Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPT AL ANTREPRENORIATULUI
C U R R I C U L U M
la disciplina
DREPT PRIVAT ROMAN
Autori
Victor Volcins!i"
Dr. n drept, profesor
Radu Mandra#urca
magistr n drept, !e"tor
Dani$la %urcan
do"tor n drept, !e"tor
S$r&'$i C$#otari"
!e"tor
C#i$in% & '(()
0
I( PRELIMINARII
Disciplina Dreptul privat roman este o disciplin fundamental i are o importan
deosebit pentru formarea unui bun jurist.
Pe de o parte ea contribuie la formarea unei culturi ganeral-juridice la studenii facultii
de drept. Pe de alta, fr studiul Dreptului privat roman nu este posibil cercetarea tiinific
aprofundat a celorlalte sisteme de drept care i-au urmat i care nu i-au putut aduce modificri
importante. rice jurist trebuie s cunoasc Dreprul privat roman, care are un rol deosebit !n
istoria dreptului, dar i o validitate proprie, care i-a permis s e"ercite o influen categoric
asupra !ntregii g!ndiri juridice ce i-a urmat, datorit logicii sale severe i consecvenei g!ndirii
juridice.
#!nd $oma intra !n istorie, lumea antic cunoatea deja c!teva coduri legislative %#odul
lui &ammurabi ' !n (abilon, )egile lui *anu ' !n +ndia, #odul lui *u ' !n #,ina-, care !n
pre.ent s!nt simple documente de ar,iv, pe c!nd Dreptul privat roman !i pstrea. i ast.i
actualitatea.
#itirea, !nelegerea i comentarea te"telor romane este e"trem de folositoarea pentru
formarea spiritului juridic, din cau.a perfeciunii e"presiilor !ntrebuinate, iar limba latina este
cel mai minunat tipar !n care poate fi turnat o g!ndire i un precept juridic, adic acele elemente
simple cu ajutorul crora principiile i regulile de drept primesc formularea material necesar
puterii lor !n aplicare.
++. O)IECTIVELE *ENERALE ALE DISCIPLINEI
A) La nivel de cunoatere i nelegere
- s defineasc conceptul Dreptului Privat $oman %DP$-/
- s identifice i.voarele DP$/
- s numeasc categoriile de persoane DP$ /
- s numeasc elementele personalitii/
- s identifice coninutul i categoriile raportului juridic !n DP$/
- s identifice categoriile de aciuni ca mijloace de aprare a drepturilor subiective
le.ate !n DP$/
- s identifice caracterele specifice ale procedurilor legisacionale, formulare i
e"traordinare/
- s deosebeasc tipurile de cstorie !n DP$/
- s e"plice structura familiei romane i legtura de rudenie dintre membrii acesteia/
- s clasifice bunurile dup diferite criterii/
- s defineasc dreptul de proprietate i regimul juridic al diferitelor categorii de
proprietate/
- s e"plice deosebirile dintre diferite moduri de dob0ndire a dreptului de proprietate/
- s e"plice coninutul de.membrmintelor dreptului de proprietate
- s disting categoriile de motenitori !n DP$/
- s defineasc noiunea dreptului obligaional !n DP$/
- s identifice categoriile obligaiilor/
- s supun anali.ei temeiurile de aplicare a rspunderii civile/
- s defineasc noiunea de contract !n DP$/
- s identifice categoriile contractelor !n DP$.
- s e"plice condiiile de fond i de form ale validitii contractelor !n DP$.
- s defineasc noiunea de delict, 1uasicontract i 1uasidelict/
- s caracteri.e.e succesiunea legal i testamentar/
- s defineasc legatele i fideicimesele.
