Sunteți pe pagina 1din 6

Aplicatii plan

1. Se dau punctele A(120,33,47); B(93,14,47); C(141,73,24). S se


reprezinte n epur!
a. ur"ele planului #$% care c&n'ine &riz&ntala (() )i dreapta (*)
deter"inate de punctele A )i B respecti+ A )i C;
,. pr&iec'iile punctului -(110,42,z) ast.el ca punctul s apar'in
planului.
2. Se dau punctele A(90,34,30); B(/0,10,09); C(100,1/,3/). S se
reprezinte n epur!
a. ur"ele planului #$% care c&n'ine dreptele (*
1
) )i (*
2
) deter"inate de
punctele A )i B respecti+ A )i C;
,. prin B & &riz&ntal a planului #$%;
c. prin C & .r&ntal a planului #$%.
3. Se dau punctele A(107,42,12); B(21,42,/9); C(/2,70,11). S se
reprezinte n epur !
a. ur"ele planului #$% care c&n'ine .r&ntala (2) deter"inat de punctele
A )i B )i dreapta (*) care trece prin punctul C )i este perpendicular pe
.r&ntala (2);
,. pr&iec'iile punctului -(40,20,z) ast.el ca dreapta (*
1
), deter"inat
de punctele C )i -, s apar'in planului#$%.
4. Se dau punctele A(142,10,70); B(91,04,13); C(111,10,03). S se
reprezinte!
a. ur"ele planului #$% care c&n'ine dreapta (*
1
) deter"inat de
punctele A )i B )i dreapta (*
2
) paralel cu (*
1
) prin punctul C;
,. un punct - al planului de c&t e3al cu deprtarea "
z
4 "
5
4 20.
0. Se dau dreptele (*) )i (*
1
) de.inite de punctele A(20,30,20) )i
B(40,20,00), respecti+ B )i C(70,00,10) )i pr&iec'ia &riz&ntal a punctului
-(/0,10,z
-
). S se deter"ine pr&iec'ia +ertical a punctului - ast.el nc6t
acesta s apar'in planului .&r"at de cele d&u drepte.
/. S se deter"ine ur"ele planului de capt ce c&n'ine punctele
A(10,10,20) )i B(30,30,10).
7. S se deter"ine ur"ele planului +ertical ce c&n'ine punctele
A(10,10,20) )i B(30,30,10).
1. Se d planul +ertical #$% prin $
7
(00,0,0) )i un38iul .&r"at cu planul
de pr&iec'ie #9% de 30: )i punctele A(10,5
A
,0), B(40,5
B
,10), C(20,5
C
,40). S
se reprezinte pr&iec'iile triun38iului ABC inclus n planul #$%. S se
deter"ine dreapta de intersec'ie a planului #$% cu planul de .r&nt #2% cu
deprtarea 5
2
411"".
9. Se d planul de capt #$% prin $
7
(10,0,0) )i un38iul .&r"at cu planul
#;% de /0: )i punctele A(20,10,z
A
), B(00,10,z
B
), C(20,40,z
C
). S se
reprezinte pr&iec'iile triun38iului ABC apar'in6nd planului #$%. S se
deter"ine dreapta de intersec'ie a planului #$% cu planul de ni+el #<% de
c&t z
<
4 /0"".
10. Se d planul de ni+el #<% de c&t z
<
4 30"" )i punctele!
A(30,10,z
A
), B(00,20,z
B
), C(20,40,z
C
). S se reprezinte pr&iec'iile
triun38iului ABC apar'in6nd planului #<%.
11. Se d planul de .r&nt #2% de deprtare 5
2
4 40"" )i punctele!
A(20,5
A
,10), B(40,5
B
,0), C(10,5
C
, 30). S se reprezinte pr&iec'iile
triun38iului ABC apar'in6nd planului #2%.
12. S se c&nstruiasc ur"ele planului #$% de.init de punctul A(20,40,9)
)i de .r&ntala (2) ce trece prin punctul B(0,10,00) )i ;(/0,5,0);
= s se c&nstruiasc ur"ele planului #>% de.init de punctele >
7
(2,0,0),
9(30,0,4/) )i <(/0,04,0);
= s se deter"ine dreapta de intersec'ie a planel&r #$% )i #>%.
13. S se deter"ine dreptele de intersec'ie dintre planele #$% )i #>% )i
planele #$% )i #?%. $lanul #$% este de.init de punctele $
7
(170,0,0),
A(140,0,47), B(120,30,11). $lanul#>% este paralel cu ((7) )i c&n'ine
dreapta (BC) unde C(90,0,00). $lanul #?% este un plan de ni+el de c&t
/0"". S se deter"ine punctul @ de intersec'ie dintre planul #>% )i dreapta
(*
1
) de intersec'ie a planel&r #$% )i #?%.
14. S se c&nstruiasc ur"ele planului #$% de.init de punctul C(20,0,40)
)i de .r&ntala ce trece prin punctele A(/0,20,0))i B(0,5,41) )i planul #>% dat
prin linia de cea "ai "are pant .a' de #;%, (<9) unde <(31,11,0) )i
9(00,0,40). S se deter"ine dreapta de intersec'ie dintre cele d&u plane.
