Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE ANGAJARE

Nr. .... Din data de ..........


Art. 1. PREVEDERI GENERALE
S.C. .................., cu sediul in str. .......... nr. ..., bl. ..., ap. ..., sector ..., localitatea...............,
si
.............................. Doiciliat!a" in str. ......................., nr. ..........., bl. .......... sc. .............,
ap. ........., et. ........., sector#$udet .......................... localitatea ..........................., inc%eie pre&entul
contract de an'a$are.
Art. 2. D(RATA CONTRACT(L(I
S.C. .............. an'a$ea&a pe ........................... incepand cu data de ......................, pe o
perioada nedeterinata.
Art. 3. )ARCINILE ANGAJAT(L(I
S.C. ........... este de acord sa an'a$e&e pe ...................... in *unctia de .......................................,
sarcinile de lucru ale an'a$atului +or *i cele stipulate e,pres in *isa postului, ce *ace parte
inte'ranta din pre&entul contract.
An'a$atul +a trebui, de aseenea, sa duca la indeplinire orice alte sarcini care, de obicei, re+in
*unctiei de ..............................., ca si alte acti+itati pe care le solicita ).C. ............... An'a$atul este
de acord sa duca la indeplinire sarcinile pe asura posibilitatilor si e,perientei sale. An'a$atul
este de acord, de aseenea, sa lucre&e nora intrea'a de tip deterinata prin pre&entul
contract de an'a$are.
Art. 4. PLATA ANGAJAT(L(I
S.C. ........................... ii +a plati an'a$atului o reuneratie de ............ lei lunar, din care salariul
de ba&a este de ................. lei.
Con*or art. -. alin. / retributia cu+enita pentru unca prestata nu poate *ace obiectul unor
retineri decat in ca&urile si conditiile pre+a&ute de le'e.
)alariul poate *i odi*icat in raport cu cresterea in*latiei, prin acordul abelor parti contractante
!).C. .............. si an'a$at".
Art. 5. RA01(R)AREA C2ELT(IELILOR
S.C. .............. este de acord sa raburse&e an'a$atului, c%eltuielile pe care le *ace din partea
).C. .............. si pentru ).C. .............. si cu care ).C. .............. este de acord in prealabil. Pentru
a i se deconta c%eltuielile, an'a$atul trebuie sa pre&inte *irei o lista aanuntita a c%eltuielilor
insotita de c%itantele corespun&atoare.
Art. 6. CONCEDI(L DE ODI2NA
An'a$atul are dreptul la ini 3- &ile lucratoare, concediu de odi%na pe an con*or art. 3 din
Le'ea nr. 4#3556. An'a$atul isi +a lua concediul in perioada de tip stabilita de ).C. .............. si
an'a$at de coun acord.
Art. 7. CONCEDI(L 0EDICAL.
An'a$atul are dreptul la a,iu ............ &ile de concediu de boala sau incapacitate de unca
platit pe an. ).C. .............. poate solicita an'a$atului o e,plicatie scrisa a oti+elor absentei sale,
inclusi+ o nota de la edic care sa ateste oti+ul edical al incapacitatii de unca a an'a$atului.
Art. 8. CONCEDII 7ARA PLATA
An'a$atul are dreptul la concedii *ara plata a caror durata insuata nu poate depasi 58 de &ile
anual, ce se pot acorda pentru re&ol+area situatiilor personale pre+a&ute in art. 69, alin. 6 din
2.G. nr. 698#3556.
Pe durata concediilor *ara plata, persoana in cau&a isi pastrea&a calitatea de salariat si nu ii
este a*ectata +ec%iea in unca !art. 69 din aceeasi %otarare a Gu+ernului".
Art. 9. INCETAREA CONTRACT(L(I DE ANGAJARE
S.C. .............. poate pune capat acestui contract de an'a$are iediat ce an'a$atul a incalcat
pre+ederile contractului de an'a$are sau orice alte restrictii le'ale in tipul indeplinirii sarcinilor de
ser+iciu, inclusi+ !insa nu nuai" in ca& de necinste, incopetenta condanare pentru
in*ractiune.
An'a$atul +a *i platit pentru perioada de lucru e*ectuata pana la data incetarii contractului.
