Sunteți pe pagina 1din 9

COMISIA EUROPEAN

Bruxelles, 7.3.2012
COM(2012) 95 final

COMUNICARE A COMISIEI CTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
COMITETUL ECONOMIC I SOCIAL I COMITETUL REGIUNILOR
Optimizarea avantajelor ob inte !e pe rma m"#rilor UE $n !omenil me!ili%
&re terea $n&re!erii prin ameliorarea &no tin elor i a &apa&it" ii !e rea& ie

Intro!&ere
Ideile exprimate n pre!enta "#muni"are "#nstituie un r$spuns la s#li"itarea C#nsiliului pentru
Mediu din de"em%rie 2010 "a statele mem%re i C#misia s$ ameli#re!e implementarea i
apli"area le&isla iei '( n d#meniul mediului pentru a m%un$t$ i starea mediului i a asi&ura
"#ndi ii e&ale de "#n"uren $.
)#nda*ele de #pinie (ur#%ar#metru din 200+ i 2011 "u pri,ire la atitudinea "et$ enil#r
eur#peni fa $ de starea mediului au "#nfirmat faptul "$ mul i "et$ eni "#nsider$ "$ s$n$tatea
mediului este la fel de imp#rtant$ pentru "alitatea ,ie ii l#r "a i starea e"#n#miei i fa"t#rii
s#"iali.
Cu t#ate a"estea, raportl !in '()( al A*en iei Eropene !e Me!i +AEM, privin! #tarea
me!ili $n Eropa +#ita ia a&tal" i per#pe&tive, &on-irm" &" .UE pare #" -ie blo&at"
la nivell nor ten!in e !e #ta*nare i invol ie &are #e $n!ep"rteaz" !e ##tenabilitate,
mai !e*rab" !e&/t #" #e $n!repte &"tre a&ea#ta01
Cum putem pr#,#"a in,ersarea a"est#ra tendin e- Cu ex"ep ia s#lului, mediul n#stru este de*a
re&lementat de numer#ase a"te le&islati,e la ni,elul '(, ma*#ritatea fiind de*a n ,i&#are de
mult$ ,reme, astfel n".t prin"ipala pr#,#"are # "#nstituie a"um implementarea l#r n m#d
efi"a"e.
)e desprind d#u$ aspe"te/ ni,elul de "un#a tere pe "are l a,em "u pri,ire la starea medului i
m#dul n "are este pr#te*at a"esta0 i &$sirea un#r m#dalit$ i efi"a"e de s#lu i#nare a
pr#%lemel#r pe teren.
1i,elul de "un#a tere este de*a destul de extins n "eea "e pri,e te aspe"te pre"um ni,elurile
de p#luare a aerului n mediul ur%an i "alitatea apei de s"$ldat. 2n alte !omenii, pre&m
bio!iver#itatea i tilizarea terenrilor, e3i#t" la&ne1 Mai mlt, !a&" !orim #" tim &
e3a&titate mo!l $n &are #e realizeaz" implementarea $ntr4o re*ine, $ntr4n ora #a
$ntr4n #at, a&ea#t" ima*ine e#te !i-i&il !e &ompletat1 C toate &" !e#eori #e !ove!e#& a -i
!e ajtor, re&lama iile tran#mi#e Comi#iei i peti iile trimi#e Parlamentli Eropean
&on#titie ni te #r#e !e in-orma ii in&omplete1
2nali!ele i "#nsult$rile reali!ate "u #"a!ia pre&$tirii "elui de3al 73lea 4r#&ram de a" iune
pentru mediu arat$ "u "laritate "$ ameliorarea implement"rii p#ate fi "#nsiderat$, n sine, un
obie&tiv prioritar al politi&ii eropene !e me!i.
S&opl ambi io# al a&e#tei &omni&"ri e#te #" e3amineze mijloa&e pentr a ajta #tatele
membre #" realizeze o abor!are &omplet #i#temati&" $n &eea &e prive te &ole&tarea i
!i#eminarea &no tin elor, pre&m i o mai mare &apa&itate !e rea& ie la problemele !e
pe teren1 A&&e#l e-i&a&e la j#ti ie e#te ne&e#ar, !ar n #-i&ient, a a!ar #e propne, $n
pl#, e3aminarea rolli pe &are $l a $n a#i*rarea implement"rii in#pe& iile i
#prave*5erea, me&ani#mele !e re&lama ii i o-i&ializarea parteneriatelor1


Ideile pre!entate au "a s"#p "#mpletarea "#n inutului unei "#muni"$ri din 200+ pe a"east$
tema
1
i, "u t#ate "$ se axea!$ pe spe"ifi"it$ ile le&isla iei de mediu su%liniate de C#n,en ia
de la 2ar5us
2
, se inspir$ i din "#muni"area din 2007 intitulat$ 6O (ur#p$ a re!ultatel#r7
3
,
"are s"#ate n e,iden $ imp#rtan a "re terii transparen ei la ni,elul '( i n#tea!$ "$ 6n unele
"a!uri, re"laman ii ar putea s$ #% in$ mai efi"ient apli"area n m#d dire"t la ni,elul na i#nal a
drepturil#r "are li se "u,in.7.
C#ntri%u iile primite "a r$spuns la pre!enta "#muni"are ,#r fi f#l#site la pre&$tirea "elui de3al
)aptelea 4r#&ram de a" iune pentru mediu. 8e asemenea, ar putea du"e la pr#punerea de "$tre
C#misie a un#r m$suri spe"ifi"e spri*inite, a"#l# unde este ne"esar, de e,alu$ri ale impa"tului.
