Sunteți pe pagina 1din 9

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN IALOMIA

Nr. de nregistrare:

SE APROB,
INSPECTOR GENERAL, DIRECTOR LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL
SALIGNY,
PROFESOR CONDRU ILEANA PROFESOR CONSTANDACHE VIOLETA
D.A.P.D. FETETI, CONSILIUL JUDEEAN,
DIRECTOR ERBAN DRAGO VIOREL PREEDINTE SILVIAN CIUPERCCASA DE CULTUR LUMINA, RADIO ORION,
DIRECTOR CLIN MARIANA DIRECTOR PAUL GHEORGHEPROIECT EDUCAIONAL
DAC NOI AM FII PLANETA ALBASTR
PROIECT NAIONAL 2014-2015
DESCRIEREA PROIECTULUI
1.COORDONATORI:
1.DIRECTOR ADJUNCT PROFESOR-SRBU MIHAELA
2.PROFESOR NVMNT PRIMAR-FULGER MANUELA
3.INSTITUTOR-JURUBI DANIELA
2.RESPONSABILI PE SECIUNI:
Seciunea A-Referate-profesor Bobu Alina
Seciunea B-Albumul foto-nvtor Grigore Lucica
Seciunea C-Dac noi am fii Planeta albastr-profesor nvmnt primar Necula Dida
Seciunea D-Confecionare materiale ECO- nvtor Popa Elena
3.PARTENERI/COLABORATORI:
1.Casa de culturLUMINAFeteti
2.D.A.D.P.FETETI
3.Radio ORION Feteti
4.ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
1.Director adjunct profesor Srbu Mihaela
2.Profesor nvmnt primar Fulger Manuela
3.Institutor Jurubi Daniela
4.Profesor Bobu Alina
5.nvtor Grigore Lucica
6. nvtor Popa Elena
7. Profesor nvmnt primar Necula Dida
5.GRUP INT/BENEFICIARI
-Cadre didactice implicate;
-Elevi din nvmntul precolar,primar,gimnazial;
-Instituii/parteneri implicai;
6.RESURSE
Resurse umane:cadre didactice,elevi,prini.
Resurse materiale i financiare:
-calculator,imprimant,aparat foto,afie,diplome;
-spaii amenajate pentru expoziie;
-finanare cu ajutorul taxei de concurs;
7.EVALUARE
-Expoziii,afie,panouri cu ndemnuri ecologice,fotografii,CD-uri;
-portofolii cu lucrrile artistico-plastice ale copiilor,album n format electronic cu activitile
desfaurate,diplome pentru colari i pentru cadrele didactice indrumatoare;
-expunerea celor mai reusite creatii si lucrari in revista scolar issn;
8.MEDIATIZARE/DESIMINARE
-publicarea proiectului pe www.didactic.ro,site-ul ISJ Ialomia;
-prezentarea proiectului la nivelul Cercurilor Pedagogice i Comisiilor metodice;
-mediatizarea proiectului n revista colar,simpozioane,sesiuni de comunicri tiinifice;
9.PERIOADA: 01 noiembrie 2014-30 mai 2015

