Sunteți pe pagina 1din 20

Cursul 3

Utilizarea SMM ca instrument de


management intern
Scop
conducerea eficienta a activitilor de
mediu ale unei organizaii
Principiile care stau la baza dezvoltrii i
implementrii SMM:
1. Angajament si politica
2. Planificare
3. Implementare
4. Masurare si evaluare
5. Analiza si imbunatatire
1. Principiul angajamentului si al politicii
recomanda ca organizatia sa-si defineasca politica de
mediu si sa-si asume angajamentul pentru
introducerea unui SMM propriu
pentru fiecare etapa a dezvoltarii sau imbunatatirii
unui SMM este necesara implicarea conducerii de
varf
Analiza initiala de mediu
stabileste situatia curenta a unei organizatii din
punct de vedere al protectiei mediului
vizeaza: identificarea cerintelor legale si a diferitelor
reglementari, identificarea aspectelor de mediu ale
propriilor activitati,produse sau servicii, evaluarea
performantei, identificarea politicilor si a
procedurilor existente in activitatile de
aprovizionare si de contractare, reactia in urma
investigarii incidentelor precedente legate de
neconformitati, oportunitatile de imbunatatire a
competitivitatii, punctele de vedere ale partilor
interesate, etc.
Politica de mediu
fixeaza directia pe care trebuie sa o urmeze
organizatia si stabileste principiile sale de actiune
precizeaza scopul ce trebuie atins, nivelul de
responsabilitate fata de mediu si performanta
dorita fata de care vor fi evaluate toate actiunile
ulterioare ale organizatiei (nivel ce serveste ca
referinta)
totalitatea intentiilor si principiilor declarate de catre
organizatie referitoare la performanta globala de
mediu si care constituie cadrul de actiune si de
stabilire a obiectivelor si tintelor de mediu ale
organizatiei respective
Se recomanda ca politica de mediu sa tina
seama de:
misiunea organizatiei, viziunea, valorile si convingerile sale
esentiale;
cerintele partilor interesate si comunicarea cu acestea;
imbunatatirea continua;
prevenirea poluarii, reducerea deseurilor si a consumului
de resurse, angajarea in recuperare si reciclare;
coordonarea cu alte politici organizationale (de exemplu in
domeniul calitatii, sanatatii si securitatii muncii);
conditiile locale sau regionale specifice;
conformitatea cu regulamente, legi si alte criterii relevante
referitoare la mediu la care organizatia a subscris.
2. Principiul planificrii
se recomanda ca organizatia sa stabileasca un plan
care sa permita satisfacerea politicii sale de mediu
realizarea unui plan eficient implica: identificarea
aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor
asociate, stabilirea, aplicare si mentinerea unor
proceduri pentru cunoasterea cerintelor legale,
stabilirea si aplicarea criteriilor interne de
performanta, stabilirea obiectivelor si tintelor de
mediu, elaborarea programelor de management de
mediu
Identificarea aspectelor de mediu si
evaluarea impactului asupra mediului
Relatia dintre aspectele de mediu si impacturile
asupra mediului este o relatie cauza-efect.
Un aspect de mediu se refera la un element al
activitatii, produsului sau serviciului unei organizatii
care ar putea avea un impact benefic sau nociv
asupra mediului (ex.: o deversare, o emisie, un
consum sau o reutilizare a unui material, o poluare
sonora)
Un impact se refera la modificarea care se
produce asupra mediului ca rezultat al unui
anumit aspect (ex.: poluarea sau contaminarea apei,
sau epuizarea unei resurse naturale)
Identificarea aspectelor de mediu si
evaluarea impactului etape:
Etapa 1 -- Alegerea unei activitati, produs sau
serviciu
Etapa 2 -- Identificarea aspectelor de mediu ale
activitatii, produsului sau serviciului
Etapa 3 -- Identificarea impactului asupra mediului
Etapa 4 -- Evaluarea importantei impactului
Exemplu:


Evaluarea importantei impactului poate fi
facilitata daca se vor lua in considerare:
Efectele asupra mediului: marimea impactului,
severitatea impactului, probabilitatea de aparitie,
durata impactului.
Efectele economice: existenta eventuala a
prevederilor legale si a reglementarilor si costurile
aferente aplicarii lor; dificultatea modificarii
impactului; costul modificarii impactului; efectul
modificarii asupra altor activitati si procedee;
preocupari ale partilor interesate; efectul asupra
imaginii publice a organizatiei.
Conformitatea cu reglementarile din
domeniu
reglementari aplicabile activitatilor, produselor sau
serviciilor sale se pot prezenta sub mai multe forme:
reglementari specifice activitatii (de exemplu,
permise de exploatare a locului);
reglementari specifice produselor sau
serviciilor organizatiei;
reglementari specifice industriei din care face
parte organizatia;
legi privind mediul in general;
autorizatii, licente si permise.
Pentru identificarea reglementarilor din domeniul
mediului si a modificarilor aduse acestora pot fi
consultate mai multe surse:
toate nivelurile guvernamentale;
asociatiile sau grupurile industriale;
bazele de date comerciale;
serviciile profesionale.

Criterii interne de performanta
cand standardele externe nu raspund necesitatilor
organizatiei sau atunci cand ele nu exista se recomanda sa
se stabileasca si sa se aplice prioritati si criterii interne de
performanta.
criteriile interne de performanta si standardele externe
ajuta organizatia sa-si defineasca propriile obiective si tinte
de mediu.
exemple de domenii in care o organizatie poate defini
criterii interne de performanta: comunicari privind mediul;
constientizare si instruire in probleme de mediu;
gestionarea produselor; gestionarea substantelor
periculoase; diminuarea riscului legat de procesele de
productie, gestionarea deseurilor, etc.
Obiective si tintele de mediu
obiectivele reprezinta telurile generale si niveluri de
performanta privind mediul pe care organizatia si
le-a propus in cadrul politicii sale de mediu
la stabilirea acestor obiective se recomanda ca
organizatia sa ia in considerare atat constatarile
obtinute in analiza initiala de mediu, cat si aspectele
identificate si impactul asupra mediului asociat
acestor aspecte
Tintele de mediu
Detaliaza obiectivele, preciznd cadrul de timp
preconizat
Se recomanda ca tintele de mediu sa fie specifice i
cuantificabile/masurabile
Dupa ce se fixeaza tintele, se recomanda ca
organizatia sa stabileasca indicatori masurabili
ai performantei de mediu ce pot fi utilizati ca
baza pentru un sistem de evaluare a performantei de
mediu si pot furniza informatii privind sistemele
operationale si de management de mediu
Exemplu
Obiectiv: reducerea consumului de energie
necesara in fabricatie
Tinta: scaderea cu 15% a consumului de energie fata
de anul precedent
Indicator: cantitatea de combustibil si de
electricitate utilizata pe unitatea de productie
Programele de mediu
stabilesc grafice, resurse si responsabilitati pentru
atingerea obiectivelor si tintelor de mediu ale
organizatiei
identifica actiunile specifice, in ordinea prioritatii lor
in organizatie. Aceste actiuni se refera la procedee
specifice, proiecte, produse, servicii, locuri sau
instalatii specifice
ajuta organizatia sa-si imbunatateasca performanta
de mediu; trebuie sa fie dinamice si analizate cu
regularitate pentru a reflecta schimbarile in
obiectivele si tintele organizatiei
Cuprinsul si procesul de dezvoltare a unui
program de management de mediu ex.