Sunteți pe pagina 1din 314

Lizica Mihu Dumitru Mihilescu

LIMBA ROMN
REPERE TEORETICE
EXERCIII
CUPRINS
Argument 7
Capitolul I FONETIC !I FONOLO"IE #
Capitolul al II$lea %&O'LEME DE LE(ICOLO"IE )*
Capitolul al III$lea ELEMENTE DE MO&FOLO"IE 7*
Capitolul al I+$lea ,INTA(A- A,%ECTE TEO&ETICE !I
A%LICA.II */
)
'I'LIO"&AFIE 0#
*
ANE(E
DOOM1 e2iia 0334
)*
4
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
MIHU LIZICA, DUMIRU MIH!IL"SCU
Limba romn#$ Re%ere teoretice$ "&erciii5
Lizica Mihu1 Dumitru Mihilescu $ 'ucure6ti7
E2itura 88881 0339
'i:liogr-
I,'N 8888888
AR'UM"N
Lucrarea 2e ;a <6i propune o a:or2are unitar a lim:ii rom=ne
contemporane 6i se a2reseaz tuturor celor interesai <n a$6i
per;eciona competenele 6i per;ormanele 2e comunicare- Este
prezentat sintetic 6i sistematic in;ormaia teoretic re;eritoare la
2omeniile speci;ice <n>rii lim:ii1 ;iin2 precizate 6i e?empli;icate
aspecte ale culti>rii lim:ii speci;ice ;iecrui 2omeniu- In tratarea
pro:lemelor1 autorii au a>ut <n >e2ere meto2a clasic 2e cercetare a
;aptelor 2e lim:1 in=n2 cont 2e lucrrile 2e re;erin <n 2omeniu-
Lucrarea ese organizat <n patru pri7 Fonetic i fonologie,
Prole!e "e le#icologie, Ele!ente "e !orfologie i $int%#1 ;iecare
parte cuprinz=n21 pe l=ng in;ormaia teoretic prezentat <ntr$un
lim:a@ accesi:il tuturor1 6i aplicaii >ariate su: raportul cerinei 6i al
gra2ului 2e 2i;icultate- Aceste e?erciii urmresc crearea 6i
2ez>oltarea competenei 6i a per;ormanei 2e comunicare la toate
ni>elele1 2ar1 <n acela6i timp1 asigur ;ormarea raionamentului
ling>istic1 aprecierea corect a ;aptelor 2e lim:- Lucrarea se <ncheie
cu un ta:el recapitulati> al propoziiilor su:or2onate1 urmate 2e cinci
teste comple?e 6i 2e cinci teste$gril1 <nsoite 2e sugestii 2e rezol>are-
%arcurgerea acestor aplicaii creeaz posi:ilitatea autoe>alurii
cuno6tinelor1 2eprin2erilor 6i a capacitilor prin raportarea
rezol>rilor la sintezele teoretice corespunztoare-
An ela:orarea lucrrii1 autorii au a>ut <n >e2ere normele
ortogra;ice1 otoepice 6i mor;ologice cuprinse <n e2iia a II$a a
&ic'ion%r(l(i ortogr%fic, ortoe)ic i !orfologic %l li!ii ro!*ne
B0334C1 e2itat 2e Institutul 2e Ling>istic DIorgu Ior2an$AI- &osettiE al
Aca2emiei &om=ne-
%rin >arietatea e?erciiilor1 prin multitu2inea aspectelor
a:or2ate1 lucrarea se 2ore6te1 pentru ele>i 6i stu2eni1 <n egal msur1
o in>itaie la stu2iu 6i un mi@loc 2e <m:ogire 6i 2e >eri;icare a
cuno6tinelor1 iar pentru e2ucatoare1 <n>tori 6i pro;esori1 un au?iliar
2i2actic util-
Autorii
0
CAPI(LUL I
)(N"ICA *I )(N(L('IA
)onetica este ramura ling>isticii care stu2iaz pro2ucerea1
transmiterea 6i receptarea sunetelor >or:irii Ba2ic sunetele lim:a@ului
articulatC- &amurile ;oneticii sunt7
aC +onetica ,eneral# - sta:ile6te principiile 2e cercetare 6i 2e
interpretare a materialului sonor1 care se aplic tuturor
lim:ilorF
:C +onetica sincronic# G se ocup cu latura sonor a unei lim:i la
un anumit momentF
cC +onetica .iacronic# /istoric#0 G se ocup cu schim:rile
;onetice ale unei lim:i 2e$a lungul istorie sale1 iar 2atele
;urnizate 2e aceasta contri:uie la <nelegerea unor ;apte
cercetate 2e ;onetica 2escripti>-
2C +onetica e&%erimental# G stu2iaz sunetele unei lim:i cu
a@utorul unor aparate speciale care <nregistreaz aspectele
sonore impercepti:ile 2e urechea umanF
)onetica stu2iaz sunetele 2in punct 2e >e2ere ;uncional1
sta:ilin2 sistemul 2e ;oneme ale lim:ii- Fonologia mai este cunoscut
su: numele 2e +onematic# sau +onetic# e&%erimental#- Fonologia
stu2iaz +onemele lim:ii1 a2ic sunetele consi2erate 2in punctul 2e
>e2ere al rolului lor <n lim:-
S1net 2i +onem
S1net1l este un ;enomen ;izic1 care const <ntr$o succesiune 2e
>i:raii aeriene 2i;erite1 pro2use 2e coar2ele >ocale 6i mo2elate 2e
celelalte organe a2aptate >or:irii- ,unetele <n2eplinesc 2ou ;uncii7
.i+erenia3# cu>intele unele 2e altele Bpar1 sar1 2ar1 rar1 zarC 6i
contri:uie la i.enti+icarea unor comple?e sonore-
,unetul se 2eose:e6te 2e 3,omot prin caracterul su
pre2ominant muzical-
)onem1l este consi2erat cea mai mic unitate sonor a unei
lim:i1 a>=n2 ;uncia 2e a alctui 6i 2e a 2eose:i <ntre ele cu>inte sau
)
;orme gramaticale ale unuia 6i aceluia6i cu>=nt- ,unetul este material
6i concret1 iar ;onemul este general 6i a:stract- Fonemele sunt limitate
ca numr 6i ele alctuiesc sistemul ;onologic sau ;onematic al unei
lim:i- ,unetele sunt realizri concrete ale ;onemelor consi2erate
in>ariante <n raport cu 2i;eritele >ariante prin care sunetele se
materializeaz <n actul >or:irii-
Dac1 prin <nlocuirea unui ;onem cu altul o:inem un cu>=nt
nou sau o ;orm gramatical nou a aceluia6i cu>=nt1 a>em 2e$a ;ace
cu 2ou ;oneme 2i;erite- Cu>intele rai, rar, ras, ram 2i;er prin
sunetul ;inal cu >aloare 2e ;onem-
Sistem1l +onolo,ic al limbii romne
Lim:a rom=n are urmtoarele uniti ;onematice7 7 >ocale Ba1
1 e1 i1 <1 o1 uC1 4 semi>ocale Be1 i1 o1 u1 i a;onizatC 6i 00 2e consoane B:1
H1 c1 HI1 21 ;1 g1 gI1 J1 h1 @1 l1 m1 n1 p1 r1 s1 61 t1 1 >1 zC-
Sistem1l 4ocalic
5ocalele sunt sunete1 la a cror articulare1 curentul 2e aer1 nu
<mpie2ic nici un o:stacol- +i:raia aerului este 2eterminat 2oar 2e
>i:raia coar2elor >ocale- Ele sunt sunete care se pot rosti ;r a@utorul
altor sunete- Knele >ocale sunt plenisone1 pot alctui singure sila:e
Ba$lo$e1 i$ma$tur1 o$ra$colC-
,unt <ntot2eauna >ocale sunetele7 /a0, /#0, /60, ;ie ca >ocale
plenisonore1 ;ie ca elemente eseniale pentru ;ormarea unei sila:e1
alturi 2e una sau mai multe semi>ocale 6i 5 sau una sau mai multe
consoane7 ar1 ar$t1 6n1 tram$>ai- ,unetele e1 i1 o1 u pot ;i 6i >ocale7 es$
te1 i$ni$m1 o$ri$gi$nal1 2oi1 lun$tre1 ui$tat-
Semi4ocalele sunt sunete >ocalice care nu ;ormeaz sila:1 2ar
apar alturi 2e >ocale sau 2e consoane- +ocalele e, i, o, 1 au o 2u:l
calitate B2e >ocale 6i 2e semi>ocaleC- ,unetele menionate sunt
semi>ocale <n cu>inte ca7 ;ereastr1 sear1 tram>ai1 roat1 stilou-
Consoanele sunt sunete care se pronun cu a@utorul altor
sunete Bse pronun <nsoite 2e o >ocal a@uttoareC- An lim:a rom=n
sunt 00 2e consoane-
/
SUN"$ LI"R!$ AL)AB"
,unetele >or:irii nu se con;un2 cu literele-
Literele sunt semne gra;ice1 mai mult sau mai puin ;i2ele1
prin care se noteaz sunetele- An general1 e?ist corespon2en <ntre
sunet 6i liter- Kneori aceast corespon2en nu se respect7
aC aceea6i liter poate nota sunete 2i;erite7 e?-7 car1 copil G
;a 2e cer1 ci6mea1 ci1lama1 circF ,ur1 ,las G ;a 2e ,er1
,imnastic1 ,ira;1 :iologieF
:C o liter poate reprezenta simultan 2ou sunete Bc61 gzC e?-7
proli? G pl- prolic6iF orto2o? G pl- orto2oc6iF e?amen G se
pronun e,3amenCF
cC prin 2ou sau trei litere alturate poate ;i re2at un singur
sunetF chem1 :anchet1 cheie1 ureche BHIem1 :an$HIet1 HIe$ie1
u$re$HIeC1 ghem1 ungher1 ghei61 gheizer1 >eghe BgIem1
ungIer1 gIei61 gIeizer1 >egIeC1 ghinion1 ghimpe1 "hi1
ghiocel BgIinion1 gIimpe1 gIi1 gIiocelCF
2C acela2i s1net %oate +i re.at %rin litere .i+erite7
e?-7 *- car1 lucru1 mic1 BHar1 lu$Hru1 miHC
7aliu1 7ripton
Latar BMatarC
0- 4ar1 4arz1 >ers1 cu>iosF
8att1 9ernerF
)- iar1 %ion
:ale1 'NH1 ho:N
/- Florin1 ca;tan1 6e;
%hilippi2e BFilippi2eC
"rupurile 2e litere Oce, ci, ,e, ,iP sau Oche1 chi1 ghe1 ghiP au
>aloarea unui singur sunet atunci c=n2 literele OeP 6i OiE sunt ;olosite
ca literea a@utroare- De e?emplu1 <n cu>intele7 +ra,i G 4 litere1 2ar
numai / sunete B;$r$a$giCF 1n,;i G 4 litere1 2ar numai ) sunete Bu$n$
ghiC-
Al+abet1l reprezint totalitatea literelor 2intr$o lim: a6ezate
<ntr$o anumit or2ine- An DOOM
0
se consi2er c al;a:etul actual al
lim:ii rom=ne are )* 2e litere- An al;a:et1 *# litere sunt mono>alente
B;iecare corespun2e unui singur sunet G tipC7 a1 1 =1 :1 21 ;1 <1 @1 l1 m1 n1
p1 r1 s1 61 t1 1 > 6i z- Celelalte *0 litere Bc1 e1 g1 h1 i1 H1 Q1 o1 u1 R1?1 NC
4
sunt pluri>alente1 a2ic au mai multe >alori ;onetice1 <n ;uncie 2e
poziia <n sila: 5 cu>=nt1 2e com:inaiile 2e litere <n care apar 6i 2e
pro>eniena cu>inelor Bc;- DOOM
0
1 p- ((I( G (((+IC7
Silaba
Silaba reprezint sunetul sau gruparea 2e sunete care se
pronun cu un sigur e;ort respirator- ,ila:a este un segment ;onic care
are un singur accent-
Dup numrul sila:elor cu>intele pot ;i7
aC monosilabice7 ac1 port1 @ocF
:C bisilabice7 a$er1 ma$reF ;ruc$teF
cC trisilabice7 p$2u$reF le$gu$mF i$2e$eF che$ma$re
2C %l1risilabice7 con$struc$i$eF u$ni$>er$si$ta$teF
,ila:a poate ;i ;ormat 2intr$un singur sunet Ba$le$eCF mai
multe sunete Bplea$cCF 2ou cu>inte rostite <mpreun Bi<ai uitat
ceasulCF s;=r6itul unui cu>=nt <mpreun cu <nceputul altuia BMi<a2uc
aminteC- Orice segment rezultat prin 2esprirea <n sila:e tre:uie s
conin o >ocal plenison-
DI)(N'I$ RI)(N'I$ HIA
Di+ton,1l este un grup 2e sunete1 ;ormat 2intr$o >ocal 6i o
semi>ocal1 care se pronun <n aceea6i sila:- Dup ;elul cum sunt
2ispuse cele 2ou elemente >ocalice1 2eose:im1 <n lim:a rom=n1 2ou
;eluri 2e 2i;tongi7
aC .i+ton,i 1rc#tori Bascen2eniC G alctuii 2intr$o semi>ocal 6i
o >ocal7 $ia Bpiatr1 iarn1 piarCF <ea Bsear1 o:oseal1
meargCF $ie Bie21 miere1 piereCF $oa B;loare1 2oareCF etc-
:C .i+ton,i cobortori B2escen2eniC G alctuii 2in >ocal 6i
semi>ocal7 $au Bau21 :alaurCF $u B2uluCF $eu Bmileu1 antreuCF
$ei Btrei1 meiCF $oi Bnoi1 2oinCF etc-
ri+ton,1l este un grup 2e sunete ;ormat 2intr$o >ocal 6i
2ou semi>ocale rostite <n aceea6i sila:- An ;uncie 2e poziia
semi>ocalelor ;a 2e >ocal1 tri;tongii sunt 2e 2ou ;eluri7
aC asecen.eni Bprogresi>iC G c=n2 am:ele semi>ocale prece2
>ocala Bleoar$cF a$ri$%ioa$reF cre$ioa$neC
:C centrai G c=n2 >ocalele se gsesc <ntre cele 2ou semi>ocale7
Bia1, c2eai1 mieiCF
Hiat1l este <nt=lnirea a 2ou >ocale care ;ac parte 2in sila:e 5
cu>inte 2i;erite-
S
E?-7 aer1 aur1 :iologie1 triunghi1 poet Ba$er1 a$ur1 :i$o$lo$gie1 tri$unghi1
po$etC
E?ist situaii c=n2 <nt=lnim >ocale 2e acela6i ;el <n hiat7 i2ee1
6tiin1 zoologie Bi$2e$e1 6ti$in$1 zo$o$lo$gi$eC- E?ist un hiat rezultat
2in <nt=lnirea >ocalelor unor cu>inte 2i;erite care poate ;i re2us
B<nlturatC <n >or:ire 6i <n scriere ast;el7 $ nu are 2reptate T n$are
2reptateF o <ncep T o$ncepF uite o pasre T uite$o pasre-
(bser4aii7
aC 2i;tongul1 tri;tongul 6i hiatul se recunosc numai 2up
2esprirea cu>intelor <n sila:eF
:C <n cu>intele ce conin consoanele U1 J1 HI1 gI Bc1 ci1 ge1
gi1 che1 chi1 ghe1 ghiC1 nu e?ist 2i;tongi sau tri;tongi
care s <nceap cu semi>ocalele G e1 i- Be?- <n cu>intele7
ceat#, c;iar, trecea1, ,;ear#C nu sunt 2i;tongi1
respecti> tri;tongi
cC se scrie 6i se pronun corect7 %oe3ie, alee, i.ee,
3oolo,ie, 2tiin#, res%ect1os, casierie, 6i nu V
%oie3ie, aleie, i.eie, 3olo,ie, res%ectos, caserie0
ACC"NUL$ IN(NAIA
Accent1l reprezint pronunarea mai intens sau pe un ton mai
<nalt a unei sila:e sau a unui cu>=nt- An lim:a rom=n accentul este
liber 6i se poate a6eza7
pe ultima sila: Bo?itonC7 caz$m=1 >op$si$t>r1 sti$l>1
pe sila:a penultim Bparo?itonC7 2ul$ce=$1 um$br?$l1 al$
bi$n1 gr$.i$n1 o$.i;$nF
pe antepenultima sila: Bproparo?itonC7 li$mi$t1 4i$zi$t1
;e$:ru$a<ri$e1 co2<ni$@
mai rar1 accentul poate sta pe a patra sau a cincea sila: B2e
la s;=r6it spre <nceputul cu>=ntului7 >e$>e$ri$1 2a$pte$spre$
ze$ce1 .oc$to$ri$F
,ila:ele unui cu>=nt se numr 2e la s;=r6itul lui1 respecti> 2e
la 2reapta spre st=nga-
Knele cu>inte monosila:ice nu se accentueaz1 ci se pronun
<mpreun cu alte cu>inte- Cele mai ;rec>ente cazuri le prezint
;ormele neaccentuate 2e 2ati> 6i acuzati> ale pronumelor personale 6i
re;le?i>e care se pronun <mpreun cu alte cu>inte 6i1 <n scris1 se
7
leag prin liniu 2e unire7 2$mi1 o carteF 2i<a citit leciaF l<am >zutF
ne<am 2usF n1<s >ino>at Bs T >er:C-
Accentul are 4aloare mor+olo,ic#, are un rol .istincti4 sau
.i+ereniator, a2ic 2eose:e6te cu>inte care1 ;iin2 i2entice ca ;orm1
se pot con;un2a <ntre ele7
< a;in Bar:ustC $ a;in Bru2C
$ acele Bsu:stanti>C $ acele Bpron- G a2@- pron-C
$ come2We Boper 2ramaticC $ come2ie B<nt=mplare ciu2atC
$ copii Bsg- copilC $ c>pii Bsg- copieC
$ 2e6i Ba2@-C $ 2e6A Bcon@uncieC
$ B<nC lturi Ba2>er:C $ B<nC ltBri Bsu:stanti>C
$ >es?l Bsu:st-C $ >Xsel Ba2@-C
$ urechea Bsu:st-C $ ureche= B>er: imper;ectC
$ a2un Bin2- prezentC $ a2un= Bin2- per;ect simpluC
$ Yrin Bc=mpC $ arWn Bsoia aruluiC
An ling>istic aceste cu>inte se numesc omo,ra+e B<ntruc=t se
scriu la ;el1 2ar 2i;er prin accent 6i prin sensC-
%entru ;olosirea corect a accentului tre:uie s a>em <n >e2ere
normele ortoepice acceptate 2e lucrrile ling>istice actuale BDOOM
0
C1
pentru c7
$ la unele cu>inte care cunosc o 2u:l accentuare1 numai o
;orm este acceptat ca ;iin2 corect7
e?-7 2B6man G 2u6m=nF b>lna> G :oln=4F .Bminic G 2umAnicF
penBrie G penurAeF arAp G =rip Bultima ;orm este corectCF
$ unele cu>inte neologice Bcu .1blete accent1aleC au am:ele
>ariante 2e accentuare acceptate 2e normele <n >igoare ale e?primrii
corecte7 acatist 5 acatistF antici 5 anticiF colaps 5 colapsF m>2em 5
me2?mF tra;ic 5 tra;icF >ector 5 >ect>rF prec=1t C precautF ;ira> 5 ;ira>-
Intonaia reprezint >ariaiile 2e ton sau ;elul cum se
mo2uleaz >ocea <n timpul >or:iriiF ea se remarc mai ales la >er:ele
a;late la mo2ul imperati> sau la su:stanti>e <n cazul >ocati>-
E?-7 B#iete1 >ino la mineZ Bcaz >ocati>C
Stai1 nu pleca <ncZ Bmo2ul imperati>C
i%1ri .e intonaie7
aC intonaie interogati> Bton ascen2entC7
ODe ce pana mea rm=ne <n cerneal1 m <ntre:i8P
BM- EminescuC
:C intonaie e?clamati> Bton constant1 a2mirati> sau ironicC7
OC=t 2e ;rumoas te$ai gtit1 naturo1 tuZP
9
B"- Co6:ucC
cC intonaie neutr Bton 2escen2ent1 <nt=lnit <n enunurile
o:i6nuiteC
O+=ntul @alnic :ate$n geamuri
Cu o m=n tremur=n2-P
BM- EminescuC
AL"RNAN" )(N"IC"
Alternana ;onetic <nseamn schim:area unui sunet 2in
r2cin sau tema cu>=ntului <n alt sunet <n ca2rul7
;le?iunii Bal 2eclinrii1 al con@ugriiC
2eri>rii
"le %ot +iD
a0 alternane +onetice 4ocalice Bo >ocal alterneaz cu altaC7
a$e B>ar G >eriF mas G meseCF a$ Bcarte$criCF $e B>r G
>eriCF o$u Bsor GsuroriCF
$ o >ocal poate alterna 6i cu 2i;tong7 e$ea Bnegru G neagrCF o$oa
Bport G poartC
$ pot alterna1 <ntre ele1 6i semi>ocale7 u$i Bstau G stai1 leu G leiCF
b0 alternane consonantice
e?-7 2$z Br=2 G r=ziCF t$ Bstu2ent G stu2eniCF s$6 B;rumos G ;rumo6iCF
$ pot alterna 6i grupuri 2e 2ou sau trei consoane7 sH$6t Bcunosc G
cuno6tiCF str$6tr Bministru G mini6triC-
E2iia a +$a a En.re%tar1l1i orto,ra+ic, ortoe%ic 2i .e
%1nct1aie B*##4C sta:ile6te )4 2e alternane ;onetice1 grupate <n #
categorii1 ele put=n2 ;i <nt=lnite la toate prile 2e >or:ire-
D"SP!RIR"A CU5IN"L(R EN SILAB"
Re,1li .e nat1r# +onetic#
aC Consoana a;lat <ntre 2ou >ocale ;ormeaz sila: cu >ocala
urmtoare7 ma$m1 e$le$>1 ma$p1 pe$nar1 lu$n-
"rupul 2e litere c;e, c;i, ,;e, ,;i ;ormeaz singur un ;onem1
2eci urmeaz regula general 2e 2esprtirea cu>intelor <n sila:e7 %e<
re<c;e, ro<c;i<e, 4e<,;ea, ';er<,;i<na
:C Dintre 2ou consoane alturate1 a;late <ntre 2ou >ocale1 2e
o:icei1 prima rm=ne la prima sila:1 iar cealalt la sila:a
urmtoare7 mas<c#, car<te, mar<tor-
#
"&ce%ie7
C=n2 prima consoan este b, c, ., +, ,, %, t, 41 iar a 2oua este l
sau r1 am=n2ou >or ;ace parte 2in sila:a urmtoare7 ti<tl1, ta<bl#, ti<
,r1, Lo<tr1, tea<tr1, A<4ram, a<+la, A<.ri<an, e<cl1<3#, a<%lomb$
Dar grupul consonantic ;ormat 2in rFl urmeaz regula general 6i se
2esparte7 ,r<l#, mier<l#, b1r<lan, cr<lan$ Aceea6i regul se aplic 6i
grupului sFl7 %s<l#, 4s<la2$
An cazul cu>intelor care au <n componena lor litera & Bcu >alori
;onematice 2i;erite7 cs1 gzC1 la 2esprirea <n sila:e & trece <ntot2eauna
la sila:a urmtoare7 a<&#, la<&a<ti4, e<&a<men, .e3<in<to<&i<ca$ Dac
cele 2ou sunete sunt re2ate prin semnul propriu1 a2ic litera
corespunztoare BcsC1 2esprirea <n sila:e urmeaz regula general7
tic<sit, A<lec<san<.ri$ Dac & este urmat 2e o alt consoan1 urmeaz
regula general7 e&<ce%<i<e, e&<tin<.e<re, e&<tre<m#, e&<tra<b1<,e<
tar$
Numele proprii care conin consoane 2u:le BBolliac,
Ne,r133i, R1sso, Rosetti, P;ili%%i.eC nu urmeaz regula general1
2eoarece <n asemenea situaii consoanele 2u:le re2au un singur sunet
BBo<lli<ac, Ne<,r1<33i, R1<sso, etc$C-
cC Trei1 sau mai multe consoane alturate a;late <ntre 2ou >ocale
trec1 2e o:icei1 prima cu >ocala 2inainte1 iar celelalte cu >ocala
urmtoare7 cen<tr1, con<2ti<in<#, as<tro<na<1t, etc$
"&ce%ieD
An cazul grupurilor 2e litere l%t /sc1l%<tor0, m%t /sim%<tom0,
nc2 /linc<2ii0, nct /%1nc<t1<a<i<e0, nc /+1nc<i<o<nar0, n.4 /san.<
4ici0, n,4 /lin,<4ist0, rct /arc<tic0, stm /ist<m1ri0, 2esprirea se ;ace
<ntre a 2oua 6i a treia consoan- Ele se 2espart ast;el1 2eoarece <n
lim:a rom=n comtemporan nu a>em cu>inte care s <nceap cu
aceste grupuri consonatice1 cu e?cepia cu>=ntului ctitor- E?cepie
;ace 6i cu>=ntul 4rstnic1 2eri>at cu su;i?1 care se 2esparte <ntre a treia
6i a patra consoan- Cu>=ntul Gert+# se 2esparte7 Gert<+#-
2C La grupurile 2e 2ou >ocale BhiatC1 2esprirea se ;ace <ntre
cele 2ou >ocale7 a<ici, i<.e<al, 1<ri<a2-
eC C=n2 o >ocal este urmat 2e un 2i;tong sau un tri;tong1
2esprirea se ;ace <naintea acestora7 no<1#, 4o<iam, cre<ioa<
ne, 4o<ioa<se$
;C C=n2 un grup 2e trei litere BconsoaneC <ncepe cu o liter 2u:l
sau primele 2ou litere 2in grup noteaz o singur consoan1
*3
2esprirea se ;ace 2up cea 2e$a 2oua liter B8att$me<tr1,
Br1c7<ner0-
Re,1li mor+olo,ice
*- An cazul cu>intelor com%1se 2in elemente le?icale <ntregi1
elemente 2e compunere sau ;ragmente 2e cu>inte1 <n 2eri>atele cu
pre;i?e 6i <n unele 2eri>ate cu su;i?e B2eri>ate 2e la teme terminate <n
grupuri consonatice cu su;i?e care <ncep cu o consoanC1 se pre;er
2esprirea <n sila:e care ine seama 2e elementele constituti>e atunci
c=n2 cu>=ntul este analiza:il sau semianaliza:il-
aC C14inte com%1seD alt$un$2e$>a1 .e$spre1 %ort$a$>i$on- C=n2 se
con;un2 <ntr$o singur litera ultimul sunet al primului termen 6i
primul sunet G i2entic cu prece2entul G al termenului urmtor1 <n
compusele ;ormate 2intr$un element greco$latin 6i un cu>=nt cu
e?isten <n2eprtat <n lim:a rom=n1 2esprirea se ;ace <n
;a>oarea acestuia 2in urm7 an<or<,a<nic, to%<o<no<mas<ti<c#$ An
compusele ;ormate 2in 2ou elemente greco$latine1 se acor21 <n
general1 prioritate ultimului element7 bi<o%<si<e, mi<o<%i<e$
:C C14inte .eri4ate cu pre;i?e7 an<or<,a<nic, in<e<,a<l, ne<s%ri<Gi<
nit, ne<sta<bil$
(bser4aiiD
Kneori 2esprirea <n sila:e a cu>intelor compuse sau a
2eri>atelor cu pre;i?e 2up regulile mor;ologice coinci2e
cu cea 2up regulile ;onetice7 b1<n#<4o<in<#, in<to<le<ra<
bil, s1<%ra<a<,lo<me<rat$
C=n2 se con;un2 <ntr$o singur liter1 ultimul sunet al
pre;i?ului 6i primul sunet G i2entic cu prece2entul G al
r2cinii1 2esprirea se ;ace acor2=n2 prioritate r2cinii7
tran<scri<e-
An cazul grupurilor ortogra;ice <n care cratima leag 2ou
sau mai multe cu>inte1 se pre;er 2esprirea 2up
elementele componente7 .intr<1n Bn1 2in$tr$unC1 +ir<ar
/n1 ;i$r$arC1 6ntr<6n<sa /n1 <n$tr$<n$saC-
&egula general 6i o:ligatorie a 2espririi cu>intelor la capt
2e r=n2 <n lim:a rom=n1 este inter2icia 2e a lsa la s;=r6it sau la
<nceput 2e r=n2 o sec>en care nu este sila: Bl1 i1 mi1 a1 a 2in l$a1 m$i1
s$mi1 ne$aC-
**
Desprirea <n sila:e 5 la capt 2e r=n2 se ;ace1 potri>it
Dicionar1l1i orto,ra+ic, ortoe%ic 2i mor+olo,ic al limbii romne1
DOOM
0
B0334C1 ;ie 2up pronunie Bi<ne<,al, .e<3o<bi2<n1<it, a<nor<
,a<nic01 ;ie in=n2 seama 2e elementele constituti>e ale cu>=ntului
Bin<e<,al, .e3<o<bi2<n1<it, an<or<,a<nicC- Este respins a 2oua
posi:ilitate atunci c=n2 con2uce la sec>ene care nu sunt sila:e7 corect
ne<4ral<,i<e Bnu7 ne4r<al<,i<eCF c=n2 contra>ine pronunrii7 la<rin<
,oc<to<mi<e Bnu laring$1 ca <n DOOM
*
-
%entru cu>intele a cror structur nu mai este clar1 2eoarece
elemnetele componente sunt nepro2ucti>e <n lim:a rom=n1 normele
actuale recoman2 e?clusi> 2esprirea 2up pronunare Bab<stractC
sau e>itarea ei- An lucrarea citat1 se tolereaz plasarea pe r=n2uri
2i;erite cu precizarea c acolo un2e utilizarea cratimei ar putea
pro2uce con;uzii a a:re>ierilor pentru nume generice BR$A$ T regie
autonomC 6i a numelor proprii 2in 2enumirile unor instituii7
&oman5,A1 FC5Arge61 &A1 se ;olose6te1 pentru a in2ica locul
2espririi1 :ara >ertical-
La cu>intele scrise Bo:ligatoriu sau ;acultati>C cu cratim sau
cu linie 2e pauz se a2mite $ atunci c=n2 spaiul nu permite e>itarea ei
6i 2esprirea la locul cratimei 5 liniei 2e pauz7 a2ucere $ 5 aminte1
;lash $ 5 ul1 2uc=n2u $ 5 se-
(R('RA)IA$ (R("PIA$ PUNCUAIA
(rto,ra+ia este Osistemul .e scriere care repro2uce >or:irea
uman <n con;ormitate cu anumite reguli 2e ;uncionare a acesteia
sta:ilite <n mo2 e?plicit prin gramatici 6i 2icionareP BFlora !uteu1
Intro.1cere 6n st1.i1l orto,ra+iei romne2tiC
(rtoe%ia cuprin2e normele BregulileC 2e %ron1nare corect a
cu>intelor lim:ii-
Princi%iile orto,ra+iei romne2ti
H$ Princi%i1l +onetic- %otri>it acestui principiu1 scrierea repro2uce
<ntocmai pronunarea BliterarC-
E?-7 a 2ez:ate1 2eza>anta@1 unchi1 2reptunghi1 a <m:lni1 <mp2urit-
I$ Princi%i1l etimolo,ic /tra.iional<istoric0 G impune uneori
a:aterea 2e la princpiul ;onetic <n ;a>oarea scrierii unor cu>inte
con;orm cu tra2iia istoric Brom=n1 suntC- Con;orm acestui principiu
*0
se scriu 6i unele nume 2e persoane a6a cum 6i le$au scris purttorii lor7
Negruzzi1 Tonitza1 ,=r:u1 ,<r:u-
J$ Princi%i1l mor+olo,ic ine seama 2e structura mor;ematic a
cu>intelor Bra2ical1 2esinen1 su;i?C 6i 2e ;le?iunea lor-
De e?emplu7 se scrie cree3, a,ree3 ;iin2c cre$1 a,re$ constituie
ra2icalul1 iar Gez este su;i?ul pentru in2icat> prezent1 la >er:ele 2e
con@ugarea I-
,e scrie7 aceea, aceea2i B;eminin1 sg-C
aceia, aceia2i Bmasculin1 pl-C
K$ Princi%i1l sintactic - ine seama 2e 2elimitarea cu>intelor 2up
sensul lor le?ical 6i 2up >aloarea lor gramatical-
E?-7 2e mult1 2emultF o 2at1 o2atF
L$ Princi%i1l silabic G potri>it cruia unele litere Bc1 H1 gC cI1 HI1 gI
noteaz ;oneme 2i;erite <n ;uncie 2e conte?t1 a>=n2 <n >e2ere poziia
6i >ecintatea lor <n ca2rul sila:ei7
e?-7 sunetul c G cas#, co%ac ;a 2e
c G cire6e1 cenu6
g G gre:l1 gazel
g G gira;1 gene-
M$ Princi%i1l simbolic con;orm cruia acela6i cu>=nt se poate scrie cu
iniial mic 2ac are sensul unui termen comun Brz:oi1 orient1 unire1
;acultateC 6i cu iniial ma@uscul G 2ac are o semni;icaie sim:olic
B&:oiul 2e In2epen2en1 Orientul Apropiat1 Knirea %rincipatelor1
Facultatea 2e LitereC-
Semnele orto,ra+ice
Ortogra;ia are trei semne s%eci+ice Bcratima1 pauza al: 6i
apostro;ulC 6i trei nes%eci+ice Bpunctul1 linia 2e pauz 6i :ara o:licC-
*- Cratima [ < \
aC Marcheaz rostirea <mpreun a 2ou sau mai multor cu>inte
Bcu sau ;r a:sena unor suneteC7 s$a 2us1 nu$l cunosc1 >zutu$
l$ai1 etc-
:C ,e ;olose6te la scrierea unor cu>inte compuse7
c=ine$lup1 :loc$turn1 ;loarea$soareluiF
%iatra$Neam1 Malna6$'i1 Dro:eta Turnu ,e>erinF
su2$american1 rom=no$italianF
cC ,e ;olose6te la scrierea unor locuiuni Ba2>er:iale 6i
inter@ecionaleC7
*)
2e$a lungul1 ast$noapte1 <ntr$unaF
>ai 6i$amar Z1 i$ai gsit Z
2C ,e ;olose6te la 2esprirea cu>intelor <n sila:e7 6coa$l1 pri$m$
>a$r1 ;a$cul$ta$te
0- Pa13a alb# /,ra+ic#0 blanc1l G marcheaz limitele cu>intelor1
in2ic=n2 pauza chiar ;oarte mic 2intre termenii unui enun- Bam
cumprat un computerC 'lancul poate 2i;erenia cu>inte cu ;orme
;onetice i2entice Bomo;oneC7 o 2at 5 o2at-
)- A%ostro+1l N O \ marcheaz a:sena acci2ental <n rostire a unor
sunete7 lasP s ning BlasC- UnP te 2uci 8 BKn2eC
/- P1nct1l N $ Q se ;olose6te ca semn ortogra;ic nespeci;ic <n unele
a:re>ieri1 <nlocuin2 literele care nu se scriu- ,-N-C-F-&- Bnu este
regul o:ligatorie1 <n lim:a rom=n s$a renunat la punct7 KNE,CO1
,KA1 %NLC-
$ scrierea a:re>ierilor uzuale7 arh- BarhitectC1 art- BarticolC1 cap-
BcapitolC-
4- Linia .e %a13# N < Q se ;olose6te la scrierea unor tipuri 2e cu>inte
compuse cu structur comple?1 ;ormate 2intr$un termen simplu 6i un
termen compus1 scris cu cratim1 sau 2oi termeni compu6i1 care se
scriu ;iecare cu cratim7 nor2$nor2$estF nor2$>est$su2$estF
S- Bara oblic# N C Q se utilizeaz <n a:re>ieri7 Hm 5 orF c 5 >al
Bcontra>aloareCF
$ se utilizeaz <n scris pentru a marca ;inalul >ersurilor1 2ac acestea
nu se scriu <n coloana corespunztoare stro;ei- OAltul este al tu
su;let 5 Alii ochii ti acumF 5 Nu mai eu1 rmas acela6i 5 'at mereu
mereu acela6i 2rumP-
Semnele .e %1nct1aie
,emnele 2e punctuaie sunt un sistem 2e semne gra;ice
con>enionale care au rolul 2e a marca propoziiile1 ;razele1 pauzele1
intonaia1 <ntreruperea 6irului >or:irii-
*- P1nct1l [ $ \marcheaz pauza care se ;ace <n >or:ire1 <ntre
propoziii sau ;raze in2epen2ente ca <neles- ,e pune la s;=r6itul unor
;raze 6i propoziii in2epen2ente1 a unor grupuri 2e cu>inte care
echi>aleaz cu propoziii in2epen2ente 6i 2up care >or:irea nu mai
continu-
O%asagerul s$a retras 2e la geam- 'u:ico s$a potolit-P
BI-L- CaragialeC
*/
Nu se pune punct 2up titlurile 2e cri1 2e opere literare1
muzicale 6i nici 2up ;ormulele 2e a2resare B2in scrisoriCF aceste
;ormule ;iin2 <n cazul >ocati>1 2up ele se ;olose6te >irgula sau
semnul e?clamrii-
%unctul se mai pune 2up prescurtri7 O-N-K-1 I- L- Caragiale1
2r-1 nr-1 2>s-1 etc-
,im:olurile 6i prescurtrile 2in ;izic1 chimie1 matematic ca 6i
punctele car2inale se scriu ;r punct B] T hi2rogen1 A T amper1 Mm
T Hilometru1 N T nor2C
0- Semn1l 6ntreb#rii [ R \ marcheaz intonaia propoziiilor
sau ;razelor interogati>e-
$ O+ezi8 +ezi1 2ac ;aci ne:unii8 Era s$mi scoi ochiul V
.i$ar ;i plcut s m omori8P BI- L- CaragialeC
)- Semn1l e&clam#rii [ S \ marchaez gra;ic intonaia
propoziiilor 6i ;razelor e?clamati>e sau imperati>eF 2e asemenea1 se
;olose6te 2up inter@ecii in2epen2ente sau 2i;erite 6i 2up >ocati>ele
care e?prim stri a;ecti>e Bconsi2erate cu>inte in2epen2enteC7
OO;Z cri6oruleZ cre2e$m1 c s ai:i tu puterea mea1 ai >=ntura
rile 6i mrileP BI- CreangC
/- 5ir,1la [ , \ 2elimiteaz gra;ic unele propoziii <n ca2rul
;razei 6i unele pri 2e propoziie <n ca2rul propoziiei-
aC En %ro%o3iie se %1ne 4ir,1l#D
$ <ntre pri 2e propoziie 2e acela6i ;el1 a;late <n raport 2e coor2onare
prin @u?tapunere7
P#rinii, +raii, s1rorile erau toi snto6i Bsu:iect multipluC
,ala 2e lectur este s%aioas#, l1minoas#, aerisit#
Belementele numelui pre2icati>C
$ <ntre pri 2e propoziie coor2onate prin con@unciile copulati>e1
a2>esati>e1 2is@uncti>e7
Am cules1 6i ;runze 6i ;lori 6i 2i;erite ier:uri pentru ceai-
Cursul a ;ost interesant1 2ar 6i greu 2e <neles-
$ se 2espart prin >irgul 2e restul propoziiei cu>intele 6i construciile
inci2ente7
O V asta nu <nseamn1 cre. e11 c tre:uie s ;im 6i contra
nepoilor-P
BI- L- CaragialeC
$ se pune >irgul 2up a2>er:ele 2e negaie 6i 2e a;irmaie c=n2
acestea sunt echi>alente ale unei propoziii7
$ ODa1 am o a;acereP BI- L- CaragialeC
$ se pune >irgul <naintea 6i <n urma unui su:stanti> <n cazul >ocati>7
*4
]ai2e cu mine1 ,an2ule Z
,an2ule1 >ino la 6coalZ
+ino1 ,an2ule1 la 6coal-
$ >irgula se pune <naintea 6i <n urma unei apoziii7
]onoriu1 %rieten1l me1, a terminat ;acultatea-
:C En +ra3# se %1ne 4ir,1l#D
$ <ntre propoziiile 2e acela6i ;el care se a;l <n raport 2e coor2onare
prin @u?tapunere7
+enea1 m=nca1 citea presa 6i pleca-
$ <ntre su:or2onatele7 completi>e 2irecte1 in2irecte sau circumstaniale
2e loc1 2ac su:or2onatele se a;l <naintea regentelor7
O!i m <ntrea: 2ac pl=ng1 .ac# mi<e .or .e el, .ac#<l 4ise3
noa%teaP B'- !t- Dela>ranceaC
M g=n2esc c n$are timp1 c# o s# 6ntr3ie-
Kn2e nu este ap1 un2e ar6ia este prea mare1 acolo plantele se
usuc-
$ <ntre regente 6i su:or2onatele lor B<n special cele circumstanialeC
c=n2 a2>er:elor relati>e care intro2uc su:or2onatele le corespun2 <n
regente alte a2>er:e corelati>e7
Atunci a sosit1 c=n2 a stat ploaia-
N1 se %1ne 4ir,1l#D
<ntre prile 2e propoziie 2e acela6i ;el1 c=n2 acestea sunt
legate prin con@unciile 2i, sa1F
<ntre su:iect 6i pre2icat Bin2i;erent 2e poziia lor <n propoziieCF
<ntre >er:ele1 e?presiile >er:ale impersonale1 locuiunile
a2>er:iale sau a2>er:ele pre2icati>e 6i su:or2onatele lor
su:iecti>eF
<ntre pre2icat 6i complementele 2irecte1 in2irecte 6i
circumstaniale1 c=n2 acestea sunt a6ezate 2up pre2icatF
2up inter@eciile 2e a2resare urmate 2e un su:stanti> <n cazul
>ocati> BOEi Ctlin1 acu$i acu 5 Ca s$i <ncerci noroculPC
BM- EminescuC
2up inter@eciile ;ai, iat#, na, %o+tim 6i 1ite c=n2 nu sunt
urmate 2e su:stanti>e <n >ocati> B $]ai <nainte1 :ieteC-
<ntre su:or2onatele su:iecti>e 6i pre2icati>e 6i regentele lorF
<ntre su:or2onatele atri:uti>e neizolate 6i regentele lorF
<ntre su:or2onatele completi>e 2irecte 6i in2irecte 6i regentele
lorF
*S
4- P1nct1l 2i 4ir,1la [ @ \ arat o pauz mai mic 2ec=t cea
marcat 2e punct 6i mai mare 2ec=t cea re2at prin >irgul- Este mai
mult un mi@loc stilistic1 ;olosirea lui ;iin2 2ictat 2e pre;erinele celui
care scrie te?tul-
El este ;olosit7
pentru a ;ragmenta grupuri 2e propoziii care ;ormeaz uniti
relati> in2epen2ente <n ca2rul unor ;raze mai lungiF
pentru a 2espri propoziia inci2ent 2e continuarea >or:irii
2irecte-
$ OAi cer o mie 2e scuze1 <mi zise el1 apropiin2u$seF este o
mulime 2e >reme 2e c=n2 n$am >enit la 2umneataP BC- NegruzziC
$ ODai$mi >oie1 2omnule 2irector1 zise Ni atins1 pe c=n2
"hi nu 6tia ce s creazF tre:uie s ;ie o gre6ealZ poate n$ai >zut
:ine pro:eleZP BI- L- CaragialeC
S- Do1# %1ncte [ D \ este semnul 2e punctuaie ;olosit pentru a
arta c urmeaz o >or:ire 2irect1 o enumerare1 o e?plicare sau o
concluzie- Ele se pun at=t la s;=r6itul unei ;raze1 c=t 6i <n interiorul ei-
OAtunci :a:a zice7
$ , >e2emF <ntre:area n$are gre6-P BI- CreangC
El <6i cumprase7 caiete1 cri1 pi?uri 6i un compas-
BenumerareC
O!oimaru ;cu 2oi pa6i 6i gri7
$ 'oierule1 eu nu te <nelegZP B>or:ire 2irectC BM- ,a2o>eanuC
Am <neles lecia7 prin urmare pot e;ectua aplicaiile 2in carte-
Bo concluzieC
7- ';ilimelele Bsemnele citriiC G [ ,, T\ sunt semne gra;ice
;olosite pentru repro2ucerea <ntocmai a unor cu>inte1 grupuri 2e
cu>inte sau te?te spuse sau scrise 2e cine>a-
+or:a unei :a:e7 O, 2ea D$zeu tot anul s ;ie sr:tori 6i
numai o zi 2e lucru1 6i atunci s ;ie praznic 6i nuntP BI- CreangC
"hilimelele se ;oloses <nainte 6i 2up titlurile operelor literare1
artistice 6i ale pu:licaiilor citate <ntr$o ;raz7
Am citit1 <n >acan1 multe nu>ele 2e I- ,la>ici7 OMoara cu
norocP1 O%2ureancaP 6i O'u2ulea TaichiiP -
9- Semnele cit#rii 6n 1n,;i [ ^^ V __\ se ;olosesc <n
interiorul celorlalte7
OLumea se teme instincti> 2e acei cari sunt sau 2e>in
^^cazuri__P BE- CioranC
*7
#- Linia .e .ialo, 2i .e %a13# [ < \ Am:ele au acela6i semn
gra;ic1 2ar au ;unciuni cu totul 2i;erite7 linia .e .ialo, in2ic
<nceputul >or:irii ;iecrei persoane care ia parte la o con>or:ire1 iar
linia .e %a13# marcheaz pauza 2intre 2i;eritele pri 2e propoziie1
2intre propoziii sau ;raze7
$ M rog1 2ac nu > suprai1 a>ei ap8
$ Da-
$ E rece8
$ %otri>itZ BI- L- CaragialeC
Linia 2e pauz1 se ;olose6te pentru a 2elimita cu>intele 6i
construciile inci2ente sau apoziiile e?plicati>e7
OMo6neagul nostru G Ilie Al2ea a lui Ion G era om >echi-P
BM- ,a2o>eanuC
Linia 2e pauz marcheaz1 <n construciile eliptice1 lipsa
pre2icatului sau a >er:ului copulati>7
%ostul %a6telui G post lung- BesteC
*3- Parante3ele B C1 [ \1 ^ _ sunt semne gra;ice ;olosite
pentru a arta un a2aos <n interiorul unei propoziii sau al unei ;raze7
OMia Bcut=n2 sticlua <n :uzunarC7 ce s ;ac8 Bn$o gse6teF se
uit rtcit <mpre@ur VCP BI- L- CaragialeC
**- P1nctele .e s1s%ensie B VC arat o pauz mai mare <n
timpul >or:iriiF ele nu marcheaz s;=r6itul unei propoziii sau ;raze1 ci
in2ic o <ntrerupere a 6irului >or:irii1 mai ales atunci c=n2 >or:itorul
nu >rea s$6i e?prime p=n la s;=r6it g=n2irea1 consi2er=n2 restul u6or
2e su:<neles-
ODoar ce <nseamn ele8 V Ce sunt aceste8Z VP BI- ,la>iciC
%unctele 2e suspensie pot marca o >or:ire incoerent1 a:sena
unui pre2icat-
OCe este gramatica rom=n1 este V ce este1 este V este art V
nu arat V O BI- CreangC
OIar noi8 noi1 epigonii8 V ,imiri reci1 har;e z2ro:iteP
BM- EminescuC
*0- Cratima Bliniua 2e unire 6i 2e 2esprireC [ $ \ se ;olose6te
ca un semn 2e punctuaie <n ca2rul repetiiilor c=n2 cu>=ntul repetat
;ormeaz o unitate1 sau <n interiorul unor e?presii ;ormate 2in 2i;erite
cu>inteF cratima se ;olose6te <ntre 2ou numerale Bpentru a e?prima
i2eea 2e apro?imaie1 sau <ntre cu>intele care arat limitele unei
2istane sau ale unui inter>al 2e timpC-
Al ;rm=ntau a2ucerile aminte 6i g=n2uri G g=n2uri-
C=ine G c=ine6te a plecat la ser>iciu-
*9
A m=ncat 2oi G trei co>rigi 6i a plecat la 6coal-
Linia Ara2 G Timi6oara este electri;icat-
A colin2at Europa 2oi G trei ani-
*)- Bara oblic# [ 5 \ su:stituie prepoziiile %e, s%re, %n# la <n
;ormulele a2ministrati>e BLegea *095*##4C1 <n notarea unei in2icaii
:i:liogra;ice Bre>ista (ri3ont nr- 9 5 0337C1 notrea 2uratei B<n anii
033/50334C-
"&erciii
*- ,ta:ilii >alorile literelor 2in cu>intele7 toamn1 gr2in1
2eal1 leoaic1 2oarme1 iepure1 cetate1 mnunchi1 pl=ngeau1 pomiiF
Mo2el 7 oase T ,+C+F cas T C+C+
0- Dai e?emple 2e cu>inte monosila:ice ;ormate 2in7
a C c`>F :C c`c`>F cC >`c F 2C >`sF eC s`>F ;C s`>`sF
)- Dai e?emple 2e cu>inte care s conin o sila: ;ormat
2in7
aC un sunet B>ocalCF
:C mai multe sunete alturateF
cC 2ou cu>inte rostite <mpreunF
2C un cu>=nt rostit <mpreun cu un ;ragment 2in alt
cu>=ntF
/- De;inii .i+ton,ii 6i tri+ton,ii$ Dai e?emple 2e 4 cu>inte
care s conin 2i;tongi 6i 2e 4 cu>inte care s conin tri;tongi-
4- Ce este ;iat1l8 ,criei c=te patru cu>inte <n care s e?iste
hiat <ntre >ocale 2e acela6i ;el 6i <ntre >ocale 2i;erite-
S- ,ta:ilii numrul sunetelor 6i al literelor <n ;iecare 2in
cu>intele 2e mai @os7
aC mici1 plici1 arce1 ceas1 ghem1 e?emplu1 ghimpe1
mergemF
:C sanctuar1 a?1 e?act1 a?at1 comple?1 eczemF
cC gra21 ger1 genunche1 ging6ie1 geogra;ieF
2C cirea21 cinste1 cor2on1 cerere1 copt1 cura@osF
eC "heorghe1 ghear1 ghin21 ghi>eciF
Mo2el7 cior: T S litere1 4 sunete
7- Dai e?emple 2e *3 cu>inte care se scriu cu consoane
2u:le BrepetateCF
E?emplu7 interregn-
9- Desprii <n sila:e urmtoarele cu>inte 6i e?plicai regulile
2e 2esprire utilizate <n ;iecare caz7
*#
aC ;iiiF ta:lF apaticF ;iciuneF regla:ilF raclaF A>rigF
sculpturalF san2>i6F &omeoF :iling>F uite$oF liceeF
:C aceeaF cincizeciF:ourF ine?actF troianF :inocluF
;iltruF ine;icientF as;altF 2ezmem:raF 2eltaplanF
gangsterF autocarF sei;F caisF mausoleuF :o@2eucF
#- Ce <nelegei prin cu>intele7 monosilabice, bisilabice, %l1risila<
bice8 Dai e?emple-
*3- Ce este accentul8 Care este locul accentului <n lim:a rom=n8
**- Dai e?emple <n care accentul s 2eose:easc7
aC sensul cu>intelorF
:C categoria mor;ologicF
cC timpul >er:elorF
*0- Ce sunt omogra;ele8 Dai e?emple-
*)- Dai c=te un e?emplu 2e cu>inte care au accentul pe ultima sila:1
pe penultima sila: 6i pe antepenultima sila:-
*/- ,e 2au cu>intele7 >Xsel1comX2ie1clYri1 achi1compYnie1lbngi1
bm:rele1 scbmpi1 lbnec1 hYin1 :a?1 Yrm1 parYlele-
%recizai1 prin schim:area accentului1 pentru ;iecare
alternati>7 clasa mor;ologic1 categoria gramatical 6i sensul
cu>=ntului-
Mo2el7 >Xsel G >esXl
*- a2@ecti>1 ;eminin1 singularF
0- su:stanti>1 ;emininF O totalitatea >aselor
;olosite la masP
*4- %recizai alternanele ;onetice 2in urmtoarele perechi 2e cu>inteF
e?plicai care este rolul lor gramatical7 mare G mriF ar2 G arziF
;rate G ;raiF 2orm G 2oarmeF plec G pleacF o:raz G o:ra@iF musc G
mu6teF orto2o? G orto2oc6iF colonel G coloneiF >2 G >ezi G >a2F
*S- In2icai accentul e?act al cu>intelor7 Bconsultai
DOOM
0
C
aC antic1 2espot1 caracter1 sim:ol1 regizor1 2uminical1
>e>eri1 ;urie1 po2gorie1 :utelie1 pepitF
:C pro;esor1 Ale?an2ria1 Do:rogea1 Lugo@1 "o>ora1
se>er1 hriso>1 >ector1 e2itor1 scrutin1 >e>eriF
*7- Alegei ;orma corect7
iepoc5 epocF ieri5 eriF ie25 e2F ;icsa5 ;i?aF co?5cocsF ;i?5;icsF ;ic6i5
;i?iF ier:ar5er:arF er:ici25 ier:ici2F e?croc5escrocF escorta5e?cortaF
2uet52uietF
start5 6tartF <nnora5<noraF <nota5<nnotaF escala2a5e?cala2aF
03
*9- Folosin2 O Dicionarul ortogra;ic1 ortoepic 6i mor;ologicP
BDOOM
0
C artai cum se scriu corect cu>intele7 a6eaz$ a6azF
coa@ea$ coa@F pla@ea$ pla@F 6earpe$ 6arpeF a>alan6e BsgC G a>alan6e
BplCF e;tin G ie;tinF tu6$ tu6eF ielicopter G helicopter G elicopterF
@eratic$ @raticF
*#- Dai e?emple 2e cu>inte <n care sunetul [ O < O\ este re2at prin
2ou litere 2i;erite-
03- Dai e?emple 2e cu>inte <n care sunetul [ H \ este re2at
prin OHP-
0*- Dai alte 2ou litere 2i;erite prin care este re2at sunetul
OHP-
00- ,criei un su:stanti> care s conin trei litere care nu
sunt speci;ice al;a:etului lim:ii rom=ne-
0)- ,criei 2ou cu>inte <n care sunetul [ O >P \ este re2at prin litera O
R O-
0/- Ce grupuri 2e sunete poate nota litera O ? O 8
E?empli;icai-
04- ,criei trei cu>inte 2i;erite <n care [ OHsP \ nu e re2at
prin O?P-
0S- ,criei trei cu>inte <n care O h O s nu ai: >aloare
;onic-
07- %rin ce alt liter poate ;i re2at O i O 2ec=t cea 2in cu>=ntul OinelO8
09- Care sunt grupurile 2e litere prin care se re2au sunetele7 [c \1[ d \1
[ He\1[ ge \8
0#- Dai patru cu>inte monosila:ice care s conin 6i >ocal 6i
semi>ocal1 2ar s nu ;ormeze 2i;tong-
)3- Construii enunuri cu urmtoarele cu>inte 6i artai ce >alori
mor;ologice e?prim7 cai 5 c$aiF si 5 s$iF cam 5 c$am F mor 5 m$
or 5 morZF ceai 5 ce$aiF la 5 l$aF ca65 c$a6F neam 5 ne$amF nai 5 n$aiF
nea 5 ne$aF 2eal 5 2e$al F nu$i 5 NuiF
)*- Desprii <n sila:e cu>intele 2e mai @osF su:liniai cu o linie
2i;tongii 6i cu 2ou linii tri;tongii-
aC plnuiam1 leoarc1 leoaic1 ;ereastr1 tre:uie1
su:iecti>1 :o@2eucF
:C mergeai1 <n2oiai1 :iruiai1 6leau1 suiai1 >reau1
:oieroiac1 tiai1 leac1 steaua1 ;iarF
)0- Desprii <n sila:e cu>intele urmtoare 6i e>i2eniai >ocalele <n
hiat7 aerisi1 cereale1 i2eal1 colilie1 a>iaie1 6tiin1 cu>iincios1
zoologie1 liceeF
0*
))- Din lista 2e mai @os selectai cu>intele care au str1ct1r# +onetic#
simetric# Bse citesc la ;el 6i 2e la 2reapta spre st=ngaC7 a6a1 atlet1
:o:1 mare1 cuptor1 2u21 cazac1 manta1 hatman1 r=s1 rai1 suc1 rar1
rotor1 truc1 unu-
)/- Folosin2 2icionarul1 gsii zece cu>inte care pot ;i citite 6i 2e la
2reapta spre st=ngaF transcriei$le <n ;orma in>ers-
Mo2el7 u6or G ro6uF orez G zero-
)4- "sii cinci cu>inte monosila:ice1 care prin repetare pot 2a na6tere
unor cu>inte :isila:ice- %recizai >aloarea mor;ologic a
cu>intelor monosila:ice 6i a celor o:inute prin repetare-
Mo2el7 c1 BprepoziieC G c1c1 Binter@ecieC
os Bsu:stanti>C G osos Ba2@ecti>C
)S- Care 2intre urmtoarele cu>inte conine hiat8
aC su:iectF :C :o@2eucF cC ;iicF 2C tumultuosF eC
realF
)7- Cu>intele7 la%o4i#, .octori#, c#l1,#ri#, +er+eni# se
accentueaz Bcon;orm normei literareC7
aC pe penultima sila:F
:C pe antepenultima sila:F
cC pe a patra sila: 2e la s;=r6itul cu>=ntuluiF
)9- De la cu>intele 2e mai @os1 ;ormai alte cu>inte1 prin
interschim:area sila:elor ;iecrui cu>=nt 2at7 li>a21 lea;1 cazma1
msea1 maro1 Te:a1 alur1 cear-
Mo2el7 cear G rcea
)#- ,e 2au cu>intele urmtoare7 m1r#, %aste, %i%#, s1%#, mil#, sear#$
Formai alte cu>inte1 prin a2ugarea la ;iecare cu>=nt a unei sila:e-
Mo2el7 gur G lingur
/3- Moti>ai ;olosirea semnelor 2e punctuaie 6i 2e ortogra;ie 2in
urmtoarele te?te7
aC OLas$mi1 toamn1 pomii >erzi1
Kite1 ochii mei i$i 2au-
Ieri spre sear$n >=ntul gal:en
Ar:orii$n genunchi pl=ngeau-P
BAna 'lan2iana1 CntecC
:C G O+ezi8 >ezi1 2ac ;aci ne:unii8 era s$mi scoi
ochiul V .i$ar ;i plcut s m omori8P
BI- L- CaragialeC
/*- &escriei te?tul urmtor pun=n2 semnele 2e ortogra;ie 6i 2e
punctuaie care se impun7
00
OMam :atem uci2em sp=nzur$m ; ce 6tii cu mine numai
2mi ce>a 2em=ncare c mor 2e ;oame VP BI- CreangC
/0- Cu>=ntul O6u>oaieleP conine7
aC 2oi 2i;tongiF :C 2ou >ocale <n hiatF cC un tri;tong-
/)- An cu>=ntul Oghi>eciP sunt7
aC patru consoane1 trei >ocaleF :C trei consoane1 2ou
>ocaleF cC patru consoane1 2ou >ocale-
//- Cu>intele ciorb# B * C 6i c;iar B 0 C au7
aC * G S litere1 S sunete1 0 G 4 litere1 4 suneteF
:C * G S litere1 4 sunete1 0 G 4 litere1 ) suneteF
cC * $ S litere1 S sunete1 0 G4 litere1 4 suneteF
/4- An cu>=ntul ,;ionoaie sunt7
aC # litere1 ) consoane1 ) >ocale1 0 semi>ocaleF
:C # litere1 0 consoane1 / >ocale1 0 semi>ocaleF
cC 9 litere1 0 consoane1 0 >ocale1 / semi>ocaleF
/S- An cu>=ntul ,eam,i1 sunt7
aC 7 litere1 / >ocale1 ) consoaneF
:C 7 litere1 0 >ocale1 o semi>ocal1 ) consoaneF
cC 7 litere1 / >ocale1 0 consoaneF
/7- An cu>=ntul O%ieireP e?ist7
aC ) >ocaleF :C / >ocaleF cC 4 >ocaleF
/9- Cu>=ntul t#miat are7
aC 0 >ocaleF :C / >ocaleF cC ) >ocaleF
/#- ,u:liniai >arianta accentuat corect7 pre>X2ere G pre>e2Xre1
sWm:ol G sim:al1 Yctor G actar1 mWzer G mizXr1 zXro G zera1 >e>erW
G >X>eri1 Yis:erg G ais:Xrg-
43- Marcai gra;ic accentul B;oneticC la urmtoarele cu>inte7 a>arie1
apen2ice1 Ale?an2ria1 :utelie1 'og2an1 'uzia61 caracter1 calcar1
cais1 Dimitrie1 Do:rogea1 e2itor1 ;enomen1 ;ira>1 legitim1 matur1
Narcis1 pro;esor1 re>izor1 se>er1 !te;an1 >esti:ul-
4*- Desprii cu>intele <n sila:e 6i sta:ilii numrul
sila:elor 2in ;iecare >ers7
aC OCine$i8 V Ce$i8 V Ce$a ;ost pe$aici8 V
VVVVVVVVVVVVVVVVVV-
$ Ce s ;ie8 Nu$i nimic-
A trecut Acceleratul VP
B"- Top=rceanu G Accelerat1lC
:C O!i$l <ngroap$n s=nu$i mut
+e6nica Natur-P
B"- Top=rceanu G Bala.a moriiC
0)
CAPI(LUL AL II<L"A
PR(BL"M" D" L"UIC(L('I"
5ocab1lar1l /le&ic1l0 cuprin2e totalitatea cu>intelor unei
lim:i-
Le&icolo,ia este 2isciplina ling>istic a>=n2 ca o:iect 2e
stu2iu le?icul-
Le?icologia este <n str=ns legtur cu +onetica 6i +onolo,ia1
cu ,ramatica 6i cu stilistica-
,e cunosc trei ramuri ale le?icologiei7
aC etimolo,ia G se ocup 2e originea cu>intelorF
:C semantica G stu2iaz sensurile cu>intelorF
cC le&ico,ra+ia G se ocup cu regulile 2e <ntocmire a
2i;eritelor tipuri 2e 2icionare1 le?icoane1 glosare1
enciclope2ii-
C14nt1l - 1nitate .e ba3# a 4ocab1lar1l1i
C14nt1l este unitatea cea mai important a lim:ii- El
reprezint asocierea unuia sau mai multor sensuri cu o ;orm sonor-
)orma Bcomple?ul sonorC reprezint latura material a
cu>=ntului1 iar conin1t1l B<nelesul1 sensulC reprezint latura i2eal a
cu>=ntului- Antre cele 2ou laturi e?ist o legtur in2estructi:il-
0/
Forma cu>intelor se poate schim:a Bfr(n+, fr(n+elor, fr(n+eiC1 ;r
s se schim:e sensul le?ical-
E?-7 cu>=ntul ele,7 $ are o +orm# B<n>eli6 sonorC7 e-l-e-,F 6i 1n
conin1t B<neles1 sensC7 persoan care <n>a <ntr$o 6coal1 sau care
este instruit 2e cine>a1 colar-
Cu>intele pot a>ea acela6i sens1 2eose:in2u$se prin sunetele
2in care sunt alctuite7 )rieten . %!ic-
Alte cu>inte sunt alctuite 2in acelea6i sunete1 2ar se
2eose:esc prin sens7 /ol Bnot muzicalC1 /ol BpmntC1 /ol BemisarC-
Cu>intele pot a>ea7
;orm corect1 literar Bcare este consemnat <n
2icionareCF
>ariante 2e ;orme Barhaice1 regionale1 populareCF
2u:lete le?icale Bcorecte sau nea2mise 2e normele
literareC-
Str1ct1ra 4ocab1lar1l1i
+oca:ularul este alctuit 2in 2ou mari pri7 +on.1l %rinci%al
.e c14inte 6i masa 4ocab1lar1l1i-
)on.1l %rinci%al .e c14inte Bnumit 6i 4ocab1lar
+1n.amental1 esenial1 sau n1cle1l 4ocab1lar1l1iC este partea relati>
constant1 cunoscut 2e toi >or:itorii- Aceste cu>inte se
caracterizeaz prin7
aC ;rec>ena mare <n comunicareF
:C capacitatea 2e a intra <n com:inaii le?icale 6i sintactice
B2eri>ate 6i compuse1 uniti ;razeologiceCF
cC e?prim noiuni 2e :az7
$ numele unor o:iecte 6i aciuni ;oarte importante7 c%/,
!%/, /c%(n, c('it, % f%ce, % !*nc%, % e%, % /)l%, %
!erge etc-F
$ numele unor :uturi 6i mai ales alimente 2e prim
necesitate7 %), l%)te, )*ine, c%rne, r*n+ etc-F
$ 2enumirile unor psri 6i animale7 gin, coco, )(i,
)orc, o%ie, l(), c*ine, )i/ic, ,(l)e etc-F
$ numele unor ar:ori 6i ;ructe7 !r, ,iin, cire, n(c,
)r(n, )r etc-F
$ culori7 %l, ro(, negr(, ,er"e, %l%/tr(, g%len etc-F
04
$ relaii 2e ru2enie7 t%t, !%!, fr%te, /or, (nc0i, ,r,
ne)ot, (nic etc-F
$ numele zilelor sptm=nii7 l(ni, 1oi, /*!t etc-
Cu>intele 2in ;on2ul principal 2e cu>inte au 6i cele mai multe
2eri>ate sau compuse 6i intr <n numeroase locuiuni 6i e?presii-
E?-7 cu>=ntul c%)7 %2l %te l% c%), %2i )ier"e c%)(l, % "% )e/te c%),
"in c%) )*n 3n )icio%re, c( no%)te% 3n c%), nici 3n r()t(l c%)(l(i, %
%,e% /c%(n l% c%), % /t% )e c%)(l c(i,%, % i /e (rc% l% c%), %2i l(%
l(!e% 3n c%), %2i "e/c0i"e c(i,% c%)(l, %2i f%ce "e c%), % (!l% c(
c%)(l 3n tr%i/t, l% %% c%), %% cci(l4
Din circa *03-333 2e cu>inte c=te are lim:a rom=n <n total1
aproape *433 ;ac parte 2in >oca:ularul ;un2amental- %este S3f 2in
aceste cu>inte sunt 2e origine latin1 iar restul au 2i>erse origini-
Masa 4ocab1lar1l1i
/4ocab1lar1l sc;imb#tor, 4ocab1lar1l sec1n.ar0
Aceast parte a >oca:ularului cuprin2e cu>inte care nu sunt
cunoscute 6i <ntre:uinate 2e toi >or:itorii 6i care nu ;ormeaz :aza 2e
creare 2e cu>inte noi-
Masa >oca:ularului cuprin2e apro?imati> #3f 2in totalul
cu>intelor 6i are <n alctuire7
aC Ar;aismele
Arhaismele sunt cu>inte1 e?presii1 ;onetisme1 ;orme
gramaticale ie6ite 2in uzul general al lim:ii1 ;iin2 ;olosite 2oar <n
opere literare1 pentru e?presi>itatea lor-
Clasi+icarea ar;aismelorD
$ +onetice7 ;orme >echi ale unor cu>inte1 <n>echit ;iin2
2oar pronunia B)rete, 3!l, r(!)e, 0itle%n etc- <n
loc 2e )erete, (!l, r()e, ,icle%nC-
$ le&icale7 cu>inte >echi ie6ite 2in uz1 2eoarece au
2isprut o:iectele 6i relaiile respecti>e7 )%0%rnic,
/tolnic, %r!%, r+e, ,ornic, ,i/tiernic, etc-CF
$ mor+olo,ice Bli!e, )%l%t(ri, /2% fo/t "(/, ,+(!CF
$ sintactice BEl a fost ,ornic &oro0oi(l(i; Preot
deteptrii noastre, semnelor vremii profet M.
Eminescu)
0S
$ semantice Bli! popor, c%rte scrisoare, % tr3
a aeza tara0$
Knele arhaisme se pstreaz <n anumite e?presii7 % "% f%r 3n
'%r, % ,eni "e 0%c, % /co%te l% !e+%t etc-C
:C Re,ionalismele
&egionalismele sunt cu>intele 6i ;aptele 2e lim: B;onetice1
gramaticaleC speci;ice >or:irii 2intr$o anumit regiune-
$ le&icale7 c(c(r(+ G porum, cl"%re !leat, cr(!)i
cartofi, co)*re( . sicriu, fo%le pntece, !%i
ficat, c(rec0i varz, fete%l vopsea, c(c(rt
dovleac, c(! cciul@
$ +onetice7 fr%ce frate, ini cinci etc-F
$ mor+olo,ice7 o fo/t, or tc(tF
$ sintactice7 ei +ice, e to'i %c%/F
$ semantice7 c%rte scrisoare.
cC "lemente .e Gar,on
gargonul este un lima" specific anumitor cate!orii sociale,
care reflect dorin#a celor ce$l voresc de a se distin!e de masa mare
a voritorilor i care se caracterizeaz prin aunden#a cuvintelor i
e%presiilor preten#ioase, de oicei &mprumutate din alte limi BDE(1
*#74C- E?emple7 on/oir, %ri,e"erci, co!!e 5i co!!e 5%, %!in%,
)ronto, !%!+el etc-
2C Ar,o1rile
Argoul este un lim:a@ secret ;olosit 2e anumite categorii
sociale Bru;ctori1 6mecheriC sau ele>i1 stu2eni1 ;rizeri1 militari
pentru a nu ;i <neles 2e cei 2in @ur- Argoul se ;ormeaz prin preluarea
unor termeni 2e uz general1 crora li se atri:uie sensuri con>enional
mo2i;icate-
E?-7 /%nc0i, lo,ele, !ito, n%/ol, %%c(, "irig%, )rof%, it%ri,
/ticlete, c(rc%n, % (ti, % !%ngli, % !%r"i, % !ierli, (c0er, % +(li, %
"% 'e%)4
Elemente 2e argou <nt=lnim <n operele literare1 acest lim:a@
2o:=n2in2 puternice accente e?presi>e- E?empli;icm cu un te?t 2in
romanul 'roapa 2e Eugen 'ar:u7
D G Mito co/or1 s n$am sporZ De un2e l$%i )e/c(it8P
D G Ce zice1 c=te tr*ne lum pe ei8P
D$ O / "! g%(r [V\ s$a>em 6i noi 2e ci(g(lit p=n una alta-P
D,an2u 6tia 6mecheria1 o f(!%/e 6i i$% ci()it :anii ginitorului-P
eC Neolo,ismele
07
Neologismele sunt cu>inte intrate recent <n lim: 6i a;late <n
curs 2e a2aptare ;onetic- Ele sunt pro>enite1 <n cea mai mare parte1
2in lim:a englez1 6i aparin unor >ariate 2omenii 2e acti>itate7 6tiin1
tehnic1 sport1 comer1 art etc-
E?-7 co!)(ter, /oft6%re, /)on/or, !%n%ge!ent, "e/ign, )%r7ing,
li,ing, fre/0, 1o, to), 0it etc-
Amprumuturile neologice contri:uie la <m:ogirea
>oca:ularului lim:ii rom=ne1 prin ;ormarea unor 2u:lete sinonimice-
B%!n(n'it . "et%li%t, cere/c . cele/tC-
;C ermenii te;nici 2i 2tiini+ici
Aceast categorie cuprin2e cu>inte 6i e?presii 2in 2omeniul
tehnicii 6i al 6tiinei B:iologie1 chimie1 geologie1 ling>istic1
automatic1 ci:ernetic etc-C
E?-7 reoin%re, congr(en', %rore cotit, electron, "iftongi,
inter/ec'ie, ,ector, foto/inte+, cilin"r( etc-
Ace6ti termeni se caracterizeaz prin monosemantism 6i 2e>in
;oarte ;rec>eni 2atorit 2ez>oltrii 6tiinei 6i tehnicii-
gC "&%resii i.iomatice G <m:inri ;i?e 2e cu>inte cu sens unitar7
% (!l% "e fr(n+% fr/inel(l(i, %/tric% or+(l )e gte, % f%ce i %
"rege, % %te c*!)ii etc-
+om prezenta gra;ic componena >oca:ularului7
(r)aisme *eolo!isme +e!ionalisme
(lte cuvinte 5ocab1lar +1n.amentalD
HLVV .e c14inte
Elemente de
"ar!on
,ima" te)nic i tiin#ific -ermeni ar!otici
O alt <mprire a >oca:ularului este7
aC 4ocab1lar1l acti4 care cuprin2e cu>inte pe care la ;olosim
;oarte ;rec>ent1 <n tot momentul B% !*nc%, % e%, % "or!i, /(iect,
)re"ic%t, "eclin%re etc-C
:C 4ocab1lar1l %asi4 care cuprin2e cu>inte pe care le
cunoa6tem1 2ar nu ne ;olosim 2e ele <n mo2 o:i6nuit B"oro%n',
o)inc, o/t%n, l(eni', tr(i/! etc-C
09
+oca:ular pasi>
+oca:ular
pasi>
5ocab1lar acti4 +oca:ular
pasi>
+oca:ular pasi>
Limita 2intre >oca:ularul acti> 6i cel pasi> 2i;er 2e la un
>or:itor la altul1 <n ;uncie 2e gra2ul 2e instruire1 2e pro;esie1 2e >=rst
etc-
An ;uncie 2e criteriul cultural putem 2eose:i 4ocab1lar1l
literar 2e 4ocab1lar1l neliterar B%o%1lar, +amiliarC-
5ocab1lar1l literar are o mare pon2ere <n lim:a rom=n
actual 6i are un caracter normat 6i <ngri@it-
5ocab1lar1l neliterar <l <nt=lnim la >or:itorii cu un gra2 2e
cultur mai re2us1 sau la >or:itorii culi care se a;l <n situaii <n care
nu e necesar e?primarea literar-
Str1ct1ra mor+ematica a c14intelor
C14nt .e ba3#, c14nt .eri4at
Cu>=ntul care ser>e6te ca element 2e :az pentru ;ormarea
altor cu>inte1 sau a unor ;amilii 2e cu>inte se nume6te c14nt .e
ba3#- Cu>intele ;ormate cu a@utorul su;i?elor 6i pre;i?elor se numesc
c14inte .eri4ate-
,unetele sau grupurile 2e sunete a2ugate .1%# ra2ical
Br2cinC1 pentru a ;orma cu>inte noi1 se numesc s1+i&e-
,unetele sau grupurile 2e sunete care se ata6eaz la 6nce%1t1l
unui cu>=nt 2e :az sau al unui ra2ical pentru a ;orma cu>inte noi1 cu
sensuri 2i;erite 2e primele1 se numesc %re+i&e-
E?-7 trn . e'e / tr*ne'eF zid . %r T +i"%rF /tr ` mo /
/tr!oF /tr ` mo . e/c T /tr!oe/c-
)amilia .e c14inte
Toate cu>intele <nru2ite ca sens 6i ;ormate 2e la acela6i ra2ical
alctuiesc o +amilie .e c14inte B;amilie le?icalC-
E?-7
0#
aC loc Bcu>=nt 2e :az 6i ra2icalC7 local, localnic, localitate,
locuitor, locuin#, a locui, &nlocuitor, locatar, localizare,
loc#iitor, colocatar, locator etc-
:C /crie Bcu>=nt 2e :azC7 scris, scrisoare, scriitor, scriitoare,
scriere, scriitur, scriitoricesc, scriitora, a descrie, a
prescrie, a &nscrie, a conscrie etc-
O:ser>m c la unele cu>inte ra2icalul este i2entic cu cu>=ntul 2e
:az Be?- aC1 pe c=n2 la altele ra2icalul nu este i2entic cu cu>=ntul 2e
:az Be?- :C7
Pre+i&e Cu>=nt 2e
:az 6i
ra2ical
S1+i& Pre+i&e &a2ical S1+i&e
)!*nt col
pmnt e%n col %r
pmnt e%nc col ri'
pmnt e/c col rete
pmnt (le' col re/c
pmnt oc col %ri+%re
pmnt i( ne col %ri+%t
pmnt o/ )re col %r
pmnt %re % col %
% 3! pmnt % % col i
% 3! pmnt eni re col %ri+%t
ne3! pmnt enit ne col %t
re3! pmnt enit col
,egmentul comun mai multor cu>inte care alctuiesc o ;amilie
se nume6te ra.ical, r#.#cin#1 6i poart sensul le?ical al cu>=ntului-
,u;i?ele sunt7
aC le&icale G 2ac cu ele se o:in cu>inte noi7 rat . ie T
r'ieF strun! . %r T /tr(ng%rF rad . et T r"etF
:C ,ramaticale G 2ac ser>esc la e?primarea unor categorii
gramaticale7 ui, ui Bper;ectul simpluCF scrisese, fu!ise,
mncase Bmai mult ca per;ectulCF auzit, amintit, fu!it
BparticipiuCF auzind, amintind, fu!ind, coornd, aler!nd,
visnd BgerunziuC-
,u;i?ul poate ;i <n acela6i timp 6i le?ical 6i gramatical-
)3
E?-7 2i ;ormeaz >er:e 2e la a2@ecti>e 6i su:stanti>e7 rou % roiF
limpede % li!)e+i1 zrea % +reli 6i caracterizeaz <n acela6i
timp 6i mo2ul in;initi>-
%artea 2e cu>=nt care nu se schim: <n cursul ;le?iunii se
nume6te tem#- Tema poate s coinci2 cu ra2icalul Bcas$caseC sau
poate ;i ;ormat 2in ra2ical 6i pre;i?-
%artea cu>=ntului care se mo2i;ic <n cursul ;le?iunii1
e?prim=n2 2i;erite categorii gramaticale1 se nume6te .esinen#-
E?-7 ca/ ca/e G numrulF scri(, scrii, scrie, scrie!, scrie'i, scri(
persoana 6i numrulF ne!r(, nea!r, ne!ri, ne!re genul 6i numrul-
Kneori 2esinena este 3 BzeroC1 ca <n cu>=ntul %l Bal, al,
alei, aleC1 sau foc Bfoc, focuriC-
Desinenele e?prim1 2eci1 genul1 numrul 6i cazul la
su:stanti> 6i a2@ecti> 6i numrul 6i persoana la >er:-
Dinamica 4ocab1lar1l1i
Semantica
Semantica este ramura le?icologiei care stu2iaz sensurile
cu>intelor1 cauzele schim:rii acestora-
Sens1l le&ical este <nelesul pe care >or:itorii <l atri:uie unui
cu>=nt-
C14intele monosemantice sunt cu>intele care au un singur
<neles7 %+ot, %ntiiotic, n%tri(, )i#, /tr(g, 0eli(, %rgon etc-
C14intele %olisemantice sunt cu>intele care au 2ou sau mai
multe sensuri7 !%/, %ie, g(r, /te%, co%l, n(!r etc-
An procesul comunicrii1 >or:itorii nu utilizeaz toate sensurile
cu>=ntului 2eo2at1 ci numai c=te unul-
,ensul cu>intelor polisemantice se precizeaz <n conte?t-
Dintre sensurile cu>intelor polisemantice1 unul este sens1l %rimar sau
etimolo,ic Bsensul iniialC1 iar celelalte sunt sensuri 2eri>ate1 care sunt
<nru2ite prin <neles-
Cu>=ntul c%rte are o larg palet 2e sensuri7
aC scriere tiprit7 Mi$am cumprat o carte 2e la li:rrie-
:C carte al7 pu:licaie o;icial a unei instituii
cuprinz=n2 2ate @usti;icati>e B0artea al a securitii-C
)*
cC scrisoare7 ,orin a trimis o carte 2in ta:r-
2C diviziune mai mare dect un capitol al unei opere
literareF
eC carte de memru G carnet cu 2ate personale;
;C carte de munc carnet 2e muncF
gC &nv#tur7 "eorge este om cu carte-
Sens1rile le&icale ale c14intelor s1ntD
aC Sens1l .e ba3# /sens %ro%ri1 sa1 sens %rinci%al01 treze6te <n
mintea >or:itorului imaginea o:i6nuit a unui o:iect1 aciuni
sau <nsu6iri-
An ;raza7 0lcm pe pmnt cu )icio%rele i mncm cu g(r%,
cu>intele )icio%rele 6i g(r% sunt ;olosite <n sensul propriu-
:C Sens1l sec1n.ar apare <n planul al 2oilea <n con6tiina
>or:itorilor 6i1 2e o:icei1 pentru a$l <nelege este ne>oie 2e
conte?t-
E?-7 )icior(l )o"(l(i, g(r% c!ii, cre%/t% !(ntel(i, oc0i "e
+)%", (!r "e "e%l, co%/t% "e%l(l(i, creierii !(n'ilor, ini!%
)"(rii4
cC Sens1l +i,1rat rezult 2in <nlocuirea numelui 2irect al
o:iectului1 ;enomenului1 aciunii cu numele altui o:iect
asemntor-
Este >or:a 2e un trans;er 2e la sens1l %ro%ri11 comun1 la
sensul +i,1rat1 o:inut printr$o comparaie preala:il-
E?-7 un fruct dulce o "(lce %!intire, o prpastie adnc o
c(get%re %"*nc, $ o no%)te %"*nc, Pe$un )icior "e )l%i 1 Pe$o g(r
"e r%i4
An e?emplele urmtoare1 su:stanti>ul regin% are urmtoarele
sensuri7
Regin% primete onorul. Bsens propriu 2e :azC
2n timpul "ocului, 3on a pierdut regin%. Bsens secun2arC
Flo%re% reginei este ocrotit, ca monument al naturii. Bsens
secun2arC
Prea c printre nouri s$a fost desc)is o poart,
Prin care trece al, regin% no)'ii !o%rt. BM- EminescuC
Bsens ;iguratC
Sens1l le&ical este sensul e?plicit1 a2ic cel care 2enume6te un
o:iect1 e>eniment1 ;enomen etc- Be?- ore%n locuitor al unui satC-
Sens1l ,ramatical este 2at 2e conte?tul gramatical-
E?-7 4tatuia "e marmor este aspectuoas 5"e prepozi#ie).
)0
&e mi$i da o srutare 1 *ime$n lume n$o s tie5"e are valoarea de
con"unc#ie "%c).
( fu!it "e se mirau to#i pe el. 5"e are valoare de con"unc#ie 3nc*t).
4 crape l "e tie ceva. 5"e are valoare de promune relativ c%re)
&e6 4e mai &ntmpl i la case mai mari. 5"e inter"ec#ie)
Sens1rile relaionale se re2au1 2e regul1 prin uneltele
gramaticale7 %re%o3iiile 6i conG1nciile7
E?-7 prepoziia c17
$ asocierea7 Mer!em c( to#ii &n tar.
$ posesia7 7ipera c( corn.
$ instrumentul7 4crie c( pi%ul.
$ mo2alitatea7 El ateapt c( sufletul la !ur.
Princi%alele cate,orii semantice
Sinonime$ Antonime$ (monime$ Paronime$
Sinonimele
Sinonimele sunt cu>inte sau uniti le?icale cu ;orm 2i;erit1
2ar cu <neles i2entic sau ;oarte asemntor-
E?-7 +)%" . ne% . o!t8 % c(te+% . % 3n"r+ni8 n"e1"e . /)er%n'4
Clasi+icarea sinonimelor
*- Sinonime le&icale totale G <ntre un cu>=nt >echi1
popular1 6i un cu>=nt literar Bc(rec0i 9 ,%r+, %r%! 9
c()r(, e#il 9 /(rg0i(nCF
0- Sinonime le&icale %ariale G <ntre cu>intele >echi
Bmo6tenite sau <mprumutateC 6i cu>intele intrate ulterior
<n lim: Bc%/ 9 cl"ire, 3n'elegere 9 3n,oi%l 9 ,orC-
BMa@oritatea sinonimelor sunt pariale-C
)- Sinonimia +ra3eolo,ic#7 % /)l% )(tin% 9 % o l(% l%
/nto%/%8 %2i iei "in !i'i 9 % o l(% r%+n%C
/- Sinonimia le&ico<+ra3eolo,ic# G % 3!)inge 9 % "%
r*nci8 regret 9 )rere "e r(8 e)it%f 9 in/cri)'ie
f(ner%r8 % f(gi 9 %2i l(% tl)i'%C-
))
Seriile sinonimice sunt asocieri 2e cu>inte pe :aza cel puin a
unui sens comun- %entru noiunea 2e serie sinonimic se mai ;olosesc
termenii7 %erec;e sinonimic#, .1blete sinonimice, lan sinonimic$
E?-7 % fr*nge 9 % /)%rge 9 % +"roi 9 % /fr*!%8
% %ccent(% 9 % e,i"en'i% 9 % 3ntri 9 % !%rc% 9 % relief%8
% /e ,e/eli 9 % /e "i/tr% 9 % )etrece 9 % /e %!(+%4
Sinonimele a%ro&imati4e se <nt=lnesc <n operele literare un2e
cu>intele sunt ;olosite cu sens ;igurat7 0uiar rotind de ape ,*rte1;
o vatr de "ratic l(n%; iuire %ri', l%,, fl%cr etc-
Datorit sinonimiei1 lim:a@ul artistic 2o:=n2e6te o mare
e?presi>itate-
E?-7
8rit, noduroas, st &n col rni#a vec)e. Bsensul
propriuC
3ar *e!ruzzi terge col(l de pe cronice trne. Bsensul
;iguratC
9i alinele aduc miere, aduc col mrunt de aur. Bsensul
;iguratC
(me#it de lime moarte, de plane#i, de col(l colii,
0onfundam pe vec)iul dascl cu un crai mncat de molii BM-
EminescuC Bsensul ;iguratC
!i <n opera lui M- ,a2o>eanu sinonimele 2o:=n2esc >aloare
stilistic- Ast;el1 pentru >er:ul % !(ri1 autorul :alta!ului ;olose6te o
>arietate 2e e?presii7 % %"or!i, % %"or!i "e2% )(r(ri, % %"or!i )e
,ecie, % /e %"(g% l% /tr!oi, % /e %)ro)i% f(ni% "e )%r, % /e
cltori /)re l(!e% (!relor, % /e "(ce )e cell%t tr*!-
An Povestea lui 8arap$(l1 Ion Creang1 pentru noiunea ele%
;olose6te o serie sinonimic e?presi>7 "n"n%ie, )o+n, )%co/te,
3nc(rct(r, )ocinog-
Antonimele
Antonimele sunt cu>inte cu ;orm 2i;erit 6i <neles opus-
E?-7 (n . r(, !%re . !ic, tr*n . t*nr, !(lt . )('in, ieri . %+i,
/(/ . 1o/, l(!in . 3nt(neric4
%entru a putea ;i incluse <n categoria antonimelor1 aceste
cu>inte tre:uie s 2esemneze 2ou realiti care aparin acelea6i s;ere
semantice1 la e?tremitile ei- Antonimia este mai rsp=n2it <n
)/
r=n2urile cu>intelor care e?prim caliti1 <nsu6iri1 caracteristici
gra2a:ile Ba2@ecti>e1 a2>er:eC-
Clasi+icarea antonimelor .1%# str1ct1ra lor mor+olo,ic#
aC Antonime c1 ra.ical .i+erit7 3nt(neric . l(!in, (rc .
coo%r, intr . ie/e, )le%c . ,ine, %colo . %ici, (n . r(4
:C Antonime c1 acela2i ra.ical sau %ri4ati4e$
E?-7 logic . ilogic, le%g . "e+le%g, )rin"e . "e/)rin"e, cin/tit .
necin/tit, ti)ic . %ti)ic4
Aceste pre;i?e antonimice pot e?ista la unul 2intre termenii
cuplului Bca <n e?emplele 2e mai susC1 sau la am:ii termeni
B/()r%/tr(ct(r . infr%/tr(ct(r, )ref%' . )o/tf%'C-
An cazul cu>intelor polisemantice1 antonimia se sta:ile6te
pentru ;iecare 2intre sensurile cu>=ntului- Ast;el1 cu>=ntul "re)t are
trei antonime 2i;erite1 c=te unul pentru ;iecare 2in sensurile lui
importante7
"re)t . ne"re)t Bom 2rept G om ne2reptC
"re)t 2 /t*ng Bpicior 2rept G picior st=ngC
"re)t . /tr*! Blinie 2reapt G linie str=m:C
cC Antonime le&ico<+ra3eolo,ice7 % %/c(n"e . % "% )e f%', %
%"or!i . % fi tre%+, % (it% . %2i %"(ce %!inte4
2C Antonime +ra3eolo,ice Bo! "e i/)r%, . o! "e ni!icC
,unt situaii c=n2 unul 6i acela6i cu>=nt intr <n mai
multe perechi antonimice7 %ici . %colo, %ici . "incolo, %ici . %i(re%4
N1 s1nt antonimeD
$ Knele perechi 2e cu>inte care1 pe l=ng 2eose:ire 2e
sens1 au 6i note comune7 r%t . fe!eie, i%t . f%t,
c%l . i%), %ltoi . )"(re', "o!e/tic . /l%tic4
$ Nu orice cu>=nt ;ormat cu pre;i?ul ne2 2e la ra2ical
este antonimul acestuia- Nu sunt antonime ne(n 6i
netot-
An te?tul literar1 antonimele 6i realizeaz ;unciile lor
e?presi>e <n ca2rul antitezei7 Ferete2te "eo)otri, "e )rieteni%
"(!%n(l(i i "e "(!ni% )rieten(l(i4
(monimele
(monimele sunt cu>inte care au aceea6i ;orm1 2ar cu <neles
total 2i;erit-
)4
Omonimele se 2eose:esc 2e cu>intele polisemantice1 prin
aceea c omonimele nu au trsturi semantice comune- Omonimele au
6i etinoame 2i;erite-
E?-7 %r
:
. unitate de msur a presiunii atmosferice;
%r
;
. local unde se vnd uturi alcoolice, cafea etc.;
%r
<
. compartiment dintr$un dulap unde se #in uturi;
c%/
:
. cldire destinat pentru a servi de locuin# omului;
c%/
;
. dulap sau ldi# de fier &n care sunt #inu#i ani, )rtii
de valoare etc, !)ieu la care se fac &ncasrile i pl#ile.
Omonimele sunt 2e mai multe ;eluri7 le&icale, le&ico<
,ramaticale, mor+olo,ice$
aC (monimele %ro%ri1<3ise sa1 omonimele totale sunt cu>inte
care aparin aceleia6i pri 2e >or:ire1 coinci2 <n toate ;ormele
lor 6i au1 2e o:icei1 etimologii 2i;erite7
g%lerie, 2i G canal de comunicare &n min;
g%lerie, 2i muzeu, sec#ie a unui muzeu;
g%lerie, 2i alcon &n slile de spectacol;
g%lerie, 2i ar de atrnat perdelele;
g%lerie, 2i suporterii unei ec)ipe 5&n sport).
:C (monimele %ariale 2enumite 6i ;alse omonime1 coinci2
numai la unele ;orme ale cu>intelor 6i se 2i;ereniaz la altele7
el%n, 2i . animal rume!tor, din familia cerilor;
el%n, 2(ri avnt, entuziasm;
!%/, !e/e . moil;
!%/, !%/e . mul#ime;
corn, 2i . arust;
corn, co%rne . la animale cornute, e%crecen#ele de pe osul
frontal;
corn, corn(ri . produs de panifica#ie.
cC (monimele le&ico<,ramaticale sunt cu>inte care au ;orme
i2entice1 2ar sunt pri 2e >or:ire 2i;erite ce nu$6i mo2i;ic
;orma la trecerea 2intr$o parte 2e >or:ire <n alta-
E?-7 !(ncitor
:
Bsu:stanti>CF !(ncitor
;
Ba2@ecti>CF
"re)t
:
Ba2@ecti>CF "re)t
;
Bsu:stanti>CF "re)t
<
Ba2>er:C-
2C (monimele mor+olo,ice sunt ;orme i2entice ale unor cu>inte
aparin=n2 unor pri 2e >or:ire 2i;erite7
E?-7 cer
:
Bsu:stanti>CF cer
;
B>er:CF

