Sunteți pe pagina 1din 13

Scoala Gimnaziala Nr.1 Slanic Moldova, Structura Nr.2 Ciresoaia, Jud.

Bacau
Clasa: a VII-a
nul scolar 2!1"-2!1#
$ro%esor: Bratu Valeriu
Plan calendaristic semestrial
Semestrul I
Nr.
Crt.
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTRI ORE
ALOCATE
SAPTAMANA OBS.
1 4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea e%icient)
*ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
FORME !E OR"ANI#ARE
/ trecerea din coloan) c0te unu *n coloan) c0te
doi, c0te trei 'i c0te
+atru, 'i revenire *n %orma(ia ini(ial)
/ trecerea din linie +e un r0nd *n linie +e 2-"
r0nduri 'i revenire *n
%orma(ia ini(ial)
"1 1 - 12
2 1.2. 3tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea mesa4elor
s+eci%ice
2.. 5ecunoa/terea di%eritelor reac(ii
ale or&anismului la e%orturi variate
.1. 5ecunoa'terea calit)(ilor motrice
*n cadrul di%eritelor ac(iuni motrice
.2. 5ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
.. +licarea su, %orm) de *ntrecere
!EPRIN!ERI !E LOCOMO$IE
a% de &a'()
1. Mers*l
- cu +as ad)u&at
- cu +as *ncruci'at
- variante de mers +e su+ra%e(e +lane 'i
*nclinate, cu
+ozi(ionarea di%erit) a ,ra(elor
2. Aler+area
- +e +erec6i 'i *n &ru+
"1
"1
1-12
1-12
a de+rinderilor %undamentale /i a
celor s+ortive de ,az)
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
- cu sc6im,)ri de direc(ie
- cu ocolire 'i trecere +este o,stacole
- +recedat) 'i urmat) de alte de+rinderi
. S(rit*ra
- s)rituri succesive, +e loc 'i cu de+lasare
- +e direc(ii di%erite 7*nainte, *na+oi, lateral8
- +este o,stacole
- la coard)
- +recedate 'i urmate de alte de+rinderi
&% c,m&inate)
1. Escaladarea
- +rin a+ucare 'i *nc)lecare a o,stacolului
- +rin a+ucare 'i rulare +e +ie+t 'i a,domen
- *la perete artificial
2. T-r-rea
- 4oas), cu +urtare de o,iecte
"1
#
#
1-12
1#-19
11-1:
" 1.2. 3tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea mesa4elor
s+eci%ice
2.. 5ecunoa/terea di%eritelor reac(ii
ale or&anismului la e%orturi variate
.1. 5ecunoa'terea calit)(ilor motrice
*n cadrul di%eritelor ac(iuni motrice
.2. 5ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
.. +licarea su, %orm) de *ntrecere
a de+rinderilor %undamentale /i a
celor s+ortive de ,az)
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
CALIT.$I MOTRICE
1. /ite'a
/ viteza de reac(ie:
- la stimuli varia,ili
/ viteza de e-ecu(ie:
- a actelor 'i a ac(iunilor motrice sin&ulare 'i
re+etate
- a actelor 'i a ac(iunilor motrice cu o,iecte
+ortative
- * n relaie cu parteneri i adversari
/ viteza de de+lasare:
- +e distan(e 'i +e direc(ii variate
- * cu manevrarea unor obiecte
/ cuno'tin(e teoretice des+re:
- caracteristicile e-erci(iului +entru dezvoltarea
vitezei
2
2-9
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
- valorile medii ale indicatorilor de vitez),
cores+unz)toare
v0rstei; se-ului
2. 0ndem-narea (capacitate coordinativ)
/ coordonarea ac(iunilor cor+ului *n s+a(iu 'i
tim+
/ coordonarea ac(iunilor *n rela(ia cu +arteneri
'i cu adversari
/ m0nuirea am,ide-tr) de o,iecte
/ * coordonarea aciunilor fa de obiect,
aparat, parteneri,
adversari
/ ec6ili,rul: men(ineri, +e durate crescute
+ro&resiv, ale
+ozi(iilor statice 7cu ,aze de s+ri4in reduse, +e
sol 'i +e
su+ra%e(e cu *n)l(imi varia,ile8
- de+las)ri *n ec6ili,ru, li,ere 'i cu +urtare de
o,iecte, +e
su+ra%e(e *n&uste 'i *n)l(ate, orizontale 'i
*nclinate
. F,r1a
/ %or(a e-+loziv)
/ %or(a *n re&im de rezisten()
