Sunteți pe pagina 1din 7

Acatistul Sfntului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)

http://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-Sfntului-teodosie-la-brazi-67120.html

Troparul (glas 1) !odobie: !rea l"uda#ilor mucenici...
$r"tatu-te-ai% &erarhe 'eodosie% sfe(nic pururea luminos (i mare ap"r"tor al )isericii lui *ristos. Str"lucit-
ai% prin slu+ire (i mucenicie% ca o +ertf" preacurat"% aducndu-te St"pnului tuturor, sl"-im pomenirea ta%
ru.nd pe /umnezeu s" d"ruiasc" sufletelor noastre pace (i mare mil".
Condacele i coasele!
Condacul 1!
0rednicului p"stor al turmei lui *ristos% r-nitorului &erarh 'eodosie% care prin mucenicie s-a ar"tat
ap"r"tor al )isericii str"mo(e(ti% laud" de mul#umire 1i aducem noi% ne-rednicii, c" acesta s-a ar"tat odor
preastr"lucit 1ntre ierarhii 2oldo-ei (i pururi ru."tor c"tre /umnezeu pentru cei ce% cu credin#" (i cu
dra.oste% 1i cnt": )ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
cosul 1!
/in pruncie te-a h"r"zit /umnezeu a fi -as ales al harului S"u% c"ci binecredincio(ii t"i p"rin#i #i-au
umplut inima (i sufletul de iubire sfnt" (i de 1n-"#"tura cea ade-"rat" a )isericii. 4ntrarmat fiind cu daruri
alese% #i-ai 1nchinat -ia#a 1mplinirii -irtu#ilor cre(tine(ti% pentru care 1#i aducem aceast" cu-enit" cntare:
)ucur"-te% cel ce din bra#ele maicii tale pomul -ie#ii a 1nflorit 1ntru tine,
)ucur"-te% c" din copil"rie ai 1nceput c"l"toria c"tre /umnezeu,
)ucur"-te% c" din casa p"rinteasc" te-ai ar"tat ca un -as sfin#it,
)ucur"-te% c" din pruncie sufletul t"u a fost loca( al Sfntului /uh,
)ucur"-te% cel ce ai fost ca o stlpare de finic 1naintea /omnului,
)ucur"-te% c" 1n.erul p"zitor #i-a ar"tat calea cea bun" de urmat,
)ucur"-te% c" dra.ostea de /umnezeu a 1mpodobit -ia#a ta,
)ucur"-te% c" ai c"utat comoara cea ade-"rat" pe care ai ."sit-o 1n )iserica /omnului,
)ucur"-te% c" fiu al luminii te-a ar"tat pe tine -ie#uirea ta,
)ucur"-te% c" pe calea cea bun"% credin#a 1n /umnezeu te-a c"l"uzit,
)ucur"-te% c" mult" st"ruin#" ai ar"tat pentru 1mbun"t"#irea -ie#ii tale,
)ucur"-te% c" ai 1nmul#it talantul ca slu.a cea binecredincioas",
)ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
Condacul 2!
$scultand .lasul chemarii celei de Sus% ai luat 5rucea si ai urmat lui *ristos% indreptandu-ti pasii catre
-iata calu.areasca de la 2anastirea )razi din 0rancea natala% unde% prin osardie si ne-ointa% te-ai facut
bineplacut lui /umnezeu% 5aruia neincetat &-ai cantat: $liluia3
cosul 2!
/in tinere#ile tale% r-nitor al -irtu#ilor (i iubitor de ne-oin#e te-ai ar"tat. !entru aceasta% -ia#a ta cea
pl"cut" lui /umnezeu a fost cunoscut" de to#i monahii ca o scar" dumnezeiasc" ce duce c"tre ceruri.
