

74,93 88,57 101,45 110,86 137,53 Servicii de telefonie

Tratamentul sanitar - veterinar
0,33 0,19 0,26 0,38 0,86 al animalelor de cas

2,07 4,54 7,01 8,02 18,92 Servicii culturale i de recreere

28,21 29,23 29,33 29,72 31,88 Abonamente radio - TV

0,02 0,15 0,09 0,37 1,20 Lucrri foto

0,26 0,52 0,90 1,07 1,66 Jocuri de noroc

5,45 8,53 9,03 6,74 24,51 Educaie

Servicii de cazare
(altele dect cele de
6,52 8,83 7,42 4,87 3,45 natur turistic)

2,44 4,04 2,49 15,39 64,05 Servicii turistice

5,48 7,64 9,67 12,47 22,16 ngrijire personal

0,31 0,11 0,98 2,66 1,48 ngrijirea la domiciliu

4,57 5,12 7,19 10,26 25,54 Asigurri258
TABELUL 81.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
PE CATEGORII DE GOSPODRII

- numr mediu la 100 de gospodrii -
din care, gospodrii de:
Anii
Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

TOTAL

- aragaz 2012 96,0 98,7 92,1 89,5 93,0 95,9
2013 96,4 99,0 93,2 91,1 92,3 96,5

- frigider 2012 58,9 45,1 60,2 74,0 56,3 67,9
2013 56,6 42,6 58,7 71,8 54,9 65,3

- congelator 2012 22,0 22,1 19,1 21,4 15,6 23,1
2013 21,5 21,6 22,1 21,5 12,7 22,5

- combin
frigorific 2012 44,1 59,8 40,0 23,8 41,6 35,3
2013 47,0 63,0 43,6 27,2 43,4 38,4

- main de splat rufe
neautomat 2012 13,4 7,2 16,9 27,9 12,7 15,8
2013 12,5 6,5 14,8 26,0 9,7 14,9

- main de splat rufe
automat 2012 65,3 85,1 55,6 25,0 67,2 57,2
2013 66,4 86,6 57,0 28,4 68,7 58,3

- main de splat
vase 2012 0,4 0,8 0,6 0,1 0,2 0,1
2013 0,3 0,6 0,3 - - 0,1

- main de cusut 2012 21,1 17,8 11,5 19,5 10,3 26,7
2013 20,4 17,2 13,2 17,7 12,8 25,7

- aspirator 2012 66,4 84,2 54,7 31,4 61,2 59,8
2013 67,3 85,3 59,0 33,8 62,6 60,7

- televizor
alb negru 2012 1,5 0,4 1,7 2,2 1,1 2,3
2013 1,5 0,6 0,6 3,2 0,9 2,1

- televizor color 2012 141,6 159,6 137,6 120,5 133,3 131,4
2013 143,0 160,7 139,5 122,3 134,9 133,7

- camer video 2012 6,4 11,9 6,1 1,8 3,1 2,7
2013 6,4 12,2 6,9 1,4 4,2 2,6

- radio 2012 52,2 49,2 47,5 52,2 39,6 57,0
2013 52,8 50,2 42,1 52,4 41,5 57,8

- magnetofon,
radiocasetofon 2012 18,5 22,4 16,8 17,6 15,4 15,7
2013 17,1 19,6 19,1 16,4 15,3 15,5

- video 2012 7,6 13,0 6,2 2,7 4,7 4,1
2013 7,0 11,8 5,2 2,3 4,9 4,2
259
TABELUL 81.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
PE CATEGORII DE GOSPODRII (continuare)

- numr mediu la 100 de gospodrii -
din care, gospodrii de:
Anii
Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

- CD player 2012 12,8 22,1 14,0 4,8 10,4 6,1
2013 11,7 20,7 11,5 3,2 8,2 6,1

- computer P.C. 2012 42,2 68,6 38,4 19,7 46,8 22,7
2013 45,3 72,0 46,8 23,7 50,1 26,1

- conectare la
INTERNET 2012 36,0 60,3 29,6 11,1 40,3 19,3
2013 39,4 64,4 37,7 14,7 43,9 22,7

- telefon fix 2012 31,3 35,1 16,0 8,6 24,9 35,4
2013 29,4 33,2 17,0 7,8 24,3 33,0

- telefon mobil 2012 159,5 209,1 167,2 136,1 169,8 118,6
2013 163,5 212,8 182,9 139,7 172,7 123,0

- combin
muzical 2012 13,1 21,0 13,2 6,4 9,4 7,6
2013 12,4 19,7 11,8 6,4 10,0 7,7

- autoturism 2012 27,2 43,7 25,6 12,7 20,7 16,3
2013 28,5 46,4 26,8 15,1 22,8 16,7

- motociclet,
motoret 2012 1,1 1,2 2,5 1,9 0,3 0,8
2013 0,8 0,8 2,1 0,4 0,6 0,7

- biciclet 2012 30,1 31,3 34,8 42,6 25,2 26,5
2013 31,2 33,2 39,0 45,9 23,8 26,7

- autofurgonet 2012 0,4 0,4 1,0 0,5 0,6 0,4
2013 0,4 0,3 1,8 0,5 *) 0,2
260
TABELUL 82.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
PE MEDII

- numr mediu la 100 de gospodrii -
gospodrii din:

Anii
Total
gospodrii
Urban Rural

TOTAL

- aragaz 2012 96,0 98,6 92,4
2013 96,4 98,9 93,2

- frigider 2012 58,9 47,1 74,6
2013 56,6 44,1 73,0

- congelator 2012 22,0 17,5 27,9
2013 21,5 17,3 27,2

- combin
frigorific 2012 44,1 55,8 28,5
2013 47,0 59,3 30,8

- main de splat rufe
neautomat 2012 13,4 5,5 24,0
2013 12,5 4,8 22,6

- main de splat rufe
automat 2012 65,3 85,0 39,1
2013 66,4 86,1 40,5

- main de splat
vase 2012 0,4 0,6 0,2
2013 0,3 0,4 0,2

- main de cusut 2012 21,1 19,8 22,8
2013 20,4 20,1 20,8

- aspirator 2012 66,4 82,7 44,6
2013 67,3 84,4 44,8

- televizor
alb negru 2012 1,5 0,9 2,3
2013 1,5 0,8 2,4

- televizor color 2012 141,6 150,1 130,1
2013 143,0 152,2 131,0

- camer video 2012 6,4 8,9 3,2
2013 6,4 9,1 2,8

- radio 2012 52,2 48,9 56,5
2013 52,8 50,9 55,2

- magnetofon,
radiocasetofon 2012 18,5 20,6 15,6
2013 17,1 18,8 15,0

- video 2012 7,6 10,2 4,0
2013 7,0 9,4 3,9


261
TABELUL 82.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
PE MEDII (continuare)

- numr mediu la 100 de gospodrii -
gospodrii din:
Anii
Total
gospodrii
Urban Rural

- CD player 2012 12,8 17,4 6,6
2013 11,7 16,1 6,0

- computer P.C. 2012 42,2 55,8 24,0
2013 45,3 59,7 26,5

- conectare la
INTERNET 2012 36,0 50,0 17,3
2013 39,4 54,3 19,9

- telefon fix 2012 31,3 42,4 16,5
2013 29,4 39,6 16,0

- telefon mobil 2012 159,5 179,3 133,1
2013 163,5 184,8 135,4

- combin
muzical 2012 13,1 15,9 9,3
2013 12,4 15,1 8,8

- autoturism 2012 27,2 33,5 18,8
2013 28,5 35,8 18,8

- motociclet,
motoret 2012 1,1 0,7 1,7
2013 0,8 0,5 1,2

- biciclet 2012 30,1 20,2 43,3
2013 31,2 20,9 44,7

- autofurgonet 2012 0,4 0,3 0,6
2013 0,4 0,2 0,7


262
TABELUL 83.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
PE REGIUNI

- numr mediu la 100 de gospodrii -
Regiuni:
Anii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-
Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov

TOTAL

- aragaz 2012 92,2 98,2 100,2 99,0 93,6 94,4 90,6 99,8
2013 94,0 97,7 99,8 99,1 94,9 95,4 91,0 99,8

- frigider 2012 57,5 61,8 66,6 70,1 61,0 53,0 51,0 49,9
2013 55,0 58,8 64,8 67,6 64,5 51,6 49,8 41,7

- congelator 2012 13,2 14,0 21,5 25,7 39,8 29,4 24,7 15,9
2013 12,8 12,7 21,4 23,2 44,9 32,5 24,0 10,2

- combin
frigorific 2012 39,8 37,8 34,9 40,3 47,3 53,2 50,5 53,7
2013 43,1 40,6 37,1 44,7 49,1 55,0 51,3 60,2

- main de splat rufe
neautomat 2012 19,3 13,2 15,9 14,5 9,8 10,3 15,8 4,6
2013 18,2 11,2 15,0 13,8 12,0 8,6 13,7 4,5

- main de splat rufe
automat 2012 48,5 62,5 56,1 53,8 79,9 72,8 74,6 86,6
2013 51,0 63,7 56,4 55,7 79,3 74,3 74,4 87,9

- main de splat
vase 2012 0,3 0,2 *) *) 0,4 0,3 0,4 1,7
2013 0,2 0,1 0,1 - 0,2 0,3 0,7 1,1

- main de cusut 2012 17,0 16,2 17,1 21,1 28,8 26,3 29,5 17,2
2013 16,6 14,7 16,8 20,4 26,5 26,3 28,3 18,0

- aspirator 2012 52,8 59,8 57,0 57,7 81,4 71,6 73,3 89,0
2013 56,7 60,5 58,4 58,6 81,7 67,6 74,1 91,3

- televizor
alb negru 2012 1,2 0,9 1,7 2,7 1,7 2,2 1,2 0,6
2013 1,0 1,1 2,0 3,1 2,1 2,0 0,8 0,4

- televizor color 2012 128,5 134,0 153,8 140,4 154,0 146,2 134,9 146,3
2013 135,7 136,7 152,5 146,9 153,4 147,6 128,9 146,4

- camer video 2012 5,9 4,1 3,9 5,4 6,8 6,7 7,6 12,5
2013 6,5 5,0 3,8 6,6 6,2 6,4 7,0 10,2

- radio 2012 53,8 47,0 47,8 52,2 56,8 48,4 49,1 65,1
2013 55,5 47,9 47,2 53,5 62,7 48,1 45,4 66,1

- magnetofon,
radiocasetofon 2012 14,5 15,6 14,3 17,4 26,1 22,7 18,6 23,1
2013 13,0 13,3 12,7 18,6 25,2 19,9 19,4 20,4

- video 2012 4,3 4,8 5,1 4,6 14,6 9,6 7,8 13,4
2013 5,6 4,2 4,3 3,8 13,3 9,6 7,4 10,6

263
TABELUL 83.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
PE REGIUNI (continuare)

- numr mediu la 100 de gospodrii -
Regiuni:
Anii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud-
Muntenia
Sud-
Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov

- CD player 2012 10,6 8,2 9,1 8,9 19,1 14,3 17,5 17,8
2013 9,9 6,6 9,3 9,0 16,8 11,7 16,6 16,9

- computer P.C. 2012 38,4 37,2 36,9 35,0 43,2 43,9 47,0 59,1
2013 42,1 40,3 39,7 40,9 47,8 45,1 48,6 62,1

- conectare la
INTERNET 2012 30,8 32,9 31,3 28,4 39,7 38,0 42,4 48,7
2013 35,1 34,9 34,8 33,3 40,8 40,4 44,4 55,5

- telefon fix 2012 24,5 21,9 19,1 30,1 36,9 40,2 37,1 49,2
2013 21,8 21,7 18,0 32,7 34,4 38,7 36,5 39,8

- telefon mobil 2012 155,5 145,8 162,6 146,9 166,7 160,9 153,8 187,1
2013 167,6 151,5 161,4 153,4 169,6 162,3 153,7 189,6

- combin
muzical 2012 9,3 10,0 9,7 10,8 21,0 15,0 16,4 16,7
2013 9,5 8,9 10,4 10,7 20,6 11,6 14,3 17,1

- autoturism 2012 19,7 20,9 28,7 24,9 30,6 35,4 30,0 31,2
2013 20,8 23,0 26,9 27,2 32,3 35,1 35,7 31,3

- motociclet,
motoret 2012 1,6 0,9 0,8 0,8 2,1 1,1 1,4 0,4
2013 0,4 0,3 0,7 0,6 1,4 1,2 1,8 0,3

- biciclet 2012 24,4 18,0 31,6 27,2 46,0 42,1 45,6 11,3
2013 24,8 16,8 31,2 31,7 50,3 45,2 43,9 12,7

- autofurgonet 2012 0,4 0,7 0,7 0,2 0,2 0,5 0,4 *)
2013 0,3 0,5 0,5 0,3 0,1 0,5 0,7 0,2

264
TABELUL 84.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
DUP MRIMEA GOSPODRIEI

- numr mediu la 100 de gospodrii -
gospodrii formate din:
Anii
Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

TOTAL

- aragaz 2012 96,0 92,6 96,0 96,9 97,7 98,0 94,2
2013 96,4 92,4 97,1 97,3 98,1 98,5 94,3

- frigider 2012 58,9 69,4 58,1 49,9 55,9 64,2 71,0
2013 56,6 67,9 56,3 48,4 51,7 61,6 64,6

- congelator 2012 22,0 14,5 22,6 21,6 24,5 29,4 26,5
2013 21,5 14,1 21,3 21,8 25,6 25,8 28,9

- combin
frigorific 2012 44,1 27,3 44,0 54,2 50,2 44,3 34,3
2013 47,0 29,8 46,9 55,7 55,2 46,6 41,3

- main de splat rufe
neautomat 2012 13,4 13,4 12,7 9,8 14,4 19,0 23,1
2013 12,5 13,1 12,6 9,7 11,7 15,9 21,0

- main de splat rufe
automat 2012 65,3 47,9 66,6 76,4 70,8 62,0 53,1
2013 66,4 50,2 66,5 76,7 73,0 64,6 56,4

- main de splat
vase 2012 0,4 0,1 0,4 0,7 0,3 0,3 0,4
2013 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 -

- main de cusut 2012 21,1 17,8 24,6 19,3 19,6 25,0 21,2
2013 20,4 17,5 23,5 19,2 20,3 20,6 19,8

- aspirator 2012 66,4 52,2 68,2 75,4 70,5 64,6 51,5
2013 67,3 54,2 67,9 75,7 74,2 62,1 54,6

- televizor
alb negru 2012 1,5 3,0 1,3 0,9 1,1 1,3 1,7
2013 1,5 2,8 1,2 0,9 1,2 1,7 2,2

- televizor color 2012 141,6 100,8 129,4 156,2 162,9 171,4 163,2
2013 143,0 101,6 130,4 158,9 166,6 172,2 163,1

- camer video 2012 6,4 2,7 5,2 9,8 8,2 6,8 4,0
2013 6,4 2,3 5,4 10,0 8,8 5,1 2,8

- radio 2012 52,2 57,6 57,0 49,3 47,0 46,2 47,4
2013 52,8 58,5 57,4 49,0 48,1 49,2 46,6

- magnetofon,
radiocasetofon 2012 18,5 13,4 18,6 21,1 19,5 20,1 17,5
2013 17,1 12,5 17,1 18,2 19,9 18,5 17,4

- video 2012 7,6 3,4 7,0 10,5 9,3 7,8 4,8
2013 7,0 3,6 6,8 9,6 8,7 6,0 4,1


265
TABELUL 84.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
DUP MRIMEA GOSPODRIEI (continuare)

- numr mediu la 100 de gospodrii -
gospodrii formate din:
Anii
Total
gospodrii
1
persoan
2
persoane
3
persoane
4
persoane
5
persoane
6 persoane
i mai multe

