Sunteți pe pagina 1din 81

Schimbarea liniei temp ora Ie a destinului nostru

. '
- - - - --
Schimbarea
liniei temporale
a destinului
nostru
. .
Editura M.M.S.
2009
--
LISTA FIGURILOR
Fig. 1. Linii temporale paralele ale destinului personal - pag. 25
CUPRINS
MESAJIMPORTANTCU PRIVIRELA TRADUGERI 11
CUVANTfNAINTE 13
VALUL DINTREOMENIRE~I DUMNEZEU 15
Spiritul, motorul creafiei 20
MULTIPLICITATEA DESTINULUI POTENTIAL
~I PLANUL EXTAZULUI 23
Cine ne determina destinu/? 26
Recapitularea viefii 29
Treabaneterminata 38
Ratarea liniei temporale create in Planul Extazului 50
. SCHIMBAREA LINIEI TEMPORALE PRIN MAREA
LUCRARE 55
Eliberandu-ne sufletul 60
IUBINDU-vA VIATA fNTRU NEMURIRE 63
Karma ~i liberul a.rqitru 67
Virtutea de a da na~tere unei noi generafii 69
Totul e posibil in Dumnezeu 73
HARTA UNUI MAESTRU CATRE MARETIE ~I
EXTRAORDINAR - LISTA 75
EPILOG DE JZ KNIGHT:
CUM AU fNCEPUT TOATE ACESTEA 83
GLOSARUL LUI RAMTHA 95
9
MESAJ IMPORTANT
CU PRIVIRE LA TRADUCERI
Aceasta carte se bazeaza pe Dialogurile lui Ramtha, 0
serie de inregistrari pe banda magnetica ~i pe compact disc
a prelegerilor ~i invaiaturilor oferite de Ramtha. Ramtha a
ales-o pe americanca JZ Knight ca fiind singurul canal care
sa ii transmita mesajul. Singura limba pe care 0 folose~te
pentru a~i comunica invaiaturile este limba engleza. Stilul
discursului sau este unic ~i extrem de neobi~nuit, fiind adesea
inieles gre~it ca arhaic sau ciudat. Ramtha a explicat ca
alegerea cuvintelor, modificarea cuvintelor, construcpa frazei
~i aranjarea verbelor ~i a substantivelor, intreruperile ~i
pauzele in mijlocul frazei sunt toate intenponate, pentru a
ajunge la niveluri multiple de acceptare ~i interpretare,
prezente la un public compus din oameni provenip dintr-o
varietate de domenii culturale ~i paturi sociale.
In scopul pastrarii autenticitaiii mesajului transmis de
Ramtha, am tradus cartea cat mai aproape cu putinia de
cuvinteJe originaJe, pentru a-i permite cititoruJui sa aiba
11
- ---- -
-
I
I
experienta invataturii, ca ~icum ar fi fost prezent. Daca gasip
fraze care par incorecte sau ciudate pentru forma lingvistica
actuala a limbii dumneavoastra, va incurajam sa mai cititi
o data paragraful respectiv, straduindu-va sa surprindeti
intelesul de dincolo de cuvinte, mai degraba deeM sa aveti,
pur ~i simplu, 0 atitudine critica cu privire la constructia
literara. De asemenea, va incurajam sa facep comparape ~i
sa consultap sursa, publicapa originala in engleza de la JZK
Publishing, 0 diviziune a JZK, Inc., ca sprijin in scopul
cIaritatii. Va dorim toate cele bune ~i 0 lectura placuta.
Editorul
12
CUVANT iNAINTE
Seria In fata ~emineului" este 0 biblioteca ce se
dezvolta in permanenta, care conpne cele mai cautate teme
de interes predate de Ramtha. Aceasta serie de invataturi
este menita tuturor studentilorMarii Lucrari carora Ie plac
invataturile lui Ram. De asemenea, colectia este prevazuta
a fi un instrument continuu de invatare pentru studenpi la
~coala de IIuminare a lui Ramtha, precum ~i pentru top cei
care sunt interesap ~i cunosc invataturile lui Ramtha. In
ultimele trei decenii, Ramtha ~i-a aprofundat continuu ~i
metodic prezentarea asupr~ na~urii realitatii, precum ~i
aplicarea practica a acesteia, prin diverse discipline. Editorul
presupune ca cititorul a participat la un Curs Pentru
Incepatori sau la un seminar al ~colii de IIuminare a lui
Ramtha sau, cel pupil, .ca este familiarizat cu instrucpunile
lui Ramtha pentru clasa de incepatori. Aceste informapi
introductive se gasesc in Ramtha: A Beginner's Guide to
Creating Reality, Itedipa a treia (Yelm: JZK Publishing, 0
divizie a JZK, Inc., 2004).
* Ramtha: Ghidul incepatorului pentru crearea realitatii, Editura M.M.S.,
2009 (n. tr.).
13
- -
___ I
- - -
In (ata~emjneuluj
In seria In fata ~emineului" am indus un glosar, ce
contine cateva dintre conceptele de baza pe care Ie folos~te
Ramtha, pentru ca cititorul sa se poata familiariza cu aceste
invataturi. De asemenea, am indus 0 scurta prezentare a
lui Ramtha, facuta de JZ Knight, care descrie cum au inceput
toate astea, pentru cei care nu ~tiu povestea. Fie sa va
bucurati de aceasta invatare !li contemplare!
14
- -----
VALUL DINTRE OMENIRE ~I
DUMNEZEU
. .
Salutari, minunatii mei. Va salut dintru Domnul
Dumnezeul fiintei mele, intru Domnul Dumnezeul fiintei
voastre. Sa bem ceva.
Sfantul meu Spirit Sfant
elibereaza-ma
de trecutul meu.
Tu, care e~ti minune,
cu adevarat frumos,
elibereaza-ma de tr~cutul meu,
pune sufletului meu
aripi sa zboare
~i fa ca mintea mea
sa nu ~tie de granite.
Sfa.ntu1meu Spirit Sfant
salveaza-mi-trupul
~i in timp ce dorm
vindeca-mi corpul
transforma-mi trupul
sa fie vehiculul
dorintelor mele.
17
in lata ~emjneuJuj
~a spun eu,
dintru Domnul Dumnezeul
fiintei mele.
~a sa fie.
Pentru viatii
I
I
I
i.
I
I
Va felicit pe aceia dintre voi care ap luat cunoa~terea
~i v-ati predat ei, care facep lucrarea in ciuda infirmitaplor,
a neajunsurilor, a victimizarii voastre, in ciuda grijilor ~i
temerilor, a supararilor, regretelor ~i a fricHor voastre. Va
felicit pentru asta. In Marea Lucrare - ~i ceea ce invatap
acum este Marea Lucrare - granita dintre omullimitat ~i
maestrul realizat pe deplin este a~a de subpre. 0 ingroa~a
modul in care omul i~i concepe realitatea chinuita, limitele
pe care ~i Ie pune sie~i ~i destinul care e creat din cauza
acestor limite. Marea Lucrare se referala eliberarea Spiritului
din inchisoarea personalitapi, care, intru Dumnezeu, este 0
insuflepre ce are loc de indata.
Cand lasap la 0 parte mintea-maimuta1 !iiil puneti pe
Dumnezeu inainte - in' loc de corpul vostru, de obiceiuri,
de frici, nesigurante ~i ingrijorari - atunci Spiritul poate sa
rezoneze foarte departe de corp ~i sa fie preluat. Invierea
spirituala este asemanatoare cu a fi preluat. Daca nu avep
aceasta insuflepre ~i aceasta eliberare, n-o sa i~ip din corpul
vostru atunci cand vom ajunge la acea lucrare - de a va
ridica ~i de a veni cu mine. N-o sa fiti in stare sa faceti asta,
pentru ca puterea spirituala, care este starea voastra eterna,
1 Mintea nestatornica, schimbiitoare a personalitatii.
18
-_....-...-
-.~ -- -
_ _:.0 __
Schimbarea liniei temporale a destinului nostru
trebuie sa fie dezlegata. Cine 0 dezleaga? VOi,atunci eand
spuneti, pur !li simplu: nDumnezeu e mai intai, gloria
Spiritului meu 0 pun inainte - !li aeesta e luerul eel m~i
important. E mai important decat diseonfortul eorpului meu
!li deeM simturile eorpului meu. E mai important deeat
amintirile mele, deeM durerea mea, deeat suferinta mea
mentala." Dadi Dumnezeu e consider at eel m~i important,
atunci are loe 0 inaltare a Spiritului. Insufleprea inseamna
dezlegarea minpi spirituale.
Va amintip ea v-am invatat cine ap fost in eontemplarea
Vidului !li in marea Cadere - erearea in planul de materie
de aid, de jos - !li v-am spus ea, indiferent ee se intampla
eu trupul, ea ve!lmant pe care il purtap, sinele spiritual care
suntep !licare ma aseulta ehiar in aeeasta clipa 0 sa traiasea
intotdeauna. Atrait intotdeauna !li0 sa traiasea intotdeauna.
Atund eand, in timpul unei viep, invatap sa dezlegap Spiritul
de corp, putep sa fa<?epeeea ee este miraeulos. Putep sa
existap in mai multe planuri !lisa Integrap planuri multiple
in aid !li aeum.
Cand Spiritul vostru poate sa hoinareasea in planul al
patrulea, iar voi il eliberap sa mearga aeolo, atunci, ea un
diapazon, el aduee in vibrapa sa toate roadele explorarii sale
- vindeearea, refaeerea miraeuloasa, manifestarea a orice
are nevoie eorpul, dorintele voastre, 0 insuflepre a realitapi
- pana jos, la baza manerului sau, eorpul, pentru ea voi va
aflap in partea de sus a diapazonului. Voi sunteti eei care
faeep sa rezoneze aeel gand in planul eel maret, iar el revine
pan a jos, inapoi in corp. Asta inseamna insufleprea - !li e
a!ja de simpla, ea poate sa aiba loe oriunde v-ap afla. Lucrul
19
- -
~
I
I
In lata ~emineului
dificil ~i abrupt, in acest context, este insistenta voastra in
a va declara statutul de sine. Atunci cand intrerupeti ~i
reveniti in corp, fie ca acesta e indurerat, suferind, fIamand,
inconfortabil sau ca are nevoie sa se ridice ~i sa mearga, va
absorbip puterea spirituala inapoi, in corp.
Spiritul, motorul creafiei
Multi dintre voi, cei care suntep sinceri in legatura cu
asta ~i nu suntep fanatici, avep un realism ~i 0 tenacitate -
ca asta e ceea ce vreti mai mult. decat orice ,altceva. Nu va
aruncap intr-o demonstrape prosteasca a ceea ce credeti ca
e extazul doar pentru ca, facand asta, credep ca vep promova
Spiritul. Nu, asta nu il promoveaza. Entitaple acelea con-
centrate care doar fac lucrarea iI iubesc pe Dumnezeu mai
mult decat orice altceva ~i aplica aceasta la cel mai inalt nivel
al fiintei lor, fara sa se prefaca ~i fara sa se complaca in
fantezii. Voi, preaiubitii mei, voi sunteti mae~trii care se
trezesc. Valul dintre om ~i Dumnezeu este atat de subpre
incat, atunci cand va eliberati sinele spiritual, valul acela va
disparea, iar voi va veti ridica din corpul acela ~i veti fi in
acele planuri dinamice. Vep ~ti ce inseamna sa ai un gand
obi~nuit despre 0 manifestare. Vep intelege puterea sa
obi~nuita. Spiritul nu eSte emoponal; el este motorul creapei.
Creatia vine din gandul sau, iar corpul sau modeleaza
destinul. Spiritul nu este numai gandul, numai mintea
rafinata. Corpul sau se a~terne ca sa promoveze realitatea
in care va pa~i omul, in implinirea destinului sau. Dorinta
20
Schimbarea liniei temporale a destinului nostru
suprema a trezirii intr-un corp fizieeste sa devii acea creatura
spirituala. A~a se face un Christos, asta e ceea ce vrep sa
invatati aieL Este a~a de simplu - ~i atat de aproape.
Lucrarea pe care v-a predau este proiectata la nivef de
cod, sa dea na~tere puterii spirituale in gandul obi~nuit.
Gandip-vala asta. Doar sufletul poate sa fie lovit.Atunci cand
sufletul este lovit, vanataia e durerea la care rezoneaza
corpul. Sufletul transmite frecventa vanataii, iar in corp
apare 0 deteriorare. Vanataia aceasta se straduie~te sa fie
implinita din Planul Extazului2in aceasta incarnare. Spiritul
este lipsit de emo1ie. De aceea, gandurile obi~nuite - lucrurile
acelea care va ies din gura, pe care Ie gandip ~i Ie spunep
~i care ies din voi, pur ~i simplu - sunt a~a de puterniee.
~a vorbe~te Spiritul. Atunci cand intelegeti ca a vorbi ca
Spirit inseamna a vorbi in ganduri obi~nuite - ca dejaeste
a~a - vep intelege puterea a ceea ce ma straduiesc sa indue
in voL
In Fieldwork@[Lucrul pe Campj3, cand a1iinteles asta,
vedep cat de repede v-ati gasit cartona~ul. Daca ati facut asta
pe Camp, ce va impiediea sa 0 faceti ~i la serviciu, dupa ce
plecati de aici? Ce va impiedica sa va transforma1iziua intr-un
Camp? E lucrarea voastra. Cand va trezi1idimineata, creati
manifestarea care weti sa aiba loc in ziua respectiva, la locul
vostru de munca. Nu e nicio diferenta. Aceea~i putere
,-
2 A se vedea The Plane of Bliss [Planul Extazului, not.], Partea I, CD-9703
~i CD-970301 din 24-26 ianuarie 1997; ~i Planul Extazului, Partea a /I-a, CD-
9716 din 8-10 august 1997. (Yelm: Ramtha Dialogues IDialogurile lui
Ramtha, n.tro], 1997).
3 A se vedea Glosarul (n. tro).
21
In lata ~emineului
spirituala 0 sa-~ifaca treaba, indiferent unde vaaflap, pentru
.'
ca, in mod evident, nu exista nicio disciplina care sa fie
proiectata aici ~i pe care sa nu 0 putep incorpora ~ioriunde
altundeva. Campul este viata. Este, viata voastra. Labirintul
este miriadele de cercuri in care va invar'tip, fara sa gasip
niciodata Vidul4,cand sunteti atat de aproape de el. Trebuie
sa luati toate astea cu voi, acasa -'- ~i sa Ie traip.
Daca maine v-ap apuca ~iv-ap crea viata de dimineata,
pentru orice ap vrea sa se intample in ziua respectiva - ~i
ati spune, nZiua asta e Fieldwork@", ~titi ca ap ~erpui pe
carare ca sa va manifestati cartona~ul acela, dorinta aceea?
Asta se poate intampla in fiecare zi din viata voastra. Cand
-'
spuneti, nAminte~te-ti de gandul obi~nuit", oricat de
tulburator ~i de stresant ar fi mediul in care va aflati, oricat
de dezordonate ar fi gandurile stresante din jurul vostru, daca
puteti sa va ridicati ~i intr-o clipa sa spunep: nO sa facem
pace" - nu cu voce tare ~i nu cu suparare, nu cu emope,
ci doar ca pe 0 lege - a~a se va intampla.
Ap fost invatati sa fiti prin~i in vartejul confuziei - in
clipa in care aceasta se afla in apropierea voastra, voi sa va
zapacip. Cand cineva e stresat, ~i voi devenip stresati. E
aproape ca ~icum a fi zapacit eo etica populara. Nu e nimic
care sa trebuiasca sa va zapaceasca - niciodata n-a fost
nimic, pentru ca aveti puterea sa lini~titi zapaceala, astfel
incat sa vi se arate optiunile adevarului. Tot ce trebuie sa
facep e sa va exercitap aceste optiuni ~i sa incetati sa mai
mergeti dupa turma, in fiecare zi.
4 Centrullabirintului, din disciplina The Tank@ [Labirintul).
22
-- - - --
MULllPLICITATEA DESllNULUI
POTENTIAL ~I PLANUL EXTAZULUI
. .
Cati dintre voi intelegeti ca va stau la dispozitie destine
potentiale, care au loc simultan? Graficul acesta [Fig. 1]
simbolizeaza destinele potentiale multiple in Acum.
