Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa A.VI.

2
UNIVERSITATEA DIN PITETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I ADMINISTRATIVE
Domeniul: DREPT
Specializarea: DREPT
Durata programului de studiu: 4 ani
Forma de nvmnt: IFR
Anul universitar: 2012-2013

APROBAT,
RECTOR

PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: I
Nr.
crt.

Codul
disciplinei

Denumirea disciplinei

Discipline obligatorii (O)


1.
Teoria general a dreptului
2.
Drept constituional i instituii politice 1
3.
Introducere n economie
4.
Drept civil. Partea general.
5.
Istoria dreptului romnesc

Semestrul: I (1)

(14 sptmni)
Semestrul: I
Nr.ore/sem
S
L
P
FV

Condiionri
(cod)

UP06F01O0601
UP06F01O0602
UP06F01O0603
UP06F01O0604
UP06S01O0605
TOTAL

Cr

14
14
14
28
14
84

E
E
V
E
E
4E+1V

5
5
3
6
5
24

28

14

42

2V

126

4E, 3V

30

28
28

V
V(A/R)
2V

3
1
4

discipline obligatorii (O)


Discipline opionale (A)
6.
Disciplina opional 1
6.1. Limb strin 1 (E/F/G)
7.
Disciplina opional 2
7.1. Metodologie juridic
7.2. Organizarea magistraturii, avocaturii,
notariatului public i executorilor

UP06C01A10606
UP06C01A10606.1
UP06S01A20607
UP06S01A210607.1
UP06S01A220607.2
TOTAL

discipline opionale (A)


TOTAL discipline
obligatorii (O) i opionale (A)
T

OTAL ore pe sptmn


Discipline liber alese (L)
8.
Introducere n informatic
9.
Educaie fizic

UP06C01L0608
UP06C01L0609

14
14

TOTAL
discipline liber alese (L)
Total ore pe semestru, total probe pe semestru i total credite pe semestru
Legenda: S activiti de seminar, L activiti de laborator, P - proiect, lucrri practice, FV - forma de verificare, Cr numr de
credite

DECAN,
Prof.univ.dr. Eugen CHELARU

DIRECTOR DEPARTAMENT I.F.R.,


Conf. univ. dr. Logica BNIC

Anexa A.VI.2
UNIVERSITATEA DIN PITETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I ADMINISTRATIVE
Domeniul: DREPT
Specializarea: DREPT
Durata programului de studiu: 4 ani
Forma de nvmnt: IFR
Anul universitar: 2012-2013

APROBAT,
RECTOR

PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: I
Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Discipline obligatorii (O)


10.
Drept constituional i instituii politice 2
11.
Drept administrativ 1
12.
Drept civil. Persoanele
13.
Drept roman
14.
Politologie i doctrine politice

Semestrul: II (2)
Codul
disciplinei

(14 sptmni)

Condiionri
(cod)

UP06F02O0610
UP06S02O0611
UP06F02O0612
UP06F02O0613
UP06C02O0614
TOT

Semestrul: II
Nr.ore/sem
S
L
P
FV

Cr

14
28
28
14
14
98

E
E
E
E
V
4E, 1V

5
6
5
5
3
24

28

14

42

2V

140

4E, 3V

30

V
V(A/R)
2V

3
1
4

AL discipline obligatorii (O)


Discipline opionale (A)
15.
Disciplina opional 3
15.1. Limb strin 2 (E/F/G)
16.
Disciplina opional 4
16.1. Filosofie
16.2. Sociologie juridic

UP06C02A30615
UP06C02A30615.1
UP06C02A20616
UP06C02A210616.1
UP06C02A220616.2
TOT

AL discipline opionale (A)


TOTAL discipline
obligatorii (O) i opionale (A)
10
TOTAL ore pe sptmn
Discipline liber alese (L)
17.
Practic de specialitate
18.
Educaie fizic

UP06S02L0617
UP06C02L0618

4x14sptmni =56 ore

14
14

TOTA
L discipline liber alese (L)
Total ore pe semestru, total probe pe semestru i total credite pe semestru
Legenda: S activiti de seminar, L activiti de laborator, P - proiect, lucrri practice, FV - forma de verificare, Cr numr de
credite

DECAN,
Prof.univ.dr. Eugen CHELARU

DIRECTOR DEPARTAMENT I.F.R.,


Conf. univ. dr. Logica BNIC

Anexa A.VI.2
UNIVERSITATEA DIN PITETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I ADMINISTRATIVE
Domeniul: DREPT
Specializarea: DREPT
Durata programului de studiu: 4 ani
Forma de nvmnt: IFR
Anul universitar: 2013-2014
PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: II
Nr.
crt.