- CD player 2012 12,8 5,0 10,6 19,7 16,7 11,1 8,0
2013 11,7 5,1 9,8 16,1 17,0 11,1 7,9

- computer P.C. 2012 42,2 14,7 27,4 60,0 62,3 52,9 48,2
2013 45,3 14,7 30,9 63,4 68,3 60,1 46,3

- conectare la
INTERNET 2012 36,0 12,8 24,0 52,5 53,0 42,6 35,3
2013 39,4 13,1 27,8 57,0 58,2 48,6 35,8

- telefon fix 2012 31,3 26,3 33,7 34,1 31,7 29,5 24,2
2013 29,4 24,8 30,7 32,6 31,3 27,2 20,2

- telefon mobil 2012 159,5 60,9 123,8 192,8 225,7 223,6 215,9
2013 163,5 62,0 129,8 196,6 233,0 222,9 229,9

- combin
muzical 2012 13,1 7,0 12,3 17,7 14,8 13,6 10,4
2013 12,4 7,0 11,2 15,9 15,6 12,4 10,0

- autoturism 2012 27,2 5,5 20,5 38,7 40,0 34,8 29,8
2013 28,5 5,3 22,6 40,5 42,1 34,4 31,6

- motociclet,
motoret 2012 1,1 0,3 0,5 1,3 1,8 2,3 2,5
2013 0,8 0,2 0,4 0,8 1,1 1,2 3,8

- biciclet 2012 30,1 14,4 24,8 31,5 39,7 47,9 48,0
2013 31,2 14,1 24,7 32,5 43,6 48,4 53,9

- autofurgonet 2012 0,4 0,1 0,3 0,5 0,7 0,7 0,5
2013 0,4 0,1 0,3 0,2 0,8 0,8 1,0


266
TABELUL 85.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI

- numr mediu la 100 de gospodrii -
gospodrii cu:
Anii
Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli

TOTAL

- aragaz 2012 96,0 96,2 95,4 96,9 95,8 87,6 81,2
2013 96,4 96,5 96,1 97,8 96,3 92,3 77,1

- frigider 2012 58,9 61,9 51,2 46,5 55,2 63,1 62,0
2013 56,6 59,2 49,7 46,6 49,2 70,5 60,5

- congelator 2012 22,0 22,1 21,7 21,2 23,3 20,8 14,9
2013 21,5 21,5 21,6 21,4 23,0 19,8 15,3

- combin
frigorific 2012 44,1 41,1 51,7 57,0 49,7 33,2 21,7
2013 47,0 44,4 53,8 57,1 55,5 32,8 28,4

- main de splat rufe
neautomat 2012 13,4 13,6 13,0 9,8 14,3 24,5 28,3
2013 12,5 12,6 12,2 9,2 13,1 23,1 26,0

- main de splat rufe
automat 2012 65,3 63,2 70,9 78,0 69,4 41,7 31,0
2013 66,4 64,3 72,0 78,2 70,5 49,8 37,2

- main de splat
vase 2012 0,4 0,3 0,8 1,0 0,5 - 1,0
2013 0,3 0,2 0,6 0,7 0,5 0,5 -

- main de cusut 2012 21,1 23,0 16,1 15,6 17,4 12,7 16,8
2013 20,4 22,4 15,1 15,3 15,2 14,7 11,0

- aspirator 2012 66,4 65,2 69,4 76,7 67,0 43,2 27,4
2013 67,3 65,8 71,3 78,6 69,0 45,7 34,1

- televizor
alb negru 2012 1,5 1,7 0,8 0,7 0,8 1,4 1,9
2013 1,5 1,7 1,0 0,7 1,4 1,7 -

- televizor color 2012 141,6 137,3 152,4 156,3 152,7 135,0 121,9
2013 143,0 138,4 155,1 159,4 156,3 137,8 110,9

- camer video 2012 6,4 5,1 10,0 11,3 9,2 6,0 4,5
2013 6,4 4,8 10,4 12,9 8,9 3,3 1,9

- radio 2012 52,2 54,3 46,7 48,5 43,2 46,7 52,2
2013 52,8 55,4 45,9 46,3 46,7 45,7 32,6

- magnetofon,
radiocasetofon 2012 18,5 17,2 21,7 23,1 20,8 18,6 12,4
2013 17,1 16,3 19,4 19,2 20,3 19,4 14,4

- video 2012 7,6 6,6 10,0 11,6 9,3 3,2 3,2
2013 7,0 6,2 9,2 10,7 8,9 3,1 1,4


267
TABELUL 85.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
DUP NUMRUL COPIILOR SUB 18 ANI (continuare)

- numr mediu la 100 de gospodrii -
gospodrii cu:
Anii
Total
gospodrii
Gospodrii
fr copii
sub 18 ani
Gospodrii
cu copii
sub 18 ani
1
copil
2
copii
3
copii
4 copii i
mai muli

- CD player 2012 12,8 10,4 18,7 22,1 16,1 10,9 5,5
2013 11,7 9,8 16,9 18,1 17,6 9,8 4,4

- computer P.C. 2012 42,2 34,0 63,1 69,1 61,5 38,1 32,4
2013 45,3 37,2 66,7 72,0 65,8 46,1 34,4

- conectare la
INTERNET 2012 36,0 29,3 53,3 59,7 51,9 26,4 18,4
2013 39,4 32,8 56,8 63,3 55,4 31,6 21,0

- telefon fix 2012 31,3 32,4 28,7 31,8 28,2 15,3 10,0
2013 29,4 30,3 27,1 30,1 26,9 14,0 8,1

- telefon mobil 2012 159,5 142,5 203,1 209,3 203,8 179,6 143,7
2013 163,5 145,8 209,6 217,1 209,3 178,1 162,0

- combin
muzical 2012 13,1 12,0 15,9 18,9 13,4 9,9 4,1
2013 12,4 11,2 15,4 17,2 14,8 10,1 5,5

- autoturism 2012 27,2 23,3 37,3 41,6 37,5 17,0 8,6
2013 28,5 24,1 39,9 42,7 42,5 18,4 12,5

- motociclet,
motoret 2012 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0
2013 0,8 0,8 0,7 0,6 0,9 0,9 1,2

- biciclet 2012 30,1 27,2 37,7 33,3 42,5 47,4 43,8
2013 31,2 27,0 42,1 37,1 47,6 53,3 43,1

- autofurgonet 2012 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 - -
2013 0,4 0,3 0,8 0,5 1,0 2,0 1,2


268
TABELUL 86.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI

- numr mediu la 100 de gospodrii -
nivelul de instruire:
Anii
Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

TOTAL

- aragaz 2012 96,0 86,5 97,1 99,2
2013 96,4 86,7 97,5 99,7

- frigider 2012 58,9 78,3 59,5 33,6
2013 56,6 77,4 57,4 29,8

- congelator 2012 22,0 16,0 23,7 17,8
2013 21,5 15,7 23,3 17,0

- combin
frigorific 2012 44,1 15,9 44,5 72,2
2013 47,0 18,1 47,2 76,1

- main de splat rufe
neautomat 2012 13,4 21,2 13,9 1,8
2013 12,5 21,4 12,7 1,9

- main de splat rufe
automat 2012 65,3 24,1 67,9 94,3
2013 66,4 24,3 69,0 94,8

- main de splat
vase 2012 0,4 - 0,2 2,0
2013 0,3 - 0,2 1,5

- main de cusut 2012 21,1 18,7 22,4 15,7
2013 20,4 17,5 21,6 16,5

- aspirator 2012 66,4 27,0 68,8 93,9
2013 67,3 29,0 69,4 93,9

- televizor
alb negru 2012 1,5 4,6 1,1 0,3
2013 1,5 4,1 1,2 0,6

- televizor color 2012 141,6 114,2 141,8 169,7
2013 143,0 114,2 143,8 168,1

- camer video 2012 6,4 0,8 4,7 23,1
2013 6,4 1,1 4,4 23,2

- radio 2012 52,2 55,1 51,7 51,8
2013 52,8 54,7 52,9 51,1

- magnetofon,
radiocasetofon 2012 18,5 9,1 19,1 25,1
2013 17,1 10,5 17,5 23,4

- video 2012 7,6 1,4 6,6 20,0
2013 7,0 1,3 6,3 17,6269
TABELUL 86.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
DUP NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- numr mediu la 100 de gospodrii -
nivelul de instruire:
Anii
Total
gospodrii
Primar
1)
Secundar Superior