2
B) La nivel de aplicare
- s delimite.e dreptul privat roman de dreptul roman public/
- s compare procedeele de reglementare juridic a relaiilor sociale !n DP$ i !n cel
public/
- s determine particularitile specifice fiecrui i.vor de drept !n DP$/
- s compare metodele de interpretare a normelor juridice din DP$ cu cele
contemporane/
- s stabileasc corelaia dintre nevoile obiective ale societii i crearea normelor
juridice/
- s utili.e.e termeni, noiuni i e"presii latine !n limbajul profesional juridic/
- s aprecie.e importana codificaiei lui +ustinian pentru de.voltarea dreptului/
- s caracteri.e.e specificul fiecrei categorii de persoane !n DP$/
- s e"plice deosebirea dintre diferite categorii de bunuri !n DP$/
- s e"plice particularitile formelor de procedur civil !n DP$/
- s demonstre.e particularitile dreptului de proprietate sclavagist !n DP$/
- s poat utili.a e"presiile juridice latine/
- s dea apreciere valorii principiului echitii inclus !n reglementrile juridice din
diferite perioade istorice ale imperiului roman/
- s dialog,e.e liber asupra valorilor juridice utili.0nd e"presii latine3
C) La nivel de integrare
- s determine locul DP$ !n sistemul disciplinelor de formare profesional a
juristului/
- s estime.e ponderea DP$ !n formarea g0ndirii i limbajului profesionale a
juristului /
- s selecte.e principii, instituii i norme juridice din DP$ care i-au pstrat valoarea
pentru reglementrile contemporane/
- s de.volte abordri metodologice privind evoluia !n timp a normelor i
instituiilor juridice din DP$/
- s evidenie.e factorii care au condiionat apariia unor norme juridice/
- s e"plice legtura dintre necesitile obiective ale societii i coninutul normelor
i instituiilor juridice/
- s propun modele de relaii sociale i norme prin care acestea se reglementea./
- s evalue.e !nsemntatea valorilor culturale juridice ale DP$ !n patrimoniul cultural
juridic mondial/
- s e"plice importana DP$ pentru sistemul de drept al rilor 4uropei continentale.
+++. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Codul
disciplin$i
+n planul d$
+n,-.-/+nt
Anul
d$
studii
S$/$strul
Nu/-rul d$
or$
E,aluar$a
R$sponsa#ili
d$ disciplin-
C S L
Nr(
cr$dit$
For/a
d$ $,aluar$

50206
I #ac I 01 01 2 3(1 $4a/$n
5( V(Volcins!i
6( R( Mandra#urca
0( D( %urcan
7( S( C$#otari
6
IV( TEMATICA 8I REPARTI9AREA ORIENTATIV: A ORELOR
a* Temati"a $i reparti+area orientati,% a ore!or !a "rs - pre!egeri
Nr( TEMA Nr( d$ or$
5( 7oiunea, obiectul reglementrii i sistemul
cursului Drept privat roman.
6
6( Procedura civil roman. 7
0( Persoanele. 7
7( (unurile i drepturile reale. 51
3( Dreptul obligaional. ;
<( 8uccesiunea i categoriile ei. 6
Total 01
b- Temati"a $i reparti+area orientati,% a ore!or !a seminar.
Nr( TEMA Nr( d$ or$
5( 7oiunea, obiectul reglementrii i sistemul
cursului Drept privat roman.
7
6( +.voarele Dreptului privat roman. 6
0( Procedura civil. 6
7( Persoanele. 6
3( $aporturile juridice familiale 6
<( (unurile i drepturile reale. ;
=( Dreptul obligaional. ;
;( 8uccesiunea i categoriile ei. 6
Total 01
V( O)IECTIVE DE REFERIN%: 8I CON%INUTURI
O#i$cti,$ d$ r$>$rin.- Con.inuturi
- s definineasc Dreptul privat roman/
- s determine obiectul reglementrii i sistemul
cursului Drept privat roman/
- s compare dreptul privat roman cu cel public/
- s cunoasc perioadele istorice ale evoluiei
dreptului privat roman/
- s defineasc i s identifice influena
reciproc dintre sistemele de ba. ale DP$3
ius civile, ius gentium, ius praetorium.
- s argumente.e importana dreptului privat
roman !n formarea sistemelor de drept ale
rilor 4uropei continentale.
5( No.iun$a" o#i$ctul r$&l$/$nt-rii ?i sist$/ul
cursului Dr$pt pri,at ro/an(
7oiunea dreptului privat roman/
Divi.area dreptului roman !n drept public i
privat/
Perioadele istorice ale evoluiei DP$/
8istemele de ba. ale DP$3 ius civile, ius
gentium, ius praetorium. +nfluena reciproc
dintre ele.
$ecepia DP$. +mportana DP$ !n formarea
sistemelor de drept ale rilor 4uropei
continentale.
