Sunteți pe pagina 1din 519

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

pentru ariile de protec ie special (SPA)

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1

Tip

1.2 Codul sitului

J ROSPA0001

1.3 Data

1.4 Data

complet rii

actualiz ri

200612

201101

1.8 Datele indic rii i desemn rii/clasific rii sitului

Data propunerii ca sit SCI

Data confirm rii ca sit SCI

Data confirm rii ca sit SPA:

Data desemn rii ca sit SAC

 

200710

 

1.5

Leg turi cu alte situri Natura 2000:

K

ROSCI0071

Dumbr veni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa

K

ROSCI0353

Pe tera - Deleni

1.6

Responsabili

Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Aliman - Adamclisi

2. LOCALIZAREA SITULUI 2.1. Coordonatele sitului Latitudine Longitudine

N 44º 8' 21''

2.2. Suprafa a sitului (ha)

19.468

2.3. Lungimea

sitului (km)

2.4. Altitudine (m)

Min.

Max.

181

Med.

110

Iernat

20-50 i

E 27º 56' 45''

11

2.5 Regiunile administrative

NUTS

% Numele jude ului

RO023

100 Cons anta

3.2.a. Specii de p s ri enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod

Specie

Popula ie: Rezident

Cuib rit

A402

Accipiter brevipes

15-18 p

A255

Anthus campestris

3600-4000 p

A133

Burhinus oedicnemus

30-32 p

A243

Calandrella brachydactyla

600-650 p

A082

Circus cyaneus

A084

Circus pygargus

1-3 p

A097

Falco vespertinus

36-41 p

A242

Melanocorypha calandra

2200-2500 p

A533

Oenanthe pleschanka

24-26 p

A224

Caprimulgus europaeus

120-130 p

A083

Circus macrourus

A231

Coracias garrulus

100-120 p

A238

Dendrocopos medius

20-22 p

A511

Falco cherrug

>1 p

A321

Ficedula albicollis

A320

Ficedula parva

A092

Hieraaetus pennatus

3-4 p

A338

Lanius collurio

700-1000 p

A339

Lanius minor

210-220 p

A246

Lullula arborea

800-1000 p

A072

Pernis apivorus

6-7 p

A234

Picus canus

20-25 p

A080

Circaetus gallicus

9-10 p

A103

Falco peregrinus

A215

Bubo bubo

1-2 p

A403

Buteo rufinus

12-14 p

A404

Aquila heliaca

1-2i

A089

Aquila pomarina

1-2p

A081

Circus aeruginosus

2-4i

A429

Dendrocopos syriacus

30-40p

A073

Milvus migrans

1-2i

A379

Emberiza hortulana

200-300p

A307

Sylvia nisoria

200-300 p

2.6. Regiunea biogeografic

Alpin

Continental Panonic Stepic Pontic

X

Pasaj

Sit Pop. Conserv.

Izolare Global

>30 i

B

B

C

B

C

A

C

B

B

B

C

B

B

A

C

B

80-100 i

C

B

C

B

120-130 i

B

A

B

A

200-400 i

B

B

C

B

B

B

C

B

B

A

B

B

C

B

C

B

60-80 i

B

B

C

B

B

A

C

B

D

B

A

C

B

200-300 i

D

800-1000 i

D

15-20 i

C

B

C

A

D

C

B

C

A

C

A

C

B

C

B

C

C

D

B

A

B

A

>4 i

D

C

B

C

B

B

A

C

A

A

B

C

B

150-200i

C

C

C

C

D

C

B

C

C

5-8i

C

B

C

C

C

B

C

B

C

A

C

B

3.2.b. Specii de p s ri cu migra ie regulat nemen ionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod

Specie

Popula ie: Rezident

Cuib rit

Iernat

Pasaj

Sit Pop. Conserv.

