Sunteți pe pagina 1din 51

ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010

Note, atenionri i avertismente


____________________
Modeldereglementare:SeriaP10FTipdereglementare:P10F001P10F002
2011 - 04 Rev. A01
Informaiile din acest document pot fi modificate frnotificare.
2011DellInc.Toatedrepturilerezervate.
Este strict interzisreproducerea sub orice forma acestor materiale, frautorizaia scrisa Dell Inc.
Mrcilecomercialeutilizatenacesttext:Dell, logo-ul DELL i Inspiron sunt mrci comerciale ale Dell Inc.; Bluetooth este marccomercialnregistratdeinutde Bluetooth SIG,
Inc. i este utilizatde ctre Dell sub licen; Microsoft, Windows, Windows Vista i logo-ul butonului de start Windows Vista sunt fie mrci comerciale, fie mrci comerciale
nregistratealeMicrosoftCorporationnStateleUnitealeAmericiii/saunalteri.
Alte mrci comerciale idenumiricomercialemaifiutilizatenacestdocumentpentrureferirefielaentitile care au drepturi asupra mrcilor i denumirilor, fie la produsele
acestora. Dell Inc. neagorice interes de proprietate asupra mrcilor comerciale i denumirilor comerciale, cu excepiacelorcareiaparin.
naintedeancepe
Bateria
Capacul bazei
Modulele de memorie
Unitatea optic
Tastatura
Zonadesprijinpentrumini
Cardul wireless Mini-Card
Placa cititorului de carduri media
Unitatea de hard disk
Afiajul
Modulul camerei
Modul intern cu tehnologie wireless Bluetooth
Capacul intermediar
Placa pentru conectorul VGA
Placa de sistem
Bateria rotund
Radiatorul procesorului
Modulul procesorului
Difuzoarele
Placa I/O
Reprogramarea sistemului BIOS
NOT: O NOTindicinformaii importante care vajutsutilizai mai bine computerul dvs.
ATENIE: O ATENIONARE indicun pericol potenial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere de date i varatcum sevitai problema.
AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indicun pericol potenial de deteriorare a bunurilor, de vtmare corporalsau de deces.
napoilaCuprins
Capacul bazei
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea capacului bazei
Remontarea capacului bazei

Demontarea capacului bazei

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Slbii uruburile prizoniere care fixeazcapacul bazei pe baza computerului.


4. ndeprtai cu grijcapacul bazei folosindu-vde degete i asigurai-vcai eliberat capacul bazei din lamelele de pe baza computerului.


5. Ridicai capacul bazei de pe baza computerului.


Remontarea capacului bazei

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Glisai cele doulameledepecapaculbazeinsloturiledepebazacomputerului.


3. Prindei capacul bazei pe poziie.


4. Strngei uruburile prizoniere care fixeazcapacul bazei pe baza computerului.


5. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
1 lamele (2) 2 capacul bazei
3 urub prizonier
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
napoilaCuprins
naintedeancepe
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Instrumente recomandate
Oprirea computerului
naintedeaefectualucrrininteriorulcomputerului

Acest manual oferinstruciuni pentru demontarea i remontarea componentelor computerului dvs. Dacnu se prevede altfel, fiecare procedurpresupune c
suntndeplinitecondiiile de mai jos:
l Ai parcurs paii din Oprirea computerului i din naintedeaefectualucrrininteriorulcomputerului.

l Ai citit informaiile de siguranlivratempreuncu computerul.

l O componentpoatefinlocuitsau, daceste achiziionatseparat, instalatprinurmareanordineinversaprocedurilordenlturare.

Instrumente recomandate
Procedurile din acest document pot necesita urmtoarele instrumente:
l urubelnimiccuvrfullat

l urubelniPhillips

l tift de plastic

l Program executabil de actualizare a sistemului BIOS, disponibil la adresa support.dell.com

Oprirea computerului


1. Salvai inchidei toate fiierele deschise i ieii din toate programele deschise.


2. nchidei sistemul de operare:

Microsoft

Windows Vista

:

Facei clic pe Start , apoi pe sgeata i facei clic pe ShutDown(nchidere).
Windows

7:

Facei clic pe Start i pe ShutDown(nchidere).

3. Asigurai-vcaiopritcomputerul.ncazulncarecomputerulnus-aopritautomatlanchidereasistemuluideoperare,apsai i inei apsat butonul
dealimentarepncndcomputerul.seoprete.

naintedeaefectualucrrininteriorulcomputerului
Utilizai urmtoarele instruciuni de siguranpentru a vprotejacomputerulmpotrivaeventualelordeteriorri i a vasigura sigurana personal.

ATENIE: Pentru a evita pierderea datelor, salvai inchidei toate fiierele deschise i ieiidintoateprogrameledeschisenaintesoprii
computerul.
AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Manipulai componentele i cardurile cu grij. Nu atingei componentele sau contactele de pe un card. Prindei un card de margine sau
de suportul de montare metalic. Prindei o component, cum ar fi un procesor, de margini, nu de pini.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.


1. Asigurai-vcsuprafaa de lucru este plani curatpentruaprevenizgriereacapaculuicomputerului.


2. nchidei computerul (consultai Oprirea computerului) i toate dispozitivele ataate.3. Deconectai toate cablurile de telefon sau de reea de la computer.


4. Apsai i scoatei orice card din cititorul de carduri media 7-n-1.


5. Deconectai computerului i toate dispozitivele ataate de la prizele electrice.


6. Deconectai toate dispozitivele ataate de la computer.7. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


8. ntoarcei computerul cu partea superioarorientatnsus,deschidei afiajul i apsai pe butonul de alimentare pentru a conecta placa de sistem la
mpmntare.

napoilaCuprins
ATENIE: Atuncicnddeconectai un cablu, tragei de conectorul su sau de lamela de tragere i nu de cablul propriu-zis. Unele cabluri au
conectori cu lamele de fixare; dacdeconectai acest tip de cablu, apsaipelameleledefixarenaintedeadeconectacablul.ntimpceseparai
conectorii, inei-i aliniaidreptpentruaevitandoireapinilorconectorilor.Deasemenea,naintesconectai un cablu, asigurai-vcambii
conectori sunt orientai i aliniai corect.
ATENIE: Pentru a evita deteriorarea computerului urmai paiidemaijosnaintedeaefectualucrrininteriorulcomputerului.
ATENIE: Pentru a deconecta un cablu de reea,ntidecuplai cablul de la computer, apoi decuplai-l de la dispozitivul de reea.
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
napoilaCuprins
Reprogramarea sistemului BIOS
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010


1. Pornii computerul.


2. Accesai support.dell.com/support/downloads.


3. Localizai fiierul de actualizare a sistemului BIOS pentru computerul dvs.:

Dacdeinei eticheta de service:
a. Facei clic pe Enter a Service Tag (Introducere Etichetde service).

b. IntroduceiEtichetadeserviceacomputeruluincmpulEnter a service tag: (Introducere Etichetde service:), facei clic pe Go (Salt la) i
trecei la pasul 4.