Linii temporale
Na~tere
Moarte
. Fig. 1. Linii temporale paralele ale destinului personal
Putep sa trasap linia destinului vostru, linia viepi voastre,
cu paraleledeasupra ~i dedesubt - diferite linii de oppuni -
din tinerete la pubertate la maturitate, diferiteoppuni, diferite
cai pe care ati apucat-o ~i pe care ati mers pentru 0 vreme.
Urmand a~teptarile ~i codul moral al societapi ~i al culturii
din care ap venit, a,:,a.nsap~i trasap 0 linie temporala care
nu a indus invataturile mele - toate schimbarile, vindecarile,
tot ce vi s-a intamplat prin acest corp ~i prin acest canon
de invataturi. Liniile temporale de deasupra liniei voastre
pi"incipale pot sa varieze. Ganditi-va la top oamenii pe care
it cunoa~tep: linia temporala a celor care au luat droguri, linia
temporala a celor care s-au tinut de asta. Acesta e un
potential. Cei care au abuzat de alcool, cei care nu au facut
25
---
--
in lata ~emineului
anumite lucruri, disatoria cu prima voastra iubire, copil':!.l
pe care nu I-ap avut niciodata, folosirea unei oportunitap,
mersul la facultate, implinirea unui vis pe care I-ap avut in
tinerete - toate astea sunt potentiale de linii temporale. Ele
plutesc deasupra ~i dedesubtulliniei destinului vostru, fara
corpul acestei lucrari in viata voastra.
In funcpe de cat ap fost de nesocotip ~i de distructivi,
putep sa va trasati ~i linia temporala a mortii. Aceia dintre
voi care v-ap urat, care ap avut gandul distrugerii sau care
i-ap urat pe alpi, putep sa va dap seama unde se va produce
coliziunea liniilor voastre temporale - ~i de obicei, asta va
va marca moartea. Ce era destinat sa fie viata voastra, fara
aceste invataturi? Asta e 0 linie temporala. Cei mai mulp
dintre cei care va sunt prieteni ~i cei pe care ii iubip ~i pe
care Ii cunoa~teti astazi - ar mai fi ei in viata voastra, fara
aceste invataturi? Tineti seama ~i de asta. Nu uitati ca este
foarte posibil ca voi sa fi avut foarte mult succes, sa fi fost
foarte prosperi ~i sa nu fi trebuit niciodata sa traip a~a cum
traiti acum. Simtiti-va onorati ca puteti sa trasati destine
potenpale, care au loc simultan - ~i apoi sa va elaborap
propriul destin intr-un status quo. E 0 onoare sa facep asta,
pentru ca cei mai mulp nici macar nu s-au gandit vreodata
la aceasta posibilitate ~i nu inteleg ce inseamna schimbarea.
Cine ne determina destinu/?
Ce anume din voi va determina destinul? Oare voi va
determinati destinul? Uitandu-va la viata dinainte - t. R.,
26
Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru
inainte de Ramtha - puteti sa vedeti ca destinul, in viata
voastra, era stabi!it pe baza alegerilor pe care Ie faceati. Ati
facut doar 0 alegere - ~iviata voastra a pornit. Acumputeti
sa intelegeti cat de vasta a fost gama voastra de alegeri _
~i cat de mult ~tiati era egal cu din cate potentiale puteati
sa alegeti.
Planul Extazului e un alt lucru despre care vreau sa va
r spun. Planul Extazului5 este locul in care va retrageti dupa
I
ce ati facut recapitularea vietii voastre precedEmte, dupa
moarte. Dupa ce faceti recapitularea vietii' precedente,
mergeti sa va odihniti, iar in locul de odihna va stabiliti planul
pentru urmatoarea existenta, pentru ca e important. De ce
trebuie sa veniti mereu inapoi? Pentru ca, in esenta, nu ati
terminat ceva aiei. Treaba nu e incheiata. In Planul Extazului,
locul in care va odihniti continea, de obicei, fiinte care aveau
de rezolvat acelea~i probleme.
lata 0 explicatie foarte simpla. Vedeti-vaintr-un corp in
intregime spiritual, intr-un loc numit rai. Cand v-ati vazut
recapitularea vietii, ati simtit ca sufletul vostru a fost lovit-de
actiunile pe care le-ati facut. Ati simtit !ipsa, din cauza
oportunitatilor pierdute pe care vi le-ati creat. In ace a
recapitulare, ati vazut dintr-odata toate recapitularile pe care
le-ati avut mai inaihte in Planul Extazului - ~i ati putut sa
vedeti ca exista 0 linie constanta de ceva ce nu ati terminat,
poate, de acum 35.000 de ani - ~i asta inseamna 0 mu1time
de vieti - ~i ca, in fiecare viata, cumva, alegerea nu se face
niciodata in timpul incarnarii. Alegerea e acolo, dar nu se
5 A se vedea Glosarul.
27
In lata ~emjneu/uj
face niciodata. In aceasta recapitulare a vietii, un alt Jucru
pe care il ~titi in acel loc pur ~i sublim este ca sunteti
conectafj cu Totu/. Nu ~tifjasta in acest creier, dar eu va invat
asta, in acest creier. In Planul Extazului, intelegeafj Punctul
Zero ~i Vidul ~i unificarea Spiritului, ceea ce insemna ca
suntefj totul ~i tofj, dar totw;i, ca exista 0 singularitate care
va corespunde, la fel cum exista 0 singularitate a celorlalfj
care tocmai au murit ~i au trecut prin recapitularea vietii lor.
Ei pareau separafj de voi, dar exista 0 tesatura a Spiritului
in care cu tofji suntem unificafj.
In recapitularea viefji, pentru ca voi sa va cunoa~tefj
gre~eala, simtifj nedreptatea pe care 0 facefj altora, simfjfj
durerea sau tradarea atunci cand tradati pe altul, simfjfj ce
afj dat altuia, pentru ca, atunci cand suntefj in aceste corpuri,
suntefj creaturile egoiste, care nu va ganditi deeM la cum va 1
simfjfjvoLVa simfjfjizolafj.Nu va putefj conecta cu altcineva !
~i cu modul in care se simte altcineva. Va jur, va veni din
nou clipa in care 0 sa vedefj tot ce este in aceasta incarnare,
atunci cand se va derula energia din benzile voastre.
Intelegerea ~i virtutea vin atunci cand devenifj ceea ce afj
victimizat, ceea ce afj violat, eel de la care ati jefuit, eel pe
care l-ati mintit, l~atitradat, l-ati dezonorat, eel impotriva
caruia afj adus marturie falsa. Cu toata istefjmea ~i viclenia
voastra, cu toate minciunile voastre, deveniti tinta tuturor
repro~urilor voastre. Acesta este eel mai dureros moment al
trecerii, dar cum altfel sa intelegeti ca ceea ce facefj altora
va faceti voua, cum altfel ati putea sa simtifj asta, literal-
mente? Cand se termina, sufletul ~i Spiritul trebuie sa aiba
parte de odihna. lntotdeauna vi se asigura un loc minunat,
28
Schimbarea liniei temporale a destinului nostru
in orice mediu dorip. Acolo, trebuie sa contemplati - iar asta
poate sa dureze ani de zile, in timpul acesta. ~i despre ce
este aceasta contempIare? ContempIarea inseamna ca tot
ce ~tip iese la suprafata. Tot ce ati dorit sa ~titi iese ~acum
la suprafata, acolo - ~i ~tip totul. ~tip totul, pima ~i faptul
ca, in toata aceasta periqada, ap fost in roata incarnarii.
Treaba voastra va devine clara. Nimeni nu va spune asta.
o ~tip. ~tip ca suntep intr-adevar un agent divin al Vidului
~ica va aflap intr-o misiune. Ca facep cunoscut necunoscutul.
Depinde de voi sa luati Principiul Mamaffata al Sursei
sublime ~isa creap din el un concept. Conceptul este 0 idee,
iar apoi, ideea devine tiparul in care energia colapseaza ~i
se transforma, iar voi schimbap peisajul viepi. Asta e treaba
voastra. Treaba voastra este sa schimbati peisajul vietii
voastre.
RecapituJarea vietii
Cu topi ap trecut prin lecturaviepi voastre dupa moarte.
In vremurile de demult, se numea Ziua Judecapi de Apoi.
Este Ziua Judedi.pi de Apoi, doar ca nu e vorba chiar de
o judecata, ci vi se' reimprospateaza memoria despre ceea
ce ati facut. Sa intelegep ca sunteti 0 fiinta transpersonala,
dar totuipersonala. Suntep 0 fjintacare s-a transmutat dintr-un
trup de carne. Ap ie~it din ve~mimt. Unde obi~nuia sa fie
a~a 0 intarziere in lucrarea Spiritului prin trup pentru a crea
realitate,pentru ca aici traip intr-un corp care este masa -
acum va aflati mult mai in domeniul vostru, ca entitate
29
In lata ~emineului
spirituala. Pradic, vibrati intr-un taram mai bland decat
taramul acesta. Va privip viata acolo. Cum e cu putinta asta?'
Pentru ca benzile care suntep - care v-au sprijinit, v-au dat
viata ~iv-au hranit in pantece - iau inapoi cu ele, sub forma \
de minte, tot ce ap facut vreodata. A face este 0 acpune, iar
I
actiunea este ener~ie - ~i energia aceasta se concentreaza
pe tiparele minpi. Incepeti sa privip tiparele minpi, care se
t
'
reunesc in efortul unei viep intregi.
A I
Intr-o zi, fiecare moment, in lumina eternitapi, va fi I
cantarit cu 0 pana. Fiecare moment conteaza. Tot ce facep I
I
~i tot ce am facut eu este vazut - ~i este vazut atat ca !
Observator, cat ~i ca participant, ca eel care face ~i ca eel
caruia i se face - totul. De aceea se num~te ZiuaJudecapi
de Apoi, pentru ca cei mai mulp dintre cei ignoranp cred
sau traiesc cu amagirea ca gandurile lor nu sunt lucruri. j
Gandurile lor sunt lucruri. Se amagesc cu faptul ca ceea ce 1
fac in spatele u~ilor lor inchise nu este ~tiut de nimeni, decat 1
de ei. Asta e 0 amagire. Totul este cunoscut ~i totul va fi
aratat. in starea aceasta inaltata, nu e necesar ca vreo fiinta
sa se uite la voi ~i sa va condamne. Va fi suficient sa vedep
totul singuri. Nu exista judecator mai aspru decat sufletul,
in ziua Judecapi de Apoi.
Cand se intampla acest lucru - ~i cu topi 0 sa traip asta,
la un moment dat, pentru ca deja ap mai trait-o - iata ce
e semnificativ: Cat de impovarap suntetl de treburile
netermlnate? Cat de impovaratl sunteti de experientele
neterminate? Daca eu va spun ca suntep Dumnezeu, atunci
viata asta trebuie sa dezvolte aceasta, ca pe un tot. Cat de
multe experlente nu ap stapanit? De fiecare data cand ati
30
I
J
Schimbarea liniei temporale a destinului nostru
fost cruzi cu cineva, cand ap fost vicleni ~i ap subminat pe
cineva, tand ap adus marturie falsa impotriva cuiva, cand
ap ranit fizic pe cineva, cand limba vi s-a dezlantuit in raz-
bun are ~i in invinuire, cand v-ap adunat furia iubirii ri'eim-
parta~ite pentru a-i distruge pe cei din jurul vostru ~i pe voi
in~iva - totul devine voi in~ivain clipa aceea de vedere. Voi
suntep totut.
Suferiti atacul rautatii voastre ~i simpp cum e. Devenip
copilul-pe care I-ap batut ~i ii simtiti durerea neajutorata.
Devenip eel care maltrateaza ~i dezlantuirea deplina a bepei
furiei asupra celui care este inocent ~i nu poate sa raspunda
la lovitura. Simpp ce inseamna sa fip defaimap ~i sa avep
bunul ~i dulcele vostru nume maltratat ~i dezonorat. Vep
simp asta, pentru ca suntep Dumnezeu. in clipa aceasta nu
suntep separati. in clipa asta sunteti intregi. in aceasta
trecere, va dap seama ca suntep toata plasa viepi ~i suntep
condu~i catre aceasta intelegere mai mult decat oricand.
Simpp abandonul cu care ap ab-andonat pe altul, neadevarul
pe care I-ap aruncat asupra altuia, vina pe care ap luat-o
asupra voastra in mod necuvenit. Simpp inima franta a iubirii
neimparta~ite ~i sunteti cei care purtap lanturile acelei vini.
Suntep onorati ~i dezonorati. -Sunteti amuzati ~i ametip.
Vedep cum v-ap pt'ostituat valorile. Devenip corpul, in agonia
~i in maltratarea pe care 0 sufera. Devenip eel care
maltrateaza ~i eel care este maltratat - ~i aceasta e judecata,
iar voi 0 simpp din plin. Va desfatap cu visul ~i cu inspirapa
pe care Ie-ap avut la cinci ani ~i simpp disperarea pierderii
acelui vis, la douazeci ~i trei de ani. Deveniti visul, apoi
dispareti, la fel ca visul. Deveniti inspirapa de care v-ap
31
- - - -- - --
in lata ~emjneuluj
minunat, apoi devenip plictiseala lipsei de acpune. Ved'?ti
indemnul noilor idei ~i concepte pe care le-ati gasit, apoi
sunteti ideea insa~i, forma-gand - ~i 0 vedep ca pe un ou
\
nehranit ~i neiubit, din care niciodata nu iese nimic. Vedeti ;
ideea care nu s-a realizat niciodata ~i durerea neincluderii i
ei in mediul vostru. Vedeti totul, pentru ca sunteti totul, I
Dumnezeu. Elementul subiectiv este foarte important in toatel
astea, pentru ca nucleul sinelui este subiectiv. EI este totul,f
astfel ca, in aceasta viziune, sinele devine mai imbogapt ~i
mai bine definit.
Vedeti de cate ori trebuia sa implorati iertare de la
cineva ~i vedep toate ocaziile cand nu v-aJi cerut iertare de
la voi in~iva. Vedep toate oca?iile cand ati fi putut sa iubiti,
dar, in sinele vostru egoist ~i renegat, nu ap facut-o. Vedeti
locul gol in care iubirea nu traie~te ~i sunteti impin~i in
goliciune ~iin disperare. Vedep totuI. ~i in aceasta expunere,
gasiti intregimea chiar ~i in suferinta - momentul acela
rarefiat. Cum sa descriu suferinta pe care 0 ai cand nu ai
corp? Emotia, de~i este generata Qe un stimul electric de la
creier, de la retelele neuron ale ~i apoi trimisa prin corp, prin
eliberarea de hormoni, devine ceva viu. E un camp de
energie. Cu acest camp de energie stati ~i apoi sunteti
cufundati in toata energia sa. Nu puteti sa mai reversati
acpunea. Ea este facuta. Zarurile au fost aruncate. Nu e un
lucru rau, dar e ceva necesar pentru eel ignorant - ~i cu
topi suntep ignoranp, pentru ca, apoi, prin aceasta viziune,
ajungeti sa fiti impovarati. Ajungeti sa fiti impovarati de
dificultatile pe care Ie vedeti. Povara e un termen minunat,
pentru ca, de fapt, el spune ca toate lucrurile pe care le-ati
32
Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru
Hicut, vi le-ap fikut voua. Prin aceasta revelape trebuie sa
I va despovarap ~i sa dap sinelui iubire - iar Dumnezeu este
iubire.
Apoi va indepartap de aici, intr-o profunda cugetare.
Vi se da orice imagine in care dorip sa cugetap aceasta. Unii
cugeta pe lanturi muntoase inalte din Planul Extazului. Alpi,
intre marep ~inobili copaci. Alpi cugeta pe malld unor lacuri
I minunate, inconjurate de paduri vargate. Alpi, in biblioteci
I uria~e. Alpi cugeta plutind in mijlocul a nimic, pentru ca nu
I pot sa suporte ceva in jurullor. "Cugetarea" , arta contem-
I
plarii, urmeaza intotdeauna dupa aceea, iar ceea ce devine
de neevitat este realizarea ca voua v-ati facut toate astea,
pentru ca voi suntep tot ce este sine.
Chestiunea dificila este ca aceste acpuni, aceasta viata
s-a dezvoltat intr-un timp foarte lent, iar punctul central al
acestei viep a fost trupul omenesc. Indiferent ce facep in
Planul Extazului, nu vep putea niciodata sa reconciliap acolo
ceea ce ati facut in acest plan~ al carnii. Nu puteti sa
manifestati in Planul Extazului experientele care vor da
na~tere emotiei fizice, pentru ca nu Ie avep.
