Sunteți pe pagina 1din 9

1

Ministerul Mediului
Ordi n nr. 1026 di n 27/07/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 12/08/2009
privind aprobarea condiiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului
privind impactul asupra mediului, bilanului de mediu, raportului de amplasament,
raportului de securitate i studiului de evaluare adecvat


n baza prevederilor art. 21 alin. (1) i (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
265/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 5 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Mediului,


ministrul mediului emite prezentul ordin.


Art. 1. - Raportul de mediu (denumit n continuare RM), raportul privind impactul
asupra mediului (denumit n continuare RIM), bilanul de mediu (denumit n continuare
BM), raportul de amplasament (denumit n continuare RA), raportul de securitate
(denumit n continuare RS) i studiul de evaluare adecvat (denumit n continuare EA),
denumite generic studii pentru protecia mediului, se elaboreaz de ctre persoane
fizice i juridice, denumite n continuare elaboratori, nscrise n Registrul naional al
elaboratorilor de studii pentru protecia mediului, denumit n continuare Registru.
Art. 2. - Coninutul-cadru al studiilor prevzute la art. 1 este cel stabilit prin legislaia
specific privind evaluarea de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, realizarea
bilanurilor de mediu, prevenirea i controlul integrat al polurii, controlul accidentelor n
care sunt implicate substane periculoase i evaluarea adecvat.
Art. 3. - (1) Registrul se realizeaz de ctre autoritatea public central pentru
protecia mediului.
(2) Persoanele fizice care solicit nscrierea n Registru trebuie s prezinte
urmtoarele documente/informaii:
a) formularul de solicitare, al crui model este prevzut n anexa nr. 1;
b) diploma de licen sau echivalent n domeniile protecia mediului, geologie,
geografie, biologie, chimie, inginerie chimic, pedologie, geodezie, hidrotehnic, petrol
i gaze, ingineria mediului, inginerie civil, silvicultur, ingineria materialelor, mine, fizic,
ingineria instalaiilor, inginerie energetic, inginerie mecanic, inginerie electric,
ecologie, tiine agricole, ingineria mediului sau alte specialiti care au legtur cu
acestea;
c) un curriculum vitae care cuprinde informaii privind pregtirea, experiena relevant
pentru tipurile de studii pentru protecia mediului solicitate, conform modelului prevzut
n anexa nr. 3;
d) dovada achitrii tarifului n cuantum de 1.500 lei.
(3) Persoanele juridice care solicit nscrierea n Registru trebuie s prezinte la
Ministerul Mediului urmtoarele documente:
a) formularul de solicitare, al crui model este prevzut n anexa nr. 2;
2
b) documentele prevzute la alin. (2) lit. b) i c) pentru fiecare membru din colectivul
de specialiti ai persoanei juridice solicitante;
c) dovada achitrii tarifului n cuantum de 3.000 lei.
Art. 4. - (1) Decizia privind includerea n Registru se ia de ctre Comisia de
nregistrare, denumit n continuare Comisie, format din 9 membri, numii prin ordin al
conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului dintre persoane
independente care nu sunt implicate n niciun fel n realizarea studiilor pentru protecia
mediului.
(2) Decizia prevzut la alin. (1) poate fi contestat n condiiile prevzute de Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 5. - (1) Comisia este format din:
a) secretarul de stat din cadrul autoritii publice centrale pentru protecia mediului
care coordoneaz Departamentul pentru protecia mediului - preedinte;
b) preedintele Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului - vicepreedinte;
c) directorul Direciei controlul polurii i evaluare impact din cadrul autoritii publice
centrale pentru protecia mediului - membru;
d) directorul Direciei protecia naturii din cadrul autoritii publice centrale pentru
protecia mediului - membru;
e) eful Serviciului evaluare impact din cadrul autoritii publice centrale pentru
protecia mediului - membru;
f) 3 reprezentani din cadrul Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului;
g) un reprezentant al autoritii publice centrale pentru administraie i interne -
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen - membru.
(2) Regulamentul de organizare i funcionare al Comisiei cuprinde modul de
funcionare al acesteia i este elaborat de ctre Secretariatul Comisiei.
(3) Regulamentul prevzut la alin. (4) se aprob la prima edin a Comisiei prin
decizie a preedintelui Comisiei.
(4) Secretariatul Comisiei este asigurat de ctre 5 funcionari publici ai autoritii
publice centrale pentru protecia mediului.
(5) Secretariatul Comisiei primete i verific documentele depuse/informaiile
furnizate de persoanele fizice i juridice pentru includerea n Registru i le nainteaz pe
cele complete Comisiei.
Art. 6. - Comisia are urmtoarele atribuii:
a) evalueaz cererile pentru includerea n Registru;
b) intervieveaz persoanele fizice i juridice solicitante/elaboratorii;
c) decide includerea n Registru a elaboratorilor lund n considerare calificrile
necesare i experiena relevant n elaborarea studiilor privind protecia mediului, pe
baza criteriilor prevzute n anexa nr. 5;
d) confirm nregistrarea n Registru prin emiterea unui certificat de nregistrare, al
crui model este prevzut n anexa nr. 4;
e) evalueaz cererile pentru rennoirea certificatelor de nregistrare;
