Sunteți pe pagina 1din 4

Numarul de aparitii ale numerelor (de la 1 la 49)

sunt reprezentate dupa cum urmeaza:


Nr. bila Nr. aparitii Observatii
1 145 In tabelul alaturat puteti vedea numarul
de aparitii pentru numerele extrase la oto !"49
(numerele"bilele avand valori cuprinse intre 1 si
49). #st$el veti vedea care din aceste numere au
aparitia cea mai mare"mica.
Numarul de extra%eri (nr. de &ocuri) e$ectuate la
oto !"49 din anul 199' pana in prezent este de
1((9.
In %eneral (nu intotdeauna) deci nu este o
re%ula) din cele ! numere extrase ' sunt pare si
' impare. #cest lucru il con$irma si %ra$icul de
mai &os) %ra$ic ce reprezinta *rocenta&ul aparitiei
numerelor pare si impare in toate cele 1((9 de
extra%eri la oto !"49:
*rocenta&ul aparitiei numerelor pare si impare la
oto !"49 in cele 1((9 &ocuri din 199' pana in
prezent o$erite de ec+ipa de statisticieni ai site,
ului -c+emeoto.ro
In cele 1((9 de extra%eri la oto !"49 s,au
obtinut:
'!./ (4/.9'0) numere *#12 (*) si
'3!! (51..30) numere I4*#12 (I).
5el mai mare premiu din istoria oteriei
1omane casti%at la oto !"49 a $ost de 1(.45
milioane 261O in (3 Ianuarie (../ si a $ost
casti%at de un &ucator care a pus biletul la o
a%entie din 7ucuresti. Numerele norocoase au
$ost: '!) !) 43) (4) (. si (. -e observa $aptul ca
5 din aceste numere sunt pare) lucru rareori
intamplat.
( 154
' 141
4 151
5 1!/
! 15!
3 15(
/ 1'9
9 1!/
1. 14(
11 141
1( 1!!
1' 13(
14 151
15 1!5
1! 151
13 15/
1/ 15.
19 14'
(. 153
(1 1(9
(( 15(
(' 159
(4 15(
(5 143
(! 143
(3 15'
(/ 143
(9 1!5
'. 1'/
'1 1(!
'( 15.
'' 1!(
'4 15'
'5 1'/
'! 13'
'3 154
'/ 159
'9 14!
4. 11/
41 153
4( 1'3
4' 1!'
44 143
45 143
4! 15/
43 1'3
4/ 1!.
49 1'.
Incearca,ti norocul
la oto !"49
8a,ti numerele la noi pe site
5op9ri%+t : ;eloo Net<or= (../,(.1'. >oate
drepturile rezerv