Sunteți pe pagina 1din 2

ISTORIE BISERICEASC UNIVERSAL

ANUL I DIDACTIC
2013/2014; Sem. II
Pr. Conf. Dr. Daniel Benga

Temelecursurilor:

1.Sf.ChiriliMetodie,apostoliislavilor.Cretinareabulgariloriasrbilor.
2.Cretinarearuiloriungurilor.
3.SchismaceaMare(1054).Cauze,desfurare,consecine.
4.Cretinismulrsriteannumbrasemilunii(10541453).
5.Cruciadeleiconsecineleacestora.Ordinelemonahalemilitare.
6.BisericaApuseannsecoleleXIXV.
7.MonahismulnApus.Noileordinemonahale.
8.MonahismulnRsrit.Isihasmul.
9.CdereaConstantinopolului.BisericaOrtodox ntimpulluiMahomedII.
10.Prereformatorii.
11.CauzeleicontextulapariieiReformei.
12.Reformatoriiiteologialor.
13.ReformanAnglia.
14.Rspndireareformei.Reformacatolicicontrareforma.

Temeleseminariilor:

1.SchismaceaMaredocumentele(I)
2.SchismaceaMaredocumentele(II)
3.SchismaceaMaredocumentele(III)
4.IsihasmulTomulAghioritic
5.IsihasmulTomosulSinoduluidinConstantinopol1351
6.ViaaSfntuluiSava,arhiepiscopulsrbilor
7.MrturisireadecredinaPatriarhuluiecumenicGhenadieScholarios(I)
8.MrturisireadecredinaPatriarhuluiecumenicGhenadieScholarios(II)
9.ReformaluiMartinLuther
10.ReformaluiJeanCalvin
11.ReformanAnglia
12.ReformatoriiiBisericaOrtodoxnsecolulalXVIlea
13.Reformacatolic
14.OrdinulIezuiilor

Bibliografie:

BBU, Pr. Emanoil, Introducere n Istoria Bisericeasc Universal, Editura


,Bucureti,2002.
BENGA, Pr. Daniel, Marii reformatori luterani i Biserica Ortodox.
ContribuiilatipologiarelaiilorluteranoortodoxensecolulalXVIlea, Editura
Sophia,Bucureti,2003.
CHIFR,Pr.Nicolae,Istoriacretinismului,4vol.,EdituraTrinitas,Iai,1999
2005.
COMBY,Jean,ScitimistoriaBisericii,2vol.,traduceredeMihaelaVoicui
MarianaPetrior,EdituraArh.RomanoCatolice,Bucureti,19992001,171p.+
239p.
DRGOI, Pr. Eugen, Istoria cretinismului n date, Episcopia Dunrii de Jos,
Galai,2004.
ICjr,Arhidiac.prof.dr.IoanI.,950delaMareaSchism.Interpretrii
documente,n:RevistaTeologic,SerieNouXIV(2004),p.841i79113.
POPESCU, Teodor M.; BODOGAIE, Pr. Teodor; STNESCU, George Gh.,
Istoria bisericeasc universal, 2 vol., Editura Institutului Biblic i de Misiune
Ortodox,Bucureti,1956.
RANDELL,Keith,LutheriReformanGermania,Ed.All,Bucureti,1994.
RANDELL,Keith,JeanCalviniReformatrzie,Ed.All,Bucureti,1996.
RANDELL,Keith,HenricalVIIIleaiReformanAnglia,All,Bucureti,2001.
RANDELL,Keith,Reformacatolicicontrareforma,All,Bucureti,2001.
RMUREANU, Pr. Prof. Dr. Ioan I., Ghenadie II Scholarios, primul patriarh
ecumenicsubturci,n:Ortodoxia,VIII(1956),nr.1,p.72109.
IDEM, Mrturisirea de credin a Patriarhului ecumenic Ghenadie
Scholarios,n:Ortodoxia,XXXVI(1984),Nr.4,p.462499.
IDEM, Istoria bisericeasc universal, ediia a IIa, Editura Institului Biblic i
deMisiunealBisericiiOrtodoxeRomne,Bucureti,2004,654p.
RMUREANU, Pr. Prof. Dr. Ioan; ESAN, Pr. Prof. Dr. Milan; BODOGAE, Pr.
Prof. Dr. Teodor, Istoria Bisericeasc Universal, vol. III, Editura Institutului
BiblicideMisiunealBisericiiOrtodoxeRomne,Bucureti19871993.
TOMOSUL sinodului constantinopolitan din maiaugust 1351. Principalul
textaldogmeienergiilornecreate,traduceredeArhid.IoanI.Icjr.,n:Studii
Teologice,SeriaaIIIa,I(2005),nr.1,p.65111.
VELIMIROVICI, Episcopul Nicolae, Viaa Sfntului Sava, Arhiepiscopul
srbilor,Epifania,AlbaIulia,2004.