Sunteți pe pagina 1din 3

Prof: ..

Disciplina: ISTORIE
Clasa a V-a Numr de ore pe sptmn: 1
PLANIFICARE CALENDARISTIC
Anul colar 2012 / 201
SE!ESTR"L I
Nr#
cr$#
"n%$& % '( )n*& ar( Co+,($(n ( s,(c%f%c( Con %nu$ur%
Nr#
'(
or(
S&,$# O-s(r*a %%
1#
Test predictiv
INTRODUCERE N
TUDIU! ITORIEI
1#1# Utili"area termenilor speci#ici
cronolo$iei% &reistoriei 'i epocii antice%
(n di#erite situa)ii de comunicare scris
sau oral
#1# Identi#icarea 'i clasi#icarea surselor
istorice
* Omul 'i mediul
* +arile "one de apari)ie a
civili"a)iei
,
,
, - .
,/ - ., I0
.1 - .2 I0
2#
&REITORI3
U+3NIT45II
1#1# Utili"area termenilor speci#ici
cronolo$iei% &reistoriei 'i epocii antice%
(n di#erite situa)ii de comunicare scris
sau oral
#2# ta6ilirea% pe 6a"a surselor
istorice% a elementelor evolu)iei
$rupurilor umane 'i civili"a)iei
omene'ti
* 3pari)ia% evolu)ia 'i
rspndirea $rupurilor umane
. 7 - 1
8, - 89 0
82 - ,. 0
# ORIENTU! 3NTIC
1#1# Utili"area termenilor speci#ici
cronolo$iei% &reistoriei 'i epocii antice%
(n di#erite situa)ii de comunicare scris
sau oral
## !ocali"area (n timp 'i spa)iu a
#aptelor istorice din 3ntic:itate% pe
6a"a surselor istorice
O+U! ;I +EDIU!
* &opoarele Orientului 3ntic
, 9
,9 - ,< 0
#1# Identi#icarea 'i clasi#icarea surselor
istorice
## !ocali"area (n timp 'i spa)iu a
#aptelor istorice din 3ntic:itate% pe 6a"a
surselor istorice
DE !3 OR3;E=T3TE !3
I+&ERII
* Reconstituirea istoriei unui
ora'=stat
* Re$ate 'i imperii din Orientul
3ntic.
* Studiu de caz: Egiptul,
Persia
,
,
> - /
.. - .> 0
.< 0 - 8. 0I
#2# ta6ilirea% pe 6a"a surselor istorice%
a elementelor evolu)iei $rupurilor
umane 'i civili"a)iei omene'ti
2#1# Cooperarea (n vederea reali"rii
unei mape istorice
+O;TENIRE3 CU!TUR3!4 3
ORIENTU!UI 3NTIC
* ;coala% literatura% cuno'tin)ele
'tiin)i#ice% arta.
* Studiu de caz: Piramidele
,
2
89 - 8< 0I
.#
?RECI3 3NTIC4
1#1# Utili"area termenilor speci#ici
cronolo$iei% &reistoriei 'i epocii antice%
(n di#erite situa)ii de comunicare scris
sau oral
## !ocali"area (n timp 'i spa)iu a
#aptelor istorice din 3ntic:itate% pe 6a"a
surselor istorice
O+U! ;I +EDIU!
* ?recia ar:aic
, <
,. - ,> 0I
## !ocali"area (n timp 'i spa)iu a
#aptelor istorice din 3ntic:itate% pe 6a"a
surselor istorice
#/# Utili"area in#orma)iilor istorice
selectate dintr=o surs istoric% (ntr=o
e@punere scris sau oral
AOR+3RE3 &O!I=U!UI ;I 3
DE+OCR35IEI.
CO!ONIB3RE3 ?RE3C4
* +area coloni"are $reac
.
,8 - ,,
.> - 78 0I
,< - .7 0I
#.# Relatarea unui #apt istoric din
3ntic:itate% utili"nd in#orma)ii
selectate din surse istorice% cunoscute
sau la prima vedere
#/# Utili"area in#orma)iilor istorice
selectate dintr=o surs istoric% (ntr=o
e@punere scris sau oral
!U+E3 ?RE3C4 3
ECO!U!UI 3! C=!E3 .DR.
* R"6oaiele medice.
Studiu de caz: Marathon
* &ericle 'i epoca sa
,
,
,. - ,7
87 - 8/ 0II
,8 - ,1 0II
* Recapitulare semestrial , ,1
,/ - ., 0II
www.istorie-edu.ro
SE!ESTR"L II
Nr#
cr$#
"n%$& % '( )n*& ar( Co+,($(n ( s,(c%f%c( Con %nu$ur%
Nr#
'(
or(
S&,$# O-s(r*a %%
0#
!U+E3 E!ENITIC4
#.# Relatarea unui #apt istoric din
3ntic:itate% utili"nd in#orma)ii
selectate din surse istorice% cunoscute
sau la prima vedere
.#1# Ela6orarea de instrumente $ra#ice
#olosind in#orma)ii re#eritoare la timp 'i
spa)iu
!U+E3 E!ENITIC4
* Imperiul +acedonean.
* Studiu de caz:
Alexandru cel Mare
. ,9 - ,>
,1 - ,2 I
., - .9 I
#2# ta6ilirea% pe 6a"a surselor istorice%
a elementelor evolu)iei $rupurilor
umane 'i civili"a)iei omene'ti
2#2# +ani#estarea interesului pentru
valorile lumii antice prin reali"area unui
proiect istoric
CU!TUR3 ?RE3C4 ;I
E!ENITIC4
* Descrierea unui templu
,
,/
.2 I - 8, II
/#
!U+E3 TR3CO=
?ETO=D3C4
