Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa a VIII-a A Nume i prenume elev ___________________________________

Test scris la CULTUR CIVIC


Toate subiectele sunt obligatorii. e acor!" #$ puncte !in o%iciu.
Timpul e%ectiv !e lucru este !e &$ minute.
U'I(CTUL I )*+,p-.$ puncte/
Completa0i spa0iile libere cu termenii potrivi0i1 !in lista !e mai 2os3
De cele mai multe ori, libertatea nseamn lipsa ____________, iar atunci cnd persoana poate
dispune de ea ns i, nseamn c are _______________ individual. Alte tipuri de libertate pot fi
_____________ i economic. Atunci cnd o persoan nu respect libertatea altora, ac ioneaz
_____________, adic ansamblul msurilor folosite de ____________ pentru a te determina s ndepline ti
anumite _______________ .
Lista de termeni: politic, stat, constrngerii, coerci ia, obliga ii, libertate.
U'I(CTUL II ).+,p-#, puncte/
Raspun!eti cu adevarat (A) sau fals(F) 3
1. Faptul c, n tara noastr, participarea la vot nu este obligatorie, este o consecin a libert ii politice.
_______
2. ibertatea nseamn c eu, ca cet ean al statului, pot face orice mi trece prin cap.
_______
!. "ormele nu ngrdesc libertatea persoanei, ci arat ceea ce este bine i ceea ce nu este bine s facem,
pentru a respecta libertatea altora.

U'I(CTUL III )&+,p-4$ puncte/
Reali5ati corespon!enta !intre coloana A )tipul !e alegeri/ si coloana ' )persoanele alese1
!urata man!atului i tipul !e scrutin/
A #
1. ibertate economic A $aracteristic a libert ii personale, individuale a
cet enilor
2. ibertate politic # Fiecare persoan poate ac iona din ini iativ proprie i
poate dispune de ea ns i
!. ibertate personal $ %ficiul pentru &rotec ia $onsumatorului apr dreptul
cet enilor de a cumpra sau produce, ce i ct doresc
'. (ecretul coresponden ei i
al convorbirilor telefonice
D $et eanul i e)prim dreptul de vot, dar poate i s
candideze la o func ie n stat
1 ________* 2________* ! ________* ' __________ .
U'I(CTUL IV )4, puncte/
Reali5a0i o compunere 6n 2urul i!eii principale1 con%orm c"reia3 Libertatea este o valoare
fundamental a democra iei.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________
Numele i prenumele elevului 7ata3
................................................................... ...............................