- CD player 2012 12,8 1,7 11,8 30,6
2013 11,7 2,0 10,7 27,9

- computer P.C. 2012 42,2 10,6 40,6 85,9
2013 45,3 11,7 44,0 86,7

- conectare la
INTERNET 2012 36,0 7,7 34,3 77,2
2013 39,4 8,6 38,1 79,0

- telefon fix 2012 31,3 15,0 30,7 53,4
2013 29,4 16,8 28,2 51,0

- telefon mobil 2012 159,5 85,6 165,5 202,5
2013 163,5 84,9 170,1 203,8

- combin
muzical 2012 13,1 4,1 12,8 24,7
2013 12,4 3,4 12,4 21,8

- autoturism 2012 27,2 6,2 25,7 60,0
2013 28,5 5,7 26,8 61,4

- motociclet,
motoret 2012 1,1 0,7 1,2 0,8
2013 0,8 0,1 1,0 0,4

- biciclet 2012 30,1 25,8 32,2 21,7
2013 31,2 27,0 33,4 21,7

- autofurgonet 2012 0,4 0,3 0,5 0,3
2013 0,4 0,3 0,5 0,2


1)
Inclusiv fr coal absolvit

270
TABELUL 87.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI

- numr mediu la 100 de gospodrii -
vrsta capului gospodriei:
Anii
Total
gospodrii
15-24
ani
25-34
ani
35-49
ani
50-64
ani
65 ani i
peste

TOTAL

- aragaz 2012 96,0 93,0 95,3 96,2 97,6 94,3
2013 96,4 96,4 94,4 96,9 98,0 95,1

- frigider 2012 58,9 56,6 46,6 51,9 57,8 71,8
2013 56,6 58,2 42,2 49,8 54,7 70,3

- congelator 2012 22,0 9,7 17,1 21,9 23,9 22,3
2013 21,5 8,4 13,2 23,0 23,1 21,9

- combin
frigorific 2012 44,1 38,9 53,3 51,8 47,1 29,8
2013 47,0 41,6 57,2 54,7 50,2 32,6

- main de splat rufe
neautomat 2012 13,4 8,4 8,7 11,6 12,7 18,0
2013 12,5 6,0 8,3 11,3 11,1 16,8

- main de splat rufe
automat 2012 65,3 71,0 72,1 73,4 70,3 49,3
2013 66,4 70,7 75,6 73,4 71,7 50,6

- main de splat
vase 2012 0,4 - 1,0 0,6 0,3 0,1
2013 0,3 - 0,6 0,5 0,3 0,1

- main de cusut 2012 21,1 1,7 10,5 17,9 22,3 27,8
2013 20,4 2,9 9,5 16,4 23,1 26,1

- aspirator 2012 66,4 69,8 71,7 72,8 70,7 53,2
2013 67,3 68,7 73,8 73,9 71,4 54,3

- televizor
alb negru 2012 1,5 0,3 0,6 0,8 1,1 3,0
2013 1,5 - 0,5 1,1 1,3 2,6

- televizor color 2012 141,6 115,4 133,6 153,2 150,8 124,5
2013 143,0 118,7 135,1 154,7 151,4 126,8

- camer video 2012 6,4 5,4 10,7 9,9 5,7 2,2
2013 6,4 7,5 10,7 10,2 5,8 1,6

- radio 2012 52,2 38,9 44,2 48,5 51,6 59,9
2013 52,8 29,8 43,1 49,6 53,0 60,0

- magnetofon,
radiocasetofon 2012 18,5 14,5 20,3 20,9 19,3 14,7
2013 17,1 20,4 16,8 19,6 18,2 13,6

- video 2012 7,6 5,2 10,3 10,9 7,9 2,9
2013 7,0 9,6 9,4 10,1 7,3 2,9


271
TABELUL 87.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
DUP VRSTA CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- numr mediu la 100 de gospodrii -
vrsta capului gospodriei:
Anii
Total
gospodrii
15-24
ani
25-34
ani
35-49
ani
50-64
ani
65 ani i
peste

- CD player 2012 12,8 12,5 19,7 18,5 12,9 4,3
2013 11,7 14,6 16,9 17,9 11,4 4,1

- computer P.C. 2012 42,2 64,5 58,0 61,3 42,9 15,6
2013 45,3 68,3 60,4 65,1 46,4 18,8

- conectare la
INTERNET 2012 36,0 57,6 50,9 51,7 37,0 13,0
2013 39,4 62,0 54,0 56,0 40,8 16,0

- telefon fix 2012 31,3 21,0 24,0 30,3 32,7 34,2
2013 29,4 16,7 22,2 27,7 31,3 32,1

- telefon mobil 2012 159,5 140,4 161,3 201,9 177,4 99,1
2013 163,5 147,0 164,0 208,3 181,5 102,0

- combin
muzical 2012 13,1 14,9 17,9 17,9 13,3 6,2
2013 12,4 8,2 17,4 17,3 12,7 5,6

- autoturism 2012 27,2 12,4 33,1 37,5 30,3 12,1
2013 28,5 17,9 36,4 38,6 32,8 11,6

- motociclet,
motoret 2012 1,1 0,3 0,8 1,3 1,4 0,8
2013 0,8 0,2 0,6 0,9 1,0 0,6

- biciclet 2012 30,1 16,4 25,5 36,4 30,6 25,8
2013 31,2 14,2 27,4 39,6 30,5 25,7

- autofurgonet 2012 0,4 - 0,2 0,6 0,5 0,3
2013 0,4 - 0,5 0,7 0,4 0,1


272
TABELUL 88.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI

- numr mediu la 100 de gospodrii -
sexul capului gospodriei:
Anii
Total
gospodrii
Masculin Feminin

TOTAL

- aragaz 2012 96,0 96,4 94,8
2013 96,4 96,7 95,6

- frigider 2012 58,9 56,7 64,9
2013 56,6 54,7 61,8

- congelator 2012 22,0 23,3 18,2
2013 21,5 23,2 17,0

- combin
frigorific 2012 44,1 47,1 35,7
2013 47,0 49,7 39,5

- main de splat rufe
neautomat 2012 13,4 13,4 13,4
2013 12,5 12,4 12,8

- main de splat rufe
automat 2012 65,3 67,9 58,1
2013 66,4 69,0 59,4

- main de splat
vase 2012 0,4 0,5 0,1
2013 0,3 0,4 0,2

- main de cusut 2012 21,1 20,6 22,3
2013 20,4 19,6 22,5

- aspirator 2012 66,4 68,6 60,0
2013 67,3 69,4 61,5

- televizor
alb negru 2012 1,5 1,2 2,2
2013 1,5 1,3 2,1

- televizor color 2012 141,6 146,9 126,6
2013 143,0 148,9 127,2

- camer video 2012 6,4 7,3 4,1
2013 6,4 7,4 3,6

- radio 2012 52,2 52,1 52,2
2013 52,8 52,6 53,5

- magnetofon,
radiocasetofon 2012 18,5 19,9 14,5
2013 17,1 18,3 13,9

- video 2012 7,6 8,7 4,5
2013 7,0 8,0 4,4273
TABELUL 88.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
DUP SEXUL CAPULUI GOSPODRIEI (continuare)