9
- s defineasc i.voarele Dreptului privat roman
!n sens material, !n sens formal i ca surs de
cunoatere/
- s caracteri.e.e i.voarele formale al DP$/
- s stabileasc interdependena dintre i.voarele
scrise i nescrise ale DP$/
- s stabileasc interdependena dintre lege
senatusconsulte i constituiile imperiale/
- s argumente.e rolul edictelor pretoriene !n
de.voltarea DP$/
- s argumente.e importana jurisprudenei
asupra de.voltrii DP$/
- s cunoasc premisele codificaiei lui
+ustinian, procesul de reali.are a codificaiei i
structura codificaiei/
- s argumente.e importana codificaiei lui
+ustinian pentru DP$.
6( I@,oar$l$ dr$ptului pri,at ro/an(
7oiunea de i.vor de drept3 !n sens material, !n
sens formal i ca surs de cunoatere.
+.voarele formale ale DP$3 obiceiul, legea,
senatusconsultele, constituiile imperiale,
edictele magistrailor, jurisprudena.
#odificaia lui +ustinian3 premisele codificaiei,
procesul de reali.are a codificaiei, structura i
coninutul prilor componente ale codificaiei,
importana codificaiei lui +ustinian pentru DP$.
- s cunoasc tipurile procedurilor de judecat
e"istente !n DP$/
- s caracteri.e.e procedura legisacional,
formular i e"traordinar/
- s stabileasc asemnrile i deosebirile dintre
procedura legisacional, formular i
e"traordinar/
- s argumente.e premisele care au determinat
!nlocuirea procedurii legisacionale cu cea
formular i a procedurii formulare cu cea
e"traordinar/
- s defineasc aciunile ca mijloace procesuale
de aprare a drepturilor subiective !nclcate/
- s identifice categoriile de aciuni/
- s defineasc mijloacele specifice de aprare
pretorian/
- s argumente.e rolul aciunilor bonae fides !n
de.voltarea dreptului privat roman.
0( Proc$dura ci,il- ro/an-(
7oiuni generale privind procedura civil
roman.
Procedura legisacional/
Procedura formular3 formula, prile
componente ale formulei, cau.ele !nlocuirii
procedurii legisacionale cu cea formular/
Procedura e"traordinar/
7oiunea i clasificarea aciunilor/
*ijloacele specifice de aprare pretorian/
:ermenii de prescripie.
- s defineasc noiunea de persoan i
capacitatea juridic a persoanei/
- s compare capacitatea juridic deplin i
capacitatea juridic limitat a persoanelor !n
DP$/
- s argumente.e influena v!rstei asupra
capacitii juridice a persoanelor/
- s caracteri.e.e statutul juridic al cetenilor
romani/
- s argumente.e influena afectrii onoarei i
demnitii asupra capacitii juridice a
cetenilor romani/
- s caracteri.e.e statutul juridic al latinilor,
peregrinilor, sclavilor, libertinilor, colonilor/
7( P$rsoan$l$(
7oiunea de persoan. #apacitatea juridic
deplin a persoanei/
#apacitatea juridic limitat a persoanei %capitis
deminutio-/
8tatutul juridic al cetenilor romani/
+nfluena v!rstei asupra capacitii jurisice a
cetenulor romani/
;fectarea onoarei i demnitii civile i influena
ei asupra capacitii jurice a cetenilor romani/
8tatutul juridic al latinilor i peregrinilor/
8tatutul juridic al sclavilor. Peculiul sclavilor.
8tatutul juridic al libertinilor/
<
- s caracteri.e.e persoanele juridice !n DP$.
8tatutul juridic al colonilor/
Persoanele juridice !n DP$.
- s stabileasc trsturile caracteristice ale
familiei romane/
- s cunoasc categoriile de rudenie/
- s stabileasc asemnrile i deosebirile dintre
cstria cum manu i sine manu/
- s cunoasc condiiile !nc,eierii cstoriei i
formele cstoriei/
- s delimite.e cstoria legitim de concubinat/
- s caracteri.e.e puterea tatlui !n familia
roman/
- s argumente.e evoluia coninutului puterii
printeti la diferite perioade istorice de
de.voltare a DP$/
- s defineasc tutela i s stabileasc scopurile
ei/
- s compare tipurile de tutel/
- s caracteri.e.e curatela.
3( Raporturil$ Auridic$ >a/ilial$(
7oiunea i trsturile caracteristice ale familiei
romane/
$udenia agnat i cognat/
#storia3 tipurile de cstorie, condiiile
!nc,eierii cstoriei, formele de cstorie,
relaiile patrimoniale i personale nepatrimoniale
dintre soi !n cadrul cstoriei, desfacerea
cstoriei, concubinatul i efectele lui jurisice.