f) decide retragerea certificatului de nregistrare n situaiile prevzute la art. 9 alin. (1).
Art. 7. - Certificatul de nregistrare trebuie s cuprind:
a) datele de identificare ale solicitantului;
b) data emiterii i perioada de valabilitate;
c) tipul studiilor pentru care s-a obinut certificatul.
Art. 8. - (1) Certificatul de nregistrare este valabil 5 ani de la data emiterii i poate fi
rennoit dac nu se modific condiiile de emitere. Solicitarea de rennoire trebuie fcut
cu cel puin 3 luni naintea expirrii certificatului de nregistrare.
(2) Tariful pentru rennoirea certificatelor de nregistrare este de 1.000 lei.
3
(3) Persoanele fizice care nu au mai desfurat activitatea de elaborare a studiilor
prevzute la art. 1 i ndeplinesc condiiile necesare prevzute la art. 3 alin. (2) lit. b) pot
obine un certificat de nregistrare temporar, pe o perioada de un an.
(4) Persoanele juridice care nu au mai desfurat activitatea de elaborare a studiilor
prevzute la art. 1 prin niciunul dintre membrii colectivului de specialiti i ndeplinesc
condiiile necesare prevzute la art. 3 alin. (2) lit. b) pot obine un certificat de
nregistrare temporar, pe o perioad de un an.
(5) n situaia n care n perioada prevzut la alin. (3) i (4) nu se realizeaz niciun
studiu, certificatul temporar poate fi rennoit, la cerere, pentru nc un an, cu plata unui
tarif de 500 lei.
(6) Tariful pentru emiterea certificatului prevzut la alin. (3) este de 500 lei i pentru
cel prevzut la alin. (4) este de 1.000 lei.
(7) La finalizarea perioadei prevzute la alin. (3) i (4), n vederea obinerii unui
certificat de nregistrare, titularul certificatului temporar depune un formular de solicitare
nsoit de un raport care s conin lista studiilor pentru protecia mediului elaborate i
prezentarea experienei relevante dobndite.
Art. 9. - (1) Certificatul de nregistrare poate fi retras dac deintorul acestuia:
a) a obinut certificatul de nregistrare pe baza unor informaii neconforme cu
realitatea i/sau pe baza unor documente care conin asemenea informaii;
b) a realizat cel puin 10 studii pentru protecia mediului care au fost respinse de ctre
autoritile competente pentru protecia mediului.
(2) Autoritile publice pentru protecia mediului au obligaia de a notifica Comisiei
orice respingere a studiilor pentru protecia mediului prevzute la art. 1.
Art. 10. - (1) Elaboratorii nscrii n Registru trebuie s ndeplineasc urmtoarele:
a) s nu furnizeze informaii neconforme cu realitatea att n procedura de nregistrare,
ct i n studiile elaborate;
b) s nu fi fost condamnai definitiv pentru svrirea cu intenie a unei infraciuni de
serviciu i/sau n legtur cu serviciul, respectiv a unei infraciuni de mediu;
c) s anune Comisia despre orice modificri ale datelor/informaiilor care au stat la
baza deciziei de nscriere n Registru.
(2) Persoanele fizice sau juridice rezidente ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene care intenioneaz s desfoare activitatea de elaborare a studiilor pentru
protecia mediului prevzute la art. 1 trebuie s fac dovada ndeplinirii urmtoarelor
condiii la depunerea studiilor la autoritile pentru protecia mediului:
a) sunt ceteni/au sediul ntr-un stat membru al Uniunii Europene;
b) au dreptul de a elabora studiile pentru protecia mediului n conformitate cu
reglementrile unui stat membru al Uniunii Europene i fac dovada acestui drept prin
prezentarea unui document emis n acest sens.
Art. 11. - Elaboratorii nscrii n Registru sunt responsabili de calitatea i obiectivitatea
informaiilor furnizate n studiile pentru protecia mediului realizate.
Art. 12. - (1) Registrul cuprinde informaii referitoare la elaboratorii nscrii, tipul
studiilor pentru protecia mediului prevzute la art. 1 pentru care au competena de
elaborare, valabilitatea certificatelor de nregistrare, precum i meniunile privind
respingerile studiilor pentru protecia mediului, notificate Comisiei de ctre autoritile
pentru protecia mediului.
(2) Registrul este de interes public i se public pe paginile de internet ale autoritii
publice centrale pentru protecia mediului i Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului.
Art. 13. - (1) Persoanele fizice i juridice care dein certificate emise conform Ordinului
ministrului agriculturii, pdurilor, apelor i mediului nr. 978/2003 privind Regulamentul
de atestare a persoanelor fizice i juridice care elaboreaz studii de evaluare a
4
impactului asupra mediului i bilanuri de mediu, cu modificrile i completrile
ulterioare, pot continua s elaboreze EIM i BM, n msura competenei lor, definite n
acel ordin, pn la expirarea valabilitii certificatului.
(2) Certificatele emise conform Ordinului ministrului agriculturii, pdurilor, apelor i
mediului nr. 978/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, nu se supun rennoirii.
Art. 14. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrant din prezentul ordin.
Art. 15. - La intrarea n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului
agriculturii, pdurilor, apelor i mediului nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare
a persoanelor fizice i juridice care elaboreaz studii de evaluare a impactului asupra
mediului i bilanuri de mediu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3
din 5 ianuarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 16. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.


Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi


Bucureti, 27 iulie 2009.
Nr. 1.026.


ANEXA Nr. 1


FORMULAR DE SOLICITARE
pentru nscrierea persoanelor fizice n Registrul naional
al elaboratorilor de studii pentru protecia mediului


Subsemnatul (a), .............................., cu domiciliul n ................................,
str. .................. nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judeul/sectorul ...............,
CNP ........................, avnd actul de identitate ......... seria ....... nr. ............, eliberat
de .................... la data de ........................,
solicit nscrierea n Registrul naional al elaboratorilor de studii pentru protecia
mediului ca elaborator
de: .....................................................................................................
(se bifeaz tipul de studiu)
RM [ ]
RIM [ ]
BM [ ]
RA [ ]
RS [ ]
EA [ ]
Anexez urmtoarele
documente: ........................................................................................
Data ..................
Numele, prenumele i semntura persoanei
fizice ......................................................................
5


ANEXA Nr. 2


FORMULAR DE SOLICITARE
pentru nscrierea persoanelor juridice n Registrul naional
al elaboratorilor de studii pentru protecia mediului


Subsemnatul (a), ................................................, CNP ............................., avnd
actul de identitate ................ seria ......... nr. ...................., eliberat
de ....................................... la data de ............................................, n calitate de
reprezentant legal al ......................, cu sediul n localitatea ...........................,
str. ................ nr. ........., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. .......,
judeul/sectorul ................................, nmatriculat la oficiul registrul comerului sub nr.
J ...../........./......., cod fiscal ...................., cod CAEN ............................., solicit nscrierea
n Registrul naional al elaboratorilor de studii pentru protecia mediului ca elaborator
de: ...........................................................
(se bifeaz tipul de studiu)
RM [ ]
RIM [ ]
BM [ ]
RA [ ]
RS [ ]
EA [ ]
Anexez urmtoarele documente: ...............................................................................
Data ..........................
Numele, prenumele i semntura reprezentantului persoanei
juridice .......................................... ....................................................................................
............................
L.S.