Izolare Global

A260

Motacilla flava

P

D

A435

Oenanthe isabellina

R

D

A310

Sylvia borin

RC

D

A244

Galerida cristata

300-320 p

C

A

C

B

A247

Alauda arvensis

P

D

A221

Asio otus

C

D

A373

Coccothraustes coccothraustes

RC

D

A207

Columba oenas

RC

D

A113

Coturnix coturnix

>600 p

C

B

C

B

A208

Columba palumbus

P

D

A212

Cuculus canorus

RC

D

A096

Falco tinnunculus

>70 p

D

A299

Hippolais icterina

R

D

A251

Hirundo rustica

C

D

A341

Lanius senator

R

D

A271

Luscinia megarhynchos

RC

D

A230

Merops apiaster

C

D

A383

Miliaria calandra

P

D

A262

Motacilla alba

RC

D

A277

Oenanthe oenanthe

RC

D

A337

Oriolus oriolus

P

D

A214

Otus scops

RC

D

A273

Phoenicurus ochruros

R

D

A249

Riparia riparia

C

D

A276

Saxicola torquata

RC

D

A210

Streptopelia turtur

RC

D

A311

Sylvia atricapilla

RC

D

A309

Sylvia communis

RC

D

A232

Upupa epops

RC

D

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod

%

CLC

Clase de habitate

N09

22

321

Paji ti naturale, stepe

N12

40

211 - 213

Culturi (teren arabil)

N14

9

231

P uni

N15

11

242, 243

Alte terenuri arabile

N16

18

311

P duri de foioase

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se afl în bioregiunea stepic cuprinzând o suprafa reprezentativ din vestul Podisului Dobrogei de Sud cu altitudini sub 200m. Este larg ondulat dupa cutele calcarelor sarmatiene si prezint o inclinare usoar de la est spre vest. Vaile au un pronuntat caracter endoreic. Zona are un climat arid, cu temperaturi medii mari (10-11 grade C), temperaturi ridicate vara, precipitatii reduse (in jurul valorii de 400mm/an), zile tropicale si secete frecvente; iarna bate frecvent Crivatul. Suprafa a desemnat ca Arie de Protec ie Special Avifaunistic cuprinde un mozaic de habitate dominat de zone arabile i paji ti stepice între care se intercaleaz trupuri de p dure de leau.

4.2. Calitate i importan :

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor caracteristice zonelor agricole i de step din sud-estul României precum: Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra, Coracias garrulus, Burhinus oedicnemus i Falco vespertinus. Reprezint o zon important de cuib rit i hr nire pentru Buteo rufinus. De asemenea este una dintre zonele în care se inregistreaz prezen a acvilei de câmp i a oimului dun rean.

4.3. Vulnerabilitate:

Situl este supus presiunii antropice mai ales prin activitatea tradi ional de p unat, prin turismul practicat mai ales în zona monumentului Trophaeum Traiani i ruinelor cet ii romano-bizantine de la Adamclisi i exploat ri miniere de suprafa (cariere de piatr ). În zonele acoperite cu vegeta ie forestier se desf oar activit i de vân toare.

4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):

4.5. Tip de proprietate:

Aproximativ 30% proprietate public de stat i restul proprietate privat de stat i individual .

4.6 Documenta ie:

Date S.O.R.

4.7.

Istoric (se va completa de c tre Comisie)

Data

Câmpul modificat

Descriere

 

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5.

STATUTUL DE PROTEC IE AL SITULUI I LEG TURA CU SITURILE CORINE BIOTOP

 

5.1.

Clasificare la nivel na ional i regional

 

6.

ACTIVIT ILE ANTROPICE I EFECTELE LOR ÎN SIT I ÎN VECIN TATE

 

6.1.

Activit i antropice, consecin ele lor generale i suprafa a din sit afectat

- Activit i i consecin e în interiorul sitului Cod Activitate

100

Cultivare

Intensitate % Infl. -

A

35

140 Pasunatul

A

20

-

160

Managementul forestier general

B

10

0

301 Cariere

A

2

-

230

Vanatoare

B

5

-

502

Drumuri, drumuri auto

B

5

-

400

Zone urbanizate, habitare umana

A

10

-

690

Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost mentionate mai sus

C

1

0

421

Depozitarea deseurilor menajere

A

-

- Activit i i consecin e în jurul sitului Cod Activitate

Intensitate % Infl.

