Sunteți pe pagina 1din 10

Dreptul procesual civil reprezinta ansamblul

nevoilor juridice care reglementeaza modul de


judecata de catre instantele judecatoresti a
cauzelor civile privitoare la dreptul civil,
precum si modul de executare silita a
hotararilor judecatoresti.
Caracterul dreptului procesual civil:
-Caracterul sanctionator asigura respectarea
altor reguli de drept si reglementeaza aplicarea
sanctiunilor in caz de nevoie
-caracterul reglementat
reglementat prin lege

totul

este

Dreptul procesual civil reprezinta o ramura


in care vointa partilor si a judecatorului este
limitata de dispozitiile cuprinse in lege
-Caracterul formalist toate actele de
procedura sunt supuse unor exigente de forma
si unor termene
In proces: parat reclamant, Codul de
procedura civila se aplica
Drept procesual civil constituie dreptul
comun al procedurii, adica se aplica oricarui
litigiu care nu are o procedura civila cum este
procesul penal
Legatura intre codul civil si codul de
procedura civila:
-Accesul liber la justitie
-Dreptul la aparare
-Legalitatea si publicitatea dezbaterii (se
dezbate public)

-Independent judecatorilor si supunerea lor


numai legii (nu pot fi influentati de parti sau
alta putere din stat)
Daca nu ar exista termene procesuale,
procesele ar dura foarte mult.
Asemanari intre
procedura penala:

procedura

civila

si

-Judecatorii sunt selectionati in acelasi mod


-Procesul civil si procesul penal se dezfasoara
dupa
aceleasi
principia
(independent
judecatorilor, dreptul la aparare, gratuitatea
justitiei, dublu grad de jurisdictie)
Litigiile de munca beneficiaza doar de recurs,
nu si de apel
Procesul civil sic el penal parcurg urmatoarele
etape:
-

Sesizarea
Administrarea de probe
Dezbaterea
Pronuntarea

Caile de atac care se pot folosi:


-

Apel
Recurs
Contestatie si revizuire

Deosebiri intre procesul civil si cel penal


-Modul de pornire a procesului este diferit
(procesul civil cerere de chemare in
judecata; procesul penal plangere,
autosesizarea si parcurge mai multe etape)
-Contradictorialitatea (p.c. participare la
process a celor doua parti; p.p. exista organe

diferite de aparare si acuzare, exista si


procurorul)
-Masurile de constrangere (p.c restabilirea
uni drept incalcat; p.p. privarea de libertate)
Izvoarele dreptului procesual civil (actele
normative):
-Constitutia (legea fundamentala)
-Codul de procedura civila
-Legea pentru organizarea judecatoreasca
-Practica judecatoreasca
Procesul civil este activitatea desfasurata de
catre instant, parti, organe de executare si alte
personae care participa la infaptuirea de catre
instantele judecatoresti a justitiei in pricinile
civile
Participanti:
Instanta civila, partile, avocatii, terte personae,
grefieri, procurori ,etc.
Faze:
Faza judecatii
-Etapa scrisa (cerere de chemare in judecata)
-Etapa administratii de probe si a dezbaterii
-Etapa deliberarii judecatorilor si pronuntatii
hotararii (hotararea poate sa fie atacata de
partea nemultumita prin executarea cailor de
atac)
Faza judecatii se incheie in momentul in care
avem o hotarare definisiva si irevocabila

Faza executarii doar daca nu se rezolva


problemele in prima faza.
Normele de procedura civila reglementeaza
modul de judecata a cauzelor civile si punerea
in executare a titlurilor executorului
Criterii:
Normele de organizare judecatoreasca, de
competenta si normele de procedura propriuzisa
Normele de procedura civila actioneaza in
timp si spatiu
Normele de organizare judecatoreasca
reglementeaza compunerea si functionarea
instantelor
judecatoresti,
numirea
si
avansarea magistratilor, organizarea si
functionarea
consiliului
superior
al
magistraturii, compunerea
Normele de competenta
- competenta materiala reprezinta pricinile
in functie de gradul lor;
- competenta teritoriala unde se realizeaza,
in raza teritoriala a paratului deoarece exista
prezumtia de nevinovatie; la litigiile de
munca in raza teritoriala a reclamantului
se aplica legea speciala
- competenta generala reglementeaza
atributiile instantelor judecatoresti fata de
atributiile altor organe cu activitate
jurisdictionala
Norme de procedura propriu-zisa modul
de judecata in contradictoriu
Norme de procedura necontencioasa (o
parte isi cere dreptul)
Norme de executare silita