ANEXA Nr. 3


Model de curriculum vitae


CURRICULUM VITAE

Informaii personale
Nume/ Pr enume
Adres(e)
Tel ef on ( oane) Mobi l :
Fax( ur i )
E- mai l ( ur i )
Naionalitate(ti)
Data naterii
Experiena profesional
6
Perioada Menionai separat fiecare experien
profesional
relevant, ncepnd cu cea mai recent
di nt r e
acest ea.
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti
pr i nci pal e
Numele i adresa angajatorului
Tipul activitii sau sectorul de
act i vi t at e
Educaie i f or mar e
Perioada Menionai separat fiecare form de
nvmnt i
Calificarea/diploma obinut program de formare profesional absolvite,
ncepnd
Di sci pl i nel e pr i nci pal e cu cel mai r ecent .
studiate/competene profesionale
dobndi t e
Numele i tipul instituiei de
nvmnt/furnizorului de formare
Nivelul n clasificarea naional sau
internaional
Experiena relevant pent r u
tipurile de studii pentru protecia
medi ul ui sol i ci t at e
Competene i aptitudini tehnice Descriei aceste competene i indicai
cont ext ul n
car e au f ost dobndi t e.
I nf or maii suplimentare Includei aici orice alte informaii
ut i l e, car e nu
au fost menionate anterior, de exemplu:
per soane de
contact, referine etc.
Anexe Enumerai documentele anexate CV- ul ui .

ANEXA Nr. 4
STEM
7


MINISTERUL MEDIULUI


CERTIFICAT DE NREGISTRARE

n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr . 195/ 2005 privind protecia
mediului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr . 265/ 2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ale Ordinului ministrului mediului nr. 1.026/2009 privind aprobarea condiiilor de
elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanului de mediu,
raportului de amplasament, raportului de securitate i studiului de evaluare adecvat,
n ur ma anal i zei document el or i informaiilor depuse de: ..........................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
( Se va nscr i e numel e per soanei f i zi ce/ per soanei j ur i di ce sol i ci t ant e. )
cu domi ci l i ul n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sau
(Se vor nscrie datele de identificare i adresa complet ale persoanei fizice.)
cu sedi ul n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
( Se nscr i u coor donat el e per soanei j ur i di ce. )
codul fiscal nr. ........................., nregistrat n registrul comerului la nr. ...............
est e nscr is n Registrul naional al elaboratorilor de studii pentru protecia mediului la
poziia ................ pentru:
RM [ ]
RI M [ ]
BM [ ]
RA [ ]
RS [ ]
EA [ ]
Emi s l a dat a de . . . . . . . . . . . . . . . .
Valabil ..................... pn la dat a de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Preedintele Comisiei de nregistrare,
......................................................


ANEXA Nr. 5


CRITERII
care stau la baza evalurii de ctre Comisia de nregistrare
pentru nscrierea n Registrul naional al elaboratorilor de
studii pentru protecia mediului