Codul
disciplinei

Denumirea disciplinei

Discipline obligatorii (O)


1.
Drept administrativ 2
2.
Drept penal. Partea general 1
3.
Drept civil. Drepturi reale
4.
Drept internaional public
5.
Drept financiar i fiscal 1

Semestrul: I (3)

APROBAT,
RECTOR

(14 sptmni)
Semestrul: I
Nr.ore/sem
S
L
P
FV

Condiionri
(cod)

UP06S03O0601
UP06F03O0602
UP06F03O0603
UP06S03O0604
UP06C03O0605
TOTAL

Cr

28
28
28
14
14
112

E
E
E
E
E
5E

5
5
5
5
5
25

28

14

42

2V

154

5E, 2V

30

28
28

V
V(A/R)
2V

3
1
4

discipline obligatorii (O)


Discipline opionale (A)
6.
Disciplina opional 5
6.1. Limb strin 1 (E/F/G)
7.
Disciplina opional 6
7.1. Deontologia magistratului
7.2. Management general

UP06C03A50606
UP06C03A50606.1
UP06C03A60607
UP06C03A610607.1
UP06C03A620607.2
TOTA
L discipline opionale (A)
TOTAL discipline

obligatorii (O) i opionale (A)


T

11

OTAL ore pe sptmn


Discipline liber alese (L)
8.
Informatic juridic
9.
Educaie fizic

UP06S03L0608
UP06C03L0609

14
14

TOTAL
discipline liber alese (L)
Total ore pe semestru, total probe pe semestru i total credite pe semestru
Legenda: S activiti de seminar, L activiti de laborator, P - proiect, lucrri practice, FV - forma de verificare, Cr numr de
credite

DECAN,
Prof.univ.dr. Eugen CHELARU

DIRECTOR DEPARTAMENT I.F.R.,


Conf. univ. dr. Logica BNIC

Anexa A.VI.2
UNIVERSITATEA DIN PITETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I ADMINISTRATIVE
Domeniul: DREPT
Specializarea: DREPT
Durata programului de studiu: 4 ani
Forma de nvmnt: IFR
Anul universitar: 2013-2014
PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: II
Nr.
crt.

Codul
disciplinei

Denumirea disciplinei

Discipline obligatorii (O)


10.
Drept civil. Teoria general a obligaiilor.
11.
Drept penal. Partea general 2.
12.
Drept internaional public 2.
13.
Criminologie
14.
Drept financiar i fiscal 2.

Condiionri
(cod)

UP06F04O0610
UP06F04O0611
UP06S04O0612
UP06C04O0613
UP06C04O0614
TOT

APROBAT,
RECTOR

Semestrul: II (4)
(14 sptmni)
Semestrul: II
Nr.ore/sem
S
L
P
FV
Cr
28
28
28
14
14
112

E
E
E
V
E
4E,1V

6
6
5
5
5
27

14

14

1V

126

4E,2V

30

28
-

V
V(A/R)
V(A/R)
V
4V

3
2
1
3
9

AL discipline obligatorii (O)


Discipline opionale (A)
15.
Disciplina opional 7
15.1. Drept electoral
15.2. Contabilitate

UP06C04A70615
UP06C04A70615.1
UP06C04A70615.2
TO

TAL discipline opionale (A)


TOTAL discipline
obligatorii (O) i opionale (A)
9
TOTAL ore pe sptmn
Discipline liber alese (L)
16.
Informatic juridic
Limb strin (E/F/G)
17.
18.
Educaie fizic
Practic de specialitate
19.