10. Se dau punctele A(110,20,30) )i B(90,/0,0). Se cer!
a. ur"ele planului #$% pentru care dreapta (*) de.init de punctele A )i
B este dreapta de cea "ai "are pant .a' de planul #9%;
,. punctul de intersec'ie dintre perpendiculara dus din punctul
S(100,30,40) pe planul #$% )i planul #$%;
c. prin punctul C(40,30,10) s se duc un plan #?%C C#$%.
1/. Se dau punctele A(100,27,20), B(/0,7,z) )i C(11,30,0). S se
deter"ine!
a. ur"ele planului #$% de.init de punctul C )i &riz&ntala ce trece prin
punctele A )i B;
,. ur"ele planului #>% care .ac un38iuri de 40: cu a7a ((7) )i trec prin
punctul >
7
(100,0,0);
c. dreapta de intersec'ie a planel&r #$% )i #>%;
d. pr&iec'ia punctului - pe planul #$%, punctul -(70,20,z) apar'in6nd
planului #>%;
e. dreapta de intersec'ie dintre planul #>% )i planul de ni+el #<% de c&t
20"" ;
.. pr&iec'iile punctului D(130,5,=10) )tiind c acesta apar'ine planului
#>%.
17. Se dau punctele A(/0,0,20), B(10,00,0), -(90,30,10), <(100,30,0)
)i D(100,0,20). Se cere !
a. s se c&nstruiasc ur"ele planului #$% a+6nd ca dreapt de cea "ai
"are pant .a' de #9%, dreapta (*) de.init de punctele A )i B;
,. ur"ele planului #>% care trece prin punctele -, <, )i D;
c. dreapta (*1), de intersec'ie a planel&r #$% )i #>%;
d. punctul @, de intersec'ie dintre dreapta (*) )i planul #>%.
11. Se d dreapta (*) de.init de punctele A(140,=20,/0) )i
B(100,30,10). Se cere !
a. s se duc & dreapt .r&ntal (2) care trece prin punctul -(110,5,z)
apar'in6nd dreptei (*), perpendicular pe (*);
,. s se deter"ine ur"ele planului #$% de.init de dreptele (*) )i (2);
c. s se deter"ine dreapta de intersec'ie dintre planul #$% )i planul #>%
ale crui ur"e .ac un38iuri de 40: cu a7a ((7) )i trec prin punctul
>
7
(40,0,0);
d. s se deter"ine dreapta de intersec'ie dintre planul #$% )i planul de
ni+el #<% de c&t 10"";
e. s se deter"ine pr&iec'iile punctului D(70,=10,z), )tiind c el
apar'ine planului #>%.
19. Se dau punctele A(90,30,20), B(110,/0,=10), S(120,00,/0) )i
-(30,20,10). Se cere !
a. s se deter"ine ur"ele planului #$% pentru care dreapta (*) de.init
de punctele A )i B este dreapt de cea "ai "are pant .a' de planul #;%;
,. s se deter"ine pr&iec'ia punctului S pe planul #$% (pici&rul
perpendicularei duse din S pe planul #$%);
c. prin punctul - s se duc un plan #>% CC #$%.
20. Se d planul #$% prin punctele A(/0,20,30), B(10,40,30), C(20,0,0)
)i planul de .r&nt #2% de deprtare 5
2
420"". S se deter"ine dreapta de
intersec'ie a cel&r d&u plane.
21. Se d planul #$% prin punctele A(70,/0,10), B(30,0,40), C(10,30,0)
)i planul de ni+el #<% de c&t z
<
4 30"". S se deter"ine dreapta de
intersec'ie a cel&r d&u plane.
22. Se d planul #$% prin punctele A(10,10,10), B(30,00,/0),
C(/0,10,0), *(70,5,/0). S se deter"ine dreptele de intersec'ie ale planului
#$% cu planul de .r&nt #2% de deprtare 5
2
4 40"" )i cu planul de ni+el #<%
de c&t z
<
4 20"".
23. Se d planul de .r&nt #2% de deprtare 5
2
4 20"" )i dreapta (*)
de.init de punctele A(20,30,10) )i B(40,0,0). S se deter"ine punctul de
intersec'ie a dreptei (*) cu planul #2%.
24. Se d planul de capt #$% deter"inat de punctele $
7
(70,0,0) )i
-(10,20,40). S se deter"ine punctul de intersec'ie a planului #$% cu
dreapta de.init de punctele A(20,20,10) )i B(40,0,/0).
20. Se d planul +ertical #$% deter"inat de punctele $
7
(70,0,0) )i
-(10,40,30). S se deter"ine dreapta de intersec'ie a planului #$% cu planul
de.init de punctele A(/0,20,20), B(40,0,0) )i C(10,30,30).
2/. Se dau punctele A(70,30,30), B(100,12,12) )i -(00,10,10). Se cere
ca prin punctul - s se duc un plan #$% perpendicular pe dreapta (*)
de.init de punctele A )i B.