fl(ier
:
Bsu:stanti>CF fl(ier
;
B>er:CF
/%re
:
Bsu:stanti>CF /%re
;
B>er:CF )o%rt
:
Bsu:stanti>CF )o%rt
;
B>er:C-
)S
Menionm c omonimele tre:uie s ai: acela6i accent-
Ast;el1 cu>intele7 =c0i . oc0i, ,>/el . ,e/>l, c=)ii . co)ii
sunt omo,ra+e Bse scriu la ;elC1 2ar nu sunt omonime-
An aceea6i situaie se a;l 6i cu>intele7
">i Ba2@ecti>C G "ei Bcon@uncieC1 e)i/co) 5!rad &nalt &n
ierar)ia isericeasc) e)i/co) 5aparat care servete la
proiec#ia pe ecran a fi!urilor de pe cr#i, de pe foto!rafii)F
l%!> 5#estur cu fire metalice strlucitoare) l?!e 5lama de
ras) l%!e 5mamifer).
%entru a 2eose:i omonimele 2e sensurile 2i;erite ale unui
cu>=nt polisemantic tre:uie s inem seama 2e urmtoarele criterii7
aC criteri1l semantic G omonimele sunt ;oarte <n2eprtate ca
sens1 pe c=n2 cu>intele polisemantice au sensuri 2eri>ate 2in
sensul primar-
E?-7 l%!
:
BanimalC 6i l%!
;
Binstrument 2e tiatC . omonime
:C criteri1l etimolo,ic Bomonimele pro>in 2in cu>inte 2i;eriteC-
E?-7 %rie
:
B:ttur ^ lat- %re%CF %rie
;
Bcompoziie >ocal ^ it- %ri%C
)c(r%r
:
Bcio:an ^ lat- )ecor%ri(/CF )c(r%r
;
Bmuncitor care
se ocup cu e?tragerea pcurii G )c(r - su;- .%rC-
%ntic%r
:
Bpersoan care se ocup cu achiziionarea 6i >=nzarea
2e cri >echi ^ ;r- %nti@(%rie1 lat- %nti@(%ri(/CF %ntic%r
;
Ba2@ecti> G antitanc G anti.car ; ;r- %nti7%rC-
cC criteri1l mor+olo,ic Bomonimele le?ico$gramaticale pot s ;ie
6i pri 2e >or:ire 2i;eriteC7
E?-7 cer
:
Bsu:stanti>CF cer
;
B>er: G eu cerC-
Paronimele
Paronimele sunt cu>inte ;oarte asemntoare sau aproape
i2entice 2in punct 2e >e2ere ;ormal1 <ns 2eose:ite <n ceea ce pri>e6te
sensul sau coninutul lor semantic-
An pri>ina ;ormei1 paronimele 2i;er printr$un singur sunet
Bco!)le!ent . co!)li!entC sau sunt ;ormate 2in e?act acelea6i
sunete1 <ns acestea 2i;er prin mo2ul lor 2e com:inare B)l(/2)(l/,
c%+(%l . c%(+%l, % /cr(t% . % /c(rt%C-
Knele paronime au un sunet <n plus la unul 2intre mem:rii
perechii7 %,er/ . %,er/, e/ti,%l . fe/ti,%l, !on%0 . !on%r0, ron"o .
ron"o(4
)7
E?ist cu>inte care sunt <n acela6i timp antonime 6i paronime7
e!igr% . i!igr%, leg%l . ileg%l, !or%l .i!or%l4
%entru <nelegerea sensului lor1 paronimele tre:uie ;olosite <n
conte?te-
Atracia %aronimic# sau con+13ia %aronimic# este
;enomenul ling>istic care const <n ;aptul c un paronim care e mai
frecvent &n lim, i deci familiar voritorilor, &l atra!e pe cel care
este mai pu#in cunoscut, sustituindu$se acestuia din urm<
E?-7 e!igr% 9 i!igr%, )ren(!e 9 )ron(!e, e#)re/ie 9 i!)re/ie4
Atracia paronimic este utilizat mai ales <n 2ramaturgie- An
opera lui I-L- Caragiale1 atraciile %aronimice constituie una din
principalele surse ale comicului veral cara!ialesc 6i rmne unul
din mi"loacele ori!inale prin care marele nostru dramatur! a dat
via# persona"elor sale.
E?-7 D=upn >umitrac)e, adic s am pardon de i!)re/ie, eu
!ndesc c numa #i.ai fcut spaim de!eaa.
?at frumoas, !o"i/t i &nv#at i trei ani la pasion, s$i
mnnce ea tinere#ea cu un la< BI-L- Caragiale1 @ noapte
furtunoasC
Pofti#i, coane *icule, pofti#i< s fim /crof(loi la datorie<
BI-L- Caragiale1 @ scrisoare pierdutC
O:ser>m c e#)re/ie, !o"e/t 6i /cr()(loi sunt <nlocuite <n
>or:irea persona@elor inculte cu i!)re/ie, !o"i/t, /cr(f(loi4
An e?primarea ne<ngri@it se <nt=lnesc ;rec>ente situaii 2e
con;uzie paronimic-
E?-7 Ei i$au fcut %l(+ii dearte- BiluziiC
0asa are "e)en"en'e spa#ioase. B2epen2ineC
(m luat de la casier ani n(!er%l. BnumerarC-
Cm%1ri le&icale
Cm%1l le&ical cuprin2e toate cu>intele care aparin aceluia6i
2omeniu 6i au trsturi 2e sens comune-
C=mpul le?ical este alctuit 2in acelea6i pri 2e >or:ire-
E?-7 2 t%t%, !%!%, /or%, fr%tele, (nic(l, (nic%, !t(%, (nc0i(l,
,r(l, ,erio%r%, c(!n%t(l, c(!n%t%8
$ l(), (r/, ,(l)e, !i/tre', r*/8
$ c%l, ,%c, )orc, c*ine, )i/ic4
)9
C=mpul le?ical cuprin2e1 pe l=ng cu>intele care aparin
aceluia6i 2omeniu 6i au trsturi 2e sens comune 6i sinonimele lor1
2eri>atele 6i e?presiile care le cuprin2-
Nu tre:uie s con;un2m +amilia le&ical# B2esemneaz
cu>intele care pornesc 2e la o r2cin comunC cu +amilia semantic#
B2esemneaz cu>intele cu trsturi 2e sens comuneC-
E?-7 +amilia le&ical#D c%/, c/(', c/cio%r, c/o%ie8
+amilie semantic#D c%/, )%l%t, ,il, or"ei4
Im%er+eci1ni .e e&%rimare
H$ Pleonasm1l const <n asocierea a 2ou cu>inte 2intre care
unul implic sensul celuilalt-
Dintre cauzele pleonasmelor amintim7 neatenia1 gra:a <n
e?primare1 2orina 2e a ;i c=t mai e?plicii1 preocuparea 2e a 2a o
intensitate 6i mai mare cu>intelor care au o <ncrctur a;ecti>
sporit- La acestea tre:uie s a2ugm incultura ling>istic1 ignorana
etc-
E?-7 El a rostit o /c(rt %loc('i(ne4
3on &i contin( !%i "e)%rte vec)iul drum.
Iei %f%r6 Intr 3n(ntr(4
Clasi+icarea %leonasm1l1i .1%# a%artenena la .i+erite
com%artimente ale limbiiD
aC %leonasm le&icalD
E?-7 Prot%goni/t(l )rinci)%l al filmului a fost premiat.
Altr%/)len"i"(l stadion a fost iluminat feeric.
:C %lenasm mor+olo,icD
E?-7 O(lele nu i$au sc)imat aspectul. B2u:l articulareC
?ri!ul este "in ce in ce tot mai sim#it. Bpleonasmul
comparati>ului 2e egalitateC
4portivii au o#inut re+(lt%t(l cel !%i o)ti!4 Bpleonasm al
superlati>uluiC-
cC %leonasm sintacticD
E?-7 Pictura cea nou % fo/t /()r%)(/ )e/te cea vec)e.
Bpleonasmul este pro2us 2e 2eterminat 6i 2e elementul 2e
relaie al 2eterminatuluiC- %repoziia )e/te1 care intro2uce
complementul circumstanial 2e loc1 repet i2eea e?primat 2e
>er:ul regent-
Din punctul 2e >e2ere al culti>rii lim:ii pleonasmele pot ;i
clasi;icate <n 2ou categorii7
)#
$ %leonasme intolerabile Bcare ar putea ;i ocolite chiar 6i
2e ctre nespeciali6tiC7 %legeri elector%le, 0e!or%gie
"e /*nge etc-
$ %leonasme tolerabile Bapar ca mi@loc 2e insisten1 2e
e?primare clar a unei i2eiF altele apar pentru a marca
2i;erite gra2e ale unei <nsu6iri1 2in moti>e prozo2iceC-
E?-7 A1(t2te /ing(rB
A re,enit "in no( acas.
8arap (l a &ntlnit o % !rov de tr*ne'e4
Coori 3n 1o/, ,uceafr lnd BM- EminescuC
Co! ,i/% (n ,i/ ferice. BM- EminescuC
An >or:irea curent tre:uie s e>itm ;ormulri 2e genul7
!i1lo%cele !%//2!e"i% Bmass$media / mi"loacele te)nice de
comunicare &n mas a informa#iilor), )%n%ce( (ni,er/%l 5panaceu /
leac, remediu, medicament universial), % fo/t inc(l)%t /( %c(+%'i%
5 a inculpa / a acuza, a &nvinui pe cineva), contin( !%i "e)%rte 5a
continua / a duce mai departe un lucru &nceput, a mer!e &nainte) etc$
I$ a1tolo,ia
Tautologia const <n repetarea aceleia6i construcii le?icale sau
a aceluia6i cu>=nt1 iz>or=t 2in srcia 2e lin:a@- Este o construcie <n
care un termen este 2e;init prin el <nsu6i7
E?-7 !ere( /2'i %"(ci %!inte i / n( (i'i, % /e /in(ci"e /ing(r4
Tautologia este a2mis 2intr$o necesitate a;ecti> 2e su:liniere
a unui anumit component al mesa@ului >er:al pe care >or:itorul
2ore6te s$l transmit7 lege%2i lege i g%t8 Pro/t(2i )ro/t i n2%i ce2i
f%ce8 Coreti c% / ,oreti8 E( c*n" f%c o tre% o f%c8 Dti( e( ce
ti(4
C14inte 2i e&%resii la mo.#D
$ %re%l geo2)olitic Bareal / suprafa# de rspndire pe
Pmnt a unei specii de plante sau animaleC- Cu>=ntul
%re%l nu tre:uie con;un2at cu %rie1 iar e?presia %re%l
geo2)olitic este gre6it-
$ eic0ier )olitic Beic)ier / tal de a) pentru
demonstra#ii, loc unde se confrunt partideleC-
$ % i!)le!ent% / a pune &n practic, a aplica.
$ ,i" "e )(tere B,i" / spa#iu care nu con#ine nimic, !ol,
lipsit de sustan#C-
E?presia ,i" "e )(tere este gre6it 2in punct 2e >e2ere
semantic-
/3
Asemenea cu>inte 6i e?presii1 2e6i sunt pe cale s se impun <n
lim:a rom=n1 tre:uie s le ;olosim cu pru2en- Ktilizarea
2icionarului ne a@ut la cunoa6terea e?act a sensului lor-
J$ Calamb1r1l semantic
Calam:urul semantic const <n nerespectarea topicii cu>intelor
<ntr$un enun1 ;apt ce genreaz o <nelegere echi>oc a te?tului-
E?-7 0onfec#ionm paltoane din )iele "e "%!4
7indem plrii pentru r%'i "in )%ie4
K$ Caco+onia
Asociaia 2e sunete i2entice sau aproape i2entice sugereaz
cu>inte inestetice-
E?-7 ( srit c% c%)r% peste vale.
Nicio cio%r nu are pene ale.
L$ Contra.icia 6n a.aos Bcontradictio in adiectoC este o gre6eal
care const <n contrazicerea1 prin ceea ce a2aug Bcu>inte1
locuiuni1 sintagme1 e?presii1 construcii sintactice li:ereC a
ceea ce s$a spus mai <nainte <n cursul >or:irii-
E?-7 %( %ni,er/%t cinci l(ni "e c/nicie8 i2% "%t tot ool(l8
con,ie'(i%( /e)%r%t8 %r%g%+ electric8 3ntr2%1(tor%re% n2% fo/t
reci)roc8 "i(rn "e E;F "e lei )e l(n8 % "eci!%t to%t )o)(l%'i%8 %
con,enit "e (n(l /ing(r etc-
+om e?plica1 prin 2ou e?emple1 <n ce const contra2icia7
$ i2% "%t tot ool(l F E?presia %2i "% ool(l are sensul
2e a contri:ui1 2up puterile sale1 la o aciuneF este
gre6it spus a$i da tot ool(l1 2eoarece ool <nseamn o
contri:uie mrunt-
$ con,ie'(i%( /e)%r%t G mo2alitatea s>=r6irii aciunii
>er:ale1 /e)%r%t1 contrazice sensul regentului care este
;ormat cu pre;i?ul con2B&mpreunC- Bc;- Dorin Kritescu1
>ic#ionar e%plicativ de contradic#ii &n adaos efective1
e2-+o?1 033SC
M$ (&imoron1l
O?imoronul este o ;igur 2e stil care const <n alturarea a 2oi
termeni care sunt incompati:ili 2in punctul 2e >e2re al coninutului-
%rin coninutul noional1 primul termen <l e?clu2e pe al 2oilea- %rin
asocierea celor 2oi termeni contrastani <ns1 sugestia poetic este
;oarte puternic-
E?-7 Mul#i co)ii tr*ni crezut$au cum c ei !uvern lumea. BM-
EminescuC
0nd deodat tu rsrii &n cale$mi,
/*
4uferin# tu, "(rero/ "e "(lce< BM- EminescuC
O?imoronul mai este numit e%itet antitetic- Bgrete2te
3ncetC-
W$ "timolo,ia %o%1lar#
Etimologia popular este schim:area rezultat 2in <ncercarea
>or:itorilor1 <n general mai puin instruii1 2e a gsi o legtur 2e
<neles sau sonor cu cu>intele e?istente <n lim:1 atunci c=n2 intro2uc
un cu>=nt nou-
E?-7 ren(!er%'ie, lcr!%'ie, )e"e)/ie, c(!)rti,, f(rnic(l%r
pentru re!(ner%'ie, recl%!%'ie, e)ile)/ie, coo)er%ti,, f(nic(l%r4
X$ Cli2e1l 4erbal$ LimbaG1l .e lemn
Aici sunt incluse grupurile 2e cu>inte stereotipe a cror
repetare <n >or:irea coti2ian 2eran@eaz simul estetic al lim:ii-
E?-7 "() )rere% !e%, )r%ctic, i% / ,e"e!, !2n'elegi, o!(l "e
ti) no(, ,i/2G2,i/ "eH
Y$ Licena %oetic#
Licena poetic este o gre6eal gramatical >oit1 ;olosit 2e un
scriitor pentru a realiza e?presi>itatea te?tului Bmetrica >ersurilorC7
E?-7 ?ul!ii +or, plutesc &n aer< B+- Alecsan2riC
Embo,#irea 4ocab1lar1l1i
+oca:ularul se <m:oge6te 2atorit mai multor ;actori7
aC 2ez>oltarea 6tiinei 6i a tehnicii1 numeroasele in>enii 6i
2escopeririF
:C 2ez>oltarea >ieii culturale1 sociale 6i trans;ormrile politiceF
cC contactele cu alte popoare-
MiGloacele .e 6mbo,#ire a 4ocab1lar1l1i
A$ MiGloacele interne
*- Deri>area
0- Compunerea
)- ,chim:area >alorii gramaticale
B$ MiGloacele e&terne
*- Amprumuturile 2in alte lim:i
0- Calcul ling>istic
/0
A$ MiGloacele interne
H$ Deri4area este proce2eul 2e ;ormare a cu>intelor noi prin
a2ugarea su;i?elor ori56i a pre;i?elor la cu>=ntul 2e :az sau la
ra2ical-
Cu>=ntul 2e la care se pleac se nume6te c14nt /.e0 ba3#1 iar
cu>=ntul nou o:inut se nume6te c14nt .eri4at$
Deri>area poate ;i %ro,resi4# BproprieC 6i re,resi4#
BimproprieC-
Deri4area %ro,resi4# se realizeaz prin a2ugarea unor a+i&e
Bsu;i?e ori pre;i?eC la cu>=ntul$:az-
Deri4area re,resi4# BimproprieC const <n o:inerea unui
cu>=nt nou prin s1%rimarea unui su;i?-
Deri4area %arasintetic# const <n ata6area Bsimultan sau
succesi> <n timpC 6i a unui su;i?1 6i a unui pre;i?-
Deri4area c1 s1+i&e
S1+i&ele sunt sunete sau grupuri 2e sunete care se a2aug la
s;=r6itul ra2icalului1 c=n2 acesta este i2entic cu cu>=ntul 2e :az1 sau
la s;=r6itul unei teme le?icale1 c=n2 :aza este un 2eri>at-
E?-7 un . 2ic A (nicF florar . 2ie A florrie-
Deri>area cu su;i?e este ;oarte pro2ucti>1 <n lim:a rom=n
<nregistr=n2u$se peste S33 2e su;i?e-
Din punct 2e >e2ere semantic 2istingem urmtoarele clase 2e
su;i?e7
aC S1+i&ele .imin1ti4ale, cu care se ;ormeaz su:stanti>e1 a2@ecti>e 6i
uneori a2>er:e 6i care arat c o:iectele1 <nsu6irile 6i caracteristicile
2enumite 2e acestea sunt mai mici 2ec=t cele numite 2e cu>=ntul 2e
:az-
< %I copila, ciona, flutura
< el J2ice%, 2e%, 2icKI de!e#el, nepo#el, floricea, floricic,
uurel
2 icI ttic, lptic
2 io%rI aripiaor, vrioar
2 i'I frunzuli#, cciuli#
2 (I picioru, cercelu, c#elu
2 ('I ptu#, clu#, slu#
2 (cJKI ttuc, ptuc, mmuc
2 iorI puior, &ncetior, inior
/)
:C S1+i&ele a1,mentati4e, cu care se ;ormeaz su:stanti>e 6i
a2@ecti>e care mresc o:iectele 6i <nsu6irile- De cele mai multe ori au
o conotaie 2epreciati>-
2 %nI lun!an, ietan
2 %n"r(I ie#andru, copilandru
2 ic%nI fetican
2 o%ieI csoaie
2 oiI ie#oi, mturoi
2 (I lin!u, mncu
cC S1+i&e moionale cu care se ;ormeaz su:stanti>e art=n2 se?ul
opus se?ului e?primat prin cu>=ntul 2e :az-
2 %nI curcan
2 oiI r#oi
2 e%/I mireas, uctreas
2C S1+i&e %entr1 .en1mirea a,ent1l1iD
2 %rI fierar, ceasornicar, acar,
2 %I cosa, cru#a,
2 e%/I croitoreas, crciumreas,
2 %gi(I camiona!iu, ra!a!iu,
2 torI croitor, munictor, &nv#tor,
2 orI furnizor, deitor,
2 i/tI tractorist, foc)ist,
2 i'I doctori#, frizeri#.
eC S1+i&e %entr1 in.icarea instr1ment1l1iD
2 %torI toctor, storctor, secertor,
2 ito%reI ascu#itoare, suplinitoare.
;C S1+i&e care in.ic# ori,ineaD
2 e+I francez, maltez,
2 e%nI ardean, n#ean.
gC S1+i&e %entr1 .en1miri abstracteD
2 %n'I cutezan#, toleran#,
2 t%teI untate, vecintate,
2 e%lI tocmeal, plictiseal,
2 ieI fr#ie, omenie,
2 in'I dorin#, struin#,
2 e'eIlnde#e, tinere#e.
hC S1+i&e %entr1 .en1mirea 1nei colecti4it#i /aG1t# la +ormarea
s1bstanti4elor colecti4e0D
2 rieIviesprie, lemnrie, fierrie,
2 etI rdet, f!et,
//
2 iI frunzi, tufi, ste"ri,
2 iteI porumite, cnepite,
2 i!eI muncitorime, #rnime, studen#ime.
Din %1nct .e 4e.ere mor+olo,ic B2up partea 2e >or:ire pe
care o ;ormeazC su;i?ele sunt7
*- s1bstanti4aleD 2 %r 5zidar), 2%n 5muntean), 2t(r
5&nv#tur);
0- a.Gecti4aleD 2%tic 5tomnatic), 2%l 5sptmnal), 2%
5nevoia), 2e/c 5romnesc), 2o/ 5miraculos);
)- 4erbaleD 2% 5&mprumuta), 2i 5sli), 2ni 5cln#ni);
/- a.4erbialeD 2ete 5en!lezete), 2*92i 5c)ior,
piezi), 2!ente 5realmente);
4- D1bla s1+i&are const <n a2ugarea succesi> la
tema le?ical a 2ou su;i?e7 fier fier%r fierrie.
S1+i&oi.ele /+alse s1+i&e0 pro>in 2in cu>inte grece6ti sau
latine-
E?-7 2 %r0 5conductor)B ier%r08
2 cef%l 5cutie cranian, craniu)B icef%l8
2 cr%'ie 5putere)B democr%'ie8
2 fo 5care urte)B )idrofo8
2 fil 5iuitor de)B iliofil8
2 oni! 5termen, nume)B toponi!8
2 +ofie 5tiin#)B filo+ofie4
Deri4area c1 %re+i&e
Pre+i&ele sunt sunete sau grupuri 2e sunete care se a2aug
<naintea unei teme le?icale nominale sau >er:ale ori <naintea
cu>=ntului 2e :az1 c=n2 acesta este i2entic cu ra2icalul-
E?-7 /trmo, /trmutare, "e/coase.
Clasi+icarea %re+i&elor .in %1nct .e 4e.ere semanticD
%re+i&e %ri4ati4eD "e/2, "e+, "e2 5descoase,
dezlipi,deloca);
%re+i&e ne,ati4eD ne2, in2, i2 5nelipsit, nere!ul,
incomplet, ireal);
%re+i&e iterati4eD r/2, r+, re2 5rscoace, rz!ndi,
reedita);
/4
%re+i&e c1 sens s1%erlati4D (ltr%2, e#tr%2, /()r%2, %r0i2,
/()er2 5ultramodern, e%trafi%, supradimensionat,
ar)icunoscut, superfi%)
Alte %re+i&e$ O2at cu unele neologisme au intrat <n lim:a
rom=n 6i pre;i?ele neologice care au ;ost ;olosite pentru crearea unor
cu>inte noi pe teren rom=nesc-
Pre+i&ele neolo,ice B%nte2, %nti2, %r0i2, co2, e#tr%2, 0i)er2,
0i)o2, )o/t2, /()r%2, /()er2, (ltr%2 etc-C sunt mi@loace prin care se
realizeaz 2eri>area1 2eci cu>intele realizate cu a@utorul lor sunt
c14inte .eri4ateD
%nte2I antepenultim, antera#,
%nti2I anticiclon, antinevral!ic,
i2I ilunar, icefal,
co!2I complcea,
con2 Jco2KI confrate, coec)ipier,
e#2I e%clude,
e#tr%2I e%tracolar, e%traterestru,
0i)o2I )ipoaciditate,
inter2I interactiv, intervocalic,
intr%2I intravenos,
)o/t2I postliceal, postmodern.
Pre+i&oi.ele /%se1.o%re+i&ele0 sunt la origine B<n greaca
>eche 6i <n latinC cu>inte autonome-
%re;i?oi2ele B%ero2, %gro2, electro2, foto2, 0i"ro2, !%cro2,
!icro2, !ini2, !oto2, )/e("o2, /e!i2, tele2 etc-C sunt elemente 2e
compunere sa>ant1 2eci cu>intele realizate cu a@utorul lor sunt
c14inte com%1seD
%ero2I aerodinamic, aerodrom,
%gro2I a!ronom,
foto2I foto!raf, foto!rafie,
0i"ro2I )idroliz,
!%cro2I macrocosmos,
!icro2I microscop,
)/e("o2I pseudonim.
Clasi+icarea %re+i&elor .in %1nt .e 4e.ere mor+olo,ic B2up partea
2e >or:ire pe care o ;ormeazC7
s1bstanti4aleD )ipertensiune, precolar,
a.Gecti4aleD postliceal, e%matriculat,
/S
4erbaleD a circumscrie, a contrazice.
Deri4area %arasintetic# se realizeaz concomitent cu pre;i?e 6i
cu su;i?e7
E?-7 pdure 3!pdurit re3!pdurit;
dulce re3ndulcit;
rat J%K 3!rt%4
Deri4area re,resi4# const <n o:inerea unui cu>=nt nou prin
suprimarea unui su;i?-
E?-7 %l(n T cu>=nt o:inut prin 2eri>are regresi> 2e la cu>=ntul 2e
:az %l(n4
An aceea6i situaie se a;l cu>intele7 /(/)in,r(g%, c*ntJ(lK,
+or etc-
E?ist cu>inte 2u:lu sau triplu pre;i?ate-
E?-7 dulce re3ndulcit nere3ndulcit
Com%1nerea
Com%1nerea este proce2eul 2e ;ormare a unui cu>=nt nou
prin com:inarea a 2ou sau mai multe cu>inte e?istente <n lim:-
E?-7 flo%re%2/o%rel(i, "r(!2"e2fier, inef%cere, )roce/2,er%l,
Dtef%n cel M%re, )ier"e2,%r, 3nc(rc2l(!e etc-
Cu>intele compuse 2enumesc un o:iect 2i;erit ;a 2e cel
2enumit 2e cu>intele 2e :az Bo:iectul 2enumit 2e %rgint2,i( este
2eose:it 2e %rgint 6i ,i(C- Ele au o str1ct1r# +i&# 6i se comport ca o
unitate mor;osintactic-
Proce.ee .e com%1nere
aC Com%1nerea %rin conto%ire se realizeaz <ntre
cu>inte <ntregi1 e?istente 6i in2epen2ent <n >or:ire1 care
se scriu <mpreun 6i se comport ca o singur unitate
le?ical7 (nt"ele!n, inefctor, cl%r,+tor,
"oi/)re+ece, o)t+eci, oriicine, ,re(n(l, ine,oi,
"in/)re, %lt"%t, fiin"c, %%"%r etc-
:C Com%1nerea %rin al#t1rare se realizeaz <ntre
cu>inte <ntregi1 e?istente 6i in2epen2ent <n >or:ire1 2ar
acestea se scriu cu cratim sau <n cu>inte separate1
ne;iin2 <nc su2ate 2in punct 2e >e2ere ;ormal7 c*ine2
l(), flo%re%2/o%rel(i, ,i'%2"e2,ie, %l)ino2c%r)%to2
0i!%l%i%n, )ri!2!ini/tr(, L(r%2M(!or(l(i, C%le%
Cl(gre%/c, o !ie no( /(te o)t+eci i no(, %+i2
/7
no%)te, "(2te2,ino, )%)2l%)te, "e l%, c% /, 0%!2
0%!B, l%/2!2/2te2l%/4
An ;le?iune <6i schim: ;orma numai primul termen sau am:ii
termeni7
E?-7 loc2t(rn 5locul$turn, locului$turn), re%2cre"in' 5relei
credin#e)
C=n2 un element component este un a2>er:1 acesta rm=ne
neschim:at <n ;le?iune Bno(2nscut, no(2nscu#iC-
cC Com%1nerea %rin abre4iere sa1 %resc1rtare se
realizeaz7
alturarea literelor iniiale ale cu>intelor care intr
<n 2enumirea unei instituii BO4N4T4 @ficiul
*a#ional de -urism, NATO -ratatul de
@r!anizare *ord (tlanticCF
reunirea unor ;ragmente 2e cu>=nt 6i a unor litere
iniiale7 TAROM, A&A$ B<n scrierea cu>intelor 2in
aceast categorie1 nu se ;olose6te nicio2at
punctulCF
reunirea unor ;ragmente 2e cu>=nt7 %)ro+%r,
Centrof%r! etc-
reunirea unor ;ragmente 2e cu>=nt 6i a unor cu>inte
<ntregi7 Prono/)ort, Ro!%rt% etc-
Cu>intele ;ormate 2in iniiale se pot articula BCFR2(l, C4$4M42
(lC1 pot a>ea ;orme 2e plural BONN2(riC 6i pot 2a na6tere la 2eri>ate
Bceferi/t, (ti/tC-
An urma compunerii pot rezulta urmtoarele pri 2e >or:ire7
s1bstanti4eD ciuo#ica$cucului, unvoin#, >ealul
Mare, !ur$casc;
a.Gecti4eD inevoitor, verde$desc)is, drept$credincios;
%ron1meD altcineva, oarecare, oricine, fiecare;
n1meraleleD unsprezece, douzeci, treizeci i unu,
ctedoi, tustrei;
4erbeD a inemerita, a inecuvnta;
a.4erbeD ieri$sear, )arcea$parcea, talme$alme,
devreme;
%re%o3iiiD de la, de pe la, de ln!, despre;
conG1nciiD deoarece, fiindc, ca s, &nct;
interGeciiD )odoronc$tronc, tic$tac.
Not#S ,e scriu cu cratim7
/9
a.Gecti41l F s1bstanti4D un$credin#, prim$
ministru;
n1meralele car.inale F s1bstanti4D cinci$fra#i, trei$
fra#i$ptra#i;
s1bstanti4 F %re%o3iie F s1bstanti4D vi#$de$vie;
n1me .e %ersonaGe c1 str1ct1r# com%le&#D 4tatu$
Palm $ :ar $ 0ot;
a.4erbele com%1seD azi$noapte, mine$diminea#;
interGecii com%1se anali3abileD )opa$#opa.
Sc;imbarea 4alorii ,ramaticale /con4ersia0
Este un mi@loc intern1 prin e?celen gramatical1 2e <m:ogire
a >oca:ularului 6i const <n trecerea unui cu>=nt 2intr$o parte 2e
>or:ire <n alta-
S1bstanti4i3area %#rilor .e 4orbire
%roce2eul se realizeaz ;ie prin artic1larea c14nt1l1i1 ;ie
prin plasarea sa <n %o3iii sintactice %ro%rii s1bstanti41l1i$
$ a2@ecti>ul a 2e>enit su:stanti>7 M%rnic(l reuete la
e%amene.
$ pronumele a 2e>enit su:stanti>7 E (n ni!ic,
stimaile. BI-L- CaragialeC
?iecare are e(l su.
$ numeralul a 2e>enit su:stanti>7 D%)tele la tez m$a
salvat.
$ participiul1 gerunziul 6i supinul se su:stanti>izeaz prin
articulare7
Tc(t(l tie multe.
$(ferin"(l se afl &n spital.
0ulesul stru!urilor se face toamna.
$ inter@ecia a 2e>enit su:stanti>7 (re un of4
$ a2>er:ul a 2e>enit su:stanti>7 3uete$#i %)ro%)ele4
Con4ersi1nea se reali3ea3# 2i %rin mGloace sintacticeD
aC a.Gecti41l 2e>ine a.4erb c=n2 2etermin un >er:7
3on cnta un cntec fr(!o/4 Ba2@ecti>C
3on cnt fr(!o/4 Ba2>er:C
:C s1bstanti41l 2e>ine a.4erb7
To%!n% este un anotimp frumos. Bsu:stanti>C
To%!n% &ncepe coala. Ba2>er:C
/#
>oarme t(n4 Ba2>er:C
Mer!e glon' la cofetrie. Ba2>er:C
cC s1bstanti41l a 2e>enit a.Gecti47
(vea o inim r%t4 Ba2@ecti>C
2C %ron1mele posesi>e1 2emonstrati>e1 interogati>$relati>e1
nehotr=te1 negati>e1 2e <ntrire 2e>in a.Gecti4e %ronominale7
E?-7 cartea !e%, caietul %ce/t%, orice iat, nicio elev, eleva 3n/i.
eC %ron1mele %ersonale 2e persoana I sau a II$a1 la ;ormele
neaccentuate 2e 2ati> 6i acuzati> au a2esea >aloare 2e
%ron1me re+le&i4e7
El 3!i amintete ce i$am promis. Bpronume personalC
Eu 3!i amintesc ce i$am promis. Bpronume re;le?i>C
;C 4erb1l la ,er1n3i1 2e>ine a.Gecti47
0ourile f(!eg*n"e se vd &n zare.
,eda !(rin" trece printre trestii.
MiGloacele e&terne .e 6mbo,#ire a 4ocab1lar1l1i
H$ Em%r1m1t1rile le&icale au ;ost ;a>orizate 2e7 >ecintatea
geogra;ic1 amestecul 2e populaie1 relaii 2e or2in politic1 economic
6i cultural-
Amprumuturile sunt 2e 2ou ;eluri7
<mprumuturi mai >echiF
<mprumuturi neologice-
Dup lim:a 2in care pro>in1 <mprumuturile mai >echi au
urmtoarele origini7
sla4e7 a, ceat, dar, !las, !ri", izvor, mil, o!t,
olnav, a drui, a dovedi etc-
ma,;iare7 elu!, etea!, !nd, )otar, !in!a, uria, a
nui, a &n!dui, viclean etc-
t1rce2ti7 iaurt, ma!iun, pilaf, ra)at, sarma, asma,
c)iftea, )alva, arca!iu, durduliu etc-
,rece2ti7 taifas, politicos, lefter, a fandosi, a plictisi,
avurn, aerisi, c)ivernisi etc-
I$ Em%r1m1t1rile neolo,ice
Fon2ul le?ical neologic al lim:ii rom=ne cuprin2e peste
43-333 2e neologisme1 pro>enite <n cea mai mare parte 2in7
latina sa4ant#7 a traduce, testimonial;
43
+rance3#D persoan, curier, mesa!er, acalaureat,
certificat, pension, alii, meniu calculator;
italian#D stamp, ada!io, arpe!iu, tor#, tenor,
c)itar;
,erman#D oiler, diesel, !ater, alonzaid,ormain,
electrocar, foraier, ai, rucsac, !lasvand, ni#el,
li#;
en,le3#D iftec, parCin!, spiCer, campin!, desin!,
feedacC, outsider, faiplaD, !entelman, livin!$room,
mana!ement, s)op, EeeC$end.
Cele mai multe neologisme s$au a2aptat ;onetic la regulile
lim:ii rom=ne1 2ar e?ist cu>inte care 6i$au pstrat ;orma 2in lim:a 2e
origine-
E?-7 plaD$acC, )appD$end.
"raie neologismelor1 s$a schim:at ;izionomia le?ical a lim:ii
rom=ne 6i s$a consoli2at carcaterul ei latin-
Calc1l lin,4istic
Calc1l lin,4istic este un proce2eu speci;ic 2e <m:ogire a
>oca:ularului cu a@utorul cruia se ;ormeaz cu>inte noi 2in materialul
lim:ii rom=ne1 2ar 2up mo2ele 2e structur le?ical strine-
Calculul ling>istic este 2e 2ou ;eluri7
calc le&ical Bse creeaz cu>inte compuse sau 2eri>ate
2up mo2ele strineC7 a &ntrevedea, cal$putere;
calc semantic Bse 2 un sens nou unui cu>=nt e?istent
<n lim:a rom=nC7 ne(n Bpiesa de la "ocul de a)C1
fo%ie BziarC-
"&erciii
A$ Sens1l c14intelor 2i relaiile semantice
*- In2icai sinonimele cu>intelor urmtoare7
aC infantil, decisiv, a nara, a edifica, a aandona, eroare,
nociv, rival, rapid, dificil, a prefera, in!enios.
:C ir, a descp#na, a le!iui, sfetnic, sloozenie,
sur!)iun, tiparni#, a nui, nde"de.
4*
0- %ropunei sinonime neologice pentru urmtoarele cu>inte7
team, ceresc, a micora, ne&n#ele!ere, venicie, vremelnic,
z!rcenie, !reeal, copilresc.
)- "rupai <n perechi 2e sinonime urmtoarele cu>inte7 armat,
altdat, a alun!a, tlie, credin#, oaste, confla!ra#ie, fric,
odinioar, a !oni, spaim, a &ndeprta, ciudat, team, a
deceda, izar, elea, a muri, necaz.
/- "sii sinonime pentru locuiunile 6i e?presiile urmtoare7 a
sta ca pe spini, a$i arta col#ii, a lua la rost, a$i lua
picioarele la spinare, a fi oale i ulcele, a$i !a min#ile$n
cap, a pune sare pe ran, a fi neam dup (dam, a fi &n al
noulea cer, a rmne cu inima fript, a se &neca ca #i!anul la
mal, a cra ap cu ciurul, a &ntoarce foaia.
4- %ropunei c=te trei sinonime pentru cu>intele7 mndru, a
ra#iona, a afirma 6i intro2ucei$le <n scurte enunuri-
S- ,criei antonimele cu>intelor 2e mai @os 6i precizai prin ce
proce2eu s$au ;ormat7 lumin, un, corect, par, clar, util, pur,
e!al, &nfrunzi, e%clude, &mpduri, a le!a, a &nne!ri.
7- Cuplai antonimele 2in urmtoarele serii 2e cu>inte7
aC asolut, eli!eran#, civiliza#ie, relativ, peren,
ararie, pacifism, efemer, clandestin, aleatoriu, le!al,
permanent, altruism, enefic, autocra#ie, e!oism,
malefic, democra#ie.
:C tnr, acolo, a critica, tolerant, cuptiil, aici, a loca,
a luda, trn, )arnic, intolerant, simpatic, lene,
ucurie, trie, antipatic, sliciune, triste#e, a deloca.
cC etero!en, enefic, a decola, corect, omo!en, a ateriza,
malefic, incorect.
9- ,peci;icai care 2intre perechile 2e mai @os sunt antonime7
drept$nedrept, copt$crud, un$neun, unul$to#i, tot$netot,
disciplin$indisciplin, iat$fat, iarn$var, capr$#ap,
capail$incapail, femeie$rat.
#- %ropunei c=te un antonim pentru cu>intele7
aC atent, activ, amors, liziil, moral;
:C nesim#it, solid, proaspt, a!resiv, e%pirat;
cC su, &ncoace, acolo, &ndrt, a escalada.
*3- I2enti;ic perechile 2e antonime 2in urmtorul te?t7
7reme trece, vreme vine,
-oate$s vec)i i nou toate;
0e e ru i ce e ine
40
-u te$ntrea i socoate. BM- Eminescu1 'lossC
**- Alctuii conte?te <n care s ilustrai sensurile cu>intelor
omonime7 arie, an, o, corn, lam, leu, liliac, lin, lir, lun,
mac, marc, mo#, par, parc)et, pas, patron, pcurar, pr,
rzoi, )an, capr.
*0- Alctuii propoziii cu omonimele7 !olf
F
, !olf
G
; vaz
F
, vaz
G
;
comun
F
, comun
G
; cas
F
, cas
G
; camer
F
, camer
G
, camer
H
.
*)- Artai prin e?emple c7 unde, cer, sare 6i vin sunt omonime
le?ico$gramaticale Bau ;orm i2entic1 2ar sunt pri 2e >or:ire
2i;eriteC-
*/- Formulai scurte enunuri cu cu>intele 6i grupurile omo;one7
dele!at1de le!at; &nceat1&n ceat; descnt1des cnt;
ine&n#eles1ine &n#eles; deoparte1de o parte; pesemne1 pe
semne; oarecum1oare cum; oricnd1ori cnd.
*4- Descoperii <n propoziiile urmtoare cu>intele care pot a>ea
omonime 6i ;ormulai enunuri cu omonimele acestora7
aC @amenii cule! stru!urii din vie.
:C 4orin lucreaz pe frez.
cC Pe cer s$a ivit un nor.
2C :unica a luat un fus din lad.
eC 7apoarele erau ancorate &n !olf.
;C 4e zrea un car la vale.
gC 7enind din e%cursie am poposit la un )an.
hC 4omnul este starea fiziolo!ic de repaos.
*S- I2enti;icai <n te?tele 2e mai @os omonimele1 omo;onele 6i
omogra;ele7
aC 4e tn!uiesc
-ln!i pe ci... B!t-O- Iosi;C
:C Pare c$i cioplit$n piatr
,uminoasa lui fi!ur. B!t-O- Iosi;C
cC +odica mi$e nepoat de var.
2C ( &mrcat o cama de var.
eC 2n pdure am vzut un corn &nflorit.
;C Era un elev foarte disciplinat.
gC 2n orc)estr, +adu cnta la corn.
hC Profesorul ne$a vorit despre era !laciar.
*7- Alctuii enunuri <n care s intro2ucei urmtoarele paronime7
evolua $ evalua; calitate caritate; &nvederat &nveterat;
atlas atlaz; fis fi; !lacial !laciar; preveni proveni;
a tasa a ta%a.
4)
*9- Intro2ucei <n scurte enunuri urmtoarele paronime7 petrolifer
petrolier; numeral numerar; incident accident;
func#ionar func#ional.
*#- Artai1 prin rescriere1 care este paronimul potri>it <n
urmtoarele com:inaii sintactice7
anuar 1 anual statistic;
e%primare literalp 1 literar;
a refuza 1 a recuza un martor;
plata &n numerar 1 numeral;
( emi!rat 1 imi!rat din 4I(.
03- E?plicai semni;icaia ;iecrui paronim 2in e?emplele 2e mai
@os 6i integrai$le <n conte?te potri>ite7
$ aliz 1 valiz; rutal 1 rutar; !eant 1 "ant; cazual 1
cauzal; prevala 1 preleva; sudur 1 sutur; suveran 1
suzeran.
0*- Intro2ucei <n scurte enunuri paronimele7 a recuza $ a refuza;
a enerva a inerva; a evalua a evolua; a revela a releva;
)otel motel; strin!ent astrin!ent; a apropia a$i apropia.
00- Alctuii enunuri prin care s 2o>e2ii caracterul polisemantic
al cu>intelor7 cap, mn, oc)i, carte, a iei, coal.
0)- Formulai scurte enunuri prin care s e>i2eniai sensul
propriu 6i sensul ;igurat al cu>intelor7 inim, lumin, lacrim.
0/- Construii scurte conte?te <n care cu>intele cas, !ur, picior
s ;ie ;olosite cu sensul 2e :az1 sens secun2ar 6i sens ;igurat-
04- Alctuii c=te trei propoziii <n care cu>intele zduf 6i capriciu
s apar cu sensul 2e :az1 sensul secun2ar 6i sensul ;igurat-
0S- E?plicai 2e ce sunt pleonastice urmtoarele enunuri7 avansa#i
&nainte, averse de ploaie, ale!eri electorale, prota!onist
principal, coe%ist &mpreun, )emora!ie de sn!e, "une tnr,
specul ilicit, pro!nozarea viitorului, prefer mai ine,
procent la sut, sc)i# sumar, conducere mana!erial,
mi"loace mass$media, a privi retrospectiv &n urm, a aproa
pozitiv, )it de mare succes, lipom de !rsime.
B$ Cate,orii le&icaleD ar;aisme, re,ionalisme, ar,o1, Gar,on
*- I2enti;icai arhaismele 2in te?tul urmtor 6i e?plicai$le7
2n fine, postelnicul apru &n scar &mrcat &n antiriu de cutnie
ca !ua porumelului, &ncins peste mi"loc cu un al, cu ilicul &n cap
4/
i &nvelit pn la oc)i cu o !iulea de postav alastru lnit cu lan
de rs. BN- FilimonC
0- I2enti;ic arhaismele ;onetice1 le?icale1 semantice1
mor;ologice 6i sintactice <n urmtoarele te?te7
aC 9tefan$vod cel :un, lund domnia Moldovei i viind
turcii &n dzilele lui s treac &n Moldova la 'ala#i, i$au
tut foarte ru pe turci i au luat i 0etatea (l i 0)ilia
de la turci. (poi mai pe urm iar le$au luat turcii aceste
dou cet#i. 9i &n cteva rnduri s$au tut 9tefan$vod cu
turcii. 3ar cnd s$au tut la +zoieni, atunce s$au
aedzat turcii cu 9tefan$vod. 9i le$au dat )otar i olat
:ucea!ul i au fcut pace i turcii apoi au adus ttarii din
0rm i i$au aedzat &n :ucea!, carii stau i pn astzi,
precum au aezat i la 8otin lipcarii. BI- Neculce1 @ sama
de cuvinteC
:C Preot deteptrii noastre, semnelor vremii profet. BM-
EminescuC
cC In sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo lim...
BM- EminescuC
)- E?plicai prin sinonime sensul urmtoarelor regionalisme7
cucuruz, curec)i, lueni#, crumpi, cum, mai, cucurt.
/- I2enti;icai elementele 2e argou 2in urmtorul ;ragment7
'unoiul luneca tcut, surd, aezndu$se mai "os &n straturi. 8o#ii
se adunaser J<K
$ >e zulit, ai mai zulit la via#a taL 4e amestec i @ac,
suflndu$i nasul.
$ >a.
$ @ fi !inar d$ia de ciordete corcovi#e J<K
0el tnar nu$l privi.
')eor!)e &l trase deoparte.
$ *u$i !a$n seam, i"oc, fac pe mec)erii. J...K
Parasc)iv zri !roapa. ,ocul era tainic. J...K 2i era fric de
)aidamacii ce$l pre#uiau din priviri, )o#i trni to#i, dui pe la
pucrie.
$ Mito cosor, s n$am spor6 >e unde l$ai pescuitL J<K
$ 0e zici, cte trne lum pe elL
BEugen 'ar:u1 'roapaC
C$ MiGloace .e 6mbo,#ire a 4ocab1lar1l1i
44
aC MiGloace interneD .eri4area, com%1nerea, sc;imbarea
4alorii ,ramaticale$
*- In2icai cu>intele 2e :az 2e la care s$au ;ormat urmtoarele
2iminuti>e7 mu!urel, copila, scunel, mscioar, tinerel,
frunzuli#, csu#.
0- ,peci;icai prin ce mi@loace sunt 2eri>ate urmtoarele cu>inte7
artare, resla, lucruor, piepti, 5a) precumpni, rsplat,
renatere.
)- Deri>ai cu pre;i?ul re2 >er:ele7 a vedea, a calcula, a evalua, a
edita, a efectua 6i e?plicai sensul 2eri>atelor-
/- Alctuii cu>inte cu pre;i?oi2ele Bpseu2opre;i?eleC urmtoare7
ante$, anti$, ar)i$, cripto$, infra$, me!a$, micro$, macro$,
mono$, poli$, termo$, ultra$.
4- In2icai cu>=ntul 2e :az 6i proce2eul le?ical prin care s$a
;ormat cu>=ntul untate.
S- Formai 2iminuti>ele cu>intelor7 iat, cntec, clopot, fir,
frate, !rdin, mr, pasre, ramur, vele.
7- Dai e?emple 2e su;i?e Baugmentati>e1 2iminuti>ale1 2e agent1
colecti>eC 6i alctuii 2eri>ate cu ele-
9- Dai e?emple 2e su;i?e su:stanti>ale1 a2@ecti>ale1 >er:ale1
a2>er:iale 6i ;ormai c=te patru 2eri>ate cu ;iecare 2intre ele-
#- "sii cu>inte 2eri>ate care s ai: pre;i?e7 intra$, e%tra$,
post$, supra$, io$, )iper$, inter$, )ipo$, trans$, ultra$.
*3- Formai 2eri>ate cu a@utorul pre;i?elor &n1&m 2e la cu>intele7
aC prieten, aie, old, cerc, proprietar, pdure, suflet,
!roaz.
:C noil,ne!ru, nor, noapte, neun.
**- ,e 2au cu>intele7 prefctorie, scriere, &nscris, nevzut,
&ndulcit, strlucitor, strvec)i, desfctor, omule#, frunzi.
,ta:ilii r2cina1 su;i?ele 6i pre;i?ele-
*0- &e;acei procesul 2eri>ati> al urmtoarelor cu>inte7
&nvlmeal, &nstrinare, nea"utorat, re&nsntoire,
steanc, risip.
*)- Care 2intre urmtoarele cu>inte sunt ;ormate <n lim:a rom=n
cu su;i?ul .tor8
aC a!ricultorF :C trectorF cC dansatorF 2C amator-
*/- Cu>intele &ndemn, risip s$au ;ormat prin7
aC 2eri>are progresi>F :C 2eri>are regresi>F cC
2eri>are parasintetic-
4S
*4- Din lista urmtoare rescriei numai su:stanti>ele 2eri>ate cu
su;i?e colecti>e7 tineret, putime, pietri, doime, net, secret,
ppuri, porumi, ar!intrie, prostie, papetrie.
*S- Dai cinci e?emple 2e cu>inte 2eri>ate cu su;i?e moionale
2i;erite-
*7- &escriei cu>intele 2eri>ate cu pre;i?ul /tr27 strunic, a 5se)
strdui, strfund, a strate, a strluci, strmo, strc)inu#,
strmut.
*9- Formeaz a2@ecti>e cu su;i?ele7 2o/, 2i(, 2%tic, 2nic, 2e/c 2e la
cu>intele7 amar, primvar, ru!in, cea#, zi, tnr, dar,
pmnt, ne!ur, pace.
*#- ,criei 2iminuti>ele cu>intelor7 frate, mam, carte, #ar,
anc, voinic, picior, utoi, !ur, pantof.
03- Formai c=te cinci e?emple 2e cu>inte compuse respect=n2
cerinele urmtoare7
aC su:stanti>e compuse rezultate 2intr$un a2@ecti> 6i un
su:stanti>F
:C su:stanti>e compuse rezultate 2intr$un >er: 6i un
su:stanti>F
cC a2@ecti>e rezultate 2un unirea a 2ou a2@ecti>eF
2C ;ormarea unui cu>=nt nou 2in sila:ele componentelor7
0*- %rin ce mi@loace ale compunerii s$au ;ormat cu>intele7 port$
avion, uzufruct, 0E0, !ura$leului, coate$!oale, nord$
american, 9tefan cel Mare, va!on$restaurant, scurtcircuit,
untdelemn, ?acultatea de ,itere, 8arap$(l, 0lu"$*apoca,
aptezeci, I*E40@, :arroie, 4tatu$Palm$:ar$0ot.
00- &escriei1 2in lista urmtoare1 2oar cu>intele compuse
ortogra;iate corect Bc;- DOOM
0
C7 arore$de$cafea,
uncretere, nord$american,, cine$lup, !ndac de uctrie,
prim$solist, astvar, urs$polar, main$unealt, prost$
crescut, stop cadru, viceprim$ministru, tiraaacloan#a,
Prslea$cel$7oinic, ,sata$secului, massmedia, 73P$uri, 4tan$
P#itul.
0)- Citii cu atenie grupurile 2e conte?te 2e mai @os 6i precizai ce
pri 2e >or:ire sunt cu>intele care se repet7
aC ful! uor; ful!uiete uor;
:C om drept; student la drept;
cC &naintea casei; mer!em &nainte;
2C sunet clar; rspunde clar;
eC !lasul lnd; vorete lnd;
47
;C 0artea de citire e nou. >e treci prin (rad, sun$m.
>e, dac nu te$astmperi...
0/- ,e 2au cu>intele7 vara, smta, diminea#a, noaptea-
Intro2ucei$le <n enunuri <n care s ai:1 pe r=n21 >aloarea 2e
su:stanti> 6i 2e a2>er:e 2e timp-
04- Formulai enunuri <n care cu>intele7 frumos, corect, zilnic,
uor, !reu s ;ie1 pe r=n21 a2@ecti>e 6i a2>er:e-
0S- Construii enunuri <n care cu>intele7 tun, scai, utean s ;ie1
pe r=n21 su:stanti>e 6i a2>er:e-
07- Alctuii c=te un enun pentru a ilustra schim:area >alorii
gramaticale a urmtoarelor cu>inte1 potri>it in2icaiilor 2intre
paranteze7
aC trziu Ba2>er: 2iminuti>al1 a2@ecti>CF
:C vor Bsu:stanti> 2iminuti>al1 su:stanti> colecti>1
a2@ecti>CF
cC cinci Bsu:stanti>1 a2@ecti>C-
09- Menionai ce pri 2e >or:ire sunt cu>intele su:liniate 6i
e?plicai prin ce proce2eu s$au ;ormat7
C%r% plecm la munte.
C%r% este secetoas.
Ei sosesc ,ineri la noi.
Elevul s$a e%primat cl%r.
On f%'% pericolului a cedat.
On%)oiB ( stri!at vntorul.
P+e%B 0 vine acceleratul.
@fi#erul a comandatB focB
0#- Trans;ormai urmtoarele pronume <n a2@ecti>ele pronominale
corespunztoare7
8aina %ce/tei% este nou.
C%re vineL
7oream despre rezultatele fiecr(i%4
>iscu#ia "e/)re % /% este interesant.
On/(i a condus activitatea.
)3- Construii cinci enunuri prin care s 2o>e2ii c1 prin
schim:area >alorii gramaticale1 unele su:stanti>e proprii 2e>in
su:stanti>e comune-
b0 MiGloace e&terneD 6m%r1m1t1rile 2i neolo,ismele
49
*- E?plicai1 ;olosin2u$> 2e un 2icionar 2e neologisme1 sensul
urmtoarelor neologisme7
aC aira!, alur, lue!eans, reaC, riefinf, roCer, 0>$plaDer,
0>$Eriter, c)arism, desi!n, )ard$disC, sftEare;
:C c)eEin!$!um, consultin!, discount, dutD$free, )acCer,
)amur!er, )appD$end, marCer, mouse 5dispozitiv la
computer), s)oE, talC$s)oE.
Mo2el7 talC$s)oE / mas rotund televizat, o dezatere aprins,
polemic, or!anizat &n aa fel, &nct telespectatorii s a"un! s
participe la discu#ii.
0- In2icai c=te un sinonim neologic pentru urmtoarele cu>inte 6i
intro2ucei$le <n scurte enunuri7 urmare, cerere, vin,
sin!urtate, trziu, amnunt, &mpre"urare, a muri, vrst,
vinovat.
)- In2icai sensul corect al urmtoarelor neologisme 6i plasai$le
apoi <n enunuri proprii7 apropiM, fortuit, a !erM, !rNpfruit,
lucrativ, paliativ, salutar, specios, vindicativ.
Mo2el7 apropriM / a$i atriui ceva care nu &i apar#ine; a nu se
con;un2a cu apropiM / situat aproape &n spa#iu sau &n timp.
/- Construii enunuri <n care s ;olosii neologismele7 electron,
oiler, fotal, ofsaid, presin!, ilicit, decent, aominail, facil.
4- Intro2ucei <n scurte enunuri neologismele7 a disipa, a
demara, a adina, a implementa, inde%are.
4#
)ra3eolo,ia
Frazeologia este o ramur in2epen2ent1 relati> recent1 a
ling>isticii-
Termenul +ra3eolo,ie are 2ou sensuri7
aC totalitatea ;razeologismelor 2intr$o lim:F
:C 2isciplina care stu2iaz ;razeologismeleF
)ra3eolo,ismele sunt <m:inri sta:ile 2e cu>inte cu sens
unitar 6i unic- Aceste com:inaii nu sunt rezultatul unei creaii 2e
moment a >or:itorului Bcum sunt 6mbin#riile libere .e c14inte01 ci
e?ist <n lim:1 ;iin2 resimite ca uniti 2e sine stttoare- An stu2iile
recente se pre;er s se ;oloseasc 2enumirea 2e 1nit#i +ra3eolo,ice$
Ele se remarc prin stabilitate 6n tim%, n1 s1+er# mo.i+ic#ri, n1
s1%ort# com1tarea B<n om c1 sca1n la ca%, sca1n nu poate ;i
<nlocuit cu +otoli1, o:ser> E- Co6eriuC1 2ar sunt 2e ;oarte multe ori
echi>alentul unui cu>=nt- Cele care se creeaz <n interiorul lim:ii sunt
sta:ile prin e?celen1 nu e>olueaz ;ormal 6i sunt intra2ucti:ile- De
e?emplu1 cu greu am putea gsi un termen echi>alent si e?presi> <n
acela6i timp pentru ni6te construcii 2e tipul7 Oa purta cui>a s=m:eteleP
1 Oa cra ap cu ciurulP 1 Oa o ;ace 2e mmligP1 Oa ;ace cu ou 6i cu
oetP-
Este necesar ca ;razeologia s ;ie separat at=t 2e sinta?1 c=t 6i
2e le?icologie1 cu toate c se apropie cel mai mult 2e aceasta 2in
urm1 at=t prin meto2ele 2e in>estigaie1 c=t 6i prin o:iectul ei 2e
cercetare- Datorit gra2ului ;oarte ri2icat 2e su2ur al elementelor
componente ale ;razeologismelor1 acestea au legturi nesesiza:ile cu
sinta&a, 2eoarece O<m:inriile care stau la :aza ;razeologismelor nu
respect regula unitiilor1 relaiilor 6i ;unciilor sintactice
caracteristice lim:ii respecti>eP BIon TomaC- O pri>ire mai atent
asupra principalelor tipuri 2e uniti ;razeologice ne 2uce spre
concluzia c acestea se aseamn cel mai mult cu c14intele com%1se-
Asemenea cu>intelor compuse1 6i unitile ;razeologice au 6neles
1nitar 6i <6i pot schim:a >aloarea gramatical prin proce2eul numit
.eri4are +ra3eolo,ic#7 Ba b#,a .e seam# Z b#,are .e seam#@ a ine
minte Z inere .e minte0$ ,e 2eose:esc 2e acestea prin gra2ul
accentuat 2e su2ur 6i prin ;aptul c au1 <n general1 sinonime cu>inte
simple Be?7 a scoate .in +ire [ a ener4a0$
S3
i%1ri .e 1nit#i +ra3eolo,ice
Cercettorii au a@uns la concluzia c tipurile 2e uniti
;razeologice pot ;i re2use la 2ou ;oarte importante7
aC locuiuni 6i e?presiiF :C i2iotisme- La acestea mai pot ;i a2ugate
%eri+ra3ele, binoamele le&icale, loc1i1nile .e intensitate,
+orm1lele 2i cli2eele internaionale$
Loc1i1nile se 2e;inesc ca un grup 2e cu>inte mai mult sau
mai puin su2at1 cu un <neles unitar 6i care se comport ca o singur
parte 2e >or:ire- Cu>intele care intr <n alctuirea locuiunilor au
gra2e 2e su2ur 2i;erite7 unele 2intre locuiuni au ;ost trans;ormate <n
cu>inte compuse7 .e 4reme, alt#.at#, alt+el$ %e plan le?ical1 unitatea
semantic a unei locuiuni se realizeaz prin pier2erea in2i>i2ualitii
cu>intelor care o alctuiesc- ,unt cu>inte care1 <n lim:a rom=n
actual1 se a;l numai <n locuiuni1 ca arhaisme sau 5 6i regionalisme 7
a2>- b13na 2in a .a b13na, su:stanti>ele 3a.ar 2in 6n 3a.ar 6i
%o+i.a 2in 6n %o+i.a B>ezi Mioara A>ram1 'ramatica %entr1 toi,
pag- )0C-
Locuiunile se caracterizeaz prin or2inea ;i? a elementelor
componente 6i prin posi:ilitile re2use 2e 2isociere- Cu>intele 2in
interiorul locuiunii nu ;le?ioneaz 6i nu pot ;i <nlocuite cu sinonime-
Locuiunile sunt mai e?presi>e 2ec=t partea 2e >or:ire echi>alent-
E?ist locuiuni echi>alente cu toate prile 2e >or:ire1 <n a;ar
2e articol7
$ locuiuni su:stanti>ale7 b#taie .e Goc, inere .e minte,
a.1cere aminte, etc-
$ locuiuni a2@ecti>aleD scos .in +ire, .at %e bra3.#, .e
c14nt1 etc-
$ locuiuni pronominale7 1na ca asta, cine 2tie ce, etc-
$ locuiuni numerale7 cte 2i mai cte, a .o1a oar#, etc-
$ locuiuni >er:ale7 a %1ne la cale, a .a n#4al#, etc-
$ locuiuni a2>er:iale7 6n +a#, .in no1, 6n G1r, %e 2o%tite,
t1ra<41ra etc-
$ locuiuni prepoziionale7 6n +aa, .in %ricina , +a# .e, 6n
a+ara1 etc$
$ locutiuni con@uncionale7 6n 4reme ce, %n# ce, ca 2i c1m1
etc-
$ locuiuni inter@ecionale7 ia 1iteS n1 3#1RS, ei, bra4oS etc-
Multe 2intre locuiunile su:stanti>ale 6i a2@ecti>ale pro>in 2in
locuiunile >er:ale prin .eri4are +ra3eolo,ic#-
S*
Loc1i1ni 4erbaleD Sens1l
loc1i1niiD
Loc1i1ni
s1bstanti4aleD
Sens1l loc1i1nii
$ a lua aminte
$ a :ga 2e seam
$ a$6i :ate @oc
$ aB6iC a2uce aminte
$ a$i prea ru
$ a ine minte
$ a ;i atent
$ a o:ser>a
$ a :at@ocori
$ aB6iC aminti
$ a regreta
$a reine1 a pstra
$ luare$aminte
$ :gare 2e seam
$ :taie 2e @oc
$ a2ucere aminte
$ prere 2e ru
$ inere 2e minte
$ gri@1 atenie
$ atenie1 gri@
$ :at@ocur
$ amintire
$ regret1 cin
$ memorie
Dintre loc1i1nile a.Gecti4ale 2eri>ate 2in cele >er:ale
amintim7
Loc1i1ni 4erbaleD Loc1i1ni a.Gecti4aleD Sens1l loc1i1niD
a 2a peste cap
a scoate 2in ;ire
a 2a pe :raz2
a <ntoarce pe 2os
2at peste cap
scos 2in ;ire
2at pe :raz2
<ntors pe 2os
<ncurcat
ener>at
a2aptat
suprat1 nec@it
An opinia ling>istului "h- Colun1 <n lim:a rom=n nu sunt
locuiuni su:stanti>ale propriu$zise1 ci numai 2eri>ri 2in locuiunile
>er:ale1 2e e?emplu7 b#,ator .e seam# 6i constat c e?presiile c1
b#,are .e seam# 6i c1 %#rere .e r#1 Oapar mai ;rec>ent <n lim:a
rom=n cu >aloare 2e ;razeologisme a2>er:ialeP B)ra3eolo,ia limbii
romne1 *##71 pag- 04C
Aceea6i i2ee o susine Theo2or ]ristea1 c=n2 a;irm c O [V\
o :un parte 2in locuiunile su:stanti>ale 6i a2@ecti>ale pro>in 2in
cele >er:ale prin ;enomenul pe care l$am numit 2eri>are ;razeologicP
BSinte3e .e limba romn#1 pag- */3C-
"&%resiile sunt grupuri 2e cu>inte cu <neles unitar 6i cu o
;or e?presi> mult mai puternic 2ec=t cea a locuiunilor1 ;iin2
generatoare 2e e;ecte stilistice- Cre2em c1 <n cele mai multe situaii1
cu c=t o <m:inare sta:il 2e cu>inte este mai e&%resi4#1 cu o mare
<ncrctur a;ecti>1 cu at=t suntem <n2reptii s o consi2erm
e?presie-
E?emple7 a t#ia +r1n3e la cini, a +#,#.1i marea c1 sarea, a
1mbla .e +r1n3a +r#sinel1l1i, .re%t ca +1nia 6n traist#, a<i li%si o
.oa,#, a<2i l1a inima 6n .ini1 etc-
,ensul e?presiilor ;razeologice se ;ormeaz pe :aza unei
a:stractizri pariale1 unele elemente pstr=n2u$6i sensul iniial sau
legtura cu acest sens Ba 4orbi 6ntre %atr1 oc;i, a +#,#.1i marea c1
S0
sarea, a %1ne 1m#r1l, c1 inima 12oar#, c1s1t c1 a# alb#, a .a
s+oar# 6n ar# etc-C-
"&%resiile i.iomatice Bnumite <n unele lucrri 2e specialitate
i.iotisme, uneori i.iomatismeC sunt uniti ;razeologice cu <neles
;igurat O2e :locP ne2ecompoza:il B6i1 2e aceea1 intra2ucti:ilC1
speci;ice lim:ii respecti>e- La aceste e?presii 2esemantizarea
elementelor componente este total Bau cel mai <nalt gra2 2e
a:stractizareC-
E?emple7 coa.# .e to%or, a n1<i +i toi boii acas#, a n1 +i 6n
a%ele l1i, a bate belci1,e, a<2i .a arama %e +a#, a se strn,e +1nia
.e %ar, a albi la%tele etc-
Binoamele le&icale7 tare 6i mare1 lini6te 6i pace1 ziua 6i
noaptea etc-
)orm1le internaionaleD mrul 2iscor2iei1 turn 2e ;il2e61
rz:oi rece1 ;ata morgana1 magna cum lau2e-
Cli2eele internaionale sunt uniti ;razeologice consacrate <n
ma@oritatea lim:ilorF <n structura lor intr un nume propriu care
trimite la legen2e antice sau :i:lice1 2ar 6i la situaii reale7
$ arca lui Noe Bc;- ;r- LIarche 2e NoeCF
$ clc=iul lui Ahile Bc;-;r- le talon 2IAchilleCF
$ mrul lui A2am Bc;-;r- pomme 2I A22amCF
$ oul lui Colum: Bc;-;r- lIoeu; 2e Colom:CF
Peri+ra3eD lucea;rul poeziei rom=ne6ti1 :ar2ul 2e la Mirce6ti1
etc-
Loc1i1ni .e intensitateD 6n.r#,ostit l1lea, ,ol %12c#$
E?presiile i2iomatice au o <ncrctur stilistic 2eose:it1
opera lui I- Creang 6i M- ,a2o>eanu ne o;er numeroase e?emple <n
aceast pri>in-
S)
CAPI(LUL AL III<L"A
"L"M"N" D" M(R)(L('I"
'ramatica este 6tiina care stu2iaz reguli pri>itoare la
mo2i;icarea ;ormei cu>intelor 6i la <m:inarea acestora <n propoziii 6i
a propoziiilor <n ;raze-
P#rile ,ramaticii sunt7
a- mor+olo,ia G cuprin2e reguli pri>itoare la mo2i;icarea
;ormei cu>intelor-
:- sinta&a G cuprin2e reguli re;eritoare la <m:inarea
cu>intelor <n propoziii 6i a propoziiilor <n ;raze-
M(R)(L('IA
Mor+olo,ia este partea gramaticii care stu2iaz clasele 2e
cu>inte 6i regulile pri>itoare la mo2i;icarea ;ormei cu>intelor-
Mor;ologia este <n relaie str=ns cu le&ic1l, cu +onetica 6i cu
+ormarea c14intelor$ Ea >ine 6i <n a@utorul stilisticii-
Mor;ologia se ocup cu stu2iul prilor 2e >or:ire care
2enumesc obiecte Bsu:stanti>ulC1 6ns12iri ale obiectelor sa1 ale
ac1nilor Ba2@ecti>ul 6i a2>er:ulC1 1n n1m#r sa1 o .eterminare
n1meric# BnumeralulC1 o aci1ne sa1 o stare B>er:ulC1 o stare +i3ic#
Binter@eciaC1 raporturi sintactice ;r s ai: <neles 2e sine stttor
Barticolul1 prepoziia1 con@unciaC1 6nloc1iesc n1me .e obiecte
BpronumeleC-
Clasi+icarea %#rilor .e 4orbire
Din punct 2e >e2ere al schim:rii sau a neschim:rii ;ormei1
prile 2e >or:ire se clasi;ic <n 2ou categorii7
aC +le&ibile B<6i schim: ;orma <n procesul comunicrii <n
raport cu categoriile gramaticaleC7
$ s1bstanti41l Bgen1 numr1 cazC7 copilul1 copilului1 copii1
copiilorF
$ a.Gecti41l Bgen1 numr1 caz1 gra2e 2e comparaieC7
;rumos1 ;rumoas1 ;rumo6i1 ;rumoase1 cel mai ;rumos1 la
;el 2e ;rumos1 ;oarte ;rumosF
S/
$ articol1l Bgen1 numr1 cazC7 1n caiet al meu1 ni2te caiete
ale meleF
$ n1meral1l Bgen1 numr1 cazC7 primul1 prima1 primii1
primele1 cel 2int=i1 cea 2int=i1 cele 2int=iF
$ %ron1mele Bgen1 numr1 caz1 persoanC7 el1 ea1 ei1 ele1 BalC
lui1 BaC eiF
$ 4erb1l B2iatez1 mo21 timp1 numr1 persoanC7 ;usese
lu2at G 2iateza pasi>1 mo2ul in2icati>1 timpul mai mult
ca per;ectul1 persoana a III G a1 numrul singular-
Knele categorii gramaticale nu se pot e?prima 2ec=t prin <m:inarea
cu>intelor <n propoziii- Be?-7 cazul la su:stanti>1 a2@ecti>1 pronumeC-
:C ne+le&ibile Bnu$6i mo2i;ic ;orma <n procesul comunicriiC7
$ a.4erb1l7 aici1 acolo1 2eparte1 ieri1 pretutin2eniF
$ %re%o3iia7 2e1 la1 cu1 2espre1 2e l=ng1 <nainteaF
$ conG1ncia7 6i1 2ar1 2eci1 sau1 ;ieV;ie1 ;iin2c1 2ac1 2e6i1
<nc=t1 pentru c1 <n timp ce Blocuiuni con@uncionaleCF
$ interGecia7 >ai1 trosc1 iat1 hai2e Bpot a>ea >aloare
pre2icati>C-