Puterea tatlui !n familia roman %patria
potestas-3 stabilirea puterii printeti %!nfierea i
legitimarea-/ coninutul puterii printeti,
relaiile dintre pater familias i copiii si,
peculiul/ !ncetarea puterii printeti,
emanciparea.
:utela i curatela.
- s delimite.e drepturile reale de cele
personale/
- s stabileasc corelaia dintre noiunile bun
i patrimoniu/
- s cunoasc criteriile de clasificare a bunurilor
i importana juridic a acestor clasificri/
- s defineasc posesia i elementele acesteia/
- s delimite.e posesia de deteniune/
- s delimite.e categoriile de posesie,
- s caracteri.e.e interdictele ca moduri de
aprare a posesiei/
- s delimite.e interdictele recuperandi
possesiones caua de cele retinendi
possesiones causa/
- s delimite.e rspunderea posesorului de bun
credin i de rea credin !n ca.ul revendicrii
bunului/
- s defineasc prorietate !n sens economic i
juridic/
- s delimite.e noiunea dreptului de proprietate
!n sens juridic obiectiv i subiectiv/
- s delimite.e categoriile de proprietate/
- s argumente.e premisele care au determinat
instituirea de ctre praetor a proprietii
bonitare/
- s caracteri.e.e modurile de dob!ndire a
dreptului de proprietate/
- s compare modurile primare i derivate de
<( )unuril$ ?i dr$pturil$ r$al$(
7oiunea i clasificarea bunurilor/
Posesia3 elementele posesiei, dob!ndirea i
pierderea posesiei, categoriile de posesie,
aprarea dreptului de posesie.
Dreptul de propreitate3 noiunea dreptului de
proprietate !n sens economic i juridic. Dreptul
de proprietate !n sens obiectiv i subiectiv.
#oninutul dreptului subiectiv de proprietate.
*odurile de dob!ndire a dreptului de
proprietate.
#ategoriile de proprietate !n DP$.
;prarea dreptului de proprietate3 aciunea !n
revendicare i aciunea negatorie. $spunderea
posesotului de bun i de rea credin !n ca.ul
revendicrii bunului. Actio in !em "ubliciana i
importana ei la aprarea cumprtorului de
bun credin.
Drepturile reale asupra bunurilor altora.
8ervituiile prediale i personale.
8uperficia i emfiteo.a.
=ajul i categoriile acestuia.
>
dob!ndire a dreptului de proprietate/
- s caracteri.e.e modurile de aprare a
dreptului de proprietate/
- s compare aciunea de revendicare cu
aciunea negatorie/
- s argumente.e rolul Actio in !em "ubliciana
la aprarea cumprtorului de bun credin/
- s stabileasc corelaia dintre dreptul de
proprietate i drepturile reale asupra bunurilor
altora.
- s argumente.e premisele care au determinat
reglementarea dreptului de servitute !n DP$/
- s caracteri.e.e i s compare servituiile
prediale i cele personale/
- s carateri.e.e superficia i emfiteo.a/
- s argumente.e premisele care au determinat
reglementarea !n DP$ a dreptului de
superficie i emfiteo./
- s defineasc i s caracteri.e.e formele
gajului.
- s defineasc raportul juridic obligaional/
- s caracteri.e.e elementele raportului juridic
obligaional/
- s stabileasc criteriile de clasificare a
obligaiilor/
- s caracteri.e.e i.voarele obligaiilor/
- s compare obligaiile civile cu obligaiile
naturale/
- s caracteri.e.e obligaiile cu pluralitate de
subiecte/
- s defineasc noiunea de e"ecutare a
obligaiilor/
- s caracteri.e.e condiiile e"ecutrii cuvenite
a obligaiilor/
- s stabileasc corelaia dintre e"ecutarea
obligaiilor i stingerea obligaiilor/
- s compare modurile voluntare i involuntare
de stingere a obligaiilor/
- s caracteri.e.e cesiunea de crean i
transferul de datorie/
- s defineasc i s caracteri.e.e garaniile
reale i personale/
- s identifice condiiile rspunderii pentru
nee"ecutarea obligaiilor/
- s caracteri.e.e culpa i formele ei/
- s compare culpa, dolul, mora, custodia.