/ cuno'tin(e teoretice des+re:
- caracteristicile e-erci(iului +entru dezvoltarea
%or(ei
- valorile medii ale indicatorilor de mani%estare
a %or(ei
+rinci+alelor se&mente musculare, s+eci%ice
v0rstei 'i se-ului
4. Re'isten1a
2
12
1
1-<
1"-12
1!-12
/ rezisten(a cardio-res+iratorie la e%orturi
aero,e
/ rezisten(a cardio-res+iratorie la e%orturi
varia,ile
/ * rezistena muscular local
/ * rezistena n regim de for
/ cuno'tin(e teoretice des+re:
= caracteristicile e-erci(iului +entru dezvoltarea
rezisten(ei
= valorile medii ale indicatorilor de mani%estare
a rezisten(ei,
s+eci%ice v0rstei 'i se-ului
2. Calit(1i m,trice c,m&inate
/ vitez)-coordonare
# 9-1
# 1.2. 3tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea mesa4elor
s+eci%ice
1.. .n(ele&erea +rinci+alelor
+revederi re&ulamentare ale
disci+linelor s+ortive +racticate
2.. 5ecunoa/terea di%eritelor reac(ii
ale or&anismului la e%orturi variate
.2. 5ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea e%icient)
*ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
!ISCIPLINE SPORTI/E
A. ATLETISM
1. Aler+(ri
/ elemente din coala alergrii:
/ aler&area de vitez):
- +asul aler&)tor de accelerare
- +asul aler&)tor lansat de vitez)
- startul de 4os 'i lansarea din start
- cuno'tin(e teoretice des+re:
= startul &re'it
= res+ectarea culoarului
. Ar*nc(ri
/ elemente din coala aruncrii
/ aruncarea min&ii de oin):
- de +e loc, la distan()
- cuno'tin(e teoretice des+re:
= aruncarea reu'it)
2
2
1-<
2-9
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
2.1. Identi%icarea as+ectului estetic al
&esturilor motrice
= num)rul de arunc)ri *n concurs
9 1.2. 3tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea
mesa4elor s+eci%ice
1.. .n(ele&erea +rinci+alelor
+revederi re&ulamentare ale
disci+linelor s+ortive +racticate
2.. 5ecunoa/terea di%eritelor
reac(ii ale or&anismului la e%orturi
variate
.2. 5ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea
e%icient) *ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
2.1. Identi%icarea as+ectului estetic
al &esturilor motrice
!ISCIPLINE SPORTI/E
3OCURI SPORTI/E
1. FOTBAL
An*l II de instr*ire
/ lovirea min&ii cu 'iretul +lin, cu 'iretul
interior
/ * lovirea mingii cu iretul exterior
/ conducerea min&ii *n rela(ie cu un adversar
/ lovirea min&ii cu ca+ul, de +e loc /i > din
deplasare
/ +reluarea min&ii cu la,a +iciorului
/ * preluarea mingii cu pieptul
/ re+unerea min&ii *n 4oc de la col(ul terenului
7corner8
/ * deposedarea adversarului de minge din
fa i din lateral
/ marca4ul adversarului cu min&e 'i %)r) min&e
'i demarca4ul
/ +)trunderea
/ ac(iunea tactic) ?un-doi@
/ interce+(ia
/ +rocedee te6nice s+eci%ice +ortarului
/ a+)rarea ?om la om@ cu res+ectarea zonelor
s+eci%ice
+osturilor
/ variante de 4oc cu tem)
/ cuno'tin(e teoretice +rivind re&ulile de 4oc:
corner, sc6im,area
de 4uc)tori, loviturile de +enalizare
22 1-11
/ in%orma(ii s+ortive
2. 4AN!BAL
An*l I de instr*ire
+asa cu o m0n) de la um)r: de +e loc 'i din
de+lasare
+rinderea cu dou) m0ini, de +e loc 'i din
de+lasare
dri,lin&ul sim+lu
aruncarea la +oart) de +e loc
aruncarea la +oart) cu +a'i ad)u&a(i
* aruncarea la poart din alergare
+ozi(ia %undamental)
+rocedee te6nice s+eci%ice +ortarului
re+unerea min&ii *n 4oc de c)tre +ortar
de+)'irea
* replierea
marca4ul adversarului a%lat *n +osesia min&ii 'i
demarca4ul
* intercepia
sistemul de atac *n semicerc
a'ezarea *n a+)rare *n sistemul 1:!
