Sunteți pe pagina 1din 14

DREPTUL SOCIAL EUROPEAN

MULTIPLE CHOICE
1. Dreptul international al muncii se compune, conform teoriei dreptului roman, din:
a. conventiile si recomandarile OIM, normele Consiliului Europei, normele Uniunii
Europene
b. conventiile si recomandarile OIM, normele Uniunii Europene, normele dreptului intern
c. conventiile si recomandarile OIM, normele Consiliului Europei, normele dreptului intern
ANS: A

PTS: 1

2. Obiectul de studiu al dreptului social european este reprezentat de:


a. ansamblul de norme de drept international al muncii adoptate in cadrul Consiliului Europei
b. ansamblul de norme de drept international al muncii adoptate in cadrul OIM
c. ansamblul de norme de drept international al muncii adoptate in cadrul Comunitatii
Economice Europene si al Uniunii Europene
ANS: C

PTS: 1

3. Organizatia Internationala a Muncii a fost infiintata in anul ..... si functioneaza sub egida ..., dupa anul
1946:
a. 1921 / Consiliului Europei
b. 1919 / ONU
c. 1920 / Uniunii Europene
ANS: B

PTS: 1

4. Raportul dintre dreptul social european si dreptul intern al statelor se poate caracteriza astfel:
a. domeniul de reglementare al celor doua ramuri de drept este identic
b. dreptul intern este subordonat dreptului social european
c. raportul este complex, de interconditionare, putand fi concretizat in modalitati
precum substitutia, armonizarea, coordonarea, coexistenta
ANS: C

PTS: 1

5. Primele linii directoare ale unei politici sociale europene uniforme, in unele domenii, au fost stabilite
prin dispozitiile:
a. Tratatului de la Roma din anul 1957 privind infiintarea CEE
b. Conventiei de la Torino din anul 1961 privind Carta sociala europeana
c. primului Program de Actiune Sociala adoptat in anul 1974
ANS: A

PTS: 1

6. Carta comunitara a drepturilor sociale fundamentale ale lucratorilor a fost adoptata la:
a. Torino, in anul 1961
b. Roma, in anul 1957
c. Strasbourg, in anul 1989
ANS: C

PTS: 1

7.Dialogul social la nivel european este recunoscut, pentru prima data, prin dispozitiile:

a. Conventiei de la Torino din anul 1961 privind Carta sociala europeana


b. Actului Unic European, semnat in anul 1986
c. Tratatului de la Roma din anul 1957 privind infiintarea CEE
ANS: B
PTS: 1
8. Intreaga filosofie a armonizarii sociale comunitare este conturata prin dispozitiile:
a. art. 117 din Tratatul de la Roma din anul 1957 privind infiintarea CEE
b. pct. 5 din Actului Unic European
c. art. 10 din Tratatul de la Maastricht din anul 1992
ANS: A

PTS: 1

9. Identificati una dintre masurile concrete de reforma recomandate prin Raportul Wim Kok din
noiembrie 2003 pentru implementarea Strategiei europene in domeniul social:
a. adoptarea unui Cod al securitatii sociale
b. atragerea unui mai mare numar de persoane pe piata muncii
c. adoptarea in regim de urgenta a Constitutiei Europene
ANS: B

PTS: 1

10. Procesul de formare si cristalizare a unei politici sociale uniforme in cadrul Uniunii Europene s-a
realizat astfel:
a. intr-o perioada scurta de timp, ca urmare a intrarii in vigoare a Tratatului de la Lisabona, la
1 ianuarie 2010
b. intr-o perioada etapizata, dupa intrarea in vigoare a Tratatului de la Maastricht, la 1
ianuarie 1993
c. in sase etape, incepand cu anul 1957, ca urmare a semnarii Tratatului de la Roma
ANS: C

PTS: 1

11. Consiliul Europei (CE) este:


a. o organizatie politica interguvernamentala ce reuneste, in prezent, 47 de state membre
b. o organizatie politica nonguvernamentala ce reuneste, in prezent, 47 de state membre
c. o organizatie regionala interguvernamentala ce reuneste, in prezent, 46 de state membre
ANS: A

PTS: 1

12. Un obiectiv important in activitatea Consiliului Europei (CE) il reprezinta:


a. realizarea unei noi ordini economice si sociale pe continentul european
b. respectarea unor valori fundamentale precum drepturile omului, democratia si respectul
fata de lege
c. atragerea unui numar cat mai mare de membri, pentru a deveni o organizatie foarte
puternica
ANS: B