- s identifice ca.urile de e"onerarea de la
rspundere pentru nee"ecutarea obligaiilor/
=( Dr$ptul o#li&a.ional(
7oiunea i clasificarea obligaiilor.
4"ecutarea obligaiilor. #ondiiile e"ecutrii
cuvenite a obligaiilor.
8tingerea obligaiilor. *odurile voluntare i
involuntare de stingere a obligaiilor.
:ransferul obligaiilor. #esiunea de crean i
cesiunea de datorie.
=araniile reale i personale.
$spunderea pentru nee"ecutarea obligaiilor.
#ondiiile aplicrii rspunderii. Culpa i formele
ei. #olul, mora, custodia. #a.urile de
e"onerarea de la rspundere.
7oiunea i condiiile de valabilitate a
contractelor. ?iciile de voin la !nc,eierea
contractelor.
#ategoriile de contracte !n DP$.
@uasicontractele.
Delictele.
@uasidelictele.
A
- s defineasc noiunea i condiiile de
valabilitate a contractelor/
- s caracteri.e.e viciile de voin la !nc,eierea
contractelor/
- s caracteri.e.e categoriile de contracte !n
DP$.
- 8 compare contractele reale de cele
consensuale/
- s caracteri.a.e 1uasicontractele/
- s caracteri.e.e delictele i 1uasidelictele.
- s caracteri.e.e succesiunea legal/
- s compare clasele se motenitori conform ius
civile$ ius praetorium i legislaia lui
+ustinian/
- s caracteri.e.e succesiunea testamentar/
- s compare %testamentuum factio activa& i
%testamentuum factio pasiva&$
- s defineasc i s caracteri.e.e legatele i
fideicomisele.
;( Succ$siun$a ?i cat$&oriil$ $i(
7oiuni generale despre dreptul succesoral.
*otenirea legal.
*otenirea conform testamentului. #ondiiile de
valabilitate ale testamentului.
)egatele i fideicomisele.
VI( EVALUAREA DISCIPLINEI
5( EVALU.RI /UMATIVE PERIODICE t$st-ri(
A* Testare !a teme!e 0No1inea, o2ie"t! reg!ement%rii $i sistem! drept!i pri,at roman3 $i
0I+,oare!e DPR3
E4$/pl$ d$ su#i$ct$ p$ntru t$star$
Su#i$ctul nr(5
5( No.iun$a dr$ptului pri,at ro/an
2.2. Definii dreptul privat roman i descriei concepiile romanilor privind definirea deptului.
2.6. #omparai dreptul privat roman cu dreptul public roman.
2.9. ;rgumentai influena dreptului privat roman asupra de.voltrii sistemelor de drept ale
rilor 4uropei continentale.
Su#i$ctul nr(6
6( Burisprud$n.a C i@,or al dr$ptului pri,at ro/an
6.2. Definii jurisprudena ca i.vor al dreptului privat roman i descriei activitile
juristconsulilor.
6.6. #omparai specificul jurisprudenei !n dependen de perioada istoric de de.voltare a
dreptului privat roman.
6.9. ;rgumentai rolul jurisprudenei !n de.voltarea dreptului privat roman.
4* Testare !a teme!e5 6Persoane!e3 $i 6Re!a1ii!e 7ridi"e fami!ia!e3
B
E4$/pl$ d$ su#i$ct$ p$ntru t$star$
Su#i$ctul nr(5
5( Statutul Auridic al c$t-.$nilor ro/ani(
2.2. #aracteri.ai statutul juridic al cetenilor romani.
2.6. #omparai statutul juridic al cetenilor romani nscui liberi 'ingenui) cu statutul juridic
al libertinilor.
2.9. ;rgumentai soluia urmtoarei spee3 (itus, un fost sclav, care a fost eliberat din sclavie
de ctre colegiului brutarilor din $oma, se acupa cu importul cerealilor din ;frica pentru
aceast corporaie i !n cur!nd s-a !mbogit. Cnul din membrii colegiului a !mprumutat de
la (itus o sum de bani dar nu i-a restituit datoria. (itus a !naintat o aciune ctre debitorul
su, dar magistratul a refu.at s accepte aciunea. ; procedat corect sau nu magistratulD
Su#i$ctul nr(6
6. 5amilia roman.
6.2. 4"punei trsturile caracteristice ale familiei romane.
6.6. #omparai rudenia agnat cu rudenia cognat.