- numr mediu la 100 de gospodrii -
sexul capului gospodriei:
Anii
Total
gospodrii
Masculin Feminin

- CD player 2012 12,8 14,4 8,2
2013 11,7 13,4 7,3

- computer P.C. 2012 42,2 46,0 31,4
2013 45,3 49,7 33,6

- conectare la
INTERNET 2012 36,0 39,2 27,1
2013 39,4 43,2 29,2

- telefon fix 2012 31,3 31,1 32,0
2013 29,4 29,2 30,0

- telefon mobil 2012 159,5 174,5 117,4
2013 163,5 179,9 119,2

- combin
muzical 2012 13,1 14,6 8,8
2013 12,4 13,8 8,6

- autoturism 2012 27,2 32,3 12,9
2013 28,5 34,1 13,4

- motociclet,
motoret 2012 1,1 1,4 0,4
2013 0,8 0,9 0,4

- biciclet 2012 30,1 33,8 19,8
2013 31,2 35,8 18,6

- autofurgonet 2012 0,4 0,5 0,3
2013 0,4 0,5 0,1274
TABELUL 89.
NZESTRAREA GOSPODRIILOR CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT,
PE DECILE, N ANUL 2013
Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5

TOTAL

- aragaz 86,3 92,3 95,3 96,9 97,3

- frigider 69,6 72,4 68,9 65,8 64,7

- congelator 13,7 19,0 21,1 22,1 27,0

- combin frigorific 22,4 28,4 35,2 38,5 41,5

- main de splat rufe
neautomat 23,0 21,8 18,3 15,7 13,6

- main de splat rufe
automat 26,2 40,3 48,2 58,1 64,9

- main de splat vase *) - 0,1 - *)

- main de cusut 10,0 16,5 19,3 21,0 24,4

- aspirator 28,4 40,3 49,6 59,3 67,8

- televizor alb negru 3,5 2,2 2,1 1,9 1,3

- televizor color 114,6 125,7 131,8 137,6 140,7

- camer video 1,2 0,8 1,7 3,0 3,4

- radio 42,3 48,2 55,0 54,7 54,6

- magnetofon,
radiocasetofon 13,5 14,1 14,5 15,2 15,3

- video 2,4 1,4 2,6 3,3 3,9

- CD player 2,3 4,4 5,3 6,3 8,5

- computer P.C. 21,9 27,4 31,1 35,7 37,6

- conectare la INTERNET 14,5 21,0 24,4 30,3 33,6

- telefon fix 7,6 13,1 17,9 24,0 28,4

- telefon mobil 127,4 140,2 141,9 152,6 161,3

- combin muzical 4,8 5,6 9,0 7,7 10,4

- autoturism 9,0 10,0 15,7 18,3 21,8

- motociclet,
motoret 0,5 1,0 0,9 0,6 1,0

- biciclet 35,5 39,2 36,8 34,6 36,8

- autofurgonet 0,3 0,7 0,5 0,5 0,7
275
- numr mediu la 100 de gospodrii -
Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 10TOTAL

98,5 99,2 99,4 99,3 99,7 - aragaz

59,0 49,3 45,1 39,8 31,2 - frigider

24,2 22,4 24,9 23,5 17,6 - congelator

46,1 56,3 60,4 66,3 74,9 - combin frigorific

- main de splat rufe
11,4 8,5 6,1 4,2 2,2 neautomat

- main de splat rufe
74,4 82,4 85,2 90,2 94,2 automat

0,3 0,3 0,6 0,4 1,4 - main de splat vase

26,0 24,5 24,0 23,6 14,9 - main de cusut

75,1 81,6 86,4 90,5 93,8 - aspirator

1,2 0,9 0,7 0,9 0,3 - televizor alb negru

143,4 149,6 159,8 162,7 164,1 - televizor color

4,1 6,4 9,4 12,8 20,7 - camer video

56,3 56,9 55,7 54,1 50,1 - radio

- magnetofon,
17,9 18,1 19,7 20,9 22,1 radiocasetofon

5,2 7,3 11,3 14,3 18,5 - video

9,0 13,1 17,4 22,2 28,9 - CD player

41,4 49,2 57,8 66,5 84,7 - computer P.C.

36,3 44,1 52,8 60,8 76,5 - conectare la INTERNET

35,3 38,6 41,7 41,6 45,7 - telefon fix

164,0 176,0 192,4 189,8 189,2 - telefon mobil

11,2 13,3 16,7 20,7 24,4 - combin muzical

27,0 32,0 41,2 49,2 60,5 - autoturism

1,1 0,8 0,7 0,6 0,8 - motociclet,
motoret

30,3 26,6 24,7 26,4 20,8 - biciclet

0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 - autofurgonet
276
TABELUL 90.
POSIBILITI DE SATISFACERE A NEVOILOR DE CONSUM ALE GOSPODRIILOR,
PE CATEGORII DE GOSPODRII I MEDII, N ANUL 2013

- procente -
din care, gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gospodrii care pot face fa
cheltuielilor cu venitul total
net lunar realizat 57,3 67,4 42,4 38,4 21,1 58,4

Gospodrii care i pot permite:
o sptmn de concediu 16,6 23,7 15,4 5,5 6,0 11,2
n afara casei
nlocuirea mobilei uzate
i/sau demodate 6,1 7,8 5,5 3,6 1,5 4,9
cumprarea de produse
electrocasnice 12,4 15,1 9,8 8,5 5,9 10,6
cumprarea de haine noi 27,2 33,2 29,3 17,5 17,9 22,6
vizionarea unor
spectacole de teatru,
cinema 10,5 14,6 11,6 1,5 3,1 7,8
cumprarea de cri,
ziare, reviste 17,9 22,9 16,1 5,2 11,6 15,1
nici una datorit
economiilor prea mici 56,5 46,9 58,8 73,6 71,8 63,2

Gospodrii care nu pot face
fa cheltuielilor cu venitul
total net lunar realizat 42,7 32,6 57,6 61,6 78,9 41,6

Gospodrii care, datorit lipsei
resurselor financiare, s-au aflat
n imposibilitatea:
de a plti la timp:
chiria 0,7 1,6 0,6 *) 1,1 0,2
ntreinerea locuinei 34,1 35,9 35,0 33,9 39,8 31,6
energia electric 15,5 12,8 17,5 20,8 23,3 13,6
telefonul 6,3 6,6 6,7 8,5 9,4 4,7
abonamentul radio-TV 6,6 5,7 9,0 10,2 10,3 4,9
de a cumpra produse
alimentare suficiente
pentru asigurarea hranei 85,4 83,8 89,9 87,1 86,6 85,0

Gospodrii care, pentru a putea
face fa cheltuielilor curente, au
apelat la alte surse, cum ar fi:
economii 6,3 5,9 7,7 7,5 6,7 5,8
mprumuturi de la rude,
prieteni, alte persoane 8,6 10,4 12,6 8,6 15,4 5,5
munc suplimentar 9,7 4,2 15,6 29,8 7,6 6,5
ajutoare financiare, fr
obligaia de restituire, de
la rude, prieteni 12,6 12,0 10,3 7,7 29,0 10,7
nu au apelat 65,1 69,2 57,6 49,9 46,2 73,1


277
TABELUL 90.
POSIBILITI DE SATISFACERE A NEVOILOR DE CONSUM ALE GOSPODRIILOR,
PE CATEGORII DE GOSPODRII I MEDII, N ANUL 2013 (continuare)

- procente -
din care, gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

URBAN 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gospodrii care pot face fa
cheltuielilor cu venitul total
net lunar realizat 61,8 69,4 45,9 41,9 22,5 60,2