PTS: 1

13. Consiliul Europei (CE) a fost infiintat la:


a. 9 mai 1945
b. 5 mai 1949
c. 10 decembrie 1948
ANS: B

PTS: 1

14.Conducerea Consiliului Europei (CE) este asigurata de:

a. Adunarea Parlamentara
b. Comisia Europeana
c. Comitetul de Ministri
ANS: C

PTS: 1

15. In raport cu Consiliul Europei (CE), Romnia:


a. este membra din anul 1993
b. este in curs de aderare din anul 1999
c. nu este membra
ANS: A

PTS: 1

16. Consiliul Europei (CE) a creat un sistem de protectie a drepturilor si libertatilor fundamentale ale
omului reprezentat de:
a. Curtea Europeana de Justitie
b. Curtea Europeana a Drepturilor Omului
c. Curtea Internationala de Justitie
ANS: B

PTS: 1

17. Ziua Europei este sarbatorita, in prezent, in data de:


a. 10 mai
b. 9 mai
c. 10 decembrie
ANS: B

PTS: 1

18. Conventia pentru protectia drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia europeana a
drepturilor omului) a fost adoptata la:
a. Maastricht, in anul 1992
b. Strasbourg, in anul 1996
c. Roma, in anul 1950
ANS: C

PTS: 1

19. Carta sociala europeana, revizuita, a fost adoptata la:


a. Strasbourg, in anul 1996
b. Amsterdam, in anul 1998
c. Lisabona, in anul 2000
ANS: A

PTS: 1

20. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a fost reorganizata si functioneaza intr-o noua formula, prin
dispozitiile:
a. Protocolului XI la Convenia de la Roma din 1950, adoptat la Strasbourg, la 11 mai 1994
b. Tratatului de la Maastricht, semnat in anul 1992
c. Cartei social europene revizuite, adoptate la Strasbourg, in anul 1996
ANS: A

PTS: 1

21. Din punct de vedere structural, CEDO este organizata, in prezent, astfel:
a. Comitetul de ministri, Adunarea Parlamentara si Comisia drepturilor omului
b. Marea Camera, Camere, Comitete
c. Comitetul drepturilor omului, Comisia drepturilor omului si Marea Camera a drepturilor
omului

ANS: B

PTS: 1

22. Pentru a indeplini una din conditiile de admisibilitate, o plangere la CEDO trebuie:
a. sa fie depusa concomitent cu procedurile juridice nationale
b. sa nu fie declarata inadmisibila in statul de origine
c. sa nu fie depusa inainte de finalizarea procedurilor juridice nationale
ANS: C

PTS: 1

23. Pentru protejarea unui drept fundamental al persoanei, o plangere la CEDO poate fi depusa:
a. oricand, fara termen limita
b. numai dupa ce sesizarea a fost transmisa Consiliului Europei, organism in coordonarea
careia se afla CEDO
c. in termen de 6 luni de la finalizarea procedurilor juridice nationale
ANS: C

PTS: 1

24. Hotararea CEDO ramane definitiva:


a. imediat dupa pronuntare, daca partile au asistat la sedinta
b. dupa un termen de 3 luni de la pronuntare, daca nu a fost sesizata Marea Camera
c. dupa publicarea in Montorul Oficial al statului chemat in judecata
ANS: B

PTS: 1

25. Carta sociala europeana revizuita, adoptata la Strasbourg in anul 1996, recunoaste si protejeaza
urmatoarele drepturi de natura sociala:
a. dreptul la protectie a lucratorilor in caz de insolvabilitate a patronului
b. dreptul de a alege si de a fi ales in organele politice centrale si locale
c. dreptul de obtine cetatenia statului pe teritoriul caruia isi desfasoara un lucrator activitatea
ANS: A

PTS: 1

26. Marea Britanie a fost obligata prin decizie CEDO sa modifice Legea invatamantului nr. 2 din 1986, n
sensul abolirii pedepselor corporale n colile de stat, in cauza:
a. Koelzsch
b. Nottebohm
c. Campbell & Cosans
ANS: C

PTS: 1

27. Identificati in care dintre urmatoarele domenii sunt permise unele restrictii ale drepturilor si libertatilor
fundamentale stabilite prin Carta sociala europeana revizuita, adoptata la Strasbourg in anul 1996:
a. sanatate publica si bune moravuri
b. administratie publica
c. proprietate privata
ANS: A