variante de 4oc cu tem)
cuno'tin(e teoretice +rivind re&ulile de 4oc: +a'i,
%ault, du,lu dri,lin&
22 1-11
1 1.2. 3tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea
mesa4elor s+eci%ice
1.. .n(ele&erea +rinci+alelor
+revederi re&ulamentare ale
disci+linelor s+ortive +racticate
2.. 5ecunoa/terea di%eritelor
reac(ii ale or&anismului la e%orturi
!ISCIPLINE SPORTI/E
"IMNASTIC.
1. S.RITURI LA APARATE
/ s)ritura *n s+ri4in &6emuit +e lada de
&imnastic) situata transversal, urmat) de drea+t)
cu e-tensie
/ cuno'tin(e teoretice des+re criteriile de
a+reciere a s)riturilor
2 12-19
variate
.2. 5ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea
e%icient) *ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
2.1. Identi%icarea as+ectului estetic
al &esturilor motrice
2."IMNASTIC. ACROBATIC.
/ elemente statice:
- +odul de sus A %ete
- st0nd +e ca+ cu s+ri4in - ,)ie(i
/ elemente dinamice:
- rul)ri
- rosto&olire *na+oi din &6emuit *n de+)rtat 'i
*na+oi din de+)rtat *n &6emuit
- r)sturnare lateral) 7roata lateral)8
- > rsturnare lent nainte i napoi (fete)
- st0nd +e m0ini A rosto&olire
/ variante de linii acro,atice 7cu+rinz0nd
elementele *nsu'ite8
/ cuno'tin(e teoretice des+re criteriile de
a+reciere a e-ecu(iilor
1 11-12
Scoala Gimnaziala Nr.1 Slanic Moldova, Structura Nr.2 Ciresoaia, Jud. Bacau
Clasa: a VII-a
nul scolar 2!1"-2!1#
$ro%esor: Bratu Valeriu
Plan calendaristic semestrial
Semestrul II
Nr.
Crt.
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTRI ORE
ALOCATE
SAPTAMANA OBS.
