Sunteți pe pagina 1din 5

Idei practice de abordare a educatiei plastice

Invatatoare grad didactic I, Adriana-Florica Puie, Liceul Pedagogic Iosif Vulcan Oradea, Bihor
Profesor Master Mircea-Pavel Puie,Colegiul Naional !Octavian "ogaMarghita,Bihor
Profilul #sihologic al v$rstei %colarit&ii 'ici cu#rinde 'ulti#le #re'ise favori(ante #entru
cultivarea #otenialului creativ) *colaritatea este a#reciat& ca v$rsta ce cu#rinde cea 'ai i'#ortant&
e+#erien& educaional& din viaa unei #ersoane, #e #arcursul ei ,nregistr$nd rit'urile cele 'ai
#regnante ,n de(voltarea individualit&ii u'ane %i unele din cele 'ai se'nificative achi(iii,cu ecouri
evidente #entru eta#ele ulterioare de(volt&rii sale,de aceea, nu se #oate face a-stracie de una din
di'ensiunile eseniale #entru ,ntreaga de(voltare %i afir'are a #ersonalit&ii-creativitatea)
.e(voltarea #otenialului creativ al co#iilor #re(int& o i'#ortan& nu nu'ai de ordin #edagogic
ci are o se'nificaie 'ai #rofund& de ordin social %i econo'ic) /arcina #ri'ordial& a instituiilor de
,nv&&'$nt este s& identifice de ti'#uriu #e cei ce dis#un de #otenialul creativ s#re a avea certitudinea
c& 'ai t$r(iu ,n via&, #ersoanele res#ective ,%i vor o-iectiva creativitatea ,n #roduse de valoare)
Vo' continua cu descrierea unor #rocedee de lucru utili(ate ,n leciile de educaie #lastic& la
clasele I-IV)
0) .esenul ,n creion negru este cel 'ai accesi-il #rocedeu de lucru, i'#lic&
#ro-le'e de a#ucare %i '$nuire a creioanelor #entru i'#ri'area sensului dorit al 'i%c&rii iar su#ortul
de lucru #oate fi h$rtia al-& %i colorat& sau cartonul)
1) .esenul ,n creioane colorate este #racticat cu 'ult& #l&cere de c&tre co#ii)2n colorarea
desenelor #rin ha%urare cu creioane colorate a#ar tre#tat accente deose-ite ca ur'are a su#ra#unerii
unor linii, a densit&ii ha%urilor, c$t %i a consistenei #rin a#&sare a culorii lucru ce tre-uie su-liniat %i
a#reciat ,n anali(a lucr&rilor ca #e o reali(are deose-it&, original& %i #ersonal&) /e va su-linia ideea
accentu&rii %i nuan&rii unor culori #rin3 a'estecul liniilor, co'-inarea %i su#ra#unerea liniilor %i
culorilor, do(a4ul difereniat de a#&sare a creioanelor #entru colorarea su#rafeelor, #rin nuanarea
5u'-rirea6 unor culori cu creion negru sau 'aro) Posi-ilit&i de folosire a creioanelor3 ,n'uierea 'inei
,n a#&)
7) .esenul cu carioca este o tehnic& cu un 'aterial de lucru ,ndr&git de c&tre co#ii
datorit& consistenei 'oi a 'inei, '$nuirii cu 'ai 'are u%urin& a acestora, e+istenei unei ar'onii
cro'atice, a contururilor sigure, #recise)
8) .esenul cu creioane cerate se e+ecut& #e h$rtie sau carton, al-e sau colorate le'n %i
#iatr&, d& e+#resivit&i deose-ite, ofer& co#iilor oca(ii 'ulti#le de e+#ri'are artistico-#lastic&)
9) Creta al-& %i creta colorat& 5'angalul6 se utili(ea(& ,n concursurile de desene #e
asfalt,desenul colectiv %i individual #e ta-l&) Lucr&rile colective reali(ate cu creta, cu c&r-unele
5'angalul6, cu c&r&'ida (dro-it& a4ut& la o'ogeni(area gru#ului de co#ii ,n care ideile %i soluiile