 

100

Cultivare

A

35

-

140 Pasunatul

A

35

-

400

Zone urbanizate, habitare umana

A

10

-

502

Drumuri, drumuri auto

B

10

-

6.2. Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului:

Ministerul Mediului

Planuri de management ale sitului:

Nu exist plan de management.

7. HARTA SITULUI

Harta fizic , Scara, Proiec ie :

Specifica i dac limitele sunt disponibile în format digital :

Specifica i dac se includ fotografii aeriene:

Harta digital a României (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

Da, în format digital ESRI .shp, în proiec ie na ional Stereo 1970

Nu se includ aerofotograme

8. FOTOGRAFII

Denumirea fi ierului

Persoana care a furnizat fi ierul

ROSPA0001_66_Cetatea_Adamclisi.jpg

Jianu Loreley Dana - APM-CT

ROSPA0001_66_Monumentul_triumfal_Tropaeum_Traiani.jpg

Jianu Loreley Dana - APM-CT

ROSPA0001_66_Vedere_de_ansamblu_Adamclisi.jpg

Jianu Loreley Dana - APM-CT

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

pentru ariile de protec ie special (SPA)

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1

Tip

1.2 Codul sitului

F ROSPA0002

1.3 Data

1.4 Data

complet rii

actualiz ri

200612

201101

1.5 Leg turi cu alte situri Natura 2000:

G

ROSCI0053

Dealul Alah Bair

K

ROSCI0022

Canaralele Dun rii

1.6

Responsabili

1.8 Datele indic rii i desemn rii/clasific rii sitului

Data propunerii ca sit SCI

Data confirm rii ca sit SCI

Data confirm rii ca sit SPA:

Data desemn rii ca sit SAC

 

200710

 

Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Allah Bair - Capidava

2. LOCALIZAREA SITULUI 2.1. Coordonatele sitului Latitudine Longitudine

N 44º 29' 5''

E 28º 7' 31''

2.5 Regiunile administrative

NUTS

% Numele jude ului

RO035

23 Ialomi a

RO023

77 Cons anta

2.2. Suprafa a sitului (ha)

11.645

2.3. Lungimea

sitului (km)

2.4. Altitudine (m)

Min.

0

Max.

217

Med.

54

Iernat

3.2.a. Specii de p s ri enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod

Specie

Popula ie: Rezident

Cuib rit

A397

Tadorna ferruginea

6-8 p

A402

Accipiter brevipes

3-5 p

A229

Alcedo atthis

70-80 p

A133

Burhinus oedicnemus

20-30 p

A243

Calandrella brachydactyla

100-120 p

A224

Caprimulgus europaeus

110-120 p

A083

Circus macrourus

A231

Coracias garrulus

90-100 p

A238

Dendrocopos medius

15-18 p

A236

Dryocopus martius

15-20 p

A321

Ficedula albicollis

A320

Ficedula parva

A338

Lanius collurio

1200-1300 p

A339

Lanius minor

120-130 p

A177

Larus minutus

A246

Lullula arborea

120-150 p

A533

Oenanthe pleschanka

12-15 p

A234

Picus canus

20-30 p

A403

Buteo rufinus

2-3p

A021

Botaurus stellaris

A215

Bubo bubo

1 p

A379

Emberiza hortulana

150-200p

A073

Milvus migrans

0-1p

A429

Dendrocopos syriacus

15-20p

A097

Falco vespertinus

14-22 p

A196

Chlidonias hybridus

A393

Phalacrocorax pygmeus

A031

Ciconia ciconia

A030

Ciconia nigra

A080

Circaetus gallicus

1-3p

A081

Circus aeruginosus

A084

Circus pygargus

A089

Aquila pomarina

A072

Pernis apivorus

A092

Hieraaetus pennatus

A019

Pelecanus onocrotalus

A255

Anthus campestris

800-1200 p

2-5i

420-500i

2.6. Regiunea biogeografic

Alpin

Continental Panonic Stepic Pontic

X

Pasaj

Sit Pop. Conserv. Izolare Global

 

