Sunteți pe pagina 1din 11

Scoala Gimnaziala Nr.1 Slanic Moldova, Structura Nr.2 Ciresoaia, Jud.

Bacau
Clasa: a VIII-a
nul scolar 2!1"-2!1#
$ro%esor: Bratu Valeriu
Plan calendaristic semestrial
Semestrul I
Nr.
Crt.
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTRI ORE
ALOCATE
SAPTAMANA OBS.
1 4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea e%icient)
*ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
FORME !E OR"ANI#ARE
/ trecerea din coloan) c0te unu *n coloan) c0te
doi, c0te trei 'i c0te
+atru, 'i revenire *n %orma(ia ini(ial)
/ trecerea din linie +e un r0nd *n linie +e 2-"
r0nduri 'i revenire *n
%orma(ia ini(ial)
11 1 - 11
2 1.2. 2tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea mesa3elor
s+eci%ice
2.. 4ecunoa/terea di%eritelor reac(ii
ale or&anismului la e%orturi variate
.1. 4ecunoa'terea calit)(ilor motrice
*n cadrul di%eritelor ac(iuni motrice
.2. 4ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
.. +licarea su, %orm) de *ntrecere
a de+rinderilor %undamentale /i a
!EPRIN!ERI !E LOCOMO$IE
a% de &a'()
1. Mers*l
- cu +as ad)u&at
- cu +as *ncruci'at
- variante de mers +e su+ra%e(e +lane 'i
*nclinate, cu
+ozi(ionarea di%erit) a ,ra(elor
2. Aler+area
- +e +erec5i 'i *n &ru+
- cu sc5im,)ri de direc(ie
11
11
1-11
1-11
celor s+ortive de ,az)
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
- cu ocolire 'i trecere +este o,stacole
- +recedat) 'i urmat) de alte de+rinderi
. S(rit*ra
- s)rituri succesive, +e loc 'i cu de+lasare
- +e direc(ii di%erite 6*nainte, *na+oi, lateral7
- +este o,stacole
- la coard)
- +recedate 'i urmate de alte de+rinderi
ac(iuni com,inate: mers, aler&are, s)ritur),
aruncare, +rindere
&% *tilitar a,licati-e)
1. Escaladarea
- +rin a+ucare 'i *nc)lecare a o,stacolului
- +rin a+ucare 'i rulare +e +ie+t 'i a,domen
- *la perete artificial
2. T.r.rea
- 3oas), cu +urtare de o,iecte
11
2
2
1-11
1#-18
19-1:
" 1.2. 2tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea mesa3elor
s+eci%ice
2.. 4ecunoa/terea di%eritelor reac(ii
ale or&anismului la e%orturi variate
.1. 4ecunoa'terea calit)(ilor motrice
*n cadrul di%eritelor ac(iuni motrice
.2. 4ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
.. +licarea su, %orm) de *ntrecere
a de+rinderilor %undamentale /i a
celor s+ortive de ,az)
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
CALIT/$I MOTRICE
1. 0ite'a
viteza de reac(ie 'i e-ecu(ie *n ac(iuni motrice
com+le-e
viteza de de+lasare +e distan(e +ro&resive
viteza de de+lasare *n condi(ii variate
* viteza de reacie, execuie i deplasare n
regim de
ndemnare
* viteza de deplasare n regim de rezisten
2. 1ndem.narea (capacitate coordinativ)
orientarea cor+ului *n s+a(iu 'i coordonarea
mi'c)rii
se&mentelor
#
#
2-8
9-;
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
*ndem0nare s+eci%ic) +ro,elor 'i disci+linelor
s+ortive +redate
ec5ili,ru
. F2r3a
%or(a dinamic) se&mentar)
detent)
%or(a se&mentar) *n re&im de rezisten()
* fora specific probelor i disciplinelor
sportive predate
4. Re'isten3a
rezisten(a cardio-res+iratorie la e%orturi
aero,e
rezisten(a cardio-res+iratorie la e%orturi mi-te
rezisten(a muscular) local)<
* rezistena specific probelor i disciplinelor
sportive
predate.