Gospodrii care i pot permite:
o sptmn de concediu
n afara casei 22,0 26,6 23,0 - 7,7 15,9
nlocuirea mobilei uzate
i/sau demodate 7,3 8,5 7,5 - 1,6 6,0
cumprarea de produse
electrocasnice 14,3 15,8 11,4 1,2 5,7 13,3
cumprarea de haine noi 30,7 34,9 30,9 14,4 19,9 25,2
vizionarea unor
spectacole de teatru,
cinema 15,2 17,2 18,9 1,7 3,1 12,8
cumprarea de cri,
ziare, reviste 24,2 25,8 25,0 4,6 12,1 22,6
nici una datorit
economiilor prea mici 49,5 43,6 54,0 85,6 67,8 56,4

Gospodrii care nu pot face
fa cheltuielilor cu venitul
total net lunar realizat 38,2 30,6 54,1 58,1 77,5 39,8

Gospodrii care, datorit lipsei
resurselor financiare, s-au aflat
n imposibilitatea:
de a plti la timp:
chiria 1,3 2,2 1,3 - 1,5 0,3
ntreinerea locuinei 37,2 38,1 42,5 44,8 45,3 32,5
energia electric 13,8 12,3 19,6 22,5 23,7 11,1
telefonul 6,1 6,8 5,1 4,4 10,3 4,4
abonamentul radio-TV 6,5 6,0 7,4 11,5 12,3 5,0
de a cumpra produse
alimentare suficiente
pentru asigurarea hranei 84,3 82,6 87,5 72,5 84,3 86,1

Gospodrii care, pentru a putea
face fa cheltuielilor curente, au
apelat la alte surse, cum ar fi:
economii 6,4 6,7 9,8 7,7 8,0 5,2
mprumuturi de la rude,
prieteni, alte persoane 9,4 10,8 10,8 13,2 13,2 6,7
munc suplimentar 3,7 3,0 16,3 26,2 3,6 1,9
ajutoare financiare, fr
obligaia de restituire, de
la rude, prieteni 17,4 14,6 12,8 18,3 33,1 14,5
nu au apelat 65,3 67,4 54,8 38,0 45,7 73,1


278
TABELUL 90.
POSIBILITI DE SATISFACERE A NEVOILOR DE CONSUM ALE GOSPODRIILOR,
PE CATEGORII DE GOSPODRII I MEDII, N ANUL 2013 (continuare)

- procente -
din care, gospodrii de: Total
gospodrii
Salariai
Lucrtori pe
cont propriu
n activiti
neagricole
Agricultori omeri Pensionari

RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gospodrii care pot face fa
cheltuielilor cu venitul total
net lunar realizat 51,3 61,0 39,6 38,1 18,0 56,5

Gospodrii care i pot permite:
o sptmn de concediu
n afara casei 8,1 13,4 8,2 6,0 1,2 5,9
nlocuirea mobilei uzate
i/sau demodate 4,2 5,5 3,7 3,9 1,2 3,7
cumprarea de produse
electrocasnice 9,2 12,8 8,3 9,1 6,4 7,5
cumprarea de haine noi 21,7 27,2 27,9 17,8 12,2 19,7
vizionarea unor
spectacole de teatru,
cinema 3,1 5,2 4,6 1,5 3,4 2,3
cumprarea de cri,
ziare, reviste 8,1 12,4 7,7 5,3 10,3 6,8
nici una datorit
economiilor prea mici 67,7 58,6 63,3 72,6 83,5 70,8

Gospodrii care nu pot face
fa cheltuielilor cu venitul
total net lunar realizat 48,7 39,0 60,4 61,9 82,0 43,5

Gospodrii care, datorit lipsei
resurselor financiare, s-au aflat
n imposibilitatea:
de a plti la timp:
chiria 0,1 0,3 - *) - -
ntreinerea locuinei 30,9 30,5 29,6 33,1 27,7 30,7
energia electric 17,3 14,3 16,0 20,7 22,5 16,1
telefonul 6,5 6,0 7,8 8,8 7,5 4,9
abonamentul radio-TV 6,7 5,0 10,1 10,1 5,9 4,8
de a cumpra produse
alimentare suficiente
pentru asigurarea hranei 86,7 86,9 91,6 88,1 91,6 84,0

Gospodrii care, pentru a putea
face fa cheltuielilor curente, au
apelat la alte surse, cum ar fi:
economii 6,2 4,0 6,2 7,5 3,6 6,4
mprumuturi de la rude,
prieteni, alte persoane 7,8 9,7 13,9 8,2 20,0 4,3
munc suplimentar 15,8 7,3 15,1 30,1 16,4 11,0
ajutoare financiare, fr
obligaia de restituire, de
la rude, prieteni 7,7 5,6 8,5 6,9 20,0 7,0
nu au apelat 64,8 73,9 59,6 50,8 47,3 73,1