!rimit-ai% cu smerenie (i e-la-ie% chipul cel 1n.eresc al c"lu."riei% pentru care noi% credincio(ii% 1#i
1mpletim cunun" de laude% cntnd a(a:
1
)ucur"-te% c" ai socotit de(ert"ciuni toate cele omene(ti,
)ucur"-te% c" n"-"lirile patimilor le-ai potolit,
)ucur"-te% c" toate cele p"mnte(ti ca o pnz" de p"ian+en le-ai socotit,
)ucur"-te% c" ispitele nu te-au putut opri din calea spre sfin#enie,
)ucur"-te% cel ce pe piatra credin#ei #i-ai a(ezat tinere#ea ta,
)ucur"-te% c"% prin -ia#" ne1ntinat"% ai urcat pe scara -irtu#ilor,
)ucur"-te% c" ai c"utat cu mult" r-n" a a+un.e la firea cea dinti,
)ucur"-te% c" ai fost ca o -i#" roditoare 1n -ia /omnului,
)ucur"-te% c"% prin -ia#" curat"% ai dobndit frumuse#ile cele nepieritoare,
)ucur"-te% c" te-ai f"cut s"la( curat al Sfntului /uh% dumnezeiasca dra.oste arznd 1ntru tine,
)ucur"-te% c" ai fu.it de -iforul ispitelor celor -"t"m"toare de suflet,
)ucur"-te% cel ce cu darul lui /umnezeu ai biruit hotarele firii,
)ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
Condacul "!
5a o flac"r" arz"toare a str"lucit -ia#a ta 1n ob(tea ce te-a primit% minunate !"rinte 'eodosie% luminnd (i
1nt"rind pe cei din +urul t"u. /arul /uhului Sfnt te-a mnat ca pe o pas"re 1n pustie% unde #i-ai ad"pat
sufletul din iz-oarele cele nepieritoare ale -ie#ii sih"stre(ti% urcnd treptele sfin#eniei (i cntnd ne1ncetat
lui *ristos /umnezeu. $liluia3
cosul "!
5urat" pornire l"untric" a-nd% ai c"utat 1n"l#area sufletului% prin s"r"cie de bun" -oie% cur"#ie% deplin"
ascultare (i ne1ncetate ru."ciuni. 6i% a+un.nd la frumuse#ea nep"timirii% -rednicule osta( al lui *ristos% ai
sporit roada /uhului Sfnt 1ntru tine% pentru care 1#i aducem aceast" cntare:
)ucur"-te% c" ai intrat 1n ceata celor ce cu osrdie 1l caut" pe /omnul,
)ucur"-te% c" 1n.erescul chip #i-a fost pa-"z" 1mpotri-a ispitelor,
)ucur"-te% c" ai trecut de la tr"irea 1n trup la tr"irea 1n duh,
)ucur"-te% cel ce% intrnd 1n lini(tea sih"striei% ai 1mpodobit .raiul inimii cu frumuse#ea ru."ciunii,
)ucur"-te% c"% z"-ornd u(a ispitelor% zburd"rile trupului ai -e(te+it,
)ucur"-te% cel ce% prin curat" -ia#" c"lu."reasc"% ai de-enit 1n.er 1n trup,
)ucur"-te% c" de poftele lume(ti ai fu.it% f"cndu-te ucenic ales al /omnului,
)ucur"-te% c"% 1n m"n"stire -ie#uind% desf"tarea bun"t"#ilor duho-nice(ti ai dobndit,
)ucur"-te% c"% tr"ind 1ntru sfin#enie% cale la ceruri #i-ai pre."tit,
)ucur"-te% c"% prin post (i ru."ciune% ai dobndit bun"t"#ile cele -e(nice,
)ucur"-te% c"% tr"ire curat" a-nd% -e(mntul cel luminos al mntuirii l-ai 1mpodobit,
)ucur"-te% c" -ia#a ta scar" cereasc" s-a ar"tat,
)ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
Condacul #!
4ncununndu-#i -ia#a sih"streasc" cu daruri dumnezeie(ti% 1mp"ratul doririlor te-a chemat la -rednicia
arhieriei% ale.ndu-te p"stor al turmei celei cu-nt"toare din 7inutul 8"d"u#ilor. 6i 1ntru aceast" slu+ire% ca
un c"rbune dumnezeiesc% ai luminat sufletele celor credincio(i% po-"#uindu-i la lumina cea ne1nserat" (i
1n-"#ndu-i a cnta lui /umnezeu: $liluia3
cosul #!