9n "a!urile n "are le&isla ia are "a s"#p i alte #%ie"ti,e pe l.n&$ "ele de mediu ("um este
"a!ul, de exemplu, al le&isla iei n d#meniul ener&eti"), ar putea fi ne"esar "a pr#punerile
sta%ilite n pre!enta "#muni"are s$ fie suplimentate de pre,ederi spe"ifi"e, n spe"ial n "eea
"e pri,e te rela ia "u anumite p$r i interesate.
6e &e e#te important" implementarea &ore&t"
9nt.r!ierea implement$rii sau reali!area a"esteia n m#d inade",at d$ na tere mult#r
"#nse"in e ne&ati,e. 9n ultim$ instan $, d$unea!$ mediului i s$n$t$ ii umane, &enerea!$
in"ertitudine re&lementar$ pentru se"t#rul industrial i pune su% semnul ntre%$rii existen a
un#r "#ndi iile e&ale de "#n"uren $ n "adrul pie ei uni"e. C#sturile de remediere pe termen
lun& 3 de exemplu, pentru "ur$ area l#"uril#r unde au f#st dep#!itate n m#d ile&al &un#aie i
refa"erea 5a%itatel#r afe"tate 3 p#t fi mult mai ridi"ate de".t "#sturile de pre,en ie.
Co#trile pe &are le pre#pne neimplementarea le*i#la iei a&tale #nt e#timate, $n
mare, la &ir&a 7( !e miliar!e !e ero pe an
7
1 A&e#tea #nt le*ate !e impa&tri n nmai
a#pra me!ili, &i i a#pra #"n"t" ii mane1 6e e3empl, $ntre '( 8 i 7( 8 !in
popla ia Eropei tr"ie te $n zone $n &are &alitatea aerli $n&al&" valorile limit"
eropene, iar &o#trile anale e#timate ale &5eltielilor pentr #"n"tate #a ale zilelor !e
mn&" pier!te #nt !e or!inl a miliar!e !e ero1
9n "eea "e pri,e te bene-i&iile, Strate*ia Eropa '('( #%ser,$ "$ n#ile surse de "re tere
depind n m#d esen ial de reali!area de inve#ti ii $n &noa tere i inovare . 9ntru".t se
estimea!$ "$ industria '( n d#meniul mediului are # "ifr$ de afa"eri anual$ de peste 300 de
miliarde de eur#, nesi&uran a n "eea "e pri,e te p#si%ilit$ ile, "$ile i "alendarele de
implementare p#ate presupune "#sturi semnifi"ati,e su% f#rma un#r #p#rtunit$ i pierdute
:
.
Mai pre"is, #e e#timeaz" &" implementarea inte*ral" a le*i#la iei UE $n !omenil
!e erilor va *enera 9(( ((( !e lo&ri !e mn&" i va avea &o#tri nete &are #nt & :'
!e miliar!e !e ero pe an mai #&"zte !e&/t $n &azl #&enarili alternativ !e
neimplementare
:
1

1.COM(200+) 773 final.
2.C#n,en ia pri,ind a""esul la inf#rma ie, parti"iparea pu%li"ului la luarea de"i!iei i a""esul la *usti ie n
pr#%leme de mediu.
3.COM(2007) 502 final.
;.2"este idei ,#r fi mp$rt$ ite $ril#r "andidate la aderare, pentru "a a"estea s$ le p#at$ utili!a n ,ederea
planifi"$rii i ameli#r$rii implement$rii n"$ de la n"eputul alinierii la a"<uis3ul n d#menul mediului.
5.6=5e "#sts #f n#t implementin& t5e en,ir#nmental a"<uis7 (6C#sturile neimplement$rii a"<uis3ului n
d#meniul mediului7), CO>I, 2011.
:. I%idem. 6Implementin& (' >aste ?e&islati#n f#r @reen @r#At57
7. (6Implementarea le&isla iei '( n d#meniul de euril#r pentru # "re tere e"#l#&i"$7), Bi# Intelli&en"e )er,i"e,
2011.
2n a&ela i timp, meto!ele !e implementare inovatoare #a ameliorate o-er" po#ibilitatea
re!&erii #ar&inii a!mini#trative i a &re"rii !e &on!i ii e*ale prin -aptl &" -a& &a
pro&e#l !e lare a !e&iziilor #" -ie $n &no tin " !e &az", pre&m i mai ri*ro#, mai
previzibil i mai &oerent1
6e &e trebie &a UE #" $ i amelioreze &no tin ele $n privin a implement"rii
Cun# tin ele n pri,in a implement$rii "uprind, pe de # parte, starea mediului i, pe de alt$
parte, t#ate m$surile administrati,e i de alt$ natur$ ne"esare pentru a pr#te*a i ameli#ra
starea mediului.
?e&isla ia '( n d#meniul mediului "#n ine n#rme "are &enerea!$ inf#rma ii, de exemplu
"erin ele referit#are la m#nit#ri!area "alit$ ii aerului, pre"um i n#rme "are pre,$d #%li&a ia
"a anumite inf#rma ii s$ fie puse la disp#!i ia pu%li"ului lar&.
4e par"ursul ultimil#r !e"e ani, m#dul n "are sunt stru"turate i utili!ate "un# tin ele a f#st
"#ns#lidat, n parte dat#rit$ re,i!uirii 8ire"ti,ei pri,ind a""esul la inf#rma ii
+
, ad#pt$rii
8ire"ti,ei I1)4IB(
9
, lu"r$ril#r demarate "a urmare a "#muni"$rii din 200+ a C#misiei
intitulate 6C$tre un sistem parta*at de inf#rma ii referit#are la mediu7 ()(I))
10
i &radului din
"e n "e mai mare de utili!are a te5n#l#&iil#r inf#rma iei i "#muni"a iil#r (=IC) la ni,elul '(
i la ni,el na i#nal.