4. Calit(3i m2trice c2m&inate
vitez)-coordonare
9
"
2
1"-11
1!-12
8-9
# 1.2. 2tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea mesa3elor
s+eci%ice
1.. .n(ele&erea +rinci+alelor
+revederi re&ulamentare ale
disci+linelor s+ortive +racticate
2.. 4ecunoa/terea di%eritelor reac(ii
ale or&anismului la e%orturi variate
.2. 4ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea e%icient)
*ntr-un &ru+ +resta,ilit
!ISCIPLINE SPORTI0E
A. ATLETISM
1. Aler+(ri
aler&area de vitez) cu start de 3os:
- aler&are de vitez) cu start de 3os +e distan(e
*ntre 1!-9! m, su,
%orm) de concurs
. Ar*nc(ri
elemente din coala aruncrii:
- arunc)ri azv0rlite 'i lansate cu o m0n)
- * aruncri lansate i mpinse cu ambele brae
aruncarea min&ii de oin) cu elan la distan():
#
#
9-;
2-8
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
4.1. Identi%icarea as+ectului estetic al
&esturilor motrice
- elanul
- ,locarea
- mi'carea ,ra(ului
- traiectoria o+tim)
4. C*n25tin3e te2retice des,re:
- ar,itra3, or&anizare 'i conducere, *n
des%)'urarea +ro,elor din
atletism
8 1.2. 2tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea
mesa3elor s+eci%ice
1.. .n(ele&erea +rinci+alelor
+revederi re&ulamentare ale
disci+linelor s+ortive +racticate
2.. 4ecunoa/terea di%eritelor
reac(ii ale or&anismului la e%orturi
variate
.2. 4ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea
e%icient) *ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
4.1. Identi%icarea as+ectului estetic
al &esturilor motrice
!ISCIPLINE SPORTI0E
6OCURI SPORTI0E
1. FOTBAL
An*l II de instr*ire
/ lovirea min&ii cu 'iretul +lin, cu 'iretul
interior
/ * lovirea mingii cu iretul exterior
/ conducerea min&ii *n rela(ie cu un adversar
/ lovirea min&ii cu ca+ul, de +e loc /i = din
deplasare
/ +reluarea min&ii cu la,a +iciorului
/ * preluarea mingii cu pieptul
/ re+unerea min&ii *n 3oc de la col(ul terenului
6corner7
/ * deposedarea adversarului de minge din
fa i din lateral
/ marca3ul adversarului cu min&e 'i %)r) min&e
'i demarca3ul
/ +)trunderea
/ ac(iunea tactic) >un-doi?
/ interce+(ia
/ +rocedee te5nice s+eci%ice +ortarului
/ a+)rarea >om la om? cu res+ectarea zonelor
11 1-11
s+eci%ice
+osturilor
/ variante de 3oc cu tem)
/ cuno'tin(e teoretice +rivind re&ulile de 3oc:
corner, sc5im,area
de 3uc)tori, loviturile de +enalizare
/ in%orma(ii s+ortive
2. 7AN!BAL
An*l II de instr*ire
+asa cu o m0n) de la um)r, de +e loc 'i din
de+lasare, +e
direc(ii di%erite
dri,lin&ul multi+lu
aruncarea la +oart) de la : m
aruncarea la +oart) cu +a'i *ncruci'a(i
aruncarea la +oart) din aler&are
=aruncare la poart din sritur
de+las)ri s+eci%ice *n +ozi(ie %undamental) *n
atac 'i *n a+)rare
,locarea min&ilor aruncate s+re +oart)
marca3ul adversarului cu 'i %)r) min&e 'i
demarca3ul
+)trunderea
de+)'irea
re+unerea min&ii *n 3oc de c)tre +ortar
interce+(ia
+rocedee te5nice s+eci%ice +ortarului
*sistemul de atac cu un pivot
contraatacul direct
* contraatacul cu intermediar
ac(iuni tactice *n sistemul de a+)rare 9:!
