Sunteți pe pagina 1din 8

1

FIA PROIECTULUI


Documentaia tehnic necesar obinerii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
pentru bunul-imobil situat in jud. Bihor, com. SINTANDREI . nr. cad 56094, nr.
C.F. 56094, in vederea :
CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SI STATIE I.T.P (PARTER)


BENEFICIAR: CAVASDAN MIHAI ANDREI
SI SOTIA IULIANA

OBIECT: CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SI STATIE I.T.P
jud. Bihor, Com. SINTANDREI ,sat.SINTANDREI nr. cad 56094, nr. C.F. 56094

F A Z A: D.T.A.C.


PROIECT NR: 56/2014

PROIECTANT: S.C. PROIECTARE EXPRESIV S.R.L.
Mun. Oradea : str. IULIU MANIU , nr. 38.ET.1.AP.7Oradea, octombrie 2014 ntocmit:

arh. SIM RODICA.
2BORDEROU


A. PIESE SCRISE:
1. Fia proiectului
2. Borderou
3. CU
4. Avize CU
5. Acord notarial vecini
6. CI-carte de identitate
7. Act de proprietate (CF nr.56094 )
8. Schita cadastrala (Nr. Cad. 56094)
9. Memoriu


B. PIESE DESENATE:
1. Plan incadrare in PUG sc. 1: 5000 A01
2. Plan incadrare in zona sc. 1: 2000 A02
3. Plan de Situatie Existent sc. 1: 500 A03
4. Plan de Situatie Propus sc. 1: 500 A04
5. Plan Parter sc. 1: 50 A05
6. Plan invelitoare sc. 1: 50 A06
7. SectiuneA-A sc. 1: 50 A07

Oradea, octombrie 2014 ntocmit:

arh. SIM RODICA._________3MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA


CAP.I.DATE GENERALE

I.1. Denumirea obiectului de investiii:
CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SI STATIE I.T.P (PARTER)

jud. Bihor, com. Sintandrei, sat.Sintandrei.str.principala.nr.546.DJ.797
TERENUL ESTE SITUAT LA KM 1,938 SPRE ORADEA SI LA 34,062 SPRE INAND

I.2. Proiectant:
S.C. PROIECTARE EXPRESIV S.R.L.
Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 38, ap. 7

I.3. Beneficiar:
CAVAJDAN MIHAI ANDREI SI SOTIA CAVAJDAN IULIANA
jud. Bihor, com. Sintandrei, sat.Sintandrei.str.principala.nr.546.DJ.797

I.4. Descrierea functional:

Prezenta documentaie s-a ntocmit in scopul construirii unei
SPALATORI AUTO SI STATIE I.T.P (PARTER)
in intravilanul com. Sintandrei,sat.Sintandrei.str.principala.nr.546.DJ.797
Obiectul de investiie il reprezint construirea unei construirii unei
SPALATORI AUTO SI STATIE I.T.P (PARTER) pentru CAVAJDAN MIHAI ANDREI SI
SOTIA CAVAJDAN IULIANA
CONSTRUCTIE METALICA cu regimul de inaltime Parter,structurata pe doua
tronsoane si cu forma neregulata in plan.
- Regim de inaltime : P h nivel = 2.05 m , 3.90 m .
- Deschidere : 9.715 m
- Lungime : 17.991 m
Constructia proiectata se incadreaza la categoria C si la clasa III de importanta,
conform HGR. 766/1997 si Normativ P100/92.

Constructia va avea urmatoarele suprafete :
Suprafata Teren.............................................................=1273mp
Suprafata Construita......................................................=143,02mp
Suprafata Desfasurata....................................................=143,02mp
Suprafata Utila................................................................=131,37mp
1- Boxe spalatorie auto...................................................=48,07mp
2- Statie (I.T.P)................................................................=60,64mp
3-Oficiu/personal.............................................................=23,68mp
4-wc/exterior-in constructie alaturata...............................=4,00mp
5-Platforma betonata,Spatiu de manevra........................=207,94mp
6-parcaj 5 locuri................................................................=64,11mp
7-Spatii verzi.....................................................................=851mp
P.O.Tpropus.....................................................................=11,23%

C.U.Tpropus.....................................................................=0.11
Regim de inaltime.............................................................=(P)16
Categoria de pericol la Incendiu...=E
4

Gradul de rezistenta la Foc.......=I
Destinaia..........................................................................=servicii
Volumul...........................................................................V=cca 626,29mc;
numrul maxim de utilizatori..............................................=2
Distanele de siguran fa de vecinti ale cladirii studiate,respecta distantele de
siguranta fata de cladirile invecinate tab. 2.2.2 din Normativ P118/1999


Elementele componente din punct de vedere funcional sunt:

PARTER :