5a un soare duho-nicesc te-ai ar"tat p"stori#ilor t"i% 9ericite 'eodosie% (i% prin pioase ru."ciuni la
mormntul marelui 0oie-od 6tefan cel Sfnt de la !utna% ai #inut aprins" candela credin#ei (i dra.ostea de
#ar". !entru aceasta% te 1ntmpin"m cu aleas" cinstire% zicnd:
)ucur"-te% -rednicule urma( al $postolilor% cel ce toate cu 1n#elepciune le-ai chi-ernisit,
)ucur"-te% c"% prin darul arhieriei% ai primit mirul cel ceresc 1n inima ta,
)ucur"-te% p"storule cel bun% care ai intrat prin u(" 1n staulul oilor,
)ucur"-te% c"% prin osteneli% chipul 2arelui $rhiereu 1ntru tine s-a 1mplinit,
)ucur"-te% c" sufletele cele ofilite le-ai udat cu apa Sfntului /uh,
)ucur"-te% c" te-ai ar"tat turmei tale ca un spic cu 1nsutit" road",
)ucur"-te% c" ostenelile tale au fost ca o bo.at" pr." adus" /omnului,
)ucur"-te% cel ce cu pinea cea cereasc" pe cei credincio(i ai hr"nit,
)ucur"-te% c" ai fost 1ndrum"tor (i po-"#uitor luminat p"stori#ilor t"i,
)ucur"-te% c" ai socotit turma lui *ristos ca o -istierie dat" 1n .ri+a ta,
2
)ucur"-te% c" po-"#uitor prea iscusit al c"lu."rilor ai fost,
)ucur"-te% c" ne-oin#ele tale s-au ar"tat podoab" de mult pre# a )isericii,
)ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
Condacul $!
0ia#a ta% pl"cut" lui /umnezeu% s-a f"cut cunoscut" tuturor% &erarhe 'eodosie, (i% fiind ascult"tor de
*ristos% ai fost chemat s" luminezi cu 1n-"#"turile tale (i pe cei din :piscopia 8omanului% unde ca o stea
preastr"lucit" ai -estit cu t"rie pe Soarele /rept"#ii% 5"ruia 1mpreuna cu tine 1i cnt"m. $liluia3
cosul $!
!o-"#uind cu mult" dra.oste turma cea 1ncredin#at" #ie de c"tre /umnezeu% ca 1ntr-o (coal"
duho-niceasc"% ai umplut de mireasm" dumnezeiasc" sufletele p"stori#ilor t"i% c"l"uzindu-i c"tre limanul
4mp"r"#iei cerurilor% pentru care 1#i cnt"m:
)ucur"-te% cel ce cu darul 1n#elepciunii ai ar"tat luminat" lucrarea arhieriei tale,
)ucur"-te% c" pe credincio(i i-ai hr"nit cu dreapta 1n-"#"tur" a lui *ristos,
)ucur"-te% cel ce din iz-orul cel limpede al harului pe mul#i i-ai ad"pat,
)ucur"-te% c" ai str"lucit ca un sfe(nic minunat 1n )iserica lui *ristos,
)ucur"-te% c" ai condus turma ta spre dumnezeie(tile limanuri,
)ucur"-te% c" :-an.helia /omnului cu mult" r-n" o ai propo-"duit,
)ucur"-te% c" sufletele cele pustiite roditoare le-ai f"cut,
)ucur"-te% cel ce cu mult" cinste ai stat 1n ceata arhiereilor,
)ucur"-te% c" la p"(unea cea aleas" ai adus pe credincio(ii t"i,
)ucur"-te% c" ai p"storit turma ta 1ntru cu-io(ie (i dreptate,
)ucur"-te% c" te-ai ar"tat bun crmaci al :piscopiei 8omanului,
)ucur"-te% c"% prin arhiereasca ta slu+ire% #i-ai f"cut mai str"lucitoare haina sufletului,
)ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al fui *ristos3
Condacul %!
8-na pentru *ristos (i puterea cu-intelor tale te-au f"cut s" urci pe treapta cea 1nalt" a arhip"storiei%
1n-rednicindu-te pe p"mnt de cinstea de !"rinte al 1ntre.ii )iserici 2olda-e% iar 1n ceruri de lumina cea
ne.r"it" a sla-ei lui /umnezeu% 5"ruia 1i cn#i ne1ncetat. $liluia3
cosul %!