(bser4aii7
*- E?ist cu>inte in>aria:ile1 care au aceea6i ;orm <n timpul
;le?iunii
Bpronumele .1mnea4oastr#C, unele numerale car2inale Bcum
ar ;i treiC1 su:stanti>ul 1nc;i-
0- Knele a2>er:e au gra2e 2e comparaie Bca a2@ecti>eleC7
bine, mai bine, tot a2a .e bine, mai %1in bine, cel mai
bine, +oarte bine-
)- Categoriile gramaticale se mani;est <n mo2 speci;ic la
;iecare parte 2e >or:ire-
Din punct 2e >e2ere le&ical prile 2e >or:ire se clasi;ic <n7
*- P#ri .e 4orbire c1 sens le&ical7 su:stanti>ul1 a2@ecti>ul1
pronumele1 numeralul1 >er:ul1 a2>er:ul1 inter@ecia-
0- P#rile .e 4orbire +#r# sens le&ical7 articolul1 prepoziia1
con@uncia-
Articolul1 prepoziia 6i con@uncia a@ut la realizarea unor
relaii gramaticale1 2in aceast cauz se mai numesc instr1mente
,ramaticale$ An aceast categorie mai intr7
S4
$ >er:ele au?iliare mor;ologice7 a ;i1 a a>ea1 a >rea Bc=n2
intr <n ;ormule >er:ale compuseC-
$ >er:ele au?iliare sintactice Bcopulati>eC7 a ;i1 a 2e>eni1 a
rm=ne1 a a@unge1 a ie6i1 a <nsemna1 a se ;ace1 a prea
Baceste >er:e intr <n structura pre2icatului nominalC-
$ a2>er:ele si locuiunile a2>er:iale cu care se ;ormeaz
gra2ele 2e comparaie la a2@ecti>e 6i a2>er:e7 mai puin1
tot a6a 2e1 la ;el 2e1 ;oarte-
$ pronumele re;le?i>e c=n2 contri:uie la ;ormarea 2iatezei
re;le?i>e Ba<2i aminti, a se .1ceC-
Din %1nct .e 4e.ere sintactic prile 2e >or:ire se clasi;ic
2up ;unciile pe care le <n2eplinesc <n propoziii- O anumit parte 2e
>or:ire poate <n2eplini 2i;erite ;uncii sintactice7 su:iect1 atri:ut1
complement1 nume pre2icati>- +er:ul la mo2urile personale
<n2epline6te ;uncia 2e pre2icat1 2ar la unele mo2uri nepersonale poate
<n2eplini ;uncia 2e complement1 atri:ut1 nume pre2icati> Bparticipiul1
gerunziulC1 sau su:iect Bin;initi>ulC-
Cate,oriile ,ramaticale ale limbii romne s1ntD
$ %entr1 clasa n1mel1iD genul1 numrul1 cazul1 gra2ele 2e
comparaie1 persoana-
$ %entr1 4erbD persoana1 2iateza1 mo2ul 6i timpul-
Str1ct1ra mor+olo,ic# a c14intelor
%rile componente ale unui cu>=nt pot ;i7 r#.#cina, tema,
%re+i&ele, s1+i&ele 2i .esinenele$ %re;i?ele1 su;i?ele 6i 2esinenele
poart numele 2e a+i&e-
R#.#cina este elementul neanaliza:il1 comun mai multor
cu>inte cu sens <nru2it1 alctuin2 o ;amilie7 +r1n3$1 +r1n3$i6oar1
+r1n3$uli1 +r1n3$ar1 +r1n3$i61 <n$+r1n3$ire1 2es$+r1n3$ire-
An r2cin apar alternane +onetice7 mas$m#su1 ;at G
;eti1 poart $porti1 ca.#$c3i-
ema este alctuit 2in r2cin 6i unul sau mai multe a;i?e
e?7 6n+r1n3i7 6n<pre;i?`+r1n3i G r2cinF rescriere7 re$pre;i?`scr$
r2cinF cntam7 c=nt$r2cin ` a $ su;i?ul imper;ectului-
S1+i&ele sunt a;i?e cu >aloare le?ical sau gramatical-
SS
$ s1+i&ele le&icale G prin a2ugarea lor la o :az se creaz
cu>inte cu sens le?ical nou7 cl 1 G ;a 2e calF stean ;a
2e sat-
$ s1+i&e ,ramaticale - a@ut la ;ormarea unor timpuri sau
mo2uri la >er:e7
Bin2icati> prezent7 lau2#m1 gerunziu7 lucrn.F participiu7 :t1t-C
Pre+i&ele se a2aug <ntot2eauna <naintea r2cinii 6i au numai
>aloare le?ical7 rescriere1 neclar-
Desinenele sunt a;i?e gramaticale care se a2aug la r2cin
sau la tem pentru a arta numrul 6i cazul su:stanti>elor1 genul1
numrul 6i cazul a2@ecti>elor1 persoana 6i numrul la >er:e- Bscrie1
taci1 ;rumoas#1 unei stu2enteC-
O ;orm gramatical are o singur 2esinen- Kneori o ;orm
poate s nu ai: nicio 2esinen1 2esinene nemarcate1 2esinene zeroC7
lu2am$lu2a-
Accent1l 2i intonaia pot mo2i;ica >aloarea unor cu>inte- La
>er:e1 schim:area accentului atrage 2up sine schim:area >alorii
mor;ologice7 lYu2 $ lu2YF Wntr$intrh-
Intonaia in2ic >aloarea 2e >ocati> sau 2e superlati> al unui
cu>=nt7 &are61 <n>aZ G &are6 <n>a-
P!RIL" D" 5(RBIR"
P!RIL" D" 5(RBIR" )L"UIBIL"
SUBSANI5UL
De+iniieD
S1bstanti41l este partea ;le?i:il 2e >or:ire care 2enume6te
o:iecte7
$ +iine7 :iat1 ;at1 om1 <n>toare1 :unicF
$ l1cr1ri7 cas1 carte1 perete1 penar1 scaunF
$ +enomene ale nat1rii7 ploaie1 >=nt1 ger1 ;ulgerF
$ aci1ni7 urcare1 co:or=reF
$ st#ri s1+lete2ti7 :ucurie1 tristee1 2or1 e?tazF
$ 6ns12iri7 ;rumusee1 ;or1 <nelepciuneF
$ relaii 1mane7 prietenie1 2u6mnie1 colegialitateF
Cl%/ific%re% /(/t%nti,elor
*C Dup structur su:stanti>ele sunt7
aC sim%le7 om1 ora61 creion1 penar1 csuF
S7
:C com%1se 7 :un>oin1 ;loarea G soarelui1 ;loare G 2e G col1
:loc G turn1 cas 2e :ani1 &om=nia literarF
(rto,ra+ia s1bstanti4elor com%1se
,u:stanti>ele contopite se scriu ;r liniu 2e unire7
unt2elemn1 :unstareF ,e scriu cu liniu 2e unire urmtoarele
categorii7
$ su:stanti>ele comune compuse prin @u?tapunere7 :loc G
turn1 scris G cititF
$ su:stanti>ele compuse alctuite 2in su:stanti> 6i a2@ecti>-
proast G cre6tere1 rea G >oinF
$ su:stanti> ` su:stanti> <n geniti>7 ar:orele G >ieii1 ochiul G
:ouluiF
$ su:stanti> ` prepoziie ` su:stanti>7 trestie G 2e G zahr1
spum G2e G mare1 ar:ore G 2e G p=ineF
$ compuse prin su:or2onare completi>7 zg=r=ie G :r=nz1
pap G lapteF
$ compuse 2e tip propoziie7 2u $ te G >inoF
,e scriu cu liniu 2e unire su:stanti>ele proprii 2in
urmtoarele categorii7
$ compuse prin @u?tapunere7 Clu@ G Napoca1 ]agi G Tu2ose1
Drgne6ti G Olt1 'og2an G +o21 Muma G %2urii1 ,tatu G
%alm G 'ar: G Cot1 %r=slea G cel G +oinicF
$ compuse care 2enumesc persona@e 2in :asme 6i po>estiri
Bsu:stanti> ` su:stanti> <n geniti>C7 i=na G iorilor-
0- Dup ;elul o:iectului 2enumit su:stanti>ele sunt7
aC comune7 :iat1 copil1 plrie1 6coal1 munteF
:C proprii7 Mure61 %aris1 'ucure6ti1 Dan1 "ri>ei1 ,atu G Mare1
Moromeii1 Knirea %rincipatelor1 Facultatea 2e Litere-
E?ist situaii c=n2 un nume comun poate ;i ;olosit ca propriu
B'ra21 'u6teni1 Ion Creang1 "rigore KrecheC sau un nume propriu
2e>ine comun7 olan21 sa>arin1 >oli1 mansar2 etc-
Scrierea c1 iniial# maG1sc1l#
,u:stanti>ele proprii se scriu cu ma@uscul Bliter mareC
in2i;erent 2e locul pe care <l ocup <n propoziie-
S9
,u:stanti>ele proprii compuse se scriu cu iniiale ma@uscule-
,e scriu cu iniiale ma@uscule la toate cu>intele care intr <n
compus1 cu e?cepia cu>intelor a@uttoare7 Liceul 11Dimitrie
.ichin2ealP Ara21 Facultatea 2e Litere1 'i:lioteca Central
Kni>ersitar1 Curtea 2e Arge61 C=mpia 2e +est1 'ule>ar2ul !e;an
Augustin Doina6 etc-
,e scriu cu iniial mare numai la primul element al
compusului7
$ titlurile operelor literare1 6tiini;ice1 muzicale7 O scrisoare
pier2ut1 Amprat 6i proletar1 Dicionar 2e contra2icii <n
a2aos1 ,=nge >ienez etc-
$ titlurile pu:licaiilor7 &om=nia literar1 Tri:una
<n>m=ntului etc-
$ numele legilor7 Legea <n>m=ntului preuni>ersitar etc
Cate,oriile ,ramaticale ale s1bstanti4elor
H$ 'en1rile s1bstanti41l1i
"enul este o categorie gramatical care in2ic se?ul ;iinelor
e?primate 2e un su:stanti>1 6i ;ace 2istincia <ntre o:iecte 6i ;iine-
,u:stanti>ele rom=ne6ti se <nca2reaz la trei genuri7 masc1lin
Bun copil G 2oi copiiC1 +eminin7 Bo ;at G 2ou ;eteC1 ne1tr17 Bun
scaun G 2ou scauneC
Desinena nu este un criteriu pentru recuno6terea genului-
Ast;el <n G # se termin 6i masculine 6i ;eminine7 pop1 tat1 Fnic1
mam1 casF <n - e a>em su:stanti>e 2e totate genurile7 iepure BmC1
carte B;C1 spate BnCF su:stanti>ele neutre se termin 2e o:icei <n $o1 $ u1
$ ou B ra2io1 atu1 stilouC 2ar tot <n < o1 se termin 6i masculinul ero1-
La su:stanti>ele proprii genul corespun2e se?ului natural
BIoana G ;eminin1 Ion G masculinC sau se sta:ile6te <n ;uncie 2e ;orma
su:stanti>ului7 BOra2ea G ;eminin1 Cri6 G neutru1 'ucure6ti G
masculinC
Cele mai multe neologisme s$au integrat genului neutru1
a>=n2 terminaia <n < e 7 :areme1 tranzistoare1 elemente etc-
Norma actual a optat pentru un singur gen1 6i anume astr1
masculin1 cle2te masculin Bpl- cle2tiC1 +oar+ec# ;eminin-
La su:stanti>ul 6m%r1m1tat 2in englez mass - me.ia s$a
a2mis B<n acor2 cu ;ormarea 6i <n con;ormitate cu trecerea unor
plurale neutre latine6ti la origine la ;eminin singularC ;olosirea lui ca
S#
;eminin singular Bmass - me.ia act1al#C1 cu genit> G 2ati>ul
articulat mass - me.iei Bprin interme2iul mass G me2ieiC-
S1bstanti4ele mobile G ;ormez ;emininul 2e la masculin sau
in>ers1 cu a@utorul su;i?elor1 prin proce2eul numit moi1ne-
E?emple7 g=sc G g=scan1 cioar G cioroi1 stu2ent G stu2ent1
ran G ranc1 pictor G pictori1 atlet G atlet-
An cazul su:stanti>elor care 2enumesc ;iine1 2i;erena 2e se?
se poate ;ace 6i prin cu>inte 2i;erite7 :a: G mo61 mam G tat1 unchi
G mtu61 cal G iap-
S1bstanti4ele e%icene sunt su:stanti>ele nume 2e ;iine1 care
2enumesc1 printr$un cu>=nt1 ;iinele 2e am:ele se?e7
$ a1 +orm# .e masc1lin7 cuc1 ele;ant1 pstr>1 greier1
;luture1 r=s1 croco2il1 :ursuc1 procuror1 me2ic etc-
$ a1 +orm# +eminin#7 :alen1 prepeli1 pri>ighetoare1
6tiuc1 >iper1 li:elul1 ;urnic1 >e>eri1 cmil etc-
'en1l %ersonal grupeaz su:stanti>e masculine 6i ;eminine
Bcomune sau propriiC care 2enumesc persoane sau animale 6i plante
personi;icate-
Trsturile genului personal7
$ numele 2e persoan masculine la cazurile geniti> 6i 2ati>
singular au articol hotr=t procliticB stiloul lui +asileF 2au
lui +asile o caset-
$ la numele 2e persoan care e?prim ru2enia B;rate1 sor1
>ar1 :r:atC a2@ecti>ul posesi> se a2aug ;r ca aceste
nume s ;ie articulate7 sor G mea1 ;rate G meu-
$ ;ormarea acuzati>ului complement 2irect cu prepoziia %e7
Al 6tiu %e Ion-
N1m#r1l s1bstanti4elor
N1m#r1l este categoria gramatical a su:stanti>ului care
in2ic unul sau mai multe o:iecte7
aC sin,1lar7 2enume6te un singur o:iect7 cas1 ele>1 cal1
gr2inF
:C %l1ral7 arat 2ou sau mai multe o:iecte7 case1 ele>i1 cai1
gr2iniF
S1bstanti4ele c1 sens colecti4 Bau ;orm 2e singular1 2ar
<neles 2e pluralC7 roi1 tineret1 omenire1 ;runzi61 aluni61 :r2et1 stol1
regiment1 herghelie1 :an21 :atalion1 puiet etc-
73
S1bstanti4ele in4ariabile Bau aceea6i ;orm pentru singular 6i
plural c=n2 sunt nearticulate7 un pui G ni6te pui1 o <n>toare G ni6te
<n>toare1 o luntre G 2ou luntre1 un gutui G 2oi gutui BpomC1 un arici
$ 2oi ariciC-
S1bstanti4e c1 +orme m1lti%le .e %l1ral
aC unele au acela6i sens7 roat G roi G roateF :oal G :oli G
:oaleF
:C altele au sensuri 2i;erite7
arc G arce B<n geometrieC centru G centri B@uctor sporti>C
arc G arcuri BresorturiC centru G centre Blocaliti1
instituieC
:an2 G :enzi B;=6ieC curent G cureni B2e aerC
:an2 G :an2e BgrupC curent G curente B2e i2eiC
col G coli B2ini 2e animaleC raport G rapoarte Brelatare
o;icialC
col G coluri BunghereC raport $ raporturi BrelaiiC
S1bstanti4e .e+ecti4e .e n1m#r Bau ;orme numai la unul
2intre cele 2ou numereC-
aC s1bstanti4e .e+ecti4e .e sin,1lar /%l1rariatant1n07 zori1
c=li1 :lugi1 tiei1 6ale1 icre1 ochelari1 mruntaie1 moa6te1
zorele1 crustacee1 Foc6ani1 'alcani1 AlpiF
:C s1bstanti4e .e+ecti4e .e %l1ral BsingulariatantumC7 argint1
;in1 unt1 lapte1 aur1 ;asole1 gr=u1 s=nge1 >at1 tineret1
:l=n2ee1 secar1 o>z1 cacao1 han2:al1 Craio>a1 Olt1
Dunre-
Pluralul sustantivelor se formeaz de oicei de la sin!ular cu
a"utorul desinen#elor specifice pentru cele trei !enuri, &nso#ite uneori
de alternan#e fonetice &n radicalB rad razi, lad lzi, covor
covoare, mas mese.
Norma actual a2mite noile sin,1lare pe care unele
su:stanti>e ;eminine cu r2cina terminat <n - l 6i pluralul <n - e 6i
le$au creat 2up mo2elul so+a1 so+ale1 ca+ea1 ca+ele1 bretea pentru
sensurile O;=6ie 2e susinere la <m:rcminte1 rami;icaie rutierP1
san.a Bnu san2alC-
Ca31rile s1bstanti41l1i
Ca31l este ;orma pe care o ia su:stanti>ul pentru a e?prima o
anumit ;uncie sintactic- Cazul e?prim relaia BraportulC 2intre
su:stanti> 6i alte cu>inte 2in propoziie7 su:stanti>e Bzi2 2e crmi2C1
7*
a2@ecti>e Bru .e ,1r#C1 pronume Bniciunul .intre arti2tiC1 numerale
B2oi .intre st1.eniC1 >er:e Bpleac la sta.ionC1 a2>er:e Bc=nt mai
;rumos .ect Ra.1C1 inter@ecii Biat 1n 4a%orC-
&elaia cazual la su:stanti> se realizeaz prin7
aC +le&i1ne7 cori2oarele 2colii1 am;iteatrul +ac1lt#iiF
:C Gonci1ne, cu a@utorul prepoziiilor 6i locuiunilor
prepoziionale7 merge la +ac1ltateF C=nt 6m%re1n# c1
DoraF
cC Gonci1ne 2i +le&i1ne7 Maria s$a oprit 6n +aa teatr1l1i-
,u:stanti>ele au cinci cazuri7 nominati>1 geniti>1 2ati>1 acuzati> 6i
>ocati>-
)1nciile sintactice ale ca31rilor7
Cazul %repoziii 6i
locuiuni
prepoziionale
Antre:are Funcii sintactice E?emple
N
O
M
I
N
A
T
I
+
cine8
ce8
su:iect
nume pre2icati>
apoziie
Ele>ul <n>a
&a2u este ele>-
%rietenul meu1
ele>ul1 2eseneaz-
A
C
K
i
A
T
I
+
cu1 2e1 <n1 2in1
2espre1 pe1 2inspre1
spre1 ctre1 su:1
peste1 2e la1 2e pe1
2e l=ng1 aproape
2e1 p=n la
pe cine8 ce8 complement 2irect Al >2 pe ele> zilnic-
Citesc o po>este-
2espre1 la1 <n1
cu1 2e la1 2e1
pentru cine8
ce8
complement in2irect +or:esc 2espre
e?amen- M g=n2esc
la prini-
2e ctre cine8
ce8
complement 2e agent ,unt salutat 2e ele>-
c=n28 complement circ- 2e
timp
Desenez <n or-
un2e8 complement circ- 2e
loc
Locuim <n ora6-
cum8 complement circ- 2e
mo2
%lec ;r um:rel-
2in ce cauz8 complement circ- 2e
cauz
El tremur 2e ;ric-
<n ce scop8 complement circ- 2e
scop
M pregtesc pentru
e?cursie-
2in ce8
2in ce este8
nume pre2icati> A6ternutul era 2e
p=nz-
care8 atri:ut su:stanti>al
prepoziional
complement circ-
instrumental
complement circ-
sociati>
+ecinul 2e :loc a
plecat-
,crie cu creionul-
+ine <mpreun cu
>rul ei-
70
A
C
K
i
A
T
I
+
<n ce pri>in8
2in ce punct 2e
>e2ere8
re;eritor la ce8
complement circ- 2e
relaie
E :un la in;ormatic-
N$are nimic 2e
o:iectat relati> la
aceast propunere-
complement circ-
con2iional
An caz 2e ploaie s
;ii pregtii-
complement circ-
concesi>
Cu toat insistena1
noi nu am ce2at-
complement circ-
opoziional
An locul lui Ion1 a
>enit "elu- %leac
azi1 <n loc 2e m=ine-
complement circ-
cumulati>
%e l=ng struguri1 a
mai a2us 6i piersici-
An a;ar 2e ar2ei a
mai cumprat 6i ro6ii-
cu e?cepia cui8
cu e?cepia
crui ;apt8
complement circ- 2e
e?cepie
Au >enit toi1 a;ar
2e "a:i- Ami place
tot la el1 cu e?cepia
;umatului-
"
E
N
I
T
I
+
Bal1 a1 ai1 aleC
cui8 care8
atri:ut su:stanti>al
geniti>al
]ainele copilului
sunt noi-
Merg la teatrul 2in
spatele 6colii-
nume pre2icati> Cartea este a
ele>ului-
asupra1 <mpotri>a1
contra1 2easupra1
2e2esu:tul1
<naintea1 <napoia1 <n
@osul1 <n susul1 <n
;aa1 <n lungul1
<mpre@ur
un2e8
2e un2e8 pe
un2e8 p=n
un2e8 <ncotro8
complement circ- 2e
loc
Merg <n susul r=ului-
<n timpul1 <n cursul
c=n28
2e c=n28 p=n
c=n28 c=t timp8
complement circ- 2e
timp
M o2ihnesc <n
timpul pauzei-
cum8
<n ce ;el8 <n ce
chip8
<n ce msur8
complement circ- 2e
mo2
Anot <mpotri>a
>alului-
2in cauza1 2in
pricina
2in ce cauz8 complement circ- 2e
cauz
M :ucur 2in cauza
succesului-
<n scopul1 <n
>e2erea
cu ce scop8
<n ce scop8
complement circ- 2e
scop
An> <n >e2erea
e?amenului-
D
A
T
I
+
cui8 complement in2irect Dau ele>ului o carte-
2atorit cui8 complement
instrumental
M$am >in2ecat
2atorit me2icului-
cum8 complement circ- 2e
mo2
Am >enit con;orm
<nelegerii-
un2e8 complement circ- 2e
loc
,tai locului-
7)
2atorit1 mulumit1
graie1 con;orm1
contrar1 potri>it
care8 atri:ut prepoziional &eu6ita 2atorit
muncii sale ne$a
:ucurat-
atri:ut <n 2ati> O%reot 2esteptrii
noastre- ,emnelor
>remii pro;et-P
+
O
C
A
T
I
+
nu are ;uncie
sintactic
&a2ule1 ;ii atentZ
Fii atent1 &a2uleZ
Fii1 &a2ule1 atentZ
apoziie acor2at 'a2e Ioane1 i$a6
c=nta un c=ntec-
propoziie neanalizat $ &a2u8
$ Da-
ReineiS
Cu>intele care <nsoesc un su:stanti> <n >ocati>1 ;orm=n2 cu
su:stanti>ul respecti> o unitate ;razeologic1 au ;uncia sintactic 2e
atri:ut-
E?-7 Frate 5asile1 sal>eaz$mZ
An propoziie su:stanti>ul poate ;i7 articulat cu articol
nehotr=t1 hotr=t sau nearticulat- Kneori este prece2at 6i 2e articolul
posesi> 6i articulat cu articolul nehotr=t- Numele proprii masculine
Bnume 2e persoaneC %rimesc articolul hotr=t proclitic la geniti> 6i
2ati>7 ,er>ieta l1i +asile este nou- I$am 2at l1i Marius o carte-
,u:stanti>ele proprii ;eminine Bnume 2e persoaneC pro>enite 2in alte
lim:i primesc 6i ele articolul hotr=t proclitic la geniti> 6i 2ati>7 L1i
'abi, l1i Carmen, l1i \eni, l1i )i+i, l1i Mimi etc--
(bser4aieZ7 Cazurile geniti>1 2ati> 6i acuzati> ;olosesc
prepoziii sau locuiuni prepoziionale1 unele speci;ice7
$ 2easupra1 contra1 asupra1 <mpotri>a1 2e2esu:tul1 <naintea1
<napoia1 <nuntru1 <n ;aa1 la st=nga1 <n @osul1 <n timpul B"CF
$ 2atorit1 mulumit1 graie1 contrar1 con;orm1 potri>it1
asemeni BDCF
$ la1 cu1 2in1 spre1 ctre1 prin1 peste1 2espre1 2inspre1 <nspre1
;a 2e1 <n loc 2e BAC-
Declinarea s1bstanti4elor com%1se
,ituaiile pot ;i 2i;erite7
$ se mo2i;ic numai ;orma primului component7
N- G Ac- ;loarea G soarelui
"- G D- ;lorii G soarelui
$ <6i schim: ;orma al 2oilea element7
N- $ Ac- port:aga@
"- $ D- port:aga@ului
7/
$ se schim: am:ele componente7
N- G Ac- ma6in unealt
"- G D- ma6inilor unelte
$ rm=n in>aria:ile1 mo2i;ic=n2u$se articolul nehotr=t7
N- G Ac- un gur G casc1 o gur G casc
"- G D- unui gur G casc1 unei gur G casc
Declinarea s1bstanti4elor %ro%riiD
aC c=n2 sunt ;ormate 2in 2ou su:stanti>e <n acela6i caz se
2eclin 2oar al 2oilea termen7
N- G Ac- T=rgu G giu
"- G D- T=rgu G giului
:C c=n2 sunt ;ormate 2intr$un su:stanti> la nominati> 6i altul la
geniti> sau 2ou su:stanti>e legate prin prepoziia .e se 2eclin numai
primul element7
N- G Ac- "ura G ]umorului1 'aia G 2e G Aram
"- G D- "urii G ]umorului1 'ii G 2e G Aram
cC c=n2 sunt ;ormate 2intr$un su:stanti> 6i un a2@ecti> se
2eclin am:ele componente7
N- G Ac- +alea ,eac1 Marea Neagr
"- G D- +ii ,eci1 Mrii Negre
2C c=n2 sunt ;ormate 2intr$un su:stanti> 6i un a2>er: cu
prepoziie se 2eclin numai su:stanti>ul7
N- G Ac- Mini6ul 2e ,us
"- G D- Mini6ului 2e ,us
(rto,ra+ia 2i ortoe%ia s1bstanti4elor
Probleme le,ate .e mor+olo,ie7 Bc;- DOOM
0
C
aC S1bstanti4ele masculine1 care au la singular 2esinena - 1
>ocalic1 ;ac pluralul nearticulat <n G i1 iar pluralul articulat <n G
ii7 maistru G mai6tri G mai6triiF negru G negri G negriiF
An DOOM
0
au ;ost intro2use ;orme noi 2e plural7 anacol1t1ri,
al,oritm1ri, ara,a3e, arboret1ri, betoane, ,ra.ene,
li%oame, l1ntri, monolo,1ri, %ar.esie, recamiere etc-
:C Knele su:stanti>e ;eminine omonime la nominati> G
acuzati> singular au ,eniti4 - .ati41l sin,1lar .i+erit7 maic1
OclugriP1 la geniti> G 2ati> articulat are ;orma maiciiF
74
maic
0
OmamP1 la geniti> G 2ati> articulat are ;orma maicei 5
maicii 5 machii-
Knele su:stanti>e ;eminine terminate <n G a sau G ia <n lim:a
2e origine 6i$au creat o ;orm nou nearticulat7 carioc#, n1trie-
&e;eritor la ;orma 2e plural la unele su:stanti>e +eminine cu
pluralul B6i geniti> G 2ati>ul singular nearticulatC <n e sau i 6i ne1tre
cu pluralul <n G 1ri sau G e1 normele pre>zute 2e DOOM
0
sunt
urmtoarele7
aC ambele +orme sunt a2mise ca >ariante literare libere B;iin2
pre;erat prima >ariant in2icat <n DOOM
0
C7 cirea6 G pl- cire6i 5
cire6eF r=p G pl- r=pe 5 r=piF >opsea G pl- >opsele 5 >opseluriF
pstram G pl- pastrame 5 pstrmuriF
:C se a2mite o singur ;orm la unele su:stanti>e ;eminine 6i neutre7
mone2 G pl- mone.eF negrea G pl- ne,reiF poian G pl- %oieniF
seminar G pl- seminare
La <mprumuturile recente1 care nu s$au a2aptat1 DOOM
0
precizeaz soluii 2i;erite7
aC ;ormarea pluralului la ;el ca su:stanti>ele rom=ne6ti7
$ su:stanti>ele masculine cu 2esinena G i7 a2i2as G pl- a.i.a2iF
croasant G pl- croasaniF :o2Nguar2 5 :o2igar2 G pl-
bo.:,1ar3i C bo.i,ar3iF :roHer G pl- bro7eriF
$ su:stanti>ele neutre ;ormeaz1 <n general1 pluralul cu
2esinena G 1ri legat +#r# cratim# Bitem G item1ri@ tren2 G
tren.1riC sau legat prin cratim7 mouse B2ispoziti> la
computerC G mo1se<1riF site Bspaii pe internetC G site - 1riF
talH G shoR G tal7 - s;o8 - 1ri-
Au ;ost intro2use noi ;orme 2e geniti> G 2ati>7 cor#biei,
i,#ncii, #r#ncii, +e2ii V
As%ecte %ri4itoare la +onetic#
$ se scrie 6i se pronun - # 6i nu - e 2up 61 @ 2in r2cina unor
su:stanti>e ;eminine7 cma61 mnu61 coa@F
$ se scrie 6i pronun oo1 nu o <n cu>inte cum sunt7 zoologie1
cooperati>1 alcool-
Sc;imbarea 4alorii ,ramaticale
,u:stanti>ul <6i poate schim:a >aloarea gramatical 2e>enin27
$ a2>er: 2e timp7 oamna se numr :o:ocii-
$ a2>er: 2e mo27 A ie6it ,lon pe u6-
$ a2@ecti>7 ioe1 ;ii b#rbat#Z
7S
$ inter@ecie7 Doamne1 ;rumos mai era atunciZ
Alte pri 2e >or:ire pot 2e>eni su:stanti>e7
$ a2@ecti>7 Am a2mirat albastr1l cerului-
$ a2>er:7 Ai mulumesc %entr1 binele ;cut-
$ pronume7 ,e ocup c1 nimic1ri-
$ numeral7 A o:inut .1bl1l recoltei-
$ >er: la in;init7 Scrierea corect se <n>a la 6coal-
$ >er: la participiu7 B#t1t1l nucilor se ;ace toamna-
$ prepoziia7 11 LaP este o prepoziie simpl-
Loc1i1nile s1bstanti4ale
"rupul 2e cu>inte cu <neles unitar care se comport 2in punct
2e >e2ere gramatical ca o singur parte 2e >or:ire 6i are <nelesul unui
su:stanti> se nume6te locuiune su:stanti>al-
E?emple7 a2ucere aminte1 prere 2e ru1 scpare 2in >e2ere
etc- O locuiune su:stanti>al se comport ca un su:stanti> a>=n2
genul1 numrul1 cazul 6i articolul su:stanti>ului 2eclinat 2in
componena sa- Locuiunile su:stanti>ale au ;unciile sintactice ale
su:stanti>elor-
,u:iect7 O simpl l1are la rost <l <ntristeaz-
Nume pre2icati>7 11%atria e a.1cere aminte 2e zilele
copilrieiP-
Atri:ut su:stanti>al7 Moti>ul r#mnerii 6n 1rm# a ;ost
o:oseala-
Complement 2irect7 ,ol2aii s$au retras ls=n2 loc .e trecere
stenilor-
5aloarea stilistic# a s1bstanti41l1i
Cu a@utorul su:stanti>elor se realizeaz urmtoarele ;iguri 2e
stil7 e%itet1l, com%araia, meta+ora, %ersoni+icarea$
aC "%itet1lD
11Nu$i mai scurge ochii tineri1 .1lcii cer1l1i +ia2tri$
Nu uita c$n lacrimi este taina ochilor al:a6triP
BM- EminescuC
11Ea$6i acoper cu m=na ;aa ro6 2e s;ial1
(c;ii<n lacrimi 6i$i ascun2e <ntr$un pr ca 2e petealP-
BM- EminescuC
:C Com%araia7
77
11 %e un 2eal rsare luna ca o 4atr# .e G#ratic O-
BM- EminescuC
11Ca 1n ,lob .e a1r luna strluceaP-
BD- 'olintineanuC
11 iilele omului sunt ca +lorile cm%1l1iP-
BI- ianneC
cC Personi+icarea7
11 Un 4nt r#3le 62i 2ter,e lacrimile reci pe geamuri- %louP-
BL- 'lagaC
2C Meta+ora7
11%rea c printre nouri s$a ;ost 2eschis o poart1
%rin care trece al: re,ina no%ii moartP-
BM- EminescuC
11 ,us pe plai1
Tcutul crai
Al nopii reci
Km:rin2 poteci
,e$ nal$n zriP-
B!t- O- Iosi;C
ARIC(LUL
Articol1l este partea 2e >or:ire ;le?i:il care <nsoe6te un
nume in2ic=n2 <n ce gra2 o:iectul 2enumit 2e nume este cunoscut
>or:itorilor-
$ gra2 zero7 a:sena articolului7 copil-
$ gra2 minim7 articol nehotr=t7 un copil-
$ gra2 ma?im7 articol hotr=t7 copilul-
Clasi+icareD
aC Dup poziia lor articolele se clasi;ic <n7
$ %roclitic Bantepus cu>=ntului pe care <l
articuleaz7 un ele>1 o :anc1 lui +asileC-
$ enclitic Bpostpus cu>=ntului pe care <l
articuleaz7 ele>ul1 :anca1 MarieiC-
:C Dup coninut1 articolele se clasi;ic <n7
$ articol ;ot#rt Bprezint o:iectul 2enumit 2e
su:stanti> 2rept puternic in2i>i2ualizat1 cunoscut
>or:itorilorC cu su:2i>iziunile7
79
$ hotr=t propriu$zis7 $l1 le1 $ a BN- sgCF $I1
$le BN- plC-
$ posesi> geniti>al7 $ al1 $a BN- sgCF $ai1$
ale BN- plC-
$ 2emonstrati> G a2@ecti>al7 cel1 cea BN-
sgCF cei1 cele BN- plC-
$ articol1l ne;ot#rt7 un1 o BN- sgC1 ni6te BN- plC
Cate,orii ,ramaticale7 Articolele 2in lim:a rom=n au
categoriile gramaticale 2e ,en, n1m#r 2i ca3, prin acor2 cu
su:stanti>ele pe care le <nsoesc-
H$ Articol1l ;ot#rt Benclitic -l, <a, <leC G ele>ul1
casa1 iepurele
Masculin Feminin Neutru
,ingular %lural ,ingular %lural ,ingular %lural
N- G Ac- l1 $le1 $a $ i $ a $ le $ l1 $ le $ le
"- G D- lui1 lui1 $ e BiC $ lor $ i $ lor $ lui $ lor
+- $ le Z $ lor Z $ lor Z $ le Z $ lor Z
*- Articol1l ;ot#rt n1 se analizeaz separat1 ci <mpreun cu
su:stanti>ul pe care <l <nsoe6te1 acor2=n2u$se cu acesta <n gen1
numr 6i caz-
0- Kn su:stanti> <n "- G D- este tot2eauna articulat Bcartea ele>ul1i1
Calea +ictoriei1 2au stu2entul1iC- La Ac- su:stanti>ele prece2ate
2e prepoziii n1 se articuleaz- Bmerg la teatruC
)- Articolul hotr=t apare ca element <n structura unor %ron1me
B2=nsu G l1 2=ns G aC1 2i;ereniin2 un %ron1me 2e a.Gecti41l
corespunztor Baltul 5 alt copil1 unul 5 un copilC1 unor numerale Bal
2oilea1 a 2ouaC sau prepoziii B<naintea1 <n2rtulC1 <n aceste cazuri
ne+iin. anali3abil-
Articolul hotr=t poate ;i %roclitic B6i 2oar procliticC c=n2
prece2e un su:stanti> propriu masculin sau un nume 2e persoan-
E?-7 A:umul este al lui +asile-
Cartea este a lui Carmen-
Articolul hotr=t este proclitic 6i c=n2 prece2e un nume 2e
persoan ;eminin 2e origine strin <n "- G D- Blui Fi;i1 lui LilN1 lui
MarNC-
Numele proprii ;eminine 2e origine rom=neasc se articuleaz
enclitic BElenei1 Mariei1 +asilici1 AneiC-
Ansoin2 sau aplic=n2u$se la s;=r6itul altor pri 2e >or:ire1
articolul hotr=t le su:stanti>izeaz-
7#
E?-7 'ieelul +r1mos se @oac Ba2@ecti>C
)r1mos1l place tuturor Ba2@ecti> su:stanti>izatC
El cite6te bine Ba2>er:C-
Binele nu se uit- Ba2>er: su:stanti>izatC1
rei se @oac <n curte BnumeralC1
rei1l 2e la gramatic m$a 2emoralizat Bsu:stanti>C1
(+ Z ce ru <mi pare Binter@ecieC1
(+1l 2e la inimioar nu mi$l ia nimeni Bsu:stanti>C-
Atunci c=n2 a2@ecti>ul este a6ezat <naintea su:stanti>ului
2eterminat1 el preia <n mo2 ;ormal articolul Bcare aparine
su:stanti>uluiC- E?-7 No1l nostru coleg se nume6te &a2u-
I$ Articol1l ne;ot#rt Bproclitic1 1n1 o1 ni2teC
Masculin ` neutru Feminin Toate genurile
,ingular ,ingular %lural %lural
N-$ Ac- un o ni6te
"- G D- unui unei unor
, nu se con;un2e ;ormele 1n 6i o ale articolului nehotr=t cu
;ormele omonime ale numeralului car2inal 6i ale a2@ecti>ului
pronominal nehotr=t-
1n copil G ni2te copii B1n este articol1 2ac la plural <i
corespun2e ni2teC
1n copil G trei copii B1n este numeral1 2ac la plural <i
corespun2e un numeralC
o cas G 1nele case Bo este a2@ecti> pronominal nehotr=t1 c=n2
la plural intr <n corelaie cu 1neleC-
Articolul nehotr=t1 ca 6i articolul hotr=t1 su:stanti>izeaz
unele pri 2e >or:ire-
Omul 1rt nu$mi place Ba2@ecti>C
Un 1rt mi$a aruncat crile Bsu:stanti>C-
Doi se @oac <n parc Bnumeral cu >aloare su:stanti>alC-
Am primit 1n .oi la ;izic Bnumeral su:stanti>izat cu
articol nehotr=tC-
!i alte pri 2e >or:ire se pot su:stanti>iza cu articolul
nehotr=t7 1n 2ar1 1n ce1 1n 2u$te G >ino1 1n nu 6tiu ce1 1n Eminescu1
1n ]ercule-
Articol1l .emonstrati4 Ba2@ecti>alC7 cel1 cea1 cei1 cele
Masculin 5 Feminin Masculin 5 Feminin
,ingular %lural
N- G Ac- cel cea cei cele
93
"- G D- Celui celei celor celor
Formele articolului 2emonstrati> se scriu <ntr$un singur cu>=nt
6i nu tre:uie con;un2ate cu grupurile 2e cu>inte7 ce$l1 ce$i
Ele>ul cel harnic a ;ost lu2at-
Ce$l <ntre:i pe Ion8
ce T pronume interogati>1 l T pronume personal1 caz Ac-1
;orm neaccentuat-
Cei 2oi copii se @oac
Ce$i zici >ecinului8
Ce T pronume interogati>F i T pronume personal1 cazul D-1
;orm neaccentuat-
Articolul 2emonstrati> G a2@ecti>al ;ace legtura <ntre un
su:stanti> regent 6i un atri:ut a2@ecti>al sau su:stanti>al
prepoziional7
Ele>ul cel harnicF p2urea cea 2e :ra2-
De asemenea1 intr <n structura superlati>ului relati>7
cel mai :un ele>
cea mai harnic stu2ent-
Articol1l %osesi4 /,eniti4al0
Ansoe6te su:stanti>ul Bsau <nlocuitorul acestuiaC la cazul
geniti> sau intr <n structura pronumelor posesi>e 6i a numeralului
or2inal-
Articol1l %osesi4 - ,eniti4al Bal1 a1 ai1 aleC
Masculin 5 Feminin Masculin 5 Feminin
,ingular %lural
N- G Ac al a ai ale
"- G D- alor alor
Acor.1l7 articolul posesi> se acor2 <n gen 6i numr cu
su:stanti>ul 2eterminant1 nu cu su:stanti>ul <n cazul geniti> <naintea
cruia st-
aC 'iatul este al >ecinei- :C 'ieii sunt ai >ecinului-
o:iect
pose2at M-
sg-
posesor F-
sg-
o:-
%ose2at
M- pl-
%osesor M- sg-
M- sg- M- pl-
9*
cC Cartea este a ele>ului- 2C Crile sunt ale stu2entei-
o:- pose2at
F- sg-
posesor M-
sg-
o:-
pose2at
F- pl-
%osesor F-
sg-
F- sg- F- pl-
Kneori acor2ul se ;ace cu su:stanti>ul cel mai apropiat1 <n
cazul <n care su:stanti>ul <n geniti> este prece2at 2e 2ou su:stanti>e7
Ni>elul 2e pregtire a ele>ilor V
Muzeul 2e istorie a ora6ului Ara2 V
(rto,ra+ie$
Formele articolului posesi> Bgeniti>alC al, a, ai, ale se scriu
<ntot2eauna <ntr$un singur cu>=nt 6i nu tre:uie con;un2ate cu
omonime ca cele 2in urmtoarele e?emple7
aC A<l <n2ruma pe copil e 2atoria prinilor Ba prepoziie 2e
in;init> ` <l T pronume personal1 persoana a III$a1 sg-1
masc-1 acuzati>1 ;orm neaccentuatC-
:C A munci este o plcere Ba prepoziie care intr <n
componena in;initi>uluiC-
cC %6e6te a militar Ba G prepoziie care leag complementul
2e >er:C-
2C El a 6tiut Ba G ;orma au?iliar a >er:ului a a>eaF a@ut la
;ormarea per;ectului compusC-
eC El a c=nta c=n2 a >rea Ba G ;orm au?iliar popular 2e
>iitorC-
;C A Z ce :ine c$ai >enit Z BA Z G inter@ecieC
gC A este prima liter a al;a:etului B>aloare su:stanti>alC-
hC Ai no6tri sunt acas Bai G articol posesi> G intr <n
componena pronumelui posesi>C-
iC Ai <n>at lecia Bai G >er:ul a a4ea a@ut la ;ormarea
per;ectului compus1 persoana a II$a sg-C-
@C Tu ai s c=ni o melo2ie mai >eche Bai G ;orm popular 2e
>iitorC-
HC Ai m=nca o pr@itur 8 Bai G au?iliar al optati>ului prezentC-
90
lC Tu ai o scriere ;rumoas Bai G >er:ul a a4ea1 in2icati>1
prezent1 persoana a II$a1 sg-C-
mC Am m=ncat pe6te cu mu@2ei 2e ai Bai G su:stanti>1
1st1roiC-
nC Ai Z Ai Z Ce mi$ai ;cut Z Bai G inter@ecieC-
oC %entru a<i a@uta au ;ost necesare multe sacri;icii B2ou
cu>inte care se rostesc <ntr$o singur sila:1 ;ormat 2in a
G prepoziie a in;initi>ului ` i pronume personal1 persoana
a III$a plural1 masculin1 Ac-1 ;orm neaccentuatC-
pC Ale mele m <nc=nt Barticol posesi>1 intr <n componena
pronumelui posesi>C-
rC %entru a le scrie mi$a tre:uit mult timp Ba G prepoziie a
in;initi>ului1 le G pronume personal1 persoana a III$a singular1
;eminin1 Ac-1 ;orm neaccentuatC-
"U"RCIII
*- Analizai su:stanti>ele 2in te?tul urmtor1 art=n2 ;elul lor1 genul1
numrul1 cazul1 2ac sunt sau nu articulate 6i ;uncia sintactic-
O%sri$Li$Lungil se ia atunci 2up ]arap Al: 6i pornesc ei
tus$6ese <nainte- !i pe un2e treceau p=r@ol ;ceau7 "eril potopea
p2urile prin ar2ereF Flm=nzil m=nca lut amestecat cu hum1 6i tot
striga c moare 2e ;oameF ,etil sor:ea apa 2e prin :li 6i iazuri 2e se
z:teau pe6tii pe uscat 6i ipa 6erpele <n gura :roa6tei 2e secet mare
ce era acolo-P
BIon CreangC
0- Formai geniti>ul singular nearticulat al su:stanti>elor7
alee, i.ee, 4reme, oaie, 3ic#toare, 4ie, .ra,oste, +armacie$
)- Formai geniti>ul 6i 2ati>ul singular al su:stanti>elor proprii7
M1re21l, Ara., imi2oara, Ra.1, Ioana, Lili, Neli,
Rebrean1, Maram1re2, B1co4ina$
/- Artai care este acor2ul corect <n gruprile 2e cu>inte7 consili1l .e
a.ministraie al 2colii sau consili1l .e a.ministraie a 2colii@ %lan1l
.e .e34oltare al m1nici%i1l1i sau %lan1l .e .e34oltare a
m1nici%i1l1i@ in.icii .e cre2tere ai %ro.1cti4it#ii sau in.icii .e
cre2tere a %ro.1cti4it#ii@ %lan1l .e m1nc# al con.1cerii sau
%lan1l .e m1nc# a con.1cerii$
4- Artai ce 2eose:ire este <ntre cel, cea, cei 6i ce<l, ce<a, ce<i 2in
cu>intele 6i propoziiile7
9)
&a2u cel FrumosF %2urea cea >er2eF Copiii cei z:ur2alniciF Ce$l
tot :ai la cap8F Ce$a ;cut la 6coal8F Ce$i 2ai 2e m=ncare8
E?plicai ortogra;ia acestor cu>inte-
S- ,u:liniai su:stanti>ele <n cazul geniti> <nsoite 2e articolul posesi>
6i in2icai su:stanti>ul cu care este acor2at articolul posesi>- Analizai
genul 6i numrul articolului 6i al su:stanti>ului cu care este acor2at-
ODeasupra criptei negre a s;=ntului morm=nt
,e scutur salc=mii 2e toamn 6i 2e >=ntP7
OIar prin m=n2rul <ntuneric al p2urii 2e argint
+ezi iz>oare z2rumicate peste pietre licurin2P-
BM- EminescuC
7- Formulai propoziii cu su:stanti>ele mam# 6i b1c1rie la 2ati> 6i
geniti> singular 6i plural1 cu articol hotr=t 6i nehotr=t-
9- Construii propoziii <n care su:stanti>ul ar# s ai: pe r=n21
;unciile 2e7 su:iect1 nume pre2icati>1 atri:ut1 complement 2irect 6i
complement in2irect-
#- Completai 6i e?plicai acor2ul articolului posesi> Bgeniti>alC 2in
urmtorul te?t7
O,lo>a era V :iatului1 iar >or:ele erau V :aciului Ale?a-P
*3- Trans;ormai su:stanti>ele ar,int, %1r%1r#, tain# <n a2@ecti>e 6i
apoi alctuii propoziii sau ;raze <n care aceste a2e@ecti>e s ai:
>aloare 2e epitete-
**- Formai pluralul nearticulat al urmtoarelor su:stanti>e7
metr1, +l#c#1, mas#, mo4il#, c;i%, tr1nc;i, .i,, c1ib, o.aie$
*0- Trecei su:stanti>ele urmtoare la plural7 monolo,, sin.rom,
%ara.o&, etimon, ;ematom, sim%tom-
*)- Construii enunuri pentru urmtoarele situaii7
aC un su:stanti> comun1 2e genul masculin1 cazul N- s
<n2eplineasc1 pe r=n21 ;uncia sintactic 2e7 nume pre2icati>1
atri:ut su:stanti>al apoziional1 element pre2icati>
suplimentar-
:C un su:stanti> <n cazul "- s <n2eplineasc1 pe r=n21
urmtoarele ;uncii sintactice7 su:iect1 nume pre2icati>1 atri:ut
su:stanti>al prepoziional1 atri:ut su:stanti>al apoziional1
complement circumstanial 2e scop-
cC un su:stanti> <n cazul "- s <n2eplineasc1 pe r=n21
urmtoarele ;uncii sintactice7 complement circumstanial 2e
loc1 timp1 2e cauz1 con2iional1 concesi>-
9/
2C un su:stanti> <n D- s <n2eplineasc ;unciile 2e
complement in2irect1 atri:ut <n 2ati>1 complement
circumstanial 2e loc1 complement circumstanial 2e mo2-
eC un su:stanti> <n Ac- s <n2eplineas ;unciile sintactice
2e7 atri:ut prepoziional1 complement in2irect1 complement
2irect1 complement circumstanial 2e loc1 mo21 timp-
*/- Alctuii propozii <n care su:stanti>ul +ric# <n cazul Ac- 6i "-1 s
;ie complement circumstanial 2e cauz-
*4- %recizai ;ormele 2e >ocati> singular ale urmtoarelor su:stanti>e7
c1m#tr1, c1mnat, ne%ot-
*S- E?presia O.eas1%ra .1la%1l1i 2i a +erestreiP este construit
corect sau incorect8 Moti>ai-
*7- Care 2in ;ormele urmtoarelor su:stanti>e sunt a2mise 2e normele
lim:ii literare7
a0 linole1m C linole1, memoran. C memoran.1m,
mantale C mant#i, %l#n2i C %lan2e, %laGe C %l#Gi, ,en1nc;i C
,en1nc;e, san.al# C san.a, +oar+ece C +oar+ec#$
:C tan,o1 5 tan,o, robinei C robinete, 4a,onete C
4a,onei, ser4ici1 C ser4ici, 4ir12i C 4ir1s1ri, tenismani C
tenismeni$
*9- Marcai ;orma corect7
aC b1n# < 4oin# C b1n#4oin#@ rea4oin# C rea - 4oin#@
.r1m<.e<+ier C .r1m .e +ier@ bloc - t1rn C bloc t1rn$
:C ODicionarul E?plicati> al Lim:ii &om=neP 5
ODicionarul E?plicati> al lim:ii rom=nePF ODE(P G ul 5 ODe?P
G ulF Ileana Cos=nzeana 5 Ileana G Cos=nzeanaF Muma G
%2urii 5 Muma %2uriiF De G cu ,ar 5 De cu ,arF iori G 2e G
iiu 5 iori 2e iiuF Ft G Frumos G 2in G Lacrim 5 Ft
Frumos 2in Lacrim-
cC ,;=nta Fecioar 5 s;=nta FecioarF ,;=ntul Munte 5
,;=ntul munte B T AthosCF ,;=ntul ,caun BApostolicC 5 ,;=ntul
scaunF Mria ta 5 Mria TaF E?celena ,a 5 E?celena sa-
2C Facultatea 2e lim:a 6i literatura rom=n 5 Facultatea 2e
Lim:a 6i Literatura &om=nF Kni>ersitatea 2e +est O+asile
"ol2i6P 5 Kni>ersitatea 2e >est O+asile "ol2i6PF !coala Nr- /
Ara2 5 !coala nr- / Ara2-
*#- Artai ce ;uncii sintactice au su:stanti>ele 2in te?tele urmtoare7
aC O%este cre6tet 2e 2um:ra>
Norii suri <6i poart plum:ul1
Cu po2oa:a z2renuit
94
Tremur pe c=mp porum:ul-P
BO- "ogaC
:C Oiarea$6i picur argintul
%e o>ezele 2e aur1
Ostenit 2in aripi :ate
Ca un >is pri:eag1 un graur-P
BO- "ogaC
cC OCalu$i al:1 un :un to>ar61
An6euat a6teapt G a;ar1
Ea picioru G l pune G n scar
!i la co2ru pleac iar6i-P
BM- EminescuC
03- ,criei locuiunile su:stanti>ale ale cu>intelor7 memorie1 atenie1
regret1 ironie- Construii enunuri cu ele-
0*- Numii trei su:stanti>e 2e;ecti>e 2e singular 6i trei su:stanti>e
2e;ecti>e 2e plural- Formai propoziii cu ele-
00- In2icai1 2in te?tele 2e la e?erciiul *#1 ;igurile 2e stil care au la
:az su:stanti>e-
AD\"CI5UL
(d"ectivul este partea 2e >or:ire ;le?i:il care e?prim o
<nsu6ire a o:iectului 2enumit 2e su:stanti>ul pe lang care st 6i se
acor2-

Clasi;icarea a2@ecti>elor7

*->up structur1 a2@ecti>ele pot ;i7
aC sim%le $primare7 cal21 nou1 >ino>at1 ro6u etcF
$2eri>ate7 prietenos1 argintiuF
:C com%1se7 al:astru $ gri1 cumseca2e1 clar>ztor etcF

0->up fle%iune1 a2@ecti>ele sunt7
aC 4ariabile $cu .o1# terminaii 2i %atr1 +orme +le&ionare7
:un1 :un1 :uni1 :uneF
$cu .o1# terminaii 2i trei +orme +le&ionare7
mic1 mic1 miciF lung1 lung1 lungiF nou1 nou1
noiF
9S
$cu o terminaie 2i .o1# +orme +le&ionare7
mare1 mariF 2ulce1 2ulciF >eche1 >echiF >er2e1
>erziF limpe2e1 limpeziF
:C in4ariabile7 $ nu$6i schim: ;orma7 cumseca2e1 ;erice1
perspicace1 >ernal1 a2$hoc1 :or2o1 :e@1 ;orte1
aie>ea1 leoaic-
A2@ecti>ul se acor2 cu su:stanti>ul 2eterminat <n gen1 numr 6i
caz-
'ra.ele .e com%araie ale a.Gecti41l1i
"ra2ele 2e comparaie sunt ;ormele pe care le ia a2@ecti>ul
pentru a arta c o <nsu6ire a unui o:iect poate e?ista <n gra2e 2i;erite
la 2ou sau mai multe o:iecte comparate sau chiar la acela6i o:iect <n
situaii 2i;erite-
An 'ramatica limbii romne1 I1 C14nt1l1 03341 se ;olose6te
noiunea ,ra.e .e intensitate$
Dintre cele trei gra2e 2e comparaie1 numai 2ou au mrci
caracteristice7 com%arati41l 2i s1%erlati41l$
'ra.1l %o3iti4 arat <nsu6irea unui o:iect1 ;r raportare la
<nsu6irea altor o:iecte sau ;r raportare la <nsusirea aceluia6i o:iect <n
momente 2i;erite-
E?7 Alina este o ;at ;rumoas-
%oziti>ul este punctul 2e plecare pentru celelalte gra2e 2e
comparaie-
'ra.1l com%arati4 arat c <nsu6irea unui o:iect este <n gra2
2i;erit sau egal ;a 2e aceea6i <nsu6ire a altui o:iect sau ;a 2e
aceea6i <nsu6ire a lui <n <mpre@urri 2i;erite-
An lim:a rom=n comparati>ul are trei su:2i>iziuni7 2e
superioritate1 2e egalitate1 2e in;erioritate-
aC Com%arati41l .e s1%erioritate este alctuit 2in a2>er:ul
mai ` ;orma 2e poziti> a a2@ecti>ului- Comparati>ul se realizeaz cu
a@utorul prepozitiilor7 2ec=t1 ca-
&a2u este mai <nalt 2ecat ,orin-
El este mai puternic 2ec=t era anul trecut-
:C Com%arati41l .e e,alitate arat c un o:iect are o <nsu6ire
<n acela6i gra2 cu alt o:iect sau 2ac un o:iect are aceea6i <nsu6ire <n
acela6i gra21 2ar <n momente 2i;erite7
Am cumparat o carte la ;el 2e interesant ca a colegului-
"ra2ina este tot a6a 2e <ngri@it ca anul trecut-
97
,e ;ormeaz cu a@utorul locuiunilor a2>er:iale tot a2a .e1 tot
att .e1 la +el .e ` a2@ecti>ul la gra2ul poziti>-
cC Com%arati41l .e in+erioritate arat c un o:iect are o
<nsu6ire <ntr$un gra2 mai mic 2ec=t alt o:iect sau 2ac un o:iect are o
<nsu6ire <ntr$un gra2 mai mic <n alte <mpre@urri 2istincte7
Cartea aceasta este mai puin interesant 2ec=t a lui-
&z>an este mai puin puternic 2ec=t anul trecut-
'ra.1l s1%erlati4 arat c <nsu6irile o:iectelor sunt <n cel mai
<nalt gra2- Are 2oua ;orme7 relati4 6i absol1t-
$ ,uperlati>ele relati>e 2e superioritate arat c <nsu6irea <n cel
mai <nalt gra2 a unui o:iect este raportat la <nsu6irea unui grup 2e
o:iecte sau a unei colecti>iti-
Dnu este cel mai :un 2intre colegii 2e clas-
$ ,uperlati>ele relati>e 2e in;erioritate arat c <nsu6irea <n cel
mai sczut gra2 a unui o:iect este raportat la <nsu6irea unui grup 2e
o:iecte sau a unei colecti>iti-
Dnu este cel mai puin <nalt 2intre colegii 2in clas-
S1%erlati41l absol1t arat c <nsu6irea unui o:iect este <n cel
mai <nalt gra2 sau <n cel mai sczut gra2-
$ superlati>ul a:solut 2e superioritate7 Dnu este ;oarte <nalt-
,e ;ormeaz 2in a2>er:ele7 +oarte, %rea, tare, e&tem,
+ormi.abil ` ;orma 2e poziti> a a2@ecti>ului-
$ superlati>ul a:solut 2e in;erioritate7 Dnu este ;oarte putin
<nalt-
MiGloace e&%resi4e .e reali3are a s1%erlati41l1iD
$ 2u:larea >ocalei 5 consoanei7 :uunnZ
$ repetarea a2>er:ului 7;oarte1 ;oarte :unZ
$ repetarea a2@ecti>ului7 :un1 :un
$ cu a2>er:e 6i locuiuni a2>er:iale7 nemaipomenit 2e :un1
groza> 2e :un1 teri:il 2e :un1 :un 2in cale$a;ar1 2e tot1 cu
totul 6i cu totul-
$su:stanti>e cu >aloare a2>er:ial7 :un1 ;oc1 co:z1 :u6teanF
$cu pre;i?e7 prea:un1 ultra:unF
$structuri ;i?e7 :un ca p=inea cal21 :un 2e pus pe ran-
A.Gecti4e +#r# ,ra. .e com%araie
aC a2@ecti>e care e?prim <nsu6iri ce nu pot ;i comparate7
rotun21 >iu1 mort1 rnesc1 angelic1 complet1 per;ect1 groaznic1 gigant1
principial1 uria61 colosal1 >e6nic-
99
:C superlati>e sau comparati>e la origine <n lim:a latin7
e?trem1 suprem1 optim1 ma?im1 anterior1 e?terior1 in;erior1 superior-
cC a2@ecti>ele 2in 2omeniul 6tiinei 6i al tehnicii nu au gra2e 2e
comparaie7 petroli;er1 hi2ro;o:1 ac>atic1 o?i2a:il1 pulmonar1 le?ical1
pota:il-
2C a2@ecti>e ;ormate 2e la nume 2e continente1 popoare1 ora6e1
scriitori7 european1 a;ro $ asiatic1 grecesc1 rom=nesc1 :ucure6tean1
eminescian1 cu su;i?e sau elemente 2e comparaie7 :alneoclimateric1
agroalimentar1 termoizolant-

)1nciile sintactice ale a.Gecti41l1iD

aC atri:ut a2@ecti>al7 'uturuga mic rastoarn carul mare-
:C nume pre2icati>7 Tinerii sunt entuzia6ti-
cC complement circumstanial 2e cauz7 Nu mai poate 2e
:olna>-
2C complement circumstanial 2e timp7 Munce6te 2e t=nr-
eC complement circumstanial 2e mo27 E mai mult <nalt1 2ec=t
scun2-
;C complement circumstanial 2e relaie7 De :ogat ea e :ogat-
gC complement in2irect7 Din gal:en s$a ;acut ro6ie-
Sc;imbarea 4alorii ,ramaticale
An conte?t1 a2@ecti>ul <6i poate schim:a >aloarea gramatical1
2e>enin27
$su:stanti>7 ]arnicul 2eparte a@unge-
$a2>er:7 +or:e6te :l=n2-

Loc1i1nile a.Gecti4ale
"rupul 2e 2ou sau mai multe cu>inte care prezint unitate 2e
sens 6i are >aloare mor;ologic 2e a2@ecti> se nume6te locuiune
a2@ecti>al-
E?-7 De +r1nte, .e nimic, .e %risos, l1at 6n rs, +#r# noim#
etc-
An unele locuiuni a2@ecti>ale se pstreaz sensul elementelor
componente B2e e?emplu7 om 2e geniu T genialC-
An cele mai multe cazuri au cptat alt <neles Be?-7 om .e
treab#1 :taie 6n le,e1 etc-C-
9#
Locuiunile a2@ecti>ale se pot clasi;ica <n7
aC loc1i1ni a.Gecti4ale 4ariabile <n componena crora intr
un a2@ecti> pro>enit 2in participiu sau ;ormat prin 2eri>are
2e la un >er:1 ;ie 2intr$un a2@ecti> propriu G zis Bluat 2e
su;let1 strigtor la cer1 pestri la maeC-
:C loc1i1ni a.Gecti4ale in4ariabile Bpro>enite 2in alte pri
2e >or:ire 2ec=t a2@ecti>eC7 ;el 2e ;el1 BomC 2e trea:1 BomC
;r minte etc-
Calitatea 2e locuiuni a2@ecti>ale a unor grupuri 2e cu>inte este
2at <n primul r=n2 2e sensul glo:al a2@ecti>al al acestora1 2ar 6i 2e
capacitatea unora 2e a a>ea gra2e 2e comparaie Bom .e treab#1 om
+oarte .e treab#C-
,pre 2eose:ire 2e a2@ecti>1 locuiunile a2@ecti>ale nu se acor2
<n gen1 numr 6i caz cu su:stanti>ul 2eterminant Be?ist cel mult unele
potri>iri pariale7 la locul lui 5 ei 5 lorC-
5aloarea stilistic# a a.Gecti41l1i
Folosit cel mai a2esea <n 2escrieri1 a2@ecti>ul are 2e o:icei
>aloare stilistic 2e epitet al su:stanti>ului 6i al >er:ului7
aC 11,ur$i sara cea 2e toamn1 2e pe lacuri apa sur
An;un2a mi6carea$i crea <ntre stu; 6i iezturII
BMihai EminescuC
:C 11--- Iar prin m=n2ru <ntuneric al p2urii 2e argint
+ezi iz>oare z2rumicate peste pietre licurin2-II
Kneori epitetul contri:uie la personi;icarea o:iectelor7
11---iar >=ntul sperios >o creang ;armII
Alteori a2@ecti>ul epitet intr <n alctuirea unor comparaii7
11Iar munii al:i ca 2=nsul1se <nclin$n 2epartareII
An >ersul citat mai sus e?ist7 epitet1 comparaie1 personi;icare-

Probleme .e orto,ra+ie si ortoe%ie
*- A2@ecti>ele terminate la nominati> $ acuzati> singular <n G1
Baspru1 integru1 negru1 simplu1 supluC se scriu la nominati> $ acuzati>
plural nearticulat cu -i c=n2 stau 2up su:stanti>e Bperei negri1
#3
oameni integriCF se scriu cu -ii la nominati> $ acuzati> plural7 primul -
i este 2esinena 2e plural1 iar cel 2e$al 2oilea1 articol hotr=t1 c=n2 ele
stau <naintea su:stanti>elor Basprii oameni1 negrii c=iniC-
0- A2@ecti>ele terminate la masculin singular nearticulat <n Gi1
Bcenusiu1 argintiu1 zglo:iu1 armiu1 castaniu1 >i6iniuC se scriu la plural
nearticulat cu 2oi i1 iar la plural articulat cu trei i Bun copil zglo:iu1
ni6te copii zglo:ii1 zglo:iii copiiC-
)- ,e scrie a nu e 2upa s1 G <n r2cina cu>intelor7 6galnic-
/- ,e scrie 6i se pronun cr13i1 obt13i 6i nu cru@i1 o:tu@i-
4- %luralul a2@ecti>elor <n & este cs urmate 2e GI B;ic6i1
orto2oc6iC-
S- A2@ecti>ele compuse necontopite se scriu cu liniu 2e unire7
;ranco $ italian1 sus $ amintit1 <nainte $ mergtor-
7- A2@ecti>ele compuse prin contopire se scriu ;r liniu 2e
unire7 cumseca2e1 atot6tiutor1 atotputernic-
(bser4aie
A2@ecti>ele in>aria:ile Ba6a1 anume1 gataC se pot con;un2a cu
a2>er:ele- Dac 2etermin un su:stanti> ori un su:stitut este a2@ecti>
Ba6a :aiat1 anume ziC1 2ac 2etermin un >er: Ba2>er:1 a2@ecti>C este
a2>er: Ba cuta a6a1 a ;cut anumeC-
"U"RCIII
*-Analizai a2@ecti>ele 2in urmatoarele te?te con;orm
in2icaiilor7 a2@ecti>ul 2e analizat1 ;elul Bsimplu1 compus1 propriu $ zis1
2eterminati>1 >aria:il1 in>aria:ilC1 genul1 numrul1 caz1 gra2 2e
comparaie1 ;uncie sintactic 1>aloare stilistic7
aC 11De c=n2 co2rul1 2ragul co2ru1 troienin2u$6i ;runza toat1
A6i 2eschi2e$a lui a2=ncuri1 ;aa lunei s le :at1
Trist$i ;irea1 iar >=ntul sperios >o creang ;arm $
,inguratice iz>oare ;ac ca >alurile larm-
%e potica 2inspre co2ri1 cine oare se co:oar8
Kn >oinic cu ochi 2e >ultur lunga >ale o msoar-
!apte ani 2e c=n2 plecat$ai1 z:urtor cu negre plete1
!i$ai uitat 2e soarta m=n2rei1 iu:itoarei tale ;eteII-
BM-EminescuC
:C 11+aluri al:e trec <n aer si s$a6eaz$n lung troian
Ca nisipurile 2ese 2in pustiul a;ricanII-
#*
B+-Alecsan2riC
cC 11'u@ori sl:atici
%e ruguri >erzi ar2 ;lcri <n inima p2uriiII-
BIon %illatC
0- Construii enunuri <n care s ;olosii ;orma 2e ;eminin a
urmtoarelor a2@ecti>e7 li>resc1 grotesc1 analog1 sno:-
)- Fomai pluralul nearticulat 6i articulat al a2@ecti>elor7
argintiu1 ;umuriu1 al:uriu1 gl:ui- Intro2ucei aceste ;orme <n scurte
enunuri-
/- Formai1 <n propoziii1 superlati>ul relati> 6i a:solut al
a2@ecti>elor7 lacom1 ur=t1 ;rumos1 pretenios-
4- Dai e?emple 2e trei complemente circumstaniale e?primate
prin a2@ecti>e-
S- ,criei ;ormele 2e plural ale a2@ecti>elor7 :reaz1 2=rz1 treaz1
>iteaz-
7- Care sunt ;ormele 2e geniti> plural ale urmtoarelor
a2@ecti>e compuse7 2rept $ cre2incios1 li:er $ cugetator1 nou $ nscut8
9- ,criei pluralul urmtoarelor a2@ecti>e care in2ic
apartenena etnic7 maltez1 cartaginez1 ;rancez1 englez1 polonez-
#- Construii c=te 2ou propoziii <n care cu>intele7 harnic1
>oinic1 lene6 s ai: >aloare 2e a2@ecti>e 6i apoi 2e su:stanti>-
Analizai ;uncia lor sintactic-
*3- Din grupul 2e a2@ecti>e 2e mai @os1 su:liniai$le pe cele
care nu pot a>ea gra2 2e comparaie7 acru1 :un1 complet1 limpe2e1
>esel1 optim1 >iu1 sensi:il1 anterior1 ;ier:inte1 >iu1 unic1 e?terior1
<ntreg1 strmo6esc1 ma@or-
**- Analizai a2@ecti>ele 2in te?tele urmtoare 6i artai la ce
gra2e 2e comparaie sunt ;olosite7
aC 11Cel mai mare ne:un e acela ce se cre2e cel mai cuminteII-
BN-IorgaC
:C 11Dac <ns acum ]uu <mi prea groza> 2e prost eu <i
pream groza> 2e 2e6teptII- BI-,la>iciC
cC Era un >is misterios
!i :l=n2 2in cale$a;ar
!i prea era 2e tot ;rumos
De$a tre:uit s piarII- BM-EminescuC
*0- Dati c=te 2ou e?emple 2e a2@ecti>e la superlati> ;ormate
cu pre;i?ele ar;i< 6i e&tra$-
*)- Trecei a2@ecti>ele7 2rgla61 lene61 @ucu6 la ;eminin1
plural1 cazurile N<Ac-
#0
*/- Trans;ormai1 prin a:re>iere1 su:stanti>ele tain1 purpur1
miros1 stea1 nor <n a2@ecti>e 6i apoi alctuii enunuri <n care
a2@ecti>ele rezultate s ai: >aloare 2e epitet-
*4- Trans;ormai su:stanti>ele luna1 >=rsta1 cre2ina1 ;umuri <n
a2@ecti>e 6i e?plicai cum s$au ;ormat-
*S- Alegei ;orma corect a a2@ecti>elor7 maro $ maron1 2etailat
$ 2etaliat1 loial $ loaial1 :leomaren $ :leumarin1 respectos $ respectuos-
*7- Analizai mor;ologic 6i sintactic a2@ecti>ele 2in te?tele
urmtoare1 in2ic=n2 6i >aloarea stilistic a acestora7
aC 11,inguratate1 tainic gra2in
Cu ;reamat lin1 cu 2ulce a2post1
%ri:eagul su;let ;r 2e ho2in
De$at=ta >reme$n ara ta n$a ;ostVII BO-"ogaC
:C 11Din cerul <nalt1 <nco>oiat pe zare
Ca un imens cuptor 2e porelan1
Kn soare imo:il 6i 2ia;an
Trimite raze perpen2iculareII- B"-Top<rceanuC
*9- %unei a2@ecti>ele urmtoare pe l=ng un su:stanti> la
genul masculin sau neutru1 numrul singular7 am:igu1 perpetu1
continu-
*#- Formai ;emininul singular al cu>intelor7 analog1 omolog1
patriot1 sno:1 policrom1 pitoresc-
03- Intro2ucei <n scurte enunuri urmtoarele a2@ecti>e
compuse 6i e?plicai mecanismul ;ormrii lor7 nemaiauzit1 ru>oitor1
al: $ mur2ar1 ;ranco $ italian1 a6a $ zis1 sus $ numit1 su2 $ >estic1 su2 $
2unrean1 rom=no $ american-

#)
PR(NUM"L"
H$ Pron1mele %ersonal
,ingular %lural
%ers- I %ers-
a II$a
%ers- a III$a %ers- I %ers
a II$a
%ers- a III$a
Forme accentuate 6i neaccentuate Forme accentuate 6i neaccentuate
N eu tu el ea noi >oi ei Ele
A pe mine1
m
pe tine1
te
pe el1 <l1
$l
pe ea1 o pe noi1
ne
pe >oi1
>1 > $
pe ei1 <i1
$ i
pe ele1 le
D mie1 <mi1
$mi
ie1 <i1 $i lui1 <i1 $i ei1 <i1 $ i nou1 ne1
ni
>ou1 >1
>i1 > $
lor1 le1
li
lor1 le1 li
" $ $ a lui a ei $ $ a lor a lor
+ $ tu Z $ $ $ >oi Z
aC La cazurile A 6i D pronumele personal are 2ou ;orme7 accentuat
6i neaccentuat-
:C %ersoanele I 6i a II$a nu au ;orme pentru geniti> Bse <ntre:uineaz
;ormele pronumelui posesi>7 ale mele, al t#1, a noastr#, ai
4o2triC-
cC Dati41l etic e?prim participarea a;ecti> a po>estitorului 6i a
asculttorului la cele <nt=mplate- Formele neaccentuate 2e 2ati>1
ale persoanelor I 6i a II$a Bmi, i, 6mi, 6iC1 se <ntre:uineaz cu rol
stilistic <n2eose:i <n literatura popular7
OC l$apus 2e soare 5 +or s mi te$omoare VP
OA czut <n Ozana c=t mi i :ietul-P
O"reuceanu mi i$l ar2ea cu palme-P
2C Dati>ul posesi> este cazul 2ati> al pronumelor ;orma neaccentuat
care stau pe l=ng un su:stanti> sau un >er: care se re;er la
su:stanti>7 chipu$mi1 :uza$i-
OCi eu >oi ;i pm=nt1
An singurtate$mi-P
BM- EminescuC
O%e pali2a$i ;runte nu$i scris D$zeu-P
BM- EminescuC
Dati>ul posesi> are ;uncia sintactic 2e atri:ut pronominal-
eC %ronumele personal 2e persoana a III$a1 singular1 ;eminin1 care intr
<n alctuirea unor e?presii populare 6i <n locuiuni >er:ale au 4aloare
ne1tr# 6i nu au ;uncie sintactic7
A pus$o 2e mmlig- A luat$o la ;ug-
ii$i <nainte- Ei 2 cu >or:a-
;C %ronumele7 .ns1l, .nsa, .n2ii, .nsele sunt %ron1me
%ersonale la persoana a III$a-
#/
gC De multe ori1 pronumele personale ;orme neaccentuate sunt legate
prin liniu 2e unire 2e un >er:1 2e o con@uncie1 2e un pronume7 las$
m#1 i$e scris1 nu$i pas1 i<l gsi1 s$i ;ac1 etc-
I$ Pron1mele %ersonal .e %olitee
Are ;orme 2oar pentru persoanele a II$a 6i a III$a7 .1mneata,
.1mnea4oastr#, .1mneasa, .1mneal1i, .1mneaei, .1mnealor$
Forme populare ale pronumelui 2e politee7 mata, matale,
m#t#lic#, m#t#l1#$
Loc1i1ni %ronominale .e %oliteeD Domnia ta, Domnia sa,
M#ria ta, En#limea sa, "&celena 4oastr#, Maiestatea 4oastr#,
S+inia sa$
J$ Pron1mele re+le&i4
%ronumele re;le?i> ine locul o:iectului asupra cruia se
e?ercit 2irect sau in2irect aciunea >er:ului 6i care e i2entic cu
su:iectul >er:ului-
%ronumele re;le?i> are ;orme proprii 2oar la persoana a III$a1
iar <n 2eclinare 2oar la cazurile D- 6i A-
Caz Forme accentuate Forme neaccentuate
D- sie1 sie6i <6i1 $ 6i1 6i $
A- BpeC sine se1 s $1 $ s1 $ se
La persoana I 6i a II$a pronumele re;le?i>e <mprumut ;ormele
neaccentuate ale pronumelui personal- ,unt re;le?i>e c=n2 sunt la
aceea6i persoan 6i acela6i numr cu >er:ul pe care$l <nsoesc7 m tem1
m spl1 <mi scriu1 etc-
, se compare eu m# spl Bm# T pronume re;le?i>C1 mor;en al
2iatezei re;le?i>e1 cu Mama m# spal Bm# T pronume personal <n
acuzati>1 ;orm neaccentuat 6i are ;uncia 2e complement 2irectC-
La ;ormele accentuate poate a>ea ;unciile sintactice 2e7
$ complement 2irect7 , se >a2 <nt=i %e sine-
$ complement in2irect7 A6i z=m:ea sie2i-
$ complement circumstanial7 ,e <nelege .e la sine-
Formele neaccentuate 2e 2ati> <n2eplinesc ;uncia 2e atrib1t
%ronominal 6n
.ati4 /.ati41l %osesi40D OCrengile$mi rup=n2u$leP
BM- EminescuC
#4
K$ Pron1mele 2i a.Gecti41l %ronominal .e 6nt#rire
%ronumele 2e <ntrire <nsoe6te un su:stanti> sau un pronume
personal pentru a preciza o:iectul 2eterminant-
%ersoana ,ingular %lural
Masculin Feminin Masculin Feminin
I <ns1mi <ns#mi <n6ine <nsene
a II$a <ns1#i <ns##i <n6iv <nsev
a III$a <ns1i <ns#i <n6ii <nsei sau <nsele
L$ Pron1mele 2i a.Gecti41l %ronominal %osesi4
Pronumele posesiv &nlocuiete numele oiectului posedat i al
posesorului. Are mai multe ;orme7
Kn o:iect pose2at 6i
un posesor
Kn o:iect pose2at 6i
mai muli posesori
Mai multe o:iecte
pose2ate 6i un
posesor
Mai multe o:iecte
pose2ate 6i mai
muli posesor
M F M F M F M F
%ers- I al meu a mea al nostru a
noastr
ai mei ale mele ai no6tri ale
noastre
%ers- a
II$a
al tu a ta al >ostru a
>oastr
ai ti ale tale ai >o6tri ale
>oastre
%ers- a
III$a
al su a sa $ $ ai si ale sale $ $
M$ Pron1mele 2i a.Gecti41l %ronominal .emonstrati4
Pronumele demonstrativ &nlocuiete numele unui oiect
deoseindu$l totodat de alte oiecte de acelai fel prin indicarea
apropierii, deprtrii sau identit#ii oiectului cu sine &nsui sau cu
alt oiect.
%ronumele 2emonstrati> este 2e trei ;eluri7
.e a%ro%iere7 acesta1 ace6tia1 acestea Bcestlalt1
ceastalalt1 V asta1 sta1 6tia T ;orme populareC-
.e .e%#rtare7 acela1 aceea1 aceia1 acelea1 cellalt1 V
la1 aia V T ;orme populare-
.e i.entitate7 acela6i1 aceea6i1 aceia6i1 acelea6i-
Ca mo2el prezentm 2eclinarea pronumelui 6i a2@ecti>ului
pronominal 2e
2eprtare7
Numr Caz %ronume A2@- pronominal A2@- pronominal
,ingular N- A- acela acel om omul acela
"- D- aceluia acelui om omului aceluia
%lural N- A- aceia acei oameni oamenii aceia
"- D- acelora acelor oameni oamenilor acelora
#S
W$ Pron1mele 2i a.Gecti41l %ronominal relati4
,e ;olose6te numai <n ;raz1 ;c=n2 legtura 2intre propiziiile
su:or2onate 6i regentele lor-
La ni>elul ;razei are rol 2e con@uncie1 iar <n su:or2onata <n
care se a;l are ;uncie sintactic-
%ronumele relati>e sunt7 care, cine, ce, ct BsimpleCF cel ce,
ceea ce, cei ce, cele ce BcompuseC-
Funciile sintactice ale pronunelor relati>e7
aC su:iect7 'iatul
*
5 care >ine
0
5 e colegul meu-
*
5
:C nume pre2icati>7 Omul n$a spus
*
5 cine e-
0
5
cC atri:ut7 Am ascultat un mare artist
*
5 al c#r1i talent ne
;ermeca-
0
5
2C complement 2irect7 Casa
*
5 %e care o >ezi
0
5 e a mea-
*
5
eC complement in2irect7 M=na
*
5 c1 care m$a :tut
0
5 <i
tremura-
*
5
;C complement circ- 2e mo27 Furia
*
5 c1 care al:inele
mor pentru aprarea stupului
0
5 este inimagina:il-
*
5
gC complement circ- 2e timp7 Ne$am <mprietenit chiar <n
ziua
*
5 6n care am sosit la Moneasa-
0
5
hC complement circ- 2e cauz7 A >enit
*
5 s >a2
0
5 .e ce
este a:sent la ora 2e chimie-
)
5
iC complement circ- 2e scop7 Cci <ntre:
*
5 la ce$am
<ncepe
0
5 s <ncercm s$ncercm <n lupt 2reapt 5 A turna <n
;orm nou lim:a >eche 6i$neleapt 8 BM- EminescuC
@C complement circ- 2e loc7 O%atria mea e poporul acesta
*
5
En miGloc1l c#r1ia am rsrit V O
Bi- ,tancuC
A2@ecti>ele relati>e <n2eplinesc <ntot2eauna ;uncia sintactic
2e atri:ut a2@ecti>al-
Reinei Z Cine 6i ceea ce nu au nicio2at >aloare a2@ecti>al-
X$ Pron1mele 2i a.Gecti41l %ronominal intero,ati4
%ronumele interogati> ine locul1 <n propoziiile interogati>e1
cu>intelor a6teptate ca rspuns la <ntre:are-
)1nciile sintactice7
$ su:iect7 Cine a spart geamul8
$ nume pre2iati>7 Cine e8
$ atri:ut7 Ce lecie ai <n>at8
#7
$ complement 2irect7 Pe cine ai <nt=lnit8
$ complement in2irect7 La cine te g=n2e6ti8
Care, ce, ci, cte pot ;i ;olosite ca 6i a2@ecti>e pronominale
interogati>e- E?-7
Care :iat >or:e6te8 Bcare este At a2@- e?primat prin a2@- pronominal
interogati>C-
Y$ Pron1mele 2i a.Gecti41l %ronominal ne;ot#rt
Ele pot ;i7
$ pronume no)otrte simpleB 1n1l, alt1l, tot, m1lt, %1in,
c1tare1 etc-
$ pronume ne)otrte compuseB 4re1n1l, cine4a, care4a,
ce4a, cte4a, oricine, orice, orict, oarecine, orecare,
oarece, altcine4a, altcare4a, altce4a, ori2icine, ori2icare,
ori2ict, +iecare, +iecine1 etc-
C=n2 pronumele nehotr=te <nsoesc su:stanti>ele1
2etermin=n2u$le1 ele 2e>in a2@ecti>e pronominale nehotr=te-
)1ncii sintactice7
$ su:iect7 Cine4a a >or:it- )iecare <n>a-
$ nume pre2icati>7 El a a@uns cine4a-
$ atri:ut7 Care4a ;at l$a spus 2irigintelui-
$ complement 2irect7 L$am >zut %e 1n1l-
$ complement in2irect7 M g=n2esc la altcine4a$
HV$ Pron1mele 2i a.Gecti41l %ronominal ne,ati4
%ronumele negati>e sunt7 nimeni, nimic, nici1n1l, nici1na,
nicio$
Ca a2@ecti>e nehotr=te se ;olosesc numai7 nici1n1l, nici1na,
nicio-
%ronumele negati>e nimic 6i nimeni se pot su:stanti>iza7
nimica1 n1mic1l, nimicuri cu sensul 2e O;leacP1 sau intr <n e?presii
a2@ecti>ale sau a2>er:iale7 %e nimic BgratisC1 .e nimic B;r >aloareCF
nimenea1 1n nimeni-
E?-7 E6ti 1n nimeni-
)1ncii sintacticeD
$ su:iect7 Nimeni n$a ascultat-
$ nume pre2icati>7 A a@uns nimeni-
$ atri:ut7 Nicio >este n$a sosit 2e la el-
$ complement 2irect7 N$o a6teptam %e nici1na-
$ compement in2irect7 Nu m g=n2esc la nimic-
#9
(bser4aiiD
Pron1mele 2i a.Gecti4ele ne,ati4e, c+$ D((M
I
se scri1 6ntr<
1n c14ntD niciunul1 niciuna1 niciunii1 niciunele1 niciun1 nicioF "&$D
N1 am niciun %rieten$
Re,1la n1 se a%lic# 6n ca31l 6n care nici are 4aloare .e
a.4erb sa1 conG1ncieD
"&$D Nici m#car 1n1l n1 a +ost %re3ent$ Nici 1n1l, nici alt1l n<a
r#s%1ns$
*- A2@ecti>ele posesi>e no2tri, 4o2tri postpuse se scriu <ntot2eauna
cu un singur i -
0- Nu con;un2ai a2@ecti>ul posesi> s#i cu grupul 2e cu>inte s#<i
Bcon@uncie ` pronume personalC sau a2@ecti>ul sa cu grupul s<a
B2usC1 un2e s este pronume re;le?i>1 iar a este >er: au?iliar-
%rietena sa s<a 2us la tele;on-
+eri6orii s#i >or s#<i ;ac o >izit-
)- La a2@ecti>ul 2emonstrati>1 atenie la 2eose:irea ;ormei
masculinului plural 2e ;emininul singular7
:ieii aceiaF ;ata aceea1 aceea6i apF aceia6i ele>i-
/- , nu con;un2m pronumele re;le?i> G 2i cu con@uncia sau cu
a2>er:ul 2i-
Temele 2i le ;ace singur- G pronume re;le?i>-
Ele>ii 2i ele>ele pleac <n e?cursie - G con@uncie-
+ine 2i Ion cu noi- G a2>er:
4- A2@ecti>ele pronominale au ;uncia sintactic 2e atri:ut a2@ecti>al
Bpentru c se acor2 cu su:stanti>ulC-
5aloarea stilistic# a a.Gecti4elor %ronominale
%rezena a2@ecti>ului pronominal 2e <ntrire <ns12i <n
cunoscutele >ersuri 2in OScrisoarea IIIP 2e M- Eminescu are rolul 2e
a capta accentul a;ecti> al >ersurilor7
OMircea 6ns12i m=n$n lupt >i@elia$ngrozitoare VP
An 2escrieri Bta:louri 2in natur sau portreteC nu 2e puine ori
<nt=lnim repetarea a2@ecti>ului 2emonstrati> 2e i2entitate-
O"lasul >=ntului <i str=nge inima1 at=t e t=nguios 6i 2e
<ntristtorZ ,$ar zice c Iuliu se schim: aici <n ;ratele mai t=nr al lui
Decem:rieF aceia2i ochi1 aceea2i pri>ire aspr1 acela2i glas1 acelea2i
spr=ncene <ncruntateZ Numai crunteea <i mai lipse6te spre a <n2eplini
asemnarea-P BC- ]oga6C
##
%rin aceast repetare autorul insist asupra unor aspecte care l$
au impresionat1 transmi=n2u$ne 6i nou impresia trit 2e el <n
mi@locul naturii- E;ecte stilistice realizeaz 6i repetarea pronumelui 6i
a2@ecti>ului pronominal nehotr=t sau 2emonstrati> <n >ersurile
eminesciene7
OAltul este al tu su;let1
Alii ochii ti acum1
Numai eu1 rmas acela6i1
'at mereu acela6i 2rum-P BM- EminescuC
"U"RCIII
*- Analizai pronumele 2in te?tul 2e mai @os7
D$De >=nzare i$i ginu6a aceea1 mi :iete8
$De >=nzare1 mo6uleZ
$!i c=t cei pe 2=nsa8
$C=t crezi 6i 2umneata c ;aceZ
$Ia a2$o$ncoace la mo6u1 s$o 2rmluiascZ
!i cum i$o 2au <n m=n --- 6i$i 2ezleag atunci ;rumu6el aa 2e la
picior1 apoi mi$o arunc$n sus zic=n27 Iaca pozn1 c$am scpat$oZ ---
$Ce g=n2e6ti 2umneata1 mo6ule8 Te @oci cu mar;a omului8 ---
$D pace :ietului1 mo6ule1 zice un humule6tean 2e$ai no6tri1
c$i ;eciorul lui !te;an a %etrei1 gospo2ar 2e la noi 2in sat1 6i i$i gsi
:eleaua cu 2=nsul pentru asta --- D BI- CreangC
0- I2enti;icai ;ormele accentuate 6i neaccentuate ale pronumelui
personal1 speci;ic=n2 genul1 numrul1 cazul 6i ;uncia sintactic-
E?plicai ortogra;ia acestor ;orme-
DAtunci <l <m:ri6 groaza1 2in ce <n ce mai strins 6i mai
sl:atic1 <nghe=n2u$i s=ngele- .i <n >reme ce groaza <l tortura1 mintea
lui cuta s o alunge --- cu 2ezgustul 2e >iaa aceasta pe care el <nsu6i1
con6tiina lui <mpcat a az>=rlit$o --- numai groaza rm=nea
s;i2toare1 stp=nitoare1 6optin2u$i <n su;let un singur cu>=nt1 <n ;aa
cruia se s;arm tot ---P BL- &e:reanuC
)- Analizai 2ati>ele posesi>e 2in te?tele urmtoare 6i artai pe l=ng
ce parte 2e >or:ire stau7
aC DCe 2egetele$i >=ntul lo>e6te <n ;ere6ti1
*33
,e toarce$n g=n2u$mi ;irul 2uioaselor pop>e6ti-
!jatuncea 2inainte$mi prin cea parc treci ---P BM- EminescuC
:C DCalu$i al:1 un :un to>ar61
An6euat a6teapt$a;ar-P BM- EminescuC
/- Alctuii propoziii <n care s apar pronumele personale7 noi, el,
ea, 4oi, e1, t1 <nsoite 2e pronumele 2e <ntrire corespunztoare-
4- Analizai pronumele relati>e1 pronumele interogati>e 6i a2@ecti>ele
interogati> G relati>e 2in te?tele urmtoare7
aC DDar pe mire cum <l cheam1
Cine$i el 6i$al cui8
N$auzi6i 2e sturz1 :agI samZ
%=n 6i <mpratul 6tie-
!i$i :ogat8 Ce$i pe c=mpie1
Tot ce >ezi1 i$al luiZP B"- Co6:ucC
:C D$Ce$i cereai <n petiie8
$Nu ceream nimic-
$Cum8
$Nu era petiia mea-
$DaI a cui8
$A unui prieten-
$Care prieten8
$Knul "hi +asilescu-P BI- L- CaragialeC
S- Cutai c=te 2ou e?presii populare 6i locuiuni >er:ale <n care
pronumele DoP s ai: o >aloare neutr-
7- Construii c=te 2ou propziii <n care pronumele l1i, ei, lor s ;ie la
cazul geniti> 6i la cazul 2ati>- Artai ce cu>inte 2etermin 6i ce
;uncie sintactic au-
9- Construii c=te 2ou propoziii <n care s se a;le su:stanti>ele
%oe3ie 6i o%er# la geniti> sau 2ati> singular1 prece2ate 2e a2@ecti>e
2emonstrati>e1 apoi urmate 2e a2@ecti>e 2emonstrati>e- Artai cum se
;ace acor2ul-
#- Construii enunuri care s conin grupurile7 ce<l, ce<i, ce<a1 6i cel,
cei, cea- Analizai$le-
*3- Dai c=te un e?emplu1 <n propoziii1 <n care pronumele nehotr=te7
orice, orict, att, c1tare s ;ie ;olosite la nominati> 6i geniti>
singular-
**- Analizai pronumele 2in pro>er:ul7 D,pune$mi cu cine te <nsoe6ti1
ca s$i spun cine e6ti-P
*3*
*0- Alctuii propoziii <n care DoP s ai: urmtoarele >alori7 articol
nehotr=t1 pronume personal1 numeral car2inal1 a2@ecti> pronominal
nehotr=t1 inter@ecie1 s intre <n componena >itorului popular-
*)- Alctuii propoziii <n care cu>=ntul Dl1iP s ai: >alori
mor;ologice 2i;erite-
*/- Trecei pronumele 2in paranteze la genul1 numrul 6i cazul cerute
2e regulile
acor2ului sau ale ;unciilor sintactice- %recizai ;elul lor7
A BcareC 2intre colegele >oastre este aceast carte8
I$ai mulumit BcineC tre:uia8
Ale BcareC 2intre prietenii ti sunt aceste cri8
BCineC ai primit aceste cri8
BCineC i$ai 2at caietul tu8
*4- Artai care 2intre cele 2ou ;orme sau construcii su:liniate este
corect 6i rescriei$o pe aceasta1 pstr=n2 enunurile 2e mai @os7
aC I$am tele;onat unei prietene a mele C ale mele-
:C O;er o carte interesant .ra,ii C .ra,ei mele colege-
cC Am ascultat o con;erin al c#rei C al c#r1i su:iect a ;ost
interesant-
*S- Construii propoziii cu pronumele personal 2e pers- a III$1
masculin1 singular <n cazurile7
$ acuzati>1 cu ;uncia 2e complement1 atri:ut1 nume pre2icati>F
$ geniti>1 cu ;uncia 2e atri:ut 6i nume pre2icati>-
*7- Facei acor2ul corect al pronumelui relati> care 2in enunurile
urmtoare7
Este un prieten --- i$am ;cut mult :ine- BcareC
Este o cuno6tin --- i$am ;cut mult :ine- BcareC
,unt ni6te :tr=ni --- le$am ;cut mult :ine- BcareC
*9- ,criei ;orma corect1 cerut 2e conte?t1 a cu>intelor 2in parantez-
In2icai >aloarea mor;ologic a acestora Ba ;ormelor corecteC7
Ai >zut pasrea BacelaC8
Mi$a spus ea B6ns12iC totul acum-
M$am <ntors la Bacelea2iC or-
+$a 2at >ou B6ns1miC cartea-
*#- ,criei corect grupul 2e pronume G >er: au?iliar 2in e?emplele7
Nu BiaC >enit i2ee s ia metroul 6i a <nt=rziat-
Nu BiamC spus c >reau s$i 2uc ce i$am promis-
BNeamC con>ins c omul acela nu era neam cu noi-
BMamC g=n2it la tine <n seara aceea-
*30
NUM"RALUL
)el1l$ Numeralele sunt 2e 2ou ;eluri7 car2inale 6i or2inale-
N1meralele car.inale sunt7
aC propriu G zise7 1na, 1n1, .oi, 2a%te, trei3eci, o s1t#
etc-
:C multiplicati>e7 6ntreit, 6n3ecit, 6nmiit, .1bl1, tri%l1
etc-
cC 2istri:uti>e7 cte 1n1l, cte .oi etc-
2C colecti>e7 amn.oi, t1strei, t1s%atr1 etc-
eC ;racionare7 trei %e %atr1, G1m#tate, s+ert, 3ece la
s1t#, a %atra %arte, %e .in .o1# etc-
;C a2>er:iale7 o .at#, .e .o1# ori, .e 2ase ori etc-
N1meralele or.inale sunt7
aC propriu G zise7 %rim1l, al .oilea, al treilea etc-
:C a2>er:iale7 %rima .at#, %rima oar#, a .o1a oar#-
Numeralele or2inale a2>er:iale sunt consi2erate 2e "ramatica
Aca2emiei locuiuni a2>er:iale-
H$ N1meral1l car.inal
Al numim car2inal pentru c st la :aza ;ormrii tuturor
celorlalte numerale-
numeral car2inal numeral or2inal numeral 2istri:uti>
trei al trei $ le $ a c=te trei
art-
posesi>
a2>er: numeral
car2inal
numeral
car2inal
art-
hot-
particul
a2>er:ial
Numeralele car2inale propriu$zise sunt sim%le 6i com%1se7
,imple7 1n1 p=n la 3ece, s1t#, mie, milon, miliar., bilionF
Compuse7 2e la unsprezece <n sus <n a;ar 2e cele menionate-
Reinei S
aC ,e scriu 6i se pronun corect numeralele %ais%re3ece,
2ais%re3ece, 2ai3eci, o%ts%re3ece, cincis%re3ece, cinci3eci-
*3)
:C Numeralele car2inale 2e la unu la nousprezece se leag 2irect 2e
su:stanti>ul pe care <l <nsoesc7 trei ele>i1 .o1# cri1 %ais%re3ece
stu2eni1 comport=n2u$se ca ni6te a2@ecti>e-
cC De la 2ouzeci <n sus1 numeralele car2inale se comport ca ni6te
su:stanti>e 6i se leag 2e su:stanti>ele pe care le <nsoesc prin
prepoziia .e7 2ouzeci 6i opt 2e ele>i1 o sut optzeci 6i nou .e
cri1 etc-
2C &aportul 2e geniti>1 2e la 2oi <n sus se e?prim cu a@utorul
prepoziiei a BNumai lucrrile a 2oi copii au ;ost corectateC1 sau
articolul 2emonstrati> cel BMane>rele celor patru uniti militare
<ncep m=ineC-
&aportul 2e 2ati> se e?prim cu a@utorul prepoziiei la BAm 2at
caiete la cinci copiiC sau articolul 2emonstrati> cel BAm 2istri:uit
manualele numai celor opt ele>iC-
eC %rin articulare numeralul 2e>ine su:stanti> BAm luat 1n o%t la
geogra;ie- rei1l la ;izic l$a suprat pe tata- Cei .oi au plecat-C
I$ N1meral1l or.inal
,eria numeralelor or2inale <ncepe cu 6nti1l, cel .inti,
6ntia1 crora li se altur sinonimele neologice primul1 prima 6i se
s;=r6esc cu a2@ecti>ul 1ltim1l sau locuiunea a2@ecti>al cel .in
1rm#-
Ca numeral or2inal s$a ;olosit 6i primar1 pstrat astzi numai <n
e?presiile7 >r %rimar1 timpuri %rimare1 etc-
)1ncii sintactice
*- Numeralele cu >aloare a2@ecti>al sunt atri:ute a2@ecti>ale-
0- Numeralele cu >aloare a2>er:ial sunt complemente
circumstaniale 2e mo2 sau 2e timp-
)- Numeralele cu >aloare su:stanti>al au ;uncia sintactic a
su:stanti>elor-
Reinei S Numeralele pot ;i 6i su:iecte 6i nume pre2icati>e 6i atri:ute
6i complemente B>ezi e?emplele 2e la sinta?a propoziieiC-
"&%rimarea .atei
*- %entru prima zi a lunii se ;olose6te numeralul or2inal propriu$zis7
6nti ianuarie1 <n timp ce toate celelalte zile ale lunii sunt
2esemnate prin numerale car2inale7 2a%te ianuarie1 3ece ;e:ruarie-
*3/
0- Normele literare au sta:ilit pentru 0 6i compusele *01 00 ;orma 2e
;eminin7 .o1# ianuarie1 .o1#s%re3ece martie1 .o1#3eci 2i .o1#
iulie1 pe c=n2 compusele lui 1n1 apar <n ;orma 2e masculin7
2ouzeci 6i 1n1 mai-
)- Numeralele Bcar2inale 6i or2inaleC pot ;i ortogra;iate 6i cu ci;re
ara:e sau romane7 0/ 2e ele>i1 clasa a +III$a1 secolul al (I($lea
etc-
(rto,ra+ia 2i ortoe%ia n1meral1l1i
aC Numeralele colecti>e amn.oi, amn.o1# au la geniti> G 2ati>
numai ;orm 2e plural1 corect ;iin2 amn.o1ra-
:C De la 2ouzeci <nainte1 n1meral1l car.inal se leag obli,atori1,
%rin %re%o3iie 2e su:stanti>ul pe care$l <nsoe6te B03 2e stu2eni1
03 2e leiC- Se a.mite omiterea %re%o3iei <n cazurile c=n2
su:stanti>ul care urmeaz 2up ci;r apare a:re>iat7 04 Hg1 /3 Hm-
cC Folosit 2up su:stanti>1 numeralul 6nti Bc;- DOOM0C se
articuleaz7 clasa <nt=ia1 :anca <nt=ia- C=n2 prece2 su:stanti>ul
sau apare singur1 se artic1lea3#D 6ntia clas#, 6ntia banc#,
6nti1l 4enit$
Numeralul or2inal 6nti1 scris c1 ci+re romane, se noteaz
corect ast;el7 clasa I1 :anca I-
2C Numeralele %rim1l, 6nti1l la numrul plural se scriu cu 2oi 2e OiE
2ac se a;l <n ;aa unui su:stanti> 2e genul masculin7 %rimii
st1.eni, 6ntii absol4eni-
eC Numeralul 1n1 se scrie ;r articol1 spre 2eose:ire 2e pronumele
nehotr=t7 1n1l-
;C Numeralul a2>er:ial o .at# se scrie <n 2ou cu>inte1 ;iin2 ;ormat
2in numeralul OoO 6i su:stanti>ul O2atP-
OA ;ost o.at# ca$n po>e6ti VP Ba2>er:1 cn.4aC
A citit o .at# 6i a <neles- BnumeralC
* Decem:rie este o .at# important- Bsu:stanti>C
gC ,e scrie 6i se pronun corect7 6aisprezece1 paisprezece1
6aptesprezece1 optsprezece1 nousprezece-
L1ai aminte S
aC Ci;rele romane sunt urmtoarele7 I B*C1 II B0C1 III B)C1 I+ B/C1 + B4C1
+I BSC1 +II B7C1 +III B9C1 I( B#C1 ( B*3C1 (I B**C1 (II B*0C1 (III
B*)C1 (I+ B*/C1 (+ B*4C1 (+I B*SC1 (+II B*7C1 (+III B*9C1 (I(
B*#C1 (( B03C1 ((( B)3C1 (L B/3C1 L B43C1 L( BS3C1 L(( B73C1
*34
L((( B93C1 (C B#3C1 C B*33C1 CD B/33C1 D B433C1 DC BS33C1 CM
B#33C1 M B*333C1 MC B**33C etc-
:C An a;ar 2e numeral1 e?ist 6i alte cu>inte aparin=n2 altor pri 2e
>or:ire care e?prim i2eea 2e numr7
$s1bstanti4e Bgrup1 mulime1 noian1 puz2erieC-
$a.Gecti4e Bconsi2era:il1 muli1 puini1 singur1 unicC pronume
6i a2@ecti>e pronominale Bc=i1 c=i>a1 uniiC- Acestea nu sunt numerale1
2eoarece nu e?prim o cantitate numeric hotr=t 6i nu ;ormeaz serii
;i?e1 cresctoare sau 2escresctoare-
"&erciii
*- Analizai numeralele 2in te?tele urmtoare7
aC OV 6i atunci el pri>ea la Ana1 Ana pri>ea la el1 am=n2oi pri>eau la
cei 2oi copila6i1 cci 2oi erau acum1 iar :tr=na pri>ea la c=te6ipatru 6
ise simea <ntinerit1 cci a>ea un ginere harnic1 o ;at norocoas1 2oi
nepoei sprinteni1 VP BI- ,la>iciC
:C O V un2e sunt mii 6i mii 2e porci tre:uie s ;ie sute 2e turme1 6i
;iecare turm are c=te un pstor 6i ;iecare pstor e a@utat 2e ctre 2oi G
trei :iei VP BI- ,la>iciC
cC OIar mari 2imineaa1 puse tarniele 6i 2esegii pe cai 6i leg=n2u$i
;rumu6el cu cpstru7 pe cel 2e$al 2oilea 2e coa2a celui 2int=i1 pe cel
2e$al treilea 2e coa2a celui 2e$al 2oilea1 pe cel 2e$al patrulea 2e coa2a
celui 2e$al treilea VP BI- CreangC
0- E?plicai cu a@utorul numeralului trei c numeralul car2inal intr
<n componena tuturor celorlalte tipuri 2e numerale-
)- Formulai c=te 2ou propoziii cu ;iecare 2in numeralele car2inale7
propriu$zis1 colecti>1 multiplicati>1 2istri:uti>1 a2>er:ial1
;rancionar-
/- Construii enunuri <n care s apar urmtoarele construcii
numerale7 o s1t# 2i ce4a, c1 cte cinci, trei3eci 2i mai bine, cte
.oi, .oi, o .at# %e an$
4- Formulai enunuri <n care s se a;le numeralele %ais%re3ece,
2ais%re3ece, 2a%tes%re3ece cu >oaloare a2@ecti>al1 la cazul
geniti> sau 2ati>1 prece2ate 2e artiocolul cei, cele-
S- Construii o propoziie <n care s se a;le numeralul amn.oi cu
>aloare a2@ecti>al la cazul geniti>1 6i o alt propoziie <n care
acela6i numeral1 la cazul 2ati> s ai: >aloare su:stanti>al-
Analizai aceste numerale mor;ologic 6i sintactic-
7- Construii enunuri <n care s se a;le numeralul a2>er:ial o .at# 6i
a2>er:ul o.at# Bcu sensul 2e o2inioarC-
*3S
9- Construii enunuri <n care s artai <n ce secole au 2omnit Mircea
cel 'tr=n1 !te;an cel Mare1 +la2 .epe61 Mihai +iteazul1
Constantin 'r=nco>eanu1 Ale?an2ru Ioan G Cuza-
#- Alctuii enunuri <n care cu>=ntul 1n s ai: urmtoarele >alori
mor;ologice7 numeral car2inal1 articol nehotr=t1 a2@ecti>
pronominal nehotr=t-
*3- Analizai sintactic 6i mor;ologic cu>intele su:liniate 2in
urmtoarele propoziii7
aC *ase ele4i pleac <n ta:r-
:C Au participat la e?cursie .o1#3eci .e co%ii-
cC Celor .o1#3eci 2i cinci .e %artici%ani li s$a 2at echipament nou-
**- Construii propoziii <n care s apar patru numerale 2i;erite1 care
s <n2eplineasc urmtoarele ;uncii sintactice7 complement 2irect1
atri:ut a2@ecti>al1 complement circumstanial 2e mo21 su:iect-
*0- ,criei cu litere urmtoarele ci;re7 */1 *41 0/1 )41 #91 *3S1 *9/1
)/#1 *3301 *4S01 *##9-
*)- %recizai >aloarea mor;ologic a cu>intelor su:liniate7
Am primit o cantitate <n2oit 2e struguri-
Am 2escoperit o h=rtie <n2oit-
'unica mea mergea <n2oit 2e spate-
*/- Numeralele or2inale corespunztoare car2inalelor Oo sutP1 Oo
mieP1 au la masculin ;ormele7
aC Oal o sutleaP1 Oal o mieleaP
:C Oal sutleaP1 Oal mieleaP-
5"RBUL
5erb1l este partea 2e >or:ire ;le?i:il care e?prim aciunea1
starea1 e?istena1 posesia1 necesitatea1 posi:ilitatea1 2orina-
Clasi+icarea 4erbelor
A- )el1l 4erbelor
H$ 5erbe %re.icati4e G au capacitatea 2e a <n2eplini singure
;uncia sintactic
2e pre2icat c=n2 se a;l la un mo2 personal-
Noi mer,em- +oi 4ei constr1i o :arc- Copiii cnt#-
I$ 5erbele ne%re.icati4e G nu au <neles 2e G sine G stttor 6i
nu pot ;orma singure pre2icatul1 a>=n2 ne>oie 2e un nume pre2icati>
sau o propoziie pre2icati>-
*37
An categoria >er:elor nepre2icati>e sunt incluse 4erbele
co%1lati4e 2i cele a1&iliare-
a0 5erbele co%1lati4e sunt a +i, a .e4eni, a ie2i, a se +ace, a
se %re+ace, a r#mne, a aG1n,e Btoate au sensul Oa 2e>eniP1 Oa se
trans;ormaPC1 a %#rea, a 6nsemna, a se n1mi Ba se chemaC1 a
6ntr1c;i%a, a re%re3enta-
Cu e?cepia >er:ului a .e4eni B;olosit 2oar ca >er: copulati>C1
toate celelalte1 <n ;uncie 2e conte?t1 pot ;i >er:e pre2icati>e sau
copulati>e-
b0 5erbele a1&iliareD Ba@ut la ;ormarea mo2urilor 6i a
timpurilor compuse1 precum 6i a 2iatezei pasi>eC7 a +i, a a4ea, a 4rea-
%rezentm <n continuare1 comparati> unele >er:e care1 la acelea6i
mo2uri1 sunt pre2icati>e sau nepre2icati>e7
a +iD < co%1lati4D < personal7 ,an2u este stu2ent-
$ impersonal7 Este posi:il a <nt=rzia-
< %re.icati4D $ personal7 An ora6 sunt multe :locuri-
$ impersonal7 Ce este8 Bse <nt=mpl8C
a %#reaD < co%1lati4D < personal7 ,oarele pare minge 2e ;oc-
< %re.icati47 $ impersonal7 %are BOse parePC a ploua-
a se %#rea7 $ %re.icati4D $ impersonal7 ,e pare
*
5 c trenul a
plecat
0
5
< co%1lati4D $ impersonal7 Ei mi se par neinstruii-
An locuinile >er:ale7 a /<i0 %#rea r#1, a /<i0 %#rea bine1
<nsoit 2e un pronume personal ;orm neaccentuat <n 2ati>1 >er:ul a
%#rea este pre2icati> 6i <n2epline6te ;uncia 2e pre2icat >er:al
<mpreun cu a2>er:ele r#1, bine- BEmi %are r#1, Emi %are bineC-
Aceste @onciuni >er:ale cer o completi> in2irect-
Ami pare :ine
*
5 c ai reu6it la e?amen-
0
5 % T %%F %0 T CI
a ie2i pre2icati>7 Am ie6it pe u6-
copulati>7 Dup terminarea ;acultii a ie6it me2ic-
a aG1n,e pre2icati>7 A a@uns la gar-
copulati>7 A a@uns a>ocat-
a +ace pre2icati>7 El se ;ace la 2reapta-
copulati>7 Mircea se ;ace arhitect-
a r#mne copulati> personal7 El rm=ne repetent-
impersonal7 &m=ne sta:ilit
*
5 s ne >e2em la ;ilm-
0
5
pre2icati> personal7 El >a rm=ne <n clas-
impersonal7 &m=ne
*
5 s mai >eri;icm :ilanul-
0
5
a 6nsemna copulati>7 Am munci <nseamn a te 2ep6i-
pre2icati>7 Ai <nsemnat gre6elile <ntr$un carnet8
*39
B$ Clasi+icarea 4erbelor .1%# %osibilitatea .e a +i 1rmate
.e 1n com%lement .irect$
a0 ran3iti4e - care pot a>ea complement 2irect7 a .a, a 2ti, a scrie,
a citi, a tra.1ce, a 4i3iona, a 4e.ea1 etc-
b0 Intran3iti4e - care nu pot a>ea complement 2irect7 a mer,e, a
e&ista, a se ,n.i, a %leca, a se teme, a se mira- Knele >er:e pot
;i tranziti>e1 2ar 6i intranziti>e1 <n ;uncie 2e conte?t7
&a2u a a.ormit ime2iat 2in cauza o:oselii- Bintranziti>C
Mama 6i$a a.ormit ;etia1 spun=n2u$i o po>este- Btranziti>C
C$ Clasi+icarea 4erbelor .1%# re+erirea la %ersoan#
a0 Personale - care au su:iect i2enti;ica:il cu o persoan sau cu un
o:iect BEl scrie- Trenul porne6te- M 2oare capul-C-
b0 Uni%ersonale /%rin +orm#0 2i im%ersonale /%rin conin1t0
Aceste >er:e <ntot2eauna sunt la persoana a III$a singular 6i nu
au su:iect-
$ >er:e care arat ;enomene ale naturii7 a %lo1a, a +1l,era, a
nin,e, a b1rnia, a t1na, a se 6nsera, a se 6nnora$
$ >er:ele care se ;olosesc numai la persoanele a III$a
singular 6i a III$a plural1 2ar au 6i su:iect7 a l#tra, a o1a, a
mie1na, a ra,e, a be;#i, a nec;e3a BunipersonaleC-
$ >er:e impersonale pro>enite 2in >er:e acti>e personale1
<nsoite 2e pronume personale <n 2ati> sau acuzati>7 a<l
interesa, a<l %asiona, a<l ener4a, a<i %l#cea, a<i con4eni,
a<i r#mne-
$ >er:e care pot primi o propoziie cu rol 2e su:iect7 a se
6ntm%la, a se c14eni, a se c#.ea, a se %#rea-
$ alte >er:e impersonale7 a treb1i, a reie2i, a re31lta1 etc-
Tre:uie
*
5 s respectm legile
0
5 % T %%F %0 T ,'-
,e cu>ine
*
5 s ne comportm ci>ilizat-
0
5 %* T %%F %0 T ,'
An ;raza7 Noi
*
5 tre:uie
0
5 s plecm
*
51 su:iectul noi nu este al
pre2icatului tre:uie G care este impersonal1 a>=n2 ca su:iect o
propoziie su:iecti> ci al pre2icatului s# %lec#m-
+er:ul a treb1i ;iin2 im%ersonal prin coninut1 6i
1ni%ersonal prin ;orm1 nu poate aprea cu ;le?iune 2e persoan 6i
numr Btreb1iesc, treb1ie2te, treb1ii1 treb1iam V C- )ormele
%ersonale ale >er:ului a treb1i Bgramatical incorecteC le <nt=lnim <n
*3#
construcia >iitorului popular Bo s tre:uiascC1 sau <n te?tele literare
Btreb1ia1 s# %oarte 1n n1meC-
c0 "&%resii 4erbale im%ersonale7 sunt ;ormate 2in >er:ul copulati
Oa +iP ` 1n a.4erb sa1 o loc1i1ne a.4erbial# .e mo. cu rol 2e
nume pre2icati>7 e bine, e r#1, e 12or, e lesne, e .e mirare, e
a.e4#rat, e necesar, e sin,1r, e in1til1 etc-
Dup aceste construcii urmeaz o su:or2oant su:iecti>7
Este u6or
*
5 s pornii
0
5-
.0 Loc1i1nile 4erbale sunt grupuri 2e cu>inte cu <neles unitar1 care
au >aloarea unui >er:- Antr$o locuiune >er:al este a:solut
o:ligatorie prezena unui >er:7 a b#,a .e seam# Ba o:ser>aC1 a -
2i a.1ce aminte B a$6i amintiC1 a sta .e 4e,;e Ba >egheaC1 a .a .e
,ol Ba 2esconspiraC-
5alorile ,ramaticale
aC +er: pre2icati>7 Maria este acas- G arat e?istena-
:C +er: au?iliar7 A6 ;i mers la ;ilm- G a@ut la ;ormarea
con2iionalului optati> per;ect-
Tu e6ti lu2at 2e pro;esor- G a@ut la ;ormarea 2iatezei pasi>e-
cC +er: copulati>7 Ei sunt harnici- G >er: 2e legtur1 nu arat
e?istena-
Nu <ntot2eauna >er:ul Oa ;iP ` un participiul ;ormeaz 2iateza
pasi>-
Fereastra este 2eschis 2e Ionel-
An timpul pauzei ;ereastra este 2eschis-
C(N\U'AR"A 5"RB"L(R
Dup su;i?ul in;initi>ului scurt1 care se nume6te caracteristic
a con@ugrii1 >er:ele se grupeaz <n patru con@ugri7
Con@ugarea I <n - a7 a cuta1 a 2esena1 a liniaF
Con@ugarea a II$a <n - ea7 a >e2ea1 a prea1 a a>eaF
Con@ugarea a III$a <n - e7 a trece1 a zice1 a spuneF
Con@ugarea a I+$a <n - i, C 67 a citi1 a co:or<1 a iu:i1 a ur<-
DIA"ZA
Este o categorie gramatical speci;ic >er:ului care e?prim
raportul 2intre su:ierc1 >er: 6i o:iect-
**3
aC Diate3a acti4# arat c aciunea est s>=r6it 2e su:iectul
gramatical- Aciunea >er:ului poate trece asupra unui complement
2irect1 2ac acesta este tranziti>- E?-7 Mihai 1.# ;lorile-
, + O
,unt la 2iatez acti> 6i >er:ele intranziti>e- E?-7 Copilul
alear,#$
:C Diate3e %asi4# arat c su:iectul gramatical suport
aciunea ;cut 2e complementul 2e agent Be?primat sau su:=nelesC-
E?-7 %ara a +ost mncat# 2e copil-
, + O
Diateza pasi> se ;ormeaz 2in ;ormele au?iliare ale >er:ului
Da +iP la mo2urile 6i timpurile corespunztoare1 plus participiul
>er:ului 2e con@ugat la ;orma >aria:il-- E?-7 Eu s1nt l#1.at
/l#1.at#0- Construcia pasi> nu tre:uie s se con;un2e cu pre2icatul
nominal-
E?-7 ]aina este %1rtat# BuzatC T pre2icat nominal-
Cora:ia este %1rtat# 2e >aluri T pre2icat >er:al-
cC Diate3a re+le&i4# arat c su:iectul particip intens la
aciune- El se ,n.e2te la e?amen-
,
+
O
+er:ele 2e la 2iateza re;le?i> sunt <nsoite <ntot2eauna 2e
pronumele re;le?i> <n acuzati> sa 2ati>- %ronumele re;le?i>e1 ca semn
al 2iatezei re;le?i>e1 nu au ;uncie sintacic1 iar <n analiza gramatical
se iau <mpreun >u >er:ul1 intr=n2 <n alctuirea pre2icatului-
&e;le?i>ul este 2e trei ;eluri7
aC .inamic1 care e?prim aciunea ;cut cu participarea
intens a su:iectului Ba se ,n.i, a<2i bate Goc, a<2i 1ita, a<2i
6nc;i%1i0@
:C im%ersonal1 cu su:iectul nee?primat Bse %are, se s%1ne, se
3iceC- Aceste re;le?i>e cer o su:iecti>-
cC re+le&i4 - %asi4 Bsu:iectul gramatical su;er aciunea ;cut
2e cine>aC- iiarele se 4n. la magazin Bsunt >=n2uteC-
***
I5$ Mo.1rile 2i tim%1rile 4erb1l1i
Mo.1ri im%1ri
%
e
r
s
o
n
a
l
e
%
r
e
2
i
c
a
t
i
>
e
*- In2icati> $ prezent
$ imper;ect
$ per;ect simplu
$ per;ect compus
$ mai mult ca per;ect
$ >iitorul simplu
$ >iitorul anterior
0- Con@uncti> $ prezent
$ per;ect
)- Con2iional G optati> $ prezent
$ per;ect
/- Imperati> $ a;irmati>
$ negati>
N
e
p
e
r
s
o
n
a
l
e
N
e
p
r
e
2
i
c
a
t
i
>
e
*- In;initi> $ prezent
$ per;ect
0- "erunziu
)- %articipiu
/- ,upin
+er:ele la mo2urile personale sau pre2icati>e <n2eplinesc
;uncia sintactic 2e pre2icat >er:al
)1nciile sintactice ale 4erbelor la mo.1rile ne%ersonale
Mo.1l in+initi4
aC su:iect7 A citi este o plcere-
:C nume pre2icati>7 A stu2ia <nseamn a citi cu atenie-
cC atri:ut >er:al7 Con2iia .e a 6n4#a ne este asigurat-
2C complement 2irect7 !tie a 6n4#a-
e) complement in2irect7 El se teme a 6n4#a <notul-
f) complement circumstanial 2e mo27 A plecat la 6coal
+#r# a 6n4#a leciile-
g) complement circumstanial 2e timp7 Anainte .e a %leca
<mi >eri;ic :aga@ele-
h) complement circumstanial 2e scop7 Mergem s%re a
c1le,e cire6e-
Mo.1l ,er1n3i1
**0
Mo2ul gerunziu e?prim aciunea <n 2es;6urare1 ;r re;erire
precis la momentul >or:irii- +er:ele la gerunziu pot ;i7
aC nume pre2icati>7 E;orturile colegilor sunt crescn.e-
:C atri:ut >er:al7 Co6urile +1me,n. se >2 2eparte-
cC atri:ut a2@ecti>al Bc=n2 este acor2at cu su:stanti>ul
2eterminatC7 Am >zut un morman 2e crmizi +1me,n.e-
,crie 2eclaraia cu o m=n trem1rn.#-
2C complement 2irect7 Au2 stri,n.-
eC complement in2irect7 M$am sturat a2te%tn.-
;C complement circumstanial 2e timp7 Plimbn.1<m# prin
poian1 am zrit o >e>eri-
gC complement circumstanial 2e mo27 Alearg mncn.
pm=ntul-
hC complement circumstanial con2iional7 En4#n. zilnic1 a6
c=6tiga mult-