C toate a&e#tea, &no tin ele & privire la implementare r"m/n n a#pe&t problemati&1
8e exemplu, nu este nt#tdeauna simplu s$ identifi"$m rapid disp#!i iile de drept intern "are
"#respund unei anumite disp#!i ii dintr3# dire"ti,$. 2"ti,it$ ile de m#nit#ri!are nu se
desf$ #ar$ la a"ela i ni,el n ntrea&a (ur#p$ i inf#rma iile &enerate pre!int$ la"une i sunt
dese#ri perimate. Inf#rma iile "u pri,ire la mediu sunt mai de&ra%$ puse la disp#!i ie n urma
un#r "ereri indi,iduale, de".t pu%li"ate n m#d sistemati".
O mai %un$ inf#rmare la ni,el na i#nal, re&i#nal i l#"al ar permite identifi"area prin"ipalel#r
pr#%leme i a "el#r mai p#tri,ite i efi"iente m#duri de a le re!#l,a. 8e asemenea, # apli"are
pe s"ar$ mai lar&$ a prin"ipiului )(I) de 6# rap#rtare, multe utili!$ri7 ar "#ntri%ui la
efi"ienti!area "ereril#r de inf#rma ii.
Ameliorarea &no tin elor & privire la implementare
4rin"ipala resp#nsa%ilitate n "eea "e pri,e te implementarea le re,ine statel#r mem%re i la
a"est ni,el apar "ele mai mari ne,#i de inf#rma ii pri,ind mediul, pre"um i "ele mai mari
a tept$ri din partea "et$ enil#r, a administra iil#r i a ntreprinderil#r. )atisfa"erea a"est#ra
ne"esit$ in#titirea !e &"tre #tatele membre a nor #i#teme !e in-ormare "are s$ &enere!e,
s$ &esti#ne!e i s$ "#muni"e inf#rma ii "e arat$ m#dul n "are sunt implementate i respe"tate
n pra"ti"$ a"tele le&islati,e ale '(
11
. Inf#rma iile respe"ti,e tre%uie s$ in"lud$ at.t starea
fi!i"$ a mediului, ".t i m$surile administrati,e, at.t elementele sta%ile
12
, ".t i elementele
dinami"e
13
. Inf#rma iile tre%uie s$ ser,eas"$ mai mult#r utili!at#ri finali, a*ut.nd aut#rit$ ile
"#mpetente s$ i ndeplineas"$ sar"inile, #r&anismele de m#nit#ri!are s$ ,erifi"e
"#nf#rmitatea i pu%li"ul s$ n elea&$ "um sunt pr#te*a i at.t "et$ enii, ".t i mediul. 2"est
lu"ru fun" i#nea!$ d#ar da"$ exist$ # "#la%#rare str.ns$ ntre #amenii de tiin $ din d#meniul

+.8ire"ti,a 2003C;CC( pri,ind a""esul pu%li"ului la inf#rma iile despre mediu i de a%r#&are a 8ire"ti,ei
90C313CC(( a C#nsiliului, DO ? ;1, 1;.2.2003.
9.8ire"ti,a 2007C2CC( de instituire a unei infrastru"turi pentru inf#rma ii spa iale n C#munitatea
(ur#pean$ (I1)4IB(), DO ? 10+, 25.;.2007.
10.COM(200+) ;: final, 1.2.200+.
11. 9n "eea "e pri,e te transpunerea dire"ti,el#r n dreptul intern, a se ,edea 8e"lara ia p#liti"$ "#mun$ din
27 #"t#m%rie 2011 a 4arlamentului (ur#pean, a C#nsiliului i a C#misiei pri,ind d#"umentele
expli"ati,e, DO C 3:9, 17.12.2011.
mediului, statisti"ieni, exper ii n d#meniul =IC i administrat#ri, pentru a #feri inf#rma ii
"are sunt, pe de # parte, s#lide din pun"t de ,edere tiin ifi" i *uridi" i, pe de alt$ parte, utile
pentru pu%li"ul lar&, exper i i fa"t#ri de de"i!ie. 9n fine, C#n,en ia de la 2ar5us pre,ede #
ameli#rare treptat$ a ni,elului inf#rma iil#r disp#ni%ile #nline "u pri,ire la mediu.
O%ie"ti,ele des"rise mai *#s au "a s"#p examinarea m#dului n "are se p#ate "#la%#ra mai
a"ti, "u statele mem%re, astfel n".t a"estea s$ instituie sisteme de inf#rmare efi"a"e, pre"um
i #ferirea un#r inf#rma ii mai %ine a&re&ate la ni,elul '(, asi&urarea n"rederii n
inf#rma iile &enerate, "a ansam%lu, i a*utarea statel#r mem%re n dire" ia s#lu i#n$rii
la"unel#r de date i a m#nit#ri!$rii mai efi"a"e a s"5im%$ril#r sur,enite n "eea "e pri,e te
#"uparea terenuril#r.
Obiectiv: colaborarea cu statele membre n vederea instituirii unor sisteme de informare
mai eficace cu privire la implementare
4entru t#ate #%li&a iile esen iale ale '( n d#meniul mediului ar tre%ui s$ se instituie un
sistem de inf#rmare "are s$ permit$ urm$rirea implement$rii n m#dul "el mai efi"ient i
#p#rtun "u putin $, n "#n"#rdan $ "u pre,ederile C#n,en iei de la 2ar5us.