grafico-#lastice se ar'oni(ea(&) Creta colorat& %i 'angalul sunt 'ateriale relativ fia-ile, fragilitatea lor
i'#un$nd co#iilor de#rinderi s#ecifice de utili(are 5a#ucare, a#&sare, '$nuire6)
Lucr&rile individuale reali(ate #e foi diverse necesit& o 'are atenie ,n #&strarea %i de#o(itarea lor #rin
#lasticare sau ,nr&'are, #raful de cret& %i c&r-une se #oate folosi #entru color&ri %i contur&ri de siluete
cu degetul 5decola46 sau ,n tehnica frota4ului)
:) .esenul si'etric #e o reea de #&tr&ele este folosit ,ndeose-i ,n redarea 'odelelor
decoraiuni #o#ulare atunci c$nd se ofer& o #arte 'odel iar elevul desenea(& de cealalt& #arte a a+ei de
si'etrie ,n oglind&)
;) .esenul %i #ictura decorativ& utili(ea(& tehnici ,n care co#iii sunt fa'iliari(ai cu
'odalit&i atractive %i accesi-ile de orna'entare a diferitelor su#rafee cu a4utorul unor grafis'e si'#le
5#uncte, linii, for'e geo'etrice6 res#ect$nd alternana %i si'etria 'otivelor %i culorilor, ,nva& s&
,'-ine fru'osul cu utilul) <ehnici diverse3 dactilo#ictur&, %ta'#ilare cu do#uri, frun(e sau siluete
diverse, carioca, ceracolor, acuarel&, te'#era, #eni& cu tu% )
=) .esenul cu cear& este facil deoarece lu'$n&rile #ot fi '$nuite ase'enea
creioanelor doar c& i'#un o 'ai 'are atenie ,n folosirea lor, f&r& a le a#&sa #e su#ortul de lucru, ,n
'od e+agerat, desenele se vor e+ecuta o-i%nuit, ca %i cu' s-ar utili(a creionul sau ceracolorul,
co'#o(iiile fiind #use ,n valoare ,n 'o'entul ,n care vor fi colorate cu acuarel&, te'#era sau tu%uri
colorate, contururile desenate cu cear& devin ,n acest 'od vi(i-ile, r&'$n$nd necolorate, #rin fa#tul c&
#este siluetele desenate cu lu'$narea nu #rinde culoarea) Coloritul lucr&rilor va da e+#resivitate %i
str&lucire co'#o(iiilor)
>) .esenul #e foi afu'ate #resu#une tehnica afu'&rii su#ortului de lucru) /e #ot
reali(a co'#o(iii grafice cu a4utorul unui -ei%or, 'ine de carioca sau de #i+ consu'ate, se fi+ea(& cu
lac fi+ativ sau se ,nr&'ea(&)
0?) .ecolorarea cu #ic ca tehnic& este ca#tivant& %i sur#rin(&toare toc'ai #rin a#ariia
#e fi%ele aco#erite ,n #reala-il cu cerneal& sau tu%uri colorate a siluetelor reali(ate cu a4utorul tocului cu
#eni&, a -ei%orului #entru urechi sau a v$rfului unei carioci consu'ate ,n'uiate ,n soluie de #ic sau
de ,n&l-itor) /e #oate utili(a soluia #e foi netede al-e sau colorate aco#erite cu cerneal& sau tu%, #e foi
'ototolite,#rin desenarea siluetelor, liniilor %i #unctelor, #rin stro#ire, #rin scurgerea sau suflarea
soluiei) Aceast& tehnic& ofer& #osi-ilitatea color&rii s#aiilor al-e cu acuarele, te'#era, gua%e
o-in$ndu-se astfel noi e+#resivit&i grafico-#lastice %i cro'atice ale co'#o(iiilor reali(ate)
00) Acuarela,folose%te ca liant a#a, se di(olv& u%or ,n a#& %i se fluidi(ea(& f&r&
dificultate) /u#rafaa de lucru 3h$rtie, carton,le'n, #iatr&, sugativ&, sticl& ) Instru'ente diverse
3#ensule, do#uri, -ei%oare cu #$sl&, tu-uri, -urete)Co'#o(iiile #ri'esc valene deose-ite datorit&
#ros#ei'ii %i trans#arenei culorilor, a lu'ino(it&ii %i #urit&ii o-inute)
01) <e'#era sau gua%a #resu#une culori dense %i o#ace care se #otrivesc foarte -ine