Dacnu deinei eticheta de service:
a. Selectai tipul de produs din lista Select Your Product Family (Selectare familie de produse).

b. Selectai marca produsului din lista Select Your Product Line (Selectare linie de produse).

c. Selectai numrul modelului de produs din lista Select Your Product Model (Selectare model produs).

d. Facei clic pe Confirm (Confirmare).


4. Pe ecran va aprea o listde rezultate. Facei clic pe BIOS.


5. Facei clic pe Download Now (Descrcare acum) pentru a descrca cel mai recent fiier BIOS.
Apare fereastra File Download (Descrcare fiier).


6. Facei clic pe Save (Salvare) pentru a salva fiierul pe desktop. Fiierul se descarcpe desktopul dvs.


7. Facei clic pe Close(nchidere) dacse afieazfereastra Download Complete (Descrcare terminat).
Pictograma fiierului apare pe desktopul dvs. i este denumitla fel ca fiierul de actualizare pentru BIOS descrcat.


8. Facei dublu clic pe pictograma fiierului de pe desktop i urmai instruciunile de pe ecran.

napoilaCuprins
NOT: Eticheta de service a computerului dvs. se aflpe o etichetaflatpe partea de jos a computerului.
NOT: Dacai ales alt model i dorii sreluai, facei clic pe Start Over (Repornire)nparteadindreaptasusameniului.
napoilaCuprins
Modul intern cu tehnologie wireless Bluetooth
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea modulului Bluetooth
Remontarea modulului Bluetooth

Dac, mpreuncu computerul dvs. ai comandat i un card cu tehnologie wireless Bluetooth, acest card este deja instalat.
Demontarea modulului Bluetooth

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Scoatei capacul bazei (consultai Demontarea capacului bazei).


4. Scoatei modulul/modulele de memorie (consultai Scoaterea modulului (modulelor) de memorie).


5. Demontai unitatea optic(consultai Demontarea unitii optice).


6. Scoatei tastatura (consultai Demontarea tastaturii).


7. Scoateizonadesprijinpentrumini(consultai Demontareazoneidesprijinpentrumini).


8. Ridicai cardul Bluetooth pentru a-l deconecta de la conectorul de pe placa de sistem.


Remontarea modulului Bluetooth

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Aliniai conectorul de pe modulul Bluetooth cu conectorul de pe placa de sistem i apsaipecardulBluetoothpncndacestaestecompletfixat.


3. Remontaizonadesprijinpentrumini(consultai Remontareazoneidesprijinpentrumini).

AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
1 Modul Bluetooth


4. Remontai tastatura (consultai Remontarea tastaturii).


5. Remontai unitatea optic(consultai Remontarea unitii optice).


6. Remontai modulele de memorie (consultai Remontarea modulului (modulelor) de memorie).


7. Remontai capacul bazei (consultai Remontarea capacului bazei).


8. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


napoilaCuprins
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Modulul camerei
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea modulului camerei
Remontarea modulului camerei

Demontarea modulului camerei

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Scoatei capacul bazei (consultai Demontarea capacului bazei).


4. Scoatei modulul/modulele de memorie (consultai Scoaterea modulului (modulelor) de memorie).


5. Demontai unitatea optic(consultai Demontarea unitii optice).


6. Scoatei tastatura (consultai Demontarea tastaturii).


7. Scoateizonadesprijinpentrumini(consultai Demontareazoneidesprijinpentrumini).


8. Scoatei ansamblul afiajului (consultai Scoaterea ansamblului afiajului).


9. Scoatei cadrul afiajului (consultai Demontarea cadrului afiajului).


10. Scoatei panoul afiajului (consultai Demontarea panoului afiajului).


11. Desprindei banda metaliccare fixeazmodulul camerei pe capacul afiajului.


12. Demontai modulul camerei din dispozitivele de prindere care o fixeaz.


13. Ridicai modulul camerei de pe capacul afiajului.


AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
1 dispozitive de blocare (2) 2 modul camer
3 bandmetalic
Remontarea modulului camerei

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Poziionai modulul camerei pe capacul afiajului i apsai-lpncndestecompletfixat.


3. Remontai banda metaliccare fixeazmodulul camerei pe capacul afiajului.


4. Remontai panoul afiajului (consultai Remontarea panoului de afiaj).


5. Remontai cadrul afiajului (consultai Remontarea cadrului afiajului).


6. Remontai ansamblul afiajului (consultai Remontarea ansamblului afiajului).


7. Remontaizonadesprijinpentrumini(consultai Remontareazoneidesprijinpentrumini).


8. Remontai tastatura (consultai Remontarea tastaturii).


9. Remontai unitatea optic(consultai Remontarea unitii optice).


10. Remontai modulele de memorie (consultai Remontarea modulului (modulelor) de memorie).


11. Remontai capacul bazei (consultai Remontarea capacului bazei).


12. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


napoilaCuprins
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Placa cititorului de carduri media
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea plcii cititorului de carduri media
Remontarea plcii cititorului de carduri media

Demontarea plcii cititorului de carduri media

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Scoatei capacul bazei (consultai Demontarea capacului bazei).


4. Scoatei modulul/modulele de memorie (consultai Scoaterea modulului (modulelor) de memorie).


5. Demontai unitatea optic(consultai Demontarea unitii optice).


6. Scoatei tastatura (consultai Demontarea tastaturii).


7. Scoateizonadesprijinpentrumini(consultai Demontareazoneidesprijinpentrumini).


8. Deconectai cablul plcii cititorului de carduri media din conectorul de pe placa de sistem i scoatei cablul din ghidajele de orientare.


9. Ridicai placa cititorului de carduri media de pe baza computerului.


AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
1 conector de pe placa de sistem 2 placa cititorului de carduri media
Remontarea plcii cititorului de carduri media

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Aliniai placa cititorului de carduri media cu dispozitivul de prindere de pe baza computerului i plasai placa cititorului de carduri media pe poziie.