B

B

C

B

>30 i

C

B

C

B

C

C

C

C

B

B

C

B

C

A

C

B

C

C

C

B

15-20 i

C

B

C

A

C

A

C

B

D

D

C

D

C

D

D

C

B

C

A

400-600 i

C

B

C

B

C

B

C

C

C

A

C

B

D

C

A

C

B

D

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

C

D

C

B

C

B

2000-3000 i

C

B

C

B

C

B

C

B

18000-50000 i

B

B

C

B

1500-3000 i

B

B

C

B

80-130i

B

B

B

A

680-1780i

D

140-220i

C

A

B

A

2500-5000i

C

B

C

B

340-775 i

D

40-90i

C

B

C

A

300-600 i

C

B

B

B

C

B

C

B

A307

Sylvia nisoria

40-60 p

C

B

C

C

A242

Melanocorypha calandra

500-700p

200-400i

C

A

C

B

A075

Haliaeetus albicilla

P

4-8i

4-6i

C

A

B

B

A082

Circus cyaneus

10-15i

40-82i

C

B

C

B

A197

Chlidonias niger

400-600 i

C

B

C

B

A193

Sterna hirundo

P

2000-3000 i

C

B

C

B

3.2.b. Specii de p s ri cu migra ie regulat nemen ionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod

Specie

Popula ie: Rezident

Cuib rit

Iernat

Pasaj

Sit Pop. Conserv. Izolare Global

A244

Galerida cristata

120-140 p

C

A

C

B

A247

Alauda arvensis

C

D

A041

Anser albifrons

300-400 i

C

B

C

C

A256

Anthus trivialis

C

D

A221

Asio otus

C

D

A366

Carduelis cannabina

R

RC

D

A364

Carduelis carduelis

C

RC

D

A363

Carduelis chloris

C

RC

D

A365

Carduelis spinus

RC

D

A207

Columba oenas

RC

D

A113

Coturnix coturnix

>600 p

C

B

C

B

A208

Columba palumbus

C

D

A212

Cuculus canorus

RC

D

A253

Delichon urbica

RC

D

A251

Hirundo rustica

C

D

A340

Lanius excubitor

R

D

A230

Merops apiaster

C

D

A383

Miliaria calandra

C

D

A262

Motacilla alba

RC

D

A275

Saxicola rubetra

RC

D

A276

Saxicola torquata

RC

D

A210

Streptopelia turtur

RC

D

A351

Sturnus vulgaris

C

C

D

A311

Sylvia atricapilla

RC

D

A310

Sylvia borin

RC

D

A309

Sylvia communis

RC

D

A286

Turdus iliacus

R

D

A283

Turdus merula

C

D

A285

Turdus philomelos

C

D

A284

Turdus pilaris

RC

D

A287

Turdus viscivorus

R

D

A232

Upupa epops

C

D

A179

Larus ridibundus

5000-10000 i

C

A

C

A

A459

Larus cachinnans

3000-5000 i

D

A249

Riparia riparia

300-500 p

C

B

C

B

A086

Accipiter nisus

860-1370 i

D

A087

Buteo buteo

5000-10000 i

C

B

C

B

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod

%

CLC

Clase de habitate

N06

8

511, 512

Râuri, lacuri

N12

46

211 - 213

Culturi (teren arabil)