PTS: 1

28. Nucleul dur al drepturilor esentiale prevazute de Carta sociala europeana revizuita, adoptata la
Strasbourg in anul 1996, se refera la drepturi precum:
a. dreptul la munca
b. dreptul la greva
c. dreptul la libertate religioasa
ANS: A
PTS: 1

29. Dreptul la munca se constituie intr-o obligatie a statului ce poate fi caracterizata astfel:
a. este o obligatie de convenienta
b. este o obligatie de mijloace
c. este o obligatie de rezultat
ANS: B
PTS: 1
30. Conform normelor europene in domeniu, nu constituie munca fortata:
a. serviciul prestat la cererea lucratorului
b. munca prestata in baza unei hotarari judectoreti de condamnare, definitiv
c. serviciul remunerat conform unui contract de munca
ANS: B

PTS: 1

31. Identificati un drept reglementat de art.1 din Carta sociala europeana revizuita, adoptata la Strasbourg
in anul 1996, cu privire la dreptul la munca:
a. dreptul lucratorului de a-si castiga existenta printr-o munca liber intreprinsa
b. dreptul lucratorului la asistenta sociala speciala
c. dreptul lucratorului de a-si intemeia o familie
ANS: A

PTS: 1

32. Serviciile gratuite de angajare sunt asigurate:


a. numai pentru lucratori
b. pentru lucratori si patroni
c. pentru lucratori si membrii familiei acestuia
ANS: B

PTS: 1

33. Art. 4 din Carta sociala europeana revizuita, adoptata la Strasbourg in anul 1996, referitor la o
salarizare echitabila, stabileste, printre altele:
a. un salariu minim pe economie in Uniunea Europeana
b. un salariu minim pentru fiecare stat membru, pentru a asigura un nivel de trai decent
c. garantarea unei salarizari echitabile in toate sectoarele economiei
ANS: C

PTS: 1

34. Concediul anual de odihna platit, reglementat prin dispozitiile Cartei sociale europene revizuita,
adoptata la Strasbourg in anul 1996, este de:
a. maxim patru saptamani
b. minim patru saptamani
c. sase saptamani, de regula
ANS: B

PTS: 1

35. Zilele de sarbatoare platite sunt stabilite, in Romnia, prin dispozitiile:


a. ordinelor ministrului muncii
b. legislatiei speciale in domeniul muncii
c. Codului muncii
ANS: C

PTS: 1

36. In cadrul Uniunii Europene, dreptul lucratorului de a primi preaviz inainte de concediere este:
a. reglementat numai prin legi nationale
b. nereglementat
c. reglementat, in linii generale, prin dispozitiile Cartei sociale europene revizuita,
adoptata la Strasbourg in anul 1996

ANS: C

PTS: 1

37. In ceea ce priveste afilierea la organizatiile sindicale, lucratorii migranti:


a. nu se pot afilia la acestea
b. au aceleasi drepturi precum lucratorii nationali a statului respectiv
c. se pot afilia numai in conditii strict determinate prin legea nationala a acelui stat
ANS: B

PTS: 1

38. Dreptul de negociere colectiva cuprinde urmatoarele modalitati de colaborare intre partenerii sociali:
a. dreptul la greva de avertisment
b. negocieri intre lucratori pentru indeplinirea integrala a programului de lucru
c. negocieri pentru incheierea conventiilor colective
ANS: C

PTS: 1

39. In privinta dreptului la securitate sociala, Carta sociala europeana revizuita, adoptata la Strasbourg in
anul 1996:
a. defineste conceptul de securitate sociala
b. garanteaza exercitarea efectiva a dreptului la securitate sociala
c. stabileste obligatia, in sarcina statelor membre, de a asigura conditii foarte bune pentru
protectia sociala
ANS: B

PTS: 1

40. Codul european de securitate sociala al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg in anul 1964:
a. a fost ratificat de toate statele membre ale Uniunii Europene, odata cu intrarea in cadrul
Uniunii Europene
b. inlocuieste Carta sociala europeana revizuita, adoptata la Strasbourg in anul 1996
c. a fost ratificat de Romnia
ANS: C

PTS: 1

41. Comunitatea Economica Europeana (CEE) a fost instituita prin dispozitiile:


a. Declaratiei ministrului francez al afacerilor externe, Robert Schuman, de la 9 mai 1950
b. Tratatului de la Roma din anul 1957
c. Tratatului de la Maastricht din anul 1992
ANS: B