Mo.1l %artici%i1
Este mo2ul care1 su: ;orm 2e a2@ecti>1 2enume6te aciunea
s>=r6it= 2e un o:iect- %articipiul ine 2e >er: 6i 2e a2@ecti>1 a>=n2
trsturi speci;ice ;iecrei categorii- +er:ele la participiu pot a>ea
;uncii sintactice 2e7
aC nume pre2icati>7 El este %re,#tit pentru concurs-
:C atri:ut a2@ecti>al7 Ele>ul .isci%linat este lu2at-
%articipiul ca >er: este in>aria:il 6i intr <n structura ;ormelor
>aria:ile compuse7 in2icati> per;ect compus1 >iitor anterior1
con@uncti> per;ect1 optati> per;ect1 in;initi> per;ect Ba +i c#1tatC-
%articipiul ca ;orm >aria:il intr <n componena 2iatezei
pasi>e-
E?7 Eu sunt l#1.at /l#1.at#0F Ei sunt l#1.aiF Ele sunt l#1.ate-
Mo.1l s1%in
,upinul 2enume6te aciunea >er:al1 art=n2 scopul1 2estinaia
sau pro>eniena- El are >aloare 6i 2e su:stanti> >er:al1 2ar 6i 2e >er:-
%oate a>ea urmtoarele ;uncii sintactice7
aC su:iect7 E greu .e cosit-
:C nume pre2icati>7 "r=ul este .e m#cinat-
cC atri:ut >er:al7 Aceasta este o secure .e t#iat lemne-
2C complement 2irect7 A terminat .e citit-
eC complement in2irect7 ,$a apucat .e s#%at gr2ina-
**)
;C complement circumstanial 2e scop7 Am plecat la cosit
iar:a-
gC complement circumstanial 2e loc7 ,e gseau la secerat-
%articipiul 6i supinul se pot su:stanti>iza7 Acest %esc1it a ;ost
minunat- Am ;ost la 1n %esc1it- Pesc1it1l este interzis- Cel pescuit
era mort-
(rto,ra+ia 2i ortoe%ia 4erb1l1i
*- +er:ele7 a %#rea, a t#cea, a c#.ea1 sunt 2e con@ugarea a
II$a7 ;olosirea lor la con@ugarea a III$a este incorect Ba %are, a tace, a
ca.eC-
0- +er:ele7 a r#mne, a 1m%le 2e con@ugarea a III$a1 sunt
;olosite1 <n mo2 gre6it1 la con@ugarea a II$a Ba r#mnea, a 1m%leaC-
)- +er:ele 2e con@ugarea a I+$a terminate la in;initi> <n <61 se
scriu 6i se pronun corect ast;el7 BeuC hotrsc1 BtuC hotr6ti1 BelC
hotr6te1 BnoiC hotr=m1 B>oiC hotr=i1 BeiC hotrsc-
La con@uncti> prezent este corect ;orma7 /el, ei0 s# ;ot#rasc#-
Au ;ost intro2use1 <n DOOM
0
1 ;orme >er:ale noi la mo2ul
in2icati>7 BeuC continui1 enumrF BelC 2e;alc1 se 2escoto6mneaz1
e?hi:1 V
De asemenea1 au ;ost intro2use >ariante >er:ale li:ere7
$ %entr1 mo.1l in+initi47 cementa 5 cimenta B2iniiC1
2atora 5 2atori1 2eco;einiza 5 2eca;einiza1 incarna 5 <ncarna1
<ncorpora 5 incorpore1 V
$ %entr1 mo.1l in.icati47 anticipeaz 5 anticip1 :iciuie6te 5
:iciuie1 :iruie6te 5 :iruie1 cheltuie6te 5 cheltuie1 in>enteaz 5
in>ent1 <n>ie 5 <n>iaz1 m=nuie6te 5 m=nuie1 reanim 5
reanimeaz1 V
/- +er:ele neologice1 2e con@ugarea I1 care se termin <n <a
2up e, 1 Bperpetua1 crea1 2iminua1 agrea etc-C ;ormeaz persoana a
III$a singular 6i plural la prezentul in2icati> cu su;i?ul <ea3# nu <a3#
sau <ia3#1 iar gerunziul cu <n.1 nu cu <in.-
BeuC creez1 agreez1 2iminuez-
Bel1 eiC creeaz1 agreeaz1 2iminueaz-
cre=n21 agre=n21 recre=n2-
4- +er:ul Ea ;iE are la mo2ul imperati> urmtoarele ;orme7
a;irmati> negati>
a II$a sg- ;iiZ nu ;iZ
a II$a pl- ;iiZ nu ;itiZ
E?cepie7 a %1stii, a se s+ii Bnu pustiiZ1 nu te s;iiZC
**/
S- +er:ele Ea 2aE 6i Ea staE au la con@uncti>1 prezent1 persoana
a IlI$a ;ormele7 Es 2eaE1 Es steaE-
7- +er:ul Ea uscaE are la in2icati> prezent ;ormele7 usuc1 usuci1
usuc1 uscm1 uscai1 usuc-
9- C=n2 >er:ele la mo2ul gerunziu se rostesc cu pronume
personale neaccentuate Be?cept=n2u$l pe EoEC1 primesc la s;r6it >ocala
EuE7 >z=n2u$i1 leg=n2u$l-
HV$ 5aloarea stilistic# a 4erb1l1i
An operele literare <n care sunt e>ocate pagini 2in trecutul
istoric1 sau ;apte 2in >iaa autorului1 sau a unui persona@1 timpul
per;ect1 care are rolul 2e a in2ica aciunile trecute1 ce2eaz locul
prezentului- ,e proce2eaz ast;el pentru ca aciunea s 2e>in mai
2inamic1 mai impresionant1 iar cititorul s triasc ;aptele ca 6i c=n2
s$ar 2erula <n ;aa ochilor si1 ca 6i cum ar ;i el <nsu6i prta6 la acestea-
A>em 2e$a ;ace cu %re3ent1l istoric1 numit 6i %re3ent .ramatic-
E?emple e>i2ente ne o;er ERomnii s1%t Mi;ai<5oie4o.
5itea31lE 2e Nicolae 'lcescu1 EAmintiri .in co%il#rieE 2e I-
Creang1 EPa2a HassanE 2e "- Cos:uc1 2escrierea :tliei 2e la
&o>ine 2in EScrisoarea IIIE 2e M- Eminescu- Citm o stro; 2in
poezia EPa2a HassanE7
EDar iat$IZ E >o21 ghiaurul MihaiF
Alearg n>al ne:un-
Cutreier c=mpul1 tin2 2e pe caii G
EI >ine spre pa67 e groaz 6i >ai1
C >ine ;urtun-E
Desprin2em 2in ECa%ra c1 trei ie3iE 2e l- Creang un pasa@
pentru a ilustra %re3ent1l .ramatic1 ;ragment comentat 2e
aca2emicianul Iorgu Ior2an <n monumentala lucrare EStilistica limbii
romneE7
E!i$a6a zic=n2 pune poalele$n :r=u1 62i s1+lec# m=necile1 a#
;ocul 6i s<a%1c# 2e ;cut :ucate- )ace ea sarmale1 +ace plachie1 +ace
ali>enci1 +ace pasc cu sm=nt=n 6i cu ou1 6i ;el 2e ;el 2e :unti-
Apoi 1m%le groapa cu @ratic --- Mer,e ea c=t merge prin co2ru1 p=n
ce .# 2e$o prpastie groza> 6i pe$o tihranie .# cu crucea peste lup-E
EImaginea caprei1 cu tot ce ;ace ea <n aceast scen este 2e o
>ioiciune cu a2e>rat 2ramatic7 >e2em persona@ul mi6c=n2u$se 6i
s>=r6in2 2i>erse aciuni su: ochii no6tri- !i aceasta ;iin2c
po>estitorul <nsu6i >e2e pe capr la lucru --- Este ca 6i cum ar ;i
**4
participat <ntr$a2e>r la pregtirea praznicului pentru pomenirea
:ieilor iezi m=ncai 2e lup --- E
BI- Ior2an1 ,tilistica lim:ii rom=ne1 E2- !tiini;ic1 'ucure6ti
*#741 pag-*)* C-
+er:ele la participiu 6i gerunziu1 ;olosite cu sensul ;igurat1 au
>aloare stilistic 2e e%itet7
aC EAn o2ia$ntunecat
E ;rig --- Eu1 zgri:ulit 2in pat1
Ascult >i;ornia tur:at
!i$a2orm cu g=n2ul ;ermecat --- E B!t- O- IositC
:C E+=ntul @alnic :ate$n geamuri
Cu o m=n tremur=n2E BM- EminescuC
+er:ele onomatopeice au un rol stilistic 2eose:it7
EDur2uin2 soseau clrii ca un zi2 <nalt 2e suliiZE
BM- EminescuC
Cu a@utorul personi;icrii1 lucrurile1 plantele1 animalele
2o:=n2esc <nsu6iri omene6ti7
aC EEste giul1 puternicul giu1 care se z:ate 6i 6trig1 sugrumat
<ntre 2ou st=nci uria6e ce >or s$i aie calea --- E
BAl- +lahuC
:C EKn >=nt 2e sear
aprins srut cerul la apus
6i$i scoate ru@i 2e s=nge pe o:razE BL- 'lagaC
cC EKn >=nt rzle <6i 6terge lacrimile reci
pe geamuri- %lou-E BL- 'lagaC
2C E,us <n :razii 2e pe 2ealuri
Luna$n urm ine stra@1
Iar iz>orul1 prins 2e >ra@1
&srea sun=n2 2in >aluri-E BM- EminescuC
&epetiia >er:ului re2 intensitatea1 repeziciunea sau timpul
<n2elungat al 2es;6urrii aciunii7
aC EMircea <nsu6i m=n$n lupt >i@elia$ngrozitoare1
Care >ine1 >ine1 >ine1 calc totul <n picioare-E
BM- EminescuC
:C %lou1 plou1 plou ---
+reme 2e :eie $
!i s$asculi pustiul
Ce melancolieZ
%lou1 plou1 plou --- E B"- 'aco>iaC
**S
"U"RCIII
*- Analizai >er:ele 2in te?tile urmtoare con;orm ta:elului 2e
mai @os7
+er:ul Felul
Btranziti>1
intranziti>C
Con@ugare Diatez Mo2 Timp %ers- Numr Funcie
sintactic
aC 11kA6tia nu prea <mi par a oameni :unil1 <6i zise "hi1 c=n2
<i >zu srin2 2in cru 6i pri>in2 <mpre@ur1 ca unii ce au mai ;ost pe
aici 6i acum nu gsesc nici locul1 nici oamenii1 ca o2inioar-
Ei <ntre:ar 2ac n$a ;ost ,m2ul pe acolo1 puser sluga s
2eshame caii1 s$i a2ape 6i s le 2eie o>z1 apoi intrar1 :ur c=t trei
in6i la un loc 6i plecar --- E
BI- ,la>ici $ Moara cu norocC
:C ELizuca o mai >zu numai o clip pr:u6in2u$se npraznic
spre tu;ri6uri-
$ !tiu eu c %atrocle nu se teme 2e nimicaZ z=m:i ea-
,e auzi glasul celului1 rsuntor 2in p2ure-
$ %atrocleZ strig ;etiaF nu m lsa singur- !i sco=n2 capul
2in scor:ur1 2u2uia Lizuca a6teapt1 <n tcerea cuprinsului
<ntoarcerea to>ar6ului ei- AI auzi <ntr$un t=rziu >enin27 tip$tip-E
BM- ,a2o>eanuC
cC EAn mi@locul lui se gsi o icoan pe care cio:anul o a2use la
:iserica satuluiF 2ar noaptea aceea6i >iziune i se art poruncin2u$i s
;ac o :iseric <n locul un2e a ;ost copaculF merg=n2 la acel loc gsi
iar6i icoana ce 2ispruse 2in :iseric-E B"r- Ale?an2rescuC
0- Alctuii ;raze cu urmtoarele e?presii >er:ale impersonale7
e %osibil, e ,re1, e bine, e 12or-
)- , se alctuiasc propoziii <n care >er:ul a .a s ;ie la cele
trei 2iateze >er:ale-
/- &escriei ;orma corect 2in perechile 2e >er:e 2e mai @os7
tre:uim s <n>m $ tre:uie s <n>mF creiez $ creez1 acoper
$ acopr1 in $ iu1 srim $ serim1 aprinz $ aprin21 in>oc $ in>oac1 nu
;ii atent $ nu ;i atent1 ;i atent $ ;ii atent-
4- Construii c=te o propoziie <n care >er:ele7 a +i, a %#rea, a
aG1n,e s ;ie >er:e pre2icati>e- In2icai ;uncia lor sintactic-
S- Construii enunuri prin care s ilustrai >alorile >er:ului a
+i-
**7
7- Alctuii propoziii prin care s ilustrai ;unciile sintactice
posi:ile ale unui >er: la mo2ul in;initi>-
9- Alctuii trei propoziii <n care >er:ul a a%recia s ;ie1 pe
r=n21 la cele trei 2iateze-
#- Formai cinci locuiuni >er:ale cu >er:ul a .1ce 6i alctuii
cu ele 2i;erite enunuri-
*3- Alctuii propoziii <n care >er:ul la mo2ul gerunziu
c#1tn. s ;ie1 pe r=n21 complement 2irect1 complement in2irect1
complement circumstanial 2e timp-
**- Alctuii propoziii <n care >er:ul la mo2ul in;initi> a
6n4#a s ;ie1 pe r=n21 nume pre2icati>1 su:iect1 atri:ut1 complement
2irect1 complement in2irect1 complement circumstanial 2e timp-
*0- Formai persoana a II$a singular 2e la in2icati> prezent
pentru >er:ele7 a 4eni, a reine, a ine, a scrie, a 2ti-
*)- ,criei ;ormele 2e gerunziu ale urmtoarelor >er:e7 a 2ti, a
+i, a 6n4ia, a a,rea, a crea, a .e4ia, a contin1a- Intro2ucei$le <n
propoziii-
*/- Alctuii enunuri <n care >er:ele7 a +i, a r#mne, a
6nsemna s ;ie ;olosite cu >aloarea pre2icati> 6i copulati>-
*4- Artai ce 2eose:ire este <ntre ia, ia1 2i i<a i<a1 2in
e?emplele7 Fla>ius ia o not :un- ,tu2enii harnici ia1 note mari- Lui
Marius i<a plcut spectacolul- Lui i<a1 plcut 6i alte piese 2e teatru-
*S- Construii propoziii <n care >er:ul a 6n4#a la mo2ul
supin1 s ;ie pe r=n27 su:iect1 nume pre2icati>1 atri:ut >er:al1
complement 2irect1 complement in2irect-
*7- Construii trei enunuri prin care s ilustrai >alorile
mor;ologice ale >er:ului Oa r#mneE-
*9- Alctuii c=te o propoziie cu >er:ul a .obor6 la timpul
>iitor 6i la mo2ul con2iional $ optati> prezent 6i per;ect1 2iateza
pasi>-
*#- Construii c=te o propoziie cu pre2icatul e?primat prin
>er:ul Ea creaE la toate persoanele timpului prezent1 la singular 6i
plural- E?plicai ortogra;ia acestor ;orme-
03- Construii c=te o propoziie cu pre2icatul e?primat prin
>er:ul Ea 6n,riGiE la per;ectul compus1 persoana I singular1 urmat 2e
pronumele personal neaccentuat 2e persoana a III$a singular1 ;eminin-
E?plicai ortogra;ia-
0*- Formulai scurte enunuri cu pre2icatul e?primat prin
>er:ul 11a +#,#.1iE la per;ectul compus cu ;orma 2irect1 prece2at 2e
**9
2ou pronume neaccentuate Bmi 6i l1 i 6i l1 i 6i i1 li 6i leC 6i rescriei
;iecare propoziie1 pun=n2 >er:ul la ;orma in>ers-
00- Construii enunuri <n care >er:ele a %re+ace, a reine, a
str#bate s ;ie ;olosite la mo2ul gerunziu1 urmate 2e pronumele <i-
0)- Trans;ormai structurile 2e mai @os <n ;orme >er:ale
in>erse7 te ro,, ai asc1ltat, a1 .orit, s# se o%reasc#, le<ar a13i, ne<
ar ,#si, 4or c#1ta, s<a %#c#lit, i<ai 6ntlnit, le<ai %rimit, a2 citi, m<
a2 Gel1i-
0/- %unei >er:ele7 a se +eri, a se ,r#bi, a se sc1la, a se s1i1 la
mo2ul imperati> a;irmati>-
04- Alegei ;ormele corecte ale urmtoarelor >er:e la mo2ul
in2icati>1 persoana a III$a$ singular 6i plural7 atrib1ie < atrib1i <
atrib1iesc, contrib1i < contrib1ie < contrib1iesc, .e34#l1ie <
.e34#l1e < .e34#l1iesc, treb1ie < treb1e < treb1iesc-
0S- Con@ugai >er:ele a coase 6i a cosi la in2icati>1 timpurile
prezent1 imper;ect1 per;ect simplu1 per;ect compus1 mai mult ca
per;ect1 la persoana a III$a singular-
07- Trecei >er:ele 2e mai sus la7 con@uncti> prezent1
con2iional $ optati> prezent1 gerunziu1 participiu-
09- Alegei ;ormele 2e imperati> ale >er:ului a /se0 1ita7
uitZ $uiteZ $uit$teZ $uite$teZ-
0#- ,u:liniai ;ormele corecte ale urmtoarelor >er:e la
in2icati>1 imper;ect1 persoana a lII$a1 singular7 .e%#2a < .e%#2ea,
6m%#rt#2ea < 6m%#rt#2a, .esl12ea < .esl12a, 6n,riGea < 6n,riGa-
P!RIL" D" 5(RBIR" N")L"UIBIL"
AD5"RBUL
A2>er:ul 2etermin7
aC un >er:7 )1,e iute- P#2e2te <ncet- St# 2eparte-
:C o locuiune >er:al7 *i<a a.1s aminte ieri 2e :unica-
cC un a2@ecti>7 Era un om :ine +#c1t1 puin c;el <n >=r;ul
capului- ,e simea aproape bolna4#-
2C un alt a2>er:7 Antrea: 2e tine aproape 6ntot.ea1na-
eC un pronume7 Acela 2e acolo <mi este cunoscut-
;C un su:stanti>7 Z,omot1l 2e a;ar m 2eran@eaz- Plecarea
acas s$a am=nat-
gC O inter@ecie7 Hai a;arZ Ho% acolo 6i euZ
**#
Clasi+icarea a.4erbelor
A$ .1%# +orm#D
aC a2>er:e simple7 ac1m, aici, bine, .est1l, a3i, mine, lesne,
a2a@
:C a2>er:e compuse7
$ prin contopire7 nicio.at#, 6ntot.ea1naF
$ prin @u?tapunere7 ieri<sear#, ast#<iarn#-
B$ .1%# ori,ineD
aC a2>er:e primare7 Bmo6tenite 2in lim:a latin sau
<mprumutate 2in alte lim:iC abia, a3i, a%oi, ba, lesne, +oarte,
a%roa%e, 6nainte, 6ncoace, 6ncotro, mere1, mine, s1s, tocmai@
:C a2>er:e pro>enite 2in alte pri 2e >or:ire7
$ 2in a2@ecti>e7 :iat +r1mos $ c=nt +r1mosF
$ 2in participii1 care pot a>ea >aloare a2@ecti>al 6i a2>er:ial7
"eamul .esc;is s$a spart B>al- a2@ecti>aICF
Mrturisesc .esc;is B>al- a2>er:ialCF
$ 2in su:stanti>e care 2enumesc anotimpuri1 zile1 unele pri
ale zilei7 4ara, toamna, mari, .imineaa etc-
E?- 5ara mergem la !iria- Mari a>em antrenament-
Diminea# plec la Timi6oara-
Knele su:stanti>e pot a>ea >aloare a2>er:ial c=n2 2etermin
un >er:1 a>=n2 sens 2e superlati> a:solut Bbeat t1rt#, beat cri#, ,ol
%12c#, %lin oc;i, 6n.r#,ostit l1lea, sin,1r c1cC sau sunt e?presii
>er:ale cu >aloare superlati> Ba a.ormi b12tean, a le,a cob3# sa1
+e.ele2, a se ine scai, a mer,e str1n#C-
E?- Tata taie 1n b12tean Bsu:st-C ,an2u a m=ncat 1n co4ri,
Bsu:st- C-
Eu 2orm b12tean Ba2>er:C- C=inele ine coa2a co4ri,
Ba2>er:C-
A.4erbele %ronominale
aC An propoziie sunt a2>er:e interogati>e Bc1m, 1n.e, cn.,
ctC 6i nehotr=te Bori2ic1m, ori2i1n.e, oricn., orictCF
:C An ;raz sunt a2>er:e relati>e Bc=n2 se intro2uc
su:or2onateC7
c1m, 1n.e, cn., ct, 6ncotro, ori1n.e, orict $$$
Sc;imbarea 4alorii ,ramaticale
*03
aC prin articulare se su:stanti>izeaz7 Mi$ai ;cut 1n bine-
:C pot a>ea >aloare a2@ecti>al7 ]ainele ,ata ;cute se gsesc
<n comer- Ba2@-C ,tam ,ata 2e munc- Ba2>-C
Clasi+icarea a.4erbelor .1%# 6neles
aC a2>er:e 2e loc7 aici, acolo, %ret1tin.eni, a%roa%e, al#t1ri,
6nainte, Gos, 6m%reG1r, ici<colo, %este tot, .in loc 6n loc Blocuiuni
a2>er:ialeCF
:C a2>er:e 2e timp7 ac1m, at1nci, nicio.at#, tot.ea1na, ieri,
alalt#ieriF
cC a2>er:e 2e mo27 abia, alene, ane4oie, a2a, bine,
b#trne2te, c;ior2, .e,eaba@ c1 bini2or1l, .e<a 4alma Blocuiuni
a2>er:ialeC-
Loc1i1nile a.4erbiale Bgrupuri 2e cu>inte cu rol 2e a2>er:C-
An structura locuiunilor a2>er:iale intr una sau 2ou prepoziii 6i
2i>erse alte pri 2e >or:ire1 cum ar ;i7
$ su:stanti>ul7 6n +a#, 6n s%ate, 6n 4eci, 6n 1rm#F
$ a2@ecti>ul 6i participiu7 .in no1, %e t#c1te, 6n l1n,, 6n latF
$ numeralul7 c1 1na c1 .o1#, 6n .oiF
$ a2>er:ul7 .e<a %1r1ri-
Locuiunile a2>er:iale mai pot lua na6tere7
aC prin repetarea unui cu>=nt 2e :az 6i o prepoziie7 rn. %e
rn., cot la cot, 3i .e 3i, cli%# .e cli%#, nas 6n nas, an .e an, ct .e
ctF
:C prin repetarea unui cu>=nt 6i 2ou prepoziii7 .in 3i 6n 3i,
.in ceas 6n ceas, .in loc 6n loc, .in cn. 6n cn., .e 1n.e %n#
1n.e, .e 4oie .e ne4oie, c1 c;i1 c1 4aiF
cC prin repetarea unui cu>=nt1 cei 2oi termeni ai locuiunii ;iin2
legai prin con@uncia 2i7 a2a 2i a2a, cn. 2i cn., ici 2i colo, 3i 2i
noa%te, 1n.e 2i 1n.eF
2C 2in cu>inte rimate7 calea<4alea, ;arcea<%arcea, ac<%ac,
tr2<,r#%i2, talme2<balme2, t1ra<41ra, ;o%a<tro%a, tam<nisamF
eC 2in su:stanti>ul prece2at 2e prepoziia compus .e<a1 sau
c11 su:stanti>ul apr=n2 a2esea articulat7 .e<a rn.1l, .e<a .re%t1l,
c1 .e<a sila, c1 bini2or1l, c1 to%tan1l etc-
'ra.ele .e com%araie ale a.4erb1l1i
*- %oziti>- An>a bine-
0- Comparati>7
$ 2e superioritate7 An>a mai bine-
*0*
$ 2e egalitate7 An>at la +el .e bine-
$ 2e in;erioritate7 An>a mai %1in bine-
)- ,uperlati>7
$ relati>7 An>a cel mai bine- An>a cel mai %1in
bine-
$ relati>7 In>a +oarte bine-
)1nciile sintactice ale a.4erbelor 2i loc1i1nilor a.4erbiale
*- Complement circumstanial 2e loc7 +ine .e .e%arte-
0- Complement circumstanial 2e timp7 +ine ac1m- AI a6tept
.in cli%#<n cli%#-
)- Complement circumstanial 2e mo27 De >oie1 2e ne>oie1
<n>a bine-
/- Atri:ut7 iiua .e ieri a ;ost ploioas- Mersul a,ale este
o2ihnitor-
4- Nume pre2icati>7 Nu e bine- C1m e >remea8
S- %re2icat >er:al Ba2>er:ele pre2icati>e care nu a2mit >er:ul
copulati> a +i ;ormeaz pre2icate >er:ale7 bine6neles, +ire2te, %oate,
%esemne, ne,re2it etc-1 2ac sunt urmate 2e c# sau s#C7
)ire2te
*
5 c >a ploua-
0
5
C1 si,1ran#
*
5 c >a ploua-
0
5
)#r# 6n.oial#
*
5 c >a ploua-
0
5
'ine<neles
*
5 c 6tiu-
0
5
%osi:il
*
5 s reu6esc-
0
5
C=n2 pe l=ng a2>er:ele pre2icati>e poate sta >er:ul a +i1
a2>er:ul este nume pre2icati>1 iar <mpreun cu >er:ul a +i constituie o
e?presie >er:al impersonal1 care <n2epline6te ;uncia 2e pre2icat
nominal-
" bine
*
5c >ine-
pre2icat nominal
ReineiS
*- E?ist a2>er:e care pot <nsoi orice parte 2e >or:ire cu
;uncie sintactic1 ;r ca ele s poat <n2eplini ;uncia unei pri 2e
propoziie- A6a sunt7 c;iar, tocmai, 2i, nici, n1mai, .ar, m#car etc-
Tot neanaliza:il1 ca parte separat 2e propoziie1 este a2>er:ul n1-
0- A.4erbele relati4e 2i ne;ot#rte B1n.e, cn., c1m,
6ncotro, ct, ori1n.e, oricn.C care intro2uc <n ;raz propoziii
su:or2onate1 <n2eplinesc1 2e o:icei1 ;uncie sintactic 2e complemente
circumstaniale <n propoziiile pe care le su:or2oneaz 6i <n care se
a;l ca pri 2e propoziie1 a>=n2 6i rol 2e con@uncie <n ;raz- Deci1 ele
*00
au tri%l1 rol B;uncie sintactic1 >aloare mor;ologic 6i rol 2e
con@uncie <n ;razC-
AtenieS
*- Knele a2>er:e nu au gra2e 2e comparaie7
$ a2>er:ele 2e mo2 pro>enite 2in a2@ecti>e latine6ti cu sensuri
6i ;orm 2e comparati> 2e superioritate sau 2e superlati>7 1lterior,
ma&im1m, e&trem etc-
$ a2>er:ele relati>e 6i interogati>e7 1n.e, cn., c1m, 6ncotro-
$ a2>er:ele 2e mo21 e?plicati>e1 a;irmati>e1 negati>e1 2e
<ntrire7 a.ic#, an1me, .a, ba, ct, circa, 4reo, 2i, nici, c;iar 2i-
0- ,e scriu <mpreun a2>er:e ca7 .ina+ar#, .ina%oi, .e,rab#,
.e.es1bt, alt#.at#, toto.at#-
)- A2>er:ul ct nu tre:uie con;un2at cu pronumele ct Bci,
ci, cteC-
E?- %iesa aceasta a ;ost >zut 2e ct mai muli ele>i-
/- Knele locuiuni a2>er:iale apar cu liniu7 6ntr<a.e4#r, .e<a
l1n,1l, .e<a .re%t1l etc-
5aloarea stilistic# a a.4erb1l1i
A2>er:ele pro>enite 2in a2@ecti>e1 2in >er:e la participiu1 2in
su:stanti>e au >aloare stilistic 2e epitet al >er:ului7
EAn za2ar ca s$o mai cate tu trimii <n lume crainic
Nimeni n$a a;la loca6ul1 un2e ea s$ascun2e tainic-E
BM- EminescuC %ro;esorul "- I- Tohneanu remarc
;aptul c 11Eminescu 2escoper1 ca nealii1 >irtuile 6i1 mai cu seam
actualizeaz >irtualitile e?presi>e ale celor mai :anale cu>inte 6i
chiar c14inele rom=ne6ti-E Distinsul pro;esor re;erin2u$se la EIar,
iar#, iar#2iE la Eminescu constat7 ECa a2>er:1 iar1 puternic accentuat
semnaleaz1 punct=n2$o1 repetarea aciunii >er:ului pe care <l
2etermin1 tlmcin2 ;elurite mi6cri ale sensi:ilitii1 2e la repro6
p=n la chemare --- E B"-I- Tohneanu1 Eminesciene1 E2- Facla1
Timi6oara1 *#9#1 p- 4/$S*C
EIar te$ai cu;un2at <n stele
!i <n nori 6i$n ceruri nalte8E BFloare al:astrC
11O1 >ino iar <n al meu :ra
, te cuprin2 cu mult nesaE BDe ce nu$mi >iiC
OO1 >ino iarZ Cu>inte 2ulci inspir$mi VP B,onetC
*0)
"U"RCIII
*- Analizai a2>er:ele 6i locuiunile a2>er:iale 2in te?tele
urmtoare1 artai ;elul lor1 gra2ele 2e comparaie1 ;unciile sintactice7
aC EDar 2omnue nu s$a 2us nicieriF a rmas acolo pe pm=ntul
nostru --- E BM- ,a2o>eanuC
:C EC=n2 6i c=n21 un ste@ar rz:t=n2 p=cla1 ni se arat ca o
nluc 2in alt lume1 --- 6i1 2in >reme <n >reme1 c=te un >ultur spriet
:tea 2in aripi 6i se iz:ea <n sus1 umpl=n2 co2rul 2e ipete curioase-E
B+- Alecsan2riC
cC EAr ;i ;ost cuminte s se a:at <n 2reapta ori <n st=nga 6i s
ascun2 <n p2urea care stp=nea pretutin2eni1 2eopotri> 2e
<ntunecos-E B"- "alactionC
0- Construii enunuri <n care cu>intele7 .iminea#, smb#ta,
toamna1 s ai:1 pe r=n21 >aloarea 2e a2>er: 2e timp 6i 2e su:stanti>-
)- Dai e?emple 2e c=te trei a2>er:e 2eri>ate cu su;i?ele7 <e2ti,
<i2, <mente 6i construii propoziii cu ele-
/- Citii cu atenie e?emplele 2e mai @os 6i speci;icai care
2intre ele sunt corecte- Moti>ai a;irmaia7
aC cri noi aprute $ cri no1 apruteF
:C salon 2e noi nscui $ salon 2e no1 nscuiF
cC ;erestre lar,i 2eschise $ ;erestre lar, 2eschiseF
2C sarcini ,rele 2e realizat $ sarcini ,re1 2e realizatF
eC copii %ro2ti crescui $ copii %rost crescuiF
;C r#i;ctori $ r#1;ctori
gC Iibericugettori $ Iibercugettori
4- Construii propoziii <n care cu>intele7 +r1mos, ;ot#rt,
.irect, %1ternic, lin s ai: >aloare 2e a2>er: 6i 2e a2@ecti>-
S- Dai e?emple 2e 2ou propoziii care s conin c=te o
locuiune a2>er:ial pe care o putei trans;orma <ntr$o locuiune
prepoziional- Analizai sintactic 6i mor;ologic cele patru e?emple-
7- Formulai patru propoziii <n care 2i, nici, .ar, iar s ai:
>aloare 2e a2>er:e-
9- Formai propoziii <n care grupurile 2e cu>inte7 6n a+ar#, 6n
G1r, 6n miGloc, 6n 1rm# s ;ie locuiuni prepoziionale 6i locuiuni
a2>er:iale-
#- &escriei enunurile corecte7
Ea <n>a cea mai bine- 5 Ea <n>a cel mai bine-
Ei alearg cel mai re%e.e- 5 Ei alearg cei mai re%e.e-
*0/
Ele alearg cele mai re%e.e- 5 Ele alearg cel mai re%e.e-
*3- Dai e?emple B<n propoziieC 2e a2>er:e pro>enite 2in
su:stanti>e 6i >er:e B2eri>ate cu su;i?eC-
**- &escriei ;ormele corecte7 ieri sear# C ieri<sear#, ast#<
4ar# C ast# 4ar#, a mai 6ntrebat C mai a 6ntrebat, e&cesi4i .e
sc1m%i C e&cesi4 .e sc1m%i, ci .e m1lii C ct .e m1li, .est1i .e
b1ni C .est1l .e b1ni, noi<ale2i C no1<ale2i-
*0- Construii enunuri <n care cu>intele m1lt, %1in s ;ie1 pe
r=n21 a2>er:e 2e cauzalitate 6i a2@ecti>e pronominale nehotr=te-
PR"P(ZIIA
Este partea 2e >or:ire ne;le?i:il care leag atri:utul 6i
complementul 2e cu>intele pe care le 2etermin- %repoziia este Eun
instrument gramaticalE1 <ntruc=t e lipsit 2e sens le?ical 2e$sine$
stttor- Ea e?prim raporturi sintactice 2e 2epen2en <ntre
su:stanti>1 pronume1 numeral 6i atri:utele lor1 sau <ntre >er:1 a2@ecti>1
a2>er: sau inter@ecie 6i complementele lor- E?- ;aine .e sto+#, co2 .e
n1iele, b1toi c1 4in, .or .e .1c#-
L$am >zut %e Costel- Am terminat .e citit B2e intr <n
componena supinului-C
%repoziia nu poate a>ea singur ;uncia unei pri 2e
propoziie1 ea intr <n componena 2i>erselor pri 2e propoziie-
%ri 2e >or:ire cu >aloare 2e prepoziie sunt a2>er:ele cu
;orm EarticulatE7 6naintea, 6na%oia, .inaintea, 6m%reG1r1l,
.ina%oia, .eas1%ra, 6n.#r#t1l, 6m%otri4a$
E?- M uit 6m%reG1r- Ba2>-C
M uit 6m%reG1r1l 6colii Bprepoziie ` su:stanti>C-
)el1l %re%o3iiilor7
*- 2up structur7
aC sim%leD .e, la, %rin, %e etc-
:C com%1seD .e la, %n# la, .e %e la etc-
0- 2up cazul su:stanti>ului pe care <I <nsoesc7
aC cele mai multe cer cazul acuzati>7 c1, 6n, %e, la, c#tre,
6ns%re-
Merg %n# la 'ucure6ti-
:C prepoziii care cer cazul geniti>7 6na%oia, 6naintea, contra,
6m%otri4a, .eas1%ra, .e.es1bt1l etc-
*04
cC prepoziii care cer cazul 2ati>7 ,raie, m1l1mit#, .atorit#,
con+orm, contrar, %otri4it etc-
Loc1i1nile %re%o3iionale Bgrupuri 2e cu>inte cu rol 2e
prepoziieC care cer su:stanti>e <n cazurile acuzati>1 geniti>7
<n ;aa ;a 2e
<n spatele 6colii B"C re;eritor la aceasta BAcC
<n @urul pri>itor la
2e @ur <mpre@urul
ReineiD
aC A nu se con;un2a locuiunile prepoziionale cu locuiunile
a2>er:iale care au ;uncie sintactic <n propoziie-
E?emple7 Merge 6n +a# BIocu- a2>er:ial1 compl- circ- 2e
locC-
,t 6n +aa +ratel1i meu BIocu- prepoziional1 singur nu are
;uncie sintacticF 6n +aa +ratel1i T compl- circ- 2e loc-C-
:C %repoziia E.eE poate a>ea 6i alte >alori mo;ologice7
$ prepoziie7 %2urea .e argint este ;ermectoare-
$ con@uncie7 De reu6e6ti1 anun$m-
$ pronume relati>e7 'iatul .e$I >ezi este nepotul meu-
$ inter@ecie7 Apoi1 .e1 a6a a ;ost s ;ieZ
cC Omiterea prepoziiei %e la pronumele relati>1 care este <n
cazul acuzati> este o gre6eal ;rec>ent- %e este mor;emul
acuzati>ului 6i nu poate lipsi-
.i$am a2us 2ischeta %e care mi$ai cerut$o- BcorectC
.i$am a2us 2ischeta care mi$ai cerut$o- Bgre6itC
2C Folosirea prepoziiei .in <n locul prepoziiei .e este
;rec>ent7
nectar .e piersici1 hain .e sto;1 peni .e aur1 BcorectC
nectar .in piersici1 hain .in sto;1 peni .in aur Bgre6itC-
%repoziia .e se ;olose6te c=n2 intro2uce 1n atrib1t
s1bstanti4al e?prim=n2 materia1 sau un atrib1t %ronominal .e
cali+icare Bcaiete .e asteaC-
"&erciii
*- Analizai prepoziiile 6i locuiunile prepoziionale 2in te?tul
urmtor7
*0S
EDe la Ineu 2rumul 2e ar o ia printre p2uri 6i peste arine1
ls=n2 la 2reapta 6i la st=nga satele a6ezate prin colurile >ilor --- De$a
lungul r=uleului se <ntin2 2ou 6iruri 2e slcii 6i 2e rchite1 care se
<n2eas mereu1 p=n ce se pier2 <n cr=ngul 2in ;un2ul >iiF pe culmea
2ealului 2e la st=nga1 2espre Ineu1 se i>e6te pe ici1 pe colo1 marginea
unei p2uri 2e ste@ari1 iar pe 2ealul 2e la 2reapta stau rzlee
rm6iele <nc nest=rpite ale unei alte p2uri1 cioate 2e r2cini ie6ite
2in pm=nt 6i1 tocmai sus1 la culme1 un trunchi <nalt1 pe @umtate ars1
cu crengile uscate1 loc 2e popas pentru cor:ii ce se las croncnin2 2e
la 2eal la c=mpie-E BI- ,la>iciC
0- Alctuii trei propoziii <n care s se a;le complemente
intro2use prin prepoziiile7 .inaintea, .eas1%ra, 6m%reG1r1l$
)- Construii propoziii <n care complementele s ;ie prece2ate
2e prepoziiile7 ,raie, .atorit#, contrar, con+orm$
/- Citii cu atenie enunurile 2e mai @os 6i precizai >aloarea
mor;ologic a cu>intelor su:liniate7
aC A czut .e.es1bt1l scaunelor-
:C A czut .e.es1bt-
cC L$am >zut merg=n2 6nainte-
2C L$am >zut merg=n2 6naintea coloanei-
eC Locul .in.#r#t1l u6ii e str=mt-
;C Locul .in.#r#t era ocupat-
gC ,e auzea >ocea .in#1ntr1-
hC ,e auzea >ocea .in#1ntr1l am;iteatrului-
iC Cornel a >otat 6m%otri4#-
@C Cornel a >otat 6m%otri4a antrenomlui-
4- ,u:liniai prepoziiile 2in enunurile urmtoare 6i artai
regimul cazual al ;iecreia7
aC "raie a@utorului tu am reu6it la e?amen-
:C Am >or:it 2espre concurs-
cC Caietul este 2easupra crilor-
2C Asupra rii s$a a:tut >iscolul-
eC Mergi <naintea mamei-
;C Deasupra ora6ului apar nori grei-
gC Lucrez co;orm <nelegerii-
hC A6tept trenul 2e ]lmagiu-
iC %ri>im @ucriile 2in >itrin-
S- Alctuii scurte enunuri <n care e?presia 6n +a# /a0 s ;ie7
su:stanti>1 locuiune prepoziional1 locuiune a2>er:ial-
*07
7- &escriei ;ormele corecte7 2istana <ntre Ara2 6i Ora2ea 5
2istana 2intre Ara2 6i Ora2eaF S3 Hilometri la or 5 S3 Hilometri pe
orF unul 2in ei 5 unul 2intre ei-
9- Citii cu atenie sintagmele 2e mai @os 6i <nlocuii
prepoziiile puse gre6it cu cele care corespun27 sal# %entr1 o%eraie,
se %reoc1%# c1 in+ormatica, cnt c1 4ioara, ma,a3in c1
6nc#l#minte, bor2 .in miel, a intrat %rin 12a .in .os, ne%otri4irea
6ntre +orm# 2i conin1t, ra%ort1l 6ntre %arte 2i 6ntre,, a 6n.r#,it
in+ormatica .in ca13a %ro+esor1l1i, a .ece.at .atorit# 1nei boli
necr1#toare, siro% .in 3me1r#, ma2in# %entr1 s%#lat-
C(N\UNCIA
Este partea 2e >or:ire ne;le?i:il care leag7
aC <n propoziie1 pri 2e propoziie 2e acela6i ;el Braporturi 2e
coor2onareC
:C <n ;raz1 propoziii 2e acela6i ;el sau 2e tip 2i;erit Braporturi
2e coor2onare sau 2e su:or2onareC-
Clasi+icareD
*- Dup ;orm7 aC simple7 2i, .ar, iar, c#, s# etc-
:C compuse7 n1 n1mai, ci 2i etc-
0- Dup origine7 aC propriu$zise7 2i, 6ns#, .ar, ciF
:C pro>enite 2in alte pri 2e >or:ire7 care,
1n.e, orice etc-
)- Con@uncii corelati>e7 n1 n1mai $$$ ci 2i@ c1 ct $$$ c1 att etc-
/- Dup raporturile pe care le realizeaz7
aC con@uncii coor2onatoareF
:C con@uncii su:or2onatoare-
ConG1ncii coor.onatoare c1 4alori m1lti%leD
An ca2rul propoziiei1 con@uncia 2i poate a>ea >aloare 2e
con@uncie coor2onatoare copulati>7 Caisul 2i piersicul sunt pomi
;ructi;eri- An ca2rul ;razei poate a>ea >aloare7
$ copulati>7 Citesc 2i scriu-
$ a2>ersati>7 l$am cerut1 2i nu mi$a 2at-
$ conclusi>7 I$am 2at creionul1 i$am 2at stiloul1 2i nu mai am
nimic s$i 2au-
*09
$a2>er7 Aceast >este poate ;i 2i un moti> 2e :ucurie-
Con@uncia iar poate a>ea urmtoarele >alori7
- copulati>7 Am m=ncat iar apoi m$am plim:at-
- a2>ersati>7 Ion scrie1 iar Maria ascult muzic -
- a2>er:7 A >enit iar B2in nouC la noi-
Loc1i1nile conG1ncionale sunt grupuri 2e cu>inte cu >aloare
2e con@uncie B.in ca13# c#, .in %ricin# c#, %entr1 ca s#, c1 sco%1l
s#, c1 con.iia s#, c1 toatc c# etc-C
)el1l conG1nciilor 2i loc1i1nilor conG1ncionale7
)"LUL C(N\UNCII L(CUIUNI C(N\UNCI(NAL"
C
(
(
R
D
(
N
A

(
A
R
"

B
l
e
a
g


p
r
o
p
o
z
i

i
i

c
o
o
r
2
i
n
a
t
e
1

2
e

a
c
e
l
a
6
i

;
e
l
C
copulati>e 6i1 nici nu1 numai -- ci1 6i1 precum 6i etc
a2>ersati>e 2ar1 iar1 <ns1 ci etc- <n schim: etc-
2is@uncti>e sau1 ori1
sau V sau1
ori V ori
conclusi>e 2eci1 a6a2ar prin urmare1 2e aceea etc-
S
U
B
(
R
D
(
N
A

(
A
R
"