6.9. ;rgumentai soluia urmtoarei speei3 (iberius, un cetean roman, a !nfiat fiul bunului
su prieten, cu care au luptat !mpreum !n r.boaiele !mpotriva dacilor. Ens, la scurt timp
(iberius, fiind bolnav, a decedat fr s lase testament. ;stfel, dup lege, averea lui
(iberius a fost motenit !n cote egale de fii si natali i fiul prietenului su !nfiat. 7efiind
de acord cu aceasta, feciorii lui (iberius s-au adresat magistratului pentru a-l e"clude din
categoria motenitorilor pe fratele su adoptiv, deoarece acesta nu este rud cognat cu ei.
#um va proceda magistratulD
6( EVALUARE /UMATIV. 8INAL. $4a/$n(
E4$/pl$ d$ t$st$ p$ntru $4a/$n(
TESTUL nr(DD
5( Sist$/$l$ d$ #a@- al$ dr$ptului pri,at ro/an(
2.2. Definii sistemele de drept3 ius civile, ius praetorium, ius gentium.
2.6. #omparai ius civile i ius gentium.
2.9. ;rgumentai influena reciproc dintre ius civile, ius praetorium i ius gentium prin prisma
perioadelor istorice de de.voltare ale dreptului privat roman.
6( Ap-rar$a dr$ptului d$ pos$si$ +n dr$ptul pri,at ro/an(
6.2. Definii interdictele ca mijloc procesual de aprare a posesiei.
6.6( #omparai interdictele retinendae possessionis causa& i recuperandae possessionis
causa&.
6.9. ;rgumentai soluia la urmtoarea spe3 Fctavius, un cetean roman a !nc,iriat un lot.
;fl!nd despre aceasta, stp!nul lotului !nvecinat i-a cerut s elibere.e lotul, deoarece el a avut o
!nelegere anterioar cu stp!nul privind !nc,irierea acestui lot. ctavius s-a adresat magistratului
!n vederea eliberrii unui interdict %uti possidentis&. ?a elibera sau nu magistratul interdictulD.
0( Succ$siun$a t$sta/$ntar-(
9.2. Definii testamentul i numii condiiile de valabilitate ale testamentului.
G
9.6. #omparai %testamento factia activa& i %testamento factio pasiva&.
9.9. ;rgumentai soluia urmtoarei spee3 Dup moartea unui cetean roman a fost descoperit
testamentul acestuia. #omform testamentului, ceteanul a testat casa sa din $oma i toat
averea copiilor. Ens, dup !ntocmirea testamentului ceteanul a mai reuit s procure o
vil, !n privina creia el nu s-a pronunat !n testament, deoarece, acesta a fost !ntocmit
anterior. ;supra acestei vile i-au !naintat preteniile i fraii testatorului, motiv!ndu-i
preteniile prin faptul c ei s!nt agnai cu difunctul i respectiv, motenitori legali. 8!nt
!ntemeiate sau nu preteniile frailor difunctuluiD.
TESTUL nr(DDD
5( R$la.iil$ patri/onial$ ?i p$rsonal2n$patri/onial$ dintr$ so.i +n cadrul c-s-tori$i(
2.2. #aracteri.ai relaiile patrimoniale i personal-nepatrimoniale dintre soi !n cadrul
cstoriei.
2.6. #omparai regimul juridic al .estrei %dotei- !n cstoria cum manu i sine manu.
2.9. ;rgumentai soluia urmtoarei spee3 Dup primirea ceteniei romane !n
re.ultatul edictului lui Caracala %anul 626 e.n. ' perioada clasic a dreptului roman-,
)lavius, un locuitor din provincie, s-a !nsurat i i-a ac,itat datoriile sale din bunurile
dotale ale soiei sale. ;fl!nd destre aceasta, tatl soiei a intentat o aciune de revendicare
a bunurilor dotale fa de creditorii lui 5lavius. ?a fi satisfcut sau nu aciunea lui pater
familias*&.
6( No.iun$a ?i clasi>icar$a #unurilor(
6.2. 4"punei esena i importana clasificrii bunurilor !n3
bunuri consumptibile i bunuri neconsumptibile/
bunuri corporale i bunuri incorporale/
bunuri simple i buniri compuse.
6.6. #omparai %res in commercium& i %res e+tra commercium&.
