Sunteți pe pagina 1din 10

ROMÂNIA

Institutul Naţional de Statistică


Direcţia Statisticii Comerţului
şi Serviciilor de Piaţă

MANUAL

CERCETAREA STATISTICĂ PRIVIND ACŢIUNILE TURISTICE


ORGANIZATE DE AGENŢIILE DE TURISM

Bucureşti 2004
CUPRINS

Pag.

A. Ghid metodologic

1. Obiectivele cercetării statistice……………………………………………….. 1


2. Sfera de cuprindere…………………………………………………………… 1
3. Perioada de referinţă şi de înregistrare……………………………………… 1
4. Definiţii şi concepte de turism………………………………………………... 1
4.1. Definiţii şi concepte generale………………………………………………. 1
4.2. Definiţii şi concepte specifice………………………………………………. 3

B. Prezentarea formularului statistic " Turism 2 " şi precizări


pentru completarea acestuia

1. Formularul statistic " Turism 2 "……………………………………………… 4


Date de identificare…………………………………………………… 4
Capitolul 1. Acţiuni turistice comercializate de agenţia (filiala) de turism în
trimestrul cercetat………………………………………………………………... 4
Capitolul 2. Date generale……………………………………………………….. 5
2. Clasificări şi nomenclatoare utilizate…………………………………………. 6

C. Prelucrarea şi diseminarea datelor……………………………………………. 6


A. Ghid metodologic de gestionare a cercetării statistice privind acţiunile turistice
organizate de agenţiile de turism

1. Obiectivele cercetării statistice

Informaţiile referitoare la numărul de turişti şi excursionişti beneficiari ai acţiunilor


turistice organizate de agenţiile de turism sunt utilizate pentru lucrări de analiză şi prognoză
privind activitatea de turism, de către Autoritatea Naţională pentru Turism, Institutul de
Cercetare pentru Turism, societăţi cu activitate de turism şi alte instituţii.
Cercetarea statistică privind numărul de turişti şi excursionişti beneficiari ai turismului
organizat de către agenţiile de turism are următoarele obiective:
• Culegerea de date trimestriale privind numărul turiştilor participanţi la acţiuni
turistice interne, pe zone turistice, numărul turiştilor participanţi la acţiuni turistice
externe, pe ţări de destinaţie, numărul de personal ocupat, numărul de mijloace de
transport rutier propriu;
• Obţinerea unor statistici de calitate referitoare la activitatea agenţiilor de turism;
• Valorificarea rezultatelor cercetării statistice prin publicaţii în acest domeniu.

2. Sfera de cuprindere

Sunt cercetate statistic toate agenţiile de turism de pe teritoriul naţional, indiferent de


forma de proprietate, care vând servicii turistice.Se includ - prin excepţie - şi oficiile de pensii
din cadrul Direcţiilor Teritoriale de Muncă şi Protecţie Socială (care vând bilete de odihnă şi
tratament), precum şi administraţiile taberelor şcolare.

3. Perioada de referinţă şi de înregistrare

Perioada de referinţă pentru care se înregistrează datele statistice este trimestrul.


Perioada de înregistrare: formularele statistice " Turism 2 ", completate cu date, se depun
de catre agentul economic la sediul direcţiilor teritoriale de statistică din judeţele unde îşi are
sediul agentul economic, până în a 5-a zi lucrătoare de la expirarea trimestrului cercetat.

4. Definiţii şi concepte de turism

4.1. Definiţii şi concepte generale

Turismul cuprinde activitatile desfasurate de persoane în cursul calatoriilor si sederilor


lor în afara mediului lor obisnuit (resedintei obisnuite), pentru o perioadă consecutiva care sa nu
depaseasca un an, în scopuri de odihna, pentru afaceri si alte motive.

