Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureti
1.2. acultatea !rept
1.". !epartamentul !rept penal
1.#. !omeniul de studii !rept
1.$. %iclul de studii &icen
1.'. (ro)ramul de studii*%ali+carea !rept
2. Date despre disciplin
2.1. !enumirea disciplinei Drept procesual penal. Partea general
II
2.2. Titularul activitilor de curs con,. univ. dr. -ircea I. !amasc.in
2.". Titularul activitilor de seminar drd. /adu 0lvoiu1 drd. !aniel 2nior
2.#. 3nul de studii III
2.$. 0emestrul II
2.'. Tipul de evaluare 45amen
2.6. /e)imul disciplinei 27li)atorie
. !impul total estimat "ore pe semestru#
.1. Numr de ore pe
sptmn
$ din care8 .2. curs 2 .. seminar*la7orator 2
.$. Total ore din
planul de nvmnt
%& din care8 .%. curs 2' .&. seminar*la7orator 2'
.(. Total ore studiu individual 2'
0tudiul dup manual9 suport de curs9 7i7lio)ra+e i notie 1#
!ocumentare suplimentar n 7i7liotec9 pe plat,ormele electronice de specialitate i
pe teren
6
(re)tire seminarii*la7oratoare9 teme9 re,erate9 porto,olii i eseuri 6
.'. Tutoriat :
.). 45aminri 1
.1*. 3lte activiti .................................................. :
.11. Total ore pe semestru ;".#. < ".6. < ".=. < ".>. < ".1?.@ '%
.12. Numrul de credite &
$. Precondi+ii "acolo unde este ca,ul#
#.1. de curriculum
#.2. de competene
%. Condi+ii "acolo unde este ca,ul#

ia disciplinei este ela7orat con,orm 3ne5ei " din 2rdinul nr. $6?"*1=.1?.2?11 privind implementarea
%adrului naional al cali+crilor din nvmntul superior.
$.1. de des,urare a cursului
$.2. de des,urare a
seminarului*la7oratorului
&. Competen+e speci-ce acumulate
%ompetene pro,esionale : utiliAarea adecvat a conceptelor9 teoriilor9
paradi)melor i metodolo)iilor din domeniul Buridic
procesual penal1
: aplicarea te.nicilor i instrumentelor speci+ce
domeniului Buridic procesual penal1
: aplicarea le)islaiei romneti9 a le)islaiei
europene i a celorlalte instrumente Buridice
internationale1
: interpretarea9 corelarea i compararea instituiilor
Buridice din dreptul naional9 dreptul european i
dreptul altor state1
: aplicarea cunotinelor necesare n cule)erea
datelor i in,ormaiilor re,eritoare la o pro7lem de
drept concret1
: utiliAarea le)islaiei n vi)oare n analiAa situaiilor
Buridice9 n ncadrarea lor corect din punct de
vedere Buridic i n soluionarea lor.
%ompetene transversale : realiAarea sarcinilor pro,esionale n mod e+cient i
responsa7il9 cu respectarea re)ulilor deontolo)ice
speci+ce domeniului1
: aplicarea te.nicilor de munc e+cient n ec.ip ;cu
elemente de interdisciplinaritate@9 cu respectarea
palierelor ierar.ice1
: utiliAarea e+cient a resurselor de comunicare i a
surselor de in,ormare i de ,ormare pro,esional
asistat9 att n lim7a romn9 ct i ntr:o lim7
strin de circulaie internaional.
(. ./iecti0ele disciplinei "reie1ind din grila competen+elor speci-ce acumulate#
6.1 27iectivul )eneral al disciplinei - de+nirea principalelor instituii procesual penale1
- ,ormarea lim7aBului Buridic procesual penal1
- nsuirea sistemului Bustiiei penale n /omnia1
re,eriri le)islative9 teoretice i Burisprudeniale1
- nele)erea i nsuirea cone5iunilor dintre dreptul
penal i dreptul procesual penal.
6.2 27iectivele speci+ce - nsuirea i nele)erea normelor !reptului
procesual penal. (artea )eneral1
- relie,area rolului cunoaterii le)islaiei procesual
penale n domeniul dreptului1
- identi+carea conceptelor9 teoriilor i instituiilor
speci+ce dreptului procesual penal9 nele)erea i
asimilarea acestora1
- realiAarea cone5iunii ntre teorie i practica de
specialitate ;cu re,erire n mod special la
Burisprudena o7li)atorie a Cnaltei %uri de %asaie i
Dustiie9 Burisprudena %urii %onstituionale dar i a
%urii 4uropene a !repturilor 2mului@.