6.9. ;rgumentai soluia la urmtoarea spe3 FCn cetean roman s-a obligat s-i v!nd altui
cetean un teren cu o parte din drumul public aferent terenului. #umprtorul, dup
!nc,eierea contractului i-a stabilit ,otarele terenului, inter.ic0nd accesul la drum. 8!nt
legitime aciunile cumprtoruluiD.
0( Sup$r>icia ?i $/>it$o@a(
9.2. Definii i caracteri.ai superficia i emfiteo.a.
9.6. Determinai asemnrile i deosebirile dintre superficie i emfiteo..
9.9. ;rgumentai soluia la urmtoarea spe3 En temeiul contractului de emfiteo. (iberius
obine titlul de emfiteot asupra terenului oferit de ,ulius. Peste doi ani de la !nc,eierea
contractului, ,ulius !naintea. o aciune cu intenia de a-l priva pe (iberius de teren
motiv0ndu-i preteniile prin urmtoarele3
a- :iberius i-a transmis !n u.ufruct lui -aius H din pm!nt/
b- a v!ndut fr acordul lui ,ulius 6I9 din pm!nt/
c- (iberius !n decurs de doi ani nu a ac,itat renta pentru pm!nt.
En ba.a cror temeiuri poate fi satisfcut cererea lui +uliusD.
TESTUL nr(DD
5( No.iun$a ?i clasi>icar$a #unurilor(
2.2. 4"punei esena i importana clasificrii bunurilor !n3
bunuri principale i bunuri accesorii/
J
bunuri generice i bunuri individual determinate/
bunuri mobile i bunuri imobile.
2.6. #omparai %res mancipi& i %res nec mancipi& i modurile de transmitere a dreptului de
proprietate asupra acestor bunuri.
2.9. ;rgumentai soluia la urmtoarea spe3 Dup tradiiunea unui lot de pm!nt, !n acesta a
fost gsit o comoar. ;fl!nd despre aceasta, v!n.torul a !naintat cumprtorului preteniile
sale fa de comoar, spun!nd c el a avut intenia s v!nd doar lotul de pm!nt dar nu i
comoara. 8!nt !ntemeiate preteniile v!n.toruluiD.
6( Tut$la ?i curat$la(
6.2. Definii i e"punei scopul tutelei i curatelei !n DP$.
6.6. #omparai categoriile de tutel i curatel.
6.9. ;rgumentai soluia urmtoarei spee3 En timpul domniei !mpratului Augustus, o femeie
rmas vduv, a v!ndut o parte din bunurile motenite, pentru a-i !ntreiene cei > copii. ;fl!nd
despre aceasta, fratele soului s-a adresat cu o aciune de restituire a averii v!ndute, motiv!nd c
v!n.area a fost efectuat fr acordul su, iar dup lege el este cel mai apropiat agnat i tutorele
femeii. #um va proceda magistratulD.
0( S$r,itu.il$ p$rsonal$(
9.2. #aracteri.ai servituiile personale.
9.6. #omparai servituiile personale cu servituiile prediale.
9.9. ;rgumentai rspunsul la urmtoarea spe3 Claudius beneficia de munca sclavei
-hella !n ba.a unei servitui personale, constituite !n favoarea lui de ctre proprietarul acestei
sclave ' .ervilius. #0nd -ella a nscut un copil, .ervilius a cerut s i se transmit lui copilul.
8tabilii servitutea personal instituit !n favoarea lui Claudius. 4ste !ntemeiat aceast
cerinD.