PTS: 1

42. Actul de nastere al Uniunii Europene il reprezinta:


a. Tratatul de la Roma din anul 1957
b. Tratatul de la Maastricht din anul 1992
c. Tratatul de la Amsterdam din anul 1997
ANS: B

PTS: 1

43. Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa:


a. a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2010
b. este in procedura de ratificare de catre statele membre
c. nu a intrat in vigoare, fiind respins de unele state membre
ANS: C

PTS: 1

44. Interesul general al Uniunii Europene este aparat de:


a. Comisia Europeana

b. Curtea Europeana de Justitie


c. Consiliul Europei
ANS: A

PTS: 1

45. Comisia Europeana functioneaza intr-o maniera unitara, cu respectarea:


a. principiului subsidiaritatii
b. principiului codeciziei
c. principiului colegialitatii
ANS: C

PTS: 1

46. Parlamentul European este format din:


a. ministrii de externe ai natiunilor membre
b. reprezentantii cetatenilor Uniunii
c. toti cetatenii cu drept de vot din statele membre
ANS: B

PTS: 1

47. Numarul maxim al membrilor Parlamentului European este de:


a. 750 membri, inclusiv Presedintele
b. 736 membri, inclusiv Presedintele
c. 732 membri, inclusiv Presedintele
ANS: A

PTS: 1

48. Membrii Parlamentului European sunt alesi:


a. prin vot indirect
b. prin vot direct
c. prin electori
ANS: B

PTS: 1

49. Parlamentul European exercita urmatoarele functii esentiale:


a. functia bugetara
b. functia de conducere
c. functia jurisdictionala
ANS: A

PTS: 1

50. In procesul decizional, Parlamentul European poate utiliza proceduri principale precum:
a. procedura legislativa, procedura bugetara si procedura de control
b. avizul consultativ, avizul conform, cooperarea si codecizia
c. analiza, cooperarea si decizia
ANS: B

PTS: 1

51. Mandatul reprezentantilor cetatenilor Uniunii Europene in Parlamentul European este de:
a. patru ani
b. cinci ani
c. patru ani, cu posibilitatea revalidarii mandatului
ANS: B

PTS: 1

52. Consiliul European reprezinta instanta interguvernamentala politica la cel mai inalt nivel si este
format din:

a. ministrii de externe ai statelor membre


b. sefii de stat ai statelor membre
c. sefii de stat sau sefii de Guvern ai statelor membre
ANS: C

PTS: 1

53. Identificati care dintre urmatoarele competente intra in sfera de responsabilitate a Consiliului
European:
a. exercita functii legislative
b. asigura directia politica a Uniunii Europene
c. exercita, in mod independent, functia bugetara
ANS: B

PTS: 1

54. Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene se identifica, structural si functional, cu:


a. Curtea Europeana a Drepturilor Omului
b. Curtea Internationala de Justitie
c. Curtea de Justitie a Uniunii Europene
ANS: C

PTS: 1

55. Presedintele Parlamentului European reprezinta Uniunea European la cel mai inalt nivel si este ales
de:
a. Consiliul European, prin vot secret
b. Parlamentul European, prin vot secret
c. Comisia Europeana, prin vot deschis
ANS: B

PTS: 1

56. Directivele Uniunii Europene sunt acte normative ......, care impun statelor membre obligatii ....... :
a. permisive / ferme
b. dispozitive / de diligenta
c. obligatorii / de rezultat
ANS: C

PTS: 1

57. Mandatul Presedintelui Uniunii Europene este de ........ si ......... reinnoit:


a. patru ani / nu poate fi
b. doi ani si jumatate / poate fi
c. trei ani / poate fi
ANS: B

PTS: 1

58. In cadrul Parlamentului European, un stat membru poate desemna:


a. un numar nedeterminat de membri, in functie de rezultatul alegerilor
b. un numar de 10-50 de membri, in functie de marimea suprafetei teritoriului national
c. un numar de 6-96 de membri, in functie de numarul populatiei fiecarui stat
ANS: C

PTS: 1

59. Aderarea Romniei la Uniunea European s-a realizat la:


a. 1 ianuarie 2002
b. 1 ianuarie 2004
c. 1 ianuarie 2007
ANS: C

PTS: 1

60. Codecizia reprezinta procedura legislativa ordinara care se exercita de Parlamentul European cu
Consiliul de Ministri in domenii precum:
a. social si economic
b. drepturilor fundamentale ale omului
c. libertate, securitate si justitie
ANS: C