Ca exemplu, pentru miile de instala ii industriale i de alt$ natur$ din ntrea&a (ur#p$ "are
sunt supuse un#r "#ntr#ale spe"ifi"e, ar fi #p#rtun s$ existe inf#rma ii #nline "u pri,ire la
prin"ipalele disp#!i ii de mediu apli"a%ile. 2"easta ar permite tutur#r "ate&#riil#r de
utili!at#ri s$ ,erifi"e "u u urin $, prin intermediul unui p#rtal Ae% i al unei 5$r i intera"ti,e,
da"$ # anumit$ instala ie este aut#ri!at$ i da"$ e,entualele pr#%leme identifi"ate prin datele
de m#nit#ri!are sau prin alte mi*l#a"e sunt n "urs de s#lu i#nare.
8ire"ti,a pri,ind a""esul la inf#rma ii "#n ine de*a "erin ele minime "u pri,ire la diseminarea
a"ti,$ i sistemati"$ a inf#rma iil#r, pre"um i # ndat#rire &eneral$ de a se asi&ura "$
inf#rma iile sunt a"tuali!ate, pre"ise i "#mpara%ile
1;
. 9ns$, p.n$ n pre!ent, a"este disp#!i ii
nu au f#st le&ate n m#d sistemati" de inf#rmarea "u pri,ire la implementarea i respe"tarea
di,ersel#r a"te le&islati,e ale '( n d#meniul mediului.
C#misia ,a e,alua
M#dul n "are p#ate fi sp#rit$ efi"a"itatea 8ire"ti,ei pri,ind a""esul la inf#rma ii.
4rintre #p iuni se num$r$ ela%#rarea de &5iduri de %une pra"ti"i iCsau "#ns#lidarea
pr#pus$ a disp#!i iil#r existente.
Ee!a%ilitatea de!,#lt$rii de "$tre statele mem%re, "u spri*in din partea C#misiei, a
un#r "adre de implementare i inf#rmare stru"turate ()IIE3uri) pentru t#ate a"tele
le&islati,e imp#rtante ale '( din d#meniul mediului. 2"estea ar urma s$ fie
"#n"epute astfel n".t s$ "larifi"e prin"ipalele disp#!i ii ale unei dire"ti,e, pre"um i
s$ identifi"e tipurile de inf#rma ii ne"esare pentru a dem#nstra m#dul n "are este
implementat$ pe teren le&isla ia '(. )IIE3urile ar a,ea "a int$ le&isla ia existent$ i,
mpreun$ "u ini iati,ele din "adrul )(I), ar &5ida de!,#ltarea de "$tre statele
mem%re a un#r sisteme de inf#rmare "are s$ urm$reas"$ n m#d "#nstant
implementarea pe teren.
M#dul n "are ar putea fi f#l#sit$ finan area '( pentru de!,#ltarea, m#derni!area i
implementarea n statele mem%re a un#r sisteme de inf#rmare inter#pera%ile
pertinente, pre"um i a"ti,it$ ile de f#rmare aferente.
12. 4re"um situarea n spa iu a !#nel#r desemnate.
13.4re"um date de m#nit#ri!are.
1;. 2rti"#lele 7 i +.
Obiectiv: ameliorarea informrii la nivelul UE
2meli#rarea sistemel#r de inf#rmare din statele mem%re ar tre%ui "#mpletat$ de # ima&ine de
ansam%lu mai %un$ la ni,elul '(, pentru a dem#nstra existen a un#r "#ndi ii e&ale. 2(M i3a
asumat, mpreun$ "u Ofi"iul de )tatisti"$ al 'niunii (ur#pene ((ur#stat) i "u Centrul C#mun
de Cer"etare (DBC), un r#l din "e n "e mai imp#rtant n prelu"rarea datel#r de m#nit#ri!are i
de alt$ natur$ rap#rtate C#misiei de statele mem%re. 8e exemplu, rap#rtul anual al C#misiei
"u pri,ire la "alitatea apei de s"$ldat, nt#"mit "u spri*inul 2(M, #fer$ # ima&ine de ansam%lu
"uprin!$t#are, utili!.nd date &e#referen iate pentru peste 21 000 de ape pentru s"$ldat din
ntrea&a (ur#p$. 'n site Ae% permite utili!at#ril#r s$ des"ar"e date i s$ "#nsulte 5$r i
intera"ti,e, la s"ar$ eur#pean$ sau la ni,elul fie"$rui l#" n parte. 9n pre!ent sunt n "urs de
de!,#ltare, "u impli"area 2(M, exer"i ii pil#t pri,ind "alitatea aerului i de eurile, n s"#pul
ameli#r$rii &l#%ale a implement$rii.
C#misia ,a examina
M#dul n "are pu%li"ului i p#t fi puse la disp#!i ie #nline inf#rma ii sistemati"e i
m%un$t$ ite "u pri,ire la implementare, in"lusi, prin utili!area un#r instrumente de
m#nit#ri!are i a un#r ,al#ri de referin $ transparente.
M#dul n "are se p#ate "#ntinua "#la%#rarea "u statele mem%re pentru a extinde
a%#rdarea utili!at$ n "a!ul 8ire"ti,ei pri,ind apa pentru s"$ldat la t#ate a"tele
le&islati,e pertinente ale '( n d#meniul mediului, a"#l# unde este "a!ul n
"#la%#rare "u 2(M.
Obiectiv: contribu ia la asigurarea ncrederii n informa iile generate la nivel na ional,
regional i local
9n"rederea n le&isla ia '( n d#meniul mediului depinde de e"5i,alen a ef#rturil#r depuse de
statele mem%re n "eea "e pri,e te ampl#area i fia%ilitatea m#nit#ri!$rii st$rii mediului i ale
alt#r exer"i ii "are &enerea!$ inf#rma ii. 8at$ fiind e,#lu ia r#lului s$u n d#meniul prelu"r$rii
datel#r de mediu, 2(M se afl$ ntr3# p#!i ie %un$ pentru a fi de a*ut#r.