#entru co'#o(iiile cu as#ect decorativ, culorile #ot fi nuanate %i deschise nu'ai cu al-,se #ot reali(a
co'#let&ri sau reveniri la lucr&rile anterioare, accentu$nd ele'entele co'#o(iionale cu contururi sau
color&ri vii)
07) Pictura cu #ast& de dini ,nlocuie%te cu succes li#sa vo#selelor 'ai consistente,se #oate
folosi ,n 'od deose-it ,n reali(are unor co'#o(iii #lastice legate de as#ecte ale anoti'#urilor %i nu
nu'ai ,n care efectele cro'atice #rin a'estecarea ei cu culori sau folosirea ei al-& i'#resionea(& ,n
'od #l&cut ochii #rivitorilor)A#licat& cu degetul, #ensula sau a unui -ei%or #lat, ase'eni culorilor de
ulei, confer& co'#o(iiilor 'ult& e+#resivitate %i fru'usee) /e #oate ,nlocui cu aracetul)
08) <ehnica %#riuirii 5stro#irea cu culori6 este s#ectaculoas& #rin 'odul ,n care
su#rafeele de lucru sunt aco#erite de stro#i 'ai den%i sau 'ai rari de culoare) Procedeul de o-inere3
stro#ire li-er&,folosirea unor site %i a #eriuei de dini ,n'uiate ,n culoare) Pentru a se evita curgerea
culorilor, #eriua se va ,n'uia ,n #uin& culoare de o consisten& #otrivit&) /e va aco#eri su#ortul de
lucru cu #ic&turi de culoare #rin frecarea #eriuei #este o sit& rar&,stro#ii o-inui dau i'#resia de cea&,
de trans#aren& %i se #ot reali(a stro#iri #este %a-loane)
09) /uflarea #etelor de culoare cu #aiul 5tu-ul6cere 'ult& r&-dare %i #erseveren& ,n
diri4area culorilor folosind 4etul de aer suflat #rin #ai, tu- de carioca sau #i+)For'ele o-inute s#ontan
crea(& o sur#ri(& #er'anent& #entru elevi)/e #ot folosi tu%uri colorate, cerneal&, acuarele sau te'#era
fluid&)
0:) I'#ri'area cu #al'ele %i cu degetele 5dactilo#ictur&6este cea 'ai accesi-il&
tehnic& #entru co#ii) .actilo#ictura ofer& elevilor siguran& ,n re#re(entarea #lastic&)
0;) *ta'#ilarea #resu#une dotarea cu %ta'#ile care se #ot #rocura din co'er, #ot fi
confecionate din t&l#i de cauciuc, #lastilin&, gu'& de %ters, #lut&, do#uri, legu'e %i fructe din care se
decu#ea(& diferite for'e)Cu a4utorul lor se reali(ea(& co'#o(iii ce i'#lic& 'odele 5'otive6
orna'entale sau 'odul&ri)
0=) A'#rentarea cu h$rtie 'ototolit& creea(& #l&cerea 'uncii co#iilor)Cu efort
'ini', ,%i #ot crea o %ta'#il& #rin 'ototolirea unei coli, a unui (iar, a unei lucr&ri #lastice
nereu%ite)Presu#une ,n'uierea ,n culoare a ghe'otocului de h$rtie %i a#licarea culorii #e su#ortul de
h$rtie ,n 'od diri4at sau aleatoriu)@r'ele l&sate #ot fi conturate sau co'#letate #rin alte tehnici #entru
s#orirea gradului de e+#resivitate)
0>) Origa'i 5 ,ndoirea h$rtiei6este #reluat& %i ada#tat& la noi din arta-4oc 4a#one(& %i
#er'ite co#iilor s&-%i evidenie(e #osi-ilit&ile 'anuale %i artistico-#lastice ,n e+ecutarea unor for'e
s#aiale)Aste o art& foarte 'ig&loas& care necesit& 'ult& concentrare, r&-dare, atenie, o 'anualitate, o
coordonare #siho-'otric& %i oculo-'otorie -ine de(voltate)Plierea succesiv& a h$rtiei se face du#&
reguli %i eta#e -ine #reci(ate, se a4unge la transfor'area tre#tat& a unor for'e #lane ,n for'e s#aiale
noi) .u#& ,nsu%irea te'einic& a tehnicii se #oate #ro#une co#iilor s& co'-ine for'ele #liate cu t&ieturi