.#1# Ela6orarea de instrumente $ra#ice
#olosind in#orma)ii re#eritoare la timp 'i
spa)iu
.#2# Utili"area surselor istorice (n
vederea ilustrrii unui #apt istoric
* Raporturile $eto=dacilor cu
lumea $reac 'i cu cea roman
, ,2
81 - 82 II
1# !U+E3 RO+3N4
1#1# Utili"area termenilor speci#ici
cronolo$iei% &reistoriei 'i epocii antice%
(n di#erite situa)ii de comunicare scris
sau oral
## !ocali"area (n timp 'i spa)iu a
#aptelor istorice din 3ntic:itate% pe 6a"a
surselor istorice
O+U! ;I +EDIU! , ,<
,, - ,9 II
#0# ta6ilirea unor asemnri 'i a unor
deose6iri (ntre civili"a)iile 3ntic:it)ii%
pe 6a"a surselor istorice date
#/# Utili"area in#orma)iilor istorice
selectate dintr=o surs istoric% (ntr=o
e@punere scris sau oral
RE&UE!IC3 RO+3N4
* Roma: De la re$alitate la
repu6lic
. .8 - .,
,2 - .. II
.9 II - 8, III
#.# Relatarea unui #apt istoric din
3ntic:itate% utili"nd in#orma)ii
selectate din surse istorice% cunoscute
sau la prima vedere
2#2# +ani#estarea interesului pentru
valorile lumii antice prin reali"area unui
proiect istoric
I+&ERIU! RO+3N
* &rincipatul
* ntinderea 'i or$ani"area
Imperiului
,
,
.. - .7
81 - 82 III
,, - ,9 III
!U+E3 RO+3N4 1#1# Utili"area termenilor speci#ici
cronolo$iei% &reistoriei 'i epocii antice%
(n di#erite situa)ii de comunicare scris
sau oral
.#1# Ela6orarea de instrumente $ra#ice
#olosind in#orma)ii re#eritoare la timp 'i
spa)iu
DEC!INU! I+&ERIU!UI
RO+3N
* Cri"a Imperiului Roman.
* Cre'tinismul de la Constantin
cel +are la T:eodosius I
* +en)inerea Imperiului Roman
de Rsrit
,
,
.1 - .9
,2 - .. III
.9 -.< III
S&,$&+2na
3 coala al$f(l4
FS tii mai multe, s fii mai bun! G
activit i e@tracurriculare i e@tra colare
.>
8, - 89 IC
!U+E3 RO+3N4
2#1# Cooperarea (n vederea reali"rii
unei mape istorice
7.9. ta6ilirea unor asemnri 'i a unor
deose6iri (ntre civili"a)iile 3ntic:it)ii%
pe 6a"a surselor istorice date
CU!TUR3 RO+3N4
In#luen)a culturii 'i civili"a)iei
romane (n lume
, ./
,9 - ,< III
www.istorie-edu.ro
5#
?ENEB3 !U+II N
+I!ENIU! I D.DR.
?ENEB3 !U+II N
+I!ENIU! I D.DR.
## !ocali"area (n timp 'i spa)iu a
#aptelor istorice din 3ntic:itate% pe 6a"a
surselor istorice
#.# Relatarea unui #apt istoric din
3ntic:itate% utili"nd in#orma)ii
selectate din surse istorice% cunoscute
sau la prima vedere
CONTITUIRE3 RE?3TE!OR
RO+3NO=?ER+3NE
* Aormarea de noi popoare
europene
* Imperiul Carolin$ian
,
,
.2 - .<
.. - .> IC
.< IC - 87 C
.#1# Ela6orarea de instrumente $ra#ice
#olosind in#orma)ii re#eritoare la timp 'i
spa)iu
#/# Utili"area in#orma)iilor istorice
selectate dintr=o surs istoric% (ntr=o
e@punere scris sau oral
ETNO?ENEB3 RO+HNE3C4.
&RI+E!E AOR+35IUNI
T3T3!E
* Etno$ene"a romneasc.
* &rimele #orma)iuni politice
romne'ti
,
,
78 - 7,
8> - ,8 C
,7 - ,/ C
#2# ta6ilirea% pe 6a"a surselor istorice%
a elementelor evolu)iei $rupurilor
umane 'i civili"a)iei omene'ti
.#2# Utili"area surselor istorice (n
vederea ilustrrii unui #apt istoric
!U+E3 !3C4
* !umea slav (n secolele CII=0
*Studiu de caz :
usia !ie"ean
, 7.
.8 - .1 C
#2# ta6ilirea% pe 6a"a surselor istorice%
a elementelor evolu)iei $rupurilor
umane 'i civili"a)iei omene'ti
.#2# Utili"area surselor istorice (n
vederea ilustrrii unui #apt istoric
!U+E3 3R3E4
* Aormarea 'i e@pansiunea
statului ara6
, 77
./ - 7, C
6#
1#1# Utili"area termenilor speci#ici cronolo$iei% &reistoriei 'i epocii
antice% (n di#erite situa)ii de comunicare scris sau oral
.#1# Ela6orarea de instrumente $ra#ice #olosind in#orma)ii
re#eritoare la timp 'i spa)iu
* Europa de la cderea Romei la
anul ,888
, 71
87 - 8/ CI
10#
* Recapitulare semestrial , 79
,8 - ,1 CI
11#
* Recapitulare #inal , 7>
,/ - ., CI
www.istorie-edu.ro

S-ar putea să vă placă și