2
'. Con+inuturi curs2seminar2la/orator
'.1. Curs Con+inuturi 3etod
e5punere*
pro7lematiAare*
e5punere
asistat de
calculator
1. %ompetena n materie
penal
1.1. Noiunea i ,ormele competenei
1.2. %ompetena ,uncional9 material i
personal a instanelor Budectoreti
45punere
2. %ompetena n materie
penal
2.1. (roro)area de competen
2.2. Incompati7ilitatea9 a7inerea i recuAarea
45punere
". %ompetena n materie
penal
".1. !eclinarea de competen9 conEictele de
competen i e5cepiile de necompeten
".2. 0trmutarea cauAelor penal
45punere
#. (ro7ele n procesul penal #.1. Noiunea9 importana i clasi+carea pro7elor n
procesul penal
#.2. 27iectul pro7aiunii
45punere
$. -iBloacele de pro7 n
procesul penal
$.1. Noiunea i importana miBloacelor de pro7 n
procesul penal
$.2. !eclaraiile prilor
45punere
'. -iBloacele de pro7 n
procesul penal
'.1. !eclaraiile martorilor
'.2. Cnscrisurile i miBloacele materiale de pro7
'.". Interceptrile i nre)istrrile audio sau video
45punere
6. -iBloacele de pro7 n
procesul penal
6.1. (rocedee de descoperire i ridicare a
miBloacelor materiale de pro7 i a nscrisurilor
6.2. %onstatrile te.nico:tiini+ce i medico:
le)ale1 e5pertiAele
6.". 3lte instituii le)ate de administrarea pro7elor
n procesul penal
45punere
=. -surile procesuale =.1. Noiunea i importana msurilor
procesuale
=.2. %lasi+carea msurilor procesuale
=." &uarea9 revocarea9 nlocuirea i ncetarea de
drept a msurilor preventive
45punere
>. -surile procesuale >.1. /einerea
>.2. 27li)area de a nu prsi localitatea
>.". 27li)area de a nu prsi ara
>.#. 3restarea preventiv
45punere
1?. -surile procesuale 1?.1. 3restarea preventiv a minorului
1?.2. -surile de ocrotire
1?.". -surile de si)uran cu caracter medical
45punere
11. -surile procesuale 11.1. -surile asi)urtorii
11.2. /estituirea lucrurilor9 resta7ilirea situaiei
anterioare
45punere
12. 3ctele procesuale i
procedurale comune
12.1. Noiunea de act procesual
12.2. Noiunea de act procedural
12.". %itaia
12.#. -andatul de aducere
45punere
"
1". 3ctele procesuale i
procedurale comune
1".1. Termenele n procesul penal
1".2. 0anciunile procedurale penale
45punere
1#. 3ctele procesuale i
procedurale comune
1#.1. %.eltuielile Budiciare
1#.2. 3menda Budiciar
45punere
4i/liogra-e curs
1. Ion Nea)u9 Drept procesual penal. Partea general. Tratat, ediia a III-a, 4ditura
Universul Duridic9 Bucureti9 2?1"
2. -ircea !amasc.in9 Drept procesual penal. Partea general, 4ditura Universul
Duridic9 Bucureti9 2?1"
". Fri)ore T.eodoru, Tratat de procedur penal, ediia a III-a9 4ditura Gaman)iu9
Bucureti9 2?1"
#. F.eor).i -ateu, Tratat de procedur penal. Partea general, vol. II, 4ditura %.G.
BecH9 Bucureti9 2?12
$. Nicolae Iolonciu, Tratat de procedur penal. Partea general, 4ditura (aideia9
Bucureti9 1>>>
'.2. Seminar2
la/orator
Con+inuturi 3etod
0tudiu de caA*
conversaie
euristic* Boc de rol
Seminar 1 Noiunea i ,ormele competenei1 %ompetena ,uncional9
material i personal a instanelor Budectoreti
%onversaJia
euristic
Seminar 2 (roro)area de competen1 (roro)area de competen %onversaJia
euristic.
0tudiu de caA
Seminar !eclinarea de competen9 conEictele de competen i
e5cepiile de necompeten. 0trmutarea
%onversaJia
euristic
0tudiu de caA
Seminar $ Noiunea9 importana i clasi+carea pro7elor n procesul penal1
27iectul pro7aiunii. 0arcina pro7aiunii. 3precierea pro7elor
%onversaJia
euristic
Seminar % Noiunea i importana miBloacelor de pro7 n procesul penal.
!eclaraiile prilor
%onversaJia
euristic
Seminar & !eclaraiile martorilor. Cnscrisurile i miBloacele materiale de
pro7. Interceptrile i nre)istrrile audio sau video
%onversaJia
euristic
Seminar ( (rocedee de descoperire i ridicare a miBloacelor materiale de
pro7 i a nscrisurilor. %onstatrile te.nico:tiini+ce i medico:
le)ale1 e5pertiAele. 3lte instituii le)ate de administrarea
pro7elor n procesul penal.