3. Montai cablul plciicititoruluidecardurimedianghidajeledeorientare.


4. Conectai cablul plcii cititorului de carduri media la conectorul de pe placa de sistem.


5. Remontaizonadesprijinpentrumini(consultai Remontareazoneidesprijinpentrumini).


6. Remontai tastatura (consultai Remontarea tastaturii).


7. Remontai unitatea optic(consultai Remontarea unitii optice).


8. Remontai modulele de memorie (consultai Remontarea modulului (modulelor) de memorie).


9. Remontai capacul bazei (consultai Remontarea capacului bazei).


10. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


napoilaCuprins
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Bateria rotund
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea bateriei rotunde
Remontarea bateriei rotunde

Demontarea bateriei rotunde

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Urmai instruciunile de la pasul3pnla pasul14 din Demontarea plcii de sistem.


4. Utiliznduntift de plastic, scoatei bateria rotunddin slotul de pe placa de sistem.


Remontarea bateriei rotunde

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. inei bateria rotundcu faa pozitiv(+) orientatnsus.


3. Glisai bateria rotundnsloti apsai uorpnlafixareanpoziie.


4. Urmai instruciunile de la pasul5pnla pasul17 din Remontarea plcii de sistem.


5. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


napoilaCuprins
AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
1 tift de plastic 2 baterie rotund
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Modulul procesorului
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea modulului procesorului
Remontarea modulului procesorului

Demontarea modulului procesorului

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Urmai instruciunile de la pasul3pnla pasul14 din Demontarea plcii de sistem.


4. Scoatei radiatorul procesorului (consultai Demontarea radiatorului procesorului).
5. Pentru a desprinde soclul ZIF, utilizai o urubelniplat, mici rotii urubul cu camalsocluluiZIFnsensinversacelordeceasornicpnce ajunge
la capt.
AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
ATENIE: Pentruaprevenicontactulintermitentntreurubul cu camal soclului ZIF iprocesorlademontareasaunlocuireaprocesorului,
apsai pentru a aplica o presiune uoarpecentrulprocesoruluintimpcerotii urubul cu cam.
ATENIE: Pentru a evita deteriorarea procesorului, inei urubelnianaafelnctsfie perpendicularpeprocesoratuncicndrotii urubul
cu cam.
1 soclu ZIF 2 colpin 1
3 urub cu campentru soclul ZIF
ATENIE: Pentru a asigura o rcire maxima procesorului, nu atingei zonele de transfer de cldurde pe ansamblul de rcire termica
procesorului. Uleiurile din pielea dvs. pot reduce capacitatea de transfer de cldura plcuelor termice.

6. Ridicai modulul procesorului din soclul ZIF.

Remontarea modulului procesorului

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Aliniai colul pinului 1 al modulului procesorului cu colul pinului 1 al soclului ZIF, apoi introducei modulul procesorului.

Atuncicndmodululprocesoruluiestemontatcorect,toatecelepatrucoluri sunt aliniate la aceeainlime. Dacunul sau mai multe coluri ale
modululuisuntmaisusdectcelelalte,modululnuestefixatcorect.


3. Strngei soclul ZIF, rsucind capul urubului care fixeazmodulul procesorului pe placa de sistem.


4. Remontai radiatorul procesorului (consultai Remontarea radiatorului procesorului).


5. Urmai instruciunile de la pasul5 pnla pasul17 din Remontarea plcii de sistem.


6. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


napoilaCuprins
ATENIE: Atuncicndndeprtai modulul procesorului, trageimodululdreptnsus.Avei grijsnundoii pinii de pe modulul procesorului.
NOT: Dacinstalai un procesor nou, vei primi un nou ansamblu de rcire care va include o plcutermicataatsau vei primi o plcutermic
nou, mpreuncu documentaia care indicinstalarea corect.
NOT: Colul pinului 1 al modulului procesorului are un triunghi care se aliniazcu triunghiul de pe colul pinului 1 al soclului ZIF.
ATENIE: Pentru a evita deteriorarea procesorului, inei urubelnianaafelnctaceastasfie perpendicularmodulului procesorului atunci
cndrotii urubul cu cam.
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Radiatorul procesorului
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea radiatorului procesorului
Remontarea radiatorului procesorului


Demontarea radiatorului procesorului

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Urmai instruciunile de la pasul3pnla pasul14 din Demontarea plcii de sistem.


4. Deconectai cablul ventilatorului de la conectorul de pe placa de sistem.


5. Succesiv(nordineaindicatpe radiatorul procesorului), slbii cele patru uruburi captive care fixeazradiatorul procesorului pe placa de sistem.


6. Ridicai radiatorul procesorului de pe placa de sistem.


Remontarea radiatorului procesorului

AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
AVERTISMENT: ncazulncarescoateiradiatorulprocesoruluidincomputerntimpceacestaestefierbinte,nuatingei carcasa metalica
radiatorului.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
NOT: Aspectul i numrul uruburilordeperadiatorulprocesoruluipotvarianfuncie de modelul computerului dvs.
1 conector cablu ventilator 2 radiator procesor
3 uruburi captive (4)
NOT: Acest procedeu presupune faptul cai scos deja radiatorul procesorului i csuntei pregtit slnlocuii.

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Aezai radiatorul procesorului pe placa de sistem.


3. Aliniai cele patru uruburi captive de pe radiatorul procesorului cu orificiile pentru uruburi de pe placa de sistem istrngei-lesuccesiv(nordinea
indicatpe radiatorul procesorului).


4. Conectai cablul ventilatorului la conectorul de pe placa de sistem.


5. Urmai instruciunile de la pasul5pnla pasul17 din Remontarea plcii de sistem.


6. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


napoilaCuprins
NOT: Aspectul i numrul uruburilordeperadiatorulprocesoruluipotvarianfuncie de modelul computerului dvs.
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Afiajul
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Ansamblul afiajului
Cadrul afiajului
Panoul afiajului

Ansamblul afiajului

Scoaterea ansamblului afiajului

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Scoatei capacul bazei (consultai Demontarea capacului bazei).


4. Scoatei modulul/modulele de memorie (consultai Scoaterea modulului (modulelor) de memorie).


5. Demontai unitatea optic(consultai Demontarea unitii optice).


6. Scoatei tastatura (consultai Demontarea tastaturii).


7. Scoateizonadesprijinpentrumini(consultai Demontareazoneidesprijinpentrumini).


8. ntoarcei computerul i scoatei cele douuruburi.9. Deconectai cablurile de antende la Mini-Card.