variante de 3oc cu tem)
11 1-11
cuno'tin(e teoretice +rivind re&ulile de 3oc:
a+)rarea *n
semicerc, c)lcarea semicercului *n atac, +icior
in%orma(ii s+ortive
9 1.2. 2tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea
mesa3elor s+eci%ice
1.. .n(ele&erea +rinci+alelor
+revederi re&ulamentare ale
disci+linelor s+ortive +racticate
2.. 4ecunoa/terea di%eritelor
reac(ii ale or&anismului la e%orturi
variate
.2. 4ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea
e%icient) *ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
4.1. Identi%icarea as+ectului estetic
al &esturilor motrice
!ISCIPLINE SPORTI0E
"IMNASTIC/
1. S/RITURI LA APARATE
s)ritura cu rosto&olire *nainte cu +icioarele
*ntinse +e lada de
&imnastic)
s)ritura *n s+ri3in de+)rtat +este ca+r)
1. "IMNASTIC/ ACROBATIC/
elemente acro,atice statice 'i dinamice:
- *nl)n(uiri de elemente *nsu'ite *n clasele
anterioare 'i linii
acro,atice
- e-erci(iu acro,atic li,er ales.
#
"
12-18
19-11
Scoala Gimnaziala Nr.1 Slanic Moldova, Structura Nr.2 Ciresoaia, Jud. Bacau
Clasa: a VIII-a
nul scolar 2!1"-2!1#
$ro%esor: Bratu Valeriu
Plan calendaristic semestrial
Semestrul II
Nr.
Crt.
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTRI ORE
ALOCATE
SAPTAMANA OBS.
1 4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea e%icient)
*ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
FORME !E OR"ANI#ARE
/ trecerea din coloan) c0te unu *n coloan) c0te
doi, c0te trei 'i c0te
+atru, 'i revenire *n %orma(ia ini(ial)
/ trecerea din linie +e un r0nd *n linie +e 2-"
r0nduri 'i revenire *n
%orma(ia ini(ial)
11 1-11
2 1.2. 2tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea mesa3elor
s+eci%ice
2.. 4ecunoa/terea di%eritelor reac(ii
ale or&anismului la e%orturi variate
.1. 4ecunoa'terea calit)(ilor motrice
!EPRIN!ERI !E LOCOMO$IE
a% de &a'()
1. Mers*l
- cu +as ad)u&at
- cu +as *ncruci'at
- variante de mers +e su+ra%e(e +lane 'i
11 1-11
*n cadrul di%eritelor ac(iuni motrice
.2. 4ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
.. +licarea su, %orm) de *ntrecere
a de+rinderilor %undamentale /i a
celor s+ortive de ,az)
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
*nclinate, cu
+ozi(ionarea di%erit) a ,ra(elor
2. Aler+area
- +e +erec5i 'i *n &ru+
- cu sc5im,)ri de direc(ie
- cu ocolire 'i trecere +este o,stacole
- +recedat) 'i urmat) de alte de+rinderi
. S(rit*ra
- s)rituri succesive, +e loc 'i cu de+lasare
- +e direc(ii di%erite 6*nainte, *na+oi, lateral7
- +este o,stacole
- la coard)
- +recedate 'i urmate de alte de+rinderi
ac(iuni com,inate: mers, aler&are, s)ritur),
aruncare, +rindere
&% *tilitar a,licati-e)
. C(3(rarea8c2&2r.rea
- +e +lan *nclinat
- +e scar)
ac(iuni com,inate: c)()rare, escaladare,
trac(iune, *m+in&ere,
t0r0re, trans+ort de o,iecte
11
11
2
1-11
1-11
1-2
" 1.2. 2tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea mesa3elor
s+eci%ice
2.. 4ecunoa/terea di%eritelor reac(ii
ale or&anismului la e%orturi variate
.1. 4ecunoa'terea calit)(ilor motrice
*n cadrul di%eritelor ac(iuni motrice
.2. 4ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
.. +licarea su, %orm) de *ntrecere
CALIT/$I MOTRICE
2. 1ndem.narea (capacitate coordinativ)
orientarea cor+ului *n s+a(iu 'i coordonarea
mi'c)rii
se&mentelor
*ndem0nare s+eci%ic) +ro,elor 'i disci+linelor
s+ortive +redate
ec5ili,ru
. F2r3a
%or(a dinamic) se&mentar)
2
"
#-8
1-"
a de+rinderilor %undamentale /i a
celor s+ortive de ,az)
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
detent)
%or(a se&mentar) *n re&im de rezisten()
* fora specific probelor i disciplinelor
sportive predate
# 1.2. 2tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea
mesa3elor s+eci%ice
1.. .n(ele&erea +rinci+alelor
+revederi re&ulamentare ale
disci+linelor s+ortive +racticate
2.. 4ecunoa/terea di%eritelor
reac(ii ale or&anismului la e%orturi
variate
.2. 4ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea
e%icient) *ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
4.1. Identi%icarea as+ectului estetic
al &esturilor motrice
!ISCIPLINE SPORTI0E
"IMNASTIC/
1. "IMNASTIC/ ACROBATIC/
elemente acro,atice statice 'i dinamice:
- *nl)n(uiri de elemente *nsu'ite *n clasele
anterioare 'i linii
acro,atice
- e-erci(iu acro,atic li,er ales.