%i li#ituri)
1?) <ehnica 'o(aicului a#arine artei 'onu'entale %i const& ,n asa'-larea unor
-uc&i 'ici de cera'ic&, sticl& colorat&, 'ar'ur& %i li#irea lor su- for'a unor co'#o(iii #e faada
unor cl&diri, #e #erei, #ardoseal&, tavan etc)La nivel %colar se #oate re(olva de c&tre co#ii #rin
a#licarea unor tu%e de culoare, li#irea co4ilor de ou& colorate, a se'inelor, a granulelor de gris, a
for'elor din 'aterial #lastic diverse sau a -uc&telelor de h$rtie decu#ate sau ru#t& ori a ghe'otoacelor
'&runte de h$rtie cre#onat&)
10) Pictura #e le'n se reali(ea(& #e su#ortul de le'n care este grunduit)Pe aceast&
su#rafa& al-& sau aurie se trans#une desenul ce a fost e+ecutat anterior #e o foaie de -loc )/e aco#er&
cu culoare su#rafeele 'ai 'ari %i #rin trans#aren& se su#ra#un #etele 'ai 'ici, a#oi detaliile)Culoarea
este diluat& cu g&l-enu% %i foarte #uin& a#& folosindu-se te'#era sau gua%a) C$nd lucrarea este
ter'inat& se #atinea(& %i se d& cu lac)
11) Pictura #e sticl& #resu#une ca desenul s& se reali(e(e #e o foaie de -loc av$nd
di'ensiunea sticlei #e care ur'ea(& s& se e+ecute lucrarea)/ticla degresat& se a%a(& #e desen, co#iindu-
se lucrarea cu #enia ,n tu% negru)/e lucrea(& la ,nce#ut a'&nuntele, a#oi #etele 'ari %i la ur'&
su#rafeele foarte 'ari,culoarea se di(olv& cu g&l-enu% %i #uin& a#&, utili($ndu-se te'#era sau gua%a ,n
straturi voalate de culoare trans#arent&)
17) <ehnica cola4ului este un #rocedeu tehnic care const& ,n li#irea #e acela%i ta-lou sau
#e o su#rafa& li'itat& a unor ele'ente eterogene, ,n vederea o-inerii unui efect de ansa'-lu, de
natur& estetic&)<ehnici3 tehnica for'elor ru#te 5ru#ere li-er&6 eventual co'-inat& cu 'o(aiculBtehnica
for'elor t&iate din h$rtie 5#a#ier-collC6 5for'ele de h$rtie se taie ,ntregi sau se secionea(& ,n #&ri,
du#& care se a%a(& ,ntr-o anu'it& co'#o(iie,golurile o-inute #rin decu#are se #ot li#i #e un alt su#ort
utili($ndu-se astfel tehnica decola4ului6Btehnica for'elor din 'ateriale te+tile)
18) <ehnica i'#ri'&rii es&turilor av$nd te+tura rar& #resu#une ca deasu#ra foii de
h$rtie s& se a%e(e 'aterialul ,n'uiat ,n tu% negru, -aiuri colorate sau acuarel& diluat&, folosind ca
es&tur& voalul, fileul, #lasa deas&)Materialul se stoarce -ine, deasu#ra lui se a%terne o alt& foaie %i se
a#as& #e toat& su#rafaa ,du#& ce se ridic& foaia %i es&tura, #e foaia de -a(& r&'$ne i'#ri'area care
constituie fondul #este care elevii #ot desena cu #ensula, -ei%orul etc)
19) <ehnici grafice3linogravura, #rocedeu de re#roducere %i 'ulti#licare #e h$rtie a unui
desen s&#at ,ntr-o #lac& de linoleu' 5tehnica de lucru3 #e o -ucat& de linoleu' #$n(at se trasea(&, cu o
#ensul& su-ire ,n'uiat& ,n tu% negru sau cerneal& ,nchis& la culoare, desenul #reg&tit ,n #reala-ilBcu
d&lta #entru scul#tur& se sco-esc #&rile din afara desenului, astfel ,nc$t, ,n final desenul s& a#ar& ,n
reliefBdesenul se colorea(& cu o #ensul& lat& sau cu un rulou cu te'#era, culoare de ulei sau culori
ti#ograficeBdeasu#ra #l&cii de linoleu' se #resea(& unifor' foaia de h$rtie cu a4utorul unui rulou sau
