Sunteți pe pagina 1din 2

Biofizica Teste de simulare examen (raspunsurile corecte sunt marcate italic) Test nr.

S1
Cheie de rezolvare: I adevarat, II adevarat = A
I adevarat, II fals = B
I fals, II adevarat = C
I fals, II fals = D
1 Sistemele termodinamice inchise:
I. nu schimba cu exteriorul nici energie, nici masa
II. schimba cu eteriorul doar ener!ie
2 Intr-un sistem termodinamic izolat mentinut la o presiune constanta:
I. cresterea temperaturii duce la scaderea volumului
II. cresterea temperaturii duce la cresterea volumului
3 Gradientii sunt:
I. forte termodinamice
II. variatii temporale ale unor marimi scalare
!rmatoarele a"irmatii re"eritoare la solutiile apoase sunt adevarate:
I. cavitatile de clatrare se "ormeaza in urma solvatarii ionilor prin incon#urarea acestora de catre
molecule de apa
II. intre moleculele fara moment dipolar aflate intr"o solutie apoasa se formeaza le!aturi hidrofobe
$ Solubilitatea gazelor in lichide:
I. scade cu cresterea temperaturii
II. este de"inita ca volumul de gaz care se dizolva intr-un litru de lichid, la 1%% &
' (otentialul chimic al unei solutii:
I. nu depinde de concentratiei
II. nu depinde de potentialul electric al solutiei
) *i"uzia stationara este caracterizata prin:
I. !radientul de concentratie este constant in timp
II. fluul de difuzie este direct proportional cu !radientul de concentratie
+ ,luiditatea membranara este crescuta atunci cand:
I. cantitatea de colesterol din membrana este mai mare
II. creste temperatura
- .ransportul pasiv:
I. se realizeaza in sensul !radientilor electrochimici
II. este realizat cu a#utorul pompelor ionice
1% *espre transportul prin canale ionice sunt adevarate a"irmatiile:
I. nu exista inhibitori speci"ici ai canalelor ionice
II. transportul presupune le!area ionilor de proteina"canal, proces ce respecta o cinetica de tip
#ichaelis"#enten
11 (ompa de /a01&0:
I. transporta $ ioni de %a& spre eteriorul celulei si ' ioni de (& spre interior in cadrul unui ciclu
complet
II. energia necesara transportului este "urnizata prin hidroliza unei molecule de G.(
12 2onductanta canalelor ionice:
I. are o valoare fia, si reprezinta o caracteristica a canalului ionic
II. nu intervine in calculul valorii tensiunii electromotoare a membranei celulare
13 Sinapsele chimice:
I. sunt inhibitorii, daca receptorii postsinaptici sunt canale ionice de /a0
II. au o intarziere sinaptica de ).*"* ms
1 2analele de /a0 volta#-dependente:
I. cand sunt inchise, poarta externa este deschisa si poarta de inactivare este inchisa
II. cand sunt inactivate, ambele porti sunt inchise
1$ 3n cursul contrac4iei musculare:
I. 3n timpul contrc4iei "ilamentele de actin5 6i miozin5 se scurteaz5.
II. +n contrac,ie hidroliza A-. este mult mai rapid/ dec0t 1n repaus.
1' 3n cursul contrac4iei musculare:
I. 3n cursul contrac4iei are loc re"acerea rezervelor de 7.(.
II. 8idroliza 7.( este mult mai lent5 9n timpul contrac4iei dec:t 9n repaus.
1) (rivitor la mecanismele de discriminare a "recven4elor 9n urechea intern5:
I. .rin mecanisme active la nivelul CC2 se efectueaz/ o analiz/ 3ourier fin/ a semnalului acustic.
II. ;viden4ierea mecanismelor active este posibil5 6i pe cohlee moarte.
1+ *intre "unc4iile lan4ului timpano-osicular se pot men4iona:
I. Amplificarea presiunii acustice la nivelul ferestrei ovale.
II. #/rirea for,ei la nivelul ferestrei ovale.
1- <chiul ca sistem optic:
I. Adaptarea la lumina se face prin variatia diametrului pupilar.
II. 7daptarea la distanta se "ace prin variatia distantei cristalin-retina.
2% In cazul ochiului uman, prezenta melaninei in structurile retiniene:
I. ;ste necesara pentru a imbunatati vederea pe timp de noapte.
II. 2ste necesara pentru a imbunatati vederea pe timp de zi.
21 (resiunea dinamic5:
I. depinde de viteza de cur!ere
II. depinde de inaltimea coloanei de lichid de deasupra punctului de masurare
22 !n "luid pseudoplastic:
I. este un fluid pentru care intre forta de vascozitate si viteza de cur!ere nu eista proportionalitate
directa
II. este un tip de fluid non"ne4tonian
23 !n sistem complex de transmitere a in"orma4iei poate con4ine:
I. !n element de execu4ie.
II. Canal de transmitere a informa,iei.
2 *espre membrana neuronal5:
I. 3n membrana imdiat postsinaptic5 semnalul chimic modulat 9n amplitudine se trans"orm5 9n
semnal electric modulat 9n "recven45.
II. (e axon circul5 semnale modulate 9n amplitudine.
2$ 2antitatea de in"orma4ie este:
I. %ul/ pentru evenimentul cert.
II. Cu at0t mai mare cu c0t !radul de surpriz/ la ob,inerea unei informa,ii este mai mare.
2' 3n urma interac4iunii radia4iilor neionizante cu substan4a se pot produce:
I. Scind5ri ireversibile ale proteinelor
II. 2citarea atomilor 5i moleculelor
2) 2u privire la e"ectele somatice 6i genetice ale radia4iilor ionizante se poate a"irma c5:
I. Cu c0t un ,esut este mai nediferen,iat 5i 1n el au loc mai multe mitoze, cu at0t este mai mare
radiosensibilitatea sa
II. 6idratarea 5i oi!enarea duc la cre5terea radiosensibilit/,ii
2+ 2u privire la mecanismul prin care se produce e"ectul radia4iilor ionizante asupra tesuturilor si organismelor
este adev5rat c5:
I. ;"ectul indirect este legat de producerea de reactii "otochimice
II. 2fectul se apreciaz/ prin procentul de indivizi supravie,uitori
2- 3ntr-un tub cu raze = >tub 2oolidge?
I. razele catodice reprezint/ fascicule de electroni accelera,i 1n c0mpul electric dintre catod 5i anod
II. razele = rezult5 9n urma ciocnii electronilor de catod
3% .ransductorul pentru ecogra"ie:
I. este de obicei un cristal piezoelectric
II. func,ioneaz/ at0t ca surs/ c0t 5i ca receptor de ultrasunete