279
GLOSAR


Gospodria - un grup de dou sau mai multe persoane, cu sau fr copii, care, n mod obinuit,
locuiesc mpreun, au n general legturi de rudenie i se gospodresc (fac menajul) n comun,
participnd integral sau parial la bugetul de venituri i cheltuieli al gospodriei. Dup caz, membrii
gospodriei lucreaz mpreun terenul sau cresc animale, consum i valorific n comun
produsele obinute. Gospodria poate fi compus i dintr-un grup de dou sau mai multe
persoane, cu sau fr copii, ntre care nu exist legturi de rudenie, dar care declar c, prin
nelegere, locuiesc mpreun i au buget comun. Persoanele care nu aparin de alt gospodrie i
care locuiesc i se gospodresc singure se consider gospodrii formate dintr-o singur persoan.
Capul gospodriei - persoana adult declarat i recunoscut ca atare de ctre ceilali membri ai
gospodriei, de regul soul. Decizia aparine n exclusivitate membrilor gospodriei i are n
vedere unele caracteristici personale, cum ar fi: autoritatea, vrsta, ocupaia, venitul, calitatea de
proprietar al gospodriei etc.
Se consider membri ai gospodriei:
persoanele prezente, cele temporar absente sau plecate pentru o perioad mai ndelungat din
gospodrie, dar mai mic de 6 luni (la studii n alte localiti, n vacan, la rude, la case de odihn,
internate n spitale sau n sanatorii, asistate n centrele de adpostire a victimelor violenei n
familie);
copiii aflai n grija unor persoane din afara gospodriei, la cree sau grdinie, n tabere etc.;
persoanele plecate la lucru (n ar sau strintate), dac nu au format o alt gospodrie sau nu
i-au stabilit domiciliul n alt localitate;
persoanele instituionalizate (aflate n centre rezideniale pentru persoane vrstnice, pentru
persoane cu handicap sau pentru copii; mnstire etc.) care fac parte din gospodrie, sunt
absente n luna de referin, dar nu lipsesc din gospodrie de mai mult de 6 luni;
persoanele private de libertate (n detenie sau arestate) care fac parte din gospodrie, sunt
absente n luna de referin, dar nu lipsesc din gospodrie de mai mult de 6 luni;
copiii aflai n plasament familial sau n ncredinare pentru o perioad mai mare de 6 luni;
persoanele vrstnice i alte persoane aflate n ntreinerea gospodriei;
persoanele angajate pentru efectuarea de servicii n gospodrie care particip la cheltuielile
gospodriei i locuiesc mpreun cu membrii gospodriei pentru o perioad de cel puin 6 luni sau
nu au domiciliul n alt parte;
persoanele aflate n gazd sau cu chirie care particip la cheltuielile gospodriei i locuiesc
mpreun cu membrii gospodriei pentru o perioad de cel puin 6 luni sau nu au domiciliul n alt
parte.
280
Statutul ocupaional - situaia economico-social a unei persoane n raport cu activitatea
desfurat i modul de obinere a veniturilor.
Salariat - persoana angajat cu contract de munc, pe durat determinat sau
nedeterminat ntr-o unitate economic sau social indiferent de forma de proprietate, n schimbul
unei pli sub form de salariu n bani sau n natur i a altor drepturi prevzute de lege sau
stabilite prin contractul colectiv de munc i care sunt supuse impozitrii, potrivit prevederilor
legale. Se includ toate persoanele care desfoar activiti permanente, sezoniere, zilnice,
ocazionale sau cu ora, ucenicii, angajaii pltii n perioada de prob, preoii i pastorii. Se
consider salariat i asistentul maternal profesionist, ngrijitorul la domiciliu al persoanelor
vrstnice, asistentul personal sau asistentul personal profesionist al persoanei cu handicap
angajate cu contract de munc individual.
Patron - persoana care i desfoar activitatea n unitatea proprie (ntreprindere, firm,
magazin, societate, ferm, birou, cabinet etc.) i care are unul sau mai muli salariai. Sunt inclui
i acei patroni care sunt n acelai timp salariai n ntreprinderea proprie sau sunt titulari de
contracte de locaie de gestiune sau de concesiune care folosesc salariai.
Lucrtor pe cont propriu n activiti neagricole - persoana care-i desfoar
activitatea n unitatea proprie fr a utiliza munca salarial. Se atribuie acest statut i persoanelor
care desfoar astfel de activiti n timpul liber i n general oricrei persoane care exercit o
meserie sau o activitate pentru care obine un venit nesalarial chiar dac activitile sunt
ntmpltoare i fr continuitate.
Membru al unei cooperative neagricole - persoana care-i desfoar activitatea n
uniti ale cooperaiei meteugreti, de consum sau de credit, realiznd venituri nesalariale. Se
includ aici i persoanele care lucreaz la domiciliu, pe baz de comenzi ale cooperativei.
Lucrtor pe cont propriu n agricultur - persoana care desfoar activiti agricole,
lucrnd singur sau mpreun cu ceilali membri ai gospodriei terenul agricol, livezile, viile,
ocupndu-se de creterea animalelor, indiferent dac acestea sunt activiti principale sau activiti
care se realizeaz ocazional i fr continuitate, dar de pe urma crora realizeaz un venit
nesalarial.
Membru al unei asociaii agricole - persoana care i desfoar activitatea ntr-o
asociaie agricol cu personalitate juridic.
Ajutor familial - persoana care i exercit activitatea ntr-o unitate economic familial
cu activitate agricol sau neagricol ce aparine unui membru al gospodriei sau unei rude, pe
care o ajut i pentru care nu primete remuneraie sub form de salariu sau plat n natur
(precum un salariat ce efectueaz aceeai munc).
omer - persoana apt de munc avnd ntre 15 ani i vrsta legal de pensionare care
nu are un angajament pentru desfurarea unei activiti economico-sociale, caut de lucru
(inclusiv primul loc de munc) i este dispus s nceap imediat lucrul indiferent dac este
281
nscris sau nu la ageniile teritoriale pentru ocuparea forei de munc, primete sau nu
indemnizaie de omaj.
Pensionar - persoana care are ca surs principal de venit pensia dobndit pentru
munc i limit de vrst (inclusiv pentru munca prestat n agricultur), pentru pierderea
capacitii de munc sau pensie de urma, de invalid, orfan sau vduv de rzboi.
Elev, student - persoana care urmeaz cursurile unei uniti de nvmnt public sau
privat de nivel primar, gimnazial, liceal, profesional, de maitri, postliceal, superior de scurt sau
lung durat, n vederea instruirii sau dobndirii unei profesii.
Casnic - persoana care desfoar activiti casnice n gospodrie cum sunt:
prepararea hranei, splatul rufelor, ntreinerea i ngrijirea locuinei, activiti de industrie casnic
nedestinate comercializrii, ngrijirea i educaia copiilor etc. i nu beneficiaz de salariu, pensie
(nu realizeaz niciun venit).
Alte categorii - copiii precolari, persoanele vrstnice, persoanele cu handicap,
persoanele private de libertate (n detenie sau arestate, indiferent dac la locul de detenie
desfoar sau nu o activitate), care nu lipsesc din gospodrie de mai mult de 6 luni, persoanele
ntreinute etc.

Gruparea gospodriilor pe categorii s-a realizat pe baza statutului ocupaional al capului
gospodriei.

n unele tabele, pentru simplificarea prezentrii, s-au utilizat categoriile generice:
Agricultori, care cuprinde lucrtorii pe cont propriu n agricultur i membrii asociaiilor agricole, i
Lucrtori pe cont propriu n activiti neagricole, care include lucrtorii pe cont propriu n activiti
neagricole i membrii cooperativelor neagricole.

Nivelul de instruire - instituia de nvmnt (coal) de cel mai nalt grad absolvit de o
persoan, cu sau fr diplom/licen/certificat. Gradele de nvmnt cuprind:
nvmntul primar;
nvmntul secundar (gimnazial, profesional, complementar, de ucenici, liceal,
postliceal de specialitate, tehnic de maitri);
nvmntul superior (de scurt sau lung durat).
Gospodriile al cror cap de gospodrie este o persoan fr studii se includ n grupa
nvmntului primar.
282
Veniturile i cheltuielile gospodriilor :

Dinamica veniturilor i cheltuielilor gospodriilor s-a calculat prin deflatarea veniturilor i
cheltuielilor medii lunare determinate din preurile i tarifele curente ale lunii n care gospodria a
fost cercetat cu indicele preurilor de consum din anul 2013, fa de anul 2012.

Veniturile totale cuprind:
Veniturile bneti;
Veniturile n natur (evaluate n lei).