A Ar rg gu um me en nt tu ul l p pr ro oi ie ec ct tu ul lu ui i
C Co ol le ec ct ta ar re ea a s se el le ec ct ti iv v a a d de e e eu ur ri il lo or r e es st te e o o n ne ec ce es si it ta at te e p pe en nt tr ru u p pr ro ot te ec ct ti ia a m me ed di iu ul lu ui i i i t tr re eb bu ui ie e s s
d de ev vi in n o ob bi i n nu ui in n p pe en nt tr ru u c co ol le ec ct ti iv vi it t i il le e c co ol la ar re e, , p pr ri in n e ex xe er rc ci i i iu u. .
I Im mp pl li ic ca ar re ea a c co ol li ii i/ /g gr r d di in ni i e el lo or r n n r r z zb bo oi iu ul l p pu un ng gi il lo or r d de e p pl la as st ti ic c i i c c t ti ig ga ar re ea a b b t t l li ie ei i p pr ri in n
c cr re ea at ti iv vi it ta at te e i i i id de ei i n no oi i, , c ca ar re e p po ot t d de ev ve en ni i a ad de ev v r ra at te e i in nv ve en n i ii i, , e es st te e o o p pr ro ov vo oc ca ar re e i i o o o op po or rt tu un ni it ta at te e
p pe en nt tr ru u u un ni it t i il le e c co ol la ar re e. .
P Pr ro oi ie ec ct tu ul l n na at ti io on na al l D Da ac c n no oi i a am m f fi ii i P Pl la an ne et ta a a al lb ba as st tr r s se e d de es sf f o oa ar r p pe en nt tr ru u a a f fo or rm ma a
e el le ev vi il lo or r c co om mp po or rt ta am me en nt te e p po oz zi it ti iv ve e f fa a d de e m me ed di iu u, , a a l le e d de ez zv vo ol lt ta a s sp pi ir ri it tu ul l c cr ri it ti ic c i i c ca ap pa ac ci it ta at te ea a d de e a a
l lu ua a d de ec ci iz zi ii i d de e i in nt te er re es s g gl lo ob ba al l, , p pe en nt tr ru u c co on n t ti ie en nt ti iz za ar re ea a c co om mu un ni it t i ii i c co ol la ar re e d de e r ro ol lu ul l p pe e c ca ar re e- -l l a ar re e n n
f fo or rm ma ar re ea a u un no or r c co on nv vi in ng ge er ri i p po oz zi it ti iv ve e n n b be en ne ef fi ic ci iu ul l s s n n t t i ii i m me ed di iu ul lu ui i. .
C Ca ar ra ac ct te er ru ul l p pr ra ac ct ti ic c, , a ap pl li ic ca at ti iv v a al l p pr ro og gr ra am mu ul lu ui i, , v va a c co on nd du uc ce e l la a r re ez zu ul lt ta at te e s sp pe ec ct ta ac cu ul lo oa as se e, , d da at to or ri it ta a
p po ot te en n i ia al lu ul l c cr re ea at to or r a al l c co op pi il lu ul lu ui i, , a al l d do or ri in nt te ei i l lo or r d de e- -a a a ar ra at ta a c ca a p po ot t s sa a f fi ie e d de e f fo ol lo os s m me ed di iu ul lu ui i. .

S Sc co op pu ul l p pr ro oi ie ec ct tu ul lu ui i :
C Cu un no oa a t te er re ea a a as sp pe ec ct te el lo or r f fu un nd da am me en nt ta al le e a al le e c cr ri iz ze ei i e ec co ol lo og gi ic ce e c co on nt te em mp po or ra an ne e, , a al le e
i im mp pl li ic ca a i ii il lo or r s sa al le e a as su up pr ra a c co on nd di i i ii il lo or r n ne ec ce es sa ar re e v vi ie e i ii i p pe e T Te er rr ra a, , p pr re em mi is s a a f fo or rm m r ri ii i
c co on n t ti ii in n e ei i e ec co ol lo og gi ic ce e a a c co op pi ii il lo or r. .
E Ex xp pe er ri im me en nt ta ar re ea a u un nu ui i s si is st te em m d de e e ed du uc ca a i ie e d du ur ra ab bi il l , , p pr ri in n r re ef fo ol lo os si ir re ea a, , r re eu ut ti il li iz za ar re ea a, ,
r re ec ci ic cl la ar re ea a c cr re ea at to oa ar re e a a m ma at te er ri ia al le el lo or r b bi io od de eg gr ra ad da ab bi il le e, , s si i a a a al lt to or r t ti ip pu ur ri i d de e d de e e eu ur ri i n n v ve ed de er re ea a
p pr ro ot te ec c i ie ei i m me ed di iu ul lu ui i. .
O Ob bi ie ec ct ti iv ve e : :
1 1. . E Ed du uc ca ar re ea a e ec co ol lo og gi ic ca a a a c co op pi ii il lo or r p pr ri iv vi in nd d p p s st tr ra ar re ea a s s n n t t i ii i m me ed di iu ul lu ui i; ;
2 2. . C Co on ns st ti ie en nt ti iz za ar re ea a n ne ec ce es si it ta at ti ii i s se el le ec ct ta ar ri ii i d de es se eu ur ri il lo or r s si i a a r re ef fo ol lo os si ir ri ii i l lo or r; ;
3 3. . I Im mp pl li ic ca ar re ea a a ac ct ti iv v , , m mo ot ti iv va at t , , a a c co op pi ii il lo or r, , p pe e t to ot t p pa ar rc cu ur rs su ul l d de es sf f u ur r r ri ii i c cu ur rs su ul lu ui i; ;
4 4. . I Im mp pl li ic ca ar re ea a p p r ri in n i il lo or r i i a a a al lt to or r f fa ac ct to or ri i e ed du uc ca a i io on na al li i a ai i c co om mu un ni it t i ii i, , n n f fo or rm ma ar re ea a i i
d de ez zv vo ol lt ta ar re ea a u un ne ei i c co on nd du ui it te e e ec co ol lo og gi ic ce e; ;
5 5. . D De ez zv vo ol lt ta ar re ea a c cr re ea at ti iv vi it t i ii i p pr ri in n a ar rt ta a; ;
6 6. . V Va al lo or ri if fi ic ca ar re ea a a ap pt ti it tu ud di in ni il lo or r e el le ev vi il lo or r p pe en nt tr ru u r re ea al li iz za ar re ea a o ob bi ie ec ct ti iv ve el lo or r p pr ro oi ie ec ct tu ul lu ui i; ;
7 7. . I Im mp pl li ic ca ar re ea a i in n p pr ro oc ce es su ul l d de e e ex xp pu un ne er re e, , p pr re ez ze en nt ta ar re e i i v va al lo or ri if fi ic ca ar re e; ;
S SE EC CT TI IU UN NI I: :
S Se ec c i iu un ne ea a A A R Re ef fe er ra at te e- -E Ed du uc ca ar re ea a e el le ev vi il lo or r n n s sp pr ri ij ji in nu ul l p pr ro ot te ej j r ri ii i n na at tu ur ri ii i. .
S Se ec ct ti iu un ne ea a B B A Al lb bu um mu ul l f fo ot to o- -f fo ot to og gr ra af fi ii i c cu u a ac c i iu un ni i a al le e e el le ev vi il lo or r i in n s sc co op pu ul l n ng gr ri ij ji ir ri ii i
n na at tu ur ri ii i. .
Sectiunea C Dac noi am fii Planeta albastra!-compuneri, poezii, desene despre
cum putem veni n ajutorul naturii.
S Se ec ct ti iu un ne ea a D D C Co on nf fe ec c i io on na ar re e d de e m ma at te er ri ia al le e E EC CO O, ,c co ol la aj je e. .