10. Deconectai cablul afiajului din conectorul de pe placa de sistem i scoatei-l din ghidajul de orientare.


11. Scoatei cele patru uruburi(ctedoupe fiecare parte) care fixeazansamblul afiajului pe baza computerului.


12. Ridicai i scoatei ansamblul afiajului de pe baza computerului.

AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.Remontarea ansamblului afiajului

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Aezai ansamblul afiajuluinpoziie i remontai cele patru uruburi(ctedoupe fiecare parte) care fixeazansamblul afiajului pe baza
computerului.


3. Montai cablul plcii afiajuluinghidajeledeorientarei conectai cablul la conectorul de pe placa de sistem.


4. Conectai cablurile de antenale cardului Mini-Card la conectorii acestuia.


5. ntoarcei computerul invers i remontai cele douuruburi pe partea de jos a computerului.


6. Remontaizonadesprijinpentrumini(consultai Remontareazoneidesprijinpentrumini).


7. Remontai tastatura (consultai Remontarea tastaturii).


8. Remontai unitatea optic(consultai Remontarea unitii optice).


9. Remontai modulele de memorie (consultai Remontarea modulului (modulelor) de memorie).


10. Remontai capacul bazei (consultai Remontarea capacului bazei).


11. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


Cadrul afiajului

Demontarea cadrului afiajului


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.

1 uruburi (4) 2 cablu afiajului
3 cabluri antenpentru cardul Mini-Card 4 ansamblu afiaj
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
ATENIE: Cadrul afiajului este extrem de fragil. Acordai o atenie maximla scoaterea cadrului pentru a preveni deteriorarea.


2. Scoatei ansamblul afiajului (consultai Scoaterea ansamblului afiajului).


3. Cu ajutorul degetelor, tragei cu atenie marginea interioara cadrului afiajului.


4. Scoatei cadrul afiajului.Remontarea cadrului afiajului

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Aliniai cadrul afiajului peste panoul afiajului i fixai-l uornpoziie.


3. Remontai ansamblul afiajului (consultai Remontarea ansamblului afiajului).

Panoul afiajului

Demontarea panoului afiajului

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei ansamblul afiajului (consultai Scoaterea ansamblului afiajului).


3. Scoatei cadrul afiajului (consultai Demontarea cadrului afiajului).


4. Deconectai cablul camerei din conectorul modulului de camer.


5. Scoatei cele opt uruburi care fixeazpanoul afiajului pe capacul afiajului.

1 cadru afiaj


6. Ridicai panoul afiajului de pe capacul afiajului.


7. Rsturnai panoul de afiaj i plasai-l pe o suprafacurat.


8. Ridicai banda care fixeazcablul afiajului pe conectorul plcii de afiaj i deconectai cablul de afiaj.


9. Desprindei cablul camerei de pe partea din spate a panoului afiajului.10. Scoatei cele patru uruburi (doupe fiecare parte) care fixeazsuporturile panoului afiajului pe panoul afiajului.


1 conector pentru cablul camerei 2 capacul afiajului
3 panoul afiajului 4 uruburi (8)
1 partea din spate a panoului afiajului 2 cablu pentru camer
3 conector de pe placa afiajului 4 band
5 cablu afiajului
1 suporturi pentru panoul afiajului (2) 2 uruburi (4)

Remontarea panoului de afiaj

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Remontai cele patru uruburi (doupe fiecare parte) care fixeazsuporturile panoului de afiaj la panoul de afiaj.


3. Conectai cablul de afiaj la conectorul plcii de afiaj i fixai-l cu banda.


4. Prindei cu ajutorul benzii cablul camerei pe partea din spate a panoului afiajului.


5. Apsai panoul afiajului pe capacul afiajului i conectai cablul camerei la conectorul de pe modulul camerei.


6. Aliniai orificiile pentru uruburi de pe panoul afiajului.cu orificiile de pe capacul afiajului.


7. Remontai cele opt uruburi care fixeazpanoul de afiaj pe capacul afiajului.


8. Remontai cadrul afiajului (consultai Remontarea cadrului afiajului).


9. Remontai ansamblul afiajului (consultai Remontarea ansamblului afiajului).


napoilaCuprins
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Unitatea de hard disk
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea unitii de hard disk
Remontarea unitii de hard disk
Demontarea unitii de hard disk

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Scoatei capacul bazei (consultai Demontarea capacului bazei).


4. Scoatei modulul/modulele de memorie (consultai Scoaterea modulului (modulelor) de memorie).


5. Demontai unitatea optic(consultai Demontarea unitii optice).


6. Scoatei tastatura (consultai Demontarea tastaturii).


7. Scoateizonadesprijinpentrumini(consultai Demontareazoneidesprijinpentrumini).8. Demontai cele patru uruburi care fixeazansamblul unitii de hard disk.

AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
AVERTISMENT: ncazulncarescoateiunitateadeharddiskdincomputerntimpceaceastaestefierbinte,nuatingei carcasa metalica
acesteia.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita pierderea de date, oprii computerul (consultai Oprirea computerului)naintedeascoateunitateadeharddisk.Nu
scoateiunitateadeharddiskntimpcecomputerulestepornitsauseaflnstaredeinactivitate.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Unitile de hard disk sunt extrem de fragile. Manipulai unitatea de hard disk cu atenie.
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
NOT: Dell nu garanteazcompatibilitatea i nu oferasistenpentru unitile de hard disk obinutedinaltesursedectdelaDell.
NOT: Dacinstalai o unitate de hard disk dintr-o altsursdectDell,trebuiesinstalai un sistem de operare, drivere i utilitare pe noua unitate de
hard disk (consultai Ghidul tehnologic Dell).
ATENIE: Cndunitateadeharddisknuseaflncomputer,depozitai-ontr-o pungde protecie antistatic(consultai Proteciampotriva
descrcrii electrostaticeninstruciunile privind sigurana livrate cu computerul dvs.).


9. ntoarcei computerul i scoatei ansamblul unitiideharddisknafaracompartimentuluipentruuniti de hard disk pentru a deconecta ansamblul
unitii de hard disk de la conectorul de pe placa de sistem.10. Tragei placa de interpunere pentru a o deconecta de la unitatea de hard disk.


Remontarea unitii de hard disk

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei noua unitate de hard disk din ambalaj.
Pstrai ambalajul original pentru stocarea sau expedierea unitii de hard disk.


3. Conectai placa de interpunere la unitatea de hard disk.


4. Aliniai ansamblul unitii de hard disk cu conectorul de pe placa de sistem i apsai ansamblul unitiideharddiskncompartimentulsupncnd
este complet fixat.


5. ntoarcei computerul i remontai cele patru uruburi care fixeazansamblul unitii de hard disk.


