Sunteți pe pagina 1din 8

Cuprins

Evoluia managementului. colile de management.


1.Introducere........................................................................................................................................2
2. coala clasic (tradiional).............................................................................................................2
3. coala sociologic (behaviorist, comportist)................................................................................3
. coala cantitativ.............................................................................................................................!
!. coala sistemic...............................................................................................................................!
". coala conte#tual...........................................................................................................................!
$.%ibiliogra&ie......................................................................................................................................"
1
Introducere
'anagementul empiric a aprut odat cu divi(iunea muncii )i traiul omului *n grupuri
organi(ate. +nainte de a se cristali(a ca )tiin, drumul parcurs de ,management- a &ost de la o &orm
embrionar mani&estat o dat cu constituirea primelor colectiviti umane *n comuna primitiv,
p.n la *nceputul secolului // c.nd 0enr1 2a1ol )i 2rederich 3a1lor prin lucrrile ,4dministraia
industrial )i general-, respectiv ,5rincipiile managementului )tiini&ic- au anali(at de o manier
)tiini&ic, pentru prima dat, procesul de management )i sistemul de management, elabor.nd un set
de reguli, principii )i metode de conducere )tiini&ic.
6tudiul literaturii de specialitate *n domeniul managementului relie&ea( e#istena unor
multiple clasi&icri ale )colilor de management, grupate dup principiile )i natura conceptelor
utili(ate cu precdere. +n opinia speciali)tilor rom.ni, sunt considerate ! curente sau )coli
principale7 clasic (tradiional), sociologic (behaviorist sau comportist), cantitativ, sistemic )i
conte#tual.
1. coala clasic (tradiional) este repre(entat de 2.8. 3a1lor, considerat &ondatorul
)tiinei managementului, care *n lucrarea sa ,3he 5rinciples o& 6cienti&ic 'anagement- publicat *n
anul 1911 arta c ,sistemul managementului )tiini&ic implic o revoluie complet a strii de spirit
a muncitorilor )i *n acela)i timp o revoluie a strii de spirit a celor care sunt de partea conducerii-,
identi&ic.nd urmtoarele principii fundamentale ale managementului7
: 6tudiul tuturor cuno)tinelor tradiionale, *nregistrarea, clasi&icarea )i trans&ormarea
acestora *n legi )tiini&ice;
: 6elecia )tiini&ic a muncitorilor, per&ecionarea calitii )i cuno)tinelor acestora;
: 5unerea *n aplicare a studiului muncii de ctre muncitori )tiini&ic antrenai;
: <eparti(area aproape egal a muncii e#ecutate *n *ntreprindere *ntre muncitori )i manageri;
: <eali(area cooperrii *ntre oameni, *n locul individualismului haotic.
4li repre(entani de seam ai acestei )coli sunt7 0. 2a1ol, =. %arth, 0. =antt, 2ran> )i
?illian =ilbreth, @. 2ilene, 0. Aoont(, C. BCDonnel.
Enii autori *l consider pe pe 0enr1 2a1ol adevratul ,printe- al managementului, un
industria) &rance( care a scris lucrarea ,4dministration Industrielle et =FnFrale-, *n care a delimitat
&unciile managementului )i &unciunile &irmei, a &ormulat un set de principii ale managementului )i
a identi&icat atributele managerului. +n opinia sa, &unciile managementului, &unciunile organi(aiei
)i atributele managerilor sunt7
a. Funciile managementului: a prevedea (a evalua viitorul )i aGl pregti), a organiza (a
*ntreprinde, a dota o *ntreprindere cu materiale, utilaHe, capital )i resurse umane pentru a putea
&unciona), a comanda (,a trage cele mai mari &oloase de la cei care &ormea( unitatea *n interesul
*ntreprinderii-), a coordona (a reali(a armonia *ntre toate componentele *ntreprinderii, pentru aGi
2
&acilita &uncionarea )i succesul) )i a controla ( a veri&ica dac totul se petrece con&orm programului
adoptat )i principiilor amise);
b. Funciunile organizaiei: tehnic, financiar, comercial, contabil, de securitate i
managerial;
c. Atributele managerilor7 caliti fizice (sntate, vigoare), mentale (abilitatea de a
*nelege )i a *nva, Hudecat, vigoare mental )i adaptabilitate), morale (&ermitate, responsabilitate,