Formele de turism
a) turismul intern: rezidentii unei tari date care calatoresc numai în interiorul acestei
tari;
b) turismul receptor: nerezidentii care calatoresc în tara data;
c) turismul emitor: rezidentii unei tari date care calatoresc în alte tari.
Cele trei forme de baza ale turismului enuntate anterior pot fi asociate si se obtin
urmatoarele categorii de turism:
- turismul interior care regrupeaza turismul intern si turismul receptor;
- turismul national care reprezinta turismul intern si turismul emitor;
- turismul international care reprezinta turismul receptor si turismul emitor.
Pentru scopuri ale statisticilor de turism si în acord cu modalitatile de baza ale turismului,
vizitatorii pot fi clasificati astfel:
a) vizitatori internationali: - turisti
- excursionisti (vizitatori de o zi)
b) vizitatori interni: - turisti
- excursionisti (vizitatori de o zi)
Termenul vizitator international desemneaza orice persoana care se deplaseaza într-o
tara, alta decât aceea în care ea îsi are rezidenta obisnuita, pentru o perioada mai mica de 12 luni
si al carei motiv principal al vizitei este altul decât acela de a exercita o activitate remunerata în
tara vizitata.
Vizitatorii internationali includ:
- Turistii care reprezinta vizitatorii care petrec cel putin o noapte într-o structura turistică de
gazduire colectiva sau privata în tara vizitata;
- Excursionistii (vizitatorii de o zi) reprezinta vizitatorii care nu petrec nici o noapte într-o
structura turistică de gazduire colectiva sau privata în tara vizitata.
Termenul vizitator intern desemneaza orice persoana care se deplaseaza, pentru o
perioada mai mica de 12 luni, într-un loc situat în tara sa de resedinta, dar altul decât acela care
corespunde mediului obisnuit al sau si al carei motiv principal al vizitei este altul decât acela de
a exercita o activitate remunerata în locul vizitat.
În scopuri statistice, sintagma vizitator intern de o zi (excursionist intern) desemneaza
un vizitator intern care nu petrece nici o noapte într-o structura turistică colectiva sau privata, în
locul vizitat.
Pentru scopuri ale statisticilor de turism international, o persoana este rezidenta într-o
tara, daca:
a) persoana a locuit în tara respectiva cea mai mare parte a anului scurs (12 luni), sau
b) persoana a locuit în acea tara o perioada de timp mai mică de 12 luni, dar are intentia sa
se reîntoarca în cele 12 luni care urmeaza pentru a trai acolo.
4.2. Definiţii şi concepte specifice

Sunt considerate agentii de turism societatile comerciale care ofera si vând servicii
turistice asigurate de prestatorii directi (hoteluri, restaurante, unitati de transport, de tratament
etc.) în baza unor contracte sau conventii.

De la agentiile de turism se culeg date referitoare la:


- Actiunea turistica este modalitatea specifica de desfasurare si conditiile asigurate de
agentul economic organizator pe parcursul calatoriei turistului sau excursionistului;
- Durata actiunii turistice reprezinta numarul de zile pe care turistul le-a petrecut în
actiunea turistica respectiva, calculat dupa numarul de înnoptari realizate de turist în locurile
vizitate;
- Actiunile turistice interne de tipul excursiilor reprezinta actiunile turistice cu o
durata mai mica de 24 de ore, care nu includ înnoptari în zone turistice din tara, vândute de catre
agentia de turism la turisti români si straini;
- Actiunile turistice interne cu durata de 1-3 zile sunt actiuni turistice de scurta durata,
pâna la 3 zile consecutive, în zone turistice din tara vândute de catre agentia de turism la turisti
români si straini;
- Actiunile turistice interne cu durata de minim 4 zile reprezinta actiunile turistice de
cel putin 4 zile consecutive, în zone turistice din tara, vândute de catre agentiile de turism la
turisti români si straini;
- Actiunile turistice externe sunt actiunile turistice derulate în afara teritoriului national,
cu turisti români sau straini, de agentul economic organizator. Cumpararea acestor servicii se
efectueaza pe teritoriul national;
- Turisti participanti la o actiune turistica reprezinta numarul persoanelor înscrise la
actiunea turistică respectiva, vânduta de agenţia de turism. Se exclud turistii care renunta la
actiunea turistica, înainte de desfasurarea acesteia;
- Turisti-zile pentru o actiune turistica se determina prin înmultirea numarului de turisti
participanti la actiune, cu durata efectiva în zile a actiunii turistice respective;
- Durata medie a sejurului se calculeaza prin împartirea numarului de turisti-zile la
numarul de turisti participanti la actiunile turistice;
- Evoluţia acţiunilor turistice interne şi externe faţă de anul anterior se obţine prin
raportatea acţiunilor turistice din trimestrul sau perioada analizată la acţiunile turistice din
trimestrul sau perioada corespunzătoare din anul anterior.
- Numarul de personal ocupat al agentiei de turism reprezinta numarul de
personal care lucreaza în agentia de turism, în ultima zi lucratoare a trimestrului pentru care se
face raportarea: salariati cu norma întreaga sau redusa, inclusiv cei angajati pentru activitati
ocazionale sau sezoniere; proprietarii asociati si lucratorii familiali neretribuiti, care lucreaza în
mod regulat în unitate; persoanele absente pentru perioade scurte, concedii medicale, concedii
platite. Nu se includ persoanele detasate de la alte întreprinderi, persoanele care satisfac stagiul
militar si cele care absenteaza o perioada de timp nedeterminata.
Din numarul de personal ocupat se urmaresc separat ghizii autorizati.
- Numarul de mijloace proprii pentru transport turistic rutier, din care se urmaresc
autocarele si microbuzele.