R Re ez zu ul lt ta at te e a a t te ep pt ta at te e: :
n ns su u i ir re ea a c co or re ec ct t a a s st tr ra at te eg gi ii il lo or r d de e r re ea al li iz za ar re e a a o ob bi ie ec ct te el lo or r d di in n m ma at te er ri ia al le e b bi io od de eg gr ra ad da ab bi il le e s sa au u
r re ec ci ic cl la ab bi il le e. .
M Mu ul lt ti ip pl li ic ca ar re ea a i in nf fo or rm ma a i ii il lo or r d do ob b n nd di it te e l la a c cu ur rs s p pr ri in n o or rg ga an ni iz za ar re ea a c cu ur rs su ul lu ui i d de e f fo or rm ma ar re e c cu u
n nt tr re ea ag ga a c cl la as sa a; ;
S Sc ch hi im mb ba ar re ea a c co om mp po or rt ta am me en nt tu ul lu ui i f fa a d de e m me ed di iu u i i a ac cc ce ep pt ta ar re ea a s sc ch hi im mb b r ri il lo or r p pr ro op pu us se e d de e p pr ro oi ie ec ct t, ,
c cu u a ac cc ce en nt t p pe e r re ef fo ol lo os si ir re ea a, , r re eu ut ti il li iz za ar re ea a, , r re ec ci ic cl la ar re ea a d de e e eu ur ri il lo or r
V Va al lo or ri if fi ic ca ar re ea a e ex xp pe er ri ie en n e ei i n n c ca ad dr ru ul l c ce er rc cu ur ri il lo or r p pe ed da ag go og gi ic ce e, , a a r re ev vi is st te el lo or r d de e s sp pe ec ci ia al li it ta at te e, , n n
s se es si iu un ni i d de e c co om mu un ni ic c r ri i t ti ii in n i if fi ic ce e e et tc c. .; ;
S Sc ch hi im mb ba ar re ea a a at ti it tu ud di in ni ii i f fa a d de e p pr ro ob bl le em me el le e c cu u c ca ar re e s se e c co on nf fr ru un nt t o om me en ni ir re ea a p pr ri in nt tr r- -o o i im mp pl li ic ca ar re e
a ac ct ti iv v i i d du ur ra ab bi il l . .