C#misia inten i#nea!$ s$ "#la%#re!e n "#ntinuare "u 2(M, n "#n"#rdan $ "u sfera
"#mpeten el#r sale statutare, astfel n".t 2&en ia s$ p#at$
)$ asiste C#misia pentru asi&urarea "alit$ ii m$suril#r de m#nit#ri!are a st$rii
mediului de la ni,el na i#nal i pentru examinarea sistemel#r de m#nit#ri!are n
,ederea asi&ur$rii faptului "$ sunt n mare parte "#mpara%ile, ade",ate s"#pului i
#rientate n m#d "#respun!$t#r asupra ris"uril#r "el#r mai mari.
)$ reali!e!e alte sar"ini le&ate de furni!area de inf#rma ii "u pri,ire la implementarea
m$suril#r '( n d#meniul mediului.
Obiectiv: completarea lacunelor importante de informa ii cu privire la promovarea
conformit ii i respectarea legisla iei, precum i cu privire la monitorizarea ocuprii
terenurilor
8atele pri,ind a"ti,it$ ile le&ate de respe"tarea i apli"area le&isla iei "are sunt reali!ate la
ni,el na i#nal de "$tre inspe"t#ri, pr#"ur#ri i instan e de *ude"at$ sunt insufi"iente. 2"easta
nseamn$ "$ nu se fa"ilitea!$ existen a un#r #p iuni diferite de a%#rdare pri,ind
"#nf#rmitatea, in"lusi, a "el#r "#mplementare "are impli"$ stimulente i sunt p#ten ial
pr#mi $t#are.
M#nit#ri!area s"5im%$ril#r sur,enite la ni,elul #"up$rii terenuril#r i "apa"itatea de a
rea" i#na la a"estea sunt esen iale pentru su""esul ma*#rit$ ii a"tel#r le&islati,e ale '( n
d#meniul mediului, pre"um "#ntr#alele #pera iunil#r ile&ale pri,ind de eurile i
mana&ementul 5a%itatel#r rare. 4r#&resele te5n#l#&i"e, pre"um "ele din d#meniul te5ni"il#r
de #%ser,are a 4$m.ntului, #fer$ #p#rtunit$ i, in"lusi, su% f#rma redu"erii "#sturil#r de
m#nit#ri!are, #p#rtunit$ i "are nu sunt expl#atate n"$ n m#d sistemati".
C#misia "#nsider$ "$ se p#t reali!a m%un$t$ iri prin/
C#la%#rarea "u statele mem%re i des"5iderea unui dial#& "u "ele mai imp#rtante
re ele de inspe"t#ri, pr#"ur#ri i *ude"$t#ri, pentru a identifi"a &rupele esen iale de
inf#rma ii i "ele mai %une met#de de a "#le"ta i "#la i#na datele.
2d#ptarea unei ini iati,e pri,ind utili!area de "$tre statele mem%re a te5ni"il#r de
#%ser,are a 4$m.ntului pentru a extinde efi"a"itatea m#nit#ri!$rii implement$rii pe
teren.
6e &e trebie UE #" amelioreze &apa&itatea !e rea& ie la nivel na ional, re*ional i lo&al
9m%un$t$ irea "un# tin el#r ,a "#ntri%ui la #% inerea de re!ultate mai %une, dar nu este
sufi"ient$ n sine. O resp#nsa%ilitate esen ial$ # repre!int$ m#nit#ri!area implement$rii prin
intermediul #r&anismel#r i al pers#anel#r "are au ndat#riri iCsau "#mpeten e i dreptul de a
in,esti&a, supra,e&5ea, ,erifi"a, "#nsilia sau asi&ura asumarea r$spunderii n "eea "e pri,e te
#%li&a iile le&ate de "#nf#rmitate. 4rintre a"este #r&anisme i pers#ane se num$r$ inspe"t#rii,
#m%udsmanii, pr#"ur#rii, instan ele *ude"$t#re ti, audit#rii i O1@3urile de la ni,el na i#nal,
pre"um i "et$ enii "are i exer"it$ drepturile de parti"ipare i de repre!entare. ?a ni,elul '(,
C#misia, 4arlamentul, Curtea de Dusti ie, Om%udsmanul (ur#pean i 2(M *#a"$ t#ate un r#l
pertinent.
Ca &ardian al tratatel#r, C#misia i f#l#se te "#mpeten ele de punere n apli"are pentru a trata
pr#%lema a%sen ei re!ultatel#r finale #%li&at#rii. Cu t#ate a"estea, num$rul ridi"at de
n"$l"$ri, re"lama ii i peti ii le&ate de le&isla ia '( n d#meniul mediului indi"$ # ne,#ie
&eneral$ de a "#ns#lida m#nit#ri!area implement$rii n statele mem%re.
Ameliorarea &apa&it" ii !e rea& ie la nivel na ional, re*ional i lo&al
C#misia pr#pune examinarea unei serii de ini iati,e "are ar putea re!#l,a a"east$ pr#,#"are.
Cu t#ate "$ a"este ini iati,e sunt t#ate ,ala%ile luate separat, ele sunt "#mplementare i ,#r fi
mai efi"a"e luate mpreun$. 8e exemplu, m%un$t$ irea a""esului la *usti ie f$r$ m%un$t$ irea
pr#"esului de tratare a re"lama iil#r ar putea fa"e "a "et$ enii s$ se simt$ frustra i n situa ii n
"are nu d#res" s$ se adrese!e instan el#r de *ude"at$.