1 ansamblu unitate de hard disk
1 unitate de hard disk 2 placde interpunere
6. Remontaizonadesprijinpentrumini(consultai Remontareazoneidesprijinpentrumini).


7. Remontai tastatura (consultai Remontarea tastaturii).


8. Remontai unitatea optic(consultai Remontarea unitii optice).


9. Remontai modulele de memorie (consultai Remontarea modulului (modulelor) de memorie).


10. Remontai capacul bazei (consultai Remontarea capacului bazei).


11. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).12. Instalai sistemul de operare pentru computerul dvs., dupcaz. Consultai Restabilirea sistemului de operaredin Ghidul de configurare.


13. Instalai driverele i utilitarele pentru computerul dvs., dupcaz. Pentru informaii suplimentare, consultai Ghidul tehnologic Dell.

napoilaCuprins
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Placa I/O
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
nlturarea plcii I/O
Remontarea plcii I/O

nlturarea plcii I/O

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Urmai instruciunile de la pasul3pnla pasul13 din Demontarea plcii de sistem.


4. Demontai capacul intermediar (consultai Demontarea capacului intermediar).


5. Demontai placa I/O din dispozitivul de deblocare de pe baza computerului.


6. Ridicai placa I/O de pe baza computerului.


Remontarea plcii I/O

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Aliniai conectorii de pe placa I/O cu sloturile de pe baza computerului i apsaiplacaI/Opncndestecompletfixat.


3. Remontai capacul intermediar (consultai Remontarea capacului intermediar).


4. Urmai instruciunile de la pasul6pnla pasul17 din Remontarea plcii de sistem.


5. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
1 placa I/O
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
napoilaCuprins
Tastatura
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea tastaturii
Remontarea tastaturii

Demontarea tastaturii

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Scoatei capacul bazei (consultai Demontarea capacului bazei).


4. Scoatei urubul care fixeaztastatura pe baza computerului.5. ntoarcei computerul invers i deschidei afiajullaununghictmailarg.6. Apsai pe tastaturi glisai-o ctreparteadejos,ctmaimultposibil.


7. Introducei un tiftdeplasticntretastaturizonadesprijinpentruminii degajai i ridicai tastatura pentru a o elibera din lamelele de pe zona de
sprijinpentrumini.

AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
NOT: Este posibil ca urubul care fixeaztastatura pe baza computerului snu fie prezent la toate computerele.
ATENIE: Butoanele tastaturii sunt fragile, uor dislocabile, iar reamplasarea lor dureazfoarte mult. Scoatei i manipulai tastatura cu grij.


8. Ridicai tastatura i glisai cele aselameledepeparteadejosatastaturiinafarasloturilordepezonadesprijinpentrumini.


9. Fra trage cu putere de tastatur, ntoarcei-o invers.


10. Ridicai dispozitivul de blocare a conectorului, apoi tragei lamela de tragere pentru a deconecta cablul tastaturii din conectorul de pe placa de sistem.


11. Ridicai tastatura din computer.


Remontarea tastaturii

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Glisaicablultastaturiinconectoruldepeplacadesistemi apsainjosdispozitivuldeblocareaconectoruluipentruafixacablul.


3. Glisai cele aselameledepeparteadejosatastaturiinsloturilezoneidesprijinpentrumini.


4. Apsai uormarginiletastaturiipentruafixatastaturasublameleledepeansamblulzoneidesprijinpentruminii glisaitastaturanainte.


5. Remontai urubul care fixeaztastatura pe baza computerului.


1 lamelezonadesprijinpentrumini(4) 2 tift de plastic
3 tastatur
1 dispozitiv de blocare conector 2 lamele tastatur(6)
NOT: Este posibil ca urubul care fixeaztastatura pe baza computerului snu fie prezent la toate computerele.

6. Remontai capacul bazei (consultai Remontarea capacului bazei).


7. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


napoilaCuprins
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Modulele de memorie
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Scoaterea modulului (modulelor) de memorie
Remontarea modulului (modulelor) de memorie

Putei mrimemoriacomputeruluidvs.instalndmoduledememoriepeplacadesistem.Consultai seciunea Specificaiidin Ghidul de configurare pentru
informaii despre tipul de memorie acceptat de computerul dvs.
Computerul dvs. prezintdousocketuri SODIMM, etichetate DIMM A i DIMM B, care pot fi accesate de utilizator din partea de jos a computerului.
Scoaterea modulului (modulelor) de memorie

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Scoatei capacul bazei (consultai Demontarea capacului bazei).4. Utilizaivrfuriledegetelorpentruandeprta cu grijclemele de fixare de la fiecare captalconectoruluimodululuidememoriepnce modulul se
deschide.


5. nlturai modulul de memorie din conectorul modulului de memorie.


Remontarea modulului (modulelor) de memorie

AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
NOT: Modulele de memorie achiziionatedelaDellsuntacoperitedegaraniacomputerului.
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea conectorului modulului de memorie, nu utilizai instrumente pentru a desface clemele de fixare ale
modulului de memorie.
1 conector modul de memorie 2 cleme de fixare (2)
3 modul de memorie
ATENIE: Dactrebuie sinstalaimoduledememoriendoiconectori,instalaiunmoduldememorienconectoruletichetatDIMM Anaintede
ainstalaunmoduldememorienconectoruletichetatDIMM B.

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Aliniai canelura modulului de memorie cu lamela conectorului modulului de memorie.


3. Glisaicuputeremodululdememorienslotlaununghide45degradei apsaimodululdememorienjospncndacestasefixeazcu un sunet
specificnpoziie. Dacnu auzii un declic, scoatei modulul de memorie i reinstalai-l.4. Remontai capacul bazei (consultai Remontarea capacului bazei).


5. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei) sau conectai adaptorul de c.a. la computerul i la o prizelectric.6. Pornii computerul.

ntimpcecomputerulpornete, detecteazmodulele de memorie i actualizeazautomat informaiile de configuraie a sistemului.
Pentru a confirma cantitatea de memorie instalatncomputer:
Windows Vista

:

Facei clic pe Start Help and Support (Asisteni suport) Dell System Information (Informaii de sistem Dell).
Windows

7:

Facei clic pe Start Control Panel (Panou de contro) System and Security (Sistem i securitate) System (Sistem).
napoilaCuprins
NOT: Dacmodulul de memorie nu este instalat corect, computerul poate snu porneasc.
1 lamel 2 canelur
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Capacul intermediar
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea capacului intermediar
Remontarea capacului intermediar

Demontarea capacului intermediar

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Scoatei capacul bazei (consultai Demontarea capacului bazei).


