Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNT CERTIFICAT MEDICAL TIP A5

PENTRU INCADRAREA COPIILOR CU DIZABILITATI IN GRAD DE


HANDICAP
Urmare adresei MS nr.2/18215/09.06.2021, inregistrata la sediul DSPJ
Constanta cu nr.15088/12.08.2021 referitoare la unitatile medicale pentru
eliberarea certificatelor medicale tip A5 pentru copii cu dizabilitati conform:
- Ordinului comun MS/MMFPSPV 1306/1883/2016 pentru aprobarea
criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de
handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora si
- Ordinului MMFPSPV/MS/MENCS 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea
metodologiei pentru evaluarea si interventia integrate in vederea incadrarii
copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si
profesionale a copiilor cu cerinte educationale special, precum si in vederea
abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale
speciale
Va facem cunoscute unitatile medicale publice abilitate pentru eliberarea
certificatelor medicale tip A5 pentru copii cu dizabilitati:
Nr. DENUMIREA UNITATII ADRESA DATE DE CONTACT
Crt.

1. Spital Clinic Judetean de Urgenta Constanta, Bd.Tomis 0241-662222


“Sf.Andrei” Constanta nr.145

2. Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Constanta, Str. 0241-484501


Ferdinand nr.100

3. Spital Clinic de Pneumoftiziologie Constanta Constanta, Str.Sentinelei 0241-486300


nr.40

3. Spital Municipal Mangalia Mun.Mangalia, 0241-752260


Str.Rozelor nr.2

4. Spital Mun.Medgidia Medgidia, Str.Ion 0241-810690


Creanga nr.18

5. Spital Orasenesc Cernavoda Cernavoda, 0241-237812


Str.Gheorghe Doja nr.1A

6. Spital Orasenesc Harsova Harsova, Str.Vadului 0241-870208


nr.76

Unitatile medicale organizate in baza OG 124/1998 (unitati medicale private) se


pot abilita, la cerere, pentru eliberarea in mod gratuit a certificatului medical
tip A5 in baza urmatoarelor acte:
- Cerere (click aici);
- Copie (conform cu originalul) Certificatul de inregistrare in Registrul unic al
cabinetelor medicale;
- Copie (conform cu originalul) Certificatul de membru al
medicului/medicilor specialisti, dupa caz, insotit de Avizul annual;
- Copie (conform cu originalul) contractul de munca/prestari servicii al
medicilor specialist angajati.
Dosarul se depune la sediul Directiei de Sanatate Publica jud.Constanta, Str.
Nicolae Iorga nr.89, etaj 1, biroul Avize si Autorizari.
Tel. 0241-836613
e-mail: avize.autorizari@dspct.ro
Mentionam ca in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii
nr.576/2007 privind aprobarea Sistemului de evidente primare si ethnic-operative
al spitalelor conform brosurii “Modelar – spitale”, certificatul medical tip A5
serveste la atestarea starii de sanatate a solicitantului si se elibereaza la cerere, de
catre medicii din unitatile sanitare in evidenta carora se afla persoana care solicita
acest act.

S-ar putea să vă placă și