UP06S04L0616
UP06C04L0617
UP06C04L0618
UP06S04L0619

28
14

4x14sptmni =56 ore

TOTA
42
28
L discipline liber alese (L)
Total ore pe semestru, total probe pe semestru i total credite pe semestru
Legenda: S - activiti de seminar, L activiti de laborator, P - proiect, lucrri practice, FV - forma de verificare, Cr numr de
credite

DECAN,
Prof.univ.dr. Eugen CHELARU

DIRECTOR DEPARTAMENT I.F.R.,


Conf. univ. dr. Logica BNIC

Anexa A.VI.2
UNIVERSITATEA DIN PITETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I ADMINISTRATIVE
Domeniul: DREPT
Specializarea: DREPT
Durata programului de studiu: 4 ani
Forma de nvmnt: IFR
Anul universitar: 2014-2015

APROBAT,
RECTOR

PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: III
Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Discipline obligatorii (O)


1.
Drept civil. Contracte.
2.
Drept penal. Partea special 1
3.
Drept procesual penal 1
4.
Drept comercial 1
5.
Dreptul familiei
6.
Dreptul mediului

Semestrul: I (5) (14 sptmni)

Codul
disciplinei

Semestrul: I
Nr.ore/sem
S
L
P
FV

Condiionri
(cod)

UP06F05O0601
UP06F05O0602
UP06S05O0603
UP06S05O0604
UP06S05O0605
UP06S05O0606

Cr

14
14
28
28
28
14
TO 126

E
E
E
E
E
V
5E,1V

4
4
5
5
5
4
27

14

14

1V

TOTAL discipline

140

5E, 2V

30

V
V
2V

2
2
4

TAL discipline obligatorii (O)


Discipline opionale (A)
7.
Disciplina opional 5
UP06S05A50607
7.1.
tiina administraiei
UP06S05A510607.1
7.2.
Dreptul proprietii intelectuale
UP06S05A510607.2
7.3.
Dreptul european al concurenei
UP06S05A510607.3
OTAL discipline opionale (A)
obligatorii (O) i opionale (A)

10
TOTAL ore pe sptmn
Discipline liber alese (L)
8.
Limba strin
9.
Sisteme administrative comparate

UP06C05L0608
UP06S05L0609

28
28
56

TO
TAL discipline liber alese (L)
Total ore pe semestru, total probe pe semestru i total credite pe semestru
Legenda: S - activiti de seminar, L activiti de laborator, P - proiect, lucrri practice, FV - forma de verificare, Cr numr de
credite

DECAN,
Prof.univ.dr. Eugen CHELARU

DIRECTOR DEPARTAMENT I.F.R.,


Conf. univ. dr. Logica BNIC

Anexa A.VI.2
UNIVERSITATEA DIN PITETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I ADMINISTRATIVE
Domeniul: DREPT
Specializarea: DREPT
Durata programului de studiu: 4 ani
Forma de nvmnt: IFR
Anul universitar: 2014-2015

APROBAT,
RECTOR

PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: III
Nr.
crt.

Codul
disciplinei

Denumirea disciplinei

Discipline obligatorii (O)


10.
Drept civil. Succesiuni.
11.
Drept penal. Partea special 2
12.
Drept procesual penal 2
13.
Drept comercial 2
14.
Drept comunitar european. Partea general.

Semestrul: II (6)

(14 sptmni)
Semestrul: II
Nr.ore/sem
S
L
P
FV

Condiionri
(cod)

UP06F06O0610
UP06F06O0611
UP06S06O0612
UP06S06O0613
UP06S06O0614
TOTAL

Cr

28
14
28
28
14
112

E
E
E
E
V
4E,1V

6
5
6
6
4
27

14

14

1V

126

discipline obligatorii (O)


Discipline opionale (A)
15.
Disciplina opional 6
15.1. Drept bancar i valutar
15.2. Statistic

UP06S06A60615
UP06S06A610615.1
UP06S06A6106015.2
TOTAL
discipline opionale (A)
TOTAL discipline

4E,2V

30

obligatorii (O) i opionale (A)


TO

TAL ore pe sptmn


Discipline liber alese (L)
16.
Limba strin
17.
Dreptul societilor comerciale
18.
Practica de specialitate

UP06C06L0616
UP06S06L0617
UP06C06L0618

28
14

4orex14sptmni=56ore

V
V
V
3V

TOTAL
42
discipline liber alese (L)
Total ore pe semestru, total probe pe semestru i total credite pe semestru
Legenda: S - activiti de seminar, L activiti de laborator, P - proiect, lucrri practice, FV - forma de verificare, Cr numr de
credite

DECAN,
Prof.univ.dr. Eugen CHELARU

2
2
3
7

DIRECTOR DEPARTAMENT I.F.R.,


Conf. univ. dr. Logica BNIC

Anexa A.VI.2
UNIVERSITATEA DIN PITETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I ADMINISTRATIVE
Domeniul: DREPT
Specializarea: DREPT
Durata programului de studiu: 4 ani
Forma de nvmnt: IFR
Anul universitar: 2015-2016

APROBAT,
RECTOR

PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: IV
Nr.
crt.