Contemplap ~i apoi va imaginap, a~a cum am facut ~i
eu, langa foe, atunci cand am visat aceasta calatorie. Va
imaginap - ~i indata ce va imaginap, apar toate formele ~i
toate scenele. Apar instantaneu. Contempland, va privip pe
voi in~iva ~i vedeti cum abordati ceea ce ati facut. Va
imaginap - ~ipentru ca suntep in Planul Extazului, unde nu
exista masa, sinele vostru spiritual este mai inrudit cu timpul
acela, care este instantaneu, cum i se spune aici. Acolo, in
momentul in care va imaginap ceva, el apare exact a~a cum
33
---
- ---
in lata~emjneuJuj
vi I-apimaginat, astfel di imprejurimile voastre se sohimbi
mereu.
In contemplare, lucrul acesta e ideal, pentru di atunct
cand contemplap, putep sa vedeti scena exacta ~i cum ap'
dori sa aibil ea loc. Insa oriefit ap incerca sa gasip u~urare,'
nu putep sa gasip u~urare. Asta va da doar divinitate. Darul\
vostru de a crea imagini v-a permis sa reconstruip trecutul
~i sa mergeti mai departe, din punctul acela. Insa carte-
grafierea aceasta, d~i studiata in detaliu, poate sa dureze
mii de ani, in Planul ExtazuluL Contemplarea in Planul
Extazului este foarte diferita de contemplarea de aieLPuteP1
sa zabovip acolo ~i sa alcatuip un plan. Putep sa cautap in;
aceste planuri fiinte marete care au aceasta intelepciune, iar .
in clipa in E:areva vine aceasta idee, apar ~i fiintele. Apar I
I
~i va invata. Va ajuta cu modelul imaginapei voastre. Nu I
. I
schimba modelul, in perioada contemplariL Vi se dau'
gandurile, iar voi incorporap intelepciunea in tablou. ~a I
funcponeaza - pentru ca nu este tabloul lor, ci al vostru. I
Daca, pentru voi, cunoa~terea inseamna un rezervor de
informapi care curg printr-un computer, va va aparea un .
computer, care va avea dendrite conectate la voL Cunoa~-
\
terea va curge prin calculator, dar, in cele din urma, voi
trebuie sa fip programul care incorporeaza aceasta cunoa~- (
tere care se revarsa inspre voLPoate ca vedep cunoa~terea' '
\
'
in mari sali de invatatura, in marile sali ale academiilor. Poate
ca vedep aceasta cunoa~tere ca pe un set de carp rare, astfel I
ca, imediat, va aparea 0 mare biblioteca, al carei capat nu I
il vep putea vedea. Dar toate textele marete apar pe rafturi
vechi, de demult. In mintea voastra, vechi poate sa insemne
34
-- - -
. .
Schimbarea liniei temporale a destinului nostru
~a sunt ingalbenite ~i acoperite de praf - ~i a~a vor fi. Se
poate sa cautap manualul eel mai prafuit, eel mai ingalbenit
~i eel mai plin de panze de paianjen, pentru ca, in mintea
Noastra, acela este eel care va conpne toata cunoa~terea -
I
~i il yep gasi. Avep 0 masa. Putep sa stap jos. Putep sa avep
'0 veioza electrica. Sau 0 lumanare. Sau 0 lampa cu petrol.
.
Sau 0 lampa fluorescenta. Va a~ezap ~i citip. Citip fiecare
t
Pa9ina - 0 pagina care arata ca 0 lumina blanda. Litere
multidimension ale sar din pagina in voi, iar voi credep ca
!cititi - ~i e aceea~i cunoa~tere, peste tot. Petreeand 0 suta
I
I
de an
.
i in aceasta biblioteca, lucrul de care va indepartap este
informapa despre cum sa modulap spapul de contemplare,
spapul despre cum 0 sa facep lucrurile altfel. Pentru a mai
I prelungi aceasta povara pe care 0 avep, de a nu fj terminat
:cu gr~eala pe care ap faptuit-o fata de altul - dupa cum
o vedep - cum 0 sa putep sa justificap ~i sa scriep asta? 0
I
sa va dap seama.
Nu din intamplare incep toate astea sa acponeze exact
ca un camp cuantic de potenpale. ~a ~i e. Planul Extazului
se afla la nivelul cuantic. Atunci cand 0 entitate este fjinta
I spirituala,fara corp, atunci cand e minte rarefiata, clipa are
loc instantaneu. ~i ce'face entitatea? Entitatea selecteaza cai
de destin intenponal, creandu-le in forma liniara, cu sau fara
ajutor ~i straduindu-se sa gaseasca 0 rezolvare. Nimeni nu
vrea sa ajunga sa fie toate aceste lucruri pedepsite ~i care
trebuie pedepsite - taramul acela se nume~te iad - dar
f dneva traie~te in el sub povara lipsei de rezolvare ~i a
I afacerilor neterminate.
35
---' -- --.-
--.---
In lata$emineu/ui
Nu exista nimeni in acest plan care sa va sp4n~
vreodata ca avep dreptate sau ca nu avep dreptate. Voi facep
asta. Nu exista corect ~i gr~it. Ajungep sa intelegep cu 0
claritate imensa ca aparpnep taramului angelic, ca suntep'
calatori straini intr-o lume straina ~i ca aveti, intr-adevar,
puterea sa creap acea lume din nou, conform imaginapei
voastre - cea mai mare resursa a voastra. Nu e nimeni care
sa va spuna ca e bine ~i rau. Cu cat suntep mai mult Dum-
I
nezeu in acest moment de recapitulare in lumina, cu atatI
mai tare vep simp lovitura a toate cele pe care Ie socotip in
incarnarea voastra, caci cum ar putea Dumnezeu sa fie
altceva decat totul?
Exista fiinte care inca se mai afla in sala contemplarii
~i care fartografiaza cu mare atenpe 0 viata potenpala. Se
afla acolo de sute de mii de ani. Cartografiaza. Sunt ca un
fel de paznici la poarta - povestea pe care v-am spus-o,
despre eel care ii urmare~te pe top cei care intra6. Exista
entitap care se posteaza la marea poarta a raiului ~i care ii
. urmaresc pe toti cei care intra, cu toate treburile lor - ~i
invata. Lucrul important este ca invatatura nu are sens, pana
cand nu e aplicata la nivelul la care se genereaza inteleP-t
ciunea.
Va vorbesc despre acest Plan intr-un limbaj obi~nuit,
dar el este mult mai stralucitor, mai dinamic, mai fantastic,
mult mai minunat decat poate sa it descrie acest limbaj
6 Ramtha, Selected Stories III: Story II: The Watcher at the Gates [Pove~ti I
alese III: Povestea II: Paznicul de la poartii, n. tr.J, Casetii specialii 033, I
Oialogurile lui Ramtha (Ramtha Dialogues@j, 1989.
36
- -- --
_.. ._. d__- .---.--
I
I Schimbarealinieitemporalea destinuluinostru
, obi~nuit. Eu ma straduiesc sa il aduc aproape de voi - 0
lecfie de rpare pref.
o entitate impovarata care are multe treburi neter-
t
l ~.nate aid nu po~teAsa ~etermine, decat daca are un corp
ftZlc care lucreaza In timpul acesta. Poate sa viseze la
nivelurile celelalte, dar visurile acelea nu vor putea fi
experimentate nidodata, pana dmd entitatea nu se va fi
nascut in timpul pentru care este menita. Cand 0 entitate
impovarata ~i-a trasat calea liniara ~i a primit atata ajutor
cat a ~tiut sa ceara, este gata sa revina ~i este atrasa in bazine
. genetice egale cu cele de unde a plecat.
In acest Plan al extazului - in rai, cum I-ar numi unii;
eu il numesc nplanurile superioare" - nu exista nidun regret
ca te afli acolo. Nidodata un loc n-a fost mai plin de viafa
~i maifrumos ca acesta, pentru ca el este inimaginabilul
imaginat. Nidodata n-a existat 0 astfel de stare de a fi, total
libera de poverile timpului lent ~i ale materiei lente. Nidodata
. n-a existat un loc in care frumusefea fizica sa nu fie lucrul
cel mai important, pentru ca acolo, puteti sa luafi orice
infati~aredorip. Nu e important, pentru ca e schimbator. Aid
e' important. Acolo, top sunt liberi de asta, astfel ca plutip
mai aproape de Dumnezeu. Va aflap intr-o stare umbrita de
taramul de aur. Va ?'flapintr-o stare in care poate sa fie zi
ve~nica sau noapte ve~nica. Sunt mulpmi acolo, dar pare ca
exista loc pentru top. E un loc in care merita sa fii. E locul
in care sa te odihne~ti, inainte de batalia urmatoare.
Nu e a~a cum il vedefi unii dintre voi, care suntefi
oricum inclinap catre suferinfa - un loc in care zabove~ti in
padurile contemplative ~i suferi; nu. Suferinta este impor-
,
}
37
In lata $emineuJui
tanta pentru ca aspectul subiectiv allui Dumnezeu sa poataj
sa simta ce ati facut, dar voi suntep intotdeauna obiectivi~i'
l
de acolo, nu exista nicio jale legata de faptul ca v-ap parasit
familia. Nu exista nicio jale ca v-ati parasit 50tH, sopile.'
prietenii, vecinii. Nu avep genul asta de emope, pentru ca!
suntep liberi de toate astea. !
Exista 0 stare de cunoa~tere, care impregneaza aceste)
I
taramuri - con~tienta de faptul ca tot ce se intampla in)
planul Pamantului este 0 mare drama, in care voi ap jucat
un rol. Lucrul important este ca nu v-ap terminat replicile.(
I~ind din visul acela dens, ~tipca nu v-ap lasat in urma copiiiJ
~i nu v-ap lasat in urma iubirea. Iubirea ~oastra e cu voi ~it
o sa fie intotdeauna cu voi, pentru ca, atunci cand deviil
Dumnezeul subiectiv, ai 0 interfata cu tot ce e viata. Cum,
pop sa Hi separat de ea? Este greu de inteles, dar cu totii1
ap fost acolo; altfel, nu ap fi putut sa fip aici, acum. I
Incetap pentru 0 clipa sa mai suferip ~i sa mai jelip -
~i intelegeti ca starea aceasta impovarata este ceea ce val
impulsioneaza catre marea voastra putere. ldeea e sal
proiectati 0 viata, sa 0 a~ternep, sa v-o imaginap ~i saI
schimbap tiparele, jucatorii. Oricine vrea sa se ofere voluntar
poate sa 0 faca. Ideea e sa 0 facep inainte sa va intoarcep
~i sa 0 luap de unde ap ramas. I
Treaba neterminata
Trebuie sa analizati treaba neterminata in timpul,
odihnei din PJanuJ ExtazuJui. Ce este treaba neterminata?
38
- - - -
Schimbarea liniei temporale a destinului nostru
Poate ca, din top oamenii cu care ap venit in contact in
fiecare incarnare, vreme de 35.000 de ani, exista 0 atitudine
legata de voi, care a lasat 0 urma insangerata !ii trista - !ii
pe care 0 !itippre a bine. De fiecare data cand murip !iicane!
mergep inapoi, in lumina, 0 vedep iar!ii iar. Va straduip sa
o vindecap, cad e ca un !iirlung, care va leaga de viata aceea
. ~i care e foarte vechi. Inainte sa puteti sa mergeti mai
departe, ca suflet evoluat, trebuie sa va ingrijiti de toate
treburile neterminate. Asta inseamna un suflet evoluat.
Sufletele evoluate se afla la postul de comanda .al creapei.
Totul este curat in ele - iar sufletul acela evoluat are 0
latitudine mai mare, unpeisaj mai vast !iioportunitap in care
r
sa i~i cultive misunea, calatoria. EI se afla intr-o misiune. E
foarte incitant. Oar cu urma aceasta lunga !iitrista atarnand
I dupa voi, voi suntep cei care suntep lasap in urma. Exista
,
J fiinte care deja sunt de 'partea cealalta a Punctului Zero.
Cumva, ele !ii-auterminat toata treaba asta !ii au mers mai
t departe. Au creat !iiau creat, au evoluat !iiau evoluat !li!ii-au
I, programat ca in fiecare viata sa devina !iimai intelepte, sa
I..
inteleaga adevarata definipe a libertapi, adevarata definipe
a lui Dumnezeu !iiinsemnatatea viepi. Ele deja au plecat, iar
voi stap aid, in Planul Extazului, ancorap de un bolovan de
treburi neterminate, ~echi de secole intregi. Poate sa fie ceva
foarte simplu, cum ar fi mandria, faptul ca nu admitep ca
ap gre!iit, ca nu cerep iertare !ii, la randul vostru, sunteti
incapabili sa iertap. Poate ca nu e decat atat.
Atunci cand intelegeti asta, in acest loc de odihna, Ie
punep laolalta pe toate !iispunep: "~i acum, ce 0 sa realizez
in aceasta existenta urmatoare, daca pot sa intru in ea?"
39
- ----
f~ lata ~emineuJui
Lucrul acesta e intotdeauna riscant, pentru ca a intra in ~~I
i~seamna ~ ve~i :rin pantecele unei femei, ~i samanta saj
ft fost semanata dm coastele unui barbat - iar voi se poate:
sa fi fost ambele genuri, in multe experiente. Aici se complicaj
putin lucrurile. in felul vostru, in ultimele doua vieti ale;
voastre, poateca nu ap fost niciodata mama sau tata d
copii, pentru ca nu va plac copiii sau nu avep timp pentru
ei. ~i iata ironia: Trebuie sa va intoarcep. Cum impacap
atitudinea voastra cu un cuplu roditor, care i~ipune laolalta
iubirea, pentru a da na~tere unei creaturi minunate? Cum
impacap treaba asta? N-ap fost dispu~i sa 0 facep voi, dar
a~teptap ca alpi sa 0 faca. Ei bine, asta e in!otdeauna 0 tema
delicata. Exista 0 mulpme de astfel de oameni care a~teapta
sa ajunga aici. Trebuie sa va confruntap cu asta. Trebuie sa
gasiti un cuplu pasionat. Sa speram ca va uitati in zona
potrivita. Vep vrea ni~te parinti sofisticati, inteligenti ~i
deschi~i la minte, pentru ca ~tip ca trupul pe care vi-Idau
astfel, genetic vorbind, va contine aceste lucruri. Daca
problema voastfa e mandria, atunci trebuie sa fip ceva mail
detaliap. Vep vrea sa gasip un corp, prin intermediul unui
cuplu de oameni foarte umili. Ni~te oameni care sunt nu:
doar foarte inteligenp ~i automotivap, dar ~i umili ~i buni la
inima. Poate ca aceasta bunatate ~i-au capMat-o prin;
comunitatea ~i prin biserica de care aparpn, sau prin!
anumite grupuri cu care lucreaza - ~i poate ca foarte multI
din timpullor il dau altor oameni, ajutandu-i. Genul acesta
de parinp 0 sa faca un copil care va fi predispus genetic la I
bunatate, pentru ca, la nivel emotional, parintii au furnizat
. , .
vehicuJuJtrupesc ideaJ~i instincteledin acel corp care sunt
40
Schimbarea liniei temporale a destinului nostru
!,totmai ceea ce va trebuie. Trebuie sa sperati ca astfel de
oameni. mai exista, pentru ca treaba voastra neterminata este
cu astfel de oameni.
I Corpurile apar - ~i cum sunteti atra~i in ele? Nu va~
I alegetiparintii.Va alegeticaracteristicilegenetice. Cum~titi
; caree corpul vostru? Existacinevacare are un numar ~iva
I
I
suna, sauun megafon care apare dintr-odata in aceasta
minunata poiana din Planul Extazului? nNumarul treizeci ~i
! doi, fa-ti bagajele. Arunca 0 ultima privire. Sau mergeti la
casuta voastra, iar acolo va ~teapta 0 telegrama de la biroul
central? Nu, nu a~a merge treaba, clar e foarte potrivita ca
poveste pentru copii.
I Graficulliniilor voastre temporale paralele de destin pe
care I-ati creat mai devreme este tocmai ceea ce trebuia sa
I faceti pe cand va odihneati in Planul Extazului. Cand ati
a~ternut 0 linie de potential care, mai intai, trebuia sa i~i
implineasca treaba neterminata - ~i linia aceea de potential
a fost proiectata de voi - cine -inregistreaza aceasta
informape? Sufletul, marele scrib al Spiritului. Cand Ie-atipus
petoate laolalta, acolo, cand ati inteles ce aveati de terminat
~ice mai aveati de facut, atunci ati creat un potential de linii.