REGULAMENT
PROIECT EDUCATIONAL

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

Art. 1 Prezentul regulament cuprinde dispoziii care reglementeaza modul de organizare si
desfaurare a Proiectului Educaional Daca eu a fi Planeta Albastr, ediia I organizat de
LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY FETETI- JUD. IALOMIA
Art. 2 Proiectul se organizeaza la nivel naional n perioada 01 nov 2014.-30 mai 2015
Seciuni: 1. Referate Educarea elevilor in sprijinul protejarii naturii;
2. Albumul foto fotografii cu aciuni ale elevilor n scopul ngrijirii naturii;
3. Daca noi am fii Planeta Albastr- compuneri poezii i desene despre cum
putem veni n ajutorul naturii;
4. Confecionare de materiale Eco, cola


CAPITOLUL II
Organizarea i desfaurarea proiectului
Art. 3 La acest proiect au dreptul s se nscrie cadre didactice i elevi din nvamntul
precolar, primar i gimnazial, urmnd ca jurizarea s se realizeze pe categorii de vrst.Taxa
de concurs este de 5 lei pentru elevi i 25 de lei pentru cadrele didactice implicate.
Art. 4 Fiecare cadru didactic ndrumtor poate participa cu maxim 4 lucrri ale elevilor
indiferent de seciune si cu un referat pentru seciunea Referatepe CD.
Art. 5 Pentru fiecare lucrare se va meniona pe o etichet: titlul lucrrii, numele i prenumele
elevului, ndrumtorul, coala, localitatea, judeul. Eticheta se va lipi pe spatele lucrrii.
Art. 6 Lucrrile trimise nu se restituie. Drepturile patrimoniale asupra lucrrilor sunt cedate
organizatorului. Nu ne asumm responsabilitatea pentru coninutul lucrrilor. Lucrrile se vor
scrie n TIMES NEW ROMAN cu caracter 12, maxim 3 pagini.
Art. 7 Comisia de organizare are urmtoarele atribuii:
-Monitorizeaza organizarea i desfaurarea proiectului;
-Stabilete i transmite unitailor colare informaii despre
derularea proiectului ;
-Centralizeaz datele venite din coli:nscrierile, lucrrile ;
-Numete membrii comisiei de evaluare;
-Asigur evaluarea lucrrilor n conformitate cu criteriile stabilite;
-Afieaz rezultatele;
-Completeaz diplomele pentru elevii ctigatori;
-Trimite plicurile cu diplome i acordurile de parteneriat.
Art. 8 Criteriile de evaluare se stabilesc pentru fiecare seciune n parte. Ele vizeaz:
respectarea tematicii, munca elevului oglindit n lucrri, originalitatea, creativitatea, modul n
care stapnete i utilizeaz tehnicile nvate, mbinarea materialelor, culorilor i asortarea
lor.
Art. 9 Jurizarea se va face de ctre specialiti ai instituiilor implicate in proiect. Se vor acorda
premii i meniuni pentru fiecare categorie de vrst i diplome de participare tuturor
participanilor. Pe dipome se va preciza i numele cadrului didactic ndrumtor.
Art.10 DESFAURAREA CONCURSULUI
I- Etapa de proiectare i popularizare: proiectarea acordului de parteneriat educaional, ncheierea
acordurilor de parteneriat, popularizarea acestuia: noiembrie- 2014
II- Etapa de desfurare: derularea activitilor: martie-15 aprilie, 2015
III- Etapa de selecie i jurizare a activitilorr:15 aprilie- 15 mai, 2015
IV-Etapa de acordare si trimitere a diplomelor:15 mai-30 mai2015
Participanii vor putea trimite lucrrile, prin pot la adresa Liceul tehnologic Anghel
Saligny,Str.colii,nr 19,ora Feteti,jude Ialomia,sau pe adresa de e-mail a coordonatorilor.Lucrrile
vor fi trimise pana la data de 30 aprilie 2015.

Informaii suplimentare- persoane de contact,coordonatori:
Director adjunct prof.Srbu Mihaela,tel.0764441476,e-mail mih_sarbu@yahoo.com
Prof.nv.primar Fulger Manuela,tel.0768414068,e-mail manuela.fulger@yhoo.com
Institutor Jurubi Daniela,tel.0732184270,e-mail adnana292009@yahoo.comProgram de activitti:

DATA
TEMA Activitatea Responsabili Modaliti de
evaluare
01-15
martie
Natura,
oaza de
sntate!
-Excursii,drumeii n natur
pentru observarea splendorilor
oferite;
-Convorbiri-De ce avem
nevoie de un mediu mai curat?

