Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

1. Fl. Alexe Note de curs2. Fl. Alexe,
V. Cenu, .a.
Met odol ogi i , al gori t mi , f unc i i i proceduri
pent ru model area vari a i ei propri et i l or
t ermodi nami ce al e apei i aburul ui l a
presi uni subcri t i c, Producerea, transportul i
distribuia energiei electrice i termice, Bucureti,
Nov.-Dec. 2001, 36 40.

3. V. Cenu Contribution lamlioration du couplage
thermodynamique entre linstallation de la turbine
gaz et linstallation de la turbine vapeur dans les
centrales lectriques cycles combins gaz/vapeur,
Thse de doctorat, Universit Henri Poincar, Nancy-I,
France, 2004.

4. G. Darie,
M. Dupleac,
M. Sava,
V. Cenu
Cicluri combinate gaze-abur, Editura AGIR,
Bucureti, 2001.

5. G. Darie

Instalaii energetice de turbine cu gaze, Editura
BREN, Bucureti, 1998.

6. D.C. Ionescu,
A.P. Ulmeanu,
G. Darie
Partea termomecanic i hidraulic a centralelor
electrice- Indrumar de proiect, Editura Matrix Rom,
Bucureti, 1996.

7. A. Leca, .a. Centrale electrice - Probleme, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1977.

8. A. Leca, .a. ndrumar. Tabele, nomograme i formule
termotegnice, Editura Tehnic, Bucureti, 1987

9. C. Mooiu Centrale Termo i Hidroelectrice, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1974.

10. N. Pnoiu Cazane de abur, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1992.

11. A.G. Kostiuk,
V.V. Frolov
Parovie Iagazovie Turbin, Editura GosEnergoIzdat,
Moskva, 1986.