Nu poate sa fie altfel. Cum sa faceti rost de un corp, daca
nu creati un potentiaL de linii? Potentialul de linii este
frecventa magnetica rezonanta a corpului care se formeazaj
pana nu facep asta, nu se va crea niciun corp pentru voi.
~i'cum intrap in corp? Atunci cmdpotenpalul acela de linii
corespunde corpului respectiv, are loc 0 uniune - ~i se
intampla intr-o clipita. ~a se intampla - la fel ca ~i graficul
pecare I-ati facut. Acesta este modul in care planificati.
41
In lata ~emineului
in Planul Extazului, in dulcea odihna, veti gasi multe
Spirite inrudite, care au aceea~i problema - ~i putep sa fip
de acord chiar atunci ~i acolo. Se poate ca persoana care
sta langa voi sa fi fost cu voi in Planul Extazului ~i, de
distractie, poate ca a spuS: nO sa facem din nou asta
amandoi, intr-o buna zi." De ce ar fi ciudat? Deoarece
,
pentru a ajunge aici, in acest corp - ~i ca sa veniti inapo"
cu un scop foarte precis, nu la intamplare, a trebuit sa se
traseze un astfel de grafic al unui potenpal de viata. Poate
ca acesta a indus anumite entitap cu care sa vi se incruci~eze.
calea - entitati care deja fusesera de acord, in Planulj
Extazului, sa faca asta. De ce ar parea a~a de extraordinar
faptul ca ~ar putea sa stap chiar langa 0 persoana care, in
Planul Extazului, a facut asta cu voi, daca frecventa implora
sa ii fie m.anifestata realitatea? Nu eo intamplare langa cine
stap, a~a ca uitati-va mai bine la ei. Cu alte cuvinte, ap
proiectat asta. Asta se num~te destin. Atunci cand va aflap'
in Planul Extazului, elaborap asta. E destinul pur, pentru ca
- repnep - con~tiinta ~i energia creeaza natura realitatii;
acesta e jalonul acestei ~coli. Cum altfel credep ca v-ap afla
in corpul pe care il avep astazi ~i ca acel corp, cu mo~tenirea
sa de instincte, v-ar oferi exact ceea ce trebuia sa fie terminat
in aceasta existenta? ~a este. Singurul mod in care I-apI
obpnut este prin crearea unui potenpal magnetic de linii, t
numit destin.
Exista 0 mulpme de jucatori in viata voastra, 0 mulpme
de jucatori. Exista oameni care sunt de acord, in alt plan, I
sa fie rai fata de voi aiei. Acolo, ei sunt oameni tare draguti,
dar au fost de acord sa fie rai fata de voi, deoarece calatoria
42
J
Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru
:, lor in aceasta viata este sa fie rai. E viata cea rea. Nu ma
: . intrebap de C,?,dar exista viep rele - ~i oamenii ace~tia Ie
i tratesc cu un scop: ca sa fie pedepsip, ca sa provoace haos.
I Le traiesc cu un scop, pentru ca numai Hind rai intr-o
,
. anumita linie temporala ajung sa se afle in situapile ideale
. care ii schimba pentru totdeauna. Acum, ei rad copios de
asta: Jp amint~ti cand p-am dat 0 palma? Nu+a~a ca .a
fost minunat?" . '
"Imi amintesc.". .
S-a consider at ca oameni'i care se intain~sc' ~i,care au
I
O
..
inru
.
dire unii cu aI~i u.intalnit intr:<>viala ariterioara.Nu
este a~a. ~i daca .nu v-ap intatnit niciodata pana acum, dar
/
" V:Clp intalnitin Planul Extazului,pEmtr~ca amandoi ajunse-
serapla aceea~i povara, ajunseserap in aceea~i padure ca
sa contemplap acel~i lucru? Unele locuri, in Planul Extazului,
I
' sunt foarte aglo~erate, iar voi gravitap intotdeauna catre
. ceea ce sunteti.
" ,
; Astfel, jucatorii care vor juca un rol integrant in viata
tare urme~za nu trebuie sa fie cineva care ap i'nai fost voi
inainte. Ava amagi mereu, gandind astfel, este un semn care
arata ignoranta voastra cu privire la viata spirituala, pentru
ca locul acesta ~i vieple acestea nu sunt totul. Exista fiinte
care se vor intalni in aCE;!I~~i loc de contemplare ~i care pot
sa fie entitap extraordinar de avansate, care, in incarnari
trecute, poate ca au fost genii sau mari conducatori. Ele au
un defect, iar defectul acela Ie-a adus in contact cu voi. Poate
ca vin de pe 0 alta planeta terestra ~ipot sa ~i repare defectul
respectiv pe aceasta planeta. Va intalnip printr-o asociere de
poveri.
43
In lata ~emjneuluj
Atunci cand stati langa cineva i pornip. 0 conversape,
intrap in legatura cu persoana respectiva i, curand, incepep'~
sa va deplasati prin labirintul minpi lor, intelegand ceea ce
va spun eL Suntep in ei, iar ei, la randullor, se deplaseaza
prin labirintul mintii voastre. Asta numim conversatie. Daca
, ,
intelegep asta, atunci putep sa incepep sa intelegep conceptul
ca 0 asociere de poveri atrage laolalta ceea ce se aseamana.
Dinamica unei astfel de intalniri, atunci cand e impartaita
in acelloc rarefiat, nu se referala a discuta - acolo nu vorbip,
ci gandurile voastre se proclama, astlel ca fiecare dintre voi
va angajap in gandurile celuilalt. In acele momente in care
va angajap in gandurile celuilalt,va dap seama ca se intampla
un lucru minunat i maret. Se numete ~ompatimire. In
aceasta imparape minunata, in viata aceasta pe care v-ap
aternut-o - ap gasit pe cineva care are aceeai povara, dar
povara poate sa fie ca acea entitate sa ii fi facut siei ceea
ce ap facut voL Dei sunteti eel care a facut i eel caruia i
s-a facut deopotriva, in acest loc de contemplare, mintile
voastre se alatura i formuleaza 0 relape, iar aceste relapi.
formeaza 0 intalnire ulterioara, in planul acesta.
Nu are legatura cu 0 persoana pe care ap cunoscut-o
cu doua mii sau cu patru mii de ani in urma. Fiintele cele !
mai semnificativesunt cele pe care Ie intalniti in Planul \
Extazului, pentru ca ele au ajuns in acelai loco Oamenii
acetia vor intra i vor iei din viata voastra, deseori pentru
a implini tocmai drama pe care v-ap intors sa 0 derulap aieL
Daca i-au recapitulat viata i au facut altcuiva un lucru de
negandit, ei pot sa refaca strategia, in aa fel incat ceea ce
este de negandit sa Iise faca lor. Juditorul care va fi implicat
44
-----
-------
.-
Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru
este eel care a fost victima in existenta anterioara. EI invata
echilibruJ.Daca astfel de oameni doar apar ~idispar din viata
voastra, atunci de aceea se afla aieL
Nu exista intamplare. SinguruI scop al con~tiinteinu~
este conpnut doar in acest plan. EI este in toate planurile.
Cu cat suntep mai aproape de Punctul Zero, cu ?tat sunteti
rnai puri, ca fiinte con~tiente. In acest taram minunat ~i
maret, in momentul in care gandip ceva, lucrul acela exista
.;..asta e natura voastra adevarata. Cu asta suntep obi~nuip.
Lucrul cu care nu sunteti obi~nuip este sa fjti ~pasap ~i
'impovarap de timpul lent ~i de mecanismele corpului fizic,
pentru ca, in Planul Extazului, sunteti eliberati de tot ce
reprezinta asta.
Cand stabilip acest tipar in angajarile memorabile cu
alte fiinte de acolo ~i cand v-ap hotarat asupra acestei linii
potenpale, atunci suntep pregatiti sa va intoarcep. Cei cu
care ,V-Slpamestecat mai devreme vor fj cei cu care va vep
lntalni din nou. Nu va veti aminti de ei,
dar 0 sa va intalniti
~ . I I
. pin nou, iar sufletul va ~ti, pentru ca Spiritul i~i aminte~te
de, conversatie. Sufletul i~i aminte~te de calatorie. Numai
wintea corporala, care inca nu s-a nascut, creierul trupesc
al entitapi fiziee este .eel care nu i~i va aminti de acest
'incident. Cand suntep pregatip, va intoarcep, pentru ca nu
putep sa mergep mai departe, pana ce nu revenip aici ~i nu
va ingrijip de treaba neterminata, pma ce nu intelegep pe
deplin ca Dumnezeu este una cu totul. Iar momentul cand
suntep una cu totul, dmd hotarap sa fiti una cu totul, este
momentul in care ap ales calatoria spirituala.
4S
In lata ~emineu/ui
Sa mai intelegep !li ca, in aceste planuri, sunt entitap
care, de!li sunt !liele copl~ite de impovarari, cea mai mare
povara a lor este /ipsa succesului, pentru ca niciodata nu
au apucat sa fie asta, astfel ca, natural, !li ele vor formula
/inii de potential in care se nasc. Se nasc intr-o fundatura.
Trebuie sa treaca prin viata aceasta !lisa-!liscuture tar!laiala,
devenind un succes. A!la0 sa se deruleze drama lor. E foarte
important pentru ei - !licineva trebuie sa fie calul de bataie
in piesa aceasta. Cineva trebuie sa fie calul de bataie, pentru
ca acestea sunt entitaple care, in vieple lor anterioare, au
calcat peste alpi ca sa obpna succesul. Minp insemnate se
alatura pentru aceasta prezentare minunata. Exista oameni
a caror povara este /ipsa succesului,de exemplu- iar ei 0
sa a!ltearna acel potenpal intr-o viata intreaga, 0 mare cutie
de nisip in care joaca jocul, pentru un singur moment
trecator de glorie. Momentul acela trecator este ceva ce
merita toata viata lor. Apoi se degenereaza, pentru ca va
reflecta numai la acel moment unic !liva deveni trecutul sau.
Exista 0 multitudine de "de ce". La fel e !li cu iubirea
neimparta!lita. in astfel de cazuri, de obicei, e vorba de 0
iubire care, in alta situape sau in alta viata, nu a fost implinita,
sau de situatii in care iubirea e data, dar nu este primita sau
este refuzata. Cel mai adesea, personajul acela nu va fi in
locul contemplarii in acela!litimp in care sunteti !livoi acolo.
Cei care vor fi acolo vor fi cei care au suferit acela!li lucru.
Atunci, ei i!listabilesc viata ca sa apara !lisa se gaseasca unul
pe altul !li sa gaseasca iubirea imp/inita. E 0 invatatura
importanta pentru neofip, in procesele lumii materiale, pentru
ca Dumnezeu e iubire - !li ei 0 sa stabileasca sa fie a!la.
46
f
Schimbarea Jiniei temporaJe a destinuJui nostru
Existaentitati care n-au fost nieio_data desavar~ite,
pentru ca, Inainte sa vina In viata In care s-au Intalnit, povara
lor a fost grea, trudniea ~i chinuitoare. $i totu~i, cand se
intalnesc, sunt ca doua suflete intr-unul. Vieple lor poate ca
au fost retezate scurt sau fagaduite altora, iar dorul este a~a
de puternic. Cea mai puterniea legiitura in Plan.ul Extazului
este iubirea - ~i daca au fost suficient de norocoase, unul
11va a~tepta pe celalalt in spatiul de contemplare. intotdea-
una se vor Intalni acolo, pentru ca, daca iubirea e a~a de
profunda, sine de la sine, atunci ea e recompensa luiDumnezeu
pentru 0 viata. Entitatea aceea va atepta iva Intalni cealalta
entitate In acel spatiu, iar ele se vor gasi, pentru ca sunt ca
una. in uniunea lor, ele au Inteles ca Dumnezeu este, pentru
ca, Intre ele, au fost una, iar astfel, aceasta unire a devenit
samanta care avea sa duca la 0 Inflorire In restul vietii lor.
, ,
Se ateapta una pe alta, se bucura ~i se iubesc una pe alta.
Au corpuri ca sa se iubeasca? Absolut. Au corpuri sa faca
dragoste? 0 sa Ie creeze. Totul este imaginabiJ. Totul este
permis. Pot sa aiba oriee vor - i se delecteaza una cu
prezenta celeilalte, pentru ca In iubire nu exista lipsa - nicio
lipsa. Daca exista, atunci ea Inca nu s-a copt, dar atunci,
acesta nu este nivelur matur de iubire despre care vorbesc
aieLDatorita iubirii lor pasion ate, daca aceste doua entitap
nu au putut Inca sa 0 traiasca i daca vor i doresc acest
lucru, atunci ele fac un plan i Ii abordeaza poverile
individual.Apoi, cand poverile lor sunt satisfacute iImplinite,
se Intalnesc. E ca 0 recompensa, dar atunci cand se nasc,
ele nu ~tiu asta. Simt doar 0 atractie ~i 0 recunoa~tere.
I
.
1
47
.-. -.-
-.
In lata~emjneuluj
Se mai intalnesc ~i du~mani. Ura e acela~i lucru ca ~i
iubirea. Este la fel de intensa. ~i vechii du~mani se intalnesc
in campurile contemplarii. ~i eu m-am intalnit cu multi. Nu
sunt du~mani. In campul contemplarii, ei se alatura unei
reuniuni - ~i in aceasta reuniune, pot sa rezolve ce este in
planul fizic, stapanind acel lucru 0 data pentru totdeauna,
angajand din nou oportunitatea, in secolul douazeci. Poate
ca cei care, odata, au fost du~mani intr-o fioroasa batalie pe
mare, in care unul a fost invins, iar celalalt invingator, se vor
intalni in secolul douazeci ~i unu ca ~i concurenti pe piata
corporatista.
Odata ce veti intelege poverile ceva mai bine, veti
incepe sa vedeti ca entitatile pe care Ie-atiintalnit in aceasta
viata nu au fost intamplatoare - ~i ca fiecare persoana pe
care ati intalnit-o a fost, de fapt, parte dintr-un potential de
linii pe care I-ati creat rn Planul Extazului. Ceea ce este
interesant, in legatura cu cartografierea in Planul Extazului,
este ca foarte rar se desfa~oara pe Pam ant a~a cum s-a
desfa~urat in Planul Extazului. In Planul Extazului, ai tendinta
sa zugrave~ti lucrurile in culori foarte vesele. Uiti cum era
sa ai 0 batatura in palme, atunci cand te agatai pre a mult
de ceva. Uiti ce inseamna sa te agati prea strans de ceva.
De aceea, cand toate se a~eaza la locul lor in taramul
material, aventura e a~a de remarcabila, pentru ca ea se
coace intr-un mod foarte diferit de cum ai planificat-oinainte
- ~i apoi, mai e ~i elementul de mister pur al uitarii vrajite,
care joaca ~i el un rol (~icare trebuie sa joace un rol). Toate
vietile care se intalnesc in viata asta nu sunt neaparat
recunoscute de dinainte - ~in-ar trebui sa incercatisa faceti . .
48
Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru
asta, pentru ca, uneori, s-ar putea sa tulburati imaginea
potenpalului pe care va straduip sa-I gasip aici. Va straduiti
sa gasiti sinele. Va straduip sa 0 facep cu claritate ~i puritat~,
fara niciun fel de poluare - esenta bruta a naturii voasfre
frumoase. Cu cat putep sa il demistificati mai mult cu atat . ,
va deveni mai real. Cand incercati sa-I incadrap intr-un
context cosmic, pentru a reconcilia fiecare situape, deseori
tulburapimaginea. Relatiilenu trebuie sa fie cosmice- e 0
gluma - ele trebuie sa fiedoar relapi.Dincentrul acela brut
~i dinamic, 0 sa va apropiap de plan mai mult decat daca
incercap sa scoatefi lucrurile din context ~isa Ie transformafi
in ceva ce nu au fost niciodata; atunci,vefiajunge la povara
de a crea fantome care nu fac decat sa sfar~easca prin a va
supara.
Deseori, fiecare viata impline~te spapul de contemplare
pe care il cream - oricat de lunga, de complicata sau de
scurta ar fi - iar adevarapi ~i minunatii no~tri prieteni, in
realitate, sunt 0 aparifie din viitor,niciodata din trecut, pentru
ca Planul Extazului este locul unde se na~te viitorul. ~i 0 sa
spunep:"Dar de ce sa venim pana aici, jos, doar ca sa traim
cafiva ani ~isa putem sa rezolvam ceva? Oare chiar merita?"