Veniturile bneti - ansamblul ncasrilor bneti provenite din diferite surse de provenien
pentru care nu exist obligaia de restituire (exclusiv sumele retrase de la CEC Bank, alte bnci i
instituii similare, mprumuturile i creditele primite) i anume:
veniturile din salarii (inclusiv prime, drepturi salariale n natur evaluate n lei la preurile
de vnzare i tarifele curente ale unitilor, venituri asimilate salariilor);
venituri din agricultur (vnzri de produse agroalimentare, animale i psri de curte i
de cas, prestarea unor munci agricole - inclusiv n societi i asociaii agricole);
venituri din activiti neagricole independente (meserii, comer, prestri servicii, profesii
liberale, drepturi de proprietate intelectual);
venituri din pensii i alte prestaii sociale;
venituri din proprietate (arend, chirii, dividende, dobnzi);
venituri din vnzarea de active din patrimoniul gospodriei (transferul dreptului de
proprietate asupra valorilor mobiliare i prilor sociale, vnzarea de valut, terenuri, imobile,
construcii i alte bunuri);
alte venituri bneti (inclusiv din asigurri, jocuri de noroc, sume primite de la persoane
din afara gospodriei).
Veniturile din salarii i alte drepturi salariale - ansamblul veniturilor bneti i n natur
(evaluate n lei la preul de vnzare al unitii) sub forma salariilor, sporurilor i indemnizaiilor
acordate ca procent sau n sume fixe pentru condiiile deosebite de munc (prevzute de lege sau
prin contracte individuale sau colective de munc), att pentru timpul efectiv lucrat n programul
normal de lucru sau suplimentar, ct i pentru timpul nelucrat pltit, a premiilor i beneficiilor din
profitul net, alte venituri asimilate salariilor, ncasate efectiv n luna de referin, indiferent pentru ce
perioad se cuvin, precum i reinerile efectuate (impozite, contribuii, rate pentru mrfuri i
mprumuturi etc.).
Veniturile din agricultur - ansamblul ncasrilor bneti de la societi i asociaii
agricole, din vnzri de produse agroalimentare, animale i psri (de curte i de cas) i din
prestarea unor munci agricole.
283
Veniturile din activiti neagricole independente - ansamblul ncasrilor bneti din
fapte de comer, prestri de servicii, practicarea unei meserii, din profesii liberale i din drepturi de
proprietate intelectual.
Veniturile din fapte de comer, prestri de servicii (altele dect cele realizate
din profesii liberale) i din practicarea unei meserii - partea din profitul net realizat din
vnzarea de mrfuri, prestarea de servicii i executarea de lucrri, din vnzarea sau nchirierea
bunurilor aflate n patrimoniul afacerii i orice alte venituri obinute din exercitarea activitii sau din
activiti adiacente (activiti care au legtur cu obiectul de activitate autorizat), din dobnzile
primite de la bnci pentru disponibilitile bneti aferente afacerii, destinat nevoilor gospodriei.
Veniturile din profesii liberale cuprind partea din profitul net realizat din prestri
de servicii cu caracter profesional, desfurate n mod individual sau n diverse forme de asociere,
n domeniul tiinific, literar, artistic i educativ, destinat nevoilor gospodriei.
Veniturile din drepturi de proprietate intelectual - partea din profitul net
realizat din valorificarea drepturilor industriale (brevete de invenii, know-how, mrci nregistrate,
franciz etc.), precum i a drepturilor de autor i conexe, destinat nevoilor gospodriei.
Veniturile din prestaii sociale - ansamblul ncasrilor bneti din prestaii de protecie
social i anume:
Veniturile din pensii - ncasrile bneti din pensii pentru limit de vrst, pensii
anticipate, anticipate parial, pierderea capacitii de munc, de urma, agricultori, IOVR.
Alte venituri asimilate pensiilor - ncasrile bneti din indemnizaii pentru
veterani i vduve de rzboi, persoane persecutate din motive politice, eroii martiri i urmaii
acestora, alte indemnizaii.
Indemnizaiile pentru concedii de boal i maternitate - ncasrile bneti din
indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc (concedii de boal), pentru concedii de
maternitate i ngrijirea copiilor.
Prestaiile din fondul de omaj - ncasrile bneti din indemnizaii de omaj i
pli compensatorii.
Prestaiile familiale - ncasrile bneti din alocaii pentru copii i burse pentru
elevi i studeni.
Prestaiile de asisten social i alte prestaii - ncasrile bneti din ajutoare
speciale pentru persoanele cu handicap, ajutoare sociale acordate de primrii i alte ajutoare
sociale.
Veniturile din proprietate - ansamblul ncasrilor bneti din cedarea folosinei bunurilor,
ca urmare a deinerii de titluri de participare la fondurile nchise/deschise de investiii, a depozitelor
la CEC Bank, alte bnci i instituii similare (arende, chirii, dividende, dobnzi).
Veniturile din vnzarea de active din patrimoniul gospodriei - ansamblul
ncasrilor bneti din transferul drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare i prilor
284
sociale, din vnzarea de valut, terenuri, imobile i alte bunuri noi sau vechi care nu sunt din
producie proprie.
Veniturile n natur (evaluate n lei) cuprind:
contravaloarea consumului uman i furajer de produse alimentare i nealimentare
provenite din resursele proprii ale gospodriei (din producie, din stocuri, din munc, primite n
dar etc.). Evaluarea n lei se efectueaz la preurile medii de cumprare a produselor din luna de
referin pe regiuni de dezvoltare.
contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiarii de prestaii sociale
(evaluate la preul de vnzare al zilei).

Distribuia gospodriilor pe decile s-a efectuat pe baza venitului total pe o persoan deflatat cu
indicele preurilor de consum cu baz luna ianuarie 2013.
Fiecare decil cuprinde 10% din numrul total de gospodrii, ordonate cresctor dup mrimea
venitului total pe o persoan deflatat cu indicele preurilor de consum cu baz luna ianuarie 2013.
Intervalele de venit pentru fiecare decil sunt urmtoarele:
decila 1: pn la 268 lei
decila 2: 268 389 lei
decila 3: 389 495 lei
decila 4: 495 598 lei
decila 5: 598 709 lei
decila 6: 709 833 lei
decila 7: 833 995 lei
decila 8: 995 1214 lei
decila 9: 1214 1603 lei
decila 10: peste 1603 lei

Cheltuielile totale cuprind:
Cheltuielile bneti;
Contravaloarea consumului uman i furajer de produse agroalimentare din
resursele proprii ale gospodriei.

Cheltuielile bneti - ansamblul cheltuielilor bneti, indiferent de destinaie (inclusiv
contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiarii de prestaii sociale, exclusiv
sumele depuse la CEC Bank, alte bnci i instituii similare, mprumuturile i creditele restituite)
efectuate pentru:
cumprarea produselor alimentare (consumate sau neconsumate n perioada de
referin), mrfurilor nealimentare i plata serviciilor;
285
investiii;
producie;
plata impozitelor, taxelor, contribuiilor, cotizaiilor;
alte cheltuieli bneti.
Contravaloarea consumului uman i furajer de produse alimentare i nealimentare din
resursele proprii ale gospodriilor - expresia valoric a consumului uman i furajer de produse
alimentare i a unor produse nealimentare provenite din resursele proprii ale gospodriei
(producia agricol, stocurile perioadelor precedente, produse prelucrate n gospodrie, produse
primite n dar sau pentru munc etc.).

Cheltuielile totale de consum - ansamblul cheltuielilor efectuate de populaie pentru necesitile
de consum curent (produse alimentare, mrfuri nealimentare, servicii) i intrate n consum,
contravaloarea consumului uman de produse agroalimentare din resursele proprii ale gospodriei.
Cheltuielile totale pentru consumul alimentar - ansamblul cheltuielilor bneti i n
natur aferente acoperirii necesitilor alimentare ale unei gospodrii sau persoane, ntr-o anumit
perioad de timp.
Cheltuielile totale pentru mrfuri nealimentare - ansamblul cheltuielilor bneti i n
natur aferente acoperirii necesitilor nealimentare ale unei gospodrii sau persoane, ntr-o
anumit perioad de timp.
Cheltuielile pentru plata serviciilor - ansamblul cheltuielilor bneti efectuate de o
gospodrie sau o persoan, ntr-o anumit perioad de timp, pentru plata serviciilor.

Cheltuieli pentru alimente i buturi neconsumate - ansamblul cheltuielilor pentru cumprarea
produselor alimentare care nu au fost consumate n luna de referin, rmnnd n stoc sau fiind
destinate altor scopuri (pentru prelucrare, hrana animalelor i psrilor, date n dar, pierderi).

Cheltuielile pentru investiii - ansamblul cheltuielilor bneti de natura investiiilor efectuate de o
gospodrie ntr-o anumit perioad de timp pentru cumprarea de imobile, construcii, terenuri,
utilaje i echipamente de mare capacitate noi i vechi, animale pentru lapte, transport, prsil,
materiale (inclusiv manopera) pentru construcii noi, extinderi, reparaii mari (capitale), aciuni,
valut.

Cheltuielile totale de producie - ansamblul cheltuielilor bneti efectuate de o gospodrie ntr-o
anumit perioad de timp pentru producia gospodriei: cumprri de produse pentru hrana
animalelor i psrilor de curte, de animale pentru carne i blan, psri de curte, produse pentru
nsmnat, tratamentul sanitar-veterinar al animalelor de curte, alte cheltuieli pentru producia
gospodriei precum i contravaloarea consumului furajer din resurse proprii.

286
Impozite, contribuii, cotizaii, taxe - ansamblul cheltuielilor bneti destinate plilor cu caracter
obligatoriu ctre sistemul fiscal (impozite, contribuii, cotizaii, taxe).

Consumul mediu/fizic de produse alimentare pe o persoan - cantitile medii de produse
alimentare intrate n alimentaia unei persoane, indiferent de proveniena produselor i de locul n
care se consum (gospodrie sau uniti de alimentaie public).
Consumul mediu de produse exprimat n calorii i factori nutritivi pe o persoan -
corespondentul n calorii i n unele elemente nutritive (protide, lipide, glucide) al produselor
alimentare intrate n alimentaia unei persoane ntr-o anumit perioad de timp (de regul, o zi).

nzestrarea gospodriilor cu bunuri de folosin ndelungat n stare de funcionare -
numrul de bunuri de folosin ndelungat n stare de funcionare care revin n medie la 100 de
gospodrii (exclusiv bunurile nchiriate sau mprumutate de la alte persoane sau instituii).

S-ar putea să vă placă și