B
i
n
t
r
o
2
u
c
e

p
r
o
p
o
z
i

i
i

s
u
:
o
r
2
o
n
a
t
e
C
cauzale ;iin2c1 2eoarece1
<ntruc=t1 cci1 c1 etc
2in cauz c1 2in pricin c1 2in
moment ce1 2e >reme ce1 2at ;iin2 c
et-
2e scop s1 ca s etc- pentru ca s1 cu scopul s etc-
con2iionale 2ac1 2e etc- cu con2iia s1 <n caz c etc-
concesi>e 2e6i etc- mcar c1 chiar 2ac1 cu toate c1 chit
c etc-
consecuti>e <nc=t1 c1 2e etc- a6a c
circ- 2e timp p=n s1 p=n ce1 ori 2e c=te ori1 <n
timp ce etc-
*0#
SUB(RD(N"AZ!
N"CIRCUMSANIAL"
SUB(RD(N"AZ!
CIRCUMSANIAL"
CONgKNC.II
c
s
2ac1 2e
su:iecti>
pre2icati>
atri:uti>
completi> 2irect
completi> in2irect
cauzal1 concesi>1
2e scop1
con2iional
%&ONKME !I ADgECTI+E
&ELATI+E
care
cine
ce
c=t
ceea ce
AD+E&'E &ELATI+E
un2e
c=n2
cum
loc1 cauz1
timp1
mo2
An ;raz au rol 2e su:or2onare 6i7
aC pronumele 6i a2@ecti>ele relati>e7 care, cine, ce, ct, ceea
ce, cel ce, cei ce, cele ceF
:C pronumele 6i a2@ecti>e nehotr=te7 oricare, oricine, orice,
orictF
cC a2>er:ele relati>e7 1n.e, cn., c1m, ct, 6ncotroF
2C a2>er:ele nehotr=te7 ori1n.e, oricn., orict-
ConG1ncii, %ron1me relati4e 2i a.4erbe relati4e c1
%osibilit#i m1lti%le .e s1bor.onareD
AtenieS
aC ,unt nerecoman2a:ile alturrile7 .ar 6ns#, 6n sc;imb 6ns#,
.ar 6n sc;imb etc-
:C S# 6i ca s# sunt sinonime 2oar atunci c=n2 intro2uc o
su:or2onat circumstanial 2e scop- An alte situaii ;olosirea lui ca s#
<n locul lui s# este gre6it-
Dorim s# ne lum rmas :un- BcorectC
Dorim ca s# ne lum rmas :un- Bgre6itC
,$a apropiat 2e el ca s#$i >or:easc- Bcorect1 ca s# intro2uce o
circumstanial 2e scopC-
cC Nu con;un2ai7 con@uncia sa1 cu s<a1 Bpronume re;le?i> `
>er: au?iliarC1 con@uncia iar cu i<ar B>or:iC $ pronume personal `
>er: au?iliar-
*)3
"&erciii
*- Citii cu atenie enunurile 2e mai @os 6i precizai >aloarea
cu>intelor su:liniate7
aC Cre2 c# ninge- 2C Ninge 2i mai tare-
:C F ca mine- eC Am cumprat un caiet .e tez-
cC EI este mare 2i tare- ;C Fuge .e rupe pmantul-
0- Dai 2ou e?emple 2e con@uncii care leag 2ou propoziii
coor2onate Bunul cu principale1 altul cu su:or2onateC-
)- Dai 2ou e?emple 2e con@uncii care leag <ntre ele atri:ute
6i trei care leag complemente circumstaniale-
/- Construii trei ;raze cu propoziii legate prin con@uncia iar
6i trei propozitii cu pre2icatul e?primat printr$un >er: la mo2ul
con2iional$optati>1 pers- a lll$a singular sau plural1 prece2at 2e
pronumele personal <i-
4- Construii enunuri <n care cu>intele7 2i, iar, nici, ba s ai:
rol 2e con@uncie1 apoi >aloare 2e a2>er:-
S- %recizai >alorile mor;ologice ale lui iar 2in enunurile
urmtoare7
EIar te$ai cu;un2at <n stele-E BM- EminescuC
Noi >enim1 iar ei pleac-
I$ar ;i recunosctor1 2ac l$ar a@uta-
7- Artai >alorile mor;ologice ale cu>=ntului E6iE 2in
enunurile7
'ieii 6i ;etele pleac <n clas-
A >enit 6i Ion1 c 6i el e premiant-
Nu$6i gse6te caietul-
Cum s$a oprit ploaia1 a 6i <nceput meciul-
L$a sters pe 2i-
9- Anlocuii con@unciile puse gre6it cu cele care corespun27
A;lai 2espre mine cci sunt sntos-
Nu pot >eni pentru cci nu am terminat tema-
A6 merge <n e?cursie1 2ar <ns nu m las prinii-
Eu rezol> e?erciii1 iar sora mea 2eseneaz-
#- Construii cinci ;raze <n care s ;olosii urmtoarele
con@uncii corelati>e7 aici $$$ aici, c1 ct $$$ c1 att, .e2i $$$ tot12i,
.ac# $$$ a%oi, %entr1 c# $$$ .e aceea-
IN"R\"CIA
*)*
Inter@ecia e?prim strri su;lete6ti sau repro2uce BimitC
sunete 2in natur-
Clasi+icarea interGeciilorD
aC e?prim sentimente1 strigte sau senzaii ale omului7 o+, a;,
4ai, ;ai B;olosite uneori cu semnul e?clamriiCF
:C imit strigte1 sunete emise 2e animale7 ;am<;amS, mia1S,
cotco.acS, c1c1ri,1S, macS, mr@
cC imit 2i;erite zgomote 2in natur7 %leoscS, b1+S, ;aS, +2 <
+2S-
ReineiS Cu >aloare 2e inter@ecie se <ntre:uineaz uneori
a2>er:e caD 6nainteS, 6na%oiS, GosS, s1sS sau su:stanti>e cum ar ;i7
lini2teS, t#cereS, aG1torS- Ele nu sunt inter@ecii autentice-
Cu>=ntul %o+tim poate ;i inclus <n categoria inter@eciilor-
)1ncii sintactice ale interGecieiD
*- Nu are ;uncie sintactic c=n2 se comport asemenea unui
>ocati>- An aceast situaie inter@ecia apare la <nceputul propoziiei sau
intercalat <n aceasta-
E?-7 M#i :iete1 2u$te acasZ
0- %re2icat >er:al7 Hai la 6coal- lat# ma6ina cea nou-
Iepurele 12tiZ <n tu;i6
)- Nume pre2icati>7 E 4ai 2e noi-
/- Complement 2irect7 Noi strigam 4ai1 2ar nu ne auzea
nimeni-
4- Complement circumstanial 2e mo27 &aele s$au <n2reptat
Ii%a < Ii%a spre mal-
S- ,u:iect7 Bc=n2 pre2icatul este e?primat prin >er:ul re;le?i>
impersonal7 a se a13iC7 La u6 se au2e ciocS ciocSF
7- %oate <nlocui o propoziie <ntr$un 2ialog7
$ +om lua cele mai se>ere msuri-
$ 'ra>oZ
9- Knele inter@ecii se pot su:stanti>iza Bo+ < o+1l@ ;o% < ;o%1lC
6n.e%linin. ;uncii sintactice ca 6i su:stanti>ul-
(monimia %#rilor .e 4orbire
An ;uncie 2e conte?t1 acelea6i cu>inte pot a>ea >alori
mor;ologice 2i;erite-
C14nt1l Ta]
*)0
$ au?iliar mor;ologic <n ;ormarea >iitorului popular7
A >eni ea 6i >araZ B>a >eni VC
$ au?iliar mor;ologic <n construirea per;ectului compus1
persoana a III$a1 singular7 &a2u a sosit la 'u6teni-
$ mor;en al in;initi>ului7 E u6or a glumi pe seama altuia-
$ element constituti> al unor locuiuni prepoziionale7 2e$a
lungul1 2e$a latul etc-
$ element constituti> al unor locuiuni a2>er:iale7 2e$a
2reptul-
$ element component al unui numeral or2inal7 A treia oar
nu te mai iert-
$ element component al pronumelui Ba2@ecti>ului
pronominalC posesi>7
Iat ma6ina meaZ A ta un2e$i8
$ prepoziie a acuzati>ului7 Miroase a :usuioc-
$ inter@ecie Be?prim o uimire1 o surprizC7 AZ 'ine ai >enitZ
C14nt1l To]
$ numeral car2inal cu >aloare a2@ecti>al7 Am cumprat o
carte 6i trei caiete-
$ a2@ecti> pronominal nehotr=t7 ( stu2ent are e?amen1 alt
stu2ent are coloc>iu-
$ pronume personal1 persoana a III$a1 ;eminin1 singular1
acuzati>7
Am >zut $ o pe Ioana-
$ au?iliar mor;ologic <n structura >iitorului popular7
( s >in 6i eu la :i:liotec-
$ pronume personal1 persoana III$a1 ;eminin1 singular1
acuzati>1 >aloare neutr1 ;r ;uncie sintactic <n
propoziie7
Am luat G o la ;ug spre 6coal-
$ articol nehotr=t7 %e eta@er erau o carte 6i ni6te caiete-
$ inter@ecie- (1 nu cre2eam c te mai >2-
C14nt1l Ti^
$ pronume personal7 O, G i spui mamei ce G ai ;cutZ
$ ;orma popular a >er:ului Oa ;iP7 Nu G i acas nimeni-
$ pronume personal >aloare neutr1 ;r ;uncie sintactic7
ii G i nainte c timpul treceZ
*))
$ inter@ecie B;r ;uncie sintacticC7
I G auzi1 neicZ
C14nt1l T1n]
$ articol nehotr=t7 Am >zut 1n spectacol amuzant-
$ numeral car2inal7 Un stu2ent 6i 2ou stu2ente merg la
munte-
$ pronume Ba2@ecti> pronominalC nehotr=t7
Un ochi pl=nge1 1n altul r=2e-
C14nt1l T2i]
$ con@uncie coor2onatoare copulati>7 Dan 2i "eta
2eseneaz-
$ a2>er:7 Ai 2i terminat tema8
$ pronume re;le?i>7 *i$a imaginat c nu >in la e?amen-
C14nt1l T.e]
$ prepoziie simpl7 Am >zut terenul .e :aschet-
$ con@uncie su:or2onatoare7 De te cheam la meci1 anun$
mZ
$ pronume relati> BregionalismC7 Cartea .e o caui este pe
noptier-
$ element 2e construcie a mo2ului supin7
Am cumprat h=rtie .e scris-
$ inter@ecie7 DeZ A6a te <n>a la 6coal8
$ element 2e construcie al unei prepoziii compuse7
Au sosit stu2enii .e prin alte ri-
$ element 2e construcie al unei locuiuni con@ucionale7
De ciu2 c a <nt=rziat1 a re;uzat m=ncarea-
$ element 2e construcie al unei locuiuni a2>er:iale7
De cu sear a@ung 6i eu la >oi-
C14nt1l Tce]
$ pronume relati>7 E a2e>rat ce spune-
$ a2@ecti> pronominal relati>7
Ce re>iste gse6te1 pe toate le cite6te-
$ pronume interogati>7 Ce >rei8
$ a2@ecti> pronominal interogati>7 Ce carte ai citit8
$ a2>er:7 Ce u6or eZ Ce m tot <ntre:i8
*)/
C14nt1l Tcare]
$ pronume relati>7 , rm=n care >reaZ
$ a2@ecti> pronominal relati>7 , rm=n care stu2ent >reaZ
$ pronume interogati>7 Care >ine la ta:l8
$ a2@ecti> pronominal interogati>7 Care stu2ent >ine la
ta:l8
C14nt1l Tcea]
$ articol 2emonstrati> a2@ecti>al7 Casa cea nou este
con;orta:il-
$ pronume 2emonstrati> 2e 2eprtare7 Cea 2e acolo este a
tatei-
C14nt1l Tcel]
$ articol 2emonstrati> G a2@ecti>al7 Tele>izorul cel nou s$a
2e;ectat-
$ pronume 2emonstrati> 2e 2eprtare7 Cel care <n>a :ine
>a reu6i-
C14nt1l Tct]
$ pronume relati>7 Cumpr lapte ct <mi este necesar-
$ a2@ecti> pronominal relati>7 Cumpr ct lapte 2oresc-
$ pronume interogati>7 Ct cumperi8
$ a2@ecti> pronominal interogati>7 Ct >ar cumperi8
$ a2>er: relati>7 Cumpr ct consum-
$ a2>er: interogati>7 Ct cost8
C14nt1l Ttot]
$ pronume nehotr=t7 A <n>at tot ce i$am recoman2at-
$ a2@ecti> pronominal nehotr=t7 A <n>at tot te?tul
recoman2at-
$ a2>er:7 ot n$ai plecatZ
*)4
CAPI(LUL AL I5<L"A
SINAUA$ ASP"C" "(R"IC" *I
APLICAII
Sinta&a este partea gramaticii care cuprin2e regulile 2e
<m:inare a cu>intelor <n propoziie 6i a propoziiilor <n ;raz-
Unit#ile sinta&ei
*- Partea .e %ro%o3iie este cea mai mic unitate sintactic
prin care se comunic un sens le?ical 6i poate e?prima o ;uncie
sintactic Bsu:iect1 pre2icat1 nume pre2icati>1 atri:ut1 complementC-
0- Sinta,ma este un element al propoziiei alctuit 2in cel
puin 2ou cu>inte cu sens le?ical- Be?-7 ,crie c1 1n %i& ro21C-
)- Pro%o3iia este unitatea 2e :az a sinta?ei1 care poate
constitui o singur comunicare7 BEle>ul este harnicC-
Cea mai simpl propoziie conine <n mo2 o:ligatoriu un
pre2icat Be?primat sau su:<nelesF uneori locul pre2icatului este luat 2e
intonaia pre2icati>C-
/- )ra3a este unitatea sintactic ;ormat 2in cel puin 2ou
propoziii- E?-7 "=n2ul
*
5 c nu >a reu6i
0
5 l$a muncit toat noaptea
*
5 -
An ca2rul ;razei se sta:ilesc relaii sintactice <ntre propoziii-
Partea .e %ro%o3iie 6i sinta,ma in 2e sinta?a propoziiei1
iar %ro%o3iiile 2e sinta?a ;razei-
Ra%ort1rile /relaiile0 sintactice
aC Ra%ort1l .e coor.onare se sta:ile6te <ntre termeni care stau pe
acela6i plan7
E?-7 &are6 a cumprat .1lci1ri 6i +r1cte B2ou complementeC-
'og2an este un om norocos 6i b1n B2ou atri:uteC-
:C Ra%ort1l .e s1bor.onare /.e .eterminare0 se sta:ile6te <ntre un
regent Btermenul 2eterminatC 6i un su:or2onat Btermenul 2eterminantC-
E?-7 Caut o re>ist-
Caut +
*)S
o re>ist c-2-
Cine seamn >=nt
*
5 culege ;urtun
0
5 Braport 2e su:or2onare
sau 2eterminareF cu>=ntul 2eterminat T culegeF propoziie su:iecti> `
propoziie principalC-
cC Relaia %re.icati4# /.e ineren# C inter.e%en.en#0 se sta:ile6te
<ntre su:iect 6i pre2icat1 ;iecare ;iin2 inerent celuilalt-
&are6 cite6te-
2C A%o3iionarea se realizeaz <ntre 2oi termeni1 2intre care al 2oilea
<l e?pliciteaz sau i2enti;ic pe primul-
&are61 stu2entul 2e la Litere1 a ;ost la :i:liotec-
&are6 T stu2entul-
Apoziionarea se 2eose:e6te 2e su:or2onare prin
comutati>itatea termenilor7 prietenul meu1 &are6 T &are61 prietenul
meu-
eC Inci.ena este rezultatul inter;errii a 2ou planuri ale comunicrii7
planul naratorului 6i planul persona@elor participante la un 2ialog-
E?-7 Cinstea este cea mai mare a>uie1 3ise 6n4##tor1l-
%repoziiile inci2ente sunt1 <n cele mai multe cazuri1 autonome
gramatical- De regul1 ele sunt propoziii principale-
E2iia 2in 0334 a 'ramaticii limbii romne prezint o nou
tipologie a relaiilor sintactice prin intro2ucerea conceptelor 2e
inter2epen2en 6i echi>alen-
%otri>it acesteia1 relaiile structurale care organizeaz enunul
sunt7
*- relaia 2e 2epen2en B2e su:or2onareC
0- relaia 2e non2epen2en B2e coor2onareC
)- relaia 2e echi>alen Bapoziti>C
Ra%ort1rile sintactice se stabilesc 6ntreD
aC pri 2e propoziie7 Ion a 2esenat un castel-
:C propoziii7 A primit
*
5 ce a meritat
0
5-
C=t <n>ei
*
5 <nchi2e tele>izorul
0
5 -
*)7
cC pri 2e propoziie 6i propoziii7
A cumprat un 2icionar
*
5 6i ce i$a mai recoman2at pro;esoara
0
5-
MiGloace .e e&%rimare a ra%ort1rilor sintactice
E?primarea raporturilor sintactice se poate realiza prin
mi@loace mor+olo,ice, sintactice sau +onetice-
*- MiGloace mor+olo,iceD
aC $ +le&i1nea7 se mani;est su: ;orma acor.1l1i ,ramatical
<ntre termeni7 stu2ent harnic G stu2ente harniceF
:C G reci1nea7 impunerea 2e ctre regent a unei anumite
;orme mor;ologice su:or2onatului-
Maria a 2at mamei o ;loare-
D
A
0- MiGloace sintactice7
aC G Gonci1nea B;olosirea elementelor 2e legtur7 prepoziii1
con@uncii1 a2>er:e1 pronumeC
:C G G1&ta%1nerea B%arata&aC7 alturarea termenilor a;lai <n
relaie
cC G a.erena7 ata6area unui termen la regentul su1 <n
>e2erea compliniriiF
2C G to%ica Bor2inea cu>intelorC7 &are6 este stu2ent-
,-'- N-%-
An raport cu poziia termenului su:or2onat Bparte 2e propoziie
sau propoziieC1
2eose:im mai multe ;eluri 2e topic7
$ to%ic# normal# Btermenul su:or2onat este postpus
regentuluiC7
L$am premiat %e Rare2-
L$am premiat %e cine a meritat-
$ to%ic# in4ers# Btermenul su:or2onat este <naintea
regentuluiC7
*)9
Pe Rare2 l$am premiat-
Pe cine a meritat l$am premiat-
$ intercalare7 un termen este intercalat <ntre un alt termen 6i
regentul su1
sau <n interiorul unei propoziii7
+om merge .1minic# la concert-
C=inele
*
5 care latr
0
5 nu mu6c
*
5- Bpropoziia nr- 0 este
intercalatC-
$ 6m%letirea s1bor.onatei c1 re,enta Bun pronume1 a2>er:
relati> 5 nehotr=t 5 interogati> intro2uce <n ;raz o su:or2onat1 2ar
<n2epline6te ;uncie sintactic <n alt propoziie 2ec=t cea pe care a
intro2us$oC7
Marius
*
5 tre:uie
0
5 s plece la 2ecanat
*
5-
Mari1s G 2e6i apare <n ;aa >er:ului a treb1i1 este su:iectul
>er:ului a %leca 2in propoziia su:iecti>-
)- MiGloacele +onetice .e e&%rimare a relaiilor sintactice sunt
intonaia 6i %a13a1 re2ate <n scris prin semnele 2e punctuaie-
PR(P(ZIIA
Pro%o3iia este o comunicare cu un singur pre2icat-
Clasi;icarea propoziiilor se ;ace7
H$ D1%# sco%1l com1nic#riiD
$ propoziii en1niati4e %ro%ri1<3ise Be?prim un ;apt realF se
construiesc cu in2icati>ulC-
E?-7 Elevii mer! la coal.
$ propoziii en1niati4e o%tati4e Be?prim 2orina 2e a se
realiza o aciune sau o stareF se construiesc cu optati>ul sau
con@uncti>ulC-
E?-7 Marius ar mnca o anan.
'ndul tu s fie curat.
$ propoziii en1niati4e im%erati4e Barat o porunc1 un <n2emn
sau o rugminte 6i se construiesc cu imperati>ul1 con@uncti>ul
sau chiar cu in2icati>ul la timpul >iitorC-
E?-7 2nv#a#i pentru e%amen6
4 munceti cinstit &n via#6
(zi te vei antrena toat ziua6
*)#
$ propoziii intero,ati4e %ro%ri1<3ise Bsunt propoziiile cu
a@utorul crora se ;ormuleaz o <ntre:areC-
E?-7 0e faci mineL
Inde mer!iL
$ propoziii intero,ati4e o%tati4e Bsunt propoziiile cu a@utorul
crora se ;ormuleaz o <ntre:are <n legtur cu o 2orinC-
E?-7 (i mnca o portocalL
$ propoziii e&clamati4e Barat o constatare cu nuan 2e
a2miraieC- %ot ;i e?clamati>e at=t cele enuniati>e1 c=t 6i cele
interogati>e-
E?-7 +adu &nva# mult6
+adu &nva# multL
$ propoziii nee&clamati4e Barat o simpl constatareC- !i
acestea pot ;i at=t enuniati>e1 c=t 6i interogati>e-
E?-7 +adu &nva# mult.
+adu &nva# multL
I$ D1%# +orma sa1 as%ect1l lorD
$ propoziii a+irmati4e Bcare 2eclar1 a;irm ce>aF nu au nici o
marc specialC-
E?-7 3arna a venit pe neateptate.
$ propoziii ne,ati4e Bcare conin o negaie pe l=ng pre2icatC-
E?-7 +o%ana nu mannc.
Aten'ieB
*- Kneori1 alturi 2e n( sau %1 i2eea 2e negaie e <ntrit 2e alte
cu>inte cu <neles negati> Bpronumele negati>e nimeni, nimic,
niciunulF a2@ecti>ele negati>e niciun, nicioF a2>er:ele negati>e
niciodat, nicieri, delocC-
0- Nu tre:uie con;un2at partea 2e propoziie negati> cu
propoziia negati>-
E?-7 *u el a corectat lucrrile. G este negat su:iectul
*u aici se spal farfuriile. G este negat complementul
Aceste propoziii sunt a;irmati>e1 2eoarece nu sunt negate
pre2icatele lor-
J$ D1%# str1ct1r# sa1 alc#t1ireD
$ propoziii sim%le B;ormate 2in pre2icat 6i su:iect sau numai
pre2icatC-
E?-7 +are scrie.
(m &nv#at.
*/3
$ propoziii .e34oltate Bcare conin 6i una sau mai multe pri
secun2areC-
E?-7 (u sosit psrile cltoare.
$ propoziii neanali3abile Balctuite 2in a2>er:e 2e a;irmaie sau
2e negaie1 2in su:stanti>e <n >ocati> sau 2in inter@eciiC-
E?-7 $ Mer!i mine la stadionL
F
$ *u.
G
%
0
este o propoziie neanaliza:il-
K$ D1%# 6nelesD
$ propoziii %rinci%ale Bcare au <neles 2e sine$stttorC-
Ele pot ;i7
o in.e%en.ente1 atunci c=n2 sunt 2elimitate prin punct
2e rstul ;razeiF
o re,ente1 atunci c=n2 2e ele 2epin2e o alt propoziieF
o inci.ente1 2e regul construite cu zise, spuse 6i a;late
;ie <ntre liniue1 ;ie <ntre >irguleF
$ propoziii sec1n.are sau s1bor.onate Bcare nu au <neles 2e$
sine$stttor 6i 2epin2 2e o alt propoziie1 numit regentC-
Menionm c 6i propoziiile su:or2onate pot s ;ie regente
pentru o alt BalteC su:or2onat BeC-
E?-7 2mpra#i
Fa
1 pe care lumea nu putea
G
1 s$i mai &ncap,
H
1
(u venit i$n #ara noastr
F
1 de$au cerut pmnt i ap.
O
1
%* T propoziie principal1 enuniati> propriu$zis1
nee?clamati>1 a;irmati>1 2ez>oltat1 regent Bpentru %0 6i %/C-
%0 T propoziie su:or2onat atri:uti>1 enuniati> propriu$
zis1 nee?clamati>1 negati>1 2ez>oltat1 regent Bpentru %)C-
)RAZA
)ra3a este o <m:inare 2e 2ou sau mai multe propoziii legate
prin <neles1 2in care nu poate lipsi o principal-
Dup coninut sau <neles propoziiile pot ;i7 %rinci%ale 6i
s1bor.onate- %ropoziiile principale au <neles 2e$sine$stttor 6i
2epin2 2e alt propoziie numit re,ent#- Fraza poate ;i alctuit 2in
mai multe propoziii re,ente1 a2ic propoziii 2e <nelesul crora
2epin2 alte propoziii1 numite s1bor.onate- %ropoziiile regente pot ;i
*/*
propoziii principale1 2ar 6i propoziii su:or2onate B<n cazul <n care 6i
2e acestea 2epin2 alte propoziii su:or2onateC-
E?-7 (m &nv#at
F
1 / scriu
G
1 ce este mai important.
H
1
%% G %* G regent pentru %0
CD G %0 G su:or2onat 6i regent pentru %)
CD G %) G su:or2onat
Antre propoziiile 2in ;raz se pot sta:ili raporturi 2e
coor2onare 6i raporturi 2e su:or2onare-
A$ Ra%ort1l .e coor.onare se sta:ile6te <ntre propoziiile
.e acela2i +el1 ;ie principale1 ;ie su:or2onate- Acest
raport poate ;i7
aC co%1lati4 Barat un raport <ntre aciuni care se continu una pe
alta sau se altur <n sens poziti> sau negati>C1 realizat prin
con@unciile sau locuiunile con@uncionale7 i, nici, i%r,
)rec(! i, nici444 nici, c( c*t444 c( %t*t, n( n(!%i444 ci i, n(
n(!%i444 "%r i, %t*t444 c*t iF
:C .isG1ncti4 Barat un raport <ntre aciuni opuse1 care se e?clu2
una pe altaF 2ac una se realizeaz1 cealalt nu se realizeazC1
realizat prin con@unciile sau locuiunile con@uncionale7 ori,
/%(, fie, ori444 ori, /%(444 /%(, fie444 fie, %ici444 %ici, c*n"444 c*n"
Ba2>er:e corelati>e cu rol 2e con@uncieCF
cC a.4ersati4 Barat aciuni care se opun una alteia1 ;r s se
e?clu2C1 realizat prin con@unciile sau locuiunile
con@uncionale7 ci, "%r, i%r, 3nc, %, tot(i, )e c*n", 3n
/c0i!, 3n ti!) ce, n( n(!%i JcK etcF
2C concl1si4 Barat urmarea aciunii sau strii e?primate 2e o
coor2onatC1 realizat prin con@unciile sau locuiunile
con@uncionale7 "eci, "%r, %%"%r, )rin (r!%re, 3n concl(+ie,
3n con/ecin', Jc%reK ,%/+ic, "e %cee% etc-
&e re'in(tB An a;ar 2e con@uncii 6i locuiuni con@uncionale raportul
2e coor2onare se poate realiza 6i prin alturare sau G1&ta%1nere1 cu
a@utorul >irgulei sau punctului 6i >irgulei-
B$ Ra%ort1l .e s1bor.onare se sta:ile6te <ntre propoziia
su:or2onat 6i regenta ei- .in=n2 seama 2e ;unciile
sintactice pe care le pot <n2eplini propoziiile
su:or2onate <n ;raz1 ele pot ;i7 necirc1mstaniale
Bsu:iecti>e1 pre2icati>e1 atri:uti>e1 completi>e 2irecte
6i completi>e in2irecteC sau circ1mstaniale B2e loc1 2e
timp1 2e mo21 2e cauz1 2e scop1 con2iionale1
consecuti>e1 concesi>e etc-C
*/0
&aportul 2e su:or2onare se realizeaz <n ;raz cu a@utorul
elementelor .e relaie s1bor.onatoare1 care pot ;i7
H$ ConG1nciiD
aC simple7 c, /, "%c, "ei, cci etc- ,unt consi2erate simple 6i
con@unciile ;ormate prin contopire7 fiin"c, "eo%rece, 3nc*t,
)%rc etc-
:C compuse7 c% /, c(! c, fr / etc-
cC locuiuni con@uncionale7 !c%r c, !c%r "e, c0i%r "%c
J"eK, 3n"%t ce, i!e"i%t ce, n(!%i ce Jc*tK, )entr( c, fr
Jc%K /, )entr( c% /, )e l*ng c, 3n c%+ c, 3n ,re!e ce, "in
!o!ent ce, )e !/(r ce, ori "e c*te ori, "in c%(+ c, "in
)ricin c, )e !oti, c, c*t ti!), 3n ti!) "e, o "%t ce, c(
to%te c, %% c etc-
I!)ort%ntB Con@unciile 6i locuiunile con@uncionale su:or2onate pot
;i7
aC c1 +1ncii m1lti%le Buni>ersaleC1 a2ic acele care intro2uc
2i;erite ;eluri 2e propoziii su:or2onate7 c, /, "%c, c% /,
c(! /, "ec*t etc-
:C s%eciali3ate Bcare intro2uc 6ntot.ea1na n1mai 1n an1mit +el
2e su:or2onatC- Acestea sunt7
o pentru C-T-7 )*n Brol 2e con@unciaC1 )*n /, )*n
ce, ori "e c*te oriF
o pentru C-M-7 c% i c*n", c% i c(!, )%rc, "e )%rcF
o pentru C-i-7 cci, "eo%rece, fiin"c, 3ntr(c*t, "e
,re!e ce, "in !o!ent ce, "in c%(+ c, "in )ricin
cF
o pentru C-,-7 )entr( c% /F
o pentru C-D-.-7 3n c%+ cF
o pentru C-N-,-7 3nc*t, %% cF
o pentru C-+-7 "ei, c( to%te c, c0i%r "%c, c0i%r "e,
!c%r c, !c%r / etc-
I$ Pron1me 2i a.Gecti4e %ronominale relati4<intero,ati4eD
aC simple7 c%re, cine, ce , c*t, c*t, c*'i, c*te8
:C compuse7 cel ce, cee% ce, cei ce, cele ce4
J$ Pron1me 2i a.Gecti4e %ronominale ne;ot#rteD fiecine,
fiece, fiec%re, orice, oricine, oric%re, oric*t, oriicine, oriice,
oriic%re etc-
K$ A.4erbe relati4eD (n"e, c*n", c(!, c*t, 3ncotro, %rec1m 2i
com%1sele lorD "e (n"e, )e (n"e, )*n (n"e, "e c*n", )*n
*/)
c*n", ori(n"e, oric*n", oric(!, ori3ncotro, oric*t, "() c(!
etc-
L$ Pre%o3iiile "e 6i )*n1 c=n2 au rol 2e con@uncie-
S1bstit1irea Be?pansiuneaC 6i contra,erea7
%rin s1bstit1ire Bsau e?pansiune1 sau e?tensiuneC <nelegem
trans;ormarea unei pri 2e propoziie <ntr$o propoziie- Acest
proce2eu ne a@ut s a2ucem un argument <n plus pentru precizarea
;elului unei su:or2onate-
E?-7
%artea 2e propoziie7 ,u:or2onata corespunztoare7
S1biect S1biecti4a
Mincino/(l nu este crezut de nimeni. Cine minte
F
1 nu este crezut de nimeni.
G
1
N1me %re.icati4 Pre.icati4a
El este ne/c0i!%t. El este
F
1 c(! a fost.
G
1
Atrib1t Atrib1ti4a
@mul 3n,'%t tie multe. @mul
F
1 c%re &nva#
G
1 tie multe.
F
1
Com%lement .irect Com%leti4a .irect#
Eu &l a"ut )e /r%c. Eu &l a"ut
F
1 )e cine n$are nimic.
G
1
Com%lement in.irect Com%leti4a in.irect#
4$a !ndit l% 3nt*!)l%re% aceea. 4$a !ndit
F
1 l% ce s$a &ntmplat atunci.
G
1
Com%lement circ$ .e loc Circ1mstaniala .e loc
El a venit %c%/. El a venit
F
1 "e (n"e a plecat.
G
1
Com%lement circ$ .e tim% Circ1mstaniala .e tim%
El a &nv#at 3ntot"e%(n%. El a &nv#at
F
1 "e c*n" &l tiu.
G
1
Com%lement circ$ .e mo. Circ1mstaniala .e mo.
El scrie fr(!o/. El scrie
F
1 c(! a &nv#at.
G
1
Com%lement circ$ .e ca13# Circ1mstaniala .e ca13#
&in c%(+% )loii am stat acas. Pentr( c a plouat,
F
1 am stat acas.
G
1
Com%lement circ$ .e sco% Circ1mstaniala .e sco%
0itesc )entr( % ti mai multe. 0itesc
F
1 c% / tiu mai multe.
G
1
%rin contra,ere se ;ace argumentaia <n mo2 in>ers1 a2ic se
restr=nge propoziia su:or2onat la partea 2e propoziie
corespunztoare-
E?-7
S1biecti4a S1biect
Cel ce e )arnic
F
1 are de toate.
G
1 M%rnic(l are de toate.
Pre.icati4a N1me %re.icati4
?ata se fcu
F
1 c(! e varul.
G
1 ?ata se fcu %l.
Atrib1ti4a Atrib1t
Elevul
F
1 c%re &nva#
G
1 reuete.
F
1 Elevul 0%rnic reuete.
Com%leti4a .irect# Com%lement .irect
+adu &ncepe
F
1 / !2%/c(lte.
G
1 +adu &ncepe % m %/c(lt%.
Com%leti4a in.irect# Com%lement in.irect
4e !ndete
F
1 l% cee% ce are de fcut.
G
1 4e !ndete l% efect(%re% temelor.
Circ1mstaniala .e loc Com%lement circ$ .e loc
(m plecat
F
1 (n"e aveam trea.
G
1 (m plecat l% co%l.
Circ1mstaniala .e tim% Com%lement circ$ .e tim%
(m plecat
F
1 c*n" s$a &nserat.
G
1 (m plecat /e%r%.
Circ1mstaniala .e mo. Com%lement circ$ .e mo.
:iatul citete
F
1 c*t se poate de ine.
G
1 :iatul citete fo%rte ine.
Circ1mstaniala .e ca13# Com%lement circ$ .e ca13#
Fiin"c eram olnav,
F
1 n$am fost la al.
G
1 &in c%(+% olii, n$am fost la al.
*//
Circ1mstaniala .e sco% Com%lement circ$ .e mo.
Mer! la coal
F
1 / &nv#.
G
1 Mer! la coal )entr( % 3n,'%.
Aten'ieB De regul1 contragerea propoziiilor su:or2onate ale
cror 4erbe<%re.icat se a;l la in.icati4 se ;ace prin trecerea lor la
,er1n3i1 sau %artici%i11 iar cele care se a;l la conG1ncti4 trec la
in+initi4-
"ta%e 6n anali3a +ra3ei
%entru a analiza corect o ;raz tre:uie s ;ie respectate
urmtoarele etape7
*- Citirea cu atenie a ;razei 6i s1blinierea tuturor
%re.icatelor Ba2ic 4erbele 6i loc1i1nile 4erbale la
mo2uri personaleF a.4erbele 6i loc1i1nile a.4erbiale
cu >aloare pre2icati>F interGeciile cu >aloare
pre2icati>C-
0- Encerc1irea conG1nciilor 2in ;raz sau a cu>intelor cu
rol 2e con@uncii Blocuiuni con@uncionale1 pronume 6i
a2@ecti>e pronominale relati> interogati>e 6i
nehotr=teF a2>er:e relati>$interogati>e1 prepoziii cu
rol 2e con@unciiC- Tre:uie s ;im ateni <ns s nu
<ncercuim con@unciile coor2onatoare care leag <n
propoziie pri 2e propoziie 2e acela6i ;el-
)- Delimitarea propoziiilor 2in ;raz 2up <nelesul lor1
trg=n2 linii o:lice <ntre ele- , ;im ateni1 2eoarece
unele propoziii sunt intercalate <n ca2rul altora-
/- N1merotarea propoziiilor- &ecoman2m ca
numerotarea s se ;ac <n or2inea liniilor o:lice1 2ar
menionm c ea poate ;i ;cut 6i in=n2 cont 2e
or2inea pre2icatelor- De asemenea1 recoman2m ca
atunci c=n2 o propoziie se continu <n mai multe
locuri1 s se numeroteze ast;el7 *a1 *:1 *c etc-
4- %recizarea +el1l1i %ro%o3iiilor 2in ;raz1 <ncep=n2 cu
propoziia BpropoziiileC principal BeC 6i apoi le
precizm pe cele su:or2onate-
S- Alctuirea sc;emei +ra3ei- %e schem notm iniialele
propoziiilor1 2ar 6i elementele relaionale Bat=t cele
coor2onatoare1 c=t 6i cele su:or2onatoareC-
*/4
SUBI"CUL *I SUBI"CI5A
A$ %artea principal 2e propoziie 2espre care se spune ce>a cu
a@utorul pre2icatului se nume6te s1biect$
El arat 2e o:icei7
$ cine sau ce ;ace aciunea e?primat 2e pre2icatul >er:al B>er:
la 2iateza acti> sau re;le?i>C-
E?-7 Ele,(l )arnic reuete la e%amen.
Ei se !ndesc la lec#ii.
$ cine sau ce su;er aciunea e?primat 2e pre2icatul >er:al
B>er: la 2iateza pasi>C-
E?-7 Ele,ele sunt ludate de diri!int.
$ cine sau ce arat <nsu6irea e?primat 2e numele pre2icati> 2in
pre2icatul nominal-
E?-7 Dco%l% este frumoas.
B$ ,u:iectul rspun2e la <ntre:rile7 cineR Bc=n2 este e?primat
printr$un nume 2e ;iinC 6i ceR Bc=n2 este e?primat printr$un
nume 2e lucruC-
E?-7 M%ri(/ &nva#. Bcine8C
M%/% s$a rupt. Bce8C
C$ )el1rile s1biect1l1i
,u:iectul poate ;i7
*- sim%l1 Be?primat printr$o singur parte 2e >or:ireC-
E?-7 Co)il(l se "oac.
E( &nv#.
0- m1lti%l1 Be?primat prin 2ou sau mai multe pri 2e >or:ire 2e
acela6i ;el sau 2i;erite1 <n relaie cu acela6i pre2icatC- &aportul
<ntre su:iectul multiplu se poate realiza prin7
$ G1&ta%1nere7 L()(l, (r/(l, ,(l)e% sunt animale slatice.
$ Gonci1ne7 T%t% i !%!% au plecat la plimare.
$ G1&ta%1nere 2i Gonci1ne7 Morco,(l, )/t*rn%c(l i
)tr(n1el(l se cultiv &n !rdin.
)- incl1s Beste 2e2us 2in 2esinenele 2e persoana I 6i a II$a
singular 6i plural ale >er:ului pre2icatC-
E?-7 Plec la coal. 5e( plec)
Citete cartea aceasta. 5t( citete)
*/S
/- s1b6neles Bpresupune pronumele personal 2e persoana a III$a1
singular 6i plural1 care a ;ost e?primat <n ;raz <ntr$o propoziie
anterioarC-
E?-7 Mama mer!e la pia# i cumpr zarzavaturi.
An propoziia c(!)r +%r+%,%t(ri se su:<nelege su:iectul
!%!%-
4- ne.eterminat Ba2ic neprecizatC-
E?-7 :ate la u.
( spus la radio.
4crie$n !azet.
S- nee&%rimat B<nt=lnit <n cazul >er:elor impersonale prin
coninut 6i unipersonale prin ;ormC-
E?-7 Plou. *in!e. -un. ?ul!er.
Aten'ieB An construciile cu >er:ul % fi7 mi$e /ete, #i$e "or sau <n
construciile 2e tipul7 e frig, e ger, e /enin, /e f%ce frig, /e l%/ ger
etc- su:stanti>ele /ete, "or, frig, ger, /enin etc- sunt socotite su:iecte
gramaticale- An propoziiile 2e tipul7 E ,%r. E no%)te.1 su:iectul este
e?primat prin su:stanti>ele ,%r, no%)te-
D$ S1biect1l poate ;i e&%rimat prin7
H$ s1bstanti4 6n nominati4 Bcomun sau propriuF simplu
sau compusC-
E?-7 Br%"(l se &nal# spre soare.
Br*nco,e%n( nu s$a lepdat de credin#a strmoeasc.
Flo%re%2/o%rel(i a rsrit.
Cl(12N%)oc% este un puternic centru universitar.
$ loc1i1ne s1bstanti4al#7
E?-7 M$or troieni cu dra! 1
A"(ceri %!inte.
I$ %ron1me7
$ %ersonalD E( m pre!tesc pentru e%amen.
$ .e %oliteeD &(!ne%t% ai cti!at cursa.
$ .e 6nt#rireD (m vzut 3nine pinteni de ru!in putrezi#i.
$ %osesi4D Al !e( nu$i prsete #ara.
$ .emonstrati4D Aceti% au aprat cetatea.
$ intero,ati4D Cine a venitL
$ relati4 B2oar <n ;razC7 ,enea e cucoan mare
F
1 c%re n$are de
mncare.
G
1
$ ne;ot#rtD Fiec%re &nva# pentru el.
$ ne,ati4D Ni!ic nu e nou su soare.
*/7
J$ n1meralD
$ car.inal %ro%ri1<3isD &oi se ceart.
$ or.inalD Al treile% cti!.
$ car.inal colecti4D A!*n"oi cti!.
$ car.inal .istrib1ti4D C*te (n(l mai muncete.
K$ 4erbD
$ la in+initiD A 3n,'% e o plcere.
$ la s1%inD E !reu "e /ecer%t4
L$ interGecieD >eodat se auzi )leo/cB
M$ %#ri .e 4orbire s1bstanti4i3ateD
$ a.Gecti4 s1bstanti4i3atD
o cu articol nehotr=t7 An fr(!o/ face pe indiferentul.
o cu articol hotr=t7 Fr(!o/(l place tuturor.
o cu articol 2emonstrati>7 Cel fr(!o/ mi$a dat o floare.
o prece2at 2e un 2eterminant7 (cest fr(!o/ i$a ieit din
fire.
$ %artici%i1 s1bstanti4i3atD
o cu articol nehotr=t7 An tc(t n$are cura"ul faptelor.
o cu articol hotr=t7 Tc(t(l tie uneori multe.
o cu articol 2emonstrati>7 Cel tc(t mi$a fcut o un
impresie.
o prece2at 2e un 2eterminant7 (cest tc(t tie ceva.
$ ,er1n3i1 s1bstanti4i3atD
o cu articol nehotr=t7 An /(ferin" simte durerea.
o cu articol hotr=t7 $(ferin"(l zace &n pat.
o cu articol 2emonstrati>7 Cel /(ferin" ia medicamente.
o prece2at 2e un 2eterminant7 (cest /(ferin" a fost
internat.
$ a.4erb s1bstanti4i3atD
o cu articol nehotr=t7 An ine fcut nu se uit.
o cu articol hotr=t7 Binele &nvin!e rul.
o cu articol 2emonstrati>7 Cel t%ri cti!.
$ interGecie s1bstanti4i3at#D
o cu articol nehotr=t7 An 0o) a fost trecut.
o cu articol hotr=t7 Mo)(l a fost trecut.
o prece2at 2e un 2eterminant7 (cest 0o) a fost trecut.
"$ o%ica 2i %1nct1aia$
Locul su:iectului <n propoziie este7
*/9
$ 2e regul1 <naintea pre2icatului7 T%t% lucreaz.
$ uneori1 2up pre2icat7 7ine !%!%.
$ alteori1 <n cazul pre2icatului nominal1 intercalat <ntre >er:ul
copulati> 6i numele pre2icati>7 4 fie el sntos. ,au Este e%
cea mai frumoas.
Antre su:iect 6i pre2icat nu se pune nicio2at >irgul-
H$ PR(P(ZIIA SUBI"CI5! /SB$0
H$ %ropoziia su:or2onat care <n2epline6te ;uncia 2e
su:iect al propoziiei regente se nume6te %ro%o3iie
s1biecti4# /SB$0$
I$ ,'- &spun2e la <ntre:rile7 cineR, ceR puse >er:ului 2in
regent-
J$ ,'- Este cerut 2e7
aC 4erbe %ersonale2in regent care nu au su:iect e?primat1
inclus sau su:<neles1 pe l=ng care su:or2onata <n2epline6te
;uncia 2e su:iectF
:C 4erbe im%ersonale 2e tipul7 tre(ie, )l%ce, re+(lt, (r!e%+,
i!)ort, etc-1 uneori prece2ate 2e un pronume personal <n
2ati> sau acuzati>F
cC 4erbe re+le&i4e im%ersonale 2e tipul7 /e +ice, /e /)(ne, /e
,e"e, /e c%"e, /e %("e, /e )%re, /e c(,ine, /e con/i"er, /e
+,onete etc-F
2C e&%resii 4erbale im%ersonale Bpre2icate nominaleC 2e tipul7 e
ine, e r(, e )o/iil, e gre(, e (or, e nece/%r, e %"e,r%t, e
"e !ir%re etc-F
eC 4erbe la .iate3a %asi4# +olosite ca im%ersonale7 e )lc(t, e
"%t, e /cri/, e 0otr*t, e /t%ilit, e )er!i/, e ti(t, e /)(/, e
3ng"(it etc-
;C a.4erbe 6i loc1i1ni a.4erbiale cu >aloare pre2icati>
Burmate 2e con@unciile c sau /C7 "e/ig(r, firete, )ro%il,
)o/iil, noroc, ine3n'ele/, "e/t(l, negreit, )e/e!ne, fr
3n"oi%l, c( /ig(r%n', "e (n /e%! etc-
Cu >aloare impersonal B2eci s cear ,'-C pot ;i ;olosite 6i alte
>er:e1 chiar % fi B9i de$o fi s mor T de s$ar &ntmplaC 6i % r!*ne-
K$ ,'- ,e poate intro2uce prin7
aC conG1ncii7 c, /, "%c, c% /, "e Bcu >aloarea lui c, /,
"%cCF
*/#
:C %ron1me sau a.Gecti4e %ronominale relati4e sim%le sau
com%1se7 c%re, cine, ce, cel, cel ce, cee% ce, cei ce, cele ce,
c*t, c*'i, c*t, c*teF
cC %ron1me sau a.Gecti4e %ronominale ;ot#rteD oric%re,
oricine, oriceF
2C a.4erbe relati4eD (n"e, c*n", c(!, c*t, 3ncotro4
E?-7 4e pare
F
1 c va nin!e.
G
1
E plcut
F
1 / stai la soare.
G
1
E ine
F
1 "%c &nve#i sistematic.
G
1
(r fi ine
F
1 c% / reuesc.
G
1
*u mi$e indiferent
F
1 "e nu reuesc.
G
1
Ce nate din pisic
F
1 oareci mnnc.
G
1
Cine doarme mult
F
1 triete pu#in.
G
1
C%re e curios
F
1 vine la mine.
G
1
Cel ce &nva#
F
1 tie.
G
1
Cee% ce se &nva# temeinic
F
1 nu se uit.
G
1
Cei ce muncesc
F
1 cti!.
G
1
Cele ce au sosit
F
1 sunt cole!ele mele.
G
1
Oric%re "oac
F
1 poate cti!a.
G
1
Oricine &nva#
F
1 tie.
G
1
Orice se !tete ine
F
1 place.
G
1
*u se tie
F
1 (n"e Jc*n", c(!, c*t, 3ncotroK a plecat.
G
1
L$ ,'- ,e contrage <ntot2eauna printr$un su:iect- ,'-
Intro2use prin / se contrag prin >er:e la in;initi>-
E?-7 Ce se &nva# temeinic
F
1 nu se uit.
G
1 Contras7 0unotin#ele
temeinice nu se uit.
E ine
F
1 / &nve#i contiincios.
G
1 Contras7 E ine a &nv#a
contiincios.
M$ ,'-%oate sta <nainte1 c=t 6i 2up regent-
In2i;erent 2e poziia ei1 su:iecti>a nu se 2esparte nicio2at 2e
regent prin >irgul-
&e re'in(tB An regenta unei ,'-1 su:iectul nu este nicio2at e?primat-
"&erciii a%licati4e
*- Fraze rezol>ate7
aC *u se auzea nici un z!omot,
F
1 totul era tcut,
G
1"%r din
tumultul acelor lumini se sim#ea
H
1 c se petrece ceva mre#,
O
1 c tot
cosmosul e treaz
P
1 i lucreaz.
Q
1 B"eo 'ogzaC
* T %% $ 1 $ 0 T %% G dar G ) T %%
*43
/ T ,'B)C $ 1 $ 4 T,'B)C G dar G S T ,'B)C
:C &%r fr &ndoial
F
1 c &n cele din urm s$ar fi &ntmplat
G
1
cee% ce s$a &ntmplat,
H
1 )entr( c sim#eam &n mine o nemul#umire i$o
cin#
O
1 ori "e c*te ori te prseam.
P
1 B"- Clinescu1 0artea nun#iiC
* T %%F 0 T ,'B*CF ) T ,'B0CF / T CiB0CF 4 T CTB/C
cC Fiin"c adeseori se &ntmpla
F
1 c unul spunea povestea
G
1
i ceilal#i adormeau,
H
1 s$a )otrt
O
1 c% atunci
Pa
1 c*n" povestitorul
zice ciolan,
Q
1 to#i ceilal#i / zic cior:,
P
1 )entr( c% astfel / se deie
pe fa# R1 cel ce adoarme &nainte de vreme
S
1 i / $i afle cuvenita
rsplat &n !)ionturi numrate.
T
1 BIoan ,la>ici1 :udulea -aic)iiC
* T CiB/CF 0 T ,'B*C G i G ) T ,'B*CF / T %%F 4 T ,'B/CF S T CTB4CF
7 T C,B4C G i G # T C,B4CF 9 T ,'B4C
2C ( fi vrut
F
1 /$i pun din nou &n vedere
G
1 c nu treuie
H
1
/ intre
O
1 i / rmn la mine
P
1 c*n" nu sunt acas,
Q
1 "%r mi s$a
prut
R
1 c mnia mea i$ar sfrma nervii,
S
1 c l$ar deprima ca o
insult nemeritat.
T
1 BCamil %etrescu1 Patul lui ProcustC
* T %% G dar G 7 T %%F 0 T CDB*CF ) T CDB0CF / T ,'B)C G i G 4 T
,'B)CF S T CTB4CF 9 T ,'B7C $ 1 $ # T ,'B7C
eC E ru destul
F
1 c ne$am nscutB
G
1
&%r
Ha
1 c(i i$e fric de rzoi
O
1
E lier de$a pleca napoi,
H
1
I%r
Pa
1 cine$i vnztor vndut
Q
1
4 ias dintre noi6
P
1 B"- Co6:ucC
* T %% G dar G ) T %% G iar G 4 T %%F 0 T ,'B*CF / T ,'B)CF S T ,'B4C
0- Fraze propuse pentru rezol>are7
aC 7ei spune fr &ndoial c a fost !reu ce #i$a czut la
e%amen.
:C (r fi fost cuminte s se aat &n dreapta ori &n stn!a i
s se ascund &n pdurea care stpnea pretutindeni, deopotriv de
&ntunecos. B"ala "alaction1 ,a vulturi6C
cC 0nd m deteptai a doua zi, numai dup o clip parc
de somn, !ai de seam c soarele fusese cu mult mai )arnic dect
mine, cci se prea c se &nl#ase pe ceruri, &n vrful de!etelor i, de
peste &ntrituri, se uita furi la mine tocmai &n fundul peterii.
*4*
BC- ]oga6C
2C ?emeilor le$a plcut s$i &mpodoeasc mai &nti casa,
pictnd &n "urul ferestrelor orientate spre amiazzi c)enare care
&nveselesc lumina. (poi, le$a plcut s se &mpodoeasc i ele, cu
lun!i marame de oran!ic, cu cmi i fote &nflorate, ce dovedesc c
au tiut s priveasc atent cerul, i aripile fluturilor, i toate florile
cmpului. B"eo 'ogzaC
eC D0opiii treuie s #in la prin#ii lor i la dasclul lor,
fiindc el este un printe sufletescB acesta e cel dinti lucru pe care
treuie s$l &nve#e copiii la coal. BI- ,la>iciC
;C (stzi era ine s nu se &ntlneasc viitorii cuscri i c)iar
&ntlnindu$se s fie destul de departe, pentru ca, dndu$i ine#ele
cuvenite, fiecare s poat mer!e mai departe, ca i cum nu ar ti
nimic despre cele ce aveau s se petreac spre sear. (ici, ln!
punte, ei treuiau s treac unul pe ln! altul, ei treuiau s$i deie
mna, treuiau s stea de vor. BI- ,la>iciC
gC E adevrat c treuie s fie i popi i alt neam de oameni,
dar cel mai mare lucru e dasclul, i aa oamenii cei mai alei treuie
s fie dascli. BI-,la>iciC
hC 4e tie c re!ele de mult &i d seama de starea nenorocit
&n care a a"uns #ara, i nu pierde nici o ocaziune pentru a$i manifesta
nemul#umirea fa# de !uvernul vizirului. BI-L- CaragialeC
PR"DICAUL *I PR"DICAI5A
A$ Pre.icat1l este partea principal 2e
propoziie care arat ce ;ace1 ce este sau cum este su:iectul-
B$ %re2icatul rspun2e la <ntre:rile7 ce +aceR, ce
esteR, cine esteR, c1m esteR
C$ )el1rile %re.icat1l1iD
%re2icatul poate ;i 2e 2ou ;eluri7
$ 4erbal Bce ;ace8C
$ nominal Bce este81 cum este81 cine este8C
Pre.icat1l 4erbal poate ;i e?primat prin7
H$ 4erbe %re.icati4e la mo. %ersonal1 la oricare 2in cele trei
2iateze Bacti>1 re;le?i>1 pasi>C7
*40
E?-7 'rdinarul /%) le!umele.
$e g*n"ete la nemurire.
Mrul % fo/t !*nc%t de unica.
I$ loc1i1ne 4erbal#D
E?-7 Mi2%"(c %!inte cu dra! de voi.
J$ a.4erbe c1 4aloare %re.icati4# B /ig(r, "e/ig(r, firete,
)ro%il, )e/e!ne, "e/t(l, negreit, ine3n'ele/, )o/iil etc-C
c=n2 sunt urmate 2e con@uncia c 6i mai rar 2e / 6i cer o
su:iecti>7
E?-7 Firete
F
1 c voi reui.
G
1
K$ loc1i1ni a.4erbiale c1 4aloare %re.icati4# B "e (n
/e%!, fr 3n"oi%l, c( /ig(r%n' etc-C7
E?-7 &e (n /e%!
F
1 c voi reui.
G
1
L$ interGecii c1 4aloare %re.icati4#D
E?-7 'tele li)%2li)% spre ru.
M$ 4erbe la im%erati4 c1 +orm# .e in+initi4D
E?-7 A n( /e %)lec% &n afar.
Pre.icat1l nominal este alctuit <ntot2eauna 2in 2ou
elemente7
$ 4erb co%1lati4 Bunul singurCF
$ n1me %re.icati4 Bunul sau mai multeC-
Menionm c uneori >er:ul copulati> poate lipsi 2in structura
pre2icatului nominal- Aceast situaie e moti>at <n cazul <n care este
schim:at su:iectul sau se trece 2e la ;orma poziti> la cea negati>1
2eci >om a>ea 2ou propoziii7
E?-7 Eu sunt muncitor,
F
1 el intelectual.
G
1
Eu nu sunt muncitor,
F
1 ci intelectual.
G
1
N1mele %re.icati4 este partea cea mai important a
pre2icatului nominal- El 2 nume pre2icatului 6i poate ;i sim%l1
B9coala este no(C sau m1lti%l1 B El era ,oinic, 3n%lt, /)to/ i ,e/elC-
Numele pre2icati> poate ;i e?primat prin7
*- s1bstanti4e B comune1 proprii1 simple su compuseC-
$ <n nominati>7 ,eul este (n %ni!%l slatic.
$ <n acuzati> cu prepoziie7 Masa este "e le!n.
$ <n geniti> cu prepoziie7 (ceasta este 3!)otri,% "%tinilor
noastre.
0- a.Gecti4e B la toate gra2ele 2e comparaieC7 ?lorile acestea
sunt cele !%i fr(!o%/e.
*4)
$ a2@ecti>e su:stanti>izate <n nominati>7 El este (n fr(!o/
&nc)ipuit.
$ a2@ecti>ele pro>enite 2in participiu7 ?ereastra este 3nc0i/,
al i ptrat.
J$ %ron1meD
$ personal7 (cesta sunt e(.
$ 2e politee7 Primarul este "(!ne%l(i.
$ posesi>7 (cesta este %l !e(.
$ 2emonstrati>7 Eu sunt %ce/t%.
$ interogati>7 Cine eti dumneataL
$ relati> B<n ;razC7 *u tiu
F
1 c%re sunt florile mrului.
G
1
$ nehotr=t7 El devine cine,%.
$ negati>7 ( a"uns ni!eni.
K$ n1meraleD
$ car2inale7 *oi suntem cinci.
$ car2inal multiplicati>7 0ti!ul este 3n"oit.
$ or2inal7 Marius este )ri!(l la tenis.
L$ 4erbeD
$ la in;initi>7 >atoria noastr este "e % 3n,'%.
$ la gerunziu7 El este /(ferin".
$ la supin7 (luatul acesta este "e fr!*nt%t.
M$ a.4erbeD
E?-7 7isul lui a fost %ie,e%.
E ine a &nv#a.
*u tiu
F
1 c(! este el,
G
1 dar tiu
H
1 c(! sunt al#ii.
O
1 Ba2>er:e
relati>eC
7- interGeciiD U!omotul pu#tii e )ocB
Aten'ieB , nu con;un2m pre2icatul nominal al crui nume pre2icati>
este e?primat printr$un a2@ecti> 2e origine participial cu pre2icatul
>er:al e?primat printr$un >er: la 2iateza pasi>- %articipiul G nume
pre2icati> e?prim o caracteristic a su:iectului-
E?-7 8aina este )(rt%t. BuzatC T pre2icat nominalF
0oraia e/te )(rt%t de valuri. T pre2icat >er:al e?primat prin
>er: la 2iateza pasi>-
D$ o%ica 2i %1nct1aia$
%re2icatul >er:al st1 2e o:icei 2up su:iect1 2ar poate sta 6i
<naintea lui- Numele pre2icati> st1 2e o:icei1 2up >er:ul copulati>1
2ar poate sta 6i <naintea acestuia- Kneori pot ;i intercalate <ntre >er:ul
*4/
copulati> 6i numele pre2icati> alte pri 2e propoziie- %re2icatul
>er:al sau nominal nu se 2esparte 2e su:iect prin >irgul- %rile 2e
propoziie 2e acela6i ;el1 2eci 6i elementele componente ale numelui
pre2icati> multiplu1 se 2espart prin >irgul-
I$ PR(P(ZIIA PR"DICAI5! /PR$0
H$ %ropoziia su:or2onat care <n2epline6te ;uncia 2e nume
pre2icati> pe l=ng un >er: copulati> 2in regent se nume6te
%ro%o3iie %re.icati4# B%&-C-
I$ %&- rspun2e la <ntre:rile7 ce esteR, c1m esteR, cine esteR,
care esteR puse pe l=ng >er:ul copulati> 2in regent-
J$ %&- este cerut 6ntot.ea1na 2e un 4erb co%1lati4 .in re,ent#
li%sit .e n1me %re.icati4$
K$ %&- se poate intro2uce prin7
aC conG1nciiD c, /, "%c, c% /, "e Bcu >aloarea lui c, /
"%cC7
:C %ron1me sau a.Gecti4e %ronominale relati4e sim%le sau
com%1seD c%re, cine, ce, cel ce, cee% ce, cei ce, cele ce, c*t,
c*t etc-F
cC %ron1me sau a.Gecti4e %ronominale ne;ot#rteD orice,
oric*t etc-
2C a.4erbe relati4eD (n"e, c*n", c(!, c*t, 3ncotro etc-
E?-7 Prerea mea e
F
1 c ai procedat ine.
G
1
Prolema e
F
1 / reuesc la e%amen.
G
1
2ntrearea este
F
1 "%c m voi descurca.
G
1
Propunerea mea e
F
1 c% / plecm imediat.
G
1
(i a"uns
F
1 "e trezeti admira#ia tuturor.
G
1
2ntrearea e
F
1 c%re va fi primul.
G
1
Prolema e
F
1 cine va cti!a.
G
1
*u$i
F
1 )entr( cine se pre!tete.
G
1
2ntrearea e
F
1 c(i pltimL
G
1
El este
F
1 ce nu pare a fi.
G
1
+are va rmne
F
1 cel ce a fost.
G
1
0laudia a devenit
F
1 cee% ce i$a dorit.
G
1
Elevi uni sunt
F
1 cei ce &nva# temeinic.
G
1
Mame une sunt
F
1 cele ce$i &n#ele! copiii.
G
1
El devine
F
1 orice vrea.
G
1
2nl#imea ta, eti
F
1 oric*t de sla pofteti.
G
1
*44
(m a"uns
F
1 )rec(! m vezi.
G
1
2ntrearea e
F
1 (n"e Jc*n", c(!, c*t, 3ncotroK plecmL
G
1
L$ %&- se contrage <ntot2eauna printr$un n1me %re.icati4- Cele
intro2use prin / se contrag prin >er:e la in;initi>-
E?-7 El a ieit
F
1 ce i$a dorit.
G
1
Contras7 El a ieit economist.
>atoria noastr este
F
1 / &nv#m ct mai ine.
G
1
Contras7 >atoria noastr este de a &nv#a ct mai ine.
M$ %&- st1 2e regul1 2up regent1 pre2icati>a nu se 2esparte 2e
aceasta prin >irgul-
&e re'in(tB
*C An regenta unei %&- se >a a;la <ntot2eauna un >er: copulati>
lipsit 2e nume pre2icati>-
0C &egenta unei %&- o simim ca pe o propoziie neterminat1
incomplet B7isul lui e...; >orin#a lui e...; (devrul e...;
Prolema e... etc-C
"&erciii a%licati4e
*- Fraze rezol>ate7
aC 2ncetul cu &ncetul &ns el s$a desprins
F
1 i &n cele din
urm a a"uns
G
1 c nici unul dintre ie#i nu putea
H
1 /$l scoat din
ale lui.
O
1 BI- ,la>iciC
* T %% G i G 0 T %%F ) T %&B0CF / T CDB)C
:C 4unt !ata
F
1 /$#i fac pe plac
G
1 "%r atunci s fii i tu om
cuminte
H
1 i s &n#ele!i
O
1 c
Pa
1 "%c e
Q
1 / v fiu de folos,
R
1 lumea
Sa
1 treuie
P
1 / m creaz om cinstit i stricat cu voi.
S
1 BI- ,la>iciC
* T %% G dar $ ) T %% G i G / T %%F 0 T CIB*CF 4 T CDB/CF S T
CD.B4CF 7 T %&BSCF 9 T ,'B4C
cC Po#i
F
1 / lucrezi o sptmn &ntrea!,
G
1 "%c a fost omis
ceva &n re!istru
H
1 &nseamn
O
1 c n$ai lucrat,
P
1 c nici nu e%iti.
Q
1
B"- 'ogzaC
* T %%F 0 T CDB*CF ) T CD.B/CF / T %%F 4 T %&B/C $ 1 $ S T %&B/C
2C *u era departe
F
1; treuia
G
1 / ocoleasc rotonda cu
o!linzi,
H
1 ctre c%re preau
O
1 c se &ndreapt toate femeile
P
1 i /
traverseze apoi coridorul,
Q
1 c%re conducea la ane%.
R
1
BMircea Elia2eC
*4S
* T %% $ F $ 0 T %%F ) T ,'B0C G i G S T ,'B0CF / T ATB)CF 4 T %&B/CF
7 T ATBSC
eC 2ntrearea era dar
F
1 cine s dea cinstea,
G
1 cine s duc
vore
H
1 i s primeasc rspunsul.
O
1 BI- ,la>iciC
* T %%F 0 T %&B*C $ 1 $ ) T %&B*C G i G / T %&B*C
0- Fraze propuse spre rezol>are7
aC Ina dintre marile lui sliciuni era s se uite la cei ce i
trec prin fa# ori stau &n prea"ma vederii lui, s scruteze mutre, s
prind !esturi i atitudini. BI- ,la>iciC
:C 9i una e s mori la datorie, cnd te izete un !lon# sau o
sc)i", i alta e s fii le!at de un stlp i s te e%ecute plutonul de
e%ecu#ie. BM- %re2aC
cC (devrul e c, dac se )otrte cineva s asiste la o
srtoare na#ional aa de important, treuie s$o ia de diminea#.
BI-L- CaragialeC
2C 2n aceste momente, cnd natura &ntrea! prea c &nal#
ru!i de mul#umire ctre creatorul ei, cei doi slu"itori, dei erau deda#i
cu asemenea sulime spectacole, nu rmaser nesim#itori la
privelitea ce$i &ncon"ura. BN- FilimonC
eC >ac &ns cu astfel de sal iei aplauze la scen desc)is,
&nseamn c eti o artist e%cep#ional... BCamil %etrescuC
;C 0oora alturi de locotenent, i cnd a"unse foarte
aproape, i ddu seama c mul#imea aceea tcut, ale crei
convoriri le auzea totui, convoaiele acelea care i se pruser c
ateapt semnalul de plecare se micau de"a, &naintau, i &nc destul
de repede, pe deasupra fluviului, ca i cum ar fi trecut pe un pod
nevzut. BMireca Elia2eC
eC 3ar ')i# nu rdea; se fcea c nu pricepe !luma i,
cnd vedea pe ,ic &nvrtindu$se pe ln! (na ori pe (na tr!ndu$
se la ,ic, el se ducea pe ici &ncolo, ca s nu vad nimic i$l durea
inima cnd sim#ea cum (na scpt din ce &n ce &n !ndul su.
BI- ,la>iciC
hC 0nd am sosit de la 3ai, cel dinti !nd al lui a fost s m
duc la 0opou i apoi la 4ocola, ca s$mi arate vederile ce se
desc)ideau spre lunca :a)luiului, i s m plime prin crn!urile de
prin &mpre"urime, ca s m$ncnt i eu de frunziul picat de rum i
s iau parte la plcerea lui de$a clca pe frunzele scuturate de vnt
care fie la tot pasul. BI- ,la>iciC
*47
ARIBUUL *I ARIBUI5A
"$ Atrib1t1l este partea secun2ar 2e propoziie
care 2etermin un su:stanti> sau un <nlocuitor
al acestuia- Atri:utul poate 2etermina7
*- 1n s1bstanti4 G Pomul (/c%t va fi tiat.
0- 1n %ron1me G (cetia "intre noi &nva# mai ine.
)- 1n n1meral G >oi "in cl%/ au fost &n e%cursie &n mun#i.
K$ orice %arte .e 4orbire s1bstanti4i3at#D
$ a.Gecti4 su:stanti>izat7
o cu articol nehotr=t G An r( fcut se uit mai uor.
o cu articol hotr=t G Fr(!o/(l din poveste este o
plsmuire.
o cu articol 2emosntrati> G Cel 0%rnic din clas e
apreciat de to#i.
o cu a@utorul unui 2eterminant G (cest fr(!o/ din
foto!rafie e fratele meu.
$ 4erbD
o la in;initi> su:stanti>izat G M*nc%re% cea mai
!ustoas o pre!tete mama.
o la supin su:stanti>izat G C(le/(l acesta m$a oosit.
)$ Atri:utul rspun2e la <ntre:rile7 careR, ce +el
.eR, /al, a ai, ale0 c1iR, ciR, cteR, al
cteleaR, a ctaR A2resate cu>=ntului
2eterminat-
'$ )el1rile atrib1t1l1iD
Dup partea 2e >or:ire prin care se e?prim1 atri:utul este7
a2@ecti>al1 su:stanti>al1 pronominal1 >er:al 6i a2>er:ial-
I$ Atrib1t1l a.Gecti4al poate ;i e?primat prin7
*- a.Gecti4e %ro%ir1<3ise Bla oricare 2in gra2ele 2e comparaieCF
E?-7 -oamna )loio%/ a &ntrziat str!erea recoltei.
A2@ecti>ul poate ;i <nsoit 6i 2e articolul 2emonstrati>7
E?-7 @mul cel 0%rnic are de toate.
0- n1merale car.inale %ro%ri1<3ise, or.inale, colecti4e,
.istrib1ti4e, m1lti%licati4eD
E?-7 *umrul "oi este norocos. Bcar2inalC
Elevul %l "oile% a luat premiul pe merit. Bor2inalC
T(/trei feciorii i$au czut &n lupt.. Bcar2inal colecti>C
*49
C*te trei solda#i apreau din cnd &n cnd &n fa#a dumanului.
Bcar2inal 2istri:uti>C
0ti!ul 3n"oit l$au &mpr#it &ntre ei. Bcar2inal multiplicati>C
)- a.Gecti4e %ronominale %osesi4e, .emonstrati4e,
intero,ati4e, relati4e, ne;ot#rte, ne,ati4e, .e 6nt#rireD
E?-7 Plcerea !e% cea mai mare rmne cititul cr#ilor.
@amenii %cei% muncesc contiincios.
C*'i elevi lipsescL
C*'i ra#i attea femei.
Fiec%re om muncete pentru el.
Nici(n copil din !rup nu tie cnta mai frumos ca tine.
Mama 3n/i m$a &ndemnat a nu face fapte rele.
/- 4erbe la %artici%i1 c1 4aloare a.Gecti4al#D
E?-7 0mpiile 3ntin/e din vestul #rii dau recolte o!ate.
4- 4erbe la ,er1n3i1 c1 4aloare a.Gecti4al# Bacor2ateC7
E?-7 +ana /*nger*n" lsa pete pe cearceaf.
II$ Atrib1t1l s1bstanti4alD
Dup mi@loacele 2e e?primare1 atri:utul su:stanti>al este 2e
patru ;eluri7
*- Atrib1t1l s1bstanti4al ,eniti4al1 e?primat prin ,eniti4
%ro%ri1<3isD
E?-7 (m admirat rsritul /o%rel(i la munte.
,au constr1cii c1 4aloare .e ,eniti4D
E?-7 0r#ile % !ilio%ne de elevi ateapt s fie tiprite.
,upta 3!)otri,% t(rcilor a fost de lun! durat.
0- Atrib1t1l s1bstanti4al 6n .ati4 2etermin un su:stanti>
nearticulat care 2enume6te gra2e 2e ru2enie sau atri:uii
sociale7
E?-7 El va fi cndva >omn 'rii. Bse ;olose6te rarC
El rmne sin!urul prin# ini!ii mele.
)- Atrib1t1l s1bstanti4al %re%o3iional1 e?primat prin
s1bstanti4 %rece.at .e %re%o3iie7
E?-7 0asa "e le!n e clduroas.
$ s1bstanti4 %rece.at .e o loc1i1ne %re%o3iional#D
E?-7 2ntr$o insul "in !i1loc(l (n(i l%c s$a !sit o comoar.
$ s1bstanti4 %rece.at .e 1n a.4erb .e com%araie cu >aloare
2e prepoziie7
E?-7 (vea trei feciori c% /o%rele.
/- Atrib1t1l s1bstanti4al a%o3iional1 care cuprin2e7
*4#
aC A%o3iia sim%l#1 e?primat prin su:stanti> <n nominati> sau <n
cazul regentului7
E?-7 Petre, cio%n(l, pzete oile.
:C A%o3iia .e34oltat#1 e?primat printr$un grup 2e cu>inte7
E?-7 9tefan cel Mare, "o!nitor(l Mol"o,ei, i$a tut pe turci la
+zoieni.
(lecsandri, %r"(l "e l% Mirceti, a scris cele mai frumoase
pasteluri.
III$ Atrib1t1l %ronominal
Atri:utul pronominal este e?primat prin pronume propriu$zis-
Ca 6i atri:utul su:stanti>al1 atri:utul pronominal poate ;i e?primat
prin pronume7
aC <n geniti>7 +darea l(i &ntrece orice limit.
:C <n 2ati>7 'ndurile$!i rele &ntrec pe cele une. B enumit 6i
2ati> posesi>1 pentru c arat posesia1 a2ic !ndurile meleC
cC <n acuzati> cu prepoziie7 @iceiurile "e l% noi sunt frumoase.
>ra!ostea )entr( %ce%/t% #ine cam
mult.
2C apoziie7 3on, 7asile, *icolae, adic ,oi, sunte#i prietenii mei.
I5$ Atrib1t1l 4erbal
Atri:utul >er:al poate ;i e?primat prin >er:7
aC la in;initi>7 >reptul "e % 3n,'% &l are fiecare tnr.
:C la supin7 4tru!urii "e c(le/ nu s$au copt &nc.
cC la gerunziu neacor2at7 ?lamurile f*lf*in" se vd &n zare.
O:ser>m c gerunziul acor2at are ;uncie 2e atri:ut
a2@ecti>al7
E?-7 0ourile f(!eg*n"e se vd &n zare.
7alurile /)(!eg*n"e se &ndreapt spre mal.
"erunziul neacor2at are ;uncie 2e atri:ut >er:al7
E?-7 0ourile f(!eg*n" se vd &n zare.
7alurile /)(!eg*n" se &nal# pn la cinci metri.
5$ Atrib1t1l a.4erbialD
Atri:utul a2>er:ial poate ;i e?primat prin7
aC a.4erb +#r# %re%o3iieD +oata "in"rt s$a spart.
:C a.4erb c1 %re%o3iieD ,ec#ia "e %+i o tiu ine.
cC loc1i1ne a.4erbial#D Plimarea +i c( +i e recomandat de
medici.
4osirea )e ne%te)t%te a prin#ilor m$a
surprins.
*S3
o%ica 2i %1nct1aia
Atri:utele a2@ecti>ale1 su:stanti>ale 6i pronominale pot sta at=t
<naintea1 c=t 6i <n urma 2eterminatului 6i nu se 2espart prin >irgul 2e
acesta- Face e?cepie atri:utul su:stanti>al apoziional Bat=t apoziia
simpl1 c=t 6i cea 2ez>oltatC1 care se 2esparte prin >irgul 2e restul
propoziiei- ,unt 6i cazuri c=n2 apoziia simpl nu se 2esparte prin
>irgul- La ;el se comport 6i atri:utul pronominal apoziional-
Atri:utele >er:ale 6i a2>er:iale stau 2e regul 2up 2eterminat 6i nu se
2espart prin >irgul 2e acesta-
J$ PR(P(ZIIA ARIBUI5! /A0
H$ %ropoziia su:or2onat care <n2epline6te ;uncia 2e atri:ut pe
l=ng un su:stanti>1 pronume sau numeral 2in propoziia
regent se nume6te %ro%o3iie atrib1ti4# BATC7
I$ AT rspun2e a una 2in <ntre:rile7 careR, ce +el .eR, ctR /al,
a, ai, ale0 c1iR %us pe l=ng un su:stanti> Bsau <nlocuitorC 2in
regent-
J$ AT este cerut 2e un s1bstanti4 B%ron1me sau n1meralC sau
2e alt parte 2e >or:ire su:stanti>izat 2in regent- Este
singura propoziie su:or2onat care se a;l pun=n2 <ntre:area
pe l=ng un su:stanti> Bsau <nlocuitorC-
K$ AT se poate intro2uce prin7
aC %ron1me sau a.Gecti4e %ronominale relati4e sim%le sau
com%1seD c%re, cine, ce, cel ce, cele ce, cei ce, c*t, c*'i,
c*te etc-
:C %ron1me sau a.Gecti4e %ronominale ne;ot#rteD
oric%re, orice, oric*t, oric*te etc-
cC a.4erbe relati4eD (n"e, c*n", c(!, c*t, 3ncotro etc-
2C conG1nciiD c, /, "%c, c% /, "e Bcu >aloarea lui c%re sau
"%cC
E?-7 4portivul
Fa
1 c%re se antreneaz serios
G
1 va face
performan#.
F
1
2ntrearea
Fa
1 c( cine votez
G
1 mi$o pun mereu.
F
1
*S*
(m adresa
F
1 ce mi$ai dat$o.
G
1
( pus &ntrearea
F
1 cine vineL
G
1
Prolema
Fa
1 c(i voi povesti
G
1 nu mi$o mai pun.
F
1
-o#i
Fa
1 cei ce au venit
G
1 &mi sunt prieteni.
F
1
Elevele,
Fa
1 cele ce &nva# ine,
G
1 sunt premiate.
F
1
0ti!torul,
Fa
1 oric%re ar fi el,
G
1 merit laude.
F
1
*u dorm to#i
F
1 c*'i au oc)ii &nc)ii.
G
1
0amera
Fa
1 (n"e studiez
G
1 e luminoas.
F
1
Uiua
Fa
1 c*n" voi da e%amenul
G
1 va rmne o amintire
plcut.
F
1
+ac)et
Fa
1 c(! are Marius
G
1 nu are nimeni.
F
1
>irec#ia
Fa
1 3ncotro vom mer!e
G
1 o vom cunoate mine.
F
1
Era un om de zpad
F
1 c*t e casa.
G
1
(m avanta"ul
F
1 c tiu &nota.
G
1
>orin#a
Fa
1 / reueasc
G
1 o aveau to#i.
F
1
(vea preten#ia
F
1 c% / fie ascultat.
G
1
2ntrearea
Fa
1 "%c voi reui
G
1 mi$o pun mereu.
F
1
4 crape l
F
1 "e tie ceva.
G
1
L$ AT se poate contrage <n2eose:i prin >er:e la participiu1 2ar 6i
prin >er:e la in;initi> Bcele intro2use prin /C sau gerunziu-
E?-7 (m primit scrisoarea
F
1 )e c%re o atept de mult.
G
1
Contras7 (m primit scrisoarea ateptat de mult.
E?-7 (m vzut o lumin
F
1 c%re strlucea.
G
1
Contras7 (m vzut o lumin strlucind.
E?-7 ( venit vremea
F
1 / m &nsor.
G
1
Contras7 ( venit vremea a m &nsura.
M$ AT stau 2up su:stanti>ul 2eterminat- Kneori <ntre acesta 6i
propoziia AT se intersecteaz alte atri:ute- An ceea ce pri>e6te
punctuaia1 AT a:solut necesare <n ;raz nu se 2espart prin >irgul 2e
regent- Cele care a2uc o precizare suplimentar1 o e?plicaie1 ;r s
;ie a:solut necesare comunicrii1 precum 6i cele intercalate <ntre alte
pri 2e propoziie se 2espart prin >irgul 2e cu>=ntul 2eterminat-
E?-7 Elevul care &nva# reuete.
,ucrarea aceasta, pe care am &ntocmit$o, v va fi folositoare.
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
*S0
aC 9i nu departe de aceste locuri,
Fa
1 c%re &#i aduc aminte
natura #rilor de miaznoapte,
G
1 dai ca la por#ile +omei, peste cmpii
arse i vruite,
F
1 (n"e ivolul dormiteaz alene.
H
1
BN- 'lcescuC
* T %%F 0 T ATB*CF ) T ATB*C
:C 4unt momente
F
1 c*n" fiin#a noastr se moaie,
G
1 se
topete,
H
1 se &mprtie
O
1 i se pierde &n nemr!initul tot al
lucrurilor;
P
1 c*n" sufletul nostru strate pn &n cele mai ascunse i
tainice fire ale materiei inerte;
Q
1 c*n" natura moart... pare
R
1 / se
&nfiripe
S
1 i / triesc &n mod incontient, via#a scurt a unui vis sau
a unei colosale fantasma!orii.
T
1 BC- ]oga6C
* T %%F 0 T ATB*C $ 1 $ ) T ATB*C $ 1 $ / T ATB*C G i G 4 T ATB*C $ F $
S T ATB*C $ F $ 7 T ATB*CF
9 T %&B7C G i G # T %&B7C
cC Patria e aducerea aminte a zilelor copilriei... colia
printeasc cu copacul cel mare din pra!ul uii, dra!ostea mamei...
plnsurile inimii noastre... locul (n"e am iuit i am fost iui#i...
cinele c%re se !iuca cu noi, sunetul clopotului isericii satului ce ne
vestete zilele de srtoare... ziertul turmelor c*n" se &ntorceau &n
amur!ul serii de la pune... fumul vetrei ce ne$a &nclzit &n lea!n
&nl#ndu$se &n aer... arza de pe streain ce caut duios pe
cmpie... i aerul c%re nicierea nu este mai dulce6
BAl- &ussoC
* T %%F 0 T ATB*C G i G ) T ATB*CF / T ATB*CF 4 T ATB*CF S T ATB*CF
7 T ATB*CF
9 T ATB*CF # T ATB*C
2C ( vrea
F
1 / spun ceva,
G
1 "%r !ndurile s$au deprtat de
mine
H
1 c treuie
O
1 / le tra! &napoi ca pe nite alonae captive,
P
1
cror%, dndu$le lier sfoara, s$au ridicat
Q
1 i s$au lipit de tavan.
R
1
BCamil %etrescuC
* T %% G dar G ) T %%F 0 T CDB*CF / T CN,B)CF 4 T ,'B/CF S T ATB4C
G i G 7 T ATB4C
eC *umai un copil nepriceput, de la ora
Fa
1 c%re ar fi urcat
pentru prima oar pe munte
G
1 sau cineva
F
1 c%re i$ar fi pierdut rusc
cunotin#a,
H
1 ar fi putut aluneca
Fc
1 i ar fi czut rosto!olindu$se
douzeci, douzeciicinci de metri,
O
1 fr / &ncerce
P
1 / se apuce de
*S)
vreo rdcin, sau de vreun smoc de iar &nalt, sau c)iar de
pietre...
Q
1 BMircea Elia2eC
* T %% G i G / T %%F 0 T ATB*CF ) T ATB*CF 4 T CMB/CF S T CDB4C
0- Fraze propuse spre rezol>are7
aC Eu n$am uitat... pe ')eor!)e 'iant, care cu o ru!in de
puc pe care orice vntor ar fi azvrlit$o &n !unoi, nimerea mai
ine dect altul cu o carain !)intuit i care pe mine, nemernicul,
m$a adus de multe ori cu vnat la conacul de amiazi.
BAl- O2o:escuC
:C Preotul, care &n#elese nuielile a"utorului de primar i
care voia s !lumeasc pu#in, &i rspunse c )aar nu are de cine
suntem, i c nici nu ne$a vzut vreodat pe melea!urile acelea.
BC- ]oga6C
cC ?rumoase timpuri de vite"ie au fost acelea unde romnul
intra &n doi ca &n doisprezece i unde )anul ttarilor trimitea "alo
ctr domnii Moldovei cu ru!mintea ca s porunceasc
'rozovenilor de pe atuncea de a nu le mai opri calea, cnd se
&ntorceau cu prada din #ara leeasc.
BAl- &ussoC
2C $ :ine, dra!ul tatei, dac te izuieti c$i putea rzate
pn acolo i crezi c eti &n stare a crmui i pe al#ii, ale!e$#i un cal
din )er!)elie care$i vrea tu, ie$#i ani, ct #i$or treui, )aine care #i$
or plcea, arme care$i crede c$#i vin la socoteal, i mer!i cu ine,
ftul meu. BI-
CreangC
eC Ei vor aplauda desi!ur io!rafia su#ire
0are s$o$ncerca s$arate c n$ai fost vreun lucru mare,
0$ai fost om, cum sunt i dnii.
BM- EminescuC
;C 0eea ce l$a ridicat pe 3on 0rean! &n rndul marilor
scriitori e sinceritatea i iuirea de adevr, cu care reproduce felul de
a !ndi i de a sim#i al poporului romn, lipsa de &ncon"ur cu care
spune adevrul pe care numai pu#ini &l tiu att de ine ca dnsul.
BI- ,la>iciC
gC *u tiu de ce mi$a fost ruine s m vad servitoarea c
aduc flori neprimite acas i asta era fr temei, pentru c de oicei
&mi cumpr sin!ur flori pe care le aduc i le risipesc &n vase
sml#uite.
*S/
BCamil %etrescuC
hC 0 nici dumneavoastr nu l$a#i mai vzut de mult reiese
din &ncercarea disperat pe care a#i fcut$o ast$var de a &ntrea pe
:orza, pe care$l credea#i fostul dumneavoastr elev, dac mai tie
ceva despre ,i%andru.
BMircea Elia2eC
C(MPL"M"NUL
Com%lement1l este partea secun2ar 2e propoziie care
2etermin un >er: la un mo2 personal sau impersonal1 o locuiune
>er:al1 un a2@ecti>1 un a2>er:1 o inter@ecie >er:al-
Au toi ace6ti 2eterminani complementul in2irect1
complementul circumstanial 2e mo21 2e cauz1 2e scop-
)el1rile com%lement1l1i
Complementele sunt7
$ necirc1mstaniale B2irecte1 in2irecte 6i 2e agentCF
$ circ1mstaniale Bcare arat <mre@urarea1 circumstana <n care
se s>=r6e6te aciuneaC- Ele sunt 2e loc1 2e timp1 2e mo21 2e
cauz1 2e scop1 con2iional1 concesi>1 consecuti> etc-
C(MPL"M"NUL DIR"C *I C(MPL"I5A DIR"C!
A$ %artea secun2ar 2e propoziie care arat o:iectul
B;iin1 lucru1 ;enomenC asupra cruia se e?ercit
aciunea >er:ului 2eterminat sau rezultatul aciunii se
nume6te com%lement .irect$
B$ Complementul 2irect rspun2e la <ntre:rile7 %e cineR
Bc=n2 este e?primat prin nume 2e persoanC 6i ceR
Bc=n2 este e?primat1 mai ales1 prin nume 2e lucruriC-
C$ Re,ent1l poate s ;ie7
$ 1n 4erb la mo. %ersonal G On,'! lec#iile re!ulat.
$ 1n 4erb la mo. ne%ersonal G A c(lege porumul nu e uor-
Bin;initi>C
(m &nv#at !*nc*n" alune-
BgerunziuC
(m avut "e citit poezia- BsupinC
$ o loc1i1ne 4erbal# G 0erii %( "%t "e2% "(r% lupul-
$ o interGecie 4erbal# G I%t$l pe prietenul meu, Mitic-
Complementul 2irect e cerut cu pre2ilecie7
*S4
aC .e 1n 4erb .e simire7 a vedea, a auzi, a mirosi, a !usta, a
pipi8
:C .e 1n 4erb .e .eclaraieD a zice, a declara, a spune, a
&ntrea, a anun#a)prin viu !ari sau scris), a firma, a face
cunoscut, a mrturisi 5cuiva un sentiment intim), a considera,
a e%prima 5ceva &n cuvinte), a vori, a rosti, a consim#i, a
comunica, a transmite, a sus#ine etc.
D$ Com%lementele .irecte pot ;i e?primate
prin7
aC s1bstanti4e c1 %re%o3iia )e7
$ nume propii 2e persoane Bsau animaleC7 @ cunosc )e Io%n%-
$ nume comune7 El &nvinse )e ,r1!%-
$ s1bstanti4e +#r# %re%o3iie7
$ proprii7 (m vizitat Br%o,(l-
$ comune7 *e iuim )rin'ii-
:C %ron1me7
$ personal7 7$am &ntreat )e ,oi.
$ 2e politee7 7$am vzut la televizor )e "(!ne%,o%/tr.
$ posesi>7 3$am vizitata )e %i !ei.
$ 2emonstrati>7 (m scris %ce/te%.
$ relati> B<n ;razC7 Elevul )e c%re l$am vzut era cole!ul tu-
$ interogati>7 Pe cine ai suntaL
$ nehotr=t7 (m &nv#at ce,% de la el.
$ negati>7 *$am vzut )e ni!eni.
cC n1merale7
$ car2inale7 3$am vzut )e "oi &n parc-
Pe %!*n"oi s$a rzunat- Bcolecti>C
$ or2inale7 Pe %l treile% nu l$am mai ascultat-
2C 4erbe7
$ la in;initi>7 El tie % citi &n stele-
*u le putem ti pe toate-
$ la gerunziu7 (m auzit c*nt*n" o privi!)etoare-
$ la supin7 (re "e c(le/ &nc stru!uri-
eC %#ri .e 4orbire s1bstanti4i3ateD
$ a2@ecti>e su:stanti>izate prece2ate 2e articolul 2emonstrati>7
Pe cel ,ino,%t le!ea &l va pedepsi.
$ numerale su:stanti>izate7 Pe cel "e2%l "oile% nu$l cunosc-
$ >er:e la participiu su:stanti>izate7 9tie citit(l i /cri/(l$
$ a2>er:e su:stanti>izate7 :inele &nvin!e r(l-
Mi$ai fcut (n ine-
*SS
Pe cei t%ri nu$i &nvin!i-
$ inter@ecii su:stanti>izate7 (m (n of la inimioar-
(m trecut 0o)(l-
K$ PR(P(ZIIA C(MPL"I5! DIR"C! /C$D$0
*- %ropoziia su:or2onat care in2epline6te ;uncia 2e
complement 2irect pe l=ng un >er: tranziti> 2in regent se
nume6te %ro%o3iie com%leti4# .irect# /C$D$0
0- C-D- rspun2e la <ntre:rile7 %e cineR, ceR puse >er:ului 2in
regent-
)- C-D- este cerut cu pre2ilecie 2e 4erbele .e simire Ba !usta,
a vedea, a auzi, a pipi, a mirosiC sau 2e 4erbele .e .eclaraie
Ba zice, a aspune, a declara, a &ntrea, a nun#a, a afirma, a
vori, a mrturisi, a rosti etc-C Elementul regent al C-D- poate
;i un >er: la un mo2 personal sau nepersonal1 o locuiune
>er:al sau o inter@ecie cu >aloare pre2icati>-
/- C-D- se poate intro2uce prin7
aC conG1ncii 6i loc1i1ni conG1ncionale7 ca, s, dac, ca s, de
Bcu >aloarea lui s, dacC1 cum s.
:C %ron1me sau a.Gecti4e %ronominale relati4<intero,ati4e sau
ne;ot#rte7 care, cine, ce, 5pe) cel ce, 5pe) cei ce, cele ce,
oricare, orice, oricine, ct, c#i, ct, cte etc-
cC a.4erbe relati4eD unde, cnd, cum ct, &ncotro.
E?-7 9tiu
F
1 c vine.
G
1
7znd
F
1 c m urmrete am fu!it.
G
1
( dorit
F
1 / ne viziteze.
G
1
(m &ntreat
F
1 "%c a sosit.
G
1
*u tiu
F
1 "e$i adevrat zvonul.
G
1
(m "urat
F
1 c% / m rzun.
G
1
(m aflat
F
1 cine a cti!at cursa.
G
1
?ac
F
1 ce vreau.
G
1
(m cunoscut
F
1 )e cine nici nu !ndeti.
G
1
9tiu
F
1 c*'i a#i fost.
G
1
Mi$a povestit
F
1 c*te a ptimit.
G
1
4pune
F
1 orice doreti.
G
1
*S7
7d
F
1 )e oricine iese &n curte.
G
1
2l recunosc
F
1 )e oric%re vine.
G
1
(preciez
F
1 cee% ce ai fcut pentru noi.
G
1
7d
F
1 )e cel ce vine.
G
1
(m mai vzut
F
1 cele ce mi$ar#i.
G
1
Mi$a spus
F
1 (n"e pleac.
G
1
,$am &ntreat
F
1 c*n" se &ntoarce.
G
1
(m vzut
F
1 c(! &nva#.
G
1
*u tiu
F
1 3ncotro a plecat.
G
1
4- C-D- se contrage printr$un complement 2irect- Cele intro2use
prin / se contrag printr$un >er: la in;initi>-
E?-7 (m !ustat
F
1 ce ni s$a pus pe mas.
G
1
Contras7 (m !ustat mncarea-
2nva#
F
1 / &noate-
0
5
Constras7 2nva# a &nota-
S- C-D- st1 2e o:icei1 2up regent 6i nu se 2esparte 2e aceasta
prin >irgul- Kneori poate sta 6i <naintea regentei 6i atunci se
2esparte 2e ea prin >irgul-
E?-7 (cum am aflat c ai sosit-
0 ai sosit, acum am aflat-
Aten'ieB , nu con;un2m C-D- cu ,'- sau %&- C=n2 punem
<ntre:area ceR sau ce esteR, care esteR etc- ne uitm la elementul
regent pe l=ng care am pus$o-
E?-7 *u se tie
F
1 "%c vine
G
1- ,'- Bregentul T >er: re;le?i>
impersonalC
2ntrearea e
F
1 "%c vine
G
1- %&- Bregentul T >er: copulati>
lipsit 2e nume pre2icati>C
*u tiu
F
1 "%c vine
G
1- CD- Bregentul T >er: tranziti>C
"&erciii a%licati4e
*- Fraze rezol>ate7
aC 9i vznd profesorul
Fa
1 c purtm plete,
G
1 a poruncit
unuia dinte colari
F
1 / ne tund.
H
1
B I- CreangC
* T %%F 0 T CDB*CF ) T CDB*C
:C 9i
Fa
1 c(! a"un!e acas,
G
1 zice unei ae de la uctrie
F
1 / ia cucool,
H
1 /$l zvrle &ntr$un cuptor plin cu "ratic
O
1 i /
puie o lespede &n !ura cuptiorului.
P
1
*S9
BI- CreangC
* T %%F 0 T CTB*CF ) T CDB*C $ 1 $ / T CDB*C G i G 4 T CDB*C
cC >rume#ii ddeau din cap
F
1 i, &ntorcndu$se acas,
spuneau
G
1 c este la 0ocorti un cimpoie
H
1 c%re are un fecior
foarte &nv#at,
O
1 ce tie toate limile,
P
1 i c l$au vzut c)iar ei pre
acel cimpoie,
Q
1 c%re e un om scurt, !ros, c)iop de piciorul stn!,
rotund la fa#
R
1 i zmete totdeauna
S
1 c*n" voreti cu el.
T
1
BI- CreangC
* T %% G i G 0 T %%F ) T CDB0C G i G S T CDB0CF / T ATB)CF 4 T
ATB/CF 7 T ATBSC G i G 9 T ATBSCF # T CTB9C
2C Pn la urm te$a fi !sit lipit de unul din dulapurile
acestea,
F
1 i atunci ai fi &n#eles
G
1 ce se &ntmpl,
H
1 ai fi &n#eles
O
1 "e ce
m &ndeprtasem
P
1 i "e ce lsasem
Q
1 / crezi
R
1 c se terminase
ateria.
S
1
BMircea Elia2eC
* T %% G i G 0 T %% $ 1 $ / T %%F ) T CDB0CF 4 T CDB/C G i G S T
CDB/CF 7 T CDBSCF 9 T CDB7C
eC >ar
Fa
1 "e ce cnt atunci prin crciumi i !rdini de
ma)ala
G
1 fr / ia ani,
H
1 "e ce nu &ncearc
O
1 / se lanseze &ntr$un
loc cunoscut la vreo !rdin de var,
P
1 nu &n#ele!
F
1 i nu &n#ele!e
nimeni.
Q
1
BMircea Elia2eC
* T %% G i G S T %%F 0 T CDB*C $ 1 $ / T CDB*CF ) T CMB0CF 4 T CDB/C
0- Fraze propuse pentru rezol>are7
aC 0nd auzeam noi pe mo ,uca pomenind cu dra! de cas
i cnd vedeam cum rmn satele i locurile frumoase &n urm, i tot
altele necunoscute se &nf#ieaz &nainte$ne, suprarea noastr
cretea la culme.
BI- CreangC
:C 4 le spui curat
0 m$am &nsurat
0$o mndr crias,
( lumii mireas;
0 la nunta mea
( czut o stea;
4oarele i luna
*S#
Mi$au #inut cununa;
:razi i pltinai
3$am avut nuntai.
BMioriaC
cC (tunci el povesti pe scurt toat istoria cu merele, cum a
rnit pe )o# i cum a venit dup dra sn!elui pn la !roapa unde s$
a lsat &n "os la ea, i o &ntre ce fel de oameni sunt zmeii aceia i
dac sunt voinici.
B%-IspirescuC
2C (tunci fiul &mpratului se puse la pnd o sptmn
&ntrea!; noaptea pndea i ziua se odi)nea; iar cnd fu &ntr$o
diminea# se &ntoarse trist la tat$su i$i spuse cum prive!)ease
pn la miezul nop#ii, cum mai pe urm &l apucase o piroteal de nu
se mai putea #ine pe picioare, cum mai trziu somnul &l coplei i czu
mort, fr s se poat detepta dect tocmai cnd soarele era ridicat
de dou suli#e, i atunci vzu c merele lipsesc.
B%- IspirescuC
eC -u nu tii, Mi)ai, ce &nsemneaz s te ui#i pe !eam i s
vezi cum a &nceput s nin!, pe urm cum viscolete, cum se topete
omtul, cum dau florile...
BCezar %etrescuC
;C El spuse, &n deoseire de tovarul su, c s$au &n#eles cu
+u# ca s fure o parte din turma ce se afla &n pdurea de la
?undureni i c &n urm s$au dus prin ascuns la 4alonta, ca s afle un
cumprtor.
BI- ,la>iciC
C(MPL"M"NUL INDIR"C *I C(MPL"I5A
INDIR"C!
A$ %artea secun2ar 2e propoziie care arat
o:iectul asupra cruia se rs;r=nge in2irect aciunea
>er:ului sau cruia i se atri:uie o aciune1 o <nsu6ire
sau o caracteristic e?primat prin cu>=ntul 2eterminat
se nume6te com%lement .irect-
B$ Complementul in2irect rspun2e la
<ntre:rile7
$ pentru ac13ati4 cu prepoziie7 c1 cineR, c1 ceR, la cineR, la
ceR, .e cineR, .e ceR, .es%re cineR, .es%re ceR, .e la cineR,
.e la ceR %entr1 cineR, %entr1 ceR etc-
*73
$ pentru .ati47 c1iR
$ pentru ,eniti47 as1%ra c1iR, contra c1iR, 6m%otri4a c1iR
C$ Re,ent1l com%lement1l1i in.irect poate ;i7
$ un >er: traziti> la mo2 personal7 :unicii cer nepo#ilor
ascultare-
$ un >er: tranziti> la mo2 nepersonal7 A ,ori despre muzic
este o plcere- Bin;initi>C
&i/c(t*n" despre prietena lui, i s$a
luminat fa#a- BgerunziuC
3$e dor "e )o,e/tit cu nepo#ii- BsupinC
$ un >er: intranziti>7 M te! de !reci i de darurile lor-
$ o locuiune >er:al7 A l(%t2o l% /nto%/% cu prietenii lui-
$ un a2@ecti>7 (m citit cr#i )line de )az-
$ un a2>er:7 4atul -isa$*ou e situat %)ro%)e de ora-
$ un su:stanti> nearticulat7 $l%, patriei6
$ o inter@ecie cu >aloare pre2icati>7 El +,*rrB cu s!eata &n duman-
Re'ine'iB Complementul in2irect e cerut cu pre2ilecie 2e 4erbe la
.iate3a re+le&i4# sau %asi4#7 a se !ndi, a se luda, a se mira, a se
uita, a se interesa, a fi preocupat, a fi &ncredin#at, a fi interesat, a fi
convins etc-
D$ Com%lement1l in.irect poate ;i e?primat
prin7
aC s1bstanti4e c1 sau +#r# %re%o3iie7 4 te pzeti "e o%!enii
ri-
3$am dat coleg(l(i o carte-
(m luptat 3!)otri,% "(!%nilor-
:C %ron1me7
$ personal7 M$am &ntlnit c( ei la teatru-
$ 2e politee7 4$a certat c( "(!ne%l(i-
$ posesi>7 4$a ludat c( %i /i-
$ 2emonstrati>7 M$am interesat "e %cel%-
$ relati> B<n ;razC7 Prietenul "e c%re te fereti e sincer-
$ interogati>7 &e ce te miriL
$ nehotr=t7 M$am interesat "e fiec%re-
$ negati>7 *u m$am !ndit l% ni!ic-
*u voresc c( nici (n(l-
cC n1merale7
$ car2inale7 4$a certat c( trei-
M$am &mpcat c( t(/trei- Bcolecti>C
$ or2inale7 &e %l "oile% nu m tem-
*7*
2C 4erbe7
$ la in;initi>7 M !ndesc % 3n,'% mai ine-
$ la supin7 4$a sturat "e (!%t prin lume-
$ gerunziu7 M$am plictisit )ri,in"($l-
eC mai rar prin a.Gecti4e7 &in 0%rnic s$a fcut lene-
;C %#ri .e 4orbire s1bstanti4i3ate7
$ a2@ecti>e su:stanti>izate7 C( l("ro/(l acela am copilrit-
$ a2>er:e su:stanti>izate7 4$a oinuit repede c( inele-
$ inter@ecii su:stanti>izate7 M !ndesc l% 0o)(l urmtor.
"$ o%ica 2i %1nct1aia
Complementele 2irecte sau in2irecte pot sta 2up regent1 2ar 6i
<naintea acestuia- C=n2 sunt a6ezate 2up regent nu se 2espart prin
>irgul 2e acesta- C=n2 sunt a6ezate <naintea regentului se 2espart
uneori1 prin >irgul 2e acesta-
L$ PR(P(ZIIA C(MPL"I5! INDIR"C! /C$I$0
*- %ropoziia sunor2onat care <n2epline6te ;uncia 2e
complement in2irect pe l=ng un >er:1 a2@ecti>1 a2>er: sau
inter@ecie >er:al 2in regent se nume6te %ro%o3iie
com%leti4# in.irect# /C$I$0
0- C-I- rspun2e la <ntre:rile7 c1iR, la cineR, la ceR, c1 cineR, c1
ceR, .es%re cineR, .es%re ceR, %entr1 cineR, %entr1 ceR, .e
cineR, .e ceR, .e la cineR, .e la ceR puse >er:ului Bsau
<nlocuitoruluiC 2in regent-
)- C-I- este cerut 2e 4erbe la mo.1ri %ersonale 6i ne%ersonale,
loc1i1ni 4erbale, a.Gecti4e 6i a.4erbe, interGecii c1
4aloare %re.icati4#-
Re'ine'iB +er:ele care cer C$I$ sunt <n mare ma@oritate la .iate3a
re+le&i4# B2ar nu impersonaleC7 a se !ndi, a$i aminti, a$i da seama
BlocuiuneC, a se luda, a se uita, a se interesa, a se mira, a se pomeni,
a se lmuri, a se &ndoi, a se fli etc-1 2ar 6i la .iate3a %asi4#7 a fi
&ncredin#at, a fi convins, a fi preocupat, a fi &nvinuit, a fi &n!ndurat
etc- sau Bmai rarC la .iate3a acti4#7 a mul#umi, a &ndemna, a cu!eta
etc-
/- C-I- se poate intro2uce prin7
aC conG1ncii 6i loc1i1ni conG1ncionale7 ca, s, dac, ca s, de
Bcu sensul 2e s, dacC1 cum s, ca nu cumva etc-
*70
:C %ron1me sau a.Gecti4e %ronominale relati4<intero,ati4e sau
ne;ot#rte7 care, cine, ce, cel ce, ceea ce, oricare, oricine,
orice, orict.
cC a.4erbe relati4e7 unde, cnd, cum, ct, &ncotro.
E?-7 4e !ndete
F
1 c va reui la e%amen.
G
1
Era dornic
F
1 / a"un! acas.
G
1
M &ntre
F
1 "%c voi izuti.
G
1
*u se atepta
F
1 c% / plou azi.
G
1
M voi ucura
F
1 "e va veni.
G
1
Mi$am amintit
F
1 c(! / le! nodul la cravat.
G
1
M$am !ndit
F
1 c% n( c(!,% / &ntrzii.
G
1
4e &ntrea
F
1 c%re$i va fi elev.
G
1
Mi$am dat seama
F
1 cine va cti!a.
G
1
4$a "ucat
F
1 c( cine a vrut.
G
1
( vorit
F
1 "e/)re cine nu !ndeai.
G
1
>au cartea
F
1 c(i mi$o cere.
G
1
9i$a amintit
F
1 ce i$a spus mama.
G
1
El s$a )otrt
F
1 c*t s cear.
G
1
4e mul#umi
F
1 c( c*te parale a primit.
G
1
4e temea
F
1 "e cel ce e mai tare ca el.
G
1
4e !ndete
F
1 l% cee% ce are de fcut.
G
1
4e mul#umea
F
1 c( oric*t i$ar fi dat.
G
1
4e entuziasma
F
1 "e orice &i spuneai.
G
1
4e !ndete
F
1 (n"e Jc*n", c(!, c*t, 3ncotroK pleac.
G
1
4- C-I- se contrage printr$un com%lement in.irect- Cele
intro2use prin /, c(! /, c% n( c(!,% / se contrag printr$un
4erb la in+initi4$
E?-7 M !ndesc
F
1 l% cee% ce mi$ai spus.
G
1
Contras7 M !ndesc la vorele tale.
Mi$am amintit
F
1 /$mi scriu temele.
G
1
Contras7 Mi$am amintit a$mi scrie temele.
M !ndesc
F
1 c% n( c(!,% s ratez e%amenul.
G
1
Contras7 M !ndesc a nu rata e%amenul.
S- C-I- st1 2e o:icei1 2up regent 6i nu se 2esparte 2e aceasta
prin >irgul- Ea poate sta 6i <naintea regentei- An acest caz1
uneori se 2esparte prin >irgul1 alteori nu-
E?-7 M &ntre
F
1 ce se va &ntmpla cu noi.
G
1
$ nu$i plece capul &n fa#a dumanului
F
1 este )otrt
romnul.
G
1
$ &nv#,
F
1 m &ntreL
G
1
*7)
Aten'ieB , nu con;un2m C-I- cu C-i- B<ntre:area .e ceR cu
<ntre:area .in ce ca13#R %rima cere C-I-1 a 2oua C-i-C
Re'ine'iB +er:ele % /e g*n"i, %2i %!inti, %2i "% /e%!% Blocuiune
>er:alC 6-a- cer1 2e regul1 2up ele un complement in2irect- An ;raz1
cu a@utorul lor1 se poate construi u6or completi>a in2irect-
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
aC Eu rmn ine &ncredin#at
F
1 c cele mai dulci mul#umiri ale
vntoarei sunt acelea
G
1 c%re izutesc cu veselie printre nite uni
tovari.
H
1
BAl- O2o:escuC
* T %%F 0 T CIB*CF ) T ATB0C
:C (!ripina s$ar fi trntit &ntrea! &n omtul
F
1 ce fierea la
nodurile 3alanicioarei
G
1 i ar fi secat uvoiul dintr$o sorire,
H
1 "%r
mai avea atta minte
O
1 / cu!ete
P
1 c ar fi rmas pe loc trznit
Q
1
copiii s$ar fi prpdit
R
1 i osteneala ei de pn atunci ar fi fost de
prisos.
S
1
B"- "alactionC
* T %% G i G ) T %% G dar G / T %%F 0 T ATB*CF 4 T CN,B/C G nuan
2e AT chiar C,F
S T CIB4C $ 1 $ 7 T CIB4C G i G 9 T CIB4C
cC 9i
Fa
1 c*n" se !ndea
G
1 c(! s$ar ucura 4afta,
H
1 "%c$ar
afla
O
1 c fecioarul ei are s fie dascl,
P
1 oc)ii i se umpleau de
lacrimi
F
1 i credea
Q
1 c
P%
9 moart s fie,
S
1 ar scoate$o din
pmnt.
R
1
BI- ,la>iciC
* T %% G i G S T %%F 0 T CTB*CF ) T CIB0CF / T CD.B)CF 4 T CDB/CF 7
T CDBSCF 9 T C+B7C
*7/
2C 9i &n acea clip i se prea
F
1 c viseaz,
G
1 spau la o
distan# de peste doi metri unul de altul,
H
1 c% i c(! s$ar fi )otrt
O
1
/ sape o !roap
P
1 3n c%re s &ncap cteva trupuri...
Q
1
BMircea Elia2eC
* T %%F 0 T ,'B*CF ) T CiB*CF / T CMB)CF 4 T CIB/CF S T ATB4C
eC 0unosc ca numai pu#ini dintre contemporanii mei !raiul
viu al poporului romn
F
1 i mi$am dat silin#a
G
1 / cunosc i cartea
romneasc, att cea din zilele noastre, ct i cea mai vec)e
H
1 i pot
astfel
O
1 / $mi dau seama
P
1 ce este
Q
1 i ce nu este ine romnete.
R
1
B I- ,la>iciC
* T %% G i G 0 T %%F ) T CIB0CF / T %%F 4 T CDB/CF S T CIB4C G i G 7
T CIB4C
0- Fraze sau e?erciii propuse spre rezol>are7
aC D4 tii c tare m miram cum !sete 3rinu#a ou prin
cotloanele ascunse, cum tie ea c vi#elului i$i foame, cum a &n#eles c
psrile cer !run#e i ap.
BM- ,a2o>eanuC
:C 2ncetini paii fr voie i deodat &i ddu seama c acel
ceva care avea atta putere asupra lui, care$l &mpiedica s mear!
mai repede i s se !ndeasc tot aa de !rit la treurile lui, se afla
c)iar &n prea"ma sa.
BM- %re2aC
cC 9i fiindc Pisicu#a ar fi fost &n stare s smul! priponul i
s se ia dup mine, apoi m dusei i, dezrdcinnd din munte o
stnc uria ce$mi czu la &ndemn, o rsturnai peste captul
priponului ieit afar din pmnt.
BC- ]oga6C
2C 4e fcu foc de suprare &mpratul socru i porunci ca
numaidect s vie uctarii s$i dea seama de ceea ce au fcut, i
vinova#ii s se dea mor#ii.
B%- IspirescuC
eC 9i ne pomenim &ntr$una din zile c printele vine la coal
i ne aduce un scaun nou i lun!, i, dup ce$a &ntreat pe dascl care
cum ne purtm, a stat pu#in pe !nduri, apoi a pus nume scaunuluiB
0alul :lan i l$a lsat la coal.
BI- CreangC
*74
;C ?a#a i se &ntinerise ca &ntr$o poveste i m ateptam ca s
se desc)id ua i cineva ... s intre i s$i aduc mna pierdut &n
tlie i s$o prind la locul ei, stropind$o cu ap vie.
BClin "ruiaC
gC 0um a visat i ea, i ne$a )otrt pe to#i s$o cutm i
c)iar &n noaptea aceea, de 4fnt Mrie, a dat de comoar, a sim#it$o
su lopat, dar n$a apucat s$o dez!roape, pentru c, pn s vin
,i%andru cu trncopul, comoara s$a afundat ca o s!eat, adnc, &n
pmnt.
BM- Elia2eC
hC Construii propoziii <n care "e s intro2uc7 o su:iecti>1 o
pre2icati>1 o atri:uti>1 o completi> 2irect1 o completi> in2irect1
o circumstanial con2iional1 o consecuti> 6i o concesi>-
C(MPL"M"NUL D" A'"N *I C(MPL"I5A D" A'"N
A$ %artea secun2ar 2e propoziie care arat 2e
cine este ;cut aciunea unui >er: pasi> se nume6te
com%lement .e a,ent- Cu>=ntul %gent <nseamn cel
care ac#ioneaz, autorul ac#iunii-
B$ Complementul 2e agent rspun2e la
<ntre:area7 .e c#tre cineR
C$ Re,ent1l com%lement1l1i .e a,ent poate ;i7
$ un >er: tranziti> la 2iateza pasi>7 Mrul % fo/t !*nc%t de
unica. BMrul este su:iectul gramatical1 2ar autorul este
unica1 care e complementul 2e agent1 2ar 6i su:iectul logic al
propoziieiC-
$ un >er: la 2iateza re;le?i>$pasi>7 @ ar!umentare temeinic
n( /2% fc(t de nici unul dintre voritori.
$ un >er: la participiu sau la supin cu >aloare pasi>7 Patria
con/tr(it cu "ertfe de strmoii notri nu va pieri.
$ unele a2@ecti>e 2eri>ate cu su;i?ul il 6i pre2ate 2e pre;i?ele
ne sau in7 Performan#ele *adiei sunt in%t%c%ile de alte
!imnaste.
D$ Com%lement1l .e a,ent poate ;i e?primat prin7
aC su:stanti>e sau cu>inte cu >aloare su:stanti>al7
E?-7 ,e!ea a fost votat "e P%rl%!ent.
Poezia a fost citit "e ctre )rofe/or.
>istinc#ia a fost o#inut "e cel !%i )regtit.
*7S
:C pronume <n acuzati> cu prepoziiile "e, "e ctre7
E?-7 9tirea a fost rspndit "e ctre ei.
Premiul &nti a fost cti!at "e ctre %i notri.
Poezia a fost recitat "e %cel%.
cC numerale cu >aloare su:stanti>al <n Acuzati>1 cu prepoziiile
"e, "e ctre7
E?-7 ?iind lovit "e cei trei, ea a czut.
Iile mainii au fost &nc)ise "e t(/)%tr(.
Re'ine'iB Complementul 2e agent este ;oarte apropiat1 ca <neles1 2e
su:iect1 ;iin2 2e ;apt su:iectul logic al aciunii pasi>e e?primate 2e
>er:ul sau a2@ecti>ul 2eterminat-
"$ o%ica 2i %1nct1aia
Complementul 2e agent1 st1 2e o:icei1 2up >er:ul
Ba2@ecti>ulC 2eterminat 6i nu se 2esparte prin >irgul 2e regent- An
propoziiile interogati>e1 complementul 2e agent poate prece2a
regentul1 ;r a se 2espri 2e acesta prin >irgul7 &e (nic% a fost
mncat mrulL
NotI Complementul 2e agent se poate con;un2a cu complementul
in2irect sau cu cel 2e cauz- Nuanele se <ntreptrun2-
PR(P(ZIIA C(MPL"I5! D" A'"N
*- %ropoziia su:or2onat care <n2epline6te ;uncia 2e
complement 2e agent pe l=ng un >er: la 2iateza pasi> 2in
regent se nume6te %ro%o3iie com%leti4# .e a,ent$ /C$ A,$0
0- C- Ag- &spun2e la <ntre:rile7 .e cineR, .e c#tre cineR %use
>er:ului B<nlocuitoruluiC 2in regent-
)- C- Ag- este cerut 2e >er:e la 2iateza pasi> la mo2uri
personale 6i nepersonale1 >er:e re;le?i>e cu sens pasi>1 >er:e
la participiu cu >aloare a2@ecti>al sau la supin cu >aloare
pasi>1 a2@ecti>e 2eri>ate cu su;i?ul il -
E?-7 0oncursul a fost cti!at
F
1 "e cine a trecut primul linia de
sosire.
G
1
*efiind e%ecutat
Fa
1 "e cine se pricepea mai ine
G
1 cldirea s$
a pruit.
F
1
@ inspec#ie serioas nu s$a fcut
F
1 "e cine putea controla cu
competen#.
G
1
0r#ile se citesc numai
F
1 "e cei ce tiu citi.
G
1
@stacolul pare de netrecut
F
1 "e cine nu s$a antrenat.
G
1
7inurile uile
Fa
1 "e cine e alcoolic
G
1 par foarte slae.
F
1
*77
/- C- Ag- se poate intro2uce prin pronume 6i a2@ecti>e
pronominale relati>e 6i nehotr=te1 prece2ate 2e prepoziiile
"e, "e ctre-
E?-7 ( fost apreciat
F
1 "e cine l$a e%aminat.
G
1
7or fi cutate
F
1 "e ctre oricine le$a pierdut.
G
1
4- C- Ag- ,e contrage printr$un complement 2e agent-
E?-7 ,ucrarea a fost e%ecutat
F
1 "e c%re s$au priceput mai
ine.
G
1
Contras7 ,ucrarea a fost e%ecutat de oameni pricepu#i.
S- C- Ag- ,t1 2e o:ice1 2up elementul regent- %oate ;i antepus
pentru relie;are7 &e oricine le$a pierdut
F
1 vor fi cutate.
G
1 An
general nu se 2esparte 2e regent prin >irgul-
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
aC ?ata &ns &ntrzia &n aternut... prins &ns poate
F
1 "e
cee% ce numai ea tia
G
1 c mai sim#ise &n vis.
H
1
BM- %re2aC
* T %%F 0 T C-Ag-B*CF ) T CDB0C
:C 2mrcat
Fa
1 "e cine avusese
G
1 ce s$i dea,
H
1 spri"int
F
1
"e cine de#inea puterea
O
1 prea de nerecunoscut.
Fc
1
* T %%F 0 T C- Ag-B*CF ) T CDB0CF / T C- Ag-B*C
cC 9tirea fu rspndit pretutindeni
F
1 i spri"init de dovezi
incontestaile fu crezut
G
1 "e cei ce se &ndoiser pn atunci.
H
1
* T %%F 0 T %%F ) T C- Ag-B0C
0- Fraze propuse pentru rezol>are7
aC 0adourile acestea aduse, de cine treuia, aveau o
semnifica#ie deoseit.
:C In ouz tras de nu tiu care solda#i sparse linitea
serii.
cC *u te lsa impresionat de ce vezi &n afara oraului.
2C ,a muzeu copiii au fost impresiona#i de ceea ce au
auzit i de ceea ce au vzut.
eC (dmonestat de cine nu era indicat, a ripostat.
*79
;C 2ntreat de cine nu se atepta, s$a speriat.
gC ,ocurile au fost vzute de c#i au fost de fa#.
hC ?iele de te)nica securit#ii vor fi semnate de c#i sunt
acum &n autocar i de cei ce vor veni ulterior.
C(MPL"M"N"L" CIRCUMSANIAL"
/circ1mstan# [ 6m%reG1rare0
H$ C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL D" L(C *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" L(C /C$L$0
A$ %artea secun2ar 2e propoziie care 2etermin
un >er: Bsau un <nlocuitorC1 art=n2 locul un2e
se petrece o aciune1 precum 6i punctul 2e
plecare1 2irecia 6i limita <n spaiu a unei
aciuni se nume6te com%lement
circ1mstanial .e loc-
B$ Complementul circumstanial 2e loc rspun2e
la <ntre:rile7 1n.eR, .e 1n.eR, %e 1n.eR,
%n# 1n.eR, 6ncotroR, .incotroR
C$ Re,ent1l com%lement1l1i circ1stanial .e
loc poate ;i7
$ un >er: la un mo2 personal sau nepersonal7 A! )lec%t spre
cas.
Merg*n" prin
parc, l$am zrit
pe 4ilviu.
$ o locuiune >er:al7 >umanii i2%( l(%t "r(!(l spre #ara lor.
$ un a2>er:7 ,$am vzut %colo, ln! cas.
*7#
$ o inter@ecie cu >aloare pre2icati>7 9i el )leo/cB @ palm
peste oraz.
D$ Com%lement1l circ1stanial .e loc poate ;i
e?primat prin7
aC s1bstanti4e <n acuzati> ori 2ati> prece2ate sau nu 2e prepoziii
sau locuiuni prepoziionale7
E?-7 Mer! l% )"(re.
4$a aezat "e2% l(ng(l "r(!(l(i.
?ul!ii s$atern loc(l(i. B2ati>C
:C %ron1me7
E?-7 (m a"uns )*n l% "*n/(l.
Mer! mai trziu )*n l% "(!ne%t%.
(m plecat )*n l% %i !ei.
4$a &ndreptat /)re %cel%.
cC n1merale7
E?-7 4$a &ndreptat /)re )ri!(l.
( mers ctre cei trei.
2C a.4erbe 2i loc1i1ni a.4erbiale7
E?-7 4tau %ici, &n locul acesta.
(m fost i eu )e %colo.
El st 3n f%'.
Iml ezmetic "e colo )*n colo.
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" L(C /C$L$0
*- %ropoziia su:or2onat care <n2epline6te ;uncia 2e
complement circumstanial 2e loc pe l=ng un >er: Bsau
<nlocuitorC 2in regent se nume6te %ro%o3iie circ1mstanial#
.e loc$ /C$L$0
0- C-L- rspun2e la <ntre:rile7 1n.eR, .e 1n.eR, %n# 1n.eR,
%e 1n.eR, 6ncotroR, .incotroR %use >er:ului B<nlocuitoruluiC
2in regent-
)- C-L- este cerut 2e 4erbe la mo.1ri %ersonale 2i
ne%ersonale, loc1i1ni 4rebale, e&%resii 4erbale
im%ersonale, a.4erbe sa1 loc1i1ni a.4erbiale 2i interGecii
c1 4aloare %re.icati4#-
E?-7 ( mers
F
1 (n"e se at mun#ii &n capete.
G
1
Mer!nd
F
1 )e (n"e a vrut a czut.
G
1
( luat$o la fu!
F
1 3ncotro a vzut cu oc)ii.
G
1
*93
E frumos
F
1 ori(n"e te$ai duce.
G
1
(colo
Fa
1 (n"e s$a mutat
G
1 este foarte curat.
F
1
3ci i colo
Fa
1 (n"e era cte un tei
G
1 s$a adunat lumea.
F
1
3epurele #uti
F
1 "e (n"e s$a ascuns.
G
1
/- C-L- se poate intro2uce prin7
aC a.4erbele relati4e unde 6i &ncotro1 precum 6i com%1sele lor7
de unde, pe unde, pn unde, oriunde, care de unde, care
unde, care de pe unde, care &ncotro, ori&ncotro, oridincotro.
:C %ron1mele relati4e cine, ce prece2ate 2e %re%o3iiile7 ctre,
spre, la etc-
cC loc1i1nea conG1cional# s1bor.onatoare acolo unde-
E?-7 M duc
F
1 (n"e vrei tu.
G
1
4$a &ntors
F
1 "e (n"e a plecat.
G
1
Plec
F
1 )e (n"e mi$e drumul.
G
1
Ori(n"e voi fi,
F
1 m vei !si.
G
1
M duc
F
1 3ncotro vd cu oc)ii.
G
1
Ori3ncotro te$ai uita,
F
1 numai flori.
G
1
M &ndrept
F
1 ctre cine m ateapt.
G
1
3ntru
F
1 3n ce cas vreau.
G
1
M duc
F
1 /)re cine m c)eam inima.
G
1
Plec
F
1 l% cine vreau.
G
1
(m a"uns
F
1 %colo (n"e &ncepe pdurea.
G
1
(m umlat
F
1 c*t e lumea de mare.
G
1
4- C-L- se poate contrage printr$un complement circumstanial 2e
loc-
E?-7 Ploaia venea
F
1 "e (n"e ate vntul.
G
1
Contras7 Ploaia venea din rsrit.
S- C-L- st1 2e o:icei1 2up regent 6i nu se 2esparte 2e aceasta
prin >irgul1 2ec=t <n cazul c=n2 regenta <ncepe cu un corelati>
Baici... unde; acolo ... unde; de aici... de unde; pe acolo... pe
undeC
E?-7 ( venit
F
1 "e (n"e plecase.
G
1
(colo &l &ntlneti,
F
1 (n"e nu te atep#i.
G
1
C-L- poate sta 6i <naintea regentei1 2esprin2u$se <n acest caz1
prin >irgul 2e ea7
E?-7 An"e aveam trea,
F
1 am plecat.
G
1
"&erciii a%licati4e
*- Fraze rezol>ate7
*9*
aC An"e lovea el cu nuiaua
F
1 i (n"e se desc)ideau
talazurile
G
1 c%re &ncon"urau vrful nuielei,
H
1 acolo #t6 i dnsa, ca
din pmnt.
O
1
B%- IspirescuC
* T CLB/C G i G 0 T CLB/CF ) T ATB0CF / T %%
:C 7oia
F
1 / mear! acas
G
1 (n"e to#i o cunosc,
H
1 to#i se
simt &n drept de a$i sta &n cale,
O
1 (n"e privirile tuturora o mustr,
P
1
(n"e nu poate
Q
1 / umle de capul ei.
R
1
B I- ,la>iciC
* T %%F 0 T CDB*CF ) TCLB0C $ 1 $ / TCLB0C $ 1 $ 4 TCLB0C $ 1 $ S
TCLB0CF 7 T CDBSC
cC Acolo (n"e nu e le!e,
F
1 nu e nici sloozenie
G
1 i %colo
(n"e le!ea e pentru unii
H
1 i ceilal#i sunt scuti#i de su ascultarea
ei,
O
1 sloozenia a pierit
P
1 i fericirea e stins.
Q
1
BAl- &ussoC
* T CLB0CF 0 T %%F ) T CLB4C G i G / T CLB4CF 4 T %% G i G S T %%
2C Psruic, mut$#i cuiu.
F
1
An"e$a fi adea cu plu!u;
G
1
Psruic, mut$#i casa
H
1
An"e$a fi adea cu coasa.
O
1
B M- EminescuC
* T %% $ F $ ) T %%F 0 T CLB*CF / T CLB)C
eC An"e s$a ridicat &nti stea!ul liert#ii &n mntuitoarea
rscoal de la FSGF,
F
1 auzi vorindu$se de >omnul -udor,
G
1 c% i
c(! ieri ar fi trecut pe acolo &n fruntea pucailor si...
H
1
BAl- +lahuC
* T CLB0CF 0 T %%F ) T CMB0C
)- Fraze propuse pentru rezol>are7
aC 0nd se lumin de ziu, ?t$?rumos vede c irul
mun#ilor d &ntr$o mare verde i &ntins, ce triete &n mii de valuri
senine, strlucite, care treierau aria mrii &ncet i melodios, pn
unde oc)iul se pierde &n alastrul cerului i &n verdele mrii.
B M- EminescuC
:C (colo unde credeam c voi !si toia!ul i traista, sacrul
simol al umilin#ei i piet#ii cretine, am !sit i!noran#a &ntronat,
invidia, mndria, lcomia i alte pcate mortale, pe care ne oprim a
*90
le descrie, cci le!ea de pres... ne$ar condamna la zece ani de
ocn.
BN- FilimonC
cC 0nd a"unse &n dreptul coliei, i se pru c recunoate
trsura 4aei, i, fr s se mai !ndeasc, sri de unde se afla, i
fcu semn vizitiului s opreasc.
BD- iam;irescuC
2C >ar izvorul murmurnd
Mai departe doina$i duce
Pn unde su ste"ar,
4e deteapt vntorul.
B!t- O- Iosi;C
eC 0olo unde stau 0arpa#ii cu de stnci &nalte coaste,
Inde paltinii pe dealuri se &nir ca mndr oaste,
Mun#ii #eapna lor frunte o suiau$n$alastre ol#i.
BM- EminescuC
;C *$a#i oservat dumneavoastr c unde se aude de o moie
de vnzare, #ranii se i reped s$o cumpere i s$o &mpart.
BL- &e:reanuC
I$ C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL D" IMP *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" IMP
A$ %artea secun2ar 2e propoziie care 2etermin
un >er: Bsau un <nlocuitorC1 art=n2 timpul <n
care se petrece o aciune1 a2ic momentul1
epoca1 2urata1 limita sau ;rec>ena aciunii se
nume6te com%lement circ1mstanial .e
tim%$
B$ Complementul circumstanial 2e timp
rspun2e la <ntre:rile7 cn.R, .e cn.R,
%n# cn.R, ct tim%R, .e cte oriR
C$ Re,ent1l com%lement1l1i circ1mstanial
.e tim% poate ;i7
$ >er: la un mo2 personal sau nepersonal7 A ,enit ieri.
M(ncin" azi prea mult,
am oosit.
A 3nt*r+i% astzi e
periculos.
*9)
$ o locuiune >er:al7 Mi2%! %"(/ %!inte alaltieri de tine.
$ un a2>er:7 ,$am &ntlnit ieri diminea#.
$ o inter@ecie cu >aloare pre2icati>7 0oasa f*B de mininea#
prin iar.
D$ Complementul circumstanial 2e timp poate
;i e?primat prin7
aC s1bstanti4e <n acuzati> sau <n geniti> prece2ate sau nu 2e
prepoziii sau locuiuni prepoziionale7
E?-7 ( stat cteva ore la noi.
On%inte "e )lec%re m$a srutat.
Ontr2o +i a venit &n!)e#ul.
On toi(l iernii am rmas fr lemne.
M refac 3n ti!)(l /o!n(l(i.
:C a.Gecti4e re;eritoare la >=rst1 <nsoite 2e prepoziie7
E?-7 &e !ic &l cunoteam pe 'eor!ic.
cC 4erbe la gerunziu sau in;initi> prece2ate 2e prepoziii sau
locuiuni prepoziionale7
E?-7 A1(ng*n" acas, mi$am &nv#at lec#iile.
P*n % n( r/ri soarele, noi am pornit la drum.
On%inte "e % c*nt% cocoii, unica ne$a trezit.
2C a.4erbe cu sau ;r prepoziii1 sau locuiuni a2>er:iale7
E?-7 A/e%r am adormit la televizor.
&e !*ine va nin!e &n toat #ara.
&in ,re!e 3n ,re!e cade cte o stea.
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" IMP /C$$0
*- %ropoziia su:or2onat care <n2epline6te ;uncia 2e
complement circumstanial 2e timp pe l=ng un >er: Bsau
<nlocuitorC 2in regent se nume6te %ro%o3iie circ1mstanial#
.e tim% sa1 tem%oral# /C$$0
0- C-T- rspun2e la <ntre:rile7 cn.R, .e cn.R, %n# cn.R,
ct tim%R, .e cte oriR %use >er:ului B<nlocuitoruluiC 2in
regent-
)- C-T- este cerut 2e un >er: sau locuiune >er:al la un mo2
personal sau nepersonal1 un a2>er: sau locuiune a2>er:ial 2e
timp1 o inter@ecie cu >aloare pre2icati>-
E?-7 7orete
F
1 c*n" treuie.
G
1
( citi
Fa
1 c*n" ai timp lier
G
1 e folositor.
F
1
*9/
( !at de seam
F
1 "() ce a !reit.
G
1
(cum,
F
1 c*n" faptul s$a consumat,
G
1 se ciete.
F
1
Pe &nserate,
Fa
1 c*n" to#i plecau,
G
1 el rmnea la iliotec.
F
1
9i pisica zdup6 de pe cuptor,
F
1 c*n" nici nu te ateptai.
G
1
/- C-T- se poate intro2uce prin7
aC a.4erbe relati4e7 cnd Bcu sau ;r prepoziii1 precum 6i
compusele sale oricnd, oriicndC1 cum, ct.
:C %ron1mele ne;ot#rt7 orict
cC loc1i1ni a.4erbiale7 de cte ori, ori de cte ori
2C loc1i1ni conG1ncionale7 &n timp ce, &n vreme ce, &ndat
ce, dup ce, pn ce, pn s, &nainte 5ca) s, ct timp, ct vreme.
E?-7 7oi &nv#a
F
1 c*n" se apopie sesiunea.
G
1
( plecat
F
1 "e c*n" ai spus.
G
1
9i$a cumprat alumul
F
1 "e )e c*n" era student.
G
1
P*n c*n" a venit,
F
1 am tremurat de fric.
G
1
C(! treci Mureul,
F
1 a"un!i la trand.
G
1
+mn
F
1 oric*t vrei.
G
1
M &ntristez
F
1 "e c*te ori te aud.
G
1
Mer!e la unica
F
1 ori "e c*te ori &l c)eam.
G
1
(m &nv#at
F
1 "() ce am a"uns acas.
G
1
4tai cu mine
F
1 )*n ce m &nsntoesc.
G
1
P*n / vin trenul,
F
1 m plim pe peron.
G
1
On"%t ce rsare soarele,
F
1 vom pleca.
G
1
*u &nv#
F
1 )*n nu vii i tu.
G
1
On%inte / plece,
F
1 i$a vndut ilioteca.
G
1
C*t ti!) &nva#,
F
1 are rezultate une.
G
1
C*t ,re!e "oac fotal,
F
1 cti! ani mul#i.
G
1
4- C-T- se contrage printr$un complement circumstanial 2e timp
care poate ;i su:stanti>1 a2>er:1 2ar 6i >er: la gerunziu sau la
in;initi>-
E?-7 *e culcm
F
1 c*n" se &nnopteaz.
G
1
Contras7 *e culcm noaptea-
Mi$a treuit mult timp
F
1 )*n / a"un! acolo-
0
5
Contras7 Mi$a treuit mult timp pn a "un!e acolo-
C*n" am vzut aceasta,
F
1 am plecat.
G
1
Contras7 7znd aceasta, am plecat.
S- C-T- st1 2e o:icei1 2up regent 6i nu se 2esparte 2e aceasta
prin >irgul- C=n2 este a6ezat <naintea regentei1 se 2esparte 2e
aceasta prin >irgul-
E?-7 4 vii la mine cnd se &nsereaz.
*94
0nd se &nsereaz, s vii la mine.
Aten'ieB , nu con;un2m C-T- intro2use prin c*n" cu AT1 sau cele
intro2use prin c(! cu C-M-
, se compare7 7in la tine
F
1 c*n" te &ntorci.
G
1
7in la tine &n ziua
F
1 c*n" te &ntorci.
G
1
M duc la serviciu
F
1 c(! pot.
G
1
M duc la serviciu
F
1 c(! m scol.
G
1
"U"RCIII APLICAI5"
aC &e c(! s$a ivit lumina
F
1
( ieit din stup alina.
G
1
BT- ArgheziC
* T CTB0CF 0 T %%
:C DC*n" mer!ea la stn iarna,
Fa
1 c*n" edeau seara la
sfrmat de porum,
G
1 i primvara,
F
1 c*n" oile &ncepeau
H
1 / fete ,
O
1
totdeauna el &i aducea pe cel mai frumos dintre micii priori.
P
1
BI- ,la>iciC
* T CTB4C $ 1 $ 0 T CTB4C G i G ) T CTB4CF / T CDB)CF 4 T %%
cC C*n" ne &nv#a
F
1 c(! / spunem poeziile eroice,
G
1 vorea
tare
H
1 i &nl#a &n sus ra#ul drept;
O
1 c*n" cntam &n cor,
P
1 lovea
diapazonul de col#ul catedrei,
Q
1 &l ducea repede la urec)ea dreapt
R
1
i, &ncruntnd pu#in din sprncene, ddea uor tonul...
S
1
BM- ,a2o>eanuC
*T CTB)CF 0 T CDB*CF ) T %% G i G / T %% G F $ S T %% $ 1 $ 7 T %% G i
G 9 T %%F 4 T CTBSC
2C $ 7aleria nuia,
F
1 "%r mie nu$mi venea
G
1 / cred
H
1 c
erau zile
Oa
1 c*n" nu mnca,
P
1 mai ales acum
O
c*n" nu mai avea
slu" la !azet.
Q
1
BCamil %etrescuC
* T %% G dar G 0 T %%F ) T ,'B0CF / T CDB)CF 4 T ATB/CF S T CTB/C
eC &() ce m$a lsat ctva timp
F
1 / admir cutia...
G
1 Emilia
a scos ea sin!ur un pac)et de scrisori, cam !ros, lefat &n cruce, cu o
pan!lic roz.
H
1
BCamil %etrescuC
*9S
* T CTB*CF 0 T CDB*CF ) T %%
)- Fraze Be?erciii propuse spre rezol>are7
aC ,a ce visezi cnd ziua pe lampa ta se curm
9i cade$n !eam la ceasul cunoscut.
BT- ArgheziC
:C >up ce s$au dus leii, m$am luat ct colea pe urma lor
pn la 0otnari... i$apoi, dup ce$am vzut c dumanii i$au luat
drumul spre #ara lor, am apucat de$a dreptul piste codri.
BC- NegruzziC
cC Eu, fiind ascuns &n cmar, cum aud unele ca aceste, iute
m sui &n pod, umflu pupza de unde era, sai cu dnsa pe su
streaina casei i m duc de$a dreptul &n tr!ul vitelor, s$o vnd, cci
era tocmai lunea, &ntr$o zi de tr!.
BI- CreangC
2C 0nd ddu peste moul ce &ntindea crli!e, se fcu foc de
suprare i &ncepu s #ipe la el, s le ia de acolo, s nu sperie petele
din prima zi.
BF- NeaguC
eC 0nd mama nu mai putea de oosit i se lsa cte oleac
ziua s se odi)neasc, noi, ie#ii, tocmai atunci ridicam casa &n
slav.
BI- CreangC
;C ,e 2 regenta7 7oi pleca. Construii cinci propoziii
su:or2onate circumstaniale 2e timp pe l=ng aceast regent1
intro2use prin elemente 2e relaie 2i;erite-
gC 0t vreme se afl &n lar!ul lui, omul nu$i prea ate
capul cu al#ii; cnd te afli &ns la strmtoare, te ui#i ine &mpre"urul
tu, ca s vezi dac nu cumva e prin apropiere cineva, care poate s
te scape.
BI- ,la>iciC
hC 0nd Pintea intr, aprtorul lui ,ic se ridic i &i spuse
c nu poate primi aceast mrturie, artnd &n pu#ine cuvinte cele
petrecute pe cnd Pintea &l ducea pe ,ic la cazarm, i cernd s fie
asculta#i martorii pe care &i aduse &n aceast privin#.
BI- ,la>iciC
J$ C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL D" M(D *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" M(D
*97
A$ %artea secun2ar 2e propoziie care arat cum
se 2es;6oar ori se <n;i6eaz o aciune sau o
calitate1 se nume6te com%lement
circ1mstanial .e mo.-
B$ Complementul circumstanial 2e mo2
rspun2e la <ntre:rile7 c1mR, 6n ce +elR, 6n ce
c;i%R, 6n ce mo.R, 6n ce m#s1r#R, ctR, .e
ctR
C$ Com%lement1l circ1mstanial .e mo. poate
;i7
$ un >er: la un mo2 personal sau nepersonal7 :trnul pea
&ncet.
Mncnd pre repede s$a &necat-
$ o locuiune >er:al7 Mi$aduc ine aminte de fi!ura luminoas
a &nv#torului meu-
$ un a2@ecti>7 (m mncat un ardei iute ca focul-
$ un a2>er: sau locuiune a2>er:ial7 7enea pe la noi cam rar-
@#etul se face aproape
&ncetul cu &ncetul-
$ o inter@ecie cu >aloare pre2icati>7 8ai repede6
D$ Complementul circumstanial 2e mo2 poate ;i
e?primat prin7
aC s1bstanti4e prece2ate sau nu 2e prepoziie7
E?-7 @ oprl cat 'int lun! la mine.
>ormeau (te%n. Bcu >aloare a2>er:ialC
Elevii stau &n clas 3n linite.
( plecat la plimare fr 0%in.
Pete % !ilit%r.
( fcut acest lucru "in ini'i%ti, proprie.
( procedat "() in"ic%'ii.
:C n1merale7
E?-7 Ei trceau pe strad c*te "oi.
,$am pltit 3n+ecit.
Piereau oamenii c( +ecile.
,$a rspltit c% )e %l treile%.
cC 4erbe la in;initi> prece2ate 2e o prepoziie sau la gerunziu
ori supin7
E?-7 Fr % 3n,'% nu se poate reui la e%amen. Bin;initi>C
7ine %lerg*n". BgerunziuC
*99
( mncat "e /)eri%t. BsupinC
2C a.4erbe sau locuiuni a2>er:iale7
E?-7 +adu &nva# ine.
+are a a"uns c( ine acas.
Ei au rspuns %% i %%.
eC interGecii7
E?-7 Log*l', gog*l' &i mer!eau sarmalele pe !t.
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" M(D /C$M$0
*- %ropoziia su:or2onat care <n2epline6te ;uncia 2e
complement circumstanial 2e mo2 pe l=ng un >er:
Ba2@ecti>1 a2>er:1 inter@ecieC 2in regent se nume6te
%ro%o3iie circ1mstanial# .e mo. sa1 mo.al#
/C$M$0
0- C-M- rspun2e la <ntre:rile7 c1mR, 6n ce +elR, 6n ce
mo.R, ct .eR puse >er:ului B<nlocuitoruluiC 2in
regent-
)- C-M- este cerut 2e un 4erb sa1 loc1i1ne 4erbal# la
mo. %ersonal sa1 ne%ersonal, .e 1n a.Gecti4,
a.4erb /sa1 loc1i1ne a.4erbial#0, %rec1m 2i .e o
interGecie c1 4aloare %re.icati4#$
E?-7 2nv#
F
1 c(! pot.
G
1
( te purta
Fa
1 c(! treuie
G
1 e recomandail.
F
1
?u!ind
Fa
1 c(! a putut mai tare
G
1 a a"uns acas.
F
1
4$a dat de$a ereleacul
F
1 c(! a putut.
G
1
?ata era frumoas
F
1 c(! e soarele.
G
1
Pete &ncet
F
1 "e )%rc ar fi melc.
G
1
( fcut$o pe ne!ndite,
F
1 c% i c(! ar fi fost o "oac.
G
1
9i pe neateptate pleosc6 pleosc6
F
1 Fr / ai motiv.
G
1
/- C-M- se poate intro2uce prin7
aC a.4erbe relati4e7 cum, precum, ct.
:C %ron1me ne;ot#rte7 oricum, orict.
cC conG1ncii 2i loc1i1ni conG1ncionale7 parc, de parc, dup
cum, ca i cum, ca i cnd, fr s etc-
Kneori elementele 2e relaie sunt corelati>e7 aa... cum, att...
ct, cu ct... cu att etc-
E?-7 2nv#
F
1 c(! pot.
G
1
( te purta
F
1 c(! treuie
G
1 &nseamn a$#i cti!a noi
simpatii.
H
1
*9#
( "ucat
F
1 )rec(! i s$a spus.
G
1
:iatul &nva#
F
1 c*t poate.
G
1
4tri!
F
1 oric*t pofteti.
G
1
(lear!
F
1 oric*t vrei.
G
1
+spunde
F
1 )%rc e to de carte.
G
1
C( c*t &nve#i mai ine
F
1 c( %t*t eti mai apreciat.
G
1
2ntrea
F
1 "e )%rc n$ar cunoate drumul.
G
1
:ate vntul
F
1 c% i c(! am fi &n miezul iernii.
G
1
Plec
F
1 fr / m uit &napoi.
G
1
*u mi$a rspuns,
F
1 c% i c*n" n$ar fi auzit &ntrearea.
G
1
4- C-M- se contrage printr$un complement circumstanial
2e mo21 care poate ;i a2>er:1 2ar 6i >er: la in;initi> sau
gerunziu-
E?-7 ( stri!at
F
1 c*t a putut.
G
1
Contras7 ( stri!at foarte tare.
Po#i intra
F
1 fr / fii !at &n seam.
G
1
Contras7 Po#i intra fr a fi !at &n seam.
,au7 Po#i intra nefiind !at &n seam.
S- C-M- poate sta <nainte1 c=t 6i 2up regent- C=n2 st
<naintea regentei se 2esparte <ntot2eauna prin >irgul
2e ea1 iar c=n2 st 2up regent1 uneori se 2esparte prin
>irgul1 alteori nu-
E?-7 +are scrie
F
1 c(! a &nv#at.
G
1
C(! &#i vei aterne,
F
1 aa vei dormi.
G
1
M &mrac
F
1 c(! &mi place.
G
1
Aten'ieB , nu con;un2m C-M- intro2us prin c(! cu %&-
Deose:irea se ;ace u6or 2ac inem seama c mo2ala st pe l=ng un
>er: pre2icati>1 iar pre2icati>a urmeaz 2up un >er: copulati>-
E?-7 +are scrie
F
1 cum a &nv#at.
G
1
+are este
F
1 cum a fost.
G
1
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
aC C(! ai vrut,
F
1 venit$ai,
G
1 "%r nu te vei mai &ntoarce
H
1 c(!
vei voi.
O
1
B%- IspirescuC
* T CMB0CF 0 T %% G dar G ) T %%F / T CMB)C
*#3
:C 7in fete de aptesprezece ani, cu cupe de smntn sau de
unt
F
1 i se tocmesc,
G
1 se tocmesc
H
1 "e )%rc ar fi ne!ustorese
O
1 "e
c*n" e lumea.
P
1
B"- 'ogzaC
* T %% G i 0 T %% $ 1 $ ) T %%F / T CMB)CF 4 T CTB/C
cC >asclul era foarte aezat,
F
1 c% i c*n" ar sta &naintea
episcopului.
G
1 :udulea rdea &n el, ca omul
H
1 c%re a fcut o pozn din
cele mai une,
O
1 i%r :udulea era nerdtoare,
P
1 c% i c*n" ar fi stat
pe spini i pe "ratic.
Q
1
BI- ,la>iciC
* T %%F 0 T CMB*CF ) T %% G iar 4 T %%F / T ATB)CF S T CMB4C
2C C*n" i$a rostit comisul vora asta mare, fr &ncon"ur,
F
1
%% c(! voresc oamenii de la noi, din Vara$de$4us,
G
1 (ncu#a i$a
strns uzele
H
1 i s$a prefcut
O
1 c se uit cu luare$aminte &n lun!ul
lea)ului.
P
1
BM- ,a2o>eanuC
* T CTB)CF 0 T CMB*CF ) T %% i / T %%F 4 T %&B/C
eC @ iuea &ncet, pe fiecare col# din treupul ei,
F
1 %% c(! faci
o ru!ciune,
G
1 i plima pe ea aa de lun! i apsat srutul lui de ap
H
1 c prea marmor de cear...
O
1
* T %% G i ) T %%F 0 T CMB*CF / T CN,B)C
0- Fraze Be?erciiiC propuse pentru rezol>are7
aC Ei, vede#i moule i cinsti#i meseni, cum )rnete pe
dracul, fr s tii cu cine ai de$a face. >ac nu$s i eu un puior de
om &n felul meu, dar tot m$a tras 8arap (l pe far.
BI- CreangC
:C 2i era ruine, ca i cnd to#i ar putea s afle din fa#a ei
cele petrecute, se temea de ceva netiut i nu tia cum s calce, cum
s$i #in trupul, cum s$i poarte capul i ce s fac cu minile ei.
BI- ,la>iciC
cC 8urducturile se &nte#eau i (postol era nenorocit c vor
sosi &n ?!et &nainte de a fi avut vreme s se lmureasc deplin, s
&n#elea! i sulocotenentul cum stau lucrurile, ca i cum ar fi fost &n
fa#a unui "udector de care atrna soarta lui.
BL- &e:reanuC
2C >ar i noi &nc o pdeam
*#*
0um se pndete$o fiar
9i tot c)iteam i ne !ndeam
0um s ne cad$n !)ear.
B+- Alecsan2riC
eC 0nd unul trece, altul vine
2n ast lume a$l urma,
Precum cnd soarele apune
El i rsare undeva.
BM- EminescuC
;C 0nd doctorul 'avril, favoritul lui, cel despre care fusese
si!ur de la &nceput c are voca#ie de medic, se apropie de pat, repet
din nou cuvintele, i atunci &n#elese de ce le pronun#ase cu atta
!reutateB cu fiecare micare a limii sim#ea cum se clatin c#iva
din#i, parc ar fi stat s cad.
BMircea Elia2eC
gC ... respira#ia mea tea re!ulat, dup cum luneca roata de
lemn su#ire, care sfria parc era vnt, se oprea, se &ntorcea &n loc,
apoi se aternea pe "os.
B]- %apa2at 'engescuC
hC Construii ;raze <n care a2>er:ul relati> c(! s intro2uc7
su:iecti>1 pre2icati>1 atri:uti>1 2irect1 in2irect1 mo2al1
temporal-
C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL D" CAUZ! *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" CAUZ!
A$ %artea secun2ar 2e propoziie care 2etermin un >er:
sau un a2@ecti> 6i arat cauza unei aciuni1 a unei stri
sau <nsu6iri se nume6te com%lement circ1mstanial .e
ca13#$
B$ Complementul circumstanial 2e cauz rspun2e la
<ntre:rile7 .in ce ca13#R, .in ce %ricin#R
C$ Re,ent1l com%lement1l1i circ1mstanial .e ca13#
poate ;i7
$ un >er: la mo2 personal sau nepersonal7 R*"e de ucurie-
Tre!(r% de fric-
A /(/)in% de necaz nu e
ine-
F(gin" de fric a czut-
*#0
$ o locuiune >er:al7 A "%t ir c( f(gi'ii de nevoie-
$ un a2@ecti>7 (m vzut un iat (" de ploaie-
$ un a2>er:7 Mer!ea 3ncet de ooseal-
$ o inter@ecie7 :roscu#a '(tiB &n alt de spaim-
D$ Complementul circumstanial 2e cauz poate ;i
e?primat prin7
aC s1bstanti4e prece2ate 2e prepoziii sau locuiuni
prepoziionale7
E?-7 4$a &molnvit "e ner,i.
4$a &mrcat !ros "in c%(+% ger(l(i.
(pele *ea"lovului s$au &nroit "e /*ngele vrsat.
4$a rtcit "in c%(+% 3nt(neric(l(i.
:C %ron1me prece2ate 2e prepoziii sau locuiuni
prepoziionale7
E?-7 *u s$a &molnvit "e %/t%. B;orm popular a pronumelui
2emonstrati>C
(m &ntrziat "in c%(+% t%.
cC a.Gecti4e sau %artici%ii cu >aloare a2@ecti>al prece2ate 2e
prepoziii7
E?-7 *u mai poate "e fl!*n".
4e "uca cu aloturile plesnind "e 3ncrc%te.
2C 4erbe la gerunziu7
E?-7 Cr)*n"($se, n$am mai putut folosi farfuria.
Ne)(t*n" c#ti!a, am renun#at la lupt.
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" CAUZ! /C$CZ$0
*- %ropoziia su:or2onat care <n2epline6te
;uncia 2e complement circumstanial 2e
cauz 6i care arat cauza pentru care se
s>=r6e6te aciunea unui >er: 2in regent se
nume6te %ro%o3iie circ1mstanial# .e
ca13# sau ca13al# /CZ$0
0- Ci- &spun2e la <ntre:rile7 .in ce ca13#R,
.in ce %ricin#R %use >er:ului B<nlocuitoruluiC
2in regent-
)- Ci- Este cerut 2e un >er: sau locuiune
>er:al la un mo2 personal sau nepersonal1 2e
*#)
o e?presie >er:al impersonal1 2e un a2@ecti>
sau 2e o inter@ec6ie cu >aloare pre2icati>-
E?-7 2l ador
F
1 )entr( c e unicul meu fiu.
G
1
,$am auzit stri!nd,
F
1 "in c%(+ c &l durea.
G
1
4$a luat la )ar# cu ei,
F
1 fiin"c l$au suprat.
G
1
*u$i ine aa,
F
1 "in c%(+ c se supr tata.
G
1
2n fntn era ap tulure,
F
1 fiin"c aruncasem nisip &n ea.
G
1
8ai acas,
F
1 c se &nnopteaz.
G
1
/- Ci- ,e poate intro2uce prin7
aC conG1ncii7 fiindc, deoarece, &ntruct, cci, c.
:C loc1i1ni conG1ncionale7 din cauz c, din pricin c, de
vreme ce, pentru c, o dat ce.
cC a.4erb1l relati4 cum Bchiar 6i pronumele relati> ce1 prece2at
2e prepoziieC cu >aloarea lui fiindc.
E?-7 M$am suprat,
F
1 fiin"c n$ai venit.
G
1
Marius citete mult,
F
1 "eo%rece &i place.
G
1
( pierdut concursul
F
1 3ntr(c*t n$a e%ersat.
G
1
7a ti,
F
1 cci a &nv#at mult.
G
1
*$a rspuns,
F
1 c n$a tiut.
G
1
M$am enervat,
F
1 "in c%(+ c nu m$ai ascultat.
G
1
&in )ricin c am fost olnav,
F
1 am lipsit de la cursuri.
G
1
("ut$m la cur#at zpada,
F
1 "e ,re!e ce ai venit.
G
1
2l iuesc pe >ino,
F
1 )entr( c l$am crescut.
G
1
O "%t ce ai venit,
F
1 apuc$te de lucru.
G
1
C(! n$a &nv#at,
F
1 a rmas cori!ent.
G
1
@ sorea din oc)i,
F
1 "e ce era frumoas.
G
1
4- Ci- ,e contrage printr$un complement
circumstanial 2e cauz1 pre2icatul put=n2 ;i
<nlocuit cel mai a2esea cu o construcie
gerunzial-
E?-7 -remura
F
1 fiin"c &i era fric.
G
1
Contras7 -remura de fric.
Pentr( c n$a &nv#at,
F
1 a rmas repetent.
G
1
Contras7 *e&nv#nd, a rmas repetent.
S- Ci- %oate sta at=t <nainte1 c=t 6i 2up regent-
In2i;erent 2e poziia ei1 se 2esparte 2e regent
prin >irgul-
"U"RCIII APLICAI5"
*#/
*- Fraze rezol>ate7
aC Fiin"c :udulea era cel mai mare &n coal
F
1 i fiin"c
cu toate astea el era :udulea -aic)ii,
G
1 ie#ii rdeau totdeauna
H
1
c*n" &l vedeau
O
1 i rdeau mai ales acum,
P
1 )entr( c :udulea
vorea sclciat un!urete.
Q
1
BI- ,la>iciC
* T CiB)C G i 0 T CiB)CF ) T %% G i 4 T %%F / T CTB)CF S T CiB4C
:C >ar
Fa
1 fiin"c mi$au mai ieit pn acum &nainte &nc doi
spni,
G
1 apoi &mi vine a crede
F
1 c asta$i #ara spnilor
H
1 i n$am
&ncotro
O
1 cci treuie
P
1 / te iau la mine,
Q
1 "%c zici
R
1 c tii ine
locurile pe aici.
S
1
BI- CreangC
* T %% G i G / T %%F 0 T CiB*CF ) T ,'B*CF 4 T CiB/CF S T ,'B4CF 7 T
CiBSCF 9 T CDB7C
cC 9i
F
1 fiin"c eram nerdtor
G
1 i doream
H
1 / vd pe
8u#u cu #ul,
O
1 m$am dus dup prnz la coal.
F
1
BI- ,la>iciC
* T %%F 0 T CiB*C G i ) T CiB*CF / T CDB)C
2C 4pune#i c oinuia / se &mrace curios, e%centric, i
uneori prea &ntr$adevr trn )entr( c &i pudra prul /%( se
farda %% c(! se fardeaz femeile trne c*n" vor / par tinere.
BMircea Elia2eC
* T %%F 0 T CDB*C G i / T CDB*CF ) T CDB0CF 4 T CiB/C G sau S T
CiB/CF
7 T CMBSCF 9 T CTB7CF # T CDB9C
eC (cum
Fa
1 c v$am mrturisit tot
G
1 i m$am linitit ,
H
1 vreau
F
1
/$i cer iertare
O
1 c$am &n!ropat !alenii
P
1 i m$am prefcut
Q
1 c$i
!sesc.
R
1
* T %%F 0 T CiB*C G i ) T CiB*CF / T CDB*CF 4 T CiB/C G i S
CiB/CF 7 T %&BSC
0- Fraze propuse pentru rezol>are7
aC 8u#u nu pltea dect pe "umtate, adic asezeci de
crei#ari pe lun, fiindc &i ducea &n toate dimine#ile coul cu pete
*#4
verde i pe cel cu pete uscat, fcea foc, mtura &n cas, spla vasele,
cra ap i aducea iar courile acas cnd se &nsera...
BI- ,la>iciC
:C (cu parc &n#ele!ea c este cu putin# s citeasc ceea ce
au scris al#ii, fiindc to#i crturarii scriu &ntr$un fel.
BI- ,la>iciC
cC Eu sunt acum trn i, fiindc am avut i am att de
multe ucurii &n via#, nu &n#ele! nemul#umirile celor tineri i m tem
ca nu cumva, cutnd acum la trne#e un noroc nou, s pierd pe
acela de care am avut parte pn &n ziua de azi i s dau la sfritul
vie#ii mele de amrciunea pe care nu o cunosc dect din fric.
BI- ,la>iciC
2C @dat prin iunie, cnd au venit #ranii s secere !rul, cel
mai mare dintre pui n$a aler!at repede la c)emarea m$sii i, cum nu
tia s zoare, )a#6 l$a prins un flcu su cciul.
BI- Al- 'rtescu$+oine6tiC
eC 9i ne$o da aceast &nv#tur nu pentru c treuia i
pentru c i se pltea, dar pentru c avea un prisos de untate &n el i
pentru c &n acest suflet era ceva din credin#a i din cur#enia unui
apostol.
BM- ,a2o>eanuC
;C 0nd am ieit de la +oDal a doua zi, era nou diminea#a i
mi$era o team !rozav s nu m &ntlnesc cu el, cci pe acolo, pe
4rindar sunt numai !azete i mereu &ntlneti !azetari.
BCamil %etrescuC
gC 0)iar dac a fi &ndrznit s ridic !lasul, tot nu m$ai fi
putut auzi, pentru c tocmai atunci &ncepuse s at vntul, i aici, &n
podul acesta drpnat de la omardament, vntul se aude sinistru,
ca la teatru, cnd se pre!tete s izucneasc furtuna...
BM- Elia2eC
hC E adevrat, o povestire cam stranie, i proail scris de
un autor destul de oscur, pentru c i$am uitat de mult numele, i
nimeni nu auzise nici de el, nici de povestirea aceasta, spune$i, dac
vrei, nuvel, dei era destul de scurt, era mai de!ra o sc)i#...
BM- Elia2eC
C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL D" SC(P *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" SC(P
*#S
A$ %artea secun2ar 2e propoziie care
2etermin un >er:1 art=n2 scopul unei aciuni
se nume6te com%lement circ1mstanial .e
sco%-
B$ Complementul circumstanial 2e scop
rspun2e la <ntre:rile7 6n ce sco%R, c1 ce
sco%R
C$ Re,ent1l com%lement1l1i
circ1mstanial .e sco% poate ;i7
$ un >er: la un mo2 personal sau nepersonal7 A )lec%t &n ora
dup cumprturi-
Merg*n" &n pdure dup mure a vzut
un urs- El &ncearc % trece podul peste Mure,
spre a a"un!e &n trand-
$ o locuiune >er:al7 A )(/ l% c%le totul pentru a$i demasca pe
trdtori-
$ un a2@ecti> pro>enit 2in participiu7 (ceasta este lucrarea
)regtit &n vederea o#inerii diplomei.
$ o inter@ecie7 M%i dup pine-
D$ Complementul circumstanial 2e scop
poate ;i e?primat prin7
aC s1bstanti4e prece2ate 2e prepoziii sau locuiuni
prepoziionale B2e regul7 /)re, )entr(, "(), c( /co)(l, 3n
,e"ere%C
E?-7 *oi luptm )entr( note !%ri.
M$am pre!tit )entr( e#%!en cu seriozitate.
( plecat la munte "() ,*n%t.
*e pre!tim 3n ,e"ere% e#%!en(l(i de admitere.
:C %ron1me7
E?-7 (m consultat )entr( %ce%/t% toat ilio!rafia.
cC 4erbe la in;initi> sau supin prece2ate 2e prepoziii sau
locuiuni prepoziionale7
E?-7 -e$am vizitat )entr( %$#i f%ce o propunere.
Mama a pus mncarea pe foc l% fiert.
,$am pedepsit c( /co)(l "e %$l 3n"re)t%.
Aten'ieB %entru a e>ita con;uzia 2intre complementul circumstanial
2e scop 6i cel 2e cauz1 reinei c aciunea circumstanialului 2e cauz
este <ntot2eauna anterioar aciunii >er:ului 2eterminat Blogic1 cauza
*#7
prece2e e;ectulC1 iar aciunea circumstanialului 2e scop este
posterioar aciunii >er:ului 2eterminat-
o%ica 2i %1nct1aia
Complementele circumstaniale 2e loc1 2e timp1 2e mo21 2e
cauz 6i 2e scop pot sta at=t 2up elementul regent1 c=t 6i <naintea lui-
De regul1 ele nu se 2espart prin >irgul c=n2 stau ime2iat 2up
cu>=ntul 2eterminat- A6ezate la <nceputul propoziiei1 construciile
gerunziale 6i participiale Bcu sau ;r 2eterminriC se 2espart prin
>irgul 2e restul propoziiei1 in2i;erent 2e ;uncia sintactic pe care o
au- De asemenea1 se 2espart prin >irgul 2e restul propoziiei cu>intele
6i construciile inci2ente1 sau complementele circumstaniale a6ezate
<ntre su:iect 6i pre2icat-
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" SC(P /C$S$0
*- %ropoziia su:or2onat care arat scopul pentru care se
;ace aciunea unui >er: 2in regent 6i este echi>alent
cu un complement circumstanial 2e scop se nume6te
%ro%o3iie circ1mstanial# .e sco% sau +inal# BC-,-
<n unele culegeri e notat F-C
0- C-,- rspun2e la <ntre:rile7 c1 ce sco%R, 6n ce sco%R
%use >er:ului B<nlocuitoruluiC 2in regent-
)- C-,- este cerut 2e un 4erb sau loc1i1ne 4erbal# la
mo2 personal sau nepersonal1 sau 2e o interGecie c1
4aloare %re.icati4#-
E?-7 2nva#
F
1 c% / ia e%amenul.
G
1
Mer!nd
F
1 / culea! fra!i s$a &n#epat.
G
1
( luat$o la fu!
F
1 c% / scape de dumani.
G
1
8aide cu noi la iliotec
F
1 c% / &mprumutm cr#i.
G
1
/- C-,- se poate intro2uce prin7
aC conG1ncii7 s, ca s, de Bcu >aloarea lui s, ca sC
:C loc1i1ni conG1ncionale7 pentru ca s, ca nu cumva s, cu
scopul s etc-
cC %re%o3iia de cu >aloare 2e con@uncie-
E?-7 Mer!e la coal / &nve#e.
(m recitit c% / &n#ele! mai ine.
2nv# )entr( c% / tiu.
*#9
(m verificat predicatele c% n( c(!,% / rmn unul
nesuliniat.
,$am c)emat c( /co)(l / m a"ute.
( plecat &n ora "e$a cumprat nite dulciuri.
4- C-,- se contrage printr$un complement circumstanial 2e
scop- De regul1 >er:ul pre2icat e trecut la in;initi>1 prece2at 2e una
2in prepoziiile /)re sau )entr(-
E?-7 ( plecat la cmp
F
1 c% / sape porumul.
G
1
Contras7 ( plecat la cmp pentru a spa porumul.
M duc &n ora
F
1 c% / cumpr ceva.
G
1
Contras7 M duc &n ora pentru a cumpra ceva.
Dar 6i7 M duc &n ora dup 5pentru) cumprturi.
S- C-,- poate sta at=t <nainte1 c=t 6i 2up regent- ,e 2esparte
<ntot2eauna prin >irgul c=n2 st <naintea regentei1 iar c=n2 st 2up
regent uneori se 2esparte prin >irgul1 alteori nu-
E?-7 C% / nu &ntrziem la coal,
F
1 mer!em repede.
G
1
2nv#
F
1 )entr( c% / tiu.
G
1
Re'ine'iB %entru a 2eose:i C,- De Ci- +ei a>ea <n >e2ere
urmtoarele7
aC Ci- Nu se construie6te nicio2at cu
con@uncti>ul sau imperati>ul1 2eoarece ea
arat un ;apt realF
:C Ci- Nu se intro2uce nicio2at prin con@uncia
/ sau prin locuiuni con@uncionale care
conin con@uncia /F
cC aciunea 2in Ci- ,e petrece <naintea aciunii
2in regent1 iar aciunea 2in C,- ,e petrece
2up aciunea 2in regent-
Comparai7 7in la tine
F
1 / &nv#.
G
1 C,- B<nt=i vin, apoi &nv#C
7in la tine,
F
1 fiin"c m$ai c)emat.
G
1 Ci- B<nt=i m$ai
c)emat1 apoi vinC
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
aC El trimite o ceat
F
1 "e cuprinde
G
1 i sfarm cetatea
:rila.
H
1
BN- 'lcescuC
* T %%F 0 T C,B*C G i ) T C,B*C
*##
:C -rec furnici ducnd &n !ur de fin marii saci;
F
1
C% / coac pentru nunt i plcinte i colaci;
G
1
Di alinele$aduc miere,
H
1 aduc col mrunt de aur,
O
1
C% cercei din el / fac cariul,
P
1 c%re$i meter faur.
Q
1
BM- EminescuC
* T %% G i ) T %% $ , $ / T %%F 0 T C,B*CF 4 T C,B/CF S T ATB4C
cC Pe urm las ucatele la foc
F
1 / fiar
G
1 i se duce prin
pdure
H
1 / caute pe cumtru$su
O
1 i /$l pofteasc la praznic.
P
1
BI- CreangC
* T %% G i ) T %%F 0 T C,B*CF / T C,B)C G i 4 T C,B)C
2C M opream pe undeva, &n vreun loc ascuns,
F
1 /$mi sc)im
roc)ia,
G
1 / m piaptn ,
H
1 / $mi cur# fa# de prafuri i de unsori,
O
1 i
apoi m urcam &ntr$un autouz,
P
1 luam trenul,
Q
1 fceam cunotin#e.
R
1
BMircea Elia2eC
* T %% G i 4 T %% $ , $ S T %% $ 1 $ 7 T %%F 0 T C,B*C $ , $ ) T C,B*C
$ 1 $ / T C,B*C
eC C*n" plantonul a dat alarma,
F
1 doi oameni de serviciu,
proail a!en#ii 4i!uran#ei, au aler!at
G
1 / cerceteze strada
H
1 nu
tiau
O
1 c plantonul te descoperise de"a
P
1 i au zrit o main cu
farurile stinse, ateptnd &n strad, c)iar &n dreptul rondoului de
trandafiri
Q
1 (n"e te aflai diminea#a.
R
1
BMircea Elia2eC
* T CTB0CF 0 T %% G i S T %%F ) T C,B0CF / T %% inci2entF 4 T
CDB/C inci2ent
0- Fraze propuse spre rezol>are7
aC ,ucete c$un amor nespus
>urerea s$mi alun!e,
>ar se$nal# tot mai sus
0a s nu$l pot a"un!e.
BM- EminescuC
:C ,n! lacul care$n tremur somnoros i lin se ate,
7ezi o mas mare$ntins cu fclii prea luminate,
0ci din patru pr#i a lumii &mpra#i i &mprtese
(u venit ca s sereze nunta !in!aei mirese.
BM- EminescuC
033
cC El nu cnta, pentru c nu tia s cnte, nu fcea
!lume, pentru c nu tia s le nimereasc... -reaa lui era s adune
snopii i s$i aeze &n cruci ine &nc)eiate, ca vntul s nu le
rstoarne.
BI- ,la>iciC
2C 4 nu$#i fie team, &i opti cnd, pu#in timp &n urm, se
&mpiedic de o frn!)ie pe care nu o putuse vedea i, rezemndu$se,
ca s nu cad, de un dulap, una din ui se desc)ise &ncet, scncind
prelun!, ca un !eamt &nfundat.
BM- Elia2eC
eC ,uminate &mprate, de acum cred c mi$ai da fata, ca
s v lsm &n pace i s ne ducem &n treaa noastr.
BI- CreangC
;C DProstul care scrie ca s dovedeasc cum c nu e prost
e ca olo!ul care s$ar tr& &n rnci ca s$#i dovedeasc cum c nu e
c)iop.
BN- IorgaC
gC (cum 3leana &ncepu s stri!e prime"die, i cnd se
adunar to#i ar!a#ii ca s vad ce e, ea le spuse c a auzit troncote
prin pivni# i se teme cum c a intrat cineva &n pivni# ca s fure
comoara &mpratului.
BI- ,la>iciC
C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL C(NDII(NAL *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! C(NDII(NAL!
A- %artea secun2ar 2e propoziie care arat con2iia
BipotezaC 2e care 2epin2e realizarea unei aciuni se
nume6te com%lement circ1mstanial con.iional -
C$
'- &spun2e la <ntre:area7 c1 ce con.iieR
C- Re,ent1l com%lement1l1i circ1mstanial
con.iional poate ;i7
$ un >er: sau locuiune >er:al la mo2urile7 con2iional$optati>1
in2icati> prezent1 imper;ect1 >iitor1 imperati>-
E?-7 *umai fun!ind repede c*tigi concursul
2n locul lui eu nici n( !%i ,ene%!.
2n caz de for# ma"or ,e'i )roce"% &n consecin#.
2n eventualitatea unui rzoi, n( "% ir c( f(gi'ii.
03*
D$ Complementul circumstanial con2iional poate ;i
e?primat prin7
$ s1bstanti4e care e?prim i2eea 2e con2iie Bcaz1 con2iie1
ipotez1 e>entualitateC sau su:stanti>e a:stracte7
E?-7 On c%+ "e ne,oie tra!i de mner.
On e,ent(%lit%te% /o/irii inspectorului, m anun#a#i.
$ su:stanti>e sau su:stitute <n cazul geniti> cu locuiunile
prepoziionale7 6n loc1l, 6n ca31l, c1 aG1tor1l, %rin
interme.i1lD
E?-7 2n locul directorului, eu nu$l iertam
Prin intermediul prietenilor, a fost salvat.
$ a.Gecti4e7 I+ol%t, aa nu vei mai rmne.
$ a.4erbe7 aa, astfel, altminteri
E?-7 3mediat s pleci acas, %ltfel anun# direc#iunea.
$ 4erbe la mo2ul gerunziu7
E?-7 E#er/*n" zilnic, doar aa vei a"un!e un mare artist.
Trin" i ne!(rin", ai s vezi cine sunt eu.
"$ Complementul circumstanial con2iional poate ;i
con;un2at cu complemente7 in2irecte1 instrumentale1 sociati>e 6i
temporale-
E?-7 4$ar teme "e e#%!in%re% noastr. BCIC
(uzind la radio, n(!%i %% i$a adus aminte de el. BCTC
)$ o%ica 2i %1nct1aia7 De o:icei1CD. st <naintea
regentului- ,e 2esparte prin >irgul 2e regent1 in2i;erent 2e
locul pe care$l ocup-
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! C(NDII(NAL!
/C sa1 CD0
*- %ropoziia su:or2onat care <n2epline6te ;uncia 2e
complement circumstanial con2iional1 art=n2 2e a
crei realizare 2epin2e <n;ptuirea aciunii 2in regent
se nume6te %ro%o3iie circ1mstanial# con.iional#
/C sa1 CD0$
$ A2optm prescurtarea CD.1 pentru a nu se ;ace con;uzii cu
temporala prin pier2erea selei literei .-
0- CD. rspun2e la <ntre:rile7 c1 ce con.iieR, 6n ce
con.iiiR %use >er:ului 2in regent-
030
)- CD. este cerut 2e un 4erb sau 2e o loc1i1ne 4erbal#
la un mo2 personal sau nepersonal 6i 2e o interGecie
cu >aloare pre2icati>-
E?-7 -e trimit &n tar la mare,
F
1 "%c reueti la admitere.
G
1
4criind,
Fa
1 "%c voi ti,
G
1 voi lua premiul &nti.
F
1
Mi$aduc aminte de poveste,
F
1 "%c &mi spui &nceputul.
G
1
8aide la iliotec,
F
1 "%c doreti reviste.
G
1
/- CD.- ,e poate intro2uce prin7
aC conG1ncii 6i loc1i1ni conG1ncionale7 dac, s, de Bcu
>aloarea lui dacC1 &n caz c, de unde.
:C a.4erb1l relati4 cnd Bcu >aloarea lui dacC
E?-7 &%c ar fi tiut, ar fi venit i el la antrenament.
$ fi &nv#at, a fi reuit.
On c%+ c va ploua, voi rmne acas.
4 te !sesc acolo, "e (n"e nu, ai s dai socoteal.
$ ,e ;olose6te <n CD. negati>e cu >er:ele pre2icati>e
su:<nelese-
C*n" el ar zice, to#i l$ar asculta.
7in la tine, "e nu m re#ii prea mult.
4- CD. se contrage printr$un complement circumstanial
con2iional Bsu:stanti> sau >er: la gerunziuC
E?-7 $ fi &nv#at,
F
1 a fi reuit.
G
1
Contras7 2nv#nd, a fi reuit.
On c%+ c plou,
F
1 stau acas.
G
1
Contras7 2n caz de ploaie, stau acas.
S- CD. poate sta 2up regent sau <naintea regentei- C=n2
st <naintea regentei se 2esparte prin >irgul 2e aceasta-
Aten'ieB Knele CD. sunt lipsite 2e elementul relaional Bcare este
su:<nelesC1 put=n2 ;i u6or con;un2ate cu %%-
E?-7 (i carte, ai parte.
Munceti mult, cti!i ine.
2nve#i ine, ai note une.
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
aC &%c cineva ar fi priceput !lasul izvorului,
F
1 ar fi &n#eles
G
1
c "lea &ntr$o lun! doin pe 3leana.
H
1
BM- EminescuC
* T CD.B0CF 0 T %%F ) T CDB0C
03)
:C :iatul nu tie mult,
F
1 zise el &n sfrit,
G
1 "%r &l primesc,
H
1
fiin"c e feciorul dumitale,
O
1 i,
Pa
1 "%c va fi silitor,
Q
1 are s treac
e%amenul.
P
1
BI- ,la>iciC
* T %% G i ) T %% G i 4 T %%F 0 T %%IF / T CiB)CF S T CD.B4C
cC >ar la toat &ntmplarea,
Fa
1 "e$i vedea
G
1 i$i vedea
H
1 c s$
a trezit
O
1 i nvlete la tine,
P
1 zvrle$i pielea cea de urs
F
1 i apoi
fu!i &ncoace spre mine
Q
1 c*t &i putea.
R
1
BI- CreangC
* T %% G i S T %%F 0 T CD.B*C G i ) T CD.B*CF / T CDB)C G i G
4 T CDB)CF 7 T CMBSC
2C >ar
Fa
1 "%c$o fi
G
1 / mor ,
H
1 / m &n!ropa#i
F
1 c(! m
vezi acum, cu roc)ia asta, cu sal i cu mr!ele.
O
1
BMircea Elia2eC
* T %%F 0 T CD.B*CF ) T ,'B0CF / T CMB*C
eC >omnul 7ermesD arpad avea trei turme
F
1 i nu se mai
&ndoia
G
1 c &n termen de cteva zile le pierde pe toate trei
H
1 "%c se
rspndete tirea
O
1 c ,ic a fost prins.
P
1
BI- ,la>iciC
* T %% G i 0 T %%F ) T CIB0CF / T CD.B)CF 4 T ATB/C
0- Fraze propuse pentru rezol>are7
aC >ac tu tiai prolema astei vie#i cu care lupt,
(i vedea c am cuvinte pn c)iar s o fi rupt.
BM- EminescuC
:C 9i cnd cuta mama s smntneasc oalele, smtnete,
4marand, dac ai ce.
BI- CreangC
cC -u s ezi la !ra"d nedezlipit i s &n!ri"eti de calul meu
ca de oc)ii din cap, c, de$oi veni pe$acolo i n$oi !si treile fcute
dup plac, are s fie ru de pielea ta.
BI- CreangC
2C >ac vrei s mai vezi soarele cu oc)ii i s mai calci pe
iar verde, atunci "ur$mi$te pe ascu#iul paloului tu c mi$i da
ascultare i supunere &ntru toate, c)iar i$n foc, de #i$a zice, s te
arunci.
03/
BI- CreangC
eC (r fi plecat i fanfara dac cineva nu i$ar fi adus aminte
c fanfara nu poate pleca &naintea primului ministru, i dac nu i$ar fi
oprit.
BMircea Elia2eC
eC $ @i# rsan,
>e eti nzdrvan
9i de$a fi s mor
2n cmp de mo)or,
4$i spui lui vrncean
9i lui un!urean
0a s m &n!roape
(ice pe$aproape,
2n strun!a de oi,
4 fiu tot cu voi;
2n dosul stnii,
4$mi aud cinii.
BMioriaC
gC 9i dac vrem s vedem cum s$au aezat oamenii &n aceti
mun#i aspri, cnd de "ur &mpre"ur erau attea cmpii roditoare, s
ptrundem &nuntru &n &nsi fiin#a lor de piatr.
B"eo 'ogzaC
hC 0teodat, diminea#a, cnd punea cosrcile pe cal, i se
prea c i :ator s$ar !ndi la lucrul sta i c, dac n$ar fi or, ar
privi$o &ntretor.
BI- Ag=r:iceanuC
C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL C(NS"CUI5 *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! C(NS"CUI5!
A$ Complementul circumstanial consecuti> arat
consecina unei aciuni sau a unei <nsu6iri la care se
re;er-
B$ Complementul circumstanial consecuti> rspun2e la
<ntre:rile7 c1mR, care este 1rmarea +a%t1l1i c#R,
care este re31ltat1l +a%t1l1i c#R, care este
consecina +a%t1l1i c#R
C$ Re,ent1l complementului circumstanial consecuti>
poate ;i7
$ un >er: la mo2uri personale sau nepersonale-
034
E?-7 ,$%( t(t pn la sn!e.
A !*c%t de speriat.
&e/en*n" de minune, a cti!at concursul.
$ un a2@ecti>7 Era fr(!o%/ de nespus.
$ un a2>er:7 2nv#ase "e/t(l pentru a promova e%amenul.
D$ Complementul circumstanial consecuti> poate ;i
e?primat prin7
*- s1bstanti4e <n acuzati> cu prepoziie7
E?-7 Prea &n!)e#at "e frig.
( &nv#at )*n l% e)(i+%re.
0nt "e !in(ne la pian.
0- 4erbe la mo2uri nepersonale Bin;initi>1 gerunziu1 supinC
prece2ate 2e prepoziii7
E?-7 4itua#ia este prea periculoas )entr( % )r/i locul
accidentului.
4$a lovit aa de tare, %1(ng*n" aproape &n com.
( crescut mult, "e nerec(no/c(t.
)- loc1i1ni a.4erbiale7
E?-7 M$a impresionat )*n l% l%cri!i.
Pln!ea "e !%i !%re !il%.
2nva# "e !%i !%re "r%g(l.
"$ Complementul circumstanial consecuti>
poate ;i con;un2at cu CM pentru c
2esemneaz mo2alitatea aciunii sau a
<nsu6irii- %entru i2enti;icare e :ine s se
recurg la su:stituire-
E?-7 >eseneaz de minune.
>eseneaz
F
1 3nc*t te minunezi.
G
1
)$ Complementul circumstanial consecuti> st
2e o:icei 2up elementul regentei 6i nu se
2esparte prin >irgul 2e acesta-
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! C(NS"CUI5! /CNS0
/consec1tie - 1rmare, consecin#0
*- %ropoziia su:or2onat care arat urmarea sau consecina
aciunii e?primate 2e regent se nume6te %ro%o3iie
circ1mstanial# consec1ti4# /CNS$0
03S
0- CN,- &spun2e la <ntre:area7 care este 1rmarea /consecina,
re31ltat1l0 +a%t1l1i c# R pus pe l=ng un >er: sau pe l=ng
<ntreaga propoziie regent-
)- CN, este cerut 2e un 4erb la orice 2iatez1 o loc1i1ne
4erbal#1 un a.Gecti41 un a.4erb sau o interGecie cu >aloare
pre2icati>-
E?-7 (ler!a aa de tare,
F
1 3nc*t nu$l putea a"un!e nimeni.
G
1
3$a !at prea mult &n seam,
F
1 3nc*t acum nu$l mai respect.
G
1
Este att de vioi,
F
1 3nc*t nu mai st locului.
G
1
+sufl aa de !reu,
F
1 3nc*t nu mai triete mult.
G
1
9i #uti6 pe ln! cine,
F
1 3nc*t nu a mai mucat.
G
1
/- CN,- ,e poate intro2uce prin conG1ncii 6i loc1i1ni
conG1ncionale7 c, aa c, &nct, ct, dect, &nct s, de Bcu
>aloarea lui &nctC-
Ca elemente corelati>e <n propoziia regent >om a>ea
a2>er:ele sau locuinile a2>er:iale7 aa, att de, aa de, astfel, &n aa
msur, &n aa fel etc-
E?-7 M$a lovit att de tare,
F
1 c sn!erez.
G
1
( mers patru Cm,
F
1 %% c a trecut o or.
G
1
+aul e aa de lene,
F
1 3nc*t n$are perec)e.
G
1
Este aa de frumos,
F
1 c*t &#i e mai mare dra!ul.
G
1
*e pitim att de ine,
F
1 3nc*t / nu fim vzu#i.
G
1
?u!ea,
F
1 "e$i frriau clciele.
G
1
4- CN,- ,e re2uce1 prin contragere1 la complementul
circumstanial consecuti> B2e consecinC-
S- CN, st <ntot2eauna 2up regent 6i se 2esparte1 <n general1
prin >irgul 2e aceasta-
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
aC (mintirea acestei &ntmplri a fost att de rutal
F
1 3nc*t
se trezi din somn
G
1 i aprinse lumina.
H
1
BMircea Elia2eC
* T %%F 0 T CN,B*C G i ) T CN,B*C
:C 3ntr &n coridorul colii
F
1 i se apropie de fiu$su att de
repede,
G
1 3nc*t copiii din sal se speriar
H
1 i crezur
O
1 c omul vrea
P
1 / at pe vreunul din ei.
Q
1
037
BM- %re2aC
* T %% G i 0 T %%F ) T CN,B0C G i / T CN,B0CF 4 T CDB/CF S T
CDB4C
cC Mria ta, ai doi meri &n !rdin unul ln! altul,
F
1 c nu
tii
G
1 c%re sunt ramurile unuia
H
1 i c%re sunt ale altuia;
O
1 i
Pa
9 c*n"
&nfloresc
Q
1 nu tii
P
1 c%re sunt florile unuia
R
1 i c%re sunt ale altuia;
S
1
i tia doi meri &nfrunzesc,
T
1 &nfloresc,
FW
1 se scutur
FF
1 i mere nu
fac.
FG
1
B%- IspirescuC
* T %% G i # T %% $ 1 $ *3 T %% $ 1 $ ** T %% G i *0 T %%F
0 T CN,B*C i 4 T CN,B*CF ) T CDB0C G i / T CDB0CF S T CTB4CF 7
T CDB4C G i 9 T CDB4C
2C Cee% ce numesc eu dreptate, sinceritate, adevr, frumos
F
1
e &ns att de departe
G
1 "e cee% ce corespunde la ele acestor
no#iuni,
H
1 3nc*t niciodat nu vom izuti
O
1 / ne &n#ele!em .
P
1
BCamil %etrescuC
* T ,'B0CF 0 T %%F ) T CIB0CF / T CN,B0CF 4 T CDB/C
eC ,ia &nclec
F
1 i arpele cel mare se arunc &n sltate,
G
1
"e$o ridic deasupra mrcinilor,
H
1 apoi se repezi &nainte,
O
1 3nc*t
oc)ii ei se &mpien"eniser
P
1 "e nu mai vedeau nici la dreapta, nici la
stn!a, ci numai zare nesfrit &nainte.
Q
1
BI- ,la>iciC
* T %% G i 0 T %% $ 1 $ / T %%F ) T CN,B0CF 4 T CN,B/CF S T CN,B4C
0- Fraze propuse spre rezol>are7
aC 0ine nu se teme de nimic nu iuete nimic sau nu iuete
att de mult &nct s se team.
BOcta>ian %alerC
:C >ar &n ziua aceea, &n care m ru!ase ea, era senin pe
ceriu i aa de frumos i de cald afar, c$#i venea s te scalzi pe
uscat, ca !inile.
BI- CreangC
cC (tunci dracul ia uzdu!anul de coad i, cnd &l zvrle, se
suie aa de tare, de nu se mai vede, i aia dup trei zile i trei nop#i,
cznd "os cu mare strnicie, s$a cufundat &n fundul pmntului, de
s$au z!uduit temeliile lumii.
BI- CreangC
039
2C ,a steaua care$a rsrit
E$o cale$att de lun!,
0 mii de ani i$au treuit
,uminii s ne$a"un!.
BM- EminescuC
eC 9i *iculae era att de convins c aa s se petreac
lucrurile, &nct iei de dup col#ul tindei i o lu &ncet sper !rdin s
se culce su dud i s triasc sin!ur ucuria acestor clipe
)otrtoare.
BM- %re2aC
;C (cum, cnd se fcuse mricic, intra atta materie &ntr$o
roc)ie, c nu izutea s o scoat din oran!ic.
BM- %re2aC
gC 9i$attea oale au frmat utorii, de s$au crucit doi ani
muierile care se duceau la tr! la +oman.
BM- ,a2o>eanuC
hC 0nd a plecat, un ornic tea &n cea# rar,
:tea att de rar, c timpul trecu pe ln! or.
BT- ArgheziC
C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL C(NC"SI5 *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! C(NC"SI5!
A$ Complementul circumstanial concesi> arat un o:iect sau o
<mpre@urare care ar ;i putut <mpie2ica aciunea e?primat 2e un
>er: sau <nsu6irea e?primat 2e un a2@ecti>1 2ar nu le
<mpie2ic-
B$ Complementul circumstanial concesi> rspun2e la <ntre:area7
6n ci1.a c#r1i +a%tR
C$ &egentul complementului concesi> poate ;i7
$ un >er: la un mo2 personal sau nepersonal7
E?-7 Pete vioi, cu toat vrsta &naintat.
Nere(in", cu tot efortul, a aandonat.
$ un a2@ecti>7 0lasa mea va fi 3n,ingto%re, &n ciuda piedicilor
unora.
$ o inter@ecie pre2icati>7 C( to%t inter"ic'i%, poftim unscu
natural.
D$ Complementul circumstanial concesi> poate ;i e?primat prin7
03#
*- s1bstanti4e <n acuzati>1 geniti>1 2ati> Bsau su:stitute ale
acestoraC prece2ate 2e locuiunile prepoziionale7 cu tot, cu
to#i, cu toat, cu toate, &n ciuda, &n pofida, &n contra,
&mpotriva, contrar etc-
E?-7 C( to%te gre(t'ile drumului, a a"uns la timp.
On ci("% attor %ni, 7ioleta i se prea tnr.
Contr%r "i/)o+i'iilor, se mai vnd i #i!ri fr timru.
On ci("% ,o%/tr, tot voi reui.
0- a.Gecti4e prece2ate 2e a2>er:ul c0i%r7
E?-7 C0i%r oln%, i tr*n, tot mai muncea.
)- 4erb la gerunziu Bprece2at 2e a2>er:ul c0i%rC sau la in;initi>
Bprece2at 2e prepoziia frC7
E?-7 C0i%r "or!in" ine, m simt oosit ziua.
Fr % %(+i totul, a &n#eles despre ce e vora.
"$ E?istena unui complement circumstanial concesi> e
semnalat 6i 2e prezena a2>er:elor c0i%r, nici sau 2e
corelati>ele tot, tot(i care apar Bsau se pot intercalaC pe l=ng
regent-
)$ De o:icei1 complementul circumstanial concesi> prece2
regentul 6i se 2esparte 2e acesta prin >irgul-
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! /C5$0
/concesie [ 6n,#.1in#0
*- %ropoziia su:or2onat care arat o <mpre@urare ce ar putea
<mpie2ica aciunea 2in regent1 2ar nu o <mpie2ic1 se nume6te
%ro%o3iie circ1mstanial# concesi4# /C5$0
0- C+- rspun2e la <ntre:rile7 6n ci1.a c#r1i +a%tR, 6n %o+i.a
c#r1i +a%tR1 puse >er:ului 2in regent Bsau <ntregii propoziii
regenteC-
)- C+- este cerut 2e un 4erb personal sau nepersonal1 la orice
2iatez1 2e o locuiune >er:al1 2e un a2@ecti> sau 2e o
inter@ecie cu >aloare pre2icati>-
E?-7 4$a dus la coal,
F
1 "ei e olnav.
G
1
Fr / fie &nv#at
F
1 el cunoate multe lucruri.
G
1
( lupta,
Fa
1 c0i%r "%c eti rnit,
G
1 e un act de eroism.
F
1
9i$a adus aminte de mine,
F
1 c( to%te c trecuser mul#i ani.
G
1
8ai i tu &n lift,
F
1 "ei suntem cam mul#i.
G
1
( venit la noi &mrcat su#ire,
F
1 !c%r c afar era fri!.
G
1
0*3
/- C+- se poate intro2uce prin7
aC conG1ncii7 dei, s, c, de Bcu >aloarea lui deiC
:C loc1i1ni conG1ncionale7 cu toate c, mcar c, mcar s,
mcar de, c)iar dac, c)iar s, c)iar de, fr s etc-
cC %ron1me sau a.Gecti4e %ronominale ne;ot#rte7 orice,
oricare, orict, oricte, oric#i, orict etc-
2C .4erbe relati4e7 orict de, oricum, cnd Bcu >aloarea lui
deiC
Elementele corelati>e <n regent care ne a@ut s recunoa6tem
C+- sunt a2>er:ele7 tot, tot(i-
E?-7 &ei nemul#umi#i,
F
1 ei sufer &n tcere.
G
1
$$l omori &n taie,
F
1 tot nu$i va trda prietenii.
G
1
0alul,
Fa
1 c$i cal,
G
1 i tot se poticnete.
F
1
C( to%te c am &nv#at mult,
F
1 n$am rspuns ine.
G
1
-otui &l cunoscu,
F
1 !c%r c se sc)imase foarte mult.
G
1
C0i%r "%c plou,
F
1 tot m duc la coal.
G
1
C0i%r / &nve#i zi i noapte,
F
1 tot ai anse pu#ine.
G
1
C0i%r "e eti puternic,
F
1 uneori po#i fi &nvins.
G
1
Fr / fi &nv#at mult,
F
1 a rspuns ine.
G
1
Orice faci,
F
1 eu te iert.
G
1
Oric*t am cutat,
F
1 tot n$am !sit stiloul.
G
1
Oric(! ai proceda,
F
1 tot acolo a"un!i.
G
1
4$l a"ut
F
1 c*n" tiu
G
1 c mi$e dumanL
H
1
9i tot n$a fi spus,
F
1 "e m$ar fi omort &n taie.
G
1
4- C+- se re2uce1 prin contragere1 la un complement
circumstanial 2e concesie- I2eea 2in propoziia concesi> poate ;i
re2at 6i prin construcii participiale1 a2@ecti>ale sau su:stanti>ale
intro2use prin con@uncii1 locuiuni con@uncionale sau a2>er:iale-
E?-7 &ei este atent,
F
1 nu oserv !reeala.
G
1
Contras7 0)iar atent nu oserv !reeala.
0u toat aten#ia lui, nu oserv !reeala.
S- C+- pot sta at=t <nainte1 c=t 6i 2up regent- Ele se 2espart
prin >irgul 2e regent1 in2i;erent 2e locul pe care$l ocup-
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
0**
aC &ei era trn i al,
F
1 tovarul meu umla sprinten
&nc,
G
1 fr / se slu"easc de alta!ul vec)i cu coada lun!,
lustruit.
H
1
BM- ,a2o>eanuC
* T C+B0CF 0 T %%F ) T CMB0C
:C Orice !nd ai, &mprate,
F
1 i oric(! vei fi sosit,
G
1
C*t suntem &nc pe pace,
H
1 eu &#i zicB
O
1 :ine$ai venit6
P
1
BM- EminescuC
* T C+B/C G i 0 T C+B/CF ) T CTB/CF / T %%F 4 T CDB/C
cC 9i
Fa
1 c0i%r Mara s fii,
G
1 te moi
F
1 c*n" sim#i
H
1 c e ine
O
1
/ fii om &n lumea aceasta,
P
1 / aler!i de diminea# pn seara
Q
1 i /
tii
R
1 c n$o faci de!eaa.
S
1
BI- ,la>iciC
* T %%F 0 T C+B*CF ) T CTB*CF / T CDB)CF
4 T ,'B/C $ 1 $ S T ,'B/C G i 7 T ,'B/CF 9 T CDB7C
2C 4oarele,
Fa
1 "ei a trecut spre apusul cardinal
G
1 i "ei a
a"uns piezi spre ferestrele dormitorului,
H
1 c(! suntem &nc &n var
O
1
e &nc sus
F
1 i ptrunde prin storurile de pnz !luie.
P
1
BCamil %etrescuC
* T %% G i 4 T %%F 0 T C+B*C G i ) T C+B*CF / T CiB*C
eC *umai scriitor tiu
F
1 c
;%
9 oric*t a vrea,
H
1 orice a face
O
1
i oric*t m$a stoarce,
P
1 n$a putea deveni niciodat,
G
1 i de aceea
stau cu sfial alturi de cei doi prieteni,
Q
1 cci zmetele lor m
umilesc pu#in, nu mult,
R
1 %% c*t s$ar apleca o trestie su apsarea
vntului.
S
1
BCamil %etrescuC
* T %% G i S T %%F 0 T CDB*CF ) T C+B0C $ 1 $ / T C+B0C G i 4 T
C+B0CF
7 T CiBSCF 9 T CMB7C
0- Fraze propuse pentru rezol>are7
aC 0u toate mizeriile i nedrept#ile ei, lumea e sin!urul loc
unde putem spera s ni se fac dreptate.
BOcta>ian %alerC
0*0
:C >ei struia &ntre dnii rceala, amndoi se prefceau c
nu tiu nimic, iar 8erdelea tr!ea nde"dea acum s$l &nduioeze i
s netezeascdrumul spre o &mpcare adevrat...
BLi>iu &e:reanuC
cC Persida, c)iar dac n$ar fi fost cum era, &n starea &n care
se afla, tot n$ar fi putut s treac prin tr! fr ca oamenii s se uite
dup ea.
BI- ,la>iciC
2C 0u toate c *iculae dduse toat ziua cu furca la spatele
mainii i se sim#ea zoit de ooseal, cnd se fcu linite deplin
peste sat, el desc)ise din nou oc)ii ln! spinarea tatlui su i, ca i
data trecut, cnd se )otrse plecarea lui (c)im la :ucureti,
ucuria &i lu cu mna ooseala i rmase treaz...
BM- %re2aC
eC 0lu!rul Ma%im fusese trimis de craiul In!ariei ca s
&mpciuiasc pe +adu$7od cu :o!dan, domnul Moldovei, i de
atunci, dei era sr de neam, rmsese ca mitropolit &n #ar.
BAl- O2o:escuC
;C $ :ine te$am !sit, &mprate, dei m tem c nu te$oi lsa
cu ine, pentru c am venit s ne luptm !reu, c destul ai viclenit
asupra tatlui meu.
B%- IspirescuC
gC >ei e mai puternic zise fata dect fra#ii lui pe care
i$ai omort, dar mai ales c e i cam olnav din lovitura ce i$ai dat cu
s!eata cnd a vrut s fure merele, nada"duiesc c$i vei veni de )ac.
B%- IspirescuC
hC (u fost !reu de rezumat povestirile &n le!tur cu
0alomfir, pentru c sri#i necontenit de la (r!)ira i Uamfira, fata
care i$a redat vederea pe la &nceputul secolului optsprezece, la
sculptori#a care voia s i se spun Uamfira, dei pe ea o c)ema
Marina, i care, dac ar tri, ar avea astzi, cnd aproape aizeci de
ani, cnd zece cinsprezece ani mai pu#in, cnd mult mai mult.
BMircea Elia2eC
C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL INSRUM"NAL *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! INSRUM"NAL!
0*)
A$ Complementul circumstanial instrumental arat instrumentul
cu care se realizeaz aciunea sau o:iectul cu care se realizeaz
o <nsu6ire-
B$ &spun2e la <ntre:rile7 c1 cineR, c1 ceR Bcele mai ;rec>enteC1
la cineR, la ceR, .in cineR, .in ceR, .1%# cineR, %rin cineR
C$ &egentul complementului circumstanial instrumental poate ;i7
$ un >er: 2e genul7 a lovi, a ara, a ate, a coase, a colora, a
desena, a mica, a scrie, a vrui, a vopsi etc-1 sau chiar >er:ele
2e mi6care7 a mer!e, a sosi, a pleca.
E?-7 ,$% lo,it cu coasa.
Ar cu plu!ul.
,$% !(c%t cu din#ii.
A /o/it cu trenul.
$ un a2@ecti>7 Ia 3nc0i/ cu c)eia s$a desc)is cu peraclu.
$ o inter@ecie pre2icati>7 M%i cu icicleta la plimare.
D$ Complementul circumstanial instrumental poate ;i
e?primat prin7
*- s1bstanti4e <n: acuzati>1 geniti>1 2ati> cu prepoziie sau
locuiuni prepoziionale7
E?-7 Mncm c( ling(r%.
,$am recunoscut "() )ort.
Prin inter!e"i(l Mini/ter(l(i $nt'ii a plecat la tratament.
2i trimit cartea )rin ,oi.
4$a &ndreptat "%torit 'ie.
(m trimis pac)etul )rin cei "oi.
0- 4erbe la in;initi> 6i gerunziu7
E?-7 ( &nv#at scrisul )rin % "e/en% linioare.
(pa cur!e "e/c0i+*n" roinetul.
"$ o%ica 2i %1nct1aia
Complementul circumstanial instrumental st1 2e o:icei1 2up
regent 6i nu se 2esparte prin >irgul 2e acesta-
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL!
INSRUM"NAL! /C$INS$0
*- %ropoziia circumstanial instrumental <n2epline6te
;uncia 2e complement circumstanial instrumental 6i
arat prin ce mi@loace se realizeaz o aciune sau se
mani;est o <nsu6ire-
0*/
0- C-IN,- rspun2e la <ntre:rile7 c1 cineR, c1 ceR, %rin
cineR, la cineR, .in cineR, .in ceR etc-
)- C-IN,- este cerut 2e >er:e la mo2uri personale 6i
nepersonale1 a2@ecti>e 6i 2e inter@ecii cu >aloare
pre2icati>-
E?-7 ,ovete
F
1 c( ce apuc.
G
1
Prezentndu$se
Fa
1 fr /$i scoat minile din uzunar
G
1 s$a
dovedit needucat.
F
1
0unotin#ele adunate
Fa
1 c( ce a auzit de la al#ii
G
1 nu sunt
temeinice.
F
1
9i el pleosc6
F
1 c( ce a apucat mai repede.
G
1
/- C-IN,- se poate intro2uce prin7
aC %ron1me sau a.Gecti4e %ronominale relati>e sau nehotr=te1
prece2ate 2e prepoziii sau locuiuni prepoziionale speci;ice7
cu, din, prin, datorit, pe aza,de pe urm etc-
E?-7 >esenez
F
1 c( ce creion !sesc.
G
1
E%pediez pac)etul
F
1 )rin oricine !sesc.
G
1
C( ce ani a cti!at
F
1 poate pleca &n e%cursie.
G
1
:C locuiunea con@uncional fr Jc%K /7
E?-7 ( cosit
F
1 fr c% /$i at coasa.
G
1
4- C-IN,- se contrage printr$un complement
circumstanial instrumental-
E?-7 -aie fi!uri
F
1 "in ce are.
G
1
Contras7 -aie fi!uri din )rtie.
S- C-IN,- st1 2e o:icei1 2up regent 6i nu se 2esparte
prin >irgul 2e aceasta1 e?cept=n2 cazul c=n2 are
corelati>-
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
aC C( ce are iatul,
F
1 c( ce primete fata,
G
1 pot
H
1 /
triasc &mprtete.
O
1
* T C-IN,-B)C $ 1 $ 0 T C-IN,-B)CF ) T %%F / T CDB)C
:C C*n" venea vulpea,
F
1 sream la ea
G
1 c( ce apucam.
H
1
* T CTB0CF 0 T %%F ) C C-IN,-B0C
0*4
cC -ria
F
1 c( ce putea
G
1 i "in cee% ce rmnea de la
al#ii.
H
1
* T %%F 0 T C-IN,B*C G i ) T C-IN,-B*C
0- Fraze propuse spre rezol>are7
aC 8arap$(l... nu se las pn ce nu !sete un uti)an
putre!ios, &l scoete cu ce poate, i$i face urdini.
BI- CreangC
:C 0u ct carte tiu, cu ct nu tiu, pot s a"un! mare.
cC 0u ce am cumprat eu, cu ce mi$a dat fiic$mea, avem
suficient fin.
2C (poi la urma urmelor npdir asupra lui i$i mai
trntir &n cap cu olovani i cu ce au apucat, pn$l omorr de
tot.
BI- CreangC
C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL S(CIAI5 *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! S(CIAI5!
A$ Complementul circumstanial sociati> arat ;iina
sau lucrul care <nsoe6te su:iectul sau
complementul <n >e2erea realizrii unei aciuni-
B$ Complementul circumstanial sociati> rspun2e la
<ntre:rile7 c1 cineR, +#r# cineR, 6m%re1n# c1
cineR, laolalt# c1 cineR Etc-
C$ &egetul complemntului circumstanial sociati>
poate ;i7
$ un >er: la un mo2 personal sau nepersonal7
E?-7 A! cltorit cu vecinii notri.
7ecina, ,enin" la noi cu copiii ei, st mai pu#in.
$ un a2@ecti> 2e origine >er:al7 (partamentul este ,*n"(t cu
!ara"ul.
$ o inter@ecie pre2icati>7 M%i cu noi.
0*S
D$ Complementul circumstanial sociati> poate ;i
e?primat prin7
*- s1bstanti4e <n acuzati> cu prepoziii sau locuiuni
prepoziionale7 cu, fr, &mpreun cu, laolalt cu, la un loc cu,
cu tot cuB
E?-7 -ata a spat !rdina fr fr%tele meu.
0- %ron1me <n acuzati> cu prepoziii sau locuiuni
prepoziionale7
E?-7 (m &nv#at 3!)re(n c( el la !ramatic.
)- n1merale cu >aloare su:stanti>al <n acuzati> cu prepoziii7
E?-7 (m fost la concert c( cei "oi din clasa mea.
"$ o%ica 2i %1nct1aia
Complementul circumstanial sociati> st1 2e o:icei1
2up regent 6i nu se 2esparte prin >irgul 2e acesta-
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! S(CIAI5! /C$S(C$0
*- %ropoziia circumstanial sociati> arat cine <nsoe6te
su:iectul sau complementul 2irect al regentei <n s>=r6irea
unei aciuni sau la suportarea e;ectelor acesteia-
0- C-,OC- rspun2e la <ntre:rile7 c1 cineR, +#r# cineR,
6m%re1n# c1 cineR, la 1n loc c1 cine etc-
)- C-,OC- este cerut 2e >er:e la mo2uri personale sau
nepersonale1 2e a2@ecti>e 6i 2e inter@ecii cu >aloare
pre2icati>7
E?-7 4$a cstorit
F
1 c( cine i$a dorit.
G
1
Plecnd
Fa
1 c( ce avea pe ea
G
1 a "uns o!at.
F
1
0asa este disponiil
F
1 3!)re(n c( ce i$am adu!at.
G
1
8ai
F
1 c( cine vine primul.
G
1
/- C-,OC- se poate intro2uce prin7
$ pronume sau a2@ecti>e pronominale relati>e sau nehotr=te
prece2ate 2e prepoziii sau locuiuni prepoziionale7
E?- 7 ( sosit
F
1 c( cine a plecat.
G
1
4$a &ntors
F
1 fr cee% ce promisese.
G
1
$ a2>er:ele c*t, oric*t prece2ate 2e prepoziia c(7
E?-7 ( plecat la e%amen
F
1 c( c*t tia de la lec#ii.
G
1
8atmanul se duse &n lupt
F1
c( c*te oti avea.
G
1
4- C-,OC- se contrage printr$un complement circumstanial
sociati>7
0*7
E?-7 ( venit
F
1 c( cine m ateptam.
G
1
Contras7 ( venit cu (na.
S- C-,OC- st1 2e o:icei1 2up regent1 6i nu se 2esparte 2e
acesata prin >irgul- E?cepie ;ac corelati>ele-
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
aC (#i fost vzut
F
1 c( cine nu treuie.
G
1
* T %%F 0 T C-,OC-B*C
:C ?u!eau to#i &n toate pr#ile
F
1 c( ce apucau
G
1 i c( ce
aveau.
H
1
* T %%F 0 T C-,OC-B*C i ) T C-,OC- B*C
2C -ria acum
F
1 fr cine i$era dra!
G
1 i l$a a"utat.
H
1
* T %%F 0 T C-,OC-B*C G i ) T C-,OC- B*C
0- Fraze propuse spre rezol>are7
aC >e nu va avrea el s m atepte &n cincizeci de zile s
mer! cu el cu c#i peri mi$au rmas.
BAle?an2riaC
:C ( pleca cu cine vrea s m &nso#easc.
cC 4$a asociat cu cine l$a a"utat i &i era prieten.
2C 4$a cstorit cu cine nu treuia.
C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL D" R"LAI" *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" R"LAI"
A$ Complementul circumstanial 2e relaie arat o:iectul la care
se re;er Bse limiteazC o aciune1 ori e?istena unei <nsu6iri1
sau o:iectul 2in al crui punct 2e >e2ere este emis
comunicarea-
B$ An componena <ntre:rilor complementului circumstanial 2e
relaie intr7 6n ce %ri4in#R, .in ce %1nct .e 4e.ereR1 precum
6i unele su:stanti>e a:stracte sau a2>er:e ca7 %)ro%)e "e, c(
)ri,ire l%, "in )%rte%, "in )(nctJ(lK "e ,e"ere, 3n legt(r c(,
0*9
3n !%terie "e, 3n )ri,in'%, 3n )role!%, referitor l%, /(
%/)ectJ(lK, /( r%)ortJ(lK4
C$ &egentul complementului circumstanial 2e relaie poate ;i7
$ un >er: care in2ic o:iectul la care se re;er aciunea7
E?-7 (supra acestei situa#ii ,o! re,eni.
$ un a2@ecti>7 Este !ic de stat.
$ un a2>er:7 4crie corect !ramatical.
D$ Complementul circumstanial 2e relaie poate ;i e?primat prin7
*- s1bstanti4e <n acuzati> cu prepoziii sau locuiuni
prepoziionale7
E?-7 Referitor l% +,on(ri, m voi e%prima mai trziu.
0- a.Gecti4e cu prepoziia "e7
E?-7 &e re%, e rea la suflet.
)- n1merale cu >aloare su:stanti>al <n acuzati> sau geniti> cu
prepoziii sau locuiuni prepoziionale7
E?-7 C( )ri,ire l% cei cinci, lucrurile sunt clare.
7om mai discuta %/()r% celor )%tr(.
/- %ron1me <n acuzati> sau geniti> cu prepoziii sau locuiuni
prepoziionale7
E?-7 C( ,oi, situa#ia e limpede.
On c%+(l %lor ,otri, opiniile sunt &mpr#ite.
4- 4erbe la in;initi> sau supin cu prepoziii7
E?-7 +are era interesat 3n % /e )regti ct mai ine.
&e !*nc%t, a mncat tot timpul.
S- a.4erbe cu prepoziie7
E?-7 &e ine, e ine.
"$ Complementul 2e relaie nu are o topic ;i?- El se 2esparte
prin >irgul 2e lementul regent atunci c=n2 <l prece2e-
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" R"LAI" /C$R"L$0
*- %ropoziia circumstanial 2e relaie <n2epline6te ;uncia unui
complement circumstanial 2e relaie 6i arat la ce se limiteaz
aciunea sau e?istena unei <nsu6iri1 sau 2in ce punct 2e >e2re
este emis comunicarea-
0- C-&EL- rspun2e la acelea6i <ntre:ri ca 6i complementul
circumstanial 2e relaie-
)- C-&EL- este cerut 2e >er:e la mo2uri personale sau
nepersonale1 2e a2@ecti>e sau a2>er:e7
0*#
E?-7 -ata era &n!ri"orat
F
1 / nu m &molnvesc.
G
1
On cee% ce m privete,
F
1 nu m po#i a"uta.
G
1
Era mic de statur
F
1 referitor l% ce inten#ionau prin#ii.
G
1
Pentr( cine &nva# re!ula,
F
1 e%amenul nu este !reu.
G
1
/- C-&EL- se poate intro2uce prin7
aC pronume relati>e sau nehotr=te1 prece2ate 2e prepoziii7
E?-7 Pentr( c%re este )otrt,
F
1 nimic nu$i st &n cale.
G
1
:C con@unciile7 c, dac, s, de, ca s
E?-7 C a pctuit,
F
1 a pctuit.
G
1
&%c pleci,
F
1 pleac.
G
1
4 prom costumul
F
1 "e$i un.
G
1
cC a2>er:ul c*t1 prece2at 2e prepoziii7
E?7 4e mndrete
F
1 c( c*t a adunat.
G
1
4- C-&EL- se contrage printr$un complement circumstanial 2e
relaie7
E?-7 4$a remarcat
F
1 3n cee% ce #ine de sport.
G
1
Contras7 4$a remarcat &n le!tur cu sportul.
S- C-&EL- are o topic li:er- De o:icei se 2esparte prin >irgul
2e regent c=n2 o prece2e-
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
aC 4 cercm vinul,
F
1 "%c e un.
G
1
* T %%F 0 T C-&EL-B*C
:C On ce m privete,
F
1 c*t am trecut pra!ul,
G
1 am i
uitat.
H
1
BM- %re2aC
* T C-&EL-B)CF 0 T CTB)CF ) T %%
cC C*t o privete pe 4anda,
F
1 o s am !ri" de tot
G
1 ce$i
treuie.
H
1
* T C-&EL-B0CF 0 T %%F ) T ATB0C
003
0- Fraze propuse spre rezol>are7
aC Pentru cine privete patria poporului romn, orict ar fi de
!rit, ideea care se impune este aceea a asemnrii cu o cetate.
BN- 'lcescuC
:C (cum s stm aici, &n ceea ce te privete pe dumneata.
cC 3ncapail s stea linitit o clip, unicul meu se deda la fel de
fel de &ndeletniciri.
2C 4$au adunat cu to#ii la caan spre a se sftui ce$i de fcut.
eC 0a s fiu drept i s te pun &ndat la adpost despre orice
ne"unsuri ar putea s$#i vin dup urma cuvintelor mele, recunosc,
iuite cititorule...
BAl- O2o:escuC
C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL (P(ZII(NAL *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! (P(ZII(NAL!
A$ Complementul circumstanial opoziional arat o:iectul
sau aciunea care se opune1 structural 6i sistematic1
termenului e?primat prin su:iectul1 prin complemntul
sau prin pre2icatul propoziiei-
B$ &spun2e la <ntre:rile7 6n loc .e, 6n loc1l, .e%arte .e1
urmate 2e pronumele interogati>-
C$ &egentul complementului circumstanial opoziional
poate ;i7
$ un >er: la mo2uri personale sau nepersonale7
E?-7 2n loc de stilou, % %"(/ creioane.
Lene,in" &n loc de a munci, a fost dat afar.
$ un a2@ecti>7 2n loc de pantofi maro, mi$a luat negri.
$ o inter@ecie pre2icati>7 M%i"e'i voi, &n locul lor.
D$ Complementul circumstanial opoziional poate ;i
e?primat prin7
*- s1bstanti4e <n acuzati> Bcu prepoziii sau locuiuni
prepoziionaleC1 geniti> sau 2ati>7
E?-7 Mer!e mai repede la discotec, "ec*t l% iliotec.
Prefer somnul )li!rii pe mal.
On loc(l ,ecin(l(i, a venit vecina.
0- a.Gecti4e cu locuiunea prepoziional 3n loc "e7
E?-7 On loc "e roie, roc)i#a ei de al e al.
00*
)- n1merale cu >aloare su:stanti>al <n acuzati> sau geniti> Bcu
prepoziii sau locuiuni prepoziionaleC7
E?-7 On loc "e no(, am rmas patru &n !rup.
4$a dus el 3n loc(l %!*n"(ror%.
/- %ron1me <n acuzati> sau geniti> Bcu prepoziii sau locuiuni
prepoziionaleC7
E?-7 On loc "e ,oi, au venit cole!ii mei.
On loc(l ei a#i venit voi la mine.
4- a.4erbe7 (m a"uns aici, 3n loc "e %colo.
S- 4erbe la in;initi> Bcu prepoziii sau locuiuni prepoziionaleC7
E?-7 On loc "e % f(gi, el a stat pe loc.
( cti!at &n !rupe, )entr( % )ier"e finala .
"$ Complementul circumstanial opoziional poate sta <nainte
sau 2up regent- C=n2 regentul se 2esparte 2e acesta prin >irgul-
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! (P(ZII(NAL! /C$(P$0
*- %ropoziia circumstanial opoziional este propoziia
care se coreleaz prin opoziie cu un termen 2in regent
Bsu:iect1 nume pre2icati>1 atri:ut1 complementC sau cu
<ntreaga regent-
0- C-O%- rspun2e la acelea6i <ntre:ri ca 6i
complementul circumstanial opoziional-
)- C-O%- este cerut 2e >er:e lamo2uri personale sau
nepersonale1 2e a2@ecti>e sau 2e inter@ecii cu >aloare
pre2icati>7
E?-7 -e "oci,
F
1 3n loc / citeti.
G
1
Iitndu$te la televizor,
F
1 3n loc / &nve#i pierzi din timpul de
studiu.
G
1
On ti!) ce tu ai rmas indiferent,
F
1 ea a devenit mai
)arnic.
G
1
8ai acas,
F
1 "ec*t / atep#i aici &n ploaie.
G
1
/- C-O%- se poate intro2uce prin con@uncii1 locuiuni
con@uncionale1 pronume sau a2@ecti>e pronominale
relati>e1 a2>er:e relati>e7
E?-7 &%c ieri preai lmurit,
F
1 astzi, dimpotriv, pari
&mprtiat.
G
1
On loc / scrie temele,
F
1 a scris o scrisoare.
G
1
On ti!) ce eu te voream de ine,
F
1 tu m pone!reai.
G
1
000
(m scris altceva
F
1 "ec*t ce am !ndit.
G
1
Particip mereu la concursuri,
F
1 fr / o#in premii.
G
1
&e (n"e altdat &mi zmeai,
F
1 acum m priveti rece.
G
1
4- C-O%- se contrage printr$un complement circumstanial
opoziional7
E?-7 On loc / munceasc,
F
1 lenevete.
G
1
Contras7 2n loc de a munci, lenevete.
S- C-O%- pot sta at=t <nainte1 c=t 6i 2up regent- De o:icei
ele se 2espart prin >irgul 2e regent-
"&erciii a%licati4e
7- Fraze rezol>ate7
aC 0inele,
Fa
1 3n loc / fu! dup noi,
G
1 sri la mine.
F
1
* T %%F 0 T C-O%-B*C
:C *u prea &n#ele!ea,
F
1 era adevrat
G
1 "e ce Parasc)iv,
Ha
1 3n
loc / se ucure
O
1 c !rul ieise
P
1 c(! nu$i aduceau ei aminte
Q
1 /
se fi fcut vreodat,
R
1 arta mereu posomort
H
1 i secera
S
1 c% i c(!
ar fi tras la "u!.
T
1
BM- %re2aC
* T ,'B0CF 0 T %%F ) T CDB*CF / T C-O%-B)CF 4 T CIB/CF
S T %,B4CF 7 T CIBSCF 9 T CDB*CF # T CMB9C
cC 4e vede
F
1 c nici tu nu eti de 2mprat, nici &mpr#ia de
tine
G
1 i,
Ha
1 "ec*t / &ncurci numai aa lumea,
O
1 mai ine s ezi
deoparte.
H
1
BI- CreangC
* T %% G i ) T %%F 0 T ,'B*CF / T C-O%-B)C
9- Fraze propuse spre rezol>are7
aC Mo#oc &i srut mna, asemenea cinelui care, &n loc s
mute, lin!e mna care$l ate.
BC- NegruzziC
:C -reuia s$l suporte, s$l ia aa cum este... &n loc s$l dea
pe u afar, spunndu$i ce crede despre el.
BEugen 'ar:uC
cC 2n loc s$i fac lec#iile i s citeasc lecturile oli!atorii,
s$a oinuit s fac numai sport.
00)
2C >ect s m duc la #ar i s fac !ospodrie, mai ine &nv#
i m pre!tesc pentru facultate.
eC 2n loc s$mi dai f!duita parte
Vi$ai strns la piept enorma ta avere.
B"eorge Co6:ucC
C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL CUMULAI5 *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! CUMULAI5!
A$ Complementul circumstanial cumulati> arat lucrul1
;iina sau situaia creia i se a2aug cele e?primate prin
su:iectul1 complementul sau pre2icatul propoziiei-
B$ &spun2e la <ntre:rile7 %e ln,# cineR, a+ar# .e
care R, 6n a+ara c1iR
C$ &egenetul complementului circumstanial cumulati>
poate ;i7
$ un >er: la mo2 personal sau nepersonal7
E?-7 Pe ln! 7ioleta, % /o/it i +amona.
At%*n" alte va!oane, pe ln! cele e%istente, trenul s$a pus
&n micare.
$ o inter@ecie pre2icati>7 N% i palton, pe ln! costum6
D$ Complementul circumstanial cumulati> poate ;i
e?primat prin7
*- s1bstanti4e <n acuzati> sau geniti> Bcu prepoziii sau locuiuni
prepoziionaleC7
E?-7 7a citi i profesorul, n( n(!%i ele,(l.
On %f%r% !otocicletei, poate mer!e i cu icicleta.
0- a.Gecti4e Bcu prepoziii sau locuiuni prepoziionaleC7
E?-7 Pe l*ng !%ro, a cumprat i pantofi !ri.
)- %ron1me <n acuzati> sau geniti> Bcu prepoziii sau locuiuni
prepoziionaleC7
E?-7 Pe l*ng !ine, te$a c)emat i pe tine.
N( "o%r %i ti, ci i ai mei studiaz dreptul.
On %f%r% "(!ne%,o%/tr, am invitat i pe al#ii.
/- n1merale <n acuzati> sau geniti> Bcu prepoziii sau locuiuni
prepoziionaleC7
E?-7 N( "o%r "o(+eci, ci &nc patruzeci de copii au plecat la
mare.
On %f%r% celor +ece, au mai murit apte.
00/
4- 4erbe la in;initi> prece2ate 2e locuiuni prepoziionale7
E?-7 On %f%r "e % ninge, mai i viscolete.
S- a.4erbe 6i locuiuni a2>er:iale7
E?-7 On %f%r "e %ici, vom mai sta i dincolo.
On )l(/ a mai cumprat i main.
Pe "e%/()r%, mai vorea i prostii.
"$ Complementul circumstanial cumulati> st1 2e o:icei1
<n ;aa regentului 6i se 2esparte 2e acesta prin >irgul-
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! CUMULAI5! /CUM$0
*- %ropoziia circumstanial cumulati> arat un raport 2e
a2ugare1 alturare1 cumulare la i2eea e?primat 2e regent-
0- &spun2e la acelea6i <ntre:ri ca 6i complementul
circumstanial cumulati>-
)- CKM- Este cerut 2e >er:e la mo2uri personale sau
nepersonale1 2e a2@ecti>e sau 2e inter@ecii cu >aloare
pre2icati>7
E?-7 Pe l*ng c e prost,
F
1 se mai i laud.
G
1
(du!n! i altele
Fa
1 )e l*ng ce i$a spus,
G
1 la$ suprat.
F
1
On %f%r c este )arnic,
F
1 mai este i inteli!ent.
G
1
Poftim i cr#ile,
F
1 )e l*ng ce #i$am dat.
G
1
/- CKM- ,e intro2uce prin locuiuni con@uncionale1 pronume sau
a2@ecti>e pronominale relati>e sau a2>er:e relati>e prece2ate
2e prepoziii sau locuiuni prepoziionale7
E?-7 &() ce c e mincinos,
F
1 mai i fur.
G
1
Pe l*ng c mi$a luat anii,
F
1 m mai i amenin# cu taia.
G
1
On %f%r c era micu#,
F
1 mai era i orznicu#.
G
1
On %f%r "e (n"e a fost c)emat,
F
1 a trecut i pe la al#ii.
G
1
4- CKM- ,e contrage printr$un complement circumstanial
cumulati>7
E?-7 Pe l*ng c este frumoas,
F
1 mai e i deteapt.
G
1
Contras7 Pe ln! frumuse#e, mai e i deteapt-
S- CKM- ,tau1 2e o:icei1 <naintea regentei 6i se 2espart 2e aceasta
prin >irgul- Cele intro2use prin )l(/ c, nec(! /, "ec*t pot
sta 6i 2up regent- Doar cele intro2use prin "ec*t nu se
2espart prin >irgul 2e regent-
004
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
aC Pe l*ng c l$a a"utat nete,
F
1 i$a dat i sfaturi &n
vederea cstoriei.
G
1
* T CKMB0CF 0 T %%
:C Pe l*ng c e urt
F
1 i c e mic,
G
1 o mai c)eam i
4aveta.
H
1
* T CKMB)C G i 0 T CKMB)CF ) T %%
cC E%erci#iile fizice sunt reconfortante
F
1 )l(/ c sunt i
folositoare
G
1 )entr( cine vrea
H
1 / asculte .
O
1
* T %%F 0 T CKMB*CF ) T CIB0CF / T CDB)C
0- Fraze propuse spre rezol>are7
aC Pe ln! c e cuminte i ascult de prin#i, mai e i
frumos.
:C ,asXc nici la celelalte nu prea pot &nv#a, &ns
afurisita de !ramatic &mi scoate peri ali.
cC -oat vremea la mas s$a vorit ru de profesori,
care dup ce c nu sunt uni de nimic, apoi sunt i mo"ici, mai ales cu
copiii de familii une. BI-L- CaragialeC
2C >up ce c triesc dup spinarea noastr, &mprumutndu$
ne pe cei care avem nevoie i lundu$ne nite camete ruinoase, apoi
aceti strini nici n$au mcar cuviin#a s$atepte s strn!em pinile,
s atem tiueile.
BM- ,a2o>eanuC
eC ,as c era tnr numai de vreo aisprezece ani i c
avea &nc acea fr!ezime copilreasc att de nepre#uit &n podoaa
unei femei, dar apoi toate micrile ei, cuttura sa, !lasul su aveau
un ce mai deoseit, un aer de slticime &ncnttoare.
B+- Alecsan2riC
C(MPL"M"NUL CIRCUMSANIAL D" "UC"PI" *I
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" "UC"PI"
A$ Complementul circumstanial 2e e?cepie arat o:iectul
sau ;aptul care constituie o e?cepie ;a 2e su:iect1 2e
complement1 2e atri:ut sau 2e numele pre2icati>-
00S
El se prezint su: 2ou aspecte7 unul pozitiv 6i altul ne!ativ-
Complementul 2e e?cepie poziti> st pe l=ng un >er: poziti> 6i
constituie o e?cepie ;a 2e o parte 2e propoziie 2e asemenea
poziti>7
E?-7 -o#i erau &nduioa#i, %f%r "e C%/ile.
Complementul 2e e?cepie negati> 2etermin un >er: negati>
6i e?prim o:iectul care constituie o e?cepie ;a 2e alt parte 2e
propoziie negati>7
E?-7 Af%r "e e#%!enele din iarn, el nu s$a prezentat la altele.
B$ &spun2e la <ntre:rile7 6n a+ara c1iR, c1 e&ce%ia
c1iR /6n0 a+ar# .e cineR
C$ &egentul complementului circumstanial 2e e?cepie
este un >er:7
E?-7 On %f%r "e tine, to#i din clas au plecat &n e%cursie.
D$ Complementul circumstanial 2e e?cepie poate ;i
e?primat prin7
*- s1bstanti4e <n acuzati> sau geniti> cu locuiuni prepoziionale
sau cu a2>er:ul "ec*t7
E?-7 On %f%r "e )rin'ii ti, to#i au fost prezen#i.
*u a mai plecat nimeni dect studenta aceea.
0- a.Gecti4e prece2ate 2e locuiunea prepoziional 3n %f%r "e7
E?-7 On %f%r "e !%ro, &mi plac toate culorile.
)- %ron1me <n acuzati> sau geniti>7
E?-7 On %f%r "e !ine, to#i au plecat la teatru.
C( e#ce)'i% (n(i%, to#i au citit romanul.
On %f%r "e "(!ne%,o%/tr, to#i sunt iui#i de elevi.
/- n1merale cu >aloare su:stanti>al <n acuzati> sau geniti>7
E?-7 *$a reuit "ec*t %l "oile% din cei &nscrii.
C( e#ce)'i% celor trei, to#i studen#ii i$au luat licen#a.
On %f%r "e "oi, n$a supravie#uit nimeni.
4- 4erbe la in;initi>7
E?-7 On %f%r "e % citi, nu$l preocup altceva.
S- a.4erbe7
E?-7 On %f%r "e %+i, mer! oricnd cu tine.
"$ Complementul circumstanial 2e e?cepie st1 2e
regul1 <n ;aa regentului 6i se 2esparte 2e acesta prin
>irgul-
PR(P(ZIIA CIRCUMSANIAL! D" "UC"PI" /C$"U$0
007
*- %ropoziia circumstanial 2e e?cepie corespun2e
complementului circumstanial 2e e?cepie1 art=n2
;aptul care se e?cepteaz <n raport cu o parte 2e
propoziie 2in regent-
0- C-E(- rspun2e la acelea6i <ntre:ri ca 6i
complementul circumstanial 2e e?cepie-
)- C-E(- este cerut 2e >er:e la mo2uri personale sau
nepersonale7
E?-7 On %f%r c i$a scris tema,
F
1 altceva n$a mai fcut azi.
G
1
*emaidorind altceva
Fa
1 "ec*t /$l denun#,
G
1 m$am prezentat la
Poli#ie.
F
1
/- C-E(- se poate intro2uce prin con@uncii Bc, /, "%c
- "ec*tC1 locuiuni con@uncionale B3n %f%r c, c(
e#ce)'i% cC pronume sau a2@ecti>e pronominale
relati>e prece2ate 2e locuiuni prepoziionale B3n %f%r%
c(i, 3n %f%r "e c%reC 6i a2>er:e relati>e prece2ate 2e
locuiuni prepoziionale B3n %f%r "e (n"e, 3n %f%r "e
c*n"C7
E?-7 *imic nu l$a interesat
F
1 "ec*t "%c poate cnta la vioar.
G
1
*u v$am cerut altceva
F
1 "ec*t / face#i linite.
G
1
On %f%r c$i #ine orele,
F
1 altceva nu mai face.
G
1
On %f%r "e c%re lec#ie ne$a predat,
F
1 alta nu mai tie.
G
1
On %f%r "e c*n" am fost &mpreun,
F
1 altdat n$am mai trecut
pe acolo.
G
1
4- C-E(- se contrage printr$un complement circumstanial
2e e?cepie7
E?-7 On %f%r c face sport,
F
1 altceva nu$l mai intereseaz.
G
1
Contras7 2n afar de sport, altceva nu$l mai intereseaz.
S- C-E(- stau1 2e o:icei1 <naintea regentei 6i se 2espart 2e
aceasta prin >irgul- Cele intro2use prin "ec*t `
con@uncie stau 2up regent 6i nu se 2espart prin
>irgul-
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
aC On %f%r c a rupt pantofii,
F
1 nu a fcut nimic altceva.
G
1
* T C-E(-B0CF 0 T %%
009
:C *u tiam
F
1 /$i spun altceva
G
1 "ec*t c l$am vzut pe
8u#u lui :udulea plimndu$se cu #ul &n mn.
H
1
BI- ,la>iciC
* T %%F 0 T CDB*CF ) T C-E(B0C
cC *imeni nu suflase niciodat nici un cuvnt despre acest
lucru,
F
1 "%r seara
Ga
1 c*n" :iric se &ntorcea de la lucru
H
1 i le !sea
pe cele dou surori &n dosul por#ii,
O
1 &n#ele!ea
G
1 c ele au stat acolo
tot timpul
P
1 i c nimic altceva n$au fcut
Q
1 "ec*t / stea
R
1 i / se tot
uite
S
1 c(! se scur! spre )or fete de seama lor.
T
1
BM- %re2aC
* T %% dar 0 T %%F ) T CTB0C G i / T CTB0CF 4 T CDB0C G i S
T CDB0C
7 T C-E(-BSC G i 9 T C-E(-BSCF # T CIB9C
0- Fraze propuse spre rezol>are7
aC *$am mai discutat cu altcineva dect cu cine tiam c
treuie s discut.
:C *$are oicei s se scoale aa trziu, afar numai
dac nu se simte ine.
BI-L- CaragialeC
cC :oierul e un om care toat ziua nu lucr altceva dect
mnnc, ea, cetete &ntr$o carte, se culc i doarme, iar cnd se
scoal le &ncepe pe toate de la capt.
BM- ,a2o>eanuC
2C (lt trea n$a avut dect s se duc s$i spun.
BM- %re2aC
eC 0u e%cep#ia faptului c ma$ min#it, altceva ru nu cred
c mai pot s spun despre cel pe care$l aperi.
"L"M"NUL PR"DICAI5 SUPLIM"NAR
PR(P(ZIIA PR"DICAI5! SUPLIM"NAR!
A$ %artea secun2ar 2e propoziie cu 2u:l su:or2onare
care <nsoe6te un >er: sau o inter@ecie pre2icati>1
e?prim=n2 o caracteristic sau o aciune G simultan
sau posterioar $1 <n raport cu aciunea principal1
re;eritoare la un su:stanti> ori pronume cu 2i>erse
00#
;unciuni pe l=ng un >er: sau inter@ecie se nume6te
element %re.icati4 s1%limentar-
E?-7 $ te 3ntorci ,oio%/. Coninutul pri>e6te numele1 2ar se
e?prim prin interme2iul >er:ului pre2icati>- &ezult 2e aici o 2u:l
su:or2onare-
A! +rit$o !*0nit. A2@ecti>ul m)nit se re;er pe 2e o
parte1 la CD- Ea era m=hnit G 2ar prin interme2iul >er:ului pre2icati>
G c=n2 am zrit$o era m=hnit- &ezult1 2eci1 o 2u:l su:or2onare-
B$ &egentul elementului pre2icati> suplimentar este 2e
cele mai multe ori 1n 4erb %re.icati4, rar 4erbe c1
4aloare co%1lati4#7
E?-7 Mieii +(r" ,oioi pe cmpie. Du:la su:or2onare7 Mieii sunt
voioi i zurd voioi.
C$ ,e e?prim prin7
*- s1bstanti4 <n nominati> sau geniti>7
E?-7 M c)em An%.
2l tiam %l "r%c(l(i.
0- a.Gecti4e 7
E?-7 7 facem c(no/c(t preten#ia noastr.
@ vzusem vesel.
)- 4erbe la mo2uri nepersonale7
E?-7 $ in;initi>7 (cum oservm no#iunile % /e relief%.
$ gerunziu7 ,$am auzit /trig*n".
/- a.4erbe7 Eu o tiam %ltfel.
4- interGecii7 M$ai fcut +oB
D$ Acor2ul elementului pre2icati> suplimentar se ;ace cu
numele regent <n gen 6i numr7
E?-7 El a fost numit in/)ector.
Ea a fost numit in/)ecto%re.
,pre 2eose:ire 2e numele pre2icati> 6i 2e atri:ut1 elementul
pre2icati> suplimentar nu se acor2 <n caz7
E?-7 Ei i /e /)(ne =eni.
"$ Aten'ieB Elementul pre2icati> suplimentar se poate
con;un2a cu numele pre2icati>1 cu atri:utul 6i cu unele complemente-
%entru a e>ita con;uziile reinei c element1l %re.icati4
s1%limentar are .1bl# relaie %e care o an,aGea3#, s1bor.onn.1<
se att 1n1i n1me, ct 2i 1n1i 4erb-
)$ o%ic# 2i %1nct1aieD
0)3
An general elementul pre2icati> suplimentar st <n ime2iata
apropiere a >er:ului regent 6i nu se 2esparte 2e acesta prin >irgul- ,e
2esparte prin >irgul 2oar c=n2 st <naintea regentului-
PR(P(ZIIA PR"DICAI5! SUPLIM"NAR! /P$S$0
H$ %ropoziia pre2icati> suplimentar este propoziia
secun2ar 2u:lu su:or2onat care <n2epline6te la
ni>elul ;razei ;uncia 2e element pre2icati>
suplimentar-
I$ %-,- se re;er la7
$ su:iectul regentei7 4e aud t(lnicele
F
1 cum cnt.
G
1
$ complementul 2irect al regentei7 Le vd
F
1 cum salt.
G
1
$ complementul in2irect al regentei7 M uitam l% ei
F
1 ct erau
de cumin#i.
G
1
J$ %-,- se poate intro2uce prin con@uncii su:or2onatoare
Bc%, /, "%cC1 prin pronume sau a2@ecti>e pronominale
relati>e sau nehotr=te 6i prin a2>er:e relati>e7
E?-7 -e cunosc
F
1 c eti )arnic.
G
1
Ea &i las puii
F
1 / se "oace pe cmp.
G
1
-e cunosc eu
F
1 cine eti.
G
1
,e voi pstra
F
1 c(! sunt.
G
1
M !ndeam la el
F
1 c*t prea de vesel.
G
1
K$ %-,- se contrage printr$un element pre2icati>
suplimentar-
E?-7 @ vedeam
F
1 c(! zmete.
G
1
Contras7 @ vedeam zmitoare.
L$ o%ica 2i %1nct1aia$
%-,- st1 2e o:icei1 2up regent 6i nu se 2esparte 2e
aceasta prin >irgul- Kneori1 poate sta 6i <naintea regentei1
2esprin2u$se 2e ea prin >irgul-
"U"RCIII APLICAI5"
*- Fraze rezol>ate7
aC @, privi#i$i
F
1 c(! viseaz
7isul codrului de fa!.
G
1
BM- EminescuC
0)*
* T %%F 0 T %-,-B*C
:C Parc$l vd pe astronomul cu al ne!urii repaos,
F
1
C(! uor, ca din cutie, scoate lumile din c)aos
G
1
Di c(! nea!ra venicie ne$o &ntinde
H
1 i ne$nva#,
O
1
C epocile se$nir ca mr!elele pe a#.
P
1
BM- EminescuC
* T %%F 0 T %-,-B*C $ i ) T %-,-B*C G i / T %-,-B*CF 4 T CDB/C
cC C puteau
F
1 / m omoare &n fa#a primriei,
G
1 fiin"c
vrusesem
H
1 /$i fac
O
1 / &n#elea!
P
1 c nu$i ine
Q
1 / tra! foloase
R
1
de pe urma nenorocirii altora, era posiil.
S
1
BM- %re2aC
* T ,'B9CF 0 T CDB*CF ) T CiB0CF / T CDB)CF 4 T %-,-B/CF S T CDB4CF 7
T ,'BSCF 9 T %%
0- Fraze propuse spre rezol>are7
aC 9i parc$o vd cum sta unica, pln!nd &n col#u$i de
nfram,
0nd dasclul din sat i popa deodat ne$au venit &n
cas.
BO- "ogaC
:C 3pate se trezete &ntr$o zi cu socru$su c vine i$l c)eam
la nunta unui frate al femeii sale. BI- CreangC
cC ,a cptiul lui, dincolo de peretele de crmid &ncepea
cmpia i el o auzea &n fiecare noapte cum se lea!n, aspr, &nc)is,
sim#ea nelinitea vntului i !rava aplecare a uruienilor frnte su
viscol i toate$i plceau.
BFnu6 NeaguC
2C 'eor!e sttea suprat ln! ur, furios, dar fr s
&ndrzneasc s se &mpotriveasc.
BLi>iu &e:reanuC
eC *u i$arfi putut &nc)ipui c infirmitatea &l va sc)ima &ntr$
att, ar fi vrut s$l fac s o uite i de aceea se purta natural i$l lsa
s se c)inuie cu mncarea, dei &i venea s #ipe.
;C 0u umre, care nu sunt, v$a &ntunecat vederea
9i v$a fcut s crede#i c ve#i fi rsplti#i.
BM- EminescuC
0)0
PR(P(ZIII SUB(RD(NA"
/AB"L R"CAPIULAI50
Felul
su:or2onate
i
Ce cu>=nt 2in regent lmure6te sau 2e ce cu>=nt
este cerutF ce arat
la ce <ntre:ri raspun2e prin
ce se intro2uce
topica punctuaia
S
U
B
I
"
C