%onversaJia
euristic
Seminar ' Noiunea i importana msurilor procesuale. %lasi+carea
msurilor procesuale. &uarea9 revocarea9 nlocuirea i ncetarea
de drept a msurilor preventive.
%onversaJia
euristic
Seminar ) /einerea. 27li)area de a nu prsi localitatea1 27li)area de a
nu prsi ara. 3restarea preventiv.
%onversaJia
euristic
Seminar 1* 3restarea preventiv a minorului. -surile de ocrotire. -surile
de si)uran cu caracter procesual.
%onversaJia
euristic
Seminar 11 -surile asi)urtorii. /estituirea lucrurilor9 resta7ilirea situaiei
anterioare.
%onversaJia
euristic
Seminar 12 Noiunea de act procesual. Noiunea de act procedural. %itaia. %onversaJia
#
-andatul de aducere. euristic
Seminar 1 Termenele n procesul penal. 0anciunile procedurale penale. %onversaJia
euristic
Seminar 1$ %.eltuielile Budiciare. 3menda Budiciar. %onversaJia
euristic
4i/liogra-e seminar
1. Ion Nea)u9 Drept procesual penal. Partea general. Tratat, ediia a III-a, 4ditura
Universul Duridic9 Bucureti9 2?1"
2. -ircea !amasc.in9 Drept procesual penal, 4ditura Universul Duridic9 Bucureti9 2?1"
". Ion Nea)u9 -ircea !amasc.in9 Bo)dan -icu9 %onstantin Nedelcu9 Drept procesual
penal. Map de seminarii, 4ditura Universul Duridic9 Bucureti9 2?11
#. Ion Nea)u9 -ircea !amasc.in9 Codul de procedur penal, adnotat, ediia a II-a,
4ditura Universul Duridic9 Bucureti9 2?11
). Coro/orarea con+inuturilor disciplinei cu a1teptrile repre,entan+ilor
comunit+ii epistemice5 asocia+iilor pro6esionale 1i anga7atori repre,entati0i din
domeniul a6erent programului
%oninutul disciplinei Drept procesual penal are n vedere cadrul le)al procesual penal instituit
n materie. 0e asi)ur9 n acest ,el9 accesul la ocupaii speci+ce domeniului Buridic9 con,orm
%2/8 e5pert prevenire i com7atere a corupiei : 2#1>#21 avocat : 2#21?11 Burisconsult :
2#21?21 procuror : 2#22?11 Budector i asimilai : 2#22?21 ma)istrat asistent : 2#22?"1
Budector inspector : 2#22?#1 ma)istrat consultant : 2#22?$1 consilier de pro7aiune : 2#22?'1
inspector pro7aiune : 2#22?61 e5pert Burist : 2#2>?#1 consilier de Bustiie : 2#2>?$9 etc.
1*. E0aluare
(entru intrarea n e5amen este necesar ndeplinirea condiiei de preAen la cel puin $?K din
activitile didactice ;curs si seminar@.
Criteriile de e0aluare a acti0it+ii de curs8
: participarea la activitatea didactic1
: participarea la activitile cercului de !rept procesual penal9 la %2N0T3NT:%on,erina
studeneasc anual LNicolae Titulescu ori la alte mani,estri studeneti1
: participarea la activitile 30UNT ;3sociaia studenilor din Universitatea LNicolae Titulescu@.
Criteriile de e0aluare a acti0it+ii de seminar2la/orator8
: participarea la activitatea didactic1
: utiliAarea adecvat a lim7aBului Buridic procesual penal n cadrul deA7aterilor1
: utiliAarea adecvat a cunotinelor teoretice i le)islative1
: reAolvarea unor pro7leme Buridice concrete cu aButorul cunotinelor do7ndite.
&a sta7ilirea notei +nale se iau n considerare8
: rspunsurile la e5amen*veri+care ;evaluarea +nal@ M 6?K
: testarea continu pe parcursul semestrului M "?K
3odalitatea practic de e0aluare -nal8 e5amen scris9 tip )ril9 cu "? de ntre7ri1 pentru
promovarea e5amenului sunt necesare cel puin 1" rspunsuri corecte1 pentru o7inerea notei
1? sunt necesare cel puin 2> de rspunsuri corecte.
!ata completrii
1?.?'.2?1"
0emntura
titularului de curs
NNNNNNNNNNNN
0emntura
titularului de seminar
NNNNNNNNNNN.
$
NNNNNNNNNNN.
!ata aviArii n !epartament
2?.?'.2?1"
0emntura
!irectorului !epartamentului
NNNNNNNNNNNN
'