Bineinteles ca merita. Atunci cand ~tii ca e~ti etern, merita
sa joci rolul chiar ~i'rtumai pentru un an. Voi suntefi micii
Dumnezei care au incercat, dar au fost prin~i. Asta m-am
straduit sa va invat, in tot timpul acesta cat ap fost cu mine.
Ap fost prin~i intr-un ve~mant a carui natura este atat de
inapoiata fata de natura voastra. Existenta sa covar~itoare,
in acest timp care se mi~ca lent, v-a instrainat de starea
voastra intreaga. Trebuie sa va terminap treaba, nu atat ca
49
- .. -.. - -. -- --- -. -- - - -. -
in lata ~emineuJui
sa putep sa mergep acasa, cat ca sa terminap poverile pe
care natura omului nu a fost in stare sa Ie dep~easca, pentru
a putea sa va eliberati din aceasta incalceala cu natura
voastra la~a de trup omenesc.
Ratarea liniei temporale create in Planul
Extazului
Ceea ce este important este ca ati creat 0 linie
temporala bazata pe circumstanta in care nu ap fi ales sa
veniti aici, la aceasta ~coala. Acum treizeci ~i cinci de mii
de ani, in casuta mea - langa dansul fIacarilor, cu palo~ul
sprijinit intr-un colt ~i in mijlocul inelelor de rum din pipa
mea - eu am creat amintiri ale viitorului, in care avea sa se
desfa~oare aceasta linie temporala de acum. Motivul pentru
care e important sa ~tip asta este ca ap avut la dispozipe
aceasta informape in Planul Extazului ~i ca ati transformat
acea linietemporala in aceasta. Linia temporala pe care v-am
spus sa 0 tiasap fara a implica invataturile, fara corpul de
cuno~tere aI Marii Lucrari, ar fi fost viata pe care ap fi awt-o
intotdeauna, in care ap fi facut 0 alegere care urma un status
quo, in loc sa dea ascultare sufletului.
Vreau sa intelegep ca aceasta invatatura va avea multe
ramificapi in contemplarea voastra. Cu siguranta 0 sa inte-
legeti ~i 0 sa avep raspunsuri ~i cunoa~tere despre atat de
multe lucruri, astfel ca viata n-o sa mai fie ~a de tulburatoare
~i de serioasa. 0 sa intelegep ca povara a fost ridicata, pentru
ca a fast data cunoa~terea.
so
I
Schimbarea liniei temporaJe a destinuJui nostru
Cati dintre voi ati simtit ceva in piept, atunci cand
mi-ati auzit numele? Cap dintre voi ati simtit ceva acolo
citindu-mi cuvintele? Sufletul a inregistrat informapa cu mult
timpinainteca voisa Iivenit aiei.~tip cat de des va vorb~te "
sufletul? In planul acesta, voi numiti asta con~tiinta voastra,
dar este vorba de suflet. Sufletul face sa va apara in piept
o presiune puterniea, atunci cand facep un pas'impotriva
a ceva ce este 0 oportunitate - ~i simtip asta in piept.
Inseamna ca ati ratat linia temporala predestinata. Ap facut
asta in atatea viep - ~tiu, pentru ca inca mai avep treburi
neterminate. Fiecare viata In care a fost programata 0 treaba
neterminata a fost inregistrata de suflet ca linie de destin,
iar in momentul in care ap ajuns la lil1iaaceea de destin !?i
ap facut alegerea sa deveniti umili, mandria v-a stat in cale
!?iap ales sa 0 urmati pe ea, in loc sa dap ascultare umilintei.
Acesta e momentul in care aceasta presiune s-a insinuat in
viata voastra, dar voi i-ati ratat linia temporala. Aceea a fost
oportunitatea care a fost creata in c-eruri ca sa va terminap
treaba, pentru ca linia temporala, la nivel magnetic, este 0
linie lunga de destin - !?i0 programam 0 singura data.
Exista 0 multitudine de motive contemporane pentru
care ati apucat-o impotriva a ceea ce ap simtit in sufletul
vostru. Poate ca nu era politicos sa facep lucrul acela. Poate
ca lucrul acela fusese facut unei persoane pe care 0
dispretuiati, sau pe care 0 invidiap, sau pe care erap gelo~i.
Poate ca, daca ati Ii facut lucrul acela persoanei respective,
ap fi actionat impotriva obieeiurilor acceptate social. Poate
ca erap 0 per~oana importanta intr-un gr~p, iar grupului nu
Ii pJacea de acea persoana. lns'a persoana aceea a fost
51
In lata ~emineuJui
mesagerul vostru - ~iin loc sa dap atenpe nevoiisufletului,
ati cedat presiunii popularitatii ~i con~tiintei sociale.
Cati dintre voi ap auzit pove~ti despre oameni buni -
despre care eredep ea sunt buni sau despre care se spunea
ea sunt buni - care, dupa 0 intamplare ce Ie-asehimbat viata,
au muncit din greu toata viata lor, n-au faeut deeat bine, au
slujit ~i au servit ~i au fost blanzi cu alpi, care fae tot felul
de lucruri ~i se daruiesc in toate parfile, dar se pare ca nu
Ii se intampla decat lucruri rele? Ce credeti ca 0 indeamna
pe 0 femeie sa i~i iroseasca tineretea pe 0 religie care 0
folose~te doar ca sa faca bani in numele lui Christos, sa
slujeasea in mediul murdar ~i plin de boala al unei. tari, ca
sa fie onorata ea martir in toata lumea? Daca il iubea a~a
de mult pe Dumnezeu ~i credea in el, de ce a imbatranit ~i
s-a imbolnavit? E 0 ipocrizie evidenta. De ce i s-a intamplat
asta ac~tei creaturi ~ide ee aceasta creatura face asta 0 viata
intreaga? Pentru ca a ratat ocazia de a rezolva ceva, mai
devreme in viata - ~i ~i-a petrecut tot restul viepi platind
pentru asta. Nu poti sa dai destul, sa faci destul, nu pop sa
fii destul de bun, nu pop sa fii destul de dragut, pentru ca
niciodata, niciodata nu scapi de presiunea aceea din piept.
De aceea incerci sa compensezi, dar nu pop sa compensezi.
De ce se intampla a~a? Con~tiinta ~i energia creeaza natura
realitatii. Dumnezeul acesta a ereat aceasta viata ea sa ajunga
sa implineasca treaba neterminata ~i ~i-adat restul vietii ea
sa faea cunoscut necunoscutul - aventura dorita. Acel singur
incident a fost important, pentru ca a mai existat ~i 0 alta
fiinta spirituala, care s-a oferit voluntar sa fie acel mesager,
pentru ea asta 0 ajuta ~i pe ea - ~iin acel incident nu mai
52
Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru
e niciun program. Entitatea se straduie!lte tot restul vietHsa-
!li depa!leasca durerea din piept. Straduinta este reali~atea
care e creata, dar durerea nu dispare.
Ceea ce ma straduiesc sa va spun este ca, atunci ca;d
va ascultap sufletul !liSpiritul, urmap cea mai mareata !licea
mai dreapta cale pe care ati ales-o vreodata. Aveti cea mai
. .
mare oportunitate pe care ap ales-o vreodata, de 35.000 de
ani incoace. Ati luat deciziile corespunzatoare cu privire la
toate oportunitatile care va apar in cale, pentru ca, daca
ati fi mers impotriva a ceea ce simtiti, care v-ar fi linia
tempor ala?
Eu sunt invatatorul vostru - demult, am fost condu-
catorul vostru - !liiubesc in voi Dumnezeul care suntep. Asta
este ceea ce iubesc la tot ce este. Ma aflu aici ca sa va invat
cum sa fip asta !licum sa intelegep totul, pentru ca ap cerut
asta, in aceasta existenta. Eu am facut planul. Voi ap dorit
sa participap. Ce 0 sa va aduca aceasta linie temporal a?
Libertate pura !li totala. Marea - Lucrare se refera la
impacarea cu con!ltiinta omeneasca din cutie, cu gandirea
limitata. Se refera la cat de important este gandul vostru
obi!lnuit !lila ce intemeiaza el pentru voL La impacarea cu
victimizarea, pentru ca in Planul Extazului nu exista victime.
Exista doar oportunitate. Sufletul nu 0 vede ca pe 0
victimizare - !linici maestrul nu 0 vede a!la. Numai creatura
omeneasca 0 vede in acest fel.
53
f
SCHIMBAREA LINIEI TEMPORALE PRIN
MAREA LUCRARE
-- -----
Sunt aid ca sa va invat toata aceasta cunoa!ltere
fantastica !li sa intelegeti ca, daca ati crede in puterea
con!ltiintei voastre de a manifesta cartona~ele in timpul
disciplinei Lucrul pe Camp@, atunci ceea ce va spun eu este
adevarul. Cartona!lele voaStre sunt mesageri care va spun
direct ca ceea ce v-am zis eu este adevarul, pentrU ca func-
tioneaza. Functioneaza pentru cei care vor sa fie ~a. E foarte
simplu. Nu e greu.
Atunci cand faceti alegerile corecte !liva urmati sufletul,
incheiati ceva, undeva. $titi asta, pentru ca dintr-odata, e ca
!li cum de pe umerii vO!ltris-ar fi ridicat 0 povara uria!la !li
grea - jugul pe care it purtati. Nu puteti sa spuneti cu
exactitate ce anume a facut asta, dar dintr-odata, exista 0
u!lurare a fiintei.Jugul este indepartat. Destinul a fost implinit
!li incheiat. Acum, sunteti din nou agenti liberi. Eu ma
straduiesc sa va ciducin locul acela, fara ca voi sa trebuiasca
sa 0 luati razna !li sa mai creati !li alte lucruri de care sa
trebuiasca sa va ingrijiti. Ma straduiesc sa va aduc intr-un
loc unde sa intelegeti ca exista potentiale multiple de linii
temporale, care exista simultan - !li ca, in fiecare clipa, va
aflati pe 0 alta linie temporalaj indiferent ce corp aveti,
corpul acesta e suficient de bun - in orice clipa, va aflati
57
L
- -- ... .----
In lata ~emineuJui
pe alta linie temporala. Cat de important e acest lucru? Toti
cei pe care ii cunoa~tep sunt oameni care nu ~tiu asta. Ei
~tiu doar sa traiasca pentru faima ~i recunoa~terea pe care
o obtin din partea altora. Traiesc pentru a fi acceptap de
semenii lor ~i de propria lor cultura, ceea ce inseamna ca
traiesc pentru 0 iluziecare nu are nimic de a face cu evolupa
sufletului ~i cu Sfantul sau Spirit. E 0 viata irosita - irosita.
Nu putep sa va intindep, sa apucap 0 alta linie ~isa va pnep
de ea, sa 0 lasap sa va traga in direcpa ei. Nu putep sa facep
asta. Nu despre asta e vorba. Ideea e sa intelegep ca avep
o gama larga de potenpale din care sa alegep ~i ca modul
in care ajungep pe acea linie temporala este pri~ .incorpo-
rarea destinului aceluia in reteaua voastra neuronala ~i
proclamarea lui ca ~i gand obi~nuit. Atunci cand facep acest
lucru cu maiestrie, va veti afla pe ace a linie temporala.
Sa nu-mi spunep ca suntep supraponderali din cauza
geneticii voastre. Asta n-o sa mai pna. E vorba de un lucru
de care va pasa suficient de mult incat sa va consume. Nu
va gandip decat sa mancap. Asta e 0 inrobire. Atunci cand
schimbap liniile temporale, va aflap pe 0 alta linie genetica.
E acela~i lucru cu a nu manca destul, pentru ca vrep sa fjp
acceptabili. Credep ca frumusetea inseamna 0 piele intinsa
pe oase - 0 frumusete aproape de moarte. Poate ca e
frumos, dar nu contap pe asta, ca sa va ajute sa scapap de
marea intimidare7. Frumusetea asta n-o sa supravietuiasca.
Linia aceea temporala este 0 alta viata - ~ifacand aceasta
7 A sevedea Ramtha, Our Evolution in a Changing World, {Evolufia noastra
intr-o lume in schimbare. n.tr./, DVD. :?coala de lIuminare a lui Ramtha,
Ramtha in Mexico City, 20 noiembrie 2006.
58
-- ---
Schimbarea liniei tempora/e a destinu/ui nostru
lucrare, trecep pe 0 alta linie temporala. Cine poate sa spuna
ca sanatatea are legatura cu mancarea? Ea are legatura cu
o stare a minpi. Exista oameni sanato~i care mor de cancer.
Cum va impacap cu asta? Exista oameni care sunt a~t de
sanato~i incat nu mananca decat seminte ecologice pentru
pasari ~i care nu vor sa manance nimic din ce e viu. ~i ce
este napul? Este viu. Are con~tiinta. Oamenii ac~tia spun:
nNu vreau sa mananc nimic din ce este viu, nimic ce are
sange ro~u." Pai, uitap-vala 0 ro~iesau la 0 sfeda. Ce culoare
are sangele lor? Nu e important ce mancap; important este
ce suntep. Nu 0 sa devenip nemuritori fugind de ceva in
fiecare zi. Nu 0 sa devenip nemuritori cu ajutorul hranei pe
care 0 mancap. Nu 0 sa devenip nemuritori prin vinul pe
care il bep. Nu 0 sa se intample a~a. 0 sa devenip nemuritori
numai atunci cand va trece prin minte sa devenip nemuritori.
Cand lucrul acesta este ceva atat de obi~nuit pentru voi,
atunci suntep prin~i pe acea linie temporala.
De ce e important sa facep Marea Lucrare? Pentru ca,
atunci cand faceti aceasta lucrare cu toata puterea voastra
~i cu toata fiinta voastra, dind ~tipca ea e exprimata in gand
obi!inuit ~i cand ~titi, pur ~i simplu, ca suntep ea, atunci
acesta e destinul viepi voastre. Potenpalul unei linii temporale
este determinat de alegerea personala. Privind inapoi, la
viata voastra, cate alegeri ati facut, care v-au afectat viata in
mod dar, intr-un fel sau altul? Cate alegeri ati facut? Cand
ati incetat sa mai luap droguri? Putep sa va dati seama de
alegerea pe care ati facut-o? Ii vedeti pe cei care au
continuat? Mergeti la cimitir sau la m6rga ~i gasiti un
cadavru care nu s-a lasat niciodata. Priviti-I. Patrundeti
in"launtrul lui. Deschidep-i craniul. Deschideti-i intestinele.
59
In lata ~emineuJui
Privip-i creierul. Ati fikut alegerea sa va opriti? Daca n-ati
fi facut alegerea sa va oprip, ap fi aratat ca unul care a facut
alegerea sa ramma pe acea linie temporala?
Vedep cum v-ap schimbat viata? E important sa ~tipdit
de puternici sunteti. E important sa ~tip ~i ca asta - ceea
ce se nume~te voi ~i cu mine - a fost 0 alegere pe care ap
facut-o. ~i daca eu nu a~fi facut alegerea, in viata mea, unde
ati fi voi, iubitii mei? Unde am fi noi acum, daca acum
35.000 de ani eu n-a~ fi facut 0 alegere, 0 singura alegere?
Unde am fi? Ne-am cunoa~te? Am fi aici impreuna, in secolul
douazeci ~i unu? Ap cunoa~te persoana care sta langa voi?
Ati fi macar in corpul acesta? V-ap fj casatorit cu pe~soana
cu care v-ati casatorit? Ati fi avut copiii pe care ii avep? Ap
avea parinpi pe care ii avep? Ap fi ~tiut ceea ce ~tip? Acum
treizeci ~i cinci de mii de ani - 0 singura alegere.
Eliberandu-ne sufletul
Vreau sa intelegep cat sunt de importante deciziile ~i
alegerile in viata. Nu vorbesc de alegerile cu care va dati
mari. Atunci cand va dap mari cu 0 alegere, n-ap facut-o
niciodata. Cand alegerea este atat de naturala pentru voi ~i
cand este gand obi~nuit, atunci ap facut-o. Pana ce nu sunt
facute in felul acesta, n-o sa fie niciodata alegeri adevarate,
iar treaba neterminata 0 sa fie tot acolo ~i tot neterminata.