1. ZONA SPALATORIE CIMENT 48,07 mp
2. ZONA STATIE I.T.P CIMENT 60,64 mp
3. OFICIU PERSONAL/vestiar GRESIE 23,68 mp
4. WC-EXTERIOR GRESIE 4,00 mp


Total suprafata utila demisol = 132,39 mp
Total suprafata construita demisol = 143,02 mp

CAP.II. DATE TEHNICE ALE INVESTIIEI

II.1. Suprafaa si situaia juridic a terenului:
Terenul pe care urmeaz a fi amplasat construcia se afl in intravilanul com.
Sintandrei,sat.Sintandrei.str.principala.nr.546.DJ.797 Obiectul de investiie il reprezint
construirea unei construirii unei SPALATORI AUTO SI STATIE I.T.P (PARTER) pentru
CAVAJDAN MIHAI ANDREI SI SOTIA CAVAJDAN IULIANAnr. cad. 56094,
parcela avand suprafaa de 1273 mp ,conform CF. nr 3067.
Conditiile de realizare a constructiilor sunt enumerate in Certificatul de
Urbanism nr. 192 din 10.06.2014, emis de Primaria com.Sintandrei

II.2. Caracteristicile principale ale construciei:

Nr.crt. Propus:
1. Nr. nivele P
Inaltime libera spalatorie = 2,56 m
I.T.P = 4,30 m
2. Inaltime maxima la cornisa 4,30 m
3. Inaltime maxima la coama 5,05 m
4. Suprafata construita 143,02 mp
5. Suprafata desfasurata 143,02 mp
2. P.O.T. 11,23%
3. C.U.T. 0,11


5

Norme de igien i sntate public privind mediul de via al populaiei:

-Amplasarea constructie propuse:

Este amplasata la distan de minimum 15 m fata de ferestrele locuinelor invecinate
i asigur mijloacele adecvate de limitare a nocivitilor.

- Apele uzate provenite din spalarea autovehiculelor:

Apele reziduale rezultate in urma spalarii au un continut de namol/nisip si grasimi,
sunt colectate de pe platroma betonata a spalatoriei, in prima etapa intr-un canal
acoperit cu gratar, situat sub autovehicul, iar de aici prin sifonare sunt trecute in
separatorul de namol/nisip, dupa care trec prin separatorul de grasimi. De aici sunt
preluate si deversate in reteaua de canalizare stradala.

SEPARATOR DE GRASIMI

6Se estimeaza o capacitate de 3 masini spalate pe ora, in cazul
unei incarcari de 100% a spalatoriei. Materiile prime utilizate in cadrul spalatoriei
auto(spuma activa, ceara) vor fi achizitionate de la distribuitori
autorizati.
Evacuarea gunoiului menajer se face prin stocare in saci de
polietilena in pubelele din incinta imobilului, fiind apoi preluat de catre Serviciul
Public de Salubritate, conform contractului cu proprietarul

Lucrari necesare pentru organizarea de santier:

-se vor amenaja spatii destinate depozitarii materialelor de constructii si a deseurilor
rezultate
-toate vehiculelor si echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare
de zgomot
-deseurile reciclabile rezultate din constructii se vor colecta prin grija executantului
lucrarii ,selectiv pe
categorii si se vor valorifica prin societati autorizate in colectarea si valorificarea
acestora
-titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in
vigoare pe toata perioada
de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce
poluarea apelor
subterane,de suprafata ,a solului sau aerului.

Pentru protecia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre

Masuri avute n vedere pentru protecia solului i subsolului :
-stratul de sol vegetal va fi indepartat si depozitat in gramezi pentru a fi refolosit la
reamenajarea spatiilor verzi
-se interzice poluarea solului cu carburanti,uleiuri uzate de la utilajele si mijloacele de
transport
utilizate pentru executarea lucrarilor


7

II.3. STRUCTURA CONSTRUCTIVA PROPUSA

II.3.01. INFRASTRUCTURA:

Constructia va fi amplasata in Loc.SANTANDREI,Str.PRINCIPALA, nr.544,
cad.56094 .Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat ,este situat in
depresiunea aluvionara a Crisului Repede.Suprafata terenului din amplasament este
plana si orizontala.Terenul prezinta stabilitate naturala buna,si nu este expus
inundatiilor.
Apa subterana se gaseste in jurul adanciimii de 3.80m.
Adancimea de fundare este la -1.20 m fata de cota terenului natural,adica la -
1,70 fata de cota +0,00,iar stratul portant este alcatuit din praf argilos,cafeniu
galbui,plastic vartos.
Capacitatea portanta a terenului la adancimea de fundare calculata in
presiuni conventionale este de 280 KPa valoare de baza la care se vor aplica
corectiile CB si CD.
Fundatiile sunt izolate sub stalpii metalici si sunt de forma bloc de beton si
cuzinet.
Se va executa un sistem de drenaj pentru degajarea apelor din infiltratii si a
celor provenite din ploi,catre un canal de colectare.
Suportul pentru pardoseli se va executa dintr-o placa de beton ,armata cu plasa
cu d = 6 mm cu ochiuri mici.Pentru prevenirea infiltratiilor pe langa pereti spre
fundatii,in jurul constructiei se va executa un trotuar de protectie din beton simplu , cu
rosturile umplute cu bitum.
Dupa efectuarea sapaturilor,inainte de turnarea betonului in fundatii,se va chema in
mod obligatoriu geotehnicianul sau proiectantul de specialitate.

