Sunteți pe pagina 1din 2

Extras ZP-34 ( Regulament local zona protejata)

Cerinta Descriere
Interventii ZP
(la nivel
urbanistic)
-preluarea diferentelor de inaltime
-pastrarea diversitatii tipologice si functionale
pastrarea locuirii 50%, la nivel de tesut urban
alternant construit liber
inaltime variabila ( accente locale)
protejarea vegetatiei
Utilizari admise -locuinte individuale si semicolective
(se mentine functiunea veche sau se admite revenirea la la aceasta)
Utilizari admise
cu conditionari
-functiuni cu caracter comerical, servicii, administrativ sa nu stanjeneasca
vecinatatile
-sa nu afecteze vegetatia existenta
-sa nu implice amenajarea unor locuri de parcare suplimentare in interiorul parcelei
sau pe domeniul public
Utilizari interzise - activitati care pot provoca degradarea cladirilor protejate sau sunt incompatibile
cu statutul
de zona protejata;
- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul
generat;
- constructii provizorii de orice natura - inclusiv chioscuri si panouri publicitare, de
orice
dimensiune si indiferent de modalitatea lor de montare;
- depozitare en-gros;
- depozitarea pentru vnzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau
toxice;
- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile
publice sau din institutiile publice;
- depozitari de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deseurilor urbane;
- stationarea si gararea autovehicolelor n constructii multietajate;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si
constructiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele
vecine
sau care mpiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.
Caracteristicle
parcelelor
construibil daca S=150mp minim si deschidere minim 8m(constructie intre 2
calcane), 12m (constructii in regim cuplat si izolat)
Amplasare fata
de aliniament
- asezarea cladirilor se va face pe aliniament cu exceptia situatiilor precizate \n
plansa
anexa.
Aliniere laterala
si posterioara
n cazul n care pe una din limitele laterale ale parcelei exista calcanul unei
constructii
nvecinate, noua cladire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri
de
la aliniament iar fata de limita opusa a parcelei se va retrage la o distanta egala cu
jumatate
din naltimea la cornisa, dar nu mai putin de 3,0 metri;
- n cazul n care parcela se nvecineaza cu cladiri retrase fata de limitele laterale ale
parcelei, noua cladire se va retrage obligatoriu fata de ambele limite laterale ale
parcelei
la - o distanta de 3,0 metri pentru cladirile cu h<10,0 metri
- o distanta egala cu jumatate din naltime, dar nu mai putin de 3.0 metri, pentru
cladirile cu h>10,0 metri
- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel putin jumatate
din
naltimea cladirii masurata la cornisa dar nu mai putin de 5.0 metri
Amplasarea
cladirilor pe
aceeasi parcela

cladirile vor respecta ntre ele distante egale cu jumatate din naltimea la cornisa
celei mai nalte dintre ele;
- distanta se poate reduce la 1/4 din naltime numai n cazul n care fatadele
prezinta
calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor ncaperi fie de locuit, fie pentru
alte
activitati ce necesita lumina naturala.
Circulatii si acces acces carosabil minim 3m (direct sau prin drept de servitute)
-asigurarea accesului pt H
Stationarea auto-
vehiculelor
-numai in interiorul parcelei
Conditii de
echipare edilitara
-se interzice montarea aparatelor de aer conditinat pe fatadele catre strada sau pe
cele laterale, daca se deschid catre curti de onoare
Spatii libere si
plantate
-spatiile neconstruie si neocupate de acces si trotuare de garda vor fi inierbate si
plantate cu un arbore la 100m
Imprejmuiri -la strada: gard transparent (fier forjat, gard viu), maxim 2m, socul 60cm.
-pe limitele laterale si posterioare gard opac cu inaltime minim 2m
Inaltimi admise -13m, minimum 10m
-exceptie cladirile din frontul scuar J. Michelet max 24m
-peste inaltimea admisa se accepta realizarea unui singur nivel (3m) retras la 1.5m
din planul vertical al fatadei.
-inaltimea noilor constructii nu va putea depasi cu mai mult de 3m inaltimea
cladirilor invecinate
-se admite realizarea unui element arhitectural care poate depasi cu 3m inaltimea
maxim verticala, pe cel mult o treime din lungimea fatadei.
-non altius tollendi turle biserici, cupole ale unor cladiri publice
Aspectul exterior se interzic :
suprafete vitrate de mari dimensiuni (perete cortina),
imitatiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor ( se va
mentine specificul zonei),
utilizarea culorilor stridente
Ocuparea
terenului
POT 65%, minim 50mp liberi
CUT maxim admis 4.5