Sunteți pe pagina 1din 2

Motoare pentrzl automobile

$; tractoare

78

Blocul motor, pentru a rezista solicitarilor

mecanice, are un cadru

rigid, cu nervuri deseatat la interior (jig. 4.8), cat ~ila exterior (fig. 4.9).

Construqia blocului motor incepe de la seqiunea axiala a primului cilindru ~i se dezvolta in directie longitudinala. Daca parametrii constructivi

(diametrul

calculul termic, apoi cu rezultatele din calculul dinamic se poate determina distanta de la axa arborelui cotit la suprafata de a~ezarea chiulasei. Pentru stabilirea spatiului necesar mecanismului biela-manivela, se traseaza traiectoria descrisa de punctele exterioare ale bielei in mi~carea sa (fig. 4.10). dupa care se poate stabili forma carterului ~i pozitia celorlalte organe.

cilindrului,

cursa pistonului,

lungimea bielei)

s-au stabilit

la

\

Fig. 4.9. Nerv/lr; exterioare

ale bloc/llui

Fig. 4.10. Stabilirea

grajicii a spa/iului

necesar

mi$ciirii bielei $i manivelei

Cunoscand

posibilitatea de

amplasare a

~uruburilor

chiulasei,

precum ~i caracterul solicitarilor, se deseneazaplaca superioara, bosajele ~uruburilor chiulasei ~i peretii de legatura intre placa superioara, respectiv bosajele ~uruburilor chiulasei ~i corpul lagarelor arborelui cotit. Pe cat e

posibil, gaurile pentru

prezoanele chiulasei ~i ~uruburile capacelor lagarelor

paliere VOl' avea axele colineare, in conditiile in care ultimele VOl'fi cat mai

aproape

chiulasa

de

alezajul

cuzinetilor

variaza

intre

8

12

palieri.

Diametrul

mm,

iar adancimea

prezoanelor

pentru

de

in~urubare este

79 Volumul 11- Dinamidi.

ca/cu/ $; constr/lc/ie

(1.5

2)d

prezon

pentru blocul

din fonta

~i (2,5

3)d

prezon

pentru blocul

din,metal

u~or. Grosimea peretilor blocului 1110tor se va adopta din conditii de

rigiditate

(4,5

5

mm

pentru

blocurile

din

fonta

~i

6

8

mm pentru

blocurile

din aliaje

de aluminiu).

in jurul

cilindrilor

se VOl' proiecta camere

de racire cu sectiuni

cat mai mici

(4

7

111m)pentru trecerea apei, cu scopul

de a mari viteza de curgere. Aceasta nu trebuie sa depa~easca insa 3,5 mis,

deoarece exista pericolul

Pentru a asigura posibilitatea curatirii perfecte, la turnare camerele de racire, precum ~i celelalte cavitati, trebuie sa fie deschise spre exterior prin ferestre de vizitare cat mai mari. Ferestrele se inchid cu capace demontabile

sau nedel11ontabile.

astupa canale Ie.

antrenarii

depunerilor,

care pot

Nervurile

prevazute

racorda

decat a peretilor

cu raze mari

la pereti,

exteriori.

pentru

iar grosimea

l11arirea rigiditatii

lor

va

fi

cu

blocului

se

VOl'

1.:.2

111mmai mare

Fig. 4.11. Fixarea c/lzine!;/or

~.~

ill capac prin pinteni

Motoare pentrzl automobile

~i tractoare

78

Blocul motor, pentru a rezista solicitarilor mecanice, are un cadi'll

rigid, cu nervuri deseatat la interior (fig. 4.8), cat ~i la exterior (fig. 4.9).

Constructia blocului motor

incepe de la sectiunea axiala a primului

cilindru ~i se dezvolta in directie longitudinala. Daca parametrii constructivi

(diametrul

calculul termie, apoi cu rezultatele din calculul dinamic se poate detennina distanta de la axa arborelui cotit la suprafata de a~ezarea chiulasei. Pentru stabilirea spatiului necesar mecanismului biela-manivela, se traseaza traiectoria descrisa de punctele exterioare ale bielei in mi~carea sa (fig. 4.10), dupa care se poate stabili forma carterului ~i pozitia celorlalte organe.

cilindrului,

cursa pistonului,

lungimea bielei)

s-au stabilit

la

\

Fig. 4.9. Nerv/lri exterioare

ale bloc/llui

Fig. 4./0. Stabilirea grajica a spa/iului necesar mi~carii bielei $i manivelei

Cunoscand

posibilitatea de

amplasare

a

~uruburilor

chiulasei,

precum ~i caracterul solicitarilor, se deseneaza placa superioara, bosajele ~uruburilor chiulasei ~i peretii de legatura intre placa superioara, respectiv bosajele ~uruburilor chiulasei ~i corpul lagarelor arborelui cotit. Pe cat e

posibil, gaurile pentru prezoanele chiulasei ~i ~uruburile capacelor lagarelor

paliere

VOl' avea axele colineare,

variaza

cuzinetilor

intre

8

12

in conditiile in care ultimele VOl'fi cat mai

pentru

adancimea de in~urubare este

mm,

aproape de alezajul

chiulasa

palieri.

iar

Diametrul prezoanelor

79

Volumulll- Dinamic.:ii. calclIl ~'iconstr/lc{ie

(U

din,metal u~or. Grosimea peretilor blocului motor se va adopm din conditii de

2)d

prezon pentru blocul din fonta ~i (2,5

3)d

prezon pentru blocul

rigidita!e

(4,5

5

mm

pentru blocurile

din

fonta

~i

6

8

mm pentru

blocurile

din aliaje de aluminiu). In jurul cilindrilor

se VOl'proiecta camere

7

de a mari viteza de curgere. Aceasta nu trebuie sa depa~eascainsa 3,5 mis, deoarece exista pericolul antrenarii depunerilor, care pot astupa canaleIe. Pentru a asigura posibilitatea curatirii perfecte, la turnare camerele de racire, precum ~i celelalte cavitati, trebuie sa fie deschise spre exterior prin ferestre de vizitare cat mai mari. Ferestrele se inchid cu capacedemontabile sau nedemontabile.

de racire cu sectiuni cat mai mici

(4

mm) pentru trecerea apei. cu scopul

Nervurile

prevazute pentru

marirea rigiditatii

blocului

se VOl'

racorda cu raze mari la pereti, iar grosimea lor va fi cu 1.:.2 mm mai mare

dedit a peretilor exteriori.

Fig. 4.11.

~.Ct)

Fixarea c/lzine!ilor in c£lpac prin pinteni