Cum influenteaza asta presiunea din piept, pe care tot
vinul, toate drogurile, femeile, barbapi ~ipoate toti banii din
lume n-o pot indeparta? Le-ap incercat pe toate, iar durerea
e tot acolo, din cauza unei alegeri pe care ap ratat-o. Dare
60
~--
--~
Schimbarea liniei temporale a destinului nostru
e posibil sa va eliberap de ceva ce ap ratat !iisa va indepartap
presiunea din viata? Exista 0 multime de oameni tri!iti in
aceasta !icoala. Sunt tri!iti!iinu !itiude ceoTocmai v-am spus
de ceoExista putere in aceasta cunoa!itere? Absolut, ca~i ce
e mantuirea, daca nu 0 alegere bine plasata? Mantuirea vine
dintr-o alegere iIuminata. Fiecare i!ii are problemele lui cu
sufletul !ii cu con!itiinta. Nu putep sa va ascundep de asta
- pentru ca voi sunteti asta. Nimeni nu e perfect la aceasta
!icoala !ii, din cate pot sa imi dau seama, n-am intalnit
niciodata pe nimeni care sa fie perfect. A!i gasi 0 astfel de
persoana plictisitoare.
$i atunci, cine va decide destinul? Destinul nu se refera
la vreun Dumnezeu strain, care are ni!ite sfori cu care va
manipuleaza. Asta e 0 gandire superstipoasa !ii primitiva.
Destinul este format din alegeri autoorganizate !iiiIuminate,
experimentate in mod obi!inuit. Depinde de voi. Putep sa
faceti lucrarea, sau putep sa va ganditi sa fumati sau sa
mancati, in loc sa alegep existenta aceasta. Toate astea sunt
scuze ca sa ie~iti din ceea ce facep. E aceea~i atitudine pe
care ap avut-o timp de 35.000 de ani. De aceea, singurul
lucru care v-a oprit sa pornip in marea aventura cu cei mari,
care acum se afla de partea cealalta a Punctului Zero, este
probabil 0 mica atitudine. Dar voi 0 ignorap in continuare,
. .
in schimbul placerilor trupe~ti.
Vorbim despre invierea Spiritului Sfant ~i despre cum
suntem prin~i in ea. A fj prins in Spiritul Sfant nu inseamna
ca suntem "prin~i" in corp, pentru ca atunci nu suntem
corpul nostru ~i transcendem ceea ce este trupesc. Dar voi
alegep mereu ceva pentru eorpul vostru trupese, in loeul
lucrarii silitoare a Spiritului care a trait in Planul Extazului.
61
.-
IUBINDU-vA VIATA INTRU NEMURIRE
I
.
.
Valul dintre om i Dumnezeu este foarte subtire. Linia
dintre bucurie i jalniea nefericire este foarte ,subtire. Lucrul
care ne scoate din jalniea nefericire este alegerea bucuriei.
Ceea ce ne duce in sanatatea perfecta este alegerea de a
fi asta, in loc sa fim boala i suferinta. Ceea ce ne permite
sa infloreasca un Dumnezeu frumos este alegerea lui
Dumnezeu i nu a corpului nostru - iar acesta este un val
foarte subtire.
Fanaticii din lume, care se impotrivesc propriei lor linii
temporale, sunt facuti sa se simta vinovati din cauza corpului
lor. Nu vorbesc de a te simti vinovat ca ai un corp. Ar trebui
sa fiti ferieiti di aveti un corp, sa onorati faptul ca ati facut
ceva cored i ca sunteti in viata aiei. Nu sunt aa de sigur
ca aceeai garantie poate sa aiba loc i in viata urmatoare,
dar ati facut-o Gorect. Nu vorbesc despre abuzul asupra
corpului. Exista oameni care, multa vreme, au crezut ca,
pentru a il alege pe Dumnezeu, trebuie sa faca trupul sa
sufere. E incorect, pentru ca Dumnezeu este i trupul. Ceea
ce transforma trupul in Dumnezeu este Spiritul, care se
elibereaza de trup i imputernieete trupul intru Dumnezeu.
Atunci cand Spiritul este Incuiat In corp, el este aservit
nevoilortrupeti.Atuncicfmdesteeliberat,el va salvatrupul.
65
In lata ~emjneuJuj
Asta nu inseamna sa va urap trupul, sa il infometap pana
la moarte sau sa il ucidep cu mancare. Nu inseamna sa il
neglijati, sa nu-I spalati !ii sa nu-I imbalsamap cu apa de
trandafiri !ii cu iasomie. Nu inseamna sa nu iI ingrijiti.
inseamna ca, atunci cand va ajunge ceasul lui Dumnezeu,
atunci Va lasap lui Dumnezeu !ii punep corpul sa se odih-
neasca. De aceea facem aceasta lucrare - cum ar fi
disciplina Twilight@8,intin~i. in clipa aceea, trupul a fost
hranit, curatat, u!iurat ~i nu mai are nevoie de atenpe. Acum,
toata atenpa se concentreaza pe lucrare.
Cat este de greu acest lucru? Nu e greu. Cu cat devenip
mai asemenea lui Dumnezeu, cu atat corpul vostru va deveni
mai frumos. Cu cat suntep mai mult in Spirit, cu atat va fj
mai frumos trupul vostru, atunci cand Spiritul acela se
intoarce in el. Cu cat sunteti mai liberi in Spirit !ii neim-
povarati de tragediile gandirii con!itiintei sociale, cu atat mai
glorios va funcpona creierul. Cea mai mare iubire pe care
puteti sa i-o dati corpului este sa zaboviti in sanul lui
Dumnezeu !iisa concepep nemurirea pentru acest corp. Sa
nu lasap corpul sa moara este cea mai mare iubire. Atunci
cand reveniti in trup, e ca un nou-nascut. in obraji e 0
ro~eata care nu a mai fost acolo de pe dmd erap prunci,
iar ochii sunt limpezi !ii jucau~i. Respiratia e sarutata cu
dulceata. Trupul e rafinat !ii puternic ~i reprezinta puterea
Spiritului Sfant care exista in el, pentru ca, acum, acesta
exista, iar voi aveti tinerete continua. Cel mai bun lucru pe
care putep sa il facep pentru corp este sa nu illasap niciodata
8 A se vedea Glosarul.
66
Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru
sa moara. Acesta nu e un abuz. Spiritul nu cauta trupul
pentru toate placerile sale. Trupul nu ar trebui facut
raspunzator de rautatea unei con~tiinte ~i a unei minfi
distorsionate. M
Eu sunt aici ca sa va invat toate astea ~isa va alimentez
cu atata cunoa~tere. E 0 bucurie sa avefi atatea alegeri de
facut, atata infelegere - ~i sa fiti eliberafi 'de superstifiile
voastre, de teama voastra care va chinuie, sa intelegefi ca
sunteti c~ adevarat Dumnezeu. Nu exista niciun motiv
pentru care sa fifitri~tiin acest sens. Trebuie dear sa fifi asta.
Karma ~i /iberu/ arbitru
Exista 0 discupe car~ suspne ca viata aceasta a fost
predestinata - iar eu v-am spus mereu ca nu este a~a. Daca
viata este predestinata, atunci asta inseamna abolirea
liberului arbitru, care inseamna permiterea ~i creativitatea
deplina a evolutiei. Dadi nu i se permite impulsulliberului
arbitru fiecarui suflet ~i fiecarui Spirit, atunci acestea nu au
nicio mi~care. Ca urmare, ele nu sunt con~tiinta ~i energie,
ci pur ~i simplu, sunt confinute ca potenfial, in Vid. Liberul
arbitru este eel cote permite mobilitatea unei existente
singulare. Fara liberul arbitru nu e existenta. Pentru a putea
sa va raportafi la asta, eel mai bine trebuie sa infelegefi ~i
sa va imaginap un Spirit liber ~i iubitor, 0 fiinta omeneasca
azvarlita in inchisoare pentru tot restul vietHei, fara nicio
fereastra, fara aer curat ~i fara lumina. Asta inseamna sa nu
ai liberul arbitru. Pedeapsa suprema pe care un om poate
67
In lata ~emineului
sa 0 exercite asupra altui om este sa ii ia liberul arbitru, cel
mai mare dar, pentru ca, fara acesta, nu exista viata.
Ca sa incheiem aceasta discutie - daca viata voastra
este prestabilita de domnii karmei? - nu este. Este ea predes-
tinata? Nu, nu este, pentru ca asta ar impiedica existenta
liberului arbitru. jnsa~i ideea de karma interzice liberul
arbitru. Karma nu exista - 0 alta declaratie fantastica.
Ori de cate ori va departati de nevoia sufletului de
incheiere ~i de implinire, asta e natura aspra a creaturii
omene~ti. E ~i 0 declaratie care arata ignoranta voastra
spirituala - ca nu ati crea un corp care sa fie con~tient pe
deplin de amintirea a cine suntefj, atunci dmd ati venit intr-un
corp nou. Tot n-ati inteles. Cand va na~teti din pantecele unei
femei ~i din coasta unui barbat ~i cand veniti prin canalul
cervical, va na~teti ignoranti, orb.i~i ati baut vinul fermecarii
~i al uitarii. Nu va amintiti cine sunteti. Nu ~titicare e planul,
pentru ca v-ati pierdut timpul ~i spatiul, de dragul trupului
in care se afla treaba voastra neterminata. Inca nu v-ati
gandit ca data viitoare, in Planul Extazului, ar trebui sa va
amintiti sa includeti ~i amintirea deplina a cine sunteti atunci
cand veniti in corp - 0 sugestie de la invatatorul vostru. De
ce ar spune unii ca a~a ceva nu e posibil? Spunefj-mi un lucru
care nu e posibil in imparatia cerurilor ~i 0 sa va arM un
Dumnezeu defect. Totul este posibiL Doar ca nimeni nu s-a
gandit inca la toate. Chiar ~i in Planul Extazului exista un
status quo. Nu-i a~a ca e interesant?
68
Schimbarea Jiniei temporaJe a destinuJui nostru
Virtutea de a da na~tere unei noi generafii
Afj tata ~imama urmatoareigenerapi trup~ti .." un dar
pentru Dumnezeii inca nenascup - Ie da parinplor 0 cale
de a reveni acasa, de a intra. Nu exista dar mai mare pe care
poate sa il faca 0 femeie, decat sa i~i diS!ruga corpul tanar
de dragul unui copit. Pamantul este numit Mama divina,
pentru ca s-a distrus pe sine, dand na~tere viepi de multe
ori la rand. A~ sustine ca nu e nimic mai frumos, in toata
creatia, decat 0 femeie care a adus viata in lume, prin
pantecele ei. Nu e nimic mai frumos. De ce spun asta? N-o
sa ~titiniciodata cat sunt de frumoase, pana in cIipa in care
n-o sa aveti trup, iar trupul va fi lucrul de care aveti nevoie
cu disperare ca sa va impliniti visut. Atunci, asta 0 sa fie
pentru voi eel mai frumos lucru care exista in planul
pamantesc. Asta nu va spune - ~i nici nu este vreo lege in
~coala asta - sa 0 luap razna acum. Cunosc barbapi ~i ~tiu
cum ar folosi-o ei: "Hai sa facem un mic Dumnezeu fericit
'in noaptea asta. U Nu e nimic nou sub soare, Horatio. Nu,
asta nu e 0 premisa obligatorie pentru aceasta ~coala.
Ceea ce vreau sa intelegep este ca multi dintre voi ap
venit in aceasta viata ~i nu sunteti in cea mai buna stare ca
sa aducep pe lun'le copii, pentru ca nu va intelegeti bine -
nu cu voi in~iva, ci cu corpul vostru. De asemenea, exista
mulp dintre voi care au avut mai multi copii In ultimele cateva
vieti, lucru care probabil ca a contribuit la explozia de
populatie. ~i cum de ~tiu asta? Pentru ca, In ultima voastra
viata, ati fost catolici. Daca ar fi dupa voia castratilor acelora
in robe ro~ii ~i a Papei aceluia castrat, n-ar mai exista nicio
69
---
In lata ~emineului
populatie. Siava Domnului ca, macar, ei cred in asta pentru
altii. In niciun caz nu va sugerez ca pe cei dintre voi care
nu ati avut copii 0 sa va a~tepte ceva probleme. Fiecare cu
ale lui. Numai voi ~tip ce suntep presati sa faceti !?ice nu
sunteti presati sa facep. Daca va urmati sufletul, 0 sa faceti
intotdeau~a ceea ee trebuie. Daea sufletul va preseaza sa
facep copii, atunci facep ceea ce trebuie. Daca sufletul vostru
simte sa nu faceti copii, atunci aeeasta este alegerea cea
buna.
Toate cuvintele frumoase pe care I~am folositin aceasta
invatatura, Ie-amrostit cu mare pasiune !?icu mare aplomb.
De!?inu puteti sa vedeti aceste linii temporale, eu am facut
vizibila pentru voi 0 viata alternativa, pe care acum 0 !?titi
foarte cIar. Daca ap fi cinstip cu voi in~iva, ap putea sa ~titi
!?isa vedep exact unde duce linia acelei viep, uneori urmand
ceea ce pare a fi extrem de ridieol ~i de fantastic. Daca va
pnep de chemarea sufletului dinlauntrul vostru, atunci ap luat
decizia cea buna. Pentru di top cei careap ascultat aceasta
invatatura, m-ap simpt ~i mi-ap simtit cuvintele ~i mesajul,
mi-ati simpt amintirea. ~i, mai presus de toate, a~ vrea sa
imi fi simtit iubirea pe care 0 am pentru voi. Ati luat 0
hotarare corecta.
In armata mea erau peste doua milioane de oameni.
Aici, la aceasta ~eoala, s-au adunat capva - ceea ce ne spune
ca mai sunt inca mulp, care nu se afla aieL Mai am !?i0 alta
!?coala,intr-un alt univers, departe, intr-un alt sistem. E foarte
avansata, extremde frumoasa - iar cei care, odiJ'1ioara,au
luptat alaturi de voi in batalie apriga au aparut acum, intr-o
forma umana foarte frumoasa, altundeva - !liunii dintre ei
70
.J
- -"
Schimbarea liniei temporale a destinului nostru
sunt acolo. AJpi au pierit deja inainte sa vina aici. Mai sunt
i cei care au simpt asta i nu au venit. Suntern conectap
pe 0 linie a viepi, pentru ca am petrecut impreuna momente
foarte dinamice, emoponale, care au schimbat lumea. Exista
aid realitapmai profunde decat ceea ce pare sa fiela suprafata.
Ceea ce v-aminvatat aici tiufoarte bi'1e. Eu n-am murit
niciodata - i asta e normal. N-am murit niciodata. Am ales
o linie a viepi foarte speciala, dupa ce am fost injunghiat.
Mi-a luat apte ani ca sa il contemplu pe Dumnezeu, dar
natura a fost viata mea - natura i vantul. Un gand obinuit
simplu. Niciodata n-am fost un om al zapacelii, niciodata.
Niciodata n-am zabovit pentru ca nu tiam ce sa fac. Am
zabovit pentru ca am ateptat momentul potrivit. N-am avut
neplacerea de a fi zapacit, in viata mea. Voi se pare ca suntep
blestemati cu asta. Cand am luat hotararea sa-mi pun
pasiunea in direcpavantului,am inteles0 nemurire- i n-a
existat nimeni sa-mi spuna ca gr~esc. Mi-am pus pasiunea
in asta i aa a fost. N-am regretat-o niciodata. Nu m-am
gandit niciodata ca fac 0 gr~eala. N-am facut niciodata nicio
greeala. Am facut-o doar pentru ca intr-acolo m-a dus
iubirea mea. ~a ca n-am murit.
!?tiu ce inseamna sa faci recapitularea viepi, pentru ca
am fost cu multi"dintre voi, in recapitularea voastra. Eu
n-am facut niciodata recapitularea vietii. N-am nevoie de
asta. N-am regretat nimic i am iubit totul. Ce sa fie de
recapitulat? !?i de ce sa-mi fi pierdut memoria? N-am avut
alt corp in care sa vin. Le-am conpnut pe toate. De ce sa
nu ma aflu aici, in secolul douazeci i unu? Am visat asta
.
intru existenta. Eu inteleg destinul.
71
-- -------
In lata$emineului
Ceea ce v-am invatat e ceva ce ~tiu. A~a cum v-am
prezentat-o, ~tiu unde va duce. $tiu ca nemurirea e regula.