Procedura contencioasa cuprinde reguli in


vederea solutionarii unor litigii cand dreptul
partii este contestat sau incalcat
Norme generale si norme special
- Normele generale se aplica in toate cazurile
si in toate materiile unde nu exista norme
special
- Normele special sunt aplicate numai intr-o
anumita materie expres stabilita
NORMELE SPECIALE PRIMEAZA DE LA
CELE GENERALE SI SE COMPLETEAZA
CU CELE GENERALE CAND ACESTEA
TAC
Norme imperative si norme dispositive
- Normele imperative impun partilor o
actiune sau le oblige la o abstentiune sub
sanctiune (ex. Netraversarea pe rosu,
nediscriminarea la locul de munca, sa
declare averea)
- Normele dispositive ingaduie partilor sa-si
exercite sau nu un drept (ex. Legea adoptiei,
dr. la vot, etc.)
Daca avem doua acte normative identice o
aplicam pe cea noua
Daca avem doua acte juridice/lege se aplica
leagea cu cea mai mare putere
Normele de procedura civila in timp
- Legea dispune numai pentru viitor, cu
exceptia legii penale mai favorabile, in
consecinta normele de procedura civila intra
in vigoare (chiar si normele in general) la
data publicarii in Monitorul Oficial sau la 3
zile dupa publicare si isi produc efectele
pana la abrogarea directa sau indirecta
- Ca o exceptie: Codul de procedura civila
care a intrat in vigoare la 15.02.2013, se
aplica exclusive acestor litigii care au fost

initiate dupa data intrarii in vigoare a acestui


cod
Normele de procedura civila in spatiu
- Normele romanesti se aplica pe intreg spatial
Romaniei (sol, subsol, spatiu aerian, rauri,
fluvii, nave si aeronave); sub aspect
international, o importanta deosebita o au
tratatele international care isi produc efectele
si prevaleaza in raport cu legile interne in
masura in care sunt promulgate de Parlament
Act jurisdictional = actul emis de judecator
Orice sentinta definitive si irevocabila are
autoritate de lucru judecat.
Prin actul jurisdictional se intelege acea
manifestare prin care un organ cu independent
functionala solutioneaza cu putere de lucru
judecat dupa o procedura bazata pe principiul
contradictorialitatii, litigii juridice creand,
modificand sau desfiintand drepturi si obligatii
pentru parti.
Solutiile pronuntate de catre judecatori sunt
date cu autoritate de lucru judecatoresc.
Procedura contencioasa si necontencioasa:
-Procedura contencioasa este acea procedura
prin care orice persoana poate solicita instanta
de judecata pentru stabilirea unui drept
potrivnic fata de alta persoana
-Procedura necontencioasa este procedura
prin care o persoana se adreseaza instantei de
judecata pentru dobandirea unui drept care nu
este potrvnic altei personae.
Criterii pe baza carora se poate identifica
actul jurisdictional:

- Judecatorul se exprima prin decizii care


produc numai efecte relative care sunt
obligatorii doar pentru partile implicate in
litigiul care ii este supus spre judecata
- Deciziile judecatorului sunt ulterioare in
raport cu diferendul pe care in solutioneaza
- Judecatorul nu actioneaza din oficiu, ci doar
la cerere
- Judecatorul se pronunta prin acte solemne in
sedinta publica chiar daca dezbaterile au avut
loc in sedinta secreta
- Activitatea judecatorului se desfasoara sub
forma de process dupa o procedura
particulara
care
impune
respectarea
publicitatii dezbaterilor, a contradictorialitatii
si a dreptului de aparare
- Judecatorul se supune doar legii
- Actul judecatorului se bucura de autoritate de
lucru judecatoresc
- Independent instantelor si a judecatorului
- Principiul instantelor successive (actul
jurisdictional este facut si refacut prin
intermediul cailor de atac, prin intermediul
instantelor supreme
Administrarea instantelor judecatoresti:
Ministerul de justitie conduce instantele
judecatoresti.
Atributii:
- Stabileste presedintii care sunt ajutati de
vicepresedinti in cadrul judecatoriilor
- Numeste judecatorii si procurorii stagiari
- Stabileste data la care se desfasoara
examenul pt magistratii stagiari

- Propune guvernului nr necesar de magistrati


de la instantele de toate gradele precum si nr
necesar de personal auxiliar
Consiliul superior al magistraturii are un rol
important.
Atributii: propune numirea de judecator si
procuror, propune promovarea si sanctioneaza
judecatorii sau procurorii in cazul unei fraude;
valideaza examenele magistratilor; rol de
consiliu de disciplina; judecatorii prezideaza
prin rotatie;
Auxiliarii instantelor: grefieri, arhivari,
persoane de la registratura, biblioteca
Avocatii: il ajuta pe judecator sa ia o decizie,
contribuie la actul de justitie
Judecatorie-> Tribuna; -> Curte de apel ->
Inalta Curte de Casatie si Justitie
Principiul colegialitatii
- Uneori actul juridic reprezinta decizia unei
colectivitati
- Protrivit
acestui
principiu,
actul
jurisdictional este rezultatul unei deliberari
collective
Instanta ca serviciu public
Principiul fundamental:
-

Justitia este monopol de stat


Egalitatea in fata justitiei
Gratuitatea justitiei
Jurisdictiile care sunt permanente si
sedentare
- Organizarea justitiei pe sistemul dublului
grad de jurisdictie

- Colegialitatea
Justitia monopol de stat
- Nu exista nici o alta autoritate in afara
instantelor judecatoresti care sa poata
imparti justitia prin intermediul hotararilor
care au la baza principiul autoritatii lucrului
judecatoresc
{

} 2 cai obligatorii

Arbitrii = tot juristi


Arbitrajul reprezinta o exceptie partial
(actiune in anulare => doar instant intervine)
de la principiul conform caruia justitia este
monopol de stat
Calitatea de judecator este conferita unor
arbitrii care sunt investiti cu puterea de a
judeca.
Partile isi pot desemna singure arbitrii asta
insemnand ca este o jurisdictie particular ape
baza conventionala
Mediatorul nu da solutii, pune partile fata in
fata si le determina sa discute, sa gaseasca
Solutia
Medierea=negociere (castig-castig)
Participantii: partile, mediatorul
Se respecta principiul confidentialitatii
Medierea este o forma alternativa de rezolvare
a disputelor bazare pe interes.

Mediatorul este neutru si impartial, nu are


putere de decizie, el doar asistand partile si
ajutandu-le sa-si gaseasca propriile lor solutii.
Etape:
Convenirea medierii (se stabileste cine sunt
partile)
- Se stabileste care sunt problemele
- Daca exista sau nu vointa de a se incerca
medierea
- Daca mediatorul este potrivit pentru a
solution astfel de cazuri
- Ambele parti trebuie sa fie de accord cu acel
mediator
Procesul de mediere
- Mediatorul ajuta partile sa negocieze un
accord
Implementarea si incheierea acordului dintre
cele doua parti
Avantajele medierii:
- timpul de rezolvare prin instant
- procedura este mult mai putin costisitoare
- sedinta de mediere programata in functie de
timpul liber al partilor
Documente pentru mediere:
- acordul care rezulta in urma medierii este
redactat de mediator si semnat de ambele
parti, fiecare parte primeste un exemplar.
- Mediatorul redacteaza acordul, dar nu il
semneaza
- Procesul verbal de incheiere a medierii este
redactat de mediator, semnat de parti si de
mediator