27. S se c&nstruiasc planul #$% care c&n'ine punctul A(30,10,10) )i
este perpendicular pe se3"entul C-<C ; -(/3,0,10) )i <(20,37,30).
21. Se d planul #$% ale crui ur"e .ac un38iuri de 40: cu a7a ((7) )i
trec prin punctul $
7
(/0,0,0). Se cere s se duc prin punctul A(40,30,10) un
plan #>% perpendicular pe planul #$%.
29. S se deter"ine pr&iec'iile distan'ei de la punctul C(00,00,10) la
planul #$% .&r"at de &riz&ntala (() ce trece prin punctul 9(30,0,20) )i
.&r"eaz cu planul #9% un un38i de 40: )i de .r&ntala (2) ce .&r"eaz cu
#;% un un38i de 30: )i trece prin punctul A(00,5,z) apar'in6nd &riz&ntalei
(().
30. Se d planul #$% prin punctele A(130,00,0), B(40,0,90) C(0,90,30)
)i punctul -(20,10,0) e7teri&r lui. S se deter"ine pr&iec'iile distan'ei de la
punctul - la planul #$%.
31. S se deter"ine punctul de intersec'ie dintre dreapta (*) de.init de
punctele -(100,32,37) )i <(/0,10,0) )i triun38iul ABC ; A(110,10,10),
B(10,0,33), C(70,40,0). S se studieze +izi,ilitatea acestei intersec'ii n
rap&rt cu planele de pr&iec'ie.
32. S se deter"ine pr&iec'iile punctului S de intersec'ie dintre dreapta
(-<) )i triun38iul ABC; s se studieze +izi,ilitatea acestei epure. Se dau !
-(120,10,00), <(70,30,0), A(110,20,10), B(70,00,02), C(/0,10,0).
33. S se deter"ine intersec'ia dintre plcile triun38iulare ABC )i
-<$. S se studieze +izi,ilitatea acestei intersec'ii n rap&rt cu planele de
pr&iec'ie. Se dau ! A(130,0,0), B(100,40,30), C(70,10,10), -(140,10,20),
<(/0,40,20), $(90,0,0).
34. Se dau punctele A(00,20,20), B(10,40,40), C(130,10,20) )i
*(120,30,10);
= s se c&nstruiasc n epur planul #$% deter"inat de .r&ntala (2) ce
trece prin punctul A )i .ace un un38i E 4 30: cu planul #;% )i de dreapta (*)
ce trece prin punctul B, este perpendicular pe .r&ntala (2) )i c&ncurent cu
ea n punctul F.
= prin punctul C s se duc un plan #?% CC #$%;
= s se a.le punctul de intersec'ie - dintre dreapta (C*) )i planul #?%.
30. Se dau punctele A(10,40,0), B(110,0,33), $
7
(131,0,0). S se
reprezinte n epur ur"ele planului #$% de.init de cele trei puncte;
= prin -(70,30,00) s se duc & perpendicular pe planul #$% )i s se
3seasc punctul de intersec'ie al ei cu planul #$%;
= prin acest punct s se c&nstruiasc & &riz&ntal apar'in6nd
planului#$%;
= .iind dat planul #>% prin punctul >
7
(21,0,0) )i dreapta (C*) de.init
de punctele C(90,70,0) )i *(120,0,10), s se c&nstruiasc intersec'ia dintre
planul #$% )i planul #>%;
= prin punctul ?(1/0,00,30) s se c&nstruiasc & dreapt (G) paralel
cu planul #>%.
3/. Se dau punctele! A(140,7,40), B(70,20,11), C(110,/3,0),
H(130,5,=7), >
7
(230,0,0), A(200,0,21), B(200,21,0), -(240,40,40), @(10,=
20,10). S se deter"ine!
= dreptele (*
1
) )i (*
2
) deter"inate de punctele A )i B respecti+ C )i H
c&ncurente n punctul F;
= planul #$% deter"inat de dreptele (*
1
) )i (*
2
);
= planul #>% deter"inat de punctele >
7
, A )i B;
= planul #?% CC #$% ast.el ca punctul @ s apar'in planului #?%;
= pr&iec'iile se3"entului C-<C perpendicular pe planul #$% unde <
apar'ine planului #$%;
= dreapta de intersec'ie dintre planele #$% )i #>%.
37. Se dau punctele! A(100,10,20), B(130,0,42), C(170,/,10),
H(130,40,z), >
7
(10,0,0), A(110,0,90), B(70,90,0), -(00,30,40), @(230,20,=
10). S se deter"ine!
= dreptele (*
1
) )i (*
2
) deter"inate de punctele A )i B respecti+ C )i H
c&ncurente n punctul F;
= planul #$% deter"inat de dreptele (*
1
) )i (*
2
);
= planul #>% deter"inat de punctele >
7
, A )i B;
= planul #?% CC #$% ast.el ca punctul @ s apar'in planului #?%;
= pr&iec'iile se3"entului C-<C perpendicular pe planul #>% unde <
apar'ine planului #>%;
= dreapta de intersec'ie dintre planele #$% )i #>%.