2ai 2arele p"storilor te-a chemat% &erarhe 'eodosie% la scaunul de slu+ire a )isericii 2oldo-ei .reu
1ncercat" de n"-"lirile barbare. &ar tu% !"rinte% 1ntrarmat fiind cu puterea lui *ristos% nu te-ai 1nsp"imntat
de prime+dii% pentru care% prime(te cntarea aceasta:
)ucur"-te% c" 1n -asul t"u cel p"mntesc a fost turnat mirul cel ceresc,
)ucur"-te% c"% slu+ind oamenilor% ai slu+it lui /umnezeu,
)ucur"-te% ap"r"tor (i zid 1mpotri-a n"-"litorilor celor f"r" de le.e,
)ucur"-te% plato(a (i scutul neclintit 1mpotri-a du(manilor ade-"rului,
)ucur"-te% soare d"t"tor de lumina (i c"ldura lui *ristos,
)ucur"-te% c" /umnezeu te-a r"spl"tit pentru r-na ta,
)ucur"-te% cel ce c"ile cele strmbe ale oamenilor le-ai 1ndreptat,
)ucur"-te% slu+itor ade-"rat% c" p"mntul de cer l-ai apropiat,
)ucur"-te% stea str"lucitoare pe bolta )isericii lui *ristos,
)ucur"-te% dar dumnezeiesc al poporului nostru binecredincios,
)ucur"-te% fluierul cel p"storesc al dreptm"ritorilor cre(tini,
)ucur"-te% omule al lui /umnezeu (i al"uta /uhului,
)ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
Condacul &!
5a zorile dimine#ii te-ai ar"tat )isericii 2olda-e% cinstite &erarhe% hr"nind cu pine cereasc" pe
credincio(ii t"i, (i% asemenea ap"r"torilor credin#ei% str"b"tnd #inutul 2oldo-ei% i-ai 1mb"rb"tat cu
ru."ciune (i cu-nt la m"rturisirea lui *ristos% cntnd lui /umnezeu: $liluia3
cosul &!
5a un p"stor -rednic de laud" al turmei lui *ristos% &erarhe 'eodosie% dup" dumnezeiasca +udecat"% ai
alun.at de la turma ta pe lupii cei r"pitori% cu arma dreptei credin#e. !entru aceasta% r-na ta apostoleasc"
a fost r"spl"tit" 1n ceruri de *ristos /umnezeu% iar noi% pe p"mnt% 1#i aducem aceast" cntare:
3
)ucur"-te% lupt"torule 1mpotri-a nedrept"#ii,
)ucur"-te% ap"r"torule al ;rtodoxiei,
)ucur"-te% str"+erul neadormit la poarta )isericii,
)ucur"-te% ap"r"torule al celor nedrept"#i#i,
)ucur"-te% cunosc"torule al inimilor,
)ucur"-te% propo-"duitorul (i ap"r"torul dreptei credin#e,
)ucur"-te% ocrotitorul credincio(ilor t"i,
)ucur"-te% arhiereule luminat al )isericii lui *ristos,
)ucur"-te% lucr"torule 1n o.orul /omnului,
)ucur"-te% aduc"torule de road" duho-niceasc",
)ucur"-te% c"mara -irtu#ilor (i lauda ierarhilor,
)ucur"-te% c" *ristos te-a pream"rit 1n ceruri,
)ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
Condacul '!
/e(i ai fost iz.onit de -r"+ma(i% pe nedrept% din scaunul arhip"storesc% &erarhe 'eodosie% pacea (i lini(tea
sufletului t"u le-ai p"zit% c"ci% retr".ndu-te la 2"n"stirea )razi din 7ara 0rancei unde te-ai n"scut% ai
petrecut 1n pri-e.heri (i ru."ciuni pentru poporul t"u cel binecredincios% cntnd ne1ncetat lui /umnezeu:
$liluia3
cosul '!