N14

13

231

P uni

N15

6

242, 243

Alte terenuri arabile

N16

22

311

P duri de foioase

N19

3

313

P duri de amestec

N21

2

221, 222

Vii i livezi

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se afl în bioregiunea stepic cuprinzând la est zona cea mai înalt din Dobrogea Central reprezentat de Dealul Alah Bair (B lt ge ti i La Cazemat ) i zonele mai joase din vest i sud vest inclusiv ostroavele Dun rii din dreptul localit ilor Topalu, Capidava i Dun rea. Relieful este larg ondulat dupa cutele calcarelor sarmatiene. Zona are un climat arid, cu temperaturi medii mari (10-11 grade C), temperaturi ridicate vara, precipitatii reduse (in jurul valorii de 400mm/an), zile tropicale si secete frecvente; iarna bate frecvent Crivatul. Suprafa a continental desemnat ca Arie de Protec ie Special Avifaunistic cuprinde un mozaic de habitate dominat de zone arabile i paji ti stepice între care se intercaleaz planta ii de foioase i conifere(Pinus nigra austriaca) dar i p duri de leau. Partea estic a sitului cuprinde cursul Dun rii i ostroavele care sunt acoperite în cea mai mare parte de planta ii de plop i salcie. Pe suprafe e mai mici se reg sesc i z voaie naturale de plop i salcie. Deosebit de importante pentru cuib ritul hr nirea i odihna p s rilor acvatice sunt i ostroavele nude ce apar la nivele mici ale Dun rii.

4.2. Calitate i importan :

Situl este important pentru speciile de p s ri de interes conservativ european caracteristice zonelor agricole i stepice din Dobrogea precum:

Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Emberiza hortulana i Melanocorypha calandra. Situl prezint o importan mare i pentru speciile de p s ri acvatice precum: Tadorna ferruginea, Phalacrocorax pygmeus, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Larus minutus, Alcedo atthis. În timpul migra iei se înregistreaz efective mari pentru: Aquila pomarina, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus i Buteo buteo.

4.3. Vulnerabilitate:

- intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradi ionale în agricultur intensiv , cu monoculturi mari, folosirea excesiv a chimicalelor - schimbarea habitatului semi-natural (fâne e, p uni) datorit încet rii p unatului i a cositului - braconaj - desecarea zonelor umede - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea p s rilor in timpul cuib ritului (colonii de Corvus frugilegus i Falco vespertinus)- electrocutare si coliziune in linii electrice - amplasare de generatoare eoliene - defri rile, t ierile ras i lucr rile silvice care au ca rezultat t ierea arborilor pe suprafe e mari.

4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):

Dealul Alah Bair este arie natural protejat , categoria rezerva ie natural (L.5/2000, cod arie natural protejat 2367.Rezerva ia Dealul Alah Bair a fost pus îni ial sub protec ie prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Jude ean Constan a.

4.5. Tip de proprietate:

Rezerva ia Natural Dealul Alah Bair cu o suprafa de 10 ha (Legea 5/2000), se afl în fond forestier de stat, teritoriul acesteia fiind înscris în descrierea parcelar a Amenajamentului Silvic în vigoare pt. O.S. Hâr ova. Restul teritoriului sitului este reprezentat de aproximativ 80 % proprietate privat de stat i individual , restul fiind proprietate public de stat.

4.6 Documenta ie:

4.7. Istoric (se va completa de c tre Comisie)

Data

Câmpul modificat

 

Descriere

 

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5.

STATUTUL DE PROTEC IE AL SITULUI I LEG TURA CU SITURILE CORINE BIOTOP

 

5.1.

Clasificare la nivel na ional i regional

 
 

Cod

RO04

Categorie IUCN

%

Categoria IV IUCN

1,61

5.2. Rela iile sitului cu alte arii protejate

 

-

desemnate la nivel na ional sau regional

Cod Categorie

Tip

%

Codul na ional i numele ariei naturale protejate

 

RO04

Rezerva ie natural

+

1,61 2.367.-Dealul Alah Bair

 

6.

ACTIVIT ILE ANTROPICE I EFECTELE LOR ÎN SIT I ÎN VECIN TATE

 

6.1.

Activit i antropice, consecin ele lor generale i suprafa a din sit afectat

 

Activit i i consecin e în interiorul sitului Cod Activitate

-

Intensitate % Infl.