cu o sticl&6B +ilogravura3 este un #rocedeu de 'ulti#licare #e h$rtie du#& un cli%eu gravat ,n le'nB
acvaforte3 #rocedeu de gravare a unei i'agini #e o #lac& de cu#ru, cu a4utorul acidului a(otic, care
atac& #laca desenat&Blitografia3 #rocedeu de re#roducere %i 'ulti#licare #e h$rtie, du#& o #lac& de
calcar fin&, a unui desen e+ecutat cu un creion gras sau cu cerneal& gras&)
1:) Monoti#ia #rocedeu de lucru care ofer& co#ilului #osi-ilitatea de a e+#ri'a #lastic ,n
'od s#ontan dis#o(iii suflete%ti, idei sau atitudini)Monour'a este o ur'& f&cut& #e un desen ce este
i'#ri'at ,n cerneal& de ti#ar, #e o su#rafa& neted&)/e aco#er& o -ucat& de sticl& cu #uin& cerneal& de
ti#&rit %i se ,ntinde unifor' #e su#rafa&)
Metode de lucru3 se a%a(& deasu#ra stratului de cerneal& o foaie de h$rtie, #este ea, foaia desenat& cu
'odelul ales,cu un creion 'oale sau un v$rf de #lastic se a#as& #e conturul desenului, f&r& a atinge
foaia cu degeteleBse ridic& desenul %i foaia de #e -ucata de sticl&Ba#ar #e aceast& foaie fondul %i desenul
i'#ri'atB#este stratul de cerneal& a%ternut, se #oate desena cu un -ei%or, cu o s$r'&, cu o -ucat& de
h$rtie ,ndoit&, cu degetul, unghia, se #oate %terge cu #al'a)
1;) Metoda %traifurilor #resu#une s& se taie cu foarfeca un %taif de h$rtie cu #rofil dre#t
sau ondulat) *taiful se a%a(& #e foaia de h$rtie su#ort %i se fi+ea(& -ine cu degetele) .e #e %taif se
,ntinde cu #ensula sau cu degetul ar&t&tor culoarea sau #raful de 'in& de creion, de c&r-une ori cret&
colorat&, #este foaia su#ort) *taiful se 'ut& de at$tea ori c$t este nevoie #entru a aco#eri su#rafaa)
1=) <ehnica frota4ului #resu#une ur'&toarele eta#e 3 se su#ra#une h$rtia #este un su#ort
cu 'odel ,n reliefB se ha%urea(& cu creionul negru, colorat sau alt instru'ent de scrisB #e foaia al-& se
va i'#ri'a 'odelul de #e su#ort) /e #ot utili(a frun(e, for'e din carton cu i'#ri'&ri ,n relief, ta#et cu
i'#ri'eu ,n relief, 'acra'euri, 'onede)
1>) Metalo#lastia #resu#une a%e(area unei foi de staniol #este un su#ort cu 'odel ,n
relief %i ha%urarea ei cu un creion) Pe foaia de staniol r&'$ne i'#ri'at 'odelul de #e su#ort) /e #oate
utili(a #entru co'#o(iii decorative sau #entru 'odul&ri #lastice)
7?) .esenul cu a4utorul co'#uterului #resu#une cunoa%terea #rogra'ului Paint %i
de#rinderi for'ate de utili(are a 'ouse-ului ,n reali(area ductului continuu)Are avanta4e ca3
#osi-ilitatea de a utili(a la nesf$r%it su#ortul grafic, de a %terge, de a reveni asu#ra celor desenate, de a
reali(a for'e #erfecte, de a utili(a o ga'& infinit 'ai 'are de culori, de a utili(a efecte #lastice 'ai
greu de reali(at #rin 'i4loace tradiionale, de a #&stra ,n for'a iniial&, nedeteriorat&, co'#o(iiile
#lastice, avanta4$nd %i #e elevii care ,nt$'#in& dificult&i ,n e+#ri'area #lastic&)
Bi-liografie3
0) Bar-oni, A), Bo4neag, M), 51??163 Pictura D 'ai 'ult dec$t o 4oac&, Ad) AMIA, .evaB
1) Filoteanu, N), Marian, .), 50>>=63 .esen artistic %i educaie #lastic&, Ad) All, Bucure%tiB
7) Pavel, V), 50>>:63 Aducaie artistic& #lastic&, A).)P),E)A), Bucure%tiB
8) FFF - Al-u' 'etodic