5a o ploaie lini(tit" ce cade pe p"mnt 1nsetat s-a ar"tat -enirea ta 1n 2"n"stirea )razi% pe care o ai zidit
din nou% minunate &erarhe 'eodosie% 1nnoind duho-nice(te ob(tea monahilor (i pe credincio(ii care au
aler.at la tine cu smerenie. )ucurndu-ne de aleasa ta lucrare% 1#i aducem cntarea aceasta:
)ucur"-te% c" ai ap"rat comoara ;rtodoxiei 1n 7ara de <os a 2oldo-ei,
)ucur"-te% c" ai c"l"uzit ceata monahilor pe c"ile des"-r(irii,
)ucur"-te% c" ai rnduit aleas" -ia#" c"lu."reasc" 1n m"n"stirile pe care le-ai ctitorit,
)ucur"-te% cel ce ca un fiu al dumnezeie(tii lumini ai deschis calea spre cele -e(nice,
)ucur"-te% cel ce ai fost conduc"torul siha(trilor (i nebiruitul 1nti-lupt"tor,
)ucur"-te% c" ai fost ca un m"slin roditor pentru mul#i c"lu."ri (i credincio(i,
)ucur"-te% slu+itorule al tuturor celor nec"+i#i,
)ucur"-te% r-nitorule pentru altarele /omnului,
)ucur"-te% c" cetele monahilor le-ai f"cut ca o -ie roditoare,
)ucur"-te% c" ai rnduit ne1ncetat" pri-e.here 1n a(ez"mintele tale c"lu."re(ti,
)ucur"-te% c" pe fiii t"i duho-nice(ti i-ai po-"#uit s" cu.ete la cele 1nalte,
)ucur"-te% c"% prin slu+ire ade-"rat" (i -ia#" curat"% ai 1nmul#it ceata monahilor,
)ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
Condacul (!
'rmbi#" duho-niceasc" s-au ar"tat po-"#uirile tale pentru fiii t"i suflete(ti% Sfin#ite &erarhe% pe care
1mplinindu-le (i-au 1mpodobit -ie#uirea cu mireasma /uhului. !entru aceasta% (i noi 1n-"#"m de la tine a
mer.e pe calea -irtu#ilor% cntnd lui /umnezeu: $liluia3
cosul (!
=ici pri.onirile% nici prime+diile% nici chinuirile necredincio(ilor nu te-au 1ndep"rtat de la calea
$de-"rului% !"rinte% c"ci ai r"bdat pn" la sn.e silnicia lor. !entru aceasta% minunndu-ne de p"timirea
ta% 1#i cnt"m unele ca acestea:
)ucur"-te% cel ce ai luat pe umeri 5rucea lui *ristos,
)ucur"-te% c" te-ai luptat pentru dreapta credin#",
)ucur"-te% p"storule cel bun% c" #i-ai dat -ia#a pentru turma cea cu-nt"toare,
)ucur"-te% cel ce te-ai f"cut -rednic de cununa muceniciei,
)ucur"-te% c" -"rsarea sn.elui t"u a fost ca un mir de mare pre# adus lui *ristos,
)ucur"-te% c" ai urcat pe scara care duce la /umnezeu% prin p"timirile tale,
)ucur"-te% c"% prin mucenicia ta% *ristos u(a 8aiului #i-a deschis,
)ucur"-te% cel ce ca o slu." bun" (i credincioas" ai intrat 1ntru bucuria /omnului t"u,
)ucur"-te% cel ce ai (tiut s" une(ti pe cele de +os cu cele de sus,
)ucur"-te% c" ai intrat cu cinste 1n &erusalimul cel ceresc,
)ucur"-te% cel ce te-ai 1n-rednicit a tr"i 1mpreun" cu *ristos 1n -eci,
4
)ucur"-te% c" p"mntul 0rancei l-ai sfin#it prin sn.ele muceniciei tale,
)ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
Condacul 1)!
2are &erarhe (i 2ucenice al lui *ristos% 'eodosie% ap"r"torule al dreptei credin#e a )isericii% te-ai
1n-rednicit de -ia#a cea f"r" de sfr(it% unde acum str"luce(ti 1n lumina cea ne1nserat"% aducnd% de-a
pururi% laud" lui /umnezeu (i cntnd: $liluia3
cosul 1)!