iniiativ, loialitate, tact )i demnitate), educaionale (autoper&ecionare) )i experine (vechime *n
munc).
d. Principiile managementului
: Diviziunea muncii ba(at pe speciali(area pe care economi)tii o consider necesar pentru
cre)terea e&icienei;
: Autoritate i responsabilitate. 2a1ol consider autoritatea ca o combinaie *ntre
competena dat de po(iia managerului )i cea dat de trsturi ale personalitii (inteligen,
e#perine, trsturi morale);
: Disciplin, ordine, echitate, iniiativ, stabilitate, echilibru, spirit de echip;
: nitatea de comand I prin care *nelege ca &iecare salariat s primeasc ordine de la un
singur superior;
: nitatea de conducere I presupune ca toate deci(iile s porneasc din v.r&ul ierarhiei;
: !ubordonarea intereselor individuale celor generale;
: "emunerarea I care trebuie s aduc un ma#imum de satis&acii at.t e#ecutanilor c.t )i
managerilor;
: #nlnuirea nivelurilor ierarhice I care presupune circuite scurte *ntre nivelul superior )i
cel in&erior al managementului.
+n conclu(ie, meritul principal al )colii clasice *l repre(int contribuia decisiv la conturarea
)tiinei managementului, delimitarea &unciilor manageriale )i &unciunilor organi(aiei )i elaborarea
unor principii )tiini&ice de management. 4ccentul a &ost pus pe cercetarea &unciunilor de
organi(are )i producie, negliH.nduGse elementele de natura resurselor umane )i a relaiilor &irmei cu
mediul ambiant.
!. coala sociologic (be"aviorist# comportist) este repre(entat de D.'c. =regor, @.
'a1o, Ch. 4rghiris, B. =Flinier, 0. 'asloJ )i se caracteri(ea( prin situarea resurselor umane ale
&irmei pe primul plan *n procesul de management, stabilind un set de principii, reguli )i metode care
s asigure valori&icarea superioar a potenialului uman. Caracteristica dominant studiilor
comportiste este utili(area conceptelor )i metodelor sociologice )i psihologice, cum sunt7 sistemul
de valori, comportament individual )i organi(aional, aptitudini, personalitate, caracter,
temperament, leadership, cultur organi(aional, sociogram, studiul grupurilor, dinamica de grup,
etc.
3
Dac )coala clasic aborda mecanicist structura organi(atoric, prin luarea *n considerare
numai a relaiilor &ormale care decurg din documentele de &ormali(are a acesteia, )coala sociologic
investighea( aspectele in&ormale ale managementului, ba(ate pe grupul in&ormal )i autoritatea
in&ormal.
+n cadrul acestei )coli sGau de(voltat teorii cu privire la motivare )i sistem motivaional,
tipuri de manageri )i stiluri de management, managementul participativ, cu scopul de a identi&ica
noi modaliti de cre)tere a e&icienei activitii economice prin stimularea )i motivarea resursei
umane.En aport deosebit lGa avut Douglas 'c =regor, care, pornind de la ideea c *n e#ercitarea
&unciilor managementului, managerii pornesc de la o anumit opinie asupra naturii )i
comportamentului &actorului uman, a emis cunoscutele teorii / )i K7
$eoria % are la ba( urmtoarele premise7
2iina uman medie este inevitabil predispus la delsare *n munc, pe care ar evitaGo
dac ar putea;
Datorit delsrii )i dispreului &a de munc, oamenii trebuie constr.n)i, controlai,
ameninai sau pedepsii pentru aGi determina s munceasc;
Bmul mediu pre&er s &ie condus, evit rspunderea, are amiie relativ redus )i mai
presus de orice vrea s &ie lini)tit;
Bmul mediu este egoist )i indi&erent la necesitile organi(aiei din care &ace parte;
Bmul mediu dore)te sG)i ma#imi(e(e doar avantaHele materiale, negliH.nd nevoile
psihosociale.
$eoria & se ba(ea( pe urmtoarele premise7
Consumul de e&ort &i(ic )i intelectual *n munc este tot at.t de necesar ca odihna )i
distracia;
Bmul mediu nu dore)te sG)i ma#imi(e(e doar avantaHele economice, ci )i pe cele de
natur psihosocial;
Controlul e#tern )i ameninarea nu sunt singurele miHloace de atragere a e#ecutanilor la
reali(area obiectivelor.
'anagerii care pornesc de la premisele teoriei / vor de(volta un stil de management
autoritar, *n timp ce adepii teoriei K vor de(volta un stil de management democratic, &olosind
metode participative de conducere.
5ornind de la cele dou teorii, un alt repre(enatnt al )colii sociologice, Bctav =Flinier a
elaborat teoria ' ca o combinaie a celor dou.
+n conclu(ie, )coala sociologic se caracteri(ea( prin7
6ituarea *n prim planul cercetrilor a &actorului uman;
@videnierea importanei stimulentelor de natur psihosocial asupra cre)terii
per&ormanelor organi(aiei;