1 4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea e%icient)
*ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
FORME !E OR"ANI#ARE
/ trecerea din coloan) c0te unu *n coloan) c0te
doi, c0te trei 'i c0te
+atru, 'i revenire *n %orma(ia ini(ial)
/ trecerea din linie +e un r0nd *n linie +e 2-"
r0nduri 'i revenire *n
%orma(ia ini(ial)
"1 1-12
2 1.2. 3tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea mesa4elor
s+eci%ice
2.. 5ecunoa/terea di%eritelor reac(ii
ale or&anismului la e%orturi variate
.1. 5ecunoa'terea calit)(ilor motrice
*n cadrul di%eritelor ac(iuni motrice
.2. 5ealizarea de ac(iuni motrice
!EPRIN!ERI !E LOCOMO$IE
!EPRIN!ERI !E LOCOMO$IE
a% de &a'()
1. Mers*l
- cu +as ad)u&at
- cu +as *ncruci'at
- variante de mers +e su+ra%e(e +lane 'i
*nclinate, cu
"1 1-12
sim+le
.. +licarea su, %orm) de *ntrecere
a de+rinderilor %undamentale /i a
celor s+ortive de ,az)
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
+ozi(ionarea di%erit) a ,ra(elor
2. Aler+area
- +e +erec6i 'i *n &ru+
- cu sc6im,)ri de direc(ie
- cu ocolire 'i trecere +este o,stacole
- +recedat) 'i urmat) de alte de+rinderi
. S(rit*ra
- s)rituri succesive, +e loc 'i cu de+lasare
- +e direc(ii di%erite 7*nainte, *na+oi, lateral8
- +este o,stacole
- la coard)
- +recedate 'i urmate de alte de+rinderi
&% c,m&inate)
2. C(1(rarea5c,&,r-rea
- +e +lan *nclinat
- +e scar)
"1
"1
#
1-12
1-12
1-2
" 1.2. 3tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea mesa4elor
s+eci%ice
2.. 5ecunoa/terea di%eritelor reac(ii
ale or&anismului la e%orturi variate
.1. 5ecunoa'terea calit)(ilor motrice
*n cadrul di%eritelor ac(iuni motrice
.2. 5ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
.. +licarea su, %orm) de *ntrecere
a de+rinderilor %undamentale /i a
celor s+ortive de ,az)
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
CALIT.$I MOTRICE
1. 0ndem-narea (capacitate coordinativ)
/ coordonarea ac(iunilor cor+ului *n s+a(iu 'i
tim+
/ coordonarea ac(iunilor *n rela(ia cu +arteneri
'i cu adversari
/ m0nuirea am,ide-tr) de o,iecte
/ * coordonarea aciunilor fa de obiect,
aparat, parteneri,
adversari
/ ec6ili,rul: men(ineri, +e durate crescute
+ro&resiv, ale
+ozi(iilor statice 7cu ,aze de s+ri4in reduse, +e
sol 'i +e
su+ra%e(e cu *n)l(imi varia,ile8
- de+las)ri *n ec6ili,ru, li,ere 'i cu +urtare de
# #-9
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
o,iecte, +e
su+ra%e(e *n&uste 'i *n)l(ate, orizontale 'i
*nclinate
2. F,r1a
/ %or(a e-+loziv)
/ %or(a *n re&im de rezisten()
/ cuno'tin(e teoretice des+re:
- caracteristicile e-erci(iului +entru dezvoltarea
%or(ei
- valorile medii ale indicatorilor de mani%estare
a %or(ei
+rinci+alelor se&mente musculare, s+eci%ice
v0rstei 'i se-ului
. Calit(1i m,trice c,m&inate
/ vitez)-coordonare
1
1!
1-"
#-9
1!-12
# 1.2. 3tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea
mesa4elor s+eci%ice
1.. .n(ele&erea +rinci+alelor
+revederi re&ulamentare ale
disci+linelor s+ortive +racticate
2.. 5ecunoa/terea di%eritelor
reac(ii ale or&anismului la e%orturi
variate
.2. 5ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea
e%icient) *ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
!ISCIPLINE SPORTI/E
"IMNASTIC.
"IMNASTIC. ACROBATIC.