0"znd p"timirea (i mucenicia ta% c"lu."rii din 2"n"stirea )razi (i binecredincio(ii cre(tini s-au adunat
1n +urul trupului t"u (i 1n cnt"ri duho-nice(ti l-au 1n.ropat cu cinste 1n biserica acestui a(ez"mnt% iar
dup" 1n.roparea ta% n-au 1ncetat a -eni la mormntul t"u ca la un p"rinte preaiubit% cntndu-#i laude ca
acestea:
)ucur"-te% cel ce #i-ai s"-r(it -ia#a m"rturisind pe *ristos,
)ucur"-te% c" ai primit de la :l cununa muceniciei,
)ucur"-te% c" te-ai f"cut -rednic mo(tenitor al -ie#ii celei de -eci,
)ucur"-te% &erarhe% mult p"timitorule,
)ucur"-te% stea ce str"luce(te 1n ceata mucenicilor )isericii,
)ucur"-te% 1mpodobitorule al m"rturisitorilor lui *ristos,
)ucur"-te% floarea arhieriei% ad"pat" cu sn.e mucenicesc,
)ucur"-te% c" ai a-ut parte de moartea cea purt"toare de -ia#",
)ucur"-te% mielule ne-ino-at% care ai intrat 1n ceata celor ce s-au +ertfit pentru *ristos,
)ucur"-te% c" te-ai 1mbr"cat cu hain" preastr"lucit" 1n ceruri,
)ucur"-te% c" 1mpreun" cu 2aica /omnului (i cu sfin#ii te odihne(ti 1n c"mara lui *ristos,
)ucur"-te% c" te-ai 1n-rednicit de -ia#a cea -e(nic",
)ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
Condacul 11!
4ntru bucuria cea nespus" a 4mp"r"#iei celei de sus petrecnd% &erarhe 'eodosie% te 1ndulce(ti de lumina
cea 1ntreit str"lucitoare a !rea Sfintei 'reimi% de unde% trimite-ne (i nou"% celor ce pr"znuim dup" cu-iin#"
Sfnt" pomenirea ta% r"bdare 1n necazurile -ie#ii (i n"de+dea mntuirii% ca% 1ntru dra.ostea lui /umnezeu
-ie#uind% 1mpreun" cu tine s"-& cnt"m: $liluia3
cosul 11!
/up" 1n.roparea ta% minunate !"rinte% prin rnduial" dumnezeiasc" s-a aflat comoara de mult pre# a
moa(telor tale% cinstite dup" -rednicie de 5u-iosul $ntipa. !entru aceasta% (i noi 1#i cnt"m unele ca
acestea:
)ucur"-te% c" trupul t"u ni l-ai l"sat ca un dar sfin#it,
)ucur"-te% c" aflnd moa(tele tale ne -eselim cu duhul,
)ucur"-te% &erarhe 1ndumnezeit% care dai mireasm" duho-niceasc" credincio(ilor,
)ucur"-te% cununa ade-"rului (i sla-a arhiereilor,
)ucur"-te% mn.ierea oamenilor cuprin(i de prime+dii (i de 1ntrist"ri,
)ucur"-te% +ertf" bineprimit" de /umnezeu,
)ucur"-te% limanul cel lin (i ne1n-iforat al celor nec"+i#i,
)ucur"-te% ancor" tare (i nemi(cat",
)ucur"-te% c" pe cei ce se roa." cu credin#"% cu daruri duho-nice(ti 1i 1mpodobe(ti,
)ucur"-te% luminarea (i sc"parea celor dezn"d"+dui#i,
)ucur"-te% cel ce cu mir de nard alini suferin#ele celor neputincio(i,
)ucur"-te% c" /umnezeu ascult" ru."ciunile tale pentru neamul romnesc,
)ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
Condacul 12!
0rednicule urm"tor al $postolilor% ca un ade-"rat arhiereu al )isericii lui *ristos% ai p"timit pn" la
mucenicie (i ai dobndit daruri mai presus de fire% pentru care te ru."m s" fii nou" mi+locitor% ca s" aperi
de tot r"ul mo(tenirea ta% care cnt" 1mpreun" cu tine Sfintei 'reimi: $liluia3
cosul 12!