" 1-"
8 1.2. 2tilizarea terminolo&iei de !ISCIPLINE SPORTI0E
s+ecialitate *n transmiterea
mesa3elor s+eci%ice
1.. .n(ele&erea +rinci+alelor
+revederi re&ulamentare ale
disci+linelor s+ortive +racticate
2.. 4ecunoa/terea di%eritelor
reac(ii ale or&anismului la e%orturi
variate
.2. 4ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea
e%icient) *ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
4.1. Identi%icarea as+ectului estetic
al &esturilor motrice
6OCURI SPORTI0E
1. FOTBAL
An*l III de instr*ire
ac(iuni te5nico-tactice s+eci%ice sistemului
de atac cunoscut
ac(iuni te5nico-tactice s+eci%ice sistemului
de a+)rare
cunoscut
variante de 3oc cu tem), de 3oc cu e%ectiv
redus, +e teren
redus
inte&rarea ac(iunilor te5nico-tactice *n 3ocul
,ilateral, *n
condi(ii re&ulamentare
cuno'tin(e teoretice des+re ar,itra3,
or&anizare 'i conducere a
3ocului de %ot,al
in%orma(ii s+ortive
2.7AN!BAL
An*l III de instr*ire
ac(iuni te5nico-tactice s+eci%ice sistemului de
atac cunoscut
ac(iuni te5nico-tactice s+eci%ice sistemului de
a+)rare
cunoscut
variante de 3oc cu tem), de 3oc cu e%ectiv redus,
+e teren
redus
inte&rarea ac(iunilor te5nico-tactice *n 3ocul
,ilateral, *n
condi(ii re&ulamentare
12
12
9-11
9-11
cuno'tin(e teoretice des+re ar,itra3, or&anizare
'i conducere a
3ocului de 5and,al
in%orma(ii s+ortive
1.2. 2tilizarea terminolo&iei de
s+ecialitate *n transmiterea mesa3elor
s+eci%ice
1.. .n(ele&erea +rinci+alelor
+revederi re&ulamentare ale
disci+linelor s+ortive +racticate
2.. 4ecunoa/terea di%eritelor reac(ii
ale or&anismului la e%orturi variate
.2. 4ealizarea de ac(iuni motrice
sim+le
4.1. Inte&rarea 'i ac(ionarea e%icient)
*ntr-un &ru+ +resta,ilit
4.2. Cola,orarea cu ceilal(i mem,ri
ai &ru+ului, *n vederea constituirii
di%eritelor %orma(ii de adunare, de
de+lasare, de e-ersare
4.. .nde+linirea rolurilor 'i
res+ectarea re&ulilor s+eci%ice
or&aniz)rii activit)(ilor din lec(ie
4.1. Identi%icarea as+ectului estetic al
&esturilor motrice
!ISCIPLINE SPORTI0E
ATLETISM
1. Aler+(ri
/ elemente din coala alergrii:
aler&area de rezisten():
- aler&are de rezisten() +e distan(e *ntre #!!-
1!!! m, su, %orm)
de concurs
- * alergare pe teren variat
* alergarea cu trecere peste obstacole:
- atacul obstacolului
- ritmul pailor ntre obstacole
2. S(rit*ri
elemente din coala sriturii:
- +lurisalt
s)ritura *n lun&ime cu elan cu 1@ +a'i *n aer:
- etalonarea elanului
- ,)taia 'i des+rinderea *n zona +recizat)
- z,orul 'i aterizarea
8
8
#-1
1#-11