4. Scoatei modulul/modulele de memorie (consultai Scoaterea modulului (modulelor) de memorie).


5. Demontai unitatea optic(consultai Demontarea unitii optice).


6. Scoatei tastatura (consultai Demontarea tastaturii).


7. Scoateizonadesprijinpentrumini(consultai Demontareazoneidesprijinpentrumini).


8. Scoatei cardul Mini-Card (consultai Demontarea cardului Mini-Card).


9. Scoatei ansamblul afiajului (consultai Scoaterea ansamblului afiajului).


10. ntoarcei computerul i scoatei cele doucapace de cauciuc care acoperuruburile.11. Scoatei cele patru uruburi care fixeazcapacul intermediar pe baza computerului.


12. Eliberai lamelele care fixeazcapacul intermediar pe baza computerului.

AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, legai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafade
metal nevopsit.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.


13. ntoarcei computerul i ridicai capacul intermediar de pe baza computerului.


Remontarea capacului intermediar

1. Aliniai lamelele de sub capacul intermediar cu sloturile de pe baza computerului i fixai-l cu atenienpoziie.


2. ntoarcei computerul invers i remontai cele patru uruburi care fixeazcapacul intermediar pe baza computerului.


3. Remontai ansamblul afiajului (consultai Remontarea ansamblului afiajului).


4. Remontai cardul Mini-Card (consultai Remontarea cardului Mini- Card).


5. Remontaizonadesprijinpentrumini(consultai Remontareazoneidesprijinpentrumini).


6. Remontai tastatura (consultai Remontarea tastaturii).


7. Remontai unitatea optic(consultai Remontarea unitii optice).


8. Remontai modulele de memorie (consultai Remontarea modulului (modulelor) de memorie).


9. Remontai capacul bazei (consultai Remontarea capacului bazei).


10. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


napoilaCuprins
1 lamele (2)
1 capac intermediar
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Cardul wireless Mini-Card
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea cardului Mini-Card
Remontarea cardului Mini-Card


Dac, mpreuncu computerul, ai comandat i un card wireless Mini-Card, acesta este deja instalat.
Computerul acceptun slot pentru card Mini-Card de dimensiune redus:
l Un slot pentru card Mini-Card de dimensiune redus pentru Wireless Local Area Network (WLAN), Wi-Fi sau Worldwide Interoperability for Microwave
Access (WiMax).

Demontarea cardului Mini-Card

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Scoatei capacul bazei (consultai Demontarea capacului bazei).


4. Scoatei modulul/modulele de memorie (consultai Scoaterea modulului (modulelor) de memorie).


5. Demontai unitatea optic(consultai Demontarea unitii optice).


6. Scoatei tastatura (consultai Demontarea tastaturii).


7. Scoateizonadesprijinpentrumini(consultai Demontareazoneidesprijinpentrumini).8. Deconectai cablurile de antende la Mini-Card.

AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
ATENIE: CndcardulMini-Card nu se aflncomputerul,depozitai-lntr-o pungde protecie antistatic(consultai Proteciampotriva
descrcrii electrostaticeninstruciunile privind siguranalivratempreuncu computerul dvs.).
NOT: Dell nu garanteazcompatibilitatea i nu oferasistenpentru cardurile Mini-Card obinutedinaltesursedectdelaDell.
NOT: nfuncie de configuraiasistemuluinmomentulvnzrii computerului, este posibil ca slotul Mini-Card snu aibun card Mini-Card instalat.
ATENIE: Atuncicnddeconectai un cablu, tragei de conectorul su sau de lamela de tragere i nu de cablul propriu-zis. Unele cabluri au
conectori cu lamele de fixare; dacdeconectai acest tip de cablu, apsaipelameleledefixarenaintedeadeconectacablul.ntimpceseparai
conectorii, inei-i aliniaidreptpentruaevitandoireapinilorconectorilor.Deasemenea,naintesconectai un cablu, asigurai-vcambii
conectori sunt orientai i aliniai corect.


9. Scoatei urubul care fixeazcardul Mini-Cardnconectoruldepeplacadesistem.


10. Ridicai cardul Mini-Card afardin conectorul de pe placa de sistem.


Remontarea cardului Mini-Card

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei cardul Mini-Card din ambalaj.

3. Introducei conectorul cardului Mini-Cardlaununghide45degradenconectoruldepeplacadesistem.


4. Apsai cellalt capt al cardului Mini-Cardnslotuldepeplacadesistemi remontai urubul care fixeazcardul Mini-Cardnconectoruldeplacade
sistem.


5. Conectai cablurile de antencorespunztoare cardului Mini-Cardpecarelinstalai. Tabelul urmtor prezintcodul de culori ale cablului de anten
pentru cardul Mini-Card acceptat de calculator.

1 conectori cablu anten(2) 2 card Mini-Card 3 urub
ATENIE: Apsai ferm iconstantpentruaglisacardulnpoziie. Dacapsai cu o forexcesiv, conectorul se poate deteriora.
ATENIE: Conectorii sunt blocai pentru a asigura o introducere corect. Dacsimii rezisten, verificai conectorii de pe card i de pe placa de
sistem i realiniai cardul.
ATENIE: Pentru a evita deteriorarea cardului Mini-Card, nu plasai niciodatcabluri sub card.
Conectori pe Mini-Card Codul culorilor cablului de anten
WLAN, Wi-Fi, WiMax
(2 cabluri de anten)
Principal (triunghi alb)


alb

6. Asigurai cablurile de antennefolositeintroducndu-lenmanoane electroizolante.


7. Remontaizonadesprijinpentrumini(consultai Remontareazoneidesprijinpentrumini).


8. Remontai tastatura (consultai Remontarea tastaturii).


9. Remontai unitatea optic(consultai Remontarea unitii optice).


10. Remontai modulele de memorie (consultai Remontarea modulului (modulelor) de memorie).


11. Remontai capacul bazei (consultai Remontarea capacului bazei).


12. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).13. Instalai driverele i utilitarele pentru computer, conform instruciunilor. Pentru informaii suplimentare, consultai Ghidul tehnologic Dell.

napoilaCuprins
Auxiliar (triunghi negru) negru
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
NOT: Dacinstalai un Mini-Card wireless de la o altsursdectDell,trebuiesinstalai driverele i utilitarele corespunztoare. Pentru mai multe
informaii generale despre driver, consultai Ghidul tehnologic Dell.
napoilaCuprins
Unitatea optic
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea unitii optice
Remontarea unitii optice

Demontarea unitii optice

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Scoatei capacul bazei (consultai Demontarea capacului bazei).