2are &erarhe 'eodosie% pe drumul 5rucii lui *ristos% lupta cea bun" ai luptat% primind cununa muceniciei%
fiind 1mpreuna-(ez"tor cu to#i sfin#ii 1n c"m"rile cere(ti. &ar noi% p"c"to(ii% pe p"mnt% 1#i cinstim
5
pomenirea ta (i cu osrdie te ru."m: a+ut"-ne s" deschidem poarta n"de+dii c"tre /umnezeu% ca s"-#i
aducem aceste cnt"ri:
)ucur"-te% c" 1ntru tine chipul lui /umnezeu s-a 1mplinit,
)ucur"-te% cel ce ai fost rnduit de-a dreapta lui /umnezeu 1mpreun" cu to#i sfin#ii,
)ucur"-te% cel ce te odihne(ti 1n cer% ca un sfin#it mucenic al lui *ristos,
)ucur"-te% cel ce e(ti piatra cea scump" a )isericii% p"strat" 1n -istieriile cere(ti,
)ucur"-te% trmbi#" apostoleasc" (i al"ut" duho-niceasc",
)ucur"-te% c" prin +ertfirea -ie#ii tale ai des"-r(it pecetea chipului dumnezeiesc,
)ucur"-te% c" te adapi pururea din iz-orul -ie#ii (i al -e(nicei lumini,
)ucur"-te% floarea cea ne-e(te+it" din .r"dina 8aiului,
)ucur"-te% c" -ezi de-a pururi fa#a lui /umnezeu,
)ucur"-te% cel ce% ca un prinos bo.at% 1mpodobe(ti c"m"rile cere(ti,
)ucur"-te% mirul cel ceresc% care ne umpli pe noi de bun" mireasm",
)ucur"-te% izb"-irea cea scump" a sufletelor noastre,
)ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
Condacul 1"! >se zice de ? ori@
;% mult p"timitorule% Sfinte 2ucenice al lui *ristos% &erarhe 'eodosie% trimis fiind de /umnezeu la -reme
de strmtorare s" fii pa-"z" )isericii 2oldo-ei% noi% cei 1mpo-"ra#i cu multe (i .rele p"cate% 1#i aducem
din toat" inima cu-enit" cinstire% ca aceluia 1n care a prisosit darul Sfntului /uh. $flndu-te acum
slu+itor la $ltarul cel ceresc% te ru."m% fii mi+locitorul nostru c"tre $totputernicul /umnezeu% &z-orul
tuturor bun"t"#ilor% ca prin harul S"u ocrotitor s" ne dea 1n#elepciune% s"n"tate% pace (i iertare de p"cate% ca
s" prisosim 1n credin#" (i 1n dra.oste fa#" de :l (i c"tre aproapele% pentru a a+un.e la limanul cel mult dorit
al mntuirii (i 1mpreun" cu tine s"-& aducem ne1ncetata laud"% zicnd: $liluia3
$poi se zice iar"(i cosul 1 i Condacul 1.
cosul 1!
/in pruncie te-a h"r"zit /umnezeu a fi -as ales al harului S"u% c"ci binecredincio(ii t"i p"rin#i #i-au
umplut inima (i sufletul de iubire sfnt" (i de 1n-"#"tura cea ade-"rat" a )isericii. 4ntrarmat fiind cu daruri
alese% #i-ai 1nchinat -ia#a 1mplinirii -irtu#ilor cre(tine(ti% pentru care 1#i aducem aceast" cu-enit" cntare:
)ucur"-te% cel ce din bra#ele maicii tale pomul -ie#ii a 1nflorit 1ntru tine,
)ucur"-te% c" din copil"rie ai 1nceput c"l"toria c"tre /umnezeu,
)ucur"-te% c" din casa p"rinteasc" te-ai ar"tat ca un -as sfin#it,
)ucur"-te% c" din pruncie sufletul t"u a fost loca( al Sfntului /uh,
)ucur"-te% cel ce ai fost ca o stlpare de finic 1naintea /omnului,
)ucur"-te% c" 1n.erul p"zitor #i-a ar"tat calea cea bun" de urmat,
)ucur"-te% c" dra.ostea de /umnezeu a 1mpodobit -ia#a ta,
)ucur"-te% c" ai c"utat comoara cea ade-"rat" pe care ai ."sit-o 1n )iserica /omnului,
)ucur"-te% c" fiu al luminii te-a ar"tat pe tine -ie#uirea ta,
)ucur"-te% c" pe calea cea bun"% credin#a 1n /umnezeu te-a c"l"uzit,
)ucur"-te% c" mult" st"ruin#" ai ar"tat pentru 1mbun"t"#irea -ie#ii tale,
)ucur"-te% c" ai 1nmul#it talantul ca slu.a cea binecredincioas",
)ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
Condacul 1!