140

Pasunatul

B

15

-

620

Activitati sportive si recreative in aer liber

C

10

-

502

Drumuri, drumuri auto

B

7

-

100 Cultivare

A

20

-

160

Managementul forestier general

C

5

0

220

Pescuit sportiv

B

5

0

243

Braconaj, otravire, capcane

 

A

3

-

840 Inundarea

A

5

-

520

Navigatie

B

10

-

290

Vanatoare, pescuit sau activitati de colectare la care nu se refera mai sus

B

5

-

Activit i i consecin e în jurul sitului Cod Activitate

-

100

Cultivare

Intensitate % Infl. -

A

25

140 Pasunatul

A

20

-

290

Vanatoare, pescuit sau activitati de colectare la care nu se refera mai sus

B

5

0

400

Zone urbanizate, habitare umana

A

30

-

421

Depozitarea deseurilor menajere

B

-

520

Navigatie

B

-

6.2. Managementul sitului Organismul responsabil pentru managementul sitului:

Rezerva ia natural Dealul Alah Bair se afl în custodia Direc iei Silvice Constan a, O.S. Hâr ova.

Planuri de management ale sitului:

Planul de management pentru aria natural protejat Dealul Alah Bair este în curs de elaborare de c tre custodele legal (D.S. Constan a, O.S. Hâr ova). S-a elaborat regulamentul rezerva iei.

7. HARTA SITULUI Harta fizic , Scara, Proiec ie :

Specifica i dac limitele sunt disponibile în format digital :

Specifica i dac se includ fotografii aeriene:

Harta digital a României (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

Da, în format digital ESRI .shp, în proiec ie na ional Stereo 1970

Nu se includ aerofotograme

8. FOTOGRAFII

Denumirea fi ierului

Persoana care a furnizat fi ierul

ROSPA0002_66_Dealul_Allah_Bair.jpg

Jianu Loreley Dana - APM-CT

ROSPA0002_66_Dealul_Allah_Bair_2.jpg

Jianu Loreley Dana - APM-CT

ROSPA0002_66_Dealul_Allah_Bair_3.jpg

Jianu Loreley Dana - APM-CT

ROSPA0002_66_Dealul_Allah_Bair_4.jpg

Jianu Loreley Dana - APM-CT

ROSPA0002_66_Dealul_Allah_Bair_5.jpg

Jianu Loreley Dana - APM-CT

ROSPA0002_66_Dianthus_sp.jpg

Jianu Loreley Dana - APM-CT

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

pentru ariile de protec ie special (SPA)

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1

Tip

1.2 Codul sitului

J ROSPA0003

1.3 Data

1.4 Data

complet rii

actualiz ri

200612

201101

1.5

Leg turi cu alte situri Natura 2000:

K

ROSCI0132

Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu

K

ROSCI0304

Hârtibaciu Sud - Vest

1.6

Responsabili

1.8 Datele indic rii i desemn rii/clasific rii sitului

Data propunerii ca sit SCI

Data confirm rii ca sit SCI

Data confirm rii ca sit SPA:

Data desemn rii ca sit SAC

 

200710

 

Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Avrig - Scorei - F g ra

2. LOCALIZAREA SITULUI 2.1. Coordonatele sitului Latitudine Longitudine

N 45º 47' 22''

E 24º 37' 7''

2.2. Suprafa a sitului (ha)

3.024

2.5 Regiunile administrative

NUTS

% Numele jude ului

RO076

47 Sibiu

RO072

53 Bra ov

2.3. Lungimea

sitului (km)

2.4. Altitudine (m)

Min.

369

Max.

453

Med.

403

3.2.a. Specii de p s ri enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod

Specie

Popula ie: Rezident

Cuib rit

A320

Ficedula parva

A022

Ixobrychus minutus

40 p

A339

Lanius minor

RC

A246

Lullula arborea

RC

A068

Mergus albellus

A094

Pandion haliaetus

A151

Philomachus pugnax

A234

Picus canus

10-20 p

A307

Sylvia nisoria

20-30 p

A229

Alcedo atthis

40 p

A255

Anthus campestris

A091

Aquila chrysaetos

A222

Asio flammeus

A224

Caprimulgus europaeus

60 p

A081

Circus aeruginosus

1-2 p

A082

Circus cyaneus

A122

Crex crex

80-160 p

A238

Dendrocopos medius

10-12 p

A429

Dendrocopos syriacus

10-20 p

A236

Dryocopus martius

7-10 p

A379

Emberiza hortulana

1-2 p

A103

Falco peregrinus

A097

Falco vespertinus

A321

Ficedula albicollis

A031

Ciconia ciconia

120-140p

Iernat

10-15 i

R

2.6. Regiunea biogeografic

Alpin

Continental Panonic Stepic Pontic

 