Semestrul: I (7)

Semestrul: I
Nr.ore/sem
S
L
P
FV

Cr

UP06S07O0601
UP06S07O0602
UP06S07O0603
UP06S07O0604
UP06S07O0605

24
24
24
24
24

E
E
E
E
E

5
5
5
5
5

UP06C07O0606
UP06S07O0607
TOTAL

12
24
156

E
E
7E

3
2
30

TOTAL

156

7E

30

V
V
2V

4
4
8

Codul
disciplinei

Denumirea disciplinei

Discipline obligatorii (O)


1.
Drept procesual civil 1
2.
Dreptul muncii
3.
Dreptul comerului internaional
4.
Criminalistic
5.
Introducere n dreptul material comunitar
european
6.
Protecia juridic a drepturilor omului
7.
Metodologia cercetrii tiinifice

(12 sptmni)
Condiionri
(cod)

discipline obligatorii (O)


Discipline opionale (A)
discipline opionale (A)
TOTAL discipline
obligatorii (O) i opionale (A)
TOT

13

AL ore pe sptmn
Discipline liber alese (L
8.
Drept medical
9.
Drept execuional penal

UP06S07L0608
UP06S07L0609

12
12
24

TOTAL
discipline liber alese (L)
Total ore pe semestru, total probe pe semestru i total credite pe semestru
Legenda: S - activiti de seminar, L activiti de laborator, P - proiect, lucrri practice, FV - forma de verificare, Cr numr de
credite

DECAN,
Prof.univ.dr. Eugen CHELARU

DIRECTOR DEPARTAMENT I.F.R.,


Conf. univ. dr. Logica BNIC

Anexa A.VI.2
Anexa A.VI.2
UNIVERSITATEA DIN PITETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I ADMINISTRATIVE
Domeniul: DREPT
Specializarea: DREPT
Durata programului de studiu: 4 ani
Forma de nvmnt: IFR
Anul universitar: 2015-2016

APROBAT,
RECTOR

PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: IV
Nr.
crt.

Codul
disciplinei

Denumirea disciplinei

Discipline obligatorii (O)


10.
Drept procesual civil 2
11.
Dreptul securitii sociale
12.
Drept internaional privat
13.
Protecia copilului i a altor categorii de
persoane
14.
Dreptul transporturilor
15.
Practica de specialitate

Semestrul: II (8)

(10 sptmni)

Condiionri
(cod)

UP06S08O0610
UP06S08O0611
UP06S08O0612
UP06C08O0613
UP06S08O0614
UP06S08O0615

Semestrul: II
Nr.ore/sem
S
L
P
FV

Cr

20
20
20
20

E
E
E
E

6
5
5
6

20

5
3
30

TOTAL

100

E
V
5E,1V

TOTAL

100

5E, 1V

30

V
V
2V

4
10
14

4orex14sptmni=56ore

discipline obligatorii (O)


Discipline opionale (A)
discipline opionale (A)
TOTAL discipline
obligatorii (O) i opionale (A)
TOT

10

AL ore pe sptmn
Discipline liber alese (L)
16.
Drept medical
17.
Elaborarea lucrrii de licen

UP06S08L0616
UP06S08L0617

10
10

TOTAL
discipline liber alese (L)
Total ore pe semestru, total probe pe semestru i total credite pe semestru
Legenda: S - activiti de seminar, L activiti de laborator, P - proiect, lucrri practice, FV - forma de verificare, Cr numr de
credite

DECAN,
Prof.univ.dr. Eugen CHELARU

DIRECTOR DEPARTAMENT I.F.R.,


Conf. univ. dr. Logica BNIC

S-ar putea să vă placă și