II.3.02. SUPRASTRUCTURA:
constituit din stlpi metalici din teava patrata 140x140x5 i ferme
metalice de diverse tipuri alcatuite din teava patrata cu dimensiunile
60x60x4.
pane metalice realizate din profile Z 120 cu grosimea de 2.0 mm si o
greutate pe ml de 3,7 kg;

nchideri laterale i nvelitoare acoperi :
zidarie din blocuri ceramice neportante cu grosime de 12 cm
panouri sandwich de 80 mm grosime tip ISOPAN ISOCOP 1000
pentru acoperi

Materiale folosite :
OL 37 (S 235 J2G3) - pentru diferite plcue si elemente ale structurii
secundare;
OL 37 (S 235 J2G3) - pentru toat structura metalic : stlpi, rigle i
pane.
PC 52 - la armtura din fundaii si placa pardoselii
C* 4/5 - beton de egalizare
C 16/20 - betonul din placa de peste parter.

Pentru protectia anticoroziva se vor vopsi toate confectiile cu doua straturi de grund si
trei straturi de vopsea anticoroziva pe baza de ulei.
Cordoanele de sudura vor avea grosimea de minim 3.5mm si minim 0,7t
unde t reprezinta grosimea celui mai subtire element din imbinarea sudata.

II.3.03. Finisajele interioare:
8


a)- pardoseli se propun pardoseli reci din ciment sclivisit; la spatiile de lucru(zona
spalatorie zona control I.T.P si oficu personal gresie; iar la circulatia perimetrala s-au
propus pardoseli reci din placi antiderapante ;

b)- la pereti - finisaje cu zugraveli lavabile pe peretii din zidarie; c)- la tavane
zugraveli lavabile cu vinarom, in culori alese de beneficiar;
d)- tamplaria interioara pvc alb
e)- tamplarie exterioara pvc alb
f)- la trotuare si aleile pietonale s-au prevazut placaje cu dale/antiderapante din
beton.

II.3.04. Finisajele exterioare:

La fatade - tencuielile exterioare - partial cu praf de piatra driscuite si vopsitorii
speciale lavabile culoare galben/verde. La socluri praf de piatra driscuita-visiniu
inchis.

II.3.05. Acoperisul si invelitoarea:

panouri sandwich de 80 mm grosime tip ISOPAN ISOCOP 1000
pentru acoperi
II.3.06. Spatii carosabile, alei:
Spatiile carosabile de acces si parcajele vor fi pavate cu dale din beton,
asigurandu-se accesul auto spre parcaje. Alei pietonale vor fi realizate din dale din
beton.

II.3.07. Imprejmuirea:
Pe perimetrul terenului in proprietatea beneficiarului, terenul este imprejmuit
II.4.Instalatiile aferente constructiei:
- alimentarea cu apa potabila a imobilului va fi realizata prin racord la reteaua
existenta / in curs de executie;
-baia nu se afla in constructia propusa,este amplasata alaturata intr-o constructive
existenta la o distanta de 17,08m de constructia propusa,si este dotata cu:
- baia existenta are instalatie interioara de apa, iar pardoselile aferente acestora,
precum si finisajul peretilor vor fi din placi ceramice (faianta si gresie) usor lavabile,
pentru pastrarea curateniei unui spatiu modern;
- obiectele sanitare de faianta vor fi racordate la instalatiile de apa curenta;
-energia termica a cladirii se va realiza de la centrala termica proprie pe gaz;
- alimentarea cu energie electrica a cladirii se realizeaza prin racord din reteaua
publica de joasa tensiune prin intermediul firidei de bransament pozata pe gardul
principal;/pana la etapa de bransament se va utiliza energie electrica cu ajutorul
generator electric pe combustibil lichid.
- constructia va avea instalatie electrica pentru iluminat si pentru utilitatile electro-
casnice;
- ventilatia si iluminarea tuturor spatiilor va fi directa si naturala prin intermediul
geamurilor propuse pe fatade;
- canalizarea cladirii se va racorda la un reteaua existent;
- deseuri menajere se vor depozita temporar in pubele pentru locuinte.Periodicitatea
de transport a gunoiului menajer va fi corelata cu programul firmelor de salubritate ,
dar intervalul dintre doua colectari nu va fi mai mare de 7 zile.


Oradea, Intocmit,

octombrie 2014 arh. Sim Rodica