4. Scoatei urubul care fixeazunitatea opticpe baza computerului.


5. Utiliznduntiftdeplastic,mpingei canelura pentru a scoate unitatea opticdin compartimentul pentru uniti optice.


6. Glisai unitatea opticpentru a o scoate din compartimentul pentru uniti optice.


Remontarea unitii optice

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Glisai unitatea opticncompartimentulpentruunitiopticepncndestefixatcomplet.


3. Remontai urubul care fixeazunitatea opticpe baza computerului.


4. Remontai capacul bazei (consultai Remontarea capacului bazei).

AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
1 unitatea optic 2 urub
3 tift de plastic 4 canelur


5. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


napoilaCuprins
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Zonadesprijinpentrumini
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontareazoneidesprijinpentrumini
Remontareazoneidesprijinpentrumini

Demontareazoneidesprijinpentrumini

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Scoatei capacul bazei (consultai Demontarea capacului bazei).


4. Scoatei modulele de memorie (consultai Scoaterea modulului (modulelor) de memorie).


5. Demontai unitatea optic(consultai Demontarea unitii optice).


6. Scoatei cele patru capace de cauciuc care acoperuruburile.7. Scoatei cele apte uruburi care fixeazzonadesprijinpentruminipebazacomputerului.


AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.

8. Scoatei tastatura (consultai Demontarea tastaturii).9. Deconectai de la placa de sistem cablurile pentru touchpad, pentru lumina de stare i pentru butonul de alimentare.


10. Scoatei cele cinci uruburi care fixeazzonadesprijinpentruminideplacadesistem.
11. Introducei un tiftdeplasticntrebazacomputeruluiizonadesprijinpentruminii degajai i ridicaizonadesprijinpentruminidepebaza
computerului.


Remontareazoneidesprijinpentrumini

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Glisailameleledepezonadesprijinpentrumininsloturiledepebazacomputeruluii fixai cu ateniezonadesprijinpentrumininpoziie.


3. Remontai cele cinci uruburi care fixeazzonadesprijinpentruminideplacadesistem.

ATENIE: Pentru a evita deteriorarea conectorilor, ridicai dispozitivul de blocare al conectorului i scoatei cablurile.
1 conector pentru cablul
touchpadului
2 urub
3 zondesprijinpentrumini 4 conector cablu indicator luminos
stare
5 conector pentru cablul butonului de alimentare
ATENIE: Separai cu ateniezonadesprijinpentruminidebazacomputeruluipentruaevitadeteriorareazoneidesprijin.
1 zondesprijinpentrumini 2 tift de plastic


4. Conectai la placa de sistem cablurile pentru touchpad, pentru lumina de stare i pentru butonul de alimentare.


5. Remontai tastatura (consultai Remontarea tastaturii).


6. ntoarcei computerul invers i remontai cele apte uruburi care fixeazzonadesprijinpentruminipebazacomputerului.


7. Montai cele patru capace de cauciuc care acoperuruburile.


8. Remontai unitatea optic(consultai Remontarea unitii optice).


9. Remontai modulele de memorie (consultai Remontarea modulului (modulelor) de memorie).


10. Remontai capacul bazei (consultai Remontarea capacului bazei).


11. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


napoilaCuprins
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Bateria
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea bateriei
Remontarea bateriei

Demontarea bateriei

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. nchidei computerul intoarcei-l invers.


3. Glisaidispozitivuldeblocareabaterieinpoziia deblocat.


4. Glisaiansambluldeeliberareabaterieinlateral.


5. Glisai i scoatei bateria din compartimentul pentru baterie.


Remontarea bateriei

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Aliniai lamelele bateriei cu sloturile din compartimentul bateriei.


3. Glisaibateriancompartimentulpentrubateriepncndaceastasefixeaznpoziie.


4. Glisaidispozitivuldeblocareabaterieinpoziia blocat.

napoilaCuprins
AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a evita deteriorarea computerului, utilizai exclusiv baterii concepute pentru acest model de computer Dell. Nu utilizai baterii
concepute pentru alte computere Dell.
1 dispozitiv de eliberare a
bateriei
2 baterie 3 dispozitiv de blocare a
bateriei
napoilaCuprins
Difuzoarele
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea difuzoarelor
Remontarea difuzoarelor

Demontarea difuzoarelor

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Urmai instruciunile de la pasul3pnla pasul13 din Demontarea plcii de sistem.


4. Scoatei difuzoarele din dispozitivele de blocare care fixeazdifuzoarele pe baza computerului.


5. Notai orientarea cablului difuzoarelor i ridicai de pe baza computerului difuzoarele i cablul.


Remontarea difuzoarelor

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Aliniai difuzoarele cu dispozitivele de blocare de pe baza computerului i montai difuzoarele pe poziie.


3. Montai cablul difuzorului prin ghidajele de orientare.


4. Urmai instruciunile de la pasul6pnla pasul17 din Remontarea plcii de sistem.


5. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
1 difuzoare (2) 2 cablu difuzor
napoilaCuprins
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
napoilaCuprins
Placa de sistem
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea plcii de sistem
Remontarea plcii de sistem
IntroducereaeticheteideservicensistemulBIOS

Demontarea plcii de sistem

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Scoatei capacul bazei (consultai Demontarea capacului bazei).


4. Scoatei modulul/modulele de memorie (consultai Scoaterea modulului (modulelor) de memorie).


5. Demontai unitatea optic(consultai Demontarea unitii optice).


6. Scoatei tastatura (consultai Demontarea tastaturii).


7. Scoateizonadesprijinpentrumini(consultai Demontareazoneidesprijinpentrumini).


8. Urmai instruciunile din pasul8 i din pasul9nDemontarea unitii de hard disk.


9. Scoatei cardul Mini-Card (consultai Demontarea cardului Mini-Card).


10. Scoatei modulul Bluetooth (consultai Demontarea modulului Bluetooth).


11. Deconectai cablurile afiajului, al plcii conectorului VGA, al difuzorului i al plcii cititorului de carduri media de la conectorii de pe placa de sistem.


12. Scoatei cele douuruburi care fixeazansamblul plcii de sistem pe baza computerului.


AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
1 conector cablu placVGA 2 conector pentru cablul afiajului

13. Ridicai ansamblul plcii de sistem pentru a deconecta conectorul de pe placa de sistem de conectorul de pe placa I/O i ridicai ansamblul plcii de
sistem de pe baza computerului.