PTS: 1

61. Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene a fost infiintata prin dispozitiile:


a. Tratatului de la Roma din anul 1957
b. Tratatului de la Paris din anul 1951
c. Tratatului de la Maastricht din anul 1992
ANS: B

PTS: 1

62. Prin dispozitiile Tratatului de la Maastricht din anul 1992, organismul jurisdictional al Uniunii
Europene poarta denumirea de:
a. Curtea de Justitie a Uniunii Europene
b. Curtea Europeana a Drepturilor Omului
c. Curtea Europeana de Justitie
ANS: A

PTS: 1

63. Curtea Europeana de Justitie are in competenta materiala:


a. respectarea obligatiilor ce decurg din tratatele privind functionarea CEE (UE)
b. respectarea drepturilor colectivitatilor
c. respectarea drepturilor electorale ale cetatenilor Uniunii Europene
ANS: A

PTS: 1

64. Tribunalul Serviciilor Civile reprezinta:


a. o instanta nationala cu competenta pentru dreptul Uniunii Europene
b. o instanta ce intra in compunerea Curtii Europene de Justitie
c. o instanta ce intra in compunerea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene
ANS: B

PTS: 1

65. Fiecare stat membru al Uniunii Europene are dreptul de a desemna in cadrul Tribunalului General din
cadrul Curtii Europene de Justitie:
a. un judecator pentru fond si unul pentru recurs
b. un singur judecator
c. un judecator de baza si un judecator supleant
ANS: B

PTS: 1

66. Ideea implementarii unei politici sociale in cadrul CEE a fost lansata de:
a. Presedintele Uniunii Europene, in anul 1986
b. Presedintele Frantei, in anul 1972
c. Presedintele Parlamentului European, in anul 1992
ANS: B

PTS: 1

67. Programul de actiune sociala adoptat in cadrul CEE in ianuarie 1974 urmarea obiective precum:
a. libera circulatie a lucratorilor
b. ocuparea deplina a fortei de munca

c. libera circulatie a capitalurilor


ANS: B

PTS: 1

68. Conceptul de Spatiu Social European reprezinta:


a. o axa principala a politicii europene
b. o institutie fundamentala a dreptului comunitar actual
c. un spatiu geografic in interiorul caruia sunt aplicate cu precadere directivele Uniunii
Europene
ANS: A

PTS: 1

69. Identificati una dintre conditiile esentiale necesare pentru realizarea Spatiului Social European:
a. existenta unor institutii comunitare cu competente in plan social
b. existenta unor Directive europene pentru implementarea acestui concept
c. existenta normelor nationale pentru implementarea acestui concept
ANS: A

PTS: 1

70. Referitor la conceptul de cetatean european, documentele Uniunii Europene stabilesc:


a. este un concept pe cale de cristalizare in doctrina dreptului european
b. este recunoscuta cetatenia europeana, deci conceptul se regaseste in documentele
Uniunii Europene
c. este recunoscuta cetatenia nationala, iar cetatenia europeana urmeaza a fi acordata la
cererea persoanelor interesate
ANS: B

PTS: 1

71. Baza juridica a conceptului de Spatiu Social European este reprezentata de:
a. Actul Unic European din anul 1986
b. Programul de actiune sociala din anul 1974
c. Tratatul de la Maastricht din anul 1992
ANS: A

PTS: 1

72. Identificati principiile de natura sociala proclamate de Carta comunitara a drepturilor sociale
fundamentale ale lucratorilor, adoptata in anul 1989:
a. dreptul la alegerea cetateniei
b. dreptul la protectie sociala
c. dreptul la un salariu minim stabilit la nivelul Uniunii Europene
ANS: B

PTS: 1

73. Potrivit dispozitiilor Tratatului de la Amsterdam din anul 1997, normele comunitare in materie de
securitate sociala si protectie sociala a lucratorilor se adopta astfel:
a. in unanimitate
b. cu majoritatea simpla
c. cu majoritatea calificata
ANS: A

PTS: 1

74. Carta comunitara a drepturilor sociale fundamentale ale lucratorilor, adoptata in anul 1989, este
considerata ca reprezinta, in doctrina comunitara:
a. un tratat esential al Uniunii Europene
b. o declaratie de intentie la nivelul Uniunii Europene
c. un document cu forta juridica similara unei directive a Uniunii Europene

