Sunteți pe pagina 1din 1

1. Care sunt obiectivele financiare ale unei intreprinderi?

Argumentati importanta majorarii valorii


intreprinderii vis a vis de optimizarea profitului si sau a fluxului de mijloace banesti.
2.Care este deosebirea dintre fluxul de numerar ordinar si special, valoarea prezenta si valoarea viitoare,
valoarea anuitatii prezente si viitoare. In ce consta fluxul perpetui. Formulati exemple de aplicare a
conceptului de valoare in timp a banilor in activitatea practica.
3. In ce cazuri se efectueaza estimarea valorilor mobiliare conform regulamentului CNPF? Care sunt
elementele de care tineti in cazul cumpararii sau vinzarii unor valori mobiliare. Indicati exemple.
4. Care sunt metodele de analiza a riscurilor financiare ale intreprinderii. Indicatiatat metodele teoretice cat
si indicatorii pe baza carora managerul financiar poate estima riscul.
5.Care sunt metodele de gestiune a stocurilor? Prin ce indicatori determinam eficienta gestiunii stocurilor
intreprinderii si care ar fi strategia dvs privind gestiunea eficienta a stocurilor in cadrul unei intreprinderi de
peroducere a produselor de patiserie?
6.Care sunt tipurile de strategii de finantare a activelor curente din cadrul intreprinderii? Cum determinati
capacitatea de plata a intreprinderii si la ce serveste acest indicator in procesul adoptarii deciziei de
investitii?
6. Ce reprezinta datoriile pe termen scurt si care sunt sursele definantare pe termen scurt? Care ar fi
cerintele fata de costul datoriilor si efectul fiscal?
7. Ce reprezinta costul capitalului. De ce elemente trebuie sa tina cont managerul financiar in procesul de
adoptare a decizie de finantare prin surse de capital proprii si de imprumut? Cum se determina costul mediu
ponderat al capitalului. Ce modificari au loc in rapoartele financiare la finantarea prin capital propri si prin
capitalul imprumutat? Ilustrati schematic.
8. Care sunt modalitatile de finantare pe termen lung. Care din acestea le considerati mai avantajoase
pentru intreprinderea in care activati si de ce? Ce riscuri presupun finantarile pe termen lung?
9. La ce serveste analiza financiara si sursele de informatie in procesulde gestiune a intreprinderii? Care
surse informationale Va pot servi drept puncte de rer in adoptarea deciziilor de finantare pe termen lung si
pe termen scurt?
10 Ce reprezinta ratele de rentabilitate si pentru ce rentabilitate pledeaza actionarii, fondatorii, managerii si
personalul?