/ elemente statice:
- +odul de sus A %ete
- st0nd +e ca+ cu s+ri4in - ,)ie(i
/ elemente dinamice:
- rul)ri
- rosto&olire *na+oi din &6emuit *n de+)rtat 'i
*na+oi din de+)rtat *n &6emuit
- r)sturnare lateral) 7roata lateral)8
- > rsturnare lent nainte i napoi (fete)
- st0nd +e m0ini A rosto&olire
/ variante de linii acro,atice 7cu+rinz0nd
elementele *nsu'ite8
/ cuno'tin(e teoretice des+re criteriile de
a+reciere a e-ecu(iilor
1 1-"
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
2.1. Identi%icarea as+ectului estetic
al &esturilor motrice
9 1.2. 3tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea
mesa4elor s+eci%ice
1.. .n(ele&erea +rinci+alelor
+revederi re&ulamentare ale
disci+linelor s+ortive +racticate
2.. 5ecunoa/terea di%eritelor
reac(ii ale or&anismului la e%orturi
variate
.2. 5ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea
e%icient) *ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
2.1. Identi%icarea as+ectului estetic
al &esturilor motrice
!ISCIPLINE SPORTI/E
3OCURI SPORTI/E
1. FOTBAL
An*l II de instr*ire
/ lovirea min&ii cu 'iretul +lin, cu 'iretul
interior
/ * lovirea mingii cu iretul exterior
/ conducerea min&ii *n rela(ie cu un adversar
/ lovirea min&ii cu ca+ul, de +e loc /i > din
deplasare
/ +reluarea min&ii cu la,a +iciorului
/ * preluarea mingii cu pieptul
/ re+unerea min&ii *n 4oc de la col(ul terenului
7corner8
/ * deposedarea adversarului de minge din
fa i din lateral
/ marca4ul adversarului cu min&e 'i %)r) min&e
'i demarca4ul
/ +)trunderea
/ ac(iunea tactic) ?un-doi@
/ interce+(ia
/ +rocedee te6nice s+eci%ice +ortarului
/ a+)rarea ?om la om@ cu res+ectarea zonelor
s+eci%ice
+osturilor
/ variante de 4oc cu tem)
/ cuno'tin(e teoretice +rivind re&ulile de 4oc:
2# 1-12
corner, sc6im,area
de 4uc)tori, loviturile de +enalizare
/ in%orma(ii s+ortive
2. 4AN!BAL
An*l II de instr*ire
+asa cu o m0n) de la um)r, de +e loc 'i din
de+lasare, +e
direc(ii di%erite
dri,lin&ul multi+lu
aruncarea la +oart) de la : m
aruncarea la +oart) cu +a'i *ncruci'a(i
aruncarea la +oart) din aler&are
>aruncare la poart din sritur
de+las)ri s+eci%ice *n +ozi(ie %undamental) *n
atac 'i *n a+)rare
,locarea min&ilor aruncate s+re +oart)
marca4ul adversarului cu 'i %)r) min&e 'i
demarca4ul
+)trunderea
de+)'irea
re+unerea min&ii *n 4oc de c)tre +ortar
interce+(ia
+rocedee te6nice s+eci%ice +ortarului
*sistemul de atac cu un pivot
contraatacul direct
* contraatacul cu intermediar
ac(iuni tactice *n sistemul de a+)rare 1:!
variante de 4oc cu tem)
cuno'tin(e teoretice +rivind re&ulile de 4oc:
a+)rarea *n
semicerc, c)lcarea semicercului *n atac, +icior
in%orma(ii s+ortive
2# 1-12
1.2. 3tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea mesa4elor
s+eci%ice
1.. .n(ele&erea +rinci+alelor
+revederi re&ulamentare ale
disci+linelor s+ortive +racticate
2.. 5ecunoa/terea di%eritelor reac(ii
ale or&anismului la e%orturi variate
.2. 5ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea e%icient)
*ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
2.1. Identi%icarea as+ectului estetic al
&esturilor motrice
!ISCIPLINE SPORTI/E
ATLETISM
1. Aler+(ri
/ elemente din coala alergrii:
/ aler&area de rezisten():
- +asul aler&)tor lansat de semi%ond
- startul de sus 'i lansarea de la start
- coordonarea res+ira(iei cu ritmul +a'ilor de
aler&are
- > alergare pe teren variat
- cuno'tin(e teoretice des+re:
= startul &re'it
= de+)'irea adversarului
2. S(rit*ri
/ elemente din coala sriturii:
- +asul s)ltat
- +asul s)rit
s)ritura *n lun&ime cu elan cu 1B +a'i *n aer:
- elan de :-< +a'i
- ,)taie +e zon) +recizat)
- des+rindere de +e un +icior
- cuno'tin(e teoretice des+re:
= de+)'irea +ra&ului 7zonei de ,)taie,
des+rindere8
= m)surarea lun&imii s)riturii
1!
1!
#-2
1#-12