B. Prezentarea formularului statistic " Turism 2 " şi precizări pentru


completarea acestuia

1.Formularul statistic " Turism 2 ", anexat, este structurat în următoarele capitole:

Date de identificare
Formularul se completează obligatoriu de către toţi agenţii economici care oferă şi vând
acţiuni turistice în ţară sau străinătate în trimestrul cercetat.
În afară de agenţiile ( filialele ) de turism, raportul statistic se completează şi de către
direcţiile de protecţie şi asigurări sociale, oficiile de pensii, administraţiile de tabere şcolare,
organizaţiile sindicale şi alte instituţii care comercializează acţiuni turistice. Nu se cuprind în
raportare călatorii care cumpără bilete de transport de la agenţii de turism pentru călătorii
neturistice, precum şi pasagerii transportaţi cu mijloace proprii de transport ale agenţiei în
scopuri neturistice.
În capitolul " Date de identificare " se vor completa informaţiile solicitate prin cartuşul
standard 1.

Capitolul 1. Acţiunile turistice comercializate de agenţia ( filiala ) de turism în


trimestrul cercetat

În acest capitol se obţin informaţii cu privire la tipul acţiunii turistice şi zona în care se
efectuează, cod, număr de turişti care au cumpărat servicii turistice în trimestrul cercetat ( total,
din care: străini ), precum şi numărul de turişti-zile, din care: străini.
La punctul 1 se înregistrează numărul total de acţiuni turistice interne de tipul
excursiilor, fără înnoptări în zonele vizitate, defalcându-se la punctele 2-10 pe aceste zone.
Zonele vizitate sunt: litorală, montană-oraşe, montană-sate şi trasee turistice alpine,
staţiuni balneare, istorice, pelerinaj religios, croaziere fluviale, circuite diverse, alte zone.
Actiunile turistice interne de tipul excursiilor reprezinta actiunile turistice cu o
durata mai mica de 24 de ore, care nu includ înnoptari în zone turistice din tara, vândute de catre
agentia de turism turistilor români si straini.
La punctul 8 se înregistrează numărul total de acţiuni turistice interne cu durata de 1-3
zile, defalcându-se pe zone vizitate la punctele 12-20.
Zonele vizitate sunt: litorală, montană-oraşe, montană-sate şi trasee turistice alpine,
staţiuni balneare, istorice, pelerinaj religios, croaziere fluviale, circuite diverse, alte zone.
Actiunile turistice interne cu durata de 1-3 zile sunt actiuni turistice de scurta durata,
pâna la 3 zile consecutive, în zone turistice din tara vândute de catre agentia de turism turistilor
români si straini.
La punctul 18 se înregistrează numărul total acţiuni turistice interne cu durata de minim
4 zile, defalcându-se pe zone vizitate la punctele 22-30.
Zonele vizitate sunt: litorală, montană-oraşe, montană-sate şi trasee turistice alpine,
staţiuni balneare, istorice, pelerinaj religios, croaziere fluviale, circuite diverse, alte zone.
Actiunile turistice interne cu durata de minim 4 zile reprezinta actiunile turistice de
cel putin 4 zile consecutive, în zone turistice din tara, vândute de catre agentiile de turism la
turisti români si straini.
La punctul 25 se înregistrează numărul total de acţiuni turistice externe, defalcându-se pe
ţări de destinaţie la punctele 32-98.
Actiunile turistice externe sunt actiunile turistice derulate în afara teritoriului national,
cu turisti români sau straini, de agentul economic organizator. Cumpararea acestor servicii se
efectueaza pe teritoriul national.