(VALUAR( INI8IAL
Clasa a VIII-a
I. Asocia0i termenii !in coloana A1 cu termenii !in coloana '1 6n %unc0ie !e rolul e9ercitat !e %iecare institu0ie 6n
parte3
A '
&arlament $ontrolul puterii
+uvern &uterea legislativ
,udectorii &uterea e)ecutiv
&res &uterea dea pedepsi
nclcarea legilor
&oli-ie
& 9 4., puncte - #$ puncte
II. 'i%a0i r"spunsurile corecte3
1. /n func-ie de numrul de camere pe care l are, un &arlament poate fi0
1__1 unicameral 2o singur camer.
1__1 bicameral 2dou camere.
1__1 tricameral 2trei camere.
1__1 multicameral 2mai multe camere n func-ie de necesit-i 3i de numrul de parlamentari.
4 9 , puncte - #$ puncte
2. /ntr4un stat constitu-ional puterea este e)ercitat de0
1__1 armat
1__1 guvern
1__1 5udectorii
1__1 lumea interlop
1__1 moguli
1__1 parlament
1__1 partide politice
1__1 poli-ie
1__1 pres
1__1 pre3edinte
#$ puncte
!. Din punct de vedere al structurii &arlamentului, care dintre urmtoarele institu-ii reprezint camere ale &arlamentului0
1__1 /nalta $amer
1__1 $amera 6eprezentan-ilor
1__1 $amera Deputa-ilor
1__1 $amera (enatorilor
1__1 $amera &rinciar
1__1 $amera $on-ilor
1__1 $amera orzilor
1__1 $amera /nstelat
1__1 Duma de (tat
1__1 (enat
, 9 4 puncte - #$ puncte
III. 7e%ini0i termenii3
cooperare 7 ...............................................................................................................................................
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...
competi-ie 7 ..............................................................................................................................................
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...
toleran- 7 .................................................................................................................................................
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...
solidaritate 7 .............................................................................................................................................
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...
conflict 7 ...................................................................................................................................................
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...
, 9 4 puncte - #$ puncte
IV. tabili0i valoarea !e a!ev"r a urm"toarelor a%irma0ii i 6ncercui0i r"spunsul corect3
A ; < 1. a ora actual, n lume, nu mai e)ist nici un stat totalitar.
A ; < 2. /ntr4o monar8ie, 3eful statului este ales prin vot democratic 3i 3i e)ercit func-ia pe o perioad de timp
nedeterminat.
A ; < !. /ntr4un stat de drept oamenii se supun conductorilor.
A ; < '. (pania este o monar8ie constitu-ional.
A ; < 9. :onar8ia 3i republica sunt principalele forme de guvernmnt.
A ; < ;. &re3edintele unei republici parlamentare se poate folosi de prerogativele sale de 3ef al statului n vederea
adoptrii de legi n perioada vacan-ei parlamentare.
A ; < <. /n situa-ii e)cep-ionale, pre3edintele (enatului 6omniei poate -ine locul pre3edintelui statului.
A ; < =. /ntr4o monar8ie constitu-ional, suveranul are drept de via- 3i de moarte asupra supu3ilor si.
A ; < >. /n 6omnia, suveranitatea apar-ine poporului, care ncredin-eaz guvernan-ilor dreptul de a o e)ercita.
A ; < 1?. $a solu-ie pentru ie3irea din criza economic, pre3edintele 6omniei ar putea vinde sau nc8iria por-iuni
din teritoriul -rii unor mari puteri economice 3i financiare precum Fran-a, Anglia, +ermania sau c8iar (@A.
#$ 9 4 puncte - 4$ puncte
V. =ncercui0i r"spunsul corect3
1. Aermenii suveranitate 3i suzeranitate0
a. sunt sinonimi 2nseamn acela3i lucru.*
b. unul dintre ei este scris gre3it*
c. au semnifica-ie diferit.
2. /n ce an a intrat n vigoare $onstitu-ia actual a 6omnieiB
a. 1>=> b. 1>>? c. 1>>1
4 9 , puncte - #$ puncte
R"spun!e0i la urm"toarele 6ntreb"ri3
1. $e nseamn a avea autoritateB
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...
2. $e reprezint o comunitate localB
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...
!. $ine e)ercit func-ia de conducere la nivelul comunit-ilor localeB
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...
'. /n ce an a devenit 6omnia membr a @.D.B
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...
9. $are este principiul care st la baza organizrii statelor democraticeB
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...
, 9 4 puncte - #$ puncte
Not"3 se acord #$ puncte din oficiu
Clasa a VIII-a
Cultur" civic"
>rob" !e evaluare
# p !in o%iciu
1. 6spunde-i la urmtoarele ntrebri0 2 p
1. $e este democra-iaB
2. Dnumera principiile democratiei0
!. $are sunt principalele valori promovate ntr4o societate democraticB
'. $e este autoritatea si pe ce se intemeiaza eaB
2. Defini-i termenii0 1p
.4pluralism politic
4ierar8ie
4regim politic democratic
4regim politic autoritar
!.. D)plica-i ce presupune rela-ia de subordonare intr4o institu-ie . 2p
'. $ompara-i autoritatea n statul democratic cu autoritatea n statul autoritar folosind tabelul dat ,
-innd cont de urmtoarele aspecte 0
1.rolul cet-enilor
2.puterea guvernan-ilor
!.alegerea conductorilor
'.partide politice
9.drepturile cet-enilor
;.toleran-
<.informarea cet-enilor ' p
Autoritatea in statul democratic Autoritatea in statul autoritar