I. Experiena relevant pentru elaborarea raportului de mediu (RM):
a) absolvent/absolveni de studii superioare universitare cu diplom de licen sau
echivalent n domeniile protecia mediului, geologie, geografie, ecologie, biologie,
chimie, inginerie chimic, pedologie, geodezie, hidrotehnic, petrol i gaze, ingineria
mediului, inginerie civil, silvicultur, ingineria materialelor, mine, fizic, ingineria
instalaiilor, inginerie energetic, inginerie mecanic, inginerie electric sau alte
specialiti care au legtur cu acestea;
b) experien n analizarea, elaborarea sau participarea n calitate de colaborator la
elaborarea unui numr de minimum 4 RM.
II. Experien relevant pentru elaborarea raportului privind impactul asupra mediului
(RIM):
8
a) absolvent/absolveni de studii superioare universitare cu diplom de licen sau
echivalent n domeniile protecia mediului, geologie, geografie, ecologie, biologie,
chimie, inginerie chimic, pedologie, geodezie, hidrotehnic, petrol i gaze, ingineria
mediului, inginerie civil, silvicultur, ingineria materialelor, mine, fizic, ingineria
instalaiilor, inginerie energetic, inginerie mecanic, inginerie electric sau alte
specialiti care au legtur cu acestea;
b) experien n analizarea, elaborarea sau participarea n calitate de colaborator la
elaborarea unui numr de 6 RIM.
III. Experien relevant pentru elaborarea bilanului de mediu (BM):
a) absolvent/absolveni de studii superioare universitare cu diplom de licen sau
echivalent n domeniile protecia mediului, geologie, geografie, ecologie, biologie,
chimie, inginerie chimic, pedologie, geodezie, hidrotehnic, petrol i gaze, ingineria
mediului, inginerie civil, silvicultur, ingineria materialelor, mine, fizic, ingineria
instalaiilor, inginerie energetic, inginerie mecanic, inginerie electric sau alte
specialiti care au legtur cu acestea;
b) experien n analizarea, elaborarea sau participarea n calitate de colaborator la
elaborarea unui numr de minimum 6 BM.
IV. Experien relevant pentru elaborarea raportului de amplasament (RA):
a) absolvent/absolveni de studii superioare universitare cu diplom de licen sau
echivalent n domeniile protecia mediului, geologie, geografie, ecologie, biologie,
chimie, inginerie chimic, pedologie, geodezie, hidrotehnic, petrol i gaze, ingineria
mediului, inginerie civil, silvicultur, ingineria materialelor, mine, fizic, ingineria
instalaiilor, inginerie energetic, inginerie mecanic, inginerie electric sau alte
specialiti care au legtur cu acestea;
b) experien n analizarea, elaborarea sau participarea n calitate de colaborator la
elaborarea rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului,
bilanurilor de mediu, rapoartelor de amplasament sau altor lucrri relevante n
domeniul proteciei mediului.
V. Experien relevant pentru elaborarea raportului de securitate (RS):
a) absolvent /absolveni ai instituiilor de nvmnt superior cu diplom de licen
sau echivalent n domeniile inginerie, chimie, mediu sau orice specialitate relevant
pentru domeniul controlului asupra pericolelor de accidente majore n care sunt
implicate substane periculoase;
b) au acumulat experien de cel puin 5 ani n unul sau mai multe dintre domeniile:
petrochimie/rafinarea petrolului, industria chimic, industria energetic, GPL producie,
mbuteliere, distribuie i depozitare; depozitare combustibili, producie, distribuie i
depozitare explozivi; producie i depozitare pesticide, biocide i fungicide; producerea
i depozitarea ngrmintelor chimice; producerea i prelucrarea metalelor; industria
mineralelor i a materialelor de construcii; industria alimentar; industria textil, a
pielriei, a lemnului i hrtiei; depozitare, tratament i eliminare deeuri; proiectare
tehnologic, studii de fezabilitate, siguran n exploatare, proiectarea i construcia
instalaiilor; managementul situaiilor de urgen determinate de accidente industriale;
managementul riscului, inspecia amplasamentelor industriale; elaborarea/verificarea
politicilor de prevenire a accidentelor majore/raportului de securitate/planului de urgen;
orice specialitate relevant pentru domeniul controlului asupra pericolelor de accidente
majore n care sunt implicate substane periculoase;
c) doctorat/masterat/cursuri postuniversitare n domeniul chimiei, fizicii, ingineriei,
proteciei mediului sau alte domenii relevante sau participare la cursuri de instruire
avnd tematici privind controlul asupra pericolelor de accidente majore n care sunt
implicate substane periculoase;
9
d) apartenena la organisme profesionale;
e) elaborarea i/sau implementarea sistemului de management al securitii;
f) dotarea cu softuri i baze de date specializate n domeniile analizei de risc i
evalurii efectelor accidentelor industriale n care sunt implicate substane periculoase;
g) elaborarea/evaluarea raportului de securitate/politicilor de prevenire a accidentelor
majore/planului de urgen.
VI. Experien relevant pentru elaborarea studiului de evaluare adecvat (EA):
a) absolvent/absolveni de studii superioare universitare cu diplom de licen sau
echivalent n domeniile: biologie, ecologie, silvicultur, geografie, tiine agricole,
ingineria mediului;
b) minimum un an experien n analizarea, elaborarea sau participarea n calitate de
colaborator la elaborarea studiilor de biodiversitate.