VII( REFERIN%E )I)LIO*RAFICE
2. ?ictor ?olcinsc,i, 4ugenia #ojocari, #rept privat roman #,iinu 600A/
6. ?ladimir &anga, %#rept privat roman&, (ucureti, 2JBG/
9. *i,ai ?asile Kacot, #rept privat roman, ?ol.2 i 6, +ai, 4ditura fundaiei #,emarea,
2JJ6/
<. +on *. ;ng,el, #reptul roman 'manual)&, 4diia a ++-a rev.ut i adugit, (ucureti,
4ditura )umina )e", 6000/
>. 4mil ancea, Don *olcu, Drept roman, #asa de editur FLansa, (ucureti, 2JJ9/
A. 4mil *olcu, Drept Privat $oman, 7ote de curs, #urs universitar, 4diia a ++-a, 4ditura
Cniversul Kuridic, (ucureti, 6009/
B. #ristinel *ar.ea, Drept $oman, 4ditura ;)) (4#M, (ucureti, 6009/
G. ?aleriu #iuc /Compilaiuni ,. 0ot de prelegeri de drept privat roman. 1lemente didactice,
,us personarum&, 5undaia academic FPetre ;ndrei, +ai, 2JJ2/
J. ?aleriu #iuc /Lecii de drept privat roman. ,us actionem&, 4ditura =rap,is, +ai, 2JJ</
20. ?aleriu #iuc /#rept roman. Lectionibus et 2us actionum ac 2us personarum&, 4ditura
;nNarom, +ai, 2JJA/
20
22. :eodor 8!mbrian F#rept privat roman. "rincipii instituii i te+te celebre, #asa de editur
FLansa, (ucureti, 2JJ</
26. ?asile Popa, $adu +. *otic, FDrept privat roman, Presa universitar rom0n, :imioara,
2JJ</
29. ?asile ?al Popa, FDrept Privat $oman, 4ditura ;ll (ecN, (ucureti, 600<.
2<. $omulus =idro, . *i,uiu /#rept privat roman&, 4ditura F#asa #rii de Ltiin, #luj-
7apoca, 2JJ>/
2>. Dan ancea /#rept roman&, #asa de editur FLansa, (ucureti, 2JJG/
2A. Ltefan #oco FDrept roman. #urs universitar, 4ditura ;)) (4#M, (ucureti, 6000/
2B. #. Lt. :omulescu, FDrept privat roman, Cniversitatea (ucureti, 5acultatea de drept, 2JB9/
2G. OPQ RSTUV, WXYZ[VU RQ\]VU^-_^X`QPa^U[, bX`a^Q] cYUPQ, %c]Y]PQd a
`U^]dQVa^QeQ-, cQd Y]d. RYQf. gQ`aXVQPU h._., WQa^PU i]YjU\Q-W, 6009/
2J. kQld]P k.h. bX`a^Q] mUanVQ] cYUPQ, Xod-PQ Opqb_, WQa^PU, 2JJA/
60. r]oUY] sUVfX\XccQ, tSYa YX`a^QeQ mUanVQeQ cYUPU, WQa^PU, Xod-PQ uvt, 6000/
62. gUYTQP h._., bX`a^Q] mUanVQ] cYUPQ, sUYUnQP, Xod-PQ RS\, 2JJA/
66. RQdQcYXeQYU ;.;., waVQPx YX`a^QeQ eYUldUVa^QeQ cYUPU, tX]P, h]VnSYX, 2JJ</
69. pQPXj^Xy O.u., bX`a^Q] cYUPQ, WQa^PU, _aQjXUjX[ zS`UVXnUYVQ] oVUVX], 6006/
6<. bX`a^Q] mUanVQ] cYUPQ. +nstitutiones, {m]|VX^, cQd Y]d. RYQf]aaQYU pQPXj^QeQ O.u. X
RYQf]aaQYU R]Y]n]Ya^QeQ O.s., }YXan~, WQa^PU, 600</
6>. }.uUYQV, sXan]`U YX`a^QeQ eYUldUVa^QeQ cYUPU, %c]Y]PQd a V]`]j^QeQ-, cYQf.
.R]nYUVXj^QeQ, s-R]n]Y|SYe, 2J0G, ^VXeU PnQYU[, e\UPx +,++,+++, +?/
6A. PQanQP h.W., sXan]`U YX`a^QeQ cYUPU, Sm]|VX^, WQa^PU, scUY^, 2JJA/
6B. RQ^YQPa^Xy O._. OanQYX[ YX`a^QeQ cYUPU, sUV^n-R]n]Y|SYe, 2JJG/
6G. r]YVX\QPa^Xy i.W. bX`a^Q] mUanVQ] cYUPQ. \]`]VnUYVxy ^SYa, }YXan~, WQa^PU,
6002/
6J. Danilo Dalla ' $en.o )ambertini +nstitu.ioni di Diritto $omano, =.=iappic,elli 4ditore '
:orino, 6002/
90. (orNosNi ;. $oman la. 6
nd
4dition. ' &amps,ire3 5$D C7+?4$8+: P$488,
6006/
92. 7ic,olas (. ;n +ntroduction to $oman )a. ' 7e orN3 "ford Cniversit Press +nc.,
6006.
,ttp3IItfile.ruIforumIvietopic.p,pDtA0>>2
22