14. ntoarcei invers ansamblul plcii de sistem.


15. Scoatei bateria rotund(consultai Demontarea bateriei rotunde).


16. Scoatei radiatorul procesorului (consultai Demontarea radiatorului procesorului).


17. Demontai modulul procesorului (consultai Demontarea modulului procesorului).

Remontarea plcii de sistem

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Remontai modulul procesorului (consultai Remontarea modulului procesorului).


3. Remontai radiatorul procesorului (consultai Remontarea radiatorului procesorului).


4. Remontai bateria rotund(consultai Remontarea bateriei rotunde).


5. ntoarcei invers ansamblul plcii de sistem.


6. Aliniai conectorii de pe placa de sistem cu sloturile de pe baza computerului.


7. Apsai cu atenie placa de sistem pentru a conecta conectorul de pe placa de sistem la conectorul de pe placa I/O.


8. Remontai cele douuruburi care fixeazansamblul plcii de sistem pe baza computerului.


9. Reconectai cablurile afiajului, al plcii conectorului VGA, al difuzorului i al plcii cititorului de carduri media la conectorii de pe placa de sistem.


10. Remontai modulul Bluetooth (consultai Remontarea modulului Bluetooth).


11. Remontai cardul Mini-Card (consultai Remontarea cardului Mini- Card).


12. Urmai instruciunile din pasul4 i din pasul5nRemontarea unitii de hard disk.


13. Remontaizonadesprijinpentrumini(consultai Remontareazoneidesprijinpentrumini).


14. Remontai tastatura (consultai Remontarea tastaturii).


15. Remontai unitatea optic(consultai Remontarea unitii optice).


16. Remontai modulele de memorie (consultai Remontarea modulului (modulelor) de memorie).


17. Remontai capacul bazei (consultai Remontarea capacului bazei).


18. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).19. Pornii computerul.


20. Introducei eticheta de service (consultai IntroducereaeticheteideservicensistemulBIOS).

3 uruburi (2) 4 conector cablu placcititor de carduri media
5 conector pentru cablul difuzorului 6 ansamblul plcii de sistem
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.
NOT: Dupnlocuireaplcii de sistem, introduceietichetadeservicenBIOS-ul noii plci de sistem.
IntroducereaeticheteideservicensistemulBIOS

1. Asigurai-vcadaptorul de c.a. este conectat i cbateria principaleste instalatcorect.


2. Pornii computerul.


3. Apsaipe<F2>ntimpulsecvenei POST pentru a accesa programul de configurare a sistemului.


4. Navigai la fila de securitate i introduceietichetadeservicencmpulSet Service Tag (Configurare etichetde service).

napoilaCuprins
napoilaCuprins
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010

Informaiile din acest document pot fi modificate frnotificare.
2011DellInc.Toatedrepturilerezervate.
Este strict interzisreproducerea sub orice forma acestor materiale, frautorizaia scrisa Dell Inc.
Mrcilecomercialeutilizatenacesttext:Dell, logo-ul DELL i Inspiron sunt mrci comerciale ale Dell Inc.; Bluetooth este marccomercialnregistratdeinutde Bluetooth SIG,
Inc. i este utilizatde ctre Dell sub licen; Microsoft, Windows, Windows Vista i logo-ul butonului de start Windows Vista sunt fie mrci comerciale, fie mrci comerciale
nregistratealeMicrosoftCorporationnStateleUnitealeAmericiii/saunalteri.
Alte mrci comerciale idenumiricomercialemaifiutilizatenacestdocumentpentrureferirefielaentitile care au drepturi asupra mrcilor i denumirilor, fie la produsele
acestora. Dell Inc. neagorice interes de proprietate asupra mrcilor comerciale i denumirilor comerciale, cu excepiacelorcareiaparin.
napoilaCuprins
NOT: O NOTindicinformaii importante care vajutsutilizai mai bine computerul dvs.
ATENIE: O ATENIONARE indicun pericol potenial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere de date i varatcum sevitai problema.
AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indicun pericol potenial de deteriorare a bunurilor, de vtmare corporalsau de deces.
napoilaCuprins
Placa pentru conectorul VGA
ManualdeservicepentruDellInspironN5010/M5010
Demontarea plcii conectorului VGA
Remontarea plcii conectorului VGA

Demontarea plcii conectorului VGA

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. Scoatei bateria (consultai Demontarea bateriei).


3. Scoatei capacul bazei (consultai Demontarea capacului bazei).


4. Scoatei modulul/modulele de memorie (consultai Scoaterea modulului (modulelor) de memorie).


5. Demontai unitatea optic(consultai Demontarea unitii optice).


6. Scoatei tastatura (consultai Demontarea tastaturii).


7. Scoateizonadesprijinpentrumini(consultai Demontareazoneidesprijinpentrumini).


8. Scoatei ansamblul afiajului (consultai Scoaterea ansamblului afiajului).


9. Demontai capacul intermediar (consultai Demontarea capacului intermediar).


10. Deconectai cablul plcii conectorului VGA din conectorul de pe placa de sistem i scoatei-l din ghidajul de orientare.


11. Scoatei placa pentru conectorul VGA din lamela de pe baza computerului.


12. RidicaidepebazacomputeruluiplacapentruconectorulVGAmpreuncu cablul acesteia.


AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru
informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de
service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie.
ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa
metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai Demontarea bateriei)naintedeaefectualucrri
ninteriorulcomputerului.
Remontarea plcii conectorului VGA

1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.


2. PoziionaiplacapentruconectorulVGAmpreuncu cablul acesteia pe baza computerului i apsai pe placpncndestefixatcomplet.


3. Montai cablul plciiconectoruluiVGAnghidajeledeorientarei conectai cablul la conectorul de pe placa de sistem.


4. Remontai capacul intermediar (consultai Remontarea capacului intermediar).


5. Remontai ansamblul afiajului (consultai Remontarea ansamblului afiajului).


6. Remontaizonadesprijinpentrumini(consultai Remontareazoneidesprijinpentrumini).


7. Remontai tastatura (consultai Remontarea tastaturii).


8. Remontai unitatea optic(consultai Remontarea unitii optice).


9. Remontai modulele de memorie (consultai Remontarea modulului (modulelor) de memorie).


10. Remontai capacul bazei (consultai Remontarea capacului bazei).


11. Remontai bateria (consultai Remontarea bateriei).


napoilaCuprins
1 placpentru conectorul VGA 2 lamel
3 conector de pe placa de sistem
ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai-vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n
caz contrar, computerul se poate deteriora.

S-ar putea să vă placă și