-vizit la sera oraului;
-Activitate gospodreasc-
plantarea unei flori,semine
din pdure,pomi n curtea
colii;
-Lucrri artistice pe aceast
tem/Fotofrafii;
Cadre didactice
nscrise n
proiect

Cadre didactice
de la cele doua
uniti
partenere
Expoziie cu
lucrri ale
copiilor

Album cu
fotografii din
timpul
derulrii
activitilor
15-31
martie

Lumea
minunat a
vieuitoarelor
(relaia dintre
plante i
animale)

-Povestea educatoarei:Coliba
iepuraului;Poveti despre
animale;
-Dramatizri,scenete;
-Convorbire despre relaia om-
natur;
-Prezenatarea unor plante i
animale pe cale de dispariie;
-Vizit la Grdina Zoologic;
-ntlniri cu specialiti;
-Lucrri artistice pe aceast
tem.Fotografii;
Cadre didactice
nscrise n
proiect

Cadre didactice
de la cele doua
uniti
partenere
Expoziie cu
lucrri ale
copiilor

Postere

Album cu
fotografii din
timpul
derulrii
activitilor
1-15
aprilie

Natura
plnge
(poluare)
-Prezenatre de CD-uri(pps)cu
aspecte privind poluarea n
diferite medii;
-Legtura dintre om i natur-
convorbire cu suport ilustrat;
-Vizit la puncte de colectare a
hrtiei;
-Organizarea unor minicentre
de colectare a deeurilor,n
curtea colii(PET-uri,hrtie);
-Poveti i poezii create:Dac
pmntul ar vorbi;
-Lectur dup imagini:Incediul
din pdure;
--Lucrari artsitice pe aceast
tem.Fotografii.

Cadre didactice
nscrise n
proiect

Cadre didactice
de la cele doua
uniti
partenere


Expoziie cu
lucrri ale
copiilor

Postere

Album cu
fotografii din
timpul
derulrii
activitilor

LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY COALA.......................................
FETETI-JUDEUL IALOMIA LOC.
DIRECTOR, JUD....................................................
Profesor CONSTANDACHE VIOLETA NR............./.......................................

ACORD DE PARTENERIAT
N CADRUL PROIECTULUI EDUCAIONAL
DAC NOI AM FII PLANETA ALBASTR
ncheiat azi.........................................ntre:
Liceul tehnologic ANGHEL SALIGNY,ora Feteti,jud.Ialomia, reprezentat prin director profesor
Constandache Violeta i COALA......................................................................reprezentat de director
profesor......................................................strada..........................................................,nr..........................
.....telefon.....................................,email.................................................localitatea.....................................
judeul ...........................................
Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat l reprezint colaborarea dintre aplicant i
partener n vederea organizrii i desfurrii proiectului educaionalDac noi am fii planeta
albastr.
Liceul tehnologic ANGHEL SALIGNY n calitate de aplicnt se oblig:
-ntocmeste documentaia, coordoneaz i monitorizeaz proiectul la nivel naional;
-distribuie regulamentul concursului, asigur colectarea lucrrilor, realizarea expoziiei,
evaluarea de ctre comisia de jurizare i expedierea diplomelor;
-mediatizeaz activitile desfurate n cadrul proiectului i rezultatele acestuia prin:
reviste, activiti metodice;
Partenerul se oblig s respecte urmtoarele condiii:
- s mediatizeze concursul n coal;
- s pregteasc elevii pentru activitate;
- s selecteze lucrrile elevilor participani la concurs;
- s respecte regulamentul de desfurare a concursului;
- s evite orice situaie generatoare de risc ce poate afecta n mod negativ imaginea
concursului
Clauze finale ale acordului:
Concursul naional face parte din categoria activitilor extracolare i urmrete
stabilirea de relaii de colaborare ntre instituiile de nvmnt din ar .

LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY COALA
FETETI,JUDE IALOMIA
DIRECTOR PROF.CONSTANDACHE VIOLETA DIRECTOR PROF.


Fi de nscriere
concurs
Dac noi am fii planeta albastr

UNITATEA DE NVMNT:
ADRESA:
NUMELE I PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC NDRUMATOR:
ADRESA PERSONAL DE E-MAIL:

TABEL NOMINAL CUPRINZND ELEVII PARTICIPANI LA CONCURS

Nr.
crt
Numele i prenumele
elevului
Titlul
lucrrii
Seciunea Clasa
1
2
3
4
5

Director, Coordonator educativ,
Prof. Prof.

Fi de nscriere
concurs
Dac noi am fii planeta albastr
SECIUNEA REFERATE


NUME REFERAT:
UNITATEA DE NVMNT:
ADRESA:
NUMELE I PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:
ADRESA PERSONAL DE E-MAIL:Director, Coordonator educativ,
Prof. Prof.