0rednicului p"stor al turmei lui *ristos% r-nitorului &erarh 'eodosie% care prin mucenicie s-a ar"tat
ap"r"tor al )isericii str"mo(e(ti% laud" de mul#umire 1i aducem noi% ne-rednicii, c" acesta s-a ar"tat odor
preastr"lucit 1ntre ierarhii 2oldo-ei (i pururi ru."tor c"tre /umnezeu pentru cei ce% cu credin#" (i cu
dra.oste% 1i cnt": )ucur"-te% Sfinte &erarhe 'eodosie% 2ucenice al lui *ristos3
/upa aceea zicem aceast" ru."ciune:
*ug+ciune c+tre Sfntul Teodosie de la Brazi
Sfin#ite &erarhe 'eodosie% care - de cunun" muceniceasc" 1n-rednicindu-te% prin t"ierea cinstitului t"u cap
de c"tre p".ni% pe cnd te aflai la 2"n"stirea )razi din 7inutul 0rancei -% acum% 1mpreun" cu 1n.erii
locuind% te bucuri de m"rirea cea ."tit" sfin#ilor% nu ne uita pe noi% p"c"to(ii% cei ce% n"de+de a-nd 1n
6
puterea ta de mi+locitor c"tre 4mp"ratul *ristos - ca unul ce stai 1naintea tronului Sfintei 'reimi -% #ie% cu
credin#"% .r"im unele ca acestea:
)ucur"-te% c" la 2"n"stirea )razi ai str"lucit prin mucenicie3
)ucur"-te% c" acel loc al muceniciei tale s-a f"cut cunoscut tuturor prin tine (i% acolo% c"lu."ri (i c"lu."ri#e
s-au ne-oit cu ne-oin#a cea binepl"cut" lui /umnezeu% pomenindu-te necontenit 1ntre ctitori3
)ucur"-te% c"% pentru credin#a cea ade-"rat" (i pentru ap"rarea sfintelor odoare ale bisericii% spre a nu le
l"sa prad" nele.iurii% #i-ai +ertfit -ia#a3
)ucur"-te% c" /umnezeu a insuflat .nd de e-la-ie ucenicilor t"i% (i Aa-rentie episcopul #i-a pus piatr" de
marmur" deasupra cinstitului t"u mormnt3
)ucur"-te% c" o c"r"mid" pus" sub p"timitorul t"u cap% cu numele 'eodosie 1nscris pe ea% te-a f"cut
cunoscut urma(ilor de peste ani3
)ucur"-te% c" trupul t"u% c"zut sub ascu#i(ul sabiei celei s"lbatice% s-a descoperit 1n -remurile cele mai de
pe urm"3
)ucur"-te% c" te-ai 1n-rednicit de prosl"-ire din partea lui /umnezeu% 5are a dat .ndul cel bun
ieroschimonahului /imitrie spre a c"uta 1n p"mnt% unde% s"pnd% a ."sit piatra de marmur" a
mormntului t"u (i c"r"mida cu 1nscrisul de pe ea% pe care era a(ezat capul t"u cel desprins de trup% ca (i
1ntre. trupul t"u3
)ucur"-te% c"% (i prin moarte% s-a ar"tat 1ntrea.a ta smerenie% c"ci capul a(ezat% cu .ura 1n +os% pe
c"r"mid"% arat" c" mereu ai a-ut fruntea plecat" spre p"mnt% ru.ndu-te% cu c"ldur"% ca (i -ame(ul:
B/umnezeule% fii milosti- mie% p"c"tosului3B
)ucur"-te% c" prin rnduial" dumnezeiasc" s-a f"cut lucrarea de dez.ropare a cinstitului t"u trup% dup" mai
bine de o sut" cincizeci de ani (i% cu sobor de preo#i% 1n cnt"ri duho-nice(ti% a fost pus 1n paraclisul de
tain" din pe(tera 2"n"stirii )razi% unde se s"-r(ea Sfnta Aitur.hie pn" nu demult3
9ericindu-te pe tine% mult ne-oitorule (i mult r"bd"torule 2ucenice 'eodosie% ne cucerim (i zicem:
8oa."-te pentru noi% cei ce facem% cu dra.oste% pomenirea ta (i ne 1nt"rim duho-nice(te de lucrarea ta 1n
p"mntul scumpei noastre !atrii (i 1n o.orul Sfintei noastre )iserici ;rtodoxe 8omne. )ucur"-te%
2ucenice 'eodosie3 $min
7