Obiectiv: ameliorarea inspec iilor i a supravegherii legate de legisla ia UE
Inspe" iile i supra,e&5erea la ni,el na i#nal sunt imp#rtante pentru a asi&ura n"rederea n
"erin ele le&isla iei '( n d#meniul mediului. Inspe" iile reali!ate la instala iile industriale
%enefi"ia!$ de*a de un "adru "are in"lude "riteriile minime de inspe" ie "uprinse n
Be"#mandarea 2001C331CC( 15 i disp#!i ii se"t#riale #%li&at#rii. Cu t#ate a"estea, pe l.n&$
d#meniul instala iil#r industriale, &ama "#mplet$ de a"ti,it$ i "are ar putea a,ea un impa"t
ne&ati, semnifi"ati, asupra mediului F de la "aptarea apel#r su%terane la "#mer ul "u spe"ii
pr#te*ate 3 ar %enefi"ia de pe urma un#r disp#!i ii suplimentare "u pri,ire la inspe" ii i
supra,e&5ere, "are ar a,ea "a s"#p, de exemplu, s$ le efi"ienti!e!e i s$ le #riente!e "$tre
ris"uri. 8at fiind "ara"terul interdis"iplinar al le&isla iei '( n d#meniul mediului F pre"um,
de exemplu, le&isla ia pri,ind apa i le&isla ia referit#are la natur$ F # asemenea a%#rdare ar
tre%ui s$ in"lud$ # "#eren $ i # "##rd#nare "#mplet$ ntre aut#rit$ ile na i#nale "#mpetente.
C#ntextul "are du"e la ne"esitatea a%#rd$rii su%ie"tului inspe" iil#r i supra,e&5erii la ni,el
na i#nal in"lude i "ererile de &arantare a un#r "#ndi ii e&ale i a &radului ne"esar de
"##perare i "#n"#rdan $ "u pri,ire la aspe"te "are au "ara"ter transfr#ntalier, n ,ederea
m%un$t$ irii n"rederii re"ipr#"e ntre statele mem%re.
C#misia "#nsider$ "$ ar putea fi #p#rtun$ reali!area de m%un$t$ iri prin/
M#derni!area "adrului existent pentru inspe" ii i supra,e&5ere
9n "a!ul tutur#r a"tel#r le&islati,e n#i, e,aluarea a,anta*el#r pe "are le3ar adu"e
in"luderea anumit#r disp#!i ii pri,ind inspe" iile i supra,e&5erea, in.nd seama de
experien a "u disp#!i iile #%li&at#rii existente.
(,aluarea #p iunil#r de "#mpletare a inspe" iil#r i supra,e&5erii na i#nale ntr3un
m#d dire" i#nat, la ni,elul '(, in"lu!.nd # "apa"itate de inspe" ie i supra,e&5ere la ni,elul
'(0 un r#l limitat de inspe" ie pentru C#misie, "are s$ respe"te aut#n#mia administrati,$ a
statel#r mem%re, un p#si%il m#del n a"est sens fiind #ferit de Be&ulamentul pri,ind #!#nul 1:
, sau "#mpeten e de auditare a inspe" iil#r reali!ate de statele mem%re, astfel "um sunt
pre,$!ute n 8ire"ti,a pri,ind experimentele pe animale
17
0
# utili!are mai sistemati"$ a inspe" iil#r de &en e,aluare inter pares, pe %a!a
ini iati,el#r existente ale IM4(? (re eaua inspe"t#ril#r na i#nali)0
m$suri ,i!.nd "#ntri%u ii independente ad 5#" ale exper il#r pentru a s#lu i#na
situa ii "are pre!int$ pr#%leme de#se%ite de implementare.
Obiectiv: o mai bun tratare a reclama iilor i o mai bun mediere la nivel na ional
9n pre!ent nu exist$ ni"iun "adru &eneral pri,ind m#dul n "are aut#rit$ ile "#mpetente ar
tre%ui s$ r$spund$ re"lama iil#r la ni,el na i#nal. O a%#rdare dual$ ,i!.nd tratarea dire"t$ i n
etapa de re,i!uire a re"lama iil#r ar fa"e mai pr#%a%il "a pr#%lemele i pl.n&erile s$ fie tratate
n m#d "#erent i mai de&ra%$ mai de,reme de".t mai t.r!iu.
)istemele de tratare a re"lama iil#r p#t m%un$t$ i intera" iunea dintre "et$ eni i aut#rit$ i,
dar p#t exista situa ii n "are medierea sau alte me"anisme similare de s#lu i#nare a disputel#r
adau&$ # dimensiune util$ suplimentar$.
2meli#rarea trat$rii re"lama iil#r la ni,el na i#nal nu ar afe"ta n ni"iun fel dreptul de a
transmite re"lama ii C#misiei (ur#pene, dar ar tre%ui s$ redu"$ frustrarea "et$ enil#r, "are
p#ate ap$rea n "a!ul n "are institu iil#r '( li se s#li"it$ s$ "#mpense!e lipsa de m$
suri de remediere la ni,el na i#nal. 2"este ameli#r$ri ar fi de asemenea n "#n"#rdan $ "u #
tendin $ re"ent$ a alt#r p#liti"i ale '(, n spe"ial a le&isla iei referit#are la "#nsumat#ri
pre,edea disp#!i ii spe"ifi"e pentru s#lu i#narea pl.n&eril#r i a disputel#r la ni,el na i#nal.
C#misia "#nsider$ "$ expl#rarea unei ini iati,e destinate s$ ameli#re!e tratarea de "$tre statele
mem%re ar fi util$. 2"east$ ini iati,$ ar putea presupune, de exemplu, "riterii &enerale
#%li&at#rii sau "riterii &enerale ne#%li&at#rii "#mpletate de disp#!i ii se"t#riale #%li&at#rii i
ar a"#peri/
Reclama iile care pun accentul pe necesitatea unei interven ii a autorit ilor competente.