I
5
A


/
S
B
$
0
Este cerut 2e 7
aC >er:e personale 2in regent care nu au
su:iect e?primat1 inclus sau su:<neles1 pe l=ng
care su:or2onata <n2epline6te ;uncia 2e su:iectF
:C >er:e impersonale 2e tipul7 treuie,
place, rezult, urmeaz, import etc-1 a2esea
perce2ate 2e un pronume personal <n 2ati> sau
acuzati>F
cC >er:e re;le?i>e impersonale 2e tipul7
se zice, se spune, se vede, se cade, se aude, se
pare se cuvine, se consider, se zvonete etc-
2C e?presii >er:ale impersonale
Bpre2icate nominaleC 2e tipul7 e ine, e ru, e
posiil, e uor, e necesar, e adevrat, e de mirare
etc-
eC >er:e la 2iateza pasi> ;olosite ca
impersonale7 e plcut, e dat, e scris, e )otrt, e
permis, e tiut, e spus, e &n!duit etc-
;C A2>er:e 6i locuiuni a2>er:iale cu
>aloare pre2icati> Burmate 2e con@unciile c sau
/C7 si!ur, desi!ur, firete, proail, posiil,
noroc, ine&n#eles, destul, ne!reit, pesemne, fr
&ndoial, cu sin!uran#, de un seam etcF
Cu >aloare impersonal B2eci s cear ,'C
pot ;i ;olosite 6i alte >er:e1 chiar % fi B9i de$o fi
s mor / de s$ar &ntmplaC 6i % r!*ne-
cine81 ce8
puse >er:ului 2in regent
aC con@uncii7 c, s, dac, ca
s, de Bcu >aloarea lui c, s
dacCF
:C pronume relati>e simple sau
compuse7 cine, ce, care, cel ce,
ceea ce, cei ce, cele ceF
cC pronume nehotr=te7
oricare, oricine, oriceF
2C a2>er:e relati>e7 unde,
cnd, cum, ct, &ncotroF
%ot sta at=t
<nainte c=t 6i
2up regent-
In2i;erent 2e poziia
ei1 su:iecti>a nu se
2esparte nicio2at
2e regent prin
>irgul-
0)/
P
R
"
D
I
C
A

I
5
A

/
P
R
$
0
Este cerut <ntot2eauna 2e un >er: copulati> 2in
regent lipsit 2e nume pre2icati> B>ezi1 >er:ele
copulati>eC-
ce este 81 cum este 81 cine
este 81 care este 81 puse pe
l=ng >er:ul copulati> 2in
regent
aC con@uncii 7 c, s, dac, ca
s Bcu >aloarea lui c, s dacC
:C pronume relati>e simple sau
compuse7 care, cine, ce cel ce,
ceea ce, cei ce, cele ce etc-
cC pronume nehotr=te7 orice,
orict etc-
2C a2>er:e relati>e7 unde,
cnd, cum, &ncotro, ct etc-
,t1 2e regul1
2up regent1
2ar poate
aprea 6i
<naintea
acesteia
In2i;erent 2e poziia
ei ;a 2e regent1
pre2icati>a nu se
2esparte 2e aceasta
prin >irgul-
A

R
I
B
U

I
5
A

/
A

R
$
0
AT&- Este cerut 2e un su:stanti>
Bpronume sau numeralC sau alt parte 2e >or:ire
su:stanti>izat 2in regent-
Este singura propoziie su:or2onat
care se a;l pun=n2 <ntre:area pe l=ng un
su:stanti> Bsau <nlocuitorC-
care81 ce ;el 2e81 c=t81 Bal1
ai1 aleC cui8 %use pe l=ng
un su:stanti> sau
<nlocuitor 2in regent
aC pronume relati>e simple sau
compuse7 care, cine, ce, cel ce,
cele ce, cei ce etc-
:C pronume nehotr=te7
oricare, orice, orict, oricte
etc-
cC a2>er:e relati>e7 unde, cnd,
cum, ct, &ncotro etc-
2C con@uncii7 c, s, dac, ca
s, de Bcu >aloarea lui c, s,
dacC
,tau
<ntot2eauna
2up
su:stanti>ul
2eterminat-
Kneori <ntre
acesta 6i
propoziia
atri:uti> se
intercaleaz alte
atri:uti>e-
Atri:uti>ele a:solut
necesare <n ;raz nu
se 2espart prin
>irgul 2e regent-
Cele care a2uc o
e?plicaie1 ;r s
;ie a:solut necesare
comunicrii1
precum 6i cele
intercalate <ntre alte
pri 2e propoziie
se 2espart prin
>irgul 2e cu>=ntul
2eterminat-
C
(
M
P
L
"

I
5
A

D
I
R
"
C

!

