Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte la cursul

Consiliere psihopedagogic
Fac. Biologie-Chimie, Filologie, Geografie, 2014
1. Consilierea psihologic: apari ie, delimitri conceptuale, particulariti.
2. !pecificul consilierii psihopedagogice. "elimitri noionale: consiliere
psihologic# psihoterapie.
$. !copurile consilierii psihologice%psihopedagogice.
4. &ipuri de consiliere. Caracteri'are.
(. Caracteristica esenial a consilierii psihopedagogice.
). *+iecti,ele consilierii psihopedagogice.
-. "irec iile principale ale acti,it ii psihologului scolar.
.. /titudini fundamentale folosite 0n consiliere: acceptarea necondi ionat, em-
patia, congruen a, cola+orarea, g0ndirea po'iti,, resposa+ilitatea, respectul, .a.
1. 2etode de diagnosticare utili'ate de psihopedagog.
10. &estul proiecti, ,,/nimalul ine3istent4.
11. Chestionarul de personalitate 5. 67senc8.
12. Chestionarul caracterologic 5. 9eonard, 5. !hmiesche8.
1$. :oiune de diagnostic psihologic. Gre;elile posi+ile comise 0n psihodiagnostic.
14. Cau'ele adresarii la consilier.
1(. <ro+leme tipice cu care se adresea' diferite tipuri de clien i =cadrele didactice,
parinti, copii, adolescen i, etc.> la consilier.
1). Consilierea psihopedagogic a copiilor pre;colari. <ro+lemele pre colarilor.
1-. Caracteristica psihopedagogic a ele,ilor de ,?rst ;colar mic.
1.. <ro+lemele ele,ilor de ,?rst ;colar mic. Cau'ele de'adaptrii colare.
11. <articularitile de ,?rst ale preadolescentului. Cri'a preadolescentin.
20. <ro+lemele preadolescen ilor.
21. <ro+lemele cu care se adresea' la consilier parin ii preadolescen ilor.
22. !trategii de consiliere psihopedagogic.
2$. /specte deontologice 0n acti,itatea de consiliere psihopedagogic.
24. @olul consilierului 0n acti,itatea educati,.