Aceasta e cea mai mareata linie potentiala de viata ~i cea
mai normala. Aproape orice altceva e intotdeauna
intortocheat ~i interconectat din cauza regretelor. Eu n-am
avut asta - ~i v-am invatat cum sa aveti ~i voi 0 viata in care
nu exista asta. Asta nu inseamna ca v-am jefuit de viata
voastr a. Asta va treze~te, ca sa faceti 0 alegere de a
imbunatati viata pe care 0 aveti deja, ca sa 0 pastrap ~i sa
o facep mai dulce, mai frumoasa - ~isa avepputerea sa iubip
fara echivoc.
Va iubesc. Ma uit la fiecare dintre voi, a~a cum suntep.
Ceea ce sunt eu aproape ca nu poate sa fie conpnut in acest
corp, cad sar in sus de bucurie cand ma uit la voL Nu ~tip
cat imi suntep de dragi - fiecare dintre voi - ~i cat de frumo~i
~tiu ca suntetL Orice om, orice persoana care n-a reu~it sa
va vada frumusetea - pentru mine nu exista nereu~ita
aceasta. Doar asta suntep pentru mine - ~i fiecare dintre
voi sunteti unici. Va iubesc, va iubesc datorita vietii mele
marete ~i datorita alegerilor pe care Ie-am facut ~i care
mi-au permis sa fiu astfel. Asta este - ~i asta a fost intot-
deauna - natura fiintei mele: sa nu fiu nidodata nesincer
in privinta a ceea ce sunt. Ceea ce am spus ca sunt, aceea
am ~ivrut sa spun. Ceea ce am facut, am facut cu sinceritate,
nu cu viclenie. Pur ~i simplu, am fost eu insumi. De aceea
pot sa va iubesc a~a de mult. Nu am nimic care sa ma
opreasca sa 0 fac.
Va celebrez frumusetea ~i celebrez bogapa care vine
inspre voLCelebrez ceea ce ap ca~tigat dreptul sa avep. $tiu
ca voi nu putep sa vedep asta. Nu e vorba de vedere aid.
72
Schimbarea Jiniei temporaJe a destinuJui nostru
E vorba. de a simti ~i de a fi asta. ~i atunci 0 sa vedep ce
face 0 alegere.
Niciodata, in aceasta lucrare, nu v-am cerut sa devenip
ceva ce ar fi ranit 0 alta creatura, 0 alta persoana, sau ~eva
care v-ar fj degradat in vreun fel pe voi sau pe cei pe care
ii iubip, sau care v-ar fi facut sa fip mai pupn decat suntep.
N-o s~ gasiti niciodata a~a ceva in lucrarea ~ea - niciodata.
Am vrut sa ~tip asta. Am vrut sa ~tip cat sunteti de speciali
~i cat de stralucitori sunteti - 0 stralucire pe care, acum, voi
nu 0 puteti vedea. Cineva ar fj trebuit sa va spuna asta
demult.
Totuf e posibif in Dumnezeu
In cele din urma, vreau sa va spun ca totul este posibil
in Dumnezeu - totul.Lipsavoastra de cunoa~tereva opr~te
de la ceva ce simpp ca va scapa. Va scapa numai ceea ce
nu cunoa~tep. Daca ap simtit ca v-a scapat ceva, atunci a~a
este. V-au scapat multe. Ce anume n-ap putut sa ~tippentru
ca nu aveap cunoa~terea necesara ca sa intelegep ce anume
va scapa? Deja v-~u scapat multe in aceasta viata, pentru
ca nu ati ~tiut ~i nu ati avut instrumentele cunoa~terii
necesare pentru a intelege cum trebuie. Daca le-ap fj avut,
ati fj fost mult mai departe.
~tiind ca deja ati ratat multe, de ce sa vreti sa mai
ramaneti in limitarile voastre? De ce ap mai vrea sa stati ~i
sa discutap despre cat sunteti de dap peste cap? De fjecare
73
In lata ~emjneuluj
data cand spunefj asta, asta devine legea ~i destinul vostru.
Cand 0 sa renuntati la asta? Acele declarafji prost~ti, pline
de mandrie, degradante, prin care va victimizafj - ele va
neaga marefja, iar asta este cauza inifjala, care va face sa
pierdefj trenul catre glorie.
Cand 0 sa luati hotararea sa nu fifjzapaciti ~isa nu fifj
bolnavi? Cand 0 sa luafj hotararea sa fiti genii, ca sa nu
trebuiasca sa va mai chinuifj? Cand 0 sa va dafj seama, in
sfar~it, ca toate grijile din lume n-o sa impiedice ceea ce ati
ales sa fie, pentru ca voi sunteti cei care ati pus acel lucru
in mi~care.
De ce sa va ingrijorati pentru ceva ce ati putea sa
corectafj cu mintea voastra intr-o clipa? Cate zile trebuie sa
mai fifj slabi ~i sa ratafj 0 realitate incredibila? Manifestarile
voastre legate de bogape ~i de sanatate. de Dumnezeu
realizat, de nemurire, de 0 minte nu numai frumoasa. dar
~i plina de intelepciune, de onoare ~i de neinfricare - cate -
zile 0 sa mai amanati toate astea in viata voastra? Daca imi
spuneti: nMaestre, nu ~ti realist". 0 sa va rad in fata. Eu sunt
intotdeauna realist. Voi nu suntep reali~ti.Voi ap ratat foarte
multe. dar nu mai e nevoie sa fie a~a. Eu va spun ca cel mai
bun mod de a i~i din asta e sa lasap totul la 0 parte ~i sa
dap voie lui Dumnezeu. sa dedicafj acele momente pur ~i
simplu numai Marii Lucrari ~i apoi sa mergefj sa Ie ~aiti -
sa Ie traiti. Atunci 0 sa vedep despre ce vorbesc.
Va iubesc - ~i 0 sa fiu cu voi, in visele voastre.
~a sa fie.
Ramtha
74
HARTA UNUI MAESTRU CATRE
MARETIE ~I EXTRAORDINAR
LISTA
Acestea sunt cateva dintre afirmapile din Lista pentru
crearea destinului personal, predata de Ramtha. Studenpi
se inspira din aceste afjrmatii pentru a crea tiparele gandirii
obi!lnuite!liale destinului viitor pe care doresc sa Ie manifeste
!lisa Ie experimenteze. Studenpi sunt incurajap sa ajusteze
!li sa modifice Lista, pentru a corespunde intentiei lor
personale. Acest instrument este folosit in disciplinele
Twilight@,Create Your Day@ [Creeaza-p ziua] !li Neighbo-
rhood Walk@[Plimbarea], predate la ~coala de Iluminare a
lui Ramtha.
1. Eu sunt con!ltiinta christica realizata.
2. Eu sunt plin de energie vitala.
3. Eu sunt mintea mea mai profunda.
4. Eu sunt mintea lui Dumnezeu.
5. Tatal i cu mine suntem una.
6. Eu sunt puterea lui Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu.
75
In lata ~emjneuluj
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
Eu sunt inteligenta atotinteleapta, atotcunoseatoare.
Eu sunt trezit.
Eu sunt iluminat.
Con~tiinta mea este extinsa.
Eu sunt minte nelimitata.
Creierul meu este desehis.
Eu sunt una eu tot te este viata.
Eu sunt bueurie.
Eu sunt iubire.
Eu vad pe Dumnezeu in toti oamenii ~i in toate
luerurile.
Eu ma iubese neeonditionat pe mine ~i.pe a1tii.
Eu sunt meritoriu.
Eu sunt eel eare intelege.
Eu sunt drept.
Mintea mea mai mareata a aparut.
Eu sunt nemuritor.
,
Fae altora eeea ee a~ vrea sa imi faea ei mie.
Eu sunt tot ee este un maestru.
Eu sunt libertate deplina.
Eu sunt propria mea putere.
Eu imi asum responsabilitatea pentru viata mea.
Eu sunt impeeabil.
Eu sunt moral.
Eu sunt neinfrieat.
Eu sunt umil.
Abilitatile mele paranormale sunt eomplet
dezvoltate.
Eu eunose gmdurile altora.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
76
r
Schimbarea liniei temporale a destinului nostru
34.. Eu pot sa vad lucruri pe care alpi nu Ie vad.
35. Eu cunosc viitorul ~i imi fac alegerile in consecinta.
36. Eu am capacitatea de precognitie.
37. Eu am capacitatea de teleportare.
38. Eu imi parasesc corpul in mod regulat ~i imi
amintesc de calatoria mea.
39. Eu dorm in Twilight@,
40. Eu sunt un visator lucid.
41. Visele me Ie sunt vii ~i lucide.
42. Eu imi amintesc visele mele.
43. Eu imi controlez actiunile in vise.
44. Eu visez alte dimensiuni.
45. Eu visez experiente din vieple anterioare.
46. Eu visez experiente viitoare.
47. Dumnezeul meu vorbe~te cu mine in starea de vis.
48. Eu calatoresc in dimensiuni.
49. Eu pot sa zbor.
50. Eu ma respect pe mine insumi.
51. Eu ii respect pe alpi.
52. Eu imi experimentez sinele con~tient.
53. Eu vad cu vedere deplina corpul meu stralucitor.
54. Eu vad corpul stralucitor al lui Ram.
55. Eu vad' ~Iar campurile de energie ale fiecarui
individ.
56. in fiecare zi, bucuria mea cre~te.
57. Eu traiesc in Acum.
58. Eu sunt Punctul Zero.
59. Eu am viziuni ale Planului auriu al paradisului.
60. Eu merg la casa lui Ram.
77
In lata ~emjneuluj
61. Eu imi amintesc de viata mea cu Ramtha.
62. Eu imi amintesc tot ce m-a invatat Ramtha in
timpul vietii lui.
63. Eu imi amintesc, imi amintesc, imi amintesc.
64. Eu sunt un calator in timp.
65. Eu intru in comuniune cu fiinte marete.
66. Eu am intrat in contact cu entitatea din spatele u~ii.
67. Cartea Vietii mele este deschisa ~i eu imi amintesc.
68. Eu imi amintesc vietile mele anterioare.
69. Eu imi amintesc viitorul meu.
70. Eu sunt imaginatie fabuloasa.
71. Eu vizualizez cu u~urinta ~i dimensional. .
72. Ceea ce imaginez este real.
73. Ceea ce imaginez este realitatea mea primara.
74. Eu sunt un alchimist.
75. Eu am puterea sa imi creez viata a~a cum vreau
sa fie.
76. Eu pot sa creez orice vreau.
77. Manifestarile mele au loc rapid.
78. Eu efectuez schimbarea. Eu sunt pregatit pentru
schimbare.
79. Eu accept schimbarea in viata mea.
80. Eu eliberez ~i dau drumul trecutului.
81. Eu traiesc in prezent.
82. Eu sunt evoluat in atitudinea mea.
83. Eu imi stapanesc obiceiurile.
84. In Hecare zi, in toate felurile, mi-e din ce in ce mai
bine.
85. Pasiunea mea inspira venerape.
78
Schimbarea liniei temporaJe. a destinuJui nostru
,-
86. Eu sunt inspirape de sine.
87. Talentele mele ies la suprafata ~i se revarsa liber.
88. Creativitatea mea se revar~a liber.
89. Eu sunt minte geniala.
90. Eu sunt Corpul albastru [Blue Body@].
91. Eu pot sa imi accesez Corpul albastru [Blue
Body@] dupa voie.
. 92. Eu sunt Shiva, distrugatorul imperfectiunii ~i
creatorul noului.
93. Eu sunt maestrul Twilight@.
94. Impresiile mele incon~tiente sunt realizate.
95. Sistemul meu reticular de activare este limpede.
96. Eu am capacitatea sa imi inalt frecventa dupa voie.
97. Eu sunt maestrul mi~carii energiei.
98. Eu sunt maestrul concentrarii.
99. Puterea mea de concentrare a crescut.
100. Eu pot sa mut obiecte cu mintea mea.
101. Eu trec prin pereti.
102. Eu realizez labirintul.
103. Eu trec dincolo de spatiul indoielii ~i necredintei
mele personale.
104. Eu sunt vindecator.
105. Dumnezeu curge prin mine in unime.
106. Cei pe care ii ating sunt vindecap.
107. Eu sunt maestru al vizualizarii la distanta.
108. Eu am incredere in impresiile mele.
109. Stare a mea de cunoa~tere exista.
110. Eu sunt maestru al manifestarii de obiecte in mana
mea.
79
in lata ~emjneuluj
111. Eu sunt maestru al dansului.
112. Eu sunt maestru al eampului.
113. Eu imi gases~ eartona~ele pe gard.
114. Eu simt eulorile.
115. Eu vad freeventele.
116. Eu sunt mai maret deeat eorpul meu.
117. Eu sunt mai maret deeM programarea mea
genetiea.
118. Eu sunt transmutat. Eu ineetez sa imbatranese.
119. Eu sunt viguros in fiinta mea.
120. Eu posed tenacitate.
121. Eu euprind 0 mare robustete.
122. Corpul meu este puternic ~i plin de forra.
123. Corpul meu reflecta perfeepunea.
124. Corpul meu funeponeaza la nivel optim.
125. Eu sunt sanatate ~i vitalitate stralucitoare.
126. Sistemul meu imunitar funeponeaza la nivelul sau
optim.
127. Corpul meu este vindeeat ~i refaeut.
128. Corpul meu este eu zeee ani mai tanar.
129. Corpul meu este eu douazeci de ani mai timar.
130. Eu sunt inaltat.
131. Eu luerez eu mare bueurie.
132. Eu sunt abundenta .pura.
133. Fabuloasa mea bogape a sosit.
134. Eu sunt suveran. Toate datoriile meIe sunt platite.
135. Camara mea este plina. Sunt abundent.
136. Tot ee vreau, obtin.
137. Tot ee am sperat sa am, am obtinut.
80
Schimbarea Jiniei temporaJe a destinuJui nostru
13,8. Eu sunt bogape ~i abundenta nelimitata.
139. Paharul meu s-a revarsat.
140. Eu sunt implinit.
141. Eu sunt suveran la toate nivelurile.
142. Eu transcend limitarea indoielii ~i a necredintei
mele personale.
143. Eu sunt iertat ~i nascut din nou.
144. Eu ~tiu ce vreau.
145. Eu sunt ferm.
146. Eu sunt protejat.
147. Eu am supravietuit schimbarilor lumii.
148. Eu traiesc in supracon~tiinta.
149. Eu sunt unul dintre cei putini ~i radicali.
150. Eu sunt tot ce este Ramtha.
151. Eu ma desfa~or in lumea de jos.
152. Eu sunt pace.
153. Eu ma predau calatori~i ~idestinului sufletului meu.
l
81
EPILOG DE JZ KNIGHT:
CUM AU INCEPUT TOATE ACESTEA
"Cu aIle cuvinle, scopullui esle sa vina aid ~i
sa va invefe sa lifi extraordinari. U
. .
\
.
I
I
I
I
l
Manumesc JZ Knight ~i sunt proprietara de drept a
acestui corp. Ramtha ~icu mine suntem doi oameni diferip,
doua fiinte diferite. Avem un punct de realitate comun - ~i
de obicei, acest punct este corpul meu. De~i, intr-un sens,
aratam la fel, de fapt nu aratam la fel.
Toata viata mea, inca de pe cand eram micuta, am auzit
voci in cap ~iam vazut lucruri minunate, care, pentru mine,
in viata mea, erau normale. Am fost destul de norocoasa sa
am 0 mama care era 0 fiinta umana cu capacitati mediu-
mnice foarte mari ~i care nu a condamnat niciodata ceea
ce vedeam eu. Toata viata am avut experiente minunate, dar
experienta cea mai importanta este ca aveam aceasta iubire
adanca, atotcuprinzatoare pentru Dumnezeu ~i ca 0 parte
din mine intelegea ce este aceea Dumnezeu. Mai tarziu in
viata, m-am dus la biserica ~i am incercat sa il inteleg pe
Dumnezeu din punctul de vedere al doctrinei religioase;
mi-a fost foarte greu, pentru ca acea intelegere era oarecum
in conflict cu ceea ce simteam ~i ~tiam eu.
Ramtha face parte din viata mea inca de cand m-am
nascut, dar nu ~tiam cine este ~i nici nu ~tiam ce este el;
~tiam doar ca exista 0 forta minunata, care paete alaturi
85
---
in lata~emjneuJuj
de mine, iar cand aveam probleme - ~i crescand, am avut
parte de multa durere in viata - am avut intotdeauna
experiente extraordinare cu aceasta fiinta care vorbea cu
mine. Puteam sa il aud la fel de clar cum va aud pe voi,
daca ar fi sa purtam 0 conversape. EI m-a ajutat sa inteleg
o mulpme de lucruri in viata mea, care depa~eau ceea ce
ai fi primit ca sfaturi in mod normal.