/
C
$
D
$
0
C-D- este cerut cu pre2ilecie 2e
>er:ele 2e simire Ba !usta, a vedea, a auzi, a
mirosi, a pipiC sau 2e >er:ele 2e 2eclaraie Ba
zice, a spune, a declara, a &ntrea, a anun#a, a
afirma, a mrturisi, a vori, a rosti etc-C-
Elementul regent al C-D- poate ;i un >er: la un
mo2 personal sau nepersonal1 o locuiune >er:al
sau o inter@ecie cu >aloare pre2icati>-
pe cine81 ce8 puse >er:ului
2in regent
aC con@uncii 6i locuiuni
con@uncionale7 c, s, dac,
ca s, de Bcu >aloarea lui s,
dacC1 cum sF
:C pronume relati>e$
interogati>e sau nehotr=te7
care, cine, ce, 5pe) cel ce, 5pe)
cei ce, cele ce, oricare, orice,
oricine etc-
cC a2>er:e relati>e7 unde, cnd,
cum, &ncotro.
%ot sta at=t
<naintea
regentei1 c=t 6i
2up ea-
aC nu se 2esparte
prin >irgul c=n2 st
2up regentF
:C se 2esparte prin
>irgul 2e regent
c=n2 st <naintea
acesteia-
0)4
C
(
M
P
L
"

I
5
A

I
N
D
I
R
"
C

!

/
C
$
I
$
0
Este ecrut 2e >er:e la mo2uri
personale 6i nepersonale1 locuiuni >er:ale1
a2@ecti>e 6i a2>er:e1 inter@ecii cu >aloare
pre2icati>-
+er:ele care cer C-I- sunt <n mare
ma@oritate la 2iateza re;le?i> B2ar nu
impersonaleC7 a se !ndi, a$iaminti, a$i da
seama BlocuiuneC1 a se luda, a se pomeni, a se
lmuri, a se &ndoi, a se fli etc-1 2ar 6i la 2iateza
pasi>7 a fi &ncredin#at, a fi convins, a fi
preocupat, a fi &nvinuit, a fi &n!ndurat etc- ,au
Bmai rarC la 2iateza acti>7 a mul#umi, a &ndemna
etc-
cui81 la cine81 la ce81 cu
cine81 cu ce81 2espre cine81
2espre ce81 pentru cine8
%entru ce81 2e cine81 2e
ce81 2e la cine81 2e la ce8
etc-1 puse >er:ului Bsau
<nlocuitoruluiC 2in regent-
aC con@uncii 6i locuiuni
con@uncionale7 c, s, dac,
ca s, de Bcu sensul 2e s,
dacC1 cum s, ca nu cumva s;
:C pronume 6i a2@ecti>e relati>$
interogati>e sau nehotr=te7
care, cine, ce, cel ce, ceea ce,
oricine, oricare, orice, orictF
cC a2>er:e relati>e7 unde, cnd,
cum, ct, &ncotro-
,t 2e o:icei
2up regentF
poate sta 6i
<naintea
regentei
aC nu se 2esparte
prin >irgul c=n2 st
2up regentF
:C c=n2 st <naintea
regentei1 uneori se
2esparte prin
>irgul1 alteori nu-
C
(
M
P
L
"

I
5
A

D
"

A
'
"
N

$ >er:e la 2iateza pasi> la mo2uri


personale 6i nepersonaleF
$ >er:e re;le?i>e cu sens pasi>F
$ >er:e la participiu cu >aloare
a2@ecti>al sau supin cu >aloare
pasi>F
$ a2@ecti>e 2eri>ate cu su;i?ul il
2e ctre cine8 $ pronume 6i a2@ecti>e
proniminale relati>e 6i
nehotr=te prece2ate 2e
prepoziiile7 de, de ctre
De o:icei1 stau
2up elementul
regent- %oate ;i
antepus pentru
relie;are-
An general1 nu se
2esparte 2e regent
prin >irgul1 numai
<n cazul relurii sale
printr$un corelati>-
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

D
"

L
(
C

/
C
$
L
$
0
Este cerut 2e >er:e la mo2uri personale 6i
nepersonale1 locuiuni >er:ale1 e?presii >er:ale
impersonale1 a2>er:e sau locuiuni a2>er:iale 6i
inter@ecii cu >aloare pre2icati>-
un2e81 2e un2e81 p=n
un2e81 <ncotro81 2incotro8
puse >er:ului
B<nlocuitoruluiC 2in regent
aC a2>er:e relati>e unde 6i
&ncotro 6i compusele lor7 de
unde, pe unde, pn unde,
oriunde, care de unde, care
unde, care pe unde, care
&ncotro, ori&ncotro,
oridincotro;
:C pronume relati>e7 cine, ce
prece2ate 2e prepoziiile7
ctre, spre, la etc-
cC locuiunea con@uncional
su:or2onatoare acolo unde
%oate sta at=t
<nainte c=t 6i
2up regent-
Nu se 2esparte 2e
regent prin >irgul1
2ec=t <n cazul c=n2
regenta <ncepe cu un
corelati> Baici...
unde, acolo... unde,
de aici... de unde,
pe acolo... pe undeC
0)S
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

D
"

I
M
P

/
C
$

$
0
Este cerut 2e un >er: sau locuiune >er:al la un
mo2 personal sau nepersonal1 un a2>er: sau
locuiune a2>er:ial 2e timp1 o inter@ecie cu
>aloare pre2icati>-
c=n281 2e c=n281 p=n
c=n281 c=t timp81 2e c=te
ori81 puse >er:ului
B<nlocuitoruluiC 2in regent
aC a2>er:e relati>e7 cnd Bcu
sau ;r prepoziii1 precum 6i
compusele sale oricnd,
oriicndC1 cum, ctF
:C pronumele nehotr=t orictF
cC locuiuni a2>er:iale7 de cte
ori, ori de cte oriF
2C locuiuni con@uncionale7 &n
timp ce, &n vreme ce, &ndat ce,
dup ce, pn ce, pn s,
&nainte s, &nainte ca s, ct
timp, ct vreme.
%oate sta at=t
<nainte c=t 6i
2up regent-
aC Nu se 2esparte
prin >irgul c=n2
este a6ezat 2up
regentF
:C ,e 2esparte prin
>irgul c=n2 este
a6ezat <naintea
regentei-
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

D
"

M
(
D

/
C
$
M
$
0
Este cerut 2e un >er: sau 2e o locuiune >er:al
la un mo2 personal sau nepersonal1 2e un
a2@ecti>1 a2>er: Bsau locuiune a2>er:ialC1
precum 6i 2e o inter@ecie cu >aloare pre2icati>-
cum81 <n ce ;el81 <n ce
mo281 c=t 2e81 puse
>er:ului B<nlocuitorului 2in
regentC-
aC a2>er:e relati>e7 cum,
precum, ct;
:C pronume nehotr=te7
oricum, orict;
cC con@uncii 6i locuiuni
con@uncionale7 parc, de
parc, dup cum, ca i cum, ca
i cnd, fr s. Kneori
elementele 2e relaie sunt
corelati>e7 aa... cum, att...
ct, cu ct... cu att etc-
%oate sta at=t
<nainte c=t 6i
2up regent-
C=n2 st <naintea
regentei se 2esparte
<nto2eauna prin
>irgul 2e ea1 iar
c=n2 st 2up
regent uneori se
2esparte prin
>irgul1 alteori nu-
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

D
"

C
A
U
Z
!

/
C
$
C
Z
$
0Este cerut 2e un >er: la mo2 personal sau
nepersonal sau 2e o locuiune >er:al la un mo2
personal sau nepersonal1 2e o e?presie >er:al
impersonal1 un a2@ecti> sau o inter@ecie cu
>aloare pre2icati>-
2in ce cauz81 2in ce
pricin81 puse >er:ului
B<nlocuitoruluiC 2in regent
aC con@uncii7 fiindc,
deoarece, &ntruct, cci, c;
:C locuiuni con@uncionale7 din
cauz c, din pricin c, de
vreme ce, pentru c, o dat ce;
cC a2>er:ul relati> cum Bchiar
6i pronumele relati> ce 1
prece2at 2e prepoziiiC cu
>aloarea lui fiindc
%oate sta at=t
<nainte1 c=t 6i
2up regent-
In2i;erent 2e poziia
ei se 2esparte 2e
regent prin >irgul-
0)7
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

D
"

S
C
(
P

/
)
I
N
A
L
!
0
/
C
$
S
$
0
Este cerut 2e un >er: sau 2e o locuiune >er:al
la mo2 personal sau nepersonal1 sau 2e o
inter@ecie cu >aloare pre2icati>-
cu ce scop81 <n ce scop81
puse
>er:uluiB<nlocuitoruluiC 2in
regent
aC com@uncii7 s, ca s, de Bcu
>aloarea lui s, ca sCF
:C locuiuni con@uncionale7
pentru ca s, ca nu cumva s,
cu scopul s;
cC prepoziia de cu >aloare 2e
con@uncie
%oate sta at=t
<nainte1 c=t 6i
2up regent-
,e 2esparte
<ntot2eauna prin
>irgul c=n2 st
<naintea regentei1 iar
c=n2 st 2up
regent uneori se
2esparte prin
>irgul1 alteori nu-
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

C
(
N
D
I

I
(
N
A
L
!

/
C
D

$
0
Este cerut 2e un >er: sau locuiune >er:al la
mo2 personal sau nepersonal 6i 2e o inter@ecie cu
>aloare pre2icati>-
cu ce con2iie81 <n ce
con2iii81 puse >er:ului
B<nlocuitoruluiC 2in regent
aC con@uncii 6i locuiuni
con@uncionale7 dac, s, de
Bcu >aloarea lui dacC1 &n caz
c, de unde;
:C a2>er:ul relati> cnd Bcu
>aloarea lui dacC
%oate sta at=t
<nainte c=t 6i
2up regent-
C=n2 st <naintea
regentei se 2esparte
prin >irgul 2e
aceasta-
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

C
(
N
S
"
C
U

I
5
!

/
C
N
S
0
Este cerut 2e un >er: la orice 2iatez1 2e o
locuiune >er:al1 un a2@ecti>1 un a2>er: sau 2e o
inter@ecie cu >aloare pre2icati>-
care este urmarea
Bconsecina1 rezultatulC
;aptului c 8 pus pe l=ng
un >er: sau pe l=ng
<ntreaga propoziie regent-
aC con@uncii 6i locuiuni
con@uncionale7 c, aa c,
&nct, ct, de ct, &nct s, de
Bcu >aloarea lui &nctC- Ca
elemente corelati>e <n
propoziia regent >om a>ea
a2>er:ele sau locuiunile
a2>er:iale7 aa, att de, aa
de, &n aa fel etc-
,t <ntot2eauna
2up regent-
,e 2esparte1 <n
general1 prin >irgul
2e aceasta-
0)9
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

C
(
N
S
"
C
U

I
5
!

/
C
5
$
0
Este cerut 2e un >er: la orice 2iatez1 2e o
locuiune >er:al1 un a2@ecti>1 un a2>er: sau 2e o
inter@ecie cu >aloare pre2icati>-
<n ciu2a crui ;apt81 <n
po;i2a crui ;apt81 puse
>er:ului 2in regent
aC con@uncii7 dei, s, c, de
Bcu >aloarea lui deiCF
:C locuiuni con@uncionale7 cu
toate c, mcar c, mcar s,
mcar de, c)iar de, c)iar dac,
c)iar s, fr s etc-F
cC pronume sau a2@ecti>e
pronominale nehotr=te7 orice,
oricare, orict, oricte, oric#i,
oricte etc-F
2C a2>er:e relati>e7 orict de,
oricum, cnd Bcu >aloarea lui
deiC
%ot sta at=t
<nainte1 c=t 6i
2up regent-
,e 2espart prin
>irgul 2e regent1
in2i;erent 2e locul
pe care <l ocup-
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

I
N
S

R
U
M
"
N

A
L
!
$ >er:e cauzati>e la mo2uri personale 6i
nepersonale1 a2@ecti>e 6i inter@ecii nepre2icati>e
cu cine81 cea mai
;rec>ent1 cu ce81 2in
care81 2in ce81 2up cine81
2up ce81 la cine81 la ce81
prin cine81 6i locuiuni
pronume sau a2@ecti>e
pronominale relati>e sau
nehotr=te prece2ate 2e
prepoziii7 cine,ce, care,
oricare, orice,oricine, oricte,
oricte . cu, din, prin,
datorit, !ra#ie, mul#umit, pe
aza, de pe urma, locuiunea
con@uncional fr 5ca) s
,t1 2e o:icei1
2up regent-
Nu se 2esparte prin
>irgul 2e regent1
e?cept=n2 cazul
c=n2 are corelati>-
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

S
(
C
I
A

I
5
!
$ >er:e la mo2uri personale 6i nepersonale1
a2@ecti>e 6i inter@ecii pre2icati>e
pronume interogati>e
prece2ate 2e prepoziiile7
cu, fr sau locuiuni7
&mpreun cu, laolat cu, la
un loc cu, cu ... cu tot, cu
cine, fr cine, &mpreun
cu cine
prin pronume 6i a2@ecti>e
pronominale relati>e sau
nehotr=te prece2ate 2e
prepoziii sau locuiuni
prepoziionale7 laolalt cu,
&mpreun cu; a2>er:ele7 ct,
orict, prece2ate 2e prepoziia
cu
De o:icei st
2up regent-
Antepunerea
are ca scop
relie;area-
An general1 nu se
2esparte prin
>irgul 2e regent-
E?cepie ;ac
corelati>ele-
0)#
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

D
"

R
"
L
A

I
"
$ >er:e la mo2uri personale sau nepersonale1
in2ic=n2 o:iectul la care se re;er aciunea1
a2@ecti>e 6i a2>er:e
An componena <ntre:rilor
intr7 <n ce pri>in81 sau
2in ce punct 2e >e2ere81
precum 6i unele
su:stanti>e a:stracte sau
a2>er:e-
%ronume relati>e sau
nehotr=te1 prece2ate 2e
prepoziiile7 &n, la, pentru Bsau
locuiuni speci;iceC1
con@unciile7 c dac, s, de,
ca s, a2>er:ul ct prece2at 2e
prepoziiile7 &n , &ntru, cu
Topic li:er De o:icei1 se
2esparte prin
>irgul 2e regent-
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

(
P
(
Z
I

I
(
N
A
L
!
$ >er:e la mo2uri personale sau nepersonale1
a2@ecti>e 6i inter@ecii pre2icati>e
<n loc s81 <n loc 2e81
<nsoite 2e pronume sau
a2>er:e
$ locuiuni con@uncionale7 &n
loc s, fr 5ca) s, decr s;
$ unde sau de unde cu
corelati>e corespunztoareF
$ ca s, pentru ca s;
$ fr 5ca) s sau prinF
$ dect cu pronume1 a2>er:e
rerlati>e sau con@unciiF
$ &n loc s
Au topic
li:er1 pot sta
<nainte sau 2up
regent-
,e 2esparte prin
>irguzl 2e regent-
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

C
U
M
U
L
A

I
5
!
$ >er:e la mo2uri personale sau nepersonale1
a2@ecti>e 6i inter@ecii pre2icati>e
Antre:ri ;ormulate cu
pronumele interogati>e
prece2ate 2e prepoziii
$ locuiuni con@uncionale7
dupce c, &n afar c, nu
numai c, pe ln! c, plus c,
lasXc, necum s;
$ pronume 6i a2@ecti>e
pronominale relati>e prece2ate
2e prepoziii 6i locuiuni
prepoziionaleF
$ a2>er:e relati>e <nsoite 2e
prepoziii sau locuiuni
prepoziionale7 plus c
Topica este
li:er-
,e 2espart prin
>irgul cele
intro2use prin
elemente
con@uncionaleF cele
intro2use prin dect
nu se 2espart prin
>irgul-
0/3
C
I
R
C
U
M
S

A
N

I
A
L
A

D
"

"
U
C
"
P

I
"
$ >er:e la mo2uri personale sau nepersonale Antre:ri ;ormate cu
pronume interogati>e
prece2ate 2e dectF
locuiunea com@uncional7
&n afar de, &n afara, cu
e%cep#ia; com@unciile7 c,
s, dac . dect; a2>er:e
relati>e ` &n afar de,
dect
$ com@unciile7 c, s, dac
plus, dect;
$ locuiuni com@uncionale7 &n
afar c, cu e%cep#ia c;
$ pronumele 6i a2@ecti>ele
pronominale relati>e prece2ate
2e prepoziii 6i locuiuni
prepoziionale speci;iceF
$ a2>er:e relati>e prece2ate 2e7
&n afar de, dect
Topica 2epin2e
2e construcia
propoziiilor-
Cele construite
cu dect
urmeaz
regenta-
Depin2e 2e gra2ul
2e legtur cu
regenta-
P
R
"
D
I
C
A