Capitolul 2. Date generale

La punctul 1 se înregistrează numărul de personal ocupat, în ultima zi lucrătoare a


trimestrului, din care: ghizi autorizaţi.
La punctul 2 se înregistrează numărul de mijloace proprii pentru transport turistic total,
defalcându-se la punctele 3-4, pe autocare şi microbuze.
Numarul de personal ocupat al agentiei de turism reprezinta numarul de personal
care lucreaza în agentia de turism, în ultima zi lucratoare a trimestrului pentru care se face
raportarea: salariati cu norma întreaga sau redusa, inclusiv cei angajati pentru activitati
ocazionale sau sezoniere; proprietarii asociati si lucratorii familiali neretribuiti, care lucreaza în
mod regulat în unitate; persoanele absente pentru perioade scurte, concedii medicale, concedii
platite. Nu se includ persoanele detasate de la alte întreprinderi, persoanele care satisfac stagiul
militar si cele care absenteaza o perioada de timp nedeterminata.
Din numarul de personal ocupat se urmaresc separat ghizii autorizati.

2. Clasificări şi nomenclatoare utilizate

Pentru realizarea cercetarilor statistice privind agentiile de turism se utilizeaza


urmatoarele clasificari si nomenclatoare:
- Clasificarea agentiilor de turism pe forme de proprietate;
- Clasificarea agentiilor de turism dupa specificul activitatii:
- tour operatoare, specializate în organizarea de programe si actiuni turistice pe
care le comercializeaza direct sau prin intermediul altor agentii de turism, pe baza de contracte
sau conventii;
- cu activitate de vânzare a programelor si actiunilor turistice organizate de
tour operatori;
- Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala (CAEN) la nivel de clasa: 6330-
Activitati ale agentiilor de voiaj şi a tour-operatorilor.
Exceptii: Mai raporteaza date privind activitatea agentiilor de turism si unitati care au alta
activitate principala si desfasoara activitate de agenturare turistica ( Oficiile de pensii din cadrul
Direcţiilor Teritoriale de Muncă şi Protecţie Socială şi Administraţiile taberelor şcolare ).
- Registrul REGIS pentru codurile CUI/cod fiscal ale agentiilor de turism;
- Nomenclatorul SIRUTA pentru localitati si judete;
C. Prelucrarea şi diseminarea datelor

1. Prelucrarea datelor

- La nivelul direcţiilor teritoriale de statistică: formularele statistice " Turism 2 " se


distribuie de către direcţiile teritoriale de statistică, în vederea completării, la agenţiile de
turism, pe baza nomenclatorului de agenţii de turism furnizat de către INS. Agenţiile de turism
licenţiate se preiau de INS de la Autoritatea Naţională pentru Turism.
Dupa primirea formularelor statistice " Turism 2 " completate de unitati, direcţiile
teritoriale de statistică procedeaza la introducerea si validarea datelor, folosind programele
informatice primite de la I.N.S.
Datele validate la nivel de unitate observată se transmit la I.N.S. prin teletransmisie,
conform programului stabilit de I.N.S.

- La nivel de INS,se validează datele primite de la direcţiile teritoriale de statistică, se


realizează tabelele lucrării, analiza şi diseminarea datelor.

2. Diseminarea datelor

Datele referitoare la acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism se disemineaza


trimestrial în termen de 90 de zile de la expirarea trimestrului de referinta.
Aceste informaţii statistice se diseminează în următoarele publicaţii statistice: Informaţii
statistice operative - seria turism ( publicaţie trimestrială ), Breviarul statistic
" Turismul României ", capitolul " Turism " din Anuarul Statistic al României.
Aceste informaţii se diseminează şi în lucrarea " Acţiunile turistice organizate de
agenţiile de turism ", ai cărei beneficiari sunt: Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern,
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Economiei şi Comerţului,
Ministerul de Interne, Banca Naţională a României, Institutul de Cercetare pentru Turism.