Dar eJ mi-a aparut in bucatarie abia in 1977, intr-o
dupa-amiaza de duminica, pe cand faceam piramide cu sotul
meu. Deshidratam ni~te alimente, pentru ca ne placeau mult
drumetiile facute cu rucsacul in spate. Cand mi-am pus pe
cap una din piramidele alea ridicole, in capatul c;:elalaltal
bucatariei mi s-a infap~at aceasta aratare minunata, inalta
de trei metri, scanteietoare ~i minunata ~i semeata. Nu prea
te a~teppsa-papara a~acevain bucatariela doua ~ijumatate
dupa-amiaza.Nimeninu e pregatitvreodatapentru a~aceva.
Astfel, aceea a fost clipa in care Ramtha ~i-a facut efectiv
cunoscuta prezenta.
Primul lucru pe care ii-am spus - ~i nu ~tiu de unde
mi-a venit asta - a fost: nqti a~a de frumos. Cine e~ti?" EI
are un zambet ca un soare ~i e extraordinar de chip~. Mi-a
spuS: nNumele meu este Ramtha Cel IIuminat ~i am venit
sa te ajut sa tred peste ~ant." Ca 0 persoana naiva ce ma ,
aflam, reacpa mea imediata a fost sa ma uit la podea, pentru
ca m-am gandit ca poate se intamplase ceva cu podeaua
sau poate fusese aruncata 0 bomba. Nu ~tiam. Jar din acea
zi, el a devenit 0 constanta in viata mea. in decursul anului
1977 s-au intamplat 0 mulpme de lucruri interesante - ca
sa nu spun mai mult. Atunci a fost perioada cand cei doi
86
Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru
copii mai mid ai mei au ajuns sa il cunoasca pe Ramtha
~i sa aiba experienia unor fenomene incredibilej la fel ~i
soiul meu.
Mai tarziu, in acel an, dupa ce m-a invaiat ~i cum avea
ceva greutap sa imi explice ce anume era el, astfel incat eu
sa pot sa inteleg, mi-a spus intr-o zi: ,,0 sa-ti trimit un
mesager, care 0 sa ip aduca ni~te carp; sa Ie'dte~ti, pentru
ca atunci ai sa ~tii ce sunt eu." Carple acelea se numeau
"The Life and Teaching of the Masters of the Far East" *,
(editura DeVorss&Co., 1964). Le-am citit ~i am inceput sa
inieleg ca Ramtha, intr-un fel, era 0 astfel de fiinia, iar asta
m-a scos din categorizarea de genul "tu e~ti diavolul sau
Dumnezeu" care ma napastuia la vremea aceea~
Dupa ce am ajuns sa il inieleg, el a petrecut cIipe lungi
~i multe plimbandu-se prin sufrageria mea, cu top cei trei
metri ai fiintei sale minunate, a~ezandu-se comod pe
canapea, vorbind cu mine ~i invatandu-ma. Dar lucrul de
care nu mi-am dat seama la vremea aceea a fost ca el ~tia
deja tot ce aveam sa 11intreb ~i~tiadeja cum sa imi raspunda,
dar eu habar nu aveam ca el ~tia toate astea.
Din 1977 incoace, el s-a ocupat de mine cu rabdare,
intr-un fel care mi-a permis sa pun un semn de intrebare
nu asupra autenticitatii sale, ci asupra unor lucruri despre
mine ca Dumnezeu; m-a invaiat, m-a prins atunci cand ma
lasam prinsa in dogme sau in limitari - ma prindeaexact
la momentul potrivit ~ima invaia ~iIe parcurgeam impreuna
pe toate. $i eu spun earn intotdeauna: ,,$tii, tu ~ti a~a de
. Viata ~i invataturile mae~trilor din Orientul fndepartat, n.t.
87
- - --
In lata ~emineului
rabdator. Cred ca e minunat ca e~ti a~a de rabdator." EI nu
facea decat sa zambeasca, apoi imi spunea ca are 35.000
de ani - ce altceva ai putea sa faci, intr-o perioada atat de
lunga? Abia acum vreo zece ani mi-am dat seama ca el ~tia
deja ceea ce aveam sa il intreb ~i ca de aceea era a~a de
rabdator. Oar ca un mare invafator ce este, mi-a dat mie
ocazia sa abordez aceste chestiuni, inlauntrul meu. A avut
gratia sa-mi vorbeasca intr-un fel care nu era deloc ingamfat
~i - ca un invatator adevarat - m-a lasat pe mine sa imi
dau seama de toate, de una singura.
Sa fac channeling cu Ramtha, de la sfar~itul anului
1979 incoace, chiar ca a fost 0 experienta. Ram are trei
metri inaltime ~i poarta doua robe, in care I-am vazut
intotdeauna. O~i sunt mereu acelea~i, sunt chiar minunate,
a~a ca niciodata nu te plictis~ti sa Ie vezi. Roba interioara
este alba ca zapada ~i merge pana jos, unde pres upun ca
sunt picioarele luij apoi, pe deasupra, are 0 alta roba, de
un purpuriu minunat. Trebuie sa intelegep ca eu chiar am
analizat materialul acestor robe - ~i nu e tocmai un material;
e ca un fel de lumina. ~i de~i lumina Ie da un soi de trans-
parenta, eu inteleg ca ceea ce poarta el are 0 anumita
realitate.
Fata lui Ramtha are pielea de culoarea scorti~oarei; asta
e eel mai bun mod in care 0 pot descrie. Nu e tocmai marc
~i nici tocmai alba sau ro~ie. E un fel de amestec intre
acestea. Are ochi negri, foarte profunzi, care pot sa se uite
inlauntrul tau, iar tu sa ~tii ca ~ti privit inlauntrul tau. Are
ni~te sprancene care arata ca aripile unei pasari ~i care se
inalta deasupra ochilor. Are maxilarul foarte drept ~i 0 gura
,./"
.
88
-
Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru
minunata, iar cand zambe~te, ~tii ca e~ti in rai. Are maini
lungi,lungi, cu degete lungi, pe care Ie folose~teintr-un mod
foarte elocvent, pentru a-~i demonstra gandirea.
Astf~1ca trebuie sa va inchipuip ca, dupa ce m-ainvatat
sa ies din corp, tragandu-ma efectiv afara, aruncandu-ma
in tunel, sa ma lovesc de zidul de lumina ~isa rieo~ezinapoi
- dandu-mi seama ca pu~tii mei se intorsesera de la ~coala,
iar eu abia daca reu~isem sa spal vasele dtipa mieul dejun
- mi-a fost foarte greu sa ma obi~nuiesc sa pierd din timpul
meu in acest plan. Nu intelegeam ce faceam ~i unde ma
duceam, a~a ca. am avut foarte multe ~edinte de exersare.
Trebuie sa intelegeti ca el imi facea asta la ora zece
dimineaia, iar cand reveneam rico~and din zidul alb, era ora
4 ~i jumatate. Am avut 0 mare problema sa ma ajustez cu
timpul in care nu eram aiei. ~a ca am petrecut multa vreme
in care Ramtha m-a invatat cum sa fa~ asta; a fost amuzant
~i vesel, dar ~i absolut inspaimantator uneori. Va puteii
inchipui cum e sa vina la voi, sa va smulga din corp, sa va
arunce in tavan ~i sa spun a: "Ei bine, cum arata perspectiva
asta?", apoi sa va arunce intr-un tunel - poate ca eel mai
bun mod de a il descrie este ca pe 0 gaur a neagra catre
nivelul urmator .- iar voi sa fip azvarlipprin tunel ~i sa va
loviti de zidul acesta alb ~i sa intrap in am.nezie.
Astfel, el ma ajuta sa ma pregatesc, ca sa ma invete un
lucru cu care fusesem deja de acord, inainte de aceasta
incarnare. Destinul meu in aceasta viata nu era doar sa ma
casatoresc ~i sa am copii ~i sa 0 due bine in viata, ci sa tree
peste adversitati ~i sa las sa se intample ceea ce fusese
89
- .~--_._-
In lata$emineului
planificat dinainte sa se intample - iar a~easta intamplare
cuprindea ~i 0 con~tiinfa extraordinara, care este el.
Cand am incercat sa ma imbrac ca sa fiu Ramtha, a
fost amuzant. Nu ~tiam ce sa fac. Prima data cand am avut
o ~edinfa de channeling, am purtat tocuri ~i fusta. Eu ma
gandeam ca e ca ~i cum m-a~ duce la biserica. ~a ca, va
Inchipuip - daca avefi pupn timp ca sa II studiap - cum ar
arata el imbracat intr-un costum oficial, cu tocuri (ceva ce
nu a pur tat niciodata in viafa lui).
E foarte greu sa vorbesc cu oamenii ~i sa jj fac sa
infeleaga ca eu nu sunt el, ca suntem doua fiinfe separate,
iar atunci cand vorbip cu mine, in acest corp, vorbip cu mine,
nu cu el. Uneori, in ultimii zece ani ~i ceva, asta era 0 mare
provocare pentru mine in mijloacele de comunicare in masa,
pentru ca oamenii nu Inteleg cum se poate ca 0 fiinfa
omeneasca sa fie Inzestrata cu 0 minte divina ~i totu~i sa fie
separata de aceasta.
Eu vreau sa ~titi di, d~i il vedep pe Ramtha aici, in
corpul meu, acesta este corpul meu, dar Ramtha nu arata
deloc a~a. Aparipa lui in acest corp nu diminueaza maretia
a cine ~i ce este el. De asemenea, ar trebui sa mai ~tip ca,
atunci cand vorbesc cu voi ~i cand incepep sa ma Intrebap
despre lucruri pe care Ie-a spus el, se poate ca eu sa nu am
nicio idee despre ce vorbip, pentru ca, atunci cand imi
parasesc corpul, sunt plecata ~i ma aflu intr-un cu totul alt
loc ~i timp, despre care nu imi amintesc in mod con~tient.
~i oricat de mult timp ar petrece el cu voi, pentrU mine
timpul acela poate sa insemne cinci minute, sau trei minute.
Jar cand revin in corp, toata ziua respectiva s-a scurs, fara
90
Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru
ca eu sa fi luat parte la ea. N-am auzit ce v-a spus ~i nu ~tiu
ce a facut el aiei. Cand revin, corpul meu este epuizat.
Uneori mi-e greu sa urc scarile ~i sa imi schimb hainele, sa
ma fac mai prezentabila pentru ceea ce imi aduce ziua -
sau ce a mai ramas din ea.
Ramtha mi-a aratat 0 mulpme de lucruri minunate, pe
care banuiesc ca oamenii care n-au apucat sa Ie vada
niciodata nu pot nici macar sa ~i Ie inchipuie, in cele mai
maree vise ale lor. Am vazut eel de al douazeci ~i treilea
univers ~i am intalnit fiinte extraordinare, am v~ut viata cum
vine ~i pleaca. Am urmarit na~terea ~i viata ~i moartea a
generapi intregi, in cateva cIipe. Am asistat la evenimente
istorice, ca sa ma ajute sa inteleg mai bine ceea ce trebuia
sa ~tiu. Mi s-a permis sa pa~esc pe langa corpul meu din
alte viep ~i sa urmaresc cum eram ~i cine eram - ~i mi s-a
dat voie sa vad cealalta parte a morpi. Acestea sunt ocazii
prepoase ~i privilegiate, la care mi-am dobandit dreptul
undeva, in viata mea. tntr-un fel, sa vorbesc altora despre
ele este ca ~i cum le-a~lua din farmec, pentru ca e greu sa
transmip oamenilor care nu au fost in acele locuri cum este
acolo. Fac ce pot mai bine sa Ie spun, ca povestitor, dar tot
nu imi reu~e~te.
De asemenea, mai ~tiu ~i ca motivul pentru care el
. .
lucreaza cu studenpi lui in modul in care 0 face este pentru
ca Ramtha nu vrea niciodata sa va umbreasca, pe niciunul
dintre voi. Cu alte cuvinte, scopul lui este sa vina aici ~i sa
va invete sa fip extraordinari. El deja este extraordinar. ~i
ideea nu e ca el sa genereze fenomene minunate. Daca v-a
spus ca 0 sa va trimita mesageri, 0 sa-i primip din plin. Ideea
91
In lata ~emineului
nu e ca el sa faca trucuri in fata voastra. Nu asta e el. Acelea
sunt instrumentele unui avatar care inca mai este un guru,
care mai are nevoie sa fie venerat, ~i nu a~a stau lucrurile
cu el.
A~a ca, iata ce se va intampla: el va va invata ~i va va
educa, ~iva va permite sa creap fenomenul, iar voi vep putea
sa 0 facep. Apoi, intr-o zi, cand suntep in stare sa manifestati
dupa voie ~i cand suntep in stare sa va parasip corpul ~i
sunteti in stare sa iubip atunci cand interesului omenesc ii
este imposibil sa 0 faca, el 0 sa patrunda chiar in viata
voastra, pentru ca atunci vep fi gata sa imparta~ip din ceea
ce este el. Jar ceea ce este el, pur ~isimplu, este ceea ce vep
deveni voLPan a atunci, el este silitor, rabdator, atoate~tiutor
~i atoateintelegator, in tot ce ne trebuie noua sa ~tim, ca sa
putem sa invatam sa fim aceasta.
Singurul lucru pe care pot sa vi-I spun este ca, daca
suntep interesati de prezentarea lui ~idaca incepep sa-Iiubiti,
chiar daca nu putep sa-I vedep, e un semn bun, pentru ca
asta inseamna ca in voi era important sufletul, indemnan-
du-va sa va desfa~urap in aceasta viata. Jar asta s-ar putea
sa fie impotriva retelei voastre neuron ale. Se poate ca
personalitatea voastra sa se certe ~i sa discute in
contradictoriu cu voi, dar genul acesta de logica devine
transparent atunci cand sufletul va indeamna la 0 anumita
experienta.
Daca asta vrep sa facep, atunci va trebui sa va exercitati
rabdarea ~i concentrarea ~i va trebui sa faceti lucrarea. La
inceput, \ucrarea este foarte grea, dar daca aveti tenacitatea
sa va pneti de ea, pot sa va spun ca, intr-o zi, acest invatator
92
_.u __ ---
Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru
o sa va scoata la lumina. Intr-o zi, vep putea sa faceti toate
lucrurile .remarcabile, pe care ati auzit ca Ie puteau face
mae~trii din mituri ~i legende. Vep putea sa Ie facep, pentru
ca aceasta este calatoria. $i in cele din urma, acea capacitate
este doar realitatea unui Dumnezeu care se trez~te in forma
omeneasca.
Ei bine, asta e calatoria mea - ~i a fost 'calatoria mea,
toata viata. Daca nu ar fi fost important ~i daca nu ar fi fost
a~a cum este, cu siguranta ca nu a~trai in uitare in cea mai
mare parte a anului, doar de dragul viziteicatorva persoane
care vor sa aiba 0 experienta New Age. Asta e mult mai
maret decat orice experienta New Age. De asemenea, va
voi spune ~i ca este mult mai important decat capacitatea
de a medita sau capacitatea de a face yoga. Este vorba
despre schimbarea con~tiintei in toata viata noastra, in ceea
ce prive~te fiecare idee - ~i des pre putinta noastra sa ne
descatu~am mintea ~i s-o lasam nemarginita, ca sa putem
sa fim tot ce putem sa fim.
Ar mai trebui sa ~titi ~i ca am invatat ca noi putem sa
demonstram doar ceea ce suntem in stare sa demonstram.
Daca ap spune, ei bine, ce ma impiedica sa fac asta, singura
piedica pe care 0 avem este incapacitatea noastra de a ne
preda, de a ne da voie ~i de a ne sprijini, chiar ~i in fata
propriei noastre rete Ie neuron ale a indoielii. Daca putep sa
va sprijinip pe voi in~iva pana trecep de indoieli, atunci vep
reu~i, pentru ca acesta este singurul obstacol care va sta in
cale. $i, intr-o zi, vep face toate aceste lucruri ~i vep ajunge
sa vedep toate lucrurile pe care Ie-am vazut eu ~i pe care
mi s-a permis sa Ie vad.
93
-- - ---
In rata ~emineuJui
~a ca eu am vrut doar sa vin ~i sa va arat ca exist,
ca imi place ceea ce fac ~i ca sper ca invatap de la acest
invatator.~i - lucru ~i mai important - ca sper ca 0 sa va
pnep de aceasta invatatura.
JZ Knight
-- --