X

Pasaj

Izolare Global

R

Sit Pop. Conserv. D

 
 

C

B

C

B

D

D

RC

C

B

C

C

10 i

C

B

C

C

RC

D

D

C

B

C

C

C

C

C

C

R

D

4 i

D

D

C

B

C

B

D

40 i

C

B

C

C

C

B

C

B

D

D

D

D

2 i

D

40 i

D

RC

D

C

A

B

B

3.2.b. Specii de p s ri cu migra ie regulat nemen ionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod

Specie

Popula ie: Rezident

Cuib rit

Iernat

Pasaj

Izolare Global

A086

Accipiter nisus

C

Sit Pop. Conserv. D

 

A298

Acrocephalus arundinaceus

C

D

A296

Acrocephalus palustris

R

D

A297

Acrocephalus scirpaceus

C

D

A295

Acrocephalus schoenobaenus

C

D

A168

Actitis hypoleucos

RC

C

B

C

C

A247

Alauda arvensis

C

D

A054

Anas acuta

RC

D

A056

Anas clypeata

RC

D

A052

Anas crecca

20-60 i

RC

D

A053

Anas platyrhynchos

60-70 p

300-1000 i

RC

D

A055

Anas querquedula

1-2 p

RC

D

A051

Anas strepera

RC

D

A257

Anthus pratensis

RC

D

A259

Anthus spinoletta

C

D

A256

Anthus trivialis

C

D

A226

Apus apus

RC

D

A028

Ardea cinerea

RC

D

A221

Asio otus

RC

D

A061

Aythya fuligula

2-5 p

RC

D

A067

Bucephala clangula

20-40 i

RC

D

A087

Buteo buteo

P

D

A366

Carduelis cannabina

RC

C

D

A364

Carduelis carduelis

RC

C

D

A363

Carduelis chloris

RC

C

D

A365

Carduelis spinus

RC

C

D

A373

Coccothraustes coccothraustes

C

D

A207

Columba oenas

RC

D

A113

Coturnix coturnix

C

D

A208

Columba palumbus

RC

D

A212

Cuculus canorus

C

D

A253

Delichon urbica

C

C

D

A269

Erithacus rubecula

C

D

A292

Locustella luscinioides

RC

D

A273

Phoenicurus ochruros

RC

D

A274

Phoenicurus phoenicurus

RC

D

A275

Saxicola rubetra

C

D

A276

Saxicola torquata

C

D

A277

Oenanthe oenanthe

RC

D

A283

Turdus merula

C

D

A284

Turdus pilaris

P

D

A285

Turdus philomelos

C

D

A286

Turdus iliacus

R

C

B

C

C

A287

Turdus viscivorus

R

D

A291

Locustella fluviatilis

R

D

A232

Upupa epops

C

D

A459

Larus cachinnans

5-10 p

D

A099

Falco subbuteo

R

D

A096

Falco tinnunculus

R

D

A359

Fringilla coelebs

C

D

A360

Fringilla montifringilla

RC

D

A125

Fulica atra

V

D

A153

Gallinago gallinago

RC

D

A251

Hirundo rustica

P

C

D

A233

Jynx torquilla

R

D

A340

Lanius excubitor

R

C

D

A182

Larus canus

RC

D

A179

Larus ridibundus

RC

D

A270

Luscinia luscinia

RC

D

A070

Mergus merganser

5-10 i

RC

D

A230

Merops apiaster

RC

D

A383

Miliaria calandra

C

D

A262

Motacilla alba

C

C

D

A261

Motacilla cinerea

R

D

A260

Motacilla flava

C

C

D

A337

Oriolus oriolus

C

D

A214

Otus scops

R

D

A017

Phalacrocorax carbo

RC

D

A315

Phylloscopus collybita

C

D