Criteriile '( de tratare a re"lama iil#r ar a,ea "a s"#p "rearea un#r "#ndi ii e&ale n "eea "e
pri,e te "apa"itatea de rea" ie a aut#rit$ il#r "#mpetente i ar #feri &aran ii &enerale n
pri,in a un#r aspe"te pre"um "#nfiden ialitatea, inerea de e,iden e i #p#rtunitatea.
Reclama iile care pun accentul pe absen a sau caracterul inadecvat al reac iilor
administrative. Criteriile '( de tratare a re"lama iil#r ar a,ea "a s"#p s$ #fere "et$ enil#r #
m#dalitate de a3 i adu"e nemul umirile n aten ia unui #r&an administrati, na i#nal de
s#lu i#nare a liti&iil#r independent, pre"um un #m%udsman.
Reclama iile pentru care ar fi potrivit medierea sau alt mecanism similar de solu ionare a
disputelor Criteriile '( ar pre,edea utili!area unui asemenea me"anism n situa iile n "are
p$r ile "#nsider$ "$ # s#lu i#nare pe "ale amia%il$ ar fi n a,anta*ul tutur#r.

15.Be"#mandarea 2001C331CC( de sta%ilire a un#r "riterii minime pentru inspe" iile de mediu n statele
mem%re, DO ? 11+, 27.;.2001.
1:.Be&ulamentul (C() nr. 1005C2009 pri,ind su%stan ele "are diminuea!$ stratul de #!#n, DO ? 2+:,
31.10.2009.
17. 8ire"ti,a 2010C:3C'( pri,ind pr#te" ia animalel#r utili!ate n s"#puri tiin ifi"e, DO ? 27:, 20.10.2010.
1+.8ire"ti,a 2009C72CC( a 4arlamentului (ur#pean i a C#nsiliului din 13 iulie 2009 pri,ind n#rmele
"#mune pentru pia a intern$ a ener&iei ele"tri"e i de a%r#&are a 8ire"ti,ei 2003C5;CC(, DO ? 211,
1;.+.2009.
19. COM(2003) :2; final.
Obiectiv: mbunt irea accesului la justi ie.
9n pre!ent, disp#!i iile spe"ifi"e a,.nd "a s"#p asi&urarea a""esului re!#na%il la *usti ie sunt
restri" i#nate la ".te,a d#menii din le&isla ia de mediu a '(. O pr#punere din 2003 a
C#misiei "are are "a s"#p fa"ilitarea unui a""es mai extins nu a nre&istrat pr#&rese, dar
"#ntextul mai lar& s3a m#difi"at, n spe"ial prin "#nfirmarea re"ent$, de "$tre Curtea de
Dusti ie, a faptului "$ instan ele na i#nale tre%uie s$ interprete!e n#rmele pri,ind a""esul la
*usti ie ntr3un m#d "are s$ fie "#nf#rm "u C#n,en ia de la 2ar5us
20
. Instan ele na i#nale i
interesele e"#n#mi"e, pre"um i "ele le&ate de mediu, se "#nfrunt$ "u in"ertitudini n "eea "e
pri,e te a%#rdarea a"este pr#,#"$ri.
C#misia "#nsider$ "$ este #p#rtun s$ se expl#re!e m#duri n "are s3ar putea #feri # mai mare
"ertitudine instan el#r na i#nale i interesel#r e"#n#mi"e i de mediu. 4rintre p#si%ilit$ ile n
a"est sens se num$r$/
ela%#rarea de ndrum$ri pentru a ine seama de *urispruden a re"ent$ semnifi"ati,$,
n ,ederea ameli#r$rii implement$rii disp#!i iil#r existente pri,ind a""esul la
*usti ie
21
, pre"um i
definirea la ni,elul '( a "#ndi iil#r de a""es efi"ient i efi"a"e la instan ele na i#nale
n "eea "e pri,e te t#ate d#meniile "are in de le&isla ia de mediu a '(.
Obiectiv: ameliorarea rezultatelor n domeniul mediului prin acorduri privind construirea de
capacit i i implementarea care s angajeze statele membre
?a ni,el eur#pean au f#st "reate re ele de "$tre #m%udsmani, a&en ii de mediu, inspe"t#ri,
*uri ti "are lu"rea!$ "u &u,ernele, *ude"$t#ri i pr#"ur#ri. Cu t#ate a"estea, n p#fida existen ei
unui num$r de ini iati,e, p#ten ialul de "##perare nu a f#st pe deplin ,al#rifi"at la ni,elul
tutur#r re elel#r. 4rintre pr#,#"$ri se num$r$ asi&urarea faptului "$ re elele pre!int$
sta%ilitatea ne"esar$ la ni,el de se"retariat pentru a fun" i#na "u efi"a"itate pe peri#ade lun&i
de timp, pre"um i identifi"area i reali!area de ini iati,e "are s$ a*ute mem%rii re elei i s$
fa"ilite!e implementarea.
Be elele p#t fi utile i n "adrul statel#r mem%re, de exemplu pentru a impli"a mai %ine
administra iile re&i#nale i l#"ale n implementare. O "#ntri%u ie imp#rtant$ p#ate fi, de
asemenea, punerea n le&$tur$ a inspe"t#ril#r sau pr#"ur#ril#r na i#nali
22
.