ANS: B

PTS: 1

75. Potrivit dispozitiilor Tratatului de la Maastricht din anul 1992, dreptul sindical, dreptul la greva,
dreptul la remunerarea muncii si lock-out-ul raman in competenta exclusiva a:
a. Parlamentului European
b. Parlamentului European si Consiliului European
c. statelor membre
ANS: C

PTS: 1

76. Institutia lock-out-ului reprezinta:


a. o forma de protest utilizata de lucratori pe timpul grevei
b. o forma de protest ce poate fi utilizata de patronat
c. o forma de protest utilizata de un stat membru impotriva unor masuri de natura sociala pe
care nu le accepta prin legislatia nationala
ANS: B

PTS: 1

77. Compromisul 12/11 a fost acceptat de Consiliul European pe timpul negocierilor pentru adoptarea:
a. Actului Unic European din anul 1986
b. Programului de actiune sociala din anul 1974
c. Tratatului de la Maastricht din anul 1992
ANS: C

PTS: 1

78. Eliminarea Compromisului 12/11 s-a realizat prin adoptarea:


a. Tratatului de la Amsterdam din anul 1997
b. Tratatului de la Maastricht din anul 1992
c. Tratatului de la Roma din anul 1957
ANS: A

PTS: 1

79. Potrivit dispozitiilor Tratatului de la Amsterdam din anul 1997, politica de combatere a somajului:
a. trebuie sa fie adoptata de Uniunea European si aplicata de toate statele membre
b. trebuie sa fie adoptata de statele membre in concordanta cu marile orientari de
politica economica ale Uniunii Europene
c. trebuie sa fie permanent in atentia Consiliului Europei, pentru o rapida si eficienta
reglementare
ANS: B

PTS: 1

80. Conceptul de Spatiu Economic European are originea in prevederile:


a. Actului Unic European din anul 1986
b. Programului de actiune sociala din anul 1974
c. Declaratiei de la Luxembourg din anul 1984
ANS: C

PTS: 1

81. Acordul privind crearea Spatiului Economic European a fost adoptat la:
a. Paris, in anul 1974
b. Luxembourg, in anul 1984
c. Orto, in anul 1992
ANS: C

PTS: 1

82. Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS) a fost infiintata in anul 1960, in scopul:

a. dezvoltarii cooperarii regionale in materie de securitate si politica sociala


b. eliminarii taxelor de import si a celorlalte bariere legislative de natura economica in
Europa occidentala
c. realizarii unei piete unice la nivelul CEE
ANS: B

PTS: 1

83. Obiectivul Acordului privind crearea Spatiului Economic European a constat in:
a. realizarea unui spatiu european in care sa fie permisa libera circulatie a lucratorilor
b. realizarea unui spatiu european de justitie si securitate sociala
c. realizarea unei piete unice la nivelul CEE si al statelor membre AELS
ANS: C

PTS: 1

84. In cadrul Spatiului Economic European este recunoscuta, la nivel de principiu, libera circulatie pentru:
a. autovehiculele inmatriculate in statele membre ale Uniunii Europene
b. servicii, capital, marfuri si persoane
c. produse agricole si piscicole
ANS: B

PTS: 1

85. Acordul privind crearea Spatiului Economic European:


a. permite statelor membre AELS sa participe la Uniunea Monetara Europeana si la Sistemul
Monetar European
b. nu contine prevederi privind participarea statelor membre AELS la Uniunea Monetara
Europeana si la Sistemul Monetar European
c. nu permite statelor membre AELS sa participe la Uniunea Monetara Europeana si la
Sistemul Monetar European
ANS: C

PTS: 1

86. Acordul privind crearea Spatiului Economic European contine prevederi referitoare la:
a. remunerarea echitabila a lucratorilor
b. utilizarea rationala a resurselor naturale
c. politica externa si de securitate a Uniunii Europene
ANS: B

PTS: 1

87. In normele dreptului comunitar al muncii, conceptul de lucrator:


a. este definit prin dispozitiile Tratatelor privind functionarea CEE si a Uniunii Europene
b. este utilizat pentru recunoasterea unor drepturi precum libertatea de circulatie
c. nu este mentionat in dispozitiile Tratatelor privind functionarea CEE si a Uniunii Europene
ANS: B

