Sunteți pe pagina 1din 1

1.

DEBITUL DE APA CALDA MENAJERA:


Q (litri/minut) = P (Kcal/ora) / [t (grd)x 60] sau Q(litri/minut) = [P (KW) x 860] / [t (grd)x 60]
EXEMPLU: Debitul de apa la t = 35 grd (de la 10grd apa rece la 45 grd apa calda) obtinut cu o putere de
19780 kcal/ora (sau 23 kw) :
- Q (litri/min) = 19780 (Kcal/ora) / [35 (grd)x 60] = 9,41 litri / min sau Q(litri/min) = [23 (KW) x
860] / [35 (grd)x 60] = 9,41 litri / min
2. TIMPUL DE INCALZIRE PENTRU UN BOILER CU ACUMULARE:
T (ore) = V (litri) / Q (litri/ora) = V (litri) x [t (grd)] / [P(KW) x 860]
EXEMPLU: Timpul necesar pentru a incalzi un boiler de 100 de litri cu rezistenta de 1500W la t = 50 grd
(de la 10grd apa rece la 60 grd apa calda):
- T (ore) = 100 (litri) x [50 (grd)] / [1.5(KW) x 860]= 3.87 ore
3. PUTEREA TERMICA NECESARA PENTRU RACIRE (AER CONDITIONAT) - calcul f
aproximativ!
- in functie de VOLUMUL DE RACIT (metri cubi):
Camere de apartament: Pt. (w) = Vol (mc) x 40 sau Pt. (BTU) =3.41 x Vol (mc) x 40
Magazine:
Pt. (w) = Vol (mc) x 60 sau Pt. (BTU) =3.41 x Vol (mc) x 60
EXEMPLU: Puterea unui aparat de aer conditionat pentru un volum de 75 mc (L=6, l=5, h=2.5):
- Camera de apartament: Pt. (w) = 75(mc)x 40 = 3000 w sau Pt. (BTU) =3.41x75 (mc) x 40 = 10.230 BTU/h
- Magazin:
Pt. (w) = 75(mc)x 60 = 4500 w sau Pt. (BTU) =3.41x75 (mc) x 60 = 15.345 BTU/h