I
5
A

S
U
P
L
I
M
"
N

A
R
!
$ >er:e la mo2uri personale necopulati>e1
intranziti>e sau tranziti>e pasi>izate
$ pronume 6i a2@ecti>e
pronominale relati>e1
interogati>e ori nehotr=teF
$ a2>er:e relati>e7 ori5cum),
ori5ct), precum, ce;
$ con@uncii su:or2onatoare7
c, s, dac, de
An mo2
o:i6nuit1 st
2up regentF
pentru
relie;area ei
poate sta
<naintea
regentei-
De o:icei1 nu se
2esparte prin
>irgul1 e?cept=n2
cele izolate-
0/*
"S" PR(PUS" SPR" R"Z(L5AR"
"SUL H
I- ,e 2 te?tul7
(devrata ei poveste, &ncepu senin ?rm, dureaz ceva
mai mult de dou sute de ani, cci toate cte i s$au &ntmplat, de
acolo i s$au &ntmplat, c i se prea ei c treuie s semene cu
Uamfira, cu fata aceea de v spuneam c redase vederea (r!)irei.
BM- Elia2e1 2n curte la >ionis1 pag-0S#C
aC su:liniai pre2icatele 6i precizai ;elul lorF
:C 2elimitai propoziiile1 precizai ;elul lor 6i <ntocmii schema
;razeiF
cC contragei <n pri 2e propoziii primele patru su:or2onate
2in te?tF
2C analizai sintactic 6i mor;ologic cu>intele su:liniate-
II- Desprii <n sila:e urmtoarele cu>inte7 acordeonist,
acuarel, adineaori, antialcoolic, transdanuian.
III- Alctuii ;amilia le?ical a su:stanti>ului floare
I+- Enumerai zece cu>inte 2in nucleul >oca:ularului
B>oca:ular ;un2amental1 ;on2 le?ical principalC-
+- E?empli;icai <n propoziii 2ou cu>inte cu sensul lor 2e
:az1 secun2ar 6i ;igurat-
+I- Alctuii propoziii <n care su:stanti>ul fa# s ;ie <n
cazurile7
$ acuzati> cu prepoziieF
$ acuzati> ;r prepoziieF
$ geniti>F
$ s intre <n alctuirea unei locuiuni a2>er:ialeF
$ s intre <n alctuirea unei locuiuni prepoziionale-
+II- Alctuii propoziii cu7 un atri:ut su:stanti>al apoziional
Bapoziie simpl 6i apoziie 2ez>oltatC 6i cu un atri:ut
pronominal apoziional-
+III- Construii ;raze <n care >er:ul citete s ;ie regent a opt
propoziii su:or2onate 2i;erite-
I(- Alctuii trei ;raze <n care prepoziia de s intro2uc
su:or2onate 2i;erite1 a>=n2 sensul pronumelui relati> care1
al con@unciei &nct 6i al con@unciei dac-
"SUL I
I- ,e 2 te?tul7
2n realitate am ateptat$o, cci doream s citesc scrisorile
neaprat &mpreun cu ea, ca s$o fac s$mi dea mereu amnunte, fr
s$i dea seama, dei altfel e de$o iretenie frust.
BCamil %etrescu1 Patul lui Procust1 pag-*)0C
aC su:liniai pre2icatele 6i precizai ;elul lorF
:C 2elimitai propoziiile1 precizai ;elul lor 6i <ntocmii schema
;razeiF
cC 2ez>oltai <n su:or2onate corespunztoare cu>intele7
scrisorile, frust-
2C alctuii ;raze <n care con@uncia s s intro2uc su:or2onate
2i;erite ;a 2e cele 2in te?tF
eC moti>ai utilizarea cratimei <n te?tul 2e mai sus-
II- %recizai c=te>a sensuri ale cu>=ntului oc)i-
III- E?empli;icai <m:ogirea >oca:ularului prin su;i?e pentru
a ;orma su:stanti>e1 a2@ecti>e1 >er:e 6i a2>er:e-
I+- Din grupul 2e a2@ecti>e 2e mai @os1 su:liniai pe cele ce nu
pot a>ea gra2e 2e comparaie7 frumos, complet, viu, trist,
credincios, anterior, mort, minor, pesimist, dulce.
+- %recizai <n propoziii sau ;raze >alorile >er:elor7 a rmne
6i a &nsemna.
+I- Alctuii enunuri <n care pronumele personal 2e politee
dumneata s ;ie1 pe r=n27 nume pre2icati>1 atri:ut
pronominal geniti>al1 complement 2irect1 complement
in2irect 6i complement circumstanial 2e loc-
+II- Alctuii enunuri cu omo;onele cu>intelor7 al, ai, ale,
astfel, cndva, cteodat, cumsecade, cuminte.
"SUL J
I- ,e 2 te?tul7
0ucoanele arat iletele dumnealor, e%plicnd domnului
conductor de ce nu poate i 'oe s fac acelai lucru; fiindc iletul
0/)
era &n pamlica plriei i, dac a zurat plria, firete c$a zurat
cu pamlic i cu ilet cu tot.
BI-L- Caragiale1 >$l 'oeC
aC su:liniai pre2icatele 6i precizai ;elul lorF
:C 2elimitai propoziiile1 precizai ;elul lor 6i <ntocmii
schema ;razeiF
cC analizai sintactic 6i mor;ologic cu>intele su:liniate-
2C alctuii 2ou enunuri <n care >er:ul a fi s ai: alte
>alori mor;ologice 2ec=t cea 2in te?t-
II- Construii o ;raz <n care propoziia su:or2onat su:iecti>
s ;ie intro2us prin a2>er:ul relati> unde-
III- Construii enunuri <n care pronumele nehotr=t s ;ie1 pe
r=n27 su:iect1 nume pre2icati> <n acuzati>1 atri:ut
pronominal <n geniti>1 complement in2irect <n 2ati>-
I+- Dai opt e?emple 2e su:stanti>e epicene Bpatru cu ;orm 2e
;emini 6i patru cu ;orm 2e masculinC-
+- Alctuii enunuri <n care >er:ul a socoti s ai: sensuri
2i;erite-
+I- Dai o 2e;iniie tip 2icionar urmtoarelor cu>inte7 anar)ie,
altruism, enciclopedie, imunitate.
+II- In2icai c=te un sinonim le?ical pentru ;iecare 2in
urmtoarele locuiuni >er:ale7 a sta de ve!)e, a lua$o la
sntoasa, a$i prea ine, a da de !ol, a face cuie, a sta &n
cumpn.
+III- Desprii <n sila:e cu>intele7 o"deuc, ecuator, )ain
5&mrcminte), )ain 5rea), fiic, fiin#, inoclu,
paaport, manoper, monoclu.
I(- Formai pluralul masculin al su:stanti>elor 6i al
a2@ecti>elor7 comple%, conve%, lin%, perple%, proli%,
ortodo%.
"SUL K
I- ,e 2 te?tul7
9$atunci 8arap$(l se i &nf#oeaz &mpratului +o,
spunndu$i de unde, cum, cine i pentru ce anume au venit.
2mpratului i$a fost de$amirarea, vznd c nite !olani au asemenea
0//
&ndrzneal, de vin cu neruinare s$i cear fata, fie din partea oricui
ar fi.
BI- Creang1 8arap$(lC
aC 2elimitai propoziiile1 precizai ;elul lor 6i <ntocmii schema
;razeiF
:C analizai sintactic 6i mor;ologic cu>intele su:liniate-
II- %recizai ;elul su:or2onatelor construite cu dac <n
e?emplele7
aC 2ntrearea dac voi reui la e%amen m frmnt zi i
noapte.
:C Prolema era dac va a"un!e la timp la facultate.
cC *u s$a )otrt dac va da admitere la liceu.
2C 9i dac i$ar da cuvntul de onoare, nu l$a crede.
eC 0ole!ii lar fi a"utat dac ar fi tiut de accidentul
suferit.
;C 7a fi o minune dac va pleca &n strintate.
III- Alctuii propoziii <n care numele pre2icati> s ;ie
e?primat prin7 su:stanti>1 numeral car2inal1 locuiune
a2@ecti>al1 >er: la supin1 a2>er:-
I+- In2icai prin rescriere ;ormele corecte7 escalda1e%calada,
servici1serviciu, divident1dividend, dezident1desident,
salariu1salar.
+- Alctuii ;amilia le?ical a cu>=ntului &nalt Bminimum opt
cu>inte 2eri>ateC1 apoi alctuii enunuri cu ;ormele
>er:ului 2in ;amilia alctuit Bmo2urile in;initi> 6i
gerunziuC 6i precizai$le ;uncia sintactic-
+I- %recizai ;unciile necircumstaniale ale supinului-
+II- Construii enunuri prin care s ilustrai polisemia
cu>=ntului cap-
+III- &escriei urmtoarele formule cu caracter con>enional 6i
internaional1 menion=n2 <n 2reptul ;iecreia sensul7 ad
calendas !raecas, ad )oc, ad iterim, alma mater, de facto,
de iure, curriculum vitae, nota ene 5*.:.), pro domo, sine
die.
E?emplu7 rara avis / pasre rar Bdeoseit de rar, !reu de !sitC
I(- A>=n2 <n >e2ere principiul mor;ologic1 2esprii <n sila:e
cu>intele7 pentaclon, nona!enar, restructura, sulfamid,
trifton!.
0/4
"SUL L
I- ,e 2 te?tul7
-ot romnul se nate cu datoria de a fi soldat i de a apra
statul la vreme de nevoie i cnd vrmaul calc pmntul
romnesc, toat #ara treuie s fie la arme.
BN- 'lcescuC
aC 2elimitai propoziiile1 precizai ;elul lor 6i raporturile sintactice
2intre eleF
:C analizai sinstactic 6i mor;ologic cu>intele7 tot, cu datoria, de
nevoie, la arme.
cC gsii sinonimele cu>intelor7 vreme, vr"maul, #ara.
2C ;ormai ;amilia le?ical a cu>=ntului pmnt Bcel puin cinci
2eri>ateC 6i precizai ce proce2eu a$i ;olosit-
eC <nlocuii >er:ele a fi 6i a apra cu ;ormele la mo2ul con@uncti>1
timpul prezentF precizai ;elul propoziiilor o:inute-
II- Construii propoziii <n care s e?iste7
aC un complement instrumental <n cazul geniti>F
:C un nume pre2icati> realizat 2intr$o construcie le?ical
cu >aloare 2e superalti> a:solut <n geniti>F
cC un complement cumulati> <n geniti>F
2C un complemnt 2e e?cepie <n geniti>F
eC un complement opoziional e?primat prin su:stanti> <n
geniti>-
III- Construii ;raze care au ca termen regent >er:ul vorete-
I+- Alegei cu>intele cu sens ;igurat 2in e?emplele urmtoare7
cot(l drumului, ,%tr% casei, (n oc0i de ap, )icior(l
podului, g(r% rului, (n c*ine de om, %ri)% avionului, o
!*n de oameni.
+- Alctuii ;raze <n care7
aC prepoziia de s intro2uc un complement
circumstanial 2e relaieF
:C prepoziia cu s intro2uc un complement
circumstanial 2e cauzF
cC complementul circumstanial concesi> s ;ie e?primat
prin >er: la gerunziu-
0/S
+I- Anlocuii unitile ;razeologice 2e mai @os printr$un sinonim
corespunztor7
a sta pe !nduri, a sta de$o parte, a sta cu minile &n sn, a nu$i
sta !ura.
+II- &escriei ;orma corect 2in perechile7 anticamer
antecamer, ma!aziner ma!azioner, mintal mental,
capot capod, cazinou cazino, repercursiune
repercusiune, sure%citant surescitant.
+III- Care este sensul e?presiilor7 (rca lui *oe, 0utia Pandorei,
0lciul lui ()ile, 4rutul lui 3uda, -urnul :ael.
I(- Cum se nume6te locuitorul 2in7 0airo, :ordeau%, Madrid,
-oCio, Monaco-
(- Artai care este sensul urmtoarelor compuse prin
a:re>iere7 @.U.*., 4.@.4., -.3.+., :E+>, 3.-.*., I*E40@.
'RIL" PR(PUS" SPR" R"Z(L5AR"
'RILA I
*C ,u:stanti>ele rinocer, elefant, vevri#, crocodil sunt7
aC mo:ile
:C epicene
cC heteronimice
0C A2@ecti>ul vindicativ este sinonim cu7
a) rzuntor
) de vnzare
c) vindector
)C ,u:stanti>ele !)iveci, cmin au 2esinena 2e plural7
aC numai e
:C numai uri
cC am:ele 2esinene B$e, $uriC1 2ar cu 2i;erenieri
semantice
/C An e?emplul7 (zi e miercuri. Cu>intele su:liniate sunt7
aC azi G a2>-1 n-pre2-F miercuri G su:st-1 s:-
:C azi G a2>-1 c-t-F s=m:t G su:st-1 s:-
cC azi G su:st-1 s:-F s=m:t G su:st-1 n-pre2-
4C Meridional este sinonim cu7
aC me2iteranean
:C 2e 2up$amiaz
0/7
cC su2ic
SC Formele corecte 2e plural sunt cele 2in seria7
aC simptome1 para2o?uri1 monologuri1 sin2romuri
:C simptome1 para2o?uri1 monoloage1 sin2roame
cC simptomuri1 para2o?e1 monoloage1 sin2romuri
7C An propoziia7 :unicu$l adoarme. l este7
aC pronume personal
:C articol hotr=t
cC pronume personal sau articol hotr=t1 <n ;uncie 2e
coninutul in;ormaional-
9C Numeralul care arat o grupare numeric este7
aC or2inal
:C colecti>
cC ;racionar
#C !tiin2 c primul este numeral1 ca parte 2e >or:ire1 antonimul
acestuia G ultimul $ este7
aC numeral
:C su:stanti>
cC a2@ecti>
*3C Forma corect a su:stanti>ului propriu *eli pentru 2ati> este7
aC lui Neli
:C Neliei
cC al lui Neli
**C An enunul7 *u tiu cine este vinovat.1 cu>=ntul cine
<n2epline6te ;uncia sintactic 2e7
aC complement 2irect
:C su:iect
cC nume pre2icati>
*0C Cu>=ntul fiail <nseamn7
aC care are siguran <n ;uncionare
:C care se poate rami;ica
cC care poate con2uce o ;ilier
*)C %recizai 2ac su:or2onata 2in ;raza7 ( mncat s$i vin ru.
este7
aC C-,-
:C CN,-
cC C-M-
*/C An enunul7 4e auziB cioc$cioc6 Inter@ecia este7
aC complement 2irect
0/9
:C su:iect
cC nu are ;uncie sintactic
*4C An enunul7 9tie ea mama ce s fac. cu>=ntul mama este7
aC atri:ut
:C apoziie
cC su:iect reluat
*SC An propoziia7 -o#i s$au pronun#at contra., cu>=ntul contra
este7
aC a2>er:
:C prepoziie
cC a2@ecti> in>aria:il
*7C An propoziia7 *e pre!tim de iernat., >er:ul la mo2ul supin
are ;uncia sintactic 2e7
aC complement in2irect
:C complement circumstanial 2e scop
cC complement circumstanial 2e cauz
*9C %ropoziia7 4crii mai corect dect mine., are su:iectul7
aC su:<neles
:C nu are su:iect
cC inclus
*#C An ;raza7 Pe ln! c plou, mai ate i vntul., propoziia
su:or2onat este7
aC circumstanial 2e mo2
:C circumstanial cumulati>
cC circumstanial opoziional
03C An enunul7 E frumos s$#i a"u#i prietenii la nevoie., numele
pre2icati> este e?primat prin7
aC a2@ecti>
:C a2>er:
cC su:stanti> pro>enit 2in a2@ecti>
0*C An ;raza7 2mi pare ine c vii la mine., propoziia su:or2onat
este7
aC completi> 2irect
:C completi> in2irect
cC su:iecti>
00C An ;raza7 >e ce #i$e team, de aceea nu scapi., propoziia
su:or2onat este7
aC C-i-
:C C-I-
cC C-D-
0/#
0)C %ronumele re;le?i> &i 2in e?emplul7 &i a"ut prietenul are
;uncia sintactic 2e7
aC atri:ut pronominal
:C complement in2irect
cC atri:ut a2@ecti>al
0/C An enunul7 Pln!e de durere., de este7
aC prepoziie
:C con@uncie
cC a2>er:
04C An enunul7 ?luier a pa!u., a este 2in punct 2e >e2ere
mor;ologic7
aC articol posesi> geniti>al
:C prepoziie
cC articol 2emonstrati>
0SC An propoziia7 0t este Cilo!ramul de mereL, >er:ul a fi este7
aC au?iliar
:C copulati>
cC pre2icati>
07C An ;raza7 +eueti, dac te strduieti., propoziia su:or2onat
este7
aC C-I-
:C CD.-
cC C-T-
09C A2@ecti>ele care in2ic apartenena etnic sau local 2e tipul7
francez, en!lez, c)inez, au la plural urmtoarele ;orme7
aC ;rancezi1 englezi1 chinezi
:C ;rance@i1 engle@i1 chine@i
cC sunt a2mise am:ele ;orme
0#C Numeralele or2inale corespunztoare car2inalelor o sut, o
mie au la masculin ;ormele7
aC al sutlea1 al o mielea
:C al o sutlea1 al o mielela
cC sunt a2mise am:ele ;orme
)3C ,ensul neologismului a aro!a este7
aC a mo2i;ica o lege
:C a suprima o lege1 o 2ispoziie o;icial
cC a rati;ica
043
)*C Teritoriul locuit 2e o anumit etnie1 2ar <ncon@urat 2e teritoriul
unei alte etnii se nume6te7
aC autonomie teritorial
:C rezer>aie
cC encla>
)0C Alegei ;orma corect 2e ortogra;ie7
a) *u fii indolent cnd tii c treuie s fii altfel.
) *u fi indolent cnd tii c nu treuie s fii altfel.
c) *u fi indolent cnd tii c nu treuie s fi altfel.
))C E?presia au revenit din nou este7
aC nonsesn
:C tautologie
cC pleonasm
)/C Cu>=ntul drept 2in enunul7 ,$a primit drept recompens.,
este7
aC a2@ecti>
:C a2>er:
cC prepoziie
)4C An enunul7 (u venit peste o sut de copii., cu>=ntul peste este7
aC a2>er:
:C prepoziie
cC con@uncie
)SC An enunul7 (stmpr$te6, te este7
aC pronume personal
:C pronume re;le?i>
cC pronume posesi>
)7C ,u:stanti>ele7 patriot, compatriot au la ;eminin singular
;ormele7
aC patriot1 compatriot
:C patrioat1 compatrioat
cC patriot1 compatrioat
)9C ,unt 2eri>ate cu pre;i?ul co cu>intele7
aC coor2ona1 colecta1 corect
:C coautor1 coprta61 colocatar
cC coagula1 coopera1 coregra;
)#C ,unt corect 2esprite <n sila:e cu>intele7
aC :o@$2eu$c1 a2$op$ta1 pent$a$tlon
:C :o@$2e$u$c1 a$2op$ta1 pent$a$tlon
04*
cC :o@$2e$u$c1 a2$op$ta1 pent$at$lon
/3C ,unt corect 2esprite <n sila:e cu>intele7
aC ma$no$pe$r1 o$:i$ec$ti>1 mo$no$clu
:C man$o$pe$r1 o$:ic$ti>1 mon$o$clu
cC ma$no$pe$r1 o$:iec$ti>1 mo$no$clu
/*C An ;raza7 2n afar de muzic, totul e minciun, c)iar i
sin!urtatea, c)iar i e%tazul. BE- CioranC1 &n afar de muzic
are ;uncie sintactic 2e7
aC complement in2irect
:C complement circumstanial 2e e?cepie
/0C An ;raza7 E !reu a defini !eniul, e )azardat a defini i prostia.,
in;initi>ul7 a defini are ;uncie sinstactic 2e7
aC complement 2irect
:C su:iect
/)C An propoziia7 Pomi sufeind de !linare ne ies &n drum.
BL-'lagaC gerunziul suferind are ;uncia sintactic 2e7
aC atri:ut a2@ecti>al
:C atri:ut >er:al
cC complement circumstanial 2e mo2
//C An ;raza7 -rind, !nde$te$te la moarte, murind, nu te !ndi
la via#. BN- IorgaC1 >er:ele la gerunziu <n2eplinesc ;uncia
sintactic 2e7
aC complement circumstanial 2e mo2
:C complement circumstanial 2e timp
cC atri:ut >er:al
/4C An enunul7 2n afara slu"elor isericii nu e%ist scar ctre
cer. B%etre !u6eaC1 &n afara slu"elor este7
aC complement 2irect
:C complement circumstanial 2e e?cepie
cC complement circumstanial 2e loc
'RILA II
*C ,ustanti>ele7 umr, coal, pa!in, re!ul au la plural ;ormele7
aC umere1 coale1 pagine1 regule
:C umeri1 coli1 pagini1 reguli
cC sunt a2mise am:ele ;orme
040
0C An sintagma7 El a ieit informatician., su:stanti>ul
informatician este7
aC nume pre2icati>
:C complement 2irect
cC complement circumstanial 2e mo2
)C ,u:stanti>ele 0otnat, >acia, 3uda sunt7
aC <ntot2eauna su:stanti>e proprii1 pentru c sunt nume 2e
localiti1 marc 2e autoturism1 respecti> nume 2e
personane
:C sunt su:stanti>e comune1 pentru c numesc o
specialitate 2e >in Bun cotnarC1 un autoturism Bo 2acieC1 o
trstur 2e caracter Bun iu2aC
cC sunt su:stanti>e comune sau proprii1 <n ;uncie 2e
conte?t
/C An enunul ("un!e ct ai cutat., >er:ul a"un!e este7
aC copulati>
:C pre2icati>
cC impersonal pre2icati>
4C An ;raza7 Mi$e cam fri!, mcar c am co"oc., propoziia
su:or2onat este7
aC C+-
:C C-I-
cC Ci-
SC An te?tul7 -reuie s fie cine tie ce..., su:iectul <n propoziia a
2oua este7
aC o su:iecti>
:C locuiune pronominal
cC inclus
7C Care 2in urmtoarele a2@ecti>e este >aria:il7
aC cumseca2e
:C >ernil
cC >er2e
9C An e?emplul7 0t !ru ai recoltatL, cu>=ntul ct este7
aC a2>er:
:C a2@ecti> pronominal interogati>
cC pronume interogati>
#C Care este >aloarea mor;ologic a cu>=ntului ce 2in propoziia
0e frumos desenezi6 8
aC a2>er:
:C pronume relati>
04)
cC pronume nehotr=t
*3C An enunul7 Mie &mi place foarte mult pdurea., cu>=ntul
pdurea <n2epline6te ;uncia sintactic 2e7
aC complement 2irect
:C su:iect
cC complement in2irect
**C An te?tul7 3at ce mi$a fost dat s primesc la trne#e.,
cu>=ntul ce este7
aC a2@ecti> pronominal relati>
:C pronume interogati>
cC pronume relati>
*0C An enunul7 0ireii dimpre"ur &ncepeau s &nfloreasc.,
cu>=ntul dimpre"ur este7
aC complement circumstanial 2e loc
:C atri:ut a2@ecti>al
cC atri:ut a2>er:ial
*)C An ;raza7 4 &ncercm vinul de$i un., su:or2onata este7
aC C-I-
:C CD.--
cC C-,-
*/C ,ensul cu>=ntului iliofilie este7
aC iu:ire1 a2miraie pentru :i:lie
:C iu:ire1 a2miraie pentru carte
cC :oal 2e s=nge
*4C ,ensul cu>=ntului claustrofoie este7
aC zon lacustr
:C mania 2e a se izola
cC ;rica 2e spaii <nchise
*SC Cu>intele compuse7 nou$ales, nou$nscut, nou$venit au la
nominati> plural urmtoarele ;orme7
aC nou$ale6i1 nou$nscui1 nou$>enii
:C noi$ale6i1 noi$nscui1 noi$>enii
cC sunt a2mise am:ele ;orme
*7C Care este >aloarea mor;ologic a cu>=ntului ce 2in propoziia7
0e frumos dansezi6 8
aC pronume relati>
:C a2>er:
cC pronume nehotr=t
*9C ,u:or2onata 2in ;raza7 7ai de cine nu triete &n cumptare-1
este7
04/
aC C-I-
:C Ci-
cC C-M-
*#C ,u:or2onata 2in ;raza7 0um ve#i sosi, imediat ve#i fi caza#i.,
este7
aC C-M-
:C C-T-
cC C-I-
03C An enunul7 2mi place a fi ru!at de cole!i., sintagma a fi ru!at
are ;uncia sintactic 2e7
aC complement 2irect
:C su:iect
cC complement in2irect
0*C %ropoziia su:or2onat 2in ;raza7 0ritica#i$m, eu tot nu fac
altcumva., este7
aC Ci-
:C C+-
cC C-I-
00C An enunul7 7om fi primi#i de tine., cu>=ntul de tine are ;uncia
sintactic 2e7
aC complement in2irect
:C complement 2e agent
cC complement circumstanial 2e mo2
0)C An ;raza7 0um a intrat, m$a i recunoscut., su:or2onata este7
aC C-M-
:C Ci-
cC C-T-
0/C An ;raza7 0um ai proceda, tot nu rezolvi sin!ur prolema.,
su:or2onata este7
aC C+-
:C C-M-
cC C-I-
04C An enunul7 ( procedat potrivit celor mai ri!uroase norme.,
su:stanti>ul norme este7
aC complement in2irect
:C complement circumstanial 2e mo2
cC complement circumstanial 2e cauz
0SC An enunul7 2n ciuda acestui repetat eec, el a rmas optimist.,
sintagma7 &n ciuda... eec are ;uncia sintactic 2e7
aC complement circumstanial 2e cauz
044
:C complement in2irect
cC complement circumstanial concesi>
07C An enunul7 (vnd ani mul#i, po#i cumpra orice., cu>=ntul
avnd are ;uncia sintactic 2e7
aC complement circumstanial 2e cauz
:C complement circumstanial con2iional
cC complement in2irect
09C An propoziia7 Pe ln! informatic mai este pasionat i de
literatur., pe ln! informatic are ;uncia sintactic 2e7
aC complement in2irect
:C complement circumstanial cumulati>
cC complement circumstanial 2e mo2
0#C An propoziia7 *u a venit dect +adu., dect +adu <n2epline6te
;uncia sintactic 2e7
aC complement circumstanial 2e e?cepie
:C su:iect
cC complement 2irect
)3C Care 2intre ;ormele urmtoare ale numeralului or2inal
corespunztor car2inalului nou este a2mis 2e normele
lim:ii literare7
aC al noulea
:C al noulea
cC al nolea
)*C Alegei ;orma corect7
a) (utouzul era ti%it.
) (utouzul era ticsit.
c) (utuusul era ticsit.
)0C Alegei ;orma corect7
a) *ici unul nu copiaz nici o dat la tez.
) *iciunul nu copiaz niciodat la tez.
c) *ici unul nu copiaz niciodat la tez.
))C An ;raza7 Mare lucru e s$i po#i &mpca pe to#i., propoziia
su:or2onat este7
aC ,'-
:C %&-
cC C-I-
)/C An propoziia7 >e c#i a#i fost vzu#iL, de c#i este7
aC complement in2irect
:C complement 2e agent
cC complement 2irect
04S
)4C An propoziia7 7ecinul meu, (ndrei, m$a a"utat mult., (ndrei
<n2epline6te ;uncia sintactic 2e7
aC atri:ut su:stanti>al geniti>al
:C atri:ut apoziional
cC cu>=nt inci2ent
)SC Antonimele cu>=ntului iute sunt7
aC agale1 lent1 <n;r=nt
:C 2omol1 lent1 <n;r=nt
cC agale1 2omol1 lent
)7C Forma corect a gerunziului este7
aC ploin2
:C plo=n2
cC plou=n2
)9C In2icai cu>=ntul Bcu>inteleC ;ormatBeC prin 2eri>are cu
pre;i?ul a7
aC alene
:C acor2
cC apoetic
2C ane>oie
)#C Forma corect a cu>=ntului este7
aC @uristconsult
:C @urisconsult
cC @uristconsul
/3C Cu>intele cale ferat, purttor de cuvnt, rzoi ful!er sunt
;ormate prin7
aC compunere prin alturare
:C <mprumut BneologismeC
cC calc ling>istic
/*C Alegei >arianta corect7
aC geno;le?iune1 @uristpru2en1 a asam:la
:C genu;le?iune1 @urispru2en1 a asam:la
cC genu;le?iune1 @uristpru2en1 a asam:la
/0C Formele7 Mria sa, E%celen#a sa, ,umin#ia voastr sunt7
aC pronume 2e politee
:C locuiuni pronominale
cC locuiuni su:stanti>ale
/)C Atri:utul apoziional e?primat prin su:stanti> poate sta7
aC numai <n nominati>
:C numai <n >ocati>
cC <n orice caz1 2ac se acor2 cu su:stanti>ul 2eterminat
047
//C Cu>=ntul pluvial se re;er la7
aC ploaie
:C ap
cC ;lu>iu
/4C An ;raza7 *ici o suferin# nu$i aa de mare 1 s nu se
presc)ime &n cntare. BL- 'lagaC1 su:or2onata este7
aC circumstanial 2e mo2
:C circumstanial concesi>
cC circumstanial 2e scop
'RILA III
*C Termenul a ultra!ia are <neles 2e7
aC a pe2epsi pe cine>a pentru <nclcarea normelor
:C a insulta un reprezentant al autoritii <n e?erciiul
;unciunii
cC a ;olosi ;r 2rept 2e apel armele 2e ;oc
0C Alegei seriile corecte7
aC at$let1 o$:raz1 su$plu1 o$:lo$ni1 ac$la$ma
:C a$tlet1 o$:raz1 su$plu1 o$:lo$ni1 a$cla$ma
cC at$let1 o$:raz1 su$plu1 o:$lo$ni1 ac$la$ma
)C ,unt corect 2esprite <n sila:e cu>intele7
aC opt$spre$ze$ce1 6ap$te$spre$ze$ce1 2ez$e$chi$li$:ru
:C opt$spre$ze$ce1 6apte$spre$zece1 2ez$echili:ru
cC opt$spre$ze$ce1 6ap$tes$pre$ze$ce1 2ez$e$chi$li$:r$u
/C An propoziia7 El s$a an!a"at informatician la o uzin.,
cu>=ntul informatician are ;uncia sintactic 2e7
aC complement 2irect
:C element pre2icati> suplimentar
cC complement circumstanial 2e mo2
4C Imerati>ul negati> al >er:ului a ate este7
aC nu :ate
:C nu :tea
cC sunt permise am:ele ;orme
SC An propoziia7 2mpreun cu noi au sosit &n sta#iune i al#i
studen#i., &mpreun cu noi are ;uncia sintactic 2e7
aC complement in2irect
049
:C complement circumstanial sociati>
cC complement circumstanial 2e mo2
7C %recizai >arianta corect pentru sinonimele a2@ecti>ului
oneros, $oas7
aC onora:il1 <mpo>rtor1 2eza>anta@os
:C apstor1 greu1 onora:il
cC <mpo>rtor1 apstor1 greu1 2eza>anta@os
9C An e?emplul7 7ia#a rmne cum este ea., cum are ;uncia
sintactic 2e7
aC complement circumstanial 2e mo2
:C nume pre2icati>
cC nu are ;uncie sintactic
#C An e?presia7 a luat$o la fu!1 cu>=ntul o este7
aC inter@ecie
:C pronume personal neaccentuat cu ;uncie 2e
complement 2irect
cC pronume personal neaccentuat ;r ;uncie
*3C ,u:or2onata 2in ;raza7 Inde era cel mai ine pre!tit, a
reuit la concurs., este7
aC C-L-
:C Ci-
cC CN,-
**C An propoziia7 ( venit la lume., la lume este7
aC complement circumstanial 2e loc
:C su:iect
cC complement in2irect
*0C Alegei seria corect7
aC proect1 comple?i1 chi;tea1 iri2entism1 ;uneralii
:C proect1 complec6i1 pi;tea1 ire2entism1 ;unerarii
cC proiect1 complec6i1 chi;tea1 ire2entism1 ;uneralii
*)C An propoziia7 0e de oameni am vzut6, ce de oameni
<n2epline6te ;uncia sintactic 2e7
aC complement 2irect
:C complement in2irect
cC su:iect
*/C An propoziia7 >e cine ai fost re#inutL, de cine are ;uncia
sintactic 2e7
aC complement in2irect
:C complement 2e agent
cC complement 2e relaie
04#
*4C An propoziia7 2n ciuda altuia, tot a veni., &n ciuda altuia este7
aC complement in2irect
:C complement circumstanial 2e cauz
cC complement circumstanial concesi>
*SC An propoziia7 *e pre!tim de iernat., de iernat este7
aC complement in2irect
:C complement circumstanial 2e scop
cC complement circumstanial 2e cauz
*7C ,unt neologisme nea2aptate Bse pronun alt;el 2ec=t se scriuC
cu>intele 2in seria7
aC ReeH$en21 ;orai:r1 pulo>er
:C :lue$@eans1 uni1 managemment
cC alur1 lie21 2iesel1 pasteuriza1 RhisHN
*9C An propoziia7 >eplasarea acas se fcea cu trenul., acas are
;uncia sintactic 2e7
aC atri:ut a2>er:ial
:C complement circumstanial 2e loc
cC atri:ut su:stanti>al
*#C An enunul7 ?iind &mpins &n ap s$a &necat., fiind &mpins are
;uncia sintactic 2e7
aC complement circumstanial 2e timp
:C complement circumstanial 2e cauz
cC complement circumstanial con2iional
03C An ;raza7 0um nu a tiut nimic, a luat note mici., propoziia
su:or2onat este7
aC C-M-
:C C-T-
cC Ci-
0*C An propoziia7 Mer!i pe drumurile tale., pe drumurile are
;uncia sintactic 2e7
aC complement 2irect
:C complement circumstanial 2e loc
cC complement in2irect
00C An propoziia7 4unt suprat pe tine., pe tine are ;uncia
sintactic 2e7
aC complement in2irect
:C complement 2irect
cC complement circumstanial 2e loc
0S3
0)C ,ta:ilii seria corect7
aC in$e$rent1 su$:a$pre$ci$e$re1 in$e$;i$ci$en$
:C i$ne$rent1 su:$a$pre$ci$e$re1 in$e$;i$ci$en$
cC in$e$rent1 su:$a$pre$ci$ere1 in$e$;i$ci$en$
0/C A>=n2 <n >e2ere principiul mor;ologic 2e 2esprire <n sila:e1
sta:ilii linia corect7
aC :anc$no$t1 :anc$ru$t1 gang$ster1 sul;$a$mi$2
:C :anc$not1 :anc$rut1 sul$;a$mi$2
cC :an$cno$t1 :an$cru$t1 sul$;a$mi$2
04C Cu>=ntul specios are <nelesul 2e7
aC 2e strict specialitate
:C aparent1 amgitor1 <n6eltor
cC anumit1 2eose:it
0SC Cu>=ntul a profera are sensul7
aC a rosti Bcu >oce tareC :lesteme1 ameninri
:C a practica o pro;esie1 o meserie
cC re;eritor la pro;et
07C E?presia nota ene are sensul 2e7
aC not :un
:C ia seama cu atenie
cC e?clamaie
09C A>=n2 <n >e2re principiul ;onetic1 sta:ilii seria corect7
aC a$us$tri$ac1 a$na$e$ro:1 ;i$in$1 ;ii$c1 u$crai$nean
:C a$us$tri$ac1 an$a$e$ro:1 ;i$i$n1 ;i$i$c1 u$crai$ne$an
cC a$us$tri$ac1 an$a$e$ro:1 ;iin$1 ;ii$c1 u$crai$ne$an
0#C An ;raza7 8aar nu am care au !reit la test. su:or2onata este7
aC C-D-
:C C-I-
cC C-M-
)3C An enunul7 (i cui sunte#i voiL, ai cui are ;uncia sintactic 2e7
aC nume pre2icati>
:C complement in2irect
cC atri:ut
)*C An ;raza7 (m pornit s colindm., su:or2onata este7
aC C-I-
:C C-,-
cC Ci-
)0C An enunul7 2n locul iatului, a tcea., &n locul iatului este7
0S*
aC complement circumstanial con2iional
:C complement circumstanial 2e cauz
cC complement in2irect
))C An propoziia7 >atorit muncii, a reuit., datorit muncii are
;uncia sintactic 2e7
aC complement instrumental
:C complement in2irect
cC complement circumstanial 2e cauz
)/C An propoziia7 2molnvindu$se, tot nu ar lipsi de la coal.,
&molnvindu$se are ;uncia sintactic 2e7
aC complement circumstanial 2e cauz
:C complement concesi>
cC complement circumstanial 2e timp
)4C %recizai care ;orme gramaticale sunt corecte7
aC mtsuri1 >ulpii1 coperte1 gheme B2e aC1 ca:luri
:C mt6i1 >ulpei1 coperi1 ghemuri1 ca:le
cC mtsuri1 >ulpei1 coperi1 chemuri1 ca:luri
)SC E?presia7 prota!onistul principal este7
aC nonsesns
:C pleonasm
cC tautologie
)7C Literar se spune7
aC hemoragie 2e s=nge1 opro:iu pu:lic1 a>ansai <nainte
:C hemoragie1 pro:riu pu:lic1 a>ansai <nainte
cC hemoragie1 pro:riu pu:lic1 a>ansai
)9C An ;raza7 >in cte am auzit vorindu$se, era om un.,
propoziia su:or2onat este7
aC completi> in2irect
:C circumstanial 2e mo2
cC circumstanial 2e relaie
)#C An enunul7 >e frumoas, e frumoas., de frumoas are ;uncie
sintactic 2e7
aC complement circumstanial 2e relaie
:C complement circumstanial 2e cauz
cC complement in2irect
/3C An ;raza7 M a"u#i, nu m a"u#i, eu tot &ncerc., propoziiile * 6i
0 sunt7
aC principale
:C CD.-
cC C+-
0S0
/*C An propoziia7 4e mnnc la dulciuri &ntruna., la dulciuri are
;uncia sintactic 2e7
aC complemnt 2irect
:C su:iect
cC complement in2irect
/0C An ;raza7 0atar!ele sondelor rmaser &ndrt, dar nu
rmaser necunoscute., pre2icatele sunt7
aC pre2icate >er:ale1 <n am:ele propoziii
:C pre2icat nominal <n prima propoziie1 pre2icat >er:al <n
propoziia a 2oua
cC pre2icat >er:al <n prima propoziie1 pre2icat nominal <n
a 2oua propoziie
/)C An ;raza7 -rind i nemurind ai s vezi cine sunt eu., >er:ele la
gerunziu au ;uncia sintactic 2e7
aC complement circumstanial 2e mo2
:C complement circumstanial con2iional
cC complement in2irect
//C An propoziia7 4$a plictisit de stat sin!ur., de stat este7
aC complement in2irect
:C complement circumstanial 2e cauz
cC complement circumstanial 2e mo2
/4C An ;raza7 4e teme de e%amen, dac nu a &nv#at., su:or2onata
este7
aC C-I-
:C CD.-
cC Ci-
'RILA I5
*C Cu>intele su:liniate 2in propoziia7 (cesta este un om l% loc(l
l(i., sunt 2in punct 2e >e2re gramatical7
aC su:stanti> cu prepoziie ` pronume personal <n geniti>
:C locuiune a2@ecti>al
cC locuiune prepoziional ` pronume personal <n geniti>
0C An ;raza7 (i carte, ai parte., propoziia su:or2onat este7
aC Ci-
:C C-I-
0S)
cC CD.-
)C E?presiile7 a sc)i#at sumar, a refuzat s primeasc, a repeta
din nou, prefer mai ine sunt7
aC nonsesnsuri
:C pleonasme
cC tautologii
/C Cunoa6tei cazurile prilor 2e >or:ire su:liniate8 Alegei unul
2in cele trei7
Prerea !e% este aceasta. aC NF :C "F cC A
>orin#a l(i s$a &mplinit- aC NF :C "F cC D
3$am povestit c(i ascult- aC DF :C "F cC N
4C "rupurile 2e cu>inte7 ast$iarn, ast$sear sunt7
aC locuiuni a2>er:iale
:C su:stanti>e compuse
cC a2>er:e compuse
SC An ;raza7 0nd mri#i o fat e ca i cnd &#i arde casa.7
aC prima propoziie este su:iecti>1 iar ultima este
pre2icati>
:C prima propoziie este temporal1 iar ultima este mo2al
cC prima este su:iecti>1 iar ultima este mo2al
7C An enunul7 0t pentru c)eltuial... te voi &mprumuta eu.,
construcia ct pentru c)eltuial este7
aC complement circumstanial 2e scop
:C complement circumstanial 2e relaie
cC complement in2irect
9C ,unt epicene su:stanti>ele7
aC >ulpe1 aur1 ra1 icre
:C ;urnic1 ele;ant1 >e>eri1 cuc
cC miere1 zori1 g=sc
#C An propoziia7 0e eveniment srtori#iL, cu>=ntul ce are
;uncia sintactic 2e7
aC complement 2irect
:C su:iect
cC atri:ut a2@ecti>al
*3C An propoziia7 0t de mult ai lucratL, cu>=ntul ct are >aloarea
mor;ologic 2e7
aC a2>er: interogati> Bcantitati>C
:C a2@ecti> interogati>
cC pronume interogati>
0S/
**C An ;raza 4e zice c nu$i cum vrea omul, ci$i cum vrea
>omnul.7
aC %0 T CD1 %) T CM1 %/ T %%1 %4 T ,'
:C %0 T ,'1 %) T ,'1 %/ T %%1 %4 T %%
cC %0 T ,'1 %) T ,'1 %/ T ,'1 %4 T ,'
*0C %recizai care este ;orma corect a cu>intelor 2in >ariantele
o;erite7
aC e?ca>a1 ier:ici21 mu6chetar1 ple:icist1 ti?it
:C esca>a1 er:ici21 muschetar1 ple:iscit1 ticsit
*)C An enunul7 ?ie lumin6, cu>=ntul fie este7
aC con@uncie 2is@uncti>
:C >er:
cC inter@ecie
*/C ,ensul cu>=ntului ada!iu este7
aC parte 2intr$o compoziie muzical c=ntat lent
:C parte ;inal a unei compoziii
cC ma?im1 a;orism
*4C %recizai care este ;orma corect a cu>intelor 2in >ariantele
o;erite7
aC golgheter1 a secon2a1 escort1 culoar1 stas
:C golgeter1 a secon2a1 e?cort1 culuar1 6tas
*SC An propoziia7 ... a cunoate$nseamn iarn, >er:ul &nseamn
are >aloare7
aC pre2icati>
:C copulati>
*7C An propoziia7 4$a maturizat politicete., cu>=ntul politicete
are ;uncia sintactic 2e7
aC complement circumstanial 2e mo2
:C complement circumstanial 2e relaie
cC complement in2irect
*9C An te?tul7 Pe ln! o!#ie, mai era i frumoas., pe ln!
o!#ie este7
aC complement in2irect
:C complement circumstanial 2e mo2
cC complement circumstanial cumulati>
*#C An ;raza7 2n loc s$i vad de trea, se plim., su:or2onata
este7
aC completi> in2irect
:C circumstanial opoziional
cC circumstanial 2e mo2
0S4
03C An enunul7 @mul de$l vezi e prietenul meu., cu>=ntul de are
>aloarea 2e7
aC prepoziie
:C con@uncie
cC pronume relati>
0*C An ;raza7 >up felul cum vorea n$ai fi zis c e prost.,
a2>er:ul relati> cum intro2uce7
aC o su:or2onat circumstanial 2e mo2
:C o su:or2onat atri:uti>
cC o su:or2onat circumstanial 2e relaie
00C Cu>=ntul !randoman Ba2@-C are sinonimele7
aC megaloman1 orgolios1 >anitos
:C uria61 Bca staturC1 <nalt
cC <ng=m;at1 in;atuat
0)C An enunul7 4e foto!rafiase alturi de tata., alturi de tata
este7
aC complement circumstanial 2e mo2
:C complement circumstanial 2e loc
cC complement circumstanial sociati>
0/C An enunul7 0opiii cntau de minune., de minune este7
aC complement circumstanial 2e mo2
:C complement circumstanial consecuti>
cC complement circumstanial 2e cauz
04C An enunul7 -recea mndr i vesel prin mul#ime., cu>intele
mndr 6i vesel <n2eplinesc ;uncia sintactic 2e7
aC complement circumstanial 2e mo2
:C atri:ut a2@ecti>al
cC element pre2icati> suplimentar
0SC An ;raza7 ?lorile acestea, aduse de cine treuia, aveau o
semnifica#ie deoseit., propoziia su:or2onat este7
aC completi> 2irect
:C completi> 2e agent
cC atri:uti>
07C An propoziia7 0ele dou fete, -ita i 3linca, plecaser repede
la !rl., cu>intele -ita 6i 3linca sunt7
aC apoziie
:C cu>inte inci2ente
09C An e?emplul7 :ate la u., su:iectul este7
aC inclus
:C ne2eterminat
0SS
cC su:<neles
0#C Alegei >arianta corect7
aC gol$a$>e$ra@
:C go$la$>e$ra@
)3C An e?emplul7 M intereseaz plimarea &n aer lier, fr
!nduri., fr !nduri are urmtoarea >aloare suntactic7
aC complement circumstanial 2e mo2
:C atri:ut su:stanti>al prepoziional
)*C Alegei >arianta corect 2e scriere a urmtoarelor locuiuni
a2>er:iale7
aC 2e$a gata1 2e$a :a:a$oar:a1 pe 2e rost
:C 2e$a$gata1 2e$a :a:aoar:a1 pe 2erost
)0C An ;raza7 >ac zilele de &nceput erau frumoase, celelalte le$am
sim#it posomorte., propoziia su:or2onat intro2us 2e
con@uncia daceste7
aC su:iecti>
:C opoziional
cC con2iional
))C An e?emplul7 Era rou de mnie., de mnie este7
aC complement in2irect
:C complement circumstanial 2e cauz
cC complement 2e agent
)/C An e?emplul7 :inele cu ine se rspltete., cu ine este7
aC a2>er: cu prepoziie
:C su:stanti> pro>enit 2in a2>er: ` prepoziie
)4C An enunul Mi$e dor de mama., cu>=ntul mama este7
aC nume pre2icati>
:C su:iect
cC complement 2irect
)SC +ustic <nseamn7
aC re;eritor la ru6i
:C pastoral1 campestru
)7C An enunul7 Pentru mine, &ndeosei, asemenea activit#i erau
&nso#ite de o mare emo#ie., pentru mine este7
aC complement circumstanial 2e relaie
:C complement in2irect
)9C An e?emplul7 Inde$l auzea, &nso#itorul nu$l mai asculta.,
su:or2onata este7
aC C-L-
:C C+-
0S7
cC Ci-
)#C +er:ul a &ntrzia are ;orma 2e in2icati> prezent1 persona I1
singular7
aC <nt=rzii
:C <nt=rziu
cC <nt=rzi
/3C Cu>=ntul !)iont inclu2e7
aC 6ase sunete1 6ase litere
:C cinci sunete1 6ase litere
cC patru sunete1 6ase litere
/*C An enunul7 ( intrat mai &nti la lirrie, iar apoi a mers la
coal., cu>=ntul iar este7
aC a2>er:
:C con@uncie a2>ersati>
cC con@uncie copulati>
/0C An enunul7 4!eata iute porni din arcul oteanului., cu>=ntul
iute este7
aC a2@ecti>
:C a2>er:
/)C Enunul7 3on face de servici pe internat., este7
aC corect
:C incorect
//C 2nti de toate... este7
aC locuiune a2>er:ial
:C grup 2e cu>inte cu >aloare 2e numeral
cC numeral ` prepoziie ` pronume nehotr=t
/4C An enunul7 (re un co plin cu cpuni., cu cpuni are ;uncia
sinstactic 2e7
aC atri:ut
:C complement in2irect
cC complement circumstanial 2e mo2
'RILA 5
*C An ;raza7 (a a fost s fie., >er:ul su:liniat este7
aC copulati>
:C pre2icati>
cC impersonal
0S9
0C An ;raza7 8otrte$te s$i spui., su:or2onata este7
aC C-D-
:C C-I-
)C An enunul7 ( vrut s vin, pesemne, s &mi spun adevrul.,
cu>=ntul pesemne este7
aC a2>er: 2e mo2
:C a2>er: pre2icati>
/C An enunul7 *u prea a fi mai tare., cu>=ntul a fi are ;uncia
sintactic 2e7
aC complement 2irect
:C nume pre2icati>
cC su:iect
4C An propoziia7 0are$i acoloL, $i are >aloare mor;ologic7
aC >er: pre2icati>
:C pronume personal1 ;orm neaccentuat
cC articol hotr=t
SC ,ta:ilii seria corect7
aC <nnec1 <no2a1 <m:ia1 <no:ila1 transsaharian
:C <nec1 <nno2a1 <m:ia1 <nno:ila1 transsaharian
7C An ;raza7 4untem &n stare s v prezentm totul., su:or2onata
este7
aC CN,-
:C AT-
cC C-I-
9C An enunul7 +mne s vedem rezultatul., >er:ul a rmne
este7
aC copulati>
:C impersonal
cC pre2icati>
#C An ;raza7 Piatra, c$i piatr, i tot crap., propoziia
su:or2onat este7
aC AT-
:C C-D-
cC C+-
*3C An ;raza7 0um nin!e, drumul este imprecticail., propoziia
su:or2onat este7
aC C-M-
:C C-T-
cC Ci-
**C Cu>intele7 aluni, zmeuri, plc, )oard au7
0S#
aC ;orm 2e singular 6i sens 2e plural
:C ;orm 2e singular 6i sens 2e singular
*0C +arianta corect a te?tului7 >e ce privea, de ce ar mai fi
privit., este7
aC * T %-%-F 0 T C-M-
:C * T C-M-F 0 T %-%-
*)C ,u:stanti>ele7 fotal, asc)et, o% sunt 2e genul7
aC masculin
:C ;eminin
cC neutru
*/C Alegei ;orma corect7
a) nu s$ar complace &n..., a luat dup dulap, &n ziua de
dou octomrie
) nu s$ar complcea &n..., a luat de pe dulap, &n ziua de
dou octomrie
*4C An enunul7 4tpnul )anului, cunoscnd oiceiurile
drume#ilor s$a pre!tit onorail., >er:ul cunoscnd are
;uncia sintactic 2e7
aC complement 2irect
:C complement circumstanial 2e cauz
cC complement circumstanial 2e mo2
*SC An e?emplul7 Pilat din Pont s$a splat pe mini de
rspunderea rsti!nirii lui 3isus 8ristos., >er:ul a se spla
este ;olosit cu sensul7
aC propriu
:C ;igurat
*7C An propoziia7 M$am plictisit ascultnd muzic., >er:ul la
gerunziu are ;uncia sintactic 2e7
aC complement 2irect
:C complement circumstanial 2e mo2
*9C ,ta:ilii seria corect7
aC a$nal$;a$:et1 a$is$:erg1 a$me$rin$2i$an1 a$nor$ga$nic
:C an$al$;a$:et1 ais$:erg1 a$mer$in$2i$an1 an$or$ga$nic
*#C An enunul7 0i eu voi fi pmnt 1 2n sin!urtate$mi., mi este7
aC atri:ut a2@ecti>al
:C atri:ut pronominal
cC complement in2irect
03C Alegei ;orma corect7
aC a:i:il21 analoag1 :iolog1 argenti;er
:C aci:il21 analog1 :iolog1 arginti;er
073
0*C An propoziia7 2n ciuda vrstei se #ine ine., &n ciuda vrstei
are ;uncia sintactic 2e7
aC complement circumstanial 2e mo2
:C complement circumstanial concesi>
00C An enunul7 0e e rul., rul <n2epline6te ;uncia sintactic 2e7
aC su:iect
:C complement 2irect
cC nume pre2icati>
0)C Alegei seria corect 6i moti>ai alegerea7
aC a re>eni iar1 para2is e2enic1 a>ers 2e ninsoare1
calamitate 2istrugtoare
:C a re>eni1 para2is1 a>ers1 calamitate
0/C Construcia7 0oncluzia final a fost neateptat., este7
aC corect
:C incorect
04C ,ta:ilii seria corect7
aC a se :inocla1 a se :i;urca <n 2ou1 ca:inet 2ental1 ;use
orare
:C a se :inocla1 a se :i;urca1 ca:inet 2entar1 ;usuri orare
0SC Alegei seria corect7
aC scheci1 ;ias$co1 pau$pe$ri$za$re
:C sche$ci1 ;i$as$co1 pa$u$pe$ri$za$re
07C Cu>=ntul summum <nseamn7
aC rezultatul operaiei 2e a2unare1 totaliate
:C punctul cel mai <naltF culme ce nu poate ;i 2ep6it
09C Cu>=ntul lucrativ <nseamn7
aC care munce6te1 harnic
:C renta:il
0#C Cu>=ntul taluz <nseamn7
aC >al mare st=rnit 2e ;urtuni
:C teren <n pant
)3C Alegei seria corect7
aC un$gher1 o$lea$c1 ca;$tan1 top$o$nim
:C un$gher1 o$lea$c1 ca$;tan1 to$po$nim
)*C ,e scrie 6i se pronun corect7
aC asteri?
:C asterisc
)0C Alegei seria corect7
aC a plesni1 portta:ac1 peregrin1 premis1 merituos
:C plezni1 porta:ac1 pelegrin1 premiz1 meritos
07*
))C Cu>intele mozaic 6i mozMic sunt7
aC sinonime
:C omogra;e
cC paronime
)/C %re2icatul propoziiei7 3$au fost aduse revistele., este7
aC >er:al
:C nominal
)4C An enunul7 3at ce mi$a fost dat., e?ist7
aC o propoziie
:C 2ou propoziii
)SC An enunul7 Poate vine Maria., e?ist7
aC o propoziie
:C 2ou propoziii
)7C %erechile 2e cu>inte7 oportun$inoportun, normal$anormal,
politic$apolitic, real$ireal, lo!ic$ilo!ic sunt7
aC omonime
:C paronime
cC antonime
)9C Cu>=ntul pro%imitate are <neles 2e7
aC apro?imaie
:C apropiere
cC intimitate
)#C Alegei ;orma corect7
aC >ehicul1 trotuar1 <n;iera1 conclusi>1conton2ent
:C >ehicol1 trotuarm <n;iera1 concluzi>1 coton2ent
/3C Krmtoarele cu>inte7 test$te%t, statuar, romnesc$romanesc
sunt7
aC sinonime
:C paronime
cC omonime
/*C An ;raza7 >e ce, adic, s fie adevrat ce$i spuneam euL
propoziia su:or2onat este7
aC C-D-
:C ,'
cC C-I-
/0C Krmtoarele su:stanti>e epicene7 !ndac, #n#ar, !uter,
our, stru#, pi#i!oi au ;orm 2e7
aC masculin
:C ;eminin
070
/)C Cu>intele 2in seria7 dar, cadou, dona#ie, aten#ie, ofrand sunt7
aC antonime
:C sinonime
//C An enunul7 :iserica$n ruin 1 4t cuvioas, trist, pustie i
trn., cu>intele7 cuvioas, trist, pustie, trn
<n2eplinesc ;uncia sintactic 2e7
aC complement circumstanial 2e mo2
:C element pre2icati> suplimentar
/4C An ;raza7 :ucura#i$v cu cei ce se ucur; pln!e#i cu cei ce
pln!., propoziiile su:or2onate sunt7
aC C-I-
:C C-,OC-
cC C-M-
07)
R"Z(L5AR"A "S"L(R *I
'RIL"L(R PR(PUS"
"SUL H
I- (devrata ei poveste,
Fa
1 &ncepu senin ?rm,
G
1 dureaz
ceva mai mult de dou sute de ani,
F
1 cci toate
Ha
1 c*te i s$au
&ntmplat,
O
1 de acolo i s$au &ntmplat,
H
1 c i se prea ei
P
1 c treuie
Q
1 / semene cu Uamfira, cu fata aceea
R
1 "e v spuneam
S
1 c redase
vederea (r!)irei.
T
1
aC <ncepu T pre2icat >er:al
2ureaz T pre2icat >er:al
s$au <nt=mplat T pre2icat >er:al
s$au <nt=mplat T pre2icat >er:al
se prea T pre2icat >er:al
tre:uie T pre2icat >er:al
s semene T pre2icat >er:al
spuneam T pre2icat >er:al
re2ase T pre2icat >er:al
:C * T %%F 0 T %% inci2entF ) T CiB*CF / T ATB)CF 4 T
CiB)CF S T ,'B4CF
7 T ,'BSCF 9 T ATB7CF # T CDB9C
cC ) T toate 2e acolo <nt=mpl=n2u$i$se
/ T cele <nt=mplate
4 T pr=n2u$i$se
S T a tre:ui
2C ei T AT-pronominal1 e?primat prin pronume personal1
pers-a III$a1 sg-1 ;em-1 cazul "
ce>a T C-C-T-1 e?primat prin pronume nehotr=t1 cazul
Ac-
s$au <nt=mplat T %-+-1 e?primat prin >er: intranziti>1
con@-I1 2iateza re;le?i>1 cu pronume re;le?i> <n Ac-1 in2icati>1
per;ect compus1 pers-a III$a1 pl-
aceea T AT-a2@ecti>al1 e?primat prin a2@ecti>
pronominal 2emonstrati> 2e 2eprtare1 ;em-1 sg-1 Ac-
II- a$cor$2e$o$nist1 a$cua$re$l1 a$2i$nea$ori1
an$ti$al$co$o$lic1 trans$2a$nu$:i$an
III- +loare7 ;loricic1 ;loricea1 ;lorreas1
;lorrie1 ;loral1 ;lorar1 ;lor1 ;loristic1 ;loricol1
07/
;loricultur1 ;lori;er1 Floare1 Florii1 Florin1
Flore1 Florian1 a <n;lori1 <n;lorire1 re<n;lorire1
<n;loritur1 <n;lora1 <n;lorat1 ne<n;lorat1 <n;lorit1
re<n;lorit1 ne<n;lorit1 <n;loritor1 in;lorescen-
I+- cas1 ap1 m=n1 gin1 mr1 al:astru1
mam1 luni1 :un1 a a>ea
+- 'unica mai are 2oi 2ini &n !ur- Bsens 2e
:azC
L$am zrit &n !ura po2ului- Bsens secun2arC
DPe$o !ur 2e rai-P Bsens ;iguratC
Are piciorul <n ghips- Bsens 2e :azC
Piciorul mesei s$a rupt- Bsens secun2arC
Pe$un picior 2e plai. Bsens ;iguratC
+I- %etele de pe fa#a lui sunt ro6ietice-
Marius are fa#a curat-
Nu$mi place culoarea fe#ei lui-
El st &n fa#-
Te a6tept &n fa#a 6colii-
+II- El1 Eminescu1 e omagiat azi-
Alecsan2ri1 ardul 2e la Mirce6ti1 ne <nc=nt 6i
azi cu poeziile sale-
,il>iu1 Mitic 6i &a2u1 a2ic voi1 suntei
prietenii mei-
+III- Cite6te cine este con6tiincios- B,'-C
Cite6te ce$i place- BC-D-C
Cite6te cui >om socoti noi- BC-I-C
Cite6te un2e se >a 2eschi2e cartea- BC-L-C
Cite6te <mpreun cu cine >rea- BC-,OC-C
Cite6te c=n2 e lumin- BC-T-C
Cite6te cum >rea- BC-M-C
Cite6te1 ;iin2c nu 6tii- BCi-C
Cite6te ca s 6tii mai :ine- BC-,-C
Cite6te 2ac >rei- BCD.-C
Cite6te1 2e6i ai mai citit po>estea- BC+-C
I(- Fata aceea1 de > spuneam1 a ;ost ele>a
mea- BcareC
Am citit at=t 2e mult1 de m 2or ochii- B<nc=tC
>e m >a ruga am s$l a@ut- B2acC
074
"SUL I
I- 2n realitate am ateptat$o,
F
1 cci doream
G
1 / citesc
scrisorile neaprat &mpreun cu ea,
H
1 c% /$o fac
O
1 /$mi dea mereu
amnunte,
P
1 fr / $i dea seama ,
Q
1 "ei altfel e de$o iretenie
frust.
R
1
aC am a6teptat T pre2icat >er:al
2oream T pre2icat >er:al
s citesc T pre2icat >er:al
s$ ;ac T pre2icat nominal incomplet
s 2ea T pre2icat >er:al
s$6i 2ea seama T pre2icat >er:al
e 2e$o 6iretenie T pre2icat nominal
:C * T %-%-F 0 T Ci-B*CF ) T C-D-B0CF / T Ci-B)CF
4 T %&-B/CF S T C-M-B4CF 7 T C+-B4C
cC ceea ce am scrisF care era ;rust
2C E :ine s <n>ei- B,'-C
%ro:lema s reu6esc m ;rm=nt- BAT-C
M g=n2esc s <n>- BC-I-C
Merg la 6coal s <n>- BC-,-C
4 ;ii <n>at1 ai ;i 6tiut- BCD.-C
4$l ;i :tut oric=t1 tot nu scoteai nimic 2e la el- BC+-C
eC ateptat$o T s$a scris cu liniu 2e unire1 2eoarece se
rostesc <mpreun 2ou pri 2e >or:ire 2i;erite7 ateptat T >er: 6i o T
pronume
s$o T s$a scris cu liniu 2e unire1 2eoarece se rostesc
<mpreun1 <n aceea6i sila:1 2ou pri 2e >or:ire 2i;erite7 s T
con@uncie 6i o T pronumeF 2in punct 2e >e2ere ;onetic cratima ine
locul >ocalei -
s$mi T s$a scris cu liniu 2e unire1 2eoarece se rostesc
<mpreun1 <n aceea6i sila:1 2ou pri 2e >or:ire 2i;erite7 s T
con@uncie 6i mi T pronumeF ;onetic1 cratima ine locul >ocalei &-
s$i T aceea6i moti>are ca la s$mi
de$o T s$a scris cu liniu 2e unire1 2eoarece se rostesc
<mpreun1 <n aceea6i sila:1 2ou pri 2e >or:ire 2i;erite7 de T
prepoziie 6i o T articol nehotr=t-
II- oc)i G organ al >e2eriiF >=rte@ 2e ap1
copcF >erigile componente ale unui lanF gaur la ac
prin care se trece aaF ori;iciu ;cut <ntr$o ;oaie 2e cort
07S
prin care se petrece s;oara ;r=nghieieF mic
2eschiztur <nchis cu sticl ;cut <ntr$un perete
e?terior1 ;olosin2 la aerisirea sau iluminarea unei
<ncperi-
III- su;i?e su:stanti>ale7 plug G plugarF sat G
steanF croitor G croitoreasF 'ihor G :ihoreanF stu2ent
G stu2enime
su;i?e a2@ecti>ale7 ran G rnescF argint G argintiuF
piatr G pietrosF an G anualF munte G mutos
su;i?e >er:ale7 rece G a rciF toc G a tocaF ;a>or G a
;a>orizaF uman G a umaniza
su;i?e a2>er:iale7 t=nr G tinere6teF lin G lini6orF moarte
G mori6
I+- complet1 >iu1 anterior1 mort1 minor
+- Eu rmn pro;esor- G >er: copulati>
Eu rmn acas- G >er: pre2icati>
+mne s mai 2iscutm- B;razC G >er: impersonal
Mi$am &nsemnat <n caiet totul- G >er: pre2icati>
2nseamn c n$ai <neles- B;razC G >er: copulati>
+I- Acesta e6ti dumneata. G nume pre2icati>
Crile dumneatale sunt >aloroase- G atri:ut
pronominal geniti>al
Te ascult pe dumneata- G complement 2irect
M g=n2esc la dumneata- G complement in2irect
M 2uc spre dumneata- G complement circumstanial
2e loc
+II- %entru a$l >izita e ne>oie 2e aprop:area
2irectorului-
E 2atoria noastr 2e a$i <n2emna la munc-
Nu e in2icat a le certa-
(lt fel 2e ;in se macin la moara noastr-
0nd va ;i :tr=n1 <l >oi a@uta-
,r:torim cte o dat important 2in >iaa celor 2in
;amilie-
Nu mai puteam e?plica lecia cum se ca2e-
Era o ;emeie cu minte ager-
"SUL J
077
I- 0ucoanele arat iletele dumnealor, e%plicnd domnului
conductor
F
1 "e ce nu poate
G
1 i 'oe / fac acelai lucru;
H
1 fiin"c
iletul era &n pamlica plriei
O
1 i,
Pa
1 "%c a zurat plria,
Q
1
firete
P
1 c$a zurat cu pamlic i cu ilet cu tot.
R
1
aC arat T pre2icat >er:al
nu poate T pre2icat >er:al
s ;ac T pre2icat >er:al
era T pre2icat >er:al
a z:urat T pre2icat >er:al
;ire6te T pre2icat >er:al
a z:urat T pre2icat >er:al
:C * T %%F 0 T CDB*CF ) T CDB0CF / T CiB0C G i 4 T
CiB0CF
S T CD.B4CF 7 T ,'B4C
cC 2umnealor T atri:ut pronominal1 e?primat prin
pronume personal 2e politee1 pers- a III$a 1 pl-
acela6i T atri:ut a2@ecti>al1 e?primat prin a2@ecti>1
2emonstrati> 2e i2entitate1 neutru1 sg-1 Ac-
plriei T atri:ut su:stanti>al geniti>al1 e?primat prin
su:stanti> comun1 simplu1 ;eminin1 sg-1 "-1 articulat cu articol hotr=t
i
;ire6te T pre2icat >er:al1 e?primat prin a2>er: cu
>aloare pre2icati>
2C <n te?t era Ba ;iC a>ea >aloare pre2icati> Bse a;laC
>er: copulati>7 +adu este )arnic.
>er: au?iliar7 Elevul este ludat de profesor-
II- *u se tie
F
1 (n"e &i va petrece vacan#a-
G
1 %0 T
,'
III- su:iect7 Fiec%re aspir la locul &nti.
nume pre2icati>7 0adoul acela este "e l% %lt(l.
atri:ut pronominal <n "-7 0opilul %lt(i% a spart
!eamul.
complement in2irect <n D-7 Altc(i,% i s$a oferit
postul de diorector.
I+- pri>ighetoare1 >e>eri1 le:21 li:elul1 me2ic1
:ursuc1 @2er1 cuc-
+- -ata l$a socotit pe 3on vinovat de cele &ntmplate-
Ba socotit T a consi2eratC
Mircea a socotit corect e%erci#iile la matematic-
Ba socotit T a calculat1 a rezol>atC
079
@amenii au socotit cum s scape de mistre#-
Bau socotit T au plnuit1 s$au g=n2itC
+I- anar)ie T 2ezorganizare1 haos1 nesupunere a unor
in2i>izi ;a 2e colecti>itatea organizat
altruism T atitu2ine moral a celui ce acioneaz <n
;a>oarea altuia1 :ine;acere
enciclopedie T ansa:lu multilateral 2e cuno6tine
imunitate T rezistena organismului la :oli1
ansam:lul pri>ilegiilor 2e care se :ucur unele
categorii 2e persoane Bparlamentari1 2iplomaiC
+II- a >eghea1 a ;ugi1 a se :ucura1 a 2econspira1 a
tremura1 a ezita
+III- :o@$2eu$c1 e$cu$a$tor1 hai$n B<m:rcminteC1 ha$i$
n BreaC1 ;ii$c1 ;i$in$1 :in$o$clu1 pa$6a$port1 man$
o$pe$r1 mon$o$clu
I(- complec6i1 con>ec6i1 linc6i1 perplec6i1 prolic6i1
orto2oc6i
"SUL K
I- 9$atunci 8arap$(l se i &nf#oeaz &mpratului +o,
spunndu$i
F
1 "e (n"e,
G
1 c(!,
H
1 cine
O
1 i )entr( ce anume au venit.
P
1
2mpratului i$a fost de$amirarea, vznd
Q
1 c nite !olani au
asemenea &ndrzneal,
R
1 "e vin cu neruinare
S
1 /$i cear fata,
T
1 fie
FW
1 "in )%rte% oric(i ar fi.
FF
1
aC * T %%F 0 T CDB*C $ 1 $ ) T CDB*C $ 1 $ / T CDB*C G i
4 T CDB*CF
S T %%F 7 T CDBSCF 9 T CN,B7CF # T C,B9CF *3 T
C+B9CF ** T ,'B*3C
Not7 %01 %) 6i %/ au pre2icatul vin su:<neles-
:C ]arap$Al: T su:iect1 e?primat prin su:stannti> propriu1
compus1 masculin1 N
6i Bse 6i <n;o6eazC T complement 2e mo21 e?primat
prin a2>er: 2e mo2
i T complement in2irect1 e?primat prin pronume
personal1 persoana a III$a1 sg-1 cazul D-1 masculin1
;orm neaccentuat
II- a T AT-1 : T %&-1 c T C-I-1 2 T C+-1 e T CD.-1 ; T ,'-
III- *oi suntem /t("en'i- Bsu:st-com-1 N-C
07#
,aurea#ii festivalului erau "oi4 Bnumeral car2inalC
+u!mintea adresat mamei a devenit "e )ri/o/.
Bloc-a2@-C
:iserica a rmas "e )ict%t. B>er: la supinC
A% este +are. Ba2>er:C
I+- escala2a1 ser>iciu1 2i>i2en21 2isi2ent1 salariu
+- <nalt T <nlime1 <nltor1 <nltu1 <nlare1 a <nla1 a
re<nla1 <nlat1 ne<nlat1 <nl=n2
Pasiunea tatei era "e % 3nl'% drapelul unit#ii- Bnume
pre2icati>C
4orin ne face semn, 3nl'*n"(2i ra#ul- Bcomp-circ-2e
mo2C
+I- su:iect7 &e c*nt%t e uor.
nume pre2icati>7 (ceste ziare sunt "e citit.
atri:ut >er:al7 0r#ile "e color%t sunt iuite de copii.
complement 2irect7 (vem "e "i/c(t%t.
complement in2irect7 M$am sturat "e %te)t%t &n
ploaie.
+II- 2l doare c%)(l de atta z!omot.
8orea a fost c%)(l rscoalei de la FRSO.
>an are c%) de informatician.
4$a defectat c%)(l de &nre!istrare.
4t &n c%)(l mesei.
( a"uns c%) de afi la -eatrul *a#ional.
(m a"uns la C%)(l 8orn.
Paul e c%)(l rut#ilor.
+III- a2 calen2as graecas T la calen2ele grece6ti Bnicio2atC
a2 hoc T pentru aceasta1 pentru un anumit scop
a2$iterim T pro>izoriu
alma mater T mam hrnitoare
2e ;acto T 2e ;apt
2e iure T 2e 2rept
curriculum >itae T not auto:iogra;ic
nota :ene BN-'-C T ia seama cu atenie Bo:ser>aie pus
spre a atrage atenia cititorului asupra unui amnuntC
pro 2omo T pentru propria cauz
sine 2ie T ;r a hotr< ziua
I(- pent$a$tlon1 non$a$ge$nar1 re$struc$tu$ra1 sul;$a$mi$21
tri$;tong
093
"SUL L
I- -ot romnul se nate cu datoria de a fi soldat i de a apra
statul la vreme de nevoie
F
1 i
Ga
1 c*n" vrmaul calc pmntul
romnesc,
H
1 toat #ara
Oa
1 treuie
G
1 / fie la arme.
O
1
aC * T %% i 0 T %%F ) T CTB0CF / T ,'B0C
:C tot T atri:ut a2@ecti>al1 e?primat prin a2@-pronominal nehotr=t1
masculin1 sg-1 N-
cu 2atoria T nume pre2icati>1 e?primat prin su:stanti> comun1
simplu1 ;eminin1 sg-1 Ac-1 cu prep-simpl cu1 articulat cu articol hotr=t
a
2e ne>oie T atri:ut a2@ecti>al1 e?primat prin locuiune
a2@ecti>al
la arme T complement circumstanial 2e loc1 e?primat prin
su:stanti> comun1 simplu1 ;eminin1 plural1 Ac-1 nearticulat1 prece2at
2e prepoziia la
cC >reme T timp
>r@ma6 T 2u6man1 inamic
ara T B<n te?tC poporul
2C pm=nt T pm=ntean1 pm=ntiu1 BaC <mpm=nteni1 BaC
2ezpm=nteni1 pm=ntule1 pm=ntos1 <mpm=ntenit1 re<mpm=ntenit
etc-
Ca proce2eu s$a ;olosit 2eri>area cu su;i?e 6i pre;i?e-
eC ... cu datoria / fie /ol"%t i / %)ere statul...
,$au o:inut 2ou su:or2onate atri:uti>e-
II-
aC 4criu c( %1(tor(l )i#(l(i-
:C >intr$o urt, a a"uns flo%re% florilor-
cC On %f%r% "i/c0etei, a mai cumprat i o caset-
2C C( e#ce)'i% l(i R%(l, au venit to#i studen#ii-
eC On loc(l /t("en'ilor pleca#i &n vacan# sunt caza#i &n cmin
turitii-
III- ,'- G 7orete cine tre(ie.
C-D- 7orete n(!%i ce tre(ie.
C-I. 7orete "e/)re ce % ,+(t 3n Lreci%.
09*
C-L. 7orete )e (n"e g/ete %/c(lttori.
C-T. 7orete c*n" ,in !(/%firii.
C-M. 7orete fr / /e controle+e.
C-i- 7orete fiin"c % fo/t )ro!o,%t.
C-,. 7orete c% / i!)re/ione+e %("itori(l.
CD.- 7orete "%c 3l 3ntrei.
C+- 7oret, "ei n( /2% )regtit "in ti!)4
CN,- 7orete "e te %!e'ete.
I+- un c=ine 2e om1 o m=n 2e oameni
+- aC &e 0%rnic, e )arnic-
:C C( ,enire% r(!ei, au czut toate florile-
cC C0i%r fiin"($mi prieten, nu$l pot a"uta.
+I. a re;lecta Ba 6o>iC1 a nu inter>eni1 a tr=n2>i Ba nu inter>eniC1
a >or:i
+II- anticamer1 magaziner1 mental1 cazinou1 capot1
repersursiune1 surescitant
+III- aC loc al sl>irii prin cre2inF aglomerare 2e ;pturi 2e
mare 2i>ersitate
:C 2ar per;i2 primit cu nai>itate 6i generator 2e imense
su;erine
cC loc >ulnera:il
2C tr2are a:@ect1 lips 2e recuno6tin1 pre;ttorie
eC neor=n2uial1 ne<nelegere <ntre oameni
I(- cairot1 :or2elez1 ma2rilean1 toHiot1 monegasc
(- O:iecte i:urtoare Nei2enti;icate1 ,al>ai su;letele noastre1
Transportul Internaional &utier1 Fe2eraia Internaional a Asociaiei
2e Fot:al1 'anca European pentru &econstrucie 6i Dez>oltare1
Imagine toracic normal1 Organizaia Naiunilor Knite pentru
E2ucaie1 !tiin 6i Cultur-
090
R"Z(L5!RIL" 'RIL"L(R
Nr$crt$ I II III I5 5
H : : : : c
I a a : c :
J c c a : a
K : c : IaF II:F IIIc :
L c a a c a
M : : : a :
W a c c : c
X : : : : :
Y c a c c c
HV a : : a :
HH : c : c c
HI a a a : :
HJ : a a : c
HK : : : c :
HL c c c a :
HM a a : : :
HW : : c : a
HX c a a c :
HY : : : : :
IV : : c c a
IH : : : : :
II : : a c a
IJ a c : c :
IK a a a : :
IL : : : c :
IM c c a : a
IW : : : a :
IX a : a : :
IY : : : a :
JV : a a : a
JH c : : a :
JI : c a : a
JJ c a a : :
JK c : : : a
JL a : a : :
JM : c : : a
JW c : c a c
JX : c c : :
JY a : a a a
KV : c c c :
KH : : : : :
KI : a c a a
KJ : c : : :
KK : a a a :
KL : : : : :
09)
BIBLI('RA)I"
Aca2emia
&om=n1 Institutul
2e ling>istic
DIorgu Ior2an G
Al- &osettiP
Lr%!%tic% li!ii ro!*ne, I C(,*nt(l8 II
En(n'(l1 E2itura Aca2emiei &om=ne1 'ucure6ti1
0334F
Aca2emia
&om=n1 Institutul
2e ling>istic
DIorgu Ior2an G
Al- &osettiP
&OOM, &ic'ion%r(l Ortogr%fic, Ortoe)ic i
Morfologic %l Li!ii Ro!*ne, E2itura Kni>ers
Enciclope2ic1 'ucure6ti1 0334F
An2rei1 Mihail 6i
"hi1 Iulian
C(legere "e e#erci'ii le#ic%le, fonetice,
gr%!%tic%le i /tili/tice, E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1*#7*F
An2rei1 Nicolae &ic'ion%r eti!ologic "e ter!eni tiin'ifici
JEle!ente "e co!)(nere greco2l%tineK, E2itura
!tiini;ic 6i Enciclope2ic1 'ucure6ti1*#97F
Angelescu1
"a:riel
&ic'ion%r "e "ific(lt'i %le li!ii ro!*ne1
E2itura Coresi1 'ucure6ti1*##*F
A>ram1 A- A/()r% corel%'iilor con/on%ntice "e n%+%lit%te1
,CL1 II B*#S3C1 nr-/1 p-944$9S0F
A>ram1 A- Cercetri %/()r% /onorit'ii 3n li!% ro!*n,
E2itura Aca2emiei1 'ucure6ti1 *#S*F
A>ram1 A- Cercetri e#)eri!ent%le %/()r% l(i i
/e!i,oc%lic J/e!icon/on%nticK 3n li!%
ro!*n, ,CI1 (]I B*#S0C1 nr- 01 p- *S*$*SSF
A>ram1 A- Con/tit(ire% corel%'iei con/on%ntice "e ti!r(
)%l%t%l 3n li!% ro!*n1 ,CL1 TIK B*#47C1 nr- l1
p- 44$S0F
A>ram1 A- Contri('ii l% /t("i(l fonologiei li!ii ro!*ne1
,CL1 +II B*#4SC1 nr- )$/1 p- *#)$03/F
A>ram1 A- Fonetic% e#)eri!ent%l i )role!ele "e/crierii
09/
li!ii ro!*ne1 ,CL1 (+I B*#S4C1 nr- l1 p- 0#$4)F
A>ram1 A- Ne(tr%li+%re% i %ltern%n'ele fonologice, %D1
III1 *#S*1 p- 7$*0F
A>ram1 A- @monimia i sinonimia &n fonolo!ie, ,CL1 (III
B*#S0C1 nr- l1 p- #$*0F
A>ram1 A- P0on>!e, %rc0i)0on>!e et o))o/ition/
)0onologi@(e/ /())l>!ent%ire1 ECahiersE1 01
*#S41 p-*#$0)F
A>ram1 A- Re!%r@(e/ /(r le/ "i)0tong(e/ "( ro(!%in, 3n
Rec0erc0e "i)0ton@(e/1 p- *)4$*/)F
A>ram1 A- Coc%lele ro!*neti J*K i J3K "in )(nct "e ,e"ere
%c(/tic1 ,CL1 (I+ B*#S)C1 nr- 01 p- *S4$*7SF
A>ram1 An2rei Le/ /e!i2,oQelle/ ro(!%ine/ %( )oint "e ,(e
)0onologi@(e, <n Melanges linguistigues1 pu:lies
m leoccasion 2u +III
S
Congres international 2es
linguistes m Oslo1 2u 4 au # Aont *#471
'ucure6ti1 *#47F
A>ram1 An2rei Cercetri %/()r% /onorit'ii 3n li!% ro!*n1
'ucure6ti1 *#S*1
'ulletin LinguistiQue- +IF
A>ram1 Mioara E,ol('i% /(or"onrii circ(!/t%n'i%le c(
ele!ente con1(nc'ion%le 3n li!% ro!*n1
E2itura Aca2emiei &epu:licii %opulare &om=ne1
'ucure6ti1 *#S3F
A>ram1 Mioara Lr%!%tic% )entr( to'i1 E2itura Aca2emiei1
'ucure6ti1 *#9SF
A>ram1 Mioara Prole!e %le e#)ri!rii corecte1 E2itura
Aca2emiei1 'ucure6ti1 *#97F
"heorghe %-
'nic1
Marin i- Mocanu
Li!% ro!*n conte!)or%n4 Coc%(l%r(l1
E2itura %ara2igme1 0334F
'e@an1 Dumitru Lr%!%tic% li!ii ro!*ne G compen2iu1 E2itura
Echinociu1 Clu@ Napoca1 *##4F
'el2escu1 "eorge
6i %opescu1 Ion
Lr%!%tic% li!ii ro!*ne . !%n(%l )entr(
liceele )e"%gogice1 E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1 *#77F
'el2escu1 "- Ortogr%fi% 3n co%l1 E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1 *#7)F
'el2escu1 "- Ortogr%fi% %ct(%l % li!ii ro!*ne1 'ucure6ti1
094
E2itura !tiini;ic 6i Enciclope2ic1 *#9/F
'ercea1 %etru1
Li>ius
$int%#2con"i'ie, %gent, rel%'ie1 E2itura
Amphora1 Timi6oara1 *##0F
'oerescu1 %=r>u Alf%et "e ortogr%fie1 <n OAca2emicaP1 anul III /
B09C1 ;e:ruarie *##)1 p- 0)$04F
'oerescu1 %=r>u Proiect "e !o"ific%re % (nor )%r%gr%fe "in
On"re)t%r(l ortogr%fic, ortoe)ic i "e )(nct(%'ie
BAO I+ *#9)C con;orm ]otr=rii A2unrii
"enerale a Aca2emiei &om=ne 2in *7 ;e:ruarie
*##)1 <n OAca2emicaP1 Anul III1 nr- 4 B0#C1
martie *##)1 p- /F
'oti61 +aleria1
Ale?an2rescu$
+uli6ici1 Maria1
Comnescu1 Ioan
$int%#% )ro)o+i'iei1 E2itura Facla1 Timi6oara1
*#77F
'r=ncu61 "rigore An %/)ect %l re)eti'iei 3n li!%1(l )o)(l%rI
te!)or%l% "e rel(%re1 <n Lim:a &om=n1 I1
*#7*1 p- ))$)7F
'r=ncu61 "rigore Pron(!ele c%re1 <n OTri:una !coliiP1 nr- 7/1
*#701 p- */F
'r=ncu61 "rigore Accent(l1 <n OTri:una 6coliiP1 nr- 931 *#7)1 p- *4F
'r=ncu61 "rigore On"re)tri !eto"ologice )entr( %n%li+%
/int%ctic % fr%+ei1 <n OLim:a 6i literatura
rom=nP1 /1 *#741 p- *9$031 reluat <n OLim:a
rom=n <n 6coalP *#9S1 p- 04$07F
'r=ncu61 "rigore $inte+e "e li!% ro!*n1 coor2onatori ]ristea1
Teo2orF 'r=ncu61 "rigore1 E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1*#70F
're:an1 +asile &ic'ion%r gener%l %l li!ii ro!*ne1 I1 II1 E2iie
re>zut 6i a2ugit1 'ucure6ti1 E2itura
!tiini;ic 6i Enciclope2ic1 *##0F
'uc1 M-1 E>see>1
I-
Prole!e "e /e!%/iologie1 E2itura Facla1
Timi6oara1*#7SF
'ulgr1 "h- Li!% ro!*n4 $int%# i /tili/tic1 E2itura
Di2actic 6i %e2agogic1 'ucure6ti1 *#7*F
Canarache1 Ana Le#icogr%fi% "e2% l(ng(l ,e%c(rilor4 &e c*n"
e#i/t "ic'ion%re R, 'ucure6ti1 *#73F
Chiosa1 Clara
"eorgeta
Meto"ic% )re"rii li!ii i liter%t(rii ro!*ne1
E2itura Di2actic 6i %e2agogic1 'ucure6ti1
09S
*#S/F
Chiosa1 Clara
"eorgeta
B%+e ling,i/tice )entr( teori% i )re"%re% li!ii
ro!*ne1 'ucure6ti1 E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 *#7*F
Cio:anu1 Ful>ia1
,;<rlea1 Li2ia
C(! /crie!, c(! )ron(n'! corect4 Nor!e i
e#erci'ii, E2itura !tiini;ic1 'ucure6ti1 *#73F
Ciompec1
"eorgeta
Morfo/int%#% %",er(l(i ro!*ne/c4 $incronie
i "i%cronie1 E2itura !tiini;ic 6i Enciclope2ic1
'ucure6ti1 *#9)F
Colea6a1 Iancu Prole!e "e gr%!%tic ro!*n4 Ontreri i
r/)(n/(ri1 E2itura Di2actic 6i %e2agogic
'ucure6ti1 *#7*F
Co@a1 Ion Preli!in%rii l% Lr%!%tic% r%'ion%l % li!ii
ro!*ne1 'ucure6ti1 E2itura !tiini;ic 6i
Enciclope2ic1 *#9)F
Constantinescu1
,il>iu
Li!% ro!*n1 E2itura Lucman1 'ucure6ti1
*###F
Constantinescu1
,il>iu
E#erci'ii i %n%li+e gr%!%tic%le1 'ucure6ti1
E2itura Di2actic 6i %e2agogic1 *#7SF
Constantinescu$
Do:ri2or1 "h-
Morfologi% li!ii ro!*ne1 'ucure6ti1 E2itura
!tiini;ic1 *#7/F
Constantinescu$
Do:ri2or1 "h-
Mic "ic'ion%r "e ter!inologie ling,i/tic1
'ucure6ti1 E2itura Al:atros1 *#93F
Constantinescu$
Do:ri2or1 "h-
$int%#% li!ii ro!*ne1 'ucure6ti1 E2itura
!tiini;ic1 *##/F
Copceag1 D- $(nete "e tr%n+i'ie /%( /(nete )ro)ri(2+i/e1 FD1
+I1 *#S01 p- 04$)4F
Costchescu1
A2riana1 Iliescu1
Maria
Coc%(l%r(l !ini!%l %l li!ii ro!*ne c(rente
c( in"ic%'ii gr%!%tic%le co!)lete1 'ucure6ti1
E2itura Demiurg1 *##/-
Coteanu1 Ion $tili/tic% f(nc'ion%l % li!ii ro!*ne4 $til,
/tili/tic, li!%1, 'ucure6ti1 E2itura Aca2emiei1
*#7)F
Coteanu1 Ion $tili/tic% f(nc'ion%l % li!ii ro!*ne4 Li!%1(l
)oe+iei c(lte, 'ucure6ti1 E2itura Aca2emiei1
*#94F
Coteanu1 Ion Lr%!%tic% "e %+ % li!ii ro!*ne, 'ucure6ti1
E2itura Al:atros1 *#90F
Coteanu1 Ion1
'i2u$+r=nceanu1
Li!% ro!*n conte!)or%n1 E2itura
Di2actic 6i %e2agogic1 *#94F
097
Coteanu1 Ion 6i
Dnil1 I-
Intro"(cere 3n ling,i/tic% i filologi%
ro!*ne%/c1 'ucure6ti1 *#73F
Co>rig$Nonea1 Ion No'i(ni "e co!)o+i'ie i /til1 'ucure6ti1 E2itura
Di2actic 6i %e2agogic1 *#73F
Cra6o>eanu1 D- Li!% ro!*n conte!)or%n1 C(r/, f%/cic(l%
% II2%, $int%#% )ro)o+i'iei4 Co!)le!ent(l,
E2iia a II$a1 Tipogra;ia Kni>ersitii 2in
Timi6oara1 Timi6oara1 *#7)F
Cra6o>eanu1 D- Li!% ro!*n conte!)or%n, C(r/ f%/cic(l% %
C2%, $int%#% fr%+ei4 Pro)o+i'iile /(or"on%te
necirc(!/t%n'i%le1 E2iia a II$a1 Timi6oara1
Tipogra;ia Kni>ersitii 2in Timi6oara1 *#7/F
Cra6o>eanu1 D- $int%#% )ro)o+i'iei i % fr%+ei, Tipogra;ia
Kni>ersitii 2in Timi6oara1 Timi6oara1 *#7/F
Cra6o>eanu1 D- Pro)o+i'i% circ(!/t%n'i%l conce/i,1 <n OLim:a
6i literatura rom=nP1 )1 *#9S1 p- 4$#F
Diaconescu1 Ion Prole!e "e /int%# % li!ii ro!*ne %ct(%le1 I1
'ucure6ti1 Tipogra;ia Kni>ersitii 2in 'ucure6ti1
*#9SF
Dimitrescu1
Florica
Loc('i(nile ,er%le 3n li!% ro!*n1 'ucure6ti1
E2itura Aca2emiei1 *#49F
Dimitriu1 C- Ro!%nit%te% ,oc%(l%r(l(i (nor te#te ,ec0i
ro!*neti1 Ia6i1 E2itura gunimea1 *#7)F
Dimitriu1 C- Lr%!%tic% li!ii ro!*ne e#)lic%t4
Morfologi%, Ia6i1 *#7#F
Dimitriu1 C- Lr%!%tic% li!ii ro!*ne e#)lic%t4 $int%#%1
Ia6i1 E2itura gunimea1 *#90F
Din2elegan$%an1
"a:riela
$int%#% tr%n/for!%'ion%l % gr()(l(i ,er%l 3n
li!% ro!*n1 E2itura Aca2emiei1 'ucure6ti1
*#7/F
Do:ri2or$
Constantinescu1
"heorghe
$int%#% Li!ii Ro!*ne, E"it(r% Dtiin'ific1
'ucure6ti1 *##/F
Dorcescu1 Eugen Met%for% )oetic1 E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1 *#74F
Dra6o>eanu1 D- Te+e i %ntite+e 3n /int%#% li!ii ro!*ne1
E2itura Coloseum1 Clu@ Napoca1 *##7F
Dra6o>eanu1 D-D-1
Dumitra6cu1 %-1
An%li+e gr%!%tic%le i /tili/tice1 E2itura
!tiini;ic1 *#4#1 E2iia a II$a1 'ucure6ti1 *#SSF
099
i2renghea1 M-
Drincu1 ,ergiu $e!nele ortogr%fice i "e )(nct(%'ie 3n li!%
ro!*n1 'ucure6ti1 E2itura !tiini;ic 6i
Enciclope2ic1 *#9)F
Drincu1 ,ergiu L0i" ortogr%fic, ortoe)ic i !orfologic %l li!ii
ro!*ne1 e2iia a II$a1 integral re>izuit 6i
completat1 E2itura Amphora1 Timi6oara1 033SF
DuHelsHi1 N-I- Meto"% /(/tit(irii /(netelor 3n fonetic
B;ragmentC1 FD1 II1 *#S31 p- /7$40F
Dumistrcel1
,telian
Le#ic ro!*ne/c4 C(,inte, !et%fore, e#)re/ii1
E2itura !tiini;ic 6i Enciclope2ic1 'ucure6ti1
*#9SF
Dumitriu1 C- Lr%!%tic% li!ii ro!*ne e#)lic%t . /int%#%1
E2itura gunimea1 Ia6i1 *#90F
"aia1 ,amuel "ili Ele!ento/ "e fonetic% gener%l, e2- a 4$a1
Ma2ri21 *#SSF
Ernst1 "erhar2 Fr%n+S/i/c0e Ortogr%)0ie4 C(r/ 'in(t l%
Ani,er/it%te% "in Regen/(rg1 <n semestrul al
II$lea al anului *##/F
E>2o6enHo1 A- Con"i'iile interne i con"i'iile e#terne %le
T"iftongriiU B<n lim:a rom=nC1 ,CL1 (III
B*#S0C1 nr- /1 p- //#$/4/F
E>2o6enHo1 A- C( )ri,ire l% /i/te!(l con/o%nelor li!ii
ro!*ne, FD1 I+1 *#S01 p- )7$/0F
E>2o6enHo1 A- T&iftongiiU e%, o% i loc(l lor 3n /i/te!(l
,oc%lic %l li!ii ro!*ne, ,CL1 (II1 B*#S*C nr- /1
p- /S)$/SSF
E>see>1 ,>- 6i
E>see> I-
$e!%ntic% ,er(l(i, Timi6oara1 E2itura Facla1
*#7/F
Fontanier1 %ierre Fig(rile li!%1(l(i1 E2itura Kni>ers1 'ucure6ti1
*#77F
"alichet1 "eorges P0Q/iologie "e l% l%ng(e fr%nc%i/e, col4 VW(e
/%i/21eRV e2- a /$a1 %aris1 *#S/F
"encru1 !te;an $int%#% li!ii ro!*ne, E2itura %rome2ia %lus1
Clu@ Napoca1 *##7F
"eorgescu1
Cristiana
Lr%!%tic% li!ii ro!*ne1 E2itura ,ummum1
'ucure6ti1 *##4F
"hi1 "h-1 &ic'ion%r "e ter!inologie )r%ctic1 E2itura Ion
09#
Fierscu1 C- Creang1 'ucure6ti1 *#7/F
"oian1 Emilia Prole!e "e /int%#1 E2itura &eci;1 'ucure6ti1
*##0F
"raur1 Al- E,ol('i% li!ii ro!*ne4 Pri,ire /intetic1
E2itura !tiini;ic1 'ucure6ti1 *#S9F
"raur1 Al- Fon"(l )rinci)%l le#ic%l %l li!ii ro!*ne1
E2itura !tiini;ic1 'ucure6ti1 *#47F
"raur1 Al- Lr%!%tic% %+i1 E2itura Aca2emiei1 'ucure6ti1
*#7)F
"raur1 Al- Oncerc%re %/()r% fon"(l(i )rinci)%l le#ic%l %l
li!ii ro!*ne, E2itura !tiini;ic1 'ucure6ti1
*#4/F
"raur1 Al- O/er,%'ii %/()r% /inere+ei 3n ro!*nete1 ,CL1
(I B*#S3C1 nr- /1 p- 9/4$9/#F
"raur1 Al- P('in gr%!%tic1 E2itura Aca2emiei1 'ucure6ti1
>ol- I1 *#971 >ol- II1 *#99F
"raur1 Al- $crieri "e ieri i "e %+i1 E2itura !tiini;ic1
'ucure6ti1 *#73F
"raur1 Al- $t("ii "e ling,i/tic gener%l1 >ariant nou1
E2itura Aca2emiei &-%-&-1 'ucure6ti1 *#S3F
"raur1 Al- Ten"in'e %ct(%le %le li!ii ro!*ne, E2itura
!tiini;ic1 'ucure6ti1 *#S9F
"raur1 Al-1
oal21 Lucia
$c(rt i/torie % ling,i/ticii, E2itura !tiini;ic1
'ucure6ti1 *#S*1 E2iia a II$a1 'ucure6ti1 *#S41
E2iia a III$a re>zut 6i a2ugit1 E2itura
Di2actic 6i %e2agogic1 'ucure6ti1 *#77F
"raur1 Al-1
,tati1 ,-1
oal21 Lucia
Tr%t%t "e ling,i/tic gener%l, E2itura
Aca2emiei1 'ucure6ti1 *#7*F
"recu1 D-1
,tan1 Felicia1
,tan I- Ioan
O/er,%'ii /t%ti/tice %/()r% /i/te!(l(i fonologic
%l li!ii ro!*ne liter%re, CL1 I( B*#S/C1 nr- 01
p- )3*$)*3F
"rui1 "- Acor"(l 3n li!% ro!*n1 E2itura !tiini;ic 6i
Enciclope2ic1 'ucure6ti1 *#9*F
"rui1 "- Lr%!%tic% nor!%ti,, PP "e 3ntreri9PP "e
r/)(n/(ri1 E2itura Dacia1 Clu@ Napoca1 *##9F
Ioana &a2u "uciu &ific(lt'i %le li!ii ro!*ne gr()%te )e ti)(ri1
E2itura Nomina1 0337F
0#3
"uu &omalo1
+aleria
Li!% ro!*n conte!)or%n4 Fonetic%4
Fonologi%4 Morfologi%, coor2- Aca2- Ion
Coteanu- E2iie re>izuit 6i a2ugit1 E2itura
Di2actic 6i %e2agogic1 'ucure6ti1 *#941 p- 9S$
0)4F
"uu$&omalo1
+aleria
Morfologie /tr(ct(r%l % li!ii ro!*ne
J/(/t%nti,, %"1ecti,, ,erK, E2itura !tiini;ic1
'ucure6ti1 *#S9F
"uu$&omalo1
+aleria
Corectit("ine i gree%l1 E2itura !tiini;ic1
'ucure6ti1 *#70F
"uu$&omalo1
+aleria
$int%#% li!ii ro!*ne4 Prole!e i
inter)retri, E2itura Di2actic 6i %e2agogic1
'ucure6ti1 *#7)F
"uu$&omalo1
+aleria1 ]ristea1
Theo2or
&eri,%re% regre/i, 3n r%)ort(rile ei c( ce%
le#ic%l 3n ,ol4 T$i/te!ele li!iiU, 'ucure6ti1
*#7*1 p- #7$**7F
"uu$&omalo1
+aleria1 ]ristea1
Theo2or
Mo'i(ne% regre/i, 3n li!% ro!*n 3n
TO!%gi( Ro/ettiU, *#SS1 p- )94$)#9F
"uu$&omalo1
+aleria1 ]ristea1
Theo2or
Prole!e "e eti!ologie4 $t("ii4 Articole4 Note,
'ucure6ti1 *#S9F
"uu$&omalo1
+aleria1 ]ristea1
Theo2or
$int%#% li!ii ro!*ne . )role!e i
inter)retri, E2itura Di2actic 6i %e2agogic1
'ucure6ti1 *##)F
"uu$&omalo1
+aleria1 ]ristea1
Theo2or
$inte+e "e li!% ro!*n, coor2onator 6i autor
principal7 ]ristea1 Theo2or1 E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1 *#9*1 E2iia a I+$a
re>zut 6i 2in nou <m:ogit1 ]ristea Theo2or1
coor2onator1 E2itura Al:atros1 'ucure6ti1 *#9/F
"uu$&omalo1
+aleria1 ]ristea1
Theo2or
$(/t%nti,e )o/t,er%le <n ,CL1 'ucure6ti1
*#S31 p- 43*$4**F
]alm:erg1 'ertil L% )0on>ti@(e, col4 TW(e /%i/21eR
U
, e2- a #$a1
%aris1 *#7*F
]azN1 !te;an Pre"ic%ti,it%te%I "eter!in%re conte#t(%l
%n%litic, E2itura Dacia1 Clu@ Napoca1 *##7F
]ristea1 Teo2or &eri,%re% regre/i, !orfologic 3n r%)ort(rile
ei c( ce% le#ic%l, <n >ol- O,istemele lim:iiP1
0#*
'ucure6ti1 *#7*1 p- #7$**7F
]ristea1 Teo2or1
autor principal 6i
coor2onator
$inte+e "e li!% ro!*n, Coor2onator 6i autor
principal ]ristea1 Teo2or1 E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1 *#9*1 E2iia a I+$a
re>zut 6i 2in nou <m:ogit1 ]ristea Teo2or1
coor2onator1 E2itura Al:atros1 'ucure6ti1 *#9/F
]ristea1 Teo2or Li!% ro!*n4 Te/te re+ol,%te, te#te "e
%n%li+%t i (n glo/%r "e neologi/!e1 E2itura
%etrion1 *##9F
]ristea1 Teo2or Prole!e "e eti!ologii4 $t("ii4 Articole4 Note1
'ucure6ti1 *#S9F
Iancu1 +ictor1
,luc1 ]or>ath
&ic'ion%r "e ortogr%!e1 E2itura !tiini;ic1
'ucure6ti1 *#S9F
Iona6cu1 Al- &in no( "e/)re e,ol('i% ,oc%lelor %ccent(%te e
i o 3n )o+i'ie i e1 ,CL1 ( B*#4#C1 nr- /1 p-
497$4#3F
Iona6cu1 Al- I"entit%te% f(nc'ion%l % fone!(l(i1 %L"1 I1
B*#4#C1 p- *0*$*)*F
Ionescu$
&u?n2oiu1
Liliana
Fonologi% 3n gr%!%tic% tr%n/for!%'ion%l1 FD1
+1 *#S)1 p- **$*#F
Ionescu$
&u?n2oiu1
Liliana
N%r%'i(ne i "i%log 3n )ro+% ro!*ne%/c1
E2itura Aca2emiei &om=ne1 'ucure6ti1 *##*F
Ior2an1 I- Fonetic i fonologie1 C+1 I1 nr- )1 p- )$4F
Ior2an1 Iorgu Lr%!%tic% li!ii ro!*ne1 E2itura OCartea
rom=neascP1 'ucure6ti1 *#)71 E2iia a II$a1
E2itura &emus Cio;lec1 'ucure6ti1 *#/SF
Ior2an1 Iorgu Li!% ro!*n %ct(%l4 O gr%!%tic %
TgreelilorU, Ia6i1 *#/)1 E2iia a II$a1 'ucure6ti1
*#/9F
Ior2an1 I- Li!% ro!*n conte!)or%n, e2iia a II$a1
'ucure6ti1 *#4S1 p- *)0$*##F
Ior2an1 I- O "i/ci)lin ling,i/tic no(I fonologi%1
'ucure6ti1 *#/01 0S p- Be?tras 2in Analele
Aca2emiei &om=ne DMemoriile seciunii
literareP1 seria III1 tomul (I1 mem- 71 p- */7$
*70CF
Ior2an1 Iorgu $tili/tic% li!ii ro!*ne1 E2itura !tiini;ic1
'ucure6ti1 *#74F
0#0
Ior2an1 Iorgu1
"uu1 +aleria1
Niculescu1
Ale?an2ru
$tr(ct(r% !orfologic % li!ii ro!*ne
conte!)or%ne, E2itura !tiini;ic1 'ucure6ti1
*#S7F
Ior2an1 Iorgu1
&o:u1 +la2imir
Li!% ro!*n conte!)or%n, E2itura
Di2actic 6i %e2agogic1 'ucure6ti1 *#79F
Irimia1 Dumitru Lr%!%tic% li!ii ro!*ne, E2itura %olirom1 Ia6i1
*##7F
Irimia1 Dumitru Intro"(cere 3n /tili/tic, E2itura %olirom1 Ia6i1
*###F
Irimia1 Dumitru $tr(ct(r% gr%!%tic%l % li!ii ro!*ne .
$int%#%1 E2itura gunimea1 Ia6i1 *#9)F
Irimia1 Dumitru $tr(ct(r% /tili/tic % li!ii ro!*ne
conte!)or%ne, E2itura !tiini;ic 6i
Enciclope2ic1 'ucure6ti1 *#9SF
Istrate1 "a>ril Origine% li!ii ro!*ne liter%re, E2itura
gunimea1 Ia6i1 *#9*F
I>nescu1 "- Con/tit(ire% (nei fonetici c%re / n( fie
fi+iologie i %c(/tic1 'IF&1 + B*#)9C1 p- 44$*)#F
I>nescu1 "- &i/c('ii %/()r% (nei fonetici nefi+iologice i
ne%c(/tice1 'IF&1 +II$+III B*#/3$*#/*C1 p- )3#$
)0S
I>nescu1 "- I/tori% li!ii ro!*ne1 E2itura gunimea1 Ia6i1
*#93F
I>nescu1 "- Le/ loi/ fon"%!%nt%le/ "e lXe,ol(tion
ling(i/ti@(e4 Acte/ "( I
e
Congre/ intern%tion%l
"e/ lin@(i/te/, I1 'ucarest1 *#S#F
I>nescu1 "- Prole!e c%)it%le %le ,ec0ii ro!*ne liter%re1
Ia6i1 *#/75*#/9F
I>nescu1 "- $on )0on>!e, TC%0ier/U1 )1 *#SS1 p- 74$7#F
I>nescu1 "-1
Tru:etzHoN1 N-,-
Lr(n"+Yge "er P0onologie1 BrecenzieC1 'IF&1
+I B*#)3C1 p- 043$047F
I>nu61 Dumitru1
Toma1 Ion
Li!% ro!*n, E2itura Niculescu1 'ucure6ti1
*##)F
gones Daniel E,erQ!%nZ/ Engli/0 Prononcing &iction%rQ,
Thirteenth E2ition1 E2Nte2 :N A- C- "imson1
Lo2on1 NeR porH1 *#70F
Lom:ar21 Al; L% )rononci%tion "( ro(!%in Be?traitC1 Kppsala1
*#)4
0#)
Lom:ar21 Al;1
"=2ei1 Constantin
&ictionn%ire !or)0ologi@(e "e l% l%ng(e
ro(!%ine, L(n", $7rifter Atgi,n% %,
Ceten/7%//ocieten I L(n"1 'ucure6ti1 E2itura
Aca2emiei1 *#9*F
Maas1 Ktz &ie $c0rift i/t ein Neic0en fYr "%/ 6%/ in "e!
Le/)roc0en i/t1 <n OMo2iHas5Mo2eP1 >ol- #
B*#9SC1 nr- )$/1 p- 0/4$0#0F
Macarie1
Augustin1
Macarie1 Doina
On"re)t%r "e li!% i liter%t(r% ro!*n, E2itura
Di2actic 6i %e2agogic1 'ucure6ti1 *#70F
Macrea1 D- Frec,en'% fone!elor 3n li!% ro!*n1 D&1 (
B*#/*C1 p- )#$/#F
Macrea1 Dimitrie Prole!e "e ling,i/tic ro!*n1 E2itura
!tiini;ic1 'ucure6ti1*#S*F
Macrea1 Dimitrie Prole!e %le /tr(ct(rii i e,ol('iei li!ii
ro!*ne1 E2itura !tiini;ic 6i Enciclope2ic1
'ucure6ti1*#90F
Macrea1 Dimitrie Prole!e "e fonetic, 'ucure6ti1 *#4)
Macrea1 Dimitrie $t("ii "e i/torie % li!ii i % ling,i/ticii li!ii
ro!*ne, E2itura Di2actic 6i %e2agogic1
'ucure6ti1*#S4F
Macrea1 D-1
+enrNes1 g-
L% )0onologie et l% l%ng(e )o>ti@(e, BrecenzieC1
<n D&1 I( B*#)S$*#)9C1 p- )S7$)S#F
Manca61 Mihaela $til(l in"irect lier 3n li!% ro!*n1 E2itura
Di2actic 6i %e2agogic1 'ucure6ti1*#70F
Manca61 Mihaela $til(l in"irect lier 3n ro!*n% liter%r, E2itura
Di2actic 6i %e2agogic1 'ucure6ti1 *#70F
Manoliu$Manea1
Maria
Lr%!%tic% co!)%r%t % li!ilor ro!%nice1
'ucure6ti1 *#7*F
Marcu1 Florin1
Maneca1 Constant
&ic'ion%r "e neologi/!e4 E2iia a III$a1 E2itura
Aca2emiei1 'ucure6ti1 *#79F
Marcus1 ,olomon &e)en"en' i /(or"on%re, 3n [O!%gi(
Ro/ettiP1 *#SS1 p- 40#$4))F
Marcus1 ,olomon1
Nicolau1 E2mon21
,tati1 ,orin
Intro"(cere 3n ling,i/tic !%te!%tic,
'ucure6ti1 *#SSF
Mr2rescu1 M- L% fr>@(ence "e/ /Qll%e/ o(,erte/ et "e/
/Qll%e/ fer!>e/ "%n/ l% l%ng(e ro(!%in
liter%ire1 &&L1 I( B*#S/C1 nr- S1 p- S*4$S03 6i
0#/
,CL1 (+I B*#S4C1 nr- /1 p- /S)$/S7F
Menzerath1 %- &ie $)r%c0%rti7(l%tion %l/ $tr(7t(r,
For/c0(ngen (n" Fort/c0ritte, (III1 *#)7F
Metea1 Ale?an2ru Coc%(l%r, !orfologie, /int%#, E2itura
]elicon1 Timi6oara1 *##)F
Metea1 Ale?an2ru Li!% ro!*n "e l% A l% N1 E2itura ]elicon1
Timi6oara1 *##9F
Mihescu1 N- A/)ecte %le li!ii ro!*ne conte!)or%ne,
E2itura Al:atros1 'ucure6ti1 *#9/F
Mihescu1 N- A%teri "e l% e#)ri!%re% corect, E2itura
!tiini;ic1 'ucure6ti1 *#S)F
Mihescu1 N- A/)ecte le#ic%le i gr%!%tic%le %le li!ii
ro!*ne liter%re, E2itura !tiini;ic 6i
Enciclope2ic1 'ucure6ti1 *#79F
Mihescu1 N- C%rte "e/)re li!% ro!*ne%/c4 Pentr( o
corect i fr(!o%/ e#)ri!%re1 E2itura
Di2actic 6i %e2agogic1 'ucure6ti1 *#70F
Mihescu1 N- C(! e corect R On"re)t%r "e li! ro!*ne%/c1
E2itura Ion Creang1 'ucure6ti1 *#7)F
Mihescu1 N- &e+,olt%re% li!ii ro!*ne4 A/)ecte cl%/ice i
%ct(%le1 E2itura Al:atros1 'ucure6ti1 *#9SF
Mihescu1 N- &in%!ic% li!ii ro!*ne liter%re4 Coc%(l%r4
$int%#4 $til1 E2itura Al:atros1 'ucure6ti1 *#7SF
Mihescu1 N- On"r(!%r )entr( /t("i(l li!ii ro!*ne4
Coc%(l%r i gr%!%tic1 E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1 *#7SF
Mihescu1 N- Li!% no%/tr4 Prole!e "e le#ic i con/tr(c'ii
gr%!%tic%le, E2itura Di2actic 6i %e2agogic1
'ucure6ti1 *#S)F
Mihescu1 N- Nor!e, %%teri i ino,%'ii 3n li!% ro!*n
conte!)or%n, E2itura Al:atros1 'ucure6ti1
*#90F
Mihescu1 N- Nor!e gr%!%tic%le i ,%lori /tili/tice1 E2itura
Di2actic 6i %e2agogic1 'ucure6ti1 *#7)F
Mihilescu1
Dumitru1 ,a>ulo>1
&a2u
Li!% ro!*n, E2itura !coala +remii1 Ara21
033*F
Mihu1 Lizica Corectit("ine 3n ,orire i 3n /criere1 E2itura
Dacia1 Clu@$Napoca1 *###F
Mihu1 Lizica Lr%!%tic% li!ii ro!*ne, E2iia I$a1 E2itura
0#4
Multime2ia1 Ara21 *##SF
Mihu1 Lizica1
"hi2u1 &o2ica
Li!% ro!*n, nor!e i grile, E2itura
Multime2ia1 Ara21 *##9F
Moceanu1 O>i2iu Lr%!%tic% li!ii ro!*ne4 Co!)en"i(, E2itura
Aula1 'ra6o>1 *###F
Mo1 Mircea1
Chiri1 Cornelia1
%estrea$,uciu1
,telua
Lr%!%tic% "e l% A l% N1 E2itura %aralela /41
'ucure6ti1 033/F
Munteanu1 Eugen Note )e !%rgine% &OOM1 <n Analele !tiini;ice
ale Kni>ersitii OAl- I- CuzaP 2in Ia6i B,erie
nouC1 ,eciunea III- E- Ling>istic- Tomul
(((1 *#9/1 p- 7/$79F
Munteanu1 !te;an Intro"(cere 3n /tili/tic% o)erei liter%re1 E2itura
2e +est1 Timi6oara1 *##4F
Muiu1 Ioan Coor"on%re i!)licit1 <n Analele Kni>ersitii
2in Timi6oara1 *01 *#7/ B*#77C1 p- *$*3F
Muiu1 Ioan Co!)le!ent(l "e %gent ne"efinit1 <n OFilologieP
((+1 *1 *#901 p- *S/$*S9F
Muiu1 Ioan Con/tr(c'iile inci"ente i ,%lo%re% lor 3n
ro!*n% conte!)or%n1 <n Analele Kni>ersitii
2in Timi6oara1 *#S/1 p- 0/*$04#F
Muiu1 Ioan Prole!e )ri,ito%re l% r%)ort(l "e coor"on%re
3n li!% ro!*n1 <n Analele Kni>ersitii 2in
Timi6oara1 S1 *#S91 p- *4#$*SSF
Muiu1 Ioan1
'ercea1 I-
E#erci'ii "e gr%!%tic1 E2itura Facla1 Timi6oara1
*#94F
Neamu1 "-"- Pre"ic%t(l 3n li!% ro!*n4 O recon/i"er%re %
)re"ic%t(l(i no!in%l1 E2itura !tiini;ic 6i
Enciclope2ic1 'ucure6ti1 *#9SF
Neamu1 "-"- Teori% i )r%ctic% %n%li+ei gr%!%tic%le1 E2itura
E?celsior1 Clu@ Napoca1 *###F
Nicolescu1 Aurel Prole!e "e %n%li+ % fr%+ei1 E2itura !tiini;ic1
'ucure6ti1 *#S#F
Nicolescu1 Aurel Prole!e "e /int%# % )ro)o+i'iei, E2itura
!tiini;ic1 'ucure6ti1 *#73F
Nicolescu1 Aurel An%li+e gr%!%tic%le i /tili/tice, E2itura
Al:atros1 'ucure6ti1 *#9*F
Niculescu1
Ale?an2ru
In"i,i"(%lit%te% li!ii ro!*ne 3ntre li!ile
ro!%nice4 Con/tr(c'ii gr%!%tic%le1 E2itura
0#S
!tiini;ic1 'ucure6ti1 *#S4F
Niculescu1
Ale?an2ru
Intro"(cere 3n fonetic1 E2itura !tiini;ic1
'ucure6ti1 *#S9F
%am;il1 Alina &i"%ctic% li!ii i liter%t(rii ro!*ne4
Li!n%+i(1 E2itura Dacia1 Clu@ Napoca1 0333F
%am;il1 Alina Li!% i liter%t(r% ro!*n 3n gi!n%+i(4
$tr(ct(ri "i"%ctice "e/c0i/e1 E2itura %aralela /41
033)F
%an$Din2elegan1
"a:riela
$int%#% tr%n/front%lier % gr()(l(i ,er%l 3n
li!% ro!*n1 E2itura Aca2emiei1 'ucure6ti1
*#7/F
%an$Din2elegan1
"a:riela
$int%#% li!ii ro!*ne4 P%rte% I4 $int%#%
gr()(l(i ,er%l1 Tipogra;ia Kni>ersitii 2in
'ucure6ti1 'ucure6ti1 *#7SF
%an$Din2elegan1
"a:riela
Ele!ente "e gr%!%tic4 &ific(lt'i,
contro,er/e, noi inter)retri1 E2itura ]umanitas
E2ucaional1 'ucure6ti 033)F
%an$Din2elegan1
"a:riela
Tr%"i'ie i ino,%'ie 3n /t("i(l li!ii ro!*ne1
E2itura Kni>ersitii 2in 'ucure6ti1 033/F
%ar;ene1
Constantin
Meto"ic% /t("ierii li!ii i liter%t(rii ro!*ne 3n
co%l1 E2itura %olirom1 'ucure6ti1 *###F
%tru1 I- Morfologie i fonologie4 &e/)re fone!ele
con/on%ntice !oi %le li!ii ro!*ne1 CL1 +
B*#S3C1 nr- *$01 p- 0)$07F
%tru1 I- Prole!e "e fonetic i !orfologie4 III4 On
legt(r c( i i ( 3n li!% ro!*n1 CL1 I+1
B*#4#C1 nr- *$01 p- /)$/9F
%etro>ici1 F- Conce)'i% %lgeric % /i/te!(l(i fonologic l%
glo/e!%niti1 ,t- K''1 *#4#1 series I+1 ;asc- 01
%hilologia1 p- 7$*/F
%etro>ici1 E- Con/i"er%'ii fonologice %/()r% ri!elor
Tgeo!etriceU i T%)ro#i!%ti,eU 3n )oe+i%
ro!*ne%/c4 CL1 I+ B*#4#C1 nr- *$01 p- *#7$*##F
%etro>ici1 E- Con/o%nele fin%le !(i%te i not%re% lor 3n
ortogr%fi% ro!*ne%/c, C+1 I+ B*#40C1 nr- 01 p-
04$0#F
%etro>ici1 E- Corel%'i% "e ti!r( % con/o%nelor "(re i !oi
3n li!% ro!*n1 ,CL1 I B*#43C1 nr- 01 p- *70$
003F
0#7
%etro>ici1 E- Corel%'i% "e ti!r( % con/o%nelor rot(n1ite i
nerot(n1ite 3n li!% ro!*n, ,CL1 III B*#40C1 p-
*07$*94F
%etro>ici1 Emil &e l% n%/%lit> en ro(!%in4 Rec0erc0e/
e#)>ri!ent%le/1 Clu@1 *#)3F
%etro>ici1 E- T&e)%l%t%li+%re%U con/o%nelor 3n%inte "e e 3n
M(nteni%, /("2e/t(l Tr%n/il,%niei i 3n
"i%lect(l i/tro2ro!*n- CL1 + B*#S3C1 nr- *$01 p-
#$0*F
%etro>ici1 E- &i/tinc'i% fonologic 3ntre trei ,%riet'i "e n i l
. ne"ie+%'i, "ie+%'i i )%l%t%li . 3n li!%
ro!*n i /l%,1 ,t- K''1 t- III1 *#491 series I+1
;asc- *1 %hilologia1 p- **#$*03F
%etro>ici1 E- Ec0i,%len'% !orfologic % ,%ri%ntelor
fone!elor ,oc%lice ro!*neti1 CL1 I B*#4SC1 nr-
*$/1 p- **$0*F
%etro>ici1 E- Fone!ele li!ii ro!*ne1 L&1 + B*#4SC1 nr- 01 p-
0S$)7F
%etro>ici1 E- Infl(en'% /l%, %/()r% /i/te!(l(i fone!elor
li!ii ro!*ne1 'ucure6ti1 ,ocietatea 2e 6tiine
istorice 6i ;ilologice1 p- )9F
%etro>ici1 E- Inter)enetr%'i% (nei fonologii /l%,e i % (nei
!orfologii l%tine1 CL1 I+ B*#4#C1 nr- *$01 p- )*$
/3F
%etro>ici1 E- L% fonction )0onologi@(e "e/ "i)0tong(e/
ro(!%ine/ e%, i% et le(r r%))ort %,ec le/
)0on>!e/ con/on%nti@(e/ )%l%t%li/>/1 &L1 I
B*#4SC1 p- 04$09F
%etro>ici1 E- Note eti!ologice, 3n TCon,oriri liter%reU1 +III1
*#S)1 nr- 01 p- 0#*$)30F
%etro>ici1 E- Pe !%rgine% o/er,%'iilor l(i E4 P4 M%!)
%/()r% inter)retrii fonologice % con/o%nelor
ro!*neti1 CL1 I+ B*#4#C1 nr- *$01 p- *77$*99F
%etro>ici1 E- Prole!e "e fonologie1 ,CL1 +III B*#47C1 nr- *1
p- S)$7/F
%etro>ici1 E- Prole!% !otenirii "in ro!%nic% co!(n %
rel%'iei )%l%t%le % con/o%nelor 3n li!%
ro!*n1 ,CL1 +II B*#4SC1 nr- )$/1 p- *S)$*S9F
%etro>ici1 E- Ri!ele ro!*neti "in )(nct "e ,e"ere
0#9
fonologic1 LL1 I1 *#441 p- 07)$09/F
%etro>ici1 E- $i/te!(l fone!%tic %l li!ii ro!*ne1 ,CL1 +II
B*#4SC1 nr- *$01 p- 7$*9F
%etro>ici1 E- Anele ten"in'e fonetice %le li!ii ro!*ne
%ct(%le1 CL1 +I B*#S*C1 nr- 01 p- )0#$))SF
%etro>ici1 E- 6i
Neiescu1 %-
An fone! /%( "o( fone!e RII4 On legt(r c(
fone!ele con/on%ntice e!ol%te fin%le 3n
li!% ro!*n1 FD1 II1 *#S31 p- 4)$49F
%hilippi2e1
Ale?an2ru
Lr%!%tic% ele!ent%r % li!ii ro!*ne1 Ia6i1
*9#7F
%hilippi2e1
Ale?an2ru
I/tori% li!ii ro!*ne4 I4 Princi)ii "e i/tori%
li!ii1 Ia6i1 *9#/F
%hilippi2e1
Ale?an2ru
Origine% ro!*nilor, II1 Ia6i1 *#09F
%ietreanu1 Marica Li!% Ro!*n4 E#erci'ii le#ic%le1 E2itura
"aramon2$gunior1 'ucure6ti1 *##4F
%lett1 ]einrich F- Dtiin'% te#t(l(i i %n%li+% "e te#t4 $e!iotic,
ling,i/tic, retoric1 E2itura Kni>ers1
'ucure6ti1*#9)F
%op1 "heorghe C(r/ "e li!% ro!*n conte!)or%n4 $int%#%
)ro)o+i'iei, A+ intern1 'aia Mare1 *#9/F
%op1 "heorghe $int%#% li!ii ro!*ne, E2itura Casa Crii 2e
!tiin1 Clu@ Napoca1 *###F
%opescu1 &o2ica Co!)le!ent(l refle#i,(l(i1 <n OLim: 6i
literaturP1 01 *#791 p- *#/$03*F
%opescu1 &o2ica Contri('ii l% /t("i(l )ro)o+i'iei )re"ic%ti,e 3n
li!% ro!*n4 I4 Po%te o (nit%te /int%ctic
necirc(!/t%n'i%l / %i c%r%cter
circ(!/t%n'i%l R, <n Analele Kni>ersitii 2in
Timi6oara1 91 *#731 p- 0/0$0/SF
%opescu1 &o2ica Morfe!e gr%!%tic%le 3n /tr(ct(ri coor"on%te1
<n Analele Kni>ersitii 2in Timi6oara1 091 *#941
p- )$*3F
%opescu1 &o2ica O/er,%'ii %/()r% )re"ic%t(l(i no!in%l i
)ro)o+i'iei )re"ic%ti,e 3n li!% ro!*n1 <n
Analele Kni>ersitii 2in Timi6oara1 71 *#S#1 p-
#*$*3)F
%opescu1 &o2ica Rel%'i% "intre "i%te+e i tr%n+iti,it%te1 <n Analele
Kni>ersitii 2in Timi6oara1 */1 *#7S1 p- *47$
0##
*S3F
%opescu1 !te;ania C(legere "e e#erci'ii gr%!%tic%le c( no'i(ni "e
!orfologie i /int%#1 E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1 *#S9F
%opescu1 !te;ania Lr%!%tic% )r%ctic % li!ii ro!*ne c( o
c(legere "e e#erci'ii1 E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1 *#7*F
%u6cariu1 ,e?til Cercetri i /t("ii, E2itura Miner>a1 'ucure6ti1
*#7/F
%u6cariu1 ,e?til Con/i"er%'ii %/()r% /i/te!(l(i fonetic i
fonologic %l li!ii ro!*ne1 D&1 +II B*#)*$
*#))C1 p- *$44F
%u6cariu1 ,e?til Con/i"er%'i(ni %/()r% /i/te!(l(i fonetic i
fonologie %l li!ii ro!*ne1 D&1 +II1 *#)*$
*#))F
%u6cariu1 ,e?til Li!% ro!*n4 Col(!(l I4 Pri,ire gener%l1
'i:lioteca Enciclope2ic1 'ucure6ti1 *#/3F
%u6cariu1 ,e?til Li!% ro!*n, I, JPri,ire gener%lK, 'ucure6ti1
*#/31 Bp- 0/1 0S1 /*$/S1 /9CF
%u6cariu1 ,e?til Li!% ro!*n, I, Ro/tire%1 'ucure6ti1 *#4#F
%uscariu1 ,e?til Li!% ro!*n, II, Ro/tire%, 'ucure6ti1 *#4#F
%u6cariu1 ,e?til Pe !%rgine% cr'ilor, D&1 +II B*#)*$*#))C1 p-
/)7$43/F
&oceric1 A- 6i
"olopenia1 ,-
O/er,%'ii %/()r% inton%'iei 3n li!% ro!*n1
,CL1 (II B*#S*C1 nr- *1 p- 0#$)/F
&oceric$
Ale?an2rescu1
Ale?an2ra
C*te,% o/er,%'ii %/()r% /e!n%lelor
"e!%rc%ti,e 3n li!% ro!*n%1 FD1 I+1 *#S0
&oceric$
Ale?an2rescu1
Ale?an2ra
Fono/t%ti/tic% li!ii ro!*ne, E2itura
Aca2emiei1 &-,-&-1 'ucure6ti1 *#S91 p- *7)F
&osetti1 Al- A/()r% cl%/ificrii fone!elor /e!i,oc%le J/%(
/e!icon/o%neK, FD1 II1 *#S31 p- 4#$S3F
&osetti1 Al- A/()r% ,%lorii e#)re/i,e % /(netelor ,orite,
,CL1 (+I B*#S4C1 nr- 41 nr- )77$)79F
&osetti1 Al- Concl(+ii fonologice l% e#)(nere% %/()r%
"iftong(l(i e%, ,CL1 +I B*#44C1 nr- *$01 p- 04$
0SF
&osetti1 Al- Con/i"er%'ii %/()r% "i/i!ilrii con/on%ntice,
)33
,CL (+I B*#S4C1 nr- S1 p-744$747F
&osetti1 Al- Con/i"er%'ii %/()r% /i/te!(l(i fonologic %l
li!ii ro!*ne liter%re1 ,CL1 +III B*#47C1 nr- *1
p- /)$/SF
&osetti1 Al- Con/i">r%tion /(r le /Q/t\!e )0onologi@(e "(
ro(!%in lit>r%ire1 <n &echerches 2iphtonQues1
*#4#1 p- #)$#7F
&osetti1 Al- &e/)re con/o%nele )%l%t%li+%te i con/o%nele
!(i%te1 ,CL1 +I B*#44C1 nr- )$/1 p- *##$034F
&osetti1 Al- &e/)re reg(l% co!(trii 3n fonologie, ,CL1 (II
B*#S*C1 nr- *1 p- **$*/F
&osetti1 Al- &e/)re /i/te!(l fonologic %l li!ii ro!*ne,
,CL1 +II B*#4SC1 nr- *$01 p- 0*$0/F
&osetti1 Al- &e+,olt%re% /t("iilor "e fonetic, fonologie i
i/torie % li!ii "() ;< A(g(/t :]^^1 ,CL1 (
B*#4#C1 nr- )1 p- )*4$))01 BI- Fonetica 6i
;onologia1 p- )*4$)00F II- Istoria lim:ii1 p- )0)$
))0CF
&osetti1 Al- Fonetic% 3n gr%!%tic% li!ii ro!*ne, >ol- I1
E2itura Aca2emiei &-%-&1 'ucure6ti1*#4/1 p- 4*$
*33*1 BrecenzieC1 ,CL1 +I B*#44C1 nr- *$01 p- *S*$
*S)F
&osetti1 Al- Intro"(cere 3n fonetic1 e2iia a I+$a1 E2itura
!tiini;ic1 'ucure6ti1 *#S7F
&osetti1 Ale?an2ru I/tori% li!ii ro!*ne1 I$I+1 'ucure6ti1*#S9F
&osetti1 Al- On 1(r(l fone!(l(i, ,CL1 +II B*#4SC1 nr- )$/1 p-
*4#$*S*F
&osetti1 Al- L% )0onologie et le/ c0%nge!ent )0oneti@(e/1
<n MXlanges linguistiQues1 *#471 p- #*$#4F
&osetti1 Al- Le/ c0%nge!ent/ )0oneti@(e4 A)er5( g>n>r%l1
Copenhaga G 'ucure6ti1 *#/91 p- 0#F
&osetti1 Al- Mel%ge/ "e ling(i/ti@(e et "e )0ilologie,
Copenhague$'ucarest1 *#/7F
&osetti1 Al- Pentr( o fonologie % li!ii ro!*ne ,ec0i1 ,CL1
(I B*#S#C1 nr- )1 p- S9#$S#3F
&osetti1 Al- Prole!ele /i/te!(l(i fonologic %l li!ii
ro!*ne, D'uletin KNE,COP1 I1 *#4#1 nr- )$/1 p-
)/$)SF
)3*
&osetti1 Al- Rec0erc0e/ /(r le/ "i)0ton@(e/ ro(!%ine/
)(li>e/ )%r A4 Ro/etti1 'ucarest$Copenhague1
*#4#F
&osetti1 Al- Re!%r@(e/ /(r lZe!)loi "e/ )0on\!e/
/e!i,oQelle/ e ten e/)%gnol, <n &ecueil 2IXtu2es
romanes1 *#4#1 p- 00*$00/F
&osetti1 Al- $t("ii ling,i/tice, E2itura Aca2emiei &-%-&-1
'ucure6ti1 *#44F
&osetti1 Al- $(r le/ con/onne/ )%l%t%li/>e/ et le/ con/onne/
!o(ill>e/1 <n &echerches 2iphtongues1 *#4#1 p-
44$S0F
&osetti1 Al- $(r le /Q/t\!e )0onologi@(e "( ro(!%in, <n
&echerches 2iphtongues1 *#4#1 p- S)$SSF
&osetti1 Al- $(r t0eorie "e l% /Qll%e1 ]aga1 *#4#F
&osetti1
Ale?an2ru1
'NcH1 gaQues
Lr%!%tic% li!ii ro!*ne, 'ucure6ti1 *#/)1
E2iia a II$a re>zut 6i a2ugit1 'ucure6ti1
*#/SF
&osetti1
Ale?an2ru1
Cazacu1 '-1
Onu1 Li>iu
I/tori% li!ii ro!*ne liter%re, >ol- I1 E2itura
!tiini;ic1 'ucure6ti1 *#7*F
&usu1 "h- $c0i' % /i/te!(l(i fone!%tic %l gr%i(l(i
n'e%n, <n OCon>or:iri literareP1 I+1 *#4#1 nr-
*1 p- S*$7)F
,ala1 Marius Contri('ii l% fone!%tic% i/toric % li!ii
ro!*ne1 'ucure6ti1 *#73F
,teanu1 Cornel Ti!) i te!)or%lit'i 3n li!% ro!*n
conte!)or%n4 E#)ri!%re% i"eei "e ti!) )rin
/int%g!e ,er%lo2%",eri%le, E2itura !tiini;ic
6i Enciclope2ic1 'ucure6ti1 *#93F
,cri:an1 A- Lr%!%tic% li!ii ro!*ne1 Ia6i1 *#04F
,curtu1 +asile Ter!eni "e 3nr("ire 3n li!% ro!*n, E2itura
Di2actic 6i %e2agogic1 'ucure6ti1 *#SSF
,lama1 Cazacu1
Tatiana
Intro"(cere 3n )/i0oling,i/tic, 'ucure6ti1 *#S9F
,lama1 Cazacu1
Tatiana
Li!%1 i conte#t, 'ucure6ti1 *#44F
)30
,qll1 Lu2Rig Le/)roc0ene/ (n" ge/c0rieen/ Fr%n+S/ic0-
III- Au;lage :ear:- +on g- ]ausmann1 'erlin1
Erich ,chmi2t$+erlag1 *#94F
,tan1 I- T- An%li+% i /inte+% ,oririi 3n fonetic%
e#)eri!ent%l1 ,t- K''1 *41 *#731 ;asc- 01 p- ##$
*34F
,tati1 ,orin1
'ulgr1 "h-
An%li+e /int%ctice i /tili/tice, E2itura Di2actic
6i %e2agogic1 'ucure6ti1 *#70F
,tati1 ,orin Ele!ente "e %n%li+ /int%ctic4 M%n(%l )entr(
)rofe/orii "e li! ro!*n1 E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1 *#70F
,tati1 ,orin Interferen'e ling,i/tice4 &in i/tori% rel%'iilor
ling,i/ticii c( %lte tiin'e, E2itura !tiini;ic1
'ucure6ti1 *#7*F
,tati1 ,orin Teorie i !eto" 3n /int%#, E2itura Aca2emiei1
'ucure6ti1*#S7F
!ineanu1 L- Oncerc%re %/()r% /e!%/iologiei li!ii ro!*ne4
$t("ii i/torice "e/)re tr%n+i'i(ne% /en/(rilor1
'ucure6ti1 *997F
!ineanu1 L- R%)ort(rile "intre gr%!%tic i logic4 C(
)ri,ire /intetic %/()r% )r'ilor c(,*nt(l(i1
'ucure6ti1 *9#*F
,ergiu1 !er:an Li!% ro!*n4 O gr%!%tic % greelilor4
On"re)t%r )entr( e,it%re% conf(+iilor4 Fonetic4
Le#ic4 Morfo/int%#1 E2itura Niculescu1 033/F
!er:an1 +asile $int%#% li!ii ro!*ne . C(r/ )r%ctice, E2iia a
II$a re>izuit 6i completat1 E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1 *#73F
!er:an1 +asile Teori% i to)ic% )ro)o+i'iei 3n ro!*n%
conte!)or%n, E2itura Di2actic 6i %e2agogic1
'ucure6ti1 *#7/F
!er:an1 +asile 1
E>see>1 I>an
Coc%(l%r(l ro!*ne/c conte!)or%n, E2itura
Facla1 Timi6oara1 *#79F
!uteu1 Flora &ific(lt'ile ortogr%fiei li!ii ro!*ne, E2itura
!tiini;ic Enciclope2ic1 'ucure6ti1 *#9SF
!uteu1 Flora1 ,osa1
Elisa:eta
Ortogr%fi% li!ii ro!*ne4 &ic'ion%r i reg(li,
E2itura Floarea Darurilor1 E2itura ,aeculum
I-O-1 'ucure6ti1 *##4F
)3)
!uteu1 +aleriu Cercetri %+%te )e /inte+ %/()r% ,oc%lelor
ro!*neti, i, e, %, o i (, ,CL1 ((II B*#7*C1 nr-
*1 p- 04$)#F
!uteu1 +aleriu Cercetri e#)eri!ent%le %/()r% l(i e "in
"iftong(l ro!*ne/c e% 1 ,CL1 (III B*#S0C1 nr- 01
p- *S7$*7/F
!uteu1 +aleriu C( )ri,ire l% i fin%l 3n li!% ro!*n, FD1 II1
*#S3F
!uteu1 +aleriu &e/)re n%t(r% %c(/tic % l(i i fin%l 3n li!%
ro!*n, FD1 +II1 *#7*1 p- *0)$*0#F
!uteu1 +aleriu O/er,%'ii %/()r% )ron(n'rii li!ii ro!*ne,
,CL1 (II B*#S*C1 nr- )1 p- 0#)$)3SF
!uteu1 +aleriu O/er,%'ii %/()r% /tr(ct(rii %c(/tice %
,oc%lelor ro!*neti, i, e, %, o, i (1 ,CL1 (I+
B*#S)C1 nr- 01 p- *7#$*#SF
!uteu1 +aleriu $tr(ct(r% %c(/tic % ,oc%lelor ro!*neti, i, e, %,
o i (, ,CL1 ((+1 *#S)1 nr- 0F
!uteu1 +aleriu1
A:la6ei1 "-
No(,e%(# !oQen/ "e rec0erc0e "%n/ l%
"o!%ine "e l% )0on>ti@(e e#)>ri!ent%le1 &L1
I+ B*#4#C1 nr- 01 p- 0)4$0/0F
TamYs1 LaNos C( )ri,ire l% /i/te!(l fone!elor li!ii ro!*ne,
,CL1 +II B*#4SC1 nr- )$/1 p- *7*$*#3F
TamYs1 LaNos &( /Q/t\!e )0onologi@(e "e l%ng(e ro(!%in,
<n recherches 2iphotongues1 *#4#1 p- S7$#0F
Teiu61 ,a:ina Coor"on%re% 3n ,orire% )o)(l%r ro!*ne%/c,
E2itura !tiini;ic 6i Enciclope2ic1 'ucure6ti1
*#93F
Teo2orescu1
Ecaterina
Pro)o+i'i% /(iecti,, E2itura !tiini;ic1
'ucure6ti1 *#70F
Tohneanu1 "h- &incolo "e c(,*nt, E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1 *#7SF
Tohneanu1 "h- Re)eti'i% gr%!%tic%l, <n OOrizontP1 /31 *#9*F
Tohneanu1 "h- $t("ii "e /tili/tic e!ine/ci%n, 'ucure6ti1 *#S4F
Tohneanu1 "h- $til(l %rti/tic % l(i Ion Cre%ng, 'ucure6ti1
*#S#F
Tohneanu1 "h-1
'ulza1 I-1 Krsu1 N-
A-
For!%re% ter!inologiei tiin'ifice ro!*neti,
E2itura Di2actic 6i %e2agogic1 'ucure6ti1
*#S0F
Tohneanu1 "h-1
'ulza1 I-
O /e%! "e c(,inte ro!*neti, E2itura Facla1
Timi6oara1 *#7*F
)3/
Ion1 Toma Li!% ro!*n conte!)or%n4 Pri,ire gener%l1
E2itura Niculescu1 033*F
Tran2a;ir1 "h- Prole!e contro,er/%te "e gr%!%tic % li!ii
ro!*ne %ct(%le1 E2itura ,crisul &om=nesc1
Craio>a1*#90F
Kritescu N- Dorin1
K$Kritescu
&o2ica
A/)ecte ortogr%fice contro,er/%te, E2itura
!tiini;ic 6i Enciclope2ic1 'ucure6ti1*#9SF
Kritescu N- Dorin1
K$Kritescu
&o2ica
C(,inte c( "ific(lt'i "e /criere1 E2itura
O"enezeP1 *##0F
Kritescu1 N- Dorin No(t'i 3n ortogr%fie4 Corectit("ine "in
gree%l, E2itura %rocion1 'ucure6ti1*##4F
Kritescu1 N- Dorin Contr%"ic'i% 3n %"%o/ 3n li!% ro!*n1 E2itura
+O(1 'ucure6ti1 033SF
Kritescu1 N- Dorin &ic'ion%r e#)lic%ti, "e contr%"ic'ii 3n %"%o/
efecti,e1 E2itura +O(1 'ucure6ti1 033SF
Kritescu1 N- Dorin &ic'ion%r e#)lic%ti, "e )leon%/!e efecti,e1
E2itura ALL1 'ucure6ti 033SF
Krsu-1 N-A- For!%re% ter!inologiei tiin'ifice ro!*neti,
E2itura Di2actic 6i %e2agogic1 'ucure6ti1*#S0F
+asiliu1 Em- C*te,% o/er,%'ii %/()r% /i/te!(l(i fonologic
%l li!ii ro!*ne liter%re1 ,CL1 (I( B*#4SC1 nr-
41 p- 07$))F
+asiliu1 Emanuel Ele!ente "e teorie /e!%ntic % li!ilor
n%t(r%le, E2itura Aca2emiei1 'ucure6ti1 *#73F
+asiliu1 Emanuel Fonologi% li!ii ro!*ne, E2itura !tiini;ic1
'ucure6ti1 *#S4F
+asiliu1 Emanuel Intro"(cere 3n teori% li!ii, E2itura Aca2emiei
&om=ne1 'ucure6ti1 *##0-
+asiliu1 Emanuel Ontre gr%!%tic i /ociologie, E2itura
Tineretului1 'ucure6ti1 *#S4F
+asiliu1 Emanuel Ontre ling,i/tic i logic1 <n OFlacraP1 *71 *#7)1
p- 04F
+asiliu1 Em- $i/te!(l ,oc%lic %l li!ii ro!*ne, ,CL1 (II1
*#S*1 nr- *1 p- *4$0)F
+asiliu1 Em- Ane cl%//ific%tion "e/ con/onne/ ro(!%ine/
"X%)r\/ le crit\re "e l% "i/tri(tion1 <n Melanges
)34
linguistigues--- *#47F
+ianu1 Tu2or &e/)re /til i %rt liter%r, E2itura Tineretului1
'ucure6ti1 *#S4F
+ianu1 Tu2or $t("ii "e /tili/tic, E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1 *#S9F
+ineler1 O- Prole!e "e /inoni!ie, E2itura !tiini;ic 6i
Enciclope2ic1 'ucure6ti1 *#9)F
+ulpe1 Mag2alena $(or"on%re% 3n fr%+ 3n "%coro!*n% ,orit,
E2itura !tiini;ic 6i Enciclope2ic1 'ucure6ti1
*#93F
oal21 Lucia Progre/(l 3n li!4 $c(rt i/torie % li!%1(l(i,
E2itura !tiini;ic1 'ucure6ti1 *#S#F
i2renghea Mircea Articol /%( )ron(!e R1 <n DOmagiu &osettiP1
*#SS1 p- *30#$*3)0F
i2renghea Mircea Li!% ro!*n conte!)or%n4 Morfologi%1
Clu@1 *#73F
i2renghea1 M- W(el@(e/ con/i">r%tion/ /(r lZ>,ol(tion "(
/Q/te!e ,oc%li@(e "e l% l%ng(e ro(!%in1 &L1 +
B*#S3C1 nr- *1 p- #*$##-
iugun1 %etru C(,*nt(l4 $t("i( gr%!%tic%l, E2itura !tiini;ic
6i Enciclope2ic1 'ucure6ti1 *#9)F
r r r &ic'ion%r(l e#)lic%ti, l% li!ii ro!*ne J&EXK,
E2itura Aca2emiei &-,-&-1 Institutul 2e
ling>istic DIorgu Ior2anP1 'ucure6ti1 *#74F
r r r &ic'ion%r(l ortogr%fic, ortoe)ic i !orfologic %l
li!ii ro!*ne J&OOMK, E2itura Aca2emiei
&-,-&-1 'ucure6ti1 *#9#F
r r r &("en, Rec0t/0reien "er "e(t/c0en $)r%c0e4
;F4 ,ollig ne( e%r4 A4 er64 A(fl%ge4 B%n" I4
M%nn0ei! G Leipzig$oien$isrich B*##0CF
r r r Ele!ente "e /int%# % li!ii ro!*ne1 Nicolae
Drganu1 Lucrare postum1 Institutul 2e
ling>istic rom=n1 *#/4F
r r r Lr%!%tic% li!ii ro!*ne1 Aca2emia &%&1
Institutul 2e ling>istic1 >ol- I1 +oca:ularul1
;onetica 6i mor;ologia1 >ol- II1 ,inta?a1
'ucure6ti1 E2itura Aca2emiei1 *#4/ Bsu: re2acia
pro;- Kni>- 2r- Dimitrie MacreaCF
r r r Lr%!%tic% li!ii ro!*ne, E2iia a II$a re>zut
6i a2ugit >ol- I Mor;ologia1 >ol- II1 ,inta?a1
)3S
E2itura Aca2emiei1 'ucure6ti1 *#S) 6i *##S Bsu:
re2acia aca2- Al- "raurCF
r r r Lr%!%tic% li!ii ro!*ne1 >ol- I1 E2itura
Aca2emiei &-%-&-1 'ucure6ti1 *#4/1 p- 0#$/#F
r r r Intro"(cere 3n ling,i/tic, 2e un colecti> su:
con2ucerea aca2- Ale?an2ru "raur1 E2itura
!tiini;ic1 *#491 E2iia a II$a *#S4F
r r r On"re)t%r ortogr%fic, ortoe)ic i "e )(nct(%'ie4
E2iia a I+$a1 E2itura Aca2emiei &-,-&-1
'ucure6ti1 *#9) BAOO%
/
C
r r r Li!% ro!*n conte!)or%n, Aca2- %ro;- Iorgu
Ior2an1 E2itura Ministerul An>m=ntului1 *#4SF
r r r Mic "ic'ion%r enciclo)e"ic, E2iia a III$a1
re>zut 6i a2ugit1 E2itura !tiini;ic 6i
Enciclope2ic1 'ucure6ti1 *#9SF
r r r $inte+e "e li!% ro!*n1 coor2onatori ]ristea1
Theo2or1 'r=ncu6i1 "rigore1 E2itura Di2actic 6i
%e2agogic1 'ucure6ti1 *#70F
)37
AN"U"
H$ D((M, e.iia IVVL
H
H$ D"SP!RIR"A EN SILAB"
Desprirea la capt 2e r=n2 se poate ;ace7
Fie :azat pe pronunare
E?7 i$ne$gal1 2e$zo$:i6$nu$it1 a$nor$ga$nic
Fie :azat pe structura cu>intelor1 in=n2 seama 2e elementele
constituti>e1 <n special pre;i?e
E?7 in$e$gal1 2ez$o$:i6$nu$it1 an$or$ga$nic
I$ ARICULAR"A "RM"NIL(R SR!INI
Dac partea ;inal a cu>=ntului se pronun a6a cum se scrie7
:ossul1 :roHerul1 2ealerul1 ;olHul1 linHul1 ReeHen2ul1
curriculumulV
Dac partea ;inal a cu>=ntului se pronun alt;el 2e cum se
scrie7
coR$:oN$ul1 mouse$ul1 ser>ice$ul1 site$ul1 shoR$ulV
La ;el 6i 2esinena7
:roHeri1 mouse$uriV
*
RRR-aca2-ro5alteIn;o5nou D((M -2oc
)39
J$ ACC"NUL
&m=n cu o singur accentuare7
anatem1 arip1 calcar1 co:alt1 in;im1 prier1 simpozion
,e intro2uc 2u:lete ca7
antic5antic1 as;i?ie5as;i?ie1 can2i25can2i21 ;ira>5;ira>1
ginga65ginga61 precaut5precaut1 pu:er5pu:er1 manager5manager1
mi@loc5mi@locBtalieC1 penurie5penurie1 tra;ic5tra;ic-
K$ ABR"5I"RI
,e pstreaz 2in D-O-O-M-* prescurtrile uzuale7
C14inte sim%leD
:2-B:ule>ar2C1 2-52l-B2omnulC1 2na-B2oamnaC1 2ra-B2omni6oaraC1
2lui-B2omnuluiC1 2nei-B2oamneiC1 2rei- B2omni6oareiC
C14inte com%1seD
2$ta B2umneataC1 2$>oastr 52>- 52>s- B2umnea>oastrC1
2$lui B2umnealuiC
L$ D"NUMIRIL" "RI(RIAL<ADMINISRAI5"
Formele nominati>$acuzati> se scriu cu cratim7
Al:a$Iulia1 'istria$Nsu21 Cara6$,e>erin1 Clu@$Napoca1 Dro:eta$
Turnu$,e>erin
Formele nominati>$geniti>1 cu prepoziie1 cu a2@ecti> se scriu
;r cratim7
"ura Teghii1 %run2ul '=rgului1 +atra Dornei1 'olintinul 2in Deal1
Curtea 2e Arge61 Filipe6tii 2e %2ure1 'aia Mare1 Cop6a Mic1 %iatra
Ars1 +alea ,eac-
)3#
M$ INR!RI N(I,
cele mai multe 2in engleza american7
:ran21 :roHer1 2ealer1 ;itness1 ;ont1 har21 linH1 marHet1 master1
printare1 pictorial1 rating1 scanare1 site1 topless1 tren21 anticoncepional1
contracepie1 ;olH1 ;otomo2el1 ;eza:ilitate1 ;ia:ilitate1 internet1 lo::N1
malpra?is1 ma?i$ta?i1 paparazzi1 teleno>el1 telete?t1 termopan1
trans;rontalier1 T+A1 super>e2etV
W$ ADAP!RI
%rin circularea unor 2u:lete7
:o2Nguar25:o2igar21 cocHtail5cocteil1 2er:N52er:i1 penaltN5penalti1
pocher5poHer1 pizza5pizz1 rug:i5rug:N1 san2>ici5sen2>i61 me$nigi$
ment5ma$nagi$mentV
X$ PR(NUM"L" *I AD\"CI5"L" N"'AI5"
,e scriu <ntr$un cu>=nt7 niciunul1 niciuna1 niciunii1 niciunele1
niciun1 nicio1 2up mo2elul7 >reuna1 >reunul1 >reo1 >reun-
E?7 Nu am niciun prieten-
Nu 6i <n cazul <n care nici are >aloare 2e a2>er: sau con@uncie7
E?7 Nici mcar unul nu a ;ost prezent-
Nici unul1 nici altul n$a rspuns
Y$ )(RM" N(I D" CU5IN"<ILU
,e <nlocuiesc ;orme ie6ite 2in uz cu7
angin1 clinci1 container1 corozi>itate1 cren>urst1 cre>ete1 2etenie1
escatologie1 e?pulzie1 ;oar;ec Bpl- ;oar;eciC1 ;otoemisie1 hagial=c1
hogeac1 machieur1 machieuz1 magazioner1 mar;ar1 marochiner1
maseuz1 muchie pietri;icare1 porthart1 posomoreal1 pu2i:on2erie1
san2a1 saun1 screamt1 secreter1 s;=rtecare1 suzet1 6utor1 trailer1
>erzitur1 zilerV
)*3
HV$ )(RM" N(I D" PLURAL
anacoluturi1 algoritmuri1 aragaze1 ar:oreturi1 :etoane1 canale1
;e6e1 ;un2aluri1 gra2ene1 ha:itacluri1 in;antici2e1 @o:ene1
lipoame1 luntri1 monologuri1 pan2i6pane1 para2o?uri1 par2esie1
parici2e1 recamiere1 recensminte1 regici2e1 remarci1
z:uciumuri1 intermezzouriV
HH$ )(RM" N(I D" '"NII5<DAI5
cor:iei1 tigncii1 rncii1 ;e6iiV
HI$ )(RM" 5"RBAL" N(I
La in;initi>7
2ecoto6mna1 2ispera1 pietri;ica1 s;=rtecaV
La in2icati>7
BeuC continui1 enumr1 BelC 2e;alc1 se 2ecoto6mneaz1 e?hi:1
irig1 s ;reamteV
HJ$ AD\"CI5" IN5ARIABIL"
:leu1 gri1 HaHi1 oran@1 sa2ea1 >ernil1 >i2eo1 alto1 anticorupie1
antima;ia1 antira2ar1 cool1 countrN1 2isco1 ;lu1 horror1 latino1
nonpro;it1 open1 retro1 secon2$han21 single1 tehno1 unise?V
e;icace1 atroce1 ;erice1 ;eroce1 loc>ace1 motrice1 perspicace1
precoce1 propice1 >i>ace- Fac e?cepie rapace1 sagace1 tenace1
>orace-
HK$ (DA!_ *I EN L(CUIUNI
A2>er:ul >a intra ast;el <n locuiuni ca7
O2at ce ne$am <neles1 rm=ne sta:ilit-
)**
O2at cu trecerea timpului1 se schim: omul-
Dar su:stanti>ul 2at se articuleaz <n mo2 o:i6nuit7
* Decem:rie este o 2at cu semni;icaie istoric-
HL$ 5ARIAN" LI"RAR" LIB"R"
,tatutul 2e >ariante li:ere le con;er unor su:stanti>e G cu
;orm tip unic p=n acum G 2reptul 2e a circula 6i 2e a ;i
corecte <n 2u:l ;orm7
E?7 anteturi5antete1 amanete5amaneturi1 cp6une5cp6uni1 cire6e5cire6i
B;ructeC1 cear6a;5 cearcea;1 coperte5coperi1 corigent5cori@ent1
;iloso;5;ilozo;1 ;erstru5;ierstru1 ligheane5lighene1
luminescen5luminiscen1 muschetar5 mu6chetar1 ni>eluri5ni>ele1
p=ntec5p=ntece1 percheziie5perchiziie1 pieptn5pieptene1 san2>ici5
sen2>i61 to:ogan5topogan1 tumoare5tumor etc-
HM$ AL" 5ARIAN" SUBSANI5AL" LIB"R"
%entru cu>intele$titlu7
acont5aconto1 :ulgr5:ulgre1 cartila@5 cartilagiu1 chestiune5chestie1
clo>n5claun1 halo5 halou1 lca65loca61 piunez5pionez1 poliloghie5
polologhie1 tract5tractus1 zi5ziu-
%entru ;ormele 2e plural7
cicatrice5cicatrici1 2e:u6ee52e:u6euri1 e>uri5e>i1 @ersee5@erseuri1
ponci;uri5ponci;e1 regaluri5regale1 sloganuri5slogane1 toreni5torente1
>opsele5>opseluri etc-
%entru ;ormele 2e geniti>$2ati>7
<m:rcmintei5<m:rcminii1 sa>oarei5sa>orii etc-
HW$ 5ARIAN" 5"RBAL" LIB"R"
%entru in;initi>7
)*0
cementa5cimenta B2iniiC1 2atora52atori1 2eco;einiza5 2eca;einiza1
;reciona5;riciona1 incarna5<ncarna1 <ncorpora5incorpora1
pricopsi5procopsi1 ra:ata5ra:ate1 z:=rli5 z:=rli
%entru in2icati>7
anticipeaz5anticip1 :iciuie6te5:iciuie1 :iruie6te5 :iruie1
cheltuie6te5 cheltuie1 chinuie6te5chinuie1 2emarcheaz5 2emarc1 se
2estinuie5se 2estinuie6te1 in>enteaz5 in>ent1 se <ng=m;eaz5se
<ng=m;1 <n>e6m=nteaz5 <n>e6m=nt1 <n>ol:ureaz5<n>ol:ur1
<n>ie5<n>iaz1 m=ntuie6te5m=ntuie1 reanim5 reanimeaz1 se
str2uie6te5 se str2uie1 6chioapt56chiopteazV
HX$ DI)"R"NI"RI S"MANIC"
e?tensieBme2- 6i tehn-C5e?tensiuneBling>-C
ocluzieBme2- 6i tehn-C5ocluziuneB<nchi2ere a unui ori;iciuC
posesieB2einereC5posesiuneBteritoriuC
prospecieBcercetare ec-C5prospeciuneBcercetare geol-C
ra2ioemisie Bpro2ucere 2e un2e electromagneticeC5
ra2ioemisiune Bemisiune ra2ioC
recon>ersieBpro;esionalC5recon>ersiuneBec sau tehn-C
>ariaieBmo2i;icare1 2i>ersi;icareC5>ariaiuneBpies muz-C
>iseBimagini <n somnC5>isuriBaspiraiiC
<nseamnBconstituieC5<nsemneazBnoteazC
;recieBmasa@C5;riciuneB;recareC
pateB2e ;icatC5pateuBpro2us 2e patiserieC
HY$ PRINCIPIUL MINIMULUI ")(R
Kna 2intre ten2inele actuale ale uzului marcheaz pre;erina
>or:itorilor pentru un e;ort minim 2e pronunare- Ast;el
DOOM0 renun la ;ormele lungi1 norm=n2u$le pe cele scurte
B2inuie1 2es;at1 2ezagreg1 e>apor1 ignor1 mol;ie1
)*)
pertur:1 secret1 secret1 uguie1 zuruieVC sau a2ug=n2 pe
l=ng ;ormele >echi 6i >ariante scurte B:iciuie5:iciuie6te1
cheltuie5 cheltuie6tein>ent5in>enteaz1 6chioapt5
6chiopteazV C-
)*/

S-ar putea să vă placă și