5romovarea unui stil de management participativ;


(. coala cantitativ este repre(entat de 4. Aau&&man, L. 6tarr, C. 4&anisiev, 2. =oron(1 )i
se caracteri(ea( prin riguro(itatea abordrii &enomenelor )i proceselor de management, prin
cre)terea gradului de &undamentare a deci(iilor &olosind instrumentarul matematic )i statistic.
6tudiile elaborate *n )coala cantitativ sGau concentrat asupra activitii de producie, a &unciilor de
previ(iune )i organi(are, meritele principale const.nd *n adaptarea instrumentarului statisticoG
matematic la cerinele practicii economice, con&erind un plus de riguro(itate )i preci(ie anali(elor
manageriale )i soluiilor strategice propuse.
). coala sistemic I repre(int de &apt o sinte( a )colilor precedente, &iind un re(ultat al
cre)terii gradului de comple#itate al &enomenelor economice, manageriale )i nu numai. ?a ba(a
ideilor acestei )coli st conceptul de ,sistem-, care repre(int un ,ansamblu de elemente organi(at
pe ba(a legturilor de intercondiionare, a crui &uncionare permite atingerea unor obiective-.
4)adar, organi(aia de tip economic, &irma, este v(ut ca un sistem comple# (productiv, social,
economic) a&lat *n str.ns interdependen cu mediul ambiant.
Dintre repre(entanii acestei )coli, enumerm7 5. Druc>er, 0. 'int(berg, '. 5orter, L. Child,
0.4. 6imon, C. %arnard, etc.
4portul maHor al acestei )coli este abordarea &irmei *ntrGo vi(iune sistemic,
multidisciplinar )i identi&icarea unor modaliti de cre)tere a e&icienei economice prin structurare,
adaptare la mediul ambiant )i nu *n ultimul r.nd prin accentul pus pe relaiile dintre elementele de
ba( ale sistemului.
*. coala conte+tual
De)i multi autori consider contemporan )coala sistemic, un grup de manageri,
consulatani )i cercettori ai secolului //I, au &ondat )coala conte#tual care are la ba( premisa c
nu e#ist ,reeta succesului- *n management, resping.nd cu &ermitate ideea &ormulrii unor
principii, metode )i tehnici de conducere universal valabile.
coala conte#tual recomand &iecru manager s identi&ice conte#tul *n care evoluea(
&irma pe care o conduc )i s aleag acele metode )i instrumente sau s respecte acele principii )i
reguli care sunt adecvate, compatibile cu situaia respectiv. Cu alte cuvinte, s alegi soluia
potrivit la momentul potrivit, &r a &i tributar unor reguli stricte pe care le recomand )tiina
managementului. Chiar dac de e#emplu, un stil de management participativ este recomandat de
)tiina managementului *n de&avoarea unui stil autoritar, adoptarea sa *n orice situaie nu garantea(
succesul. +ntrGun anumit conte#t, un stil de management autoritar poate &i e&icient I de e#emplu *n
condiiile *n care angaHaii unei &irme nuG)i asum responsabiliti, nu au iniiativ, sunt delstori )i
sunt antrenai doar de stimulente materiale.
+n conclu(ie, acela)i stil de management practicat *n conte#te di&erite, poate avea consecine
diametral opuse.
!
%ibiliogra&ie
1. $anagementul organizaieiG Morlenan 3atiana @ditura @conomic, %ucure)ti, 199N.
2. %ratat de management , =abriel Croitoru, 5araschiv Oagu, Ion 6tegaroiu, 4nisoara
Duica , @d. %ibliotheca an.2P1.
3. $anagementG Dan Ilie 'orega, 'arcel ?aurentiu <omanescu si =eorgiana ?avinia
3anasoiu; @d. Eniversitaria, Craiova, 2PP".
. &erfectionarea managementului G =abriel Croitoru, 5araschiv Oagu,Ion
6tegaroiu, 4nisoara Duica , @d. %ibliotheca an.2P1
"
'inisterul @duca iei din <epublica 'oldova
2aculatea de tiin e @conomice
6pecialitatea Cibernetic i In&ormatic @conomic
<e&erat
Bbiectul de studiu 7 'enagement
3ema7 @voluia managementului. colile de management.


4 e#ecutat7 %agrinovschi Cristina
an. II gr.CI@ 13P1
Coordonator7 Diaconu 3atiana
lect.superior
$
Chi inu 2P1
N