Sunteți pe pagina 1din 1

lta ret Florin Ba u, Termodinamica tehnic a avansat a

Subiecte Examen
1. Aplicarea principiului al II-lea al Termodinamicii. Teorema Gouy-Stodola. Entropie si ireversibilitate. Generarea de entropie.
14 (pag. 269274) + curs

2. Bilant ul exergetic pentru un sistem deschis. Generarea de entropie si analiza exergetic a a ciclurilor termodinamice.
6 (pag. 8594) + 17.2.1, 17.2.2 (pag. 347356) + 17.4.3 (pag. 372373) + curs

3. Ciclul Carnot exoireversibil/endoreversibil.


curs

4. Optimizarea termodinamic a a unei ma sini frigorice exoireversibile/endoreversibile.


curs

5. Cicluri de turbine cu gaze. Termodinamica n timp nit a ciclului instalat iei de turbin a cu gaze (Brayton-Joule).
16.2 (pag. 302309) + curs

6. Metode de mbun at a tire a randamentului ciclurilor de putere. Cicluri gaze-abur, cicluri binare.
16.3.4 (pag. 318334) + curs

7. Ciclul Stirling si ciclul Ericsson. Cuplarea ntr-un sistem solar.


16.1.5 (pag. 299301) + curs

8. Instalat ii cu generatoare MHD. Centrale electrice solare si geotermale. Ciclul Kalina.


19.1 (pag. 390398) + 19.4, 19.5 (pag. 408413) + curs

9. Potent iale termodinamice.


4 (pag. 7180)

10. Termodinamica react iilor chimice. Entalpia de formare. Pile de combustie.


19.3 (pag. 404408) + curs

Bibliograe
lta ret ila C., Chiriac Fl., Termodinamic [1] Ba u Fl., Miha a Tehnic a, Editura AGIR, 2006.

Bibliograe suplimentar a
[1] Radcenco Vs., Termodinamica generalizat a, Editura Tehnic a, Bucure sti, 1994. [2] Bejan A., Termodinamica tehnic a avansat a, Editura Tehnic a, Bucure sti, 1996.