PTS: 1

88. Identificati principii fundamentale aplicabile in cadrul dreptului comunitar al muncii:


a. informarea si consultarea lucratorilor cu privire la evolutia intreprinderii
b. libertatea de circulatie a lucratorilor
c. intemeierea unei familii in statul in care lucratorul isi desfasoara activitatea
ANS: A

PTS: 1

89. Contractul individual de munca cu perioada nedeterminata constituie:


a. regula generala in dreptul internaional al muncii
b. regula generala in dreptul comunitar
c. regula minimala in toate sistemele nationale de drept

ANS: A

PTS: 1

90. In reglementarile europene cu privire la contractul individual de munca cu timp partial sunt stabilite
unele repere precum:
a. o durata minimala de lucru de 48 de ore saptamanal
b. interdictia discriminarilor privind conditiile de munca in raport cu lucratorii care au
contract individual de munca cu perioada nedeterminata
c. un concediu platit de odihna de maxim 21 de zile lucratoare
ANS: B

PTS: 1

91. Reglementarile europene privind contractul individual de munca cu perioada determinata stabilesc,
printre altele:
a. obligatia statelor membre de a stabili o perioada de maxim 36 de luni pentru acest tip de
contracte de munca
b. obligatia statelor membre de a stabili masuri pentru transformarea acestui tip de contracte
de munca in contracte succesive
c. obligatia statelor membre de a stabili, in urma consultarilor cu partenerii sociali, a
conditiilor in care acest tip de contracte de munca devin succesive
ANS: C

PTS: 1

92. Telemunca constituie un concept ce reprezinta:


a. munca desfasurata de un operator de telefonie stationara si mobila
b. munca desfasurata de un lucrator ce utilizeaza mijloace computerizate, in alte locatii
decat cele ale angajatorului
c. munca desfasurata numai de la domiciliu, utilizand sau nu mijloace electronice
ANS: B

PTS: 1

93. Durata de lucru saptamanala, pentru o perioada de 7 zile, poate fi:


a. maxim 48 de ore, inclusiv orele suplimentare
b. 48 de ore, fara orele suplimentare
c. 40 de ore, inclusiv orele suplimentare
ANS: A

PTS: 1

94. Repausul zilnic de odihna pentru lucratori este stabilit astfel:


a. maxim 11 ore consecutive
b. minim 11 ore consecutive
c. minim 16 ore consecutive
ANS: B

PTS: 1

95. Concediul anual platit de care beneficiaza lucratorii in Uniunea European trebuie sa fie de:
a. minim trei saptamani
b. minim 15 zile lucratoare
c. minim patru saptamani
ANS: C

PTS: 1

96. Protectia tinerilor in procesul muncii:


a. nu este reglementata la nivelul Uniunii Europene
b. este reglementata in detaliu la nivelul Uniunii Europene, prin directive
c. este reglementata diferentiat, numai prin norme nationale

ANS: B

PTS: 1

97. Potrivit normelor europene de drept al muncii, adolescentul este acea persoana care are varsta cuprinsa
intre:
a. 12-15 ani
b. 15-21 ani
c. 15-18 ani
ANS: C

PTS: 1

98. Concediul de maternitate acordat lucratoarelor gravide are durata de:


a. minim 14 saptamani continue acordate inainte / dupa nastere
b. 6 saptamani continue acordate inainte de nastere si de 6 saptamani continue acordate dupa
nastere
c. maxim 14 saptamani continue acordate inainte / dupa nastere
ANS: A

PTS: 1

99. Concedierile colective pot deveni efective:


a. la 60 de zile de la notificarea transmisa de angajator
b. la 30 de zile de la notificarea transmisa de angajator
c. in maxim 5 zile lucratoare de la notificarea transmisa de angajator, pentru cazurile de
faliment
ANS: B

PTS: 1

100. In cauza Koelzsch v. Luxembourg solutionata de Curtea Europeana de Justitie Marea Camera,
instanta a stabilit:
a. acordarea de despagubiri lucratorului german Koelzsch, pt concediere nelegala
b. respingerea actiunii introduse de lucratorul german Koelzsch, ca insuficient fondata
c. interpretarea sintagmei locul in care lucratorul isi desfasoara in mod uzual sarcinile de
serviciu din continutul Conveniei de la Roma din anul 1980 privind legea aplicabila
obligatiilor contractuale
ANS: C

PTS: 1