2tun"i ".nd apar pr#%leme, se simte ne,#ia un#r an&a*amente ferme din partea statel#r
mem%re de a pune n pra"ti"$ m$suri, "u ,al#ri de referin $ i "alendare, pentru a #% ine
re!ultatele ne"esare. 2"este an&a*amente tre%uie #fi"iali!ate i puse la disp#!i ia pu%li"ului,
astfel n".t statele mem%re, 4arlamentul (ur#pean, ntreprinderile i "et$ enii s$ p#at$ a,ea
n"redere "$ pre#"up$rile exprimate de ei sunt tratate ntr3un "adru stru"turat. 2"east$
pr#,#"are ar putea fi s#lu i#nat$ prin a"#rduri de implementare a un#r parteneriate destinate
s$ "#ntri%uie la #% inerea un#r re!ultate mai %une n d#meniul mediului.
C#misia "#nsider$ "$ se p#t reali!a m%un$t$ iri prin
O "##perare a"ti,$ "u re elele de la ni,elul '(, pun.nd a""entul pe r#lurile i
pun"tele l#r tari distin"te, e,it.nd dupli"area ef#rturil#r i fa"ilit.nd "#muni"area
ntre re ele. 8esf$ urarea "##per$rii ,a respe"ta r#lurile aut#n#me ale C#misiei i ale
re elel#r. Be!ultatele sale ar putea a"#peri a" iuni de spri*in pentru f#rmarea
pr#"ur#ril#r i an"5etat#ril#r, pre"um i a *ude"$t#ril#r. 4rintre p#si%ilele n#i
re!ultate ale a"est#r re ele se num$r$/

20.Cau!a C32;0C09.
21.8ire"ti,a 2003C35CC(.
22.4#t fi "itate exemple din Irlanda i din re&iunea flamand$ a Bel&iei.
inf#rmarea "u pri,ire la a%#rd$ri "#mplementare reu ite n "eea "e pri,e te
"#nf#rmitatea i apli"area le&isla iei0
"#nsiliere sau alte f#rme de asisten $ pentru #m%udsmanii na i#nali "u pri,ire
la in,esti&area re"lama iil#r le&ate de le&isla ia '( n d#meniul mediului0
su&erarea de "riterii pentru utili!area de san" iuni administrati,e i penale n
"a!ul pr#"ur#ril#r0
"#nsiliere "u pri,ire la m#dul n "are se p#t "#mpleta la"unele de date "u
pri,ire la pr#m#,area "#nf#rmit$ ii i a" iunile de punere n apli"are la ni,el
na i#nal0
"#nsiliere &eneral$ "u pri,ire la "ara"terul reali!a%il i apli"a%il al pr#puneril#r
'( n d#meniul mediului.
Or&ani!area n "#la%#rare "u C#mitetul Be&iunil#r a un#r e,enimente i "#nferin e
pri,ind implementarea i "rearea unei platf#rme te5ni"e pentru "##perare n
d#meniul mediului, dup$ m#delul platf#rmei instituite de*a n d#meniul s$n$t$ ii.
2"#rduri de implementare "are an&a*ea!$ statele mem%re, f$r$ a adu"e atin&ere
disp#!i iil#r tratatel#r i r#lului C#misie "a &ardian al tratatel#r, n dire" ia un#r
a" iuni "e au un s"#p fie pre,enti,, prin nt$rirea "apa"it$ ii de reali!are a unei
implement$ri efi"a"e, fie, a"#l# unde este #p#rtun, un s"#p de remediere, prin
s#lu i#narea un#r pr#%leme spe"ifi"e prin a" iuni adaptate. 2"#rdurile de
implementare su% f#rm$ de parteneriat ar putea dire" i#na n m#d pr#a"ti, asisten a
'( "$tre stru"turi de implementare m%un$t$ ite din "adrul statel#r mem%re i ar
putea fi le&ate de alte ini iati,e "uprinse n pre!enta "#muni"are, pre"um sistemele de
inf#rmare, me"anismele de tratare a re"lama iil#r i inspe" iile efi"a"e. 8e asemenea,
ar putea sus ine, de la "a! la "a!, planurile de remediere ale statel#r mem%re a,.nd "a
s"#p s#lu i#narea un#r pr#%leme spe"ifi"e prin pr#&rame de lu"ru spe"iale, "u
resurse ade",ate, "are in"lud repere temp#rale, &aran ii de transparen $ i alte
&aran ii.
Con&lzie
4re!enta "#muni"are suplimentea!$ "#muni"$rile din 2007 i 200+ men i#nate anteri#r prin
de!,#ltarea un#r idei "are au "a s"#p prin"ipal furni!area un#r instrumente mai %une statel#r
mem%re pentru ameli#rarea implement$rii pe teren.
Cun# tin ele i "apa"itatea de rea" ie repre!int$ fa ete "#mplementare ale implement$rii.
4entru a da d#ar un exemplu, disp#ni%ilitatea un#r "un# tin e mai %une ar putea permite
aut#rit$ il#r ,amale s$ utili!e!e strate&ii de "#ntr#l mai %une n pri,in a "#mer ului ile&al "u
de euri i "u spe"ii pe "ale de dispari ie.
Implementarea are un "#st. 9ns$ "#stul neimplement$rii este dese#ri mult mai mare i, prin
urmare, luarea m$suril#r pr#puse n pre!enta "#muni"are repre!int$ # in,esti ie s#lid$ nu d#ar
pentru ,iit#r, "i i pentru pre!ent.
4re!enta "#muni"are se adresea!$ 4arlamentului (ur#pean, statel#r mem%re, "et$ enil#r
a"est#ra i tutur#r a"t#ril#r din d#meniul implement$rii i apli"$rii le&isla iei de mediu. Cel
de3al aptelea 4r#&ram de a" iune pentru mediu ar tre%ui s$ asi&ure # urm$rire
"#respun!$t#are, iar m$surile spe"ifi"e ,#r fa"e #%ie"tul unei e,alu$ri a impa"tului.