Sunteți pe pagina 1din 2

I.1. Capacitatea profesorului de a fundamenta i a aprecia proiectul leciei i realizarea lui.

II.2. Actualizarea (evaluarea) cunotinelor;


- Funciile intero!rii" controlul" instruirea" dezvoltarea" etc.;
- #ipurile intero!rii$ frontal" individual" com%inat" difereniat" etc.;
- &odalit!ile intero!rii$ orale" scrise" rafic!" automatizat!" etc.;
- Activizarea elevilor 'n procesul intero!rii$ s'nt ana(ai toi elevii sau parial;
- )re!tirea elevilor pentru 'nsuirea temei noi.
*. Comunicarea cunotinelor noi (predarea+'nsuirea temei noi)$
- corespunde coninutul leciei cu cerinele proramei (o%iective" coninut);
- predarea temei noi interal de c!tre profesor" cu a(utorul elevilor sau doar prin efortul propriu al
elevilor;
- e,punerea temei (corectitudinea tiinific!" loica e,punerii" evidenierea esenialului" depistarea
le!turilor cauz!-efect;
- motivarea necesit!ii 'nsuirii;
- folosirea e,perienei" cunotinelor elevilor;
- munca cu manualul$ opere literare" dicionare" 'ndreptare" etc.;
- utilizarea diferitor e,emple" modele sim%olice" rafice" artistice" etc.;
- activizarea -ndirii" situaii de pro%lem!" corelaii indisciplinare;
- formarea i dezvoltarea creativit!ii la elevi;
- munca independent! i difereniat!;
- radul form!rii noilor noiuni" idei" a%ilit!i" etc.;
.. Consolidarea cunotinelor$
- &odalit!ile consolid!rii materiei$ oral" scris" rafic" etc.;
- Continuitatea loic! dup! model" semiindependent" independent" creator" etc.;
- /arietatea formelor muncii independente 'n colectiv" pe rupe" individual" difereniat" etc.;
- &o%ilizarea elevilor la activitatea practic! total!" parial!" etc.;
- Controlul reciproc" autocontrolul" aprecierea i autoaprecierea elevilor;
- Interarea cunotinelor 'nsuite 'n conte,tul eneral de cunotine" etc.;
0. #otalurile leciei$
- a f!cut-o profesorul de unul sinur" cu a(utorul elevilor" sau doar de c!tre elevi;
- nu s-a f!cut deloc;
- evidenierea principalului la lecie;
- demonstrarea nivelului de 'nsuire a materiei noi;
- scoaterea 'n eviden! a reelilor tipico i su%linierea c!ilor lor de corectare" etc.;
1. #ema pentru acas!$
- 2tilizarea$ complicat" accesi%il" tacil;
- /olumul$ mare" normal" mic;
- Caracterul$ de antrenament" creator;
- 3iferenierea pentru copiii dotai" sla%i la 'nv!!tur!" comun pentru toi;
- )re!tirea elevilor pentru temele de acas!" etc.;
III. 4. Aprecierea eneral! a eficienei leciei$
a) realizarea o%iectivului instructiv$
- calitatea" profunzimea cunotinelor acumulate la lecie;
- actualitatea i necesitatea lor;
- evocarea interesului fa! de cunoatere;
- aportul la dezvoltarea intelectual! a elevilor" la formarea capacit!ii lor creatoare$
- analiza i aprecierea r!spunsurilor elevilor" rezultatelor lucr!rilor independente" creatoare" etc.;
%) realizarea o%iectivului educativ$
- educaia 'n spiritul 'naltelor valori eneral umane (intransienei" activismului" draostei fa! de
omenire i de responsa%ilit!ii fa! de sine i de alii tolerani" etc.);
- dezvoltarea sensi%ilit!ii i receptivit!ii fa! de frumos" fa! de nou" fa! de normele ecoloice"
economice" leislative" etc.;
- cultura muncii intelectuale i fizice;
- climatul moral i psi5oloic;
- relaiile profesor 6 elev;
c) realizarea ... dezvoltativ$
- dezvoltarea -ndirii a%stracte" loice" imainative" vizual 6 demonstrative" etc.;
- a imainaiei reproductive" creatoare" etc.;
- a spiritului critic" profunzimea i fle,i%ilitatea -ndirii" etc.;
- capacitatea de a compara" a !si asem!n!ri i deose%iri" a sistematiza" a analiza" a a%stractiza" a
eneraliza;
I/. 7. #otalurile enerale ale leciei$
- corespunderea structurii leciei cu tipul i o%iectivele;
- respectarea principiilor didactice;
- selectarea metodelor de instruire;
- 'nc!rc!tura informaional!;
- folosirea raional! a timpului la lecie;
- oranizarea activit!ii elevului pe parcursul 'ntreii lecii;
- tonul i tempoul leciei" etc.;
/. 8. Concluzii i recomand!ri$
- o%servaii i propuneri;
- recomand!ri pentru profesor$ ce s! citeasc!" s! studieze" s! 'nsueasc!;
- recomand!ri pentru reuniunile metodice c... metodic s! acorde;
- a cui e,perien! s! fie prelunit! pentru studiere i acumulare" etc.;