S.C. .............. poate pune capat in scris acestui contract de an'a$are printr:o instiintare
inaintata cu 39 &ile in prealabil, daca an'a$atul de+ine inapt *i&ic sau ental dupa cu atesta
certi*icatul unui edic ales de ).C. ...............
Con*or art. 3/3 din Codul uncii, unitatea are obli'atia sa acorde un prea+i& de 39 &ile
lucratoare, in ca&ul des*acerii contractului de unca din initiati+a sa pentru oti+ele pre+a&ute de
art. 3/8, alin. 3, lit. a:* din Codul uncii.
An'a$atului i se +a plati salariul pentru tipul de lucru e*ectuat.
Potri+it art. 365 din Codul uncii, contractul indi+idual de unca poate inceta si prin acordul
partilor, care consit sa nu continue raporturile lor de unca stabilite anterior.
Con*or art. 3/9 din Codul uncii, salariatul trebuie sa:l in*ore&e pe patron despre intentia sa
de a inceta raporturile de unca cu ).C. ............, cu 39 &ile lucratoare inainte, iar daca detine o
*unctie de conducere, prea+i&ul este de /8 de &ile. Nerespectarea acestor terene si parasirea
ser+iciului constituie abatere disciplinara si poate *i sanctionata disciplinar prin des*acerea
contractului de unca.
La initiati+a salariatului, contractul de unca incetea&a in oentul iplinirii terenelor de 39
sau, dupa ca& /8 de &ile, ne*iind necesara in acest scop, nici o aprobare a an'a$atorului.
Con*or art. 3;4 din Codul uncii, contractul persoanei an'a$ate nu poate *i des*acut din
initiati+a ).C.. .............., in tipul incapacitatii teporare de unca, in ca& de 'ra+iditate, in
tipul concediului de aternitate, in perioada de alaptare si in perioada in care in'ri$este copilul
bolna+, in a*ara de ca&urile pre+a&ute la art. 3/8 alin. 3 lit. c, d, ', $, <, si l din Codul uncii.
0oartea an'a$atului deterina incetarea iediata a contractului de an'a$are. Potri+it le'ii,
ostenitorului an'a$atului i se +a plati salariul acestuia pentru perioada de lucru e*ectuata.
Art. 10. CLA(=ELE )PECIALE ALE CONTRACT(L(I DE ANGAJARE
An'a$atului ).C. .............. ii sunt inter&ise>
1. de&+aluirea de catre an'a$atul ).C. .............. a unor date secrete pri+ind acti+itatea *irei
catre o terta persoana *i&ica sau $uridica.
2. counicarea sau raspandirea in public de catre salariatul ).C. ........... de a*iratii asupra
societatii sau acti+itatii acesteia, enite sa induca in eroare si sa:i cree&e o situatie de*a+orabila
in a+anta$ul unei persoane *i&ice sau $uridice.
7aptele pre+a&ute la punctele 3, 6 si / constituie contra+entii con*or art. ; din Le'ea nr.
33#3553, daca nu sunt sa+arsite in alt*el de conditii incat sa *ie considerate, potri+it le'ii penale,
in*ractiuni.
3. re&ultatele acti+itatii e*ectuate in cadrul ).C. .............. sunt proprietatea e,clusi+a a *irei si
nu pot *i di+ul'ate pe nici o cale catre o terta persoana *ara acordul *irei.
4. orice acti+itate de colaborare a an'a$atului cu o terta persoana !nuai o acti+itate ce este
siilara acti+itatilor des*asurate la ).C. ..............", se poate *ace doar cu acordul ).C. ...............
5. an'a$atul +a raspunde pentru calitatea uncii prestate in liitele +ino+atiei sale, si se +a
inscrie in terenele reale de e,ecutie pre+a&ute pentru lucrarea in curs.
6. an'a$atul are obli'atia sa se incadre&e in pro'raul de lucru stabilit, *iind sanctionat pentru
incalcarea acestuia cu +ino+atie.
Aceste *apte +or *i sanctionate con*or le'ilor in +i'oare.
Dupa cu atesta senaturile de ai $os, ).C. .............. si an'a$atul au senat acest contract
de an'a$are la data de 355...
S.C. ...............................
Prin ...............................
In calitate de .....................
ANGAJAT
..................